Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden"

Transkript

1 Ligestillingsafdelingen og Integrationsministeriet Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden Posttest Juni 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Ligestillingsafdelingen og Integrationsministeriet Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden Posttest Juni 2010 Dokumentnr. 1 Version c Udgivelsesdato 9. juni 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt caro; mv lspe caro

3 3 Indholdsfortegnelse 1 Posttest af kampagnen Kampagnens baggrund Kampagnens formål Mål, indikatorer og målemetode Kampagnens forandringsteori Kampagnens elementer og forløb Vurdering af kampagnens elementer Brochure, brochureholder og plakat Hjemmeside Annoncer Omtale i medier - herunder etniske medier Børster til frisørsaloner og til bydelsmødre Dialogmøder med jobkonsulenter, sproglærere, faglige netværk, ISS, sundhedsplejersker Workshops med bydelsmødre Opkald til hotline Konklusion Anbefalinger og perspektivering...18

4 4 1 Posttest af kampagnen COWI og LOKK har fået til opgave som en del af gennemførelsen af kampagnen 'STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden' også at udarbejde en posttest af udvalgte elementer af kampagnen. Nedenfor gennemgår vi kampagnens delelementer målt i forhold til de opstillede succeskriterier. 1.1 Kampagnens baggrund Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at kvinder i Danmark hvert år bliver udsat for fysisk partnervold. Knap halvdelen af alle kvinder, der flytter på krisecenter, har et andet fødeland end Danmark. Dette skal holdes op mod, at indvandrere udgør 9 pct. af befolkningen. Der er med andre ord er stort behov for at komme gruppen af nydanske kvinder i møde med oplysning og handlingsanvisninger i forhold til, hvad de selv kan gøre, hvis de er udsat for vold, eller hvis de kender en voldsramt kvinde. 1.2 Kampagnens formål Formålet med kampagnen er gennem oplysning: 1) at medvirke til at bryde tavsheden og tabuet om vold i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund 2) at oplyse kvinderne om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. 3) gennem oplysning at styrke kvindernes muligheder for at agere i forhold til volden og gøre brug af eksisterende tilbud om støtte og rådgivning 4) at reducere antallet af voldsramte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

5 5 1.3 Mål, indikatorer og målemetode I nedenstående tabel er de overordnede mål brudt ned i en række delmål med tilhørende indikatorer og målemetode. Mål Indikatorer Målemetode At gruppen af kvinder og deres omgangskreds bliver oplyst om de eksisterende muligheder for at få støtte og rådgivning til at komme ud af volden. At gruppen af kvinder og deres omgangskreds bliver oplyst om de eksisterende muligheder for at få støtte og rådgivning til at komme ud af volden. At kvinderne bliver oplyst om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. Samt sikre at disse kvinder kender deres rettigheder. Støttemulighederne er omtalt i relevante medier målrettet målgruppen og omtalen er forøget i kampagneperioden med 50 pct. sammenlignet med en periode på fire uger før kampagnens kick off. Ejerne af skønhedssalonerne, som har været omfattet af kampagnen, og projektlederne for Bydelsmødre-projekterne vurderer, at flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er blevet oplyst om og rent faktisk vil benytte sig af den eksisterende rådgivning og hjælp. Projektlederne er blevet interviewet kvalitativt og også spurgt om tilfredshed med 5 svarkategorier fra "meget tilfreds" til "meget utilfreds". Succeskriterier: 80 pct. skal være "tilfreds" eller "meget tilfreds". Salonejerne er blevet interviewet ud fra en fast skabelon med mulighed for kvalitative kommentarer - herunder spurgt om kampagnen har fået dem til at tænke over vold med 3 svarkategorier "ja", "nej", "ved ikke". Succes: 80 pct. "ja" 1 Medieovervågning igenn Opringning til hvert enke medier, som vi har anno kontakt med i kampagne Tlf. baseret spørgeunde skønhedssaloner og til 9 Bydelsmødre. At kvinderne bliver oplyst om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. Sikre at disse kvinder kender deres rettigheder At få flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til rent faktisk at benytte sig af den eksisterende rådgivning og hjælp. Antallet af besøgende på kampagnehjemmesiden er forøget med 50 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på 4 uger før kampagnen Antallet af henvendelser på LOKKs hotline er forøget med 25 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på 4 uger før kampagnen Optælling af besøgende Optælling af antal opkal Sørge for at kvinderne har kendskab til reglerne for bevarelse af opholdstilladelse og krav om dokumentation for volden ved samlivsophør Deltagerne på workshops for bydelsmødre er tilfredse med det udbytte, de har fået af workshoppen. Deltagerne blev spurgt om, hvad de fik ud af workshoppen herunder - 1) om undervisningen var relevant i hverdagen 2) om den fik kvinden til at tænke over vold 3) om kvinden kan bruge det, som hun har hørt 4) om hun ved, hvor hun kan få hjælp hvis nødvendigt. 65 kvinder fra bydelsmø udfyldte spørgeskema e Succeskriterier: 80 pct. eller "meget tilfreds" 1 I forbindelse med udelingen af børster erfarede vi, at der var en sprogbarriere i forhold til en del af ejerne af frisør- og skønhedssaloner - dog langt fra hos alle. Sprogbarrieren har dog gjort en meget avanceret telefonbaseret undersøgelse umulig, hvis vi gerne ville have ejerne til at deltage. Derfor har vi stillet spørgsmålene, så de reflekterer den formidlingssituation, som ejerne har befundet sig i (jf. nedenstående punkt om saloner). 2 Det er lykkedes, at få 25 saloner til at deltage. Der har været 9 saloner, som, vi enten ikke har kunnet få fat i, eller hvor sprogbarrieren har været så stor, at interview ikke kunne gennemføres.

6 6 1.4 Kampagnens forandringsteori Kampagnens forandringsteori bygger på en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem viden, holdninger og adfærd. Tesen er i al sin enkelhed, at ny viden kan påvirke holdninger, som kan føre til ændret adfærd. Kilde: Preben Sebstrup I forhold til påviste effekter af en given indsats bygger teorien på et klart hierarki, der tilsiger at: bevidsthed og viden om et emne kan øges holdningsændringer og intention om adfærdsændringer er sværere at opnå adfærdsændringer er endnu vanskeligere at opnå men ikke umulige. På baggrund af de overordnede mål og på baggrund af forandringsteorien har vi været fokuserede på, at kampagnens budskaber rummer: Oplysning om rettigheder og påvirkning af holdninger - dvs. partnervold er strafbart og helt uacceptabelt Klare handlingsanvisninger i forhold til, hvor kvinderne kan søge hjælp og rådgivning (hotline, hjemmeside, krisecentre) Kommunikationsform For at nå den meget sammensatte gruppe af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har kampagnen kombineret massekommunikation i form af PR og annoncer med netværkskommunikation i form af oplysningsaktiviteter og distribution af materialer i de netværk, som kvinderne kommer i kontakt med. Ved denne kombination når kampagnen på samme tid bredt ud og i dybden hos målgruppen. Kampagnens visuelle identitet er feminin for at åbne for dialog med kvinderne. Kampagnens form og farver er inspireret af arabiske og asiatiske toner og mønstre og har til formål at komme kvinderne i møde med et formsprog, der taler direkte til dem. Kampagnens kernebudskaber optræder på de 9 sprog - dansk, engelsk, arabisk, farsi, russisk, urdu, tyrkisk, somali og thai.

7 7 1.5 Kampagnens elementer og forløb Kampagnen løb fra ultimo februar til ultimo maj. Kampagnens aktiviteter har bestået af: En hjemmeside på adressen har været kampagnens anker. Hjemmesiden er både målrettet kvinder, der er udsat for vold, og mennesker, der kender en voldsramt og gerne vil hjælpe. Med korte og koncise tekster giver hjemmesiden de to målgrupper - kvinden og hendes netværk - råd og handlingsanvisninger i forhold til at bryde tavsheden og stoppe volden. Et ambassadørkorps bestående af 7 kvinder med en klar holdning til kampagnens tema. Kvindernes etniske baggrund spejler målgruppens mangfoldighed. Fællesnævneren er, at de siger 'nej til vold' på en nærværende og konkret facon. PR i forhold til etniske medier samt i danske lokal-, regional- og landsdækkende medier og målrettet fagblade i forbindelse med de dialogmøder, som er blevet afholdt. Annoncering i en bred vifte af medier, som målgruppen forbruger. Herunder lokalaviser, der udkommer i udsatte boligområder i de fem store byer København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Desuden annoncering i etniske trykte og elektroniske medier f.eks. den tyrkiske avis Haber og magazinet Gazette, pakistanske Sahara Times, arabiske Akhbar- Al-Danmark, det thaisprogede blad Sawasdee, det palæstinensiske nyhedssite palnet.dk, de russiske hjemmesider ruslat.info, russam.dk, russiskhus.dk. Annoncen optrådte enten på de 9 sprog eller i de målrettede etniske medier på mediets eget sprog. Kampagnens brochure på de 9 sprog og kampagnens plakat på de 9 sprog blev ved kampagnestart distribueret til mere end 400 adresser herunder alle jobcentre, alle sprogskoler, jordemødre på alle landets fødecentre, alle sundhedsplejerskerne, beboerrådgivninger i de store boligsociale områder, alle landets frivilligcentre. Desuden blev materialet sendt til landets 40 krisecentre. En lille hårbørste med nummeret på LOKKs hotline er sammen med brochuren blevet distribueret i 34 etniske frisør- og skønhedssaloner og via de kvindenetværk af bydelsmødre, der med støtte fra Integrationsministeriet eksisterer i udsatte boligområder i både Øst- og Vestdanmark. LOKK afholdte i løbet af kampagneperioden 14 dialogmøder på sprogskoler, jobcentre, i fagforeningsnetværk og for sundhedsplejersker. Møderne har handlet om, hvad vold er, hvad tegnene på vold er, hvordan man tager den svære samtale om vold med en voldsramt kvinde, og hvordan man kan hjælpe kvinden videre.

8 8 COWI og LOKK afholdte to workshops i København og en i Århus for bydelsmødre. De tre workshops handlede bl.a. om at identificere tegn på vold, om opholdstilladelse og dokumentation af vold, om at tage den svære samtale om volden samt informationer om, hvem det er muligt at henvise videre til, og hvor bydelsmødrene selv kan hente støtte. De tre workshops kombinerede oplæg med gruppearbejde med henblik på, at kvinderne fik arbejdet med den nye viden.

9 9 2 Vurdering af kampagnens elementer I de følgende afsnit bliver hvert af kampagnens elementer gennemgået og vurderet i forhold til de opstillede succeskriterier. 2.1 Brochure, brochureholder og plakat Kampagnens brochure på de 9 sprog og kampagnens plakat på de 9 sprog blev ved kampagnestart distribueret til mere end 400 adresser herunder alle jobcentre, alle sprogskoler, jordemødre på landets fødecentre, sundhedsplejerskerne, beboerrådgivninger i de store boligsociale områder, alle landets frivilligcentre. Desuden blev materialet sendt til landets 40 krisecentre. I forbindelse med kick off blev der distribueret knap brochurer, 600 brochureholdere og knap 650 plakater. Materialet er blevet uddelt ved de 14 dialogmøder for jobkonsulenter, sprogskolelærere, faglige netværk, sundhedsplejersker, hos ISS og i forbindelse med de 3 workshops, som afholdes for bydelsmødre (se nedenfor). I forbindelse med kampagnen blev der etableret et godt samarbejde med den tyrkiske avis Haber og magasinet Gazette. Udover omfattende redaktionel omtale af kampagnen i både avisen og i magasinet bistod Haber og Gazette med at uddele kampagnens brochure til besøgene på avisens redaktion og i forbindelse med etnisk kvindedag på Københavns Rådhus i marts. Kampagnen er blevet omtalt, og materiale er uddelt ved netværksmøde for projektledere for ca. 30 projekter under Integrationsministeriets satspulje 'Nydanske kvinders ressourcer i fokus'. Projektlederne viste stor interesse for at få plakat med til at hænge op i diverse fælleslokaler og få brochurer med hjem til uddeling blandt kvinderne i deres respektive kvindeprojekter. LOKK's projekt 'Etnisk ung i krise' for Integrationsministeriet har været rundt og holde oplæg mange steder, hvor brochurerne også er blevet delt ud. Alt i alt omfatter den samlede distribution af materiale ca brochurer og 1000 plakater. Der er ikke blevet foretaget et systematisk tjek af, om materialet er blevet taget i anvendelse af samtlige modtagere, men materialet har været ophængt/stillet

10 10 frem på de jobcentre og sprogskoler mv., som LOKK har besøgt i forbindelse med dialogmøder. Desuden har deltagere fra evaluatorholdet i Ligestillingsafdelingens Rettighedskampagne noteret, at materialet har været taget i anvendelse på de sprogskoler, som rettighedskampagnen er nået ud til. I forbindelse med tilrettelæggelse af kampagnen blev materialet evalueret af en fokusgruppe, hvorefter det blev tilpasset. Materialets har generelt høstet roser blandt kvinderne i målgruppen - herunder bydelsmødrene, som primært kommenterede farverne og det faktum, at de fleste kunne finde deres modersmål i materialet. 2.2 Hjemmeside Succeskriteriet for stigningen i antal besøgende på voldmodkvinder.dk er 50 pct. Tal for trafikken på voldmodkvinder.dk viser, at der i februar var 1586 besøgende på sitet, mens der i marts var 2839 besøgende. Det er dog ikke retvisende at måle marts i forhold til februar, da trafikken på sitet på grund af en teknisk fejl ikke blev målt ved lancering af kampagnen. Der er således ikke blevet målt trafik fra den 23. februar til den 28. februar. Måles i stedet tal for trafikken i marts i forhold til trafikken i januar, er der en stigning med 39 pct. fra 2046 besøg i januar til 2839 besøg i marts. Noget kunne tyde på, at nyhedens interesse og den massive annoncering i begyndelsen af kampagneperioden har bevirket, at en del har fundet ind på sitet. Det høje antal holder sig ikke i april, hvor der er registreret 2041 besøg - altså på januars niveau. Statistikken viser dog også, at trafikken var meget lav i begyndelsen af april - sammenfaldende med påskeferien. Måles antallet af sidevisninger, er der 9201 sidevisninger i marts. Det er en stigning på 33 pct. i forhold til januars 6903 sidevisninger. Antallet af sidevisninger faldt i april til I marts var der er højere gennemsnitligt tidsforbrug på 3 min. og 12 sek. sammenlignet med 2 min og 53 sek. i januar. Tidsforbruget faldt i april til 2 min. og 48 sek. Ifølge statistikken for de topplacerede trafikkilder har annoncerne i de etniske netbaserede medier bragt besøgende ind på sitet. Iraker.dk, akhbar.dk og haber.dk placerer sig blandt de topplacerede trafikkilder i både marts og april. 2.3 Annoncer I forbindelse med kampagnen annoncerede vi i en lang række etniske medier samt relevante lokalblade.

11 11 Kampagnens annonceringsplan med tilhørende oplagstal er vedlagt som bilag 1. Der er ikke opstillet et selvstændigt succeskriterium for annonceringsindsatsen, men som ovenfor nævnt viser statistikken for trafik på voldmodkvinder.dk, at annoncerne helt efter hensigten har ledt besøgende ind på hjemmesiden. 2.4 Omtale i medier - herunder etniske medier Succeskriteriet for omtalen er en stigning i relevante medier målrettet målgruppen på 50 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på fire uger før kampagnens kick off. I forbindelse med posttesten har vi kontaktet de relevante etniske medier, som vi har haft kontakt med i forbindelse med kampagnen, og hvori kampagneannoncen blev bragt. Vi har spurgt til deres omtale af emnet vold mod kvinder fire uger før kampagnestart og i kampagneperioden. Baseline er karakteriseret ved, at ingen af de etniske medier havde bragt omtale af fænomenet partnervold i perioden op til kampagnen. To medier - nemlig den tyrkiske Haber og det tyrkiske magasin Gazette - bragte i kampagneperioden artikler om kampagnen og om fænomenet vold. Gazettes helsides artikel om kampagnen er skrevet af kampagneambassadør tyrkisksprogede Fatma Øktem. De øvrige etniske medier har ikke skrevet om emnet - de har udelukkende annonceret for kampagnen. I de dansksprogede medier har antallet af klip om fænomenet partnervold - herunder kærestevold - været 16 klip i perioden sammenholdt med 10 klip i fire uger før kick off. Selve kampagnen er blevet omtalt i forbindelse med en helsidesartikel i Jyllandsposten, en artikel i Brønshøj-Husum Avisen og i Grenå Bladet samt i Fyns Stiftstidende i forbindelse med kampagnens dialogmøder om vold. Da baseline i de etniske medier var nul, opfylder omtalen i kampagneperioden succeskriteriet. I den dansksprogede presse opfyldes succeskriteriet, men perioden der måles på er også længere. Betragtes de enkelte måneder for sig målt med januar, opfyldes kriteriet ikke. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at to ting har haft indflydelse på antallet af klip: Hele den presseindsats, der var forberedt i samarbejde med Ligestillingsafdelingens presseafdeling og ministerens pressesekretær i forbindelse med lanceringen af kampagnen, blev sløjfet på grund af regeringsrokaden dagen før lanceringen. Rokaden fandt sted så tæt på

12 12 lancering, at det ikke var muligt at udskyde kick off, da annonceringen var plads. Presseindsatsen i forbindelse med kampagnens dialogmøde hos ISS med udtalelser om socialt ansvar fra ISS-direktør Maarten Van Engeland blev stoppet af ISS. Begrundelsen var bl.a., at stillingstagen til partnervold ikke er en del af ISS' strategi, og at omtalen derfor kunne give bøvl. 2.5 Børster til frisørsaloner og til bydelsmødre Som ovenfor nævnt, er der i kampagneperioden blevet uddelt i alt 1000 børster med LOKKs hotlinenummer påtrykt. I alt 340 børster er blevet uddelt til 34 etniske frisør- og skønhedssaloner. Succeskriteriet er, at 80 pct. af salonejerne svarer 'ja' til, kampagnen har fået dem til at tænke over vold. Langt hovedparten af børsterne er blevet afleveret personligt og kampagnens budskab er blevet forklaret både mundtligt og gennem et kortfattet brev oversat til de 9 sprog. Det skal understreges, at vi har haft fokus på saloner for etniske kvinder, og derfor er gået uden om de etniske barberer, der er ganske mange af i de store danske byer. I forbindelse med posttesten har vi ringet rundt til salonernes ejere og stillet nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene blev indledt med en kort forklaring for at minde salonens ejer om kampagnen. Samtlige respondenter kunne huske kampagnen. Der er et samlet antal på 25 respondenter. Som før nævnt reflekterer spørgsmålene de overordnede formål med kampagnen dvs. at bryde tabuet om vold og gennem dialog at oplyse kvinderne om, hvor de kan hente hjælp. Tabel: Resultater af rundspørge blandt ejere af etniske frisør- og skønhedssaloner Ja Nej Ved ikke 1. Har du talt med nogen af dine kunder om brochuren og børsten? 42 pct. 58 pct. 0 pct Er der nogen af dine kunder, som har taget børste eller brochure med? 96 pct. 4 pct. 0 pct. 3. Har brochuren og børsten fået dig til at tænke over vold? 78 pct. 13 pct. 9 pct Er det vigtigt at sætte fokus på vold mod kvinder? 83 pct. 13 pct. 4 pct. 5 3 En respondent undlader at svare. 4 To respondenter svarer ikke på dette spm.

13 13 Det er vores vurdering, at brochurerne og børsterne med hotlinenummeret har skabt den ønskede formidlingssituation i salonen. Succeskriteriet om, at 80 pct. af salonejerne svarer 'ja' til, at kampagnen har fået dem til at tænke over vold, er næsten opfyldt med 78 pct. Lidt over 40 pct. har talt med deres kunder om vold, mens 96 pct. af salonerne oplever, at kunderne tager materialet med. Begge dele understøtter det overordnede formål om at bryde tavsheden og oplyse om, hvor kvinderne kan finde hjælp. Endelig erklærer hele 83 pct. sig enige i, at det er vigtigt at sætte fokus på vold - altså bryde tabuet jf. det overordnede formål. 2.6 Dialogmøder med jobkonsulenter, sproglærere, faglige netværk, ISS, sundhedsplejersker I alt 323 jobkonsulenter, sprogskolelærere, tillidsmænd, sundhedsplejersker og medarbejdere fra ISS, der arbejder med nydanske kvinder i ISS' integrationsprojekter, har deltaget i de 14 afholdte dialogmøder rundt om i landet (se oversigt over afviklede arrangementer i bilag 2). Målgruppen for dialogmøderne var primært de voldsramte kvinders netværk. Det vil sige de personer, der løbende har kontakt med den enkelte kvinde og har mulighed for at oplyse hende om hendes rettigheder og muligheder for at søge hjælp uden, at kvindens partner er til stede. Selvom der i forbindelse med posttesten ikke blev opstillet et succeskriterium for dialogmøderne, besluttede vi at evaluere hvert enkelt dialogmøde med henblik på læring og på at få viden om, hvorvidt møderne i overensstemmelse med de overordnede mål for kampagnen øgede deltagernes viden om vold, har påvirket deres holdninger til vold og til betydningen af at bekæmpe partnervold samt har givet deltagerne redskaber til at hjælpe voldsramte kvinder. Tabel: Resultater af evaluering af de afholdte dialogmøder Ja I nogen grad Nej N Har temamødet givet dig viden, som du kan bruge i dit arbejde? 67 pct. 32 pct. 1 pct. 195 Har du fået større indsigt i de særlige forhold vedr. nydanske kvinder udsat for vold - herunder æresrelaterede vold, tvangsægteskaber og opholdsgrundlag? 42 pct. 53 pct. 5 pct En respondent undlader at svare.

14 14 Levede temamødet op til dine forventninger? 74 pct. 26 pct. 0 pct. 195 N = Antal Vi vurderer, at dialogmøderne understøtter de overordnede mål om at styrke kvindernes mulighed for at komme ud af volden gennem hjælp fra deres netværk og omgivelser. Hele 67 pct. af deltagerne vurderer, at de har fået viden, som de kan bruge i deres arbejde. Det peger på, at flere af de nøglepersoner, som kvinderne møder i hverdagen, vil være i stand til at hjælpe dem Ambassadørkorpsets betydning I evalueringerne af dialogmøderne kommenterede deltagerne på forskellige elementer. En helt gennemgående kommentar i de mange evalueringer er, at ambassadørens personlige historie har gjort indtryk. For eksempel: "Sandras historie var tankevækkende og inspirerende" (Jobcenter Musvågevej) "Fuldstændig fantastisk oplæg fra Sandra Berkan" (Jobcenter Musvågevej) "Godt med Fatmas indlæg fordi der kom kulturelle forklaringer med" (Sprogcenter Aalborg) "Super godt med Rushy Rashid. Meget vedkommende." (ISS) "Fungerer godt med teori og praksis i et oplæg." (ISS) Kommentarerne illustrerer, at ambassadørernes personlige beretninger hjælper til at gøre det abstrakte fænomen konkret. Der kommer et menneskeligt ansigt på de tørre fakta, og ambassadørerne anskueliggør, hvad voldens forskellige former har af betydning for den voldsramte kvinde. 2.7 Workshops med bydelsmødre Der deltog ca. 65 bydelsmødre med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med de tre workshops. Succeskriteriet for de tre workshops var, at 80 pct. tilkendegav, at de var meget tilfredse eller tilfredse. Vi har spurgt til tilfredshed på en række forskellige områder. I forhold til alle områder er succeskriteriet mere end opfyldt eller næsten opfyldt (76 pct.). Hver af de tre workshops er blevet evalueret af bydelsmødrene. Af hensyn til sprogbarrierer har vi anvendt smileys som besvarelsesvalgmuligheder.

15 15 Tabel - Bydelsmødrenes evaluering af workshops N Fik undervisningen dig til at tænke over vold? 76 pct. 22 pct. 2 pct. 54 Vil du tale om undervisningen med andre? 88 pct. 12 pct. 0 pct. 54 Kan du bruge det, som du har hørt? 92 pct. 8 pct. 0 pct. 54 Ved du nu, hvor du kan få hjælp om nødvendigt? 94 pct. 6 pct. 0 pct. 54 N = Antal I forbindelse med udarbejdelsen af posttesten har COWI været i kontakt med de projektledere for bydelsmødrene, som deltog i de tre workshops i henholdsvis København og Århus. Formålet har været at måle tilfredshed med kursets indhold men i høj grad også at få viden om, hvorvidt og hvordan bydelsmødrene havde taget den nye viden til sig. Vi har haft kontakt med alle 9 projektledere. Otte adspurgte har været enten "meget tilfredse" eller "tilfredse", mens en deltager var 'mellemtilfreds' med workshoppen (succeskriterium: 80 pct.). Projektlederne tilkendegav alle, at kvinderne havde været meget optagede af at tale om vold. Fællesnævneren på tværs af de forskellige bydele er: Kvinderne har fået brudt tabuet De er blevet bevidste om, at alle har ret til et liv uden vold De er begyndt at tale med hinanden om, at vold er andet end fysisk vold De har pludselig fået en mulighed for at handle især ved at kunne give LOKKs hotlinenummer videre Projektledernes kommentarer var bl.a.: "Kvinderne har talt meget om det, og det var dem, som besluttede, at vi skulle besøge krisecentret i Holstebro." Shatha Mahdi, projektleder for bydelslederne i Holstebro. "Kvinderne taler om, at det ikke kun er, når manden slår. De siger til hinanden, at man ikke skal finde sig i det. Børsterne og brochurerne er blevet en fast del af bydelsmortasken, og en af mine bydelsmødre kom til mig for ikke så lang tid siden og fortalte, at hun havde givet sin første børste væk til en kvinde i sit område." Nimet Topcu, projektleder for bydelsmødrene i Århus.

16 16 "Det gode har været, at de nu ved, hvad de skal gøre uden, at de sætter så meget på spil selv. De kan give hotlinenummeret. Få uger efter workshoppen var der en af bydelsmødrene som sammen med mig hjalp en kvinde på krisecenter. Så det har været meget aktuelt." Jane Pia Andersen, projektleder for bydelsmødrene på Nørrebro. 2.8 Opkald til hotline LOKK's hotline for voldsramte kvinder og deres netværk er blevet highlightet i alt kampagnemateriale, på dialogmøder og i de tre workshops. Derfor er opkald til hotline en vigtig indikator for kampagnens gennemslagskraft i forhold til de voldsramte kvinder og deres netværk. Succeskriteriet for stigningen i antal af opkald var 25 pct. i kampagneperioden målt i forhold til 4 uger før kampagnestart. Dette succeskriterium må siges at være opfyldt. Tal fra TDC viser, at antallet af opkald steg med 87 pct. fra 130 opkald i februar til 243 opkald i marts. Måles antallet af opkald i marts i forhold til antal opkald i januar, er der tale om en stigning på 38 pct. Som det fremgår af nedenstående tabel er antallet af opkald højest i marts, hvorefter antallet i april og maj stabiliserer sig på omkring opkald. Tabel - antal opkald til hotline Henvendelser til LOKKs hotline Januar 176 Februar 130 Marts 243 April 213 Maj 212 Kilde: TDC Da vi af etiske hensyn har fravalgt at spørge de kvinder, som ringer til hotline, hvor de har set nummeret, er det vanskeligt præcis at vide, om det er annoncer i relevante medier, de distribuerede brochurer, plakater og børster med hotlinenummer, som særligt har forårsaget stigningen, eller om det er det samlede kampagnetryk, der er årsagen. Det skal bemærkes, at alle, der ringer til hotline, garanteres anonymitet. Kvindernes identitet bliver ikke registreret. Vi kan derfor ikke dokumentere, at det er nydanske kvinder, som tegner sig for stigningen i antallet af opkald til hotline. I kampagneperioden har der dog ikke været andre initiativer vedr. forebyggelse og bekæmpelse af partnervold, der kan have påvirket antallet af opkald til hotline. Det er derfor vores vurdering, at det er kampagnen, som har påvirket antallet af opkald. Da kampagnen har haft fokus på

17 17 kommunikationskanaler målrettet nydanske kvinder, er det sandsynligt, at det er nydanske kvinder, som tegner sig for stigningen i antallet af opkald. Der skal andet og mere til at ringe til et hotlinenummer end at læse en plakat, tage imod brochure, en børste eller besøge en hjemmeside. Et opkald til hotline bringer ikke en voldsramt kvinde ud af volden, men det er et vigtigt skridt på vejen. Set i forhold til de overordnede mål og forandringsteorien for kampagnen udgør opkald til hotline en væsentlig indikator, da den siger noget om, at både viden, holdning og adfærd er blevet påvirket.

18 18 3 Konklusion Kampagnen har opfyldt succeskriterierne på følgende områder: Omtale i etniske medier Antal opkald til hotline Tilfredshed blandt ejere af skønheds- og frisørsaloner Tilfredshed blandt bydelsmødre Tilfredshed blandt bydelsmødreprojektledere Kampagnen har delvist opfyldt succeskriterierne på følgende områder: Trafik på voldmodkvinder.dk Omtale i dansksprogede medier Vi vurderer på baggrund af opfyldelsen af succeskriterier og på baggrund af de kvalitative tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagere i dialogmøder og workshops og fra ejere af salonerne, at kampagnen har været vellykket og levet op til sit formål. 3.1 Anbefalinger og perspektivering Kampagnen har i store træk fulgt det design, som fremgår af tilbuddet. Der har dog været udfordringer undervejs, som der er fundet gode løsninger på i samarbejde med Ligestillingsafdelingen. Udfordringerne rummer dog en vigtig læring. Derfor har vi valgt at beskrive de mest markante i sammenhæng med en række anbefalinger, der kan pege fremad i det videre oplysningsarbejde.

19 Netværkskommunikation Kampagnen byggede som før omtalt på en kombination af massekommunikation og netværkskommunikation. Interviews med projektlederne for bydelsmødrene og spørgeundersøgelsen blandt etniske frisører viser, at der i målgruppen er en effekt af kampagnen i forhold til både viden og holdning og helt konkret også i forhold til adfærd (jf. eksempel fra bydelsmødrene på Nørrebro, som hjælper en voldsramt kvinde på krisecenter). Netværkskommunikation virker med andre ord. Det kan dog være svært at måle på effekten for så vidt angår adfærd af disse netværksaktiviteter umiddelbart efter kampagnens afslutning. Dette skyldes, at påvirkning via netværk ofte kræver tid. Ved senere udbud af kampagner kan det overvejes, om der skal måles på effekt både umiddelbart efter kampagnens afslutning og efter en periode Faglige netværk Ifølge vores kampagnedesign skulle vi afholde 5 dialogmøder blandt tillidsmænd i de fagforeninger, som har mange nydanske kvinder blandt deres medlemmer. Det har vist sig som en stor udfordring, da de faglige netværk ikke har set relevansen for dem i at beskæftige sig med vold mod kvinder. Der er formentlig tale om en tredobbelt barriere: 1) Køn. Tillidsmanden/kvinden skal kunne identificere sig med problemet for at vurdere, at det er relevant. Selv i de fagforbund hvor der er mange kvinder blandt medlemmerne, er det ofte en mand, som er tillidsmand. Der er en sandsynlighed for, at mænd i mindre grad kan identificere sig med problemet og dermed ser partnervold som et felt, der vedrører fagbevægelsen. 2) Etnicitet. Nydanske kvinder er underrepræsenteret blandt tillidsfolkene. Der er muligvis en tendens til isolation på arbejdspladsen som følge af f.eks. sprogbarrierer. Tillidsmanden kan dermed have svært ved at identificere sig med de nydanske kvinder, hvilket påvirker varetagelsen af deres interesser. 3) Privat. Det vurderes, at vold i hjemmet ikke angår arbejdspladsen. Det er ikke kendt nok, hvor meget det påvirker arbejdslivet at være voldsudsat. En efteruddannelseskonsulent sagde det f.eks. ligeud, da vedkommende takkede nej til dialogmøde: "Det har ikke relevans for os." Vi anbefaler, at indsatsen i forhold til faglige netværk målrettes på et så højt og centralt niveau i de enkelte medlemsorganisationer som overhovedet muligt. I forhold til en eventuel fremtidig oplysningsindsats på arbejdsmarkedet anbefaler vi desuden at engagere socialt ansvarlige virksomheder i arbejdet.

20 20 Her gælder det i tråd med fagforeningerne, at henvendelse skal ske på et så højt niveau i virksomhederne som muligt - gerne på direktørniveau Sundhedsplejerskerne er vigtige netværkspersoner I forbindelse med kampagnen blev der arrangeret dialogmøder med sundhedsplejersker i Odense, i Brøndby Strand og på Nørrebro som erstatning for dialogmøder med de faglige netværk. Det skulle vise sig at være en stor fordel. Sundhedsplejerskerne har vist sig at være vigtige netværkspersoner i forhold til de nydanske kvinder. Sundhedsplejerskerne kommer målrettet ud til kvinderne. De har en anden mulighed for at komme i dialog med dem om vold end f.eks. jobkonsulenten eller sproglæreren, da sundhedsplejerskens arbejdsfelt er barnets sundhed og velbefindende. Desuden følger de den enkelte familie over lang tid, da sundhedsplejerskerne også kommer på skolerne. Sundhedsplejerskerne har ikke altid kvinderne i en en-til-en-dialog, da manden ind imellem fungerer som tolk, men ifølge sundhedsplejerskerne bliver der til tider skabt et 'kvinderum', hvor det er muligt for sundhedsplejersken at have dialogen om partnervold. Det er karakteristisk for sundhedsplejerskerne, at de har en empatisk tilgang til deres arbejde. Det gør dem også til bærere af kampagnens budskaber. Vi anbefaler, at sundhedsplejerskerne indgår i fremtidige oplysningsindsatser målrettet gruppen af nydanske kvinder Hotline I løbet af kampagneperioden har det vist sig at være enkelt og nemt at forklare, hvad LOKK's hotline er, og hvordan hotline kan anvendes. Kvinderne har umiddelbart forstået det handlingsanvisende budskab, og stigningen i opkald til hotline tyder på, at budskabet er nået ud. Det anbefales, at der ikke laves om på hotlinenummeret i den nærmeste fremtid Pressemeddelelser oversættes I forbindelse med kampagnen var vi i tæt kontakt med en række etniske medier (jf. vedlagte medieliste) i annoncerings- og PR-øjemed. Som ovenfor beskrevet har den tyrkiske avis Haber og det tyrkiske magasin Gazette besluttet at gå aktivt ind og støtte kampagnen gennem redaktionel omtale. Det er vores vurdering, at Haber/Gazette er nogen af de mest velfunderede og professionelle etniske medier i Danmark. En hel del af de

21 21 øvrige etniske medier har ikke de store midler at drive (web-)avis for, og nogen er endda baseret på delvis frivillige kræfter. Vi anbefaler på den baggrund at oversætte langt mere for at komme disse medier i møde. Det kunne f.eks. være ved at oversætte pressemeddelelsen eller evt. en færdig artikel om emnet Hjemmeside Umiddelbart kan det undre, at stigningen i trafikken på voldmodkvinder.dk ikke er mere markant. Til trods herfor anbefaler vi, at en eventuel fremtidig kampagneindsats omfatter en hjemmeside - ikke mindst i forhold til kampagner målrettet yngre målgrupper Længere kampagneperiode Det var prisværdigt, at vi efter aftale med Ligestillingsafdelingen fik mulighed for at udvide kampagneperioden med en måned til tre måneder. Rent praktisk er det vanskeligt at nå at afvikle 15 arrangementer på to måneder med en påskeferie. Og det er en fordel at kunne passes arrangementerne ind i de møder, som de respektive faggrupper ellers holder (f.eks. var det i forbindelse med kampagnen en stor succes at holde oplæg for alle sproglærere på Fyn). En kampagneperiode på 3-4 måneder giver mulighed for, at man kan sadle om, hvis der er arrangementer, som ikke bliver til noget. På den baggrund anbefaler vi kampagneperioder af 3-4 måneders varighed, hvis det er netværksbaserede kampagner båret af mange arrangementer En kampagne målrettet mænd Allerede i tilbudsfasen overvejede vi at målrette en del af indsatsen mod mændene ved at gå via kirker, moskeer, idrætsforeninger, fodboldklubber og de mange etniske barberer, restauranter, cykel- og grønthandlere. Vi fravalgte bevidst denne målgruppe i forbindelse med designet af nærværende kampagne, men vi vurderer fortsat, at der er brug for en kampagne målrettet voldsudøveren og de netværk, som han indgår i. I denne sammenhæng giver det mening at kommunikere til mænd uanset etnisk tilhørsforhold, da der er en risiko for stigmatisering ved at gennemføre en kampagne målrettet etniske mænd.

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Formidling af trafikplanforslag

Formidling af trafikplanforslag Bilag 11 Formidling af trafikplanforslag Beskrivelse af strategi, proces og værktøjer i forbindelse med offentlighedsfasen Kragelund Kommunikation A/S 1. Indledning Dette notat beskriver offentlighedsfasen

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Bilag til KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Kan det lade sig gøre at få studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010

Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010 Ligestillingsafdelingen Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010 Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ligestillingsafdelingen

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus, Initivativ 7 : Holdsændring gennem kampagnen Stærke mødre og døtre.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012 Status på Bydelsmødre i Danmark BY Status 1. Amager NY! Starter op efteråret 2012 2. Ballerup NY! Uddannelse afsluttes 13.6. 3. Bispebjerg Erfaren gruppe 4. Brøndby Strand NY! Er uddannet og i gang. 5.

Læs mere

Jeg vil gerne takke for spørgsmålet, og så i øvrigt erklære mig meget enig i det, som børne- og undervisningsministeren allerede har sagt.

Jeg vil gerne takke for spørgsmålet, og så i øvrigt erklære mig meget enig i det, som børne- og undervisningsministeren allerede har sagt. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt Social- og integrationsministeriet DET TALTE ORD GÆLDER Samrådsspørgsmål AP Vil ministeren

Læs mere

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt.

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget og Valgbestyrelsen Valgdeltagelsesinitiativer ved folkeafstemningen den 3. december 2015 Kultur-

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Nydanske kvinders ressourcer

Nydanske kvinders ressourcer Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 31 Offentligt Kvindeprogrammet status januar 2010 side 1 i fokus Kvindeprogrammets 11 initiativer er: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen. Kvalificering

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere