Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden"

Transkript

1 Ligestillingsafdelingen og Integrationsministeriet Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden Posttest Juni 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Ligestillingsafdelingen og Integrationsministeriet Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden Posttest Juni 2010 Dokumentnr. 1 Version c Udgivelsesdato 9. juni 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt caro; mv lspe caro

3 3 Indholdsfortegnelse 1 Posttest af kampagnen Kampagnens baggrund Kampagnens formål Mål, indikatorer og målemetode Kampagnens forandringsteori Kampagnens elementer og forløb Vurdering af kampagnens elementer Brochure, brochureholder og plakat Hjemmeside Annoncer Omtale i medier - herunder etniske medier Børster til frisørsaloner og til bydelsmødre Dialogmøder med jobkonsulenter, sproglærere, faglige netværk, ISS, sundhedsplejersker Workshops med bydelsmødre Opkald til hotline Konklusion Anbefalinger og perspektivering...18

4 4 1 Posttest af kampagnen COWI og LOKK har fået til opgave som en del af gennemførelsen af kampagnen 'STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden' også at udarbejde en posttest af udvalgte elementer af kampagnen. Nedenfor gennemgår vi kampagnens delelementer målt i forhold til de opstillede succeskriterier. 1.1 Kampagnens baggrund Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at kvinder i Danmark hvert år bliver udsat for fysisk partnervold. Knap halvdelen af alle kvinder, der flytter på krisecenter, har et andet fødeland end Danmark. Dette skal holdes op mod, at indvandrere udgør 9 pct. af befolkningen. Der er med andre ord er stort behov for at komme gruppen af nydanske kvinder i møde med oplysning og handlingsanvisninger i forhold til, hvad de selv kan gøre, hvis de er udsat for vold, eller hvis de kender en voldsramt kvinde. 1.2 Kampagnens formål Formålet med kampagnen er gennem oplysning: 1) at medvirke til at bryde tavsheden og tabuet om vold i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund 2) at oplyse kvinderne om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. 3) gennem oplysning at styrke kvindernes muligheder for at agere i forhold til volden og gøre brug af eksisterende tilbud om støtte og rådgivning 4) at reducere antallet af voldsramte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

5 5 1.3 Mål, indikatorer og målemetode I nedenstående tabel er de overordnede mål brudt ned i en række delmål med tilhørende indikatorer og målemetode. Mål Indikatorer Målemetode At gruppen af kvinder og deres omgangskreds bliver oplyst om de eksisterende muligheder for at få støtte og rådgivning til at komme ud af volden. At gruppen af kvinder og deres omgangskreds bliver oplyst om de eksisterende muligheder for at få støtte og rådgivning til at komme ud af volden. At kvinderne bliver oplyst om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. Samt sikre at disse kvinder kender deres rettigheder. Støttemulighederne er omtalt i relevante medier målrettet målgruppen og omtalen er forøget i kampagneperioden med 50 pct. sammenlignet med en periode på fire uger før kampagnens kick off. Ejerne af skønhedssalonerne, som har været omfattet af kampagnen, og projektlederne for Bydelsmødre-projekterne vurderer, at flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er blevet oplyst om og rent faktisk vil benytte sig af den eksisterende rådgivning og hjælp. Projektlederne er blevet interviewet kvalitativt og også spurgt om tilfredshed med 5 svarkategorier fra "meget tilfreds" til "meget utilfreds". Succeskriterier: 80 pct. skal være "tilfreds" eller "meget tilfreds". Salonejerne er blevet interviewet ud fra en fast skabelon med mulighed for kvalitative kommentarer - herunder spurgt om kampagnen har fået dem til at tænke over vold med 3 svarkategorier "ja", "nej", "ved ikke". Succes: 80 pct. "ja" 1 Medieovervågning igenn Opringning til hvert enke medier, som vi har anno kontakt med i kampagne Tlf. baseret spørgeunde skønhedssaloner og til 9 Bydelsmødre. At kvinderne bliver oplyst om, at vold både er en kriminel handling og socialt helt uacceptabelt. Sikre at disse kvinder kender deres rettigheder At få flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til rent faktisk at benytte sig af den eksisterende rådgivning og hjælp. Antallet af besøgende på kampagnehjemmesiden er forøget med 50 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på 4 uger før kampagnen Antallet af henvendelser på LOKKs hotline er forøget med 25 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på 4 uger før kampagnen Optælling af besøgende Optælling af antal opkal Sørge for at kvinderne har kendskab til reglerne for bevarelse af opholdstilladelse og krav om dokumentation for volden ved samlivsophør Deltagerne på workshops for bydelsmødre er tilfredse med det udbytte, de har fået af workshoppen. Deltagerne blev spurgt om, hvad de fik ud af workshoppen herunder - 1) om undervisningen var relevant i hverdagen 2) om den fik kvinden til at tænke over vold 3) om kvinden kan bruge det, som hun har hørt 4) om hun ved, hvor hun kan få hjælp hvis nødvendigt. 65 kvinder fra bydelsmø udfyldte spørgeskema e Succeskriterier: 80 pct. eller "meget tilfreds" 1 I forbindelse med udelingen af børster erfarede vi, at der var en sprogbarriere i forhold til en del af ejerne af frisør- og skønhedssaloner - dog langt fra hos alle. Sprogbarrieren har dog gjort en meget avanceret telefonbaseret undersøgelse umulig, hvis vi gerne ville have ejerne til at deltage. Derfor har vi stillet spørgsmålene, så de reflekterer den formidlingssituation, som ejerne har befundet sig i (jf. nedenstående punkt om saloner). 2 Det er lykkedes, at få 25 saloner til at deltage. Der har været 9 saloner, som, vi enten ikke har kunnet få fat i, eller hvor sprogbarrieren har været så stor, at interview ikke kunne gennemføres.

6 6 1.4 Kampagnens forandringsteori Kampagnens forandringsteori bygger på en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem viden, holdninger og adfærd. Tesen er i al sin enkelhed, at ny viden kan påvirke holdninger, som kan føre til ændret adfærd. Kilde: Preben Sebstrup I forhold til påviste effekter af en given indsats bygger teorien på et klart hierarki, der tilsiger at: bevidsthed og viden om et emne kan øges holdningsændringer og intention om adfærdsændringer er sværere at opnå adfærdsændringer er endnu vanskeligere at opnå men ikke umulige. På baggrund af de overordnede mål og på baggrund af forandringsteorien har vi været fokuserede på, at kampagnens budskaber rummer: Oplysning om rettigheder og påvirkning af holdninger - dvs. partnervold er strafbart og helt uacceptabelt Klare handlingsanvisninger i forhold til, hvor kvinderne kan søge hjælp og rådgivning (hotline, hjemmeside, krisecentre) Kommunikationsform For at nå den meget sammensatte gruppe af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har kampagnen kombineret massekommunikation i form af PR og annoncer med netværkskommunikation i form af oplysningsaktiviteter og distribution af materialer i de netværk, som kvinderne kommer i kontakt med. Ved denne kombination når kampagnen på samme tid bredt ud og i dybden hos målgruppen. Kampagnens visuelle identitet er feminin for at åbne for dialog med kvinderne. Kampagnens form og farver er inspireret af arabiske og asiatiske toner og mønstre og har til formål at komme kvinderne i møde med et formsprog, der taler direkte til dem. Kampagnens kernebudskaber optræder på de 9 sprog - dansk, engelsk, arabisk, farsi, russisk, urdu, tyrkisk, somali og thai.

7 7 1.5 Kampagnens elementer og forløb Kampagnen løb fra ultimo februar til ultimo maj. Kampagnens aktiviteter har bestået af: En hjemmeside på adressen har været kampagnens anker. Hjemmesiden er både målrettet kvinder, der er udsat for vold, og mennesker, der kender en voldsramt og gerne vil hjælpe. Med korte og koncise tekster giver hjemmesiden de to målgrupper - kvinden og hendes netværk - råd og handlingsanvisninger i forhold til at bryde tavsheden og stoppe volden. Et ambassadørkorps bestående af 7 kvinder med en klar holdning til kampagnens tema. Kvindernes etniske baggrund spejler målgruppens mangfoldighed. Fællesnævneren er, at de siger 'nej til vold' på en nærværende og konkret facon. PR i forhold til etniske medier samt i danske lokal-, regional- og landsdækkende medier og målrettet fagblade i forbindelse med de dialogmøder, som er blevet afholdt. Annoncering i en bred vifte af medier, som målgruppen forbruger. Herunder lokalaviser, der udkommer i udsatte boligområder i de fem store byer København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Desuden annoncering i etniske trykte og elektroniske medier f.eks. den tyrkiske avis Haber og magazinet Gazette, pakistanske Sahara Times, arabiske Akhbar- Al-Danmark, det thaisprogede blad Sawasdee, det palæstinensiske nyhedssite palnet.dk, de russiske hjemmesider ruslat.info, russam.dk, russiskhus.dk. Annoncen optrådte enten på de 9 sprog eller i de målrettede etniske medier på mediets eget sprog. Kampagnens brochure på de 9 sprog og kampagnens plakat på de 9 sprog blev ved kampagnestart distribueret til mere end 400 adresser herunder alle jobcentre, alle sprogskoler, jordemødre på alle landets fødecentre, alle sundhedsplejerskerne, beboerrådgivninger i de store boligsociale områder, alle landets frivilligcentre. Desuden blev materialet sendt til landets 40 krisecentre. En lille hårbørste med nummeret på LOKKs hotline er sammen med brochuren blevet distribueret i 34 etniske frisør- og skønhedssaloner og via de kvindenetværk af bydelsmødre, der med støtte fra Integrationsministeriet eksisterer i udsatte boligområder i både Øst- og Vestdanmark. LOKK afholdte i løbet af kampagneperioden 14 dialogmøder på sprogskoler, jobcentre, i fagforeningsnetværk og for sundhedsplejersker. Møderne har handlet om, hvad vold er, hvad tegnene på vold er, hvordan man tager den svære samtale om vold med en voldsramt kvinde, og hvordan man kan hjælpe kvinden videre.

8 8 COWI og LOKK afholdte to workshops i København og en i Århus for bydelsmødre. De tre workshops handlede bl.a. om at identificere tegn på vold, om opholdstilladelse og dokumentation af vold, om at tage den svære samtale om volden samt informationer om, hvem det er muligt at henvise videre til, og hvor bydelsmødrene selv kan hente støtte. De tre workshops kombinerede oplæg med gruppearbejde med henblik på, at kvinderne fik arbejdet med den nye viden.

9 9 2 Vurdering af kampagnens elementer I de følgende afsnit bliver hvert af kampagnens elementer gennemgået og vurderet i forhold til de opstillede succeskriterier. 2.1 Brochure, brochureholder og plakat Kampagnens brochure på de 9 sprog og kampagnens plakat på de 9 sprog blev ved kampagnestart distribueret til mere end 400 adresser herunder alle jobcentre, alle sprogskoler, jordemødre på landets fødecentre, sundhedsplejerskerne, beboerrådgivninger i de store boligsociale områder, alle landets frivilligcentre. Desuden blev materialet sendt til landets 40 krisecentre. I forbindelse med kick off blev der distribueret knap brochurer, 600 brochureholdere og knap 650 plakater. Materialet er blevet uddelt ved de 14 dialogmøder for jobkonsulenter, sprogskolelærere, faglige netværk, sundhedsplejersker, hos ISS og i forbindelse med de 3 workshops, som afholdes for bydelsmødre (se nedenfor). I forbindelse med kampagnen blev der etableret et godt samarbejde med den tyrkiske avis Haber og magasinet Gazette. Udover omfattende redaktionel omtale af kampagnen i både avisen og i magasinet bistod Haber og Gazette med at uddele kampagnens brochure til besøgene på avisens redaktion og i forbindelse med etnisk kvindedag på Københavns Rådhus i marts. Kampagnen er blevet omtalt, og materiale er uddelt ved netværksmøde for projektledere for ca. 30 projekter under Integrationsministeriets satspulje 'Nydanske kvinders ressourcer i fokus'. Projektlederne viste stor interesse for at få plakat med til at hænge op i diverse fælleslokaler og få brochurer med hjem til uddeling blandt kvinderne i deres respektive kvindeprojekter. LOKK's projekt 'Etnisk ung i krise' for Integrationsministeriet har været rundt og holde oplæg mange steder, hvor brochurerne også er blevet delt ud. Alt i alt omfatter den samlede distribution af materiale ca brochurer og 1000 plakater. Der er ikke blevet foretaget et systematisk tjek af, om materialet er blevet taget i anvendelse af samtlige modtagere, men materialet har været ophængt/stillet

10 10 frem på de jobcentre og sprogskoler mv., som LOKK har besøgt i forbindelse med dialogmøder. Desuden har deltagere fra evaluatorholdet i Ligestillingsafdelingens Rettighedskampagne noteret, at materialet har været taget i anvendelse på de sprogskoler, som rettighedskampagnen er nået ud til. I forbindelse med tilrettelæggelse af kampagnen blev materialet evalueret af en fokusgruppe, hvorefter det blev tilpasset. Materialets har generelt høstet roser blandt kvinderne i målgruppen - herunder bydelsmødrene, som primært kommenterede farverne og det faktum, at de fleste kunne finde deres modersmål i materialet. 2.2 Hjemmeside Succeskriteriet for stigningen i antal besøgende på voldmodkvinder.dk er 50 pct. Tal for trafikken på voldmodkvinder.dk viser, at der i februar var 1586 besøgende på sitet, mens der i marts var 2839 besøgende. Det er dog ikke retvisende at måle marts i forhold til februar, da trafikken på sitet på grund af en teknisk fejl ikke blev målt ved lancering af kampagnen. Der er således ikke blevet målt trafik fra den 23. februar til den 28. februar. Måles i stedet tal for trafikken i marts i forhold til trafikken i januar, er der en stigning med 39 pct. fra 2046 besøg i januar til 2839 besøg i marts. Noget kunne tyde på, at nyhedens interesse og den massive annoncering i begyndelsen af kampagneperioden har bevirket, at en del har fundet ind på sitet. Det høje antal holder sig ikke i april, hvor der er registreret 2041 besøg - altså på januars niveau. Statistikken viser dog også, at trafikken var meget lav i begyndelsen af april - sammenfaldende med påskeferien. Måles antallet af sidevisninger, er der 9201 sidevisninger i marts. Det er en stigning på 33 pct. i forhold til januars 6903 sidevisninger. Antallet af sidevisninger faldt i april til I marts var der er højere gennemsnitligt tidsforbrug på 3 min. og 12 sek. sammenlignet med 2 min og 53 sek. i januar. Tidsforbruget faldt i april til 2 min. og 48 sek. Ifølge statistikken for de topplacerede trafikkilder har annoncerne i de etniske netbaserede medier bragt besøgende ind på sitet. Iraker.dk, akhbar.dk og haber.dk placerer sig blandt de topplacerede trafikkilder i både marts og april. 2.3 Annoncer I forbindelse med kampagnen annoncerede vi i en lang række etniske medier samt relevante lokalblade.

11 11 Kampagnens annonceringsplan med tilhørende oplagstal er vedlagt som bilag 1. Der er ikke opstillet et selvstændigt succeskriterium for annonceringsindsatsen, men som ovenfor nævnt viser statistikken for trafik på voldmodkvinder.dk, at annoncerne helt efter hensigten har ledt besøgende ind på hjemmesiden. 2.4 Omtale i medier - herunder etniske medier Succeskriteriet for omtalen er en stigning i relevante medier målrettet målgruppen på 50 pct. i kampagneperioden sammenlignet med en periode på fire uger før kampagnens kick off. I forbindelse med posttesten har vi kontaktet de relevante etniske medier, som vi har haft kontakt med i forbindelse med kampagnen, og hvori kampagneannoncen blev bragt. Vi har spurgt til deres omtale af emnet vold mod kvinder fire uger før kampagnestart og i kampagneperioden. Baseline er karakteriseret ved, at ingen af de etniske medier havde bragt omtale af fænomenet partnervold i perioden op til kampagnen. To medier - nemlig den tyrkiske Haber og det tyrkiske magasin Gazette - bragte i kampagneperioden artikler om kampagnen og om fænomenet vold. Gazettes helsides artikel om kampagnen er skrevet af kampagneambassadør tyrkisksprogede Fatma Øktem. De øvrige etniske medier har ikke skrevet om emnet - de har udelukkende annonceret for kampagnen. I de dansksprogede medier har antallet af klip om fænomenet partnervold - herunder kærestevold - været 16 klip i perioden sammenholdt med 10 klip i fire uger før kick off. Selve kampagnen er blevet omtalt i forbindelse med en helsidesartikel i Jyllandsposten, en artikel i Brønshøj-Husum Avisen og i Grenå Bladet samt i Fyns Stiftstidende i forbindelse med kampagnens dialogmøder om vold. Da baseline i de etniske medier var nul, opfylder omtalen i kampagneperioden succeskriteriet. I den dansksprogede presse opfyldes succeskriteriet, men perioden der måles på er også længere. Betragtes de enkelte måneder for sig målt med januar, opfyldes kriteriet ikke. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at to ting har haft indflydelse på antallet af klip: Hele den presseindsats, der var forberedt i samarbejde med Ligestillingsafdelingens presseafdeling og ministerens pressesekretær i forbindelse med lanceringen af kampagnen, blev sløjfet på grund af regeringsrokaden dagen før lanceringen. Rokaden fandt sted så tæt på

12 12 lancering, at det ikke var muligt at udskyde kick off, da annonceringen var plads. Presseindsatsen i forbindelse med kampagnens dialogmøde hos ISS med udtalelser om socialt ansvar fra ISS-direktør Maarten Van Engeland blev stoppet af ISS. Begrundelsen var bl.a., at stillingstagen til partnervold ikke er en del af ISS' strategi, og at omtalen derfor kunne give bøvl. 2.5 Børster til frisørsaloner og til bydelsmødre Som ovenfor nævnt, er der i kampagneperioden blevet uddelt i alt 1000 børster med LOKKs hotlinenummer påtrykt. I alt 340 børster er blevet uddelt til 34 etniske frisør- og skønhedssaloner. Succeskriteriet er, at 80 pct. af salonejerne svarer 'ja' til, kampagnen har fået dem til at tænke over vold. Langt hovedparten af børsterne er blevet afleveret personligt og kampagnens budskab er blevet forklaret både mundtligt og gennem et kortfattet brev oversat til de 9 sprog. Det skal understreges, at vi har haft fokus på saloner for etniske kvinder, og derfor er gået uden om de etniske barberer, der er ganske mange af i de store danske byer. I forbindelse med posttesten har vi ringet rundt til salonernes ejere og stillet nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene blev indledt med en kort forklaring for at minde salonens ejer om kampagnen. Samtlige respondenter kunne huske kampagnen. Der er et samlet antal på 25 respondenter. Som før nævnt reflekterer spørgsmålene de overordnede formål med kampagnen dvs. at bryde tabuet om vold og gennem dialog at oplyse kvinderne om, hvor de kan hente hjælp. Tabel: Resultater af rundspørge blandt ejere af etniske frisør- og skønhedssaloner Ja Nej Ved ikke 1. Har du talt med nogen af dine kunder om brochuren og børsten? 42 pct. 58 pct. 0 pct Er der nogen af dine kunder, som har taget børste eller brochure med? 96 pct. 4 pct. 0 pct. 3. Har brochuren og børsten fået dig til at tænke over vold? 78 pct. 13 pct. 9 pct Er det vigtigt at sætte fokus på vold mod kvinder? 83 pct. 13 pct. 4 pct. 5 3 En respondent undlader at svare. 4 To respondenter svarer ikke på dette spm.

13 13 Det er vores vurdering, at brochurerne og børsterne med hotlinenummeret har skabt den ønskede formidlingssituation i salonen. Succeskriteriet om, at 80 pct. af salonejerne svarer 'ja' til, at kampagnen har fået dem til at tænke over vold, er næsten opfyldt med 78 pct. Lidt over 40 pct. har talt med deres kunder om vold, mens 96 pct. af salonerne oplever, at kunderne tager materialet med. Begge dele understøtter det overordnede formål om at bryde tavsheden og oplyse om, hvor kvinderne kan finde hjælp. Endelig erklærer hele 83 pct. sig enige i, at det er vigtigt at sætte fokus på vold - altså bryde tabuet jf. det overordnede formål. 2.6 Dialogmøder med jobkonsulenter, sproglærere, faglige netværk, ISS, sundhedsplejersker I alt 323 jobkonsulenter, sprogskolelærere, tillidsmænd, sundhedsplejersker og medarbejdere fra ISS, der arbejder med nydanske kvinder i ISS' integrationsprojekter, har deltaget i de 14 afholdte dialogmøder rundt om i landet (se oversigt over afviklede arrangementer i bilag 2). Målgruppen for dialogmøderne var primært de voldsramte kvinders netværk. Det vil sige de personer, der løbende har kontakt med den enkelte kvinde og har mulighed for at oplyse hende om hendes rettigheder og muligheder for at søge hjælp uden, at kvindens partner er til stede. Selvom der i forbindelse med posttesten ikke blev opstillet et succeskriterium for dialogmøderne, besluttede vi at evaluere hvert enkelt dialogmøde med henblik på læring og på at få viden om, hvorvidt møderne i overensstemmelse med de overordnede mål for kampagnen øgede deltagernes viden om vold, har påvirket deres holdninger til vold og til betydningen af at bekæmpe partnervold samt har givet deltagerne redskaber til at hjælpe voldsramte kvinder. Tabel: Resultater af evaluering af de afholdte dialogmøder Ja I nogen grad Nej N Har temamødet givet dig viden, som du kan bruge i dit arbejde? 67 pct. 32 pct. 1 pct. 195 Har du fået større indsigt i de særlige forhold vedr. nydanske kvinder udsat for vold - herunder æresrelaterede vold, tvangsægteskaber og opholdsgrundlag? 42 pct. 53 pct. 5 pct En respondent undlader at svare.

14 14 Levede temamødet op til dine forventninger? 74 pct. 26 pct. 0 pct. 195 N = Antal Vi vurderer, at dialogmøderne understøtter de overordnede mål om at styrke kvindernes mulighed for at komme ud af volden gennem hjælp fra deres netværk og omgivelser. Hele 67 pct. af deltagerne vurderer, at de har fået viden, som de kan bruge i deres arbejde. Det peger på, at flere af de nøglepersoner, som kvinderne møder i hverdagen, vil være i stand til at hjælpe dem Ambassadørkorpsets betydning I evalueringerne af dialogmøderne kommenterede deltagerne på forskellige elementer. En helt gennemgående kommentar i de mange evalueringer er, at ambassadørens personlige historie har gjort indtryk. For eksempel: "Sandras historie var tankevækkende og inspirerende" (Jobcenter Musvågevej) "Fuldstændig fantastisk oplæg fra Sandra Berkan" (Jobcenter Musvågevej) "Godt med Fatmas indlæg fordi der kom kulturelle forklaringer med" (Sprogcenter Aalborg) "Super godt med Rushy Rashid. Meget vedkommende." (ISS) "Fungerer godt med teori og praksis i et oplæg." (ISS) Kommentarerne illustrerer, at ambassadørernes personlige beretninger hjælper til at gøre det abstrakte fænomen konkret. Der kommer et menneskeligt ansigt på de tørre fakta, og ambassadørerne anskueliggør, hvad voldens forskellige former har af betydning for den voldsramte kvinde. 2.7 Workshops med bydelsmødre Der deltog ca. 65 bydelsmødre med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med de tre workshops. Succeskriteriet for de tre workshops var, at 80 pct. tilkendegav, at de var meget tilfredse eller tilfredse. Vi har spurgt til tilfredshed på en række forskellige områder. I forhold til alle områder er succeskriteriet mere end opfyldt eller næsten opfyldt (76 pct.). Hver af de tre workshops er blevet evalueret af bydelsmødrene. Af hensyn til sprogbarrierer har vi anvendt smileys som besvarelsesvalgmuligheder.

15 15 Tabel - Bydelsmødrenes evaluering af workshops N Fik undervisningen dig til at tænke over vold? 76 pct. 22 pct. 2 pct. 54 Vil du tale om undervisningen med andre? 88 pct. 12 pct. 0 pct. 54 Kan du bruge det, som du har hørt? 92 pct. 8 pct. 0 pct. 54 Ved du nu, hvor du kan få hjælp om nødvendigt? 94 pct. 6 pct. 0 pct. 54 N = Antal I forbindelse med udarbejdelsen af posttesten har COWI været i kontakt med de projektledere for bydelsmødrene, som deltog i de tre workshops i henholdsvis København og Århus. Formålet har været at måle tilfredshed med kursets indhold men i høj grad også at få viden om, hvorvidt og hvordan bydelsmødrene havde taget den nye viden til sig. Vi har haft kontakt med alle 9 projektledere. Otte adspurgte har været enten "meget tilfredse" eller "tilfredse", mens en deltager var 'mellemtilfreds' med workshoppen (succeskriterium: 80 pct.). Projektlederne tilkendegav alle, at kvinderne havde været meget optagede af at tale om vold. Fællesnævneren på tværs af de forskellige bydele er: Kvinderne har fået brudt tabuet De er blevet bevidste om, at alle har ret til et liv uden vold De er begyndt at tale med hinanden om, at vold er andet end fysisk vold De har pludselig fået en mulighed for at handle især ved at kunne give LOKKs hotlinenummer videre Projektledernes kommentarer var bl.a.: "Kvinderne har talt meget om det, og det var dem, som besluttede, at vi skulle besøge krisecentret i Holstebro." Shatha Mahdi, projektleder for bydelslederne i Holstebro. "Kvinderne taler om, at det ikke kun er, når manden slår. De siger til hinanden, at man ikke skal finde sig i det. Børsterne og brochurerne er blevet en fast del af bydelsmortasken, og en af mine bydelsmødre kom til mig for ikke så lang tid siden og fortalte, at hun havde givet sin første børste væk til en kvinde i sit område." Nimet Topcu, projektleder for bydelsmødrene i Århus.

16 16 "Det gode har været, at de nu ved, hvad de skal gøre uden, at de sætter så meget på spil selv. De kan give hotlinenummeret. Få uger efter workshoppen var der en af bydelsmødrene som sammen med mig hjalp en kvinde på krisecenter. Så det har været meget aktuelt." Jane Pia Andersen, projektleder for bydelsmødrene på Nørrebro. 2.8 Opkald til hotline LOKK's hotline for voldsramte kvinder og deres netværk er blevet highlightet i alt kampagnemateriale, på dialogmøder og i de tre workshops. Derfor er opkald til hotline en vigtig indikator for kampagnens gennemslagskraft i forhold til de voldsramte kvinder og deres netværk. Succeskriteriet for stigningen i antal af opkald var 25 pct. i kampagneperioden målt i forhold til 4 uger før kampagnestart. Dette succeskriterium må siges at være opfyldt. Tal fra TDC viser, at antallet af opkald steg med 87 pct. fra 130 opkald i februar til 243 opkald i marts. Måles antallet af opkald i marts i forhold til antal opkald i januar, er der tale om en stigning på 38 pct. Som det fremgår af nedenstående tabel er antallet af opkald højest i marts, hvorefter antallet i april og maj stabiliserer sig på omkring opkald. Tabel - antal opkald til hotline Henvendelser til LOKKs hotline Januar 176 Februar 130 Marts 243 April 213 Maj 212 Kilde: TDC Da vi af etiske hensyn har fravalgt at spørge de kvinder, som ringer til hotline, hvor de har set nummeret, er det vanskeligt præcis at vide, om det er annoncer i relevante medier, de distribuerede brochurer, plakater og børster med hotlinenummer, som særligt har forårsaget stigningen, eller om det er det samlede kampagnetryk, der er årsagen. Det skal bemærkes, at alle, der ringer til hotline, garanteres anonymitet. Kvindernes identitet bliver ikke registreret. Vi kan derfor ikke dokumentere, at det er nydanske kvinder, som tegner sig for stigningen i antallet af opkald til hotline. I kampagneperioden har der dog ikke været andre initiativer vedr. forebyggelse og bekæmpelse af partnervold, der kan have påvirket antallet af opkald til hotline. Det er derfor vores vurdering, at det er kampagnen, som har påvirket antallet af opkald. Da kampagnen har haft fokus på

17 17 kommunikationskanaler målrettet nydanske kvinder, er det sandsynligt, at det er nydanske kvinder, som tegner sig for stigningen i antallet af opkald. Der skal andet og mere til at ringe til et hotlinenummer end at læse en plakat, tage imod brochure, en børste eller besøge en hjemmeside. Et opkald til hotline bringer ikke en voldsramt kvinde ud af volden, men det er et vigtigt skridt på vejen. Set i forhold til de overordnede mål og forandringsteorien for kampagnen udgør opkald til hotline en væsentlig indikator, da den siger noget om, at både viden, holdning og adfærd er blevet påvirket.

18 18 3 Konklusion Kampagnen har opfyldt succeskriterierne på følgende områder: Omtale i etniske medier Antal opkald til hotline Tilfredshed blandt ejere af skønheds- og frisørsaloner Tilfredshed blandt bydelsmødre Tilfredshed blandt bydelsmødreprojektledere Kampagnen har delvist opfyldt succeskriterierne på følgende områder: Trafik på voldmodkvinder.dk Omtale i dansksprogede medier Vi vurderer på baggrund af opfyldelsen af succeskriterier og på baggrund af de kvalitative tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagere i dialogmøder og workshops og fra ejere af salonerne, at kampagnen har været vellykket og levet op til sit formål. 3.1 Anbefalinger og perspektivering Kampagnen har i store træk fulgt det design, som fremgår af tilbuddet. Der har dog været udfordringer undervejs, som der er fundet gode løsninger på i samarbejde med Ligestillingsafdelingen. Udfordringerne rummer dog en vigtig læring. Derfor har vi valgt at beskrive de mest markante i sammenhæng med en række anbefalinger, der kan pege fremad i det videre oplysningsarbejde.

19 Netværkskommunikation Kampagnen byggede som før omtalt på en kombination af massekommunikation og netværkskommunikation. Interviews med projektlederne for bydelsmødrene og spørgeundersøgelsen blandt etniske frisører viser, at der i målgruppen er en effekt af kampagnen i forhold til både viden og holdning og helt konkret også i forhold til adfærd (jf. eksempel fra bydelsmødrene på Nørrebro, som hjælper en voldsramt kvinde på krisecenter). Netværkskommunikation virker med andre ord. Det kan dog være svært at måle på effekten for så vidt angår adfærd af disse netværksaktiviteter umiddelbart efter kampagnens afslutning. Dette skyldes, at påvirkning via netværk ofte kræver tid. Ved senere udbud af kampagner kan det overvejes, om der skal måles på effekt både umiddelbart efter kampagnens afslutning og efter en periode Faglige netværk Ifølge vores kampagnedesign skulle vi afholde 5 dialogmøder blandt tillidsmænd i de fagforeninger, som har mange nydanske kvinder blandt deres medlemmer. Det har vist sig som en stor udfordring, da de faglige netværk ikke har set relevansen for dem i at beskæftige sig med vold mod kvinder. Der er formentlig tale om en tredobbelt barriere: 1) Køn. Tillidsmanden/kvinden skal kunne identificere sig med problemet for at vurdere, at det er relevant. Selv i de fagforbund hvor der er mange kvinder blandt medlemmerne, er det ofte en mand, som er tillidsmand. Der er en sandsynlighed for, at mænd i mindre grad kan identificere sig med problemet og dermed ser partnervold som et felt, der vedrører fagbevægelsen. 2) Etnicitet. Nydanske kvinder er underrepræsenteret blandt tillidsfolkene. Der er muligvis en tendens til isolation på arbejdspladsen som følge af f.eks. sprogbarrierer. Tillidsmanden kan dermed have svært ved at identificere sig med de nydanske kvinder, hvilket påvirker varetagelsen af deres interesser. 3) Privat. Det vurderes, at vold i hjemmet ikke angår arbejdspladsen. Det er ikke kendt nok, hvor meget det påvirker arbejdslivet at være voldsudsat. En efteruddannelseskonsulent sagde det f.eks. ligeud, da vedkommende takkede nej til dialogmøde: "Det har ikke relevans for os." Vi anbefaler, at indsatsen i forhold til faglige netværk målrettes på et så højt og centralt niveau i de enkelte medlemsorganisationer som overhovedet muligt. I forhold til en eventuel fremtidig oplysningsindsats på arbejdsmarkedet anbefaler vi desuden at engagere socialt ansvarlige virksomheder i arbejdet.

20 20 Her gælder det i tråd med fagforeningerne, at henvendelse skal ske på et så højt niveau i virksomhederne som muligt - gerne på direktørniveau Sundhedsplejerskerne er vigtige netværkspersoner I forbindelse med kampagnen blev der arrangeret dialogmøder med sundhedsplejersker i Odense, i Brøndby Strand og på Nørrebro som erstatning for dialogmøder med de faglige netværk. Det skulle vise sig at være en stor fordel. Sundhedsplejerskerne har vist sig at være vigtige netværkspersoner i forhold til de nydanske kvinder. Sundhedsplejerskerne kommer målrettet ud til kvinderne. De har en anden mulighed for at komme i dialog med dem om vold end f.eks. jobkonsulenten eller sproglæreren, da sundhedsplejerskens arbejdsfelt er barnets sundhed og velbefindende. Desuden følger de den enkelte familie over lang tid, da sundhedsplejerskerne også kommer på skolerne. Sundhedsplejerskerne har ikke altid kvinderne i en en-til-en-dialog, da manden ind imellem fungerer som tolk, men ifølge sundhedsplejerskerne bliver der til tider skabt et 'kvinderum', hvor det er muligt for sundhedsplejersken at have dialogen om partnervold. Det er karakteristisk for sundhedsplejerskerne, at de har en empatisk tilgang til deres arbejde. Det gør dem også til bærere af kampagnens budskaber. Vi anbefaler, at sundhedsplejerskerne indgår i fremtidige oplysningsindsatser målrettet gruppen af nydanske kvinder Hotline I løbet af kampagneperioden har det vist sig at være enkelt og nemt at forklare, hvad LOKK's hotline er, og hvordan hotline kan anvendes. Kvinderne har umiddelbart forstået det handlingsanvisende budskab, og stigningen i opkald til hotline tyder på, at budskabet er nået ud. Det anbefales, at der ikke laves om på hotlinenummeret i den nærmeste fremtid Pressemeddelelser oversættes I forbindelse med kampagnen var vi i tæt kontakt med en række etniske medier (jf. vedlagte medieliste) i annoncerings- og PR-øjemed. Som ovenfor beskrevet har den tyrkiske avis Haber og det tyrkiske magasin Gazette besluttet at gå aktivt ind og støtte kampagnen gennem redaktionel omtale. Det er vores vurdering, at Haber/Gazette er nogen af de mest velfunderede og professionelle etniske medier i Danmark. En hel del af de

21 21 øvrige etniske medier har ikke de store midler at drive (web-)avis for, og nogen er endda baseret på delvis frivillige kræfter. Vi anbefaler på den baggrund at oversætte langt mere for at komme disse medier i møde. Det kunne f.eks. være ved at oversætte pressemeddelelsen eller evt. en færdig artikel om emnet Hjemmeside Umiddelbart kan det undre, at stigningen i trafikken på voldmodkvinder.dk ikke er mere markant. Til trods herfor anbefaler vi, at en eventuel fremtidig kampagneindsats omfatter en hjemmeside - ikke mindst i forhold til kampagner målrettet yngre målgrupper Længere kampagneperiode Det var prisværdigt, at vi efter aftale med Ligestillingsafdelingen fik mulighed for at udvide kampagneperioden med en måned til tre måneder. Rent praktisk er det vanskeligt at nå at afvikle 15 arrangementer på to måneder med en påskeferie. Og det er en fordel at kunne passes arrangementerne ind i de møder, som de respektive faggrupper ellers holder (f.eks. var det i forbindelse med kampagnen en stor succes at holde oplæg for alle sproglærere på Fyn). En kampagneperiode på 3-4 måneder giver mulighed for, at man kan sadle om, hvis der er arrangementer, som ikke bliver til noget. På den baggrund anbefaler vi kampagneperioder af 3-4 måneders varighed, hvis det er netværksbaserede kampagner båret af mange arrangementer En kampagne målrettet mænd Allerede i tilbudsfasen overvejede vi at målrette en del af indsatsen mod mændene ved at gå via kirker, moskeer, idrætsforeninger, fodboldklubber og de mange etniske barberer, restauranter, cykel- og grønthandlere. Vi fravalgte bevidst denne målgruppe i forbindelse med designet af nærværende kampagne, men vi vurderer fortsat, at der er brug for en kampagne målrettet voldsudøveren og de netværk, som han indgår i. I denne sammenhæng giver det mening at kommunikere til mænd uanset etnisk tilhørsforhold, da der er en risiko for stigmatisering ved at gennemføre en kampagne målrettet etniske mænd.

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010

Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010 Ligestillingsafdelingen Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010 Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ligestillingsafdelingen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde.

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. af ekstern konsulent, journalist og cand. mag. i kultur og

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere