Aalborg Universitet DK Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl Projektleder: PJO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO"

Transkript

1 Aalborg Universitet DK Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca minutter at besvare skemaet. Som tak for hjælpen får du til gengæld 200 point. Husk at det altid er muligt at lukke vinduet med din besvarelse ned, og fortsætte hvor du slap på et andet tidspunkt. Når du klikker på linket igen vil du nemlig automatisk starte, hvor du var nået til i undersøgelsen. V3: Sp.1 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? 1. Meget 2. Noget 3. Kun lidt 4. Slet ikke V4: Sp.2 Hvilket parti stemte du på ved folketingsvalget d. 15. september? 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. I: Liberal Alliance 6. K: Kristendemokraterne 7. O: Dansk Folkeparti 8. V: Venstre 9. Ø:Enhedslisten 10. Kandidat uden for partierne 11. Husker ikke parti 12. Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på 13. Stemte blankt 14. Stemte ikke 15. Havde ikke stemmeret hvis sp.2=1-13 (stemte d. 15. september) V5: Sp.3 Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? 1. I de sidste dage før valget 2. Tidligere i valgkampen 3. Vidste allerede før valgkampen, hvad jeg ville stemme hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) V6: Sp.4 Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde? 1. Stemte med begejstring 1

2 2. Stemte med tilfredshed 3. Stemte med blandede følelser 4. Måtte nærmest vælge det mindst onde Flersvar - hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) V7-V18: Sp.5 Tænkte du på at stemme på andre partier end det, du endte med at stemme på d. 15. september? (gerne flere svar) 1. Nej 2. Ja, A: Socialdemokraterne 3. Ja, B: Radikale 4. Ja, C: Konservative 5. Ja, F: Socialistisk Folkeparti 6. I: Liberal Alliance 7. Ja, K: Kristendemokraterne 8. Ja, O: Dansk Folkeparti 9. Ja, V: Venstre 10. Ja, Ø: Enhedslisten 11. Ja, kandidat uden for partierne V19: Sp.6 Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg 13. november 2007? Åbent 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Det Radikale Venstre 3. C: De Konservative 4. D: Centrumdemokraterne 5. F: Socialistisk Folkeparti 6. K: Kristendemokraterne 7. M: Minoritetspartiet 8. O: Dansk Folkeparti 9. V: Venstre 10. Y: Ny Alliance 11. Ø: Enhedslisten 12. Husker ikke parti 13. Vil ikke svare om parti 14. Stemte blankt 15. Stemte ikke 16. Havde ikke stemmeret V20: Sp. 7a Vi har jo lige haft folketingsvalg. Hvilket problem mener du, er det vigtigste i dag, som politikerne bør tage sig af? 1. V21: Noter venligst: 2. Ingen problemer Åbent hvis sp.7a EJ=2 (Ingen problemer) V22: Sp.7b Hvilket problem er det næst mest vigtige problem, som politikerne bør tage sig af? 2

3 1. V23: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer Åbent hvis sp.7b EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) V24: Sp.7c Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 1. V25: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer Åbent hvis sp.7c EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) V26: Sp.7d Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 1. V27: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer V28-V36: Sp.8 Hvor godt synes du om de enkelte partier? Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis der er et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sætte kryds i rubrikken Ved ikke nok om. 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. I: Liberal Alliance 6. K: Kristendemokraterne 7. O: Dansk Folkeparti 8. V: Venstre 9. Ø:Enhedslisten 1. 0 Synes meget dårligt om partiet

4 Synes virkelig godt om partiet 12. Ved ikke nok om partiet 99. Vil ikke svare V37: Sp.9 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti? 1. Ja, betragter mig som tilhænger af et bestemt parti 2. Nej, ikke tilhænger af noget parti 3. I tvivl V38-V45: Sp.10A Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at løse problemet en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. Hvem er bedst til at 1. Løse landets økonomiske problemer i almindelighed? 2. Bekæmpe arbejdsløsheden? 3. Sikre en god undervisning i folkeskolen? 4. Klare de udfordringer, globaliseringen stiller? 5. Sikre den sociale balance i den økonomiske politik? 6. Sikre Danmark en moderne industri, så Danmark bliver ved med at være et af de rigeste lande i verden? 7. Varetage Danmarks interesser i EU? 8. Lede landet under en økonomisk krise? 1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 2. Borgerlig regering bedst 3. Ingen forskel V46-V52: Sp.10B Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at løse problemet en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. Hvem er bedst til at 1. Sikre miljøet? 2. Sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik? 3. Sikre tilfredsstillende forhold for de ældre? 4. Sikre et velfungerende sundhedsvæsen? 5. Forhindre, at statsgælden løber løbsk? 6. Formidle et bredt samarbejde hen over midten? 7. og hvilken regering tror du, vil give dig selv flest penge til rådighed? 4

5 1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 2. Borgerlig regering bedst 3. Ingen forskel Tekst Nu kommer en række politiske påstande, som du kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Du bedes svare, om du er mest enig med person A eller mest enig med person B. Selvom du ikke er helt enig med nogen af parterne bedes du alligevel gerne svare, hvilken påstand, der kommer nærmest dit eget synspunkt. V53: Sp.11a Først kommer et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V54: Sp.11b Så kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle, som endnu findes, bør stort set bibeholdes. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V55: Sp.11c Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V56: Sp.11d Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark A siger: Globaliseringen tvinger os til at sænke skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke klare sig i konkurrencen. 5

6 B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje velfærdsudgifter, hvis det er det, vi ønsker. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne NYT sp. indsat 28/9 V57: Sp.11e Man diskuterer også større valgfrihed for borgerne, f.eks. mellem offentlige og private leverandører af serviceopgaver, eller mellem forskellige offentlige institutioner. A siger: Der bør i væsentligt højere grad end nu indføres valgfrihed i den offentlige sektor. B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrækkelig i dag. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne NYT sp. indsat 28/9 V58: Sp.11f Man diskuterer også, hvad der er det vigtigste middel mod den økonomiske krise netop nu. A siger: Det vigtigste er at få gang i den økonomiske vækst, fx ved at fremrykke offentlige investeringer B siger: Det vigtigste er at få bragt statens underskud ned, også selvom det betyder besparelser 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V59-V62: Sp Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 år siden? 2. Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 år siden? 3. Hvordan synes du, erhvervslivets konkurrenceevne er i dag, sammenlignet med for 3 år siden? 4. Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden? 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere 6

7 V63-V65: Sp.13 Så kommer nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være det næste år. 1. Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i dag? 2. Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 3. Hvordan tror du, velfærden i Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere V66: Sp. 13B Der tales om, at Danmark befinder sig i en økonomisk krise. Hvor alvorlig vurderer du, at krisen er? 1. Slet ikke alvorlig 2. Ikke særlig alvorlig 3. Ret alvorlig 4. Meget alvorlig V67-V70: Sp.14 Hvor meget eller hvor lidt mener du, at følgende faktorer, har bidraget til den økonomiske krise i Danmark? 1. Den økonomiske politik i Danmark forud for krisen 2. Den økonomiske politik i USA 3. At danskerne har optaget mere gæld, end de burde 4. At de danske banker har været alt for risikovillige 1. Meget 2. Noget 3. Slet ikke Splitsample på sp. 15A og 15B tilfældigt hvilket spørgsmål man får men med 50/50 fordeling V71: Sp.15A Hvordan forventer du, at Danmark klarer sig gennem den internationale krise sammenlignet med resten af Europa? 1. Danmark vil klare sig bedre end resten af Europa 2. Danmark vil hverken klare sig bedre eller dårligere end resten af Europa 3. Danmark vil klare sig dårligere end resten af Europa 7

8 V72 Sp.15B Hvordan synes du, at Danmark har klaret sig gennem den økonomiske krise sammenlignet med resten af Europa? 1. Danmark har klaret sig bedre end resten af Europa 2. Danmark har hverken klaret sig bedre eller dårligere end resten af Europa 3. Danmark har klaret sig dårligere end resten af Europa NYT sp. 28/9 V73: Sp.16 Vil din husstand ændre forbrugsvaner det kommende år, så I vil bruge flere penge end nu, eller så I vil bruge færre penge end nu? 1. Bruge noget flere penge 2. Bruge lidt flere penge 3. Ingen ændring 4. Bruge lidt færre penge 5. Bruge noget færre penge NYT sp. 28/9 V74: Sp.17 Planlægger du inden for det kommende år at spare mere eller mindre op end i år? 1. Spare noget mere op 2. Spare lidt mere op 3. Ingen ændring 4. Spare lidt mindre op 5. Spare noget mindre op NYT sp. 28/9 V75-V77: Sp.18 Hvis det var nødvendigt for at få Danmark ud af den økonomiske krise, ville du så være villig til at 1. Acceptere en lønnedgang 2. Acceptere højere skat 3. Acceptere at arbejde en time længere om ugen 1. Helt sikkert villig 2. Formentlig villig 3. Formentlig ikke villig 4. Slet ikke villig V78-V89: Sp.19 Synes du, at det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på følgende opgaver? 1. Forsvaret 2. Sundhedsvæsenet 8

9 3. Uddannelse 4. Folkepension 5. Miljøproblemer 6. Børnehaver og vuggestuer 7. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte 8. Kontanthjælp til den enkelte 9. Ulandsbistand 10. Flygtninge og indvandrere 11. Hjemmehjælp 12. Kollektiv transport 1. For mange penge 2. Passende 3. For få penge V90: Sp.20 Den borgerlige regering har gennemført en række stramninger af flygtninge- /indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt, eller har de ikke været vidtgående nok? 1. Stramningerne har været passende 2. Stramningerne har været for vidtgående 3. Stramningerne har ikke været vidtgående nok Nyt sp. 28/9 V91: Sp.21 Hvor vil du placere dig selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at staten tager for lidt hensyn til udkants-danmark, mens 10 betyder, at staten tager for meget hensyn til udkants-danmark? staten tager for lidt hensyn til udkants-danmark staten tager for meget hensyn til udkants-danmark V92-V98: Sp. 22 Hvor godt mener du, Lars Løkke Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de seneste 3 år? 1. Økonomien 2. Beskæftigelsen 3. Velfærden 4. Skatterne 5. Den sociale ulighed 6. Flygtninge- og indvandrerpolitikken 9

10 7. - Og hvordan vil du vurdere regeringens arbejde generelt de seneste 3 år? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt V99-V104: Sp.23A Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag 2. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser. 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger 4. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige udgifter til velfærdsopgaver 5. Dansk økonomi er i dag grundlæggende sund og stærk 6. VK-regeringen har gjort for lidt for at bekæmpe arbejdsløsheden 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V105-V111: Sp.23B Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser 2. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag 3. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde 4. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart 5. Skattestoppet har undermineret finansieringen af velfærdsopgaverne 6. Det har været uklogt af regeringen at gennemføre ufinansierede skattelettelser 7. Dansk økonomi har kurs mod afgrunden 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig Svar 4 nyt 28/9 10

11 V112-V118: Sp.23C Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer 2. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse 3. Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned 4. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private 5. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere 6. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag 7. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V119-V123: Sp.23D Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter 2. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det 3. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen 4. Starthjælpen til flygtninge og indvandrere bør afskaffes og erstattes med almindelig kontanthjælp 5. Skattestoppet bør opretholdes 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V124-V130: Sp.24 Herunder kommer en række udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet 3. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår 4. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår 5. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om 6. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål 7. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 11

12 5. Helt uenig V131: Sp.25 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? 1. Meget stor tillid 2. Ret stor tillid 3. Ret lille tillid 4. Meget lille tillid V132: Sp.26 Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvad der din opfattelse? 1. Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten - 5 SEKTION MED ISSUES (Efterlønnen) V133: Sp.27 Der blev i maj indgået et politisk forlig om efterlønnen, der begrænser adgangen til efterløn og forhøjer aldersgrænsen i et hurtigere tempo end hidtil planlagt. Er du tilhænger eller modstander af denne reform? 1. Tilhænger af reformen 2. Modstander af reformen (Dagpengeforlængelse / -opsamlingsordning) V134: Sp.28 Der blev i 2010 indgået et forlig, der begrænser perioden, hvor man kan få arbejdsløshedsdagpenge, til to år. Det har været diskuteret, om man skulle forlænge perioden i den nuværende situation. Hvad mener du, folketinget bør gøre? 1. Bør forlænge dagpengeperioden 2. Bør fastholde dagpengeperioden på maksimalt 2 år (Betalingsring København) V135: Sp.29 Det er blevet foreslået at lave en betalingsring om København, så bilister skal betale et beløb for at køre ind i byen. Er du tilhænger eller modstander af dette forslag? 1. Tilhænger af betalingsring 2. Modstander af betalingsring 12

13 V136: Sp.30 Hvem mener du, har været den bedste statsminister Lars Løkke Rasmussen eller Anders Fogh Rasmussen? 1. Lars Løkke Rasmussen 2. Anders Fogh Rasmussen V137-V142: Sp.31 Hvad synes du om nogle af de beslutninger, der blev truffet af Lars Løkke Rasmussens regering? 1. Skattereformen (i 2009) 2. Udbetaling af pengene fra den Særlige Pensionsopsparing (SP) 3. Renoveringstilskuddet til boliger (i 2009) 4. Afkortningen af dagpengeperioden fra fire til to år 5. Indførelse af nulvækst i den offentlige sektor 6. Forringelsen af efterlønnen 1. Helt rigtigt gjort af regeringen 2. Overvejende rigtigt 3. Hverken rigtigt eller forkert 4. Overvejende forkert 5. Helt forkert gjort af regeringen V143: Sp.32 Mener du, at det var rigtigt eller forkert af regeringen at gennemføre de vigtigste dele af sin politik sammen med Dansk Folkeparti? 1. Rigtigt 2. Forkert V144: Sp.33 Hvordan er din generelle holdning til EU? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Hverken positiv eller negativ 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ V145: Sp.34 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv betydning for Danmark, eller om den overvejende vil få negativ betydning. Hvilken betydning mener du at, globaliseringen vil få? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Hverken positiv eller negativ 13

14 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ V146: Sp.35 Hvor tilfreds er du alt i alt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? 1. Meget tilfreds 2. Ret tilfreds 3. Ikke særlig tilfreds 4. Slet ikke tilfreds 99. Vil ikke svare skala skal vises vandret V147: Sp.36 Hvis du tænker på din tilværelse i al almindelighed for tiden, hvor lykkelig vil du så sige, du er? 1. 0 Meget ulykkelig Meget lykkelig V148: Sp.37 Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? 1. Stole på de fleste 2. Kan ikke være forsigtig nok V149-V158: Sp.38 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skala? 1. Dig selv 2. A: Socialdemokraterne 3. B: Radikale 4. C: Konservative 5. F: Socialistisk Folkeparti 6. I: Liberal Alliance 7. K: Kristendemokraterne 8. O: Dansk Folkeparti 9. V: Venstre 10. Ø:Enhedslisten 1. 0 Venstre 14

15 Højre 99. Vil ikke svare V159: Sp.39 Hvor godt eller dårligt mener du, VK-regeringen har håndteret de økonomiske udfordringer inden for det seneste år? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt V160-V165: Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark? 1. Lønningerne i Danmark er steget for hastigt 2. Boligpriserne har været alt for høje 3. Indførelse af afdragsfri lån og andre nye lånetyper for boligejere 4. Regeringen har ført en forkert politik 5. En international finanskrise har ramt Danmark 6. Bankerne har været for uansvarlige med at låne penge ud Slet ingen betydning Meget stor betydning 99. V166-V175: Sp.41 I hvilken grad mener du, hvert af følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at finansiere velfærdsopgaverne i det danske samfund? 1. Sætte skatten i vejret 15

16 2. Ophæve skattestoppet 3. sætte gang i offentlige investeringer 4. Sænke skatten på arbejde 5. Indføre mere brugerbetaling 6. Øge udliciteringen af offentlige opgaver til det private 7. Skære ned på de offentlige udgifter 8. Holde lønstigningerne i ro 9. Afskaffe efterlønnen helt 10. Arbejde en time mere om ugen i gennemsnit 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke V176: Sp.42 Er du for tiden i arbejde? 1. Ja 2. Nej V177: Sp.43 Hvor mange timer arbejder du for tiden ca. om ugen? timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer eller mere V178: Sp.44 Ville du have mulighed for at arbejde en time mere om ugen? 1. Ja, helt sikkert 2. Ja, formentlig 3. Nej, formentlig ikke 4. Nej, helt sikkert ikke 16

17 Nyt sp. 28/9 Flersvar V179-V184: Sp.45 Har du personligt inden for det sidste år været udsat for (gerne flere svar) 1. På noget tidspunkt forsøgt at få arbejde, men ikke fået det 2. Forsøgt at få arbejde på fuld tid, men kun fået deltid 3. Blevet tvunget til at tage arbejde under dine kvalifikationer 4. Modtaget sygedagpenge i mere end 4 uger 5. Været henvist til aktivering af Jobcentret 6. Ingen af disse V185: Sp.46 Er du medlem af en fagforening? 1. Ja 2. Nej V186: Sp.47 Er du medlem af en a-kasse? 1. Ja 2. Nej Hvis sp. 47=1 V187: Sp.48 Betaler du bidrag til efterløn? 1. Ja 2. Nej hvis sp.48=1 (betaler bidrag til efterløn) V188: Sp.49 Har du forventning om at gå på efterløn, hvis reglerne ikke bliver lavet om? 1. Ja, helt sikkert 2. Ja, formentlig 3. Nej, formentlig ikke 4. Nej, helt sikkert ikke V189: Sp.50 Hvad mener du, den økonomiske tilbagegang i Danmark skyldes? 1. Skyldes udelukkende krisen i USA og det internationale finansielle system 2. Skyldes overvejende krisen i USA og det internationale finansielle system 3. Skyldes lige meget den politik, der har været ført i Danmark samt krisen i USA og det internationale finansielle system 4. Skyldes mest den politik, der har været ført i Danmark 5. Skyldes udelukkende den politik, der har været ført i Danmark 17

18 Prioriter 2 svar V190-V194: Sp.51 De offentlige budgetter er pressede. Hvilke af følgende strategier, som kan være medvirkende til at mindske presset på de offentlige budgetter, bakker du mest op om og næstmest op om? 1. Spare på den offentlige service 2. Sætte skatten op 3. Arbejde en time mere om ugen 4. Afskaffe efterlønnen Hvis år med personlig indkomst over kr. V195: Sp.52 Har din pensionsopsparing været påvirket af skattereformens loft på kr. for pensionsindbetaling på ratepension? 1. Ja 2. Nej stilles kun til aldersgruppen 50+ med personlig indkomst over kr. V196: Sp.53 Har skattereformens såkaldte udligningsskat på pensionsudbetalinger over kr. haft nogen betydning for din pensionsopsparing, eller vil den få det? 1. Ja, den har haft betydning 2. Nej, den har ikke haft betydning, men vil muligvis få det 3. Nej, den har ikke haft betydning og vil formentlig heller ikke få de 88. tved ikke DEL 3 << følgende tre spørgsmål meget gerne i den sidste del af skemaet, tæt på slut, men ikke som allersidste spm>> V197: Sp.54 Hvis vi kigger 3-5 år fremad, hvor sikker føler du sig så mht. din økonomiske situation? 1. Meget sikker 2. Rimelig sikker 3. Lidt usikker 4. Meget usikker V198: Sp.55 Har den økonomiske situation gennem det sidste år tilladt, at du har haft mulighed for at betale en uventet ekstraregning på f.eks kr.? 1. Ja 2. Nej 18

19 V199: Sp.56 Er det i løbet af det sidste år hændt, at husstanden havde svært ved at betale de løbende udgifter til mad, husleje, transport mv.? 1. Ja, ofte 2. Ja, nogle gange 3. Ja, men kun sjældent 4. Nej, aldrig Baggrundskriterier taget fra Tryghedsmålingen (DK ) Postnummer PDL stilles til sample only respondenterne, vi har postnummer på vores respondenter [postcode] {open-intrange cols=4 varlabel="postnummer"} Hvad er dit postnummer? Tages fra stamdata stilles til sample only respondenter gender: Sp.58 Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand Tages fra stamdata stilles til sample only respondenter Numerisk 2 cifre age: Sp.59 Hvad er din alder? år V200: Sp.60 Hvilken type bolig bor du i? NB: Hvis du bor hos forældre, skal du ikke svare værelse, men angive hvilken bolig, I bor i. 1) Lejlighed 2) Række- eller kædehus 3) Villa, parcelhus 4) Landbrugsejendom 5) Lejet værelse, kollegieværelse o.l. 6) Andet V201: Sp.61 Er det en lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig du bor i? NB: Hvis du bor som lejer hos forældre, er det familiens bolig, det drejer sig om. 1) Lejebolig 2) Ejerbolig 3) Andelsbolig 4) Andet hvis sp.61=2 eller 3 (ejer eller andel) V202: Sp.62 Hvilket år købte du/i denne bolig? 1) )

20 3) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1969 eller tidligere 88) Ved ikke hvis sp.62=1-8 ( ) V203: Sp. 63 Var det første gang, du/i købte bolig? 1) Ja 2) Nej, har købt bolig før V204: Sp.64 Hvordan vil du beskrive den by du bor i. Er det? 1) København / Storkøbenhavn 2) Aarhus / Aalborg / Odense 3) En by med over indbyggere 4) En by med indbyggere 5) En by med indbyggere 6) En mindre by indbyggere 7) En landsby under indbyggere 8) På landet 88) Ved ikke Stilles til alle ny formulering og opsætning ift. DK Tekst sp.65 og sp.66 om uddannelse vises på samme side Følgende spørgsmål omhandler din uddannelse. Først er vi interesseret i at vide hvad din højest gennemførte skoleuddannelse er, dvs. inden en evt. erhvervsuddannelse/videreuddannelse f.eks. som lærling/elev, studerende mv. I det efterfølgende spørgsmål spørges så til hvilken erhvervsuddannelse/videreuddannelse du har gennemført. V205 Sp.65 Hvad er din skoleuddannelse? (Hvis du stadig går i skole, bedes du angive den skoleuddannelse, du har afsluttet) 1. Folkeskole 7 år eller kortere 2. Folkeskole 8/9 år eller mellemskole klasse 4. Realeksamen 5. Studentereksamen 6. HF 7. HHX 8. HTX 20

21 9. Anden skoleuddannelse Flersvar V206-V219: Sp.66 Hvilke(n) erhvervsuddannelse(r) har du fuldført udover din skoleuddannelse? 1) Ingen 2) Specialarbejderkursus o.l. 3) Landbrugsuddannelse 4) Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG) basisår, men ikke fuldført resten 5) Erhvervsfaglig uddannelse inden for håndværk o.l. (mekaniker, tømrer, elektriker, frisør osv.) 6) Erhvervsfaglig uddannelse inden for handel 7) Erhvervsfaglig uddannelse inden for kontor 8) Bankuddannelse o.l. 9) Social- og sundhedshjælper 10) Social- og sundhedsassistent, sygehjælper 11) Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. datamatiker, programmør, laborant) 12) Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (f.eks. teknikumingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, sygeplejerske, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) 13) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, jurist, cand.mag., læge, psykolog, økonom) 88) Ved ikke Halvåbent V220: Sp.67 Hvad er din nuværende stilling? I arbejde: 1. Ufaglært arbejder 2. Specialarbejder 3. Faglært arbejder 4. Lavere funktionær 5. Højere funktionær (funktionær med lederansvar, akademisk uddannelse o.l.) 6. Selvstændig erhvervsdrivende 7. Medhjælpende ægtefælle Midlertidigt uden arbejde: 8. Orlov (barsel o.l.) 9. Fraværende pga. sygdom 10. Ledig (med A-kasse-dagpenge) 11. Ledig (med kontanthjælp) 12. Ledig (uden nogen form for understøttelse) Under uddannelse: 13) Under uddannelse (lærling, elev o.l. med løn) 14) Under uddannelse (uden løn) Uden for arbejdsmarkedet: 15) Førtidspensionist 16) På efterløn 17) Pensionist (folkepension mv.) Andet: 88) Ved ikke 21

22 Hvis Sp 67= 8-12 V221: Sp.68 Hvad var din seneste stilling på arbejdsmarkedet? 1) Ufaglært arbejder 2) Specialarbejder 3) Faglært arbejder 4) Lavere funktionær 5) Højere funktionær (funktionær med lederansvar, akademisk uddannelse o.l.) 6) Selvstændig erhvervsdrivende 7) Medhjælpende ægtefælle 8) Andet 88) Ved ikke - Hvis Sp.67=1-5 eller 8-9 V222: Sp.69 Er du offentligt eller privat ansat? 1) Offentlig ansat 2) Privat ansat 3) Andet 88) Ved ikke Flersvar svar 1 vises kun hvis sp.67=1-9 eller V223-V227: Sp70 Har du selv eller nogen i din nærmeste familie været berørt af arbejdsløshed inden for det sidste år? NB: Giv gerne flere svar. 1) Har selv været berørt af arbejdsløshed 2) Ægtefælle/samlever har været berørt af arbejdsløshed 3) Forældre har været berørt af arbejdsløshed 4) Børn har været berørt af arbejdsløshed 5) Nej, ingen af disse V228: Sp.71 Hvad var din personlige indkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 1) kr. 2) kr. 3) kr. 4) kr. 5) kr. 6) kr. 7) kr. 8) kr. 9) kr. 10) kr. 11) kr. 12) kr. og derover 88) Ved ikke 13) Ønsker ikke at oplyse 22

23 V229: Sp.72 Er du 1) Enlig, single 2) gift, samboende V230: Sp.73 Har du/i børn? 1) Ja,hjemmeboende børn 2) Ja, men ikke hjemmeboende børn 3) Ja, har både hjemmeboende og ikke hjemmeboende børn 4) 3) Nej, har ikke børn hvis sp.72=2 V231 Sp.74 Hvad var din husstandsindkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 1) kr. 2) kr. 3) kr. 4) kr. 5) kr. 6) kr. 7) kr. 8) kr. 9) kr. 10) kr. 11) kr. 12) kr. 13) kr. 14) kr. og derover 88) Ved ikke 15) Ønsker ikke at oplyse V232: Sp.75 Hvis du sammenligner din husstands forbrugsmuligheder med gennemsnittet i det kvarter, hvor du bor, hvor vil du så tro, at din husstand ligger? 1) Væsentligt under gennemsnittet 2) Lidt under gennemsnittet 3) Omkring gennemsnittet 4) Lidt over gennemsnittet 5) Væsentligt over gennemsnittet 88) Ved ikke 23

24 Spørgsmålene i variabel V233 og V234 er ikke stillet som en del DK , men er i stedet hentet fra DK Dette betyder, at der kun besvarelser fra respondenter som har deltaget i DK (kun hvis V2=2,3,4 eller 5); i alt respondenter. V233: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? 1) 0 - Meget tilfreds 2) 1-3) 2-4) 3-5) 4-6) 5-7) 6-8) 7-9) 8-10) 9-11) 10 - Meget utilfreds 12) Ved ikke V234: Nogle mennesker mener, at man tydeligt kan fornemme andres hensigter. Tror du, at folk i almindelighed ville prøve at udnytte dig, hvis de fik mulighed for det, eller ville de behandle dig ordentligt? 1) 1 - De fleste ville prøve at udnytte mig 2) 2-3) 3-4) 4-5) 5-6) 6-7) 7-8) 8-9) 9-10) 10. De fleste ville behandle mig ordentligt 11) Ved ikke 24

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage?

Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage? Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage? Jørgen Goul Andersen Aalborg Universitet 23.11.2011 Tese: S+SF tabte valgkampen stort De fik

Læs mere