Aalborg Universitet DK Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl Projektleder: PJO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO"

Transkript

1 Aalborg Universitet DK Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca minutter at besvare skemaet. Som tak for hjælpen får du til gengæld 200 point. Husk at det altid er muligt at lukke vinduet med din besvarelse ned, og fortsætte hvor du slap på et andet tidspunkt. Når du klikker på linket igen vil du nemlig automatisk starte, hvor du var nået til i undersøgelsen. V3: Sp.1 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? 1. Meget 2. Noget 3. Kun lidt 4. Slet ikke V4: Sp.2 Hvilket parti stemte du på ved folketingsvalget d. 15. september? 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. I: Liberal Alliance 6. K: Kristendemokraterne 7. O: Dansk Folkeparti 8. V: Venstre 9. Ø:Enhedslisten 10. Kandidat uden for partierne 11. Husker ikke parti 12. Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på 13. Stemte blankt 14. Stemte ikke 15. Havde ikke stemmeret hvis sp.2=1-13 (stemte d. 15. september) V5: Sp.3 Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? 1. I de sidste dage før valget 2. Tidligere i valgkampen 3. Vidste allerede før valgkampen, hvad jeg ville stemme hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) V6: Sp.4 Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde? 1. Stemte med begejstring 1

2 2. Stemte med tilfredshed 3. Stemte med blandede følelser 4. Måtte nærmest vælge det mindst onde Flersvar - hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) V7-V18: Sp.5 Tænkte du på at stemme på andre partier end det, du endte med at stemme på d. 15. september? (gerne flere svar) 1. Nej 2. Ja, A: Socialdemokraterne 3. Ja, B: Radikale 4. Ja, C: Konservative 5. Ja, F: Socialistisk Folkeparti 6. I: Liberal Alliance 7. Ja, K: Kristendemokraterne 8. Ja, O: Dansk Folkeparti 9. Ja, V: Venstre 10. Ja, Ø: Enhedslisten 11. Ja, kandidat uden for partierne V19: Sp.6 Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg 13. november 2007? Åbent 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Det Radikale Venstre 3. C: De Konservative 4. D: Centrumdemokraterne 5. F: Socialistisk Folkeparti 6. K: Kristendemokraterne 7. M: Minoritetspartiet 8. O: Dansk Folkeparti 9. V: Venstre 10. Y: Ny Alliance 11. Ø: Enhedslisten 12. Husker ikke parti 13. Vil ikke svare om parti 14. Stemte blankt 15. Stemte ikke 16. Havde ikke stemmeret V20: Sp. 7a Vi har jo lige haft folketingsvalg. Hvilket problem mener du, er det vigtigste i dag, som politikerne bør tage sig af? 1. V21: Noter venligst: 2. Ingen problemer Åbent hvis sp.7a EJ=2 (Ingen problemer) V22: Sp.7b Hvilket problem er det næst mest vigtige problem, som politikerne bør tage sig af? 2

3 1. V23: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer Åbent hvis sp.7b EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) V24: Sp.7c Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 1. V25: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer Åbent hvis sp.7c EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) V26: Sp.7d Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 1. V27: Noter venligst: 2. Kan ikke nævne flere problemer V28-V36: Sp.8 Hvor godt synes du om de enkelte partier? Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis der er et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sætte kryds i rubrikken Ved ikke nok om. 1. A: Socialdemokraterne 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. I: Liberal Alliance 6. K: Kristendemokraterne 7. O: Dansk Folkeparti 8. V: Venstre 9. Ø:Enhedslisten 1. 0 Synes meget dårligt om partiet

4 Synes virkelig godt om partiet 12. Ved ikke nok om partiet 99. Vil ikke svare V37: Sp.9 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti? 1. Ja, betragter mig som tilhænger af et bestemt parti 2. Nej, ikke tilhænger af noget parti 3. I tvivl V38-V45: Sp.10A Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at løse problemet en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. Hvem er bedst til at 1. Løse landets økonomiske problemer i almindelighed? 2. Bekæmpe arbejdsløsheden? 3. Sikre en god undervisning i folkeskolen? 4. Klare de udfordringer, globaliseringen stiller? 5. Sikre den sociale balance i den økonomiske politik? 6. Sikre Danmark en moderne industri, så Danmark bliver ved med at være et af de rigeste lande i verden? 7. Varetage Danmarks interesser i EU? 8. Lede landet under en økonomisk krise? 1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 2. Borgerlig regering bedst 3. Ingen forskel V46-V52: Sp.10B Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at løse problemet en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. Hvem er bedst til at 1. Sikre miljøet? 2. Sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik? 3. Sikre tilfredsstillende forhold for de ældre? 4. Sikre et velfungerende sundhedsvæsen? 5. Forhindre, at statsgælden løber løbsk? 6. Formidle et bredt samarbejde hen over midten? 7. og hvilken regering tror du, vil give dig selv flest penge til rådighed? 4

5 1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 2. Borgerlig regering bedst 3. Ingen forskel Tekst Nu kommer en række politiske påstande, som du kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Du bedes svare, om du er mest enig med person A eller mest enig med person B. Selvom du ikke er helt enig med nogen af parterne bedes du alligevel gerne svare, hvilken påstand, der kommer nærmest dit eget synspunkt. V53: Sp.11a Først kommer et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V54: Sp.11b Så kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle, som endnu findes, bør stort set bibeholdes. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V55: Sp.11c Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V56: Sp.11d Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark A siger: Globaliseringen tvinger os til at sænke skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke klare sig i konkurrencen. 5

6 B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje velfærdsudgifter, hvis det er det, vi ønsker. Er du: 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne NYT sp. indsat 28/9 V57: Sp.11e Man diskuterer også større valgfrihed for borgerne, f.eks. mellem offentlige og private leverandører af serviceopgaver, eller mellem forskellige offentlige institutioner. A siger: Der bør i væsentligt højere grad end nu indføres valgfrihed i den offentlige sektor. B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrækkelig i dag. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne NYT sp. indsat 28/9 V58: Sp.11f Man diskuterer også, hvad der er det vigtigste middel mod den økonomiske krise netop nu. A siger: Det vigtigste er at få gang i den økonomiske vækst, fx ved at fremrykke offentlige investeringer B siger: Det vigtigste er at få bragt statens underskud ned, også selvom det betyder besparelser 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne V59-V62: Sp Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 år siden? 2. Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 år siden? 3. Hvordan synes du, erhvervslivets konkurrenceevne er i dag, sammenlignet med for 3 år siden? 4. Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden? 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere 6

7 V63-V65: Sp.13 Så kommer nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være det næste år. 1. Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i dag? 2. Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 3. Hvordan tror du, velfærden i Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere V66: Sp. 13B Der tales om, at Danmark befinder sig i en økonomisk krise. Hvor alvorlig vurderer du, at krisen er? 1. Slet ikke alvorlig 2. Ikke særlig alvorlig 3. Ret alvorlig 4. Meget alvorlig V67-V70: Sp.14 Hvor meget eller hvor lidt mener du, at følgende faktorer, har bidraget til den økonomiske krise i Danmark? 1. Den økonomiske politik i Danmark forud for krisen 2. Den økonomiske politik i USA 3. At danskerne har optaget mere gæld, end de burde 4. At de danske banker har været alt for risikovillige 1. Meget 2. Noget 3. Slet ikke Splitsample på sp. 15A og 15B tilfældigt hvilket spørgsmål man får men med 50/50 fordeling V71: Sp.15A Hvordan forventer du, at Danmark klarer sig gennem den internationale krise sammenlignet med resten af Europa? 1. Danmark vil klare sig bedre end resten af Europa 2. Danmark vil hverken klare sig bedre eller dårligere end resten af Europa 3. Danmark vil klare sig dårligere end resten af Europa 7

8 V72 Sp.15B Hvordan synes du, at Danmark har klaret sig gennem den økonomiske krise sammenlignet med resten af Europa? 1. Danmark har klaret sig bedre end resten af Europa 2. Danmark har hverken klaret sig bedre eller dårligere end resten af Europa 3. Danmark har klaret sig dårligere end resten af Europa NYT sp. 28/9 V73: Sp.16 Vil din husstand ændre forbrugsvaner det kommende år, så I vil bruge flere penge end nu, eller så I vil bruge færre penge end nu? 1. Bruge noget flere penge 2. Bruge lidt flere penge 3. Ingen ændring 4. Bruge lidt færre penge 5. Bruge noget færre penge NYT sp. 28/9 V74: Sp.17 Planlægger du inden for det kommende år at spare mere eller mindre op end i år? 1. Spare noget mere op 2. Spare lidt mere op 3. Ingen ændring 4. Spare lidt mindre op 5. Spare noget mindre op NYT sp. 28/9 V75-V77: Sp.18 Hvis det var nødvendigt for at få Danmark ud af den økonomiske krise, ville du så være villig til at 1. Acceptere en lønnedgang 2. Acceptere højere skat 3. Acceptere at arbejde en time længere om ugen 1. Helt sikkert villig 2. Formentlig villig 3. Formentlig ikke villig 4. Slet ikke villig V78-V89: Sp.19 Synes du, at det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på følgende opgaver? 1. Forsvaret 2. Sundhedsvæsenet 8

9 3. Uddannelse 4. Folkepension 5. Miljøproblemer 6. Børnehaver og vuggestuer 7. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte 8. Kontanthjælp til den enkelte 9. Ulandsbistand 10. Flygtninge og indvandrere 11. Hjemmehjælp 12. Kollektiv transport 1. For mange penge 2. Passende 3. For få penge V90: Sp.20 Den borgerlige regering har gennemført en række stramninger af flygtninge- /indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt, eller har de ikke været vidtgående nok? 1. Stramningerne har været passende 2. Stramningerne har været for vidtgående 3. Stramningerne har ikke været vidtgående nok Nyt sp. 28/9 V91: Sp.21 Hvor vil du placere dig selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at staten tager for lidt hensyn til udkants-danmark, mens 10 betyder, at staten tager for meget hensyn til udkants-danmark? staten tager for lidt hensyn til udkants-danmark staten tager for meget hensyn til udkants-danmark V92-V98: Sp. 22 Hvor godt mener du, Lars Løkke Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de seneste 3 år? 1. Økonomien 2. Beskæftigelsen 3. Velfærden 4. Skatterne 5. Den sociale ulighed 6. Flygtninge- og indvandrerpolitikken 9

10 7. - Og hvordan vil du vurdere regeringens arbejde generelt de seneste 3 år? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt V99-V104: Sp.23A Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag 2. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser. 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger 4. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige udgifter til velfærdsopgaver 5. Dansk økonomi er i dag grundlæggende sund og stærk 6. VK-regeringen har gjort for lidt for at bekæmpe arbejdsløsheden 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V105-V111: Sp.23B Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser 2. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag 3. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde 4. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart 5. Skattestoppet har undermineret finansieringen af velfærdsopgaverne 6. Det har været uklogt af regeringen at gennemføre ufinansierede skattelettelser 7. Dansk økonomi har kurs mod afgrunden 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig Svar 4 nyt 28/9 10

11 V112-V118: Sp.23C Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer 2. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse 3. Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned 4. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private 5. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere 6. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag 7. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V119-V123: Sp.23D Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter 2. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det 3. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen 4. Starthjælpen til flygtninge og indvandrere bør afskaffes og erstattes med almindelig kontanthjælp 5. Skattestoppet bør opretholdes 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig V124-V130: Sp.24 Herunder kommer en række udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet 3. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår 4. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår 5. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om 6. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål 7. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken enig eller uenig 4. Nærmest uenig 11

12 5. Helt uenig V131: Sp.25 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? 1. Meget stor tillid 2. Ret stor tillid 3. Ret lille tillid 4. Meget lille tillid V132: Sp.26 Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvad der din opfattelse? 1. Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten - 5 SEKTION MED ISSUES (Efterlønnen) V133: Sp.27 Der blev i maj indgået et politisk forlig om efterlønnen, der begrænser adgangen til efterløn og forhøjer aldersgrænsen i et hurtigere tempo end hidtil planlagt. Er du tilhænger eller modstander af denne reform? 1. Tilhænger af reformen 2. Modstander af reformen (Dagpengeforlængelse / -opsamlingsordning) V134: Sp.28 Der blev i 2010 indgået et forlig, der begrænser perioden, hvor man kan få arbejdsløshedsdagpenge, til to år. Det har været diskuteret, om man skulle forlænge perioden i den nuværende situation. Hvad mener du, folketinget bør gøre? 1. Bør forlænge dagpengeperioden 2. Bør fastholde dagpengeperioden på maksimalt 2 år (Betalingsring København) V135: Sp.29 Det er blevet foreslået at lave en betalingsring om København, så bilister skal betale et beløb for at køre ind i byen. Er du tilhænger eller modstander af dette forslag? 1. Tilhænger af betalingsring 2. Modstander af betalingsring 12

13 V136: Sp.30 Hvem mener du, har været den bedste statsminister Lars Løkke Rasmussen eller Anders Fogh Rasmussen? 1. Lars Løkke Rasmussen 2. Anders Fogh Rasmussen V137-V142: Sp.31 Hvad synes du om nogle af de beslutninger, der blev truffet af Lars Løkke Rasmussens regering? 1. Skattereformen (i 2009) 2. Udbetaling af pengene fra den Særlige Pensionsopsparing (SP) 3. Renoveringstilskuddet til boliger (i 2009) 4. Afkortningen af dagpengeperioden fra fire til to år 5. Indførelse af nulvækst i den offentlige sektor 6. Forringelsen af efterlønnen 1. Helt rigtigt gjort af regeringen 2. Overvejende rigtigt 3. Hverken rigtigt eller forkert 4. Overvejende forkert 5. Helt forkert gjort af regeringen V143: Sp.32 Mener du, at det var rigtigt eller forkert af regeringen at gennemføre de vigtigste dele af sin politik sammen med Dansk Folkeparti? 1. Rigtigt 2. Forkert V144: Sp.33 Hvordan er din generelle holdning til EU? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Hverken positiv eller negativ 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ V145: Sp.34 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv betydning for Danmark, eller om den overvejende vil få negativ betydning. Hvilken betydning mener du at, globaliseringen vil få? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Hverken positiv eller negativ 13

14 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ V146: Sp.35 Hvor tilfreds er du alt i alt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? 1. Meget tilfreds 2. Ret tilfreds 3. Ikke særlig tilfreds 4. Slet ikke tilfreds 99. Vil ikke svare skala skal vises vandret V147: Sp.36 Hvis du tænker på din tilværelse i al almindelighed for tiden, hvor lykkelig vil du så sige, du er? 1. 0 Meget ulykkelig Meget lykkelig V148: Sp.37 Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? 1. Stole på de fleste 2. Kan ikke være forsigtig nok V149-V158: Sp.38 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skala? 1. Dig selv 2. A: Socialdemokraterne 3. B: Radikale 4. C: Konservative 5. F: Socialistisk Folkeparti 6. I: Liberal Alliance 7. K: Kristendemokraterne 8. O: Dansk Folkeparti 9. V: Venstre 10. Ø:Enhedslisten 1. 0 Venstre 14

15 Højre 99. Vil ikke svare V159: Sp.39 Hvor godt eller dårligt mener du, VK-regeringen har håndteret de økonomiske udfordringer inden for det seneste år? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt V160-V165: Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark? 1. Lønningerne i Danmark er steget for hastigt 2. Boligpriserne har været alt for høje 3. Indførelse af afdragsfri lån og andre nye lånetyper for boligejere 4. Regeringen har ført en forkert politik 5. En international finanskrise har ramt Danmark 6. Bankerne har været for uansvarlige med at låne penge ud Slet ingen betydning Meget stor betydning 99. V166-V175: Sp.41 I hvilken grad mener du, hvert af følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at finansiere velfærdsopgaverne i det danske samfund? 1. Sætte skatten i vejret 15

16 2. Ophæve skattestoppet 3. sætte gang i offentlige investeringer 4. Sænke skatten på arbejde 5. Indføre mere brugerbetaling 6. Øge udliciteringen af offentlige opgaver til det private 7. Skære ned på de offentlige udgifter 8. Holde lønstigningerne i ro 9. Afskaffe efterlønnen helt 10. Arbejde en time mere om ugen i gennemsnit 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke V176: Sp.42 Er du for tiden i arbejde? 1. Ja 2. Nej V177: Sp.43 Hvor mange timer arbejder du for tiden ca. om ugen? timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer eller mere V178: Sp.44 Ville du have mulighed for at arbejde en time mere om ugen? 1. Ja, helt sikkert 2. Ja, formentlig 3. Nej, formentlig ikke 4. Nej, helt sikkert ikke 16

17 Nyt sp. 28/9 Flersvar V179-V184: Sp.45 Har du personligt inden for det sidste år været udsat for (gerne flere svar) 1. På noget tidspunkt forsøgt at få arbejde, men ikke fået det 2. Forsøgt at få arbejde på fuld tid, men kun fået deltid 3. Blevet tvunget til at tage arbejde under dine kvalifikationer 4. Modtaget sygedagpenge i mere end 4 uger 5. Været henvist til aktivering af Jobcentret 6. Ingen af disse V185: Sp.46 Er du medlem af en fagforening? 1. Ja 2. Nej V186: Sp.47 Er du medlem af en a-kasse? 1. Ja 2. Nej Hvis sp. 47=1 V187: Sp.48 Betaler du bidrag til efterløn? 1. Ja 2. Nej hvis sp.48=1 (betaler bidrag til efterløn) V188: Sp.49 Har du forventning om at gå på efterløn, hvis reglerne ikke bliver lavet om? 1. Ja, helt sikkert 2. Ja, formentlig 3. Nej, formentlig ikke 4. Nej, helt sikkert ikke V189: Sp.50 Hvad mener du, den økonomiske tilbagegang i Danmark skyldes? 1. Skyldes udelukkende krisen i USA og det internationale finansielle system 2. Skyldes overvejende krisen i USA og det internationale finansielle system 3. Skyldes lige meget den politik, der har været ført i Danmark samt krisen i USA og det internationale finansielle system 4. Skyldes mest den politik, der har været ført i Danmark 5. Skyldes udelukkende den politik, der har været ført i Danmark 17

18 Prioriter 2 svar V190-V194: Sp.51 De offentlige budgetter er pressede. Hvilke af følgende strategier, som kan være medvirkende til at mindske presset på de offentlige budgetter, bakker du mest op om og næstmest op om? 1. Spare på den offentlige service 2. Sætte skatten op 3. Arbejde en time mere om ugen 4. Afskaffe efterlønnen Hvis år med personlig indkomst over kr. V195: Sp.52 Har din pensionsopsparing været påvirket af skattereformens loft på kr. for pensionsindbetaling på ratepension? 1. Ja 2. Nej stilles kun til aldersgruppen 50+ med personlig indkomst over kr. V196: Sp.53 Har skattereformens såkaldte udligningsskat på pensionsudbetalinger over kr. haft nogen betydning for din pensionsopsparing, eller vil den få det? 1. Ja, den har haft betydning 2. Nej, den har ikke haft betydning, men vil muligvis få det 3. Nej, den har ikke haft betydning og vil formentlig heller ikke få de 88. tved ikke DEL 3 << følgende tre spørgsmål meget gerne i den sidste del af skemaet, tæt på slut, men ikke som allersidste spm>> V197: Sp.54 Hvis vi kigger 3-5 år fremad, hvor sikker føler du sig så mht. din økonomiske situation? 1. Meget sikker 2. Rimelig sikker 3. Lidt usikker 4. Meget usikker V198: Sp.55 Har den økonomiske situation gennem det sidste år tilladt, at du har haft mulighed for at betale en uventet ekstraregning på f.eks kr.? 1. Ja 2. Nej 18

19 V199: Sp.56 Er det i løbet af det sidste år hændt, at husstanden havde svært ved at betale de løbende udgifter til mad, husleje, transport mv.? 1. Ja, ofte 2. Ja, nogle gange 3. Ja, men kun sjældent 4. Nej, aldrig Baggrundskriterier taget fra Tryghedsmålingen (DK ) Postnummer PDL stilles til sample only respondenterne, vi har postnummer på vores respondenter [postcode] {open-intrange cols=4 varlabel="postnummer"} Hvad er dit postnummer? Tages fra stamdata stilles til sample only respondenter gender: Sp.58 Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand Tages fra stamdata stilles til sample only respondenter Numerisk 2 cifre age: Sp.59 Hvad er din alder? år V200: Sp.60 Hvilken type bolig bor du i? NB: Hvis du bor hos forældre, skal du ikke svare værelse, men angive hvilken bolig, I bor i. 1) Lejlighed 2) Række- eller kædehus 3) Villa, parcelhus 4) Landbrugsejendom 5) Lejet værelse, kollegieværelse o.l. 6) Andet V201: Sp.61 Er det en lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig du bor i? NB: Hvis du bor som lejer hos forældre, er det familiens bolig, det drejer sig om. 1) Lejebolig 2) Ejerbolig 3) Andelsbolig 4) Andet hvis sp.61=2 eller 3 (ejer eller andel) V202: Sp.62 Hvilket år købte du/i denne bolig? 1) )

20 3) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1969 eller tidligere 88) Ved ikke hvis sp.62=1-8 ( ) V203: Sp. 63 Var det første gang, du/i købte bolig? 1) Ja 2) Nej, har købt bolig før V204: Sp.64 Hvordan vil du beskrive den by du bor i. Er det? 1) København / Storkøbenhavn 2) Aarhus / Aalborg / Odense 3) En by med over indbyggere 4) En by med indbyggere 5) En by med indbyggere 6) En mindre by indbyggere 7) En landsby under indbyggere 8) På landet 88) Ved ikke Stilles til alle ny formulering og opsætning ift. DK Tekst sp.65 og sp.66 om uddannelse vises på samme side Følgende spørgsmål omhandler din uddannelse. Først er vi interesseret i at vide hvad din højest gennemførte skoleuddannelse er, dvs. inden en evt. erhvervsuddannelse/videreuddannelse f.eks. som lærling/elev, studerende mv. I det efterfølgende spørgsmål spørges så til hvilken erhvervsuddannelse/videreuddannelse du har gennemført. V205 Sp.65 Hvad er din skoleuddannelse? (Hvis du stadig går i skole, bedes du angive den skoleuddannelse, du har afsluttet) 1. Folkeskole 7 år eller kortere 2. Folkeskole 8/9 år eller mellemskole klasse 4. Realeksamen 5. Studentereksamen 6. HF 7. HHX 8. HTX 20

21 9. Anden skoleuddannelse Flersvar V206-V219: Sp.66 Hvilke(n) erhvervsuddannelse(r) har du fuldført udover din skoleuddannelse? 1) Ingen 2) Specialarbejderkursus o.l. 3) Landbrugsuddannelse 4) Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG) basisår, men ikke fuldført resten 5) Erhvervsfaglig uddannelse inden for håndværk o.l. (mekaniker, tømrer, elektriker, frisør osv.) 6) Erhvervsfaglig uddannelse inden for handel 7) Erhvervsfaglig uddannelse inden for kontor 8) Bankuddannelse o.l. 9) Social- og sundhedshjælper 10) Social- og sundhedsassistent, sygehjælper 11) Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. datamatiker, programmør, laborant) 12) Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (f.eks. teknikumingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, sygeplejerske, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) 13) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, jurist, cand.mag., læge, psykolog, økonom) 88) Ved ikke Halvåbent V220: Sp.67 Hvad er din nuværende stilling? I arbejde: 1. Ufaglært arbejder 2. Specialarbejder 3. Faglært arbejder 4. Lavere funktionær 5. Højere funktionær (funktionær med lederansvar, akademisk uddannelse o.l.) 6. Selvstændig erhvervsdrivende 7. Medhjælpende ægtefælle Midlertidigt uden arbejde: 8. Orlov (barsel o.l.) 9. Fraværende pga. sygdom 10. Ledig (med A-kasse-dagpenge) 11. Ledig (med kontanthjælp) 12. Ledig (uden nogen form for understøttelse) Under uddannelse: 13) Under uddannelse (lærling, elev o.l. med løn) 14) Under uddannelse (uden løn) Uden for arbejdsmarkedet: 15) Førtidspensionist 16) På efterløn 17) Pensionist (folkepension mv.) Andet: 88) Ved ikke 21

22 Hvis Sp 67= 8-12 V221: Sp.68 Hvad var din seneste stilling på arbejdsmarkedet? 1) Ufaglært arbejder 2) Specialarbejder 3) Faglært arbejder 4) Lavere funktionær 5) Højere funktionær (funktionær med lederansvar, akademisk uddannelse o.l.) 6) Selvstændig erhvervsdrivende 7) Medhjælpende ægtefælle 8) Andet 88) Ved ikke - Hvis Sp.67=1-5 eller 8-9 V222: Sp.69 Er du offentligt eller privat ansat? 1) Offentlig ansat 2) Privat ansat 3) Andet 88) Ved ikke Flersvar svar 1 vises kun hvis sp.67=1-9 eller V223-V227: Sp70 Har du selv eller nogen i din nærmeste familie været berørt af arbejdsløshed inden for det sidste år? NB: Giv gerne flere svar. 1) Har selv været berørt af arbejdsløshed 2) Ægtefælle/samlever har været berørt af arbejdsløshed 3) Forældre har været berørt af arbejdsløshed 4) Børn har været berørt af arbejdsløshed 5) Nej, ingen af disse V228: Sp.71 Hvad var din personlige indkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 1) kr. 2) kr. 3) kr. 4) kr. 5) kr. 6) kr. 7) kr. 8) kr. 9) kr. 10) kr. 11) kr. 12) kr. og derover 88) Ved ikke 13) Ønsker ikke at oplyse 22

23 V229: Sp.72 Er du 1) Enlig, single 2) gift, samboende V230: Sp.73 Har du/i børn? 1) Ja,hjemmeboende børn 2) Ja, men ikke hjemmeboende børn 3) Ja, har både hjemmeboende og ikke hjemmeboende børn 4) 3) Nej, har ikke børn hvis sp.72=2 V231 Sp.74 Hvad var din husstandsindkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 1) kr. 2) kr. 3) kr. 4) kr. 5) kr. 6) kr. 7) kr. 8) kr. 9) kr. 10) kr. 11) kr. 12) kr. 13) kr. 14) kr. og derover 88) Ved ikke 15) Ønsker ikke at oplyse V232: Sp.75 Hvis du sammenligner din husstands forbrugsmuligheder med gennemsnittet i det kvarter, hvor du bor, hvor vil du så tro, at din husstand ligger? 1) Væsentligt under gennemsnittet 2) Lidt under gennemsnittet 3) Omkring gennemsnittet 4) Lidt over gennemsnittet 5) Væsentligt over gennemsnittet 88) Ved ikke 23

24 Spørgsmålene i variabel V233 og V234 er ikke stillet som en del DK , men er i stedet hentet fra DK Dette betyder, at der kun besvarelser fra respondenter som har deltaget i DK (kun hvis V2=2,3,4 eller 5); i alt respondenter. V233: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? 1) 0 - Meget tilfreds 2) 1-3) 2-4) 3-5) 4-6) 5-7) 6-8) 7-9) 8-10) 9-11) 10 - Meget utilfreds 12) Ved ikke V234: Nogle mennesker mener, at man tydeligt kan fornemme andres hensigter. Tror du, at folk i almindelighed ville prøve at udnytte dig, hvis de fik mulighed for det, eller ville de behandle dig ordentligt? 1) 1 - De fleste ville prøve at udnytte mig 2) 2-3) 3-4) 4-5) 5-6) 6-7) 7-8) 8-9) 9-10) 10. De fleste ville behandle mig ordentligt 11) Ved ikke 24

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere