dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt"

Transkript

1 Har dit barn lov? skole fritid og arbejde alder og arbejdsmiljø ansættelseskontrakt

2 Uden TILLADELSE GÅR DET IKKE Der er mange gode grunde til at unge begynder at interessere sig for fritidsjob, når de bliver teenagere. Forbruget af tøj, musik, make-up og mobiltelefoni stiger, og de unges behov for at løsrive sig fra hjemmet og gøre sine egne erfaringer i fritidslivet og arbejdslivet bliver større. Mange forældre er positivt stemt over for de unges idéer om at få fritidsjob. Det kan også vise sig at være en god investering, at man får kendskab til både de skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet. Mange får ad den vej kontakter, der kan give uddannelses- eller lærepladser, og mange arbejdsgivere ser det som et positivt tegn, at de unge har erfaringer med at begå sig på en arbejdsplads. Tal sammen om fritiden Før du giver dit barn lov til at få et fritidsjob, er der nogle ting I bør tale sammen om. Et fritidsjob er et job på lige fod med almindelige fuldtidsstillinger. Det betyder, at der er de samme forventninger, om at jobbet skal prioriteres, men det betyder også, at der er knyttet en række rettigheder til det at have et fritidsjob. Som forældre er det blandt andet dit ansvar, at den unge ikke lader sig presse til mere end han/hun kan overskue, eller hvad der er lovligt. Flere og flere unge arbejder mere end lovgivningen tillader for at finansiere deres ønsker. Det er vigtigt, at I er enige om, hvordan fritidsjobbet skal prioriteres i forhold til skolen. Det er også vigtigt at få drøftet, hvad man skal sige til og fra overfor. For at få en fælles holdning til hvor meget fritidsjobbet skal fylde i den unges hverdag, kan I også rejse en debat med de andre forældre på et forældremøde i skolen. Skolen har som en del af Uddannelses-, Erhvervs- og Ar- bejdsmarkedsorienteringen et ansvar for at undervise eleverne om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Mulighederne og faldgruberne bliver blandt andet belyst i undervisningsmaterialet på Forslag til ansættelseskontrakt og regler om arbejdsmiljø og lønsatser kan du finde på Her kan du også stille spørgsmål til Jobpatruljens medarbejdere i den elektroniske brevkasse. Dit barns alder betyder meget Når dit barn begynder at se sig om efter et fritidsjob, er det vigtigt at være opmærksom på, at unges arbejde både er styret af lovgivning og overenskomster mellem fagforeningerne og arbejdsgivernes organisationer. Først og fremmest er det vigtigt at huske, det er forbudt for børn under 13 år at arbejde undtagen hvis der er tale om hjælp i for eksempel forældrenes virksomhed. Arbejder børn under 13 år ved kulturelle aktiviteter, skal der indhentes dispensation hos politiet. Når din søn eller datter er blevet ansat i et fritidsjob, er det arbejdsgiverens pligt at give en grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Der skal også være en voksen, der fører tilsyn, og vedkommende skal have et godt kendskab til det pågældende arbejde, så den unge kan få hjælp og svar på spørgsmål. Hvis din søn eller datter er under 15 år, eller stadig går i skole, skal arbejdsgiveren redegøre over for dig som forælder, hvordan arbejdsmiljøet er på den arbejdsplads, hvor den unge skal arbejde. Forældre kan i princippet straffes i lighed med arbejdsgiveren, hvis I har overset eventuelle farer ved fritidsjobbet og den unge kommer til skade.

3 DIT BARN SKAL IKKE FINDE SIG I HVAD SOM HELST Ansættelseskontrakten skal være i orden Unge fritidsjobbere har krav på en ansættelseskontrakt efter en måneds ansættelse, hvor arbejdsdagen overstiger 8 timer om ugen i gennemsnit. Ansættelseskontrakten skal bl.a. oplyse arbejdspladsens adresse, beskrive arbejdsopgaver, ansættelsesperiode, løn og daglig arbejdstid. Man skal være fyldt 18 år for at kunne indgå en aftale, der er juridisk bindende. Kun hvis fritidsjobberen tidligere har haft erhvervsarbejde, hvor forældrene har medvirket til indgåelse af aftale, kan han eller hun skrive under med bindende virkning også hvis den unge er under 18 år. Du kan se et eksempel på en ansættelseskontrakt på eller bagerst i denne folder. Det er vigtigt, at du og dit barn sammen sætter jer ind i, hvad jobbet indeholder. Er arbejdsmiljøet forsvarligt og lovligt? Har I fået besked om arbejdsmiljøet, hvis dit barn er under 15 år? Er der for eksempel farlige maskiner, opløsningsmidler eller andet, som man skal være opmærksom på? Du skal også være opmærksom på, om der bliver udbetalt løn og feriepenge efter de satser, de unge har krav på. Rummer lønsedlerne de korrekte oplysninger? Modregner arbejdsgiveren (ulovligt) i lønnen, hvis der bliver ødelagt noget? En del unge vil få tilbudt at arbejde sort. Det er en rigtig dum idé. Det er de færreste fritidsjobbere, der har nogen interesse i det, fordi personfradraget er større, end hvad den unge kan nå at tjene. Langt vigtigere er det imidlertid, at der ingen hjælp eller erstatning er at hente, hvis uheldet er ude, og dit barn kommer til skade og der er ingen regler, der beskytter børn og unge, der arbejder sort. Kontakt den lokale fagforening, som dækker fritidsjobbets område. Fagforeningen kan oplyse om den overenskomstmæssige løn, lønsedler, arbejdsmiljø m.v. Nogle fritidsjob findes inden for brancher, hvor der ikke er indgået overenskomst mellem arbejdsgiver og fagforeningen. På disse arbejdspladser er der ikke nogen mindsteløn, og den unge og I som forældre skal selv forhandle en rimelig løn. Brug lønsatserne i Guide til fritidsjob som vejledende og vær kritisk. Husk, at reglerne for ansættelseskontrakt, arbejdsmiljø, sygdom og ferie altid gælder. Godt eller skidt med job De fleste unge vælger job for at tjene penge, men mange unge vil slet og ret gerne prøve at have et arbejde. Et fritidsjob kan give unge viden om, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads og hvilke krav, der stilles. Man lærer noget, der kan bruges resten af livet, og det er ikke ualmindeligt, at fritidsjobbet kan være med til at give en læreplads, uddannelsesaftale eller job. Endelig kan et fritidsjob gøre det nemmere at tage stilling til, hvilken uddannelse man senere vil vælge. Ved sygdom skal du huske, at unge også har krav på sygedagpenge. Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge i 21 dage fra første fraværsdag, hvis den unge har arbejdet mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger før sygefraværet.

4 Lektier, skole og fritid alt skal ikke være arbejde Der kan også være negative sider ved fritidsjobbet, som I er nødt til at drøfte. Det er ikke ualmindeligt, at fritidsjobbet er ensformigt, rutinepræget og trættende. Fritidsjobbet kan være ensomt da fritidsjobbere ikke altid er en del af det kollegiale miljø, der er på en arbejdsplads. Mange unge oplever, at fritidsjobbet går ud over samværet med vennerne og lektielæsningen. Dertil kommer, at unge med fritidsjob ofte vænner sig til et stort forbrug. Det kan være svært at skrue ned igen, hvis man senere skal leve af SU. Derfor er der begrænsninger i antallet af timer, unge må arbejde. Du kan se en oversigt i Guide til fritidsjob, som fås hos din fagforening, i LO eller på www. jobpatruljen.dk. Det kan være farligt Børn og unge på fritidsjob er naturligvis ikke så erfarne som voksne, og de har ikke samme kendskab til, hvad der er farligt på arbejdspladsen, og hvordan de undgår skader. Det er absolut ikke ufarligt for børn og unge at arbejde, og det er især lige efter, de unge er startet på en arbejdsplads, at ulykkerne sker. Især inden for de første 14 dage på arbejdspladsen sker der mange ulykker. Ulykkerne sker typisk på grund af fejlagtig, mangelfuld eller ingen instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at den unge bliver ordentligt instrueret i arbejdet. Det kan gå rigtigt galt: Alene i løbet af fem år fra 2005 til 2010 døde 7 unge mellem 10 og 17 år som følge af arbejdsulykker. Hertil kommer flere hundrede alvorlige ulykker, der krævede behandling på hospitalet. DET VÆRE FARLIGT Anmeldte arbejdsulykker for børn og unge (10-17 år) Skadetype år år 15 år år I alt Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet Kilde: Arbejdstilsynet

5 Der er et stort antal ulykker blandt unge fritidsjobbere, som aldrig anmeldes heller ikke selvom det er arbejdsgiverens pligt at anmelde det til Arbejdstilsynet. I arbejdsmiljøloven er der særlige regler om børns og unges arbejde. De er indføjet for at sikre børn og unge de bedste muligheder for et godt liv ikke for at fjerne muligheden for et fritidsjob. Reglerne omhandler for eksempel omgang med maskiner, brug af opløsningsmidler, tunge løft og alenearbejde i aften- og nattetimerne. Vær opmærksom på, at reglerne er forskellige, afhængigt af alder. Du kan finde flere oplysninger i Guide til fritidsjob, som kan downloades som pdf på eller bestil Guide til fritidsjob på under Bestil publikationer - skolekontakt. Børn mellem 13 og 15 år må kun have lettere erhvervsarbejde og arbejde med: Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grønsagsopsamling samt lignende opgaver Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger Lettere rengøring, oprydning og borddækning Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. Hvis du udfører arbejde, der ikke er på ovenstående liste, er det ulovligt. Der gælder dog særlige regler for deltagelse i kulturelle aktiviteter. Er du i tvivl, så kontakt eventuelt Fagbevægelsens Hotline på

6 Her kan du få råd om følgende fritidsjob Arbejde Fagforening Webadresse Arbejdsdreng m/k 3F Arbejdsdreng ungarbejder m/k Metal Arbejdsdreng m/k i byggeri 3F Avisbud 3F Bageri (ekspedition) HK Bageri (rengøring/pakning/opvask) NNF Biografer 3F Brødfabrik NNF Butiksassistent HK Børnehave/vuggestue FOA Cafeteria/grill/pizzaria 3F Chokolade- og sukkervarer NNF Flaskedreng m/k HK Fodboldspiller Spillerforeningen Frisør og Kosmetiker DFKF Hjemmeplejen FOA Institution FOA/SL Kagefabrik NNF Kantine (offentlig) FOA Kontor /lager HK Kosmetiker DFKF Lagermedhjælper 3F/HK Landbrug/gartneri 3F Maler Malerforbundet Mejeri Fødevareforbundet NNF /Serviceforbundet Opvasker 3F Piccolo (biograf) 3F Piccolo (hospital) FOA Piccolo (hotel) 3F Piccolo (kontor) HK Portør FOA Reklameomdeler 3F Rengøringsassistent/serviceassistent 3F Rengøring (offentlig) 3F/FOA/Serviceforbundet Restaurant 3F Sanitør Serviceforbundet Service- og tankstationer HK/3F Servitrice/tjener 3F Skotøjsfabrik 3F Slagter Fødevareforbundet NNF Slagter (ekspedition) HK Stuepige m/k på hotel 3F Tekstilfabrik 3F Træindustri 3F Ung i huset/børnepasser FOA Vaskeri 3F EN UNDER SKRIFT FORPLIGTER

7 $QV WWHOVHVNRQWUDNW Undertegnede virksomhed (navn, adresse og CVR-nummer): Ansætter hermed: Adresse: Postnr./by: CPR-nummer: Telefon: Som beskæftiget fra den: til den: med følgende arbejde (titel, stilling eller jobkategori) Adresse for arbejdssted: Virksomheden er omfattet af overenskomst Mellem: JA [ ] NEJ [ ] Opsigelse af denne kontrakt skal ske med følgende varsel for Arbejdsgiver: Arbejdstager: Begyndelseslønnen er aftalt til: Kr. pr. time/dag/14 dage/måned Der er aftalt ferie med løn JA [ ] NEJ [ ] Tillæg pr. time for arbejde på særlige tider: Lønnen er aftalt til udbetaling med flg. tidsterminer: Hverdage efter kl. Kr. Lørdage efter kl. Kr. Søn- og helligdage Kr. Den daglige eller ugentlige arbejdstid vil være: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: Eventuelle særlige bestemmelser/aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdstager skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet: På ovenstående vilkår forpligter vi os gensidigt til at overholde kontraktens bestemmelser: Virksomheden: Medarbejder: Dato, underskrift Dato, underskrift Forældremyndigheden (hvis medarb. er under 18 år): Dato, underskrift Jobpatruljen 2006

8 Oplysninger LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S Tlf LO skolekontakt Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C Tlf Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads København Ø, Tlf LO s Jobpatrulje Udgivet af LO Skolekontakt, 10. reviderede udgave, maj 2011 Grafisk design: Faustdyrbye.dk Tryk: Silkeborg Bogtryk Varenummer 5012

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante

Læs mere

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004 02 FRITIDSJOBGUIDE WWW.JOBPATRULJEN.DK HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB 11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2011 Grafisk produktion: Faust Dyrbye Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5001 ISBN-nummer: 978-87-7735-105-1 ISBN-online:

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Fritidsjob til alle unge

Fritidsjob til alle unge Fritidsjob til alle unge Forord Et job efter skoletid kan være første skridt mod arbejdsmarkedet. Et fritidsjob kan give arbejdserfaringer, netværk og motivation til at tage en uddannelse. For nogle unge

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra Indhold Dig og din økonomi 4 Arbejde og løn 6 Uddannelse og SU 8

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

UNGES ARBEJDS VILKÅR. GP Analyse København November 2011. GP Analyse co/ SF Ungdom Blegdamsvej 24a 2200 København N

UNGES ARBEJDS VILKÅR. GP Analyse København November 2011. GP Analyse co/ SF Ungdom Blegdamsvej 24a 2200 København N UNGES ARBEJDS VILKÅR København co/ SF Ungdom Blegdamsvej 24a 2200 København N Unges arbejdsvilkår #$%&'()'&*&+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere