Overlevering, workshops og foredrag! Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overlevering, workshops og foredrag!... 2. Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2"

Transkript

1 Møde Innovation Lab, 25. maj 2010 Tilstede: Thea, Trine, Simon, Bente og Bolette Status!... 1 Overlevering, workshops og foredrag!... 2 Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2 Materialer, medietyper og pædagogik!... 3 Notas rolle og kendskabet til Nota!... 3 Forældre!... 4 Skolebiblioteker!... 4 De voksne ordblinde!... 5 Kommunikation og vidensspredning!... 5 Diagnosticering/stigma!... 5 UVM!... 5 Etnicitet!... 5 Nota i forhold til folkebibliotekerne!... 5 Biblioteket!... 6 Drømme og fremtid!... 6 De svageste!... 6 Lokale løsningsmodeller!... 7 Noter!... 8 Spørgeramme til Capacent (huskeliste)!... 8 Status I-lab mangler at interviewe to unge på Fyn, ellers er alle interviews gennemført. P.t. i gang med transskribering af interviews. En generel bemærkning er, at forholdet mellem skolebiblioteker/lærere/nota er rigtig interessant for os at kigge på. Ligger der måske en hemmelig sti via skolebiblioteket til at få vores materialer meget bredere ud? Man kunne forestille sig et koncept der fokuserer på, at få Nota involveret i processen omkring årsplanlægningen på folkeskolerne med skolebiblioteket som bindeled til lærere og elever. Måske også en kandidat til et muligt pilotprojekt. Samtidig virker det som om udfordringen med at få multimedier med i undervisningen til gavn for de læsesvage, stadig er perifert løst i folkeskolen. Det ville være oplagt at underbygge dette i de kvantitative undersøgelser - hvis det er tilfældet kunne dette også være et område man kunne søge nye midler til at udvikle koncepter til. Det ser også ud til at tesen om, at der reelt er brug for en politisk løsning i forhold til tilgængelige materialer i folkeskolen, er værd at holde fast i. Hvis vi kan underbygge at hverken lærere, skolebibliotekarer, elever eller forældre ved hvor de skal gå hen for at finde særlige materialer til læsebesværede elever, er det formentlig en pointe der er værd at sætte spot på. 1

2 Overlevering, workshops og foredrag Overlevering Overlevering af rapport sker torsdag d. 5. august på Nota kl Inge og Hans Jørgen inviteres med (Bolette kontakter Hans Jørgen og hører om han kan d. 5.). Desuden måske nogle med, der kan byde ind med noget i forhold til planlægning af workshop. Søren har sikkert også nogle gode bud og ideer i den forbindelse. Workshops De to workshops kommer til at foregå over to halve dage: Torsdag d. 26. og fredag d. 27. august. Der må gerne komme nogle med fra Nota den 26., som ikke er med d. 27. Vigtigt at vi ikke er alt for mange til konceptdelen - her tænker vi snarere et ille intensivt team. 26. august: En præsentation af analyse, se og forstå videomaterialet, solstrålehistorier og det modsatte (max. 20 personer. Thea foreslår personer) 27. august: Idégenerering, konceptualisering. Dem der er med til at generere ideerne skal også kende grundlaget for det og dermed være med begge dage. Martin, en eller to ressourcestærke forældre og DVO (DVO har viden om lovgivning mere generelt) skal med. Foredrag Foredraget skal fortælle om status quo i forhold til unge ordblinde. Vidensdeling uden diskussion. Vise klip af videokort, som Thea og Trine vælger ud. Vigtigt at spørge om tilladelse til at vise videoer i bredere regi. Økonomi Nyt succeskriterium: Generere minimum 1 million kr. Projektet skal genere et produkt, der løser barrierer. Det er kort sagt et vidensprojekt, der indeholder en konceptdel. Nota tænker efter konceptfasen at gå i gang med at skrive ansøgninger igen det skal leve videre. Vigtigt med ny sag med ny energi at kæmpe for. Tendenser og temaer Lærernes rolle -og barrierer Lærerne som en udfordring folkeskolelærerne er en stopklods af to grunde; fordi de ikke har tilstrækkelig viden på området, og fordi der ikke eksisterer materiale, de kan anvende og hvis det eksisterer har de enten ikke ressourcer til at indhente det eller også ved de ikke, hvor de skal lede. Det ene element er altså lærerne (s viden), det andet ressourcerne. For lærernes vedkommende antyder der sig en graduering af barrierer. Speciallærere er velinformerede. Udfordringen ligger i hverdagsundervisere, især fagspecifik undervisning biologi, sprogfag osv. Her er der absolut intet kendskab til hvilket materiale, der er til rådighed samt hvilke lovkrav der er på området. Konceptudvikling til lærere Tænke kommunikation ind i årsplanen. Lærere planlægger hele årets forløb i årsplanen i foråret. Alt hvad der kommer derindimellem er glemt året efter. Hvornår giver det mening for Nota at markedsføre sig? Hvornår er lærerne åbne og modtagelige? 2

3 Materialer, medietyper og pædagogik Omhandler en bredere udfordring omkring nye medier i undervisningen. Interviewpersonerne i denne undersøgelse hungrer efter at der inddrages mere film, lyd, billede og interaktion i undervisningen - selvfølgelig. Men hvorfor vinder de former ikke mere indpas? Heri ligger der en mulig politisk opgave en omformulering af Notas formål - som underleverandør og samarbejdspartner med de instanser der producerer undervisningsmaterialer. For eksempel Center for Undervisningsmidler. Konceptudvikling ift undervisningsmaterialer Flermedielle undervisningsmaterialer er ikke kun noget der skal tilbydes læsesvage! Man må forvente at der i de kommende år vil blive udviklet flere bud på hvordan brug af whiteboards, projektorer, mobile enheder og anden IT kan afstedkomme en bredere tilgang til viden i undervisningen. Det er oplagt at Nota kan være med her - med særlig ekspertise omkring lyd, men også DAISY formatet, talesyntese m.v, som metaforståelse af søgbar og tilgængelig litteratur. Lærer, som Trine har snakket med: Det handler om indhold, ikke læsefærdighed i 9. klasse. Hvis en elev er læsesvag, men ikke ordblind, er det også ok at bruge lydbøger for at kunne følge med i det tempo resten af klassen undervises i. Hvilke medier snakker vi om? Video vinder over alt! Bedre forståelse, sjovere, intuitivt. Bente nævner, at Nota i øjeblikket forsøger at ændre opretsloven. Man må kun tage teksten, og ikke noget hvor der er billedmateriale til bøgerne idag. Det nævnes også, at de timer børnene fjernes fra for at gå til specialundervisning ofte er timer, de synes er spændende (religion etc.). Mange mangler derfor den almenfaglige ballast. Hvis lærebøger til disse fag var indlæst, ville den ordblinde have færre almenfaglige mangler. Og mindre stigma ift. at skulle forlade klassen. Notas rolle og kendskabet til Nota Generelt efterspørgsel på mere kommunikation udadtil fra Notas side. Nota er usynlig. Trine: Lærere, elever, skolebibliotekarer og forældre her er kendskabet til Nota nærmest ikke-eksisterende. Hvorfra de kender Nota, hvis de gør? Spøjse steder (nogen der kender nogen, en lærer på bogmesse i 2006 som har hørt om Nota i forhold til blinde). Hvis børn kender til Nota så er det typisk via deres forældre, der selv er ordblinde eller meget ressourcestærke. Konceptudvikling ift Notas image Rollemodeller på Notas hjemmeside betyder vanvittigt meget for dem, der når så langt som til at finde dem. Der mangler kommunikation fra Notas side til både børn og forældre/voksne, jf. ROAL (Rådet for ordblinde og andre ordblinde), som Nota etablerer fra august Samle videnspersoner. Få spredt viden ud. Tænk over det ift. konceptudvikling (Hvis viden kom ud, ville Nota så kunne servicere de borgere? Hvad vil det sige at få noget bredt ud?) 3

4 Offentlig bevågenhed efterspørges (den brede offentlighed). Både ift. den enkelte skoleklasse, der får en ordblind ind (behøver det være noget særligt eller skal det være det?) og ift. den brede befolkning solstrålehistorier der f.eks. sendes på DR. Unge ift. motivationsfaktorer hvad vil de have? Flere medier, ikke-eksklusion fra klassen. Udvikle digitale koncepter (killer apps) som alle har brug for: Word etc. Nota: film om hvordan man udfylder sin selvangivelse. Tage fat i en af interviewpersonerne i den forbindelse. Spredes via youtube, facebook etc. Provokerende og sjovt. Være på brugernes side, sætte ting på spidsen ift. det offentlige Danmark. Eks. Fakta. Case ift. forældrene: Moderen der altid har ekstra litteratur med til sin søn. Skilsmisse og andre benspænd på vejen. Men alligevel lykkes. Hvorfor ikke lave væsentlige dele af lovgivningen, overenskomst etc. på lydbog? Det har intet med copyright at gøre. Det står i bibliotekernes formålsparagraffer, især Notas. Det brede perspektiv er en tematik (vi laver viden så det kan forstås på mange måder). Det handler ikke om en specifik gruppe, men at det giver mening for den brede befolkning. Forældre Kombinationen af ressourcestærke og vidende forældre er en kæmpe fordel for de unge ordblinde. En lærer med ildsjæl er ikke nok forældrene skal være med! Med mindre der er en meget tæt relation mellem lærer og elev. Konceptudvikling til forældre Forældrene er generelt en svær gruppe at ramme, fordi de ikke indgår i noget organisatorisk netværk eller anden struktur. Omvendt ligger der her en uudnyttet ressource, en energitank af frivillig indsats, som kunne frigives med det rigtige koncept. Der skal tales et andet sprog til forældrene gives anden form for motivation. Man kan ikke påvirke dem politisk. Det gode eksempel s kraft (solstrålehistorier). Forældre kan få mere ud af at bruge hinanden! Måder for dem at være i dialog og kommunikere dele viden og erfaringer. De ressourcestærke forældre har nævnt, at hvis de i samarbejde med lærerne kan få lærernes årsplan i god tid, kan de hjælpe med indlæsningen osv. Hvordan kan man hjælpe de ressourcestærke forældre ift. at de agerer pædagogiske konsulenter? Skolebiblioteker Skolebibliotekerne er et lukket område der er ingenting! Ingen fokus på ordblinde. Bibliotekarene er ikke vidende nok, og der er ikke ressourcer nok. De ansatte bibliotekarer er læreruddannede, ikke biblioteksuddannede. Det handler tilsyneladende mest om mangel på penge kr. om året til at købe bøger for et var et konkret eksempel. Det vil være relevant at gå lidt bredere ind i, hvorvidt dette er en generel tendens på landets skolebiblioteker. Der er helt klart mulighed for at udvikle koncepter der tager specifikt udgangspunkt i skolebibliotekerne, da det er her alle andre elever får deres litteratur. Skolebiblioteker lader derfor ikke til at låne tilgængelige materialer ud (!). En forklaring som er fremkommet under interviewsene er, at overgangen fra 4

5 magnetbånd, til cd er og nu elektroniske formater, har været vanskelig at vedligeholde - de er brændt inde med en masse kasettebånd og ser derfor tiden an. De voksne ordblinde De voksne ordblinde: Man skal være opmærksom på, at de børn, hvis forældre ikke er ressourcestærke, skal have en voksen tilknyttet. Kommunikation og vidensspredning Fragmenter af viden ligger rundt omkring. Der er ikke ét sted hvor det er naturligt at henvende sig om ordblindhed. Drejer det sig om en generel mangel på viden eller mangel på vilje? Viden helt klart! Manglende viden er et problem, når en lærer ikke kan forklare de andre børn hvad ordblindhed er - myten om de dumme børn lever videre. Det skal komme fra læreren, ikke forældrene. Der findes tilsyneladende lærere der behandler ordblindhed som sygdom ( kræft i øjet ). Lærerne efterspørger viden. Diagnosticering/stigma De fleste er diagnosticeret i 3./4. klasse, evt. 2. klasse. Nogle fanges først på ungdomsuddannelsen anden form for screening her. Eksempel med pige, hvis bror var erklæret ordblind. Hun fik først diagnosen i gymnasiet. Berøringsangst fra lærernes side. En øvet ordblind Emilie Bjerre. Udenadslære, jf. blindeverdenen. Coping-mekanismer bliver latente. Tilpasning til samfundet. Stigmatiserer sig selv samtidig med, at systemet reflekterer tingene ud. Synergieffekt. UVM Julie Kock: Indtil nu har fokus i undersøgelser været på det læsetekniske og ikke bagvedliggende viden. Julie nævner fagforeninger som dem, der gør rigtig meget for de ordblinde som individer. Etnicitet Ung flygtning: Nyt sprog og kommer udefra og kigger på vores samfund. Det er ikke kun flygtninge, men også f.eks. indiske lægers børn. Forældre der ikke har ressourcer eller tid til at hjælpe deres børn. Indlæsning på andre sprog? Nota i forhold til folkebibliotekerne Det gode ved Notas bøger: man kan skrue op for hastigheden. På folkebibliotekerne: her læses der op meget langsomt. Mange bruger lydbøger sammen med skrift. Folkebibliotekerne har ingen uddannelseslitteratur, men dog faglitteratur. Meget bredt (gælder også Nota). 5

6 Det er klassikere, der lånes det er også dem der læses i skolen. Biblioteket De unges forhold til biblioteket: Ikke eksisterende! Med mindre forældrene selv er biblioteksfreaks. Drømme og fremtid Fremtidstanker: tænker de i uddannelse? Hvad er de vokset op med? I Danmark tænker man automatisk at man skal være et eller andet. En eller anden form for titel eller karrierer. Dreng der havde det bedst med at bruge sine hænder derfor nødt til at lytte til det. Det synes han er sjovest fordi der kan han noget ift. sin ordblindhed. Han er ikke skræmt af skolen, men har ikke mod på at terpe en længere uddannelse igennem. Måske først senere hen i livet at man bliver klar over, hvilke muligheder man er blevet berøvet. Pige der bliver mobbet i skolen og p.t. er i praktik i stedet. Hun stilede efter at blive teknisk tegner dengang det stadig kørte for hende i skolen. Praktik som frisør (hun er 14 år) og nu praktik i butik. Charlotte Brammers søn vil være formel1 racerkører, succes. Hvordan har baglandet ageret gennem barnets opdragelse? Bliver der rynket på næsen når man siger, at man gerne vil være frisør? Konceptudvikling omkring drømme og fremtid Film med Gun-Britt som frisør. Orlando Bloom, Ghita Nørby. De svageste Hvad med de dårlige eksempler - dem der ikke engang når at tænke som de gode forældre vi har mødt. For eksempel i Randers forældre ikke så ressourcestærke generelt. Claus kender dog ikke forældre til ordblind. De skoler, hvor børn kommer hen, som andre har opgivet anbragte børn?? Bolette: vil forøge at etablere et interview. Tilsendes I-lab så det kan skrives ind i deres rapport. Alm. barn der har ry for at være urolig og doven, men som i virkeligheden har læsevanskeligheder. Bente spørger lærer nu på fredag. Spørge Claus om han ved noget om en forældre ift. en elev. Jf. Tvivl om elev er ordblind ved de hvor de skal henvende sig? Hvad for et studie? Hvor vil de gå hen? Hvem ringer de til? Google? Snak med NATO-forældre ift. indvandrerforældre. Alle kender en tæt på der er ordblind. Samfundspolitisk har vi fat i den lange ende. Især hvis fokus på læsevanskeligheder, og ikke kun ordblinde. Hvilket magt får dem med læsevanskeligheder mulighed for at optage? Kan man eksistere i det her samfund hvis man ikke kan læse? NEJ er det klare svar, jf. coping-mekanismer. Mange fortæller ikke at de er ordblinde, f.eks. Emilie. Det er ikke hendes identitet siger hun. Det er ikke noget, man har lyst til skal være ens identitet. 6

7 Lokale løsningsmodeller Vi vil gerne fremdrage eksempler i analysen, hvor man har løst udfordringen med unge ordblinde lokalt. Ordblindeefterskoler beskrives som en entydig succeshistorie, men de er en luksus som ikke alle kan opnå. I nogle tilfælde fører indmeldelse til, at den lokale skole kommune helt aflyser hjælpen - det er der jo taget hånd om. Derfor vil Bolette se nærmere på følgende koncepter og evt få uddybet hvordan praksis foregår her. Disse eksempler kan også anvendes til at variere kommunikation udfra kontekst. Der er helt klart geografisk forskel på hvordan problemstillingen gribes an i Danmark. Er der én model der burde eksistere i alle kommuner? Eller er det bedre at bruge penge på at Nota bliver udviklet til at være den landsdækkende organisation, der samler trådene? Særlig strategi på Fyn Offentlige repræsentant fra Odense: Meget vidende og velargumenteret. Fyn: Ikke fokus på diagnose, men at børnene skal videre i en proces. Anerkendelse men hellere bruge ressourcer på individet i stedet for. Særaftale, hvor de kan skrives ind på Nota. Deres kollegaer landet over er meget uenige med dem. Fyn: Kører meget bevidst deres egen strategi, stædige. Linjefag, hvor ét af dem omhandler læring for læsesvage. Typer af elever der ikke har ressourcestærke forældre. Kun via henvisning kan man komme ind her. Snak om, om det så er de samme der vil blive forfordelt her. Julie Kock nævnte, at Euro-agentur for specialundervisning ligger i Odense. Skolers tiltag i Herning Herning: Små klasser og opefter: Alle har bærbare med Cd-ord der er præinstalleret. Lighed og aktivt fravalg i stedet for tilvalg. Ingen ser skævt til én. Salgsstrategi: Behøver ikke være dyrt. Open source gratis. Bolette: Herning hvad er det de har gjort. Økonomiske modeller der ligger til grund for at de kan gøre det de gør, hvad har de nedprioriteret? Er det specialundervisningen? Er det taget fra en anden kasse? Bente nævner at biblioteket får penge i Herning i modsætning til resten af landet. Lokal model i Randers Randers: Cd-ord ligger på skolebiblioteket og børnene må tage det med hjem og installere. Hvordan lærer man eleverne at bruge det? Man skal kommunikere til både lærere og forældre. Randers, dreng med ADHD, bøger han skulle bruge til Cd-ord blev indlæst. Klippede bog i stykker. Skolen der gjorde det. Bolette: Claus fra Randers: Høre om ham drengen med ADHD og bøgerne blev indscannet. Er det et enkeltstående tilfælde? Gjorde de det fordi de kunne? Hvori lå motivationen? Var det en forælder der fik ideen? Var det en lærer? (ligegyldigt om det er lovligt). Frederiksberg (Martin: Put ham på film/videoklip) Spændende hvordan de tænker i helheder. På trods af specialklasser kun for ordblinde sørger de for at de også kommer ud i de normale klasser. Blander på Bornholmerturen, idrætstimer etc. Hvad er det for forældre han er i berøring med? 7

8 hvilke typer vælger at sende deres børn til netop denne skole? Skolen der har taget initiativet og ikke forældrene. Det er hele Frederiksberg (ca. 6-8 skoler). Endte i UVM, der havde hørt om Frederiksberg-basen. UVM spurgte om det ikke var noget Nota burde have, men ulovligt. Lovgivningen er imod det sagen kalder på og ift. Notas eksistensvilkår. Vi må låne ud til dem der er diagnosticeret. Andre modeller Den grimme ælling forældre betaler til det. KLO (Kristelig litteratur organisation). Konceptudvikling på baggrund af lokale scenarier Dynamikker. Hvad er frivilligt og hvad er ikke? Best practice - solstrålehistorier. Vilje! Ikke nødvendigvis ressourcer. Benzintank af frivillige. Noter Kan være det viser sig efter analysen, at vi er nødt til at bruge ressourcer på at grave et spadestik dybere ned i en af grupperne. Er vi på vej i den rigtige retning? (evt. sætte Bolette til dette). Desuden kan vi i konceptfasen inddrage nogle af de interviewede. Spørgeramme til Capacent (huskeliste) Hvorfra kender de unge Nota? Hvor mange af børnene har forældre/familiemedlemmer, der har læsevanskeligheder (sikkert en hel del bagud der ikke er diagnosticeret ordblind). Her skal vi også lige tjekke ud hvad der findes af eksisterende viden. Hvor mange lærere og elever oplever at multimedier - lyd, video og billede, bliver anvendt i tilstrækkelig grad? 8

Unge ordblinde i hele landet

Unge ordblinde i hele landet Unge ordblinde i hele landet Udgangspunkt På Nota oplever man i disse år en meget stor tilgang af unge ordblinde. Problemet er, at de meldes ind, men i mange tilfælde forbliver inaktive. Folkebibliotekerne

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 1 BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 2 KOLOFON Publicering og redigering af materialet må kun ske efter aftale med Innovation Lab A/S. Citering og uddrag skal ske med kildehenvisning.

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år.

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år. 26.juni 2013 Ansøgning om 15 IPADs, med tilhørende vejledningsforløb, som et værktøj til inklusion i almene folkeskoler i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Ansøger Arbejdstitel Målgruppe og varighed Annita

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

At være ordblind er ingen hindring

At være ordblind er ingen hindring At være ordblind er ingen hindring HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed som del af Den Internationale Ordblindeuge. HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed, når vi markerer Den Internationale

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan Jeg blive? Hvad skal jeg vælge? Hvem bliver jeg så... og er det så det rigtige rigtige? Kan jeg blive forkert af at vælge forkert? Er løbet kørt hvis jeg

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a.

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning VUE Projekt 2.1.a. Kvalificering af begrebet Hvad skal der overhovedet forstås ved begrebet unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for: Mercantec Gældende fra: 01.05.2017 Formål: Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med antimobbestrategien er give medarbejderne på Mercantec handlemuligheder

Læs mere

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 1 BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 2 KOLOFON Publicering og redigering af materialet må kun ske efter aftale med Innovation Lab A/S. Citering og uddrag skal ske med kildehenvisning.

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere