Overlevering, workshops og foredrag! Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overlevering, workshops og foredrag!... 2. Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2"

Transkript

1 Møde Innovation Lab, 25. maj 2010 Tilstede: Thea, Trine, Simon, Bente og Bolette Status!... 1 Overlevering, workshops og foredrag!... 2 Tendenser og temaer!... 2 Lærernes rolle -og barrierer!... 2 Materialer, medietyper og pædagogik!... 3 Notas rolle og kendskabet til Nota!... 3 Forældre!... 4 Skolebiblioteker!... 4 De voksne ordblinde!... 5 Kommunikation og vidensspredning!... 5 Diagnosticering/stigma!... 5 UVM!... 5 Etnicitet!... 5 Nota i forhold til folkebibliotekerne!... 5 Biblioteket!... 6 Drømme og fremtid!... 6 De svageste!... 6 Lokale løsningsmodeller!... 7 Noter!... 8 Spørgeramme til Capacent (huskeliste)!... 8 Status I-lab mangler at interviewe to unge på Fyn, ellers er alle interviews gennemført. P.t. i gang med transskribering af interviews. En generel bemærkning er, at forholdet mellem skolebiblioteker/lærere/nota er rigtig interessant for os at kigge på. Ligger der måske en hemmelig sti via skolebiblioteket til at få vores materialer meget bredere ud? Man kunne forestille sig et koncept der fokuserer på, at få Nota involveret i processen omkring årsplanlægningen på folkeskolerne med skolebiblioteket som bindeled til lærere og elever. Måske også en kandidat til et muligt pilotprojekt. Samtidig virker det som om udfordringen med at få multimedier med i undervisningen til gavn for de læsesvage, stadig er perifert løst i folkeskolen. Det ville være oplagt at underbygge dette i de kvantitative undersøgelser - hvis det er tilfældet kunne dette også være et område man kunne søge nye midler til at udvikle koncepter til. Det ser også ud til at tesen om, at der reelt er brug for en politisk løsning i forhold til tilgængelige materialer i folkeskolen, er værd at holde fast i. Hvis vi kan underbygge at hverken lærere, skolebibliotekarer, elever eller forældre ved hvor de skal gå hen for at finde særlige materialer til læsebesværede elever, er det formentlig en pointe der er værd at sætte spot på. 1

2 Overlevering, workshops og foredrag Overlevering Overlevering af rapport sker torsdag d. 5. august på Nota kl Inge og Hans Jørgen inviteres med (Bolette kontakter Hans Jørgen og hører om han kan d. 5.). Desuden måske nogle med, der kan byde ind med noget i forhold til planlægning af workshop. Søren har sikkert også nogle gode bud og ideer i den forbindelse. Workshops De to workshops kommer til at foregå over to halve dage: Torsdag d. 26. og fredag d. 27. august. Der må gerne komme nogle med fra Nota den 26., som ikke er med d. 27. Vigtigt at vi ikke er alt for mange til konceptdelen - her tænker vi snarere et ille intensivt team. 26. august: En præsentation af analyse, se og forstå videomaterialet, solstrålehistorier og det modsatte (max. 20 personer. Thea foreslår personer) 27. august: Idégenerering, konceptualisering. Dem der er med til at generere ideerne skal også kende grundlaget for det og dermed være med begge dage. Martin, en eller to ressourcestærke forældre og DVO (DVO har viden om lovgivning mere generelt) skal med. Foredrag Foredraget skal fortælle om status quo i forhold til unge ordblinde. Vidensdeling uden diskussion. Vise klip af videokort, som Thea og Trine vælger ud. Vigtigt at spørge om tilladelse til at vise videoer i bredere regi. Økonomi Nyt succeskriterium: Generere minimum 1 million kr. Projektet skal genere et produkt, der løser barrierer. Det er kort sagt et vidensprojekt, der indeholder en konceptdel. Nota tænker efter konceptfasen at gå i gang med at skrive ansøgninger igen det skal leve videre. Vigtigt med ny sag med ny energi at kæmpe for. Tendenser og temaer Lærernes rolle -og barrierer Lærerne som en udfordring folkeskolelærerne er en stopklods af to grunde; fordi de ikke har tilstrækkelig viden på området, og fordi der ikke eksisterer materiale, de kan anvende og hvis det eksisterer har de enten ikke ressourcer til at indhente det eller også ved de ikke, hvor de skal lede. Det ene element er altså lærerne (s viden), det andet ressourcerne. For lærernes vedkommende antyder der sig en graduering af barrierer. Speciallærere er velinformerede. Udfordringen ligger i hverdagsundervisere, især fagspecifik undervisning biologi, sprogfag osv. Her er der absolut intet kendskab til hvilket materiale, der er til rådighed samt hvilke lovkrav der er på området. Konceptudvikling til lærere Tænke kommunikation ind i årsplanen. Lærere planlægger hele årets forløb i årsplanen i foråret. Alt hvad der kommer derindimellem er glemt året efter. Hvornår giver det mening for Nota at markedsføre sig? Hvornår er lærerne åbne og modtagelige? 2

3 Materialer, medietyper og pædagogik Omhandler en bredere udfordring omkring nye medier i undervisningen. Interviewpersonerne i denne undersøgelse hungrer efter at der inddrages mere film, lyd, billede og interaktion i undervisningen - selvfølgelig. Men hvorfor vinder de former ikke mere indpas? Heri ligger der en mulig politisk opgave en omformulering af Notas formål - som underleverandør og samarbejdspartner med de instanser der producerer undervisningsmaterialer. For eksempel Center for Undervisningsmidler. Konceptudvikling ift undervisningsmaterialer Flermedielle undervisningsmaterialer er ikke kun noget der skal tilbydes læsesvage! Man må forvente at der i de kommende år vil blive udviklet flere bud på hvordan brug af whiteboards, projektorer, mobile enheder og anden IT kan afstedkomme en bredere tilgang til viden i undervisningen. Det er oplagt at Nota kan være med her - med særlig ekspertise omkring lyd, men også DAISY formatet, talesyntese m.v, som metaforståelse af søgbar og tilgængelig litteratur. Lærer, som Trine har snakket med: Det handler om indhold, ikke læsefærdighed i 9. klasse. Hvis en elev er læsesvag, men ikke ordblind, er det også ok at bruge lydbøger for at kunne følge med i det tempo resten af klassen undervises i. Hvilke medier snakker vi om? Video vinder over alt! Bedre forståelse, sjovere, intuitivt. Bente nævner, at Nota i øjeblikket forsøger at ændre opretsloven. Man må kun tage teksten, og ikke noget hvor der er billedmateriale til bøgerne idag. Det nævnes også, at de timer børnene fjernes fra for at gå til specialundervisning ofte er timer, de synes er spændende (religion etc.). Mange mangler derfor den almenfaglige ballast. Hvis lærebøger til disse fag var indlæst, ville den ordblinde have færre almenfaglige mangler. Og mindre stigma ift. at skulle forlade klassen. Notas rolle og kendskabet til Nota Generelt efterspørgsel på mere kommunikation udadtil fra Notas side. Nota er usynlig. Trine: Lærere, elever, skolebibliotekarer og forældre her er kendskabet til Nota nærmest ikke-eksisterende. Hvorfra de kender Nota, hvis de gør? Spøjse steder (nogen der kender nogen, en lærer på bogmesse i 2006 som har hørt om Nota i forhold til blinde). Hvis børn kender til Nota så er det typisk via deres forældre, der selv er ordblinde eller meget ressourcestærke. Konceptudvikling ift Notas image Rollemodeller på Notas hjemmeside betyder vanvittigt meget for dem, der når så langt som til at finde dem. Der mangler kommunikation fra Notas side til både børn og forældre/voksne, jf. ROAL (Rådet for ordblinde og andre ordblinde), som Nota etablerer fra august Samle videnspersoner. Få spredt viden ud. Tænk over det ift. konceptudvikling (Hvis viden kom ud, ville Nota så kunne servicere de borgere? Hvad vil det sige at få noget bredt ud?) 3

4 Offentlig bevågenhed efterspørges (den brede offentlighed). Både ift. den enkelte skoleklasse, der får en ordblind ind (behøver det være noget særligt eller skal det være det?) og ift. den brede befolkning solstrålehistorier der f.eks. sendes på DR. Unge ift. motivationsfaktorer hvad vil de have? Flere medier, ikke-eksklusion fra klassen. Udvikle digitale koncepter (killer apps) som alle har brug for: Word etc. Nota: film om hvordan man udfylder sin selvangivelse. Tage fat i en af interviewpersonerne i den forbindelse. Spredes via youtube, facebook etc. Provokerende og sjovt. Være på brugernes side, sætte ting på spidsen ift. det offentlige Danmark. Eks. Fakta. Case ift. forældrene: Moderen der altid har ekstra litteratur med til sin søn. Skilsmisse og andre benspænd på vejen. Men alligevel lykkes. Hvorfor ikke lave væsentlige dele af lovgivningen, overenskomst etc. på lydbog? Det har intet med copyright at gøre. Det står i bibliotekernes formålsparagraffer, især Notas. Det brede perspektiv er en tematik (vi laver viden så det kan forstås på mange måder). Det handler ikke om en specifik gruppe, men at det giver mening for den brede befolkning. Forældre Kombinationen af ressourcestærke og vidende forældre er en kæmpe fordel for de unge ordblinde. En lærer med ildsjæl er ikke nok forældrene skal være med! Med mindre der er en meget tæt relation mellem lærer og elev. Konceptudvikling til forældre Forældrene er generelt en svær gruppe at ramme, fordi de ikke indgår i noget organisatorisk netværk eller anden struktur. Omvendt ligger der her en uudnyttet ressource, en energitank af frivillig indsats, som kunne frigives med det rigtige koncept. Der skal tales et andet sprog til forældrene gives anden form for motivation. Man kan ikke påvirke dem politisk. Det gode eksempel s kraft (solstrålehistorier). Forældre kan få mere ud af at bruge hinanden! Måder for dem at være i dialog og kommunikere dele viden og erfaringer. De ressourcestærke forældre har nævnt, at hvis de i samarbejde med lærerne kan få lærernes årsplan i god tid, kan de hjælpe med indlæsningen osv. Hvordan kan man hjælpe de ressourcestærke forældre ift. at de agerer pædagogiske konsulenter? Skolebiblioteker Skolebibliotekerne er et lukket område der er ingenting! Ingen fokus på ordblinde. Bibliotekarene er ikke vidende nok, og der er ikke ressourcer nok. De ansatte bibliotekarer er læreruddannede, ikke biblioteksuddannede. Det handler tilsyneladende mest om mangel på penge kr. om året til at købe bøger for et var et konkret eksempel. Det vil være relevant at gå lidt bredere ind i, hvorvidt dette er en generel tendens på landets skolebiblioteker. Der er helt klart mulighed for at udvikle koncepter der tager specifikt udgangspunkt i skolebibliotekerne, da det er her alle andre elever får deres litteratur. Skolebiblioteker lader derfor ikke til at låne tilgængelige materialer ud (!). En forklaring som er fremkommet under interviewsene er, at overgangen fra 4

5 magnetbånd, til cd er og nu elektroniske formater, har været vanskelig at vedligeholde - de er brændt inde med en masse kasettebånd og ser derfor tiden an. De voksne ordblinde De voksne ordblinde: Man skal være opmærksom på, at de børn, hvis forældre ikke er ressourcestærke, skal have en voksen tilknyttet. Kommunikation og vidensspredning Fragmenter af viden ligger rundt omkring. Der er ikke ét sted hvor det er naturligt at henvende sig om ordblindhed. Drejer det sig om en generel mangel på viden eller mangel på vilje? Viden helt klart! Manglende viden er et problem, når en lærer ikke kan forklare de andre børn hvad ordblindhed er - myten om de dumme børn lever videre. Det skal komme fra læreren, ikke forældrene. Der findes tilsyneladende lærere der behandler ordblindhed som sygdom ( kræft i øjet ). Lærerne efterspørger viden. Diagnosticering/stigma De fleste er diagnosticeret i 3./4. klasse, evt. 2. klasse. Nogle fanges først på ungdomsuddannelsen anden form for screening her. Eksempel med pige, hvis bror var erklæret ordblind. Hun fik først diagnosen i gymnasiet. Berøringsangst fra lærernes side. En øvet ordblind Emilie Bjerre. Udenadslære, jf. blindeverdenen. Coping-mekanismer bliver latente. Tilpasning til samfundet. Stigmatiserer sig selv samtidig med, at systemet reflekterer tingene ud. Synergieffekt. UVM Julie Kock: Indtil nu har fokus i undersøgelser været på det læsetekniske og ikke bagvedliggende viden. Julie nævner fagforeninger som dem, der gør rigtig meget for de ordblinde som individer. Etnicitet Ung flygtning: Nyt sprog og kommer udefra og kigger på vores samfund. Det er ikke kun flygtninge, men også f.eks. indiske lægers børn. Forældre der ikke har ressourcer eller tid til at hjælpe deres børn. Indlæsning på andre sprog? Nota i forhold til folkebibliotekerne Det gode ved Notas bøger: man kan skrue op for hastigheden. På folkebibliotekerne: her læses der op meget langsomt. Mange bruger lydbøger sammen med skrift. Folkebibliotekerne har ingen uddannelseslitteratur, men dog faglitteratur. Meget bredt (gælder også Nota). 5

6 Det er klassikere, der lånes det er også dem der læses i skolen. Biblioteket De unges forhold til biblioteket: Ikke eksisterende! Med mindre forældrene selv er biblioteksfreaks. Drømme og fremtid Fremtidstanker: tænker de i uddannelse? Hvad er de vokset op med? I Danmark tænker man automatisk at man skal være et eller andet. En eller anden form for titel eller karrierer. Dreng der havde det bedst med at bruge sine hænder derfor nødt til at lytte til det. Det synes han er sjovest fordi der kan han noget ift. sin ordblindhed. Han er ikke skræmt af skolen, men har ikke mod på at terpe en længere uddannelse igennem. Måske først senere hen i livet at man bliver klar over, hvilke muligheder man er blevet berøvet. Pige der bliver mobbet i skolen og p.t. er i praktik i stedet. Hun stilede efter at blive teknisk tegner dengang det stadig kørte for hende i skolen. Praktik som frisør (hun er 14 år) og nu praktik i butik. Charlotte Brammers søn vil være formel1 racerkører, succes. Hvordan har baglandet ageret gennem barnets opdragelse? Bliver der rynket på næsen når man siger, at man gerne vil være frisør? Konceptudvikling omkring drømme og fremtid Film med Gun-Britt som frisør. Orlando Bloom, Ghita Nørby. De svageste Hvad med de dårlige eksempler - dem der ikke engang når at tænke som de gode forældre vi har mødt. For eksempel i Randers forældre ikke så ressourcestærke generelt. Claus kender dog ikke forældre til ordblind. De skoler, hvor børn kommer hen, som andre har opgivet anbragte børn?? Bolette: vil forøge at etablere et interview. Tilsendes I-lab så det kan skrives ind i deres rapport. Alm. barn der har ry for at være urolig og doven, men som i virkeligheden har læsevanskeligheder. Bente spørger lærer nu på fredag. Spørge Claus om han ved noget om en forældre ift. en elev. Jf. Tvivl om elev er ordblind ved de hvor de skal henvende sig? Hvad for et studie? Hvor vil de gå hen? Hvem ringer de til? Google? Snak med NATO-forældre ift. indvandrerforældre. Alle kender en tæt på der er ordblind. Samfundspolitisk har vi fat i den lange ende. Især hvis fokus på læsevanskeligheder, og ikke kun ordblinde. Hvilket magt får dem med læsevanskeligheder mulighed for at optage? Kan man eksistere i det her samfund hvis man ikke kan læse? NEJ er det klare svar, jf. coping-mekanismer. Mange fortæller ikke at de er ordblinde, f.eks. Emilie. Det er ikke hendes identitet siger hun. Det er ikke noget, man har lyst til skal være ens identitet. 6

7 Lokale løsningsmodeller Vi vil gerne fremdrage eksempler i analysen, hvor man har løst udfordringen med unge ordblinde lokalt. Ordblindeefterskoler beskrives som en entydig succeshistorie, men de er en luksus som ikke alle kan opnå. I nogle tilfælde fører indmeldelse til, at den lokale skole kommune helt aflyser hjælpen - det er der jo taget hånd om. Derfor vil Bolette se nærmere på følgende koncepter og evt få uddybet hvordan praksis foregår her. Disse eksempler kan også anvendes til at variere kommunikation udfra kontekst. Der er helt klart geografisk forskel på hvordan problemstillingen gribes an i Danmark. Er der én model der burde eksistere i alle kommuner? Eller er det bedre at bruge penge på at Nota bliver udviklet til at være den landsdækkende organisation, der samler trådene? Særlig strategi på Fyn Offentlige repræsentant fra Odense: Meget vidende og velargumenteret. Fyn: Ikke fokus på diagnose, men at børnene skal videre i en proces. Anerkendelse men hellere bruge ressourcer på individet i stedet for. Særaftale, hvor de kan skrives ind på Nota. Deres kollegaer landet over er meget uenige med dem. Fyn: Kører meget bevidst deres egen strategi, stædige. Linjefag, hvor ét af dem omhandler læring for læsesvage. Typer af elever der ikke har ressourcestærke forældre. Kun via henvisning kan man komme ind her. Snak om, om det så er de samme der vil blive forfordelt her. Julie Kock nævnte, at Euro-agentur for specialundervisning ligger i Odense. Skolers tiltag i Herning Herning: Små klasser og opefter: Alle har bærbare med Cd-ord der er præinstalleret. Lighed og aktivt fravalg i stedet for tilvalg. Ingen ser skævt til én. Salgsstrategi: Behøver ikke være dyrt. Open source gratis. Bolette: Herning hvad er det de har gjort. Økonomiske modeller der ligger til grund for at de kan gøre det de gør, hvad har de nedprioriteret? Er det specialundervisningen? Er det taget fra en anden kasse? Bente nævner at biblioteket får penge i Herning i modsætning til resten af landet. Lokal model i Randers Randers: Cd-ord ligger på skolebiblioteket og børnene må tage det med hjem og installere. Hvordan lærer man eleverne at bruge det? Man skal kommunikere til både lærere og forældre. Randers, dreng med ADHD, bøger han skulle bruge til Cd-ord blev indlæst. Klippede bog i stykker. Skolen der gjorde det. Bolette: Claus fra Randers: Høre om ham drengen med ADHD og bøgerne blev indscannet. Er det et enkeltstående tilfælde? Gjorde de det fordi de kunne? Hvori lå motivationen? Var det en forælder der fik ideen? Var det en lærer? (ligegyldigt om det er lovligt). Frederiksberg (Martin: Put ham på film/videoklip) Spændende hvordan de tænker i helheder. På trods af specialklasser kun for ordblinde sørger de for at de også kommer ud i de normale klasser. Blander på Bornholmerturen, idrætstimer etc. Hvad er det for forældre han er i berøring med? 7

8 hvilke typer vælger at sende deres børn til netop denne skole? Skolen der har taget initiativet og ikke forældrene. Det er hele Frederiksberg (ca. 6-8 skoler). Endte i UVM, der havde hørt om Frederiksberg-basen. UVM spurgte om det ikke var noget Nota burde have, men ulovligt. Lovgivningen er imod det sagen kalder på og ift. Notas eksistensvilkår. Vi må låne ud til dem der er diagnosticeret. Andre modeller Den grimme ælling forældre betaler til det. KLO (Kristelig litteratur organisation). Konceptudvikling på baggrund af lokale scenarier Dynamikker. Hvad er frivilligt og hvad er ikke? Best practice - solstrålehistorier. Vilje! Ikke nødvendigvis ressourcer. Benzintank af frivillige. Noter Kan være det viser sig efter analysen, at vi er nødt til at bruge ressourcer på at grave et spadestik dybere ned i en af grupperne. Er vi på vej i den rigtige retning? (evt. sætte Bolette til dette). Desuden kan vi i konceptfasen inddrage nogle af de interviewede. Spørgeramme til Capacent (huskeliste) Hvorfra kender de unge Nota? Hvor mange af børnene har forældre/familiemedlemmer, der har læsevanskeligheder (sikkert en hel del bagud der ikke er diagnosticeret ordblind). Her skal vi også lige tjekke ud hvad der findes af eksisterende viden. Hvor mange lærere og elever oplever at multimedier - lyd, video og billede, bliver anvendt i tilstrækkelig grad? 8

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 1 BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 2 KOLOFON Publicering og redigering af materialet må kun ske efter aftale med Innovation Lab A/S. Citering og uddrag skal ske med kildehenvisning.

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Communication & Media Strategy Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét PDF-dokument

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

MONITORERING INTERNT. Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service

MONITORERING INTERNT. Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service MONITORERING INTERNT Dokumentering og tidsregistrering afløses af monitorering. Medarbejdere lader sig monitorere i jagten på bedre service UNDER CONSTRUCTION En konstant tilstand af udvikling og forandring

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var

Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var En rapport udarbejdet på baggrund af Notas informationskampagne Skab dig! rettet mod elever og undervisere på landets ordblindeefterskoler 2010. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

om seksualundervisningsmaterialer

om seksualundervisningsmaterialer Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark Delrapport 3 Sex & Samfund Rosenørns Allé 12, 1. sal 1634 København V Telefon: 33 93 10 10 info@sexogsamfund.dk www.sexogsamfund.dk Side 1 af 7 Største inspirationskilde

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere