Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål"

Transkript

1 INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo s, m fvs d. Solvg Schmd bæg, d ogsd h fud sd Tks M Ds Chsoffs D fs fo lmldg l ksm udløb fo d, som dumpd føsåsopgv, v d sdg o, som øskd lmld sg. E f dm fk vd, d v fo s og må gå på vug olov, ms d d fk lov l skv y opgv. Sudld Solvg Schmd æg, skol h s so på ddls. Ifølg hd l fogå, som d skull. Vjld P Fæg, som på dg fgjod sg fo d o sudd, mdgv, d o sudd kk blv bhdl s, m hu s kk og poblm d. Kds f Joulssudd (KJ) s ov fosklsbhdlg, som d kld hmd upofssol og og. Skols dmso bvvl, d sudd, som fk lov lmld sg, ovhovd kom fo s, ms fl d sudd k foæll, d h s hd komm løbd yv mu f ddl. P Fæg sg, hu kk æk ov, hu Vlkomm l d y på DJH Dg fø dg - Splpog f Socl Club Modpol jkk fsgæg - Rko sv på spøgsmål sd pcpsg, d hu gjod foskl. læs m sd 3 S og læs m sd 7-9

2 2 ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER 2007 Tk l ll skb, foo og udvs som h skv kl, læs koku, lv lyuo og bg kg Illus Buk søg g! F p, g kussdull og sd os ml på Tks Rdko LEDER Uv mød md mgs ogc E f d gudlæggd pædgogsk læsæg på DJH lg by dog. Måsk v d d, Solvg Schmd hvd m, d hu l md M Chsoffs f Illus Buk. A M skull læ kd sdhd f løg. M hvs l fl ufhægg kld, d ll ku bkæf, K Jøgs kom fo s md s lmldg l ksm. Allgvl bægd Solvg Schmd pu, d v lfæld. D mg svæ fosll sg, Solvg Schmd k hv væ god o, å hu bug ov m på få hso fkl md koo. E mg spcl ko f STUDIELEDER, på Dmks Joulshøjskol, hvo sdhd dl, d sudd læ sæb f. P Fæg v bfd åb, d hu fk sg fmlg. Hu sys smplh kk, d v og poblm. J, K kom fo s, og P Fæg lod hd flv, fo K hvd jo gjo l, hvd hu ku. D Nls Kogsgd få mu s kom sld, v hu dlds ko. Hu sd sg vd l Solvg Schmd og ccpd, Nls blv æg flv. P Fæg du pso dmso, som m, hds mgvdls hl fædg. Md lko Blomms logk h P Fæg smplh ffud sg md, d hds lod lv fgø d sudds skæb. V f d opfls, d smm gl skl gæld fo ll, og v øsk ælg sv på vos spøgsmål. E d fo mg folg? Tks og foo Tobs Slæs Mkuss Tllæggls Rdko Illus Buk skv: Dcmb 1999 kl Ig Vd og Ly Mlcsk DJH vl sælg TV-bl Rko Km Mk vl sælg skols o v-bl. D fo dy df, fo bsvælg dms og l fo få sudd k få bl, å d h bug fo d. Bl v l fo of opg. D skb fuso båd hos d sudd og dmso, sg Km Mk. H pg også på, skol skl sp o mllo ko æs å. I sd fo bl pllægg ldls gv d sudd fs bløb l spo og bllj. Tvlæ på 7. sms vl få ko l lvs sspoudgf, smdg sp skol ko om å dfsudgf, slv å spobløb g md. Lx skv: SHORT STORY Th wll com m......wh cvlzd popl wll look bck hoo o ou go d h os h pcdd : h d h w should oh lvg hgs ug oud o fou lgs, h w should s hm jus fo h pupos of kllg hm! Th popl of h fuu wll sy m-s! dsgus d gd us h sm wy w gd cbls d cblsm. -Ds Wv (co) Dvd Tds om bug f polsk kommo: D gå hl mok vw f Nkolj Rygd Mchl Kss, Nls Kus-Kjæ, Rlf Plkow, P Mogs. Hv ug dukk x-spdokos sg fm som d dsdommpl. D gv kk fo ksk ds, sgsk yd, sl og mg. D s d fmd og foæll, hvm d blv sm ud, og hvm d vd ss symp. D sc vd opslug d polsk dækg, m Nyhdsvss Bo Elkjæ udvælg måds bds kl Buk Hv umm f Illus Buk vl fmov blv vud f kd jouls f bch. chfdkø, Dvd Tds. H æ f sksk og mvfommls og h dfo dlg fobud mod, hs jouls bug d polsk kommo som kld. H vl hv d glg kld, polk, fm lys og dommpl sm ud. -Hvofo h du dlg spfobud? M bug d plds, som bud væ bug på, hvd d fksk sk D gg d jouls på Eks Bld, Bo Elkjæ, d vl fmhæv d kl, h sys bds om. Hold øj md polsk, på sksk f polsk kommo. D d gud. D slm ok. D d gud, d d dov joulss l våb g og spøg om, hvd h ll hu gæ på, d sk. Og d byd, jouls kk bhøv bug så lg d på slv g ud fo fd ud f, hvd d glg sk, sg Dvd Tds. Afgøls blv pæs på Illus Buks hjmmsd, hvo Bo Elkjæ bgud s vlg. dko m ds chsoffs (sv.) bllddkø p hlls ks kss m ds chsoffs yk om vsyk hg-ks sb chss mll mølgd lc ps ls ofggd obs slæs mkuss bgsd mds oll jul mbck oc m ds chsoffs lc ps fosdfoo p hlls ks llus buk dmks joulshøjskol olof plms llé 11, 8200 åhus oplg 1700 ksmpl 8 gg ålg. llus buk uddls l sudd og s på djh, l dsk dko og ds pkk sm l joulssudd på sdu og uc. c, blld og d ml f bld må ku bgs md udfølg kldgvls. udgvls 17. spmb ågg - 1. oplg æs dudvklg 19. spmb æs ddl 30. spmb æs udgvls 9. okob

3 ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER INDENFOR Ad hold ksodæ glfosmlg d. 26. spmb klokk Hvs du h spøgsmål, kok fomd M Rød på Flksbl ddls ku fo udvlg sudd P Fæg go gl om lg ksmsvlkå. Hu ld é sudd flv fo s, m fvs df d, som dmd må på vug olov. Klokk 8.30 mdg mog d 25. ju. Skol sll. På koo lgg sk md lmldg l ksm fo føsåsopgv. Tlmldgsfs op udløb. Tyv mu s spæ K Jøgs d f syddgg. Hu våg klokk 8.42 og h ds, hu ovhægd f fo blv sd på vug olov sms. Tvug olov mlg koskvs, hvs m glmm lmld sg ksm d. D K Jøgs løb d på koo, mød hu P Fæg, som vjld fo hold f sudd, d skl l ksm d gg. Tks M Ds Chsoffs D kk gg, hvd K sg. - Solvg Schmd K Jøgs fokl, hu h sov ov sg, kd f d, og mg g vl op l ksm. P Fæg sg l koo, d od. K Jøgss lmldg blv lg buk, og hu gå d l d ogsmød, P Fæg hold fo d dumpd sudd. Mød lg vd s. Foskl på folk Klokk 8.55 komm Nls Kogsgåd d på koo. H h også skyd sg hop. H h fjlgg o, lmldgsblk skull flvs l mddg og opdgd føs l mog, fs hdd Ms h kø op mod skol, fosøg h g l koo fo gv bskd om, h på vj. H k kk få f og, og d h dfd sg på koo, få h vd, d udløb, og h skl l md P Fæg. Nls Kogsgåd gå d l ogsmød, og foæll P Fæg, h kk lmld. P Fæg, som fo få mu sd lod åd gå fo, sg u, d ovskd og sd bslug vd l sudld Solvg Schmd. M d få h bskd: D kk og gø. V ss l dcmb. Nls Kogsgåd gå l ko, m få vd, Solvg Schmd h d sds od. Og Solvg Schmd så vd s fgøls. Nls Kogsgåd hmd sd på vug olov og h kk lov l følg udvsg, fø h h bså føsåsopgv. Nog l usd D Illus Buk spøg Solvg Schmd, hvod d k ld sg gø, K få lov gå l ksm, å Nls kk må, sv hu f hv Jg sg l hd: Du k god lg å d. - P Fæg l K Jøgs kosul md koo: D kk gg, hvd K sg. I llus Buk l g md K Jøgs og fl ufhægg vd, som h s K komm løbd på gg ko fø klokk, m Solvg Schmd fshold, skol ovhold s dsfs, og K Jøgs og d ufhægg vd l usd. V op så sg hådhævls f ddls fo sk, ll h kv på pæcs smm bhdlg fobdls md ksm. Solvg Schmd hævd hv s ls md lmld, d gvlg lå kl, d fs udløb. Dfo k K Jøgs følg Solvg Schmd på g måd hv lmld sg ksm fo s. M Illus Buk må kk s bvs, lså d ml, d på klokksl 8.30 skull væ sd ud dmso. Nog lyv I d sg, og Solvg Schmd skk på, d K Jøgs. Lo om olov P Fæg husk suo dlds. Jg vd god, klokk ov 8.30, d K Jøgs komm d på koo, m jg sg, Du k god lg å d, fo jg s pg, d h gjo l, hvd hu ku fo å d, og jg blv jo blød. M jg sys, Solvg Schmds bslug om fvs Nls Kogsgåd gg, sg hu. K bud kk hv hf lov, m hu v hldg. D gv kk uomsk Nls l gå op. M k kk kvl op på ygg f ds hld. M k jo kk sg, hvs og h lov l vd Loo, så skl jg også. Tl d sg Eskl Jfs f Kds f Joulssudd: D kk l hmd upofssol m også uflg og. Hvd bld dmso sg d, foæll Nls Kogsgåd, d på g måd k fvgs f gl, å d kk v poblm fo P Fæg mu fø? Nls Kogsgåd, som blv vug på olov f DJH, f sommf s på 3. sms f joulsuddls Ods. DEBAT Hvd sk d? Læs KJs dbdlæg på sd 23 og ld på sd 2. Opgv skkhd bg lås og slå Bblok æd dgg l opgv Tks Alc Ps D d slu, hvo hv ku vd d f gd og læs lvs gml opgv på skols bblok. D u bd bsky d guld Fo Kox, foæll DJHs kommukoschf, Ull Kg Jsps. D hl fgød, d sudd, som flv hovdopgv, skl føl sg ygg, sg hu. Bslug uff f, Illus Buk ju måd oml Ksp Bks sgslæg mod Jyllds-Pos, hvo h klgd vs fo plg. Ksp Bk v æglg ov opdg, hs upublcd kl v bg som offlggjo, blo fod h md kyds på sddl hvd gv lldls l, opgv må lgg på bblok. Dmg cool Ull Kg Jsps sg, bslug om lås opgv d pmæ v spøgsmål om dmg cool. V v bkymd fo, om folk vll bgyd sg j l, ds opgv må komm bbloks kv, foæll hu. D, d vgg fo os og d kommd ågg f sudd,, d skl ku få dgg l hovdopgv. D ødvdg, å m slv skl skv. Mdjus Oluf Jøgs vud, ædg k hv judsk bydg. Fø v hovdopgv bg som offlggjo, å d lå på bblok. Nu d fobhold lukk kds. D byd bld d, m kk læg k c f opgv ud lldls f fof. Jyllds-Pos vd plgsg Joulsfobud vl kk k Tks Alc Ps Jyllds-Pos h u Åhus Bys od fo, d kk h plg Ksp Bch og Km Hss hovdopgv ods lghd båd fom og dhold. Og Dsk Joulsfobud h vlg kk k sg l Lds, slvom Ksp Bch og Km Hs g vll. Joulsfobuds jus vudd, d v ud 50 % chc fo vd ksg, m æsfomd, Fd Jcobs, foæll, d lg så mg v polsk bslug. D v spøgsmål om, hvo gæs fo plg gå. V h kk bug fo, d blv ukk fuldsædg skp l. Ehv fom fo joulsk sp f d joulsk, sg h. I s d v d også so ughd d fglg udvlg om, om sg ovhovd skull føs. V vds, d v uskk sg, og m k hv fld kk bskyld os fo kk g sko, sg DJs æsfomd. Fohold ks M d d llgvl folk, d gø. DJHs mdjus Oluf Jøgs ug fgøls. Domm gå mg lg g f lld slydd fomulg. Jg vll sæ gæs d sd, sg h. Sg få kk d pcpll bydg, h hvd g md u hvo d kk blv k. E sg By d kk pæcds på smm måd som sg Lds. Tlbg så skuff Ksp Bch. M fohold l Joulsfobud md ks, sg h, m blød så ld op: Såd d jo md ll fohold.

4 4 ILLUSTRERET BUNKER INDENFOR SEPTEMBER 2007 Asbjø Sloh Jøgs, om bbloks y udlåmsgl: Hvs hso oky, så k dl f d sp d. Hvs d døgod, skl d sudd ok få d yk - mod blg. - Mdbokk So foskl på jk f kld Hvs du syd, du sl kk jouls! Så ko udmldg f sudld på Dmks joulsuddls. Allgvl d so foskl på, hvod d håd kldsyd og kldsjusk Tks M Qvs Ads Guldkld h bæd dg f. D m l ddl. Du vd god, d joulssk dødssyd, m llgvl g du l d bdoms hmmlg fsv og få hm l gv dg d c, du h bug fo. Hvs du gå på Syddsk Uvs Ods, k du væ skk på, d kld kk blv jkk. Udvs fog mlg hvk skpøv ll kldzz, hvs d kk kok msk om fusk. Ifølg SDUs sudld, Tols Mylbg, h uvs g gud l msæk d sudd fo og fom fo kldsyd. V h sl g gud l æk d b, m v hold slvfølglg øj, og bug vos fouf, sg h l Illus Buk. Ml g kv Adlds s d ud Åhus og Roskld, hvo m påpsslg hold øj md d sudds omgg md kld. På Dmks Joulshøjskol blv d f Illus Buk 2002 lv udspøg bld 3. smssudd omkg kld. Rudspøg vs, ck hv d f d dspug hvd opdg kld l ds opgv. Dfo opd skol kldzzgupp, som ck gg hv hlv å vælg opgv på sms ud, hvo smlg kld blv gmgå. Udov dss zz jkk udvs sdg løbd d sudds opgv fo kldsyd og kldsjusk. Jg vl g dm ml kv, og så s d opp hos ko, foæll sudld Solvg Schmd om koskvs vd syd på DJH. Syd d vl mdfø vug olov sms. Muøs gmgg På Roskld Uvssc gø udvs også mg ud f hold d sudd på spo. H blv ds so schopgv, hvo hv sudd k hv l md op mod 100 kld, jkk muøs. Smdg g udvs løbd skpøv, ms d sudd båd få kus k og kldhådg. Sudld på RUC, Mk Øs, foæll, d f skols sd h sku op fo s f kus: D h jo væ mss sg f md hl f Tpl A og fmf, som gø, d lv dskusso. KILDESNYD Pojkø skp mod kldfusk på båd DJH og RUC. På RUC dump d sudd sks, hvs d gs kldsyd, og så må d pæ v på ku gå op g. Tlld l d sudd På SDU s d g gud l, ds lld l d sudd omkg kldsyd skull væ svækk. Sudld, Tols Mylbg, foæll, h d mllm få opgg f ulfds kld, m h sg h: D, d slå mg,, d kk d sudd, d h bgå og ksbl. D kld, som o, d k md d sudd. Så jg h ku gud l hv so lld l d sudd dl vd. Koskvs f kldsyd på SDU vl væ, m dump opgv og fg, og uvss sudkoo vl df fgø, om m bg l gå vd. Tols Mylbg m kk, SDU h poblm md kldsyd. M h sg dog, d k væ, d b kk h opdg poblm du: Hvs v få msk l, d kk, som d skl væ, så vl v jo fo ksmpl l md DJH og hø, hvod d ckl d. Foo: Ads Hgm Bo Blddød: Ckl få d DJHs mmgs T100sgd lukk. Mgld lslug og foæld fom v d fgød fko, d bslug blv g Joh Vdup og L Pgh vl kk m. D h lyou hlvd ug, og d æ. Tæ f ku væ o msk, d dl sv. Tæ f mægd f kl. D så lll, d llv m slv skl skv hso l bld. Og så d æ f ld mmgs. Tm dom ks, d blv fo æk. D blv kv spædøj. E vk md vogsg D kk og hmmlghd, v ku h få é søgg l dkøpos, foæll Joh Vdup. H og L Pgh pllægg lg u dbmød, hvo d vl dsku, om d gudlg fo y mgs på DJH. Mød lgg d 9. okob. D vl kk slv væ dkø, m g hjælp y Tks Esb Chss V h d kk god md væ dm, som lukk 100sgd. - Joh Vdup dko, hvs d komm. D vggs gudlg fo y mgs opbkg og y kæf: D blv kk og bld, mdmd d og, d bkk op om d. Jg sys sdg, mgs d sjovs mdyp. M folk må vs, d h lys l hv mgs på DJH, sg Joh Vdup. D h kæv lg ovvjls og dskusso å fm l lukk mgs d, som ods l h væ suo på skol åækk. V h d d kk god BEGRAVELSE DJHs mmgs lukk og slukk. md væ dm, som lukk T100sgd, m d kk sælg mg d blds fom. D jo so s b A4 k, som lg d, m og logo, m Joh Vdup. Rod økoom T100sgds dlg ykk sd løb f somm bv og ykk på sgæld. Gæld voks sd 2006, og d u på ko. D h kk væ og l åb pos hov somm, så T100- sgd h kk g på ykk. Nu blv d økoomsk fslæb dl ud på dlg dkø og KJ. D h Joh Vdup og L Pgh, økoom v dålg, m d kk d fgød gud l lukg. Ald væ op d bkk Ksoff Mls h væ dkø 100sgd d o ss sms og u pkk. D komm kk bg på hm, bld u blv lukk d. D h hl vj væ op d bkk fo d bld. V h ldg føl os hl v d vm, foæll h. Foo: Il Bd Fvllg kv på DJH økoomsk fhægg f sø f KJ. Og kok h kk ld væ god mllm fgfog og T100sgd, pod kommuko hl bud smm. D h ku gjo d svæ dv mmgs, fokl Ksoff Mls: Fo få sø skull v D kk og hmmlghd, v ku h få é søgg l dkøpos - Joh Vdup lv op l ogl kv om do fo udgvls og hsgsklæg. D h fyld mg og g d f poduko. Hvs d komm y bld, vl jg foslå, d blv lv fs søodg. Så k kv l vdæg og udgvlssdo komm h d vj, sg h. Ef ll poblm h Joh Vdup og L Pgh bslu, ckl skl hv d, og T100sgd udkomm fo yvd og sds gg slug f spmb.

5 ILLUSTRERET BUNKER INDENFOR SEPTEMBER All hyd på 200-gg k gs f. Tlsmm udgø d glmd lv l lggudlg. Ull UTd æ kl. 16:00 osdg. Mød op omklæd vd fomo. V skl b æ, sg Ull-fø Sus Ks Js. Th Combck Kds Føsåsopgv m ogl håd d d. D v d få å, d må op d gg. H s o f dm lbg på pkk og på sj. Tks R Ljugm Hvd? Fk du llv? SKÅL!. Kld flsk og ksd plskkus, hyl og skg, llss suk og fl gg hu. Såd lyd lykk på d d sd f dø d skæbsvg fdg. På d sd ug, mdlg fkløv sml. D v l ksm gå. F fmll blv d l. Thoms musskd og Ads svg udksomåd lvd kk op l cso og vjlds kv, og d øg u skldspd d gg. I dg déudvkl d. D s d ud f føsåsopgv mdg mog md P Fæg som opsfø. I dg d slg sold. D v så ådssvg. Smdg md, d v og, d kom gld ud f ksm, mld v os l ksm. Hold kæf, d v fllklæg, foæll Thoms Jkobs. D v føs gg, h ogsd dumpd og som hls, og d slog m d håd. Jg v jo kk god ok. D d fml d dgyldg bvs på, du jo dum. D, du h flv, fo dålg. D fksk håd kdls, foæll Thoms. D v 34 slg sold. D skull vs sg, 29 f dm js sg g, bøsd søv f kæ, mjsld sjslys d bys og ksd sg ud opgv på y. Sks f dm THE COMEBACK KIDS. D bsod. Glm pk - kom gg! Føsåsopgv fyg og byg. D pus os kk, lld føs dg Buk. Og d h d æk sg blv vd md, hl dl v å om på d d sd og k ækk ug f d. M d g gud l ld skækk lmm dg og få ådød f pkk. SUPERHELT Thoms Jkobs fomåd sml s supkf l du føsåsopgv. H kld kk cu føs gg. Hvk u ll å du gg. Jg fk fm føs gg, fod jg gk hl pk. Jg åd ldg gg cochg, fod jg kom md ll mulg foskllg m. Jg hvd l fo høj fovg l mg slv og m. D v dfo, d gk så gl. foæll Ads Tlsd. Så ø b gss koldsvd f pd, og kom gg odlg d, lyd åd. Gå gg fl ug d. Fosøg komm på ogl ovodd m, og lv gudsch på d. Hvs m komm gg md l d, fø foløb gå gg, så m lld mg lg. åd N Jspsgåd, d v vjld vd d ås føs ud f føsåsopgv. På sjsskml Klokk s kv ov o. D ød lys, så Thoms h d l så ld sll og glo på bjdsmæd ovfo. Ms h så d, æk h, d glg ok skl gå, hvs h kk blv jouls d h lv. D kv l d fgød ksm. H mlds l kk yg vd suo. M så slå d hm llgvl, h må gø og. Så d u. Hvs jg skl v æ jouls, så skl d fdm væ u Og d blv d. E ms d s k h l mddl s bkymd mo, h h dobl kk f sds og lv ud 10. Alså, d fd jg kk og f. M jg blv slvfølglg vld gld, kk? Så gk jg hjm. Og d v d som om, d kæmp so flodhs f vøs og l mulg, d hvd sdd på m skuld sd 22. mj, hoppd f g. YES, æk jg b, husk Thoms lbg. Kompgo Ads Tlsd gå op s på dg og gø d smm. Foskllg dumpyp D som gl ud g 25 poc, d dump føsåsopgv føs gg. M pæcs å: 34 ud f 124. Dm k m, følg N Jspsgåd, dl fl kgo. Hu fokl, d so dl, d æglg dump. D dm, d pkk lld føs ug, ld klpp gå d og så kk gg få lv og foufg. D hsk dl udlg my om, m ldg må hv væ bø f joulssk håd. Og d pss jo kk. All d my byd, d og, d komm dud, hvo d fo s få hold på dm slv, fod d sll fo so kv l dm slv og m, sg hu. D også dm, d f d ll d gud kk få udd og poblm, m sdsylgvs sdg h lv flo sykk bjd. D b d fok, d h lv. D ogl f d d dygg, dygg folk, d dump på lv gg god hso, m som kk lv op l opgvkv om væ sysmhso. M k jo komm l s sg bld på l mulg. Og d b æglg. Og så d jo lså også d få, d b kk sudgd. D sl kk så slm Tdj sms god gg og spæd u dg håd fo md Mdum 1. Føsåsopgv lykklg pkk væk, m kk hl glm. Ads Foo: P Hlls Eks u bæk på d hvd sol k l lbgblk på s ug md d ud. H læ sg lbg, s æksom ud og l så på jysk. H ydlgvs blv klog, u d opgv på fsd. D v jo g gud l, v hvd psk såd smg op. H bgklogskbs lys k jg jo god s, d kk v så slm. M k dd også god få hv p god åd ud f Ads, l j d skl gg d fo d æms fmd. M skl kk gå pk d føs ug. D d, d k gå hl gl. Og så skl m hv fkl md sg slv, hvd d fo kk m vl hv. D h mg, md m m skl vælg, gø. Og så d b sl kk slm.

6 DTU s msso bdg l smfuds vædlvæks på bædygg gudlg; gm smbjd md foskgs- og udvklgsfdlg pv og offlg vksomhd, gm udgg f p og blg f y vksomhd og gm uvss uddls f kdd og y, ug fosk. DTU blv fuso md Rsø, Dmks Fødvfoskg, Dmks Fskudsøgls, Dmks Rumc og Dmks Tspofoskg p. 1. ju Uvs h dg c fosk, 6000 sudd, 700 ph.d. sudd og d opgs 400 udldsk sudd om å på glskspogd uddls. Afdlg fo Polcy og Kommuko svlg fo uvss ol og ol sgsk kommuko, udgvls, yhdssøm, PR, mkdsføg og mg m. V skl bug joulspkk, d vl spk øv f 1. fbu 2008.

7 INDENFOR ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER Fådd jomfu l kødfs D buff åb kl , 70 kg kød, ps og sovs kl l dump d l fådd msysm på 125 y DJH og ds usvæ. Hvofo så I vj, å ogl f os på vj f m kød, blv d åb. Ef md gå d løs d vd sd f. Socl ldlghd. Ovl d svdg mhul og bhåd øvspækk. Dyb kvlgg, hvof d hl lg vd væl ud. S v mss og slød blkk. Foo: Tobs Slæs Mkuss og P Hlls Eks Tks: P Bck-Joss

8 8 ILLUSTRERET BUNKER NY PÅ DJH SEPTEMBER 2007 FC Åb Modus vd 3-2 ov Skovbkk IF sødg d 16. spmb. Skovbkk IF v hdl ubsjd Mody Nck Agd Ls Foo Jcob Jøgs Wll S Rsmus Lud ls Godo Gkko hvd vlg d sk, m slfuld look d f fom f gå psp jkksæ, som jsd hlæd gvlg skull hv sy l hm. Rsmus hvd ud l sæ, d b sgd: Of ll h g jos ll h ows ll h wold, sh wlks o m. Dso m lumm v d opdg, bgg kpp okpsjkk v lukkd. H h gsk kl kmbolg md smlg gl og kovo fo bug f jkksæ. Foyk? J. Fux ps? Mod-zz l jomfufs Mody - DJHs yd svhud blv sd på Socl Club mods g Ou! M kpp gsk kl ldg d ds kp s jkk. Rsmus m ovssmmls md Mody, hs sl v u på Wll S vædg. Russ md bobo-sl Russ K Td fld sks øj vd s é l fs. D kvd h ydlgvs s hl g holdg l sl og mod. Mg u l slkks sfomåd Bobold hvd lsyldd væ sposkld og klyso fo Ks vlg f kjol. Sl v høj gd p Mm æk Blå f sgd ækgs fv. A usvæ Thoms Skov hvd æk ov s mm kvpg f, k d kk hsk mg vvl om. Dog v d dlj, som slv v gå ækgs ms som Thoms øj fob: D hsk gsk ufvglg gl, d blv slå s slv smm dg, som Moss modog D 10 Bud. E f dss omhdl hvd ssokk, d om sdl og sømp, og så sg d dj gl, m kk k smmsæ so sømp l hmmlblå buks. Udov dé h Thoms m så gmfø og vlsmms, Mody kk ku gø d d kb sll å d cpo! Hvs K skull gv s g sl f bævls, vll hu kld d: ock-lco-chc. Mody kk bkd md sl, m Coco Chl-sl så d gsk ydlg kk på vdklo. fsk sl, fd fsu og så d l vg d dskubl cysm fco, hvopå soby-plyboy pou h skjo hægd ud på buks. Ps på, pg! Rg, h. usvæ Lksko+D&G D o ydg skbg Asd Højbjg, ls Pll Roskz-Thl og Chs Nyvg hg smm som æhlm på of og hvd mdbg humø som gvg ccssoy. Asd bskv sg slv d f md d chmd l: E lll dg md shå. Ald god md slvo. M bhøv kk væ cd.mc klædskb fo kos, d hl gl md usvæ. H så m så som usvæ fo d y føs sms. M skl l fs, m ok kk gg l d d md skjosygg og bbg. Esb hvd fs ldg ovkomm ækk mlæjkk, d ms f l lg sol goods. M gml sghj blød vd sy. Dog skl Esb hv kd fo s oglud vls kk-fsu. D sødsld og fomd js f H&M b ysd vdsbyd om hvlk ægslsd og kummlg fohold ovfobug f Roskld-fsvl k gø vd folks klæd. D so Vgbod-sko h bsm ds bgls... på skbodb. D søs po f Modys sd skl Esb dog hv fo s vdd sml, som mods gdob gg kos. Chs hvd d f vlg gå Asd f bd og v ukk so udlg gmml kjol f S Topz, som f Chss g udsg skull hv æms mgsk kæf på d mods kø. Chs bskv sg h l f som D Lll Dgs Ho md sl skjul hydg l Asds mgld køslg dfg. Tø du læ og y? 2 Tø du bd sk md fgfolk md chémpp fuld f ug sskk? 2 Tø du ækk skkhdssko og hjlm fo mød hådvæk skuvog? 2 H du lys l læ ogl cks f d d sd f d joulssk bod? 2 Så du d pkk, som Dsk Bygg søg V Dmks djsøs hvvs- og bjdsgvogso og md l sæ d hvvspolsk dgsod md. Hos os få du bld d mulghd fo : 2 Opsøg d kull sg og skv pssmddlls 2 Ivw og skv l Mgs Bygg 2 Rsch og poduc lysk joulsk l lysbv Bom 2 Coch mdbjd fohold l pss 2 Bf jouls fohold l vos holdg og udspl 2 Abjd md lkosk kommuko 2 Følg md psssg på d dglg mød Vl du vd m om Dsk Bygg, så kok psschf Mogs Hjlm på ll S m på

9 ILLUSTRERET BUNKER NY PÅ DJH SEPTEMBER Af d y opg på DJH 62,7 poc mæd og 37,2 poc kvd. Rko A-M Dohm bød d y 1. sms vlkomm vd gå ud l hv kl hold og pæs sg. Dg fø dg Md vøs blkk jkk d y uss hd ud Tks Jf K. Hs Vj udfo kold og udbydd. Idfo d vm og ø. Rusvæ fo hold 3 h gjo l, hvd d k, fo skb hygglg smg. D h køb øl, Lmbusco, chps, og l d sud d vdu. Rmm s l hygglg og ufoml komsmm fo d y kuld sudd på DJH. I udkds sdd d y uss. D blv kk skk, fksk d så sll lokl, m k hø lofs spolys summ. D m mbo, DJH skl væ hshovd fo bch, sg skols y ko A- M Dohm. Fmggsmåd, v skl poduc vd. Dfo d u o y fosksllg på vj, som fovs bs D skl hjælp l syk udvsg vd høj g d g ø s k o l Ig ø væ d føs, d gå d md f kds og g fo sg f chps og vdu. Lg u d jo vld kv, m jg gld fo væ h. Jg h døm om d læg, foæll N Vjhol Nom. Muldvp ødlægg glsblld D kvd smg svs, d fy æd d. Nochl s på d md flsk chmpg håd. Solbll hå på ods f møk udfo, psøklæd om hls og sm so vs l d spds sko og smm slvfosyd md vd. D pl, fosk skl bskæfg sg md d y dgl md, og d vgg, d sk u, m A-M Dohm. D hs. All uvæd joulssudd vl skull fomdl l I, sg hu. M fuddls D hug udvklg d fo d dgl md skb, følg A-M Dohm, også sgd bhov fo fuddls. Jg o, d sg blo, m fædgudd f f å, sg hu. Nop dfo ss d y ko på æ smbjd md båd Ahus Uvs og D Gfsk Højskol, så DJH k øg s lbud l fuddls og spclsg. A-M Dohm h også d pojk. Hu vl g sylggø puls på skol. D dfo kk uæklg, d hsosk ykkmsk fohll H gå væk f gupp fo popp chmpg så høj som mulg. buks. Umddlb vk h som gg sm-ss Rch Kd yp. Rusvæ vd d, m d y uss kk, fy, d lg åd d, fksk muldvp. Hold 3 gg md pæs-dg-slvud. All sdd og ly opmæksom, å folk foæll om dm slv. D s, d kk opmæksom, muldvp. H gå væk f gupp fo popp chmpg så høj som mulg. Og h fosæ. Hv ljlghd, d byd sg, udy h l gø opmæksom på sg slv. Gl h b d og ubhglg. Ny ko: V skl væ d bds M g sg og. All h g høflghdsh på. D djlg md bog flok. D posv, folk h vd foskllg ud og udsålg, sg Mchl Su M. Hvd vl A-M Dohm, og hvd vl v hv, hu skl? Tks P Bck-Joss og Mchl Tosbg Lu Bøg Mos, 2. sms. Hvd d dyk f d y ko? Jg h kk s mg l hd, m jg så hds pæso f Ls Wg. D vkd hu dygg og vlovvj. Hvlk foslg h du l, hvd ko k gø fo skol? Jg så g, skol dlgd og udvsg mod job vksomhd, måsk lld på JMUfoløb. Rkos sv Gud l, så mg jouls blv s vksomhd, jo op, vksomhd gå f og md joulssk fg. Så jg m kk, d bhov fo æd udvsg h. Jg o, v skl pss på kk gø uddls fo sæv, så v sdg sk so mobl på bjdsmkd. Mds Toll, 3. sms. s blv s f skæm, d skl vdbg d ss yhd. All dss y lg skl hjælp l ls A- M Dohms vso: A DJH skl sk s poso som Dmks, og måsk dd vds, bds joulsuddls. Og som hu slv udykk d: V h høj vu, og v kk lg f opp vd. M d komm kk f sg slv. Hvd d dyk f d y ko? Jg h fksk føs lg s hd fc-o-fc u fobdls md pojk l bgsd Buk. Hvlk foslg h du l, hvd ko k gø fo skol? Fj gymsml, lså mødplg og kool f, om folk h læs. Og så sys jg, m bø smm 1. sms op og dopp JMU-foløb. Rkos sv: Jg o, mødplg ødvdg, fod d vgg, få d sudd gjo kl l bjdsmkd, fø d s pkk. Md hsy l dopp JMU-foløb, så d vgg husk på, folk komm l skol md mg foskllg foudsæg. Nogl sys, d mg blød s, ms d sys, d so mudfuld, og jg sys, d vgg, ll få god s. DAGEN FØR DAGEN Hold 3 komm hd vd på Gz So. Afsløg f d flsk ud Ef usvæ h blo ds plgs øjblkk l holds fælls moskb, d blv d l fslø, og slskb sl kk hø l. Og lls kk l g fjl f. L lokl fslø, op l fl lld hvd fosl sg d væs, hvs muldvp skull væ dl f ds hold. Slv Mchl må dømm, hs føs udlls v ld ulssk. REKTOR A-M Dohm vl pofl DJH. Asg Mul Jøgs, 2. sms. Foo: Nls Tofgd Jg l ov, h kk dl f hold. Jg hvd lld æk, d vll væ svæ md guppbjd. Skk gupp gå u mg m lysg. D summ, m k hø, kk læg f spolys, m f d mg kvdd smm. Foo: Uff Poulsgd Fds Hvd d dyk f d y ko? Jg læs kl om hd sds udgv f Buk. Hu s ug ud og h lys hå. Hvlk foslg h du l, hvd ko k gø fo skol? Hu bud væ m sylg. D vll væ fd, hvs hu kom d fdgsb gg. Rkos sv: D vl jg om g. Jg vl også g så b og skæk øl. På m gml bjdsplds gk folk hjm, så s d hvd f, så d djlg oplv, hvod d sdg summ f lv om f h. Jg vd kk, hvo jg k komm dd, fo m bø spll hådbold om fdg.

10 10 ILLUSTRERET BUNKER UDENFOR SEPTEMBER 2007 UDENFOR Nu vd du, hvd d skl gøs! Tks Esb Chss D fd, å d sk. Nå f d sudd på DJH byd gm odmu, og få kl yk ud vklghd. M d sk fo sjæld, og å d sk, d of l umlg lv ps. Dfo k du d vso f Udfo læs, hvod d h gjo, og hvo mg d h få fo d. Du k også læs, hvd vos fgfog og kommd bjdsgv m om kl skv f sudd. God læslys, og hld og lykk md slg! ARTIKELSALG Jpp Lus Bock kæmp sdg md Polk fo få s hoo. Hos Ugskf fo læg v d ko fgg l T Juul Elmgd. Foo: P Hlls Eks To 11-ll - og psfoskl på ko D mg fl pg h vd sælg kl l fgbld fm fo dgbld Tks K Kold Du h kokl md d føsåsopgv fl ug, og d blv god, du fk 11. Vll d kk væ fd s d på fosd f Polk md d v byl? Dgbld Polk lbyd dg ko fo fl ugs koc bjd. Fgbld Ugskf Fo Læg lbyd dg ko, m så d ok kk lg så mg f d v og fml, d vl s d. Hvd vælg du? Nøg md chfdkø ø D sommf og DJH-sudd T Juul Elmgd Kss så ld s op. Sdg øj bslu hu sg fo u gø jg d sgu. Hu s umm d l chfdkø f Ugskf Fo Læg. Hu foæll hm om s føsåsopgv, d hdl om, hvod mgl på lægskæ gå ud ov p. D vs sg, Ugskf Fo Læg fksk hvd ovvj skv om m. Så chfdkø vl mg g s T Juul Elmgd Ksss kl. Hu sd hm d ml og æk, d ok gå ogl dg, fø h g lbg. Hu g øj f og på vj bd, d mobl g. Mobl v vd løb ø fo søm, og jg hvd kk og skv md. D jo kk lg pllg, m så og skk md chfdkø f Ugskf Fo Læg, ms m øg, g T Juul Elmgd Kss. Chfdkø vl g køb T Juul Elmgd Ksss kl. Hvo mg vl du hv fo d? spøg h. DJs ommlfggl Id d hvd jg l md Dmks Joulsfobud fo hø, hvod m gø, å m skl sælg kl. D h jo væ så mg oml f folk, d h få sjål ds hovdopgv, sg T Juul Elmgd Kss. Hu D vklg so s s v på fosd føs gg. På fosd f Polk Jpp Lus Bock fk som T Juul Elmgd Kss 11-l fo s føsåsopgv. Jpp Lus Bocks kl fslø, hvod d koglg lvgd sjæl udsy mssvs. To dg f ksm sd Jpp Lus Bock ml l Polk, Blgsk Tdd og Jyllds Pos. I ml pæs h s kl og skv, fk vd, ommlfggl, m bug m på skv h fk 11 og hvlk læ, d ks- m så og skk - Jpp Bock Lus D jo kk lg pllg, md. md chfdkø f slg. Df ggs l Mdg g Ugskf fo Læg, ms m md d flclø, Polk. D d m øg. d fl md d sd, hø h kk f. m g vl sælg l. D - T Juul Elmgd Idldsdko bd Jpp v d s, hu hvd gå ud f. Lus Bock om sd Sms bpp hl dg Jg æk, d måsk hovdpåsd kl. d på Jpp Lus Bocks v skyd ld ov mål, Df ml og g d mobl f fml, v og fo d vll h ok kk gå fm og lbg bld d mdsudd, d h s md l, å jg ku v sudd, m h gk md fo jkk, om hs kld kl. g vl så fm. Dé gv joulssk l d md d smm. Jg føl hl d, solhd, å s kmm f skol gv skul- T Juul Elmgd d sdg v m pojk. Kss lægg ø på,. D v l m schml, og jg hvd goddklp. E g l og øg s ljlghd. Hu hopp kd d hl. og ds. Hl udoss Tsdg 10. jul 2007 skyd hu sg g l Jpp Lus Bocks kl Polk som dgs v og l s kæs. æssøs hso. Joulssk solhd Jg sd opp l klokk om, hvo Polk udkomm på PDF, foæll Jpp Lus Bock. D vklg so s s v på fosd føs gg. D gg, gg fd. Isæ fod d d slgs joulsk, jg god ku æk mg lv. Husk mg l pkdg T Juul Elmgd Ksss kl v Ugskf fo læg mdg 3. spmb 2007, og smm dg øg d ko d på hds bkkoo. Ms Jpp Lus Bock, o måd f hs kl v på fosd, sdg kk h få s ko f Polk. I løfohdlg md Polk blv Jpp Lus Bock spug: Hvd sys du slv, du skl hv? M Jpp Lus Bock vds kk, hvd h ku fov få. Så h v ælg og sgd, d vggs fo hm kk v lø, m h hvd få s v offlggjo. Og d k husk hm, å h skl søg pkk l okob. D h skk også gjo d l fo hm sg, d plj gv p usd, sg Jpp Lus Bock. Lg mg om du bslu dg fo sælg d kl l fgbld ll dgbld, gø du klog spøg d fgfog l åds. Ell læs Illus Buks god åd på d æs sd.

11 ILLUSTRERET BUNKER UDENFOR SEPTEMBER Asvlg dkø på Ksdmoks ugdomsbld, Flp Schwz Kkgd, skv komm på Mdbokk: Bls gud. D du kk bkæf, om Mds Bügg hllgåd, ll om d ps offcll polk. So llyk l Aml Høgh, 12 å, d vd MGP md sg Tl sol så op. DJ: Sælg b, m søg fo få odlg blg Sudd skl æk på fmd, fø d sælg ds opgv fo bllg Tks Ks Bogd Hvs du f sld og håd bjd md omfd skolpojk og dybdgåd kl g vl j d d god kk, d l hd fo d. Fo slvom Dsk Joulsfobuds bjobgl fohd dg g bjd f ldg jouls, d vj fo sælg d god dé ll kl fo ks skllg og byl d vklg vd. Skolbjd l udps Mg skolopgv og ksmspojk blv solg l udslgsps fohold l lmdlg flcks. Bld d fod slv lll bløb k byd mg, å m på SU. Abjdsgv vd god, hvs m komm og vl sælg opgv, så bjd udfø og d d ok md, d sudd hll vl hv o usd fo d, d sl kk få og fo d, sg Flmmg Rvd, d fglg kosul Dsk Joulsfobud. H opfod d sudd l kk sæ ds lys ud skæpp, m sd opæd som om m lg så god som d flc, d lv g på lmdlg vlkå. M skull ødg vd bjdsgv l, hvs d få f sudd, så k d få g l ddl f købsps, sg h. Eflys sædghdsgæs Flmmg Rvd k god foså, hvs joulssudd g vl j ld ks pg vd sd f SU, m d skl kk g ovhåd. Nå m sudd, så skl m søg fo pmæ pss s sud, m d ulg, d sjov j s pg vd sd f sud på og, d sudlv, sg h. Ifølg fobuds glsæ må du som sudd pcpp foæ d bjd væk. Fo d så gg om, hvo lv du må sæ d lø som flc. Og d kk ll sudd, d gå op d p usd ko, m k j på p ugs skolbjd. Allgvl skl du kk sælg d bjd udlukkd fo hv og skv på d CV ll fo chc fo god pkkplds. D bø væ sædghdsgæs, hvo m kk sælg sg så bllg, m udgv s g fmdg bskæfglssmulghd, sg Flmmg Rvd. Du fmds flc D mlg kk ku fo gv d uvæd SU-økoom, du bø g ff fo d bjd. Nå hovdopgv bså, og du så md ksmsbvs håd, k d mlg væ d lvvj, d u f bllg skolopgv. Mg f dm, d blv fædg f joulsuddls, komm jo ud på flcomåd og blv mød md d kokuc f d æs hold f sudd, sg Flmmg Rvd og fokl, d k væ svæ komm lbg l vksomhd, som m dlg h hf udbl smbjd md. D vl kk ku foså d, hvs m h ccp sælg kl l ko, og m så pludslg komm og skl hv ko fo d. Så komm m l hæg på d løvu, m slv h væ md l fslægg f s, sg h. kbpdsml.djh.dk så skl d sælgs! H gud l d gvd, d skl gg g, og l dg d skl sælg kl fo føs gg Tks Ks Bogd Pds og Pll Holbøll Hæd ys ld, og du g p dyb vjækg. Du h fspll d føs sæg d hovd m d b p gg. D fg s umm l Polks dldsdkø. Goddg, jg sudd f Dmks Joulshøjskol. Jg h skv kl, I vl væ ssd. D føs føs D joulssk poduk væk. D væk. Nå du k så d fo d hso og fmggsmåd, d g gud l ld d lgg ulæs. M d god dé lv ld fosch. Fd ud f, hvd ps på d bjd, du vl sælg, oml. D k du gø vd kok lldspæs på d md, du ovvj sælg d kl l. Hvlk md pss d hso l, og hvd d målgupp? Abjd du ld md d kl, k du fo ksmpl lbyd yhdsvkl l dgbld og bggudshso l fgbld. Nop fgbld gb of dyb lomm, å lø skl fls. Gø dg kl, hvm du vl l md og f hvlk dko. Hold ko l kopp Nå du h få hul gm l md, bd d dg måsk om sd kl md d smm. Gø d kk. Sd ml, hvo du ds d hso op. Gv dm p v på kld, du h bug, og fokl poblmsllg. Ld væ md øb fo mg. Husk på, d kk og, d hdd ophvs l dé. Husk øvg, å du vl æg gm døs fyld ml dbkk, skl d væ og vd d ml, d spg øj. Ig g Afllov. D lyd kdlg, m d lfæld d d v. Af d fmgå d, mudlg fl lgså gyldg som skflg. Poblm b, mudlg fl svæ bvs. Sd du ml, hvo d så på hvlk bgls, du sælg d kl og l hvm, udgå du msfosåls. Slvom du følg åd d kl, d g g fo, d gå, som du fov. Hvs du få poblm, d md få f på d fgfog. kbpdsml.djh.dk D m KJ Illus Buk h sll fomd fo KJ, Håko Solbg, f skp spøgsmål om sudds slg f kl Tks Ks Bogd 1. Hvd KJs holdg l, sudd sælg kl og d bjd l md? V gld fo, vos mdlmm og mdsudd så dygg, md vl udgv ds bjd. Så læg lø od. D fosålg, sæ sudd på føsdl vg f s ds v vs, m d k væ svæ gmsku, hvd kl skl kos. Dfo bjd v KJ på dsml psoplysg f md, pkk og flc, så v k vjld sudd, d så fo sælg kl. 2. Hvd KJs holdg l, sudd blv udbl? Hvs ml god ok l blv publc, d også ku ulg, d sudd bls f gældd ff. 3. E d socl fohold l flc og bjdsløs fædguddd sælg kl? Så læg m g sg odlg bl, s KJ kk og poblm joulssudd sælg ds kl. 4. Hvlk bydg h d, sudd sælg ds bjd l md? D øg movo d dglg sudbjd, hvs d kk ku skvs l skldspd. M d vgg, v få lø som foj og kk løykk fohold l d sudd, flc c. kbpdsml.djh.dk Sposjouls? Flc? Modjouls? Kom l dudvklg på æs Illus Buk og bsom ov m: Joulsyp Osdg d. 19. spmb klokk 15 lll ud

12 12 ILLUSTRERET BUNKER MIDTERSIDERNE SEPTEMBER 2007 I do kow wh pcg of m s M w o udsd m, d o uds

13 MIDTERSIDERNE ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER dld... bu I would sy popl, f hy d Mdld d h ud of Mdld. Foo Ads Bch Tks Tobs Slæs Mkuss og P Hlls Eks C smm f Gog W. Bush, og d v op d udlls, d fk foojouls Ads Bch l pkk foosk og g l Mdld d vslg Txs. Ads Bch vll fosøg foså vds ms mgfuld md vd foogf hs bdomsby. I s fosøg på foså USA s pæsd fd Ads Bch lll sol by, hvo æs l fhægg f oldus. Ifølg foogf sg bfolkgs humø, å olps gå op. Så blv bl sø og d smm gø mbvægls. Nå olps gå d, fosøg folk hold smm, dl ps gå op g. Vd sds pæsdvlg sm 81% f dbygg Mdld fo pæsd Bush. H m g om kævæd. Føs komm Gud, så fml og df v, foæll Ads Bch.

14 14 ILLUSTRERET BUNKER UDENFOR SEPTEMBER 2007 D pkksøgd på 3. sms må å søg så mg pkkplds, d vl. Tdlg må m mx søg fm, mdmd m fk dspso. Joulss kmp mod gg Dvds kmp mod Gol D og f å, fø Eks Blds Bo Elkjæ fk s fhåd bøm vw md Ssms. Fo hm v d g vvl: V skl blv vd Tks Nls Tofgd H skull spøg 671 gg, fø h fk s vw. M f god f å fk Bo Elkjæ lov sll s spøgsmål om Dmks dlgls Ik-kg l ssms Ads Fogh Rsmuss. F å, hvo dsk sold dg d Ik og ud g, hvo Folkgs ombudsmd h ks Ads Fogh, og hvo Bo Elkjæ h få Cvlgps fo d lg ækk f ksk kl om gudlg fo Dmks dlgls Ik. Allgvl vlg h kk gv op. D é s måd kl d på, og d vd væ vdholdd. M få kk ødvdgvs s sv føs ll d gg, så hvs dø lukk, så skl m væ så søjd som mulg, sg Bo Elkjæ. TA BUSSEN - LINIE 888 ÅRHUS ROSKILDE KØBENHAVN D md, v d fjd ssmg, d hold llgvl ku fsl. Gå l d yds Bo Elkjæ søjd md huddvs f vwfospøgsl l ssms. D vgg vll gå l d yds fo s hso. 671 gg h jg skv bv l ssms, og d h jo kk b væ Bo Elkjæ d smm bv. Jg h sch og fomul y spøgsmål hv s dg. Julf, yåsf, sommf. Hl d. D Dvds kmp mod Gol, og v jouls dsvæ Dvd, sg Cvlgpsvd. KUN 130 KR. Fo sudd og so f mdg l osdg Rjsd c. 3 m. Afgg f Åhus ublso. I sv f Fogh D 9. ugus å b fospøgsl fug, og Bo Elkjæ fk s 45 mus vw md Ads Fogh Rsmuss. Foud fo d h Eks Blds-jouls pløj sg gm m d sds ppo og skvls om Ik-kg. Psolg h ovbvs om, Dmk gk kg på flsk gudlg, og båd ss- og udgsms h væ fuld bvds om d. A vw md Ads Fogh b kk gv d dlg sv, Bo Elkjæ kk ovsk ov. Jg v fobd på, h vll sv h vj og gld f på m spøgsmål. M jg k kk gø så mg m som jouls. Nu h jg sch og fmlg l, så u d op l d g vd skd, sg Bo Elkjæ. På ods f s omfd Fød 1966 BO ELKJÆR bjd h kk b ov, Folkg kk k fd fll fo offcl udsøgls f gudlg fo dlgls kg. D md, v d fjd ssmg, d hold llgvl ku fsl. Hvd vl du sg l d sudd, d sys, d vk dslåd? D skl b blv vd og væ sdslys. D kk og gl vll dd vd, m m skl også væ lssk. M væl kk ms hv dg, sg h. Bo Elkjæ kd, d ml omsllg, m é g følg hm ld vgg husk på: É g bjd md såd sg h. Nog d, d jo sdg skdskæg væ jouls. Udd f DJH 1997, og sd s på Eks Bld Ol bookg: Tlfo Nom l Cvlgps 2000 Fk Cvlgps 2003 Bo Åhus og h o bø Vd du, hvod EU-sysm fug? H du lys l joulsk, d bg dg ud Dmk og EU? H du lys l mød ll slgs msk, f fsk l fosk, ms og sjkokk? - så pkkplds md mss f udfodg hos Dmks Fskfog g og fo dg. Mg m d fsk! Hold øj md sllgsopslg v h bug fo joulspkk f 1. fbu ll 12 måd.

15 ILLUSTRERET BUNKER UDENFOR SEPTEMBER F d.15 spmb blv ll d pv mls, lfoopkld og SMS gs og lg å l gv fo pol og fgsjss ffoskg - Mds kv l kl - f BT l Ældsg Nå sudd på lds joulsuddls pøv sælg opgv l dsk dg- og fgbld, blv d vud f hl bsm k. Tks Jul Hom og M-Lous Ads D kl mus, hso kk s fø, og d h høj joulssk kvl. M hvd skl d l udov d? Illus Buk h spug md, hvd d lægg væg på, å d skl fgø, om d vl køb vos opgv. D kl skl...: - hv kl fosdpol - væ på k, m d SKAL hold by - Eks Bld - gl kk hv oym kld - hv god pog om msk/ sd, d ss - væ opsgsvækkd og dgsodssæd -Jyllds-Pos -væ kul -kvlsmæssg ku koku md kl f g mdbjd -Wkdvs - ku bg gm ldsdækkd ll - væ lokl, md lokl kld og lokl bskvls -JydskVskys - væ vldokum - hv kl vkl, d pss l fgbld - Igø - hv god hso - pss d blds skvsl - hv høj fglg kvl -Jouls - hv yhd ll bggud, d bvæg sg d fo bjdsmkdsfohold, kulu ll uldsfohold -væ og vs kk slv vll hv fud på lv -væ og vs kk slv vll hv of ssouc på lv -væ ldsdækkd yhd ELLER væ lokl yhd md gmslgskf -Polk - væ ss fo Smvks læs - væ kul - l l m fo d kull fgbld -Smvk - Ifomo - væ kul, kk yhdsmæssg, m dsmæssg - væ ss fo blds læs - kk ødvdgvs væ hso om æld -lv op l d yhdsk som vs h sæk dfko og vdkommd følg BT s skvsl -væ ldsdækkd ELLER -væ lokl hso d k bds ud ldsdækkd -B.T. -Æld sg

16 16 ILLUSTRERET BUNKER MIG SEPTEMBER 2007 Tks Mll Mølgd, dkø D d gø mg lykklg op u: A Pul L md Vld Md Ds Jg så ms gæld l: D dsk somm, d å fksk så ms gæld l mg. Tks Alc Ps, dkø D d gø mg lykklg op u: Efå og øsksddl. Jg så ms gæld l: M bk. Tks M Ds Chsoffs, dkø D d gø mg lykklg op u: Logf md Th O.C. v og kg kæf. Jg så ms gæld l: M momo fo læ mg moo: M skl ldg væ ådvld. D hdl om MIG, MIG, MIG! Vlkomm l udgv f msd, d h fokus på slvpomovg, subjkv joulsk og læk byls. Fd ud f, hvod joulss psolghd sk gm joulskk, og læs md, å bukskb dykk d m som sohdsvvd, pæsosgs, chck-l og somhd. På joulsuddls læ v lsæb objkv, m d umm d psolg fg cum. Dfo pæs hv skb sg slv lld byl, så I k læ dm kd. Us om du kommd v-dlg ll j, så håb v, kl sp dg. TEST: Hvo mg skæmold du? E du h fo gø foskl? Fo væl gg? Ell fod, d v s skdflo ud på yk? Få sv Buks so skæmoldss Tks R Ljugm, 3. sms D d gø mg lykklg op u: M y øg, fgflg og mksk kff Jg så ms gæld l: All mæd m lv - m f, m bkådgv, og ll I d vd god slv, hvm I. SVAR: Fls A : Kd du hso om Ncssus? Ell d du mk-upp d dg, d gmgk d? Vd h kk mød mg l skæmold sd Hs Oo Bsgd. Vlkomm l, du smukk msk! D byl, d v-fjæs og d slkblød dosmm skl ok fø dg vd. Hvs kk d skl og jo g ov fo S Bo på Hjflmm. 1. Nå du s dg slv spjl om mog, æk du: ) Goodmog Sush... Lsså goodlookg som sds v sås! b) Ikk og sælg. Ly l P3 og fo s på d. c) Gd vd, hvod d gå md d Sbsk mbjds løfohold d ug? 2. TV...: ) Lægg 5 klo l, md md du husk g lod sb på. b) E god udholdg, yhd og quzpogm y og æ. c) Fomdl vds uudl ufædghd l mss og sæk våb mod koupo, udyls f bjd og M byl skl hls... ) Væ skfsøls 24, fd og suppl md f d blld, jg h få g hos El Modls sds ug. b) Så mllm udubk og bødks følg D God Mus. c) Ikk væ sylg, d jg så komm koflk md d mfgupp, jg lg h udlv. 4. Jg vl hls skv kl om... ) Hvm d og kgl på d ød løb (ywh). Så k jg også lg få luf d sds y ouf f Dolc. b) Nog vdkommd. D d æ yhd, d æll hvdg. c) D koup ld KL ll Folkg. D m plg som dl f d fjd ssmgs hæ. 5. Pssko... ) Gv mg f é på ll d fd klubb... Og så jg b hl vld pæ på blld! b) H jg kk gg bug l og du. Kom vs gg gs d Eblof Zoo. c) E fs dl f m skdhold smm md m molsk-blok, gh-vso kkk og hmmlg opgudsy, d k fg fobyd ko. Fls B : Du må bgs som ls væglsd. Io som såd god ok, m d d smg -g l d svæ øjl. Lokl-v dfo god sd s. Du bhøv kk sæ dg d lvds sopolsk m, m k sdg få fommls f du gø foskl. Og så d g mulghd fo f sudvæ-sllg. Fls C : D kk gm og skæmold dg, us hvo god du ld. Tl ggæld du såls på gå fodspo på Cl Bs og Bob Woodwd. Du dømm dg væk l fj ld md koup ssld, og d kbl skvfg, hv gg du hø od ufædghd. V bfl plds på Ifomo ll suppld cd.pol. IDEUDVIKLING OG RECEPTION! VI FEJRER SEMESTRETS FØRSTE UDGIVELSE MED ET GLAS VIN OG KAGE, ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 15 I LILLE AUDI.

17 MIG ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER 2007 Mogdgs sj På DJH s gg k du mød sg, d dg blv så kd som Pul Ls, og sudkmm hvs byls blv syoym md bgjsg og fogls bld vslæs ld ov. Illus Buk h spug dm: Hvo kd blv du? 17 Tks G Jøgs, 2. sms D d gø mg lykklg op u: M y compu Jg så ms gæld l: Åhus Spovj, fo ds djlg bodg; slvbllg M Hugbg Pds, 2. sms Hvo kd blv du? (På skl f l, hvo Js Doph Ps.) Sks. D kk mål sg slv b blv kd Hvlk kd smmlg du dg md? D sposjouls, d hdd Gvgd, såd skld fy, h god. Hm smmlg jg mg md, jg vl b kk væ skld Hvlk yp jouls blv du? Jg håb, jg blv sposjouls. Så vl jg pøv æk ld dyb sd fo b skk ll d llg spøgsmål f sd l fodboldæ, som så og skl fokl dlg. Hvod vl du g, hvs du blv gkd buss? D o jg kk ogsd komm l sk, så d vd jg kk. Jg o kk, jg vl gø og, måsk g hu på æs gg. Jos S, 7. sms Hvo kd blv du? (På skl f l, hvo Js Doph Ps.) T! D kk mål sg slv blv kd, m jg vl g æd Js Dophs fodspo. H fomå komm ud l bd publkum, så jg kl 10. Hvlk kd smmlg du dg md? Mg g md Lss Høby f TV2 l ØST- JYLLAND, som f m so foblld. Hvlk yp jouls blv du? D blv hug udlg klché, m jg håb, d, jg komm l lv, komm l få bydg fo så mg msk som ovhovd mulg. Og hvs d lg md væ kd, så håb jg, jg blv gg kd, så d å ud l gg mg msk. Hvod vl du g, hvs du blv gkd buss? Jg h fksk oplv få ml f pg, som sys, jg så sød ud fjsy. V dk kff smm, og hu v sød. D v so succs. M lls vl jg g d sll og olg. Joulsk h b kk lg så mg sx-ppl, som hvs jg splld musk ll mld, dsvæ. Jf K. Hs, 2. sms Hvo kd blv du? (På skl f l, hvo Js Doph Ps.) Syv. D f hv mbo, m m skl også væ lssk. Hvlk kd smmlg du dg md? E bldg f Pul L, fod hu så smuk, og Ad, fod h b fuy lså! Hvlk yp jouls blv du? E dygg v-jouls. Jg ku god æk mg væ fo km, m hl kl også bgvd. Og lv dokum, og d ykk vd folk. Hvod vl du g, hvs du blv gkd buss? Posv. D komm jo på... hvs folk pg fg og sg: Mmhh, du sgd lo v gå, så må m jo ækk på skuld, folk h jo l ds mg. Hvs d h posv mg, vl jg d g skk md dm.

18 18 ILLUSTRERET BUNKER MIG SEPTEMBER 2007 Sg l på cfé D v ku é k m hovd - jg h l Slvom jg Vds vl, k d god kæv m d lmdlg ovvdls vov sg ud bylv l. V sd Sg og Mds ud fo oplv, hvod d føls, å s g slskb d s mulghd. D sødg fmddg. E lg våg md ømmmæd. Jg s mg omåg spjl og blv foskækk ov sy. Møk d ud øj, pjusk hå og pudfyk d sd f sg. Jg lg kk é, d på vj på su, m d jg. Al. Ov æskl l Smgløs Jg øv. S på d odd gdob. Vælg l sds kjol, og vd hjælp f dæksf, oug og pudd Jg skl g mg gvldg smm fo æd ov æskl l smgløs. lykks d mg dækk d møk d ud øj. Jg kl l hvl mg slv på Cfé Smgløs. Jg skl g mg gvldg smm fo æd ov æskl l Smgløs. D kld mv, m kk på og måd. Jg plc mg vd Tks Sg Rughol Cls, 2.sms D d gø mg lykklg op u: Nå jg smm md m djlg vd, og jg vd, d d fo mg Jg så ms gæld l: Mo og f, fod d h gv mg lv, og ld fyld m fys op, å d komm på bsøg. Sg Rughol Cls bod md bhold jkk på. D føls fok. Jg fd y bod hl bgd f su. D føls sdg kk gg, m jg fly mg lså kk g. J g bsolu sul. M md hæs, æms hvskd smm lykks d mg bsll kyllgsdwch og col. S b ud luf, ms jg v på md. Jg fld sv. Ku é k sg sg gm m hovd - jg h l. Dmqu Ef pæcs m jg d, d skd. Føl mg som Pll l vd, d m øj pludslg s dk d ds. H fodukk og skk hjmløs. Jg få d f hlvd l. Hvod k jg føl, jg som, å jg ods l h væ by fdg og lødg. Og osdg. H jo v og sd bo. Hvod k jg lld mg hv så od f MIG ALENE D kæv hl dl hold mod opp, å kyllgswch og col fs s slskb. mg slv? Bud opfø mg odlg. Og d så d, jg bslu mg fo gø. Glæd mg æs gg Jg gå u md sk, bslusomm skd. Sopp kk, fø jg - l fopus - så fo cfé, som jg ld h hf lys l bsøg, m ldg h gjo. Fo d v kk og, d vll md. Gå d vm og bsll kop kff. Jg gå mål f d bod, d s hygglgs ud. Jg supp Polk, d lgg m sk. På bod så ød os. Jg duf l d og sml fo mg slv. E b gld fo, jg h hjm og v, d ogl gg k væ smm md mg og d gg kk k. Nå d kk k jo mg, d jo god, jg ld b k Foo: Ads Dbl g på cfé. Md mg slv. Og d glæd jg mg l gø g. Hvd skl jg md dg? Cmll Sockm jouls og fof l o bøg, d udlukkd hdl om hd slv. Illus Buk h spug hd, hvd v skl bug d l Cmll Sockm f g udsg hl lmdlg duspg, d jævlg h båd dålg hå-dg og ømmmæd. Allgvl s hu sg slv som så spcl, hu k fædggø skv bøg om s hl lmdlg lv. Jg h ld føl mg ld foplg l bg mg slv på b d ks, hvo d v mulg, Tks M Kls, 3.sms D d gø mg lykklg op u: Rød lksko og jodbækg. Jg så ms gæld l: Mgs M! og Ax-dodo - k fod I lod mg slpp! sg Cmll Sockm. Smm md jouls Ms Njo h hu skv bog Mchl Ludups Tæd, d uddg f mlkospodc mllm d o kvd. Dudov h hu å skv klumm fo Euowom. Dm h hu sml bog Nyfolskls og d cyklsy: Udvlg sgsb. Psolg, kk pv Som jouls på Polks kuludko h mulghd fo lg md spog og jogl md y vdg væ l ovs. Dfo h Cmll Sockm by hv ljlghd l sæ s g psolg pæg på d joulssk ks. Jg h ld skv om mg slv, og jg føl, og vll gå b, hvs jg sd skull skb fkv mljø l komm ud md m po, sg Cmll Sockm. M d so kus bså væ sd l skl mllm d psolg og d pv, fokl Jg h ld føl mg ld folplg l bg mg slv på b d ks, hvo d v mullg. - Cmll Sockm hu. Fo Cmll Sockm d psolg dl f sø smmhæg, og d psolg k ss mg. D pv dmod of m løsv kdo, d ku spædd fo d volvd slv. E so mål md d psolg - og hl sdfædg - kdo udhold og skb dfko, m Cmll Sockm skv også om sg slv fo s g skyld. D måd hold sg slv ud sk m og s sg slv m dsc, sg hu. Skv fo s g skyld Lgsom Cmll Sockm bvds omkg yhdsvæd, å hu skv fo Polk, hu også bvds om udholdgsvæd, å hu skv om sg slv. D hu bgyd skv l Ms Njo, skv Cmll Sockm bv md hd som s modg. D v udlukkd hd, hu sgd f udhold. A kospodc skull blv l bog md slgsl på søls md slg f gummsøvl på Roskldfsvl, hvd g f dm fosll sg. Jg o op, d fod, jg oml, folk gd læs om mg. Hvs u jg v vklg spcl, hvd jg ok kk hf så mg læs. Foskll på mg og d b, jg h skv om d, sg Cmll Sockm.

19 MIG ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER 2007 Mds l på dskok Lgsom sx og slgsmål Åhus lv bds, å m fl 19 Tks Mds Roskld Svbog, 2. sms D d gø mg lykklg op u: M y klv Jg så ms gæld l: Lous Fv fo små glæd på ol... Jg skl solo ud lv. Som jg plj, vsk jg hvdg f mg, bsøv mhul md go-fmhævd duf og gø hå klæbg. Møk js, T- sh md v-hls og klsssk blz. Jg v mg slv på Od Pls og s f pos Fsk Kofl d sof. Pøv fd g og pssd mood. Dopp k om solo øl-spl jg syd llgvl b Kgg på skudvs, d lgsom følg vj ud. Hvoå mo d d? Idg du Od Pls og søg mod d ub folyslsspk md pdlkf. Wh o go? Nå d l hv. Pss sx, dugs d ock ollvso f Fg Jylld. Ovvj bsøg, m o kk m buks k ok, og m T-sh md v-hls mgl olyspol. Som loly d søg jg ubslusom h d sfl Åhus C. Fd d svæ csh sd, hvo msk ydlgvs h fud ds v ll -vd. Ed på væshus Fdksgd. K kk fd ud f, hvo jg skl sæ mg. M slvspk vg mg l ld som om, jg skl møds md og. Tjkk mobl og ld som om jg skv hvo I? D d gæs æs mg kk. Bsll so fdøl. Blv ød l åg mg ld l, hvs jg skl gmfø f! Mobl jkks jævlg. Fo s på u og vk som om, jg kk d, jg vklghd. Al. Sml og øjkok Jg gå vd. Rmm bsdukd lysshow. Alkohol h gjo mg vm, og d kæv kk sælg bækgsd, fø jg pss ovdmso dømd og ld mg v md f løsslupp smg. Bsll sæk dk. Nu skl d sk og! Pøv få øjkok md og. M ll opgd. Mobl hvs fm g som skjold mod somhd. Fk sms og kgg ud g. Om d m MIG ALENE Slvspk blv s på pøv fdg Åhus. Mobl jkks jævlg. Fo s på u og vk som om, jg kk d, jg vklghd. Al. -Mds Roskld Svbog svæ uskø mobldsg ll g på, jg sd vd h og, jg kd, vd jg kk. I hv fld bgyd jg få øjkok md dl fl pso. Af og l sml. Fosøg fosæk ffk vd fk opkld. Få skuds smll lk md usylg v, og kp h jg lg på, fø o kvdlg skkkls oduc sg fo mg. D kok. Al g D gs, d skks, d pjs. Og d dkks. Tæ. Ikk læg fo glmm folghd ov solo-pojk. Nu d socl gm. M pludslg skl m kld l soclsg vd. Tlbg sdd jg l sol. Gå ud på gd. Ovvj æs skd. D blv skæv. Jg pssfuld. Ok kk fl kusg sms og opkld. Tæg l shwm og søv. Foo: Ads Dbl Cykl hjmd md hvdløgsdssg på æm og sud hovd. Fld omkuld på sg og våg klokk md ømmmæd. Skv sms. Tk fo sds. Ko u! H h od hovd Sl d g. Fk kk umm på og f gå. Sov vd. Gd kk væ solo md m ømmmæd også! Fss jo lg mg D jg dlg fk mld mg d fssc, fosvd m dålg smvghd. M æ, å jg føl mg som vds ms slpp msk, kk hl så l Lyd f chomusk og dsk lug f svd d føs, jg opfg, d jg æd d SATS ægsc Kudsgd Åhus. Md m gymskbuks og bdmosko f 9. klss føl jg mg gsk kl l dg fssc. D s så uolg m ud, og d v jo op dfo, jg blv mdlm f SATS. D gk dog kk lg d, fø jg opdgd, d Tks M Qvs Ads, 2.sms D d gø mg lykklg op u: M y komfu! Jg så ms gæld l: Kff og hvgy - djlg s på dg :-) ksk kk hl så l dd. D gg yp Fssc fyld md ug pg, d vg løb på løbbåd ll spp på spmsk, ms fy koku om hv d søs ovm og løf fls væg d d d f lokl. Fo mg hdl fss høj gd om s god ud, og fl f dm ku bsm også væ g ud f klm. Nogl f pg æ fuld mk-up og modgg ægsøj, ms fy søg fo pump ds muskl smm udøj ll æsddd T-shs. D dm, ll v d ybgyd skul ld l. D k fosæ vghd på løbbåd, og å d løf væg, s d æm ud som om, d løf l fj. Håd og svæ bgydls D jg dlg slv komm gg, d bsm kk så m, som d s ud. Jg føl mg som mø, å på spmsk kos blv STORE OVERARME M Qvs Ads bld pumpd ykk. D håd, å fom kk ækk. vd md fld l jod; å jg ku k løf 15 kg på msk, ll å jg sl kk k følg md sdkmms mpo på løbbåd. D k lså væ ydmygd fommls. D føs mg ug h væ fobud md ubskvlg æhd og kos sm hl kopp. M jg må ælg dømm, jg fhåd blv sm f fssfb. Jg sys fksk, d hlg æ, og Foo: Il Bd sul så små bgyd ku mæks. Så slvom d svæ s, d b md klø på. D fksk gg fd gå l fss.

20 Ef Glfosmlg hold KJ og Fdgsb mskbl. Md fodbold på Soskæm og ho-sho dj s lg! GF-dlg få mddg og gs é l fs. M fo s... KJ v l: Glfosmlg Lødg d. 13. okob 2007 på DJH klokk Følgd bsylsspos på vlg: Fomd, Næsfomd på skol, Næsfomd pkk, Fglg skæ, 3 bsylsspos fo å, 1 bsylsspos fo hlv å. Ædgsfoslg skl sds l ss ug d glfosmlg. KJ dækk spo l Åhus fo ll mdlmm d dlg Glfosmlg. Husk mld dg l og gmm kvg - lls d g jsfuso. Tlmldg på Læs dgsod på dsg: husk ly DJsud / KJ sudd Dsk Joulsfobud djsud.dk/kj myspc.com/kj_spc

21 ILLUSTRERET BUNKER SEPTEMBER 2007 T hmmlghd jg ldg h fol MIG 21 Om væ bg fo s kld og om ldg hv hf spd jouls mv Tks R Ljugm K du hold på hmmlghd? Jg ø kk. Så s jg h lfo d håd og klds umm d d, gå klpp d. D sdd og mv, som kvl op hls og sæ sg på smm, så d kk du l og. Fksk ø jg hll kk g l folk, d kk kld. Jg g ldg l m bkådgv ll skvæs, og sds, jg v syg, fk jg m f l g l læg. M jg h jo kk m f md skol, så d hæd, jg skl g l kld, hvlk jg d også h gjo. Og jg kk lg bg hv gg. Nogl gg slpp jg md skækk og smul smm d føs p sæg. D på god dg. På dålg dg skk jg ldg md og. Så sg jg måsk l d d, jg h g og lg bskd, slv om jg b hold lfo op l ø ud hv kok. K du hold på d hmmlghd? Jg gd kk.. Jg gd kk vw! Jg sys, déudvklg vld sjov, å jg humø l d. Rsch på og l d dé også fd. Og jg hl pj md skv d hl smm. M så d d md vw - jg gd d b kk. Jg komm l kd mg md d hl. Jg hll kk god l d, og m gd jo som gl kk g, m kk god l. M jg komm l Jg lv og åd kk fo joulskk. SELVPORTRÆT På dålg dg fk R Ljugm s opkld. æk på l mulg d og smdg skl jg fd på fd, opfølgd spøgsmål. Så smu koco, og så d hl ødlg. Sys fksk, d lll smul gspovokd, jg kk gd bskæfg mg md d fs joulssk dscpl. M d komm vl dg. Og u v gg, vl du så kk lg hold på hmmlghd m? Jg bæd kk.. Jg h vll væ jouls sd vuggsu, hvo jg lgd md Ifomo dukkkog, ku ypsk sv lyd på, hvofo d sud på DJH. M kk hvs m spøg mg. Jg h kk ld hf jouls spd mv. Jg husk kk gg gg, hvoå jg bslud, d v d, jg skull. Og jg kk jouls 24 m døg. Næm o måsk. Og jg lv og åd kk fo joulskk. Og jg bæd kk fo d. M jg k gg god ld d. Nu fk du f m hmmlghd. D å jg blv md om dm, jg blv vvl. Fo jg vd vklghd kk hl Foo: Csp Chsoffs pæcs, hvd jg lv på d h uddls. M jg h mg god bud. Jg joulskk, fod m byl d flos hl vd, fod d sjov, fod d vgg og lv, og fod jg skk også god ku æk mg væl gg dg. M dl vd jg h b, og så bjd jg ld md ovsåd bspæd. To du, jg k blv jouls på ods? Åd håd Vl du vd m om dg slv, ll æd du b på væ cum? Udholdg lgg hæd Tks Sof Glud Hdl D gø mg lykklg op u: Jg h lg køb d fssk dvd Cb og Idok! Jg så ms gæld l: M mo. Hu m Jsp Fåkyllg, d søg fo, jg hold jodfobdls og s ud ov m æs. HÅNDLÆSNING Sof skpsk ovfo spådomm Foo: Mo Pds Hud på m ko flæs og ø. Nogl sd på hådygg lys d lll f fsk, og m gl skæv. D kk ku sy f dm, d få mg l blufædg hold hæd d skød. D også m mso. Hvod k m såd sld håd flæs båd psolghd, fod og fmd? Allgvl jg dyb d bg skjold f susfouf lll håb om, jg k ovbvss. A komk B Højfld, som sdd ov fo mg, k læs m håd og gv mg d sv om m sjæl, jg kk gg vds, jg søg. Som p g ks jg m hæd på bod, og spll gg. Du h H. C. Ads M mmk foss, som jg g, d fohøs f fjd: Hu skl kk ku flæs og m sg! M m sg ldls uss fo hd. D m hæd, d h hds fuld fokus. D klgd smm kø ul, mssd mpo, ms hu foæll mg, hvm jg, og hvod jg v som lll. Fom på m fg blv olk og suku på m hæd fslø følsom, fofæglg og omsk væs. Jg kk hl ovbvs. Hvlk pg, som dukk op hos hådlæs fø ød glmmsko, kk omsk og skk også fofæglg? M s blv jg ovbvs om, m hæd k foæll hd og. Hu gæ kk - hu foæll. Jg må v md sll spøgsmål. Hds fg sjf ku højs ødvdg m hæd, som blv bhdl som skøblg væk, d ku fld smm vd d mds hådhd. Md på hådldd på m fmdshåd, d høj håd, sopp hu op. Hu kb øj smm, og yk pd blv ydlg. Du h H. C. Ads h. Jg s hm ydlg md høj h gå ud gd, å du å. M blk lys u f vo, m hu ld sg kk påvk. Hu fokl, hu s od hsofoæll og yfoolkg f og gmml. Hu udskyld, hu l om og, d sk så lg fmd, m:...jg k jo kk bsmm, hvd d hæd vs. Hu s mg på dsskol md ogl bø, som ok m bøbø. Jg v på dyb foklg på d, hu foæll. M d komm kk. Jg spll hovdoll Jg vd kk, hvo dyb dsg, jg fk mg slv, m ss v d! Ef sc jg vklg fov. M hu h fofsk m håb om fd kælghd. D gø jg D fj d vs ps f m og m bkymd mos skuld. Hådlæsg k vm bfls l ll csss, d dg skull hv 600 ko l lgg glødd lomm. Smd dm l hådlæs og få føsklsss udholdg hvo du slv spll hovdoll! SOFIES FREMTID F u og l 1. ovmb: Høj cgføg, håd bjd og bug fo slpp f. Åsskf 2008/2009: Jg mfs mg og kæmp fo sg. 2009: Jg fd o md kælghd I ld 46 l 47: Lv lv, som HC Ads llus. Fof ll udvs. Som 75-åg: Jg på dsskol md ogl bø

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F d 2,5 log få d c s + ch s f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( dvds l

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10

RSummer. Restsalg. Få taget dit pasfoto hos os. Nikon D5100 m/18-105vr. Se mere på side 10 Få g d sfoo hos os S å sd 10 flsno sjl Vd øb f soooæds s F du 2,5 log få d c us + ch us f d cl 3 å. 2.095, d væ Rsslg No D5100 /18-105VR CMOS-blldsso DX-fo d 16,2 gxl Høj ISO-lysfølsohd 100-6400 ( udvds

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold: Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l. 97526864 20923307 Ml: ds.ld@slm.d

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2013 ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE 6 Flmakv 8 Flmlad akv 10 Flmuddannls 12 SVEND13 13 Vndn af ås SVEND13 14 Øvg akv å d gk 15 FlmFyn saml Fyn 16 Bsyls, Advsoy boad jkommunn 18

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

umiddelbart virke lidt kedelig, men efter en test må man spørge sig selv, om en mellemklassebil overhovedet kan blive bedre. Den

umiddelbart virke lidt kedelig, men efter en test må man spørge sig selv, om en mellemklassebil overhovedet kan blive bedre. Den MOBIL 0.-1. OKTOBER 01 Svsk uf ysk SIDE 9 Km b ak SIDE 8 FOTO: UNITED PICTURES Hl-- Vlkswag ha p pæs y Glf, sm 7. ækk, s føs Glf så ags lys f 38 å s. D ka umlba vk l klg, m f s må ma spøg sg slv, m mllmklassbl

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere