METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der 25.000 kr. med."

Transkript

1 METAL ROSKILDE Greve og Høje Tåstrup Produktionsskole er lige blevet hædret med årets Undervisningsmiljøpris. Det er en hæderspris som uddeles én gang om året. De blev indkaldt til Undervisningsminister Christine Antorini i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med. Metal Roskilde indstillede Mohamed til årets personvognsmekaniker Tidligere bestyrelse taget med bukserne nede, med en stor løgn. Som det fremgik af sidste generalforsamling påstod den forrige bestyrelse, at jeg skulle have indgået ulovlige overenskomster som kunne få økonomiske konsekvenser for afdelingen og dermed bestyrelsen. Som jeg oplyste på sidste generalforsamling har jeg ikke indgået ulovlige overenskomster, hvilket også bekræftes af Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen (se side 9). Udover denne dokumentation har jeg været i kontakt med det firma med hvem jeg indgik overenskomsten, og de bekræfter at der er indgået aftale om pension. Se vedlagte mail. Jeg håber med den vedlagte dokumentation at det nu er bevist, at jeg ikke har indgået ulovlige overenskomster med nogen firmaer, jeg har kun indgået overenskomster som skal sikre Roskilde afdelings medlemmer gode løn og arbejdsforhold. Samt sikre at løndumping ikke finder sted inden for afdelingen område. Jeg skal beklage at denne løgnagtige påstand har ført til den meget presseomtale af vores afdeling, også efter sidste generalforsamling. Men desværre er jeg ikke herre over hvem og hvad det skrives i pressen. Formålet med løgnen er der vel ingen der er i tvivl om, men skal jeg væltes skal det ikke ske på en løgn, så skal det ske hvis ikke jeg passede mit arbejde. De påstande der er fremført siden sidste generalforsamling, er der redegjort for andet sted i bladet. 39. årgang nr. 1 maj 2015 Kasserer suspenderet af bestyrelsen!!

2 Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 9. juni 2015 kl På Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde Spisning kl for tilmeldte, pris kr. 20 pr. billet. * Tilmelding senest d. 2. juni 2015 * Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer 8. Valg af bestyrelse På valg er: Bent Reinsholm Andersen Benny Jacobsen 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor På valg er: Hans-Werner Gartenmann 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt På bestyrelsens vegne Jacob Birch Laursen Forretningsorden 1. Formanden eller hans stedfortræder indleder generalforsamlingen, og der kan vælges 2 dirigenter, som har ledelsen af mødet. Der vælges et stemmeudvalg på minimum 3 personer. Hvis der vælges 2 dirigenter, aftaler disse indbyrdes ledelsen af generalforsamlingen. Såfremt den fungerende dirigent ønsker at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til den anden dirigent/formanden. 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed og oplæser dagsordnens punkter. 3. Dirigenten giver ordet til talerne i den rækkefølge, de er indtegnet. En taler kan kun få ordet ved generalforsamlingens talerstol. Ingen kan få ordet mere end 2 gange til samme sag og taletiden begrænses til 1. gang 5 minutter og 2. gang 2 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget forslagsstilleren for rettidigt indkomne forslag. 4. Dirigenten har ret til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. 5. Et medlem kan når som helst anmode om ordet til forretningsordenen. 6. Alle afstemninger skal foregå efter den i Forbundets love foreskrevne måde. 7. Ved begæring af skriftlig afstemning for valg af repræsentanter, bestyrelse og suppleanter opdeles valget i selvstændige valghandlinger. 8. Forslag om afslutning af debatten skal straks sættes under afstemning. 9. Alle ændringsforslag skal skriftlig meddeles til dirigenterne. Når debatten er afsluttet, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. 10. Dirigenten er bemyndiget til at suspendere generalforsamlingen, derfor det skønnes umuligt at fortsætte en saglig behandling. Vedtaget 1. gang på generalforsamlingen d , sidste ændring juni Bestyrelsen Formand: Jacob Birch Laursen Næstformand: Tonny André Hansen (Dansk Autoværn) Kasserer: Tonny André Hansen Øvrige bestyrelse: Thomas Dahl Mortensen Nyscan Martin Nymann Larsen Power Stow Benny Jacobsen Ungdomsformand: Mads Ellelund Tothgarn Revisorer: Bo Malchau Hermansen (Højbjerg Maskinfabrik) Hans-Werner Gartenmann (K.T. Stålindustri) Bladudvalget: Jacob Birch Laursen (formand) Design: (Wouter van Dam) METALROSKILDE EN STÆRK PARTNER

3 Formanden har ordet af: Jacob Birch Laursen Kom til generalforsamling den 9/ og få stoppet de injurier påstand om formanden. Der er et ordsprog som siger: hvis du ikke kan nå bolden så tag manden det må siges i allerhøjeste grad, at være hvad jeg har været udsat for det sidste år, med den ene løgn historie efter den anden. Jeg vil her i bladet belyse et par af dem. Daværende kasserer påstår sammen med en lille gruppe, at de overenskomster som er indgået på Kara/Noveren skulle være ulovlige og vil koste millioner, daværende kasserer havde påstået overfor bestyrelsen, at det ville koste 22 millioner og at de som bestyrelse ville blive gjort ansvarlig. Han påstod derefter, at de skulle gå hjem og med det samme, få deres huse skrevet over i kones navn for de vil blive gjort ansvarlig. Han påstod også, at afdelingen vil gå konkurs det havde hovedkasseren og alle lakajerne ringet og sagt til ham, han påstod også at han have havde haft en weekend med familien hvor de havde grædt og hylet sammen. At bestyrelsen ville være ansvarlig for noget, og at afdelingen ville gå fallit er det rene opspind og har intet med virkeligheden at gøre. Det bekræftes på side 9 her i bladet og indlægget fra TR-Konferencen samt mail fra den 31. oktober på side 5. Dette bekræfter at det var det pure opspind, og dermed blev den tidligere bestyrelse ført bag lyset af en løgn. Jeg har også været i kontakt med flere af de udenlandske firmaer som bekræfter på mail, at de har gjort som de skulle. Det kan du se et eksempel på, på side 5. De havde godt nok sendt pengene til Industriens Pension, som videresendte pengene til Pension Danmark fordi, de også er omfattet af BYG overenskomsten. I dette tilfælde skulle pengene følge BYG overenskomsten, så igen et bevis på, at jeg ikke har lavet noget ulovligt. Det der er mest mærkeligt i denne sag er, at nogen har påstået at forbundet ikke kendte til de indgåede aftaler, det undre mig meget fordi jeg blev bedt om at redegøre om aftalerne på et hovedbestyrelses møde i Forbundet, hvor jeg også skulle dele min viden med de andre medlemmer af hovedbestyrelsen. Her i skrivende stund undre det mig stadig, at vi fik et brev fra Dansk Metal hvor de påstår at de ikke kendte til overenskomsterne ligeledes undre det mig hvordan en LEDER udenlandsk virksomhed kan indbetale til pension hvis ikke de er tilmeldt, det kan nemlig ikke lade sig gøre, så også her har jeg gjort det jeg skulle. Den tidligere kasserer har her for nylig påstået, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig efter han blev suspenderet, dette er endnu et forsøg på at manipulere med endnu en løgn. På side 24 og 25 her i bladet kan du se forbundets LOVE og Metal Roskilde forretningsorden som fastslår at bestyrelsen er beslutning dygtig med 5 medlemmer. Han har i øvrigt selv skrevet under på bestyrelsens forretningsorden, som du også kan se på disse sider. Se ligeledes bestyrtelsen redegørelse om undertegnedes løn forhold, som tidligere kasserer også har underskrevet. Hvilket han egenhændig valgte ikke at følge, han så bort fra det bestyrelsen havde besluttet, for i stedet at køre en personlig hetz mod mig som formand. Du kan se hele begrundelsen her i bladet som begrunder og danner baggrund for, at bestyrelsen ikke havde andre muligheder tilbage end en suspension. Lørdag 14. februar 2015 var jeg i Holland med min ene søn, da valgte tidligere kasserer, at gå ud i offentligheden og kritiserer undertegnede igen i en situation hvor jeg ikke var hjemme, hvilket jeg betragter som meget usmageligt. Selv en fagforeningsformand har et familieliv og det passer heller ikke med Dansk Metals slogan TID TIL BØRN. I 2004 da jeg blev valgt til Formand i Metal Roskilde blev der vedtaget en handlingsplan på generalforsamlingen, som jeg og bestyrelsen har arbejdet målrettet efter lige siden. De er så blevet reviderede på forskellige bestyrelses seminar og det er disse handlingsplaner jeg har arbejdet målrettet ud fra i samarbejde med den sidende bestyrelsen igennem alle årene. Disse bestyrelses seminar viser tydligt at undertegne har evnet at få bestyrelsen til at arbejde kreativ, hvor vi har evnet, at nytænke og målrettet arbejdet ud fra det der blev besluttet. Hvilke blandt andet har betydet, at jeg i dag sidder i forretningsudvalget i Dansk Metal hvor Roskilde afdeling har stor indflydelse på de beslutninger som skal gavne Metals medlemmer. Desværre er det også fakta at tidligere kasserer efter generalforsamlingen har flyttede medlemmer uden medlemmernes viden, ja sågar hele virksomheder har han flyttet til andre afdelinger, virksomheder som ligger i Metal Roskildes område. Målet var, at få det til at se ud som om, at medlemmerne flygtede fra afdelingen efter jeg blev genvalgt på generalforsamlingen, det er direkte afdelings skadelig virksomhed og grov misligholdelse, at det tillidshverv medlemmer havde valgt ham til. 3

4 Udenlandsk overenskomst hos Kara/Noveren med P+K Konstruktionsbau GmbH. Indgået d. 26. juni Vi er i oktober 2013 blevet kontaktet af forbundet, at Industriens Pension ikke har fået nogen indberetning eller indbetaling på pension fra ovenstående firma. Vi har efterfølgende haft kontakt med firmaet i Tyskland, som oplyser os, at de har sendt penge til Industriens Pension, men at de også har fået dem retur igen, hvilket de ikke kan forstå. Det Tyske Handelskammer har været indenover sagen. Summa summarum er der intet gjort forkert fra Roskilde afdeling, ej heller noget ulovligt. Desværre var det denne her sag som den tidligere bestyrelse blev bildt ind, at det ville koste 22 millioner hvis der havde været sket noget, og at de ville være blevet personlig ansvarlige for pengene, hvilket intet har på sig. FAKTA 4 Hvilket Keld Bækkelund bekræfter på Metalskolen se resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014, et andet sted i bladet. Dette har han også bekræftet på afdelingens bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2014, udsnit fra referat: Keld Bækkelund Hansen fra forhandlingssekretariatet kom og fortalte om de meget omtalte Kara / Noveren overenskomster. Keld cementerede, at der ikke er lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren. Keld fortalte også, at afdelingen/bestyrelsen ikke har reel risiko for, at der stilles økonomisk krav mod dem i denne sag. Bestyrelsen betragter Kara / Noveren sagen for tilstrækkelig belyst og kan med sindsro konstaterer, at dette som forventet har været en storm i et glas vand.

5 From: Metal Roskilde Su bject: Afd blad - 1 mail D ate: 24 Apr :43 To: Double U ( w -u.dk Fra: Metal Roskilde Se ndt: 11. marts :34 Ti l: Cc: Bettina Elmeskov Emne: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Med venlig hilsen Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ t -online.de] Se ndt: 13. marts :29 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Se hr geehrte Frau Hübertz, die Deutsch-Dänische Handelskammer AHK ( Frau Behlendorf und Frau Kalo ) stand im Auftrag von uns schon im letzten Jahr mit der Industriens Pension in Kontakt. Im Anhang sende ich Ihnen eine Aufstellung der noch zu erstattenden Zahlungen. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe -----Original-Nachricht----- Betreff: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ m Sendt: 7. april :40 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Dansk Metal Roskilde, DK Sehr geehrte Frau Hübertz, Inge Hübertz Fax Metal Roskilde Elisagaardsvej 23B 4000 Roskilde Te elefon E- mail We b danskmetal.dk F acebook fa acebook.com/dcom/d anskmetal unsere Mitarbeiter haben vom bis zum in Dänemark gearbeitet. Unsere Mitarbeiter sind vor dem nicht in Dänemark gewesen. Der letzte Arbeitstag unserer Mitarbeiter in Dänemark war der Sie haben danach nicht wieder in Dänemark gearbeitet. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe Kære fru Hübertz Vores medarbejder har arbejdet i Danmark fra den til Vores medarbejder var før den ikke i Danmark. Sidste arbejdsdag for vores medarbejder i Danmark var den De har ikke arbejdet i Danmark siden. Mail fra Dansk Metal Roskilde den 26. marts 2015 kl : Kære fru Krampe, Vores hovedkontor spørger efter følgende: Fra den 26.juni til den 6. juli 2013 Fra den 21. dec til sep med. Hvordan ser perioden ud, mangler der ikke betaling. 5

6 6

7 HVEM KENDER HÅNDSKRIFTEN PÅ DENNE KUVERT? KUVERTEN INDEHOLDTE ET TRUSSELSBREV SOM JEG HAR MODTAGET PÅ MIN PRIVATADRESSE! Kontakt venligst afdelingsformanden hvis du kender håndskriften eller ved hvem der har sendt det! 7

8 Industriens Pension 8 Gyldent år for medlemmerne i Industriens Pension Industriens Pension opnåede et samlet afkast af investeringerne på 12,6 mia. kr. i Medlemmerne fik mellem 7,8 og 11,4 procent i afkast i Medlemmer op til 45 år fik mest, fordi de har flest aktier. Du kan se, hvor meget din opsparing er vokset, hvis du går ind på hjemmesiden industrienspension.dk og logger ind på Min Side med NemID. Både aktier, obligationer og ejendomme gav pæne, positive afkast, men mest gav de mange danske aktier og investeringerne i virksomheder, der handles uden for børserne. Industriens Pension har investeret over 10 mia. kr. i danske aktier. De gav et afkast på 21,5 procent, og investeringerne i virksomheder, der ikke er børsnoterede, gav et afkast på 18,2 procent. Investeringer i virksomheder, som ikke er børsnoterede, er forbundet med større omkostninger, men vi forventer, at afkastet af disse investeringer vil mere end opveje de højere omkostninger. For eksempel har unoterede aktier de seneste fem år givet et årligt merafkast på 4 procent-point i gennemsnit efter omkostninger sammenlignet med aktier, der er børsnoterede, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension. Vi har altid været meget kræsne, når vi vælger, hvilke unoterede virksomheder vi investerer i. Det var vi også under finanskrisen, hvor det var muligt at købe sig ind i disse selskaber til meget fordelagtige priser. Det er blandt andet disse investeringer, vi har høstet frugterne af i 2014, siger Laila Mortensen. FAKTA Afkast i procent i 2014 Op til 45 år: 11,4 50-årige: 10,7 60-årige: 9,2 70-årige: 7,8 FAKTA Pensionister med gennemsnitsrente Pensionister, der gik på pension før juli 2012, har en pension med gennemsnitsrente. Det er en pensionsordning, hvor Industriens Pension hvert år fastsætter en kontorente, som indgår i fastsættelsen af pensionen. I 2014 var kontorenten efter pensionsafkastskat 6%, og i 2015 er renten blevet forhøjet til 8%.

9 KARA-overenskomsterne Resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014 Den 4. oktober 2014 holdt Metal Roskilde tillidsrepræsentantkonference på Metalskolen Jørlunde. Her havde jeg bedt forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen om at komme og fortælle om, hvad der var op og ned i hele sagen om KARAoverenskomsterne. Da der åbenbart fortsat er tvivl om, hvad der blev sagt, bringer jeg her et kort resumé af Keld Bækkelund Hansens indlæg, som tog udgangspunkt i de punkter, som kan ses på billedet til højre. 1. Rammerne for mødet Keld Bækkelund Hansen indledte mødet med at sætte rammerne. Han ville alene forholde sig til punkterne på dagsordenen og ikke kommentere på, hvad andre eventuelt havde sagt i sagen. 2. Laval-dommen Laval-dommen har bevirket, at der stilles bestemte krav til, hvordan en overenskomst skal se ud for, at man kan konflikte sig til en overenskomst over for en udenlandsk virksomhed. Den type overenskomster kalder man i daglig tale Laval-overenskomster. Og hvis en Metalafdeling gerne vil lave en overenskomst med en udenlandsk arbejdsgiver, kan de hente Lavaloverenskomsten som standarddokument på forbundets intranet. De er selvfølgelig i overensstemmelse med de arbejdsretslige principper. 3. Hvad er en tiltrædelsesaftale/lokaloverens komst? Det blev gennemgået, hvad en tiltrædelsesaftale/ lokaloverenskomst er for en størrelse, herunder at man som afdeling/organisation ikke må indgå overenskomster, der ikke indeholder betaling til fonde eller samlet set er ringere end forbundets hovedoverenskomster. 4. Forhandlingssekretariatets administrative procedurer i forbindelse med afdelingernes indgåelse af tiltrædelsesaftaler/lokaloverenskomster Hvis en afdeling fx har indgået en overenskomst uden indbetalinger til fonde, sender Forhandlingssekretariatet i forbundet et standardbrev til Metalafdelingen og beder dem om at få fondsindbetalingerne med. Metal Roskilde fik ved en fejl sådan et brev. Keld Bækkelunde Hansen beklagede fejlen og gjorde opmærksom på, at Metal Roskilde ikke skulle have haft det brev, da afdelingen jo netop havde benyttet sig af for-bundets Laval-overenskomster. Det, der bragte forvirring, var, at Metal Roskilde ikke havde fået meddelt forbundet, at afdelingen havde indgået overenskomsterne. Det er selvfølgelig en fejl fra afdelingens side. Men at det ville kunne føre til, at afdelingen skulle kunne ifaldes et erstatningsansvar, som i yderste konsekvens kunne bevirke, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kunne blive erstatningsansvarlige, har ikke hold i virkeligheden. Det vil kun kunne betragtes som en juridisk urealistisk hypotese. 5. Status på KARA-overenskomster Status på KARA-overenskomsterne blev gennemgået. 6. Spørgsmål Keld Bækkelund Hansen svarede på spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne. KARA Det er luftkasteller. Der er ikke lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren, udtaler Keld Bækkelund Hansen på Metal Roskildes weekendkonference. Og det ville ikke have kunnet koste bestyrelsen en krone. 9

10 Provinsens produktion PROVINSEN Provinsens produktion er altafgørende for Danmark Jeg er træt af den falske fortælling om udkantsdanmark, som i årevis er blevet dyrket af store dele af den københavnske elite. Politikere, embedsmænd og kunstnere, har brugt en stor del af deres vågne timer på at tale dårligt om store dele af vores land, samtidig med at de har lavet et glansbillede af storbylivet i hovedstaden. Hvis man åbner en avis, ser en film eller følger med i den offentlige debat, så får man hurtigt det indtryk, at det er København som trækker læsset, og sikrer den danske velstand og velfærd. At det er i hovedstaden man finder vækst, initiativ, virkelyst og kreativitet, alt imens at kriminaliteten, arbejdsløsheden og ensomheden hersker i resten af landet. Det er en myte som vi skal have taget et opgør med. Hellere i dag end i morgen. Det er derfor at jeg har skrevet bogen Udkantsmyten. I den dokumenterer jeg bl.a. at det i høj grad er de stærke danske arbejdspladser især industrivirksomhederne uden for København, som bidrager til at skabe velstand og fremdrift i vores land. Det er uden for hovedstaden, at der produceres de industrivarer af høj kvalitet, som har sikret, at den danske eksport aldrig har været større. Det er i dag 62% af eksporten der kommer fra varer, og den største varegruppe er maskiner. Kaare Dybvad Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Sjællands Storkreds Alene vores salg af maskiner er større en den samlede eksport af viden, som fx konsulentydelser, finansielle ydelser, licenser og computerprogrammer. Jeg bruger bl.a. virksomhederne Power Stow og Vestergaard fra Roskildeegnen som eksempler på stærke danske virksomheder der sikrer vækst og beskæftigelse. Produktionsdanmark skaffer pengene til vores ældrepleje, erhvervsuddannelser, folkeskoler og motorveje. Det er ikke den kreative klasse på Østerbro der gør det selvom mange desværre har den opfattelse. På trods af at det er i hele landet at man finder roden til vækst, beskæftigelse og flid, så har man ført en centraliseringspolitik som fuldstændig har drænet store dele af landet for statslige arbejdspladser og uddannelsestilbud. Man samler mere og mere i København, og glemmer resten af landet, hvilket gør at vi får ringere eksport og færre unge med kompetencegivende uddannelser. Det kan udvikle sig til en katastrofe, hvis vi ikke fundamentalt ændrer kurs. Derfor har jeg skrevet bogen, og mit budskab er klart: Vores velfærd er afhængig af stærke produktionsarbejdspladser og flere i uddannelse. Hvis vi skal lykkedes med det, så er investeringer udenfor København en del af svaret. 10

11 Casper fra Stryhns i Roskilde fik sølv ved DM i Skills. Det blev en velfortjent sølvmedalje til 24-årige Casper Stilhoff Thomsen fra Stryhns, da han var til DM i Skills i Bella Centret i København. Casper har været i lærer som automatiktekniker som er en 4-årig uddannelse. Det var første gang at hans fagområde var med i Skills, siden mesterskabet begyndte i FAKTA Hvad er der DM i Skills? Det er der hvor de lærlinge som tager en erhvervsuddannelserne på de Tekniske Skoler konkurrerer om at blive Danmarksmester i lige netop deres fag. Der var i alt 300 unge fra hele landet som konkurrerede. En række af vinderne fra DM i Skills 2015 har mulighed for at gå videre til World skills i Brasilien til sommer. Næste år bliver DM i Skills afholdt i Fredericia, i perioden d februar DM i Skills Der var i alt 42 forskellige fag og det er blevet Danmark største uddannelsesevent med i alt besøgende, det var ny rekord. Det er en fantastisk måde at erhvervsuddannelserne kan vise hvad en lærling kan. Vise deres faglighed og håndværk, også kaldet kloge hænder. Det er det der skal til for at trække unge til erhvervsuddannelserne, mener jeg som Metal Roskildes formand. Jeg var med inde i Bella Centret for at støtte Casper fra Stryhns. Afdelingen havde en gave til Casper. Et gavesæt bl.a. med en ny kuglepen til at underskrive Casper s ny ansættelseskontrakt med. Det var en fantastisk oplevelse jeg ikke vil være foruden, det tror jeg er godt for mit cv, fortalte den stolte lærling Casper og fortsætter med stor iver at fortælle om skills. At de selv skulle løse alle de stillede opgaver fra bunden både mekanisk og fysisk. Der var tre opgaver og de brugte ca. 9 timer om dagen på hver opgave. Det var en meget stor personlig udfordring, meget større end at være på skole. Tidsmæssigt passede de stillede opgaverne rigtig godt, men man skal nok gøre noget mere for at gøre det mere publikumsvenligt så man bedre kan se hvad en automatiktekniker laver. Hvad er så planen for Casper nu hvor han er udlært. Casper fortæller, at han bliver udlært d. 31. januar 2015 og at han er blevet tilbudt at fortsætte på Stryhns. Der er så her kuglepennen skal i brug den jeg har fået af Metal Roskilde, til at underskrive den nye kontrakt. Det glæder jeg mig meget til, for så skal kæresten som jeg har kendt i seks år og jeg se på ny lejlighed her i Roskilde. Planen på længere sigt er, at vi gerne vil købe et hus sammen her i Roskilde. Det er vigtigt at vi får de unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne. Dette da vi ved at vi får brug for arbejdskraft lige om lidt. I 2020 ser det ud til, at vi vil mangle faglærte og her er det vigtigt at alle tager ansvar for, at vi får skabt praktikpladser nok til alle de unge der kan og vil. Her vil jeg lige pointer, at jeg som formand i Metal Roskilde har haft 3 lærling. Det er vigtigt vi uddanner vores egne unge mennesker så de kan komme i arbejde, i stedet for, at vi skal importerer arbejdskraft fra udlandet, når vi kommer til at mangle arbejdskraften. DM I SKILLS 11

12 Hvem kan have noget imod tusindvis af nye arbejdspladser? Af Mette Gjerskov, Folketingsmedlem på Sjælland (S) For nylig var jeg en tur rundt i nogle af de lejligheder, som Boligselskabet Sjælland skal til at renovere i de kommende år. Der ligger rigtig mange håndværkertimer, når almene boliger skal renoveres bare i Roskilde. Og det bliver både flot og moderne. Vi regner med, at boligaftalen med renovering af boliger kommer til at give hele arbejdspladser spredt rundt i landet. Og pengene kommer fra Landsbyggefonden, som er lejernes egen opsparing. Hvordan kan man være modstander af sådan en plan? Tjah, det går også over min forstand, men Venstre ville ikke være med. Heldigvis var der et flertal i Folketinget, som var enige med os private jobs. Bedre boliger til lejere. Værn mod social dumping. Vi tilbyder fast arbejde til tusindvis af håndværkere og byggearbejdere på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke bidrage til social dumping med urimeligt lave lønninger. Samtidig sikrer vi praktikpladser til de unge, så de kan få en faglært fremtid. Og de mange tusind mennesker, der bor i almene boliger får bedre lejligheder. Vi energirenoverer til gavn for både klimaet og pengepungen. Endelig skal vi huske på, at planen også skal gøre det tryggere at bo i almene boligområder. De skal indrettes endnu bedre, så der både er kvalitetsbyggeri og en tryg ramme for både børn og ældre. Ofte bygger politiske aftaler på en bunke kompromisser, hvor man må æde nogle mindre gode ting, for at få sin politik igennem. Men jeg er så stolt af boligaftalen, for der er simpelthen ingen hår i suppen. Faktisk burde ethvert folketingsmedlem have klappet aftalen igennem. Det gjorde Konservative, SF, DF og Enhedslisten sammen med regeringen. Men Venstre og Liberal Alliance vendte aftalen ryggen. Nye arbejdspladser Jeg er målløs. 12

13 Årets personvognsmekaniker Metal indstillede Mohamed til pris som årets personvognsmekaniker Mohamed Abou Kachbeh er ved at uddanne sig som personvognsmekaniker på Roskilde Tekniske Skole. Han gør det så godt, at Metal indstillede ham til årets personvognsmekaniker. Mohamed har valgt at tage sin uddannelse på skolen som EUX, hvor en del af uddannelsen har fag på gymnasieniveau. Dermed har Mohamed bedre muligheder for videreuddannelse, end hvis han havde taget den normale uddannelse til personvognsmekaniker. Mohamed fortæller, at han måske vil læse til ingeniør, når han er færdig som personvognsmekaniker. Han vil have et job, hvor han kan bruge sit hoved og sine hænder, fortæller han. Uddannelsen har han klaret med gode karakterer. Som et skulderklap for sin gode præstation gennem uddannelsen og sin væremåde har Metal Roskilde indstillet Mohamed som årets personvognsmekaniker. Mohamed er 25 år og har prøvet mere end de fleste unge mennesker på hans alder. For Mohamed er det helt naturlig at tage initiativ og tage ansvar. Han har haft flere tjanser som bestyrer, blandt andet på en café i København. Og så har han også haft egen virksomhed som bilforhandler. Han søger også nye eventyr, når chancen byder sig. Da chancen opstod for nogle år siden, valgte Mohamed at tage til Afrika, hvor han i en periode arbejdede som bestyrer i et supermarked. Mohamed er en aktiv herre, der ved siden af uddannelsen, arbejder som frisør, dyrker sport og har familie og venner. Han fortæller, at det er helt nødvendigt for ham at koordinere og tilrettelægge sin tid for at nå alt det, han gerne vil. F.eks sætter han sig ned hver søndag og laver en plan for de ting, han skal nå i løbet af den kommende uge. Evnen til at planlægge har også sat sine spor på Mohameds skolegang på Roskilde Tekniske Skole, hvor han har afleveret opgaverne til tiden og fået karakterer over gennemsnittet. MOHAMED Desværre blev det ikke Mohamed der løb med titlen. Vi ønsker Mohamed god vind fremover. 13

14 HITLISTE 14 1 Risø DTU, Ingeniørassistenter 263,48 2 SKS Kraner A/S 238,25 3 Johnson Controls Denmark 225,73 4 Andersen & Martini 219,71 5 2M-Locatel A/S 218,29 6 Københavns Lufthavne Roskilde 216,30 7 Teknologisk Institut 215,83 8 Terminalen Taastrup, Ole Mathiesen Biler A/S 215,00 20 kr. over afdelingens gennemsnit 214,02 9 Danske Fragtmænd, Sjælland 211,12 10 Danfysik 210,00 11 Nunc A/S 209,88 12 Hardi International 209,21 13 FDM Test & Bilsyn 209,20 15 kr. over afdelingens gennemsnit 209,02 14 Arriva Danmark A/S 208,80 15 Bekker Larsen Auto Automekaniker 208,00 16 Soco System A/S 207,92 17 Electrolux Home Products 206,55 18 Roskilde Universitetscenter 205,63 19 Roskilde Låseservice 205,56 20 Washtec A/S 205,00 21 JFE A/S 205,00 22 Danmarks Miljøundersøgelser 204,89 10 kr. over afdelingens gennemsnit 204,02 23 Volvo Danmark A/S 203,81 24 Pacco A/S 203,69 25 Dansk Retursystem A/S 202,13 26 TCM A/S N.P. Trucks 201,00 27 Dansk Dekommissionering 200,62 28 Nyscan A/S 200,34 29 Granly Diesel 200,09 30 Ebbes Kleinsmedie ApS 200,00 31 Unomedical A/S 200,00 32 Leon Hansen Maskinfabrik A/S 200,00 33 Auto-Forum A/S / Pladesmed 200,00 34 Chr. Hansen A/S 199,58 5 kr. over afdelingens gennemsnit 199,02 35 ICS Industrial Cooling Systems 199,00 36 Ingemann Maskinfabrik A/S 197,06 37 Applus Roskilde 196,00 38 Allesøe Specialmaskiner 196,00 39 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 195,05 40 Vognmand Kold I/S 195,00 41 Kirkebjerg A/S 195,00 42 Power Stow A/S 195,00 Afdelingens gennemsnit 194,02 43 Auto-Forum A/S / Automekaniker 193,11 44 Banedanmark Entreprise 191,32 45 Pitzner Materiel A/S 191,19 46 Kohberg Bakery Group A/S 191,00 47 Nellemann Roskilde A/S 190,00 48 Bilforum, Tåstrup 190,00 49 Frøni ApS 190,00 50 PMN Industri A/S 190,00 HITLISTE oktober Vestergaard Company A/S 190,00 52 O.G. Maskiner A/S 190,00 53 K S Smede og Montage 189,15 5 kr. under afdelingens gennemsnit 189,02 54 Wicotec A/S 189,00 55 Tekimex International ApS 188,50 56 Neisa Denmark A/S 188,00 57 Arne Stubbe Automobiler A/S 188,00 58 Air Liquide Danmark A/S 187,11 59 Uddannelsescentret i Roskilde 186,00 60 Delpro A/S 185,85 61 Ejner Hessel, Sjælland A/S 185,00 62 Smede Design 185,00 63 Andersen Biler A/S - Roskilde 185,00 64 Per Aarsleff A/S 185,00 65 City 2 184,62 10 kr. under afdelingens gennemsnit 184,02 66 Vejlebo og Winther - Peugeot 184,00 67 Roskilde Tekniske Skole 183,99 68 Materialegården Roskilde 182,42 69 Sivertsen 182,00 70 AC Auto 180,00 71 Sonion A/S 180,00 72 Randløv Petersen A/S 180,00 73 Bjarne Nielsen, Osted 179,70 15 kr. under afdelingens gennemsnit 179,02 74 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 178,79 75 HMF Group A/S 178,75 76 Gunner Due Biler Roskilde 178,12 77 Risø DTU, Maskinarbejder/Kedel og Maskinpasser 178,00 78 Roskilde Bilcenter A/S 178,00 79 Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital 177,83 80 G. Tscherning A/S 177,76 81 Loxam 177,00 82 Carlo Lorentzen Smed 177,00 83 Bjarne Nielsen, Roskilde 175,60 84 Clextral A/S 175,55 85 Svotec A/S 175,00 86 Smedefirmaet Raunkjær ApS 175,00 87 Rensningsanlæg Bjergmarken 174,46 20 kr. under afdelingens gennemsnit 174,02 88 European Freeze Dry ApS 170,00 89 Dansk Stålplade Teknik A/S 170,00 90 Atek Teknik 170,00 25 kr. under afdelingens gennemsnit 169,02 91 Glud & Marstrand A/S 168,00 92 Taastrup Bilsyn 166,53 93 Skandinavisk Dæk Import 166,00 94 Kjærulf Pedersen A/S 165,00 95 Scansign København A/S 165,00 96 AC Stål A/S 164,75 30 kr. under afdelingens gennemsnit 164,02 97 Euromaster Danmark A/S 160,00 98 Crh Concrete A/S 159,50 99 Multi Auto 155,00 Beregning af statistik Kommune og Stat. De opgivende lønninger/gennemsnit skal være incl. medlemmets egne andel af pensionen. Beregningsmetode for alle metalmedlemmer. Ved beregning af gennemsnit bruges den fulde lønindtjening, minus genetillæg, overarbejdstillæg, skifteholds/forskudt tids tillæg samt arbejdsgiverpension. Deles med det samlede antal arbejdstimer i kvartalet.

15 Cirkusrevyen 2015 Metal Roskilde inviterer igen vores medlemmer i cirkusrevyen. Arrangementet vil finde sted fredag d. 26. juni Forestillingen begynder kl Vi mødes som sædvanlig i afdelingen først, til lidt hygge, med ost og rødvin. Der vil være fællestransport med bus derind her fra kl og hjem ca. kl Vi mødes i afdelingen kl Vi har været heldige at få 56 billetter. Prisen er kr. 445,00 pr. billet. Deltagere betaler selv, dog kun for billetten, ost, rødvin og transport står afdelingen for. Billetter bestilles i afdelingen Betaling aftales ved bestilling af billetter på telefon Betaling skal ske på vores konto Tydelig anført med navn, cpr. nr. og teksten cirkusrevy. Billetterne er først reserveret når pengene er modtaget i afdelingen, dette skal ske senest 5 dage efter reservation pr. telefon, da der er stor efterspørgsel på disse. I modsat fald ser vi os nødsaget til at sælge dem til anden side. Tilmelding er bindende. Der kan desværre ikke refunderes ved afbud, da vi har betalt og ikke selv kan få dem refunderet. Vi vil dog altid godt være behjælpelige med at prøve, at sælge dem til anden side. 15

16 ScanPeople ApS Hvorfor vælge ScanPeople frem for andre bureauer? At benytte en rekrutteringspartner uden det fornødne kendskab til den specifikke faggruppe eller branche ender alt for ofte i en ansættelse af den forkerte medarbejder, udtaler Brian Jørgensen fra ScanPeople ApS. Der bliver fra ScanPeople ApS side lagt stor vægt og fokus på at hjælpe samarbejdspartnere med at fremskaffe de rette medarbejdere og samtidig få frigivet ressourcer. ScanPeople ApS konsulenter besidder stor teknisk indsigt, og med de mange forskelligartede baggrunde som ScanPeople ApS medarbejdere har indenfor mekanik, maskin, automation, elektro og el teknik står ScanPeople ApS stærkt indenfor dette felt. Konsulenterne hos ScanPeople ApS besidder en god og solid erfaring indenfor search, rekruttering og udlejning af midlertidigt arbejdskraft. Ny tiltrædelsesaftale mellem Metal Roskilde og ScanPeople ApS. Vi kan hjælpe til at jobsøgere kan finde et arbejde der matcher deres kvalifikationer. ScanPeople ApS er et vikar og rekrutteringsbureau der har specialiseret sig i levering af personale til virksomheder indenfor industri, medico og teknik. Herunder smede, Industriteknikere/maskinarbejdere samt medarbejdere indenfor mekaniskmontage mv. ScanPeople ApS har løbende en del vikariater og faste stillinger indenfor dette område, dog har første kvartal af 2015 været stille på denne side, men ScanPeople ApS forventer vækst indenfor området i andet kvartal og frem. ScanPeople ApS konsulenter er dagligt i kontakt med mange virksomheder og ved derfor, hvordan jobmulighederne ser ud indenfor de forskellige fagområder. ScanPeople ApS besidder et stort netværk og gør brug af sin store kontaktflade når de skal hjælpe en afskediget videre i sit karriere forløb, eller en virksomhed der mangler en kvalificeret medarbejder. ScanPeople ApS og Metal Roskilde ser frem til et godt og konstruktivt fremtidigt samarbejde med stort fokus på gensidig tillid, respekt samt sikring af sunde arbejdsvilkår for medlemmer og brugervirksomheder. Værnefodtøj Listepriser for værnefodtøj fra 1. marts 2015 Industriens Overenskomst. Listepris I - træsko 443,00 kr. Listepris II - sko 703,00 kr. Listepris III - støvler 824,00 kr. 16 Disse to hæfter kan hentes i afdelingen.

17 Kassererens og Ebbe Hyldals påstande i pressen. Kassereren har påstået i pressen, at jeg skulle være skyld i udskiftning af personalet i afdelingen a-kasse. Indledningsvis vil jeg oplyse, at denne påstand kommer noget bag på mig, da det er kassereren der er daglig leder af a-kassen. Jeg har nu været afdelingsformand i 11 år, og har fortsat den samme sekretær som altid. Men det er da rigtigt, at der er sket udskiftning af personalet igennem de år der er gået, men at jeg skulle være ansvarlig, er noget af en påstand. I de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, har jeg afskediget en a-kassemedarbejde på grund af faldende medlemstal, faldende antal ledige medlemmer og centralisering/digitalisering af a-kassen. Der har været 7 udskiftninger i de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, de 3 har været elever, hvoraf de 2 efter endt læretid ønskede at prøve noget andet, den tredje elev blev fyret af Lars Krab Larsen. Så er der 2 som havde fået arbejde i et andet forbund. Fakta er! Så har der været 2 personalesager hvor den ene nægtede at arbejde sammen med Lars Krab Larsen da han blev valgt, der var ikke andre muligheder end afsked. Da vedkommende var tidligere tillidsrepræsentant med 25 års anciennitet, kostede det afdelingen en godtgørelse på ,77 kr. Så har Lars Krab Larsen som omtalt afskediget en elev, hvor der efterfølgende blev indgået et forlig med vedkommende, dette forlig kostede afdelingen tre og en halv måneds lærlingeløn. Udover det, så valgte vores rengøringsdame at stoppe hernede grundet Lars Krab Larsen, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men det kan han jo selv redegøre for på den kommende generalforsamling. Så også Ebbe Hyldals påstande om, at disse sager har kostet afdelingen millioner af kroner, kan klart tilbagevises, som en påstand uden hold i virkeligheden. Det undre mig hvor han har disse oplysninger fra da det er et bestyrelses anlæggende. FAKTA ER...! Det er selvfølgeligt meget beklageligt, at disse påstande giver afdelingen et meget dårligt ry i offentligheden, når nu sandheden er en anden. 17

18 Download dit medlemskort LO PLUS Spar penge med din telefon: Download dit medlemskort til mobilen Metal Roskilde lancerer nu et medlemskort til mobilen, så du fremover kan nøjes med at bruge din smartphone til at få glæde af over kontante medlemsrabatter over hele landet. Som medlem af Metal Roskilde er du automatisk med i fordels- og rabatordningen LO Plus, der giver dig rabat i over forskellige butikker i Danmark. Nu lancerer din fagforening som et af de første et medlemskort til mobilen i samarbejde med LO Plus. Det nye medlemskort gør det både hurtigere og nemmere for dig at være medlem af Metal Roskilde. Med det mobile medlemskort kan du nemlig både spare penge samt finde kontaktinformationer til din fagforening og din lokalafdeling via din mobiltelefon. Det nye mobile medlemskort henter du via LO Plus nye app. Når app en er downloadet, skal du logge ind via Nem-ID den første gang. Derefter bliver du bedt om at lave en 4-cifret kode, som fremover bliver din personlige adgangskode. Efter første login får du adgang til dit eget personlige medlemskort, og du er klar til at bruge app ens mange rabatmuligheder i hele landet. App en kan guide dig til den nærmeste butik, hvor du kan få rabat, eller du kan vælge at få vist en liste med samtlige rabataftaler, så du selv kan lave en søgning. App en indeholder også en liste med inspiration til fordelagtige rabatter, og du kan altid se en oversigt over de nyeste rabatmuligheder. Sidst men ikke mindst får du også hurtig adgang til at informationer til din lokalafdeling og din fagforening. Så har du altid din fagforening lige ved hånden. Om LO Plus: LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning, som er blevet til i samarbejde mellem en række af LO's forbund. LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes af Alka, LO og forbundene i fællesskab. I dag har LO Plus ca medlemmer, der har mulighed for at anvende de fordele, der er tilknyttet deres medlemskort til forbundet. Medlemmer kan få rabat ca forskellige steder i Danmark. Man kan tilmelde sig LO Plus nyhedsbrev, som kommer ca. hver uge med mange gode tilbud. På loplus.dk kan man også finde en oversigt over alle rabatstederne. 18 FOR YDERLIGERE INFORMATION: Lone Hauerberg, Marketingchef i LO Plus Telefon: Mail:

19 LO Plus rabatkort Dit medlemskort er også et LO Plus rabatkort Dit medlemskort til Metal Roskilde er også et LO Plus rabatkort, der giver dig store rabatter i mere end butikker over hele landet. Når du bliver medlem af Metal Roskilde, får du automatisk et medlemskort tilsendt. Kortet fungerer også som medlemskort til rabatordningen LO Plus og giver dig rabat i en lang række butikker og steder. Få dit medlemskort på mobilen Du kan også få dit medlemskort i en app på din telefon. Med dit medlemskort på mobilen har du altid Metal Roskilde og alle dine rabatfordele tæt på. Send en sms med teksten KORT til 1999, så modtager du et link til download af dit medlemskort. Koster alm. sms-takts. Læs mere på På LO Plus hjemmeside kan du se, hvor du kan få rabat og hvor meget, du sparer med medlemskortet. Du kan også beregne, hvor meget du sparer, ligesom du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, og få besked, når der er indgået nye rabataftaler. Besøg MasterCard og medlemskort i et Du har som Metal Roskilde-medlem også mulighed for at få et LO Plus Guldkort, som er et kombineret MasterCard og LO Plus/medlemskort. Med LO Plus Guldkortet får du både rabat og har mulighed for at få rentefri kredit i op til 52 dage. Kortet koster 0 kr. i oprettelse og 0 kr. i årsgebyr. Læs mere om LO Plus Guldkortet på Har du mistet dit medlemskort? Har du mistet dit medlemskort eller vil du genbestille det, kan du kontakte LO Plus alle hverdage mellem kl og på telefon LO Plus kan sørge for at spærre dit medlemskort og udstede et nyt kort til dig. Du skal have dit medlemsnummer og/eller personnummer parat, når du ringer. Du kan også hente medlemskortet til din telefon på Så får du kortet med det samme. 19

20 A-kasse NYT Når et kursus afbrydes af arbejde eller sygdom. Et medlem der er påbegyndt et kursus eller uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af arbejde eller sygdom, har ret til et tilsvarende kursus eller dele af det uddannelsesforløb, når medlemmet igen er ledig. Medlemmet vil i den situation have ret til den del af et uddannelsesforløb, som medlemmet ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan medlemmet i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt, og skal kunne holdes indenfor referenceperioden på 6 eller 9 måneder. Ændring af reglerne om g-dage for ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Der er ingen ændring af reglerne for ansættelsesforhold med en varighed på 3 måneder eller mere. Fra. 1. januar december 2016 skal arbejdsgiveren kun betale 2 g-dage til medlemmer, hvis ansættelsesforhold har haft en varighed på mindre end 3 måneder. Perioden på 3 måneder beregnes fra første dag i ansættelsesforholdet til og med fratrædelsesdagen. Månederne opgøres som løbende måneder. Hvis medlemmet efterfølgende ansættes hos den samme arbejdsgiver, begynder en ny periode på 3 måneder. Fra d. 1. januar 2017 skal arbejdsgiveren betale 1 g-dag til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Fra d. 1. januar 2018 skal arbejdsgiveren ikke betale g-dage til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Reglerne om afskaffelse af g-dage for ansættelser under 3 måneder gælder ikke for medlemmet med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det betyder at arbejdsgiveren, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, fortsat skal betale g-dage til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 20 Metal vil gerne orientere dig og din virksomhed om nye videreuddannelsesmuligheder for faglærte. Du og dine kolleger har allerede en god faglig uddannelse. Mange har også deltaget i efteruddannelse. Som noget nyt er det nu også muligt at tage videregående uddannelse på deltid altså samtidigt med jobbet bevares. Den mulighed vil vi, Dansk Metal og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), gerne fortælle dig og din virksomhed om, og vil derfor gerne mødes med dig og din ledelse. Mødet vil tage ca. en time. Under den fælles titel Akademiuddannelse, findes en lang række forskellige uddannelsesretninger bl.a. indenfor: Innovation, produkt og produktion (bl.a. produktionsoptimering, projektledelse mv.) Informationsteknologi (bl.a. Systemadministration, Software- og Webudvikling) Energiteknologi (bl.a. Beregning, projektering og vedvarende energi) udbydes ikke af EASJ Automationsteknologi (Er under udvikling) Autoteknologi (Er under udvikling) Uddannelserne er modulopbyggede, og kan kombineres på mange forskellige måder. På mødet vil vi gerne fortælle om uddannelsernes indhold, de økonomiske muligheder for virksomheden og den enkelte medarbejder samt hvornår og hvordan uddannelserne udbydes. Kort om Akademiuddannelser: Forgår på deltid, eksempelvis med en undervisningsdag pr. uge. Derudover vil der være hjemmearbejde i form af læsning og opgaveskrivning. Kompetenceudvikling er en fordel for såvel virksomhed som medarbejdere. Det du lærer på uddannelsen bygger videre på din viden, og undervisningen og opgaver kan knyttes til dit nuværende job Undersøgelser viser at videreuddannede får højere løn og har mindre ledighed Uddannelsen kan finansieres af virksomheden eller kompetencefondsmidler Uddannelserne udbydes af EASJ i foråret 2015 Læs mere på:

21 70 års jubilar Robert Anton Holm - 70 års jubilar. Ikke alene er Robert 70 års jubilar, han bliver også 90 år d. 14. juni Et stort tillykke med det. Robert har stadig meget mod på livet og det var meget livsbekræftende at besøge ham i hans nye lejlighed i Hvalsø. Robert fortalte, at han og hans hustru har haft guldbryllup, ja de har været gift i 56 år, men de fik aldrig børn. Robert fortalte også levende om det hus han selv byggede i Kr. Såby, hvor konen og han boede i mange år. Som han husker det, så tog det faktisk kun et år at bygge huset, hvor han i øvrigt samtidig passede sit almindelige arbejde. Roberts og hans kone elskede at tage på krydstogt og gøre sig fine om aftenen på skibet. Han fortalte endvidere, at han kun havde familie i USA. Første gang han og fruen tog på krydstogt til USA, havde familien opgraderet opholdet på skibet til suiten. Dette huske han tilbage på med stor fryd. Hans fætter blev taget af tyskerne i Han kom hjem med de hvide busser og tog derefter til USA i 1945 efter krigen. Robert er tidligere cykelrytter. Han fortalte, at han i længere tid havde spinnet 32 minutter hver morgen på sin spinner cykel, for at holde sig i form. Hans læge havde dog anbefalet ham at gå ned til 16 minutter og her bekræftede Robert med et stort smil på læben, at det råd havde han valgt at følge. Han fortalte endvidere, at han meldte sig ind i en cykelklub i 1940 og nu er blevet æresmedlem i KCK Herlev. Robert var i Tyskland i 7 måneder i 1947, for at være med til at bygge Tyskland op efter krigen. Det var en oplevelse jeg aldrig glemmer. 21

22 Produktionsskole igen dyr Af: Jens Ove Nielsen (Formand for Greve Produktionsskole) Igen dyr på den gamle Tune Landbrugsskole Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole. Der har overtaget den historiske gamle Tune Landbrugsskole har indkøbt to Shetlands ponyer og planlægger at der skal indkøbes to mere samt udvides med nogle kødkvæg. Skolen har for mange år siden haft mange dyr. Da Landbrugsskolen startede i 1871 var det med undervisning i pleje af dyr samt drift af landbrugsjorden. Helt frem til 1970 havde de fleste folkehøjskoler landbrugsundervisning, og de fleste landbrugsskoler havde højskoleundervisning. Nu er vi så vidne til at Greve Produktionsskole har forenet linjerne i Dansk uddannelseshistorie. Indtil videre er der 5 lærlinge der har fuldført deres lærlingeforløb med flotte resultater. Kontor, med specialerne administration og økonomi Ernæringsassistent Hotel- og fritidsassistent Receptionist Konference- og selskabstjener Anlægsgartner Maler IT-support Ejendomserrvicetekniker Gastronomuddannelsen Kok Frisør og kosmetikfaget Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup er godkendt af de faglige udvalg til at gennemføre uddannelse inden for følgende fagområder: På Produktionsskolen vægter vi derfor en stor bredde af værksteder, som kan tilgodese en meget bredt differentieret målgruppe, og som har et relevant indhold i forhold til, at de unge kan komme videre i uddannelse og arbejde. Vi vægter høj faglighed såvel hos lærere som hos vejledere samt et stort nærvær i forhold til skolens elever. Vi oplever Produktions-skolen som en velfungerende skole, som generelt har et godt image blandt de unge og forældre. Her til sommer skal Produktionsskolen igen være repræsenteret til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi forventer at indgå et samarbejde med Greve Museum om et museumsprojekt der vil bidrage til, at Tune Landboskoles lokalhistorieriske betydning ville blive afdækket, og at vi kunne bruge disse historier i forhold til markedsføring. Produktionsskolen i Greve- og Høje Taastrup har 21 forskellige værksteder. 22

23 25 års jubilarer Jan Lusty Claus Richardt Collatz Kenneth B. Lausten Westergaard Jan Peter Elle Henriksen Thomas Puro Ulrik Andersen Per Aagaard Jensen Per Pedersen Allan Bo Nyboe Bo Sillesen Ib Sørensen Kjeld Arvig Sonne Nielsen Finn Christian Hansen Claus-Jørgen Christensen Michael Rieb Tom Hagelund Madsen Dennis Paw Andreasen Carsten Marti Nielsen Martin Lausten Bo Christian Trab Jesper Steen Giesmann Nicolaj Aksel Pedersen Mogens Svaneklink Hansen Jesper Nagel Allan Sonne Nielsen Jens Christian Ravn Jesper Henriksen Romme Michael Andersen Aksel Lund Andersen Torben Nielsen Martin Brinckopff Jensen Lars Birger Skjønnemann Jesper Morgan Tønder Winding Jubilarer i års jubilarer Jens Ove Sørensen Peter Kotschwara Otto Madsen Lars Torben Jensen Henning Søbjerg Rasmussen Arne Otto Sørensen John Nordkvist Svendsen Henrik Dennis Nielsen Jørgen Fornitz Møller Erik Hansen Kaj Mikaelsen Ole Vagner Jensen Jan Antoni Grys Torben Jørgen Wolff Ralf Günter Bengtsson Freddy Rosning Rosving Claus Graversen John Hummelsberger Flemming Hansen Kaj Erik Krogholt Uffe Eskildsen Carsten Jørgensen Frank Lindegaard Jensen Benny Rosenkrans Madsen Edvard Henning Thalsø Verner Wittrup Jensen Karsten Lohmann Andersen Frank Andersen 50 års jubilarer Jørgen John Peter Henriksen Hans Frede Jensen Vito Savino Finn Hansen Hans Jørgen Brandt Bøie Voss Boldvig Finn Larsen Uffe Harder John Leonhard Hansen Jørgen Larsen Hans Jacob Lundgren Ganzhorn Allan Herluf Thuesen Søren Thrane Niels Frank Petersen Tommy Felsted 60 års jubilarer Henning Dechau Hans Tormod Larsen Bent Steen Andersen Erling Hugo Brun Poul Aage Jacobsen Fritz Andersen John Erik Franklin Persson Bent Pedersen Finn Rasmussen 70 års jubilarer Aage Emmanuel Christensen ET STORT TILLYKKE TIL ALLE!! Indbydelse til jubilarfesten, som afholdes d. 20. november 2015, bliver sendt direkte til jubilaren. 23

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde april kvartal 2014 Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,42 9,85 18,24 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2015 4.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 40 179,08 8,59 16,59 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,61 9,86

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 1.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 41 184,08 8,77 16,95 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 191,34 10,33

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde oktober kvartal 2013. Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,42 9,85 18,24 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde Januar kvartal 2013 Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 181,25 9,79 18,13 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 2.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 48 186,20 9,12 17,75 HTK Forsyning A/S Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 202,95 10,98 21,96

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - 2016 4.Kvartal Afdeling Medl Timeløn medl ROSKILDE Kommune og Region 46 184,83 9,14 17,75 Htk Forsyning A/S Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 202,95 10,98 21,96

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde januar kvartal 2012 Kommune og Region Lejre Kommune Smed / Bygningssmed / Reparatø 9 170,50 9,21 17,05 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 177,50 9,58 17,75 Psykiatrien

Læs mere

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde - Juli kvartal 2015 Afdeling Medl Timeløn Pens medl Pens arbgiv ROSKILDE Kommune og Region 40 kr. 179,05 8,58 16,58 Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed

Læs mere

METAL ROSKILDE. i Roskilde. Juhuu jeg er udlært jubler Nicole. Ole Kragh

METAL ROSKILDE. i Roskilde. Juhuu jeg er udlært jubler Nicole. Ole Kragh METAL ROSKILDE Juhuu jeg er udlært t e n r å t i g r Ene jubler Nicole n e r e v o /N Kara i Roskilde ok? ller. Der er Er du te s a k ft lu Løn r e Det overenskomster e g Barsel li v lo u t e v la ikke

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m DDS SP v.3.12.6.2 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 75089 Marcus G. Poulsen 12-073 Ballerup Skf. 198/14 200/12 398/26 G 2 58160 Victor Straus 12-033

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

www.rallyresult.dk - som at være der selv 20-09-2014 18:00

www.rallyresult.dk - som at være der selv 20-09-2014 18:00 Bygholm Landbrugsskole Rally 20. september 2014 - Endelig - Klasse 1 HAMK 1 66 Kasper Nyman Andersen\06975\DK Dan Johannsen\18977\DK 2 68 Jesper Nielsen\16731\DK Stig Mejlbjerg\54722\ 3 69 Jesper Borgaa

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Lilian Lauge,.. Fraværende: Marianne Andersen, Peter Smidt. 1. Velkomst,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere