METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der 25.000 kr. med."

Transkript

1 METAL ROSKILDE Greve og Høje Tåstrup Produktionsskole er lige blevet hædret med årets Undervisningsmiljøpris. Det er en hæderspris som uddeles én gang om året. De blev indkaldt til Undervisningsminister Christine Antorini i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med. Metal Roskilde indstillede Mohamed til årets personvognsmekaniker Tidligere bestyrelse taget med bukserne nede, med en stor løgn. Som det fremgik af sidste generalforsamling påstod den forrige bestyrelse, at jeg skulle have indgået ulovlige overenskomster som kunne få økonomiske konsekvenser for afdelingen og dermed bestyrelsen. Som jeg oplyste på sidste generalforsamling har jeg ikke indgået ulovlige overenskomster, hvilket også bekræftes af Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen (se side 9). Udover denne dokumentation har jeg været i kontakt med det firma med hvem jeg indgik overenskomsten, og de bekræfter at der er indgået aftale om pension. Se vedlagte mail. Jeg håber med den vedlagte dokumentation at det nu er bevist, at jeg ikke har indgået ulovlige overenskomster med nogen firmaer, jeg har kun indgået overenskomster som skal sikre Roskilde afdelings medlemmer gode løn og arbejdsforhold. Samt sikre at løndumping ikke finder sted inden for afdelingen område. Jeg skal beklage at denne løgnagtige påstand har ført til den meget presseomtale af vores afdeling, også efter sidste generalforsamling. Men desværre er jeg ikke herre over hvem og hvad det skrives i pressen. Formålet med løgnen er der vel ingen der er i tvivl om, men skal jeg væltes skal det ikke ske på en løgn, så skal det ske hvis ikke jeg passede mit arbejde. De påstande der er fremført siden sidste generalforsamling, er der redegjort for andet sted i bladet. 39. årgang nr. 1 maj 2015 Kasserer suspenderet af bestyrelsen!!

2 Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 9. juni 2015 kl På Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde Spisning kl for tilmeldte, pris kr. 20 pr. billet. * Tilmelding senest d. 2. juni 2015 * Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer 8. Valg af bestyrelse På valg er: Bent Reinsholm Andersen Benny Jacobsen 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor På valg er: Hans-Werner Gartenmann 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt På bestyrelsens vegne Jacob Birch Laursen Forretningsorden 1. Formanden eller hans stedfortræder indleder generalforsamlingen, og der kan vælges 2 dirigenter, som har ledelsen af mødet. Der vælges et stemmeudvalg på minimum 3 personer. Hvis der vælges 2 dirigenter, aftaler disse indbyrdes ledelsen af generalforsamlingen. Såfremt den fungerende dirigent ønsker at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til den anden dirigent/formanden. 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed og oplæser dagsordnens punkter. 3. Dirigenten giver ordet til talerne i den rækkefølge, de er indtegnet. En taler kan kun få ordet ved generalforsamlingens talerstol. Ingen kan få ordet mere end 2 gange til samme sag og taletiden begrænses til 1. gang 5 minutter og 2. gang 2 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget forslagsstilleren for rettidigt indkomne forslag. 4. Dirigenten har ret til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. 5. Et medlem kan når som helst anmode om ordet til forretningsordenen. 6. Alle afstemninger skal foregå efter den i Forbundets love foreskrevne måde. 7. Ved begæring af skriftlig afstemning for valg af repræsentanter, bestyrelse og suppleanter opdeles valget i selvstændige valghandlinger. 8. Forslag om afslutning af debatten skal straks sættes under afstemning. 9. Alle ændringsforslag skal skriftlig meddeles til dirigenterne. Når debatten er afsluttet, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. 10. Dirigenten er bemyndiget til at suspendere generalforsamlingen, derfor det skønnes umuligt at fortsætte en saglig behandling. Vedtaget 1. gang på generalforsamlingen d , sidste ændring juni Bestyrelsen Formand: Jacob Birch Laursen Næstformand: Tonny André Hansen (Dansk Autoværn) Kasserer: Tonny André Hansen Øvrige bestyrelse: Thomas Dahl Mortensen Nyscan Martin Nymann Larsen Power Stow Benny Jacobsen Ungdomsformand: Mads Ellelund Tothgarn Revisorer: Bo Malchau Hermansen (Højbjerg Maskinfabrik) Hans-Werner Gartenmann (K.T. Stålindustri) Bladudvalget: Jacob Birch Laursen (formand) Design: (Wouter van Dam) METALROSKILDE EN STÆRK PARTNER

3 Formanden har ordet af: Jacob Birch Laursen Kom til generalforsamling den 9/ og få stoppet de injurier påstand om formanden. Der er et ordsprog som siger: hvis du ikke kan nå bolden så tag manden det må siges i allerhøjeste grad, at være hvad jeg har været udsat for det sidste år, med den ene løgn historie efter den anden. Jeg vil her i bladet belyse et par af dem. Daværende kasserer påstår sammen med en lille gruppe, at de overenskomster som er indgået på Kara/Noveren skulle være ulovlige og vil koste millioner, daværende kasserer havde påstået overfor bestyrelsen, at det ville koste 22 millioner og at de som bestyrelse ville blive gjort ansvarlig. Han påstod derefter, at de skulle gå hjem og med det samme, få deres huse skrevet over i kones navn for de vil blive gjort ansvarlig. Han påstod også, at afdelingen vil gå konkurs det havde hovedkasseren og alle lakajerne ringet og sagt til ham, han påstod også at han have havde haft en weekend med familien hvor de havde grædt og hylet sammen. At bestyrelsen ville være ansvarlig for noget, og at afdelingen ville gå fallit er det rene opspind og har intet med virkeligheden at gøre. Det bekræftes på side 9 her i bladet og indlægget fra TR-Konferencen samt mail fra den 31. oktober på side 5. Dette bekræfter at det var det pure opspind, og dermed blev den tidligere bestyrelse ført bag lyset af en løgn. Jeg har også været i kontakt med flere af de udenlandske firmaer som bekræfter på mail, at de har gjort som de skulle. Det kan du se et eksempel på, på side 5. De havde godt nok sendt pengene til Industriens Pension, som videresendte pengene til Pension Danmark fordi, de også er omfattet af BYG overenskomsten. I dette tilfælde skulle pengene følge BYG overenskomsten, så igen et bevis på, at jeg ikke har lavet noget ulovligt. Det der er mest mærkeligt i denne sag er, at nogen har påstået at forbundet ikke kendte til de indgåede aftaler, det undre mig meget fordi jeg blev bedt om at redegøre om aftalerne på et hovedbestyrelses møde i Forbundet, hvor jeg også skulle dele min viden med de andre medlemmer af hovedbestyrelsen. Her i skrivende stund undre det mig stadig, at vi fik et brev fra Dansk Metal hvor de påstår at de ikke kendte til overenskomsterne ligeledes undre det mig hvordan en LEDER udenlandsk virksomhed kan indbetale til pension hvis ikke de er tilmeldt, det kan nemlig ikke lade sig gøre, så også her har jeg gjort det jeg skulle. Den tidligere kasserer har her for nylig påstået, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig efter han blev suspenderet, dette er endnu et forsøg på at manipulere med endnu en løgn. På side 24 og 25 her i bladet kan du se forbundets LOVE og Metal Roskilde forretningsorden som fastslår at bestyrelsen er beslutning dygtig med 5 medlemmer. Han har i øvrigt selv skrevet under på bestyrelsens forretningsorden, som du også kan se på disse sider. Se ligeledes bestyrtelsen redegørelse om undertegnedes løn forhold, som tidligere kasserer også har underskrevet. Hvilket han egenhændig valgte ikke at følge, han så bort fra det bestyrelsen havde besluttet, for i stedet at køre en personlig hetz mod mig som formand. Du kan se hele begrundelsen her i bladet som begrunder og danner baggrund for, at bestyrelsen ikke havde andre muligheder tilbage end en suspension. Lørdag 14. februar 2015 var jeg i Holland med min ene søn, da valgte tidligere kasserer, at gå ud i offentligheden og kritiserer undertegnede igen i en situation hvor jeg ikke var hjemme, hvilket jeg betragter som meget usmageligt. Selv en fagforeningsformand har et familieliv og det passer heller ikke med Dansk Metals slogan TID TIL BØRN. I 2004 da jeg blev valgt til Formand i Metal Roskilde blev der vedtaget en handlingsplan på generalforsamlingen, som jeg og bestyrelsen har arbejdet målrettet efter lige siden. De er så blevet reviderede på forskellige bestyrelses seminar og det er disse handlingsplaner jeg har arbejdet målrettet ud fra i samarbejde med den sidende bestyrelsen igennem alle årene. Disse bestyrelses seminar viser tydligt at undertegne har evnet at få bestyrelsen til at arbejde kreativ, hvor vi har evnet, at nytænke og målrettet arbejdet ud fra det der blev besluttet. Hvilke blandt andet har betydet, at jeg i dag sidder i forretningsudvalget i Dansk Metal hvor Roskilde afdeling har stor indflydelse på de beslutninger som skal gavne Metals medlemmer. Desværre er det også fakta at tidligere kasserer efter generalforsamlingen har flyttede medlemmer uden medlemmernes viden, ja sågar hele virksomheder har han flyttet til andre afdelinger, virksomheder som ligger i Metal Roskildes område. Målet var, at få det til at se ud som om, at medlemmerne flygtede fra afdelingen efter jeg blev genvalgt på generalforsamlingen, det er direkte afdelings skadelig virksomhed og grov misligholdelse, at det tillidshverv medlemmer havde valgt ham til. 3

4 Udenlandsk overenskomst hos Kara/Noveren med P+K Konstruktionsbau GmbH. Indgået d. 26. juni Vi er i oktober 2013 blevet kontaktet af forbundet, at Industriens Pension ikke har fået nogen indberetning eller indbetaling på pension fra ovenstående firma. Vi har efterfølgende haft kontakt med firmaet i Tyskland, som oplyser os, at de har sendt penge til Industriens Pension, men at de også har fået dem retur igen, hvilket de ikke kan forstå. Det Tyske Handelskammer har været indenover sagen. Summa summarum er der intet gjort forkert fra Roskilde afdeling, ej heller noget ulovligt. Desværre var det denne her sag som den tidligere bestyrelse blev bildt ind, at det ville koste 22 millioner hvis der havde været sket noget, og at de ville være blevet personlig ansvarlige for pengene, hvilket intet har på sig. FAKTA 4 Hvilket Keld Bækkelund bekræfter på Metalskolen se resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014, et andet sted i bladet. Dette har han også bekræftet på afdelingens bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2014, udsnit fra referat: Keld Bækkelund Hansen fra forhandlingssekretariatet kom og fortalte om de meget omtalte Kara / Noveren overenskomster. Keld cementerede, at der ikke er lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren. Keld fortalte også, at afdelingen/bestyrelsen ikke har reel risiko for, at der stilles økonomisk krav mod dem i denne sag. Bestyrelsen betragter Kara / Noveren sagen for tilstrækkelig belyst og kan med sindsro konstaterer, at dette som forventet har været en storm i et glas vand.

5 From: Metal Roskilde Su bject: Afd blad - 1 mail D ate: 24 Apr :43 To: Double U ( w -u.dk Fra: Metal Roskilde Se ndt: 11. marts :34 Ti l: Cc: Bettina Elmeskov Emne: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Med venlig hilsen Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ t -online.de] Se ndt: 13. marts :29 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Se hr geehrte Frau Hübertz, die Deutsch-Dänische Handelskammer AHK ( Frau Behlendorf und Frau Kalo ) stand im Auftrag von uns schon im letzten Jahr mit der Industriens Pension in Kontakt. Im Anhang sende ich Ihnen eine Aufstellung der noch zu erstattenden Zahlungen. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe -----Original-Nachricht----- Betreff: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ m Sendt: 7. april :40 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Dansk Metal Roskilde, DK Sehr geehrte Frau Hübertz, Inge Hübertz Fax Metal Roskilde Elisagaardsvej 23B 4000 Roskilde Te elefon E- mail We b danskmetal.dk F acebook fa acebook.com/dcom/d anskmetal unsere Mitarbeiter haben vom bis zum in Dänemark gearbeitet. Unsere Mitarbeiter sind vor dem nicht in Dänemark gewesen. Der letzte Arbeitstag unserer Mitarbeiter in Dänemark war der Sie haben danach nicht wieder in Dänemark gearbeitet. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe Kære fru Hübertz Vores medarbejder har arbejdet i Danmark fra den til Vores medarbejder var før den ikke i Danmark. Sidste arbejdsdag for vores medarbejder i Danmark var den De har ikke arbejdet i Danmark siden. Mail fra Dansk Metal Roskilde den 26. marts 2015 kl : Kære fru Krampe, Vores hovedkontor spørger efter følgende: Fra den 26.juni til den 6. juli 2013 Fra den 21. dec til sep med. Hvordan ser perioden ud, mangler der ikke betaling. 5

6 6

7 HVEM KENDER HÅNDSKRIFTEN PÅ DENNE KUVERT? KUVERTEN INDEHOLDTE ET TRUSSELSBREV SOM JEG HAR MODTAGET PÅ MIN PRIVATADRESSE! Kontakt venligst afdelingsformanden hvis du kender håndskriften eller ved hvem der har sendt det! 7

8 Industriens Pension 8 Gyldent år for medlemmerne i Industriens Pension Industriens Pension opnåede et samlet afkast af investeringerne på 12,6 mia. kr. i Medlemmerne fik mellem 7,8 og 11,4 procent i afkast i Medlemmer op til 45 år fik mest, fordi de har flest aktier. Du kan se, hvor meget din opsparing er vokset, hvis du går ind på hjemmesiden industrienspension.dk og logger ind på Min Side med NemID. Både aktier, obligationer og ejendomme gav pæne, positive afkast, men mest gav de mange danske aktier og investeringerne i virksomheder, der handles uden for børserne. Industriens Pension har investeret over 10 mia. kr. i danske aktier. De gav et afkast på 21,5 procent, og investeringerne i virksomheder, der ikke er børsnoterede, gav et afkast på 18,2 procent. Investeringer i virksomheder, som ikke er børsnoterede, er forbundet med større omkostninger, men vi forventer, at afkastet af disse investeringer vil mere end opveje de højere omkostninger. For eksempel har unoterede aktier de seneste fem år givet et årligt merafkast på 4 procent-point i gennemsnit efter omkostninger sammenlignet med aktier, der er børsnoterede, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension. Vi har altid været meget kræsne, når vi vælger, hvilke unoterede virksomheder vi investerer i. Det var vi også under finanskrisen, hvor det var muligt at købe sig ind i disse selskaber til meget fordelagtige priser. Det er blandt andet disse investeringer, vi har høstet frugterne af i 2014, siger Laila Mortensen. FAKTA Afkast i procent i 2014 Op til 45 år: 11,4 50-årige: 10,7 60-årige: 9,2 70-årige: 7,8 FAKTA Pensionister med gennemsnitsrente Pensionister, der gik på pension før juli 2012, har en pension med gennemsnitsrente. Det er en pensionsordning, hvor Industriens Pension hvert år fastsætter en kontorente, som indgår i fastsættelsen af pensionen. I 2014 var kontorenten efter pensionsafkastskat 6%, og i 2015 er renten blevet forhøjet til 8%.

9 KARA-overenskomsterne Resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014 Den 4. oktober 2014 holdt Metal Roskilde tillidsrepræsentantkonference på Metalskolen Jørlunde. Her havde jeg bedt forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen om at komme og fortælle om, hvad der var op og ned i hele sagen om KARAoverenskomsterne. Da der åbenbart fortsat er tvivl om, hvad der blev sagt, bringer jeg her et kort resumé af Keld Bækkelund Hansens indlæg, som tog udgangspunkt i de punkter, som kan ses på billedet til højre. 1. Rammerne for mødet Keld Bækkelund Hansen indledte mødet med at sætte rammerne. Han ville alene forholde sig til punkterne på dagsordenen og ikke kommentere på, hvad andre eventuelt havde sagt i sagen. 2. Laval-dommen Laval-dommen har bevirket, at der stilles bestemte krav til, hvordan en overenskomst skal se ud for, at man kan konflikte sig til en overenskomst over for en udenlandsk virksomhed. Den type overenskomster kalder man i daglig tale Laval-overenskomster. Og hvis en Metalafdeling gerne vil lave en overenskomst med en udenlandsk arbejdsgiver, kan de hente Lavaloverenskomsten som standarddokument på forbundets intranet. De er selvfølgelig i overensstemmelse med de arbejdsretslige principper. 3. Hvad er en tiltrædelsesaftale/lokaloverens komst? Det blev gennemgået, hvad en tiltrædelsesaftale/ lokaloverenskomst er for en størrelse, herunder at man som afdeling/organisation ikke må indgå overenskomster, der ikke indeholder betaling til fonde eller samlet set er ringere end forbundets hovedoverenskomster. 4. Forhandlingssekretariatets administrative procedurer i forbindelse med afdelingernes indgåelse af tiltrædelsesaftaler/lokaloverenskomster Hvis en afdeling fx har indgået en overenskomst uden indbetalinger til fonde, sender Forhandlingssekretariatet i forbundet et standardbrev til Metalafdelingen og beder dem om at få fondsindbetalingerne med. Metal Roskilde fik ved en fejl sådan et brev. Keld Bækkelunde Hansen beklagede fejlen og gjorde opmærksom på, at Metal Roskilde ikke skulle have haft det brev, da afdelingen jo netop havde benyttet sig af for-bundets Laval-overenskomster. Det, der bragte forvirring, var, at Metal Roskilde ikke havde fået meddelt forbundet, at afdelingen havde indgået overenskomsterne. Det er selvfølgelig en fejl fra afdelingens side. Men at det ville kunne føre til, at afdelingen skulle kunne ifaldes et erstatningsansvar, som i yderste konsekvens kunne bevirke, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kunne blive erstatningsansvarlige, har ikke hold i virkeligheden. Det vil kun kunne betragtes som en juridisk urealistisk hypotese. 5. Status på KARA-overenskomster Status på KARA-overenskomsterne blev gennemgået. 6. Spørgsmål Keld Bækkelund Hansen svarede på spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne. KARA Det er luftkasteller. Der er ikke lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren, udtaler Keld Bækkelund Hansen på Metal Roskildes weekendkonference. Og det ville ikke have kunnet koste bestyrelsen en krone. 9

10 Provinsens produktion PROVINSEN Provinsens produktion er altafgørende for Danmark Jeg er træt af den falske fortælling om udkantsdanmark, som i årevis er blevet dyrket af store dele af den københavnske elite. Politikere, embedsmænd og kunstnere, har brugt en stor del af deres vågne timer på at tale dårligt om store dele af vores land, samtidig med at de har lavet et glansbillede af storbylivet i hovedstaden. Hvis man åbner en avis, ser en film eller følger med i den offentlige debat, så får man hurtigt det indtryk, at det er København som trækker læsset, og sikrer den danske velstand og velfærd. At det er i hovedstaden man finder vækst, initiativ, virkelyst og kreativitet, alt imens at kriminaliteten, arbejdsløsheden og ensomheden hersker i resten af landet. Det er en myte som vi skal have taget et opgør med. Hellere i dag end i morgen. Det er derfor at jeg har skrevet bogen Udkantsmyten. I den dokumenterer jeg bl.a. at det i høj grad er de stærke danske arbejdspladser især industrivirksomhederne uden for København, som bidrager til at skabe velstand og fremdrift i vores land. Det er uden for hovedstaden, at der produceres de industrivarer af høj kvalitet, som har sikret, at den danske eksport aldrig har været større. Det er i dag 62% af eksporten der kommer fra varer, og den største varegruppe er maskiner. Kaare Dybvad Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Sjællands Storkreds Alene vores salg af maskiner er større en den samlede eksport af viden, som fx konsulentydelser, finansielle ydelser, licenser og computerprogrammer. Jeg bruger bl.a. virksomhederne Power Stow og Vestergaard fra Roskildeegnen som eksempler på stærke danske virksomheder der sikrer vækst og beskæftigelse. Produktionsdanmark skaffer pengene til vores ældrepleje, erhvervsuddannelser, folkeskoler og motorveje. Det er ikke den kreative klasse på Østerbro der gør det selvom mange desværre har den opfattelse. På trods af at det er i hele landet at man finder roden til vækst, beskæftigelse og flid, så har man ført en centraliseringspolitik som fuldstændig har drænet store dele af landet for statslige arbejdspladser og uddannelsestilbud. Man samler mere og mere i København, og glemmer resten af landet, hvilket gør at vi får ringere eksport og færre unge med kompetencegivende uddannelser. Det kan udvikle sig til en katastrofe, hvis vi ikke fundamentalt ændrer kurs. Derfor har jeg skrevet bogen, og mit budskab er klart: Vores velfærd er afhængig af stærke produktionsarbejdspladser og flere i uddannelse. Hvis vi skal lykkedes med det, så er investeringer udenfor København en del af svaret. 10

11 Casper fra Stryhns i Roskilde fik sølv ved DM i Skills. Det blev en velfortjent sølvmedalje til 24-årige Casper Stilhoff Thomsen fra Stryhns, da han var til DM i Skills i Bella Centret i København. Casper har været i lærer som automatiktekniker som er en 4-årig uddannelse. Det var første gang at hans fagområde var med i Skills, siden mesterskabet begyndte i FAKTA Hvad er der DM i Skills? Det er der hvor de lærlinge som tager en erhvervsuddannelserne på de Tekniske Skoler konkurrerer om at blive Danmarksmester i lige netop deres fag. Der var i alt 300 unge fra hele landet som konkurrerede. En række af vinderne fra DM i Skills 2015 har mulighed for at gå videre til World skills i Brasilien til sommer. Næste år bliver DM i Skills afholdt i Fredericia, i perioden d februar DM i Skills Der var i alt 42 forskellige fag og det er blevet Danmark største uddannelsesevent med i alt besøgende, det var ny rekord. Det er en fantastisk måde at erhvervsuddannelserne kan vise hvad en lærling kan. Vise deres faglighed og håndværk, også kaldet kloge hænder. Det er det der skal til for at trække unge til erhvervsuddannelserne, mener jeg som Metal Roskildes formand. Jeg var med inde i Bella Centret for at støtte Casper fra Stryhns. Afdelingen havde en gave til Casper. Et gavesæt bl.a. med en ny kuglepen til at underskrive Casper s ny ansættelseskontrakt med. Det var en fantastisk oplevelse jeg ikke vil være foruden, det tror jeg er godt for mit cv, fortalte den stolte lærling Casper og fortsætter med stor iver at fortælle om skills. At de selv skulle løse alle de stillede opgaver fra bunden både mekanisk og fysisk. Der var tre opgaver og de brugte ca. 9 timer om dagen på hver opgave. Det var en meget stor personlig udfordring, meget større end at være på skole. Tidsmæssigt passede de stillede opgaverne rigtig godt, men man skal nok gøre noget mere for at gøre det mere publikumsvenligt så man bedre kan se hvad en automatiktekniker laver. Hvad er så planen for Casper nu hvor han er udlært. Casper fortæller, at han bliver udlært d. 31. januar 2015 og at han er blevet tilbudt at fortsætte på Stryhns. Der er så her kuglepennen skal i brug den jeg har fået af Metal Roskilde, til at underskrive den nye kontrakt. Det glæder jeg mig meget til, for så skal kæresten som jeg har kendt i seks år og jeg se på ny lejlighed her i Roskilde. Planen på længere sigt er, at vi gerne vil købe et hus sammen her i Roskilde. Det er vigtigt at vi får de unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne. Dette da vi ved at vi får brug for arbejdskraft lige om lidt. I 2020 ser det ud til, at vi vil mangle faglærte og her er det vigtigt at alle tager ansvar for, at vi får skabt praktikpladser nok til alle de unge der kan og vil. Her vil jeg lige pointer, at jeg som formand i Metal Roskilde har haft 3 lærling. Det er vigtigt vi uddanner vores egne unge mennesker så de kan komme i arbejde, i stedet for, at vi skal importerer arbejdskraft fra udlandet, når vi kommer til at mangle arbejdskraften. DM I SKILLS 11

12 Hvem kan have noget imod tusindvis af nye arbejdspladser? Af Mette Gjerskov, Folketingsmedlem på Sjælland (S) For nylig var jeg en tur rundt i nogle af de lejligheder, som Boligselskabet Sjælland skal til at renovere i de kommende år. Der ligger rigtig mange håndværkertimer, når almene boliger skal renoveres bare i Roskilde. Og det bliver både flot og moderne. Vi regner med, at boligaftalen med renovering af boliger kommer til at give hele arbejdspladser spredt rundt i landet. Og pengene kommer fra Landsbyggefonden, som er lejernes egen opsparing. Hvordan kan man være modstander af sådan en plan? Tjah, det går også over min forstand, men Venstre ville ikke være med. Heldigvis var der et flertal i Folketinget, som var enige med os private jobs. Bedre boliger til lejere. Værn mod social dumping. Vi tilbyder fast arbejde til tusindvis af håndværkere og byggearbejdere på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke bidrage til social dumping med urimeligt lave lønninger. Samtidig sikrer vi praktikpladser til de unge, så de kan få en faglært fremtid. Og de mange tusind mennesker, der bor i almene boliger får bedre lejligheder. Vi energirenoverer til gavn for både klimaet og pengepungen. Endelig skal vi huske på, at planen også skal gøre det tryggere at bo i almene boligområder. De skal indrettes endnu bedre, så der både er kvalitetsbyggeri og en tryg ramme for både børn og ældre. Ofte bygger politiske aftaler på en bunke kompromisser, hvor man må æde nogle mindre gode ting, for at få sin politik igennem. Men jeg er så stolt af boligaftalen, for der er simpelthen ingen hår i suppen. Faktisk burde ethvert folketingsmedlem have klappet aftalen igennem. Det gjorde Konservative, SF, DF og Enhedslisten sammen med regeringen. Men Venstre og Liberal Alliance vendte aftalen ryggen. Nye arbejdspladser Jeg er målløs. 12

13 Årets personvognsmekaniker Metal indstillede Mohamed til pris som årets personvognsmekaniker Mohamed Abou Kachbeh er ved at uddanne sig som personvognsmekaniker på Roskilde Tekniske Skole. Han gør det så godt, at Metal indstillede ham til årets personvognsmekaniker. Mohamed har valgt at tage sin uddannelse på skolen som EUX, hvor en del af uddannelsen har fag på gymnasieniveau. Dermed har Mohamed bedre muligheder for videreuddannelse, end hvis han havde taget den normale uddannelse til personvognsmekaniker. Mohamed fortæller, at han måske vil læse til ingeniør, når han er færdig som personvognsmekaniker. Han vil have et job, hvor han kan bruge sit hoved og sine hænder, fortæller han. Uddannelsen har han klaret med gode karakterer. Som et skulderklap for sin gode præstation gennem uddannelsen og sin væremåde har Metal Roskilde indstillet Mohamed som årets personvognsmekaniker. Mohamed er 25 år og har prøvet mere end de fleste unge mennesker på hans alder. For Mohamed er det helt naturlig at tage initiativ og tage ansvar. Han har haft flere tjanser som bestyrer, blandt andet på en café i København. Og så har han også haft egen virksomhed som bilforhandler. Han søger også nye eventyr, når chancen byder sig. Da chancen opstod for nogle år siden, valgte Mohamed at tage til Afrika, hvor han i en periode arbejdede som bestyrer i et supermarked. Mohamed er en aktiv herre, der ved siden af uddannelsen, arbejder som frisør, dyrker sport og har familie og venner. Han fortæller, at det er helt nødvendigt for ham at koordinere og tilrettelægge sin tid for at nå alt det, han gerne vil. F.eks sætter han sig ned hver søndag og laver en plan for de ting, han skal nå i løbet af den kommende uge. Evnen til at planlægge har også sat sine spor på Mohameds skolegang på Roskilde Tekniske Skole, hvor han har afleveret opgaverne til tiden og fået karakterer over gennemsnittet. MOHAMED Desværre blev det ikke Mohamed der løb med titlen. Vi ønsker Mohamed god vind fremover. 13

14 HITLISTE 14 1 Risø DTU, Ingeniørassistenter 263,48 2 SKS Kraner A/S 238,25 3 Johnson Controls Denmark 225,73 4 Andersen & Martini 219,71 5 2M-Locatel A/S 218,29 6 Københavns Lufthavne Roskilde 216,30 7 Teknologisk Institut 215,83 8 Terminalen Taastrup, Ole Mathiesen Biler A/S 215,00 20 kr. over afdelingens gennemsnit 214,02 9 Danske Fragtmænd, Sjælland 211,12 10 Danfysik 210,00 11 Nunc A/S 209,88 12 Hardi International 209,21 13 FDM Test & Bilsyn 209,20 15 kr. over afdelingens gennemsnit 209,02 14 Arriva Danmark A/S 208,80 15 Bekker Larsen Auto Automekaniker 208,00 16 Soco System A/S 207,92 17 Electrolux Home Products 206,55 18 Roskilde Universitetscenter 205,63 19 Roskilde Låseservice 205,56 20 Washtec A/S 205,00 21 JFE A/S 205,00 22 Danmarks Miljøundersøgelser 204,89 10 kr. over afdelingens gennemsnit 204,02 23 Volvo Danmark A/S 203,81 24 Pacco A/S 203,69 25 Dansk Retursystem A/S 202,13 26 TCM A/S N.P. Trucks 201,00 27 Dansk Dekommissionering 200,62 28 Nyscan A/S 200,34 29 Granly Diesel 200,09 30 Ebbes Kleinsmedie ApS 200,00 31 Unomedical A/S 200,00 32 Leon Hansen Maskinfabrik A/S 200,00 33 Auto-Forum A/S / Pladesmed 200,00 34 Chr. Hansen A/S 199,58 5 kr. over afdelingens gennemsnit 199,02 35 ICS Industrial Cooling Systems 199,00 36 Ingemann Maskinfabrik A/S 197,06 37 Applus Roskilde 196,00 38 Allesøe Specialmaskiner 196,00 39 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 195,05 40 Vognmand Kold I/S 195,00 41 Kirkebjerg A/S 195,00 42 Power Stow A/S 195,00 Afdelingens gennemsnit 194,02 43 Auto-Forum A/S / Automekaniker 193,11 44 Banedanmark Entreprise 191,32 45 Pitzner Materiel A/S 191,19 46 Kohberg Bakery Group A/S 191,00 47 Nellemann Roskilde A/S 190,00 48 Bilforum, Tåstrup 190,00 49 Frøni ApS 190,00 50 PMN Industri A/S 190,00 HITLISTE oktober Vestergaard Company A/S 190,00 52 O.G. Maskiner A/S 190,00 53 K S Smede og Montage 189,15 5 kr. under afdelingens gennemsnit 189,02 54 Wicotec A/S 189,00 55 Tekimex International ApS 188,50 56 Neisa Denmark A/S 188,00 57 Arne Stubbe Automobiler A/S 188,00 58 Air Liquide Danmark A/S 187,11 59 Uddannelsescentret i Roskilde 186,00 60 Delpro A/S 185,85 61 Ejner Hessel, Sjælland A/S 185,00 62 Smede Design 185,00 63 Andersen Biler A/S - Roskilde 185,00 64 Per Aarsleff A/S 185,00 65 City 2 184,62 10 kr. under afdelingens gennemsnit 184,02 66 Vejlebo og Winther - Peugeot 184,00 67 Roskilde Tekniske Skole 183,99 68 Materialegården Roskilde 182,42 69 Sivertsen 182,00 70 AC Auto 180,00 71 Sonion A/S 180,00 72 Randløv Petersen A/S 180,00 73 Bjarne Nielsen, Osted 179,70 15 kr. under afdelingens gennemsnit 179,02 74 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 178,79 75 HMF Group A/S 178,75 76 Gunner Due Biler Roskilde 178,12 77 Risø DTU, Maskinarbejder/Kedel og Maskinpasser 178,00 78 Roskilde Bilcenter A/S 178,00 79 Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital 177,83 80 G. Tscherning A/S 177,76 81 Loxam 177,00 82 Carlo Lorentzen Smed 177,00 83 Bjarne Nielsen, Roskilde 175,60 84 Clextral A/S 175,55 85 Svotec A/S 175,00 86 Smedefirmaet Raunkjær ApS 175,00 87 Rensningsanlæg Bjergmarken 174,46 20 kr. under afdelingens gennemsnit 174,02 88 European Freeze Dry ApS 170,00 89 Dansk Stålplade Teknik A/S 170,00 90 Atek Teknik 170,00 25 kr. under afdelingens gennemsnit 169,02 91 Glud & Marstrand A/S 168,00 92 Taastrup Bilsyn 166,53 93 Skandinavisk Dæk Import 166,00 94 Kjærulf Pedersen A/S 165,00 95 Scansign København A/S 165,00 96 AC Stål A/S 164,75 30 kr. under afdelingens gennemsnit 164,02 97 Euromaster Danmark A/S 160,00 98 Crh Concrete A/S 159,50 99 Multi Auto 155,00 Beregning af statistik Kommune og Stat. De opgivende lønninger/gennemsnit skal være incl. medlemmets egne andel af pensionen. Beregningsmetode for alle metalmedlemmer. Ved beregning af gennemsnit bruges den fulde lønindtjening, minus genetillæg, overarbejdstillæg, skifteholds/forskudt tids tillæg samt arbejdsgiverpension. Deles med det samlede antal arbejdstimer i kvartalet.

15 Cirkusrevyen 2015 Metal Roskilde inviterer igen vores medlemmer i cirkusrevyen. Arrangementet vil finde sted fredag d. 26. juni Forestillingen begynder kl Vi mødes som sædvanlig i afdelingen først, til lidt hygge, med ost og rødvin. Der vil være fællestransport med bus derind her fra kl og hjem ca. kl Vi mødes i afdelingen kl Vi har været heldige at få 56 billetter. Prisen er kr. 445,00 pr. billet. Deltagere betaler selv, dog kun for billetten, ost, rødvin og transport står afdelingen for. Billetter bestilles i afdelingen Betaling aftales ved bestilling af billetter på telefon Betaling skal ske på vores konto Tydelig anført med navn, cpr. nr. og teksten cirkusrevy. Billetterne er først reserveret når pengene er modtaget i afdelingen, dette skal ske senest 5 dage efter reservation pr. telefon, da der er stor efterspørgsel på disse. I modsat fald ser vi os nødsaget til at sælge dem til anden side. Tilmelding er bindende. Der kan desværre ikke refunderes ved afbud, da vi har betalt og ikke selv kan få dem refunderet. Vi vil dog altid godt være behjælpelige med at prøve, at sælge dem til anden side. 15

16 ScanPeople ApS Hvorfor vælge ScanPeople frem for andre bureauer? At benytte en rekrutteringspartner uden det fornødne kendskab til den specifikke faggruppe eller branche ender alt for ofte i en ansættelse af den forkerte medarbejder, udtaler Brian Jørgensen fra ScanPeople ApS. Der bliver fra ScanPeople ApS side lagt stor vægt og fokus på at hjælpe samarbejdspartnere med at fremskaffe de rette medarbejdere og samtidig få frigivet ressourcer. ScanPeople ApS konsulenter besidder stor teknisk indsigt, og med de mange forskelligartede baggrunde som ScanPeople ApS medarbejdere har indenfor mekanik, maskin, automation, elektro og el teknik står ScanPeople ApS stærkt indenfor dette felt. Konsulenterne hos ScanPeople ApS besidder en god og solid erfaring indenfor search, rekruttering og udlejning af midlertidigt arbejdskraft. Ny tiltrædelsesaftale mellem Metal Roskilde og ScanPeople ApS. Vi kan hjælpe til at jobsøgere kan finde et arbejde der matcher deres kvalifikationer. ScanPeople ApS er et vikar og rekrutteringsbureau der har specialiseret sig i levering af personale til virksomheder indenfor industri, medico og teknik. Herunder smede, Industriteknikere/maskinarbejdere samt medarbejdere indenfor mekaniskmontage mv. ScanPeople ApS har løbende en del vikariater og faste stillinger indenfor dette område, dog har første kvartal af 2015 været stille på denne side, men ScanPeople ApS forventer vækst indenfor området i andet kvartal og frem. ScanPeople ApS konsulenter er dagligt i kontakt med mange virksomheder og ved derfor, hvordan jobmulighederne ser ud indenfor de forskellige fagområder. ScanPeople ApS besidder et stort netværk og gør brug af sin store kontaktflade når de skal hjælpe en afskediget videre i sit karriere forløb, eller en virksomhed der mangler en kvalificeret medarbejder. ScanPeople ApS og Metal Roskilde ser frem til et godt og konstruktivt fremtidigt samarbejde med stort fokus på gensidig tillid, respekt samt sikring af sunde arbejdsvilkår for medlemmer og brugervirksomheder. Værnefodtøj Listepriser for værnefodtøj fra 1. marts 2015 Industriens Overenskomst. Listepris I - træsko 443,00 kr. Listepris II - sko 703,00 kr. Listepris III - støvler 824,00 kr. 16 Disse to hæfter kan hentes i afdelingen.

17 Kassererens og Ebbe Hyldals påstande i pressen. Kassereren har påstået i pressen, at jeg skulle være skyld i udskiftning af personalet i afdelingen a-kasse. Indledningsvis vil jeg oplyse, at denne påstand kommer noget bag på mig, da det er kassereren der er daglig leder af a-kassen. Jeg har nu været afdelingsformand i 11 år, og har fortsat den samme sekretær som altid. Men det er da rigtigt, at der er sket udskiftning af personalet igennem de år der er gået, men at jeg skulle være ansvarlig, er noget af en påstand. I de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, har jeg afskediget en a-kassemedarbejde på grund af faldende medlemstal, faldende antal ledige medlemmer og centralisering/digitalisering af a-kassen. Der har været 7 udskiftninger i de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, de 3 har været elever, hvoraf de 2 efter endt læretid ønskede at prøve noget andet, den tredje elev blev fyret af Lars Krab Larsen. Så er der 2 som havde fået arbejde i et andet forbund. Fakta er! Så har der været 2 personalesager hvor den ene nægtede at arbejde sammen med Lars Krab Larsen da han blev valgt, der var ikke andre muligheder end afsked. Da vedkommende var tidligere tillidsrepræsentant med 25 års anciennitet, kostede det afdelingen en godtgørelse på ,77 kr. Så har Lars Krab Larsen som omtalt afskediget en elev, hvor der efterfølgende blev indgået et forlig med vedkommende, dette forlig kostede afdelingen tre og en halv måneds lærlingeløn. Udover det, så valgte vores rengøringsdame at stoppe hernede grundet Lars Krab Larsen, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men det kan han jo selv redegøre for på den kommende generalforsamling. Så også Ebbe Hyldals påstande om, at disse sager har kostet afdelingen millioner af kroner, kan klart tilbagevises, som en påstand uden hold i virkeligheden. Det undre mig hvor han har disse oplysninger fra da det er et bestyrelses anlæggende. FAKTA ER...! Det er selvfølgeligt meget beklageligt, at disse påstande giver afdelingen et meget dårligt ry i offentligheden, når nu sandheden er en anden. 17

18 Download dit medlemskort LO PLUS Spar penge med din telefon: Download dit medlemskort til mobilen Metal Roskilde lancerer nu et medlemskort til mobilen, så du fremover kan nøjes med at bruge din smartphone til at få glæde af over kontante medlemsrabatter over hele landet. Som medlem af Metal Roskilde er du automatisk med i fordels- og rabatordningen LO Plus, der giver dig rabat i over forskellige butikker i Danmark. Nu lancerer din fagforening som et af de første et medlemskort til mobilen i samarbejde med LO Plus. Det nye medlemskort gør det både hurtigere og nemmere for dig at være medlem af Metal Roskilde. Med det mobile medlemskort kan du nemlig både spare penge samt finde kontaktinformationer til din fagforening og din lokalafdeling via din mobiltelefon. Det nye mobile medlemskort henter du via LO Plus nye app. Når app en er downloadet, skal du logge ind via Nem-ID den første gang. Derefter bliver du bedt om at lave en 4-cifret kode, som fremover bliver din personlige adgangskode. Efter første login får du adgang til dit eget personlige medlemskort, og du er klar til at bruge app ens mange rabatmuligheder i hele landet. App en kan guide dig til den nærmeste butik, hvor du kan få rabat, eller du kan vælge at få vist en liste med samtlige rabataftaler, så du selv kan lave en søgning. App en indeholder også en liste med inspiration til fordelagtige rabatter, og du kan altid se en oversigt over de nyeste rabatmuligheder. Sidst men ikke mindst får du også hurtig adgang til at informationer til din lokalafdeling og din fagforening. Så har du altid din fagforening lige ved hånden. Om LO Plus: LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning, som er blevet til i samarbejde mellem en række af LO's forbund. LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes af Alka, LO og forbundene i fællesskab. I dag har LO Plus ca medlemmer, der har mulighed for at anvende de fordele, der er tilknyttet deres medlemskort til forbundet. Medlemmer kan få rabat ca forskellige steder i Danmark. Man kan tilmelde sig LO Plus nyhedsbrev, som kommer ca. hver uge med mange gode tilbud. På loplus.dk kan man også finde en oversigt over alle rabatstederne. 18 FOR YDERLIGERE INFORMATION: Lone Hauerberg, Marketingchef i LO Plus Telefon: Mail:

19 LO Plus rabatkort Dit medlemskort er også et LO Plus rabatkort Dit medlemskort til Metal Roskilde er også et LO Plus rabatkort, der giver dig store rabatter i mere end butikker over hele landet. Når du bliver medlem af Metal Roskilde, får du automatisk et medlemskort tilsendt. Kortet fungerer også som medlemskort til rabatordningen LO Plus og giver dig rabat i en lang række butikker og steder. Få dit medlemskort på mobilen Du kan også få dit medlemskort i en app på din telefon. Med dit medlemskort på mobilen har du altid Metal Roskilde og alle dine rabatfordele tæt på. Send en sms med teksten KORT til 1999, så modtager du et link til download af dit medlemskort. Koster alm. sms-takts. Læs mere på På LO Plus hjemmeside kan du se, hvor du kan få rabat og hvor meget, du sparer med medlemskortet. Du kan også beregne, hvor meget du sparer, ligesom du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, og få besked, når der er indgået nye rabataftaler. Besøg MasterCard og medlemskort i et Du har som Metal Roskilde-medlem også mulighed for at få et LO Plus Guldkort, som er et kombineret MasterCard og LO Plus/medlemskort. Med LO Plus Guldkortet får du både rabat og har mulighed for at få rentefri kredit i op til 52 dage. Kortet koster 0 kr. i oprettelse og 0 kr. i årsgebyr. Læs mere om LO Plus Guldkortet på Har du mistet dit medlemskort? Har du mistet dit medlemskort eller vil du genbestille det, kan du kontakte LO Plus alle hverdage mellem kl og på telefon LO Plus kan sørge for at spærre dit medlemskort og udstede et nyt kort til dig. Du skal have dit medlemsnummer og/eller personnummer parat, når du ringer. Du kan også hente medlemskortet til din telefon på Så får du kortet med det samme. 19

20 A-kasse NYT Når et kursus afbrydes af arbejde eller sygdom. Et medlem der er påbegyndt et kursus eller uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af arbejde eller sygdom, har ret til et tilsvarende kursus eller dele af det uddannelsesforløb, når medlemmet igen er ledig. Medlemmet vil i den situation have ret til den del af et uddannelsesforløb, som medlemmet ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan medlemmet i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt, og skal kunne holdes indenfor referenceperioden på 6 eller 9 måneder. Ændring af reglerne om g-dage for ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Der er ingen ændring af reglerne for ansættelsesforhold med en varighed på 3 måneder eller mere. Fra. 1. januar december 2016 skal arbejdsgiveren kun betale 2 g-dage til medlemmer, hvis ansættelsesforhold har haft en varighed på mindre end 3 måneder. Perioden på 3 måneder beregnes fra første dag i ansættelsesforholdet til og med fratrædelsesdagen. Månederne opgøres som løbende måneder. Hvis medlemmet efterfølgende ansættes hos den samme arbejdsgiver, begynder en ny periode på 3 måneder. Fra d. 1. januar 2017 skal arbejdsgiveren betale 1 g-dag til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Fra d. 1. januar 2018 skal arbejdsgiveren ikke betale g-dage til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Reglerne om afskaffelse af g-dage for ansættelser under 3 måneder gælder ikke for medlemmet med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det betyder at arbejdsgiveren, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, fortsat skal betale g-dage til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 20 Metal vil gerne orientere dig og din virksomhed om nye videreuddannelsesmuligheder for faglærte. Du og dine kolleger har allerede en god faglig uddannelse. Mange har også deltaget i efteruddannelse. Som noget nyt er det nu også muligt at tage videregående uddannelse på deltid altså samtidigt med jobbet bevares. Den mulighed vil vi, Dansk Metal og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), gerne fortælle dig og din virksomhed om, og vil derfor gerne mødes med dig og din ledelse. Mødet vil tage ca. en time. Under den fælles titel Akademiuddannelse, findes en lang række forskellige uddannelsesretninger bl.a. indenfor: Innovation, produkt og produktion (bl.a. produktionsoptimering, projektledelse mv.) Informationsteknologi (bl.a. Systemadministration, Software- og Webudvikling) Energiteknologi (bl.a. Beregning, projektering og vedvarende energi) udbydes ikke af EASJ Automationsteknologi (Er under udvikling) Autoteknologi (Er under udvikling) Uddannelserne er modulopbyggede, og kan kombineres på mange forskellige måder. På mødet vil vi gerne fortælle om uddannelsernes indhold, de økonomiske muligheder for virksomheden og den enkelte medarbejder samt hvornår og hvordan uddannelserne udbydes. Kort om Akademiuddannelser: Forgår på deltid, eksempelvis med en undervisningsdag pr. uge. Derudover vil der være hjemmearbejde i form af læsning og opgaveskrivning. Kompetenceudvikling er en fordel for såvel virksomhed som medarbejdere. Det du lærer på uddannelsen bygger videre på din viden, og undervisningen og opgaver kan knyttes til dit nuværende job Undersøgelser viser at videreuddannede får højere løn og har mindre ledighed Uddannelsen kan finansieres af virksomheden eller kompetencefondsmidler Uddannelserne udbydes af EASJ i foråret 2015 Læs mere på:

21 70 års jubilar Robert Anton Holm - 70 års jubilar. Ikke alene er Robert 70 års jubilar, han bliver også 90 år d. 14. juni Et stort tillykke med det. Robert har stadig meget mod på livet og det var meget livsbekræftende at besøge ham i hans nye lejlighed i Hvalsø. Robert fortalte, at han og hans hustru har haft guldbryllup, ja de har været gift i 56 år, men de fik aldrig børn. Robert fortalte også levende om det hus han selv byggede i Kr. Såby, hvor konen og han boede i mange år. Som han husker det, så tog det faktisk kun et år at bygge huset, hvor han i øvrigt samtidig passede sit almindelige arbejde. Roberts og hans kone elskede at tage på krydstogt og gøre sig fine om aftenen på skibet. Han fortalte endvidere, at han kun havde familie i USA. Første gang han og fruen tog på krydstogt til USA, havde familien opgraderet opholdet på skibet til suiten. Dette huske han tilbage på med stor fryd. Hans fætter blev taget af tyskerne i Han kom hjem med de hvide busser og tog derefter til USA i 1945 efter krigen. Robert er tidligere cykelrytter. Han fortalte, at han i længere tid havde spinnet 32 minutter hver morgen på sin spinner cykel, for at holde sig i form. Hans læge havde dog anbefalet ham at gå ned til 16 minutter og her bekræftede Robert med et stort smil på læben, at det råd havde han valgt at følge. Han fortalte endvidere, at han meldte sig ind i en cykelklub i 1940 og nu er blevet æresmedlem i KCK Herlev. Robert var i Tyskland i 7 måneder i 1947, for at være med til at bygge Tyskland op efter krigen. Det var en oplevelse jeg aldrig glemmer. 21

22 Produktionsskole igen dyr Af: Jens Ove Nielsen (Formand for Greve Produktionsskole) Igen dyr på den gamle Tune Landbrugsskole Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole. Der har overtaget den historiske gamle Tune Landbrugsskole har indkøbt to Shetlands ponyer og planlægger at der skal indkøbes to mere samt udvides med nogle kødkvæg. Skolen har for mange år siden haft mange dyr. Da Landbrugsskolen startede i 1871 var det med undervisning i pleje af dyr samt drift af landbrugsjorden. Helt frem til 1970 havde de fleste folkehøjskoler landbrugsundervisning, og de fleste landbrugsskoler havde højskoleundervisning. Nu er vi så vidne til at Greve Produktionsskole har forenet linjerne i Dansk uddannelseshistorie. Indtil videre er der 5 lærlinge der har fuldført deres lærlingeforløb med flotte resultater. Kontor, med specialerne administration og økonomi Ernæringsassistent Hotel- og fritidsassistent Receptionist Konference- og selskabstjener Anlægsgartner Maler IT-support Ejendomserrvicetekniker Gastronomuddannelsen Kok Frisør og kosmetikfaget Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup er godkendt af de faglige udvalg til at gennemføre uddannelse inden for følgende fagområder: På Produktionsskolen vægter vi derfor en stor bredde af værksteder, som kan tilgodese en meget bredt differentieret målgruppe, og som har et relevant indhold i forhold til, at de unge kan komme videre i uddannelse og arbejde. Vi vægter høj faglighed såvel hos lærere som hos vejledere samt et stort nærvær i forhold til skolens elever. Vi oplever Produktions-skolen som en velfungerende skole, som generelt har et godt image blandt de unge og forældre. Her til sommer skal Produktionsskolen igen være repræsenteret til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi forventer at indgå et samarbejde med Greve Museum om et museumsprojekt der vil bidrage til, at Tune Landboskoles lokalhistorieriske betydning ville blive afdækket, og at vi kunne bruge disse historier i forhold til markedsføring. Produktionsskolen i Greve- og Høje Taastrup har 21 forskellige værksteder. 22

23 25 års jubilarer Jan Lusty Claus Richardt Collatz Kenneth B. Lausten Westergaard Jan Peter Elle Henriksen Thomas Puro Ulrik Andersen Per Aagaard Jensen Per Pedersen Allan Bo Nyboe Bo Sillesen Ib Sørensen Kjeld Arvig Sonne Nielsen Finn Christian Hansen Claus-Jørgen Christensen Michael Rieb Tom Hagelund Madsen Dennis Paw Andreasen Carsten Marti Nielsen Martin Lausten Bo Christian Trab Jesper Steen Giesmann Nicolaj Aksel Pedersen Mogens Svaneklink Hansen Jesper Nagel Allan Sonne Nielsen Jens Christian Ravn Jesper Henriksen Romme Michael Andersen Aksel Lund Andersen Torben Nielsen Martin Brinckopff Jensen Lars Birger Skjønnemann Jesper Morgan Tønder Winding Jubilarer i års jubilarer Jens Ove Sørensen Peter Kotschwara Otto Madsen Lars Torben Jensen Henning Søbjerg Rasmussen Arne Otto Sørensen John Nordkvist Svendsen Henrik Dennis Nielsen Jørgen Fornitz Møller Erik Hansen Kaj Mikaelsen Ole Vagner Jensen Jan Antoni Grys Torben Jørgen Wolff Ralf Günter Bengtsson Freddy Rosning Rosving Claus Graversen John Hummelsberger Flemming Hansen Kaj Erik Krogholt Uffe Eskildsen Carsten Jørgensen Frank Lindegaard Jensen Benny Rosenkrans Madsen Edvard Henning Thalsø Verner Wittrup Jensen Karsten Lohmann Andersen Frank Andersen 50 års jubilarer Jørgen John Peter Henriksen Hans Frede Jensen Vito Savino Finn Hansen Hans Jørgen Brandt Bøie Voss Boldvig Finn Larsen Uffe Harder John Leonhard Hansen Jørgen Larsen Hans Jacob Lundgren Ganzhorn Allan Herluf Thuesen Søren Thrane Niels Frank Petersen Tommy Felsted 60 års jubilarer Henning Dechau Hans Tormod Larsen Bent Steen Andersen Erling Hugo Brun Poul Aage Jacobsen Fritz Andersen John Erik Franklin Persson Bent Pedersen Finn Rasmussen 70 års jubilarer Aage Emmanuel Christensen ET STORT TILLYKKE TIL ALLE!! Indbydelse til jubilarfesten, som afholdes d. 20. november 2015, bliver sendt direkte til jubilaren. 23

Dansk Metal - Lønstatistik

Dansk Metal - Lønstatistik Metal Roskilde april kvartal 2014 Kommune og Region Materielgården Roskilde Smed / Bygningssmed / Reparatø 5 182,42 9,85 18,24 Psykiatrisk Center Sct. Hans Smed / Bygningssmed / Reparatø 3 177,83 9,18

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Nicole METAL ROSKILDE NY ELEV I METAL ROSKILDE. Professionel. 2x Jacob KARA/NOVEREN. Metal Roskilde gjorde det! HUSK

Nicole METAL ROSKILDE NY ELEV I METAL ROSKILDE. Professionel. 2x Jacob KARA/NOVEREN. Metal Roskilde gjorde det! HUSK METAL ROSKILDE 2x Jacob Metal Roskilde se side 17 YAY, Metal Roskilde gjorde det! Professionel hjælp ved arbejdsskader! hos Metal Roskilde se side 7 Konflikt på KARA/NOVEREN 10 udenlandske firmaer har

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere