METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAL ROSKILDE. i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der 25.000 kr. med."

Transkript

1 METAL ROSKILDE Greve og Høje Tåstrup Produktionsskole er lige blevet hædret med årets Undervisningsmiljøpris. Det er en hæderspris som uddeles én gang om året. De blev indkaldt til Undervisningsminister Christine Antorini i Undervisningsministeriet og fik udleveret prisen. Ud over prisen følger der kr. med. Metal Roskilde indstillede Mohamed til årets personvognsmekaniker Tidligere bestyrelse taget med bukserne nede, med en stor løgn. Som det fremgik af sidste generalforsamling påstod den forrige bestyrelse, at jeg skulle have indgået ulovlige overenskomster som kunne få økonomiske konsekvenser for afdelingen og dermed bestyrelsen. Som jeg oplyste på sidste generalforsamling har jeg ikke indgået ulovlige overenskomster, hvilket også bekræftes af Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen (se side 9). Udover denne dokumentation har jeg været i kontakt med det firma med hvem jeg indgik overenskomsten, og de bekræfter at der er indgået aftale om pension. Se vedlagte mail. Jeg håber med den vedlagte dokumentation at det nu er bevist, at jeg ikke har indgået ulovlige overenskomster med nogen firmaer, jeg har kun indgået overenskomster som skal sikre Roskilde afdelings medlemmer gode løn og arbejdsforhold. Samt sikre at løndumping ikke finder sted inden for afdelingen område. Jeg skal beklage at denne løgnagtige påstand har ført til den meget presseomtale af vores afdeling, også efter sidste generalforsamling. Men desværre er jeg ikke herre over hvem og hvad det skrives i pressen. Formålet med løgnen er der vel ingen der er i tvivl om, men skal jeg væltes skal det ikke ske på en løgn, så skal det ske hvis ikke jeg passede mit arbejde. De påstande der er fremført siden sidste generalforsamling, er der redegjort for andet sted i bladet. 39. årgang nr. 1 maj 2015 Kasserer suspenderet af bestyrelsen!!

2 Generalforsamling Afholdes tirsdag d. 9. juni 2015 kl På Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde Spisning kl for tilmeldte, pris kr. 20 pr. billet. * Tilmelding senest d. 2. juni 2015 * Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer 8. Valg af bestyrelse På valg er: Bent Reinsholm Andersen Benny Jacobsen 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor På valg er: Hans-Werner Gartenmann 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt På bestyrelsens vegne Jacob Birch Laursen Forretningsorden 1. Formanden eller hans stedfortræder indleder generalforsamlingen, og der kan vælges 2 dirigenter, som har ledelsen af mødet. Der vælges et stemmeudvalg på minimum 3 personer. Hvis der vælges 2 dirigenter, aftaler disse indbyrdes ledelsen af generalforsamlingen. Såfremt den fungerende dirigent ønsker at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til den anden dirigent/formanden. 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed og oplæser dagsordnens punkter. 3. Dirigenten giver ordet til talerne i den rækkefølge, de er indtegnet. En taler kan kun få ordet ved generalforsamlingens talerstol. Ingen kan få ordet mere end 2 gange til samme sag og taletiden begrænses til 1. gang 5 minutter og 2. gang 2 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget forslagsstilleren for rettidigt indkomne forslag. 4. Dirigenten har ret til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. 5. Et medlem kan når som helst anmode om ordet til forretningsordenen. 6. Alle afstemninger skal foregå efter den i Forbundets love foreskrevne måde. 7. Ved begæring af skriftlig afstemning for valg af repræsentanter, bestyrelse og suppleanter opdeles valget i selvstændige valghandlinger. 8. Forslag om afslutning af debatten skal straks sættes under afstemning. 9. Alle ændringsforslag skal skriftlig meddeles til dirigenterne. Når debatten er afsluttet, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. 10. Dirigenten er bemyndiget til at suspendere generalforsamlingen, derfor det skønnes umuligt at fortsætte en saglig behandling. Vedtaget 1. gang på generalforsamlingen d , sidste ændring juni Bestyrelsen Formand: Jacob Birch Laursen Næstformand: Tonny André Hansen (Dansk Autoværn) Kasserer: Tonny André Hansen Øvrige bestyrelse: Thomas Dahl Mortensen Nyscan Martin Nymann Larsen Power Stow Benny Jacobsen Ungdomsformand: Mads Ellelund Tothgarn Revisorer: Bo Malchau Hermansen (Højbjerg Maskinfabrik) Hans-Werner Gartenmann (K.T. Stålindustri) Bladudvalget: Jacob Birch Laursen (formand) Design: (Wouter van Dam) METALROSKILDE EN STÆRK PARTNER

3 Formanden har ordet af: Jacob Birch Laursen Kom til generalforsamling den 9/ og få stoppet de injurier påstand om formanden. Der er et ordsprog som siger: hvis du ikke kan nå bolden så tag manden det må siges i allerhøjeste grad, at være hvad jeg har været udsat for det sidste år, med den ene løgn historie efter den anden. Jeg vil her i bladet belyse et par af dem. Daværende kasserer påstår sammen med en lille gruppe, at de overenskomster som er indgået på Kara/Noveren skulle være ulovlige og vil koste millioner, daværende kasserer havde påstået overfor bestyrelsen, at det ville koste 22 millioner og at de som bestyrelse ville blive gjort ansvarlig. Han påstod derefter, at de skulle gå hjem og med det samme, få deres huse skrevet over i kones navn for de vil blive gjort ansvarlig. Han påstod også, at afdelingen vil gå konkurs det havde hovedkasseren og alle lakajerne ringet og sagt til ham, han påstod også at han have havde haft en weekend med familien hvor de havde grædt og hylet sammen. At bestyrelsen ville være ansvarlig for noget, og at afdelingen ville gå fallit er det rene opspind og har intet med virkeligheden at gøre. Det bekræftes på side 9 her i bladet og indlægget fra TR-Konferencen samt mail fra den 31. oktober på side 5. Dette bekræfter at det var det pure opspind, og dermed blev den tidligere bestyrelse ført bag lyset af en løgn. Jeg har også været i kontakt med flere af de udenlandske firmaer som bekræfter på mail, at de har gjort som de skulle. Det kan du se et eksempel på, på side 5. De havde godt nok sendt pengene til Industriens Pension, som videresendte pengene til Pension Danmark fordi, de også er omfattet af BYG overenskomsten. I dette tilfælde skulle pengene følge BYG overenskomsten, så igen et bevis på, at jeg ikke har lavet noget ulovligt. Det der er mest mærkeligt i denne sag er, at nogen har påstået at forbundet ikke kendte til de indgåede aftaler, det undre mig meget fordi jeg blev bedt om at redegøre om aftalerne på et hovedbestyrelses møde i Forbundet, hvor jeg også skulle dele min viden med de andre medlemmer af hovedbestyrelsen. Her i skrivende stund undre det mig stadig, at vi fik et brev fra Dansk Metal hvor de påstår at de ikke kendte til overenskomsterne ligeledes undre det mig hvordan en LEDER udenlandsk virksomhed kan indbetale til pension hvis ikke de er tilmeldt, det kan nemlig ikke lade sig gøre, så også her har jeg gjort det jeg skulle. Den tidligere kasserer har her for nylig påstået, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig efter han blev suspenderet, dette er endnu et forsøg på at manipulere med endnu en løgn. På side 24 og 25 her i bladet kan du se forbundets LOVE og Metal Roskilde forretningsorden som fastslår at bestyrelsen er beslutning dygtig med 5 medlemmer. Han har i øvrigt selv skrevet under på bestyrelsens forretningsorden, som du også kan se på disse sider. Se ligeledes bestyrtelsen redegørelse om undertegnedes løn forhold, som tidligere kasserer også har underskrevet. Hvilket han egenhændig valgte ikke at følge, han så bort fra det bestyrelsen havde besluttet, for i stedet at køre en personlig hetz mod mig som formand. Du kan se hele begrundelsen her i bladet som begrunder og danner baggrund for, at bestyrelsen ikke havde andre muligheder tilbage end en suspension. Lørdag 14. februar 2015 var jeg i Holland med min ene søn, da valgte tidligere kasserer, at gå ud i offentligheden og kritiserer undertegnede igen i en situation hvor jeg ikke var hjemme, hvilket jeg betragter som meget usmageligt. Selv en fagforeningsformand har et familieliv og det passer heller ikke med Dansk Metals slogan TID TIL BØRN. I 2004 da jeg blev valgt til Formand i Metal Roskilde blev der vedtaget en handlingsplan på generalforsamlingen, som jeg og bestyrelsen har arbejdet målrettet efter lige siden. De er så blevet reviderede på forskellige bestyrelses seminar og det er disse handlingsplaner jeg har arbejdet målrettet ud fra i samarbejde med den sidende bestyrelsen igennem alle årene. Disse bestyrelses seminar viser tydligt at undertegne har evnet at få bestyrelsen til at arbejde kreativ, hvor vi har evnet, at nytænke og målrettet arbejdet ud fra det der blev besluttet. Hvilke blandt andet har betydet, at jeg i dag sidder i forretningsudvalget i Dansk Metal hvor Roskilde afdeling har stor indflydelse på de beslutninger som skal gavne Metals medlemmer. Desværre er det også fakta at tidligere kasserer efter generalforsamlingen har flyttede medlemmer uden medlemmernes viden, ja sågar hele virksomheder har han flyttet til andre afdelinger, virksomheder som ligger i Metal Roskildes område. Målet var, at få det til at se ud som om, at medlemmerne flygtede fra afdelingen efter jeg blev genvalgt på generalforsamlingen, det er direkte afdelings skadelig virksomhed og grov misligholdelse, at det tillidshverv medlemmer havde valgt ham til. 3

4 Udenlandsk overenskomst hos Kara/Noveren med P+K Konstruktionsbau GmbH. Indgået d. 26. juni Vi er i oktober 2013 blevet kontaktet af forbundet, at Industriens Pension ikke har fået nogen indberetning eller indbetaling på pension fra ovenstående firma. Vi har efterfølgende haft kontakt med firmaet i Tyskland, som oplyser os, at de har sendt penge til Industriens Pension, men at de også har fået dem retur igen, hvilket de ikke kan forstå. Det Tyske Handelskammer har været indenover sagen. Summa summarum er der intet gjort forkert fra Roskilde afdeling, ej heller noget ulovligt. Desværre var det denne her sag som den tidligere bestyrelse blev bildt ind, at det ville koste 22 millioner hvis der havde været sket noget, og at de ville være blevet personlig ansvarlige for pengene, hvilket intet har på sig. FAKTA 4 Hvilket Keld Bækkelund bekræfter på Metalskolen se resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014, et andet sted i bladet. Dette har han også bekræftet på afdelingens bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2014, udsnit fra referat: Keld Bækkelund Hansen fra forhandlingssekretariatet kom og fortalte om de meget omtalte Kara / Noveren overenskomster. Keld cementerede, at der ikke er lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren. Keld fortalte også, at afdelingen/bestyrelsen ikke har reel risiko for, at der stilles økonomisk krav mod dem i denne sag. Bestyrelsen betragter Kara / Noveren sagen for tilstrækkelig belyst og kan med sindsro konstaterer, at dette som forventet har været en storm i et glas vand.

5 From: Metal Roskilde Su bject: Afd blad - 1 mail D ate: 24 Apr :43 To: Double U ( w -u.dk Fra: Metal Roskilde Se ndt: 11. marts :34 Ti l: Cc: Bettina Elmeskov Emne: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Med venlig hilsen Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ t -online.de] Se ndt: 13. marts :29 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Se hr geehrte Frau Hübertz, die Deutsch-Dänische Handelskammer AHK ( Frau Behlendorf und Frau Kalo ) stand im Auftrag von uns schon im letzten Jahr mit der Industriens Pension in Kontakt. Im Anhang sende ich Ihnen eine Aufstellung der noch zu erstattenden Zahlungen. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe -----Original-Nachricht----- Betreff: Zahlungen für Pension Industriens Pension/DK (Dansk Metal, Roskilde) - P+K Konstruktionsbau GmbH, Papenburg Fr a: P+K Konstruktionsbau GmbH [ m Sendt: 7. april :40 Til: Inge Hübertz Emne: AW: Dansk Metal Roskilde, DK Sehr geehrte Frau Hübertz, Inge Hübertz Fax Metal Roskilde Elisagaardsvej 23B 4000 Roskilde Te elefon E- mail We b danskmetal.dk F acebook fa acebook.com/dcom/d anskmetal unsere Mitarbeiter haben vom bis zum in Dänemark gearbeitet. Unsere Mitarbeiter sind vor dem nicht in Dänemark gewesen. Der letzte Arbeitstag unserer Mitarbeiter in Dänemark war der Sie haben danach nicht wieder in Dänemark gearbeitet. Mit freundlichen Grüßen Andrea Krampe Kære fru Hübertz Vores medarbejder har arbejdet i Danmark fra den til Vores medarbejder var før den ikke i Danmark. Sidste arbejdsdag for vores medarbejder i Danmark var den De har ikke arbejdet i Danmark siden. Mail fra Dansk Metal Roskilde den 26. marts 2015 kl : Kære fru Krampe, Vores hovedkontor spørger efter følgende: Fra den 26.juni til den 6. juli 2013 Fra den 21. dec til sep med. Hvordan ser perioden ud, mangler der ikke betaling. 5

6 6

7 HVEM KENDER HÅNDSKRIFTEN PÅ DENNE KUVERT? KUVERTEN INDEHOLDTE ET TRUSSELSBREV SOM JEG HAR MODTAGET PÅ MIN PRIVATADRESSE! Kontakt venligst afdelingsformanden hvis du kender håndskriften eller ved hvem der har sendt det! 7

8 Industriens Pension 8 Gyldent år for medlemmerne i Industriens Pension Industriens Pension opnåede et samlet afkast af investeringerne på 12,6 mia. kr. i Medlemmerne fik mellem 7,8 og 11,4 procent i afkast i Medlemmer op til 45 år fik mest, fordi de har flest aktier. Du kan se, hvor meget din opsparing er vokset, hvis du går ind på hjemmesiden industrienspension.dk og logger ind på Min Side med NemID. Både aktier, obligationer og ejendomme gav pæne, positive afkast, men mest gav de mange danske aktier og investeringerne i virksomheder, der handles uden for børserne. Industriens Pension har investeret over 10 mia. kr. i danske aktier. De gav et afkast på 21,5 procent, og investeringerne i virksomheder, der ikke er børsnoterede, gav et afkast på 18,2 procent. Investeringer i virksomheder, som ikke er børsnoterede, er forbundet med større omkostninger, men vi forventer, at afkastet af disse investeringer vil mere end opveje de højere omkostninger. For eksempel har unoterede aktier de seneste fem år givet et årligt merafkast på 4 procent-point i gennemsnit efter omkostninger sammenlignet med aktier, der er børsnoterede, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension. Vi har altid været meget kræsne, når vi vælger, hvilke unoterede virksomheder vi investerer i. Det var vi også under finanskrisen, hvor det var muligt at købe sig ind i disse selskaber til meget fordelagtige priser. Det er blandt andet disse investeringer, vi har høstet frugterne af i 2014, siger Laila Mortensen. FAKTA Afkast i procent i 2014 Op til 45 år: 11,4 50-årige: 10,7 60-årige: 9,2 70-årige: 7,8 FAKTA Pensionister med gennemsnitsrente Pensionister, der gik på pension før juli 2012, har en pension med gennemsnitsrente. Det er en pensionsordning, hvor Industriens Pension hvert år fastsætter en kontorente, som indgår i fastsættelsen af pensionen. I 2014 var kontorenten efter pensionsafkastskat 6%, og i 2015 er renten blevet forhøjet til 8%.

9 KARA-overenskomsterne Resumé af indlæg om KARA-overenskomsterne på TR-konferencen den 4. oktober 2014 Den 4. oktober 2014 holdt Metal Roskilde tillidsrepræsentantkonference på Metalskolen Jørlunde. Her havde jeg bedt forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen om at komme og fortælle om, hvad der var op og ned i hele sagen om KARAoverenskomsterne. Da der åbenbart fortsat er tvivl om, hvad der blev sagt, bringer jeg her et kort resumé af Keld Bækkelund Hansens indlæg, som tog udgangspunkt i de punkter, som kan ses på billedet til højre. 1. Rammerne for mødet Keld Bækkelund Hansen indledte mødet med at sætte rammerne. Han ville alene forholde sig til punkterne på dagsordenen og ikke kommentere på, hvad andre eventuelt havde sagt i sagen. 2. Laval-dommen Laval-dommen har bevirket, at der stilles bestemte krav til, hvordan en overenskomst skal se ud for, at man kan konflikte sig til en overenskomst over for en udenlandsk virksomhed. Den type overenskomster kalder man i daglig tale Laval-overenskomster. Og hvis en Metalafdeling gerne vil lave en overenskomst med en udenlandsk arbejdsgiver, kan de hente Lavaloverenskomsten som standarddokument på forbundets intranet. De er selvfølgelig i overensstemmelse med de arbejdsretslige principper. 3. Hvad er en tiltrædelsesaftale/lokaloverens komst? Det blev gennemgået, hvad en tiltrædelsesaftale/ lokaloverenskomst er for en størrelse, herunder at man som afdeling/organisation ikke må indgå overenskomster, der ikke indeholder betaling til fonde eller samlet set er ringere end forbundets hovedoverenskomster. 4. Forhandlingssekretariatets administrative procedurer i forbindelse med afdelingernes indgåelse af tiltrædelsesaftaler/lokaloverenskomster Hvis en afdeling fx har indgået en overenskomst uden indbetalinger til fonde, sender Forhandlingssekretariatet i forbundet et standardbrev til Metalafdelingen og beder dem om at få fondsindbetalingerne med. Metal Roskilde fik ved en fejl sådan et brev. Keld Bækkelunde Hansen beklagede fejlen og gjorde opmærksom på, at Metal Roskilde ikke skulle have haft det brev, da afdelingen jo netop havde benyttet sig af for-bundets Laval-overenskomster. Det, der bragte forvirring, var, at Metal Roskilde ikke havde fået meddelt forbundet, at afdelingen havde indgået overenskomsterne. Det er selvfølgelig en fejl fra afdelingens side. Men at det ville kunne føre til, at afdelingen skulle kunne ifaldes et erstatningsansvar, som i yderste konsekvens kunne bevirke, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kunne blive erstatningsansvarlige, har ikke hold i virkeligheden. Det vil kun kunne betragtes som en juridisk urealistisk hypotese. 5. Status på KARA-overenskomster Status på KARA-overenskomsterne blev gennemgået. 6. Spørgsmål Keld Bækkelund Hansen svarede på spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne. KARA Det er luftkasteller. Der er ikke lavet ulovlige overenskomster på Kara / Noveren, udtaler Keld Bækkelund Hansen på Metal Roskildes weekendkonference. Og det ville ikke have kunnet koste bestyrelsen en krone. 9

10 Provinsens produktion PROVINSEN Provinsens produktion er altafgørende for Danmark Jeg er træt af den falske fortælling om udkantsdanmark, som i årevis er blevet dyrket af store dele af den københavnske elite. Politikere, embedsmænd og kunstnere, har brugt en stor del af deres vågne timer på at tale dårligt om store dele af vores land, samtidig med at de har lavet et glansbillede af storbylivet i hovedstaden. Hvis man åbner en avis, ser en film eller følger med i den offentlige debat, så får man hurtigt det indtryk, at det er København som trækker læsset, og sikrer den danske velstand og velfærd. At det er i hovedstaden man finder vækst, initiativ, virkelyst og kreativitet, alt imens at kriminaliteten, arbejdsløsheden og ensomheden hersker i resten af landet. Det er en myte som vi skal have taget et opgør med. Hellere i dag end i morgen. Det er derfor at jeg har skrevet bogen Udkantsmyten. I den dokumenterer jeg bl.a. at det i høj grad er de stærke danske arbejdspladser især industrivirksomhederne uden for København, som bidrager til at skabe velstand og fremdrift i vores land. Det er uden for hovedstaden, at der produceres de industrivarer af høj kvalitet, som har sikret, at den danske eksport aldrig har været større. Det er i dag 62% af eksporten der kommer fra varer, og den største varegruppe er maskiner. Kaare Dybvad Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Sjællands Storkreds Alene vores salg af maskiner er større en den samlede eksport af viden, som fx konsulentydelser, finansielle ydelser, licenser og computerprogrammer. Jeg bruger bl.a. virksomhederne Power Stow og Vestergaard fra Roskildeegnen som eksempler på stærke danske virksomheder der sikrer vækst og beskæftigelse. Produktionsdanmark skaffer pengene til vores ældrepleje, erhvervsuddannelser, folkeskoler og motorveje. Det er ikke den kreative klasse på Østerbro der gør det selvom mange desværre har den opfattelse. På trods af at det er i hele landet at man finder roden til vækst, beskæftigelse og flid, så har man ført en centraliseringspolitik som fuldstændig har drænet store dele af landet for statslige arbejdspladser og uddannelsestilbud. Man samler mere og mere i København, og glemmer resten af landet, hvilket gør at vi får ringere eksport og færre unge med kompetencegivende uddannelser. Det kan udvikle sig til en katastrofe, hvis vi ikke fundamentalt ændrer kurs. Derfor har jeg skrevet bogen, og mit budskab er klart: Vores velfærd er afhængig af stærke produktionsarbejdspladser og flere i uddannelse. Hvis vi skal lykkedes med det, så er investeringer udenfor København en del af svaret. 10

11 Casper fra Stryhns i Roskilde fik sølv ved DM i Skills. Det blev en velfortjent sølvmedalje til 24-årige Casper Stilhoff Thomsen fra Stryhns, da han var til DM i Skills i Bella Centret i København. Casper har været i lærer som automatiktekniker som er en 4-årig uddannelse. Det var første gang at hans fagområde var med i Skills, siden mesterskabet begyndte i FAKTA Hvad er der DM i Skills? Det er der hvor de lærlinge som tager en erhvervsuddannelserne på de Tekniske Skoler konkurrerer om at blive Danmarksmester i lige netop deres fag. Der var i alt 300 unge fra hele landet som konkurrerede. En række af vinderne fra DM i Skills 2015 har mulighed for at gå videre til World skills i Brasilien til sommer. Næste år bliver DM i Skills afholdt i Fredericia, i perioden d februar DM i Skills Der var i alt 42 forskellige fag og det er blevet Danmark største uddannelsesevent med i alt besøgende, det var ny rekord. Det er en fantastisk måde at erhvervsuddannelserne kan vise hvad en lærling kan. Vise deres faglighed og håndværk, også kaldet kloge hænder. Det er det der skal til for at trække unge til erhvervsuddannelserne, mener jeg som Metal Roskildes formand. Jeg var med inde i Bella Centret for at støtte Casper fra Stryhns. Afdelingen havde en gave til Casper. Et gavesæt bl.a. med en ny kuglepen til at underskrive Casper s ny ansættelseskontrakt med. Det var en fantastisk oplevelse jeg ikke vil være foruden, det tror jeg er godt for mit cv, fortalte den stolte lærling Casper og fortsætter med stor iver at fortælle om skills. At de selv skulle løse alle de stillede opgaver fra bunden både mekanisk og fysisk. Der var tre opgaver og de brugte ca. 9 timer om dagen på hver opgave. Det var en meget stor personlig udfordring, meget større end at være på skole. Tidsmæssigt passede de stillede opgaverne rigtig godt, men man skal nok gøre noget mere for at gøre det mere publikumsvenligt så man bedre kan se hvad en automatiktekniker laver. Hvad er så planen for Casper nu hvor han er udlært. Casper fortæller, at han bliver udlært d. 31. januar 2015 og at han er blevet tilbudt at fortsætte på Stryhns. Der er så her kuglepennen skal i brug den jeg har fået af Metal Roskilde, til at underskrive den nye kontrakt. Det glæder jeg mig meget til, for så skal kæresten som jeg har kendt i seks år og jeg se på ny lejlighed her i Roskilde. Planen på længere sigt er, at vi gerne vil købe et hus sammen her i Roskilde. Det er vigtigt at vi får de unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne. Dette da vi ved at vi får brug for arbejdskraft lige om lidt. I 2020 ser det ud til, at vi vil mangle faglærte og her er det vigtigt at alle tager ansvar for, at vi får skabt praktikpladser nok til alle de unge der kan og vil. Her vil jeg lige pointer, at jeg som formand i Metal Roskilde har haft 3 lærling. Det er vigtigt vi uddanner vores egne unge mennesker så de kan komme i arbejde, i stedet for, at vi skal importerer arbejdskraft fra udlandet, når vi kommer til at mangle arbejdskraften. DM I SKILLS 11

12 Hvem kan have noget imod tusindvis af nye arbejdspladser? Af Mette Gjerskov, Folketingsmedlem på Sjælland (S) For nylig var jeg en tur rundt i nogle af de lejligheder, som Boligselskabet Sjælland skal til at renovere i de kommende år. Der ligger rigtig mange håndværkertimer, når almene boliger skal renoveres bare i Roskilde. Og det bliver både flot og moderne. Vi regner med, at boligaftalen med renovering af boliger kommer til at give hele arbejdspladser spredt rundt i landet. Og pengene kommer fra Landsbyggefonden, som er lejernes egen opsparing. Hvordan kan man være modstander af sådan en plan? Tjah, det går også over min forstand, men Venstre ville ikke være med. Heldigvis var der et flertal i Folketinget, som var enige med os private jobs. Bedre boliger til lejere. Værn mod social dumping. Vi tilbyder fast arbejde til tusindvis af håndværkere og byggearbejdere på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke bidrage til social dumping med urimeligt lave lønninger. Samtidig sikrer vi praktikpladser til de unge, så de kan få en faglært fremtid. Og de mange tusind mennesker, der bor i almene boliger får bedre lejligheder. Vi energirenoverer til gavn for både klimaet og pengepungen. Endelig skal vi huske på, at planen også skal gøre det tryggere at bo i almene boligområder. De skal indrettes endnu bedre, så der både er kvalitetsbyggeri og en tryg ramme for både børn og ældre. Ofte bygger politiske aftaler på en bunke kompromisser, hvor man må æde nogle mindre gode ting, for at få sin politik igennem. Men jeg er så stolt af boligaftalen, for der er simpelthen ingen hår i suppen. Faktisk burde ethvert folketingsmedlem have klappet aftalen igennem. Det gjorde Konservative, SF, DF og Enhedslisten sammen med regeringen. Men Venstre og Liberal Alliance vendte aftalen ryggen. Nye arbejdspladser Jeg er målløs. 12

13 Årets personvognsmekaniker Metal indstillede Mohamed til pris som årets personvognsmekaniker Mohamed Abou Kachbeh er ved at uddanne sig som personvognsmekaniker på Roskilde Tekniske Skole. Han gør det så godt, at Metal indstillede ham til årets personvognsmekaniker. Mohamed har valgt at tage sin uddannelse på skolen som EUX, hvor en del af uddannelsen har fag på gymnasieniveau. Dermed har Mohamed bedre muligheder for videreuddannelse, end hvis han havde taget den normale uddannelse til personvognsmekaniker. Mohamed fortæller, at han måske vil læse til ingeniør, når han er færdig som personvognsmekaniker. Han vil have et job, hvor han kan bruge sit hoved og sine hænder, fortæller han. Uddannelsen har han klaret med gode karakterer. Som et skulderklap for sin gode præstation gennem uddannelsen og sin væremåde har Metal Roskilde indstillet Mohamed som årets personvognsmekaniker. Mohamed er 25 år og har prøvet mere end de fleste unge mennesker på hans alder. For Mohamed er det helt naturlig at tage initiativ og tage ansvar. Han har haft flere tjanser som bestyrer, blandt andet på en café i København. Og så har han også haft egen virksomhed som bilforhandler. Han søger også nye eventyr, når chancen byder sig. Da chancen opstod for nogle år siden, valgte Mohamed at tage til Afrika, hvor han i en periode arbejdede som bestyrer i et supermarked. Mohamed er en aktiv herre, der ved siden af uddannelsen, arbejder som frisør, dyrker sport og har familie og venner. Han fortæller, at det er helt nødvendigt for ham at koordinere og tilrettelægge sin tid for at nå alt det, han gerne vil. F.eks sætter han sig ned hver søndag og laver en plan for de ting, han skal nå i løbet af den kommende uge. Evnen til at planlægge har også sat sine spor på Mohameds skolegang på Roskilde Tekniske Skole, hvor han har afleveret opgaverne til tiden og fået karakterer over gennemsnittet. MOHAMED Desværre blev det ikke Mohamed der løb med titlen. Vi ønsker Mohamed god vind fremover. 13

14 HITLISTE 14 1 Risø DTU, Ingeniørassistenter 263,48 2 SKS Kraner A/S 238,25 3 Johnson Controls Denmark 225,73 4 Andersen & Martini 219,71 5 2M-Locatel A/S 218,29 6 Københavns Lufthavne Roskilde 216,30 7 Teknologisk Institut 215,83 8 Terminalen Taastrup, Ole Mathiesen Biler A/S 215,00 20 kr. over afdelingens gennemsnit 214,02 9 Danske Fragtmænd, Sjælland 211,12 10 Danfysik 210,00 11 Nunc A/S 209,88 12 Hardi International 209,21 13 FDM Test & Bilsyn 209,20 15 kr. over afdelingens gennemsnit 209,02 14 Arriva Danmark A/S 208,80 15 Bekker Larsen Auto Automekaniker 208,00 16 Soco System A/S 207,92 17 Electrolux Home Products 206,55 18 Roskilde Universitetscenter 205,63 19 Roskilde Låseservice 205,56 20 Washtec A/S 205,00 21 JFE A/S 205,00 22 Danmarks Miljøundersøgelser 204,89 10 kr. over afdelingens gennemsnit 204,02 23 Volvo Danmark A/S 203,81 24 Pacco A/S 203,69 25 Dansk Retursystem A/S 202,13 26 TCM A/S N.P. Trucks 201,00 27 Dansk Dekommissionering 200,62 28 Nyscan A/S 200,34 29 Granly Diesel 200,09 30 Ebbes Kleinsmedie ApS 200,00 31 Unomedical A/S 200,00 32 Leon Hansen Maskinfabrik A/S 200,00 33 Auto-Forum A/S / Pladesmed 200,00 34 Chr. Hansen A/S 199,58 5 kr. over afdelingens gennemsnit 199,02 35 ICS Industrial Cooling Systems 199,00 36 Ingemann Maskinfabrik A/S 197,06 37 Applus Roskilde 196,00 38 Allesøe Specialmaskiner 196,00 39 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 195,05 40 Vognmand Kold I/S 195,00 41 Kirkebjerg A/S 195,00 42 Power Stow A/S 195,00 Afdelingens gennemsnit 194,02 43 Auto-Forum A/S / Automekaniker 193,11 44 Banedanmark Entreprise 191,32 45 Pitzner Materiel A/S 191,19 46 Kohberg Bakery Group A/S 191,00 47 Nellemann Roskilde A/S 190,00 48 Bilforum, Tåstrup 190,00 49 Frøni ApS 190,00 50 PMN Industri A/S 190,00 HITLISTE oktober Vestergaard Company A/S 190,00 52 O.G. Maskiner A/S 190,00 53 K S Smede og Montage 189,15 5 kr. under afdelingens gennemsnit 189,02 54 Wicotec A/S 189,00 55 Tekimex International ApS 188,50 56 Neisa Denmark A/S 188,00 57 Arne Stubbe Automobiler A/S 188,00 58 Air Liquide Danmark A/S 187,11 59 Uddannelsescentret i Roskilde 186,00 60 Delpro A/S 185,85 61 Ejner Hessel, Sjælland A/S 185,00 62 Smede Design 185,00 63 Andersen Biler A/S - Roskilde 185,00 64 Per Aarsleff A/S 185,00 65 City 2 184,62 10 kr. under afdelingens gennemsnit 184,02 66 Vejlebo og Winther - Peugeot 184,00 67 Roskilde Tekniske Skole 183,99 68 Materialegården Roskilde 182,42 69 Sivertsen 182,00 70 AC Auto 180,00 71 Sonion A/S 180,00 72 Randløv Petersen A/S 180,00 73 Bjarne Nielsen, Osted 179,70 15 kr. under afdelingens gennemsnit 179,02 74 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus 178,79 75 HMF Group A/S 178,75 76 Gunner Due Biler Roskilde 178,12 77 Risø DTU, Maskinarbejder/Kedel og Maskinpasser 178,00 78 Roskilde Bilcenter A/S 178,00 79 Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital 177,83 80 G. Tscherning A/S 177,76 81 Loxam 177,00 82 Carlo Lorentzen Smed 177,00 83 Bjarne Nielsen, Roskilde 175,60 84 Clextral A/S 175,55 85 Svotec A/S 175,00 86 Smedefirmaet Raunkjær ApS 175,00 87 Rensningsanlæg Bjergmarken 174,46 20 kr. under afdelingens gennemsnit 174,02 88 European Freeze Dry ApS 170,00 89 Dansk Stålplade Teknik A/S 170,00 90 Atek Teknik 170,00 25 kr. under afdelingens gennemsnit 169,02 91 Glud & Marstrand A/S 168,00 92 Taastrup Bilsyn 166,53 93 Skandinavisk Dæk Import 166,00 94 Kjærulf Pedersen A/S 165,00 95 Scansign København A/S 165,00 96 AC Stål A/S 164,75 30 kr. under afdelingens gennemsnit 164,02 97 Euromaster Danmark A/S 160,00 98 Crh Concrete A/S 159,50 99 Multi Auto 155,00 Beregning af statistik Kommune og Stat. De opgivende lønninger/gennemsnit skal være incl. medlemmets egne andel af pensionen. Beregningsmetode for alle metalmedlemmer. Ved beregning af gennemsnit bruges den fulde lønindtjening, minus genetillæg, overarbejdstillæg, skifteholds/forskudt tids tillæg samt arbejdsgiverpension. Deles med det samlede antal arbejdstimer i kvartalet.

15 Cirkusrevyen 2015 Metal Roskilde inviterer igen vores medlemmer i cirkusrevyen. Arrangementet vil finde sted fredag d. 26. juni Forestillingen begynder kl Vi mødes som sædvanlig i afdelingen først, til lidt hygge, med ost og rødvin. Der vil være fællestransport med bus derind her fra kl og hjem ca. kl Vi mødes i afdelingen kl Vi har været heldige at få 56 billetter. Prisen er kr. 445,00 pr. billet. Deltagere betaler selv, dog kun for billetten, ost, rødvin og transport står afdelingen for. Billetter bestilles i afdelingen Betaling aftales ved bestilling af billetter på telefon Betaling skal ske på vores konto Tydelig anført med navn, cpr. nr. og teksten cirkusrevy. Billetterne er først reserveret når pengene er modtaget i afdelingen, dette skal ske senest 5 dage efter reservation pr. telefon, da der er stor efterspørgsel på disse. I modsat fald ser vi os nødsaget til at sælge dem til anden side. Tilmelding er bindende. Der kan desværre ikke refunderes ved afbud, da vi har betalt og ikke selv kan få dem refunderet. Vi vil dog altid godt være behjælpelige med at prøve, at sælge dem til anden side. 15

16 ScanPeople ApS Hvorfor vælge ScanPeople frem for andre bureauer? At benytte en rekrutteringspartner uden det fornødne kendskab til den specifikke faggruppe eller branche ender alt for ofte i en ansættelse af den forkerte medarbejder, udtaler Brian Jørgensen fra ScanPeople ApS. Der bliver fra ScanPeople ApS side lagt stor vægt og fokus på at hjælpe samarbejdspartnere med at fremskaffe de rette medarbejdere og samtidig få frigivet ressourcer. ScanPeople ApS konsulenter besidder stor teknisk indsigt, og med de mange forskelligartede baggrunde som ScanPeople ApS medarbejdere har indenfor mekanik, maskin, automation, elektro og el teknik står ScanPeople ApS stærkt indenfor dette felt. Konsulenterne hos ScanPeople ApS besidder en god og solid erfaring indenfor search, rekruttering og udlejning af midlertidigt arbejdskraft. Ny tiltrædelsesaftale mellem Metal Roskilde og ScanPeople ApS. Vi kan hjælpe til at jobsøgere kan finde et arbejde der matcher deres kvalifikationer. ScanPeople ApS er et vikar og rekrutteringsbureau der har specialiseret sig i levering af personale til virksomheder indenfor industri, medico og teknik. Herunder smede, Industriteknikere/maskinarbejdere samt medarbejdere indenfor mekaniskmontage mv. ScanPeople ApS har løbende en del vikariater og faste stillinger indenfor dette område, dog har første kvartal af 2015 været stille på denne side, men ScanPeople ApS forventer vækst indenfor området i andet kvartal og frem. ScanPeople ApS konsulenter er dagligt i kontakt med mange virksomheder og ved derfor, hvordan jobmulighederne ser ud indenfor de forskellige fagområder. ScanPeople ApS besidder et stort netværk og gør brug af sin store kontaktflade når de skal hjælpe en afskediget videre i sit karriere forløb, eller en virksomhed der mangler en kvalificeret medarbejder. ScanPeople ApS og Metal Roskilde ser frem til et godt og konstruktivt fremtidigt samarbejde med stort fokus på gensidig tillid, respekt samt sikring af sunde arbejdsvilkår for medlemmer og brugervirksomheder. Værnefodtøj Listepriser for værnefodtøj fra 1. marts 2015 Industriens Overenskomst. Listepris I - træsko 443,00 kr. Listepris II - sko 703,00 kr. Listepris III - støvler 824,00 kr. 16 Disse to hæfter kan hentes i afdelingen.

17 Kassererens og Ebbe Hyldals påstande i pressen. Kassereren har påstået i pressen, at jeg skulle være skyld i udskiftning af personalet i afdelingen a-kasse. Indledningsvis vil jeg oplyse, at denne påstand kommer noget bag på mig, da det er kassereren der er daglig leder af a-kassen. Jeg har nu været afdelingsformand i 11 år, og har fortsat den samme sekretær som altid. Men det er da rigtigt, at der er sket udskiftning af personalet igennem de år der er gået, men at jeg skulle være ansvarlig, er noget af en påstand. I de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, har jeg afskediget en a-kassemedarbejde på grund af faldende medlemstal, faldende antal ledige medlemmer og centralisering/digitalisering af a-kassen. Der har været 7 udskiftninger i de 9 år Lars Krab Larsen har været kasserer, de 3 har været elever, hvoraf de 2 efter endt læretid ønskede at prøve noget andet, den tredje elev blev fyret af Lars Krab Larsen. Så er der 2 som havde fået arbejde i et andet forbund. Fakta er! Så har der været 2 personalesager hvor den ene nægtede at arbejde sammen med Lars Krab Larsen da han blev valgt, der var ikke andre muligheder end afsked. Da vedkommende var tidligere tillidsrepræsentant med 25 års anciennitet, kostede det afdelingen en godtgørelse på ,77 kr. Så har Lars Krab Larsen som omtalt afskediget en elev, hvor der efterfølgende blev indgået et forlig med vedkommende, dette forlig kostede afdelingen tre og en halv måneds lærlingeløn. Udover det, så valgte vores rengøringsdame at stoppe hernede grundet Lars Krab Larsen, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men det kan han jo selv redegøre for på den kommende generalforsamling. Så også Ebbe Hyldals påstande om, at disse sager har kostet afdelingen millioner af kroner, kan klart tilbagevises, som en påstand uden hold i virkeligheden. Det undre mig hvor han har disse oplysninger fra da det er et bestyrelses anlæggende. FAKTA ER...! Det er selvfølgeligt meget beklageligt, at disse påstande giver afdelingen et meget dårligt ry i offentligheden, når nu sandheden er en anden. 17

18 Download dit medlemskort LO PLUS Spar penge med din telefon: Download dit medlemskort til mobilen Metal Roskilde lancerer nu et medlemskort til mobilen, så du fremover kan nøjes med at bruge din smartphone til at få glæde af over kontante medlemsrabatter over hele landet. Som medlem af Metal Roskilde er du automatisk med i fordels- og rabatordningen LO Plus, der giver dig rabat i over forskellige butikker i Danmark. Nu lancerer din fagforening som et af de første et medlemskort til mobilen i samarbejde med LO Plus. Det nye medlemskort gør det både hurtigere og nemmere for dig at være medlem af Metal Roskilde. Med det mobile medlemskort kan du nemlig både spare penge samt finde kontaktinformationer til din fagforening og din lokalafdeling via din mobiltelefon. Det nye mobile medlemskort henter du via LO Plus nye app. Når app en er downloadet, skal du logge ind via Nem-ID den første gang. Derefter bliver du bedt om at lave en 4-cifret kode, som fremover bliver din personlige adgangskode. Efter første login får du adgang til dit eget personlige medlemskort, og du er klar til at bruge app ens mange rabatmuligheder i hele landet. App en kan guide dig til den nærmeste butik, hvor du kan få rabat, eller du kan vælge at få vist en liste med samtlige rabataftaler, så du selv kan lave en søgning. App en indeholder også en liste med inspiration til fordelagtige rabatter, og du kan altid se en oversigt over de nyeste rabatmuligheder. Sidst men ikke mindst får du også hurtig adgang til at informationer til din lokalafdeling og din fagforening. Så har du altid din fagforening lige ved hånden. Om LO Plus: LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning, som er blevet til i samarbejde mellem en række af LO's forbund. LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes af Alka, LO og forbundene i fællesskab. I dag har LO Plus ca medlemmer, der har mulighed for at anvende de fordele, der er tilknyttet deres medlemskort til forbundet. Medlemmer kan få rabat ca forskellige steder i Danmark. Man kan tilmelde sig LO Plus nyhedsbrev, som kommer ca. hver uge med mange gode tilbud. På loplus.dk kan man også finde en oversigt over alle rabatstederne. 18 FOR YDERLIGERE INFORMATION: Lone Hauerberg, Marketingchef i LO Plus Telefon: Mail:

19 LO Plus rabatkort Dit medlemskort er også et LO Plus rabatkort Dit medlemskort til Metal Roskilde er også et LO Plus rabatkort, der giver dig store rabatter i mere end butikker over hele landet. Når du bliver medlem af Metal Roskilde, får du automatisk et medlemskort tilsendt. Kortet fungerer også som medlemskort til rabatordningen LO Plus og giver dig rabat i en lang række butikker og steder. Få dit medlemskort på mobilen Du kan også få dit medlemskort i en app på din telefon. Med dit medlemskort på mobilen har du altid Metal Roskilde og alle dine rabatfordele tæt på. Send en sms med teksten KORT til 1999, så modtager du et link til download af dit medlemskort. Koster alm. sms-takts. Læs mere på På LO Plus hjemmeside kan du se, hvor du kan få rabat og hvor meget, du sparer med medlemskortet. Du kan også beregne, hvor meget du sparer, ligesom du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, og få besked, når der er indgået nye rabataftaler. Besøg MasterCard og medlemskort i et Du har som Metal Roskilde-medlem også mulighed for at få et LO Plus Guldkort, som er et kombineret MasterCard og LO Plus/medlemskort. Med LO Plus Guldkortet får du både rabat og har mulighed for at få rentefri kredit i op til 52 dage. Kortet koster 0 kr. i oprettelse og 0 kr. i årsgebyr. Læs mere om LO Plus Guldkortet på Har du mistet dit medlemskort? Har du mistet dit medlemskort eller vil du genbestille det, kan du kontakte LO Plus alle hverdage mellem kl og på telefon LO Plus kan sørge for at spærre dit medlemskort og udstede et nyt kort til dig. Du skal have dit medlemsnummer og/eller personnummer parat, når du ringer. Du kan også hente medlemskortet til din telefon på Så får du kortet med det samme. 19

20 A-kasse NYT Når et kursus afbrydes af arbejde eller sygdom. Et medlem der er påbegyndt et kursus eller uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af arbejde eller sygdom, har ret til et tilsvarende kursus eller dele af det uddannelsesforløb, når medlemmet igen er ledig. Medlemmet vil i den situation have ret til den del af et uddannelsesforløb, som medlemmet ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan medlemmet i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt, og skal kunne holdes indenfor referenceperioden på 6 eller 9 måneder. Ændring af reglerne om g-dage for ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Der er ingen ændring af reglerne for ansættelsesforhold med en varighed på 3 måneder eller mere. Fra. 1. januar december 2016 skal arbejdsgiveren kun betale 2 g-dage til medlemmer, hvis ansættelsesforhold har haft en varighed på mindre end 3 måneder. Perioden på 3 måneder beregnes fra første dag i ansættelsesforholdet til og med fratrædelsesdagen. Månederne opgøres som løbende måneder. Hvis medlemmet efterfølgende ansættes hos den samme arbejdsgiver, begynder en ny periode på 3 måneder. Fra d. 1. januar 2017 skal arbejdsgiveren betale 1 g-dag til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Fra d. 1. januar 2018 skal arbejdsgiveren ikke betale g-dage til medlemmer med et ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder. Reglerne om afskaffelse af g-dage for ansættelser under 3 måneder gælder ikke for medlemmet med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det betyder at arbejdsgiveren, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, fortsat skal betale g-dage til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 20 Metal vil gerne orientere dig og din virksomhed om nye videreuddannelsesmuligheder for faglærte. Du og dine kolleger har allerede en god faglig uddannelse. Mange har også deltaget i efteruddannelse. Som noget nyt er det nu også muligt at tage videregående uddannelse på deltid altså samtidigt med jobbet bevares. Den mulighed vil vi, Dansk Metal og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), gerne fortælle dig og din virksomhed om, og vil derfor gerne mødes med dig og din ledelse. Mødet vil tage ca. en time. Under den fælles titel Akademiuddannelse, findes en lang række forskellige uddannelsesretninger bl.a. indenfor: Innovation, produkt og produktion (bl.a. produktionsoptimering, projektledelse mv.) Informationsteknologi (bl.a. Systemadministration, Software- og Webudvikling) Energiteknologi (bl.a. Beregning, projektering og vedvarende energi) udbydes ikke af EASJ Automationsteknologi (Er under udvikling) Autoteknologi (Er under udvikling) Uddannelserne er modulopbyggede, og kan kombineres på mange forskellige måder. På mødet vil vi gerne fortælle om uddannelsernes indhold, de økonomiske muligheder for virksomheden og den enkelte medarbejder samt hvornår og hvordan uddannelserne udbydes. Kort om Akademiuddannelser: Forgår på deltid, eksempelvis med en undervisningsdag pr. uge. Derudover vil der være hjemmearbejde i form af læsning og opgaveskrivning. Kompetenceudvikling er en fordel for såvel virksomhed som medarbejdere. Det du lærer på uddannelsen bygger videre på din viden, og undervisningen og opgaver kan knyttes til dit nuværende job Undersøgelser viser at videreuddannede får højere løn og har mindre ledighed Uddannelsen kan finansieres af virksomheden eller kompetencefondsmidler Uddannelserne udbydes af EASJ i foråret 2015 Læs mere på:

21 70 års jubilar Robert Anton Holm - 70 års jubilar. Ikke alene er Robert 70 års jubilar, han bliver også 90 år d. 14. juni Et stort tillykke med det. Robert har stadig meget mod på livet og det var meget livsbekræftende at besøge ham i hans nye lejlighed i Hvalsø. Robert fortalte, at han og hans hustru har haft guldbryllup, ja de har været gift i 56 år, men de fik aldrig børn. Robert fortalte også levende om det hus han selv byggede i Kr. Såby, hvor konen og han boede i mange år. Som han husker det, så tog det faktisk kun et år at bygge huset, hvor han i øvrigt samtidig passede sit almindelige arbejde. Roberts og hans kone elskede at tage på krydstogt og gøre sig fine om aftenen på skibet. Han fortalte endvidere, at han kun havde familie i USA. Første gang han og fruen tog på krydstogt til USA, havde familien opgraderet opholdet på skibet til suiten. Dette huske han tilbage på med stor fryd. Hans fætter blev taget af tyskerne i Han kom hjem med de hvide busser og tog derefter til USA i 1945 efter krigen. Robert er tidligere cykelrytter. Han fortalte, at han i længere tid havde spinnet 32 minutter hver morgen på sin spinner cykel, for at holde sig i form. Hans læge havde dog anbefalet ham at gå ned til 16 minutter og her bekræftede Robert med et stort smil på læben, at det råd havde han valgt at følge. Han fortalte endvidere, at han meldte sig ind i en cykelklub i 1940 og nu er blevet æresmedlem i KCK Herlev. Robert var i Tyskland i 7 måneder i 1947, for at være med til at bygge Tyskland op efter krigen. Det var en oplevelse jeg aldrig glemmer. 21

22 Produktionsskole igen dyr Af: Jens Ove Nielsen (Formand for Greve Produktionsskole) Igen dyr på den gamle Tune Landbrugsskole Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole. Der har overtaget den historiske gamle Tune Landbrugsskole har indkøbt to Shetlands ponyer og planlægger at der skal indkøbes to mere samt udvides med nogle kødkvæg. Skolen har for mange år siden haft mange dyr. Da Landbrugsskolen startede i 1871 var det med undervisning i pleje af dyr samt drift af landbrugsjorden. Helt frem til 1970 havde de fleste folkehøjskoler landbrugsundervisning, og de fleste landbrugsskoler havde højskoleundervisning. Nu er vi så vidne til at Greve Produktionsskole har forenet linjerne i Dansk uddannelseshistorie. Indtil videre er der 5 lærlinge der har fuldført deres lærlingeforløb med flotte resultater. Kontor, med specialerne administration og økonomi Ernæringsassistent Hotel- og fritidsassistent Receptionist Konference- og selskabstjener Anlægsgartner Maler IT-support Ejendomserrvicetekniker Gastronomuddannelsen Kok Frisør og kosmetikfaget Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup er godkendt af de faglige udvalg til at gennemføre uddannelse inden for følgende fagområder: På Produktionsskolen vægter vi derfor en stor bredde af værksteder, som kan tilgodese en meget bredt differentieret målgruppe, og som har et relevant indhold i forhold til, at de unge kan komme videre i uddannelse og arbejde. Vi vægter høj faglighed såvel hos lærere som hos vejledere samt et stort nærvær i forhold til skolens elever. Vi oplever Produktions-skolen som en velfungerende skole, som generelt har et godt image blandt de unge og forældre. Her til sommer skal Produktionsskolen igen være repræsenteret til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi forventer at indgå et samarbejde med Greve Museum om et museumsprojekt der vil bidrage til, at Tune Landboskoles lokalhistorieriske betydning ville blive afdækket, og at vi kunne bruge disse historier i forhold til markedsføring. Produktionsskolen i Greve- og Høje Taastrup har 21 forskellige værksteder. 22

23 25 års jubilarer Jan Lusty Claus Richardt Collatz Kenneth B. Lausten Westergaard Jan Peter Elle Henriksen Thomas Puro Ulrik Andersen Per Aagaard Jensen Per Pedersen Allan Bo Nyboe Bo Sillesen Ib Sørensen Kjeld Arvig Sonne Nielsen Finn Christian Hansen Claus-Jørgen Christensen Michael Rieb Tom Hagelund Madsen Dennis Paw Andreasen Carsten Marti Nielsen Martin Lausten Bo Christian Trab Jesper Steen Giesmann Nicolaj Aksel Pedersen Mogens Svaneklink Hansen Jesper Nagel Allan Sonne Nielsen Jens Christian Ravn Jesper Henriksen Romme Michael Andersen Aksel Lund Andersen Torben Nielsen Martin Brinckopff Jensen Lars Birger Skjønnemann Jesper Morgan Tønder Winding Jubilarer i års jubilarer Jens Ove Sørensen Peter Kotschwara Otto Madsen Lars Torben Jensen Henning Søbjerg Rasmussen Arne Otto Sørensen John Nordkvist Svendsen Henrik Dennis Nielsen Jørgen Fornitz Møller Erik Hansen Kaj Mikaelsen Ole Vagner Jensen Jan Antoni Grys Torben Jørgen Wolff Ralf Günter Bengtsson Freddy Rosning Rosving Claus Graversen John Hummelsberger Flemming Hansen Kaj Erik Krogholt Uffe Eskildsen Carsten Jørgensen Frank Lindegaard Jensen Benny Rosenkrans Madsen Edvard Henning Thalsø Verner Wittrup Jensen Karsten Lohmann Andersen Frank Andersen 50 års jubilarer Jørgen John Peter Henriksen Hans Frede Jensen Vito Savino Finn Hansen Hans Jørgen Brandt Bøie Voss Boldvig Finn Larsen Uffe Harder John Leonhard Hansen Jørgen Larsen Hans Jacob Lundgren Ganzhorn Allan Herluf Thuesen Søren Thrane Niels Frank Petersen Tommy Felsted 60 års jubilarer Henning Dechau Hans Tormod Larsen Bent Steen Andersen Erling Hugo Brun Poul Aage Jacobsen Fritz Andersen John Erik Franklin Persson Bent Pedersen Finn Rasmussen 70 års jubilarer Aage Emmanuel Christensen ET STORT TILLYKKE TIL ALLE!! Indbydelse til jubilarfesten, som afholdes d. 20. november 2015, bliver sendt direkte til jubilaren. 23

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven 1 2 3 4 OPSAGT? KOM HURTIGT VIDERE MED METAL JOBSTARTER MAGASINET FRA DANSK METAL MAJ 2014 Havnen Metallere knokler milliarder af kroner hjem DIT ARBEJDSMILJØ DE UDSATTE UNGE Sådan sikrer du dine unge

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX:

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX: Nr. 3 DECEMBER 2009 Årg. 5 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund God jul og godt nytår Afdelingen holder lukket d. 24.12 og d. 31.12 INDEX: Synspunkt... 3 Kontingent i 2010... 4 Nyt fra a-kassen... 6

Læs mere

Kastrup Nr. 4 November 2006

Kastrup Nr. 4 November 2006 Kastrup Nr. 4 November 2006 MAX 20 KG Nu skal der sættes en stopper for de alt for tunge kufferter i lufthavnen. 3F Kastrup går i offensiven med en kampagne. Side 2 Farvel til Claus Lindegaard. Side 3

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere