Demokrati og verdensfred ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokrati og verdensfred (1912-1926)"

Transkript

1 KAPITEL 5 Demokrati og verdensfred ( ) I perioden fra 1912 til 1926 oplevede Japan to kejserskift. Taishōkejseren lagde navn til en periode, der er blevet beskrevet som Taishōdemokratiet; det var kendetegnet ved arbejdskonflikter, studenteroprør, partipolitik og indførsel af almen stemme- og valgret for alle mænd over 25. I 1926 fik Japan igen ny kejser, Hirohito eller Shōwakejseren. Internationalt spillede Japan en rolle som neutral allieret i Første Verdenskrig og var medskaber af Folkeforbundet med det formål at sikre verdensfreden. På den hjemlige front oplevede Japan en stigende befolkningsvækst, der lagde pres på landets ressourcer. Og i 1923 blev landet ramt af et stort jordskælv. Taishōdemokrati Efterhånden som de gamle regeringsfolk fra Meijiperioden næsten alle var afgået ved døden, og den gamle adelselite dermed var borte, kunne de politiske partier langsomt markere sig mere og mere i det politiske landskab. Meijiforfatningen fra 1889 var bygget op omkring et sæt valgregler, der betød, at de gamle klaner og privilegerede slægter sad på adgangen til rigsdagens to kamre. Da Hara Kei ( ) i 1918, som den første japanske premierminister, blev valgt på grund af sit partis politiske partiprogram, brød han også samtidig det traditionelle magtmønster. Hara Kei var en almindelig borger. Ligesom de fleste senere premierministre sad han ikke længe på posten, men hans betydning for partipolitikkens udvikling i Japan blev stor. Hara Keis parti hed Seiyūkai (Foreningen af venner af en regering, der bygger på en forfatning) og blev grundlagt i 1900 af den daværende premierminister Itō Hirobumi, der havde været hovedskribenten bag Japans forfatning i Hara Kei havde været chefredaktør på en stor japansk avis og havde bestridt forskellige ministerposter, inden han blev leder af partiet. Et af de steder, hvor han slog igennem, var hans insisteren på, at bureaukrater skulle vælges ud fra deres talenter og ikke deres baggrund eller adelstitel. Fra 1921 skiftede regeringsmagten mellem forskellige ikke-parti-kandidater og koalitioner. De kunne alle enes om en fælles fjende i form af kommunisterne. Kommunisterne havde eksisteret som spredte grupper siden slutningen af 1800-tallet i Japan, men i 1922 blev Det Kommunistiske Parti stiftet. De agiterede blandt andet for afskaffelse af monarkiet og tilbagetrækning af alle japanske tropper fra Kina, Korea og Taiwan noget, der ikke blev taget godt imod i de mere konservative kredse. Partiet blev fra starten forfulgt og efter et 62 Japan mellem øst og vest

2 Hara Kei ( ) eller Hara Takashi var født ind i en samuraifamilie, men fralagde sig sin stand som 19-årig. Han insisterede selv på at blive opfattet som almindelig borger, selvom han flere gange fik tilbudt titler og havde gode forbindelser både til bureaukratiet, militæret og erhvervslivet. Han lod sig romersk-katolsk døbe. Hara Kei var premierminister fra 1918 til 1921, hvor han blev dræbt af en vred jernbanearbejder på Tokyo Station. Han efterlod sig en dagbog på flere tusinde sider, der i dag udgør en af de bedste primære kilder til vores forståelse af den politiske dagsorden på Haras tid. mislykket attentat mod kronprinsen i december 1923 blev medlemmerne systematisk diskrimineret og chikaneret. Det centrale oppositionsparti til Hara Keis Seiyūkai var Kenseikai (Forfatningspartiet). De fik regeringsmagten i Partiet arbejdede for almen valgret og fik det gennemført i Siden 1890 havde kun mænd med en høj indkomst haft retten til at stemme, nu blev det alle mænd over 25 år. Den almene valgret gjaldt ikke kvinderne, der måtte vente til 1946, før de kunne stemme. Kenseikai kæmpede for udbredelsen af fagforeninger til beskyttelse af arbejderes rettigheder, men trods de umiddelbart moderate toner stod Kenseikai også bag vedtagelsen af Loven om opretholdelse af den offentlige orden i 1925, der undertrykte politisk uenighed generelt og socialisme og kommunisme i særdeleshed. De første årtier i det 20. århundrede var en politisk brydningstid, hvor et stigende antal forfattere, journalister, akademikere og andre intellektuelle var aktive indenfor venstrefløjen. Deres kritik af regeringens øgede brug af militær mod demonstrationer blandt arbejdere førte hurtigt til indskrænkelser i rettighederne og i sidste ende til tvangsopløsning af blandt andre Japans socialistiske og kommunistiske grupperinger. Dette var en direkte følge af Loven om opretholdelse af den offentlige orden fra Alt imens voksede de ultranationalistiske kredses indflydelse i det japanske samfund. Overbefolkning på landet og arbejdskonflikter i byerne Overgangen til det 20. århundrede bød på store befolkningsmæssige udfordringer for det moderne Japan. Især landbruget var under pres fra en voldsom befolkningsvækst. Efter indlemmelsen af Hokkaido som den fjerde japanske hovedø (1868) havde mange yngre sønner og døtre af bønder fra Kyūshū, Okinawa, Honshū og Shikoku, der ikke arvede familiens jord, fundet nye hjem på øen i nord. I slutningen af det 19. århundrede Demokrati og verdensfred ( ) 63

3 valgte mange at søge længere væk til Hawaii, Californien og Canada. Også Manchuriet blev et japansk bosætter-område, hvor Det Sydmanchuriske Jernbanekompagni efter Den Russisk-Japanske Krig ( ) rekrutterede lærere, forretningsfolk og bønder hjemme fra Japan til at bosætte sig i stationsbyer langs jernbanenettet. Da USA i 1924 indførte en lov, der forbød indvandring af asiater til USA, måtte man finde nye områder til det stigende befolkningsoverskud, og mange japanere tog herefter til Sydamerika især Sao Paolo i Brasilien, men også til Peru og Chile. Befolkningspresset i landregionerne betød også, at store folkemængder rykkede ind mod byerne, hvor lønningerne var lave og arbejdsforholdene dårlige. De arbejdskonflikter, der fulgte i kølvandet, førte i perioden fra 1890 erne og frem til 1930 erne til en svag forbedring i arbejdsforholdene. Men der var forskel på, hvor man mærkede ændringerne. De faglærte arbejdere i sværindustrien, der kunne betjene de store maskiner, blev eftertragtede og fik langsomt flere rettigheder og forbedrede forhold. Mens ufaglærte i tekstil- og mineindustrien led under kummerlige forhold. Ofte var forholdene så dårlige, at de japanske fabrikker i stigende grad blev nødt til at rekruttere arbejderne blandt koreanske immigranter, fordi japanerne ikke ville finde sig i arbejdsvilkårene. Verdenskrig og -fred Japan deltog i Første Verdenskrig på de allieredes side i forlængelse af den britiskjapanske alliance fra Selvom man taler om Japan som neutralt allieret, indtog landets tropper det tyske fort ved Tsingtao på Shantunghalvøen i Kina og de tyske kolonier i Stillehavet, der gik under fællesbetegnelsen Mikronesien. Ved de allieredes sejr i Første Verdenskrig og de efterfølgende fredsforhandlinger i Versailles fik Japan de tidligere tyske besiddelser i Stillehavet overdraget som mandatområder men Shantunghalvøen beholdt Kina. Siden 1905 havde japanerne lejet sig ind i den sydlige del af Manchuriet, der på dette tidspunkt var kinesisk. Her gik Det Sydmanchuriske Jernbanekompagni i gang med at etablere en forbindelse hen over land, hvor man kunne transportere de råvarer, området var så rigt på. Den japanske regering indsatte en generalguvernør for området, og udstationerede den japanske Kwantunghær for at beskytte de japanske interesser omkring jernbanen. For Japan var dette område blevet en del af landets interessesfære, og derfor beskyttede man det også mod den kinesiske nationalistiske bevægelse, der opstod i 1912, og mod Rusland, der med Den Russiske Revolution i 1917 var blevet en kommunistisk trussel i området. Folkeforbundet og den diplomatiske vej? Ved afslutningen af Første Verdenskrig var Japan sammen med blandt andre Kina inviteret med til forhandlingerne af Versaillestraktaten og stiftelsen af Folkeforbundet. Efter Den Russisk-Japanske Krig ( ) havde japanerne følt sig snydt ved fredsforhandlingerne, og dette ledte bl.a. til oprør i Tokyo. Det skulle også vise sig 64 Japan mellem øst og vest

4 MANCHURIET Sakhalin (1905) MONGOLIET Harbin Kuriløerne (1875) Beijing Port Arthur SHANTUNG- (Lüshun) HALVØEN Tsingtau (Qingdao) KINA Nanjing DET GULE HAV Shanghai Seoul KOREA (Japansk ansk protektorat 1910) DET JAPANSKE HAV JAPAN STILLEHAVET Hong Kong RYUKYU (1876/1879) Taiwan (1895) Ogasawara øerne (Bonin) (1976) FILIPPINERNE Yap MIKRONESIEN Marshalløerne Palau Carolinerne 500 km Japanske besiddelser efter Første Verdenskrig (efter 1918) Fremmed jernbane Sydmanchurisk Jernbane i forhandlingerne omkring etableringen af Folkeforbundet efter Første Verdenskrig, at Japan fortsat ikke blev regnet for ligeværdig af europæerne og amerikanerne. Denne gang var det et racespørgsmål. Allerede i starten af århundredet var japanske immigranter især i USA blevet udsat for et voksende fremmedhad, der i 1906 førte til raceadskilt skolegang. Da Japan ved forhandlingerne i Versailles forsøgte at få en paragraf mod racediskrimination ind i Folkeforbundets pagt mødte det især modstand fra Commonwealth-landene og paragraffen blev i sidste ende ikke medtaget. Som reaktion udsendte japanerne følgende kommentar: Hvis det skal være et princip for Folkeforbundet, at visse folk ikke skal have en retfærdig og lige behandling, vil det fremstå som underligt blandt disse og i fremtiden vil det underminere deres tro på principperne for retfærdighed og lighed, der skal forestille at ligge bag reglerne mellem nationer. Demokrati og verdensfred ( ) 65

5 Først efter Anden Verdenskrig var europæerne og nordamerikanerne klar til at indskrive racelighed i FN s Menneskerettighedserklæring fra Japan arbejdede således stadig på nogle punkter forgæves på at blive anerkendt som ligeværdig stormagt, og det nye århundrede kom til at afspejle en voksende frustration og splittelse i det japanske samfund i forholdet til Europa og USA. Projektet for anerkendelse og ligestilling fortsatte, denne gang i et internationalt forum i form af Folkeforbundet. Japan var, til trods for frustrationerne meget aktiv på den diplomatiske scene. Ofte bidrog de japanske diplomater til fredelige løsninger af konflikter, men endnu havde de og Folkeforbundet ikke skullet tage stilling til principperne i forhold til asiatiske konflikter, der involverede japanske interesser. Netop dette skulle vise sig at udgøre en uoverstigelig barriere, der gjorde den regionale vej attraktiv i slutningen af 1930 erne og førte til et opgør med både de vestlige allierede og med Folkeforbundet. Jordskælv en skelsættende begivenhed Den 1. september 1923 lige over middag rystede et jordskælv hele området i og omkring Tokyo. De brande der opstod fortsatte indtil den 3. september om morgenen og fik sammen med rystelserne skelsættende konsekvenser for byen Tokyo og dens beboere. Omkring hjem var ødelagt, og mere end ¾ af Tokyos befolkning var blevet hjemløse. Nyheden gik verden rundt og nåede også Danmark, hvor aviserne rapporterede om de rædselsvækkende begivenheder i en del af verden, der ikke længere var så fjern og fremmed. Jordskælvet medførte ud over de umiddelbare ødelæggelser også mere blivende sår. Både japanske aviser og rygtebørsen spredte ideen om, at koreanerne i Tokyo påsatte brande og stjal fra de udbrændte huse, hvilket ledte til en række sammenstød mellem japansk politi, koreanere og civile japanere. Siden Den Russisk-Japanske Krigs Fotografi af Tokyo efter jordskælvet i 1923 også kendt som Kantō-jordskælvet. 66 Japan mellem øst og vest

6 Forsiden fra Politiken den 4. september 1923, hvor nyheden om jordskælvet i Japan fyldte de fleste af avisens spalter. afslutning i 1905 og udråbelsen af Korea som japansk koloni i 1910 var stadig flere koreanere kommet til Japan. Forholdet mellem Korea og Japan var i forvejen anspændt, og jordskælvet blev både en katalysator for og et symbol på den eksisterende mistillid. Genopbygningen af byen resulterede til gengæld i en styrkelse af økonomien. Ødelæggelserne betød, at Tokyo måtte genopbygges fra bunden, og hele områder af Demokrati og verdensfred ( ) 67

7 byen fik nu bredere gader og nye større bygninger af mursten. Nogle af disse områder blev blandt de mest moderne og attraktive kvarterer i hovedstaden, og hér kom en ny ungdomskultur til at spire frem. Ungdomskultur Den første halvdel af 1920 erne var i Japan en periode med fokus på jazz, frihed og forandring. Selvom kvinderne måtte vente 20 år på at opnå stemme- og valgret, fik både unge mænd og kvinder en central rolle som skabere af en ungdomskultur et helt nyt fænomen. I Meijiperioden ( ) havde børn fået deres egne tidsskrifter og kultur og i Taishōperioden ( ) blev det ungdommens tur til at definere sig selv som separat gruppe, ikke blot som ikke-voksne eller unge voksne. I Japan fik de kulturdannende unge betegnelsen moga og mobo, som stod for henholdsvis modern girls og modern boys. Modernitet blev ensbetydende med ungdom. Den moderigtige og modeskabende ungdom befandt sig i hovedstaden Tokyos centrum, mere præcist på det fashionable hovedstrøg Ginza med flotte nye butikker og mange moderne caféer. Det var på caféerne, at de moderne unge tilbragte deres fritid med at drikke moderne drinks, lytte til moderne musik, hvilket primært var ensbetydende med jazz, diskutere unge moderne forfattere og blive set i deres moderne tøj. Det moderne bar præg af vesten, og det kunne synes som en selvmodsigelse, at i en tid, hvor Japan i højere og højere grad søgte egen identitet og kunnen, var det den vestlige kultur, man i visse kredse idealiserede. Mange japanere kæmpede med spørgsmålet om, hvordan man kunne være både japansk og moderne, hvis det moderne var defineret som vestligt? Forfattere som Tanizaki Junichirō ( ) og Nagai Kafū ( ) tilbragte meget af deres tid på de moderne caféer og beskrev i malende og anerkendende toner tidens moga og mobo. Nagai Kafū var ironisk nok også en af dem, som begræd det tabte Edo og den bykultur, der havde haft hjemme i mange af de gamle bygninger, der var gået tabt ved jordskælvet i Han var ikke alene om at savne de gamle geishakvarterer og traditionelle handlende. Ikke alle bifaldt det moderne, og flere udtrykte utilfredshed med det nymodens, men mange japanere lod sig rive med af de unge og det nye. Radio et medie for alle Radioen kom til Japan og blev efterhånden fast inventar i de fleste hjem som supplement til aviserne, der for manges vedkommende var udkommet siden Meijiperioden. NHK, den japanske statsradio, blev etableret i I 1920 erne blev de første radioapparater sat op uden for radioforretninger, på gadehjørner og pladser, hvor især transmissionerne af sportsbegivenheder såsom gymnasieskolernes baseballturneringer tiltrak store tilhørerskarer. Forsamlingsfriheden blev imidlertid indskrænket med Loven om opretholdelse af den offentlige orden i 1925 ti dage før den nye valglov ændrede antallet af vælgere i Japan fra 68 Japan mellem øst og vest

8 3,3 til 12,5 millioner ved at give alle mænd over 25 stemme- og valgret. Loven om opretholdelse af den offentlige orden var rettet imod politiske møder, men politiet fortolkede snart sammenstimlen om radioapparaterne som ulovlige forsamlinger. Dette kom til at betyde, at det blev kutyme at høre sportsbegivenhederne hjemme foran eget radioapparat. I 1930 havde 6,1 % af de japanske husholdninger radio, og blot tre år senere i 1933 var dette antal mere end fordoblet, idet 13,43 % af alle japanske husholdninger havde købt egen radio endnu var det mest i byerne, men dette ændrede sig i løbet af trediverne. Ny kejser nye tider Taishōkejseren døde i 1926 og hans søn Hirohito, der allerede i en årrække havde overtaget mange af sin faders pligter, blev Shōwakejseren (se skema s. 33). Hirohito var kejser i 63 år og skulle blive symbolet på et Japan, der mobiliserede hele nationen til total krig, og siden hen symbolet for freden, der fulgte det japanske nederlag til de allierede i Fra 1926 til 1945 optrådte han næsten altid i militæruniform som den officielle leder af det japanske militær. T.v. Shōwakejseren efter sin kroningsceremoni i Han er klædt i den traditionelle hofbeklædning (sokuta) med hovedbeklædning (kanmuri) og scepter (shaku). T.h. Hirohito iført militæruniform. Shōwakejseren var symbolet på den japanske nationalistiske selvforståelse, hvor kejseren stod som øverste repræsentant for statsshinto, leder af den kejserlige regering og genstand for national tilbedelse. Zaibatsuernes vækst Baggrunden for landets eksplosive befolkningsvækst og fundamentet for en spirende moderne kultur var Japans industrialiseringsprojekt fra 1890 erne. Meijiregeringen Demokrati og verdensfred ( ) 69

9 havde lavet kontrakter på bygning af fabrikker og skibsværfter og støttede i opstartsfasen private virksomheder. Den private sektor blev af regeringen anset for at være den bedste til at stimulere økonomisk vækst og den mest innovative i forhold til udviklingen af forskellige produktionsnicher. I begyndelsen voksede især sværindustrien og mineindustrien, men efterhånden fulgte også den kemiske industri, der producerede kunstgødning til landbruget, kemiske farver til tekstilindustrien og eksplosive stoffer til anlægsarbejde og til militæret. Farvelagt træsnitstryk af Mitsuibygningen bygget af Mitsui-konglomeratet i 1872 for at huse en ny nationalbank i Tokyos forretningskvarter. Nogle få familieejede virksomheder voksede sig så store, at de udviklede sig til monopollignende konglomerater med banker og forsyningssektorer under sig. Disse kaldte man zaibatsuer (finansielle kliker). Ikke alene sad de samlet på store dele af industriproduktionen og styrede derigennem store dele af markedet, men deres indflydelse strakte sig også langt ind i de finansielle, politiske og militære kredse. Det var dem, der stillede kapital til rådighed for nye iværksættere, og de spillede højt spil i forhold til handelsaftaler og militære overvejelser. Man taler om de fire store zaibatsuer: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo og Yasuda, der allerede ved århundredeskiftet havde etableret sig. Efter Den Russisk-Japanske Krig dukkede flere op og da Japan udvidede sin industri til Manchuriet i 1930 erne opstod endnu en gruppe zaibatsuer. Det helt store eksportmarked for disse virksomheder, og det øvrige Japan, var USA. Siden de ulige traktater fra 1850 erne mellem Japan og USA havde USA udviklet sig til at blive Japans vigtigste handelspartner. 70 Japan mellem øst og vest

10 Tekster 11 Danske aviser beretter om jordskælvskatastrofen i Japan, september 1923 Oplysningerne om jordskælvet den 1. september tog flere dage om at nå frem til den øvrige verden og først den 3. september bragte aviserne nyheden. Dette skyldes ikke, at der ikke var nogen kontakt, men at teknologi og tid var andre størrelser i starten af det 20. århundrede. Desuden udkom de danske aviser ikke om søndagen (i denne sammenhæng altså ikke søndag den 2. september 1923). Man kan følge, hvordan danskerne blev informeret via forskellige udenlandske telegrambureauer om begivenheder ude i Østen. Berlingske politiske og Avertissements Tidende. Mandag morgen den 3. september 1923 Japan hjemsøgt af en mægtig Jordskælvs-Katastrofe Større Omraader af Landet er lagt i Ruiner, Hovedstaden og de omliggende Byer er til dels nedbrændt. Trafiklinierne er afbrudte. Tabene af Menneskeliv kan endnu ikke beregnes, men løber op i Tusinder. Japan har i Lørdags været hjemsøgt af en Jordskælvs-Katastrofe, der har lagt store Omraader af Landet i Ruiner. Katastrofen begyndte ved Firetiden om Morgenen efter europæisk Tid med en mægtig Jordrystelse, der i Løbet af Dagen blev efterfulgt af flere lignende Jordskælv. Efterretningerne fra det hærgede Land er i Forhold til Katastrofens Omfang kun faa og ufuldstændige, de fleste er naaet frem ad traadløs Vej over San Francisko og London. Dette forklares ved, at Jordskælvet har ødelagt alle Telegraflinier og Trafikmidler på Hondo, der er det japanske Øriges Hovedø. De Meddelelser, der kommer frem, er imidlertid tilstrækkelige til at vise, at man staar overfor en af Historiens frygteligste Naturkatastrofer. Mange Byer er jævnet med Jorden af Jordrystelserne og de Ildebrande, der er fulgt efter. Særlig synes Ulykken at have hjemsøgt de tætbefolkede Omraader omkring Hovedstaden Tokyo og Havnebyen Yokohama. Ofrene af Menneskeliv løber ifølge de hidtil indløbne Meddelelser op i Tusinder, men det er vel sandsynligt at disse Tal vil vokse endnu mere, efterhaanden som det bliver muligt at danne sig et Overblik over Tilstandene i de vidstrakte Distrikter, der er ramt af Katastrofen. Tokyo og de omliggende Byer staar i Flammer Flere Jernbanetog forulykkede. (San Francisco, 1. Sept.) Det amerikanske Radioselskab meddeler, at alle Forbindelser med Japan er afbrudt. Det sidste Traad-Telegram fra Japan blev modtaget kort før Kl. 9 i Formiddag, og gik ud paa, at alle Landtelegraflinierne i den nordøstlige Del af Japan er ødelagte. Et traadløst Telegram meddeler, at der er opstaaet Brand i Tokio som Følge af Jordskælvet. Mange Bygninger er styrtet sammen og Vandledningerne er ødelagt. Antallet af Dræbte er betydeligt. Ilden breder sig til de omliggende Byer. En Del Jernbanetog, der var undervejs til Tokio, er forulykkede som Følge af Jordskælvet. Demokrati og verdensfred ( ) 71

11 Det kejserlige Palads brænder Jernbanelinjerne afbrudt i en Omkreds af 100 miles. (Osaka, 1. September (RB)) Alle Jernbanelinier til Tokio er afbrudt indenfor en Omkreds af 100 eng. Mil omkring Byen. Bladene meddeler, at det kejserlige Palads i Tokio staar i Brand. Hele Byen har taget Skade af Jordskælvet, undtagen Shibakvarteret. Yokohamas Befolkning paa Flugt mod Landets Indre Ilden raser i hele Tokio, og Gaderne er fyldte af Lig. (Peking, 2. Septbr. (RB)) I et traadløst Telegram fra Sydjapan meddeles det, at det Jordskælv, som igaar hjemsøgte Mellemjapan, saa at sige har ødelagt alle Byer og Landsbyer mellem Tokio og Baka. I Tokio er de fleste store Bygninger blevet ødelagt, og det kejserlige Slot har været truet. To af Tokios femten Kvarterer er ødelagt. Ilden raser fra den ene Ende af Tokio til den anden, og Gaderne er fyldt med Lig. Antallet af Døde kan endnu ikke opgives. Berlingske Tidende den 7. September 1923, s. 9 Koldingensere i Japan Vor Korrespondent i Kolding telefonerer. Bankdirektør Neckelmann, hvis unge søn er ansat ved et Verdensfirma i Yokohama, modtog igaar et Telegram, hvori der stod den glædelige Melding: All safed and well. Derimod er der intet hørt fra Tokio, hvor Hr. Jacob Laugesen, Borgergade 9, har to unge Døtre boende. Politiken Lørdag den 3. September 1923 En stor Brand i Tokio Et traadløst Telegram meddeler, at der er opstaaet Brand i Tokio som Følge af Jordskælvet. Mange Bygninger er styrtet sammen, og Antallet af Dræbte er betydeligt. Det kejserlige Palads staar i Brand. Ilden breder sig til de omliggende Byer. En Del Jernbanetog, der var undervejs til Tokio, er forulykkede som Følge af Jordskælvet. Det meddeles endvidere, at en Flodbølge har hærget Kysten ved Yokohama. Alle Jernbanelinjer til Tokio er afbrudt indenfor en Omkreds af 100 eng. Mil omkring Byen. I Asakusa styrtede et stort Taarn sammen og knuste 700 Mennesker. Mange Skibe er gaaet under i Flodbølgen ved Yokohama. 10,000 Mennesker omkommet i Yokohama (London, Søndag.) Guvernøren i Yokohama, som befinder sig om Bord paa et Krigsskib, har afsendt traadløse Telegrammer til Guvernørerne i Osaka og Kobe, hvori det hedder: Yokohama er blevet hærget af Jordskælv og Brand. Ti Tusinde Mennesker saarede eller dræbte. Alle Trafikmidler ødelagte. Ingen Levnedsmidler, intet Vand. Send straks Hjælp. Politiken, Tirsdag den 4. September 1923 Det frygteligste Jordskælv, der nogen sinde har ramt Verden Ofrenes Antal anslaas til langt over 200,000. Alene i Tokio er 150,000 Mennesker omkommet Japan mellem øst og vest

12 Af Yokohama er ikke et Hus tilbage, og Havet har opslugt en stor Del af Tokio. (London, Mandag. Privat for Politiken.) Den Jordskælvskatastrofe, som har hjemsøgt Japan, viser sig at være af endnu frygteligere Omfang, end det af de første Beretninger fremgik. Jordskælvet er, efter hvad der i Dag meddeles, det forfærdeligste, der nogen Sinde er indtruffet, ikke blot i Japan, men i hele Verden. 12 Tanizaki Junichirō, Naomi Tanizaki Junichirō ( ) var født i Tokyo og boede der indtil jordskælvet i Han beskriver i sine romaner det sprudlende liv i 1920 ernes storby, hvor de moderne unge Moga og Mobo slog sig løs. Naomi er navnet på en pige, som hovedpersonen Jōji er forelsket i. Romanen rummer ud over historien om en mand, der er besat og plaget af sin forelskelse, også beskrivelsen af en nations kulturelle forvirring i valget mellem fascinationen af vesten og den østlige kulturelle baggrund. Naomi (Chijin ni Ai) beskriver populærkulturens fascination af vesten med operaer, teater, strandpromenade, cafébesøg og moderne dans til jazzmusik på dansestederne på Tokyos hovedstrøg, Ginza. Jeg vil forsøge at beskrive vores forhold som mand og kone og beskrive hvad der skete så ærligt og lige til som jeg kan. Alt imens Japan bliver mere og mere kosmopolitisk, blander japanere og fremmede sig ivrigt med hinanden. Alle mulige former for nye doktriner og filosofier introduceres; og både mænd og kvinder følger den nyeste vestlige mode. Der er ingen tvivl om, at det ægteskabelige forhold, som vi havde, endnu i dag er helt utilstedeligt, men på sigt vil vise sig over alt. Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at vi lige fra starten var et underligt par. Det er omkring syv år siden jeg husker ikke den præcise dato jeg første gang mødte den kvinde, der nu er min hustru. På det tidspunkt var hun servitrice på Café Diamond nær Kaminari-porten ved Asakusa Kannon Templet. Hun var kun femten år og var lige begyndt at arbejde, da jeg mødte hende. Hun var en nybegynder en elev, en spirende servitrice, og en endnu ikke færdiguddannet medarbejder. Hvorfor jeg, en mand på 28, stirrede mig blind på et barn som hende, forstår jeg ikke, men det var sandsynligvis hendes navn, der i første omgang vakte min opmærksomhed. Alle kaldte hende Nao-chan. Da jeg en dag spurgte ind til det, fik jeg at vide, at hendes rigtige navn var Naomi skrevet med tre kinesiske tegn. Navnet vakte min nysgerrighed. Et fantastisk navn, tænkte jeg. Skrevet med romerske bogstaver kunne det være et vestligt navn. Jeg begyndte at lægge særligt mærke til hende. Underligt nok, da jeg først vidste, at hun havde et så sofistikeret navn, begyndte hun også at fremstå med et intelligent vestligt udseende. Jeg begyndte at tænke hvilken skam det ville være at lade hende blive som servitrice på et sted som dette. Naomi lignede faktisk filmskuespilleren Mary Pickford: der var bestemt noget vestligt i hendes fremtoning. Dette er ikke udelukkende mit farvede syn på sagen. Mange andre siger det samme selv nu hvor hun er min hustru. Det må være sandt. Og det er ikke kun hendes ansigt Demokrati og verdensfred ( ) 73

13 selv hendes krop har en særlig vestlig fremtoning når hun er nøgen. Dette fandt jeg naturligvis først ud af senere. På dette tidspunkt kunne jeg blot forestille mig skønheden af hendes lemmer ud fra den smarte måde, hun bar sin kimono på. Jeg brugte ofte vendinger som blande sig med vesterlændinge og som en vesterlænding. Det var tydeligt, at hun godt kunne lide dette. Hun ville sige ting som Hvad synes du? mens hun gestikulerede forskellige udtryk i spejlet. Synes du ikke, jeg ligner en vesterlænding når jeg gør sådan? Tilsyneladende studerede hun skuespillerindernes bevægelser, når vi var i biografen, for hun var ganske god til at imitere dem. På et øjeblik kunne hun indfange et lune og det særegne ved en skuespiller. Pickford ler sådan her, ville hun sige; Pina Menicheli bevæger sine øjne på denne måde; Geraldine Farrar har sit hår sat op sådan. Hun løsnede sit hår og satte det i den ene og den anden frisure. Flot bedre end nogen skuespiller. Dit ansigt ser så vestligt ud. Gør det? Hvor ser det vestligt ud? Din næse og dine tænder. Mine tænder? Hun trak læberne tilbage og studerede rækken af tænder i spejlet. De var helt lige og skinnende. Uanset hvad, adskiller du dig fra andre japanere, og almindeligt japansk tøj gør ikke noget for dig. Hvad ville du sige til at gå i vestligt tøj? Eller japansk tøj i en ny stil? Hvilken stil? Kvinder vil blive mere og mere aktive i fremtiden. De tunge, stramme ting, de går rundt i nu vil ikke kunne bruges. Hvad med en kimono med smalle ærmer og et uformelt skærf? Det ville fungere. Alt kan bruges så længe du holder dig til originale designs. Gad vide, om der findes en stil, der er hverken japansk, kinesisk eller vestlig Hvis den findes, vil du så købe det til mig? Naturligvis vil jeg det. Jeg vil købe alle typer tøj til dig, og så kan vi bytte dem rundt hver dag. Det behøver ikke være det dyre. Musselin og almindelig silke er fint. Det vigtige er at have originale designs. Efter denne samtale gik vi ofte sammen til manufakturhandleren og stormagasinerne for at se på stof. Vi må have tilbragt hver eneste søndag i Mitsukoshi og Shirokiya. 13 Loven om opretholdelse af den offentlige orden Den japanske regering forberedte Loven om opretholdelse af den offentlige orden (Chian Ijihō) i forbindelse med indførelsen af almen valg- og stemmeret for alle mænd over 25 år. De forsøgte herved på forhånd at begrænse politisk agitation og uro inspireret af kommunister, anarkister og andre radikale elementer i samfundet. Loven blev vedtaget den 11. maj 1925 og havde to formål: dels et politisk formål, hvor man ønskede at undertrykke en voksende venstrefløj, og dels det moralske formål at underbygge den såkaldte nationale lære (kokutai), der af en minister ved høringer om loven blev defineret som den kejserlige nation med dens overlegne kejser. På baggrund af Loven om opretholdelse af den offentlige orden etablerede man Japan mellem øst og vest

14 op gennem 1930 erne en sirlig struktur for tankekontrol. Art. 1 Enhver, der har skabt et fællesskab med det formål at ændre den nationale samfundsbygning (kokutai) eller benægte den private ejendomsret, og enhver, som bevidst har meldt sig ind i en forening med et sådant formål, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger ti år. Ethvert forsøg på at begå den forbrydelse, der beskrives i ovenstående sætning vil [også] blive straffet. Art. 2 Enhver, der har talt med en anden person vedrørende udførelsen af sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger syv år. Art. 3 Enhver, der tilskynder andre til udførelsen af sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger syv år. Art. 4 Enhver, der tilskynder andre til oprør eller angreb eller andre forbrydelser, der påfører skade på liv, personer eller ejendom, med det formål at opnå sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger ti år. Art. 5 Enhver, der med det formål at begå de forbrydelser beskrevet i Paragraf 1, Artikel 1 og i de foregående tre artikler, stiller penge og goder eller andre finansielle fordele til rådighed for andre, eller tilbyder og forpligter sig på samme, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger fem år. Enhver, der bevidst modtager en sådan støtte, eller kræver eller stiller forpligtelser til samme, skal straffes efter samme regler. Art. 6 Enhver, der har begået forbrydelser, beskrevet i de tre foregående artikler, og frivilligt har meldt sig til myndighederne skal have sin dom reduceret eller tildeles immunitet for strafforfølgelse. Art. 7 Denne lov skal gøres anvendelig overfor enhver, der begår de forbrydelser, der er beskrevet i denne lov, uden for de retskredse, hvor denne lov allerede er effektueret. Demokrati og verdensfred ( ) 75

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35 CUBA bladet Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría CubaBladet 2/11 1 Juni 2011 Årgang 35 Få Cubabladet som pdf! Alle medlemmer af Dansk-

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest. Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.dk) Jesper Pørksen (jesper@magasinetroest.dk) Magasinet røsts overordnede

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA

VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. 103 2015 FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA INDHOLD LEDER 3 8 10 17 19 23 26 30 32 37 45 48 MED ELLER UDEN PARAPLY I HONGKONG Nils Thostrup ILLEGAL INDVANDRING FRA KINA: OPHOLD

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie

Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie Handelsskolen København Nord, Lyngby Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie Foto fra Indien år 1900 af to briter, der opvartes. 1 Indholdsfortegnelse Bo

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad NR. 49 FORÅR 2011 chineseposters.net Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad Et kinesisk kunstværk KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Sammenbrudsstykker dagbog fra Athen

Sammenbrudsstykker dagbog fra Athen Sammenbrud_cover_print.indd 1 Alle jeg taler med føler sig forpustede, samfundet omkring dem ændrer sig i et sådan tempo at det ikke længere er muligt at bevare et overblik over situationen som forværres

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

Samvittighed på dagsordenen

Samvittighed på dagsordenen Samvittighed på dagsordenen Hans Lassen SAMVITTIGHED PÅ DAGSORDENEN Tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Et dokumentarisk essay Aschehoug Samvittighed på dagsordenen 2000 Hans Lassen & Aschehoug

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

USA. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

USA. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 USA Cool Amerika Supermagt ved et tilfælde Den amerikanske drøm Landet, vi elsker at hade Vejen til Det Hvide Hus Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 USA Du lytter

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

KINABLADET NR. 64. Ni hårde måneder på en eksamensfabrik.

KINABLADET NR. 64. Ni hårde måneder på en eksamensfabrik. NR. 64 VINTER 2014 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

De var intelligente og smukke, levende og

De var intelligente og smukke, levende og 88 Kærlighed i det 20. århundrede: RUTH BERLAU/ BERTOLT BRECHT OG DORA MAAR/ PABLO PICASSO Af Ingrid Gilcher-Holtey Svagheder Du havde ingen Jeg havde én Jeg elskede 1 De var intelligente og smukke, levende

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

KINABLADET NR. 56 Vandmelonsælgeren Xus triste regnskab...3. Demokratiet i Wukan lader vente på sig...4 Nye ledere lever ikke op til forventningerne

KINABLADET NR. 56 Vandmelonsælgeren Xus triste regnskab...3. Demokratiet i Wukan lader vente på sig...4 Nye ledere lever ikke op til forventningerne NR. 56 VINTER 2012 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere