Demokrati og verdensfred ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokrati og verdensfred (1912-1926)"

Transkript

1 KAPITEL 5 Demokrati og verdensfred ( ) I perioden fra 1912 til 1926 oplevede Japan to kejserskift. Taishōkejseren lagde navn til en periode, der er blevet beskrevet som Taishōdemokratiet; det var kendetegnet ved arbejdskonflikter, studenteroprør, partipolitik og indførsel af almen stemme- og valgret for alle mænd over 25. I 1926 fik Japan igen ny kejser, Hirohito eller Shōwakejseren. Internationalt spillede Japan en rolle som neutral allieret i Første Verdenskrig og var medskaber af Folkeforbundet med det formål at sikre verdensfreden. På den hjemlige front oplevede Japan en stigende befolkningsvækst, der lagde pres på landets ressourcer. Og i 1923 blev landet ramt af et stort jordskælv. Taishōdemokrati Efterhånden som de gamle regeringsfolk fra Meijiperioden næsten alle var afgået ved døden, og den gamle adelselite dermed var borte, kunne de politiske partier langsomt markere sig mere og mere i det politiske landskab. Meijiforfatningen fra 1889 var bygget op omkring et sæt valgregler, der betød, at de gamle klaner og privilegerede slægter sad på adgangen til rigsdagens to kamre. Da Hara Kei ( ) i 1918, som den første japanske premierminister, blev valgt på grund af sit partis politiske partiprogram, brød han også samtidig det traditionelle magtmønster. Hara Kei var en almindelig borger. Ligesom de fleste senere premierministre sad han ikke længe på posten, men hans betydning for partipolitikkens udvikling i Japan blev stor. Hara Keis parti hed Seiyūkai (Foreningen af venner af en regering, der bygger på en forfatning) og blev grundlagt i 1900 af den daværende premierminister Itō Hirobumi, der havde været hovedskribenten bag Japans forfatning i Hara Kei havde været chefredaktør på en stor japansk avis og havde bestridt forskellige ministerposter, inden han blev leder af partiet. Et af de steder, hvor han slog igennem, var hans insisteren på, at bureaukrater skulle vælges ud fra deres talenter og ikke deres baggrund eller adelstitel. Fra 1921 skiftede regeringsmagten mellem forskellige ikke-parti-kandidater og koalitioner. De kunne alle enes om en fælles fjende i form af kommunisterne. Kommunisterne havde eksisteret som spredte grupper siden slutningen af 1800-tallet i Japan, men i 1922 blev Det Kommunistiske Parti stiftet. De agiterede blandt andet for afskaffelse af monarkiet og tilbagetrækning af alle japanske tropper fra Kina, Korea og Taiwan noget, der ikke blev taget godt imod i de mere konservative kredse. Partiet blev fra starten forfulgt og efter et 62 Japan mellem øst og vest

2 Hara Kei ( ) eller Hara Takashi var født ind i en samuraifamilie, men fralagde sig sin stand som 19-årig. Han insisterede selv på at blive opfattet som almindelig borger, selvom han flere gange fik tilbudt titler og havde gode forbindelser både til bureaukratiet, militæret og erhvervslivet. Han lod sig romersk-katolsk døbe. Hara Kei var premierminister fra 1918 til 1921, hvor han blev dræbt af en vred jernbanearbejder på Tokyo Station. Han efterlod sig en dagbog på flere tusinde sider, der i dag udgør en af de bedste primære kilder til vores forståelse af den politiske dagsorden på Haras tid. mislykket attentat mod kronprinsen i december 1923 blev medlemmerne systematisk diskrimineret og chikaneret. Det centrale oppositionsparti til Hara Keis Seiyūkai var Kenseikai (Forfatningspartiet). De fik regeringsmagten i Partiet arbejdede for almen valgret og fik det gennemført i Siden 1890 havde kun mænd med en høj indkomst haft retten til at stemme, nu blev det alle mænd over 25 år. Den almene valgret gjaldt ikke kvinderne, der måtte vente til 1946, før de kunne stemme. Kenseikai kæmpede for udbredelsen af fagforeninger til beskyttelse af arbejderes rettigheder, men trods de umiddelbart moderate toner stod Kenseikai også bag vedtagelsen af Loven om opretholdelse af den offentlige orden i 1925, der undertrykte politisk uenighed generelt og socialisme og kommunisme i særdeleshed. De første årtier i det 20. århundrede var en politisk brydningstid, hvor et stigende antal forfattere, journalister, akademikere og andre intellektuelle var aktive indenfor venstrefløjen. Deres kritik af regeringens øgede brug af militær mod demonstrationer blandt arbejdere førte hurtigt til indskrænkelser i rettighederne og i sidste ende til tvangsopløsning af blandt andre Japans socialistiske og kommunistiske grupperinger. Dette var en direkte følge af Loven om opretholdelse af den offentlige orden fra Alt imens voksede de ultranationalistiske kredses indflydelse i det japanske samfund. Overbefolkning på landet og arbejdskonflikter i byerne Overgangen til det 20. århundrede bød på store befolkningsmæssige udfordringer for det moderne Japan. Især landbruget var under pres fra en voldsom befolkningsvækst. Efter indlemmelsen af Hokkaido som den fjerde japanske hovedø (1868) havde mange yngre sønner og døtre af bønder fra Kyūshū, Okinawa, Honshū og Shikoku, der ikke arvede familiens jord, fundet nye hjem på øen i nord. I slutningen af det 19. århundrede Demokrati og verdensfred ( ) 63

3 valgte mange at søge længere væk til Hawaii, Californien og Canada. Også Manchuriet blev et japansk bosætter-område, hvor Det Sydmanchuriske Jernbanekompagni efter Den Russisk-Japanske Krig ( ) rekrutterede lærere, forretningsfolk og bønder hjemme fra Japan til at bosætte sig i stationsbyer langs jernbanenettet. Da USA i 1924 indførte en lov, der forbød indvandring af asiater til USA, måtte man finde nye områder til det stigende befolkningsoverskud, og mange japanere tog herefter til Sydamerika især Sao Paolo i Brasilien, men også til Peru og Chile. Befolkningspresset i landregionerne betød også, at store folkemængder rykkede ind mod byerne, hvor lønningerne var lave og arbejdsforholdene dårlige. De arbejdskonflikter, der fulgte i kølvandet, førte i perioden fra 1890 erne og frem til 1930 erne til en svag forbedring i arbejdsforholdene. Men der var forskel på, hvor man mærkede ændringerne. De faglærte arbejdere i sværindustrien, der kunne betjene de store maskiner, blev eftertragtede og fik langsomt flere rettigheder og forbedrede forhold. Mens ufaglærte i tekstil- og mineindustrien led under kummerlige forhold. Ofte var forholdene så dårlige, at de japanske fabrikker i stigende grad blev nødt til at rekruttere arbejderne blandt koreanske immigranter, fordi japanerne ikke ville finde sig i arbejdsvilkårene. Verdenskrig og -fred Japan deltog i Første Verdenskrig på de allieredes side i forlængelse af den britiskjapanske alliance fra Selvom man taler om Japan som neutralt allieret, indtog landets tropper det tyske fort ved Tsingtao på Shantunghalvøen i Kina og de tyske kolonier i Stillehavet, der gik under fællesbetegnelsen Mikronesien. Ved de allieredes sejr i Første Verdenskrig og de efterfølgende fredsforhandlinger i Versailles fik Japan de tidligere tyske besiddelser i Stillehavet overdraget som mandatområder men Shantunghalvøen beholdt Kina. Siden 1905 havde japanerne lejet sig ind i den sydlige del af Manchuriet, der på dette tidspunkt var kinesisk. Her gik Det Sydmanchuriske Jernbanekompagni i gang med at etablere en forbindelse hen over land, hvor man kunne transportere de råvarer, området var så rigt på. Den japanske regering indsatte en generalguvernør for området, og udstationerede den japanske Kwantunghær for at beskytte de japanske interesser omkring jernbanen. For Japan var dette område blevet en del af landets interessesfære, og derfor beskyttede man det også mod den kinesiske nationalistiske bevægelse, der opstod i 1912, og mod Rusland, der med Den Russiske Revolution i 1917 var blevet en kommunistisk trussel i området. Folkeforbundet og den diplomatiske vej? Ved afslutningen af Første Verdenskrig var Japan sammen med blandt andre Kina inviteret med til forhandlingerne af Versaillestraktaten og stiftelsen af Folkeforbundet. Efter Den Russisk-Japanske Krig ( ) havde japanerne følt sig snydt ved fredsforhandlingerne, og dette ledte bl.a. til oprør i Tokyo. Det skulle også vise sig 64 Japan mellem øst og vest

4 MANCHURIET Sakhalin (1905) MONGOLIET Harbin Kuriløerne (1875) Beijing Port Arthur SHANTUNG- (Lüshun) HALVØEN Tsingtau (Qingdao) KINA Nanjing DET GULE HAV Shanghai Seoul KOREA (Japansk ansk protektorat 1910) DET JAPANSKE HAV JAPAN STILLEHAVET Hong Kong RYUKYU (1876/1879) Taiwan (1895) Ogasawara øerne (Bonin) (1976) FILIPPINERNE Yap MIKRONESIEN Marshalløerne Palau Carolinerne 500 km Japanske besiddelser efter Første Verdenskrig (efter 1918) Fremmed jernbane Sydmanchurisk Jernbane i forhandlingerne omkring etableringen af Folkeforbundet efter Første Verdenskrig, at Japan fortsat ikke blev regnet for ligeværdig af europæerne og amerikanerne. Denne gang var det et racespørgsmål. Allerede i starten af århundredet var japanske immigranter især i USA blevet udsat for et voksende fremmedhad, der i 1906 førte til raceadskilt skolegang. Da Japan ved forhandlingerne i Versailles forsøgte at få en paragraf mod racediskrimination ind i Folkeforbundets pagt mødte det især modstand fra Commonwealth-landene og paragraffen blev i sidste ende ikke medtaget. Som reaktion udsendte japanerne følgende kommentar: Hvis det skal være et princip for Folkeforbundet, at visse folk ikke skal have en retfærdig og lige behandling, vil det fremstå som underligt blandt disse og i fremtiden vil det underminere deres tro på principperne for retfærdighed og lighed, der skal forestille at ligge bag reglerne mellem nationer. Demokrati og verdensfred ( ) 65

5 Først efter Anden Verdenskrig var europæerne og nordamerikanerne klar til at indskrive racelighed i FN s Menneskerettighedserklæring fra Japan arbejdede således stadig på nogle punkter forgæves på at blive anerkendt som ligeværdig stormagt, og det nye århundrede kom til at afspejle en voksende frustration og splittelse i det japanske samfund i forholdet til Europa og USA. Projektet for anerkendelse og ligestilling fortsatte, denne gang i et internationalt forum i form af Folkeforbundet. Japan var, til trods for frustrationerne meget aktiv på den diplomatiske scene. Ofte bidrog de japanske diplomater til fredelige løsninger af konflikter, men endnu havde de og Folkeforbundet ikke skullet tage stilling til principperne i forhold til asiatiske konflikter, der involverede japanske interesser. Netop dette skulle vise sig at udgøre en uoverstigelig barriere, der gjorde den regionale vej attraktiv i slutningen af 1930 erne og førte til et opgør med både de vestlige allierede og med Folkeforbundet. Jordskælv en skelsættende begivenhed Den 1. september 1923 lige over middag rystede et jordskælv hele området i og omkring Tokyo. De brande der opstod fortsatte indtil den 3. september om morgenen og fik sammen med rystelserne skelsættende konsekvenser for byen Tokyo og dens beboere. Omkring hjem var ødelagt, og mere end ¾ af Tokyos befolkning var blevet hjemløse. Nyheden gik verden rundt og nåede også Danmark, hvor aviserne rapporterede om de rædselsvækkende begivenheder i en del af verden, der ikke længere var så fjern og fremmed. Jordskælvet medførte ud over de umiddelbare ødelæggelser også mere blivende sår. Både japanske aviser og rygtebørsen spredte ideen om, at koreanerne i Tokyo påsatte brande og stjal fra de udbrændte huse, hvilket ledte til en række sammenstød mellem japansk politi, koreanere og civile japanere. Siden Den Russisk-Japanske Krigs Fotografi af Tokyo efter jordskælvet i 1923 også kendt som Kantō-jordskælvet. 66 Japan mellem øst og vest

6 Forsiden fra Politiken den 4. september 1923, hvor nyheden om jordskælvet i Japan fyldte de fleste af avisens spalter. afslutning i 1905 og udråbelsen af Korea som japansk koloni i 1910 var stadig flere koreanere kommet til Japan. Forholdet mellem Korea og Japan var i forvejen anspændt, og jordskælvet blev både en katalysator for og et symbol på den eksisterende mistillid. Genopbygningen af byen resulterede til gengæld i en styrkelse af økonomien. Ødelæggelserne betød, at Tokyo måtte genopbygges fra bunden, og hele områder af Demokrati og verdensfred ( ) 67

7 byen fik nu bredere gader og nye større bygninger af mursten. Nogle af disse områder blev blandt de mest moderne og attraktive kvarterer i hovedstaden, og hér kom en ny ungdomskultur til at spire frem. Ungdomskultur Den første halvdel af 1920 erne var i Japan en periode med fokus på jazz, frihed og forandring. Selvom kvinderne måtte vente 20 år på at opnå stemme- og valgret, fik både unge mænd og kvinder en central rolle som skabere af en ungdomskultur et helt nyt fænomen. I Meijiperioden ( ) havde børn fået deres egne tidsskrifter og kultur og i Taishōperioden ( ) blev det ungdommens tur til at definere sig selv som separat gruppe, ikke blot som ikke-voksne eller unge voksne. I Japan fik de kulturdannende unge betegnelsen moga og mobo, som stod for henholdsvis modern girls og modern boys. Modernitet blev ensbetydende med ungdom. Den moderigtige og modeskabende ungdom befandt sig i hovedstaden Tokyos centrum, mere præcist på det fashionable hovedstrøg Ginza med flotte nye butikker og mange moderne caféer. Det var på caféerne, at de moderne unge tilbragte deres fritid med at drikke moderne drinks, lytte til moderne musik, hvilket primært var ensbetydende med jazz, diskutere unge moderne forfattere og blive set i deres moderne tøj. Det moderne bar præg af vesten, og det kunne synes som en selvmodsigelse, at i en tid, hvor Japan i højere og højere grad søgte egen identitet og kunnen, var det den vestlige kultur, man i visse kredse idealiserede. Mange japanere kæmpede med spørgsmålet om, hvordan man kunne være både japansk og moderne, hvis det moderne var defineret som vestligt? Forfattere som Tanizaki Junichirō ( ) og Nagai Kafū ( ) tilbragte meget af deres tid på de moderne caféer og beskrev i malende og anerkendende toner tidens moga og mobo. Nagai Kafū var ironisk nok også en af dem, som begræd det tabte Edo og den bykultur, der havde haft hjemme i mange af de gamle bygninger, der var gået tabt ved jordskælvet i Han var ikke alene om at savne de gamle geishakvarterer og traditionelle handlende. Ikke alle bifaldt det moderne, og flere udtrykte utilfredshed med det nymodens, men mange japanere lod sig rive med af de unge og det nye. Radio et medie for alle Radioen kom til Japan og blev efterhånden fast inventar i de fleste hjem som supplement til aviserne, der for manges vedkommende var udkommet siden Meijiperioden. NHK, den japanske statsradio, blev etableret i I 1920 erne blev de første radioapparater sat op uden for radioforretninger, på gadehjørner og pladser, hvor især transmissionerne af sportsbegivenheder såsom gymnasieskolernes baseballturneringer tiltrak store tilhørerskarer. Forsamlingsfriheden blev imidlertid indskrænket med Loven om opretholdelse af den offentlige orden i 1925 ti dage før den nye valglov ændrede antallet af vælgere i Japan fra 68 Japan mellem øst og vest

8 3,3 til 12,5 millioner ved at give alle mænd over 25 stemme- og valgret. Loven om opretholdelse af den offentlige orden var rettet imod politiske møder, men politiet fortolkede snart sammenstimlen om radioapparaterne som ulovlige forsamlinger. Dette kom til at betyde, at det blev kutyme at høre sportsbegivenhederne hjemme foran eget radioapparat. I 1930 havde 6,1 % af de japanske husholdninger radio, og blot tre år senere i 1933 var dette antal mere end fordoblet, idet 13,43 % af alle japanske husholdninger havde købt egen radio endnu var det mest i byerne, men dette ændrede sig i løbet af trediverne. Ny kejser nye tider Taishōkejseren døde i 1926 og hans søn Hirohito, der allerede i en årrække havde overtaget mange af sin faders pligter, blev Shōwakejseren (se skema s. 33). Hirohito var kejser i 63 år og skulle blive symbolet på et Japan, der mobiliserede hele nationen til total krig, og siden hen symbolet for freden, der fulgte det japanske nederlag til de allierede i Fra 1926 til 1945 optrådte han næsten altid i militæruniform som den officielle leder af det japanske militær. T.v. Shōwakejseren efter sin kroningsceremoni i Han er klædt i den traditionelle hofbeklædning (sokuta) med hovedbeklædning (kanmuri) og scepter (shaku). T.h. Hirohito iført militæruniform. Shōwakejseren var symbolet på den japanske nationalistiske selvforståelse, hvor kejseren stod som øverste repræsentant for statsshinto, leder af den kejserlige regering og genstand for national tilbedelse. Zaibatsuernes vækst Baggrunden for landets eksplosive befolkningsvækst og fundamentet for en spirende moderne kultur var Japans industrialiseringsprojekt fra 1890 erne. Meijiregeringen Demokrati og verdensfred ( ) 69

9 havde lavet kontrakter på bygning af fabrikker og skibsværfter og støttede i opstartsfasen private virksomheder. Den private sektor blev af regeringen anset for at være den bedste til at stimulere økonomisk vækst og den mest innovative i forhold til udviklingen af forskellige produktionsnicher. I begyndelsen voksede især sværindustrien og mineindustrien, men efterhånden fulgte også den kemiske industri, der producerede kunstgødning til landbruget, kemiske farver til tekstilindustrien og eksplosive stoffer til anlægsarbejde og til militæret. Farvelagt træsnitstryk af Mitsuibygningen bygget af Mitsui-konglomeratet i 1872 for at huse en ny nationalbank i Tokyos forretningskvarter. Nogle få familieejede virksomheder voksede sig så store, at de udviklede sig til monopollignende konglomerater med banker og forsyningssektorer under sig. Disse kaldte man zaibatsuer (finansielle kliker). Ikke alene sad de samlet på store dele af industriproduktionen og styrede derigennem store dele af markedet, men deres indflydelse strakte sig også langt ind i de finansielle, politiske og militære kredse. Det var dem, der stillede kapital til rådighed for nye iværksættere, og de spillede højt spil i forhold til handelsaftaler og militære overvejelser. Man taler om de fire store zaibatsuer: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo og Yasuda, der allerede ved århundredeskiftet havde etableret sig. Efter Den Russisk-Japanske Krig dukkede flere op og da Japan udvidede sin industri til Manchuriet i 1930 erne opstod endnu en gruppe zaibatsuer. Det helt store eksportmarked for disse virksomheder, og det øvrige Japan, var USA. Siden de ulige traktater fra 1850 erne mellem Japan og USA havde USA udviklet sig til at blive Japans vigtigste handelspartner. 70 Japan mellem øst og vest

10 Tekster 11 Danske aviser beretter om jordskælvskatastrofen i Japan, september 1923 Oplysningerne om jordskælvet den 1. september tog flere dage om at nå frem til den øvrige verden og først den 3. september bragte aviserne nyheden. Dette skyldes ikke, at der ikke var nogen kontakt, men at teknologi og tid var andre størrelser i starten af det 20. århundrede. Desuden udkom de danske aviser ikke om søndagen (i denne sammenhæng altså ikke søndag den 2. september 1923). Man kan følge, hvordan danskerne blev informeret via forskellige udenlandske telegrambureauer om begivenheder ude i Østen. Berlingske politiske og Avertissements Tidende. Mandag morgen den 3. september 1923 Japan hjemsøgt af en mægtig Jordskælvs-Katastrofe Større Omraader af Landet er lagt i Ruiner, Hovedstaden og de omliggende Byer er til dels nedbrændt. Trafiklinierne er afbrudte. Tabene af Menneskeliv kan endnu ikke beregnes, men løber op i Tusinder. Japan har i Lørdags været hjemsøgt af en Jordskælvs-Katastrofe, der har lagt store Omraader af Landet i Ruiner. Katastrofen begyndte ved Firetiden om Morgenen efter europæisk Tid med en mægtig Jordrystelse, der i Løbet af Dagen blev efterfulgt af flere lignende Jordskælv. Efterretningerne fra det hærgede Land er i Forhold til Katastrofens Omfang kun faa og ufuldstændige, de fleste er naaet frem ad traadløs Vej over San Francisko og London. Dette forklares ved, at Jordskælvet har ødelagt alle Telegraflinier og Trafikmidler på Hondo, der er det japanske Øriges Hovedø. De Meddelelser, der kommer frem, er imidlertid tilstrækkelige til at vise, at man staar overfor en af Historiens frygteligste Naturkatastrofer. Mange Byer er jævnet med Jorden af Jordrystelserne og de Ildebrande, der er fulgt efter. Særlig synes Ulykken at have hjemsøgt de tætbefolkede Omraader omkring Hovedstaden Tokyo og Havnebyen Yokohama. Ofrene af Menneskeliv løber ifølge de hidtil indløbne Meddelelser op i Tusinder, men det er vel sandsynligt at disse Tal vil vokse endnu mere, efterhaanden som det bliver muligt at danne sig et Overblik over Tilstandene i de vidstrakte Distrikter, der er ramt af Katastrofen. Tokyo og de omliggende Byer staar i Flammer Flere Jernbanetog forulykkede. (San Francisco, 1. Sept.) Det amerikanske Radioselskab meddeler, at alle Forbindelser med Japan er afbrudt. Det sidste Traad-Telegram fra Japan blev modtaget kort før Kl. 9 i Formiddag, og gik ud paa, at alle Landtelegraflinierne i den nordøstlige Del af Japan er ødelagte. Et traadløst Telegram meddeler, at der er opstaaet Brand i Tokio som Følge af Jordskælvet. Mange Bygninger er styrtet sammen og Vandledningerne er ødelagt. Antallet af Dræbte er betydeligt. Ilden breder sig til de omliggende Byer. En Del Jernbanetog, der var undervejs til Tokio, er forulykkede som Følge af Jordskælvet. Demokrati og verdensfred ( ) 71

11 Det kejserlige Palads brænder Jernbanelinjerne afbrudt i en Omkreds af 100 miles. (Osaka, 1. September (RB)) Alle Jernbanelinier til Tokio er afbrudt indenfor en Omkreds af 100 eng. Mil omkring Byen. Bladene meddeler, at det kejserlige Palads i Tokio staar i Brand. Hele Byen har taget Skade af Jordskælvet, undtagen Shibakvarteret. Yokohamas Befolkning paa Flugt mod Landets Indre Ilden raser i hele Tokio, og Gaderne er fyldte af Lig. (Peking, 2. Septbr. (RB)) I et traadløst Telegram fra Sydjapan meddeles det, at det Jordskælv, som igaar hjemsøgte Mellemjapan, saa at sige har ødelagt alle Byer og Landsbyer mellem Tokio og Baka. I Tokio er de fleste store Bygninger blevet ødelagt, og det kejserlige Slot har været truet. To af Tokios femten Kvarterer er ødelagt. Ilden raser fra den ene Ende af Tokio til den anden, og Gaderne er fyldt med Lig. Antallet af Døde kan endnu ikke opgives. Berlingske Tidende den 7. September 1923, s. 9 Koldingensere i Japan Vor Korrespondent i Kolding telefonerer. Bankdirektør Neckelmann, hvis unge søn er ansat ved et Verdensfirma i Yokohama, modtog igaar et Telegram, hvori der stod den glædelige Melding: All safed and well. Derimod er der intet hørt fra Tokio, hvor Hr. Jacob Laugesen, Borgergade 9, har to unge Døtre boende. Politiken Lørdag den 3. September 1923 En stor Brand i Tokio Et traadløst Telegram meddeler, at der er opstaaet Brand i Tokio som Følge af Jordskælvet. Mange Bygninger er styrtet sammen, og Antallet af Dræbte er betydeligt. Det kejserlige Palads staar i Brand. Ilden breder sig til de omliggende Byer. En Del Jernbanetog, der var undervejs til Tokio, er forulykkede som Følge af Jordskælvet. Det meddeles endvidere, at en Flodbølge har hærget Kysten ved Yokohama. Alle Jernbanelinjer til Tokio er afbrudt indenfor en Omkreds af 100 eng. Mil omkring Byen. I Asakusa styrtede et stort Taarn sammen og knuste 700 Mennesker. Mange Skibe er gaaet under i Flodbølgen ved Yokohama. 10,000 Mennesker omkommet i Yokohama (London, Søndag.) Guvernøren i Yokohama, som befinder sig om Bord paa et Krigsskib, har afsendt traadløse Telegrammer til Guvernørerne i Osaka og Kobe, hvori det hedder: Yokohama er blevet hærget af Jordskælv og Brand. Ti Tusinde Mennesker saarede eller dræbte. Alle Trafikmidler ødelagte. Ingen Levnedsmidler, intet Vand. Send straks Hjælp. Politiken, Tirsdag den 4. September 1923 Det frygteligste Jordskælv, der nogen sinde har ramt Verden Ofrenes Antal anslaas til langt over 200,000. Alene i Tokio er 150,000 Mennesker omkommet Japan mellem øst og vest

12 Af Yokohama er ikke et Hus tilbage, og Havet har opslugt en stor Del af Tokio. (London, Mandag. Privat for Politiken.) Den Jordskælvskatastrofe, som har hjemsøgt Japan, viser sig at være af endnu frygteligere Omfang, end det af de første Beretninger fremgik. Jordskælvet er, efter hvad der i Dag meddeles, det forfærdeligste, der nogen Sinde er indtruffet, ikke blot i Japan, men i hele Verden. 12 Tanizaki Junichirō, Naomi Tanizaki Junichirō ( ) var født i Tokyo og boede der indtil jordskælvet i Han beskriver i sine romaner det sprudlende liv i 1920 ernes storby, hvor de moderne unge Moga og Mobo slog sig løs. Naomi er navnet på en pige, som hovedpersonen Jōji er forelsket i. Romanen rummer ud over historien om en mand, der er besat og plaget af sin forelskelse, også beskrivelsen af en nations kulturelle forvirring i valget mellem fascinationen af vesten og den østlige kulturelle baggrund. Naomi (Chijin ni Ai) beskriver populærkulturens fascination af vesten med operaer, teater, strandpromenade, cafébesøg og moderne dans til jazzmusik på dansestederne på Tokyos hovedstrøg, Ginza. Jeg vil forsøge at beskrive vores forhold som mand og kone og beskrive hvad der skete så ærligt og lige til som jeg kan. Alt imens Japan bliver mere og mere kosmopolitisk, blander japanere og fremmede sig ivrigt med hinanden. Alle mulige former for nye doktriner og filosofier introduceres; og både mænd og kvinder følger den nyeste vestlige mode. Der er ingen tvivl om, at det ægteskabelige forhold, som vi havde, endnu i dag er helt utilstedeligt, men på sigt vil vise sig over alt. Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at vi lige fra starten var et underligt par. Det er omkring syv år siden jeg husker ikke den præcise dato jeg første gang mødte den kvinde, der nu er min hustru. På det tidspunkt var hun servitrice på Café Diamond nær Kaminari-porten ved Asakusa Kannon Templet. Hun var kun femten år og var lige begyndt at arbejde, da jeg mødte hende. Hun var en nybegynder en elev, en spirende servitrice, og en endnu ikke færdiguddannet medarbejder. Hvorfor jeg, en mand på 28, stirrede mig blind på et barn som hende, forstår jeg ikke, men det var sandsynligvis hendes navn, der i første omgang vakte min opmærksomhed. Alle kaldte hende Nao-chan. Da jeg en dag spurgte ind til det, fik jeg at vide, at hendes rigtige navn var Naomi skrevet med tre kinesiske tegn. Navnet vakte min nysgerrighed. Et fantastisk navn, tænkte jeg. Skrevet med romerske bogstaver kunne det være et vestligt navn. Jeg begyndte at lægge særligt mærke til hende. Underligt nok, da jeg først vidste, at hun havde et så sofistikeret navn, begyndte hun også at fremstå med et intelligent vestligt udseende. Jeg begyndte at tænke hvilken skam det ville være at lade hende blive som servitrice på et sted som dette. Naomi lignede faktisk filmskuespilleren Mary Pickford: der var bestemt noget vestligt i hendes fremtoning. Dette er ikke udelukkende mit farvede syn på sagen. Mange andre siger det samme selv nu hvor hun er min hustru. Det må være sandt. Og det er ikke kun hendes ansigt Demokrati og verdensfred ( ) 73

13 selv hendes krop har en særlig vestlig fremtoning når hun er nøgen. Dette fandt jeg naturligvis først ud af senere. På dette tidspunkt kunne jeg blot forestille mig skønheden af hendes lemmer ud fra den smarte måde, hun bar sin kimono på. Jeg brugte ofte vendinger som blande sig med vesterlændinge og som en vesterlænding. Det var tydeligt, at hun godt kunne lide dette. Hun ville sige ting som Hvad synes du? mens hun gestikulerede forskellige udtryk i spejlet. Synes du ikke, jeg ligner en vesterlænding når jeg gør sådan? Tilsyneladende studerede hun skuespillerindernes bevægelser, når vi var i biografen, for hun var ganske god til at imitere dem. På et øjeblik kunne hun indfange et lune og det særegne ved en skuespiller. Pickford ler sådan her, ville hun sige; Pina Menicheli bevæger sine øjne på denne måde; Geraldine Farrar har sit hår sat op sådan. Hun løsnede sit hår og satte det i den ene og den anden frisure. Flot bedre end nogen skuespiller. Dit ansigt ser så vestligt ud. Gør det? Hvor ser det vestligt ud? Din næse og dine tænder. Mine tænder? Hun trak læberne tilbage og studerede rækken af tænder i spejlet. De var helt lige og skinnende. Uanset hvad, adskiller du dig fra andre japanere, og almindeligt japansk tøj gør ikke noget for dig. Hvad ville du sige til at gå i vestligt tøj? Eller japansk tøj i en ny stil? Hvilken stil? Kvinder vil blive mere og mere aktive i fremtiden. De tunge, stramme ting, de går rundt i nu vil ikke kunne bruges. Hvad med en kimono med smalle ærmer og et uformelt skærf? Det ville fungere. Alt kan bruges så længe du holder dig til originale designs. Gad vide, om der findes en stil, der er hverken japansk, kinesisk eller vestlig Hvis den findes, vil du så købe det til mig? Naturligvis vil jeg det. Jeg vil købe alle typer tøj til dig, og så kan vi bytte dem rundt hver dag. Det behøver ikke være det dyre. Musselin og almindelig silke er fint. Det vigtige er at have originale designs. Efter denne samtale gik vi ofte sammen til manufakturhandleren og stormagasinerne for at se på stof. Vi må have tilbragt hver eneste søndag i Mitsukoshi og Shirokiya. 13 Loven om opretholdelse af den offentlige orden Den japanske regering forberedte Loven om opretholdelse af den offentlige orden (Chian Ijihō) i forbindelse med indførelsen af almen valg- og stemmeret for alle mænd over 25 år. De forsøgte herved på forhånd at begrænse politisk agitation og uro inspireret af kommunister, anarkister og andre radikale elementer i samfundet. Loven blev vedtaget den 11. maj 1925 og havde to formål: dels et politisk formål, hvor man ønskede at undertrykke en voksende venstrefløj, og dels det moralske formål at underbygge den såkaldte nationale lære (kokutai), der af en minister ved høringer om loven blev defineret som den kejserlige nation med dens overlegne kejser. På baggrund af Loven om opretholdelse af den offentlige orden etablerede man Japan mellem øst og vest

14 op gennem 1930 erne en sirlig struktur for tankekontrol. Art. 1 Enhver, der har skabt et fællesskab med det formål at ændre den nationale samfundsbygning (kokutai) eller benægte den private ejendomsret, og enhver, som bevidst har meldt sig ind i en forening med et sådant formål, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger ti år. Ethvert forsøg på at begå den forbrydelse, der beskrives i ovenstående sætning vil [også] blive straffet. Art. 2 Enhver, der har talt med en anden person vedrørende udførelsen af sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger syv år. Art. 3 Enhver, der tilskynder andre til udførelsen af sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger syv år. Art. 4 Enhver, der tilskynder andre til oprør eller angreb eller andre forbrydelser, der påfører skade på liv, personer eller ejendom, med det formål at opnå sager specificeret i Paragraf 1 i Artikel 1, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger ti år. Art. 5 Enhver, der med det formål at begå de forbrydelser beskrevet i Paragraf 1, Artikel 1 og i de foregående tre artikler, stiller penge og goder eller andre finansielle fordele til rådighed for andre, eller tilbyder og forpligter sig på samme, skal kunne straffes med fængsel med eller uden tvangsarbejde i en periode, der ikke overstiger fem år. Enhver, der bevidst modtager en sådan støtte, eller kræver eller stiller forpligtelser til samme, skal straffes efter samme regler. Art. 6 Enhver, der har begået forbrydelser, beskrevet i de tre foregående artikler, og frivilligt har meldt sig til myndighederne skal have sin dom reduceret eller tildeles immunitet for strafforfølgelse. Art. 7 Denne lov skal gøres anvendelig overfor enhver, der begår de forbrydelser, der er beskrevet i denne lov, uden for de retskredse, hvor denne lov allerede er effektueret. Demokrati og verdensfred ( ) 75

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane?

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Af Fréderike Geerdink. 8. Maj 2015. Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Vi kan ikke gøre noget for at stoppe dem i at vende tilbage, siger Fayza Abdi til mig, hun er med-præsident i Kobanes lovgivende

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere