01 Landbrug, jagt mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Landbrug, jagt mv."

Transkript

1 B00 Konglomerater Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler Gartnerier Planteskoler 0113 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter 012 Husdyravl 0121 Kvægavl Malkekvæghold Anden kvægavl 0122 Heste-, fåre- og gedeavl Stutterier Fåre- og gedeavl 0123 Svineavl Svineavl 0124 Fjerkræavl Fjerkræavl 0125 Pelsdyr- og anden husdyravl Pelsdyravl Biavl Kenneler Opdræt af andre dyr 013 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 0130 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 014 Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed 0141 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug anlæg af haver og parkanlæg Landbrugsmaskinstationer Anlægsgartnerier Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt 0142 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed 015 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed 0150 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed B02 Skovbrug mv. 02 Skovbrug mv. 020 Skovbrug mv Skovbrug Skovbrug 0202 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug B05 Fiskeri mv. 05 Fiskeri mv. 050 Fiskeri mv Fiskeri Fiskeri 0502 Dambrug og fiskeavl Dambrug og fiskeavl B10 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave 10 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave 101 Kulminer 1010 Kulminer Kulminer 102 Brunkulslejer 1020 Brunkulslejer Brunkulslejer 103 Tørvegrave 1030 Tørvegrave Tørvegrave

2 B11 Udvinding af råolie og naturgas mv. 11 Udvinding af råolie og naturgas mv. 111 Udvinding af råolie og naturgas 1110 Udvinding af råolie og naturgas Udvinding af råolie og naturgas 112 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding 1120 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding B12 Brydning af uran- og thoriummalme, metalholdige malme samt råstofudvinding i øvrigt 12 Brydning af uran- og thoriummalme 120 Brydning af uran- og thoriummalme 1200 Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af uran- og thoriummalme 13 Brydning af metalholdige malme 131 Brydning af jernmalm 1310 Brydning af jernmalm Brydning af jernmalm 132 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme 1320 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme 14 Råstofudvinding i øvrigt 141 Brydning af sten mv Brydning af sten; stenfiskeri Brydning af sten stenfiskeri Brydning af sten Stenfiskeri 1412 Kalkbrud Kalkbrud 1413 Skiferbrud Skiferbrud 142 Grus-, sand- og lergravning 1421 Grus- og sandgrave, sandsugning Grus- og sandgrave, sandsugning 1422 Udvinding af ler og kaolin Udvinding af ler og kaolin 143 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 1430 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 144 Saltudvinding 1440 Saltudvinding Saltudvinding 145 Anden råstofudvinding i øvrigt 1450 Anden råstofudvinding i øvrigt Anden råstofudvinding i øvrigt B15 Fremstilling af fødevarer og drikkevarer; tobaksindustri 15 Fremstilling af fødevarer og drikkevarer 151 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter 1511 Svine- og kreaturslagterier mv Svineslagterier Kreaturslagterier Tarmrenserier Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker 1512 Fjerkræslagterier Fjerkræslagterier 1513 Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt 152 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter 1520 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker Røgning og saltning af fisk Fiskemelsfabrikker 153 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager 1531 Forarbejdning og konservering af kartofler Forarbejdning og konservering af kartofler 1532 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft Fremstilling af frugt- og grønsagssaft 1533 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt 2

3 154 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer 1541 Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer 1542 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer 1543 Margarinefabrikker mv Margarinefabrikker mv. 155 Fremstilling af mejeriprodukter 1551 Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker Mejerier samt ostefremstilling Mælkekondenseringsfabrikker 1552 Fremstilling af konsumis Fremstilling af konsumis 156 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 1561 Fremstilling af mølleriprodukter mv Fremstilling af mølleriprodukter Industriel fremstilling og forædling af frø 1562 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 157 Fremstilling af færdige foderblandinger 1571 Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug 1572 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr Fremstilling af færdigt foder til kæledyr 158 Fremstilling af andre fødevarer 1581 Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Brødfabrikker Bagerforretninger 1582 Fremstilling af kager og kiks Fremstilling af kager og kiks 1583 Sukkerfabrikker og -raffinaderier Sukkerfabrikker og -raffinaderier 1584 Chokolade- og sukkervarefabrikker Chokolade- og sukkervarefabrikker 1585 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer 1586 Forarbejdning af te og kaffe Forarbejdning af te og kaffe 1587 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 1589 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt Fremstilling af kosttilskud Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt 159 Fremstilling af drikkevarer 1591 Fremstilling af spiritus Fremstilling af spiritus 1592 Fremstilling af råsprit Fremstilling af råsprit 1593 Fremstilling af vin Fremstilling af vin 1594 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer 1595 Fremstilling af vermouth mv Fremstilling af vermouth mv Bryggerier Bryggerier 1597 Maltfabrikker Maltfabrikker 1598 Mineralvandsfabrikker mv Mineralvandsfabrikker mv. 16 Tobaksindustri 160 Tobaksindustri 1600 Tobaksindustri Tobaksindustri 3

4 B17 Tekstilindustri 17 Tekstilindustri 171 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 1711 Forbehandling og spinding af bomuldsfibre Forbehandling og spinding af bomuldsfibre 1712 Forbehandling og spinding af uldfibre Forbehandling og spinding af uldfibre 1713 Forbehandling og spinding af kamgarnsfibre Forbehandling og spinding af kamgarnsfibre 1714 Forbehandling og spinding af hørfibre Forbehandling og spinding af hørfibre 1715 Tvinding og forbehandling af silke, herunder også schappesilke, samt tvinding og teksturering af syntetiske og regenererede filamentgarner Tvinding og forbehandling af silke, herunder også schappesilke, samt tvinding og teksturering af syntetiske og regenererede filamentgarner 1716 Fremstilling af sytråd Fremstilling af sytråd 1717 Forbehandling og spinding af andre tekstilfibre Forbehandling og spinding af andre tekstilfibre 172 Vævning af tekstiler 1721 Vævning af bomuld Vævning af bomuld 1722 Vævning af uld Vævning af uld 1723 Vævning af kamgarn Vævning af kamgarn 1724 Vævning af silke Vævning af silke 1725 Anden tekstilvævning Anden tekstilvævning 173 Færdigbehandling af tekstiler 1730 Færdigbehandling af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler 174 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædnings-artikler 1740 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt 175 Fremstilling af andre tekstiler 1751 Tæppefabrikker Tæppefabrikker 1752 Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) Rebslagerier Fiskenetfabrikker (vodbindere) 1753 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler 1754 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt 176 Fremstilling af trikotagestoffer 1760 Fremstilling af trikotagestoffer Fremstilling af trikotagestoffer 177 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer 1771 Strømpefabrikker Strømpefabrikker 1772 Fremstilling af pullovere, cardigans mv Fremstilling af pullovere, cardigans mv. B18 Beklædningsindustri 18 Beklædningsindustri 181 Fremstilling af læderbeklædning 1810 Fremstilling af læderbeklædning Fremstilling af læderbeklædning 182 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 1821 Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af arbejdsbeklædning 4

5 1822 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af skjorter Fremstilling af anden underbeklædning 1824 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af babytøj Beklædningsindustri i øvrigt 183 Pelsberedning samt buntmagerier 1830 Pelsberedning samt buntmagerier Pelsberedning samt buntmagerier B19 Læderindustri 19 Læderindustri 191 Garverier 1910 Garverier Garverier 192 Fremstilling af tasker, kufferter mv Fremstilling af tasker, kufferter mv Fremstilling af tasker, kufferter mv. 193 Sko- og træskofabrikker 1930 Sko- og træskofabrikker Skotøjsfabrikker Træskofabrikker B20 Træindustri 20 Træindustri 201 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ 2010 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Savværker Træimprægneringsvirksomheder mv. 202 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv. 203 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler 2030 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme- og møbellister Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ 204 Træemballagefabrikker 2040 Træemballagefabrikker Træemballagefabrikker 205 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 2051 Fremstilling af andre træprodukter Trædrejere Ligkistefabrikker Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt 2052 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer B21 Papirindustri 21 Papirindustri 211 Fremstilling af papirmasse, papir og pap 2111 Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papirmasse 2112 Fremstilling af papir og pap Fremstilling af papir og pap 212 Fremstilling af papir- og papvarer 2121 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap 2122 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap 2123 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir og pap 2124 Fremstilling af tapet Fremstilling af tapet 2125 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 5

6 B22 Grafisk industri 22 Grafisk industri 221 Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri 2211 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri 2212 Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri 2213 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri 2214 Udgivelse af lydoptagelser Udgivelse af lydoptagelser 2215 Anden udgivervirksomhed Anden udgivervirksomhed 222 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning 2221 Avistrykkerier Avistrykkerier 2222 Andre trykkerier Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt 2223 Bogbinderier Bogbinderier 2224 Prepress-arbejde Prepress-arbejde 2225 Anden virksomhed i forbindelse med trykning Anden virksomhed i forbindelse med trykning 223 Reproduktion af indspillede medier 2231 Reproduktion af lydoptagelser Reproduktion af lydoptagelser 2232 Reproduktion af videooptagelser Reproduktion af videooptagelser 2233 Reproduktion af it-medier Reproduktion af it-medier B23 Mineralolieindustri mv. 23 Mineralolieindustri mv. 231 Fremstilling af koks mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af koks mv. 232 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 2320 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 233 Oparbejdning af nukleart brændsel 2330 Oparbejdning af nukleart brændsel Oparbejdning af nukleart brændsel B24 Kemisk industri 24 Kemisk industri 241 Fremstilling af basiskemikalier 2411 Fremstilling af industrigasser Fremstilling af industrigasser 2412 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 2413 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 2414 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 2415 Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af basisplast Fremstilling af basisplast 2417 Fremstilling af syntetisk gummi Fremstilling af syntetisk gummi 6

7 242 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 2420 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 243 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætnings-materialer 2430 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer 244 Fremstilling af farmaceutiske råvarer medicinalvarefabrikker 2441 Fremstilling af farmaceutiske råvarer Fremstilling af farmaceutiske råvarer 2442 Medicinalvarefabrikker Medicinalvarefabrikker 245 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler, poleremidler samt parfume Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler Sæbe- og vaskemiddelfabrikker Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler 2452 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 246 Fremstilling af andre kemiske produkter 2461 Fremstilling af sprængstoffer mv Fremstilling af sprængstoffer mv Limfabrikker Limfabrikker 2463 Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af æteriske olier 2464 Fremstilling af fotokemiske produkter Fremstilling af fotokemiske produkter 2465 Fremstilling af uindspillede medier Fremstilling af uindspillede medier 2466 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 247 Fremstilling af kemofibre 2470 Fremstilling af kemofibre Fremstilling af kemofibre B25 Gummi- og plastindustri 25 Gummi- og plastindustri 251 Fremstilling af gummiprodukter 2511 Fremstilling af gummidæk og gummislanger Fremstilling af gummidæk og gummislanger 2512 Vulkanisering Vulkanisering 2513 Fremstilling af andre gummiprodukter Fremstilling af andre gummiprodukter 252 Fremstilling af plastprodukter 2521 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast Fremstilling af rør og slanger af plast Fremstilling af stænger og profiler af plast 2522 Fremstilling af plastemballage Fremstilling af plastemballage 2523 Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af sanitetsartikler af plast Fremstilling af andre bygningsartikler af plast 2524 Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt B26 Sten-, ler- og glasindustri mv. 26 Sten-, ler- og glasindustri mv. 261 Fremstilling af glas og glasprodukter 2611 Fremstilling af planglas Fremstilling af planglas 2612 Formning og forarbejdning af planglas Formning og forarbejdning af planglas 2613 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 7

8 2614 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf 2615 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 262 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer 2621 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 2622 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 2623 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 2624 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 2625 Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af andre keramiske produkter 2626 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter 263 Fremstilling af fliser og kakler 2630 Fremstilling af fliser og kakler Fremstilling af fliser og kakler 264 Teglværker 2640 Teglværker Teglværker 265 Fremstilling af cement, kalk og gips 2651 Cementfabrikker Cementfabrikker 2652 Kalkværker Kalkværker 2653 Fremstilling af gips Fremstilling af gips 266 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips 2661 Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Betonelementfabrikker 2662 Fremstilling af byggematerialer af gips Fremstilling af byggematerialer af gips 2663 Fremstilling af færdigblandet beton Fremstilling af færdigblandet beton 2664 Mørtelværker Mørtelværker 2665 Fremstilling af fibercementprodukter Fremstilling af fibercementprodukter 2666 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 267 Stenhuggere 2670 Stenhuggere Stenhuggere 268 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter 2681 Fremstilling af slibemidler Fremstilling af slibemidler 2682 Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Stenuldsfabrikker Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt B27 Fremstilling af metal 27 Fremstilling af metal 271 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 2710 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 272 Fremstilling af rør 2721 Fremstilling af støbte jern- og stålrør Fremstilling af støbte jern- og stålrør 2722 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) 8

9 273 Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer 2731 Koldtrækning af jern og stål Koldtrækning af jern og stål 2732 Koldvalsning af jern- og stålbånd Koldvalsning af jern- og stålbånd 2733 Koldbehandling af jern og stål Koldbehandling af jern og stål 2734 Trådtrækning af stål Trådtrækning af stål 274 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller 2741 Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling af ædelmetaller 2742 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf Fremstilling af aluminium og komponenter heraf 2743 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf 2744 Fremstilling af kobber og komponenter heraf Fremstilling af kobber og komponenter heraf 2745 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf 275 Støbning af metalprodukter 2751 Støbning af jernprodukter Støbning af jernprodukter 2752 Støbning af stålprodukter Støbning af stålprodukter 2753 Støbning af letmetalprodukter Støbning af letmetalprodukter 2754 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter B28 Jern- og metalvareindustri 28 Jern- og metalvareindustri 281 Fremstilling af metalkonstruktioner 2811 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 2812 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 282 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 2821 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal 2822 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 283 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 2830 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 284 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 2840 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 285 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser 2851 Overfladebehandling af metal Overfladebehandling af metal 2852 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 286 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter 2861 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 2862 Fremstilling af håndværktøj Fremstilling af håndværktøj 2863 Fremstilling af låse og metalbeslag Låsefabrikker Fremstilling af metalbeslag 287 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 9

10 2872 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal 2873 Fremstilling af trådvarer Fremstilling af trådvarer 2874 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre 2875 Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metalskilte Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt B29 Maskinindustri 29 Maskinindustri 291 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 2911 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Skibsmotorfabrikker Reparation af skibsmotorer Fremstilling af andre motorer og turbiner 2912 Fremstilling af pumper og kompressorer Fremstilling af luftpumper og -kompressorer Fremstilling af væskepumper Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner 2913 Fremstilling af haner og ventiler Fremstilling af haner og ventiler 2914 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 292 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 2921 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af ovne og fyringsaggregater 2922 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af båndtransportører og elevatorer Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker Fremstilling af trucks Fremstilling af andet håndteringsudstyr 2923 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug 2924 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt Vægtfabrikker Fremstilling af emballeringsmaskiner Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv. Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. 293 Fremstilling af traktorer og maskiner til land-, have- og skovbrug 2931 Fremstilling af traktorer Fremstilling af traktorer 2932 Fremstilling af andre maskiner til land-, have- og skovbrug Fremstilling af høstmaskiner mv. Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug 294 Fremstilling af værktøjsmaskiner 2941 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj 2942 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning 2943 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. 295 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål 2951 Fremstilling af maskiner til metalindustri Fremstilling af maskiner til metalindustri 2952 Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri Fremstilling af mejerimaskiner Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2954 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri 2955 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri 2956 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt Fremstilling af støbeforme Fremstilling af tørringsanlæg Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt 10

11 296 Fremstilling af våben og ammunition 2960 Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af våben og ammunition 297 Fremstilling af husholdningsapparater 2971 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug 2972 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne B30 Fremstilling af kontormaskiner og it-udstyr 30 Fremstilling af kontormaskiner og it-udstyr 300 Fremstilling af kontormaskiner og it-udstyr 3001 Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af kontormaskiner 3002 Fremstilling af computere og andet it-udstyr Fremstilling af computere og andet it-udstyr B31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 311 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller 3110 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv. Fremstilling af transformatorer og omformere Fremstilling af vindmøller og dele hertil 312 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv. 313 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 3130 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 314 Akkumulator- og tørelementfabrikker 3140 Akkumulator- og tørelementfabrikker Akkumulator- og tørelementfabrikker 315 Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af belysningsarmaturer mv. 316 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt 3161 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt B32 Fremstilling af telemateriel 32 Fremstilling af telemateriel 321 Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv. 322 Fremstilling af telemateriel 3220 Fremstilling af telemateriel Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater 323 Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af radioer, fjernsyn mv. Fremstilling af højtalere mv. Fremstilling af antenner og antenneanlæg B33 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. 33 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. 331 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 3310 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 11

12 33100 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv. 332 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater 3320 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater Fremstilling af navigationsudstyr Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr 333 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg 3330 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg 334 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 3340 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv. Fremstilling af reproduktionskameraer Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt 335 Fremstilling af ure 3350 Fremstilling af ure Fremstilling af ure B34 Fremstilling af biler mv. 34 Fremstilling af biler mv. 341 Bilfabrikker 3410 Bilfabrikker Bilfabrikker 342 Karosserifabrikker 3420 Karosserifabrikker Karosserifabrikker 343 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 3430 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer B35 Fremstilling af andre transportmidler 35 Fremstilling af andre transportmidler 351 Bygning og reparation af skibe og både, herunder installationsarbejde 3511 Bygning og reparation af skibe Bygning og reparation af skibe 3512 Bygning og reparation af både Bygning og reparation af både 352 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv. 353 Flyfabrikker og -værksteder 3530 Flyfabrikker og -værksteder Flyfabrikker og -værksteder 354 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af motorcykler og knallerter Fremstilling af motorcykler og knallerter 3542 Fremstilling af cykler Fremstilling af cykler 3543 Fremstilling af invalidekøretøjer Fremstilling af invalidekøretøjer 355 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 3550 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt B361 Fremstilling af møbler 361 Fremstilling af møbler 3611 Fremstilling af stole og andre siddemøbler møbelpolstrere Fremstilling af stole og andre siddemøbler Møbelpolstrervirksomhed 3612 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole 3613 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv. 12

13 3614 Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Fremstilling af andre møbler til boliger Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker Madrasfabrikker B362 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sportsrekvisitter, legetøj og spil samt anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt 362 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer 3621 Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af mønter og medaljer 3622 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l Guld- og sølvvarefabrikker Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer 363 Fremstilling af musikinstrumenter 3630 Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af musikinstrumenter 364 Fremstilling af sportsrekvisitter 3640 Fremstilling af sportsrekvisitter Fremstilling af sportsrekvisitter 365 Fremstilling af legetøj og spil 3650 Fremstilling af legetøj og spil Fremstilling af legetøj og spil 366 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt 3661 Fremstilling af bijouterivarer Fremstilling af bijouterivarer 3662 Børstefabrikker Børstefabrikker 3663 Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt B37 Genbrug af affaldsprodukter 37 Genbrug af affaldsprodukter 371 Genbrug af metalaffaldsprodukter 3710 Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter 372 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 3720 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter B40 El-, gas- og varmeforsyning 40 El-, gas- og varmeforsyning 401 Elforsyning 4011 Produktion af elektricitet Produktion af elektricitet 4012 Transmission af elektricitet Transmission af elektricitet 4013 Distribution af og handel med elektricitet Distribution af og handel med elektricitet 402 Gasforsyning 4021 Fremstilling af gas Fremstilling af gas 4022 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger Distribution af og handel med gas gennem rørledninger 403 Varmeforsyning 4030 Varmeforsyning Varmeforsyning 41 Vandforsyning 410 Vandforsyning 4100 Vandforsyning Vandforsyning B45 Bygge- og anlægsvirksomhed 45 Bygge- og anlægsvirksomhed 451 Forberedende byggepladsarbejder 13

14 4511 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører 4512 Funderingsundersøgelser Funderingsundersøgelser 452 Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed 4521 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 4522 Tagdækningsvirksomhed Tagdækningsvirksomhed 4523 Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg 4524 Udførelse af vandbygningsanlæg Udførelse af vandbygningsanlæg 4525 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Murerforretninger Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt 453 Bygningsinstallationsvirksomhed 4531 El-installation El-installation 4532 Isoleringsvirksomhed Isoleringsvirksomhed 4533 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 4534 Anden installationsvirksomhed Anden installationsvirksomhed 454 Andet bygningsarbejde 4541 Stukkatørvirksomhed Stukkatørvirksomhed 4542 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 4543 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvafhøvling og gulvafslibning 4544 Maler- og glarmesterforretninger Malerforretninger Glarmesterforretninger 4545 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt 455 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 4550 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale B50 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer 50 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer 501 Engros- og detailhandel med biler mv Engros- og detailhandel med biler mv Engroshandel med biler mv. Detailhandel med biler Engros- og detailhandel med campingvogne mv. 502 Reparation og vedligeholdelse af biler mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder (pladesmede) Autoelektrikere Undervognsbehandling Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt 503 Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) 504 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf 5040 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf 505 Servicestationer 5050 Servicestationer Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer med kiosksalg 14

15 B5111 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 5111 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata B5112 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 5112 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien B5113 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 5113 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer B5114 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner 5114 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner B5115 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 5115 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram B5116 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 5116 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer B5117 Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 5117 Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Fiskeauktioner Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer B5118 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment samt med blandet sortiment 5118 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment Agenturhandel med andet specialiseret sortiment 5119 Agenturhandel med blandet sortiment Agenturhandel med blandet sortiment B512 Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr 512 Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr 5121 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 5122 Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med blomster og planter 5123 Engroshandel med levende dyr Engroshandel med levende dyr 5124 Engroshandel med råhuder, skind og læder Engroshandel med råhuder, skind og læder 5125 Engroshandel med råtobak Engroshandel med råtobak B513 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 513 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 5131 Engroshandel med frugt og grønsager Engroshandel med frugt og grønsager 5132 Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med kød og kødprodukter 5133 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer 5134 Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer Engroshandel med øl og mineralvand Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med tobaksvarer 5136 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik 15

16 51360 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik 5137 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 5138 Engroshandel med andre føde-, drikke- og tobaksvarer, herunder fisk og fiskeprodukter Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Engroshandel med helsekostprodukter Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 5139 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer B5141 Engroshandel med tekstiler samt beklædning og fodtøj 5141 Engroshandel med tekstiler Engroshandel med tekstiler 5142 Engroshandel med beklædning og fodtøj Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj B5143 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr 5143 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr Engroshandel med hårde hvidevarer Engroshandel med radio og tv mv. Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd er, dvd er mv. Engroshandel med elektriske husholdningsartikler B5144 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler 5144 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler Engroshandel med porcelæns- og glasvarer Engroshandel med rengøringsmidler B5145 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 5145 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik B5146 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler 5146 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 5147 Engroshandel med andet husholdningsudstyr B51471 Engroshandel med tæpper Engroshandel med møbler Engroshandel med tæpper B51472 Engroshandel med ure og optik Engroshandel med cykler og knallerter Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde Engroshandel med legetøj og spil B51473 Engroshandel med cykler og knallerter Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Engroshandel med guld- og sølvvarer Engroshandel med ure og optik Engroshandel med fotografiske artikler Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk Engroshandel med andre husholdningsartikler B5151 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. B5152 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme 5152 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme B5153 Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling 5153 Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. B5154 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør 5154 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør 16

17 B5155 Engroshandel med kemiske produkter 5155 Engroshandel med kemiske produkter Engroshandel med kemiske produkter B5156 Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata 5156 Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata Engroshandel med emballageartikler Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata B5157 Engroshandel med affaldsprodukter 5157 Engroshandel med affaldsprodukter Engroshandel med affaldsprodukter B5181 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ 5181 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ B5182 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed 5182 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed B5183 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 5183 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien B5184 Engroshandel med computere, software og telekommunikationsudstyr mv Engroshandel med computere, software og telekommunikationsudstyr mv Engroshandel med computere og it-udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr B5185 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr 5185 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr B5186 Engroshandel med elektroniske komponenter 5186 Engroshandel med elektroniske komponenter Engroshandel med elektroniske komponenter B5187 Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner 5187 Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner Engroshandel med el-installationsmateriel Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør B5188 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer 5188 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer B519 Anden engroshandel 5190 Anden engroshandel Anden engroshandel B521 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger samt detailhandel med føde-, drikkeog tobaksvarer fra specialforretninger 521 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 5211 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på føde-, drikke- og tobaksvarer Kolonialhandel Døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger 5212 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Varehuse Stormagasiner 522 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger 5221 Frugt- og grøntforretninger Frugt- og grøntforretninger 5222 Slagter- og viktualieforretninger Slagter- og viktualieforretninger 5223 Fisk- og vildtforretninger 17

18 52230 Fisk- og vildtforretninger 5224 Detailhandel med brød, chokolade og konfekture Brødudsalg Chokolade- og konfektureforretninger 5225 Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med drikkevarer 5226 Tobaksforretninger Tobaksforretninger 5227 Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger Osteforretninger Helsekostforretninger Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt B523 Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetik, produkter til personlig pleje, hårshampoo, tandpasta mv. 523 Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetik, produkter til personlig pleje, hårshampoo, tandpasta mv Apoteker Apoteker 5232 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 5233 Detailhandel med kosmetik, produkter til personlig pleje mv Detailhandel med kosmetik, produkter til personlig pleje mv. Parfumerier Materialister B5241 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. B5242 Detailhandel med beklædningsartikler samt skotøj og lædervarer 5242 Detailhandel med beklædningsartikler Dametøjsforretninger Herretøjsforretninger Herre- og dametøjsforretninger (blandet) Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 5243 Detailhandel med skotøj og lædervarer Skotøjsforretninger Lædervareforretninger B5244 Detailhandel med møbler og andre boligtekstiler, belysningsartikler, køkkenudstyr mv Detailhandel med møbler og andre boligtekstiler, belysningsartikler, køkkenudstyr mv Møbelforretninger Boligtekstilforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. Detailhandel med belysningsartikler B5245 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr samt musikinstrumenter 5245 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr samt musikinstrumenter Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater Radio- og tv-forretninger Pladeforretninger Forhandlere af musikinstrumenter B5246 Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet samt tæppeforretninger 5246 Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet Isenkramforretninger Byggemarkeder Farve- og tapetforretninger Tæppeforretninger B5247 Bog- og papirhandlere 5247 Bog- og papirhandlere Bog- og papirhandlere B5248 Urmager-, guldsmede- og juvelerforretningerforretninger, optikere samt fotoforretninger 5248 Anden detailhandel fra specialforretninger Urmagerforretninger Urmager- og guldsmedeforretninger Optikere Fotoforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) Kunsthandel og gallerivirksomhed Frimærke- og møntforretninger Guldsmede- og juvelerforretninger B52485 Sportsforretninger, detailhandel med legetøj og spil, forhandlere af lystbåde og udstyr hertil samt cykel- og knallertforretninger 18

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger

Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2005 Indhold 1 INDLEDNING... 5 2 VEJLEDENDE KRAV TIL INDHENTNING AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 7 3 ANVENDELSE AF

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 42 Del D... 327 Del M... 329

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 42 Del D... 327 Del M... 329 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 42 Del D... 327 Del M... 329 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere