Langtidssyg og ikke i stand til at klare et job 37 timer om ugen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtidssyg og ikke i stand til at klare et job 37 timer om ugen:"

Transkript

1 hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2012 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS 55,3 MIO. KR. HENTET HJEM TIL MEDLEMMERNE I 2011 HK Privat og Handel: FREM MOD 0K 2012 Generalforsamlinger i HK Østjylland: FLERE HÆNDER ELLER FLERE JOB? HK PRIVAT OPRUSTER UDLICITERING EN GOD IDÉ? NYE BØLGER AF FORANDRINGER BUTIKSDØD FORUDE Langtidssyg og ikke i stand til at klare et job 37 timer om ugen: ALLE KASSER SMÆKKET I

2 Leder HK ØSTJYLLAND HK Østjylland: Park Allé 11, 8000 Aarhus C Telefon: (alle afdelinger) Fax: A-kassen: Tlf Redaktion: Fællesformand Viggo Thinggård (ansvarshavende redaktør). Journalisterne Kurt Balle Jensen og Peter Lodahl, Pressebureauet Silkeborg. En redaktionsgruppe nedsat af HK Østjylland. Foto: Thomas Juul Fra venstre: Handelssektorformand Cliff Præstegaard, fællesformand Viggo Thinggård, privatsektorformand Frederik Vester, statssektorformand Leo Jensen og kommunalsektorformand Hans-Henrik Hansen. Forside: Langtidssyge Dorthe Rasmussen kan hverken få sygedagpenge eller kontanthjælp. Foto: Jørgen Ploug. Når systemet svigter Oplag: Næste nummer 23. marts Deadline: 16. februar Stof til bladet mailes til: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere tilsendte indlæg. Artikler fra HK Østjylland kan citeres med kildeangivelse. Eftertryk af artikler kun ifølge aftale med redaktionen. Tekst og foto: Pressebureauet Silkeborg/Jørgen Ploug (hvor ikke andet er anført). Layout: Scanprint.dk Tryk: Colorprint HK Østjylland er medlemsblad for HK ere i Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus kommuner. Bladet sendes desuden til fagforeninger, kommuner, presse, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere. I Danmark har vi et fintmasket socialt sikkerhedsnet, hvor ingen får lov til at falde igennem. Har vi ikke? Det er i hvert fald det, vi gerne vil fortælle omverdenen, for vi er ikke selv i tvivl om, at vi har et godt og trygt velfærdssystem. Der er godt nok nogle pletter, og vi er begyndt igen at snakke om fattigdom i Danmark. Men i det store hele fungerer det vel, gør det ikke? Nej, ikke i alle tilfælde. I denne udgave af HK Østjyllands medlemsblad fortæller et af vore medlemmer, Dorthe Rasmussen, hvordan hun oplever systemet: Jeg troede en gang, at vi havde et system, der kunne fange dem, der kom i klemme. Det kan jeg nu konstatere ikke er tilfældet, siger hun. sygemeldte lægger op til en anden løsning end den, medlemmets egen praktiserende læge mener, er forsvarlig. Langtidssyge oplever dermed kasserne blive smækket i. De kan ikke få sygedagpenge, og de kan ikke få lønindkomst eller dagpenge, for de står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi de forsat ikke er raske. Det er ikke værdigt, og HK Østjylland vil den kommende tid gå kraftigt på banen for at gøre opmærksom på disse forhold og for gennem vore politiske kontakter at arbejde for en ændring. Som fagforening er det vores pligt også at arbejde for de af vore medlemmer, der for alvor kommer i klemme på grund af langvarig sygdom. Åbningstider: Park Allé 11, 8000 Aarhus C Fax: Mandag-onsdag: Kl Torsdag: Kl Fredag: Kl Østervold 18, 8900 Randers C Fax: Mandag og onsdag: Kl Fredag: Kl Tirsdag og torsdag: Lukket Vestergade 43, 8600 Silkeborg Fax: Tirsdag og torsdag: Kl Mandag, onsdag, fredag: Lukket Lillegade 24, 8500 Grenaa Fax: Tirsdag og torsdag: Kl Mandag, onsdag, fredag: Lukket 2 Dorthe er en af mange langtidssyge, der oplever så store huller i sikkerhedsnettet, at de ryger lige igennem. Det er dybt fortvivlende eksempler, vi i HK Østjylland er vidne til i disse år. Langtidssyge, der efter et år på sygedagpenge fortsat ikke kan klare et ordinært job, og som ofte ender i en økonomisk og social deroute. Når kommunerne efter et år ikke mere får refusion fra staten, belaster det den kommunale økonomi at forlænge sygedagpengeperioden. Vi oplever eksempler på, at vore medlemmers egne læger underkendes, når de giver deres vurdering af deres patienters funktionsevne og dermed mulighed for at passe et ordinært arbejde. Nogle gange er det de kommunalt lønnede lægekonsulenter, der uden at se den I det store hele fungerer det sociale sikkerhedsnet vel, gør det ikke? Nej, ikke i alle tilfælde.

3 Indhold Foto: Colourbox Det skrev vi det skete der... I sidste nummer af medlemsbladet HK Østjylland skrev vi om grafiker Marianne Madsen fra Silkeborg, som på trods af et utal af ansøgninger og et år på skolebænken ikke kunne genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Da den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti og Radikale besluttede at halvere dagpengeperioden, kom Marianne sammen med titusinder andre i den situation, at hun stod over for at miste dagpengeretten her til sommer. Det ville betyde, at hun og hendes mand fra 1. juli i år skulle klare sig for hans løn alene. Med den nye regerings tiltræden får Marianne og de mange andre, der er havnet i samme situation, dog lidt mere pusterum: Ledige, der ville miste retten til dagpenge i andet halvår 2012 på grund af de borgerliges halvering af dagpengeperioden, får et halvt års ekstra dagpenge. hk blade ØStJYltlaN d SIDE %-reglen: Arbejdsgiverne springer over, hvor gærdet er lavest, hvis ikke der tegnes overenskomst. 6INOVEMBER2011 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS LÆS OGSÅ Silkeborg: 4 Nu ved jeg, hvor vigtigt det er at være med i HK GOde arbejdsp ladser PÅ UdSKÆ ldt JObCeNteR 5 Generalforsamlingsindkaldelser HK Privat og Handel: 6 HK Østjylland: Flere hænder eller flere job? 7 HK Privat: Nu opruster vi 8 HK Kommunal: Udlicitering er det nu også en god idé? 9 HK Stat: Nye bølger af forandringer Marianne fry gter at miste 10 HK Handel: Butiksdød forude retten til da VI KaN IKK OS FOR en e KlaRe l ØN HK 11 Forbrugsforeningen gpenge: 15 Alle kasser smækkes i for Dorthe 18 OK Handel: Uden overenskomst ingen forbedringer 6_2011 v1.ind d 1 10/11/ KRaVeNe ti l OK 2012

4 Vigtigt at være med i HK Lise Clemmensen, 22 år, er glad for hjælpen fra HK Østjylland: Jeg oplevede, at jeg altid bare kunne ringe og få hjælp. Nu ved jeg, hvor vigtigt det er at være med i HK Da Lise for nogle uger siden skulle til at købe julegaver, stod der lidt ekstra på kontoen. HK Østjylland havde nemlig netop sørget for, at hun fik efterbetalt diverse tillæg fra en tidligere arbejdsgiver Da Lise Clemmensen blev ansat hos Mikkel i Viby Centret og skulle til at sælge modetøj til kvinder, var det som ufaglært og på en deltidskontrakt. Og det der med at skulle være medlem af en fagforening, var ikke noget, Lise havde tænkt nærmere over. Men det kom hun til: Jeg fik en kontrakt, ifølge hvilken jeg skulle have minimum otte timer om ugen. Men jeg fik fra starten at vide, at jeg nok ville blive brugt meget mere, og det varede ikke længe, før jeg var på fuld tid, fortæller Lise. Hun blev ansat i april 2010, og hun passede sit arbejde uden helt at være klar over, hvad hun egentlig havde krav på. Hun havde ingen fuldtidskontrakt, selv om hun havde fuld tid, og hun havde ikke det store kendskab til diverse tillæg. Da vi havde travlt med julehandel, kom jeg på et tidspunkt til at tale med en kollega fra en anden butik i samme koncern, og hun fortalte, at hun fik juletillæg. Det får jeg da ikke, svarede jeg. Så opfordrede hun mig til at melde mig ind i HK og finde ud af, om jeg nu også fik det, jeg havde krav på, fortæller Lise. Sidst i november 2010 meldte hun sig ind i HK Østjylland, og på et tidspunkt tog hun kontakt til afdelingen og spurgte, om de 4 ville se på hendes lønforhold. Hun havde en fornemmelse af, at hun ikke fik de tillæg, hun havde ret til. Pengene faldt på et tørt sted Lise blev ikke på arbejdspladsen. Hun ville i gang med en uddannelse som beklædningshåndværker og stoppede sommeren Men HK Østjylland tog fat i hendes sag. Der blev lavet beregninger på manglende løn under sygdom, tillæg for arbejde på søgnehelligdage, forskudttidstillæg mv., og for et par måneder siden kom der cirka kroner i efterbetaling ind på Lises konto. De faldt på et tørt sted, for Lise skulle købe julegaver, og som studerende havde hun ikke alt for meget at gøre godt med. Jeg skulle købe til nevøer og til veninder med babyer. Så pengene var mere end velkomne. Jeg synes, HK har været utrolig hjælpsomme, og jeg har lært noget af hele den historie. Nu ved jeg, hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening og at have den i ryggen. Og det er også det, jeg fortæller mine venner, siger Lise HK Østjylland har i 2011 hentet 55,3 millioner kroner hjem til medlemmerne i forbindelse med fyringer, arbejdsskadesager, ophævede uddannelsesaftaler, konkurser, for korte opsigelsesvarsler, pensioner og lønninger samt betalingsstandsninger

5 Generalforsamlinger 2012 GENERALFORSAMLINGER 2012 Sted Alle 5 generalforsamlinger holdes i Aarhus-salen, Skt. Knuds Torv 3, Aarhus Spisning Alle 5 generalforsamlinger starter med spisning 1 time før selve generalforsamlingen Forslag Forslag, som ønskes behandlet på de 5 generalforsamlinger, skal være hhv. HK Østjylland eller den respektive sektor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen Tilmelding Til spisning via MitHK senest 7 dage før HK Privat Østjylland Torsdag 15. marts kl Dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg af a. Formand På valg: Frederik Vester b. 5 bestyrelsesmedlemmer for to år På valg: Torben Jakobsen Olivera Jovanovic Inge Dideriksen Jette Nielsen Alice Blak Iversen c. 4 suppleanter På valg: Peter Iversen Margit Kolding Per Hølund Carina Drachmann d. 1 bestyrelsesmedlem til HK Privats Forbundssektorbestyrelse e. 1 suppleant til Forbundssektorbestyrelsen 7. Eventuelt HK Stat Østjylland Tirsdag 6. marts kl Dagsorden 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag a. Til afdelingen og sektoren b. Til HK Stats kongres juni Valg af a. Formand for 2 år På valg: Leo Jensen b. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg: Aase Pedersen Karin Holm Therkildsen Kit G. Torstensson Marianne Nuur c. 2 suppleanter På valg: Annette Berntsen Søren Dam 7. Valg af: a. Delegerede og suppleanter til HK Stats kongres juni Eventuelt HK Kommunal Østjylland Tirsdag 20. marts kl Dagsorden 1. Godkendelse af forretningsorden og valgregler 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg af a. Formand På valg: Hans-Henrik Hansen b. 7 bestyrelsesmedlemmer På valg: Hanne Vinther Tove Skov-Hansen Jojo Verndal Jette Fisker Lilly Lauridsen Alex von der Lippe Barbara Bech Nielsen c. 3 Suppleanter 7. Eventuelt HK Handel Østjylland Tirsdag 13. marts kl Dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Beretning 3. Indkomne forslag a. Til afdeling og sektor 4. Valg af a. Formand På valg: Cliff Præstegaard b. 5 bestyrelsesmedlemmer: På valg: Birgitte Hesselbjerg Gert Torstensson Hanne Thinggård Grete Kirk Olsen Jonas Fuglsang c. 3 suppleanter 5. Valg af delegerede til HK Handels Kongres oktober Valg af suppleanter til HK Handels Kongres oktober Eventuelt Fællesgeneralforsamling HK Østjylland Tirsdag 27. marts kl Dagsorden 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Beretning 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg af a. Formand for 2 år På valg: Viggo Thinggård b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, heraf 1 fra Randers- og 1 fra Silkeborg-området På valg: Torben Jakobsen Rune Kristensen c. 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år På valg: Peter Frederiksen Jette Nielsen Lilly Lauridsen Gert Torstensson d. 1 revisor for 2 år På valg: Bodil Nedergaard e. 2 revisorsuppleanter for 1 år På valg: Søren Larsen Sven Andersen 8. Eventuelt 5

6 Flere hænder eller flere job? GENERALFORSAMLING 2012 Hvordan kan man på Christiansborg råbe på mere arbejdskraft, når der ikke er arbejde nok til den nuværende arbejdsstyrke, spørger Viggo Thinggård Danmark har ikke behov for mere arbejdskraft, Danmark har derimod brug for mere kvalificeret arbejdskraft og for flere job. Det er der, behovet ligger, mener formand for HK Østjylland, Viggo Thinggård: Der tales meget om, hvordan vi får arbejdsstyrken udvidet. Syge skal i arbejde, før de er raske, tilbagetrækningsreformen skal fastholde de ældre på arbejdsmarkedet osv. Alene attentatet på efterlønnen vil betyde ekstra par hænder, og regeringen opererer i sin plan med en udvidelse af arbejdsstyrken på Men hvad er det egentlige behov? Vi vil gerne sætte en ny dagsorden, og den hedder ikke flere hænder, den hedder flere job og mere uddannelse. Livslang uddannelse Viggo Thinggård er enig i, at der bliver behov for mere specialiseret arbejdskraft, men det kræver ikke i sig selv en udvidelse af den nuværende arbejdsstyrke. Det kræver derimod mere uddannelse til dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Vi bliver nødt til at satse langt mere på den såkaldte dobbelte opkvalificering: De ufaglærte skal have et løft, og det skal de faglærte også. Livslang uddannelse er mere nødvendig end nogensinde. Det gælder blandt andet på handelsområdet, hvor en eksamen fra handelsskole eller købmandsskole ikke er nok til, at man resten af sit arbejdsliv kan klare et job inden for detailhandelen. Vi skal sætte ind på alle uddannelsens fronter: Perioder med ledighed skal bruges til opkvalificering fremfor hjemsendelse af medarbejderne. Og de ledige skal have mulighed for at starte på uddannelse fra dag 1. Samtidig skal vi skabe flere job til de alt for mange uden for arbejdsmarkedet, siger Viggo Thinggård. Han peger på flere konkrete muligheder: Turisme, hele det grønne område, wellness mv. Og så kan der skabes mange job inden for detailhandelen, hvis man satser mere på ordinær arbejdskraft end på unge i fritidsjob. Jeg har ikke noget imod, at børn og unge har job i deres fritid, men det skal ikke misbruges og bidrage til ledighed, siger Viggo Thinggård. Han mener, at der i det kommende år vil være flere slagmarker, hvor der kan kæmpes for en dagsorden med mere uddannelse og skabelse af flere job Uddannelse skal selvfølgelig prioriteres i overenskomstforhandlingerne på det private område. Og jobskabelse og opkvalificering skal være vigtige emner i kommende trepartsdrøftelser, og vi skal rejse det som et tema, når der igen skal forhandles ny KL-aftale. Endelig skal vi gøre vort til, at det får en vigtig plads, når en ny finanslov i 2012 skal på plads. Væk med prisloft over opkvalificeringskurser Jens Joel, østjysk medlem af Folketinget (S) er enig i, at problemet er mangel på kvalificeret arbejdskraft: Vi har mistet tusindvis af ufaglærte arbejdspladser, og de kommer ikke tilbage. Eksperterne anslår, at vi i 2020 vil have over ufaglærte, der står uden job, mens vi samtidig vil have akut mangel på faglærte og folk med videregående uddannelser. Det nytter ikke noget at tvinge folk ud på arbejdsmarkedet, hvis der ikke er efterspørgsel efter dem. Derfor har regeringen da også satset på en vækstpakke, der vil sætte gang i beskæftigelsen, siger Jens Joel. Han tror ikke på, at det hjælper på arbejdsudbuddet at gøre de ledige fattigere. I stedet skal vi opkvalificere dem og give dem de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet nu og fremover, siger han: Derfor afskaffer regeringen prisloftet over for alle opkvalificeringskurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Det handler ikke om, at vi alle skal have en universitetsgrad, men som ufaglært går man en meget usikker fremtid i møde, og samtidig kommer samfundet til at mangle den ekspertise, en faglært kontoruddannet eller maskinmester kan tilbyde. 6 Foto: Colourbox

7 HK Privat Østjylland vil i 2012 være meget opsøgende, besøge flere arbejdspladser og ikke mindst arbejde for flere tillidsvalgte. Målet er større organisering og bedre overenskomstdækning GENERALFORSAMLING 2012 Nu opruster vi Foto: Colourbox På den velfungerende arbejdsplads er der overenskomst, organisationsprocenten er høj, og de tillidsvalgte arbejder for kollegernes løn- og arbejdsforhold samt for et godt arbejdsmiljø. Sådan er det de fleste steder, men ikke alle steder. Derfor vil vi nu opruste, siger sektorformand i HK Privat Østjylland, Frederik Vester. Arbejdet er allerede i gang og vil blive intensiveret i Det handler både om at få flere arbejdspladser overenskomstdækket og om at få og fastholde medlemmer af HK Privat. Og i hele dette faglige arbejde er de tillidsvalgte krumtappen i dagligdagen. Derfor vil vi rent konkret gøre en større indsats for at få valgt tillidsfolk på flere arbejdspladser, siger sektorformanden. Strategien er klar: Først vil HK Privat Østjylland kortlægge, hvordan det ser ud her og nu: Hvor er der overenskomst, og hvor er der de seks medlemmer af HK, der gør, at der så kan vælges tillidsrepræsentanter? Og hvor er disse forhold opfyldt, uden at kollegerne har tillidsvalgte? Herefter vil de faglige konsulenter på de forskellige områder tage på servicebesøg på de pågældende arbejdspladser. Det bliver et stykke vigtigt benarbejde, som vi forventer os meget af, siger sektorformanden. Indflydelse og udvikling Det drejer sig ikke kun om at få valgt tillidsrepræsentanter til at arbejde for kollegernes løn- og arbejdsforhold og for arbejdsmiljøet. Det er også vigtigt efterfølgende at sørge for, at de får den nødvendige uddannelse: Vi havde allerede i 2011 succes med at satse mere på uddannelse af de tillidsvalgte. Rigtig mange meldte sig til kurserne, og det vil vi bygge videre på i 2012, siger Frederik Vester. På kurserne lærer man blandt andet om lokalforhandlinger, håndtering af konflikter og meget mere. Man introduceres til det faglige arbejde, og både uddannelsen og det daglige arbejde som tillidsvalgt resulterer i en god portion både faglig og personlig udvikling: Som tillidsvalgt yder du et stort stykke arbejde for kollegerne, men du får også noget igen. Der er mange spændende udfordringer, og du bliver en nøgleperson på arbejdspladsen og er med på mange planer, hvor der træffes beslutninger, og hvor du som de ansattes repræsentant får indflydelse. Det kan blandt andet være, når der skal ændres i strukturer på arbejdspladsen eller måske investeres i ny teknologi. Eksemplerne kan være mange, siger Frederik Vester. Mødes i netværk For de ansatte på arbejdspladsen kan valget af tillidsrepræsentanter blandt andet betyde større overblik over lønforholdene, når der forhandles lokalløn, og tillidsrepræsentanten er med ved bordet. På en del arbejdspladser er det stadigvæk uigennemskueligt hvem, der får hvad, og arbejdsgiveren kan nemmere spille kolleger ud mod hinanden, når løn er noget tys-tys. Derfor kan alle have gavn af større åbenhed, og det kan også bidrage til yderligere slag imod uligeløn mellem mænd og kvinder. Både lønforhandlinger og det øvrige tillidsarbejde kan være krævende, men ligesom den tillidsvalgte er HK s forlængede arm på arbejdspladsen, kan den tillidsvalgte altid hente hjælp hos os i afdelingen. Samtidig mødes de med tillidsrepræsentanter fra andre arbejdspladser i netværk med faget i fokus, og her kan de trække på hinandens erfaringer og inspirere hinanden, siger Frederik Vester. Der er netværk af tillidsvalgte i alle brancher såsom grafisk, industri, laborant osv., og de mødes typisk to-fire gange årligt. 7

8 GENERALFORSAMLING 2012 Udlicitering er det nu også en god idé? Sektorformand Hans-Henrik Hansen, HK Kommunal Østjylland, vil have politikerne til at tænke sig godt om og stille sig selv en række spørgsmål, før de træffer beslutning om udlicitering Foto: Colourbox 8 Udbud og udlicitering står højt på dagsordenen i regioner og kommuner. Men selv om de lokale politikere måske umiddelbart synes, det er en god idé, bør de lige overveje en ekstra gang, mener Hans- Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland: Det helt grundlæggende spørgsmål er, om de offentlige ydelser bliver bedre og billigere gennem udlicitering. For at hjælpe politikerne med at finde ud af det, har vi formuleret nogle spørgsmål, som vi synes, politikerne bør stille sig selv, før de træffer nye beslutninger om udlicitering, siger Hans-Henrik Hansen. Et af spørgsmålene går på, om en kortvarig gevinst ved at udlicitere risikerer i stedet at udvikle sig til stigende udgifter i det offentlige. Hvis der hos en privat entreprenør skabes et arbejdsmiljø, der fører til hurtigere nedslidning af de ansatte og flere udgifter til sygedagpenge, kan resultatet på bundlinjen hurtigt blive større offentlige udgifter i stedet for besparelser. Et forskningsprojekt, gennemført af Anvendt Kommunal Forskning, AKF, tyder på, at det er et yderst relevant spørgsmål at få politikerne til at stille sig selv. Projektet viser, at der på nogle områder kan findes besparelser på 5 til 15 % ved udlicitering, men det viser også, at det går ud over arbejdstilfredsheden og arbejdsmiljøet hos de ansatte. De får oftere dårligere vilkår, og de skal nå mere, måske oven i købet til en dårligere løn. Hvad med demokratiet? Administrerende direktør for én af de store private leverandører til kommunerne, ISS, erkender da også, at det er på tide at sætte hælene i. Erkendelsen falder i et video-interview til én af de velfærdsfilm, der er blevet produceret for en række fagforbund. Her siger administrerende direktør i ISS, Maarten Van Engeland blandt andet, at der er kommet så meget fokus på prisen, at der nu må siges stop: Fortsætter man denne spiral, går det ud over arbejdsmiljøet. Det går ud over vore medarbejderes fysiske og psykiske velvære. Derfor er der mange af de udbudsforretninger, der foregår især nu på bagkanten af finanskrisen hvor vi kan se, at prisen er kommet så meget i fokus, at vi må sige stop, siger direktøren i filmen. Men det er ikke kun risikoen for, at udlicitering kan medføre offentlige udgifter på grund af sygemeldinger mm., politikerne skal tage højde for: Enhver udlicitering indebærer et nyt og ekstra element, nemlig fortjenesten til den private virksomhed. Hvor stor en del af prisen udgør fortjenesten, og kunne disse penge bruges til at opfylde nogle af de behov, der i dag ikke er råd til at opfylde? Og hvad med fleksibiliteten? Kan kontraktforhold medføre større stivhed fremfor større fleksibilitet, spørger Hans-Henrik Hansen. Han peger også på bureaukratiet, hvor der skal bruges ressourcer på at forberede udbudsmateriale, gennemføre licitation og til at kontrollere entreprenørerne undervejs. Endelig kan det være svært for de folkevalgte at ændre kurs, hvis de er bundet af flerårige kontrakter med private entreprenører, og det kan stække de politiske muligheder for at manøvrere. Kan udlicitering på den måde betyde, at det demokratiske virkefelt indsnævres? Det er et af de vigtige spørgsmål, politikerne bør stille sig selv, mener Hans-Henrik Hansen.

9 Nye bølger af forandringer Vi skal være forberedte på forandringer og flere besparelser. Det vil stille store krav til de ansatte på statens arbejdspladser, forudsiger formand for HK Stat Østjylland, Leo Jensen GENERALFORSAMLING 2012 Den nye regering vil modernisere og effektivisere. Den vil afbureaukratisere, og den vil opbygge nye strukturer. Det lyder alt sammen meget godt, men hvad vil det betyde for de ansatte på statens arbejdspladser? Her er formand for HK Stat Østjylland, Leo Jensen, ikke i tvivl: Vi vil opleve bølger af forandringer samtidig med, at vi nok skal forvente en fortsat stram økonomisk styring. Jeg tror ikke, vi har set de sidste besparelser og nedskæringer, for vi har jo desværre erfaring for, at når der tales om fokuseret administration, er det mest af alt en anden og smart måde at sige afskedigelser på. Så der vil fortsat blive sparet, mens nogle områder sandsynligvis vil få tilført flere midler, siger Leo Jensen. Den tillidsvalgtes rolle Han forudser en tid med mange udfordringer, når forandringer skal udmøntes i virkelighedens verden: Ønsket om moderniseringer vil betyde, at der på statens arbejdspladser bliver gennemført reformer, fusioner og sat gang i forandringsprocesser. Store koncerndannelser på tværs af landet vil udfordre både medlemmer, tillidsrepræsentanter og vores klubstruktur, og det må vi alt sammen forberede os på. For det sker, og så skal vi være parate, siger Leo Jensen. Men hvordan kan man være parat, når denne forandringens bølge ruller ind over statens arbejdspladser? Det kan man først og fremmest ved gennem det faglige arbejde at have snor i udviklingen, mener sektorformanden: Vi vil i HK Stat prioritere det højt at være på arbejdspladserne, når der er behov for vejledning og hjælp i forbindelse med strukturændringer, og når de konsekvenser, forandringerne kan medføre, viser sig. Det kan være i form af besparelser, afskedigelsesrunder, problemer med arbejdsmiljø eller andet. Samtidig bliver tillidsrepræsentantens rolle endnu vigtigere, når der sker forandringer på arbejdspladsen, siger Leo Jensen. HK Stat Østjylland vil i den forbindelse intensivere arbejdet med at sikre tillidsvalgte på alle arbejdspladser og kontaktpersoner dér, hvor der ingen tillidsvalgte er. Presser arbejdsmiljøet De seneste års besparelser og strukturændringer har vist, at de ofte presser arbejdsmiljøet: Hvad sker der, og hvad betyder det for mig? Det kan alt sammen resultere i større usikkerhed, og uanset hvor parat, man er på forandringer, kan det ikke Foto: Colourbox undgå at påvirke hverdagen, når nye rutiner og strukturer skal på plads. De ansatte skal nogle gange tackle både stort arbejdspres og konsekvenser af dårligt gennemførte forandringer. Så er det vigtigt med stærke faglige fællesskaber, som kan understøtte arbejdsmiljøet på statens arbejdspladser, siger Leo Jensen. Han er ikke i tvivl om, at forandringer, nye strukturer, fusioner mv. desuden yderligere vil stille krav om udvikling af kompetencer: Uddannelse skal sikre at, HK eren får jobbet, og kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren bliver i jobbet. Sådan er det, og sådan vil det i endnu højere grad være i de forandringer, vi kan vente os de kommende år, siger sektorformanden. 9

10 Butiksdød forude GENERALFORSAMLING 2012 HK HANDEL ØSTJYLLAND HK Handel Østjylland søger foretræde i Folketinget for at få udsat tidspunktet for den endelige afskaffelse af lukkeloven og dermed taget hensyn til de små specialbutikkers eksistens og medarbejderne, som vil få endnu flere skæve arbejdstider 10 Foto: Colourbox Selvom løbet kunne se ud til at være kørt, og lukkeloven står over for sin endelige afskaffelse, stopper HK Handel Østjylland ikke med at søge indflydelse i sagen. Derfor vil lukkeloven også i år sætte sit præg på den kommende generalforsamling, fortæller formanden for sektoren, Cliff Præstegaard: Et farvel til lukkeloven er nemlig samtidigt et farvel til mange af de små specialbutikker, der naturligvis får flere udgifter, fordi åbningstiden skal dækkes ind med flere ansatte. I den sidste ende er der ikke andre steder end forbrugerne at sende regningen for det til, og sådan som situationen er på detailområdet, er der ingenting, der tyder på, at danskerne får flere penge at købe ind for. Så der kan helt sikkert imødeses en lang række butikslukninger i kølvandet på afskaffelsen af lukkeloven. Den udvikling er vi overbevist om, at også de fleste politikere ser på med bekymring også selvom de har lagt stemmer til under det langvarige forløb, der trin for trin har afmonteret lukkeloven. På den baggrund planlægger vi at søge foretræde i folketinget for partiernes ordførere på området. Målsætningen for mødet vil ikke være at bevare lukkeloven det må vi erkende er urealistisk men vi håber at finde forståelse for, at der tages nogle hensyn i den hårde overgangsperiode, f.eks. i form af en yderligere udskydelse af den dato, hvor lukkeloven helt forsvinder, påpeger Cliff Præstegaard. HK Handel har taget hul på året med en kampagne, der bl.a. på store busreklamer har synliggjort et af de ansattes store problemer med de mange skæve arbejdstider, som følger med afskaffelsen af lukkeloven. Også på nettet vil man på www. lukkeloven.dk kunne følge slagets fortsatte gang. Et andet tema på generalforsamlingen tirsdag den 13. marts vil være kontingentet til HK. Det er ingen hemmelighed, at medlemmernes økonomi er blevet yderligere strammet de sidste år, og senest har den tidligere regering pillet ved mulighederne for at trække de faglige kontingenter fra i skat. Mange af HK Handels medlemmer hører til blandt de lavestlønnede, og derfor har det naturligvis også en betydning, hvor meget de betaler til HK hver måned. Derfor ønsker vi at diskutere med medlemmerne, om de har ideer til, hvordan vi i HK Handel Østjylland holder udgiftsniveauet nede, samtidig med at HK er i stand til at levere de ydelser og den støtte, man forventer af en fagforening, siger Cliff Præstegaard, som på generalforsamlingen desuden vil redegøre for, hvilke overvejelser man i sektoren gør sig for bedre at anvende fremtidens medier i kommunikationen med medlemmerne. Der er brug for, at vi går i offensiven, og opsøger folk dér, hvor de befinder sig. Derfor vil vi kigge meget mere på, hvordan vi benytter f.eks. facebook og de andre sociale medier, ligesom vi i højere grad vil gøre noget for at være synlige i de offentlige rum, hvor medlemmerne færdes, det kan være på cafeer, ved festivaler osv.

11 FORBRUGSFORENINGEN TA UD OG GEM Flere penge at handle for Foto: Colourbox Scan QR-koden eller søg på Forbrugsforeningen i itunes App Store eller Android Market. Med Forbrugsforeningen i mobilen kan du nemt og hurtigt se, hvor du kan bruge dit betalingskort fra Forbrugsforeningen.

12 FORBRUGSFORENINGEN TA UD OG GEM Et godt tilbud til HK erne Meld dig ind i Forbrugsforeningen og spar penge mange penge på hverdagens indkøb. Smagførst Peder Skrams Gade 32 7,0% Sportmaster Storcenter Nord 7,0% Super Dæk Service Graham Bells Vej 27 9,0% Uno-X Automat Jens Baggesensvej ,8% Aarhus V Applus+ Bilsyn Bredskiftevej 30 10,0% Evers A/S Bredskiftevej 20 A 9,0% Fischer Danmark A/S Viborgvej 159 9,0% Sadolin Farveland Viborgvej 142 9,0% Sahva Klinik Viborgvej 161 A 9,0% Tandlæge Paludan Müllers Vej 121 5,0% Ann-Charlotte Ranghøj Amalia Fashion A/S City Vest, Gudrunsvej 7 9,0% Her i Østjylland giver HK-medlemskabet kontant udbytte hos: Aarhus C 2tal Århus Ny Munkegade 4 5,5% Advokat Flemming Klostergade 28 9,0% Huess Akustikken Frederiks Alle 140 9,0% Arkade-Frisør Søndergade 55 9,0% AROS Aarhus Aros Alle 2 9,0% Kunstmuseum Birn Ure & Optik M. P. Bruuns Gade 38 10,0% Cafe Ministeriet Klostertorvet 5 9,0% Cafe Smagløs Klostertorvet 7 9,0% City Hotel Oasia Kriegersvej ,0% Companys Bruuns Galleri 9,0% ComputerCity Silkeborgvej 39 4,5% D & D Vesterbrogade 12 9,0% Designers Market by M. P. Bruuns Gade ,0% Nicole 2 Dit Syn Center Frederiksgade 70 11,0% - Nyt Syn Ditlev Jørgensen's Eftf. Rosenkrantzgade 22 9,0% Europcar Århus Sønder Alle 35 9,0% Europcar/Østergaard Fredensgade 17 9,0% Biler A/S evig-glad Graven ,0% Femilet Ryesgade 7 9,0% First Hotel Atlantic Europaplads 10 9,0% Flügger Farver Ny Munkegade 5 9,0% Flügger Farver Frederiks Alle 111 9,0% FONA Ryesgade 24 4,5% FONA Søndergade 30 4,5% Fransa Skt. Clemens Stræde 7 9,0% Friluftsland Århus A/S Østergade 30 9,0% Frisør Sandahl M. P. Bruuns Gade 50 9,0% Games Store Torv 9 9,0% Globen Flakket Åboulevarden 18 9,0% Greenkids 9,0% Gundtoft Østergade 2 9,0% Hans & Grete Kaffe-The Lille Torv 4 9,0% Hans & Grethe Banegårdspladsen 16 9,0% Hotel Guldsmeden Guldsmedgade 40 9,0% Hørecenter Aarhus City Vestergade ,0% Imerco Århus Bruuns Galleri 7,5% Imerco Århus Ryesgade 16 7,5% INCH Graven ,0% Intersport, Ryesgade 25 7,0% Århus Sport A/S Jagt- & Fiskerimagasinet Sønder Alle 5 9,0% Jagtstuen v/mogens Park Alle 15 9,0% Krogh Kaufmann Søndergade 53 9,0% Kirsten Stampe Søndergade 51 9,0% L'estragon Klostergade 6 9,0% Lauges Fritid/ Banegårdspladsen 18 9,0% Erhvervsbeklædning LauRie by Kornes Frederiksgade 24 9,0% Lån & Spar Bank A/S Ryesgade 23 0,0% Marlboro Classics Maren Smeds Gyde 2 9,0% Mefisto Gourmet Bar Volden 28 9,0% og Cafe Noa Noa Skt. Clemens Stræde 20 9,0% Noa Noa Ryesgade 29 9,0% Oil & Vinegar Ny Banegårdsgade 45 9,0% st, tv. Optikhuset Klostertorvet 6-8 9,0% v/jørgen Tribler Panduro Hobby Badstuegade 5-7 9,0% Paw Sko Søndergade 53 9,0% Paw's Ecco Butik Søndergade 53 9,0% Profil Optik Ryesgade 6 9,0% Profil Optik Guldsmedgade 4 9,0% Quick Pot A/S Trindsøvej 5 10,0% Ravsmeden Frederiksgade 70 9,0% Ren Kost Jægergårdsgade 45 9,0% Sahva Care Rådhuspladsen 3 B 9,0% Sct. Clement Ide Butik Clementsstræde 7 9,0% Selected Bruuns Galleri Bruuns Galleri 9,0% Smagførst Jægergårdsgade 32 7,0% Solid Bruuns Galleri 9,0% Solid Søndergade ,0% Solid - Åen Åboulevarden 39 9,0% Sparkz Søndergade 34 9,0% Sparkz Bruuns Galleri 9,0% Spies Rejser Store Torv 9 4,0% Sundhedskost Frederiks Alle ,0% Tandlæge Helle Løhde Frederiksgade 34 5,0% ApS Tandlægerne i Frederiksgade 34 5,0% Frederiks-gå-gade The North Face Store Bruuns Galleri 9,0% Thiele Immervad 3 10,0% Thiele Bruuns Galleri 10,0% UNO Danmark Vestergade 4 9,0% Uno-X Automat Spanien 63 1,8% Vangsgaards Ryesgade 3 9,0% Boghandel Vinspecialisten Sønder Alle 12 7,0% Aarhus N Designers Market by Storcenter Nord 9,0% Nicole 4 Euromaster Danmark Graham Bells Vej 38 10,0% Flügger Farver Randersvej 138 9,0% Flügger Farver Tordenskjoldsgade 72 9,0% FONA Storcenter Nord 4,5% Fransa Storcenter Nord 9,0% Hemtex Storcenter Nord 9,0% Hørecenter Aarhus Skelagervej 5 11,0% Skejby Imerco Århus Storcenter Nord 7,5% Kaufmann Storcenter Nord 9,0% Kjærulff Lædervarer Storcenter Nord 9,0% Mefisto i Danmarks Randersvej 395 9,0% Japanske Have Puk & Co. Storcenter Nord 9,0% Quint Storcenter Nord 9,0% Brabrand Applus+ Bilsyn Logistikparken 19 10,0% Fleur Bodywear City Vest, Gudrunsvej 7 9,0% FONA City Vest 4,5% Frisør Mie Lauritz City Vest 9,0% Imerco City Vest 7,5% Nanna XL City Vest 9,0% Super Dæk Service Logistikparken 26 9,0% Thiele City Vest 10,0% Uno-X Automat Silkeborgvej 702 1,8% Uno-X Automat Edwin Rahrs Vej 69 1,8% Åbyhøj Applus+ Bilsyn Søren Frichs Vej 50 10,0% Flügger Farver Søren Frichs Vej 48 9,0% Super Dæk Service Søren Frichs Vej 52 9,0% Uno-X Automat Silkeborgvej 300 1,8% Uno-X Automat Søren Frichsvej 32 1,8% Vinkyperen Vin-Import Frichsparken 7,0% Risskov Applus+ Bilsyn Lystrupvej ,0% Imerco Århus, Veri Frisenborgvej 5 7,5% Center Malermesterens Nordre Strandvej 84B 9,0% Gør Det Selv Salg Novasol Voldbjergvej 16 9,0% Sportmaster Veri Frisenborgvej 5 7,0% Centret Uno-X Automat Nordre Strandvej 125 1,8% Uno-X Automat Lystrupvej 53 1,8% Egå Tæppeland Muslingevej 10 6,0% Uno-X Automat Egåvej 528 1,8% Viby J Applus+ Bilsyn Gunnar Clausens Vej 10 10,0% Bauhaus Ringvej Syd 102 6,0% Børnekompag9et Viby Centret 9,0% Concept 1010 Viby Centret 9,0% Europcar Viby J Skanderborgvej 108 9,0% Flügger Farver Skanderborgvej 160 9,0% Hotel Mercur Viby Torv 9,0% Imerco Århus, Viby Viby Centeret 7,5% Sportmaster Viby Viby Center 7,0% Super Dæk Service Viaduktvej 1 9,0% Tæppeland Øllegårdsvej 2 6,0% Uno-X Automat Holme Ringvej 139 1,8% Uno-X Automat Gunnar Clausensvej 24 1,8% Højbjerg e-farvehandel.dk Kridthøjvej 5 10,0% Hertz Biludlejning Chr. X's Vej ,0% Palmø Rundhøjtorvet 3 9,0% Sadolin Farveland Rundhøjtorvet 2 9,0% Smagførst Rosenvangs Alle 186 7,0% Uno-X Automat Chr. den X's vej 180 1,8%

13 Uno-X Automat Rosenvangs Alle 189 A 1,8% Zjoos Kridthøjvej 4 9,0% Odder Applus+ Bilsyn Rønhøjvej 5 10,0% Imerco Odder Torvet 3 A 7,5% Montra Odder Torvald Køhlsvej 25 9,0% Parkhotel Profil Optik Odder Rosensgade 33 9,0% Sportmaster Odder Nørregade 4 B 7,0% Uno-X Automat Rådhusgade 65 1,8% Imerco Samsø, Langgade ,5% Tranebjerg Metro Århus Sletvej 36 1,0% Profil Optik Kirketorvet 6 9,0% Dancamps - Ajstrup Ajstrup Strandvej 81 15,0% Strand Camping Uno-X Automat Ajstrupvej 8 1,8% Ebeltoft Flügger Farver, Ndr. Strandvej 4 9,0% Malerfirma Skriver Mols-Linien A/S Færgehavnen 9,0% (Ebeltoft/Odden) Mols-Liniens Færgehavnen 9,0% Restauranter & Cafeer Super Dæk Service Martin Hansens Vej 36 9,0% Uno-X Automat Færgevej 5 1,8% Rønde Flügger Farver Vagtelvej 2 9,0% Imerco Rønde Hovedgaden 37 7,5% Mirella Lædervarer Hovedgaden 31 A 9,0% Uno-X Automat Hovedgaden 62 1,8% Hammel Huset Meyer Tema Centret 9,0% Imerco Hammel Østergade 20 7,5% Grenaa Euromaster Danmark Ringvejen 1 10,0% Gjerrild Kro Gjerrild Bygade 16 9,0% Hørecenter Grenaa Søndergade 4 B 11,0% Imerco Grenaa Storegade 12 7,5% Kama Kaffe Kannikegade 9 9,0% Palmø Guld Sølv og Ure Søndergade 7 C 9,0% Paw Sko Østergade 3 9,0% Paw's Ecco Butik Østergade 3 9,0% Super Dæk Service Rugvænget 7 9,0% Uno-X Automat Århusvej 6 1,8% Uno-X Automat Havnevejen 72 1,8% Uno-X Automat Havnevej 243 1,8% Lystrup Sadolin Farveland Lystrupvej 238 9,0% Tøj & Gaveboxen Lystrupvej 254 9,0% Silkeborg Applus+ Bilsyn Lillehøjvej 31 10,0% Birgits Blomster Fredensgade 2 9,0% Deres Søndergade 7 9,0% Dyrup Farver Granhøjvej 1 9,0% Euromaster Danmark Staghøjvej 2 10,0% Europcar Silkeborg Nordre Ringvej 8 9,0% Flügger Farver Navervej 2 9,0% FONA Vestergade 8 4,5% Gourmet Restaurant Torvet 7 9,0% Underhuset Hotel Dania Torvet 5 9,0% Hotel Impala Vestre Ringvej 53 9,0% Hørecenter Silkeborg Vestergade 35 11,0% Imerco Silkeborg Vestergade 2 7,5% Mørup Vestergade 10 9,0% Nygade Frisøren Nygade 37 9,0% Optikhuset Vestergade 35 9,0% PhotoCare Østergade 14 6,0% Poul M Tværgade 4-6 9,0% Sejs Bakker Camping Borgdalsvej 15 9,0% Selected Silkeborg Vestergade 5 9,0% Silkeborg Farve & Bredhøjvej 23 9,0% Lak A/S Sportmaster Vestergade 20 7,0% Super Dæk Service Bavnehøjvej 18 9,0% Søndergade Søndergade 1 B 9,0% Frisørsalon Thiele Søndergade 1B 10,0% Torvecentrets Fredensgade 1 9,0% Frisørsalon Torvet Frisørsalon Torvet 11 9,0% Tæppeland Bredhøjvej ,0% Tøjeksperten, Toft Vestergade 1 9,0% Uno Danmark Vestergade 29 9,0% Uno-X Automat Stagehøjvej 2 A 1,8% Uno-X Automat Skærbækvej 3, Resenbro 1,8% Uno-X Automat Viborgvej 12 1,8% Uno-X Automat Viborgvej 87 1,8% Uno-X Automat Thorupgårdsvej 9 1,8% Uno-X Automat Grønbækvej 2 1,8% Kjellerup Imerco Kjellerup Torvet 2 7,5% Kjellerup Farve & Parallelvej 2 E 9,0% Lak A/S Uno-X Automat Søndergade 16 1,8% Them Applus+ Bilsyn Industrivej 2 10,0% Labyrinthia ApS Gl. Ryvej 2 19,0% Uno-X Automat Silkeborgvej 2 1,8% Skanderborg Flügger Farver Adelgade 65 9,0% Fru Nielsen Adelgade 87 A 9,0% Hotel Skanderborghus Dyrehaven 3 9,0% Imerco Skanderborg Adelgade 121 7,5% Monarch Østjydske Motorvej 996 9,0% Monarch Ejer Bavnehøj Vest 9,0% Nørre Vissing Kro Låsbyvej 122 9,0% Profil Optik Adelgade 99 9,0% Sportmaster Adelgade 85 A 7,0% Skanderborg Uno-X Automat Vroldvej 31 1,8% Uno-X Automat Horsensvej 140, Tebstrup 1,8% Låsby Låsby Kro ApS Hovedgaden 49 9,0% Ry Flügger Farver Klostervej 6F 9,0% Gl. Rye Kro Ryesgade 8 9,0% Imerco Ry Bytorvet 26 7,5% Ry Park Hotel Kyhnsvej 2 9,0% Tøjeksperten, Toft Klostervej 6 A 9,0% YX Brunhøjvej 2 1,8% Langå Uno-X Automat Randersvej 20 1,8% Ørsted Uno-X Automat Højvangsvej 2 1,8% Randers C A.J.Huset Torvegade ,0% Anettes Papir og Stil Storegade 1 9,0% Faarups Farver Vestre Kirkestræde 12 9,0% Guldcentret Brødregade 2 9,0% Hotel Randers A/S Torvegade 11 9,0% Hørecenter Randers Kirkegade 13A 11,0% Imerco Randers C Torvegade 1 7,5% Jackpot Torvegade 2 9,0% Jagt og Fiskerimagasinet Torvegade 14 9,0% Nyt Syn Torvegade 1 9,0% Optikhuset Rådhustorvet 6 9,0% Paw Sko Torvegade 12 9,0% Paw's Ecco Butik Kirketorvet 6 9,0% Poul M Dytmærsken 16 9,0% Poul M Thorsgade 3 9,0% Profil Optik Houmeden 7 9,0% Salon Tiziana Adelgade 2 9,0% Solid Brødregade 6 9,0% Sportmaster Randers Brødregade 26 A 7,0% City Super Dæk Service Haraldsvej 47 9,0% Thiele Brødregade 9 10,0% UNO Danmark Brødregade 24 9,0% Uno-X Automat Nørre Blvd. 20 1,8% Randers NV A.P.N. Cykelservice Mariagervej 89 9,0% Flügger Farver Mariagervej 57 9,0% HC Farver A/S Sadolin Lucernevej 75 9,0% Farveland Lykke & Frost I/S Mariagervej 91 9,0% Uno-X Automat Viborgvej 46 1,8% Uno-X Automat Hobrovej 365 1,8% Uno-X Automat Gl. Hobrovej 84 1,8% Randers NØ Blomstergalleriet Lønborg Dronningb. Boulevard 93 9,0% Randers SV Flügger Farver Gl. Stationsvej 5 9,0% Glud Vin Nikkelvej 1 12,0% Hertz Biludlejning Århusvej ,0% Quick Pot A/S Messingvej 20 E 10,0% Tæppeland Århusvej ,0% Randers SØ Applus+ Bilsyn Haraldsvej 60 10,0% Bauhaus Juventusvej 7 6,0% Deres Randers Storcenter 9,0% Designers Market by Randers Storcenter 9,0% Nicole 6 Euromaster Danmark Haraldsvej 64 E 10,0% Europcar Randers Grenåvej 20 9,0% FONA Randers Storcenter 4,5% Frisør Poul M Randers Storcenter 9,0% Imerco Randers Randers Storcenter 7,5% Storcenter Nanna Randers Storcenter 9,0% Nanna XL Randers Storcenter 9,0% Paw Sko Randers Storcenter 9,0% Point-S, Tage Grenåvej 21 9,0% Strangholt ApS Thiele Randers Storcenter 10,0% Uno-X Automat Ebeltoftvej 3 1,8% Uno-X Automat Clausholmvej 6 1,8% Uno-X Automat Storegade 25 1,8% Fårup Uno-X Automat Vestergade 70, Purhus 1,8% Det giver også bonus at handle med Forbrugsforeningens kort på nettet, f.eks. hos: startour.dk spies.dk folkeferie.dk/fbf fyringsolie.dk computercity.dk jupitercykler.dk novasol.dk fona.dk mols-linien.dk callme.dk skousen.dk modstroem.dk lsb.dk/fbf pensam.dk dk-vejhjaelp.dk SAXO.com imerco.dk FORBRUGSFORENINGEN TA UD OG GEM

14 FORBRUGSFORENINGEN TA UD OG GEM Mere kontant udbytte af dit HK-medlemskab Som medlem af HK kan du hurtigt, nemt og billigt gøre brug af Forbrugsforeningen Danmarks ældste og største indkøbsforening. Med betalingskortet fra Forbrugsforeningen i hånden kan du årligt få flere tusinde kroner i bonus på alt fra hårde hvidevarer, tøj og frisører til oplevelser og rejser. Faglig konsulent Lone Kiel, HK Handel Østjylland

15 Sygedagpenge Alle kasser smækkes i for Dorthe Dorthe Rasmussen er en af mange, der som langtidssyg stadig ikke kan klare et job på ordinære forhold, men som har mistet retten til sygedagpenge, og som heller ikke kan få dagpenge. Tilbage er kontanthjælp og det kan Dorthe heller ikke få Depression og rygmarvsbrok Dorthe Ramussen er rygmarvsopereret, har nedsat mobilitet og har lidt af en svær depression. Men vi skal ikke så langt tilbage, før alt så lyst ud. Dorthe er 36 år og mor til to på henholdsvis 6 og 10 år. Hun 15 Når man taler med Dorthe Rasmussen, er man ikke i tvivl: Hun er hårdt ramt af livet. Dette interview finder sted samme dag, som hun har været i Statsamtet for at blive separeret fra sin mand, men problemerne på hjemmefronten er kun nogle af de vanskeligheder, der de seneste år har tordnet sig op for Dorthe. Hun har været på sygedagpenge, men kommunen har lukket kassen i. Hun er medlem af HK og a-kassen, men hun er ikke berettiget til understøttelse i form af dagpenge, for som syg kan hun ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er kun kontanthjælp tilbage, men da hun ejer et halvt hus, kan hun heller ikke få det. Bilen var også i første omgang en hindring, men det er den ikke mere fordi det er en invalidebil. Dorthe er et eksempel på, hvordan forholdene er blevet strammet omkring de langtidssyge. Der er flere og flere eksemp ler på syge, hvor kassen smækkes i, så de ikke mere kan få sygedagpenge, selv om de stadig ikke kan klare et fuldtidsjob. Hvert år rammes omkring 6000 af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.

16 Sygedagpenge blev i 1999 uddannet som kontorassistent med speciale i administration, og på trods af en vis spasticitet har hun faktisk klaret et 37 timers arbejde i årevis som bogholder. Nu går det bare ikke mere. Mod slutningen af 2008 blev Dorthe fyret. Begrundelsen var økonomiske vanskeligheder i virksomheden, og Dorthe gik straks i gang med at søge andet arbejde. Hun havde kompetencer og erfaringer med at arbejde med bogholderi, og i 2009 fik hun et otte måneders vikariat i Hadsten. Men den 5. maj 2010 startede det, der har bragt Dorthe derud, hvor hun er i dag, og hvor hun har svært ved at se en vej frem. Jeg blev sygemeldt. Der havde været problemer på jobbet, hvor vi gik skævt af hinanden. Samtidig gik det ikke godt i vort ægteskab, og det gik mig alt sammen på. Min læge valgte at sygemelde mig med depression, fortæller Dorthe. Men det handlede ikke kun om det psykiske, det handlede også om det fysiske. Dorthe Rasmussen har åben rygmarvsbrok og hun har fået opereret en ventil ind i hovedet. Da den holdt op med at fungere denne sommer 2010, var det kritisk, og i perioden fra august til december måtte Dorthe igennem fire operationer. Inden da havde hun gennem Jobcentret i Favrskov Kommune forsøgt at komme i gang igen. Det var jo det, hun ville: Ud på arbejdsmarkedet igen. Åndet i nakken I foråret 2011 havde Dorthe det efter operationerne så godt igen, at hun var parat til at komme i arbejdsprøvning. Det skulle jobcentret hjælpe hende til, men samtidig følte hun sig presset af kommunen, der kontaktede hende og meddelte, at nu var den periode, hun kunne få sygedagpenge, snart ved at være forbi. Den kommunale sagsbehandler gik dog med til at forlænge perioden, så Dorthe kunne få afprøvet sine muligheder på arbejdsmarkedet. Jeg kom fra april i arbejdsprøvning i en virksomhed, hvor der var en særlig opgave, der skulle løses. Den kom jeg på. Det var ikke belastende arbejde i bogholderi, tværtimod skulle jeg blandt andet indscanne dokumenter. Alligevel måtte jeg konstatere, at jeg ikke kunne klare fuld tid. Jeg var oppe på 34 timer, men det gik ikke, og jeg kom ned på 30 timer, fortæller Dorthe. Hun følte sig åndet i nakken af kommunen, der ikke ville blive ved med at give sygedagpenge efter at perioden var blevet forlænget. Den 31. oktober var afprøvningstiden forbi, og dagen efter mødte Dorthe op i HK og meldte sig ledig. Men jeg kunne ikke få understøttelse, for jeg er ikke rask nok til at klare et fuldtidsjob, siger Dorthe. Og hun er for syg til at klare et arbejde på normale vilkår, og er derfor ikke berettiget til dagpenge. Derfor mener hendes læge da også, at hun skal have et fleksjob, men kommunen siger nej og mener, hun må søge et 30 timers job, hvis hun ikke kan klare fuld tid. Dorthe er meldt ledig og får breve om, at hun skal søge job, men hun ved, at hun er for syg til at klare et ordinært job. Der står sagen i skrivende stund. Jeg troede en gang, at vi havde et system, der kunne fange dem op, der kom i klemme. Det kan jeg nu konstatere ikke er tilfældet, siger Dorthe. 16 Tiden løber jo Socialrådgiver Steffen Friis, HK Østjylland, forstår udmærket, at Dorthe sidder tilbage med denne følelse af, at systemet ikke har det sikkerhedsnet, hun troede, det havde: Det er dybt tragiske sager, vi oplever, og medlemmer oplever ofte for første gang, at der er store huller i det sociale system. De har aldrig forestillet sig, at man kan få en sådan behandling og ende med at stå uden penge, siger Steffen Friis. Han mener overordnet, at der i Dorthes sag har været positive møder med både sagsbehandler og jobkonsulent, at sagen er fulgt rettidigt op, men at der er en katastrofal mangel på socialfaglige vurderinger: Det er uforståeligt, at der i sagen ikke ligger korrekte afgørelser om sygedagpengeretten, at der i sagen ikke ligger en opdateret arbejdsevnevurdering, og at de betragtninger, som arbejdsgiver, jobkonsulent, praktiserende læge og Dorthe selv har gjort i den aftalte arbejdsafprøvning, ikke er skrevet ned nogen steder, så de kan blive brugt i Jobcentrets beslutningsgrundlag, siger Steffen Friis. Han tror, at der i Dorthes sag er ret gode chancer for at få medhold i Beskæftigelsesankenævnet, men at det jo er svært at skulle vente i flere måneder på eventuelt at få medhold: Tiden løber jo, og Dorthe kommer stadig længere væk fra arbejdsmarkedet. Samtidig betyder situationen, hvor kommunen ikke udbetaler penge, at opfølgningspligten er faldet bort, så der ikke rigtig sker noget i sagen, siger Steffen Friis. Han understreger, at HK Østjylland ikke overordnet ønsker, at medlemmer skal gå på sygedagpenge i årevis. Tværtimod er vi helt med på, at der skal ske en hurtig, velkoor dineret, tværfaglig og kvalitativ indsats for at få medlemmerne tilbage og for derved at afkorte sygeforløbet mest muligt. Jo længere tid, medlemmet er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage, siger Steffen Friis. I klemme i systemet Kommuner får kun statsrefusion til sygedagpenge de første 52 uger. Perioden med sygedagpenge kan undtagelsesvis forlænges. Sagsbehandlerne træffer afgørelser ud fra en helhedsbetragtning. Heri indgår lægers vurdering. I en del tilfælde underkendes lægens vurdering af deres patients funktionsevne. Ofte tillægges lægekonsulenters konklusioner efter en gennemgang af sagen større vægt end egen læges vurdering. Lægekonsulenterne er betalt af kommunerne og skal i princippet blot oversætte materialet fra lægerne for sagsbehandlerne.

17 Nå, det springer vi lige over! OK 2012 HK PRIVAT Nogle arbejdsgivere vil ikke skrive overenskomst med HK Østjylland, men lover alligevel at holde alt det, der står i overenskomsterne. Men det løfte holder sjældent, for når det kommer til stykket, er der som regel noget, arbejdsgiverne vælger at springe over. Derfor skal 50 %-reglen væk, så der kan kræves overenskomst på flere arbejdspladser HK Privat Østjylland banker netop nu løs på kampagnetrommerne, og også fra centralt hold køres der kampagne i medierne: Der skal forhandles ny overenskomst, og nu skal 50 %-reglen væk. Men hvorfor egentlig, når man på en del arbejdspladser uden overenskomst lover alligevel at overholde dens ord? Fordi der er en verden til forskel på, om der er skrevet overenskomst eller ej, siger sektorformand i HK Privat Østjylland, Frederik Vester. Det er rigtigt, at nogle ganske få arbejdsgivere vælger at give det, overenskomsterne siger, de skal give, selv om de ikke har skrevet overenskomst med os. Men så er der alligevel ofte lige nogle punkter, de vælger at springe over. Det kan være løn under barsel, eller det kan være fritvalgsordningen, hvor der sættes et beløb svarende til én procent af lønnen ind på en konto, som den enkelte så selv råder over. Dertil kommer, at man med overenskomst altid har det faglige system i ryggen, hvis der opstår en tvist på arbejdspladsen. Er der ikke overenskomst, må man i stedet bruge det civile retssystem, siger Frederik Vester. Solidaritet fra andre fagforbund Alt i alt er der gode grunde til at få flere arbejdspladser overenskomstdækket, og her er 50 %-reglen ofte en barriere, mener sektorformanden: Denne regel betyder som bekendt, at vi kun kan kræve overenskomst, hvis mindst 50 % af medarbejderne på HK-området er medlem. Det er en forældet regel, der da heller ikke gælder for andre fagforbund. Derfor vil vi gøre en særlig indsats for at få solidaritet og støtte til afskaffelse af reglen fra de øvrige forbund i CO-Industri, for det er ikke kun vores kamp. Funktionærgrupperne vokser, og i dag dækkes mere end halvdelen af arbejdsmarkedet af funktionærloven. Hvis mange HK ere på grund af 50 %-reglen holdes uden for overenskomster og hele aftalesystemet, er det dermed ikke kun os, der bliver stækket. Det er hele fagbevægelsen, siger Frederik Vester. Lokalt vil HK Privat Østjylland i en stor offensiv besøge arbejdspladser, holde medlemsmøder og i det hele taget gøre en indsats for at engagere medlemmer og skabe gejst på arbejdspladserne, fortæller formanden for HK Privat Østjylland. Der er med andre ord blæst til kamp for en overenskomst uden 50 %-regel og når denne nye overenskomst er i hus, kan arbejdet med at få flere private østjyske arbejdspladser organiseret yderligere blive opprioriteret. Foto: Colourbox 17

18 OK 2012 HK HANDEL Uden overenskomst ingen forbedringer HK Handel Østjylland fokuserer i arbejdet med OK2012 på vigtigheden af at være organiseret i HK Foto: Colourbox Det er i HK s overenskomster, man sort på hvidt kan dokumentere en lang række af de goder, medarbejderne gennem årene har tilkæmpet sig. Den omstændighed er der desværre blevet en tendens til at glemme, når talen falder på, hvordan man som lønmodtager sikrer sig gode ansættelses- og lønvilkår. De kommer nemlig ikke af sig selv, men er et resultat af, at der findes faglige organisationer, der som HK Handel kan repræsentere medarbejderne og forhandle det hele på plads i love, aftaler og overenskomster, der beskriver, hvad vi har ret til. For os er det her i 2012 en selvstændig opgave at gøre medlemmer og deres evt. uorganiserede kolleger opmærksom på, at det hænger sådan sammen. Krisen kradser for tiden på mange arbejdspladser, så utrygheden ved at stå uden for fællesskabet er tydeligere og mere påtrængende end før, og på den baggrund er det aktuelle arbejde med indgåelsen af en ny overenskomst perfekt til at illustrere, 18 hvor vigtigt det er at være organiseret i HK og på den måde stå sammen mod forringelser af levevilkårene, siger formanden for HK Handel Østjylland Cliff Præstegaard. Tillidsrepræsentanter De love, aftaler og overenskomster, der kommer på plads med fagforeningens mellemkomst, er altså et godt og solidt fundament for medarbejdernes rettigheder, men hvordan retten føres ud i livet, afhænger derimod ofte af HK s styrke på den enkelte arbejdsplads. Derfor vil vi også i arbejdet med den nye overenskomst fokusere på valg af tillidsrepræsentanter og på uddannelsen af vores tillidsrepræsentanter. En tillidsrepræsentant er den bedste måde at sikre en håndhævelse af overenskomsten, og det er samtidig vigtigt, at kollegerne faktisk mærker, at overenskomsten betyder en positiv forskel i deres dagligdag og arbejdsliv, understreger Cliff Præstegaard, der tilføjer, at tillidsrepræsentanten i øvrigt også ofte er garanten for, at ikke kun overenskomsten, men også f.eks. arbejdsmiljøloven, bliver overholdt.

19 aktiviteter KLUmmetIteL Aktiviteter På disse sider finder du et udpluk af de arrangementer, der udbydes i HK Østjylland. Yderligere og uddybende oplysninger findes på HK Østjyllands hjemmeside Tilmelding via mithk Tilmelding til HK Østjyllands aktiviteter sker fortrinsvis via hjemmesiden med mindre andet er oplyst ved den enkelte sektor/brancheklub eller ved det enkelte arrangement. Sådan gør du 1. Gå ind på hjemmesiden og log dig på med din pinkode. Hvis du har glemt pin-koden, bestiller du blot en ny via hjemmesiden. Du kan også logge dig på mithk med din digitale signatur eller dit NemID fra banken. 2. Klik på Kursus og arrangementer og gå ind under Arrangementer 3. Vælg det arrangement, du vil tilmelde dig. Når du har logget dig ind på mit- HK, kan du rette eller tilføje din e- mail-adresse. Det er meget vigtigt, at vi har din rigtige adresse. Alle medlemmer Kend din by Tirsdag 7. februar kl Sted: Aarhus Rådhus Pris: Gratis for HK-medlemmer med en ledsager Tilmelding: Efter først-til-mølleprincippet via Vi får en spændende rundvisning og ser steder, der normalt er lukket for offentligheden. Oplev Don Juan med Den Jyske Opera og HK 10% rabat på billetten 8., 9. eller 10. februar kl Sted: Musikhuset Aarhus store sal HK-pris (normalpris): A-billet kr. 396 (440) B-billet kr. 351 (390) C-billet kr. 286 (306) max 6 billetter pr. HK-medlem Billetterne kan kun købes online via flg. link og printes hjemmefra Find forestillingen på under arrangementer, klik på linket og køb billetter online. Læs mere om forestillingen på Hellere dø af grin end af stress Torsdag 9. februar kl Sted: Aarhus-salen, Skt. Knuds Torv, Aarhus Tilmelding: Efter først-til-mølleprincippet via Fra sur-kultur til glad-kultur et foredrag om arbejdsglæde i forandringsprocesser af virksomhedskonsulent Georg Ørskov. HK Koret giver koncert Onsdag 22. februar kl Sted: Skt. Johannes Kirke på Trøjborg, Aarhus Pris: Gratis Efterlønsmøder i HK Østjylland Torsdag 23. februar kl Vestergade 43, Silkeborg Mandag 27. februar kl Østervold 18, Randers Torsdag 29. marts kl Park Allé 15, 3. sal, Aarhus Tilmelding: Via mithk.dk senest 4 dage før arrangementet. Se hjemmesiden gennem_hk/information_om_efterloen Vil du gerne vide mere om efterlønsordningens regler og muligheder? Så deltag i et informationsmøde i HK Østjylland. Casper & Frank Nu som Mennesker Onsdag 29. februar kl Sted: Musikhuset Aarhus store sal Pris: Kr. 345 for HK-medlemmer og kr. 415 for ledsagere/ikke-medlemmer Kulturudvalget har billetter til orkestergraven, som sælges fra 5. januar efter først-til-mølle-princippet. Henvendelse til Tim Christensen & Damn crystals Lørdag 3. marts kl Sted: Scandinavian Congress Centre Pris: Kr. 250 for HK-medlemmer og kr. 290 for ikke-medlemmer max 2 billetter pr. medlem. Billetsalget starter den 9. januar efter først-til-mølle-princippet via Billetsalg via Send til med anmodning om antal billetter til det pågældende arrangement. Betaling sker ved overførsel til konto nr husk at oplyse navn og cpr.nr. Når betaling er registreret hos HK Østjylland, fremsendes de købte billetter. Verdensklasse i firmaet Torsdag 1. Marts kl Sted: Aarhus-salen, Skt. Knuds Torv, Aarhus Tilmelding: Efter først-til-mølleprincippet via Læringsstile, kommunikationsstile og arbejdsstile 3 sider af samme sag. Oplæg ved Svend Erik Schmidt, der er en af landets førende og bedst kendte læringsstilseksperter og også var idemand bag TV2-serien PLAN B. Kend din by Onsdag 7. marts kl Sted: Statsbiblioteket (bogtårnet), Aarhus vi mødes ved hovedindgangen Pris: Gratis for HK-medlemmer med en ledsager Tilmelding: Efter først-til-mølleprincippet via Kom med og se denne spændende bygning og hør om dens virke. Rundvisningen slutter med kaffe og brød. 19

20 KLUmmetIteL aktiviteter Giv livet et serviceeftersyn v/ Peter Qvortrup Geisling Onsdag 7. marts 2012 kl Sted: Fritidscentret, Teatersalen, Vestergade 15, Randers Pris: HK Østjylland har købt et antal billetter, så det er gratis for medlemmer af HK Østjylland efter først-til-mølle-princippet ellers kr. 125 pr. billet billetbestilling hos AOF på tlf I modsætning til Peters tv-programmer bliver livet jo nok ikke genudsendt, så tv-lægen forsøger at inspirere publikum til at give livet et serviceeftersyn. Chess Onsdag 4. april kl Sted: Aarhus Teater store scene Pris: Kr. 260 for HK-medlemmer og kr. 340 for ledsagere/ikke-medlemmer Kulturudvalget har billetter (de bedste pladser på gulvet), som sælges fra 5. januar efter først-til-mølle-princippet. Henvendelse til Krysters Kartel Fredag 13. april kl Sted: Værket, Randers Pris: Kr. 300 for HK-medlemmer og kr. 392 for ikke-medlemmer Billetsalget starter 28. januar efter først-til-mølle-princippet via Ta med Kulturudvalget til Sydtyskland Søndag-fredag maj Sted: Afgang fra Musikhuset Aarhus søndag 13. maj kl Pris: Kr pr person i dobbeltværelse tillæg for enkeltværelse: Kr. 900 Tilmelding: Til Gert Skjødt Jensen på tlf eller Læs udførligt program på hjemmesiden gennem_hk Gratis adgang til Kvindemuseet og Steno Museet i Aarhus Som HK medlem får du gratis adgang til museerne, hvis du er sammen med en betalende gæst. Medbring et print af arrangementet ved køb som dokumentation på 20 Ta til Bornholm med Kulturudvalget få pladser Mandag lørdag september Sted: Mødetid ved Musikhuset Aarhus mandag 10. september kl Pris: Kr pr person i dobbeltværelse ledsagerpris kr tillæg for enkeltværelse kr. 600 Tilmelding: Til Ulla jensen Læs udførligt program på hjemmesiden gennem_hk HK Koret Øveaften hver onsdag kl Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, Aarhus Interesserede er velkommen til at kontakte korets formand Ejner Eriksen på tlf eller på eriksen.mail.dk. Se også hjemmesiden Besøg Kunstcentret Silkeborg Bad og få HK rabat HK medlemmer betaler kr. 50 for en billet, hvor normalprisen er kr. 60. HK medlemmer kan max. købe to billetter med rabat. Medbring et print af arrangementet ved køb som dokumentation på Besøg Moesgård Museum og få HK rabat Som HK medlem betaler du kun kr. 50 for entrébilletten. HK medlemmer kan max. købe to billetter med rabat. Børn og unge under 18 år er gratis. Medbring et print af arrangementet ved køb som dokumentation på Få rabat på teaterbilletter til Svalegangen Som HK medlem kan du opnå rabat på teaterbilletten. Du får kr. 20 i rabat både for dig og din ledsager. Medbring et print af arrangementet ved køb som dokumentation på MitHK. Få rabat på billetter til Cirkus Arena i 2012 Som HK medlem får du kr. 25 i rabat hver billet. Der kommer yderligere information i næste blad og på vores hjemmeside, når cirkussæsonen nærmer sig. Fleksjob Åben fleksjobklub Aarhus Den første onsdag i hver måned kl (undtagen juli/ august/december) Sted: HK s lokaler, Park Allé 11, stuen Tilmelding: Ingen. Alle medlemmer ansat i eller på vej til fleksjob er velkomne! Mød op til diskussioner og erfaringsudveksling. Åben fleksjobklub Randers Den tredje onsdag i hver måned kl (undtagen juli/ december) Sted: HK s lokaler, Østervold 18 Tilmelding: Ingen. Alle medlemmer ansat i eller på vej til fleksjob er velkomne! Mød op til diskussioner og erfaringsudveksling. Åben fleksjobklub Silkeborg Den sidste onsdag i hver måned kl (undtagen juli/ december) Sted: HK s lokaler, Vestergade 43 Tilmelding: Ingen. Alle medlemmer ansat i eller på vej til fleksjob er velkomne! Mød op til diskussioner og erfaringsudveksling. Kunstforeningen Udstillinger I HK s mødelokaler, Park Allé 11 st., Aarhus: 5. januar 14. februar: Kirsten & Mette Fyhn februar: Marianne Schultz, Anne-Lise Kjær Kristensen, Yvonne Justesen, Jytte Nielsen, Anne Kilde. Fernisering 14. februar kl

FORBRUGSFORENINGEN Bliv medlem af Forbrugsforeningen

FORBRUGSFORENINGEN Bliv medlem af Forbrugsforeningen FORBRUGSFORENINGEN Bliv medlem af Forbrugsforeningen 9% i bonus på dine indkøb Et medlemskab er Bonus på sund fornuft Er du fyldt 18 år og er medlem af én af de faglige organisationer* som Forbrugsforeningen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bliv medlem af Forbrugsforeningen

Bliv medlem af Forbrugsforeningen Bliv medlem af Forbrugsforeningen 9% i bonus på dine indkøb Et medlemskab hvor du sparer penge - mange penge! Er du fyldt 18 år og er medlem af én af de faglige organisationer som Forbrugsforeningen samarbejder

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere