Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag blev delt ud. Til pkt. 13 Vilstrup Kirke - udskiftning af varmeanlæg - Anmodning fra Haderslev stift om PU's bemærkninger til arkitektens kørselsudgifter. Til pkt. 6 Klage over vedligeholdelse af gravsted - Øsby sogn - svarbrev fra Haderslev stift. Til pkt. 19 Dagsorden til PU's interne provstiudvalgsdag om visioner. Nyt pkt. 20 Anmodning fra Halk-Grarup MR om kr. i forbindelse med præsteskifte i Halk-Grarup pastorat til istandsættelse af Halk præstegård. Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Møde med revisor Domprovsten og provstisekretæren orienterede fra mødet med revisor. Et oplæg, der viser forskellen på størrelsen af momsafregningsprocenten, når forpagtningskontrakter indeholder moms og når de ikke gør, blev uddelt på mødet. Efter en drøftelse af ovenstående besluttede provstiudvalget, at forpagtningsbeløbet i fremtidige forpagtningskontrakter skal være inkl. moms. 4 Kontoudtog og hjemfaldne gravstedskapital til budget 2013 Sag: Kontoudtog og hjemfaldne gravstedkapitaler (881) Taget til efterretning. Kontoudtog og hjemfaldne gravstedskapital til budget Klage vedr. gravstedstakster Sag: 2012 Vedligeholdelse af gravsted (880) - Bjerning Taksterne skal efter planen tages op til revision i Provstiudvalget besluttede, at man ikke ønskede at fremme tidspunktet for denne proces. Klage vedr. gravstedstakster Referat, Side: 1

2 6 Klage over vedligeholdelse af gravsted Sag: 2012 Vedligeholdelse af gravsted (879) - Øsby Jævnfør svarbrev fra Haderslev stift blev sagen taget til efterretning i provstiudvalget. Klage over vedligeholdelse af gravsted Modtaget af Haderslev stift. Øsby MR formand - sender bem. vedr. klage Øsby kirkegård - besvarelse til Peter Byrialsen vedr. gravsted 7 Kirkegårdstakster Bykirkegårde Haderslev Sag: Kirkegårdstakster2012 (869) Provstiudvalget besluttede, at der skal spørges nærmere ind til taksterne, og at der skal være fælles priser ved næste revision. Kirkegårdstakster Bykirkegårde Haderslev 8 Opgørelse over ventende opgaver for Øsby MR Sag: 2012 Status økonomi Øsby MR (882) - Øsby Opgørelse over ventende opgaver for Øsby MR 9 Status for ordning med personalerådgivning Sag: Personalerådgivning (203) - Haderslev Stift Provstiudvalget er sindet at ville se velvilligt på de ansøgninger om frigivelser, der måtte komme fra MR, jf. fremsendte opgørelse over opgaver. Salgsprovenuet fra salget af Øsby Kirkevej 12 skal indbetales til stiftet. Øsby menighedsråd skal herefter, når projektbeskrivelser foreligger, ansøge provstiudvalget om frigivelse af beløb til hvert enkelt projekt. Kim Eriksen orienterede om sagen. Status for ordning med personalerådgivning Stiftskontorchefens brev til Kirkeministeriet om de formelle regler, der skal tages i betragtning. Svar fra Kirkeministeriet 10 Tillæg til forpagtningskontakt Hammelev MR - Nis Chr. Lund Pors Sag: Forpagtningskontrakt (250) - Hammelev Provstiudvalget godkendte tillægget. Tillæg til forpagtningskontakt Hammelev MR - Nis Chr. Lund Pors Referat, Side: 2

3 Vedtægt for Hjerndrup kirkegård Sag: Kirkegårdsvedtægter Hjerndrup (747) - Hjerndrup 2012 Vedtægt for Hjerndrup kirkegård Hjerdrup MR indsender ændringer til kirkegårdsvedtægten. 12 Svar til Maugstrup MR vedr. nye urnegravsteder Sag: Nye urnegravsteder (571) - Maugstrup Provstiudvalget godkendte vedtægten for Hjerndrup kirkegård. Dog blev der gjort opmærksom på, at vedttægten var en smule vanskelig at forstå, og at provstiudvalget gerne var behjælpelig med at få denne formuleret i den gængse standardversion af kirkegårdsvedtægten. Provstiudvalget besluttede, at der fremover skulle foretages en individuel vurdering af, om der var behov for konsulentudtalelse i en given sag. En mulighed var at sende to provstiudvalgsmedlemmer ud og lave en lokal vurdering først. Svar til Maugstrup MR vedr. nye urnegravsteder Faktura på konsulentydelse vedr. nye urnegravsteder på Maugstrup kirkegård Konsulentbesøg og - skrivelse - svar fra arkitekt 13 Vilstrup kirke - Varmeinstallation m.m. Sag: Varmeanlæg m.m. (586) - Vilstrup Vilstrup kirke - Varmeinstallation m.m. MR anmoder om godkendelse af arkitektens forslag til aftale og projekt til et samlet beløb af kr. ST anmoder om bemærkning vedr. teknisk rådgivning - varmeanlæg Vilstrup kirke Provstiudvalget godkendte kontrakten under betingelse af: - at underskriftsdatoen på sidste side i Aftaleformularen ændres fra 12. januar 2011 til 12. januar at det beløb på kr , der står i Aftaleformularen, pkt. 8, honorar er det gældende og ikke det samlede beløb, der står i Kalkulation 3, pg. 3 på kr. 14 Re: Vilstrup MR anmoder om godkendelse af fakturaer og tilbud Sag: Ombygning af graverbolig til sognehus (814) - Vilstrup Provstiudvalget anbefalede frigivelse af midlerne til betaling af regningerne. Re: Vilstrup MR anmoder om godkendelse af fakturaer og tilbud Vilstrup MR anmoder om godkendelse af fakturaer og tilbud Referat, Side: 3

4 15 Forslag fra Vilstrup MR ang. altertavlemalerier i Vilstrup Sag: 2012 Vilstrup Kirkes altertavle (870) - Vilstrup Forslag fra Vilstrup MR ang. altertavlemalerier i Vilstrup 16 Vedsted MR ansøger om ophævning af prohiberet konto Sag: Vedsted præstegård - salg af Kragedalsvej 17 (810) - Vedsted Provstiudvalget traf beslutning om, at altertavlerne skal restaureres, og hvis menighedsrådet ikke vil tage ansvaret for det, så gør provstiudvalget det og vil være behjælpelig med finansiering. Første fase er nu, at Vilstrup menighedsråd indhenter en overslagspris på restaureringen hos en konservator og derefter indsender til provstiudvalget. PU anbefalede dette. Vedsted MR ansøger om ophævning af prohiberet konto Ophævelse og lukning af konto Kragedalsvej 17, kontonr Moltrup Bjerning forslag om sammenlægningen af menighedsråd Sag: 2012 Moltrup Bjerning MR (878) - Moltrup Taget til efterretning. Moltrup Bjerning forslag om sammenlægning af menighedsråd Antal medlemmer og kirkekasser Svar fra Haderslev stift ang. sammenlægning 18 Foreløbig planlægning af budgetsamrådsmøde Sag: Budget 2013 (863) Provstiudvalget diskuterede forskellige emner. Foreløbig planlægning af budgetsamrådsmøde Lønafstemningsskema til medarbejder Skema til brug for MR's overblik over lønudbetalinger holdt op mod budgettering. Referat, Side: 4

5 19 Provstiudvalgets interne provstidag Sag: Vision for Haderslev Domprovsti (813) Dagsorden for mødet blev gennemgået af domprovsten. Provstiudvalgets interne provstidag Program for den interne provstiudvalgsdag Ansøgning til PU om ,00 kr. vedr. præsteskifte i Halk-Grarup Pastorat. Sag: Istandsættelse af præstegård (890) - Halk Provstiudvalget godkendte ansøgningen. Ansøgning til PU om ,00 kr. vedr. præsteskifte i Halk-Grarup Pastorat. 21 Eventuelt Intet til dette punkt. Referat, Side: 5

6 Orientering 22 Tyske menigheders brug af danske folkekirker - reguleringspristal 2012 Sag: Tyske menigheder (431) Tyske menigheders brug af danske folkekirker - reguleringspristal Svar fra ST til MR vedr. faktura fra LandboSyd Sag: Arealerhvervelse i forbindelse med vejprojekt (460) - Haderslev Vor Frue Domsogn Svar fra ST til MR vedr. faktura fra LandboSyd Bekræftelse fra ST på at sagen er sendt til kgl. bygn.inspektør Sag: Skydstrup egård (599) - Skrydstrup 2012 Bekræftelse fra ST på at sagen er sendt til kgl. bygn.inspektør 25 Endelig opgørelse af salgsprovenu Vilstrup Præstegård Sag: Vilstrup præstegård - salg (711) - Vilstrup Endelig opgørelse af salgsprovenu Vilstrup Præstegård 26 Lånebevilling -Hjerndrup kirkegård - parkerings- og oplagringsplads Sag: Hjerndrup kirkegård - ny materialeplads (717) - Hjerndrup Lånebevilling -Hjerndrup kirkegård - parkerings- og oplagringsplads Referat, Side: 6

7 Orientering 27 Højrup kirke - ændret placering af døbefont Sag: Højrup kirke - døbefont fra Flensborg Museum (724) - Højrup Højrup kirke - ændret placering af døbefont Haderslev stift godkender flytning af døbefont, jf. projekt udarbejdet af arkitekt i marts Beregning af varme og el pr Sag: Hammelev præstegård - beregning af tjenstligt og privat areal (883) - Hammelev Beregning af varme og el pr Fjelstrup MR - ny bygningssagkyndig Sag: Ny bygningssagkyndig (888) - Fjelstrup Fjelstrup MR - ny bygningssagkyndig Referat, Side: 7

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

REFERAT PU-møde 5.8.2011 kl. 08.15

REFERAT PU-møde 5.8.2011 kl. 08.15 Roskilde, 8.8.2011 REFERAT PU-møde 5.8.2011 kl. 08.15 Afbud fra Karen Groth Afbud fra Anne Rosendal Besøg af formanden for Sct. Jørgensbjerg menighedsråd Lisbeth Zenth, som ønskede at drøfte situationen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere