Vederlag for arbejde uden for kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlag for arbejde uden for kommuner"

Transkript

1 Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt 3 suppleanter 4 medlemmer samt 4 suppleanter 7 medlemmer Medlemmerne modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Formanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag (ca kr.) Formanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag (ca kr.) Formanden for nævnet oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag (ca kr.) Grundlisteudvalget 5 medlemmer Koordinationsudvalget Bevillingsnævnet 6 medlemmer

2 Ekspropriationskommissionen Beredskabskommissionen Brugerprogramudvalget 4 medlemmer Lokalradionævnet i Fredericia Kommune 5 medlemmer Det fælles TV-nævn Fredericia Teater A/S 7 medlemmer Fredericia- Teaterforening Fredericia Fonden Museerne i Fredericia Kultur- og Fritidsudvalget samt kommunens Tekniske forvaltning, udpeger Byrådets Kultur- og Fritidsforvaltning er bestyrelse for museerne Kunstlegat/FK Fredericia Turistforening Fredericia Udviklingsråd Elbo Hallen Bredstrup-Pjedsted Hallen

3 Erritsø Hallen Bøgeskovhallen Idræt i dagtimerne SIF Huset Depotgården Erritsøhus Ulleruphus Stiftelsen Fredericia Hospital Kontaktorgan for værksteder for handicappede Fredericia Maskinmesterskole Fredericia Middelfart Tekniske Skole Fredericia Middelfart Handelsskole Bestyrelses-medlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med møderne, afholdes af skolen Bestyrelses-medlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med møderne, afholdes af skolen Uddannelseshuset Fredericia Det Danske Musical Akademi Ungdomsskolen

4 Fredericia Musikskole Huslejenævnet (Udpeges) Det fælles Beboerklagenævn Boligselskabet BSB Erritsø Den selvejende almene boligorganisation Socialt Boligbyggeri Boligselskabet Futura Kronfeldt Gaard Ungdomsboliger Kraches Gaard Kollegiet Møllebo Allé Ungdomsboliger samt 2 suppleanter samt 1 suppleant samt 2 suppleanter Der ydes diæter, vederlag mv. til medlemmerne af Det fælles Beboerklagenævn. Det skal dog nævnes, at beløbet er af mindre karakter Der ydes et samlet vederlag på 4190 kr. årligt til bestyrelsens medlemmer Der ydes et samlet vederlag på kr. til bestyrelsens medlemmer Der ydes et samlet vederlag på 1601 kr. årligt til bestyrelsens medlemmer Nævnets formand (udpeget af Statsamtet) modtager et årligt vederlag på kr. Bestyrelsesformanden oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

5 Pt. udgør beløbet kr. Foreningen Green Network Fredericia Miljøcenter AnalyCen A/S Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S TVIS til bestyrelsen vælges samlet for de 8 aktionærkommuner samt 1 suppleant samt 3 suppleanter Bestyrelsesmedlemmerne modtager diæter og rejsegodtgørelse i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov Bestyrelses-medlemmerne modtager diæter og rejsegodtgørelse i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov Bestyrelsen fastsætter et årligt vederlag til formanden og næstformanden. P.t. udgør vederlaget kr. til formanden og kr. til næstformanden Storgårdens Varmecentral TRE-FOR TARCO A/S 7 medlemmer til repræsentantskabet Som aktionær deltager repræsentanter fra Fredericia Byråd til selskabets Forretningsudvalgets medlemmer oppebærer et vederlag svarende til 50 % af formandens vederlag, hvor de øvrige medlemmer af Bestyrelsesformanden for TARCO A/S oppebærer et vederlag svarende til formanden for

6 Kommunernes Olie- og Kemikalieaffaldsselskab I/S Trekantområdets Affaldsselskab I/S Skærbæk Havn generalforsamling. af selskabets repræsentantskab samt 3 suppleanter samt 2 suppleanter til bestyrelsen selskabets bestyrelse oppebærer et vederlag svarende til 25% af formandens vederlag Repræsentantskabsmedlemmerne og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager diæter, kørselsgodtgørelse og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov 16 Alm. bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne modtager diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i bestyrelsens møder Bestyrelsens kasserer, der tillige er regnskabsfører, kan lønnes med et i forhold til arbejdets omfang passende beløb. Ellers må arbejdet betragtes som ulønnet. Ved udførelse af arbejde, som måtte være særlig tidskrævende for formanden eller det teknisk udvalg i en kommune med over indbyggere Bestyrelsesformanden oppebærer et vederlag svarende til det i lov om kommunernes styrelse 16 fastsatte vederlag. Vederlaget udgør ca kr. Selskabets bestyrelse fastsætter et årligt vederlag til formanden og næstformanden. P.t. udgør beløbet ca kr. til formanden og kr. til næstformanden

7 ADP A/S bygningssagkyndige medlem af bestyrelsen, kan der tillægges én af disse eller begge et mindre vederlag. Bestyrelsens medlemmer har ret til et årligt honorar. På selskabets generalforsamling fastsættes honorarets størrelse. P.t. udgør vederlaget for menige medlemmer af bestyrelsen kr. Vederlag for bestyrelsesformanden udgør p.t kr., hvor selskabets næstformand modtager et vederlag på kr. Hegnssynet Mark- og vejfred Fredningsnævnet i Vejle Amt De Thomsenske legater Valdemar og Marie Taumoses legat (beskikkes) samt 1 suppleant For afholdelse af vurderingsforretning tilkommer der hver af de i forretningen deltagende vurderingsmænd et vederlag Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse mv. efter reglerne i den kommunale styrelseslov Der ydes et mindre vederlag til bestyrelsesmedlemmerne Luchts legat

8 Holms legat 1, Taulov Holms legat 2, Taulov Fonden Dansk Købestævne Klagerådet i Fredericia Kommune Vejle Amts Trafikselskab samt 3 suppleanter Næstformanden for selskabets bestyrelse samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager p.t. et vederlag på kr. årligt Selskabets bestyrelsesformand modtager p.t. et vederlag på kr. årligt 4 medlemmer Til selskabets bestyrelsesmedlemmer udbetales diæter og kørepenge Dansk Kommunalkursus Kommunernes Pensionsforsikring A/S Fredericia Byråd udpeger et af kommunalbestyrelsens medlemmer som deltager ved selskabets generalforsamling Kommunernes Landsforening 6 delegerede samt 6 suppleanter Kommuneforeningen i Vejle Amt Samtlige medlemmer af Fredericia Byråd Repræsentantskabets medlemmer oppebærer dækning for rejseudgifter og diæter efter de for selskabets til enhver tid gældende regler. Disse udgifter afholdes af selskabet. For medlemmerne af selskabets bestyrelse modtages et vederlag på kr. årligt. Bestyrelsesformanden for selskabet modtager et årligt vederlag på kr. og næstformanden et vederlag på kr.

9 Valgbestyrelsen (Folketingsvalg og EU-valg) Valgbestyrelsen (Kommunalvalg) kan deltage på kommuneforeningens generalforsamling 4 medlemmer samt 4 suppleanter 5 medlemmer og 5 suppleanter

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere