SOGNENYT FORÅR 2008 HORNSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT FORÅR 2008 HORNSTRUP"

Transkript

1 SOGNENYT FORÅR 2008 HORNSTRUP

2 Stenen er væltet fra Tænk sig! Hvordan man kan gøre sig et væld af tanker om en umulig fremtid eller en fremtidig umulighed. Intet kan lade sig gøre. Det står ikke til at ændre. Livet er som gået i stå. Og med ét løsnes alt. Befrielsen kommer. Stenen er væltet fra! Det var kvindernes utrolige oplevelse på den første påskemorgen. En morgen for alle sanser. Med fine, vellugtende salver, med solens spæde, gyldne stråler, som ramte klippesiden, med uventede, overraskende ord, der gik lige ind og forvandlede deres liv, selv om de intet fattede, og med et syn, som tog pusten fra dem: Stenen var væltet fra! forlegne og ser en anden vej, og selv prøver vi måske at fortrænge oplevelsen. Kærligheden fra andre mennesker i modet til at mødes, i samtalen, omsorgen, nærværet, den forløsende latter, et trøstende ord - kan skubbe til vores sten ved hjertet. Kærligheden kan give kræfter til at bære mere, end man troede muligt. Selv sorgen over tabet af et elsket menneske. Påskemorgen forkynder netop for os om stenen og kærligheden. Der lå en stor sten foran Jesu grav. Rygtet fortæller, at kærligheden rullede den væk, og englen sagde: Frygt ikke! Vær ikke bange! Døden kan nemlig ikke få magt over kærligheden. Det budskab trængte gennem kvindernes angst og tvivl, så de ikke længere kunne holde mund. Historien har siden bredt sig, så der holdes påske som en glædesfest fra den ene ende af jorden til den anden. For stenen er væltet fra! Derfor kan vi håbe, at vi igen får givet at gå i morgensolen og glæde os ved livet. Glædelig Påske! Sigrid Horsholt Pedersen Der faldt en sten fra mit hjerte det er et udtryk, de fleste kender, og mange har nok også selv oplevet det. En pludselig lettelse i en svær situation. Indtil da kan stenen være uendelig tung at bære. Den kan skyldes fortvivlelse og håbløshed, som vi måske står helt alene med, for hvem vil være ved, at livet gør ondt. Ved sygdom og død hos en af vore nærmeste kan livet også blive som forstenet. Andre bliver 2

3 Nyt fra menighedsrådet Vi har nu taget fat på fjerde og sidste periode for det siddende menighedsråd. Vi føler, at året 2007 har været et spændende år, med mange forskellige aktiviteter og udfordringer. Tilslutningen har været meget positiv, det giver god lyst til arbejdet. når der skal bygges nyt. Godkendelser / tilladelser tager tid!!! Der er mange myndigheder, der skal spørges, før den endelige tilladelse er givet. Vi havde regnet med, at bygning af præstebolig kunne være klar til foråret, men sådan skulle det ikke være, så nu tør vi ikke længere sætte tid på. Der er nok af opgaver lagt hen til menighedsrådet, som er både spændende og udfordrende. Noget af det, der optager os lige nu er postvæsenet, som giver mange menighedsråd problemer. Der stilles flere forskellige krav angående uddeling af kirkebladet, og dette skal vi finde en løsning på for vort sogn. Mange spørger, hvornår skal der bygges ny præstebolig. Her har vi været igennem en lang proces, som desværre ikke er bragt til ende endnu. Vi havde syn på Sognegården, hvor der fra provstiets bygningssagkyndige arkitekt Mogens Svenning blev stillet spørgsmål, om den skal renoveres, eller der også skal bygges nyt. Han kom med et godt forslag; at vi kunne anlægge P pladser og ny indkørsel langs kirkediget mod Øst, fjerne nogle af træerne, da det vil give en flot indsigt til kirken. Vores arkitekt har udformet et skitseforslag, hvor vi vil rykke præsteboligen mod øst, så der bliver egen indkørsel til denne. På den måde er der, når tiden er inde, gjort forberedelser til en ny Sognegård. Graverfaciliteter bliver taget op senere. Det er vigtigt, at vi også ser frem i tiden med indretning af den grund, vi har til rådighed, Sidste del af den gamle præstegård rives ned. 3 Til efteråret skal der være valg til menighedsråd. Det vil være et af de emner, der skal arbejdes med. Hvad skal vi med vores sogn / kirke? Det kunne være spændende at sende spørgsmålet ud i sognet og lade folk komme med deres bud. Vi er jo et lille sogn uden skole, men derfor er der mange muligheder for at opretholde det nære forhold. Hilsner Christen Olesen fmd. for menighedsrådet Forsidebillede: Papirklip af Gunvor Ask, illustration fra Livskunstens almanak

4 Sangens år er blevet udnævnt til Sangens År. Initiativtagerne har opstillet tre fokuspunkter: 1. Børn og unge i skolen skal hjælpes til at få øjne og ører op for, at sang er den bedste måde at opleve sig selv på og være sammen om. Fællessangen skal tilbage til skolerne, men med ny frisk energi. 2. Hele Danmark skal igen mærke glæden ved sang, så sangen bliver en del af hverdagen. Det danske korliv skal samarbejde med arbejdspladser og virksomheder om at udbrede glæden ved at samles om fællessang og andre sociale sangarrangementer. 3. Integration kan måske bedres ved at sætte fokus på sangen som et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Sangen kan være en nøgle til bedre forståelse mellem kulturer. Det ser ud til, at sangen allerede er godt på vej tilbage på skolerne, da det oplyses, at tre ud af fire skoler har morgensang på fast basis, altså en eller flere gange i ugen. Desuden kendes fra flere steder i Danmark, bl.a. i Vejle Provsti, at salmesangsprojekter for børn på bestemte klassetrin forener skole og kirke i et flot samarbejde. Børnene lærer et antal gamle og nye salmer i skolen, som synges i et stort fællesskab i en kirke. Det giver ny læring og stor glæde! Flere arbejdspladser har også taget idéen op med at synge morgensang eller fællessang. Det siges at være en god metode til at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Som en sparekassedirektør siger: Jeg tror ikke på, at vores nye sangtradition vil kunne mærkes på bundlinjen, men den kan få arbejdet til at glide lettere. Eller som en anden udtrykker det: Vi har haft en blufærdighed over for at synge sammen og har dermed glemt meget. Men det gode er, at det hukommelsestab nu kan hentes ind igen. Sang løsner op og sætter gang i hele kadaveret, inden vi skal tilbage til computeren og sidde ned. Hvad angår integrationen af andre kulturer i sang, ser det ud til at være den sværeste nød at knække. Fællessang er fremmed for mange, og næsten ingen indvandrere deltager i korsang. I 2006 udkom en ny udgave af Højskolesangbogen, som er udkommet siden Den 18. udgave er et forsøg på at lempe højskolesangen ind i det 21. århundrede til gavn og glæde for alle, der holder af den danske sangskat, eller som kan komme til at frydes over sangen. Der er 166 nye eller nyere sange i den sidste udgave, heraf også nye salmer. På omslaget af højskolesangbogen står der Så syng da, Danmark, lad hjertet tale. Det vil vi også gøre på forskellig måde i Hornstrup Sogn i løbet af Sangens År Af Sigrid Horsholt Pedersen Fra påskeblæst til pinsesol er lutter lyse dage. Så lader jeg min sorgfiol om denne verdens klage. For landet ligger lysegrønt med påskelam og lilje. Vor bøgeskov vil blomstre skønt, lad den kun få sin vilje. Jeg hører med et glædessuk den første forårssanger. Mit hjerte som en gedebuk bag brystet står og stanger. Af blomster plukker jeg et pund på grøftekant og bakke, og blæsten snøfter som en hund og snapper i min frakke. Hos påskelam og pinseføl jeg gerne går i lære, for dem kan ingen verdens møl endsige rust fortære. De myldrer frem, så jeg må le, og verden er så fager, at alle folk må kunne se, hvad forår forårsager. Det pusler her, det pusler hist fra markens grønne vidder. Et sidste prr, et sidste pst er alt, hvad dagen gider. Lad bare solens lys gå ud i dis og tågedampe, så tænder mørkets milde gud sin store, sorte lampe. Alex Garff Højskolesangbogen nr

5 AKTIVITETER i HORNSTRUP SOGN 2008 Torsdag d. 3. april kl : Besøg i Stormlunds forsamlingshus, Møllebyvej 16, Hornstrup. siden 1989 har Anny Jespersen, organist ved Nørremarkskirken, været fast dirigent. Denne søndag vil koret bl.a. synge Herren er min hyrde, Nu takker alle Gud samt nogle Negro Spirituals. Efter gudstjenesten er der kaffebord og fællessang i Sognegården. En aften, hvor vi får mulighed for at se og få demonstreret Danmarks eneste Kino-orgel. Desuden fortælles om og beses en flot samling af telegrafudstyr, hjemmebyggede dampmaskinmodeller, antikke ure mm. Kom og vær med til en spændende aften med Anton Stor mlund i vort eget sogn - det gamle forsamlingshus. Medbring selv kaffe og brød, som nydes på stedet. Fri adgang - dog max. 35 personer. Søndag d. 6. april kl : I Hornstrup Kirke: Musikgudstjeneste med KFUM og KFUK`s Sangkor. Koret havde i efteråret 50 års jubilæum. Det har haft mange dirigenter i den tid, men Torsdag d. 1. maj kl. 8.00: Sogneudflugt. Dagen indledes med morgensang i Hornstrup Kirke. Derpå afgang i bus til Tange Sø, hvor vi får kaffe og rundstykker, inden Elmusæet besøges. Videre nordpå til Limfjorden med middag på Sebbesund Kro, besøg hos smykkekunstner og på Nibe kirkegård. Eftermiddagskaffe inden hjemturen. Forventet ankomst til Hornstrup kl Pris: 150 kr. Børn i følge med voksne gratis. Tilmelding senest 24. april til Kirkekontoret ( ) eller til Kirsten Palmelund ( ). Søndag d. 4. maj kl : I Hornstrup Kirke: Aftengudstjeneste. Derpå i Sognegården: Kaffebord og fællessang fra Højskolesangbogen - ledet af Frank Petersen, kirkesanger, Anette Quorning, organist, og Sigrid Horsholt Pedersen, præst. Gamle gårde i Sognet Charlottenlund Første del af denne artikel blev trykt i forrige nummer af bladet. I 1860 sælger Peder Valdemar Gaarden til Forvalter Rasmussen fra Avernakø for Rdl. De følgende Ejere var: 1862 Chr. Svane; 1867 Chr. Øst; 1870 Adolf Boysen fra Tørning Mølle, saa Thomas Secher Hansen; 1879 cand. Jur. P. Møller Odense (67000 Kr); 1884 Lars Møller Dahl (68000 Kr.); 1896 Niels Skou, Lille Grundet; 1905 ved Mageskifteskøde til Hans P. Pedersen, af hvem den nuværende (1948) Ejer P.M.Madsen købte Gaarden i P.M.Madsens Hustru var Anna Nielsen fra Vigelsø på Fyn. Kilde: Hornstrup Sogns Historie 1948 v/ Marius Hansen. Den gamle familiegård Charlottenlund har været i Madsens slægt fra 1917 til Fortsættes på næste side... 5

6 Ved overtagelsen 1. april fulgte der en malkebesætning med på 30 køer, 45 kvier og 97 smågrise, og gårdens areal var på 54 ha... Køerne blev sat ud i I 1972 blev der bygget ny svinestald og igen en i 1979, og det var sammen med den 4 længede gårds bygninger de produktionsbygninger, som indtil i dag udgør gårdens bygninger. Efter 1979 blev gården drevet med grisesøer og smågrise og en fedekvægsbesætning, som hovedsagelig var af Simmeltaler racen til avlskvæg og slagtning. I 1990 blev Ove H. Madsen gift med Elly Kjær. Hun har fra 1994 haft avlsponyer af Shetlandsracen, til afgræsning på de områder ved gården, hvor maskiner ikke kunne køre køber Elly og Ove Madsen Pladsbjerg, som ligger på Viborg Hovedvej nr. 13, med henblik på, at når der skulle ske en nedtrapning med landbruget på Charlottenlund, kunne ejendommen anvendes til både kvæg og heste, og havde en passende størrelse. De 2 ejendomme blev drevet sammen til september 2004 blev Charlottenlund solgt til Jørgen Lindved, Båstrup. Gårdens areal var på 61 ha.. Efter salget af Charlottenlund flytter ægteparret Madsen til et nybygget hus i Grejs, men bevarer ejerskabet af Pladsbjerg, som vil blive overtaget af Vejdirektoratet til den kommende motorvej fra Vejle til Herning. Elly og Ove Madsen flytter i år til Bakkegaarden i Grejs, Shetlandsponyerne og nogle Islandske heste flytter med. Jeg må vide, hvad der skal ske med den store gule ejendom Charlottenlund med tilhørende jord. Besøgte Jørgen Lindved på Sovdalsgaard i Båstrup, som oplyste, at stuehuset er udlejet og at nogle bygninger bliver brugt af lejer til værksted samt til deres 4 heste, resten kan evt. bruges som depot eller til opbevaring af campingvogne m.m.. Jeg spurgte, om han og familien havde planer om at flytte til Hornstrup, men det er der ikke planer om, vi bliver på Sovdalsgaard, hvor jeg er 5. generation på familiegården. Bygningerne er gjort klar til salg, men vi afventer lidt hvad kommunens planer bliver for området. Den egentlige grund til at vi købte Charlottenlund er, at vi manglede jord for at kunne finde harmoni i bedriften, vi skal jo af med gyllen fra vores besætning. Af Bent Jacques-Hansen 6

7 HVAD GØR MAN? FØDSEL meldes senest 14 dage efter på den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret i Hornstrup Sognegård. Forældrenes dåbsattester og vielsesattest eller en omsorgs- og ansvarserklæring vedlægges. DÅB aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uges tid før dåben. Barnets navn oplyses samt navn og adr. på mindst 2 og højst 5 faddere. NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen. NAVNEÆNDRING sker ved henv. til kirkekontoret eller på BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten i god tid. Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret i bopælskommunen (her medbringes begges dåbsattester og evt. skilsmissepapirer). Før vielsen finder en samtale med præsten sted vedr. ritual, salmer mm. DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter til præsten i bopælssognet. Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten. Graveren kontaktes vedr. gravsted. HORNSTRUP SOGN I perioden 1. november 31 januar: 15 GUDSTJENESTER 695 kirkegængere 109 altergæster 6 dåb 1 begravelse NATKIRKE i VEJLE Den sidste fredag i måneden omdannes Sct. Nicolai Kirke på Kirketorvet i Vejle til områdets Natkirke. Aftenen indledes med levende musik. Man kan komme og gå, som man vil, og være i kirkens rum i stilhed og under musik. Der tilbydes en kort bibelmeditation, nadver og natbøn i aftenens løb. Man kan skrive en bøn, tænde et lys eller tage et bibelord med sig. Det er muligt at få en samtale med en præst eller en frivillig. I våbenhuset står kaffe, te og vand. Natkirken åbner kl og lukker kl Datoer: 28. marts 25. april 30. maj SOGNENYT Hornstrup sogn 6. årg. nr. 1 Udg. af Hornstrup menighedsråd. Se de tidliger udgaver af SOGNENYT på Bladudvalg: Bent Jacques Hansen, Hanne Kold Jørgensen, Søren Karstoft Pedersen, Sigrid Horsholt Pedersen (ansv. red.) Dead-line for næste nr.: 21. april Sats & print: Produktionsskolen Datariet. Færdiggørelse: Trekantens Lyntryk, Vejle. 7

8 GUDSTJENESTER MARTS 2. marts kl SHP Midfaste Kirkekaffe 9. marts kl SHP Mariæ Bebudelse Morgenandagt 16. marts kl SHP Palmesøndag 20. marts kl SHP Skærtorsdag Gudstjeneste med nadver 21. marts kl SHP Langfredag Liturgisk gudstjeneste 23. marts kl SHP Påskedag 24. marts Ingen 30. marts Ingen APRIL 6. april kl SHP Musikgudstjenste (KFUM og K s kor) 13. april kl SHP 3.s.e. påske 18. april kl SHP Bededag 20. april Ingen 27. april kl TBJ 5.s.e. påske MAJ 1. maj kl SHP Kr. Himmelfart Morgensang/derpå sogneudflugt 4. maj kl SHP 6.s.e.påske Aftengudstjeneste/ eftf. sangaften 11. maj kl SHP Pinsedag 12. maj Ingen 18. maj kl TBJ Trinitatis 25. maj kl SHP 1.s.e.trin. JUNI 1. juni kl SHP 2.s.e.trin. Kirkekaffe TBJ = Tove Bjørn Jensen SHP = Sigrid Horsholt Pedersen ADRESSER Hornstrup Kirkekontor Kirkebyvej 62, 7100 Vejle Tlf Tirsdag 17-18, torsdag eller efter aftale. Hjemmeside: Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen Spurvevej 16, 7100 Vejle Privat tlf Graver Aage Bo Sørensen Graverkontor tlf Viborgvej 123, 7100 Vejle Privat tlf Organist Anette Quorning Frederiksberg Allé 11, Hatting 8700 Horsens Tlf Kirkesanger Frank Petersen Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø. Tlf Menighedsrådet: Formand Christen A. Olesen Fidalvej 15, 7100 Vejle Tlf Kirkeværge Søren Karstoft Pedersen Møllebyvej 15, 7100 Vejle Tlf Kasserer Preben Hansen Horsensvej 553, 7120 Vejle Ø Tlf

SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP

SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP Denne morgens mulighed Overskriften fortæller om en smuk, klar, sollys morgen i maj lige før Pinse, hvor det danske vejr fik os til at føle, at det var sommer. Bøgetræerne

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP Konfirmander hygger gerne med Jesus Forleden var en overskrift i Ugeavisen Malene fryser gerne for Jesus. Og der stod videre: Hvis man tror nok, så går man gerne i det kolde

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september SOGNENYT Hornstrup Forsamlingshus 100 år d. 14. september efterår 2011 HORNSTRUP Lad de små børn komme... Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu ord: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke MARTS - APRIL - MAJ 2010 35. ÅRGANG I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere