Sognenyt. 4. årg. Juni 2015 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. 4. årg. Juni 2015 Nr. 2"

Transkript

1 Sognenyt 4. årg. Juni 2015 Nr. 2

2 Adresseliste Sognepræst: Adam Torp, Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej 3, 5683 Hårby Tlf Kirkesangere for alle tre sogne: Sussie B. Nielsen Korsgade 9, 5610 Assens Tlf Barløse, Sandager og Holevad menighedsråd: Menighedsrådsformand: Jørgen Jacobsen Barløsevej 26, 5610 Assens Tlf Kontaktperson: Otto Sørensen Sandager Kirkevej Assens Kasserer: Britt Larsen Aborgvej 5, 5610 Assens Tlf Gravere og kirkeværger: Barløse kirke: Graver: Elly Søgaard Barløsevej 42, 5610 Assens Mobil Kirkeværge: Hans Frederik Larsen Skovvangsvej 9, 5610 Assens Tlf Sandager kirke: Graver: Robert Foss Fuglebakken 12, 5492 Vissenbjerg Tlf Kirkeværge: Jørgen Bang Baunevej 30, 5610 Assens Tlf Holevad kirke: Graver: Elly Søgaard Barløsevej 42, 5610 Assens Mobil Kirkeværge: Ib hansen Mygindvej Assens Udgiver af Sognebladet: Menighedsrådene i Barløse, Sandager og Holevad sogne. Redaktør: Adam Torp, Præstegården, Sandager Kirkevej 26, Tlf Indlæg til næste blad sendes til senest d. 22. september. Forsidebilledet: 2

3 Velkommen til Sognenyt! I år er der mange historiske begivenheder som fylder rundt. Der er blandt andet 75 året for Danmarks besættelse og altså 70 året for Danmarks befrielse. Men i dette nummer af Sognenyt, vil det ikke være besættelsen, som er i fokus. Derimod har vi samlet nogle af de lokale historiske begivenheder, som også fylder rundt i år. Det er blandt andet en tidligere sognebeboer, som fylder 100 år, hvis livshistorie vi bringer et lille indblik i. Og campingpladsen på Sandager Næs, som startede op i den form, som den har i dag for 40 år siden. Danmarks riges grundlov af 5. Juni 1915 fylder også 100 år. En ændring som har haft en vigtig betydning for demokratiet i Danmark, hvor Assens faktisk har haft en andel i ændringen. Dette indlæg om 100 året for kvinders stemmeret er også et bidrag til Sognenyt fra en lokal sognebeboer. vil vi få besøg af biskoppen hele to gange i september måned. Det er i forbindelse med et foredrag om kvinder i bibelen, samt i anledning af et nyt maraton (det første var salmemaratonet) på grund af den kommende årsdag for reformationens start i Europa i Blot for at navne et par stykker. Hold øje med aktivitetslisten, for at få det hele med. Derudover vil der være en beskrivelse af den hyggelige sogneudflugt, som i år gik til Skanderborg Slotskirke og Randersregnskov. Og ikke mindst Fladbro kro, hvor vi blandt andet fik guldbelagt chokolade. Velkommen til et historisk nummer af sognenyt, og jeg vil takke for bidragene fra Jens Henrik Thulesen Dahl, Ulla Hvidkjær og MR formand Jørgen Jacobsen. Rigtig god fornøjelse. Adam Torp Derudover er der en masse kommende arrangementer. Vi har sommerfesten med spisning og samvær med bærplukkerne fra de driftige gårde Orelund og Torup bakkegård. Derudover er der høstfesten i Barløse kirke den 6/9. Og som noget ganske særligt 3

4 100 året for kvindernes stemmeret Den 5. juni i år var det 100 år siden at grundloven blev ændret så kvinderne fik stemmeret. Her i Assens har vi en særlig grund til at være stolte over denne begivenhed. Den skyldes nemlig et ihærdigt arbejde af en helt konkret person, som havde sit virke fra netop Assens. Det drejer sig om Klaus Berntsen. Han var en helt central person i grundlovsændringen af Klaus Berntsen sad i folketinget fra 1886 til 1926 for Assenskredsen. Han havde tidligere været valgt i Bogense og er den danske politiker, som har siddet længst i folketinget i alt i 51 år. Tidligere var det kun en begrænset del af den danske befolkning, der havde stemmeret. Ved grundloven af 1849 blev Danmark et demokrati, men store grupper af Danmarks befolkning havde ikke stemmeret. I de tidligere grundlove fra 1849 og 1866 var politisk medborgerskab nemlig forbeholdt mænd over 30 år med egen husstand. Det betød, at kun ca. 15 % af den samlede befolkning og ca. 73 % af mændene over 30 år havde stemmeret, og de tilhørte samfundets elite. Resten af befolkningen, som i folkemunde blev kaldt for de 7 F er - Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser, Forbrydere, Fallenter og Fremmede - havde ingen politiske rettigheder. Men fra 1880 erne begyndte kampen for kvindernes valgret, og i 1915 blev den indført ved en grundlovsændring. Og således lykkedes det de to største af disse grupper at blive inkluderet i demokratiet. Nu var mænd og kvinder formelt stillet lige i forhold til at kunne deltage i de politiske valg, både som vælgere og kandidater. Men det var ikke kun kvinderne, som indtil da havde været udelukket fra demokratiet. Det samme gjaldt for en stor del af de dårligst stillede i samfundet, nemlig de mænd og kvinder, som ikke havde egen husstand, fordi de fx arbejdede som tjenestefolk i landbruget og i byhusholdningerne eller som 4

5 100 året for kvindernes stemmeret understøttelse fra staten, den såkaldte fattighjælp, nu fik politiske rettigheder. Det var dog først i 1961 at alle på overførselsindkomster, fik politisk medborgerskab. Ved grundlovsændringen i 1953 forsvandt undtagelsen om de kriminelle også ud af lovteksten. Klaus Berntsen arbejdede i sit friog højskolearbejde for at fremme landbokvindernes uddannelse og som folketingsmand og senere konsejlspræsident (statsminister) arbejdede han i årene op mod 1915 for både tyende og kvinders valgret. lærlinge og svende inden for handel og håndværk. Nu lykkedes det de to største af disse grupper at blive inkluderet i demokratiet. Med 1915-grundloven blev de to første F er - Fruentimmere og Folkehold - altså tildelt politisk medborgerskab. Tilbage stod en række udsatte grupper af fattige, umyndiggjorte, kriminelle, økonomisk insolvente og personer uden dansk statsborgerskab, som fortsat ikke blev fundet egnede til at deltage i demokratiet. I 1933 ændredes valgloven i forbindelse med de omfattende sociale reformer, så også en del af de fattige, som modtog Han fremsatte den sit grundlovsforslag. Forslaget vakte modstand hos Højre og hos visse moderate venstremænd, mens resten af rigsdagens medlemmer bakkede forslaget op. Grundlovsforslaget endte som Grundloven af 5. juni Berntsen blev valgt første gang til folketinget i 1873 for Bogense Kredsen. Han var med sin baggrund i kommunalt og amtskommunalt arbejde mere praktisk orienteret end mange af de øvrige politikere i rigsdagen. Han interesserede sig mere for at få løst de problemer, han kendte fra det kommunale arbejde. Han havde begge ben på jorden og fornægtede ikke sin opvækst på landet. Når andre ville overbevise 5

6 100 året for kvindernes stemmeret med tal og statistikker, brugte Berntsen sine egne erfaringer fra livet som bonde som argumentation. Han var optaget af det kommunale selvstyre på Fyn. En af de sager han arbejde med var udvidelse af de frie fattigkasser, således at flere kunne komme under fattigforsorg, samt at sørge for en mere human behandling af de børn der var under offentlig forsorg var Berntsen med til at stifte Fyns Tidende, og i 1887 oprettede han Assens Amtsavis Når vi nu den 5. juni fejrer kvindernes valgret kan vi i Assens være særlig stolte over at have fostret en så fremsynet politiker. Det er med stor respekt jeg i dag træder i hans fodspor, og hver gang jeg køre forbi statuen på torvet i Assens tænker jeg på ham, hvis opgave jeg i dag skal prøve at løfte. Af Jens Henrik Winther Thulesen Dahl SYNGEFTERÅRET IND 28/10 KL Den 28. Oktober vil vi synge efteråret ind. Det er med klaver og kaffe og selvfølgelig ligeså hyggeligt som da vi sang foråret ind. Vi synger alle de sange om efterår som vi kender og kan lide. Og måske et par sange mere. Der er selvfølgelig kaffe og kage. SOMMERMØDE Sommer hygge i Sandager Præstegård søndag d. 27. juni kl Sognebeboere og bærplukkere fra Torup Bakkegaard indbydes til hygge og samvær i Sandager Præstegaard. Vi spiser noget traditionelt Dansk sommermad og hygger sammen. Kom med jeres gode humør og vær med til at vi alle får en god oplevelse. På gensyn Menighedsrådet 6

7 Rund fødselsdag. Ikke bare har grundloven fødselsdag, men nogle mennesker deler fødselsår med Grundloven af 5.juni Ja, det er ikke alle mennesker, som bliver 100 år, men en tidligere og mangeårig beboer fra Barløse er for et halvt år siden netop fyldt 100 år. Derfor bringer vi et lille indblik i denne lange livshistorie. Ellen Christensen blev født d. 3 januar i 1915 i Skallebjerg på Enghavegaard. Ellen blev i 1941 d.17 august blev hun gift i Haarby kirke med Jens Christensen og flytter til Barløse. De flytter ind på Grindsmosevej 4 hvor de starter en cykelhandel. De får tre piger Karen, Jytte og Åse. Karen og Åse bor i Aarup og Jytte Bæk er blevet boende i Barløse. I 1946 bygger de et mekanikerværksted på Skovvangsvej 40, det nuværende Barløse Auto, og starter samtidig med at køre lillebil. Ellen sad også bag ved rattet og senere begynder de at køre busrute Barløse, Salbrovad til Kaslunde og Brahesholmskole. Så når vi frem til 1976 hvor de bygger huset ved siden af mekanikerværkstedet da Jens ikke går så godt mere på grund af flere diskusprolaps i ryggen og har svært ved at komme op ad trapperne til 1.salen. Jens dør året efter og Ellen bor der alene frem til 1997 hvor hun flytter til Aarup og flytter ind i en lejlighed i Østergade. I 2007 flytter Ellen til Vissenbjerg plejehjem Kildebakken hvor Ellen nu bor. 7

8 Foredragsforening eller ej? Tre af sognets ildsjæle har sat sig som mål at få afprøvet, om der i vort område er interesse i, at Foredragsforeningen skal fortsætte. Vi har derfor planlagt foreningens første arrangement, der er programsat til onsdag den 7. oktober 2015 kl Som sædvanligt danner Præstegårdssalen i Sandager ramme om et meget spændende foredrag, som vi præsenterer efterfølgende. FOREDRAGSFORENINGEN Onsdag den 7. oktober 2015 kl Sandager Præstegårdssal, Sandager Kirkevej 26 Mine 3 arbejdsår i Grønland Med din opbakning til og interesse for den lokale Foredragsforening har vi sammen mulighed for at få berigende oplevelser og mærke fællesskabet omkring det levende ord. Lad dette derfor være vores opfordring til alle: Mød frem til foreningens arrangement og bekræft os i antagelsen om, at der i vores tre sogne er grobund for en aktiv Foredragsforening. Jette Hvidtfeldt er uddannet socialrådgiver og var i årene ansat som forstander på en døgninstitution i Grønland. Institutionen er et hjem for 22 personer i alderen fra 14 til 49 år, der primært havde udviklingsmæssige handicap, dels på grund af gendefekter, dels som følge af hjerneskader og social mistrivsel. Jette Hvidtfeldt vil vise lysbilleder og fortælle om sine oplevelser og erfaringer i samarbejdet med grønlænderne. Hun vil give os et indblik i dagligdagen og arbejdsvilkårene, der bød på udfordringer, når man ikke kan det grønlandske sprog. Vi kommer til at høre om naturens storhed og om lyset og mørket, der er afgørende faktorer i byens liv og aktiviteter. Glæd dig til en interessant og spændende aften! Entre inkl. kaffe: 75 kroner 8

9 9 Diverse

10 Aktivitetsliste JUNI 23. juni kl Sankt Hans på Baunet. (bål tændes kl ) 27. juni kl Sommermøde i præstegårdssalen. JULI 4. juli kl Sommerbrugsmarked. SEPTEMBER 6. sept. kl Høstgudstjeneste i Barløse. 8. sept. kl Reformationsmarathon i Barløse. 30. sept. kl Foredrag ved biskoppen over Fyensstift Tine Lindhardt. OKTOBER 15. okt. kl Familiegudstjeneste med spisning. Sandager. 28. okt. kl Synge efteråret ind. Gudstjenesteliste DATO Barløse Sandager Holevad 14/6 2. S.e. trin. - Kl /6 3. S.e. trin Kl /6 4. S.e. trin. Kl Kl (Kirkekaffe) 5/7. 5. S.e. trin. - - Kl (Assens 10.30) 12/7 6. S.e. trin. - Kl (Turup 9.00) 19/7 7. S.e. trin. - - Kl (Gamtofte 9.00) 26/7 8. S.e. trin. Kl (Turup 9.00) 2/8 9. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 10

11 Gudstjenestekalender DATO Barløse Sandager Holevad 9/8 10. S.e. trin. - - Kl (Klaus Apelgren) 16/8 11. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 23/8 12. S.e. trin. - Kl (Klaus Apelgren) 30/8 13. S.e. trin. - Kl (Konfirmationsindskrivning) 6/9 14. S.e. trin. Kl (Høstgudstj. Spisning) (Assens 10.30) 13/9 15. S.e. trin. - - Kl (Turup/Gamtofte 9.00) (Høstgudstj. Kaffe) 20/9 16. S.e. trin. - Kl (Turup/Gamtofte 9.00) (Høstgudstjeneste) 27/9 17. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 4/ S.e. trin. - Kl Kl / S.e. trin Kl (Assens kl 10.30) 15/10 Familiegudstj. - Kl (Spisning) 18/ S.e. trin - Kl / S.e. trin Kl Kl /11 Allehelgen - Kl (Kaffe) MARKEDSDAG 4. JULI VED SANDAGER BRUGS Vi starter med morgenbuffet. På dagen vil der være aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Der vil også være kræmmermarked og meget andet. Om aftenen tændes der op i grillen hvor der vil blive mulighed for at få svinekam. Der er tilmelding til spisning. Billetter til aftenspisning kan købes i Sandager Brugs Arrangør: Sandager Brugs 11

12 40 år på Sandager Næs Camping børn er lige så velkomne, der er også voksen tilbud. I 1975 startede Lis og Erik Uglvig Madsen Sandager Næs Camping. Dengang var pladsen ikke meget mere end en campingtilladelse, et par toiletter og en fælles bruser. Campister kom i små campingvogne og nogle med telte. Der blev lavet mad på spritapparater, det var dengang, camping var en primitiv form for ferie. I midten af 80-rene blev der installeret varme på toiletterne og opsætning af en swimmingpool, hvilket gjorde tilgangen fordoblet. Betalingen var opdelt i separate priser for de enkelte tilbud ud over pladsbetalingen. Strømmen af gæster steg støt, og campingpladsen udviklede sig i takt med alle moderne bekvemmeligheder. Siden 2013 har sønnen Michael Uglvig Madsen og hans hustru og deres lille søn Bertram drevet Campingpladsen. Forældrene er fortsat en del af arbejdsstyrken, når der er behov for assistance. Pladsen er målrettet for børnefamilier. Men familier uden Ved overtagelse af Pladsen skete der nogle fornyelser. Receptionen blev renoveret. Den oprindelige købmandsbutik blev gjort mindre. En fuldt etableret købmandsbutik har i dag svært ved at løbe rundt, - campisterne foretager deres indkøb i de nærliggende supermarkeder. Den formindskede butik er en slags glemme-butik, det er der, gæsterne kan købe det, de lige har glemt, og så slik og is! De overskydende kvadratmeter er nu udnyttet til et legerum. Nye legepladser er dukket op, og mange øvrige aktivitetstilbud er tilgængelige. Der er 150 pladser, næsten udelukkende optaget af vogne, dog af og til, - i særligt godt vejr - dukker et par cyklister op med telt på bagagebæreren. Og så er der 13 hytter til udlejning, 7 standardhytter og 6 luxus hytter. Alle hytter er fuldt monteret i stue, soverum og køkken, og luxus hytterne adskiller sig ved eget bad og toilet. Betaling af en plads er samlet i en pakkeløsning. Ved ankomst køber en familie en pakkeløsning, en såkaldt ALT INCL. Den består bl.a. af: En plads, rundstykker om morgenen, slik, adgang til det udbyggede 12

13 40 år på Sandager Næs Camping badeland, speedbådsejlads, diverse aktiviteter i vand og på land, fri strøm, fri Wi-Fi adgang. I påsken sidste år blev Fibernet etableret i samarbejde med Sandager. Tidligere var der en enkeltstående forbindelse til fælles afbenyttelse, idag er der 550 online enheder samtidig. Der er mulighed for pladser med direkte kloaktilgang og tilkobling af rindende vand, de hedder Comfortpladser. Det nyeste tiltag er Cafe en, som nu er forpagtet til Assens Bowlingcenters ejer. Han tilbereder store buffet er i centrets store køkken, og leverer til Cafe en. Den åbner d. 28 juni og er tilgængelig ikke blot for campisterne, men for alle egnens fastboende og øvrige turister, som måtte have fundet frem til det smukke Vestfyn. Jo, Campingværterne overtog i 2013 en velfungerende Plads og har været i stand til at tilføre den yderligere komfortable forhold. Der finder en stabil og løbende udvikling sted. Der er fortsat orden i sagerne! Campingpladsen er åben fra påske til medio September. God ferie. 13

14 Sogneudflugten 2015 Det var d. 9 maj kl. 08:00 regnfuld morgen med afgang Sandager Præstegård. Vi var deltagere, sognebørn fra alle en fra 25 tre sogne. På vejen gjorde vi holdt - drak kaffe og spiste rundstykker. Næste stop var et besøg i Skanderborg Slotskirke. Ved Skanderborg Slots nedrivning i 1767 havde byens borgere forinden fået Kongens (Frederik IV) tilladelse til at bruge Slotskapellet som Sognekirke. Billedet er interieur fra Slotskirken. Vi spiste frokost på Fladbro Kro, som er beliggende tæt på Randers. Kroen fik i 1739 sit Kgl. Privilegium. Den nuværende hovedbygning blev opført i blev samme år besøgt af H.C. Andersen. I 1897 købte Randers Kommune 14

15 Sogneudflugten 2015 Kroen og hele området omkring den, hvor man bl.a. anlagde den nuværende Fladbro Skov. I 1960 overgik kroen til privat eje. Det nuværende værtspar startede en gennemgribende renovering af kroen i 1997, som strakte sig over en årrække og var i 2009 veludført tilendebragt. Efter en velsmagende frokost besøgte vi Randers Regnskov. Randers Regnskov er en statsanerkendt tropisk zoologisk have, beliggende på kanten af Gudenåen nær centrum af Randers. Randers Regnskov er en sammensætning af natur og dyr. I det tropiske klima mødte vi fritlevende aber, leguaner, dovendyr, et væld af fugle og mange andre levende væsener, som bevægede sig rundt imellem tropisk plantevækst og store vandfald. Og i kunstfærdigt udstyrede bassiner svømmede et væld af fisk fra fremmede have. En storslået og imponerende oplevelse. Så gik det hjemad til velkendte himmelstrøg, vi fik kølige væsker, sang fra Højskolesangbogen og fik en snak med hinanden på kryds og tværs. Tak for en dejlig dag, en veltilrettelagt udflugt og et samvær med vore egne sognebørn! Husk næste år at tage naboen, familiemedlemmer og venner med, de er så velkomne! Billederne er taget af Poul Bæk. 15

16 Diverse KONFIRMATION 2016 Konfirmandundervisningen starter først i uge 43. Hvis man ønsker at have konfirmation i 2016, skal forældre og kommende konfirmand møde op i Sandager kirke 30. august kl til indskrivning. Grundet den nye skolereform, er der nogle informationer, som ikke kan videregives endnu. På nuværende tidspunkt ved vi, at vi får to temadage, onsdag den 9. september og onsdag den 13. januar. Desuden bliver der fælles udflugtsdag i uge 10 (dato ikke fastlagt). Dette er aftalt med Assensskolen. Selve den ugentlige undervisning bliver morgentimer fra uge 43 og frem til konfirmationerne. Ugedag er endnu ikke fastlagt af skolen. Sandager og Holevad har konfirmation storebededag fredag 22. April, Barløse har 24. April. Tidspunkterne kommer på et senere tidspunkt, da de skal synkroniseres med Vor Frue kirke i Assens. Giv gerne besked til hvem det end måtte vedrøre. FERIE FOR PRÆSTEN Præsten holder ferie fra 27/7 til og med 24/ I denne periode passes de tre sogne som altid af Sognepræsten i Gamtofte/Turup Klaus Apelgren. Han træffes på tlf eller mailadr. Man kan evt. også kontakte Lars Johansen kordegn ved Vor Frue Kirke Assens tlf.: eller Præsten er på studietur med hele provstiet i uge 40. I perioden d. 28/9 til den 2/10 bedes man henvende sig til Lars Johansen tlf.: eller I forbindelse med kirkelige handlinger eller andet. 16

17 Diverse Vi har lige haft syn på vores kirker og præstegård. I år var provsten og en bygningssagkyndig ansat af stiftet med. Kirkebygningerne og kirkegårdene blev gået igennem og de kunne konstatere at kirkegårdene var meget fint vedligeholdte, så en stor ros til vores gravere Elly og Robert og Mikael som er gravermedhjælper. På sådanne nogle gamle bygninger er der altid noget der skal laves og holdes vedlige og det er vi forpligtiget til da menighedsrådet har ansvaret for at de ikke forfalder, pengene skal vi finde i vores budget og så må vi somme tider prioriterer. Provstesyn er noget vi har hver 4 år, men vi syner selv kirkerne hvert år. I præstegården er der fundet murbider i en gavl, så der er fuger blevet fræset ud og skal fuges om og den ene skorsten er revnet så den skal mures op på ny. HØSTGUDSTJENESTE 6/9 I BARLØSE KIRKE KL Som traditionen er vil der igen i år være Høstgudstjeneste og efterfølgende spisning i teltet ved Barløse kirke. Alle er velkomne til at komme og være med og hygge sig med god mad. 17

18 Diverse BISKOP FOREDRAG 30/9 KL Den 30. september vil Biskoppen over fynsstift holde foredrag i præstegårdssalen. Hun vil holde foredrag om Kvinder i bibelen. Det vil handle om de handlekraftige og snu og kloge kvinder, som er med til at forme de historier, som er blevet til bibelen. Der er selvfølgelig kaffe og kage til arrangementet. REFORMATIONSMARATON starter i Barløse 8. Sept kl i Barløse Som en opfølger på salmemaratonet, som løb over en længere periode, har man i provstiet valgt at følge på det maraton med et nyt maraton som derfor skal handle om reformationen. Reformationen i Danmark blev indført i 1536, men startede populært sagt allerede i 1517 da Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvor han ønskede at diskutere problemerne han så i kirken. Dengang var Martin Luther en katolsk munk, som blev oprørt og fortvivlet over den indflydelse og position som kirken havde. Dette emne og mange andre emner om reformation vil blive berørt rundt i kirkerne i Assens provsti. Maratonet starter i Barløse kirke, hvor biskoppen over Fyens Stift Tine Lindhardt vil holde et oplæg om reformationen. Datoerne for resten af året 8. sept. - Barløse (v. Tine Lindhardt) 15. sept. - Sønderby 6. okt. - Dreslette 27. okt. - Kærum 17. nov. - Sandager 8. dec. - Gamtofte 18

19 Sandager kirke set fra Barløse kirke 19

20 Hvad gør du ved: Fødsel Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til præstegården senest 14 dage efter barnets fødsel. Inden for denne frist er erklæringen afgivet rettidigt. Navngivning og dåb Indenfor barnets første 6 måneder skal det navngives. Det kan ske ved dåb og/ eller ved navngivning. Navngivning kan foretages på nettet. Er man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt. Vielse Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten. I forbindelse med en vielse skal man hos kommunen indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det er en god idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt. Dødsfald De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg. Man skal ikke bruge en bedemand, man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der ordnes. Men ofte er det bedst at få hjælp til det praktiske, da sorgen ofte er overvældende, og fordi der skal ordnes mange uvante ting på få dage. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Oftest er det bedemanden som kontakter den afdødes sognepræst, og her kan aftales en samtale mellem præsten og pårørende. Under samtalen taler man om afdødes liv samt hvilke salmer, man ønsker skal synges og evt. hvordan handlingen i kirken foregår. Hvis det ønskes er det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen. Samtale Det er altid muligt af få en samtale med en præst enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten. Kirkebil Kontakt teletaxi og få refunderet beløbet hos regnskabsfører Britt Larsen , Aborgvej 5, 5610 Assens

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby

LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling Nyt fra ASG&I Tennisafdeling Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Kulsviergårdens

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

ØRTING-FALLING SOMMER 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING SOMMER 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2011 I dette nummer: Levende kirke? Næste års konfirmandundervisning Forårets dåbsbørn Sprog i Blæksprutten Skolens afslutning Frederikkes eventyr Sankt Hans Pensionistudflugt

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere