Sognenyt. 4. årg. Juni 2015 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. 4. årg. Juni 2015 Nr. 2"

Transkript

1 Sognenyt 4. årg. Juni 2015 Nr. 2

2 Adresseliste Sognepræst: Adam Torp, Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej 3, 5683 Hårby Tlf Kirkesangere for alle tre sogne: Sussie B. Nielsen Korsgade 9, 5610 Assens Tlf Barløse, Sandager og Holevad menighedsråd: Menighedsrådsformand: Jørgen Jacobsen Barløsevej 26, 5610 Assens Tlf Kontaktperson: Otto Sørensen Sandager Kirkevej Assens Kasserer: Britt Larsen Aborgvej 5, 5610 Assens Tlf Gravere og kirkeværger: Barløse kirke: Graver: Elly Søgaard Barløsevej 42, 5610 Assens Mobil Kirkeværge: Hans Frederik Larsen Skovvangsvej 9, 5610 Assens Tlf Sandager kirke: Graver: Robert Foss Fuglebakken 12, 5492 Vissenbjerg Tlf Kirkeværge: Jørgen Bang Baunevej 30, 5610 Assens Tlf Holevad kirke: Graver: Elly Søgaard Barløsevej 42, 5610 Assens Mobil Kirkeværge: Ib hansen Mygindvej Assens Udgiver af Sognebladet: Menighedsrådene i Barløse, Sandager og Holevad sogne. Redaktør: Adam Torp, Præstegården, Sandager Kirkevej 26, Tlf Indlæg til næste blad sendes til senest d. 22. september. Forsidebilledet: 2

3 Velkommen til Sognenyt! I år er der mange historiske begivenheder som fylder rundt. Der er blandt andet 75 året for Danmarks besættelse og altså 70 året for Danmarks befrielse. Men i dette nummer af Sognenyt, vil det ikke være besættelsen, som er i fokus. Derimod har vi samlet nogle af de lokale historiske begivenheder, som også fylder rundt i år. Det er blandt andet en tidligere sognebeboer, som fylder 100 år, hvis livshistorie vi bringer et lille indblik i. Og campingpladsen på Sandager Næs, som startede op i den form, som den har i dag for 40 år siden. Danmarks riges grundlov af 5. Juni 1915 fylder også 100 år. En ændring som har haft en vigtig betydning for demokratiet i Danmark, hvor Assens faktisk har haft en andel i ændringen. Dette indlæg om 100 året for kvinders stemmeret er også et bidrag til Sognenyt fra en lokal sognebeboer. vil vi få besøg af biskoppen hele to gange i september måned. Det er i forbindelse med et foredrag om kvinder i bibelen, samt i anledning af et nyt maraton (det første var salmemaratonet) på grund af den kommende årsdag for reformationens start i Europa i Blot for at navne et par stykker. Hold øje med aktivitetslisten, for at få det hele med. Derudover vil der være en beskrivelse af den hyggelige sogneudflugt, som i år gik til Skanderborg Slotskirke og Randersregnskov. Og ikke mindst Fladbro kro, hvor vi blandt andet fik guldbelagt chokolade. Velkommen til et historisk nummer af sognenyt, og jeg vil takke for bidragene fra Jens Henrik Thulesen Dahl, Ulla Hvidkjær og MR formand Jørgen Jacobsen. Rigtig god fornøjelse. Adam Torp Derudover er der en masse kommende arrangementer. Vi har sommerfesten med spisning og samvær med bærplukkerne fra de driftige gårde Orelund og Torup bakkegård. Derudover er der høstfesten i Barløse kirke den 6/9. Og som noget ganske særligt 3

4 100 året for kvindernes stemmeret Den 5. juni i år var det 100 år siden at grundloven blev ændret så kvinderne fik stemmeret. Her i Assens har vi en særlig grund til at være stolte over denne begivenhed. Den skyldes nemlig et ihærdigt arbejde af en helt konkret person, som havde sit virke fra netop Assens. Det drejer sig om Klaus Berntsen. Han var en helt central person i grundlovsændringen af Klaus Berntsen sad i folketinget fra 1886 til 1926 for Assenskredsen. Han havde tidligere været valgt i Bogense og er den danske politiker, som har siddet længst i folketinget i alt i 51 år. Tidligere var det kun en begrænset del af den danske befolkning, der havde stemmeret. Ved grundloven af 1849 blev Danmark et demokrati, men store grupper af Danmarks befolkning havde ikke stemmeret. I de tidligere grundlove fra 1849 og 1866 var politisk medborgerskab nemlig forbeholdt mænd over 30 år med egen husstand. Det betød, at kun ca. 15 % af den samlede befolkning og ca. 73 % af mændene over 30 år havde stemmeret, og de tilhørte samfundets elite. Resten af befolkningen, som i folkemunde blev kaldt for de 7 F er - Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser, Forbrydere, Fallenter og Fremmede - havde ingen politiske rettigheder. Men fra 1880 erne begyndte kampen for kvindernes valgret, og i 1915 blev den indført ved en grundlovsændring. Og således lykkedes det de to største af disse grupper at blive inkluderet i demokratiet. Nu var mænd og kvinder formelt stillet lige i forhold til at kunne deltage i de politiske valg, både som vælgere og kandidater. Men det var ikke kun kvinderne, som indtil da havde været udelukket fra demokratiet. Det samme gjaldt for en stor del af de dårligst stillede i samfundet, nemlig de mænd og kvinder, som ikke havde egen husstand, fordi de fx arbejdede som tjenestefolk i landbruget og i byhusholdningerne eller som 4

5 100 året for kvindernes stemmeret understøttelse fra staten, den såkaldte fattighjælp, nu fik politiske rettigheder. Det var dog først i 1961 at alle på overførselsindkomster, fik politisk medborgerskab. Ved grundlovsændringen i 1953 forsvandt undtagelsen om de kriminelle også ud af lovteksten. Klaus Berntsen arbejdede i sit friog højskolearbejde for at fremme landbokvindernes uddannelse og som folketingsmand og senere konsejlspræsident (statsminister) arbejdede han i årene op mod 1915 for både tyende og kvinders valgret. lærlinge og svende inden for handel og håndværk. Nu lykkedes det de to største af disse grupper at blive inkluderet i demokratiet. Med 1915-grundloven blev de to første F er - Fruentimmere og Folkehold - altså tildelt politisk medborgerskab. Tilbage stod en række udsatte grupper af fattige, umyndiggjorte, kriminelle, økonomisk insolvente og personer uden dansk statsborgerskab, som fortsat ikke blev fundet egnede til at deltage i demokratiet. I 1933 ændredes valgloven i forbindelse med de omfattende sociale reformer, så også en del af de fattige, som modtog Han fremsatte den sit grundlovsforslag. Forslaget vakte modstand hos Højre og hos visse moderate venstremænd, mens resten af rigsdagens medlemmer bakkede forslaget op. Grundlovsforslaget endte som Grundloven af 5. juni Berntsen blev valgt første gang til folketinget i 1873 for Bogense Kredsen. Han var med sin baggrund i kommunalt og amtskommunalt arbejde mere praktisk orienteret end mange af de øvrige politikere i rigsdagen. Han interesserede sig mere for at få løst de problemer, han kendte fra det kommunale arbejde. Han havde begge ben på jorden og fornægtede ikke sin opvækst på landet. Når andre ville overbevise 5

6 100 året for kvindernes stemmeret med tal og statistikker, brugte Berntsen sine egne erfaringer fra livet som bonde som argumentation. Han var optaget af det kommunale selvstyre på Fyn. En af de sager han arbejde med var udvidelse af de frie fattigkasser, således at flere kunne komme under fattigforsorg, samt at sørge for en mere human behandling af de børn der var under offentlig forsorg var Berntsen med til at stifte Fyns Tidende, og i 1887 oprettede han Assens Amtsavis Når vi nu den 5. juni fejrer kvindernes valgret kan vi i Assens være særlig stolte over at have fostret en så fremsynet politiker. Det er med stor respekt jeg i dag træder i hans fodspor, og hver gang jeg køre forbi statuen på torvet i Assens tænker jeg på ham, hvis opgave jeg i dag skal prøve at løfte. Af Jens Henrik Winther Thulesen Dahl SYNGEFTERÅRET IND 28/10 KL Den 28. Oktober vil vi synge efteråret ind. Det er med klaver og kaffe og selvfølgelig ligeså hyggeligt som da vi sang foråret ind. Vi synger alle de sange om efterår som vi kender og kan lide. Og måske et par sange mere. Der er selvfølgelig kaffe og kage. SOMMERMØDE Sommer hygge i Sandager Præstegård søndag d. 27. juni kl Sognebeboere og bærplukkere fra Torup Bakkegaard indbydes til hygge og samvær i Sandager Præstegaard. Vi spiser noget traditionelt Dansk sommermad og hygger sammen. Kom med jeres gode humør og vær med til at vi alle får en god oplevelse. På gensyn Menighedsrådet 6

7 Rund fødselsdag. Ikke bare har grundloven fødselsdag, men nogle mennesker deler fødselsår med Grundloven af 5.juni Ja, det er ikke alle mennesker, som bliver 100 år, men en tidligere og mangeårig beboer fra Barløse er for et halvt år siden netop fyldt 100 år. Derfor bringer vi et lille indblik i denne lange livshistorie. Ellen Christensen blev født d. 3 januar i 1915 i Skallebjerg på Enghavegaard. Ellen blev i 1941 d.17 august blev hun gift i Haarby kirke med Jens Christensen og flytter til Barløse. De flytter ind på Grindsmosevej 4 hvor de starter en cykelhandel. De får tre piger Karen, Jytte og Åse. Karen og Åse bor i Aarup og Jytte Bæk er blevet boende i Barløse. I 1946 bygger de et mekanikerværksted på Skovvangsvej 40, det nuværende Barløse Auto, og starter samtidig med at køre lillebil. Ellen sad også bag ved rattet og senere begynder de at køre busrute Barløse, Salbrovad til Kaslunde og Brahesholmskole. Så når vi frem til 1976 hvor de bygger huset ved siden af mekanikerværkstedet da Jens ikke går så godt mere på grund af flere diskusprolaps i ryggen og har svært ved at komme op ad trapperne til 1.salen. Jens dør året efter og Ellen bor der alene frem til 1997 hvor hun flytter til Aarup og flytter ind i en lejlighed i Østergade. I 2007 flytter Ellen til Vissenbjerg plejehjem Kildebakken hvor Ellen nu bor. 7

8 Foredragsforening eller ej? Tre af sognets ildsjæle har sat sig som mål at få afprøvet, om der i vort område er interesse i, at Foredragsforeningen skal fortsætte. Vi har derfor planlagt foreningens første arrangement, der er programsat til onsdag den 7. oktober 2015 kl Som sædvanligt danner Præstegårdssalen i Sandager ramme om et meget spændende foredrag, som vi præsenterer efterfølgende. FOREDRAGSFORENINGEN Onsdag den 7. oktober 2015 kl Sandager Præstegårdssal, Sandager Kirkevej 26 Mine 3 arbejdsår i Grønland Med din opbakning til og interesse for den lokale Foredragsforening har vi sammen mulighed for at få berigende oplevelser og mærke fællesskabet omkring det levende ord. Lad dette derfor være vores opfordring til alle: Mød frem til foreningens arrangement og bekræft os i antagelsen om, at der i vores tre sogne er grobund for en aktiv Foredragsforening. Jette Hvidtfeldt er uddannet socialrådgiver og var i årene ansat som forstander på en døgninstitution i Grønland. Institutionen er et hjem for 22 personer i alderen fra 14 til 49 år, der primært havde udviklingsmæssige handicap, dels på grund af gendefekter, dels som følge af hjerneskader og social mistrivsel. Jette Hvidtfeldt vil vise lysbilleder og fortælle om sine oplevelser og erfaringer i samarbejdet med grønlænderne. Hun vil give os et indblik i dagligdagen og arbejdsvilkårene, der bød på udfordringer, når man ikke kan det grønlandske sprog. Vi kommer til at høre om naturens storhed og om lyset og mørket, der er afgørende faktorer i byens liv og aktiviteter. Glæd dig til en interessant og spændende aften! Entre inkl. kaffe: 75 kroner 8

9 9 Diverse

10 Aktivitetsliste JUNI 23. juni kl Sankt Hans på Baunet. (bål tændes kl ) 27. juni kl Sommermøde i præstegårdssalen. JULI 4. juli kl Sommerbrugsmarked. SEPTEMBER 6. sept. kl Høstgudstjeneste i Barløse. 8. sept. kl Reformationsmarathon i Barløse. 30. sept. kl Foredrag ved biskoppen over Fyensstift Tine Lindhardt. OKTOBER 15. okt. kl Familiegudstjeneste med spisning. Sandager. 28. okt. kl Synge efteråret ind. Gudstjenesteliste DATO Barløse Sandager Holevad 14/6 2. S.e. trin. - Kl /6 3. S.e. trin Kl /6 4. S.e. trin. Kl Kl (Kirkekaffe) 5/7. 5. S.e. trin. - - Kl (Assens 10.30) 12/7 6. S.e. trin. - Kl (Turup 9.00) 19/7 7. S.e. trin. - - Kl (Gamtofte 9.00) 26/7 8. S.e. trin. Kl (Turup 9.00) 2/8 9. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 10

11 Gudstjenestekalender DATO Barløse Sandager Holevad 9/8 10. S.e. trin. - - Kl (Klaus Apelgren) 16/8 11. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 23/8 12. S.e. trin. - Kl (Klaus Apelgren) 30/8 13. S.e. trin. - Kl (Konfirmationsindskrivning) 6/9 14. S.e. trin. Kl (Høstgudstj. Spisning) (Assens 10.30) 13/9 15. S.e. trin. - - Kl (Turup/Gamtofte 9.00) (Høstgudstj. Kaffe) 20/9 16. S.e. trin. - Kl (Turup/Gamtofte 9.00) (Høstgudstjeneste) 27/9 17. S.e. trin. Kl (Klaus Apelgren) 4/ S.e. trin. - Kl Kl / S.e. trin Kl (Assens kl 10.30) 15/10 Familiegudstj. - Kl (Spisning) 18/ S.e. trin - Kl / S.e. trin Kl Kl /11 Allehelgen - Kl (Kaffe) MARKEDSDAG 4. JULI VED SANDAGER BRUGS Vi starter med morgenbuffet. På dagen vil der være aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Der vil også være kræmmermarked og meget andet. Om aftenen tændes der op i grillen hvor der vil blive mulighed for at få svinekam. Der er tilmelding til spisning. Billetter til aftenspisning kan købes i Sandager Brugs Arrangør: Sandager Brugs 11

12 40 år på Sandager Næs Camping børn er lige så velkomne, der er også voksen tilbud. I 1975 startede Lis og Erik Uglvig Madsen Sandager Næs Camping. Dengang var pladsen ikke meget mere end en campingtilladelse, et par toiletter og en fælles bruser. Campister kom i små campingvogne og nogle med telte. Der blev lavet mad på spritapparater, det var dengang, camping var en primitiv form for ferie. I midten af 80-rene blev der installeret varme på toiletterne og opsætning af en swimmingpool, hvilket gjorde tilgangen fordoblet. Betalingen var opdelt i separate priser for de enkelte tilbud ud over pladsbetalingen. Strømmen af gæster steg støt, og campingpladsen udviklede sig i takt med alle moderne bekvemmeligheder. Siden 2013 har sønnen Michael Uglvig Madsen og hans hustru og deres lille søn Bertram drevet Campingpladsen. Forældrene er fortsat en del af arbejdsstyrken, når der er behov for assistance. Pladsen er målrettet for børnefamilier. Men familier uden Ved overtagelse af Pladsen skete der nogle fornyelser. Receptionen blev renoveret. Den oprindelige købmandsbutik blev gjort mindre. En fuldt etableret købmandsbutik har i dag svært ved at løbe rundt, - campisterne foretager deres indkøb i de nærliggende supermarkeder. Den formindskede butik er en slags glemme-butik, det er der, gæsterne kan købe det, de lige har glemt, og så slik og is! De overskydende kvadratmeter er nu udnyttet til et legerum. Nye legepladser er dukket op, og mange øvrige aktivitetstilbud er tilgængelige. Der er 150 pladser, næsten udelukkende optaget af vogne, dog af og til, - i særligt godt vejr - dukker et par cyklister op med telt på bagagebæreren. Og så er der 13 hytter til udlejning, 7 standardhytter og 6 luxus hytter. Alle hytter er fuldt monteret i stue, soverum og køkken, og luxus hytterne adskiller sig ved eget bad og toilet. Betaling af en plads er samlet i en pakkeløsning. Ved ankomst køber en familie en pakkeløsning, en såkaldt ALT INCL. Den består bl.a. af: En plads, rundstykker om morgenen, slik, adgang til det udbyggede 12

13 40 år på Sandager Næs Camping badeland, speedbådsejlads, diverse aktiviteter i vand og på land, fri strøm, fri Wi-Fi adgang. I påsken sidste år blev Fibernet etableret i samarbejde med Sandager. Tidligere var der en enkeltstående forbindelse til fælles afbenyttelse, idag er der 550 online enheder samtidig. Der er mulighed for pladser med direkte kloaktilgang og tilkobling af rindende vand, de hedder Comfortpladser. Det nyeste tiltag er Cafe en, som nu er forpagtet til Assens Bowlingcenters ejer. Han tilbereder store buffet er i centrets store køkken, og leverer til Cafe en. Den åbner d. 28 juni og er tilgængelig ikke blot for campisterne, men for alle egnens fastboende og øvrige turister, som måtte have fundet frem til det smukke Vestfyn. Jo, Campingværterne overtog i 2013 en velfungerende Plads og har været i stand til at tilføre den yderligere komfortable forhold. Der finder en stabil og løbende udvikling sted. Der er fortsat orden i sagerne! Campingpladsen er åben fra påske til medio September. God ferie. 13

14 Sogneudflugten 2015 Det var d. 9 maj kl. 08:00 regnfuld morgen med afgang Sandager Præstegård. Vi var deltagere, sognebørn fra alle en fra 25 tre sogne. På vejen gjorde vi holdt - drak kaffe og spiste rundstykker. Næste stop var et besøg i Skanderborg Slotskirke. Ved Skanderborg Slots nedrivning i 1767 havde byens borgere forinden fået Kongens (Frederik IV) tilladelse til at bruge Slotskapellet som Sognekirke. Billedet er interieur fra Slotskirken. Vi spiste frokost på Fladbro Kro, som er beliggende tæt på Randers. Kroen fik i 1739 sit Kgl. Privilegium. Den nuværende hovedbygning blev opført i blev samme år besøgt af H.C. Andersen. I 1897 købte Randers Kommune 14

15 Sogneudflugten 2015 Kroen og hele området omkring den, hvor man bl.a. anlagde den nuværende Fladbro Skov. I 1960 overgik kroen til privat eje. Det nuværende værtspar startede en gennemgribende renovering af kroen i 1997, som strakte sig over en årrække og var i 2009 veludført tilendebragt. Efter en velsmagende frokost besøgte vi Randers Regnskov. Randers Regnskov er en statsanerkendt tropisk zoologisk have, beliggende på kanten af Gudenåen nær centrum af Randers. Randers Regnskov er en sammensætning af natur og dyr. I det tropiske klima mødte vi fritlevende aber, leguaner, dovendyr, et væld af fugle og mange andre levende væsener, som bevægede sig rundt imellem tropisk plantevækst og store vandfald. Og i kunstfærdigt udstyrede bassiner svømmede et væld af fisk fra fremmede have. En storslået og imponerende oplevelse. Så gik det hjemad til velkendte himmelstrøg, vi fik kølige væsker, sang fra Højskolesangbogen og fik en snak med hinanden på kryds og tværs. Tak for en dejlig dag, en veltilrettelagt udflugt og et samvær med vore egne sognebørn! Husk næste år at tage naboen, familiemedlemmer og venner med, de er så velkomne! Billederne er taget af Poul Bæk. 15

16 Diverse KONFIRMATION 2016 Konfirmandundervisningen starter først i uge 43. Hvis man ønsker at have konfirmation i 2016, skal forældre og kommende konfirmand møde op i Sandager kirke 30. august kl til indskrivning. Grundet den nye skolereform, er der nogle informationer, som ikke kan videregives endnu. På nuværende tidspunkt ved vi, at vi får to temadage, onsdag den 9. september og onsdag den 13. januar. Desuden bliver der fælles udflugtsdag i uge 10 (dato ikke fastlagt). Dette er aftalt med Assensskolen. Selve den ugentlige undervisning bliver morgentimer fra uge 43 og frem til konfirmationerne. Ugedag er endnu ikke fastlagt af skolen. Sandager og Holevad har konfirmation storebededag fredag 22. April, Barløse har 24. April. Tidspunkterne kommer på et senere tidspunkt, da de skal synkroniseres med Vor Frue kirke i Assens. Giv gerne besked til hvem det end måtte vedrøre. FERIE FOR PRÆSTEN Præsten holder ferie fra 27/7 til og med 24/ I denne periode passes de tre sogne som altid af Sognepræsten i Gamtofte/Turup Klaus Apelgren. Han træffes på tlf eller mailadr. Man kan evt. også kontakte Lars Johansen kordegn ved Vor Frue Kirke Assens tlf.: eller Præsten er på studietur med hele provstiet i uge 40. I perioden d. 28/9 til den 2/10 bedes man henvende sig til Lars Johansen tlf.: eller I forbindelse med kirkelige handlinger eller andet. 16

17 Diverse Vi har lige haft syn på vores kirker og præstegård. I år var provsten og en bygningssagkyndig ansat af stiftet med. Kirkebygningerne og kirkegårdene blev gået igennem og de kunne konstatere at kirkegårdene var meget fint vedligeholdte, så en stor ros til vores gravere Elly og Robert og Mikael som er gravermedhjælper. På sådanne nogle gamle bygninger er der altid noget der skal laves og holdes vedlige og det er vi forpligtiget til da menighedsrådet har ansvaret for at de ikke forfalder, pengene skal vi finde i vores budget og så må vi somme tider prioriterer. Provstesyn er noget vi har hver 4 år, men vi syner selv kirkerne hvert år. I præstegården er der fundet murbider i en gavl, så der er fuger blevet fræset ud og skal fuges om og den ene skorsten er revnet så den skal mures op på ny. HØSTGUDSTJENESTE 6/9 I BARLØSE KIRKE KL Som traditionen er vil der igen i år være Høstgudstjeneste og efterfølgende spisning i teltet ved Barløse kirke. Alle er velkomne til at komme og være med og hygge sig med god mad. 17

18 Diverse BISKOP FOREDRAG 30/9 KL Den 30. september vil Biskoppen over fynsstift holde foredrag i præstegårdssalen. Hun vil holde foredrag om Kvinder i bibelen. Det vil handle om de handlekraftige og snu og kloge kvinder, som er med til at forme de historier, som er blevet til bibelen. Der er selvfølgelig kaffe og kage til arrangementet. REFORMATIONSMARATON starter i Barløse 8. Sept kl i Barløse Som en opfølger på salmemaratonet, som løb over en længere periode, har man i provstiet valgt at følge på det maraton med et nyt maraton som derfor skal handle om reformationen. Reformationen i Danmark blev indført i 1536, men startede populært sagt allerede i 1517 da Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvor han ønskede at diskutere problemerne han så i kirken. Dengang var Martin Luther en katolsk munk, som blev oprørt og fortvivlet over den indflydelse og position som kirken havde. Dette emne og mange andre emner om reformation vil blive berørt rundt i kirkerne i Assens provsti. Maratonet starter i Barløse kirke, hvor biskoppen over Fyens Stift Tine Lindhardt vil holde et oplæg om reformationen. Datoerne for resten af året 8. sept. - Barløse (v. Tine Lindhardt) 15. sept. - Sønderby 6. okt. - Dreslette 27. okt. - Kærum 17. nov. - Sandager 8. dec. - Gamtofte 18

19 Sandager kirke set fra Barløse kirke 19

20 Hvad gør du ved: Fødsel Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til præstegården senest 14 dage efter barnets fødsel. Inden for denne frist er erklæringen afgivet rettidigt. Navngivning og dåb Indenfor barnets første 6 måneder skal det navngives. Det kan ske ved dåb og/ eller ved navngivning. Navngivning kan foretages på nettet. Er man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt. Vielse Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten. I forbindelse med en vielse skal man hos kommunen indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det er en god idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt. Dødsfald De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg. Man skal ikke bruge en bedemand, man kan godt selv sørge for nogle eller alle de ting, der ordnes. Men ofte er det bedst at få hjælp til det praktiske, da sorgen ofte er overvældende, og fordi der skal ordnes mange uvante ting på få dage. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Oftest er det bedemanden som kontakter den afdødes sognepræst, og her kan aftales en samtale mellem præsten og pårørende. Under samtalen taler man om afdødes liv samt hvilke salmer, man ønsker skal synges og evt. hvordan handlingen i kirken foregår. Hvis det ønskes er det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen. Samtale Det er altid muligt af få en samtale med en præst enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten. Kirkebil Kontakt teletaxi og få refunderet beløbet hos regnskabsfører Britt Larsen , Aborgvej 5, 5610 Assens

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2 Sognenyt Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2 Adresseliste Sognepræst for alle 4 sogne: Adam Torp Sandager Kirkevej 26, Sandager 5610 Assens - tlf. 64 79

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. November - December 2016, Januar - Februar 2017 Nr. 3

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. November - December 2016, Januar - Februar 2017 Nr. 3 Sognenyt Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne 5. årg. November - December 2016, Januar - Februar 2017 Nr. 3 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst for alle 4 sogne: Adam Torp Sandager Kirkevej 26, Sandager

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Sognenyt. 6. årg. Marts - Juni 2017 Nr. 1

Sognenyt. 6. årg. Marts - Juni 2017 Nr. 1 Sognenyt Sandager Kirke Barløse Altertavle Holevad Altertavle Turup Kirke 6. årg. Marts - Juni 2017 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst for alle 4 sogne: Adam Torp Sandager Kirkevej 26, Sandager

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER September-december 2016 Jungshoved 29 Allerslev 15. s. e. trin. 4. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 16. s. e. trin. 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 17. s. e. trin. 18. sep.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

3. Årgang Nr. 4 December De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

3. Årgang Nr. 4 December De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT 3. Årgang Nr. 4 December 2017 De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT Lokalt nyt Ørsted Beboerforening: Den 6. december 2017. Fællesspisning i Ørsted forsamlingshus Den 6. februar 2018. Bankospil

Læs mere

Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig

Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 13.00 Mødested: Mødelokalet, Assens provsti Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig Mødepunkt 1 Godkendelse af

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Sognenyt. 5. årg. Marts, april, maj 2016 Nr. 1

Sognenyt. 5. årg. Marts, april, maj 2016 Nr. 1 Sognenyt 5. årg. Marts, april, maj 2016 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. November, December 2015 Januar, Februar 2016 Nr. 3

Sognenyt. 4. årg. November, December 2015 Januar, Februar 2016 Nr. 3 Sognenyt 4. årg. November, December 2015 Januar, Februar 2016 Nr. 3 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne:

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Adresser & telefonnumre:

Adresser & telefonnumre: 31. årgang Nr. 4 September 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 20. august 2015. Kl. 9.00 og 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 PUK kvartalsrapport

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

2. Årgang Nr. 3 September De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

2. Årgang Nr. 3 September De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT 2. Årgang Nr. 3 September 2016 De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT Lokalt nyt Ørsted Beboerforening: Onsdage i lige uger kl. 14.00: Onsdagsklubben begynder igen den 7. september. Alle er

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 17 Oktober/November 2017

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 17 Oktober/November 2017 Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat Nr. 17 Oktober/November 2017 EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester DATO STADAGER BRARUP VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG

Læs mere

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referent. Erling Aabye Dam Afbud. Marianne M. Holm 1 Godkendelse dagsorden. Dagsorden godkendt 2 Orientering fra formanden. Duerne på stokværket er fjernet og samtidig

Læs mere

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten Møde nr.5 Side14 Brenderup - Indslev Menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 30. april 2013kl. 19.00 Mødested: Sognehuset Kirkevej 37. 5464 Brenderup KAJ Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben,

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

2. Årgang Nr. 1 Marts 2016. De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE

2. Årgang Nr. 1 Marts 2016. De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE 2. Årgang Nr. 1 Marts 2016 De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE Lokalt nyt Kort nyt Ørsted Beboerforening: Torsdag den 17. marts kl. 19.00: Generalforsamling i Ørsted Beboerforening. Smørrebrød

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere