Tal og ord I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet"

Transkript

1 Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

2 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner... 3 BEGIVENHEDER I Læringsdage... 5 DM i SOSU... 6 Fagenes kamp... 6 Valgmøde... 6 BYGGERI... 6 Randers... 6 Grenaa... 7 Randers idrætsfaciliteter... 7 Kursusafdelingen på Haraldsvej... 7 RESULTATER VEDRØRENDE ELEVER... 9 Dimensionering, ansøgere og optag... 9 Elevtrivselsundersøgelse VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse (VTU) Eksamensresultater Elevfravær Handlingsplaner for øget gennemførelse KURSUSAKTIVITET Kvalitet i kurserne Besøg på arbejdspladser Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner PROJEKTER Eleven som producent af viden/elev-inddragelse Praksis nærhed It Differentiering

3 Nye uddannelsestilbud INTERNATIONALT SAMARBEJDE Samarbejdspartnere i Elever i praktik i udlandet under PIU - ordningen Grundforløbselever i skole-praktikforløb Modtagelse af udenlandske elever i praktik i Danmark Opsøgende besøg Studieture for elever Internationalt udvalg International dag Ansøgning om midler via programmer ELEVSUPPORTTEAMETS AKTIVITETER Helhedsevalueringer Mentorernes arbejde Antal timer til specialpædagogisk bistand RESULTATER VEDRØRENDE MEDARBEJDERNE Personaleomsætning, sammensætning og sygefravær Undervisernes sammensætning Kompetenceudvikling Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

4 Forord 2013 i tal og ord er den sjette version af skolens afrapportering til bestyrelsen vedrørende alle de forhold, som ikke indgår i det økonomiske regnskab og årsrapport. Rapporten tjener til at give et overblik over skolens mange aktiviteter. Som noget nyt har vi i år mulighed for at præsentere et nyt tiltag, idet vi i 2013 har gennemført den første virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Året der gik Uddannelserne 2013 blev starten på en ny social- og sundhedsuddannelse. 1. januar 2013 modtog vi det første hold på trin 1 (social- og sundhedshjælperuddannelsen), som skal uddannes efter den nye uddannelsesordning, og allerede i marts kom trin 2 i gang med den samme uddannelsesordning. Det har været et stort arbejde at forberede et helt nyt indhold, men samtidig også en fornøjelse at gå i gang med en uddannelse, der er blevet helt opdateret. Vi har i 2013 haft lidt færre grundforløbselever end tidligere, mens hovedforløbseleverne nu har stabiliseret sig på samme antal, som før kommuner og region oprettede ekstraordinære pladser i 2010 og Til gengæld vokser vores efteruddannelse fortsat, som følge af at kommunerne etablerer flere jobrotationsprojekter. Lock-out Året blev i høj grad præget af lock-out på underviserområdet. Moderniseringsstyrelsen udvalgte blandt andet alle landets social- og sundhedsskoler til at lock-oute deres undervisere umiddelbart efter påske. Konflikten blev historisk og langvarig, og først den 29. april var hele skolen samlet igen. Den langvarige konflikt resulterede i et større opsamlingsarbejde for at få alle eleverne igennem deres uddannelse. Der var under konflikten stor forståelse fra elevernes arbejdsgivere om de særlige forhold, der var for eleverne under konflikten og umiddelbart efter. Konflikten betød umiddelbart besparelser på lønninger, men samtidig et meget stort tab på kursusvirksomheden, som vi ikke siden nåede at indhente. Det har også foranlediget mere overarbejde. Organiseringen af arbejdet Pr. 1. august 2013 omorganiserede vi undervisereteamene. Omorganiseringen blev gennemført for at tilpasse antal teams til vores opgaver. Den nye organisering skal ses i relation til såvel nedgang i aktiviteterne på både grundforløb og hovedforløb, som den nye uddannelsesordning på SOSU og den stigende aktivitet på før-uddannelsesområdet. Vi etablerede bl.a. et nyt team team V. Team V tager sig af før-uddannelsestiltag, som især tilrettelægges i samarbejde med jobcentrene. Den umiddelbare anledning var skolens deltagelse i projektet Brobygning Kronjylland. De nye teams er kommet godt i gang, og der er god sammenhæng i deres opgaver. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner 2013 har været året, hvor vi har udbygget vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Vi har sammen med Tradium beskrevet en EUD-10 klasse til Randers kommune. Aftalerne 3

5 om etableringen kom ikke på plads før kommunalvalget, men forventes at blive etableret i august Vi har også indgået et strategisk samarbejde med Munkholmskolen om valgfag og introduktion til forskellige erhverv. Vi har gennem flere år haft et samarbejde med Aalborg Universitet om praktikanter og forskertilknytning til vores projekter. Det samarbejde blev formaliseret i Skolen har også i 2013 været opsøgende i forhold til projekter, der understøtter skolens strategiske indsatsområder. Især to projekter har særlig opmærksomhed, da de er af stor strategisk værdi for såvel skolen som for skolens samarbejde med henholdsvis jobcentrene og Undervisningsministeriet. Det drejer sig om Brobygning Kronjylland og Modelskolesamarbejdet. Brobygning Kronjylland Skolen har i 2013 udviklet brobygningsforløb for ledige sammen med Viden Djurs og Tradium i projekt Brobygning Kronjylland. Brobygningsforløbet skal hjælpe unge ledige under 30 år, og som befinder sig et sted mellem matchgruppe 1 og 2, til at komme i gang med en uddannelse. De unge skal gå på brobygningsforløbet i ca. 22 uger og har mulighed for at skifte mellem de tre skoler undervejs. De tre skoler skal til sammen gennemføre brobygningsforløb for i alt 450 unge fra Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Indtil videre har skolerne modtaget ca. 170 deltagere siden august Ca. 40 af disse deltagere har afbrudt forløbet, mens ca. 60 er kommet ind på ordinære uddannelser og resten af deltagerne er stadig på forløbet. Erfaringerne fra forløbet viser, at nogle af de ting, der har haft en positiv virkning, er relationen til mentor/underviser, at være på en erhvervsskole og kunne spejle sig i de andre elever, samt at der tages udgangspunkt i deltagernes positive oplevelser og tidligere erfaringer med arbejde og uddannelse. Projektet kører indtil december Modelskole Skolen blev i 2013 bedt af Undervisningsministeriet om at blive Modelskole. Som Modelskole skal skolen implementere nogle af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen (tidligere Fastholdelseskaravanen) har udviklet, og skolen får midler til dette arbejde af Undervisningsministeriet. De to værktøjer, som skolen har valgt at fokusere på, er Motivationspædagogik og Helhedsorienteret undervisning. Efteråret 2013 har skolen brugt til at aftale udformningen af skolens arbejde med værktøjerne med FastholdelsesTaskforcen. 4

6 Formålet med modelskolesamarbejdet er i væsentligt omfang at styrke skolens evne til, og muligheder for, at få elever, der påbegynder en uddannelse på skolen, til at gennemføre uddannelsen, således at skolen efterfølgende kan fremstå som modelskole med en væsentlig forbedret fastholdelsesstatistik. Skolen skal gennem samarbejdet: Styrke den pædagogiske og didaktiske ledelse således, at skolen/afdelingen får en klar pædagogisk profil, der kan favne skolens elever, og ledelsen/lederen skal holde fokus på betydningen af, at den anvendte pædagogik imødekommer en differentieret elevgruppe. Styrke lederens kompetencer til at være pædagogisk leder for undervisere, der skal varetage teambaseret undervisning for grundforløbselever. Styrke tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen således, at eleven bliver motiveret og engageret i egen læring ved implementering af et eller flere effektfulde pædagogiske værktøjer. Styrke undervisernes kompetencer og pædagogiske og didaktiske praksis. I projektperioden, der løber fra til , er det målsætningen, at alle undervisere, en mentor og 3 pædagogiske ledere på grundforløbet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb og løbende implementerer nye aktiviteter og ny pædagogisk praksis på skolens grundforløb. Gennem værktøjerne motivationspædagogik, og helhedsorienteret undervisning, samt kompetenceløft af pædagogiske ledere, forventes det, at Randers Social og Sundhedsskole som modelskole opnår konstant øget gennemførelse af tilfredse elever. Den overordnede målsætning er at nedbringe frafaldet på skolens grundforløb med 25 % i forhold til Begivenheder i 2013 Igen i 2013 har Randers Social- og Sundhedsskole arbejdet aktivt for at profilere sine uddannelser og elever. Skolen deltager aktivt i udvikling inden for området og har, gennem blandt andet artikler i dagspressen, været med til at skabe positiv opmærksomhed om vores uddannelser. Læringsdage På voksen- og efteruddannelsesområdet deltog skolen i det landsdækkende initiativ Læringsdage i uge 22. I år var der fokus på voksenlæring, og skolen var, sammen med 9 andre randrusianske aktører på voksenuddannelsesfronten, repræsenteret på Rådhustorvet den 30. maj. Det fælles mål var synliggørelsen af byens varierede udbud af lærings- og uddannelsestilbud for voksne. 5

7 DM i SOSU Som indledning til DM i SOSU afholdte vi i august skolemesterskab med tre deltagende hold. De to vinderhold gik videre til Regionsmesterskabet i SKILLS, der blev afholdt på SOSU Nord den 3. oktober. I alt seks hold fra SOSU Nord, SOSU Skive-Thisted-Viborg og Randers Social-og sundhedsskole var på podiet, og det var svært for dommerne at finde vinderne, da feltet lå meget tæt. Vores ene hold fik en fornem 2. plads, og det andet hold en fin 4. plads, så der var feststemning i bussen på vej hjem til Randers igen. Førstepladsen gik til SOSU Nord, der gik videre til SKILLS 2014, som blev afholdt den januar 2014 i Gigantium i Aalborg. Fagenes kamp Onsdag d. 25. september deltog repræsentanter for PAU og SOSU-assistentuddannelsen i Fagenes kamp på Tradium. Fagenes Kamp bygger på den samme grundsten som DM i SKILLS, nemlig at det giver mulighed for kommuneres 8. klasser at se erhvervsuddannelserne live og således blive inspireret til valg af uddannelse. Fra vores skole deltog vi med fire PAU-GVU-elever, der lavede konkurrence i cup-stacking, De fire assistentelever, der for nyligt blev skolemestre i SKILLS, viste eksempler på, hvad en SOSU-assistent skal kunne. Valgmøde Skolen indgik sammen med de øvrige ungdomsuddannelser i et samarbejde med Randers Kommune om at afholde valgmøde i forbindelse med kommunalvalg og afholdte valgmøde den 7. november for en udvalgt gruppe på godt elever. Randers Kommune havde fokus på at fremme valgdeltagelsen blandt unge vælgere mellem 18 og 29 år, og mødet havde en bred repræsentation af politikere, som alle havde det fokus at få flere unge vælgere til valgurnerne. Byggeri Randers Om- og tilbygningen af Minervavej blev afsluttet ved juletid 2012 og taget i brug fra årets start. Den nye fløj har udmærket sig ved at være funktionel og smuk i sin arkitektur. Dette har blandt andet bevirket, at vi har modtaget en rosende anerkendelse af Randers kommune ved årets prisoverrækkelse. I dagligdagen kan vi også glædes over, at udearealet er blevet færdigt, og at gårdmiljøet nu giver skolen et flot udseende. Som med andre byggerier er der en del opsamling, og 1-års eftersynet har da også vist behov for nogle rettelser. Generelt er der en udbredt tilfredshed med det samlede byggeri, og lokalerne er fyldt i dagligdagen. 6

8 Grenaa Byggeriet i Grenaa blev endeligt afsluttet i sommerferien og taget i brug den 1. august. Vi har fået en ny skole, som roses i lokalområdet. Her er et rigtig godt fundament for den fremtidige uddannelse på Djursland. Randers idrætsfaciliteter Idrætshallen blev færdig ved juletid 2012 og taget i brug fra årets start. Vi har nu fået et rigtig godt udgangspunkt for uddannelserne vedrørende fysiske aktiviteter. I løbet af foråret 2014 vil udenoms arealerne blive indrettet. Kursusafdelingen på Haraldsvej Ved udgangen af 2013 udløb lejeaftalen vedrørende kursuslokalerne på Haraldsvej. Oprindeligt var det forventet, at kursusafdelingen skulle flyttes til Minervavej fra januar 2014, men den markante udvikling i kursusvirksomheden bevirkede, at dette ikke var realistisk. 7

9 I løbet af året har ledelsen således været opsøgende på at finde egnede lokaler til den fortsatte kursusvirksomhed. I bestræbelserne for at finde de optimale betingelser var der fire projekter med i opløbet. Bestyrelsen valgte at indgå et nyt 2-årigt lejemål i lokalerne på Haraldsvej. 8

10 Resultater vedrørende elever Dimensionering, ansøgere og optag Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om ekstra praktikpladser er udløbet. Optag til hovedforløbene afspejler således dimensioneringsaftalen, der løber til og med Grundforløb 2013 har betydet et fald i antallet af ansøgere til Grundforløbet, og tilsvarende det antal der blev optaget. Antal ansøgere viser et fald på 18,9 % i forhold til De elever, der søger optagelse, men ikke møder 1. dag kan skyldes, at de unge søger om optag på flere skoler på én gang. Endvidere oplever vi flere ansøgere, der ikke direkte er skolens målgruppe, men tilskyndes til at søge optagelse fra jobcentrene. Antal GF ansøgere fordelt på kommune Kommune Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Elever per 1. dag (optagne) Forskel mellem ansøgere og elever per 1. dag i % 23 % 12 % 27 % Skolen arbejder forsat målrettet med at fastholde de unge i uddannelse, både før og efter de starter på skolen. Stor ledighed, samt et entydigt fokus fra jobcentrene på, at de unge skal i gang med uddannelse uanset interesseområde, påvirker, hvilke elever vi har på skolen. Grundforløbselever på hovedforløbene Antal grundforløbselever, der er optaget på hovedforløb i Antal Fordeling Antal Fordeling Antal Fordeling Social- og sundhedsuddannelsens trin % % % Den pædagogiske assistentuddannelse % % % Samlet Tabellen viser antal grundløbselever, der blev optaget på de respektive optag i Trin 1 i januar, maj og september. PAU i marts og september. Procenten angiver, hvor mange grundforløbselever, der blev optaget ud af det antal grundforløbselever, der søgte optagelse. 9

11 Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Oprindelig dimensionering Dimensionering + ekstra pladser Trepartsaftalen om ekstraplader på EUD udløb endeligt i 2012, og kommunerne har i 2013 kun oprettet fire ekstra praktikpladser. Det er Mariagerfjord Kommune, der tegner sig for de fire ekstra pladser. Antallet af optagne elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 udgjorde 49 % af ansøgerne mod 54 % i Det tilsvarende tal for 2011 var 50 %. I alt er antallet af ansøgere steget svagt med 6,5 %, men ansøgertallet i Syddjurs kommune er stadigt faldende fra 2012 til 2013 med 23 %. Dimensionering og ekstra EUD-pladser for kommunerne Kommune Oprindelig dimensionering Dimensionering inkl. ekstra pladser Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Samlet

12 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Dimensionering I 2013 har ansøgertallet til Social- og Sundhedsuddannelsernes trin 2 sat ny rekord og er steget med 13 %. Skolen har i 2013 optaget 29 % af ansøgerne, det tilsvarende tal har de foregående år været 33 % (2012) og 38 % (2011). Den stigende andel af afslag skyldes naturligt, at der er kommet flere ansøgere til samme antal uddannelsespladser. Dimensionering opdelt på kommune og region Kommune Dimensionering Favrskov 3 Norddjurs 17 Randers 39 Syddjurs 6 Region Midtjylland 57 Samlet 122 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Oprindelig dimensionering Dimensionering + ekstra pladser

13 Dimensionering og ekstra EUD-pladser for kommunerne Oprindelig Kommune dimensionering Dimensionering inkl. ekstra pladser Favrskov 8 10 Mariagerfjord 4 4 Norddjurs Randers Syddjurs 9 9 Samlet Antallet af pladser på den pædagogiske assistentuddannelse har været stabilt, idet kommunerne kun i meget begrænset omfang har valgt at oprette ekstra uddannelsespladser efter aftalens udløb. Kun Favrskov kommune har oprettet to ekstra pladser. Det betyder desværre, at vi igen i 2013 langt fra har kunnet tilbyde uddannelsespladser til alle ansøgere. Antal ansøgere om ekstrapladser på EUD er steget med 7 %. Skolen optog således i % af ansøgerne mod 21 procent i 2012 og 26 % i GVU Optagne GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Kommune Randers Favrskov 1 Mariagerfjord Norddjurs 1 1 Syddjurs 2 0 Andre 2 Samlet Optagne GVU-elever på den pædagogiske assistentuddannelse Kommune Randers Favrskov Mariagerfjord 2 1 Norddjurs Syddjurs Andre 1 2 Samlet Udviklingen i antallet af årselever på GVU-området 2011 årselever 2012 årselever 2013 årselever GVU, social- og sundhedsområdet 11,8 2,5 2,1 GVU, det pædagogiske område 16,7 15,8 15,4 Samlet 28,5 18,3 17,5 12

14 Antallet af elever på GVU til såvel Social- og sundhedsuddannelsen som den Pædagogiske assistentuddannelse er faldet med en enkelt elev fra De få ansøgere hænger sammen med et faldende behov for opkvalificering inden for området. Det lave antal GVU på trin 1 skyldes, at kommunen kun i begrænset omfang ansætter ufaglært arbejdskraft. I 2014 udbyder skolen et GVU-uddannelsestilbud til plejehjemsassistenter, som kan blive socialog sundhedsassistenter (og opnå mulighed for autorisation). Vi samarbejder med kommunerne og FOA og har fået oplyst, at der er 103 plejehjemsassistenter i FOA Randers området. Elevtrivselsundersøgelse Den overordnede konklusion i rapporten er, at Randers Social- Sundhedsskole har en god indsats på elevtrivsel, og at trivslen er høj. Af de områder, som har stor betydning for elevtrivsel, er der ingen, som kræver en akut indsats. Derimod bør det overordnede fokus ligge på at vedligeholde det, der fungerer godt. Det drejer sig særligt om undervisere, undervisning og arbejdet med elevernes egen motivation. Elevtrivsel på Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [+1] [+3] 20 0 Elevtrivsel 13

15 Elevtrivsel er et gennemsnit af spørgsmålene: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" og "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?". Alle vurderinger over 70 karakteriseres som gode. Over 80 er særdeles god vurdering. Randers Social- og Sundhedsskoles elevtrivsel er i 2013 gået et point frem i forhold til Det regionale gennemsnit er uforandret, hvorfor skolen nu ligger tre point højere end dette. Elevtrivsel på de enkelte uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole 100 Elevtrivsel 80 Vurdering [+1] 76 [+1] 70 [+1] 70 [+2] 69 [-4] 20 0 Randers Social- og Sundhedsskole Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperudd. Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentudd. Elevtrivslen er højest på grundforløbet (Sundhed, omsorg og pædagogik) og lavest på social- og sundhedsassistent-uddannelsen. Sidstnævnte er den eneste uddannelse, som ikke er gået frem, men derimod tilbage med 4 point. Den lave score er stadig i middel til god kategorien. Den skyldes, at scoren på spørgsmålet Hvordan vurderer du skolen som helhed?, kun ligger på 64 point. Social- og sundhedsassistenterne tøver dog ikke med at anbefale skolen, da de adspurgt til dette giver scoren 75. Af kommentarerne til besvarelserne kan det ses, at tilbagegangen på Social- og sundhedsassistentuddannelsen bl.a. hænger sammen med omorganisering af teamene i sommeren 2013, hvor flere hold måtte skifte undervisere. Ennova har opdelt og undersøgt elevtrivslen på syv områder. 14

16 Elevtrivsel målt på fokusområderne, Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [+2] [+5] [0] [+1] [+1] [+1] [-5] [+2] [+3] [+2] [0] [+1] [-5] [+3] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Skolen ligger generelt godt placeret i forhold til regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet for Social- og Sundhedsskolerne. Resultatet er over eller på linje med begge gennemsnit for både organisering, undervisere, undervisning og fysisk miljø. Og netop egen motivation som eleverne angiver som det væsentligste område, ligger også godt placeret svarende til regionsgennemsnittet og et point under landsgennemsnittet. Der har i forhold til 2012 været stigende tilfredshed med skolens organisering, undervisningen og det fysiske miljø. Om udvidet IT og praktik Brugen af IT i undervisningen er forbedret i Eleverne svarer i ETU en med 79 point ud af 100, at lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen, hvilket på en flot måde understøtter vores IT-strategi. Computeren bruges til informationssøgning, noter, individuelt og i gruppearbejde, hvor der på alle disse områder er sket en stigning. Den eneste adfærd med computeren, hvor der er et fald i brugen, er elevernes brug af chat, facebook og anden underholdning i timerne. En højdespringer i ETU en er elevernes vurdering af sammenhængen mellem det, de lærer på skolen og i praktikken, og de oplever således en god sammenhæng mellem skole og praktik. Her er der en stigning fra 62 til 71 point. Vores elever føler sig godt forberedt til at kunne komme i praktik, og de synes, de kan bruge det, de har lært på skolen i praktikken. VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse (VTU) Vi har for første gang lavet en stor VTU blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever fra Randers Social- og Sundhedsskole. 344 vejledere er blevet kontaktet, og af dem har 65 % svaret. 15

17 Vejlederne har svaret på spørgsmål indenfor seks overordnede temaer: Samlet vurdering af uddannelsesforløbet Eleven i virksomheden Eleven på skolen Elevens kvalifikationer Hvorfor have elever Skolens omdømme. Den Samlede tilfredshed alt i alt scorer 63, og Samarbejdet lever op til mine forventninger scorer 61. En score mellem svarer til en middel til god vurdering. Overordnet er vejlederne tilfredse med samarbejdet med skolen. De har dog også ønsker til forbedringer, især ønske om et tættere samarbejde med skolen, om at blive bedre informeret om elevens resultater på skolen samt et bedre kendskab til, hvem de kan kontakte på skolen i tilfælde af problemer. Desuden udtrykker en del ønske om at få genindført, at kontaktlæreren kommer på besøg i elevens praktikperiode. De roser især skolen for vores skolepraktikinformationsmøder og for dens gode omdømme. Randers Social- og Sundhedsskole er den første SOSU-skole, der gennemfører denne analyse, men det forventes, at der vil være flere næste år. Vi kan derfor ikke sammenligne os med andre SOSU-skoler, men derimod med EUD-skoler generelt. 16

18 Eksamensresultater Karaktergennemsnit for grundforløbet Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Grundforløbsprøve Randers ,3 % 100 % 7,50 8,77 Grundforløbsprøve Djursland ,9 % 98 % 8,60 8,82 Karakterfordeling for grundforløbsprøven, samlet for begge afdelinger Karakter Antal Andel ,2 % 30,2 % ,9 % 28,1 % ,4 % 26,0 % ,5 % 10,9 % ,8 % 4,2 % ,0 % 0,5 % % 0 % Samlet % 100 % Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve Randers % 98,3 % 8,80 8,68 Afsluttende prøve Djursland % 100 % 9,53 8,77 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Karakter Antal Andel ,1 % 30,3 % ,4 % 26,6 % ,8 % 26,6 % ,3 % 12,4 % ,8 % 2,9 % ,6 % 1,2 % % 0 % Samlet % 100 % 17

19 Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve % 100 % 8,93 8,61 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Karakter Antal Andel ,2 % 31,7 % ,4 % 28,7 % ,5 % 17,8 % ,6 % 12,9 % ,3 % 8,9 % % 0 % % 0 % Samlet % 100 % Karaktergennemsnit for PAU Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve Randers % 100 % 9,05 8,86 Afsluttende prøve Djursland % 100 % 9,05 8,27 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse Karakter Antal Andel ,8 % 33,8 % ,6 % 26,3 % ,3 % 17,5 % ,2 % 17,5 % ,2 % 5,0 % % 0 % % 0 % Samlet % 100 % Elevfravær Tabellerne herunder beskriver udviklingen i elevfravær for henholdsvis Randers og Djursland afdelingerne. Fraværet er opgjort som andelen af fraværslektioner i forhold til antallet af lektioner eleverne burde have modtaget pr. 31/

20 For både Randers og Djursland gælder det, at det er på grundforløbet man finder de højeste fraværsprocenter. Generelt har de elever, som har afbrudt deres uddannelse en markant højere fraværsprocent end de, som endnu er aktive eller har gennemført. Elevfravær opgjort på uddannelser i Randers Uddannelse Afbrudte Aktive Afbrudte Aktive Grundforløb 24,2 % 8,7 % 20,6 % 6,7 % Social- og sundhedshjælper trin 1 8,5 % 6 % 13,6 % 6,3 % Social- og sundhedsassistent trin 2 7,6 % 5,5 % 11,4 % 6,4 % Den pædagogiske assistentuddannelse 11,3 % 7,7 % 7,8 % 5,1 % I Randers er fraværet faldet fra henholdsvis 24,2 % til 20,6 % for de afbrudte elever, og 8,7 % til 6,7 % for de elever, som har gennemført GF eller endnu er aktive. I Randers er andelen af fraværslektioner steget for hjælperne og assistenterne, men faldet for PAU-eleverne. Elevfravær opgjort på uddannelser i Djursland Uddannelse Afbrudte Aktive Afbrudte Aktive Grundforløb 27,9 % 11,4 % 27,7 % 11 % Social- og sundhedshjælper trin 1 8,4 % 4,8 % 14,5 % 8,1 % Den pædagogiske assistentuddannelse 7,3 % 9,8 % 7,5 % 8,7 % I Djurslandsafdelingen er fraværsprocenten uændret for grundforløbseleverne, og kun faldet 1 procentpoint for de aktive/gennemførende PAU-elever. For hjælperne er fraværsprocenten steget for både de afbrudte og de aktive/gennemførende elever. Fordeling af fravær for trin 1, hjælperelever i 2013 Som en del af analysen af fravær på Trin 1 blev fordelingen af fraværslektioner undersøgt. Analysen viser, at de fleste elever har fravær i løbet af deres uddannelse, men også at det kun er fåtallet, som har mere end 70 lektioners fravær. Ca. 55 % af alle elever har højst 10 lektioners ikke-godkendt fravær, og ca. 30 % af eleverne har højst 10 lektioners godkendt fravær. Kun ganske få har 100 eller flere fraværslektioner. 19

21 Elever, hvis uddannelsesaftale er ophørt, fordelt på uddannelse Ophørt i prøvetiden Uddannelse Ophørt efter prøvetiden Social- og sundhedsuddannelsen trin Social- og sundhedsuddannelsen trin Pædagogisk assistentuddannelse Samlet Der er sket et pænt fald i antallet af elever, hvis uddannelsesaftale er ophørt, såvel inden for prøvetiden som efter prøvetiden. I 2013 blev i alt 71 uddannelsesaftaler opsagt mod 89 uddannelsesaftaler i 2012, svarende til 20 procent. Specielt syner faldet på trin 1 markant. Efter prøvetiden blev 19 uddannelsesaftaler opsagt mod 36 i 2012, et fald på 47 %. Uddannelsesaftale der er ophørt efter prøvetiden for 2013 Opsagt virksomhed Opsagt af elev Gensidig aftale Uddannelse Social- og sundhedsuddannelsen trin Social- og sundhedsuddannelsen trin Pædagogisk assistentuddannelse Samlet I 2012 blev 36 uddannelsesaftaler hævet efter prøvetiden, og disse fordelte sig således: 36 % opsagt af virksomheden, 47 % af eleven og 17 % var efter gensidig aftale. I 2013 er 25 uddannelsesaftaler ophævet efter prøvetiden, og fordelingen er således: 12 % der opsiges af virksomheden, mens 68 % selv opsiger uddannelsesaftalen. 20 procent af opsigelserne foregår efter gensidig aftale. Skolen arbejder aktivt for at sikre sammenhængen mellem skole og praktik, samt bedst muligt at forberede eleverne på arbejdet i praksis. Handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Igen i 2013 udarbejdede skolen en handlingsplan for øget gennemførelse (HØG). Fra undervisningsministeriet er der lagt op til at arbejde med det fælles didaktiske grundlag, styrket differentiering, styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel, og det opsøgende praktikarbejde. Skolen har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Samtidig er der blevet taget nye initiativer i forhold til at arbejde målrettet med at opsøge praktikpladser inden for det pædagogiske område. 20

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer.

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer. 19. december 2013 Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2014-2017 SOSU Nykøbing Falsters vision, mission, værdier samt input fra SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse, ledelse og personale i medio 2013 danner

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere