Tal og ord I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet"

Transkript

1 Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

2 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner... 3 BEGIVENHEDER I Læringsdage... 5 DM i SOSU... 6 Fagenes kamp... 6 Valgmøde... 6 BYGGERI... 6 Randers... 6 Grenaa... 7 Randers idrætsfaciliteter... 7 Kursusafdelingen på Haraldsvej... 7 RESULTATER VEDRØRENDE ELEVER... 9 Dimensionering, ansøgere og optag... 9 Elevtrivselsundersøgelse VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse (VTU) Eksamensresultater Elevfravær Handlingsplaner for øget gennemførelse KURSUSAKTIVITET Kvalitet i kurserne Besøg på arbejdspladser Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner PROJEKTER Eleven som producent af viden/elev-inddragelse Praksis nærhed It Differentiering

3 Nye uddannelsestilbud INTERNATIONALT SAMARBEJDE Samarbejdspartnere i Elever i praktik i udlandet under PIU - ordningen Grundforløbselever i skole-praktikforløb Modtagelse af udenlandske elever i praktik i Danmark Opsøgende besøg Studieture for elever Internationalt udvalg International dag Ansøgning om midler via programmer ELEVSUPPORTTEAMETS AKTIVITETER Helhedsevalueringer Mentorernes arbejde Antal timer til specialpædagogisk bistand RESULTATER VEDRØRENDE MEDARBEJDERNE Personaleomsætning, sammensætning og sygefravær Undervisernes sammensætning Kompetenceudvikling Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

4 Forord 2013 i tal og ord er den sjette version af skolens afrapportering til bestyrelsen vedrørende alle de forhold, som ikke indgår i det økonomiske regnskab og årsrapport. Rapporten tjener til at give et overblik over skolens mange aktiviteter. Som noget nyt har vi i år mulighed for at præsentere et nyt tiltag, idet vi i 2013 har gennemført den første virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Året der gik Uddannelserne 2013 blev starten på en ny social- og sundhedsuddannelse. 1. januar 2013 modtog vi det første hold på trin 1 (social- og sundhedshjælperuddannelsen), som skal uddannes efter den nye uddannelsesordning, og allerede i marts kom trin 2 i gang med den samme uddannelsesordning. Det har været et stort arbejde at forberede et helt nyt indhold, men samtidig også en fornøjelse at gå i gang med en uddannelse, der er blevet helt opdateret. Vi har i 2013 haft lidt færre grundforløbselever end tidligere, mens hovedforløbseleverne nu har stabiliseret sig på samme antal, som før kommuner og region oprettede ekstraordinære pladser i 2010 og Til gengæld vokser vores efteruddannelse fortsat, som følge af at kommunerne etablerer flere jobrotationsprojekter. Lock-out Året blev i høj grad præget af lock-out på underviserområdet. Moderniseringsstyrelsen udvalgte blandt andet alle landets social- og sundhedsskoler til at lock-oute deres undervisere umiddelbart efter påske. Konflikten blev historisk og langvarig, og først den 29. april var hele skolen samlet igen. Den langvarige konflikt resulterede i et større opsamlingsarbejde for at få alle eleverne igennem deres uddannelse. Der var under konflikten stor forståelse fra elevernes arbejdsgivere om de særlige forhold, der var for eleverne under konflikten og umiddelbart efter. Konflikten betød umiddelbart besparelser på lønninger, men samtidig et meget stort tab på kursusvirksomheden, som vi ikke siden nåede at indhente. Det har også foranlediget mere overarbejde. Organiseringen af arbejdet Pr. 1. august 2013 omorganiserede vi undervisereteamene. Omorganiseringen blev gennemført for at tilpasse antal teams til vores opgaver. Den nye organisering skal ses i relation til såvel nedgang i aktiviteterne på både grundforløb og hovedforløb, som den nye uddannelsesordning på SOSU og den stigende aktivitet på før-uddannelsesområdet. Vi etablerede bl.a. et nyt team team V. Team V tager sig af før-uddannelsestiltag, som især tilrettelægges i samarbejde med jobcentrene. Den umiddelbare anledning var skolens deltagelse i projektet Brobygning Kronjylland. De nye teams er kommet godt i gang, og der er god sammenhæng i deres opgaver. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner 2013 har været året, hvor vi har udbygget vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Vi har sammen med Tradium beskrevet en EUD-10 klasse til Randers kommune. Aftalerne 3

5 om etableringen kom ikke på plads før kommunalvalget, men forventes at blive etableret i august Vi har også indgået et strategisk samarbejde med Munkholmskolen om valgfag og introduktion til forskellige erhverv. Vi har gennem flere år haft et samarbejde med Aalborg Universitet om praktikanter og forskertilknytning til vores projekter. Det samarbejde blev formaliseret i Skolen har også i 2013 været opsøgende i forhold til projekter, der understøtter skolens strategiske indsatsområder. Især to projekter har særlig opmærksomhed, da de er af stor strategisk værdi for såvel skolen som for skolens samarbejde med henholdsvis jobcentrene og Undervisningsministeriet. Det drejer sig om Brobygning Kronjylland og Modelskolesamarbejdet. Brobygning Kronjylland Skolen har i 2013 udviklet brobygningsforløb for ledige sammen med Viden Djurs og Tradium i projekt Brobygning Kronjylland. Brobygningsforløbet skal hjælpe unge ledige under 30 år, og som befinder sig et sted mellem matchgruppe 1 og 2, til at komme i gang med en uddannelse. De unge skal gå på brobygningsforløbet i ca. 22 uger og har mulighed for at skifte mellem de tre skoler undervejs. De tre skoler skal til sammen gennemføre brobygningsforløb for i alt 450 unge fra Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Indtil videre har skolerne modtaget ca. 170 deltagere siden august Ca. 40 af disse deltagere har afbrudt forløbet, mens ca. 60 er kommet ind på ordinære uddannelser og resten af deltagerne er stadig på forløbet. Erfaringerne fra forløbet viser, at nogle af de ting, der har haft en positiv virkning, er relationen til mentor/underviser, at være på en erhvervsskole og kunne spejle sig i de andre elever, samt at der tages udgangspunkt i deltagernes positive oplevelser og tidligere erfaringer med arbejde og uddannelse. Projektet kører indtil december Modelskole Skolen blev i 2013 bedt af Undervisningsministeriet om at blive Modelskole. Som Modelskole skal skolen implementere nogle af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen (tidligere Fastholdelseskaravanen) har udviklet, og skolen får midler til dette arbejde af Undervisningsministeriet. De to værktøjer, som skolen har valgt at fokusere på, er Motivationspædagogik og Helhedsorienteret undervisning. Efteråret 2013 har skolen brugt til at aftale udformningen af skolens arbejde med værktøjerne med FastholdelsesTaskforcen. 4

6 Formålet med modelskolesamarbejdet er i væsentligt omfang at styrke skolens evne til, og muligheder for, at få elever, der påbegynder en uddannelse på skolen, til at gennemføre uddannelsen, således at skolen efterfølgende kan fremstå som modelskole med en væsentlig forbedret fastholdelsesstatistik. Skolen skal gennem samarbejdet: Styrke den pædagogiske og didaktiske ledelse således, at skolen/afdelingen får en klar pædagogisk profil, der kan favne skolens elever, og ledelsen/lederen skal holde fokus på betydningen af, at den anvendte pædagogik imødekommer en differentieret elevgruppe. Styrke lederens kompetencer til at være pædagogisk leder for undervisere, der skal varetage teambaseret undervisning for grundforløbselever. Styrke tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen således, at eleven bliver motiveret og engageret i egen læring ved implementering af et eller flere effektfulde pædagogiske værktøjer. Styrke undervisernes kompetencer og pædagogiske og didaktiske praksis. I projektperioden, der løber fra til , er det målsætningen, at alle undervisere, en mentor og 3 pædagogiske ledere på grundforløbet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb og løbende implementerer nye aktiviteter og ny pædagogisk praksis på skolens grundforløb. Gennem værktøjerne motivationspædagogik, og helhedsorienteret undervisning, samt kompetenceløft af pædagogiske ledere, forventes det, at Randers Social og Sundhedsskole som modelskole opnår konstant øget gennemførelse af tilfredse elever. Den overordnede målsætning er at nedbringe frafaldet på skolens grundforløb med 25 % i forhold til Begivenheder i 2013 Igen i 2013 har Randers Social- og Sundhedsskole arbejdet aktivt for at profilere sine uddannelser og elever. Skolen deltager aktivt i udvikling inden for området og har, gennem blandt andet artikler i dagspressen, været med til at skabe positiv opmærksomhed om vores uddannelser. Læringsdage På voksen- og efteruddannelsesområdet deltog skolen i det landsdækkende initiativ Læringsdage i uge 22. I år var der fokus på voksenlæring, og skolen var, sammen med 9 andre randrusianske aktører på voksenuddannelsesfronten, repræsenteret på Rådhustorvet den 30. maj. Det fælles mål var synliggørelsen af byens varierede udbud af lærings- og uddannelsestilbud for voksne. 5

7 DM i SOSU Som indledning til DM i SOSU afholdte vi i august skolemesterskab med tre deltagende hold. De to vinderhold gik videre til Regionsmesterskabet i SKILLS, der blev afholdt på SOSU Nord den 3. oktober. I alt seks hold fra SOSU Nord, SOSU Skive-Thisted-Viborg og Randers Social-og sundhedsskole var på podiet, og det var svært for dommerne at finde vinderne, da feltet lå meget tæt. Vores ene hold fik en fornem 2. plads, og det andet hold en fin 4. plads, så der var feststemning i bussen på vej hjem til Randers igen. Førstepladsen gik til SOSU Nord, der gik videre til SKILLS 2014, som blev afholdt den januar 2014 i Gigantium i Aalborg. Fagenes kamp Onsdag d. 25. september deltog repræsentanter for PAU og SOSU-assistentuddannelsen i Fagenes kamp på Tradium. Fagenes Kamp bygger på den samme grundsten som DM i SKILLS, nemlig at det giver mulighed for kommuneres 8. klasser at se erhvervsuddannelserne live og således blive inspireret til valg af uddannelse. Fra vores skole deltog vi med fire PAU-GVU-elever, der lavede konkurrence i cup-stacking, De fire assistentelever, der for nyligt blev skolemestre i SKILLS, viste eksempler på, hvad en SOSU-assistent skal kunne. Valgmøde Skolen indgik sammen med de øvrige ungdomsuddannelser i et samarbejde med Randers Kommune om at afholde valgmøde i forbindelse med kommunalvalg og afholdte valgmøde den 7. november for en udvalgt gruppe på godt elever. Randers Kommune havde fokus på at fremme valgdeltagelsen blandt unge vælgere mellem 18 og 29 år, og mødet havde en bred repræsentation af politikere, som alle havde det fokus at få flere unge vælgere til valgurnerne. Byggeri Randers Om- og tilbygningen af Minervavej blev afsluttet ved juletid 2012 og taget i brug fra årets start. Den nye fløj har udmærket sig ved at være funktionel og smuk i sin arkitektur. Dette har blandt andet bevirket, at vi har modtaget en rosende anerkendelse af Randers kommune ved årets prisoverrækkelse. I dagligdagen kan vi også glædes over, at udearealet er blevet færdigt, og at gårdmiljøet nu giver skolen et flot udseende. Som med andre byggerier er der en del opsamling, og 1-års eftersynet har da også vist behov for nogle rettelser. Generelt er der en udbredt tilfredshed med det samlede byggeri, og lokalerne er fyldt i dagligdagen. 6

8 Grenaa Byggeriet i Grenaa blev endeligt afsluttet i sommerferien og taget i brug den 1. august. Vi har fået en ny skole, som roses i lokalområdet. Her er et rigtig godt fundament for den fremtidige uddannelse på Djursland. Randers idrætsfaciliteter Idrætshallen blev færdig ved juletid 2012 og taget i brug fra årets start. Vi har nu fået et rigtig godt udgangspunkt for uddannelserne vedrørende fysiske aktiviteter. I løbet af foråret 2014 vil udenoms arealerne blive indrettet. Kursusafdelingen på Haraldsvej Ved udgangen af 2013 udløb lejeaftalen vedrørende kursuslokalerne på Haraldsvej. Oprindeligt var det forventet, at kursusafdelingen skulle flyttes til Minervavej fra januar 2014, men den markante udvikling i kursusvirksomheden bevirkede, at dette ikke var realistisk. 7

9 I løbet af året har ledelsen således været opsøgende på at finde egnede lokaler til den fortsatte kursusvirksomhed. I bestræbelserne for at finde de optimale betingelser var der fire projekter med i opløbet. Bestyrelsen valgte at indgå et nyt 2-årigt lejemål i lokalerne på Haraldsvej. 8

10 Resultater vedrørende elever Dimensionering, ansøgere og optag Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om ekstra praktikpladser er udløbet. Optag til hovedforløbene afspejler således dimensioneringsaftalen, der løber til og med Grundforløb 2013 har betydet et fald i antallet af ansøgere til Grundforløbet, og tilsvarende det antal der blev optaget. Antal ansøgere viser et fald på 18,9 % i forhold til De elever, der søger optagelse, men ikke møder 1. dag kan skyldes, at de unge søger om optag på flere skoler på én gang. Endvidere oplever vi flere ansøgere, der ikke direkte er skolens målgruppe, men tilskyndes til at søge optagelse fra jobcentrene. Antal GF ansøgere fordelt på kommune Kommune Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Elever per 1. dag (optagne) Forskel mellem ansøgere og elever per 1. dag i % 23 % 12 % 27 % Skolen arbejder forsat målrettet med at fastholde de unge i uddannelse, både før og efter de starter på skolen. Stor ledighed, samt et entydigt fokus fra jobcentrene på, at de unge skal i gang med uddannelse uanset interesseområde, påvirker, hvilke elever vi har på skolen. Grundforløbselever på hovedforløbene Antal grundforløbselever, der er optaget på hovedforløb i Antal Fordeling Antal Fordeling Antal Fordeling Social- og sundhedsuddannelsens trin % % % Den pædagogiske assistentuddannelse % % % Samlet Tabellen viser antal grundløbselever, der blev optaget på de respektive optag i Trin 1 i januar, maj og september. PAU i marts og september. Procenten angiver, hvor mange grundforløbselever, der blev optaget ud af det antal grundforløbselever, der søgte optagelse. 9

11 Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Oprindelig dimensionering Dimensionering + ekstra pladser Trepartsaftalen om ekstraplader på EUD udløb endeligt i 2012, og kommunerne har i 2013 kun oprettet fire ekstra praktikpladser. Det er Mariagerfjord Kommune, der tegner sig for de fire ekstra pladser. Antallet af optagne elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 udgjorde 49 % af ansøgerne mod 54 % i Det tilsvarende tal for 2011 var 50 %. I alt er antallet af ansøgere steget svagt med 6,5 %, men ansøgertallet i Syddjurs kommune er stadigt faldende fra 2012 til 2013 med 23 %. Dimensionering og ekstra EUD-pladser for kommunerne Kommune Oprindelig dimensionering Dimensionering inkl. ekstra pladser Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Samlet

12 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Dimensionering I 2013 har ansøgertallet til Social- og Sundhedsuddannelsernes trin 2 sat ny rekord og er steget med 13 %. Skolen har i 2013 optaget 29 % af ansøgerne, det tilsvarende tal har de foregående år været 33 % (2012) og 38 % (2011). Den stigende andel af afslag skyldes naturligt, at der er kommet flere ansøgere til samme antal uddannelsespladser. Dimensionering opdelt på kommune og region Kommune Dimensionering Favrskov 3 Norddjurs 17 Randers 39 Syddjurs 6 Region Midtjylland 57 Samlet 122 Antal ansøgere fordelt på kommune Kommune Favrskov Mariagerfjord Norddjurs Randers Syddjurs Viborg Aarhus Andre Ansøgere Oprindelig dimensionering Dimensionering + ekstra pladser

13 Dimensionering og ekstra EUD-pladser for kommunerne Oprindelig Kommune dimensionering Dimensionering inkl. ekstra pladser Favrskov 8 10 Mariagerfjord 4 4 Norddjurs Randers Syddjurs 9 9 Samlet Antallet af pladser på den pædagogiske assistentuddannelse har været stabilt, idet kommunerne kun i meget begrænset omfang har valgt at oprette ekstra uddannelsespladser efter aftalens udløb. Kun Favrskov kommune har oprettet to ekstra pladser. Det betyder desværre, at vi igen i 2013 langt fra har kunnet tilbyde uddannelsespladser til alle ansøgere. Antal ansøgere om ekstrapladser på EUD er steget med 7 %. Skolen optog således i % af ansøgerne mod 21 procent i 2012 og 26 % i GVU Optagne GVU-elever på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Kommune Randers Favrskov 1 Mariagerfjord Norddjurs 1 1 Syddjurs 2 0 Andre 2 Samlet Optagne GVU-elever på den pædagogiske assistentuddannelse Kommune Randers Favrskov Mariagerfjord 2 1 Norddjurs Syddjurs Andre 1 2 Samlet Udviklingen i antallet af årselever på GVU-området 2011 årselever 2012 årselever 2013 årselever GVU, social- og sundhedsområdet 11,8 2,5 2,1 GVU, det pædagogiske område 16,7 15,8 15,4 Samlet 28,5 18,3 17,5 12

14 Antallet af elever på GVU til såvel Social- og sundhedsuddannelsen som den Pædagogiske assistentuddannelse er faldet med en enkelt elev fra De få ansøgere hænger sammen med et faldende behov for opkvalificering inden for området. Det lave antal GVU på trin 1 skyldes, at kommunen kun i begrænset omfang ansætter ufaglært arbejdskraft. I 2014 udbyder skolen et GVU-uddannelsestilbud til plejehjemsassistenter, som kan blive socialog sundhedsassistenter (og opnå mulighed for autorisation). Vi samarbejder med kommunerne og FOA og har fået oplyst, at der er 103 plejehjemsassistenter i FOA Randers området. Elevtrivselsundersøgelse Den overordnede konklusion i rapporten er, at Randers Social- Sundhedsskole har en god indsats på elevtrivsel, og at trivslen er høj. Af de områder, som har stor betydning for elevtrivsel, er der ingen, som kræver en akut indsats. Derimod bør det overordnede fokus ligge på at vedligeholde det, der fungerer godt. Det drejer sig særligt om undervisere, undervisning og arbejdet med elevernes egen motivation. Elevtrivsel på Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [+1] [+3] 20 0 Elevtrivsel 13

15 Elevtrivsel er et gennemsnit af spørgsmålene: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" og "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?". Alle vurderinger over 70 karakteriseres som gode. Over 80 er særdeles god vurdering. Randers Social- og Sundhedsskoles elevtrivsel er i 2013 gået et point frem i forhold til Det regionale gennemsnit er uforandret, hvorfor skolen nu ligger tre point højere end dette. Elevtrivsel på de enkelte uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole 100 Elevtrivsel 80 Vurdering [+1] 76 [+1] 70 [+1] 70 [+2] 69 [-4] 20 0 Randers Social- og Sundhedsskole Sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperudd. Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentudd. Elevtrivslen er højest på grundforløbet (Sundhed, omsorg og pædagogik) og lavest på social- og sundhedsassistent-uddannelsen. Sidstnævnte er den eneste uddannelse, som ikke er gået frem, men derimod tilbage med 4 point. Den lave score er stadig i middel til god kategorien. Den skyldes, at scoren på spørgsmålet Hvordan vurderer du skolen som helhed?, kun ligger på 64 point. Social- og sundhedsassistenterne tøver dog ikke med at anbefale skolen, da de adspurgt til dette giver scoren 75. Af kommentarerne til besvarelserne kan det ses, at tilbagegangen på Social- og sundhedsassistentuddannelsen bl.a. hænger sammen med omorganisering af teamene i sommeren 2013, hvor flere hold måtte skifte undervisere. Ennova har opdelt og undersøgt elevtrivslen på syv områder. 14

16 Elevtrivsel målt på fokusområderne, Randers Social- og Sundhedsskole i forhold til andre social- og sundhedsskoler 100 Randers Social- og Sundhedsskole Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet Bedste resultat for skole (SOSU) Vurdering [+2] [+5] [0] [+1] [+1] [+1] [-5] [+2] [+3] [+2] [0] [+1] [-5] [+3] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Skolen ligger generelt godt placeret i forhold til regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet for Social- og Sundhedsskolerne. Resultatet er over eller på linje med begge gennemsnit for både organisering, undervisere, undervisning og fysisk miljø. Og netop egen motivation som eleverne angiver som det væsentligste område, ligger også godt placeret svarende til regionsgennemsnittet og et point under landsgennemsnittet. Der har i forhold til 2012 været stigende tilfredshed med skolens organisering, undervisningen og det fysiske miljø. Om udvidet IT og praktik Brugen af IT i undervisningen er forbedret i Eleverne svarer i ETU en med 79 point ud af 100, at lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen, hvilket på en flot måde understøtter vores IT-strategi. Computeren bruges til informationssøgning, noter, individuelt og i gruppearbejde, hvor der på alle disse områder er sket en stigning. Den eneste adfærd med computeren, hvor der er et fald i brugen, er elevernes brug af chat, facebook og anden underholdning i timerne. En højdespringer i ETU en er elevernes vurdering af sammenhængen mellem det, de lærer på skolen og i praktikken, og de oplever således en god sammenhæng mellem skole og praktik. Her er der en stigning fra 62 til 71 point. Vores elever føler sig godt forberedt til at kunne komme i praktik, og de synes, de kan bruge det, de har lært på skolen i praktikken. VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse (VTU) Vi har for første gang lavet en stor VTU blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever fra Randers Social- og Sundhedsskole. 344 vejledere er blevet kontaktet, og af dem har 65 % svaret. 15

17 Vejlederne har svaret på spørgsmål indenfor seks overordnede temaer: Samlet vurdering af uddannelsesforløbet Eleven i virksomheden Eleven på skolen Elevens kvalifikationer Hvorfor have elever Skolens omdømme. Den Samlede tilfredshed alt i alt scorer 63, og Samarbejdet lever op til mine forventninger scorer 61. En score mellem svarer til en middel til god vurdering. Overordnet er vejlederne tilfredse med samarbejdet med skolen. De har dog også ønsker til forbedringer, især ønske om et tættere samarbejde med skolen, om at blive bedre informeret om elevens resultater på skolen samt et bedre kendskab til, hvem de kan kontakte på skolen i tilfælde af problemer. Desuden udtrykker en del ønske om at få genindført, at kontaktlæreren kommer på besøg i elevens praktikperiode. De roser især skolen for vores skolepraktikinformationsmøder og for dens gode omdømme. Randers Social- og Sundhedsskole er den første SOSU-skole, der gennemfører denne analyse, men det forventes, at der vil være flere næste år. Vi kan derfor ikke sammenligne os med andre SOSU-skoler, men derimod med EUD-skoler generelt. 16

18 Eksamensresultater Karaktergennemsnit for grundforløbet Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Grundforløbsprøve Randers ,3 % 100 % 7,50 8,77 Grundforløbsprøve Djursland ,9 % 98 % 8,60 8,82 Karakterfordeling for grundforløbsprøven, samlet for begge afdelinger Karakter Antal Andel ,2 % 30,2 % ,9 % 28,1 % ,4 % 26,0 % ,5 % 10,9 % ,8 % 4,2 % ,0 % 0,5 % % 0 % Samlet % 100 % Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve Randers % 98,3 % 8,80 8,68 Afsluttende prøve Djursland % 100 % 9,53 8,77 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Karakter Antal Andel ,1 % 30,3 % ,4 % 26,6 % ,8 % 26,6 % ,3 % 12,4 % ,8 % 2,9 % ,6 % 1,2 % % 0 % Samlet % 100 % 17

19 Karaktergennemsnit for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve % 100 % 8,93 8,61 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Karakter Antal Andel ,2 % 31,7 % ,4 % 28,7 % ,5 % 17,8 % ,6 % 12,9 % ,3 % 8,9 % % 0 % % 0 % Samlet % 100 % Karaktergennemsnit for PAU Emne for prøve Antal tilmeldt Bestået Andelen af beståede Karaktergennemsnit Afsluttende prøve Randers % 100 % 9,05 8,86 Afsluttende prøve Djursland % 100 % 9,05 8,27 Karakterfordeling for den afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse Karakter Antal Andel ,8 % 33,8 % ,6 % 26,3 % ,3 % 17,5 % ,2 % 17,5 % ,2 % 5,0 % % 0 % % 0 % Samlet % 100 % Elevfravær Tabellerne herunder beskriver udviklingen i elevfravær for henholdsvis Randers og Djursland afdelingerne. Fraværet er opgjort som andelen af fraværslektioner i forhold til antallet af lektioner eleverne burde have modtaget pr. 31/

20 For både Randers og Djursland gælder det, at det er på grundforløbet man finder de højeste fraværsprocenter. Generelt har de elever, som har afbrudt deres uddannelse en markant højere fraværsprocent end de, som endnu er aktive eller har gennemført. Elevfravær opgjort på uddannelser i Randers Uddannelse Afbrudte Aktive Afbrudte Aktive Grundforløb 24,2 % 8,7 % 20,6 % 6,7 % Social- og sundhedshjælper trin 1 8,5 % 6 % 13,6 % 6,3 % Social- og sundhedsassistent trin 2 7,6 % 5,5 % 11,4 % 6,4 % Den pædagogiske assistentuddannelse 11,3 % 7,7 % 7,8 % 5,1 % I Randers er fraværet faldet fra henholdsvis 24,2 % til 20,6 % for de afbrudte elever, og 8,7 % til 6,7 % for de elever, som har gennemført GF eller endnu er aktive. I Randers er andelen af fraværslektioner steget for hjælperne og assistenterne, men faldet for PAU-eleverne. Elevfravær opgjort på uddannelser i Djursland Uddannelse Afbrudte Aktive Afbrudte Aktive Grundforløb 27,9 % 11,4 % 27,7 % 11 % Social- og sundhedshjælper trin 1 8,4 % 4,8 % 14,5 % 8,1 % Den pædagogiske assistentuddannelse 7,3 % 9,8 % 7,5 % 8,7 % I Djurslandsafdelingen er fraværsprocenten uændret for grundforløbseleverne, og kun faldet 1 procentpoint for de aktive/gennemførende PAU-elever. For hjælperne er fraværsprocenten steget for både de afbrudte og de aktive/gennemførende elever. Fordeling af fravær for trin 1, hjælperelever i 2013 Som en del af analysen af fravær på Trin 1 blev fordelingen af fraværslektioner undersøgt. Analysen viser, at de fleste elever har fravær i løbet af deres uddannelse, men også at det kun er fåtallet, som har mere end 70 lektioners fravær. Ca. 55 % af alle elever har højst 10 lektioners ikke-godkendt fravær, og ca. 30 % af eleverne har højst 10 lektioners godkendt fravær. Kun ganske få har 100 eller flere fraværslektioner. 19

21 Elever, hvis uddannelsesaftale er ophørt, fordelt på uddannelse Ophørt i prøvetiden Uddannelse Ophørt efter prøvetiden Social- og sundhedsuddannelsen trin Social- og sundhedsuddannelsen trin Pædagogisk assistentuddannelse Samlet Der er sket et pænt fald i antallet af elever, hvis uddannelsesaftale er ophørt, såvel inden for prøvetiden som efter prøvetiden. I 2013 blev i alt 71 uddannelsesaftaler opsagt mod 89 uddannelsesaftaler i 2012, svarende til 20 procent. Specielt syner faldet på trin 1 markant. Efter prøvetiden blev 19 uddannelsesaftaler opsagt mod 36 i 2012, et fald på 47 %. Uddannelsesaftale der er ophørt efter prøvetiden for 2013 Opsagt virksomhed Opsagt af elev Gensidig aftale Uddannelse Social- og sundhedsuddannelsen trin Social- og sundhedsuddannelsen trin Pædagogisk assistentuddannelse Samlet I 2012 blev 36 uddannelsesaftaler hævet efter prøvetiden, og disse fordelte sig således: 36 % opsagt af virksomheden, 47 % af eleven og 17 % var efter gensidig aftale. I 2013 er 25 uddannelsesaftaler ophævet efter prøvetiden, og fordelingen er således: 12 % der opsiges af virksomheden, mens 68 % selv opsiger uddannelsesaftalen. 20 procent af opsigelserne foregår efter gensidig aftale. Skolen arbejder aktivt for at sikre sammenhængen mellem skole og praktik, samt bedst muligt at forberede eleverne på arbejdet i praksis. Handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Igen i 2013 udarbejdede skolen en handlingsplan for øget gennemførelse (HØG). Fra undervisningsministeriet er der lagt op til at arbejde med det fælles didaktiske grundlag, styrket differentiering, styrket sammenhæng mellem skoledel og praktikdel, og det opsøgende praktikarbejde. Skolen har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Samtidig er der blevet taget nye initiativer i forhold til at arbejde målrettet med at opsøge praktikpladser inden for det pædagogiske område. 20

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2013 Pæd

Udviklingsredegørelse 2013 Pæd Udviklingsredegørelse 2013 Pæd 1. PASS er optaget af, hvordan PASS kan understøtte samarbejdet mellem skolen og praktikken for at øge udbyttet for elever og virksomheder. PASS vil derfor gerne høre, hvordan

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere