Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen"

Transkript

1 Opsamling fra mødet d. 22/ i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkmst ved Landsbyfrum g herefter fællesspisning Præsentatin af Landdistriktsudvalget En repræsentant fra hvert plitisk udvalg giver bud på udviklingen g frventninger til det fremadrettede samarbejde med landdistrikterne frem md Max. 5 minutter pr. udvalg. (excl. LDU) Pause + kaffe Helhedsplaner ; næste skridt v. Sille Marcussen Dall, PLAN Frslag til, hvrdan landsbyerne kan udvikle LUP 2. generatin på baggrund af vennævnte (køreplan) + psamling v. Cnnie M. Skvbjerg, landdistriktskrdinatr Årets Landsby v. dmmerkmmitéen Tak fr i aften v. Landsbyfrum 1. Indlæg: Anders Brandt: Landdistriktsudvalget Aftenens arrangement kan pfattes sm ringe i vandet; de 70 fremmødte har en str berøringsflade til måske 700 persner, der efterfølgende rienteres eller hører m aftenens indhld. Sm frmand fr Landdistriktsudvalget er jeg ydmyg g stlt ver, at vi er samlet så str en skare her. Der fregår masser af aktiviteter ude på landet, g der fregår masser af aktiviteter i byen. Byen kan trække flk til, der hjælper på landet g mvendt. Vi er gensidig af hændige af hinanden. Sønderbrg har en gd rganisering på landdistriktsmrådet; måske den bedste i landet. Landsbyerne er rganiseret i Landsbylaug, alle frmændene herfra er rganiseret i Landsbyfrum g endelig er 4 plitikere g 7 frivillige (rep. fra hver af de 7 gamle kmmune) byrådets nedsatte Landdistriktsudvalg. Dette plitiske udvalg hører under Kultur, brger g fritidsudvalget, g er dialgpartner til byrådet g andre udvalg. Landdistriktsudvalget har et fast årligt budget, g heraf uddeles 5500 kr. til hver landsbylaug. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 1

2 Den næste stre pgave er at ajurføre alle lkale udviklingsplaner fr landsbyerne. Dette startes p i aften. Byrådet har netp afhldt kmmunens visinsseminar, hvr plitikerne afsætter vigtige pejlemærker i det fremtidige arbejde. I landdistrikterne er fkus på arbejdspladser, fødevarer g turisme. Her blev aftalt følgende: Visin: Vi vil være førende i landet, når det drejer sig m at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser g vækst i landdistrikterne. Der blev gså talt m mediernes skabte billede af s i landdistrikterne. Dét, vi plever, g dét vi læser m, synes sm t frskellige verdener. Landdistriktsudvalget ønsker at lave en mediestrategi, der kan hjælpe med at synliggøre, hvad der sker på landet. Fr at nå målet, vil der blive samarbejdet mellem kmmunen, frvaltningen g landsbyerne. Erik Lrenzen: Børne g Uddannelses udvalget Sønderbrg Kmmune er sm andre kmmuner ramt af fald i børnetallet. Eksempel: 1. kvartal 2010 fødtes 234 børn, 1. kvartal 2014 fødtes 148 børn. Dagplejerne er hårdest ramt i øjeblikket. Derfr sker ændringer på mrådet g der prettes vuggestuer rundt mkring. Børnehaven i Ullerup vil blive lukket der afhldes dialgmøder med brgere, frældre g andre implicerede. I Sttrup har frældregruppen freslået, at der sker en fusin. Plitikerne vil gerne inddrages tidligere i prcessen, så der kan ske brgerinvlvering g findes fælles løsninger. I Kværs manglede kmmunens dagplejere aflastning, så de tre dagplejemødre er rganisatrisk flyttet ver til børnehaven. Målet er at fasthlde børn i lkalmrådet så længe sm mulig. Midt i Sønderbrg by kan man gdt prethlde børnetallet, men hvad skal der til, fr at frældrene flytter på landet? Transprtprblemet skal løses, g vi må tænke anderledes dét gør frældrene af i dag i frhld til frældre tidligere. Charltte Riis Engelbrecht: Kultur, fritid, brger udvalget Jeg har siddet i byrådet i 8 år g arbejdet med landdistrikter, teknik g miljø, scialmrådet. Målet i udvalget er at understøtte kulturen i hele kmmunen. Når der eksempelvis kmmer ansøgninger til en kulturevent vervejes, m aktiviteten kan bredes ud? Hvis arrangementet ikke kan flyttes fysisk, skal det være mulig at blive transprteret dertil fra hele kmmunen. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 2

3 Udvalget støtter bl.a. hallerne, ringridning, diverse brger- g kulturhuse. Anlægsbudgettet gælder fr hele Sønderbrg g støtter både fritid g huse. Udvalget har vertaget Brger & Demkratipuljen, der netp har haft dead-line pr. 21/4. Udvalget skal i gang med at evaluere på beslutningen m at nedlægge ngle valgsteder. Var dét den rigtige beslutning? Skal der justeres til næste gang? Området er udfrdret i fremtiden på bl.a. øknmien g antallet af aktive medlemmer i freningsbestyrelserne. Er der måske mulighed fr at krdinere på tværs? Kan der skabes balance mellem udbud g efterspørgsel af fritidstilbud? Hvrdan understøttes øknmisk fremadrettet? Preben Strm: Senirudvalget I dette udvalg arbejdes med stærkt stigende beflkningstal. Om 20 år vil der være 20 % flere persner ver 65 år end i dag. Der er mange udfrdringer; bl.a. vil mange ældre flytte til byen, hvilket efterlader tmme bligere ngle steder g manglende bligere i bymråderne. Der bliver større pasningsbehv g helst i nærheden af plejecentrene. I dag findes 600 ældrebliger, sm den ældre skal visiteres til. Hvis der er tmme bliger i ngle mråder i kmmunen pga. flytning fra land til by, skal kmmunen betale husleje alligevel. Der findes 10 plejecentre. Sm udgangspunkt vil kmmunen gerne bevare disse, men prblemet er, hvis de ligger i de mindre byer g efterspørgslen efter dem ligger i de største byer. Kmmunen betaler stadig husleje uanset m de er bebede eller ej. Udvalget ønsker at støtte det frivillige arbejde. Ved at samarbejde med de frivillige, invlveres en masse ressurcepersner. Det er aftalt, at hvis udvalget kmmer med frslag, skal disse i høring i Landdistriktsudvalget, hvis det vedrører brgerne i landdistrikterne. Hermed bliver Landdistriktsudvalget inddraget i langt højere grad end tidligere. Jeg vil gerne spørge her, hvad skal vi sm kmmune kunne tilbyde, fr at der kan b flere ældre i landdistrikterne? Claus Klaris: Sundhedsudvalget, næst fmd. De fleste penge på dette mråde er bundet til bl.a. sundhedscentre, læger g hspitaler g på ungemrådet. Udvalget har valgt at sætte særligt fkus på sundhedsmæssige aspekter fr beflkningen på 0 25 år. Gde vaner fra starten vil skabe livslange påvirkninger. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 3

4 Internt vil der blive synliggjrt g linket til fritidsdelen (stier, bevægelsesmuligheder g faciliteter). Vi ønsker input fra brgerne m, hvad der giver livskvalitet. Vi trr på dialg, dialg g dialg. Strukturen i kmmunen gør, at vi skal snakke sammen. Frde Sørensen: Teknik g miljø Enhver vksen i kmmunen er jævnlig i kntakt til dette udvalg mindst 1 gang pr. uge. Det kan dreje sig m alt fra tilladelser, bus, vedligehld mm. Visinen er, at vi vil have levende landsbyer. Vi arbejder med fkus på det åbne land bl.a. SAVE-registreringer af bygninger g landskabsregistrering. Vi mener, vi har Danmarks smukkeste landskab. Ønsket er, at alle landsbyer skal være frskellige. Det skal være en gd plevelse, at b på landet. Vi har arbejdet med skiltning, hvr der er en restriktiv lvgivning, vi har arbejdet med 6-9 stk. blå flag (rene strande), g vi har fkus på landsbypuljens muligheder fr nedrivning af faldefærdige bygninger. Her er der indmeldt 85 bygninger, sm medarbejderne i frvaltningen går i gang med at registrere g kigge på. Transprt er en str udfrdring, sm vi trr på, vi kan gøre bedre. Der er gså 1300 ejendmme i kmmunen, der ikke er tilmeldt det ffentlige klaksystem. Dette skal vi gså se på. Niels Ole Bennedsen: Scialudvalget Plitikerne er ildsjæle. Jeg er rigtig glad fr, at Anders er med i Landdistriktsudvalget et mråde, der er meget fkus på i det nye byråd. Brgmesteren gik til valg på en at skabe en hel kmmune, hvilket gså indbefatter ydermråderne. Vi har i udvalget brug fr hjælp. Her er fkus på handicappede g scialpsykiatrien. Landdistriktsudvalget vil blive inddraget i sager, der vedrører mrådet, g de vil dermed blive inddraget så meget sm muligt. I øjeblikket er afsat midler til at give et verblik ver muligheden fr at prette beskyttede værksteder, der skal have fkus på service til mindre turistvirksmheder. F.eks. skvrensning, hjælpe til g vedligehlde seværdighederne, servicere m.m. En nyansat prjektansvarlig vil kntakte landdistriktsudvalget g turismeudbyderne på Nrdals fr at undersøge mulighederne. Der aftales med arbejdsmarkedsudvalget, at de afsætter midler til en styrket turismeindsats på Nrdals målet er at skabe småjbs til f.eks. unge mennesker. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 4

5 Der sættes mere fkus på scialpsykiatrien. Her er 4 væresteder g 12 ansatte samt ngle frivillighedsknsulenter. Jeg ser muligheder i samarbejde med eksisterende freninger. Ved budgetfrliget i 2014 blev afsat midler til øget tilgængelighed til ffentlige handicap-tiletter. Kunne man øge privat-ffentlig samarbejde? Der er lavet aftale med Skv g Naturstyrelsen m at psykisk syge hjælper med vedligehld af stierne. Vi vil tage gdt imd disse mennesker, når vi møder dem. Steffen Kleinschmidt: Reginal udvikling Dette tværgående udvalg har ingen driftspgaver, men pgaverne tildeles af andre eller der iværksættes nye tiltag. Eksempelvis har udvalget valgt at udpege 5 mråde initiativer: Nrdbrg, Sønderbrg kystturisme, samarbejde med Åbenrå/Flensbrg/Sønderbrg, samarbejde med Lillebælt (strategi fr mrådet m. Ærø g Sydfyn) g Gråsten. I Gråsten drejer det sig eksempelvis m en samlet indsats mkring Kulturlandsbyen- 6300, genåbning af sltsgartneriet g branding af mrådet via Gråsten æblet. Samarbejdet til reginen skal styrkes. Sønderbrg, Tønder, Fåbrg-Midtfyn g Åbenrå er udpeget sm ydermråder, men dette åbner p fr nye muligheder. På tværs kan skabes nye tværgående samarbejder mkring f.eks. energi, velfærdsteknlgi eller turisme / plevelsesøknmi. Målet er at tiltrække g fasthlde ffentlige uddannelser, udvikle bæredygtige strategier g tænke i energiptimering. Hvis der kmmer frslag, der går på tværs af eksisterende udvalg, er man velkmmen til at kntakte mig. 2. Indlæg v. Sille Se link på Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 5

6 3. Gruppearbejde: Gruppe 1: Iværksætteri, erhvervsdrivende indenfr f.eks. primære erhverv, frædling af fødevarer, håndværk, industri, servicefag, knsulentydelser m.m. Synliggør turismedelen g byg videre på eksisterende tilbud g best practice. Optimale netværksdækninger er en nødvendighed. Læg din handel lkalt gså kmmunen. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr Iværksætteri, erhvervsdrivende i landdistrikterne i 2020? Turisme Inspirere til nye turistfaner på internettet PtP Landbturisme sm priritet, element i kmmende turismekatalg Nedlagte gårde laves til bliger (rækkehuse) Fkus på ældre sm iværksættere Skabelse af iværksætteri indenfr ældremrådet Scialøknmiske virksmheder samler sciale initiativer med eks. Turisme Mødesteder skal tilbyde fælles regnskabshjælp mest fr små virksmheder Skabe mulighed (støtte) sciale virksmheder (scialudvalget eller arbejdsmarkedsudvalget) Støt p m fødevarefrarbejdning Større udbud af lkale fødevarer kan øge efterspørgslen Lkal service Fibernet til alle Mbildækning til alle Børnehaver med stærke frbindelser til naturen ledes af landsbylaug Bedre adgang til lån i landdistrikterne Bedre lvgivning i landdistrikterne Registrering af erhvervslkaler Tilgændelighed transprt krt sagsbehandlingstid Benyt grænseverskridende samarbejde (tysk sprg) Lempelige regler fr lkal prducerede fødevarer Masterplan fr iværksættere bredes ud g ikke kun i industrien Sammenhæng i erhvervsplitikken: Land - fødevarer (landbrug), regin Green Tech, Sønderbrg - turisme Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 6

7 Gruppe 2: Turisme Synliggørelse af det eksisterende gennem skrevne g web-baserede medier. Et krav er ptimal internetdækning i hele kmmunen. Krdinér turismeindsatsen gennem ét turist-rgan. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Udvikling af VisitSønderbrg Mbildækning ptimal Elektrniske aviser Skiltning på dansk, tysk, engelsk Digitale inftavler skal være synlige gså når flk kører ud af byen g ind i landdistrikterne Naturlegepladser Shelters på Gendarmstien Shuttlebus til Gendarmstien, fjrdbåde m.m. Afdækning af de eksisternede attraktiner Eventavis i højsæsnen Turister, sm deltagere i lkal sprtsaktiviteter Ture i bus fr turister Temature: histrie, naturvidenskab, natur, sltte m.m. Ht spts: vandring, fiskeri, surfing, cykling, eurpæiske vandreture Sparring mellem vernatningsstederne vedr. bæredygtighed Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Frskellig lvgivning mellem landene Oplysningerne skal være på dansk, tysk g engelse Skiltning dyrt? Lvgivningen? Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 7

8 Gruppe 3: Blig, bsætning Landsbylaugene skal være velfungerende. Synligheden skal øges på freninger g aktiviteter. Fkus på fælles mødesteder g et særkende i hver landsby. Etablér en velkmstkmité i hver landsby. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Cykelstier Frit fibernet meget hurtigt Øget adgang til naturen Kllektiv / nem transprt, f.eks. delebiler Fælles aktiviteter Fælles mødested / fælleshus Særkende g identitet Aktiviteter g gde frhld fr børn g børnefamilier Mere synlige freninger Et velfungerende g synligt landsbyalug Så frskellige blig-typer sm muligt Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Fr mange stramme regler Negativ pressemtale Lang afstand til skle g insitutiner Ressurceknaphed, stigende energipriser, ingen rdentlig fjernvarme Energi g transprt bliver fr dyrt Frslag: Bimassen bringes fra land til byen bibrændsel tilbage til landet Fjern det faldefærdige, vedlighld det bestående Priritering: Velfungerende g synlige landsbylaug Landsbyens særkende / identitet udpeges Mere synlige freninger, fælles mødesteder / fælleshus Velkmstkmité - mdtagenetværk frtællere - kntaktpersn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 8

9 Gruppe 4: Transprt Lad de lkale vgnmænd udføre pgaverne. Benyt flexible busstørrelser. Lav 8-tals mønstre til psamling af passagerer g knyt p på hvedfærdselsåren. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Mindre busser Lkale vgnmænd Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Tmme busser Gruppe 5: Demkrati g aktiv medbrgerskab Åben dialg mellem beslutningstager g ffer/klient/sag er fremmende, mens manglende dialg skaber mistr, afstandtagen g negative plevelser. Tillid gavner beslutningerne gså de plitiske. Vi (beflkningen) kan byde ind med nyttig viden. Mistillid virker ødelæggende Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Landsbylaug; ideelt engagement g fællesansvar Gde transprtmuligheder / infrastruktur (bus, bil, cykel) At vi alle føler behv fr at være en del af det lkale fællesskab Fælles aktiviteter fr unge g ældre Inf aktuelt g pdateret At man bliver hørt Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 9

10 Engagement Dialg (gså på daglig basis g ikke kun på strmøder) Tillid begge veje Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Lvgivning Pligt At brgerne bliver verhørt Landsbyerne har mange pgaver i frvejen, mængden af pgaver skal tilpasses antallet af indbyggere Penge mangel; stpper mange gde initiativer g idéer Lejere er generte g svære at aktivere i frhld til ejere aktiv medbrgskab er hæmmende, hvis det dikteres Gensidig manglende dialg skaber mistillid Gruppe 6: Livskvalitet Aktiviteter på tværs af alder. Det er vigtigt af skabe sammenhld, tryghed g at flk kmmer hinanden ved. Bevar det nære! Læg din handel lkalt gså kmmunen. Med hensyn til vedligehld g frskønnelse skal alle hjælpe til. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Sammenhld Gdt samarbejde dialg med kmmunen Tiltrækning af liv avler liv Kvalitetsskle, gd infrastruktur Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Huller i vejene, skæve frtv Grupperinger i samfundet: by landsby Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 10

11 Priritering: Hvad kan vi gøre? Kendskab til hinanden, hilser pænt Tryghed hjælper hinanden Aktiviteter på tværs af alder g i alle aldersgrupper Sammenhld, lang dialg m. kmmunen Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Hvad kan kmmunen gøre? Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Gd infrastruktur g faciliteter vedligehldes Dialg med landsbyer Transprt mellem landsbyer Aktiviteter gennemføres på landet Gruppe 7: Børn g unge på landet Der bør være gde transprtmuligheder til skle g fritid. Benyt flexible busstørelser g afgangstider. Efterspørgselen i frhld til bligmassen ændres lave mindre g vedligehldelsesfrie tilbud. Gør brug af en Sluk lyset-kampagne, der kan fremme antallet af nyfødte Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: børn g unge i landdistrikterne i 2020? Gde transprtmuligheder til skle g fritid minibus / 9-persners bus kan kmbineres med ældrekørsel g fritidskørsel (samme chauffør) Ny bligmasse Gratis kmmunal nedrivning Slut lyset mtiver til flere børn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 11

12 Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr temaet: børn g unge i 2020? Manglende samarbejde / sammenhæng med ungdmsklubber Indkøbsbusser, ældre kørsel Erhvervskørekrt til chauffører kræver speciel tilladelse Gruppe 8: Ældre på landet Hvrledes definerer vi rdet ældre i gruppen? Hvrnår er det aldersbetinget, at der sker fraflytning? - Når børnene er flyttet - Når jbbet er afsluttet - Når kørekrtet frsvinder Lav aktiviteter sammen i interesse- g alderspdelte grupper. Udnyt hinandens interesser. Etabler fæller mødesteder. Gde internetfrbindelser er en nødvendighed Udnyt mulighederne fr kmmunal støtte til frivillighedsgrupper vær bevidst m frskelligheden i målgruppen. Definitin på ældre, den brede aldersgruppe ( prtentielle fraflyttere ):? Er det dem der ikke mere har hjemmebende børn Er det dem der ikke er i jb længere Er det dem der ikke har en bil længere Er det ældre der ikke kan få den hjælp de skal bruge måske p.g.a. dårligt helbred Hvrfr bliver ngle, trds svære ds? Kntakten til naturen g dyr er fte livsenergi til flk der br på landet (Derfr en str skam, at Nybøl Plejehjem blev lukket) Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: ældre i landdistrikterne i 2020? Der skal sammenhld til: Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 12

13 Lav klubber fr frskellige interesser g klubber fr +45, +60.lign. Lav vandrestier der kan bruges af såvel flk med gangstativ såvel sm barnevgn. Tryghed fr ældre på landet er afhængig af stabilt mbilnet g INTERNET Støtte muligheder fr at bygge tæt ved ældre større blig eller landejendm( aftægt). Udbud af mindre bliger på landet. Støt frivillige / landsbypedeller Støt tilbud på : fællesindkøb, ffentlig / frivillig transprt, r.engøring i hjemmet, vedligehld af hus g have. 4. Årets Landsby Kære landsbybrgere g plitikere Landsbyfrum har nedsat en dmmerkmité, der skal udnævne Årets Landsby i Sønderbrg Kmmune. Kmitéen består af tre repræsentanter fra Landsbyfrum (Per K. Andersen, Mmmark, Trsten Slttved, Brunsnæs/Iller/Bushlm, Henrik Henriksen, Dyndved), 1 rep. fra SET-Sønderbrg (Mette Sehrt), 1 suppleant (Helle Jhannsen, Dynt/Skelde/Gammelgab), landdistriktskrdinatren sm sekretær (Cnnie M. Skvbjerg) g 1 rep. fra Landdistriktsudvalget (undertegnede). Jeg har fået den ære at tale på vegne af dmmerkmitéen g frtælle, hvem vi har udpeget sm Årets Landsby én meget svær pgave, da ansøgerfeltet vergik vres frventninger g viste stre kvaliteter samt vinderptentialer. Dét var meget små ting, der gjrde udslaget i sidste ende, men vi skulle finde en vinder blandt kandidaterne: Oksbøl, Stevning, Stlbr / Stlbrlykke g Tandslet. Kriterierne i år fr at blive Årets Landsby var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i Landsbyfrum. Gruppen havde bestemt, at dmmerkmitéen skulle priritere landsbyer, sm bruger kunst sm en del af udviklingen. Landsbyen skulle være gd til at bruge Infland den fælles kmmunikatinsplatfrm mellem brgere g kmmune; g endelig ville det blive højt pririteret, at landsbyen har str tilslutning til aktiviteterne i lkalmrådet. Vi har valgt at fremme dét, sm kan inspirere g virke sm en ledetråd fr alle andre lands-byer i kmmunen. Vi må gerne tænke: Bare dét var min landsby dét må vi gså kunne gøre. Dén landsby, vi har udpeget, har fasthldt dét, de har altså kernen - g udviklet sig derfra. De udviser et strt sammenhld, g magter at får alle med. Brgerne har lavet prjekter g aktiviteter ikke kun fr sig selv, men gså fr andre. Der udvises gæstfrihed g besøgende bliver budt velkmmen. Samtidig kan man læse mellem linjerne i ansøgningen, at de lkale føler sig hjemme; Stlbr / Stlbrlykke er et gdt sted at b g leve! Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 13

14 Vi kan alle tage ved lære af sætningerne: Fællesskab er nget, man arbejder sig til Fællesskab er nget, man hygger g leger sig til Fællesskab er nget, man spiser sig til Tillykke til Stlbr / Stlbrlykke, der sm bevis på prisen mdtager en vandre-skulptur, der i øjeblikket står i Ketting (tidligere udnævnt til Årets Landsby ) samt en plade, der sættes p til evig eje. Med prisen følger desuden 5000 kr., der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted. Vi takker de andre tre landsbyer fr deres bidrag g pfrdrer til, at de søger ind på titlen næste år! På vegne af dmmerkmitéen: Claus Klaris Medlem af Landdistriktsudvalget, byrådsmedlem (V) 5. Evt. Jørgen Wilkenskjeldt takkede fr det fltte fremmøde g gde, inspirerende stemning g dialg. Referat m.m lægges ud på efterfølgende. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 14

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere