Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen"

Transkript

1 Opsamling fra mødet d. 22/ i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkmst ved Landsbyfrum g herefter fællesspisning Præsentatin af Landdistriktsudvalget En repræsentant fra hvert plitisk udvalg giver bud på udviklingen g frventninger til det fremadrettede samarbejde med landdistrikterne frem md Max. 5 minutter pr. udvalg. (excl. LDU) Pause + kaffe Helhedsplaner ; næste skridt v. Sille Marcussen Dall, PLAN Frslag til, hvrdan landsbyerne kan udvikle LUP 2. generatin på baggrund af vennævnte (køreplan) + psamling v. Cnnie M. Skvbjerg, landdistriktskrdinatr Årets Landsby v. dmmerkmmitéen Tak fr i aften v. Landsbyfrum 1. Indlæg: Anders Brandt: Landdistriktsudvalget Aftenens arrangement kan pfattes sm ringe i vandet; de 70 fremmødte har en str berøringsflade til måske 700 persner, der efterfølgende rienteres eller hører m aftenens indhld. Sm frmand fr Landdistriktsudvalget er jeg ydmyg g stlt ver, at vi er samlet så str en skare her. Der fregår masser af aktiviteter ude på landet, g der fregår masser af aktiviteter i byen. Byen kan trække flk til, der hjælper på landet g mvendt. Vi er gensidig af hændige af hinanden. Sønderbrg har en gd rganisering på landdistriktsmrådet; måske den bedste i landet. Landsbyerne er rganiseret i Landsbylaug, alle frmændene herfra er rganiseret i Landsbyfrum g endelig er 4 plitikere g 7 frivillige (rep. fra hver af de 7 gamle kmmune) byrådets nedsatte Landdistriktsudvalg. Dette plitiske udvalg hører under Kultur, brger g fritidsudvalget, g er dialgpartner til byrådet g andre udvalg. Landdistriktsudvalget har et fast årligt budget, g heraf uddeles 5500 kr. til hver landsbylaug. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 1

2 Den næste stre pgave er at ajurføre alle lkale udviklingsplaner fr landsbyerne. Dette startes p i aften. Byrådet har netp afhldt kmmunens visinsseminar, hvr plitikerne afsætter vigtige pejlemærker i det fremtidige arbejde. I landdistrikterne er fkus på arbejdspladser, fødevarer g turisme. Her blev aftalt følgende: Visin: Vi vil være førende i landet, når det drejer sig m at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser g vækst i landdistrikterne. Der blev gså talt m mediernes skabte billede af s i landdistrikterne. Dét, vi plever, g dét vi læser m, synes sm t frskellige verdener. Landdistriktsudvalget ønsker at lave en mediestrategi, der kan hjælpe med at synliggøre, hvad der sker på landet. Fr at nå målet, vil der blive samarbejdet mellem kmmunen, frvaltningen g landsbyerne. Erik Lrenzen: Børne g Uddannelses udvalget Sønderbrg Kmmune er sm andre kmmuner ramt af fald i børnetallet. Eksempel: 1. kvartal 2010 fødtes 234 børn, 1. kvartal 2014 fødtes 148 børn. Dagplejerne er hårdest ramt i øjeblikket. Derfr sker ændringer på mrådet g der prettes vuggestuer rundt mkring. Børnehaven i Ullerup vil blive lukket der afhldes dialgmøder med brgere, frældre g andre implicerede. I Sttrup har frældregruppen freslået, at der sker en fusin. Plitikerne vil gerne inddrages tidligere i prcessen, så der kan ske brgerinvlvering g findes fælles løsninger. I Kværs manglede kmmunens dagplejere aflastning, så de tre dagplejemødre er rganisatrisk flyttet ver til børnehaven. Målet er at fasthlde børn i lkalmrådet så længe sm mulig. Midt i Sønderbrg by kan man gdt prethlde børnetallet, men hvad skal der til, fr at frældrene flytter på landet? Transprtprblemet skal løses, g vi må tænke anderledes dét gør frældrene af i dag i frhld til frældre tidligere. Charltte Riis Engelbrecht: Kultur, fritid, brger udvalget Jeg har siddet i byrådet i 8 år g arbejdet med landdistrikter, teknik g miljø, scialmrådet. Målet i udvalget er at understøtte kulturen i hele kmmunen. Når der eksempelvis kmmer ansøgninger til en kulturevent vervejes, m aktiviteten kan bredes ud? Hvis arrangementet ikke kan flyttes fysisk, skal det være mulig at blive transprteret dertil fra hele kmmunen. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 2

3 Udvalget støtter bl.a. hallerne, ringridning, diverse brger- g kulturhuse. Anlægsbudgettet gælder fr hele Sønderbrg g støtter både fritid g huse. Udvalget har vertaget Brger & Demkratipuljen, der netp har haft dead-line pr. 21/4. Udvalget skal i gang med at evaluere på beslutningen m at nedlægge ngle valgsteder. Var dét den rigtige beslutning? Skal der justeres til næste gang? Området er udfrdret i fremtiden på bl.a. øknmien g antallet af aktive medlemmer i freningsbestyrelserne. Er der måske mulighed fr at krdinere på tværs? Kan der skabes balance mellem udbud g efterspørgsel af fritidstilbud? Hvrdan understøttes øknmisk fremadrettet? Preben Strm: Senirudvalget I dette udvalg arbejdes med stærkt stigende beflkningstal. Om 20 år vil der være 20 % flere persner ver 65 år end i dag. Der er mange udfrdringer; bl.a. vil mange ældre flytte til byen, hvilket efterlader tmme bligere ngle steder g manglende bligere i bymråderne. Der bliver større pasningsbehv g helst i nærheden af plejecentrene. I dag findes 600 ældrebliger, sm den ældre skal visiteres til. Hvis der er tmme bliger i ngle mråder i kmmunen pga. flytning fra land til by, skal kmmunen betale husleje alligevel. Der findes 10 plejecentre. Sm udgangspunkt vil kmmunen gerne bevare disse, men prblemet er, hvis de ligger i de mindre byer g efterspørgslen efter dem ligger i de største byer. Kmmunen betaler stadig husleje uanset m de er bebede eller ej. Udvalget ønsker at støtte det frivillige arbejde. Ved at samarbejde med de frivillige, invlveres en masse ressurcepersner. Det er aftalt, at hvis udvalget kmmer med frslag, skal disse i høring i Landdistriktsudvalget, hvis det vedrører brgerne i landdistrikterne. Hermed bliver Landdistriktsudvalget inddraget i langt højere grad end tidligere. Jeg vil gerne spørge her, hvad skal vi sm kmmune kunne tilbyde, fr at der kan b flere ældre i landdistrikterne? Claus Klaris: Sundhedsudvalget, næst fmd. De fleste penge på dette mråde er bundet til bl.a. sundhedscentre, læger g hspitaler g på ungemrådet. Udvalget har valgt at sætte særligt fkus på sundhedsmæssige aspekter fr beflkningen på 0 25 år. Gde vaner fra starten vil skabe livslange påvirkninger. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 3

4 Internt vil der blive synliggjrt g linket til fritidsdelen (stier, bevægelsesmuligheder g faciliteter). Vi ønsker input fra brgerne m, hvad der giver livskvalitet. Vi trr på dialg, dialg g dialg. Strukturen i kmmunen gør, at vi skal snakke sammen. Frde Sørensen: Teknik g miljø Enhver vksen i kmmunen er jævnlig i kntakt til dette udvalg mindst 1 gang pr. uge. Det kan dreje sig m alt fra tilladelser, bus, vedligehld mm. Visinen er, at vi vil have levende landsbyer. Vi arbejder med fkus på det åbne land bl.a. SAVE-registreringer af bygninger g landskabsregistrering. Vi mener, vi har Danmarks smukkeste landskab. Ønsket er, at alle landsbyer skal være frskellige. Det skal være en gd plevelse, at b på landet. Vi har arbejdet med skiltning, hvr der er en restriktiv lvgivning, vi har arbejdet med 6-9 stk. blå flag (rene strande), g vi har fkus på landsbypuljens muligheder fr nedrivning af faldefærdige bygninger. Her er der indmeldt 85 bygninger, sm medarbejderne i frvaltningen går i gang med at registrere g kigge på. Transprt er en str udfrdring, sm vi trr på, vi kan gøre bedre. Der er gså 1300 ejendmme i kmmunen, der ikke er tilmeldt det ffentlige klaksystem. Dette skal vi gså se på. Niels Ole Bennedsen: Scialudvalget Plitikerne er ildsjæle. Jeg er rigtig glad fr, at Anders er med i Landdistriktsudvalget et mråde, der er meget fkus på i det nye byråd. Brgmesteren gik til valg på en at skabe en hel kmmune, hvilket gså indbefatter ydermråderne. Vi har i udvalget brug fr hjælp. Her er fkus på handicappede g scialpsykiatrien. Landdistriktsudvalget vil blive inddraget i sager, der vedrører mrådet, g de vil dermed blive inddraget så meget sm muligt. I øjeblikket er afsat midler til at give et verblik ver muligheden fr at prette beskyttede værksteder, der skal have fkus på service til mindre turistvirksmheder. F.eks. skvrensning, hjælpe til g vedligehlde seværdighederne, servicere m.m. En nyansat prjektansvarlig vil kntakte landdistriktsudvalget g turismeudbyderne på Nrdals fr at undersøge mulighederne. Der aftales med arbejdsmarkedsudvalget, at de afsætter midler til en styrket turismeindsats på Nrdals målet er at skabe småjbs til f.eks. unge mennesker. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 4

5 Der sættes mere fkus på scialpsykiatrien. Her er 4 væresteder g 12 ansatte samt ngle frivillighedsknsulenter. Jeg ser muligheder i samarbejde med eksisterende freninger. Ved budgetfrliget i 2014 blev afsat midler til øget tilgængelighed til ffentlige handicap-tiletter. Kunne man øge privat-ffentlig samarbejde? Der er lavet aftale med Skv g Naturstyrelsen m at psykisk syge hjælper med vedligehld af stierne. Vi vil tage gdt imd disse mennesker, når vi møder dem. Steffen Kleinschmidt: Reginal udvikling Dette tværgående udvalg har ingen driftspgaver, men pgaverne tildeles af andre eller der iværksættes nye tiltag. Eksempelvis har udvalget valgt at udpege 5 mråde initiativer: Nrdbrg, Sønderbrg kystturisme, samarbejde med Åbenrå/Flensbrg/Sønderbrg, samarbejde med Lillebælt (strategi fr mrådet m. Ærø g Sydfyn) g Gråsten. I Gråsten drejer det sig eksempelvis m en samlet indsats mkring Kulturlandsbyen- 6300, genåbning af sltsgartneriet g branding af mrådet via Gråsten æblet. Samarbejdet til reginen skal styrkes. Sønderbrg, Tønder, Fåbrg-Midtfyn g Åbenrå er udpeget sm ydermråder, men dette åbner p fr nye muligheder. På tværs kan skabes nye tværgående samarbejder mkring f.eks. energi, velfærdsteknlgi eller turisme / plevelsesøknmi. Målet er at tiltrække g fasthlde ffentlige uddannelser, udvikle bæredygtige strategier g tænke i energiptimering. Hvis der kmmer frslag, der går på tværs af eksisterende udvalg, er man velkmmen til at kntakte mig. 2. Indlæg v. Sille Se link på Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 5

6 3. Gruppearbejde: Gruppe 1: Iværksætteri, erhvervsdrivende indenfr f.eks. primære erhverv, frædling af fødevarer, håndværk, industri, servicefag, knsulentydelser m.m. Synliggør turismedelen g byg videre på eksisterende tilbud g best practice. Optimale netværksdækninger er en nødvendighed. Læg din handel lkalt gså kmmunen. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr Iværksætteri, erhvervsdrivende i landdistrikterne i 2020? Turisme Inspirere til nye turistfaner på internettet PtP Landbturisme sm priritet, element i kmmende turismekatalg Nedlagte gårde laves til bliger (rækkehuse) Fkus på ældre sm iværksættere Skabelse af iværksætteri indenfr ældremrådet Scialøknmiske virksmheder samler sciale initiativer med eks. Turisme Mødesteder skal tilbyde fælles regnskabshjælp mest fr små virksmheder Skabe mulighed (støtte) sciale virksmheder (scialudvalget eller arbejdsmarkedsudvalget) Støt p m fødevarefrarbejdning Større udbud af lkale fødevarer kan øge efterspørgslen Lkal service Fibernet til alle Mbildækning til alle Børnehaver med stærke frbindelser til naturen ledes af landsbylaug Bedre adgang til lån i landdistrikterne Bedre lvgivning i landdistrikterne Registrering af erhvervslkaler Tilgændelighed transprt krt sagsbehandlingstid Benyt grænseverskridende samarbejde (tysk sprg) Lempelige regler fr lkal prducerede fødevarer Masterplan fr iværksættere bredes ud g ikke kun i industrien Sammenhæng i erhvervsplitikken: Land - fødevarer (landbrug), regin Green Tech, Sønderbrg - turisme Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 6

7 Gruppe 2: Turisme Synliggørelse af det eksisterende gennem skrevne g web-baserede medier. Et krav er ptimal internetdækning i hele kmmunen. Krdinér turismeindsatsen gennem ét turist-rgan. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Udvikling af VisitSønderbrg Mbildækning ptimal Elektrniske aviser Skiltning på dansk, tysk, engelsk Digitale inftavler skal være synlige gså når flk kører ud af byen g ind i landdistrikterne Naturlegepladser Shelters på Gendarmstien Shuttlebus til Gendarmstien, fjrdbåde m.m. Afdækning af de eksisternede attraktiner Eventavis i højsæsnen Turister, sm deltagere i lkal sprtsaktiviteter Ture i bus fr turister Temature: histrie, naturvidenskab, natur, sltte m.m. Ht spts: vandring, fiskeri, surfing, cykling, eurpæiske vandreture Sparring mellem vernatningsstederne vedr. bæredygtighed Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Frskellig lvgivning mellem landene Oplysningerne skal være på dansk, tysk g engelse Skiltning dyrt? Lvgivningen? Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 7

8 Gruppe 3: Blig, bsætning Landsbylaugene skal være velfungerende. Synligheden skal øges på freninger g aktiviteter. Fkus på fælles mødesteder g et særkende i hver landsby. Etablér en velkmstkmité i hver landsby. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Cykelstier Frit fibernet meget hurtigt Øget adgang til naturen Kllektiv / nem transprt, f.eks. delebiler Fælles aktiviteter Fælles mødested / fælleshus Særkende g identitet Aktiviteter g gde frhld fr børn g børnefamilier Mere synlige freninger Et velfungerende g synligt landsbyalug Så frskellige blig-typer sm muligt Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Fr mange stramme regler Negativ pressemtale Lang afstand til skle g insitutiner Ressurceknaphed, stigende energipriser, ingen rdentlig fjernvarme Energi g transprt bliver fr dyrt Frslag: Bimassen bringes fra land til byen bibrændsel tilbage til landet Fjern det faldefærdige, vedlighld det bestående Priritering: Velfungerende g synlige landsbylaug Landsbyens særkende / identitet udpeges Mere synlige freninger, fælles mødesteder / fælleshus Velkmstkmité - mdtagenetværk frtællere - kntaktpersn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 8

9 Gruppe 4: Transprt Lad de lkale vgnmænd udføre pgaverne. Benyt flexible busstørrelser. Lav 8-tals mønstre til psamling af passagerer g knyt p på hvedfærdselsåren. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Mindre busser Lkale vgnmænd Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Tmme busser Gruppe 5: Demkrati g aktiv medbrgerskab Åben dialg mellem beslutningstager g ffer/klient/sag er fremmende, mens manglende dialg skaber mistr, afstandtagen g negative plevelser. Tillid gavner beslutningerne gså de plitiske. Vi (beflkningen) kan byde ind med nyttig viden. Mistillid virker ødelæggende Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Landsbylaug; ideelt engagement g fællesansvar Gde transprtmuligheder / infrastruktur (bus, bil, cykel) At vi alle føler behv fr at være en del af det lkale fællesskab Fælles aktiviteter fr unge g ældre Inf aktuelt g pdateret At man bliver hørt Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 9

10 Engagement Dialg (gså på daglig basis g ikke kun på strmøder) Tillid begge veje Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Lvgivning Pligt At brgerne bliver verhørt Landsbyerne har mange pgaver i frvejen, mængden af pgaver skal tilpasses antallet af indbyggere Penge mangel; stpper mange gde initiativer g idéer Lejere er generte g svære at aktivere i frhld til ejere aktiv medbrgskab er hæmmende, hvis det dikteres Gensidig manglende dialg skaber mistillid Gruppe 6: Livskvalitet Aktiviteter på tværs af alder. Det er vigtigt af skabe sammenhld, tryghed g at flk kmmer hinanden ved. Bevar det nære! Læg din handel lkalt gså kmmunen. Med hensyn til vedligehld g frskønnelse skal alle hjælpe til. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Sammenhld Gdt samarbejde dialg med kmmunen Tiltrækning af liv avler liv Kvalitetsskle, gd infrastruktur Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Huller i vejene, skæve frtv Grupperinger i samfundet: by landsby Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 10

11 Priritering: Hvad kan vi gøre? Kendskab til hinanden, hilser pænt Tryghed hjælper hinanden Aktiviteter på tværs af alder g i alle aldersgrupper Sammenhld, lang dialg m. kmmunen Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Hvad kan kmmunen gøre? Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Gd infrastruktur g faciliteter vedligehldes Dialg med landsbyer Transprt mellem landsbyer Aktiviteter gennemføres på landet Gruppe 7: Børn g unge på landet Der bør være gde transprtmuligheder til skle g fritid. Benyt flexible busstørelser g afgangstider. Efterspørgselen i frhld til bligmassen ændres lave mindre g vedligehldelsesfrie tilbud. Gør brug af en Sluk lyset-kampagne, der kan fremme antallet af nyfødte Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: børn g unge i landdistrikterne i 2020? Gde transprtmuligheder til skle g fritid minibus / 9-persners bus kan kmbineres med ældrekørsel g fritidskørsel (samme chauffør) Ny bligmasse Gratis kmmunal nedrivning Slut lyset mtiver til flere børn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 11

12 Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr temaet: børn g unge i 2020? Manglende samarbejde / sammenhæng med ungdmsklubber Indkøbsbusser, ældre kørsel Erhvervskørekrt til chauffører kræver speciel tilladelse Gruppe 8: Ældre på landet Hvrledes definerer vi rdet ældre i gruppen? Hvrnår er det aldersbetinget, at der sker fraflytning? - Når børnene er flyttet - Når jbbet er afsluttet - Når kørekrtet frsvinder Lav aktiviteter sammen i interesse- g alderspdelte grupper. Udnyt hinandens interesser. Etabler fæller mødesteder. Gde internetfrbindelser er en nødvendighed Udnyt mulighederne fr kmmunal støtte til frivillighedsgrupper vær bevidst m frskelligheden i målgruppen. Definitin på ældre, den brede aldersgruppe ( prtentielle fraflyttere ):? Er det dem der ikke mere har hjemmebende børn Er det dem der ikke er i jb længere Er det dem der ikke har en bil længere Er det ældre der ikke kan få den hjælp de skal bruge måske p.g.a. dårligt helbred Hvrfr bliver ngle, trds svære ds? Kntakten til naturen g dyr er fte livsenergi til flk der br på landet (Derfr en str skam, at Nybøl Plejehjem blev lukket) Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: ældre i landdistrikterne i 2020? Der skal sammenhld til: Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 12

13 Lav klubber fr frskellige interesser g klubber fr +45, +60.lign. Lav vandrestier der kan bruges af såvel flk med gangstativ såvel sm barnevgn. Tryghed fr ældre på landet er afhængig af stabilt mbilnet g INTERNET Støtte muligheder fr at bygge tæt ved ældre større blig eller landejendm( aftægt). Udbud af mindre bliger på landet. Støt frivillige / landsbypedeller Støt tilbud på : fællesindkøb, ffentlig / frivillig transprt, r.engøring i hjemmet, vedligehld af hus g have. 4. Årets Landsby Kære landsbybrgere g plitikere Landsbyfrum har nedsat en dmmerkmité, der skal udnævne Årets Landsby i Sønderbrg Kmmune. Kmitéen består af tre repræsentanter fra Landsbyfrum (Per K. Andersen, Mmmark, Trsten Slttved, Brunsnæs/Iller/Bushlm, Henrik Henriksen, Dyndved), 1 rep. fra SET-Sønderbrg (Mette Sehrt), 1 suppleant (Helle Jhannsen, Dynt/Skelde/Gammelgab), landdistriktskrdinatren sm sekretær (Cnnie M. Skvbjerg) g 1 rep. fra Landdistriktsudvalget (undertegnede). Jeg har fået den ære at tale på vegne af dmmerkmitéen g frtælle, hvem vi har udpeget sm Årets Landsby én meget svær pgave, da ansøgerfeltet vergik vres frventninger g viste stre kvaliteter samt vinderptentialer. Dét var meget små ting, der gjrde udslaget i sidste ende, men vi skulle finde en vinder blandt kandidaterne: Oksbøl, Stevning, Stlbr / Stlbrlykke g Tandslet. Kriterierne i år fr at blive Årets Landsby var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i Landsbyfrum. Gruppen havde bestemt, at dmmerkmitéen skulle priritere landsbyer, sm bruger kunst sm en del af udviklingen. Landsbyen skulle være gd til at bruge Infland den fælles kmmunikatinsplatfrm mellem brgere g kmmune; g endelig ville det blive højt pririteret, at landsbyen har str tilslutning til aktiviteterne i lkalmrådet. Vi har valgt at fremme dét, sm kan inspirere g virke sm en ledetråd fr alle andre lands-byer i kmmunen. Vi må gerne tænke: Bare dét var min landsby dét må vi gså kunne gøre. Dén landsby, vi har udpeget, har fasthldt dét, de har altså kernen - g udviklet sig derfra. De udviser et strt sammenhld, g magter at får alle med. Brgerne har lavet prjekter g aktiviteter ikke kun fr sig selv, men gså fr andre. Der udvises gæstfrihed g besøgende bliver budt velkmmen. Samtidig kan man læse mellem linjerne i ansøgningen, at de lkale føler sig hjemme; Stlbr / Stlbrlykke er et gdt sted at b g leve! Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 13

14 Vi kan alle tage ved lære af sætningerne: Fællesskab er nget, man arbejder sig til Fællesskab er nget, man hygger g leger sig til Fællesskab er nget, man spiser sig til Tillykke til Stlbr / Stlbrlykke, der sm bevis på prisen mdtager en vandre-skulptur, der i øjeblikket står i Ketting (tidligere udnævnt til Årets Landsby ) samt en plade, der sættes p til evig eje. Med prisen følger desuden 5000 kr., der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted. Vi takker de andre tre landsbyer fr deres bidrag g pfrdrer til, at de søger ind på titlen næste år! På vegne af dmmerkmitéen: Claus Klaris Medlem af Landdistriktsudvalget, byrådsmedlem (V) 5. Evt. Jørgen Wilkenskjeldt takkede fr det fltte fremmøde g gde, inspirerende stemning g dialg. Referat m.m lægges ud på efterfølgende. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 14

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere