Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen"

Transkript

1 Opsamling fra mødet d. 22/ i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkmst ved Landsbyfrum g herefter fællesspisning Præsentatin af Landdistriktsudvalget En repræsentant fra hvert plitisk udvalg giver bud på udviklingen g frventninger til det fremadrettede samarbejde med landdistrikterne frem md Max. 5 minutter pr. udvalg. (excl. LDU) Pause + kaffe Helhedsplaner ; næste skridt v. Sille Marcussen Dall, PLAN Frslag til, hvrdan landsbyerne kan udvikle LUP 2. generatin på baggrund af vennævnte (køreplan) + psamling v. Cnnie M. Skvbjerg, landdistriktskrdinatr Årets Landsby v. dmmerkmmitéen Tak fr i aften v. Landsbyfrum 1. Indlæg: Anders Brandt: Landdistriktsudvalget Aftenens arrangement kan pfattes sm ringe i vandet; de 70 fremmødte har en str berøringsflade til måske 700 persner, der efterfølgende rienteres eller hører m aftenens indhld. Sm frmand fr Landdistriktsudvalget er jeg ydmyg g stlt ver, at vi er samlet så str en skare her. Der fregår masser af aktiviteter ude på landet, g der fregår masser af aktiviteter i byen. Byen kan trække flk til, der hjælper på landet g mvendt. Vi er gensidig af hændige af hinanden. Sønderbrg har en gd rganisering på landdistriktsmrådet; måske den bedste i landet. Landsbyerne er rganiseret i Landsbylaug, alle frmændene herfra er rganiseret i Landsbyfrum g endelig er 4 plitikere g 7 frivillige (rep. fra hver af de 7 gamle kmmune) byrådets nedsatte Landdistriktsudvalg. Dette plitiske udvalg hører under Kultur, brger g fritidsudvalget, g er dialgpartner til byrådet g andre udvalg. Landdistriktsudvalget har et fast årligt budget, g heraf uddeles 5500 kr. til hver landsbylaug. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 1

2 Den næste stre pgave er at ajurføre alle lkale udviklingsplaner fr landsbyerne. Dette startes p i aften. Byrådet har netp afhldt kmmunens visinsseminar, hvr plitikerne afsætter vigtige pejlemærker i det fremtidige arbejde. I landdistrikterne er fkus på arbejdspladser, fødevarer g turisme. Her blev aftalt følgende: Visin: Vi vil være førende i landet, når det drejer sig m at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser g vækst i landdistrikterne. Der blev gså talt m mediernes skabte billede af s i landdistrikterne. Dét, vi plever, g dét vi læser m, synes sm t frskellige verdener. Landdistriktsudvalget ønsker at lave en mediestrategi, der kan hjælpe med at synliggøre, hvad der sker på landet. Fr at nå målet, vil der blive samarbejdet mellem kmmunen, frvaltningen g landsbyerne. Erik Lrenzen: Børne g Uddannelses udvalget Sønderbrg Kmmune er sm andre kmmuner ramt af fald i børnetallet. Eksempel: 1. kvartal 2010 fødtes 234 børn, 1. kvartal 2014 fødtes 148 børn. Dagplejerne er hårdest ramt i øjeblikket. Derfr sker ændringer på mrådet g der prettes vuggestuer rundt mkring. Børnehaven i Ullerup vil blive lukket der afhldes dialgmøder med brgere, frældre g andre implicerede. I Sttrup har frældregruppen freslået, at der sker en fusin. Plitikerne vil gerne inddrages tidligere i prcessen, så der kan ske brgerinvlvering g findes fælles løsninger. I Kværs manglede kmmunens dagplejere aflastning, så de tre dagplejemødre er rganisatrisk flyttet ver til børnehaven. Målet er at fasthlde børn i lkalmrådet så længe sm mulig. Midt i Sønderbrg by kan man gdt prethlde børnetallet, men hvad skal der til, fr at frældrene flytter på landet? Transprtprblemet skal løses, g vi må tænke anderledes dét gør frældrene af i dag i frhld til frældre tidligere. Charltte Riis Engelbrecht: Kultur, fritid, brger udvalget Jeg har siddet i byrådet i 8 år g arbejdet med landdistrikter, teknik g miljø, scialmrådet. Målet i udvalget er at understøtte kulturen i hele kmmunen. Når der eksempelvis kmmer ansøgninger til en kulturevent vervejes, m aktiviteten kan bredes ud? Hvis arrangementet ikke kan flyttes fysisk, skal det være mulig at blive transprteret dertil fra hele kmmunen. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 2

3 Udvalget støtter bl.a. hallerne, ringridning, diverse brger- g kulturhuse. Anlægsbudgettet gælder fr hele Sønderbrg g støtter både fritid g huse. Udvalget har vertaget Brger & Demkratipuljen, der netp har haft dead-line pr. 21/4. Udvalget skal i gang med at evaluere på beslutningen m at nedlægge ngle valgsteder. Var dét den rigtige beslutning? Skal der justeres til næste gang? Området er udfrdret i fremtiden på bl.a. øknmien g antallet af aktive medlemmer i freningsbestyrelserne. Er der måske mulighed fr at krdinere på tværs? Kan der skabes balance mellem udbud g efterspørgsel af fritidstilbud? Hvrdan understøttes øknmisk fremadrettet? Preben Strm: Senirudvalget I dette udvalg arbejdes med stærkt stigende beflkningstal. Om 20 år vil der være 20 % flere persner ver 65 år end i dag. Der er mange udfrdringer; bl.a. vil mange ældre flytte til byen, hvilket efterlader tmme bligere ngle steder g manglende bligere i bymråderne. Der bliver større pasningsbehv g helst i nærheden af plejecentrene. I dag findes 600 ældrebliger, sm den ældre skal visiteres til. Hvis der er tmme bliger i ngle mråder i kmmunen pga. flytning fra land til by, skal kmmunen betale husleje alligevel. Der findes 10 plejecentre. Sm udgangspunkt vil kmmunen gerne bevare disse, men prblemet er, hvis de ligger i de mindre byer g efterspørgslen efter dem ligger i de største byer. Kmmunen betaler stadig husleje uanset m de er bebede eller ej. Udvalget ønsker at støtte det frivillige arbejde. Ved at samarbejde med de frivillige, invlveres en masse ressurcepersner. Det er aftalt, at hvis udvalget kmmer med frslag, skal disse i høring i Landdistriktsudvalget, hvis det vedrører brgerne i landdistrikterne. Hermed bliver Landdistriktsudvalget inddraget i langt højere grad end tidligere. Jeg vil gerne spørge her, hvad skal vi sm kmmune kunne tilbyde, fr at der kan b flere ældre i landdistrikterne? Claus Klaris: Sundhedsudvalget, næst fmd. De fleste penge på dette mråde er bundet til bl.a. sundhedscentre, læger g hspitaler g på ungemrådet. Udvalget har valgt at sætte særligt fkus på sundhedsmæssige aspekter fr beflkningen på 0 25 år. Gde vaner fra starten vil skabe livslange påvirkninger. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 3

4 Internt vil der blive synliggjrt g linket til fritidsdelen (stier, bevægelsesmuligheder g faciliteter). Vi ønsker input fra brgerne m, hvad der giver livskvalitet. Vi trr på dialg, dialg g dialg. Strukturen i kmmunen gør, at vi skal snakke sammen. Frde Sørensen: Teknik g miljø Enhver vksen i kmmunen er jævnlig i kntakt til dette udvalg mindst 1 gang pr. uge. Det kan dreje sig m alt fra tilladelser, bus, vedligehld mm. Visinen er, at vi vil have levende landsbyer. Vi arbejder med fkus på det åbne land bl.a. SAVE-registreringer af bygninger g landskabsregistrering. Vi mener, vi har Danmarks smukkeste landskab. Ønsket er, at alle landsbyer skal være frskellige. Det skal være en gd plevelse, at b på landet. Vi har arbejdet med skiltning, hvr der er en restriktiv lvgivning, vi har arbejdet med 6-9 stk. blå flag (rene strande), g vi har fkus på landsbypuljens muligheder fr nedrivning af faldefærdige bygninger. Her er der indmeldt 85 bygninger, sm medarbejderne i frvaltningen går i gang med at registrere g kigge på. Transprt er en str udfrdring, sm vi trr på, vi kan gøre bedre. Der er gså 1300 ejendmme i kmmunen, der ikke er tilmeldt det ffentlige klaksystem. Dette skal vi gså se på. Niels Ole Bennedsen: Scialudvalget Plitikerne er ildsjæle. Jeg er rigtig glad fr, at Anders er med i Landdistriktsudvalget et mråde, der er meget fkus på i det nye byråd. Brgmesteren gik til valg på en at skabe en hel kmmune, hvilket gså indbefatter ydermråderne. Vi har i udvalget brug fr hjælp. Her er fkus på handicappede g scialpsykiatrien. Landdistriktsudvalget vil blive inddraget i sager, der vedrører mrådet, g de vil dermed blive inddraget så meget sm muligt. I øjeblikket er afsat midler til at give et verblik ver muligheden fr at prette beskyttede værksteder, der skal have fkus på service til mindre turistvirksmheder. F.eks. skvrensning, hjælpe til g vedligehlde seværdighederne, servicere m.m. En nyansat prjektansvarlig vil kntakte landdistriktsudvalget g turismeudbyderne på Nrdals fr at undersøge mulighederne. Der aftales med arbejdsmarkedsudvalget, at de afsætter midler til en styrket turismeindsats på Nrdals målet er at skabe småjbs til f.eks. unge mennesker. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 4

5 Der sættes mere fkus på scialpsykiatrien. Her er 4 væresteder g 12 ansatte samt ngle frivillighedsknsulenter. Jeg ser muligheder i samarbejde med eksisterende freninger. Ved budgetfrliget i 2014 blev afsat midler til øget tilgængelighed til ffentlige handicap-tiletter. Kunne man øge privat-ffentlig samarbejde? Der er lavet aftale med Skv g Naturstyrelsen m at psykisk syge hjælper med vedligehld af stierne. Vi vil tage gdt imd disse mennesker, når vi møder dem. Steffen Kleinschmidt: Reginal udvikling Dette tværgående udvalg har ingen driftspgaver, men pgaverne tildeles af andre eller der iværksættes nye tiltag. Eksempelvis har udvalget valgt at udpege 5 mråde initiativer: Nrdbrg, Sønderbrg kystturisme, samarbejde med Åbenrå/Flensbrg/Sønderbrg, samarbejde med Lillebælt (strategi fr mrådet m. Ærø g Sydfyn) g Gråsten. I Gråsten drejer det sig eksempelvis m en samlet indsats mkring Kulturlandsbyen- 6300, genåbning af sltsgartneriet g branding af mrådet via Gråsten æblet. Samarbejdet til reginen skal styrkes. Sønderbrg, Tønder, Fåbrg-Midtfyn g Åbenrå er udpeget sm ydermråder, men dette åbner p fr nye muligheder. På tværs kan skabes nye tværgående samarbejder mkring f.eks. energi, velfærdsteknlgi eller turisme / plevelsesøknmi. Målet er at tiltrække g fasthlde ffentlige uddannelser, udvikle bæredygtige strategier g tænke i energiptimering. Hvis der kmmer frslag, der går på tværs af eksisterende udvalg, er man velkmmen til at kntakte mig. 2. Indlæg v. Sille Se link på Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 5

6 3. Gruppearbejde: Gruppe 1: Iværksætteri, erhvervsdrivende indenfr f.eks. primære erhverv, frædling af fødevarer, håndværk, industri, servicefag, knsulentydelser m.m. Synliggør turismedelen g byg videre på eksisterende tilbud g best practice. Optimale netværksdækninger er en nødvendighed. Læg din handel lkalt gså kmmunen. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr Iværksætteri, erhvervsdrivende i landdistrikterne i 2020? Turisme Inspirere til nye turistfaner på internettet PtP Landbturisme sm priritet, element i kmmende turismekatalg Nedlagte gårde laves til bliger (rækkehuse) Fkus på ældre sm iværksættere Skabelse af iværksætteri indenfr ældremrådet Scialøknmiske virksmheder samler sciale initiativer med eks. Turisme Mødesteder skal tilbyde fælles regnskabshjælp mest fr små virksmheder Skabe mulighed (støtte) sciale virksmheder (scialudvalget eller arbejdsmarkedsudvalget) Støt p m fødevarefrarbejdning Større udbud af lkale fødevarer kan øge efterspørgslen Lkal service Fibernet til alle Mbildækning til alle Børnehaver med stærke frbindelser til naturen ledes af landsbylaug Bedre adgang til lån i landdistrikterne Bedre lvgivning i landdistrikterne Registrering af erhvervslkaler Tilgændelighed transprt krt sagsbehandlingstid Benyt grænseverskridende samarbejde (tysk sprg) Lempelige regler fr lkal prducerede fødevarer Masterplan fr iværksættere bredes ud g ikke kun i industrien Sammenhæng i erhvervsplitikken: Land - fødevarer (landbrug), regin Green Tech, Sønderbrg - turisme Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 6

7 Gruppe 2: Turisme Synliggørelse af det eksisterende gennem skrevne g web-baserede medier. Et krav er ptimal internetdækning i hele kmmunen. Krdinér turismeindsatsen gennem ét turist-rgan. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Udvikling af VisitSønderbrg Mbildækning ptimal Elektrniske aviser Skiltning på dansk, tysk, engelsk Digitale inftavler skal være synlige gså når flk kører ud af byen g ind i landdistrikterne Naturlegepladser Shelters på Gendarmstien Shuttlebus til Gendarmstien, fjrdbåde m.m. Afdækning af de eksisternede attraktiner Eventavis i højsæsnen Turister, sm deltagere i lkal sprtsaktiviteter Ture i bus fr turister Temature: histrie, naturvidenskab, natur, sltte m.m. Ht spts: vandring, fiskeri, surfing, cykling, eurpæiske vandreture Sparring mellem vernatningsstederne vedr. bæredygtighed Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr turisme i landdistrikterne i 2020? Frskellig lvgivning mellem landene Oplysningerne skal være på dansk, tysk g engelse Skiltning dyrt? Lvgivningen? Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 7

8 Gruppe 3: Blig, bsætning Landsbylaugene skal være velfungerende. Synligheden skal øges på freninger g aktiviteter. Fkus på fælles mødesteder g et særkende i hver landsby. Etablér en velkmstkmité i hver landsby. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Cykelstier Frit fibernet meget hurtigt Øget adgang til naturen Kllektiv / nem transprt, f.eks. delebiler Fælles aktiviteter Fælles mødested / fælleshus Særkende g identitet Aktiviteter g gde frhld fr børn g børnefamilier Mere synlige freninger Et velfungerende g synligt landsbyalug Så frskellige blig-typer sm muligt Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr blig g bsætning i landdistrikterne i 2020? Fr mange stramme regler Negativ pressemtale Lang afstand til skle g insitutiner Ressurceknaphed, stigende energipriser, ingen rdentlig fjernvarme Energi g transprt bliver fr dyrt Frslag: Bimassen bringes fra land til byen bibrændsel tilbage til landet Fjern det faldefærdige, vedlighld det bestående Priritering: Velfungerende g synlige landsbylaug Landsbyens særkende / identitet udpeges Mere synlige freninger, fælles mødesteder / fælleshus Velkmstkmité - mdtagenetværk frtællere - kntaktpersn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 8

9 Gruppe 4: Transprt Lad de lkale vgnmænd udføre pgaverne. Benyt flexible busstørrelser. Lav 8-tals mønstre til psamling af passagerer g knyt p på hvedfærdselsåren. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Mindre busser Lkale vgnmænd Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr transprt i landdistrikterne i 2020? Tmme busser Gruppe 5: Demkrati g aktiv medbrgerskab Åben dialg mellem beslutningstager g ffer/klient/sag er fremmende, mens manglende dialg skaber mistr, afstandtagen g negative plevelser. Tillid gavner beslutningerne gså de plitiske. Vi (beflkningen) kan byde ind med nyttig viden. Mistillid virker ødelæggende Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Landsbylaug; ideelt engagement g fællesansvar Gde transprtmuligheder / infrastruktur (bus, bil, cykel) At vi alle føler behv fr at være en del af det lkale fællesskab Fælles aktiviteter fr unge g ældre Inf aktuelt g pdateret At man bliver hørt Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 9

10 Engagement Dialg (gså på daglig basis g ikke kun på strmøder) Tillid begge veje Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr demkrati g aktiv medbrgerskab i landdistrikterne i 2020? Lvgivning Pligt At brgerne bliver verhørt Landsbyerne har mange pgaver i frvejen, mængden af pgaver skal tilpasses antallet af indbyggere Penge mangel; stpper mange gde initiativer g idéer Lejere er generte g svære at aktivere i frhld til ejere aktiv medbrgskab er hæmmende, hvis det dikteres Gensidig manglende dialg skaber mistillid Gruppe 6: Livskvalitet Aktiviteter på tværs af alder. Det er vigtigt af skabe sammenhld, tryghed g at flk kmmer hinanden ved. Bevar det nære! Læg din handel lkalt gså kmmunen. Med hensyn til vedligehld g frskønnelse skal alle hjælpe til. Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Sammenhld Gdt samarbejde dialg med kmmunen Tiltrækning af liv avler liv Kvalitetsskle, gd infrastruktur Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr livskvalitet i landdistrikterne i 2020? Huller i vejene, skæve frtv Grupperinger i samfundet: by landsby Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 10

11 Priritering: Hvad kan vi gøre? Kendskab til hinanden, hilser pænt Tryghed hjælper hinanden Aktiviteter på tværs af alder g i alle aldersgrupper Sammenhld, lang dialg m. kmmunen Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Hvad kan kmmunen gøre? Bevare det nære miljø g erhverv Landsbyens udseende Kultur g pbakning bevares Gd infrastruktur g faciliteter vedligehldes Dialg med landsbyer Transprt mellem landsbyer Aktiviteter gennemføres på landet Gruppe 7: Børn g unge på landet Der bør være gde transprtmuligheder til skle g fritid. Benyt flexible busstørelser g afgangstider. Efterspørgselen i frhld til bligmassen ændres lave mindre g vedligehldelsesfrie tilbud. Gør brug af en Sluk lyset-kampagne, der kan fremme antallet af nyfødte Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: børn g unge i landdistrikterne i 2020? Gde transprtmuligheder til skle g fritid minibus / 9-persners bus kan kmbineres med ældrekørsel g fritidskørsel (samme chauffør) Ny bligmasse Gratis kmmunal nedrivning Slut lyset mtiver til flere børn Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 11

12 Hvad vil virke hæmmende fr, at vi bliver førende indenfr temaet: børn g unge i 2020? Manglende samarbejde / sammenhæng med ungdmsklubber Indkøbsbusser, ældre kørsel Erhvervskørekrt til chauffører kræver speciel tilladelse Gruppe 8: Ældre på landet Hvrledes definerer vi rdet ældre i gruppen? Hvrnår er det aldersbetinget, at der sker fraflytning? - Når børnene er flyttet - Når jbbet er afsluttet - Når kørekrtet frsvinder Lav aktiviteter sammen i interesse- g alderspdelte grupper. Udnyt hinandens interesser. Etabler fæller mødesteder. Gde internetfrbindelser er en nødvendighed Udnyt mulighederne fr kmmunal støtte til frivillighedsgrupper vær bevidst m frskelligheden i målgruppen. Definitin på ældre, den brede aldersgruppe ( prtentielle fraflyttere ):? Er det dem der ikke mere har hjemmebende børn Er det dem der ikke er i jb længere Er det dem der ikke har en bil længere Er det ældre der ikke kan få den hjælp de skal bruge måske p.g.a. dårligt helbred Hvrfr bliver ngle, trds svære ds? Kntakten til naturen g dyr er fte livsenergi til flk der br på landet (Derfr en str skam, at Nybøl Plejehjem blev lukket) Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfr emnet: ældre i landdistrikterne i 2020? Der skal sammenhld til: Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 12

13 Lav klubber fr frskellige interesser g klubber fr +45, +60.lign. Lav vandrestier der kan bruges af såvel flk med gangstativ såvel sm barnevgn. Tryghed fr ældre på landet er afhængig af stabilt mbilnet g INTERNET Støtte muligheder fr at bygge tæt ved ældre større blig eller landejendm( aftægt). Udbud af mindre bliger på landet. Støt frivillige / landsbypedeller Støt tilbud på : fællesindkøb, ffentlig / frivillig transprt, r.engøring i hjemmet, vedligehld af hus g have. 4. Årets Landsby Kære landsbybrgere g plitikere Landsbyfrum har nedsat en dmmerkmité, der skal udnævne Årets Landsby i Sønderbrg Kmmune. Kmitéen består af tre repræsentanter fra Landsbyfrum (Per K. Andersen, Mmmark, Trsten Slttved, Brunsnæs/Iller/Bushlm, Henrik Henriksen, Dyndved), 1 rep. fra SET-Sønderbrg (Mette Sehrt), 1 suppleant (Helle Jhannsen, Dynt/Skelde/Gammelgab), landdistriktskrdinatren sm sekretær (Cnnie M. Skvbjerg) g 1 rep. fra Landdistriktsudvalget (undertegnede). Jeg har fået den ære at tale på vegne af dmmerkmitéen g frtælle, hvem vi har udpeget sm Årets Landsby én meget svær pgave, da ansøgerfeltet vergik vres frventninger g viste stre kvaliteter samt vinderptentialer. Dét var meget små ting, der gjrde udslaget i sidste ende, men vi skulle finde en vinder blandt kandidaterne: Oksbøl, Stevning, Stlbr / Stlbrlykke g Tandslet. Kriterierne i år fr at blive Årets Landsby var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i Landsbyfrum. Gruppen havde bestemt, at dmmerkmitéen skulle priritere landsbyer, sm bruger kunst sm en del af udviklingen. Landsbyen skulle være gd til at bruge Infland den fælles kmmunikatinsplatfrm mellem brgere g kmmune; g endelig ville det blive højt pririteret, at landsbyen har str tilslutning til aktiviteterne i lkalmrådet. Vi har valgt at fremme dét, sm kan inspirere g virke sm en ledetråd fr alle andre lands-byer i kmmunen. Vi må gerne tænke: Bare dét var min landsby dét må vi gså kunne gøre. Dén landsby, vi har udpeget, har fasthldt dét, de har altså kernen - g udviklet sig derfra. De udviser et strt sammenhld, g magter at får alle med. Brgerne har lavet prjekter g aktiviteter ikke kun fr sig selv, men gså fr andre. Der udvises gæstfrihed g besøgende bliver budt velkmmen. Samtidig kan man læse mellem linjerne i ansøgningen, at de lkale føler sig hjemme; Stlbr / Stlbrlykke er et gdt sted at b g leve! Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 13

14 Vi kan alle tage ved lære af sætningerne: Fællesskab er nget, man arbejder sig til Fællesskab er nget, man hygger g leger sig til Fællesskab er nget, man spiser sig til Tillykke til Stlbr / Stlbrlykke, der sm bevis på prisen mdtager en vandre-skulptur, der i øjeblikket står i Ketting (tidligere udnævnt til Årets Landsby ) samt en plade, der sættes p til evig eje. Med prisen følger desuden 5000 kr., der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted. Vi takker de andre tre landsbyer fr deres bidrag g pfrdrer til, at de søger ind på titlen næste år! På vegne af dmmerkmitéen: Claus Klaris Medlem af Landdistriktsudvalget, byrådsmedlem (V) 5. Evt. Jørgen Wilkenskjeldt takkede fr det fltte fremmøde g gde, inspirerende stemning g dialg. Referat m.m lægges ud på efterfølgende. Brgermøde i Skyttehuset d. 22. april 2014 s. 14

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde

Referat. Regionsbestyrelsesmøde Referat Referat af møde i: Reginsbestyrelsen, Regin Hvedstaden Dat fr møde: 21. marts 2013 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 22. marts 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Tilde

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere