Af Irena og Per Sloth Carlsen VED MARIAGER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Irena og Per Sloth Carlsen VED MARIAGER:"

Transkript

1 Vore rofarvande udover Mariager fjord: SEJLBARE ÅER OG SØER I JYLLAND, SOM VI KENDER DEM FRA 80 ERNE OG FØRST I 90 ERNE, SAMT NOGLE OMRÅDER VI HAR ROET I UDEN FOR DANMARK Af Irena og Per Sloth Carlsen Gennem årene har vi besejlet en del åer og søer, og giver her en oversigt, der kunne være af interesse for andre, der godt kunne tænke sig også at sejle på Jyllands mange dejlige vandløb. Vi henviser i øvrigt til amternes og Skov og Naturstyrelsens opdaterede oplysninger om sejladsrestriktioner og teltpladser på deres hjemmesider. Torben Lundøs KANOTURE Danmark rundt, Høst og søn, 1996 vil vi stærkt advare mod. Bogen er ofte aldeles utroværdig og spækket med ubrugelige oplysninger om fx campingpladser op til 5 km fra det vandløb, der besejles, manglende oplysninger om forhindringer under vejs osv. Forfatteren har næppe personligt besejlet ret mange af de åløb han beskriver. Man kan komme rigtig galt afsted med ham som rejseguide. Undersøg selv markedet. Eller spørg det relevante turistkontor/ vandløbskontor i pågældende amt/region. På de store åer som fx Gudenå, Skjern å og Karup å skal der købes tilladelse til sejlads, idet åerne er beskyttede vandløb. Se hjemmesiderne. VED MARIAGER: KASTBJERG Å, sejlbar ca. 8 km. er en mindre å, der danner kommuneskel mod syd til den nye Randers kommune. Ved rimelig vandstand kan åen besejles fra Sem bro og 7 km gennem varieret kulturlandskab til den udmunder i Mariager fjord ved Åmølle. Regn med sandbanker flere steder. Sjovt lille vandløb, når der er vand nok. GLENSTRUP SØ syd for Hobro. Med sine 30 meter en af landets dybeste søer. Isætning ved Søbjerggård i søens sydvestlige ende, hvor der er parkering og direkte adgang fra vejen mellem Glenstrup og Vester Tørslev. Fin lille picnic tur frem og tilbage ( i alt 10 km ). HIMMERLANDSÅERNE: SKALS Å kan med lidt god vilje besejles 50 km. helt inde fra vestenden af den smalle Tjele langsø. Isætning ved campingpladsen ved Fastrup. Udløbet fra søen, der bliver til Skals å kan være lidt snurrigt at finde i sivene 6,5 km østpå, hvor søen er smallest, men vand løber jo ud der, hvor der er lavest!!. Den første, korte strækning af åløbet må man regne med at skulle vade med kajakken i fangline (store sten), men snart er der vand nok til at selv en toer foldekajak ( som vi havde dengang ) kan være der. Men ellers er der isætning ved Onsild få km. sydvest for Hobro, hvor Viborgvejen krydser åen. Åløbet bliver rigtig fint, når man passerer Lindum skov og Klejtrup. Er du startet fra Tjele langsø, 1

2 kan en dagstur afsluttes ved vejbroen mellem Hersom og Vammen. Her er der kun 4 km. at gå tilbage efter bilen. På et andet tidspunkt har vi roet resten af åen indtil Hjarbæk Fjord, hvor der kan afsluttes i Hjarbæk, hvis der da ikke er tale om begyndelsen til en tur op i Limfjordsegnene. SIMESTED Å er et dejligt lille åløb, der passer til en 25 km. dagstur. Isætning umiddelbart vest for Simested, hvor en bro krydser åen, der siden slynger sig 5 km. vestpå forbi Ålestrup, hvor den derefter løber sydover ca. 20 km. her og der med god fart gennem varierede landskaber til Hjarbæk fjord. Der kan afsluttes ved Møldrup, ved landevejsbroen, Hobro-Skive eller ved landevejsbroen 1 km. før fjorden ved Skals. Vandet i åen er ret klart, så der kan bades under vejs. LINDENBORG Å kan besejles ca.30 km. fra Rebild, hvor den gamle Hobro Ålborgvej krydser åen. Kort efter start passerer man det store, kolde afløb fra Ravnkilde, der nok er det mest bemærkelsesværdige naturfænomen i det i øvrigt smukke bakkelandskab. Vi valgte at stå af ved Hadsund Ålborg landevej ved Lindenborg gods, idet resten af åløbet til udmundingen i Limfjorden forløber gennem lave enge. SØNDERUP Å er en smuk, lille å, der kan sejles 17 km. gennem kuperet landskab fra Mosbæk ved Sønderup i nærheden af afkørsel 32. Åen udmunder i Halkjær Bredning ( Limfjorden ) efter at være løbet sammen med Halkjær å ved Vegger NØRREJYSKE ÅER NØRREÅEN kan som todagestur sejles fra Brunshåb ved Viborg og de ca. 50km. til Randers. Nørreåen slynger sig dovent og langsomt gennem den brede ådal, omgivet af skov, enge og hedelandskaber. Der er flere landgangsmuligheder, idet en del veje krydser åløbet. Vi teltede ude i Skjern enge, hvor der var et hedeområde. Er der nogen at spørge, så spørg om lov. Afslut enten ved Fladbro eller ved Gudenå roklub i Randers. ALLING Å er en dagstur på ca. 25 km., der kan sejles fra Ølst, syd for Randers og forbi Gammel Estrup ved Auning, videre forbi Allingåbro til Grund fjord, der sine steder virkelig er grund. Afslut i Uggelhuse, - eller som todagestur fortsæt næste dag nordpå ad Randers fjord, der bliver ganske smuk fra Kanaløen ved Voer og nordpå til mundingen ved Udbyhøj. Der er flere bittesmå sjove, men godt skjulte jollehavne og junglelignende kanaler og bækudløb i sivskovene, hvor siv og krat lukker sig hen over hovedet på én langs fjorden. KOLINDSUND på Djursland ville have været Danmarks aller største sø, hvis den ikke var blevet tørlagt dengang indad endnu skulle vindes. Vi har sejlet en kortere strækning på sydkanalen. Der kan sejles fra Kolind på såvel Nordkanalen som Sydkanalen, hvis man kan lide at sejle i en bred afvandingsgrøft det meste af vejen. Nordkanalen og Sydkanalen mødes ved Grenås bygrænse som selve Grenåen. Det er ofte vanskeligt at komme på land i kanalerne på grund af de stejle brinker, og man skal nok spørge lodsejerne på sundgårdene, der ejer kanalerne, inden man drager afsted. Landskabet i Kolindsund er i sig selv særpræget og et besøg værd. VESTJYSKE ÅER KARUP Å, 60 km. er efter vores mening et af Jyllands smukkeste vandløb, der egner sig fint til en tredagestur fra Karup by eller Hessellund Søcamping nogle kilometer nedstrøms på venstre side ( hvor sejltilladelse bestilles ) og til Skive. Åen slynger sig gennem det smukkeste Midt-Vestjylland. Vandet er klart, så der kan bades under vejs. 2

3 STORÅEN, 65 km. er ligeledes oplagt til en fleredagestur. Vi har sejlet den fra Nybro/Ovstrup ved Aulum, Efter 5 km. begynder den at slynge sig, så man hen over adskillige kilometer den ene gang efter den anden er på vej mod kirken i Hodsager. Der er en overbæring ved Vandkraftsøen i Holstebro. Og man må ikke snyde sig selv fra at fortsætte gennem Holstebro og hele den slyngede vej til Vemb. SKJERN Å, 97 km. er Danmarks vandrigeste flod. Den udspringer på den østjyske højderyg få hundrede meter fra Gudenåens udspring. Skjern å kan som en fleredagestur sejles fra campingpladsen ved Kulsø 5 km. sv. for Nørre Snede og hele vejen tværs over Jylland til Ringkøbing fjord. Der er flere overbæringer. Det er en meget varieret oplevelse at ro Skjern å fra dens øvre løb, hvor træernes kroner efter de første søer lukker sig over ens hoveder og derefter med god fart ned ad bakke mod det fladere vestjyllands brede slyng i ådalen. Til den gamle, store flods vej ud gennem naturreservatet i Skjern enge til Ringkøbing fjord. Nu, hvor åens nedre løb er ført tilbage til det oprindelige leje, er der absolut ikke længere nogen grund til at stå af i Borris. Tag turen hele vejen ud i Ringkøbing fjord og oplev den enestående natur med den rige fugleliv. VORGOD Å, sejlbar 35 km. er en af Skjern åens bifloder. En af gangene startede vi en skjernåtur et stykke oppe i Vorgod å, der var blevet rost sådden i kanohåndbogen. Men godawdo, det skulle vi ikke have gjort, da en af dambrugsejerne strøg ind efter sit haglgevær, da vi skulle bære over ved hans dambrug. Så det var den å. ÅER I VENDSYSSEL OG THY UGGERBY Å, Vendsyssel. 72 km.vi har sejlet åen som en fin todagestur fra Ilbro lidt sv. for Hjørring og til udmundingen i Tannis bugt ved Uggerby, hvor man til slut sejler ud gennem klitlandskaberne inden mødet med æ hav. TEGÅ-HVIDBJERG Å, Thy 25 km. Hvis man alligevel er på de kanter kan dette åløb sejles fra Årup ved Snedsted ad Tegå til Ovesø, hvorefter vandløbet hedder Hvidbjerg å. Man kan stå af ved Ørum sø, som vi gjorde, eller fortsætte gennem Ørum sø og Flade sø til Krik vig. Kano og kajakhåndbogen har en helt falsk forestilling om, at Tegå kan sejles fra Sjørring. Men den del af åen må der advares mod, idet der er tale om en smal afvandingsgrøft indtil Fadersbøl, hvorfra vi sejlede den, og hvor åen derefter er en flere meter dyb reguleret grøft med en meget ubehagelig overbæring ved et dambrug undervejs indtil sammenløbet med Tegå ved Årup. Efter Årup er det en smuk tur. 3

4 GUDENÅSYSTEMET GUDENÅ FRA TØRRING TIL SILKEBORG, 86 km. Første etape af den klassiske dannelsestur ad landets længste flod. Gudenåen er godt udbygget med primitive teltpladser og diverse campingpladser hele vejen til Randers. Så har du ikke roet Gudenå, der ikke noget at betænke sig på. Der er sejladsforbud i yngletiden indtil 15. Juli i det øvre løb fra Tørring indtil Klostermølle ved Mossø. Har du et par dage, passer det ned til Klostermølle, hvorefter der går en dag gennem søerne til Silkeborg, hvis du har travlt. Der er en overbæring i det øvre løb, men der er vogne til transporten. Man skal ligeledes bære over i Ry. GUDENÅ FRA SILKEBORG TIL LANGÅ/ RANDERS, 92 km. Turen Fra Silkeborg til Tange sø er ret varieret, og søen kan byde på søgang, når vinden er i det hjørne. Vi har taget turen helt til Randers. Men det er en smag sag om man gider sejle med høje skove af tagrør på begge sider fra Langå til Fladbro og til sidst med motorvejslarm det sidste stykke til Gudenå Kajakklub i Randers. De senere år er vi stået af i Langå. Der er overbæring i Silkeborg og ved Tangeværket. SKANDERBORGSØERNE MOSSØ RY. Små 30 km. Der ligger en fin oplevelse og venter, hvis du starter fra Skanderborg og tager turen ud gennem Skanderborgsøerne og de få km. ad Tåning å til Mossø, hvor der bæres over ved mølleopdæmningen 100 m. fra søen. Mossø er en vældig imponerende vandflade med sine 10 km. og den kan godt vise tænder. Men så er der læ ved Hem Odde og trøst i den fine teltplads ved Klostermølle og en aftentur op på Sukkertoppen med den storslåede udsigt. Der findes glimrende å-kort over hele Gudenåsystemet med distancer, teltpladser og seværdigheder under vejs. ÅER I SØNDERJYLLAND og Sydslesvig KONGEÅ, sejlbar 46 km. Vi har prøvet Kongeåen fra Foldingbro syd for Brørup, men opgav lettere frustrerede ved Villebøl, da det ikke var til at komme i land noget sted p.g.a. elektriske hegn. GRAM Å - RIBE Å ca. 25 km. var derimod en fin oplevelse fra Gram gennem øde landskaber, til den løber sammen med Gelså og bliver til Ribe å, der slutter som opdæmmet sø ved Ribe by. Fra åhavnen kan der fortsættes gennem Ribemarsken ud til udløbet ved Kammerslusen. TRENE.Vi har været på en dagstur på Trene i Sydslesvig sammen foreningen af tyske kajakindividualister (!!! ) der holdt årstræf i Friedrichstadt. Åen slynger sig gennem et smukt kulturlandskab indtil den ved den meget seværdige marskby, Friedrichstadt, løber sammen med Ejderen. SKANDINAVIEN NORGE HARDANGERVIDDEN i NORGE byder på en del større søer, man kan sejle på. Jeg ( Per ) har krydset dette polare højfjeldsplateau i foldekajak fra øst til vest og retur for år tilbage. Turen, der hen over knap to uger tilsammen var en ganske overordentlig flot naturoplevelse og ganske overordentlig endnu mere strabadsiøs på grund af tunge overbæringer og opadroning gennem stryg ca. 200 højdemeter, kan næppe anbefales til andre i sin helhed, da det umulige altså med min 4

5 makker og jeg er gjort som noget, der skulle prøves en gang for alle i Læs evt. min samlede turberetning fra dengang. Se turberetninger. Men ro fx med telt, trangia mad og myggenet i kanonflot natur på søerne ovenfor Rjukan med udgangspunkt i det lille hyttested med cafe, Kalhovd, øverst i Breidsetdalen. Her finder du et sejlbart højfjeldsparadis for den, der vil væk fra al ting og være i uforstyrret natur. Søerne Kalhovdfjorden, Mårvatnet, Grytefjorden og Gøystvatnet er sammenhængende søflader hver især af ca. Mossøs størrelse i 1100 m. højde, og med polart højfjeld omkring. Og så kan de hver for sig være udgangspunkt for fodture længere ind på vidden, der er Nordeuropas største fjeldplateau i over 1000 meters højde. Du kan telte alle steder, og søerne er helt rent badevand. MØSSVATN i 900 m. højde er en meget stor og spændende sø i den sydlige udkant af Hardangervidden. Den kan nås fra hovedvej 37 ved Skinnarbu ca. 15 km sv. for Rjukan. Søen er næsten 50 km. lang. Den starter som to ret store arme, der siden samler sig til en lang og relativt smal sø med store slyng, der fører skarpt og dybt ind i den vildeste og mest øde og ubefærdede del af vidden mellem stejle sneklædte tinder. Et indhav, der er enhver havkajakroer værdig. SVERIGE DALSLAND i Sverige mellem søen Vänaren og den norske grænse er et andet meget attraktivt rofarvand. Ikke nær så øde som Norge, men med en perlerække af sammenhængende søer eller sødrag med sjove sluseovergange imellem. Start fx ved Bengtsfors og ro op gennem Lelången og videre op i Foxen ved norgesgrænsen og øst og sydover tilbage til Bengtsfors ad den række af smalle og eventyrligt smukke søer mellem klipper og skov. ORUST og TJØRN. De to større øer på Sveriges vestkyst lidt nord for Göteborg, so jeg roede omkring for 20 år siden, husker jeg ikke detaljeret. Men Orust er en ret yndet udfordring til danske havkajakroere, der vil tættere på noget, der ligner beskyttet skærgård og store havdønninger og tilbageslagsbølger. På Århus Havkajakklubs hjemmeside er der en fin ny turberetning fra en tur omkring Orust, som er detaljeret og giver et godt indtryk, så læs om disse øer der. ST. ANNA er et stort skærgårdsområde på Sveriges østkyst ud for Valdemarsvik. St. Anna er en fjeldmark til søs med tusindvis af øer og skær, hvoraf den ydre skærgård slutter en lille snes kilometer ud for kysten. Et vidunderligt og uudtømmeligt område for os kajakroere, der kan færdes alle steder, mens lystsejlerne næppe vover sig bort fra den markerede rute mellem skær og grunde. Ikke mere snak, men læs også min turberetning fra St. Anna under Turberetninger. TJEKKISKE FLODER VLTAVA ( MOLDAU ), der udspringer i Bøhmerwald helt nede ved Østrigs grænse og derefter flyder hele vejen op gennem Tjekkiets dejlige natur og smukke, gamle byer og gennem Prag til sammenløbet med Elben i Nordtjekkiet OG BIFLODERNE LUZNICE OG OTAVA er flere sommerferiture værd. Roning på floderne har lange og stolte traditioner i Tjekkiet Friluftslivet ved de tjekkiske floder er langt mere udbygget med teltpladser af forskellig standart og højt detaljerede flodguider, der minutiøst med tegninger viser, hvordan man bedst slipper gennem stryg og overløb. Der er mange muligheder for at leje kanoer til fleredagesture på floderne. En beskrivelse vil her føre for vidt, men vil du have kvalificerede råd, så ring til fru Irena, ( ), der har plasket rundt på tjekkiske floder siden sin barndom. 5

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

FAKTAbox. Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074

FAKTAbox. Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074 FAKTAbox Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074 Indsamlingsperiode 10. jan 08 til 14. jan 08 Vægtning Der er vægtet på køn, alder

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten!

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! Vandring for alle 5 eller 6 dage Kombitur: Både vandre- og turisttur. Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! På begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet ligger en fælles nationalpark, hvor den

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 2 på Tour En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 Klokken er få sekunder i 12, lørdag på Skanderborg Sø. Et felt af K2-kajakker ligger ved startlinjen. Pagajerne er klar til første

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Velkommen til sejlads på Susåen

Velkommen til sejlads på Susåen Velkommen til sejlads på Susåen Sejlads på Susåen er til glæde for mange mennesker. I gennemsnit foretages ca. 12.000 kanoture hver sæson. Det betyder, at over 25.000 personer bliver mange naturoplevelser

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 15.02.11 I kolonihaverne stod vandet så højt at man kunne sejle i kajak på vejene og i haverne. Oversvømmelsen i januar 2011 I

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Mors rundt i havkajak 2015

Mors rundt i havkajak 2015 Mors rundt i havkajak 2015 Vi havde besluttet os for at forsøge at nå rundt om Mors i vores havkajakker. Spørgsmålet var - hvor meget tid vi skulle afsætte. Vi havde læst og undersøgt, hvad vi kunne finde

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

ST. ANNA SKÆRGÅRD 2002

ST. ANNA SKÆRGÅRD 2002 ST. ANNA SKÆRGÅRD 2002 Af Per Sloth Carlsen Min kone og jeg er et par over-tresåringer med hang til vild natur i bjerge, på floder og nu også på havet. Vi havde købt en hurtig belgisk toerkajak sidste

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Dalslands kanal. Dalslands kanal. Sommetider er rejsen vigtigere end at nå frem... http://www.dalslandskanal.se

Dalslands kanal. Dalslands kanal. Sommetider er rejsen vigtigere end at nå frem... http://www.dalslandskanal.se På tur med Beagle Dalslands kanal Dalslands kanal Sommetider er rejsen vigtigere end at nå frem... http://www.dalslandskanal.se Transprortsejlads Efterhånden er en del af vore sommertogter gået nordpå,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

+ + + 10.000 kr. extra hver måned!

+ + + 10.000 kr. extra hver måned! + + + 10.000 kr. extra hver måned! LÆS MERE OM NÆSTE VIP-TUR PÅ MARIAGERFJORD.COM 2 Har du brug for at vide mere om vores dejlige områder i Mariagerfjord eller næste VIP-tur? Så kontakt os gerne: Erhvervsdirektør

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Indhold. Ud på åen 3 Naturen og åen 4-5 Dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13

Indhold. Ud på åen 3 Naturen og åen 4-5 Dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13 Indhold Ud på åen 3 Naturen og åen 4-5 Dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13 Kortopslag: Kongeå 14-17 Gram Å - Fladså 18-21 Gels Å 22-25 Brede Å 26-31 Vidå - Hvirlå 32-35 Grønå 36-39

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Hamborg. Oaser ved storbyen..

Hamborg. Oaser ved storbyen.. Vandring for alle 3 eller 4 dage Vandring for alle klassisk. Hamborg. Oaser ved storbyen.. Hamborg er uden tvivl den nordtyske hovedstad, og byen er så betydningsfuld, at den har bevaret sin status som

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Indhold Ud på åen 3 naturen og åen 4-5 dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13

Indhold Ud på åen 3 naturen og åen 4-5 dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13 Indhold Ud på åen 3 naturen og åen 4-5 dyre- og plantelivet langs åen 6-9 Råd om kanosejlads 10-13 Kortopslag: Gram Å - Fladså 14-17 Gels Å 18-21 Brede Å 22-27 Vidå - hvirlå 28-31 Grønå 32-35 Sønderå 36-39

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 12. november 2013 kl. 15.00 17.00, Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl. 15.00 15:05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Kysten Kysten med mange gemmesteder Aalbæk Havn Bratten Strand Hirsholmene Jerup Strand Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Rugholm Å Strandby Enge Strandby Havn Voerså Havn De

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Roferie i Sverige - mellem Stockholm og Karlsborg

Roferie i Sverige - mellem Stockholm og Karlsborg Roferie i Sverige - mellem Stockholm og Karlsborg Geert Cederkvist, august 2014 Optakten Før dette års sommerferie havde Mette og jeg snakket om at bruge noget af ferien på at ro havkajak ved Fyn, men

Læs mere