Af Irena og Per Sloth Carlsen VED MARIAGER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Irena og Per Sloth Carlsen VED MARIAGER:"

Transkript

1 Vore rofarvande udover Mariager fjord: SEJLBARE ÅER OG SØER I JYLLAND, SOM VI KENDER DEM FRA 80 ERNE OG FØRST I 90 ERNE, SAMT NOGLE OMRÅDER VI HAR ROET I UDEN FOR DANMARK Af Irena og Per Sloth Carlsen Gennem årene har vi besejlet en del åer og søer, og giver her en oversigt, der kunne være af interesse for andre, der godt kunne tænke sig også at sejle på Jyllands mange dejlige vandløb. Vi henviser i øvrigt til amternes og Skov og Naturstyrelsens opdaterede oplysninger om sejladsrestriktioner og teltpladser på deres hjemmesider. Torben Lundøs KANOTURE Danmark rundt, Høst og søn, 1996 vil vi stærkt advare mod. Bogen er ofte aldeles utroværdig og spækket med ubrugelige oplysninger om fx campingpladser op til 5 km fra det vandløb, der besejles, manglende oplysninger om forhindringer under vejs osv. Forfatteren har næppe personligt besejlet ret mange af de åløb han beskriver. Man kan komme rigtig galt afsted med ham som rejseguide. Undersøg selv markedet. Eller spørg det relevante turistkontor/ vandløbskontor i pågældende amt/region. På de store åer som fx Gudenå, Skjern å og Karup å skal der købes tilladelse til sejlads, idet åerne er beskyttede vandløb. Se hjemmesiderne. VED MARIAGER: KASTBJERG Å, sejlbar ca. 8 km. er en mindre å, der danner kommuneskel mod syd til den nye Randers kommune. Ved rimelig vandstand kan åen besejles fra Sem bro og 7 km gennem varieret kulturlandskab til den udmunder i Mariager fjord ved Åmølle. Regn med sandbanker flere steder. Sjovt lille vandløb, når der er vand nok. GLENSTRUP SØ syd for Hobro. Med sine 30 meter en af landets dybeste søer. Isætning ved Søbjerggård i søens sydvestlige ende, hvor der er parkering og direkte adgang fra vejen mellem Glenstrup og Vester Tørslev. Fin lille picnic tur frem og tilbage ( i alt 10 km ). HIMMERLANDSÅERNE: SKALS Å kan med lidt god vilje besejles 50 km. helt inde fra vestenden af den smalle Tjele langsø. Isætning ved campingpladsen ved Fastrup. Udløbet fra søen, der bliver til Skals å kan være lidt snurrigt at finde i sivene 6,5 km østpå, hvor søen er smallest, men vand løber jo ud der, hvor der er lavest!!. Den første, korte strækning af åløbet må man regne med at skulle vade med kajakken i fangline (store sten), men snart er der vand nok til at selv en toer foldekajak ( som vi havde dengang ) kan være der. Men ellers er der isætning ved Onsild få km. sydvest for Hobro, hvor Viborgvejen krydser åen. Åløbet bliver rigtig fint, når man passerer Lindum skov og Klejtrup. Er du startet fra Tjele langsø, 1

2 kan en dagstur afsluttes ved vejbroen mellem Hersom og Vammen. Her er der kun 4 km. at gå tilbage efter bilen. På et andet tidspunkt har vi roet resten af åen indtil Hjarbæk Fjord, hvor der kan afsluttes i Hjarbæk, hvis der da ikke er tale om begyndelsen til en tur op i Limfjordsegnene. SIMESTED Å er et dejligt lille åløb, der passer til en 25 km. dagstur. Isætning umiddelbart vest for Simested, hvor en bro krydser åen, der siden slynger sig 5 km. vestpå forbi Ålestrup, hvor den derefter løber sydover ca. 20 km. her og der med god fart gennem varierede landskaber til Hjarbæk fjord. Der kan afsluttes ved Møldrup, ved landevejsbroen, Hobro-Skive eller ved landevejsbroen 1 km. før fjorden ved Skals. Vandet i åen er ret klart, så der kan bades under vejs. LINDENBORG Å kan besejles ca.30 km. fra Rebild, hvor den gamle Hobro Ålborgvej krydser åen. Kort efter start passerer man det store, kolde afløb fra Ravnkilde, der nok er det mest bemærkelsesværdige naturfænomen i det i øvrigt smukke bakkelandskab. Vi valgte at stå af ved Hadsund Ålborg landevej ved Lindenborg gods, idet resten af åløbet til udmundingen i Limfjorden forløber gennem lave enge. SØNDERUP Å er en smuk, lille å, der kan sejles 17 km. gennem kuperet landskab fra Mosbæk ved Sønderup i nærheden af afkørsel 32. Åen udmunder i Halkjær Bredning ( Limfjorden ) efter at være løbet sammen med Halkjær å ved Vegger NØRREJYSKE ÅER NØRREÅEN kan som todagestur sejles fra Brunshåb ved Viborg og de ca. 50km. til Randers. Nørreåen slynger sig dovent og langsomt gennem den brede ådal, omgivet af skov, enge og hedelandskaber. Der er flere landgangsmuligheder, idet en del veje krydser åløbet. Vi teltede ude i Skjern enge, hvor der var et hedeområde. Er der nogen at spørge, så spørg om lov. Afslut enten ved Fladbro eller ved Gudenå roklub i Randers. ALLING Å er en dagstur på ca. 25 km., der kan sejles fra Ølst, syd for Randers og forbi Gammel Estrup ved Auning, videre forbi Allingåbro til Grund fjord, der sine steder virkelig er grund. Afslut i Uggelhuse, - eller som todagestur fortsæt næste dag nordpå ad Randers fjord, der bliver ganske smuk fra Kanaløen ved Voer og nordpå til mundingen ved Udbyhøj. Der er flere bittesmå sjove, men godt skjulte jollehavne og junglelignende kanaler og bækudløb i sivskovene, hvor siv og krat lukker sig hen over hovedet på én langs fjorden. KOLINDSUND på Djursland ville have været Danmarks aller største sø, hvis den ikke var blevet tørlagt dengang indad endnu skulle vindes. Vi har sejlet en kortere strækning på sydkanalen. Der kan sejles fra Kolind på såvel Nordkanalen som Sydkanalen, hvis man kan lide at sejle i en bred afvandingsgrøft det meste af vejen. Nordkanalen og Sydkanalen mødes ved Grenås bygrænse som selve Grenåen. Det er ofte vanskeligt at komme på land i kanalerne på grund af de stejle brinker, og man skal nok spørge lodsejerne på sundgårdene, der ejer kanalerne, inden man drager afsted. Landskabet i Kolindsund er i sig selv særpræget og et besøg værd. VESTJYSKE ÅER KARUP Å, 60 km. er efter vores mening et af Jyllands smukkeste vandløb, der egner sig fint til en tredagestur fra Karup by eller Hessellund Søcamping nogle kilometer nedstrøms på venstre side ( hvor sejltilladelse bestilles ) og til Skive. Åen slynger sig gennem det smukkeste Midt-Vestjylland. Vandet er klart, så der kan bades under vejs. 2

3 STORÅEN, 65 km. er ligeledes oplagt til en fleredagestur. Vi har sejlet den fra Nybro/Ovstrup ved Aulum, Efter 5 km. begynder den at slynge sig, så man hen over adskillige kilometer den ene gang efter den anden er på vej mod kirken i Hodsager. Der er en overbæring ved Vandkraftsøen i Holstebro. Og man må ikke snyde sig selv fra at fortsætte gennem Holstebro og hele den slyngede vej til Vemb. SKJERN Å, 97 km. er Danmarks vandrigeste flod. Den udspringer på den østjyske højderyg få hundrede meter fra Gudenåens udspring. Skjern å kan som en fleredagestur sejles fra campingpladsen ved Kulsø 5 km. sv. for Nørre Snede og hele vejen tværs over Jylland til Ringkøbing fjord. Der er flere overbæringer. Det er en meget varieret oplevelse at ro Skjern å fra dens øvre løb, hvor træernes kroner efter de første søer lukker sig over ens hoveder og derefter med god fart ned ad bakke mod det fladere vestjyllands brede slyng i ådalen. Til den gamle, store flods vej ud gennem naturreservatet i Skjern enge til Ringkøbing fjord. Nu, hvor åens nedre løb er ført tilbage til det oprindelige leje, er der absolut ikke længere nogen grund til at stå af i Borris. Tag turen hele vejen ud i Ringkøbing fjord og oplev den enestående natur med den rige fugleliv. VORGOD Å, sejlbar 35 km. er en af Skjern åens bifloder. En af gangene startede vi en skjernåtur et stykke oppe i Vorgod å, der var blevet rost sådden i kanohåndbogen. Men godawdo, det skulle vi ikke have gjort, da en af dambrugsejerne strøg ind efter sit haglgevær, da vi skulle bære over ved hans dambrug. Så det var den å. ÅER I VENDSYSSEL OG THY UGGERBY Å, Vendsyssel. 72 km.vi har sejlet åen som en fin todagestur fra Ilbro lidt sv. for Hjørring og til udmundingen i Tannis bugt ved Uggerby, hvor man til slut sejler ud gennem klitlandskaberne inden mødet med æ hav. TEGÅ-HVIDBJERG Å, Thy 25 km. Hvis man alligevel er på de kanter kan dette åløb sejles fra Årup ved Snedsted ad Tegå til Ovesø, hvorefter vandløbet hedder Hvidbjerg å. Man kan stå af ved Ørum sø, som vi gjorde, eller fortsætte gennem Ørum sø og Flade sø til Krik vig. Kano og kajakhåndbogen har en helt falsk forestilling om, at Tegå kan sejles fra Sjørring. Men den del af åen må der advares mod, idet der er tale om en smal afvandingsgrøft indtil Fadersbøl, hvorfra vi sejlede den, og hvor åen derefter er en flere meter dyb reguleret grøft med en meget ubehagelig overbæring ved et dambrug undervejs indtil sammenløbet med Tegå ved Årup. Efter Årup er det en smuk tur. 3

4 GUDENÅSYSTEMET GUDENÅ FRA TØRRING TIL SILKEBORG, 86 km. Første etape af den klassiske dannelsestur ad landets længste flod. Gudenåen er godt udbygget med primitive teltpladser og diverse campingpladser hele vejen til Randers. Så har du ikke roet Gudenå, der ikke noget at betænke sig på. Der er sejladsforbud i yngletiden indtil 15. Juli i det øvre løb fra Tørring indtil Klostermølle ved Mossø. Har du et par dage, passer det ned til Klostermølle, hvorefter der går en dag gennem søerne til Silkeborg, hvis du har travlt. Der er en overbæring i det øvre løb, men der er vogne til transporten. Man skal ligeledes bære over i Ry. GUDENÅ FRA SILKEBORG TIL LANGÅ/ RANDERS, 92 km. Turen Fra Silkeborg til Tange sø er ret varieret, og søen kan byde på søgang, når vinden er i det hjørne. Vi har taget turen helt til Randers. Men det er en smag sag om man gider sejle med høje skove af tagrør på begge sider fra Langå til Fladbro og til sidst med motorvejslarm det sidste stykke til Gudenå Kajakklub i Randers. De senere år er vi stået af i Langå. Der er overbæring i Silkeborg og ved Tangeværket. SKANDERBORGSØERNE MOSSØ RY. Små 30 km. Der ligger en fin oplevelse og venter, hvis du starter fra Skanderborg og tager turen ud gennem Skanderborgsøerne og de få km. ad Tåning å til Mossø, hvor der bæres over ved mølleopdæmningen 100 m. fra søen. Mossø er en vældig imponerende vandflade med sine 10 km. og den kan godt vise tænder. Men så er der læ ved Hem Odde og trøst i den fine teltplads ved Klostermølle og en aftentur op på Sukkertoppen med den storslåede udsigt. Der findes glimrende å-kort over hele Gudenåsystemet med distancer, teltpladser og seværdigheder under vejs. ÅER I SØNDERJYLLAND og Sydslesvig KONGEÅ, sejlbar 46 km. Vi har prøvet Kongeåen fra Foldingbro syd for Brørup, men opgav lettere frustrerede ved Villebøl, da det ikke var til at komme i land noget sted p.g.a. elektriske hegn. GRAM Å - RIBE Å ca. 25 km. var derimod en fin oplevelse fra Gram gennem øde landskaber, til den løber sammen med Gelså og bliver til Ribe å, der slutter som opdæmmet sø ved Ribe by. Fra åhavnen kan der fortsættes gennem Ribemarsken ud til udløbet ved Kammerslusen. TRENE.Vi har været på en dagstur på Trene i Sydslesvig sammen foreningen af tyske kajakindividualister (!!! ) der holdt årstræf i Friedrichstadt. Åen slynger sig gennem et smukt kulturlandskab indtil den ved den meget seværdige marskby, Friedrichstadt, løber sammen med Ejderen. SKANDINAVIEN NORGE HARDANGERVIDDEN i NORGE byder på en del større søer, man kan sejle på. Jeg ( Per ) har krydset dette polare højfjeldsplateau i foldekajak fra øst til vest og retur for år tilbage. Turen, der hen over knap to uger tilsammen var en ganske overordentlig flot naturoplevelse og ganske overordentlig endnu mere strabadsiøs på grund af tunge overbæringer og opadroning gennem stryg ca. 200 højdemeter, kan næppe anbefales til andre i sin helhed, da det umulige altså med min 4

5 makker og jeg er gjort som noget, der skulle prøves en gang for alle i Læs evt. min samlede turberetning fra dengang. Se turberetninger. Men ro fx med telt, trangia mad og myggenet i kanonflot natur på søerne ovenfor Rjukan med udgangspunkt i det lille hyttested med cafe, Kalhovd, øverst i Breidsetdalen. Her finder du et sejlbart højfjeldsparadis for den, der vil væk fra al ting og være i uforstyrret natur. Søerne Kalhovdfjorden, Mårvatnet, Grytefjorden og Gøystvatnet er sammenhængende søflader hver især af ca. Mossøs størrelse i 1100 m. højde, og med polart højfjeld omkring. Og så kan de hver for sig være udgangspunkt for fodture længere ind på vidden, der er Nordeuropas største fjeldplateau i over 1000 meters højde. Du kan telte alle steder, og søerne er helt rent badevand. MØSSVATN i 900 m. højde er en meget stor og spændende sø i den sydlige udkant af Hardangervidden. Den kan nås fra hovedvej 37 ved Skinnarbu ca. 15 km sv. for Rjukan. Søen er næsten 50 km. lang. Den starter som to ret store arme, der siden samler sig til en lang og relativt smal sø med store slyng, der fører skarpt og dybt ind i den vildeste og mest øde og ubefærdede del af vidden mellem stejle sneklædte tinder. Et indhav, der er enhver havkajakroer værdig. SVERIGE DALSLAND i Sverige mellem søen Vänaren og den norske grænse er et andet meget attraktivt rofarvand. Ikke nær så øde som Norge, men med en perlerække af sammenhængende søer eller sødrag med sjove sluseovergange imellem. Start fx ved Bengtsfors og ro op gennem Lelången og videre op i Foxen ved norgesgrænsen og øst og sydover tilbage til Bengtsfors ad den række af smalle og eventyrligt smukke søer mellem klipper og skov. ORUST og TJØRN. De to større øer på Sveriges vestkyst lidt nord for Göteborg, so jeg roede omkring for 20 år siden, husker jeg ikke detaljeret. Men Orust er en ret yndet udfordring til danske havkajakroere, der vil tættere på noget, der ligner beskyttet skærgård og store havdønninger og tilbageslagsbølger. På Århus Havkajakklubs hjemmeside er der en fin ny turberetning fra en tur omkring Orust, som er detaljeret og giver et godt indtryk, så læs om disse øer der. ST. ANNA er et stort skærgårdsområde på Sveriges østkyst ud for Valdemarsvik. St. Anna er en fjeldmark til søs med tusindvis af øer og skær, hvoraf den ydre skærgård slutter en lille snes kilometer ud for kysten. Et vidunderligt og uudtømmeligt område for os kajakroere, der kan færdes alle steder, mens lystsejlerne næppe vover sig bort fra den markerede rute mellem skær og grunde. Ikke mere snak, men læs også min turberetning fra St. Anna under Turberetninger. TJEKKISKE FLODER VLTAVA ( MOLDAU ), der udspringer i Bøhmerwald helt nede ved Østrigs grænse og derefter flyder hele vejen op gennem Tjekkiets dejlige natur og smukke, gamle byer og gennem Prag til sammenløbet med Elben i Nordtjekkiet OG BIFLODERNE LUZNICE OG OTAVA er flere sommerferiture værd. Roning på floderne har lange og stolte traditioner i Tjekkiet Friluftslivet ved de tjekkiske floder er langt mere udbygget med teltpladser af forskellig standart og højt detaljerede flodguider, der minutiøst med tegninger viser, hvordan man bedst slipper gennem stryg og overløb. Der er mange muligheder for at leje kanoer til fleredagesture på floderne. En beskrivelse vil her føre for vidt, men vil du have kvalificerede råd, så ring til fru Irena, ( ), der har plasket rundt på tjekkiske floder siden sin barndom. 5

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Camping uden vandskræk

Camping uden vandskræk Camping uden vandskræk Ikke spor vandkringlende at skifte hjulene ud med en køl. Ole Kofoed-Olsen beretter om sin franske flirt. Flodsejlads ad de franske floder og kanaler, i hvert fald sådan som vi oplevede

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a.

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Bedre Cykelruter Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

Dansk Vestindien. Med eller uden dansk rejseleder

Dansk Vestindien. Med eller uden dansk rejseleder Dansk Vestindien Med eller uden dansk rejseleder Stjernegaard Rejser i Dansk Vestindien ST. THOMAS Brewers Bay Lindberg Bay Magen's Bay Charlotte Amalie Bolongo Bay Red Hook Secret Habour Trunk Bay Annaberg

Læs mere

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere