REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58"

Transkript

1 Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf REFERAT Ordinært menighedsrådsmøde for Bellahøj og Utterslevs menighedsråd Onsdag den 25. april 2012 i Bellahøj Kirke, Lille sal fra Kl Der serveres et let måltid kl i store sal. Indkaldte: Lis Lynge, Fritz Knüppel, Lone Søgaard Ciesla, Karen Diemer, Jenny Bruun, Peter Møller Jensen, Asser Skude, Johanne Haastrup, Rikke Vedel Hansen, Thorben Dahl, Sonja Jensen, Litzie Christensen, Kirsten Ludvig, Inge Christiansen, Winnie Arnhild Blok, Gerhard Stærmose, Ulla Stærmose, Anders Holm, Karen T. Andersen Afbud: Johanne Haastrup, Peter Møller Jensen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Valg af ordstyrer 4. Udmelding fra Stiftet vedr. kirkernes fremtid Udmelding fra Kbh. Stift bliver mødets temadrøftelse Vision og strategi + profilgrupper udgår og flyttes til næste møde. Pkt. 12 Meddelelser fra kirkeværge flyttes til efter temadrøftelsen, inden pausen Godkendt. Godkendt. Thorben Dahl er ordstyrer. Beslutning fra Stiftet kom som fortrolig mail til Formanden fredag aften og pr. post lørdag. Lørdag blev anvendt til at give Menighedsrådet besked, søndag fik personalet besked. I oplægget fra Stiftet beskriver de hvorfor de ønsker at fastholde udpegelsen af lukning af Utterslev kirke, hvilke punkter der ligger til grund for fastholdelsen. Lis har kontaktet Distriktsforeningen, i håbet om de kan arbejde på at rykke den endelig beslutning frem til 1. september af hensyn til menighedsrådsvalget. Der har været stor interesse fra lokalaviser, henvendelse fra Radioavisen og Kristeligt Dagblad. De lokale aviser vil

2 støtte op om kirken. Der er 3 mulige scenarier: 1. + Høringssvar 2. Høringssvar / afvente 3. Høringssvar selv lukke Hvilke muligheder ligger der for de tre punkter. Alles meninger er vigtige. Efterfølgende uddybende diskussion vedr. de 3 scenarier: Bred enighed om at Stiftets beslutning er visionsløs og ikke stemmer overens med tidligere udmelding om at tænke kirken anderledes. Undervejs i debatten fremkom bla. forslag fra kirketjener i Utterslev om at lukke Bellahøj kirke i stedet. Beslutning: Enighed om at kæmpe for kirkens bevarelse, og lave et høringssvar med udgangspunkt at vi har 2 kirker. Der nedsættes en gruppe bestående af, Lis Lynge, Inge Christiansen, Fritz Knüppel, Lone Ciesla, Karen Diemer og Asser Skude som fremlægger et forslag til Høringssvar til næste menighedsrådsmøde. PR-strategi: Brønshøj-Husum bladet tilbyder at støtte os. Lis Lynge er interviewet til næste uges avis. Drøftelse af fordele og ulemper underskriftindsamling kontra de gode historier. Det besluttes at arbejde for de gode historier om Utterslev kirke. Skolebørn på Utterslev skole har startet underskriftindsamling. Fortsat formanden der primært udtaler sig. Vi skal overveje om der skal indkaldes til nyt sognemøde i Utterslev kirke, evt. inden den 23. maj og i samarbejde med

3 12. Meddelelser Kirkeværge skolen. Prisoverslag til konvektionsovn til Bellahøj ikke kommet endnu. Skitse fra arkitekt vedr. udendørsterrasse/bellahøj. Ikke aktuelt pt. grundet kirkens økonomi. Brandsyn: BH: Ingen bemærkninger, kun forslag til nogle enkelte ændringer. UT: kopimaskine er flyttet efter det blev påpeget at den stod ulovligt. Rebstige til organisten. Dåbsrum: må gerne benyttes, men kun med åben dør. Dortheavej: tidsplan er rykket fra 1. juni til 15. juni Projekt kirkerum/bellahøj: 1. møde afholdes 8. maj. Lyd i BH kirkesal har ikke været optimal. Sicom ønsker at høre hvordan det går med lyden. Højtaler til højre for prædikestol fungerer ikke optimalt. Det noteres. Pause 5. Personalehåndbog Den har været sendt ud tidligere til gennemlæsning. Værdigrundlaget på side 2, særligt fokusområde, sidste del blev ændret til at møder starter til tiden. Nogle skæve ting i forhold til tider for kirkelige handlinger, skal der være plads til. Vejledende tidspunkter for bisættelser er vanskeligt for Rikke idet hun har tjeneste i 3 kirker, og kan derfor ikke anbefales af Rikke. Vigtigt at der er balance i tingene. Beslutning: Ny formulering til afstand mellem kirkelige handlinger, præsenteres til menighedsrådsmødet 23. maj. Spørgsmål vedr. fleksjob: Fleksjobbevilling tilkendes mennesker med permanent nedsat arbejdsevne. Kirken bør om nogen være stedet hvor sådanne stillinger kan eksistere, hvor vi værdsætter hinanden. Godkendt.

4 6. Sognemøde Utterslev 12. april Et rigtig godt møde. Ca. 30 mennesker dukkede op. Vigtigt at give menigheden tid til at komme til orde. Der var måske lidt for megen diskussion rådsmedlemmer imellem. Udtrykt forundring over og bekymring over at torsdagskredsen ikke kan fortsætte i Utterslev. Jf. referat. Vigtigt at der også kommer fokus på, at mænd også kan komme i kirken. Risikere at der er lidt kvindeforskrækkelse. Forslag: evt, oprette en slags mandegruppe? 7. Meddelelser fra formand Nyt sognemøde: se jf. pkt. 4 Evaluering af Rikkes V. Hansens stilling sendt til PU og Biskoppen. RVH vil gerne løses for sin rolle i lokaludvalget og afløses af Johanne Haastrup. Rikke fortsætter på sidelinjen og i netværket for børne- ungearbejdet i lokalområdet, men deltager ikke længere i møderne. Vi har fået afslag på økonomisk støtte fra den fælles fond for de Københavnske Kirker til projektet med udsmykning af de studerende fra Kunstakademiet. Der kommet oplæg til finansiering af kunstprojektet på næste møde. Projekt kirkerum/bellahøj: 1. møde afholdes 8. maj. Præster og Hans er indkaldt til deltagelse i mødet. Fra rådet deltager Karen Diemer, Jenny Bruun, Lis Lynge. Efter formandens meddelelser kom der en diskussion om forretningsudvalget magt i forhold til beslutningsprocessen. Nogle føler at FU og formanden har / tager for meget magt. Nogle fremkom ikke med deres kritik på mødet, Karen Diemer var budbringer. Det blev påpeget, at FU-møder er åbne og FU inviterer gerne alle, som ønsker at følge med på nært hold. Det primære arbejde på FU-møderne er at udarbejde dagsorden til rådsmøderne, følge økonomien samt behandle personalespørgsmål. FU træffer ingen beslutninger ud over at sammensætte dagsordenen! Derefter kom der en debat om formandens måde at være formand på. Lis Lynge svarer gerne på spørgsmål, og modtager også gerne kritik, når den bliver afleveret direkte og ikke via

5 nogle. Alle i rådet opfordres til at efterlever det personalepolitiske indsatsområde - som de ansatte skal efterleve nemlig at man taler med hinanden og ikke om hinanden. Lis Lynge sluttede med at tilkendegive, at hun stiller op på egen liste til Menighedsrådsvalget og dem der værdsætter hendes måde at være formand på er velkomne på listen. 8. Økonomi Prispolitik til godkendelse Hermed godkendt efter enkelte ændringer. Se bilag. Orientering om regnskabsfunktionen i Bellahøj: De to regnskabskasser lægges sammen pr. 1. december. Det vægtes at holde regnskabet i huset. Opgaven vil alene tage en stor del af Karen Tangs tid, hvorfor at FU foreslår at kirkerne til efteråret ansætter regnskabshjælp. Hvordan præcis og til hvor mange timer er ikke endeligt afklaret. En forøget udgift. FU fremlægget et forslag til næste møde, om sammenlægningen af de 2 kasser. 9. Nyt fra øvrige udvalg: a. Jubel b. Kommunikationsudvalg Godkendelse af kvartalsrapporter: Utterslev Kvartalsrapport Godkendt Bellahøj Kvartalsrapport Godkendt. Vi bør udvise mådehold grundet den trange økonomi. Ligeledes godkendt at der ydes assistance ved kvartalsrapporter for Bellahøj Kirke. Det letter arbejdet og frigiver lidt tid for Karen Tang. a. Jubeludvalget: kommer snart med en ny folder, der beskriver de sidste aktiviteter fra nu og frem til fødselsdagen til september. Ministeren er inviteret og vi afventer svar. Underholdning til festen: Jazz-musik uden for kirken. Højmesse kl. 10 og efterfølgende reception. Kaffe og lagkage (fra menigheden). Koncert med Morten Benjamin. Derefter spisning uden for. Mad fra Tusindfryd, Fyn. Super kvalitet. 23. september. Udsmykning: 2 store altermalerier/glas. Pengene

6 skal tages fra arven. Pinselørdag - afbud fra Søren Ulrik Thomsen. De afløses af Singh & Goldschmidt. b. Kommunikationsudvalg Strategi: der bliver udarbejdet en liste sammen med Åse for PR. Kommunikationsstrategien kommer snarest. Hvis der ønskes annoncering ud over på hjemmesiden skal det godkendes af Udvalget. Åse skal kunne lukke for telefonen for at kunne koncentrere sig om redigere kirkebladet. Der tildeles 4 dage i alt for at Åse i løbet af de næste måneder kan tage sig af den ekstra opgave. Nyt referat eftersendes snarest. Opfordres til at Åse tager kontakt til Alfa-gruppe i Stiftet, der beskæftiger sig med hjemmesider og kommunikation i kirkerne. Malergruppe på kursus i en weekend til oktober. Endelig dato er ikke meldt ud endnu. Økonomi hertil behandles på næste møde. 10. Nyt fra Præster Rikke V. Hansen: Kirkehøjskole 16/17./18. november Starter kl. 17:30 i Utterslev til fællesspisning. Lone + Winnie, Litzie og Elin melder sig til at hjælpe til. Asser Skude: menighedsmøde den 2. maj. Det bliver det konstituerende møde. 3 familiehuse tildelt i uge 28 til Helsingør feriekoloni. Asser vil sammen med familien agere vært. Familier med indtægt under kr. Opfordring til rådet til at lave opsøgende arbejde for at finde familier, der opfylder kriteriet. Rikke, Asser og Hans tager til Roskilde Festival.

7 NGO Asylansøgere. Skal bla. holde en gudstjeneste. Fokus er for festivaldeltagere at opleve hvordan processen kan opleves for en asylansøger, herunder evt. det at lære et andet sprog. 30/6 8/7. Inspirationsdag Religion og samfundsansvar. Frivillighed og innovationsarbejde. Morgenandagter: Spørgsmål fra Karen Dimer om hvorfor morgenandagterne ikke går på skift, og hvorfor det ikke er præster der vikarierer for Peter. Der kommer et oplæg fra præsterne vedr. dækning af tjenesterne generelt. 11. Nyt om personalet Aktuel personalestatus Organistvikar ansættelsesudvalg: LL, KTA, Anja, Peter samt Kirsten Ludvig udgør ansættelsesudvalget. Som beskrevet i Personalehåndbogen er det fortid med de store ansættelsesudvalg, især til et vikariat som dette. 12. Evt. Takkekort fra Kirsten Engel. Anja: vi har fået tildelt penge fra lokaludvalget som nu er ført tilbage, da vi ikke modtog støtte fra udviklings/kompetencefonden. TV-Bella kommer og interviewer Lis Lynge fredag kl. 13:00 Thorben vil gerne ansøge menighedsrådet om kr. til de kommende 6 pilgrimsrejser. Rådet beder om en ansøgning og tages op på mødet til maj.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere