Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april Jeg havde for nylig en oplevelse, der bragte dette udsagn frem i min tankerække. Oplevelsen vil jeg vende tilbage til, men først lidt om udsagnet. Jeg hører til den generation, der er opvokset med og i betydeligt omfang formet af dette udsagn. Først og fremmest handler udsagnet jo om, at vi ønsker at Danmark skal være frit. Det handler også om, at der er en forpligtelse for os alle om, at Danmark skal være i en position, hvor vi selv kan bestemme (så meget som muligt), herunder, at vi skal have et forsvar, der er afskrækkende nok til, at ingen umiddelbart vil kunne løbe os over ende. Det kan vi naturligvis ikke gøre alene, så udsagnet kan også hæftes tæt på beslutningen om, at Danmark skulle være medlem af NATO. Udsagnet dækker således både den folkelige opfattelse og folkets ønsker, og så den politiske vilje til at ville skabe et samfund, herunder et forsvar, som kan dække udsagnet. Med andre ord: Udsagnet kan siges at stå for alt det, som skabte min tilværelse, og alt det, som soldaterforeningsbevægelsen også står for. Og så kan man oven i købet tillade sig at påstå, at udsagnet er indfriet. Vi har jo fået et sådan samfund, et samfund i velfærd, et samfund i fred og ikke mindst i frihed, et samfund, hvor grundlæggende ingen bliver glemt, og hvor tilværelse for langt de fleste blomstrer og giver glæde og indhold. Altså kan man sige, at udsagnet er gældende og dækkende for os alle. Og nu til min oplevelse. Jeg fik den store ære og glæde at kunne tildele Landsrådets højeste hædersbevisning til en af de soldater, der kæmpede i Sønderjylland den 9. april, en hædersmand, der tog sin soldatertilværelse alvorligt, og som var rede til at give sit liv, trods de helt umulige forhold den politiske verden havde bragt disse få danske soldater i. Vi kender alle de mange beretninger fra den kolde forårsmorgen, hvor nogle få danske soldater fik ordre til at kæmpe, og som gjorde det mod en overvældende overmagt, og hvor vi kun svagt kan forstille os, hvilke tanker om det håbløse disse brave soldater måtte have. Kort tid efter sin hjemsendelse i begyndelsen af besættelsestiden var han med til at stifte 4. Bataillons Soldaterkammerater af 9. april 1940, og han har været formand for foreningen siden 1944, og er det stadig! I sandhed en værdig repræsentant for de mange danske soldater, der desværre netop blev glemt af samfundet, der desværre aldrig rigtigt har fået samfundets tak for en behjertet indsats under helt urimelige vilkår. Det vækker stof til eftertanke, at mange af disse unge soldater har brugt det meste af deres liv på at holde sammen på de kammerater, de stred sammen med. Det vækker ikke mindst stof til eftertanke i disse tider, hvor vi jo ikke umiddelbart kan se den udenvælds fjende, men hvor vort samfund og vor tilværelse ligger under for en trussel, som måske er endnu værre, end vi så det under besættelsen. Jeg er glad og stolt over at kunne være med til at huske os alle på de unge soldater, der dengang viste os andre vejen. Side 1 af 7 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse: Nyhedsbrevets redaktion og administration: Rigensgade 9, porten th. Solagervej København K 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Juni 7. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i København 10. juni Kystartilleriforeningen Jubilarstævne Kastellet / Middelgrundsfortet 10. juni Danske Feltartilleriforeninger Repræsentantskabsmøde i Oksbøl 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 10. juni Prinsens Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Viborg 10. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Aalborg 11. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 16. juni De Blå Baretter Sommerstævne 2006 i Jægerspris 23. juni De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads 30. juni Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Bjerning-Dag Bjerning Kirkegård August 26. august Danske Gardehusarforeninger Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 26. august Sjællandske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 27. august Flere arrangører Forsvarets Dag på Kronborg Sept. 2. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilæumsstævne i Holstebro 2. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne i Nørre Uttrup 9. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted 9. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne 9. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde og 70-års fødselsdagsarrangement i Sønderborg og på Dybbøl Banke 22. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Holstebro 29. sept. Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Regimentets fødselsdag i Haderslev Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresmedalje Æresplakette Per Skou Hansen Telegraf-Regimenternes Soldaterforening 13. marts 2006 Peder Bramwell Rasmussen Danske Dragonforeningers Sammenslutning 21. april 2006 Bjarne G. Bagge Landsrådets præsident 22. april 2006 Max Nielsen Danske Livregiments Soldaterforening 22. april 2006 Paul B. Knudsen Dronningens Livreg. Soldaterforening 22. april 2006 Side 2 af 7 sider

3 Set og sket blandt gamle soldater Træn et sagde tak til Paul Knudsen På landsrådsmødet i Skive den 22. april 2006 tog Landsrådet og præsidiet afsked med præsidiemedlem Paul Knudsen, der gennem 10 år på dygtig vis har repræsenteret det nordjyske område i præsidiet. Forud lå mange års formandskab for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Og foran ligger bl.a. en bestyrelsespost i Folk & Forsvar i Nordjyllands Amt. Paul er en soldaterkammerat af dimensioner. Det mener man også i Jyske Trænregiments Soldaterforening, der i forbindelse med sit årgangsjubilæumsstævne på Hvorup Kaserne hædrede Paul og hans kone Lene med jubilarstævnets stående applaus for dygtigt arbejde for danske soldaterforeninger i almindelighed, og for den nordjyske region i særdeleshed. Gammel gæld ruster ikke - det gør medaljerne for deltagelsen i Frihedskampen heller ikke, for de findes slet ikke! Under denne overskrift bragte Berlingske Tidende den 1. maj 2006 en kommentar af pens. Generalløjtnant K.H.G. Hillingsø. Generalens artikel tager udgangspunkt i årsmødet i Frihedskampens Veteraner, og i den forbindelse skriver han bl.a.: Veteransammenkomster er altid hyggelige. Mødet med kammeraterne, snakken om de fælles grusomme oplevelser og latteren over de morsomme og tåbelige er en del af bearbejdelsen af de ubehagelige minder. I dag hedder det kriseterapi og udøves af særligt uddannede krisepsykologer, men uanset hvor gode og kompetente de måtte være, så kan de ikke frembringe resultater, der bare kommer i nærheden af dem, samværet med kammeraterne frembringer. Snakken med de øvrige veteraner gør godt, og det har man efterhånden fået øjnene op for herhjemme. Nu kan man mødes i veteran-organisationen De Blå Baretter, der også omfatter soldater, som ikke har været udsendt i FN-regi, og nu gøres der af denne noget for de veteraner, der har der svært. Det er et stort skridt på vejen, men der mangler alligevel noget. Statens officielle, uforbeholdne og synlige anerkendelse mangler. Den har man i Danmark været meget dårlig til at give de sidste 158 år. Nogle få fik ganske vist ridderkors og sølvkors under treårskrigen og i 1864, men tapperhedsmedaljer blev det ikke til, og erindringsmedaljer gør man øjensynligt ikke i her i landet. I værket Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn står der lakonisk om Medaljen for Tapperhed 1848, Medaljen for Tapper Dåd 1864 og Erindringsmedaljen af 9. april 1940: Medaljen blev ikke uddelt. Når udenlandske veteraner mødes, har de altid brystet prydet med ordner og medaljer som udtryk for deres lands synlige anerkendelse. Danske militære veteraner har også brystet prydet, men langt de fleste af medaljerne og alle ordnerne for indsatsen i kamp er udenlandske, og Frihedskampens Veteraner har slet ingen for deres indsats. Kong Christian den Tiendes erindringsmedalje for deltagelse i krigen blev bredt sagt kun givet til danske i allieret tjeneste, hvis de ikke var udsendt og måtte betragtes som danske i dansk tjeneste, og Kong Christian den Tiendes frihedsmedalje blev kun givet til danske bosat i udlandet samt til udlændinge. Selv om det aldrig er for sent at gøre en skade god igen, så må man i dag se i øjnene, at veteranerne fra Frihedskampen deler skæbne med så mange danske krigere fra Treårskrigens veteraner til dem fra træfningen ved Tuzla i Sådan er det, men det er for ringe. Vi står i gæld til dem, for de satte deres liv på spil for Danmark, og de stod side om side med de, der faldt. Side 3 af 7 sider

4 Nyhedsbrev * Juni 2006 Formandsskifte i Folk & Forsvar Folk & Forsvar afviklede lørdag 20. maj 2006 sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Landstingssalen på Christiansborg. Dagsordenen indeholdt i år et formandsskifte, idet Folk & Forsvars formand gennem de seneste 6 år, Ole Lomholt, trak sig tilbage. Ole Lomholt har dygtigt stået i spidsen i Folk & Forsvars første levetid efter fusionen mellem Værn om Danmark og det oprindelige Folk & Forsvar, og der lød da også mange anerkendende ord for indsatsen. I taler af Forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, og bestyrelsens næstformand, generalmajor Jørgen Sverker Nielsson, blev Ole Lomholt hædret for dygtigt og loyalt lederskab i organisationen. Det blev betonet, at det ikke mindst er Ole Lomholts indsats, der har bragt Folk & Forsvar frem til den position, som organisationen har i dag. I sin sidste beretning sagde Ole Lomholt bl.a.: - Jeg hører lejlighedsvis, at der ikke længere er brug for Folk & Forsvar. Ja, vi modtager endog indimellem udmeldelser med den begrundelse. Synspunktet udtrykker præcis den holdning, vi havde frygtet, at da vi ikke længere har en aktuel traditionel trussel mod Danmark, så behøver vi ikke længere kæmpe for et dansk forsvar, der kan hævde dansk suverænitet og i givet fald forsvare den. Nu skal vi jo bare have en udrykkerstyrke, der kan sendes ud, hvor der nu kan opnås parlamentarisk flertal for det. Så enkelt er det ikke! Folk & Forsvar synes ikke, at det er godt, at Danmark drager i krig med et mandats flertal i Folketinget. Det er dårlige signaler til dem, der skal sendes ud. Det er også dårligt, at der er lige så stor parlamentarisk uenighed om, hvornår styrken skal hjemtages. Det er tankevækkende, at vi som befolkning accepterer så snævre politiske beslutninger i sager, hvor vi sætter landsmænds liv og førlighed på spil i en periode, hvor vi samtidig udtrykker forventninger for nu ikke at sige krav om, at velfærdspolitiske beslutninger og folkeskoleforlig skal ske med så store parlamentariske flertal. Så længe det er situationen, er der brug for Folk & Forsvar. De styrker vi sender ud, fortjener og har krav på større national samling omkring deres mission, end vi, der bliver hjemme, har i vor velbehagsdiskussion - fastslog Ole Lomholt bl.a. i sin beretning. --- Ny formand Efter indstilling fra bestyrelsen valgte Folk & Forsvars repræsentantskab direktør Frank E. Andersen som ny formand. Frank E. Andersen er 47 år og har officersbaggrund. Han er ansat i Greve Kommune, men tiltræder fra august stillingen som skole- og fritidsdirektør i Gentofte Kommune. Den nye formand er aldersmæssigt et udtryk for den foryngelsesproces, som søges tilrettelagt i Folk & Forsvar. Dette gør sig også gældende for den nye næstformand, Claus Høegh-Guldberg. Side 4 af 7 sider

5 Repræsentantskabsmødet kunne takke en række afgående bestyrelsesmedlemmer for et fortjenstfuldt engagement, flere af dem for en mangeårig indsats, der også rækker tilbage i Værn om Danmark - tiden: Erling Christensen, Henning Mysager, Hans Christian Bjerg, Kaj Risom og Otto Lichtenberg. Den nye bestyrelse i Folk & Forsvar Frank E Andersen (formand) Nye bestyrelsesmedlemmer fra 2006: Bjarne G. Bagge (næstformand) Ulrik Kragh Claus Høegh-Guldberg (næstformand) (Kommitteret for Hjemmeværnet) Ole Lomholt (kasserer) Gitte Lillelund Bech Jørgen Sverker Nilsson (Medlem af Folketinget (V)) Per Eriksen Per Kaalund Jens Ole Løje Jensen Leif Kristensen (Landsformand for Marineforeningen) Flemming Gejl Christensen Peter H. Lynard Carsten Lind Olsen (OL-R, Sekretariatschef i Reserveofficersforeningen Steen Thulstrup HPRD) De 2 nye bestyrelsessuppleanter er amtsformændene for Folk & Forsvar i henholdsvis Århus Amt, Jens Sund, og Frederiksborg Amt, Kjel Bording Johansen. * Ny formand for Folk & Forsvars præsidium På præsidiets møde torsdag 1. juni 2006 fratrådte formanden, koncernchef Mogens Munk Rasmussen, NYKREDIT, sin funktion, og overlod straks på mødet formandshvervet til direktør Sven A. Blomberg, BRF- Kredit. I sin takketale til den afgående præsidieformand roste Folk & Forsvars netop fratrådte formand, Ole Lomholt, Mogens Munk Rasmussen for at have sat god fokus på Folk & Forsvar, og han takkede for et godt ledelsessamarbejde gennem årene. Sven A. Blomberg udtrykte sin glæde over at kunne stå i spidsen for Folk & Forsvars Præsidium og støtte op omkring arbejdet. Han nævnte, at han i alle detaljer matcher det værdigrundlag, der er det bærende i Folk & Forsvar. Kommende arrangementer Folk & Forsvars præsidium afvikler årsmøde. Mødet, der får besøg af forsvarsminister Søren Gade, afvikles efter invitation fra præsidiets formand, koncernchef Mogens Munk Rasmussen, i Nykredits Hovedcenter. Den nye bestyrelse deltager i præsidiemødet. Folk og Forsvars bestyrelse er efterfølgende indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde Folk & Forsvar i Nordjyllands amt indbyder medlemmer til at besøge Forsvars- og Garnisonsmuseet lørdag den 10. juni kl Det sker i regi af de samarbejdende foreninger på Aalborg Kaserner. Der bliver mulighed for rundvisning på museet. Endvidere fremviser Militærkøretøjsforeningen de gamle biler fra Pris: voksne 45 kr. Foreningerne betaler for børn op til 14 år. Klik eventuelt ind på og Kontakt: Paul Knudsen, tlf eller Gert Bøjer Jensen tlf Folk & Forsvar i de skandinaviske lande holder konference i Norge. Den danske delegation fra FOV er suppleret med næstformanden i Folk & Forsvars bestyrelse Claus Høegh-Guldberg. Side 5 af 7 sider

6 Flyvevåbnet afholder Air Show på Flyvestation SKRYDSTRUP kl Fly i luft og udstillet, demonstrationer, militære og civile stande. Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt har udstillingsstand og medlemshvervning Danmarks-Samfundet markerer Valdemarsdag ved lokale arrangementer landet over. I København starter arrangementet i Holmens Kirke kl Årets uddeling af flag og faner forestås her af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth. Talen for flaget holdes af kulturminister Brian Mikkelsen. Efterfølgende er der faneoptog til Axeltorv. Folk & Forsvars amtsorganisationer deltager flere steder i arrangementerne Beredskabsforbundet afvikler temadag og landsrådsmøde 2006 på "Nyborg Strand". Hovedtemaerne er Beredskabsforliget efter 2006 og terrortrusler i forholdet til beredskab. Folk & Forsvar er repræsenteret med formanden Frank E. Andersen Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret aflægger officielt besøg på Bornholm. Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og organisationer til løbende at orientere Sekretariatet og Nyhedsbrevet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne. Afviklede arrangementer Forsvarspolitisk konference i Folk & Forsvar Det kommende nye beredskabsforlig trækker ud. Første til september ventes de politiske forhandlinger at komme rigtigt i gang. Årsagen hertil er bl.a. usikkerhed om hvilket nyt kommunikationssystem, der skal anvendes. Viljen til forlig blandt politikerne synes dog at være til stede, fremgik det fra de forsvarspolitiske ordførere, der var til stede på Folk & Forsvars sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 20. maj Forsvarsordførerne Karsten Nonbo, Venstre, Tom Behnke, Konservative, Per Kaalund, Socialdemokraterne samt oplægsholderne Anders Samuelsen, præsident for Beredskabsforbundet og Ulrik Kragh, Kommitteret for Hjemmeværnet, havde både vilje og gode ønsker for et kommende forlig. Ulrik Krag så gerne hjemmeværnet som en midtbanespiller i forligsperioden og roste samspillet i redningsberedskabet. Anders Samuelsen, MEP, ønskede sig frivillige i alle de nye kommuner inklusiv København og midler til Beredskabsforbundets kommunikation. Karsten Nonbo, Venstre, fortalte om det spændende europæiske samspil omkring beredskabet. Per Kaalund, Socialdemokraterne, roste også den internationale indsats og foreslog en havarikommission som nyt element i beredskabet. Tom Behnke, konservative, understregede behovet for en central radiokommunikation og uddannelse af befolkningen. Andre nyheder Ny formand for officererne Med udgangen af maj fratrådte formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), gennem 6 år, oberst Steen G. Martinussen, sin funktion. Martinussen blev ultimo 2005 pensioneret fra Forsvaret på grund af alder. Obersten har gennem sin formandsperiode været en solid støtte bag Folk & Forsvar. Ny formand for HOD er kommandør Bent Fabricius. Side 6 af 7 sider

7 Ny bog om det danske forsvar På Forlaget Aschehoug har forfatteren Søren Nørby netop udgivet bogen Det danske forsvar. Bogen er fra forlaget præsenteret således: Gennem historien har det danske forsvar kæmpet imod kendte fjender på traditionelle slagmarker. I dag er fjenden ofte ukendt og krigszonerne uklare. Det er en realitet, som Forsvaret er i fuld gang med at omstille sig til. Bogen gennemgår de forskellige redskaber, herunder våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil benytte i løsningen af fremtidens opgaver. Bogen er gennemillustreret og bærer forord af Forsvarschefen, general Jesper Helsø. Den er på 265 sider og koster kr. 329,00. Regnskabshjælp søges! Folk & Forsvars Sekretariat søger en deltidsmedarbejder som bistand til bogføring og generel økonomistyring ca. 3-5 timer pr. uge. Funktionen vil kunne bestrides som ekstrajob uden for normal arbejdstid, og evt. også af en pensioneret regnskabsuddannet etc. Nærmere informationer kan fås ved henvendelse til generalsekretær Ole Bennekou på tlf eller mail Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Side 7 af 7 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2006 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Samarbejdets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske ers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2005 Maj 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Lørdag den 16. april

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2006 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dannebrog er vort samlingsmærke

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2008 Juni Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM Det sidste møde i den koordinerende

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2008 Juli Jan Brun Andersen, præsident for Landsrådet: Vi må tage hul på en fremtidig udvikling

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Nordisk Stævne 2015 Af Uffe Uhler (tekst), Sven-Erik Bolt Magnussen og Morten Andersen (fotos)

Nordisk Stævne 2015 Af Uffe Uhler (tekst), Sven-Erik Bolt Magnussen og Morten Andersen (fotos) Nordisk Stævne 2015 Af Uffe Uhler (tekst), Sven-Erik Bolt Magnussen og Morten Andersen (fotos) Nordisk Stævne er navnet på det træf, hvor soldaterkammerater fra Danmark, Sverige, Norge og Finland hvert

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2006 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Bør vi redefinere soldaterforeningernes

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2007 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 2 2009 Februar Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk Soldaterlegatet er nu klar

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler I år blev den 5. september en god og veltilrettelagt flagdag for os fra soldaterforeningerne, så vi kunne hædre vores soldater og veteraner med vores

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2007 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere