Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april Jeg havde for nylig en oplevelse, der bragte dette udsagn frem i min tankerække. Oplevelsen vil jeg vende tilbage til, men først lidt om udsagnet. Jeg hører til den generation, der er opvokset med og i betydeligt omfang formet af dette udsagn. Først og fremmest handler udsagnet jo om, at vi ønsker at Danmark skal være frit. Det handler også om, at der er en forpligtelse for os alle om, at Danmark skal være i en position, hvor vi selv kan bestemme (så meget som muligt), herunder, at vi skal have et forsvar, der er afskrækkende nok til, at ingen umiddelbart vil kunne løbe os over ende. Det kan vi naturligvis ikke gøre alene, så udsagnet kan også hæftes tæt på beslutningen om, at Danmark skulle være medlem af NATO. Udsagnet dækker således både den folkelige opfattelse og folkets ønsker, og så den politiske vilje til at ville skabe et samfund, herunder et forsvar, som kan dække udsagnet. Med andre ord: Udsagnet kan siges at stå for alt det, som skabte min tilværelse, og alt det, som soldaterforeningsbevægelsen også står for. Og så kan man oven i købet tillade sig at påstå, at udsagnet er indfriet. Vi har jo fået et sådan samfund, et samfund i velfærd, et samfund i fred og ikke mindst i frihed, et samfund, hvor grundlæggende ingen bliver glemt, og hvor tilværelse for langt de fleste blomstrer og giver glæde og indhold. Altså kan man sige, at udsagnet er gældende og dækkende for os alle. Og nu til min oplevelse. Jeg fik den store ære og glæde at kunne tildele Landsrådets højeste hædersbevisning til en af de soldater, der kæmpede i Sønderjylland den 9. april, en hædersmand, der tog sin soldatertilværelse alvorligt, og som var rede til at give sit liv, trods de helt umulige forhold den politiske verden havde bragt disse få danske soldater i. Vi kender alle de mange beretninger fra den kolde forårsmorgen, hvor nogle få danske soldater fik ordre til at kæmpe, og som gjorde det mod en overvældende overmagt, og hvor vi kun svagt kan forstille os, hvilke tanker om det håbløse disse brave soldater måtte have. Kort tid efter sin hjemsendelse i begyndelsen af besættelsestiden var han med til at stifte 4. Bataillons Soldaterkammerater af 9. april 1940, og han har været formand for foreningen siden 1944, og er det stadig! I sandhed en værdig repræsentant for de mange danske soldater, der desværre netop blev glemt af samfundet, der desværre aldrig rigtigt har fået samfundets tak for en behjertet indsats under helt urimelige vilkår. Det vækker stof til eftertanke, at mange af disse unge soldater har brugt det meste af deres liv på at holde sammen på de kammerater, de stred sammen med. Det vækker ikke mindst stof til eftertanke i disse tider, hvor vi jo ikke umiddelbart kan se den udenvælds fjende, men hvor vort samfund og vor tilværelse ligger under for en trussel, som måske er endnu værre, end vi så det under besættelsen. Jeg er glad og stolt over at kunne være med til at huske os alle på de unge soldater, der dengang viste os andre vejen. Side 1 af 7 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse: Nyhedsbrevets redaktion og administration: Rigensgade 9, porten th. Solagervej København K 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Juni 7. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i København 10. juni Kystartilleriforeningen Jubilarstævne Kastellet / Middelgrundsfortet 10. juni Danske Feltartilleriforeninger Repræsentantskabsmøde i Oksbøl 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 10. juni Prinsens Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Viborg 10. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Aalborg 11. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 16. juni De Blå Baretter Sommerstævne 2006 i Jægerspris 23. juni De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads 30. juni Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Bjerning-Dag Bjerning Kirkegård August 26. august Danske Gardehusarforeninger Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 26. august Sjællandske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 27. august Flere arrangører Forsvarets Dag på Kronborg Sept. 2. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilæumsstævne i Holstebro 2. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne i Nørre Uttrup 9. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted 9. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne 9. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde og 70-års fødselsdagsarrangement i Sønderborg og på Dybbøl Banke 22. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Holstebro 29. sept. Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Regimentets fødselsdag i Haderslev Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresmedalje Æresplakette Per Skou Hansen Telegraf-Regimenternes Soldaterforening 13. marts 2006 Peder Bramwell Rasmussen Danske Dragonforeningers Sammenslutning 21. april 2006 Bjarne G. Bagge Landsrådets præsident 22. april 2006 Max Nielsen Danske Livregiments Soldaterforening 22. april 2006 Paul B. Knudsen Dronningens Livreg. Soldaterforening 22. april 2006 Side 2 af 7 sider

3 Set og sket blandt gamle soldater Træn et sagde tak til Paul Knudsen På landsrådsmødet i Skive den 22. april 2006 tog Landsrådet og præsidiet afsked med præsidiemedlem Paul Knudsen, der gennem 10 år på dygtig vis har repræsenteret det nordjyske område i præsidiet. Forud lå mange års formandskab for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Og foran ligger bl.a. en bestyrelsespost i Folk & Forsvar i Nordjyllands Amt. Paul er en soldaterkammerat af dimensioner. Det mener man også i Jyske Trænregiments Soldaterforening, der i forbindelse med sit årgangsjubilæumsstævne på Hvorup Kaserne hædrede Paul og hans kone Lene med jubilarstævnets stående applaus for dygtigt arbejde for danske soldaterforeninger i almindelighed, og for den nordjyske region i særdeleshed. Gammel gæld ruster ikke - det gør medaljerne for deltagelsen i Frihedskampen heller ikke, for de findes slet ikke! Under denne overskrift bragte Berlingske Tidende den 1. maj 2006 en kommentar af pens. Generalløjtnant K.H.G. Hillingsø. Generalens artikel tager udgangspunkt i årsmødet i Frihedskampens Veteraner, og i den forbindelse skriver han bl.a.: Veteransammenkomster er altid hyggelige. Mødet med kammeraterne, snakken om de fælles grusomme oplevelser og latteren over de morsomme og tåbelige er en del af bearbejdelsen af de ubehagelige minder. I dag hedder det kriseterapi og udøves af særligt uddannede krisepsykologer, men uanset hvor gode og kompetente de måtte være, så kan de ikke frembringe resultater, der bare kommer i nærheden af dem, samværet med kammeraterne frembringer. Snakken med de øvrige veteraner gør godt, og det har man efterhånden fået øjnene op for herhjemme. Nu kan man mødes i veteran-organisationen De Blå Baretter, der også omfatter soldater, som ikke har været udsendt i FN-regi, og nu gøres der af denne noget for de veteraner, der har der svært. Det er et stort skridt på vejen, men der mangler alligevel noget. Statens officielle, uforbeholdne og synlige anerkendelse mangler. Den har man i Danmark været meget dårlig til at give de sidste 158 år. Nogle få fik ganske vist ridderkors og sølvkors under treårskrigen og i 1864, men tapperhedsmedaljer blev det ikke til, og erindringsmedaljer gør man øjensynligt ikke i her i landet. I værket Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn står der lakonisk om Medaljen for Tapperhed 1848, Medaljen for Tapper Dåd 1864 og Erindringsmedaljen af 9. april 1940: Medaljen blev ikke uddelt. Når udenlandske veteraner mødes, har de altid brystet prydet med ordner og medaljer som udtryk for deres lands synlige anerkendelse. Danske militære veteraner har også brystet prydet, men langt de fleste af medaljerne og alle ordnerne for indsatsen i kamp er udenlandske, og Frihedskampens Veteraner har slet ingen for deres indsats. Kong Christian den Tiendes erindringsmedalje for deltagelse i krigen blev bredt sagt kun givet til danske i allieret tjeneste, hvis de ikke var udsendt og måtte betragtes som danske i dansk tjeneste, og Kong Christian den Tiendes frihedsmedalje blev kun givet til danske bosat i udlandet samt til udlændinge. Selv om det aldrig er for sent at gøre en skade god igen, så må man i dag se i øjnene, at veteranerne fra Frihedskampen deler skæbne med så mange danske krigere fra Treårskrigens veteraner til dem fra træfningen ved Tuzla i Sådan er det, men det er for ringe. Vi står i gæld til dem, for de satte deres liv på spil for Danmark, og de stod side om side med de, der faldt. Side 3 af 7 sider

4 Nyhedsbrev * Juni 2006 Formandsskifte i Folk & Forsvar Folk & Forsvar afviklede lørdag 20. maj 2006 sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Landstingssalen på Christiansborg. Dagsordenen indeholdt i år et formandsskifte, idet Folk & Forsvars formand gennem de seneste 6 år, Ole Lomholt, trak sig tilbage. Ole Lomholt har dygtigt stået i spidsen i Folk & Forsvars første levetid efter fusionen mellem Værn om Danmark og det oprindelige Folk & Forsvar, og der lød da også mange anerkendende ord for indsatsen. I taler af Forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, og bestyrelsens næstformand, generalmajor Jørgen Sverker Nielsson, blev Ole Lomholt hædret for dygtigt og loyalt lederskab i organisationen. Det blev betonet, at det ikke mindst er Ole Lomholts indsats, der har bragt Folk & Forsvar frem til den position, som organisationen har i dag. I sin sidste beretning sagde Ole Lomholt bl.a.: - Jeg hører lejlighedsvis, at der ikke længere er brug for Folk & Forsvar. Ja, vi modtager endog indimellem udmeldelser med den begrundelse. Synspunktet udtrykker præcis den holdning, vi havde frygtet, at da vi ikke længere har en aktuel traditionel trussel mod Danmark, så behøver vi ikke længere kæmpe for et dansk forsvar, der kan hævde dansk suverænitet og i givet fald forsvare den. Nu skal vi jo bare have en udrykkerstyrke, der kan sendes ud, hvor der nu kan opnås parlamentarisk flertal for det. Så enkelt er det ikke! Folk & Forsvar synes ikke, at det er godt, at Danmark drager i krig med et mandats flertal i Folketinget. Det er dårlige signaler til dem, der skal sendes ud. Det er også dårligt, at der er lige så stor parlamentarisk uenighed om, hvornår styrken skal hjemtages. Det er tankevækkende, at vi som befolkning accepterer så snævre politiske beslutninger i sager, hvor vi sætter landsmænds liv og førlighed på spil i en periode, hvor vi samtidig udtrykker forventninger for nu ikke at sige krav om, at velfærdspolitiske beslutninger og folkeskoleforlig skal ske med så store parlamentariske flertal. Så længe det er situationen, er der brug for Folk & Forsvar. De styrker vi sender ud, fortjener og har krav på større national samling omkring deres mission, end vi, der bliver hjemme, har i vor velbehagsdiskussion - fastslog Ole Lomholt bl.a. i sin beretning. --- Ny formand Efter indstilling fra bestyrelsen valgte Folk & Forsvars repræsentantskab direktør Frank E. Andersen som ny formand. Frank E. Andersen er 47 år og har officersbaggrund. Han er ansat i Greve Kommune, men tiltræder fra august stillingen som skole- og fritidsdirektør i Gentofte Kommune. Den nye formand er aldersmæssigt et udtryk for den foryngelsesproces, som søges tilrettelagt i Folk & Forsvar. Dette gør sig også gældende for den nye næstformand, Claus Høegh-Guldberg. Side 4 af 7 sider

5 Repræsentantskabsmødet kunne takke en række afgående bestyrelsesmedlemmer for et fortjenstfuldt engagement, flere af dem for en mangeårig indsats, der også rækker tilbage i Værn om Danmark - tiden: Erling Christensen, Henning Mysager, Hans Christian Bjerg, Kaj Risom og Otto Lichtenberg. Den nye bestyrelse i Folk & Forsvar Frank E Andersen (formand) Nye bestyrelsesmedlemmer fra 2006: Bjarne G. Bagge (næstformand) Ulrik Kragh Claus Høegh-Guldberg (næstformand) (Kommitteret for Hjemmeværnet) Ole Lomholt (kasserer) Gitte Lillelund Bech Jørgen Sverker Nilsson (Medlem af Folketinget (V)) Per Eriksen Per Kaalund Jens Ole Løje Jensen Leif Kristensen (Landsformand for Marineforeningen) Flemming Gejl Christensen Peter H. Lynard Carsten Lind Olsen (OL-R, Sekretariatschef i Reserveofficersforeningen Steen Thulstrup HPRD) De 2 nye bestyrelsessuppleanter er amtsformændene for Folk & Forsvar i henholdsvis Århus Amt, Jens Sund, og Frederiksborg Amt, Kjel Bording Johansen. * Ny formand for Folk & Forsvars præsidium På præsidiets møde torsdag 1. juni 2006 fratrådte formanden, koncernchef Mogens Munk Rasmussen, NYKREDIT, sin funktion, og overlod straks på mødet formandshvervet til direktør Sven A. Blomberg, BRF- Kredit. I sin takketale til den afgående præsidieformand roste Folk & Forsvars netop fratrådte formand, Ole Lomholt, Mogens Munk Rasmussen for at have sat god fokus på Folk & Forsvar, og han takkede for et godt ledelsessamarbejde gennem årene. Sven A. Blomberg udtrykte sin glæde over at kunne stå i spidsen for Folk & Forsvars Præsidium og støtte op omkring arbejdet. Han nævnte, at han i alle detaljer matcher det værdigrundlag, der er det bærende i Folk & Forsvar. Kommende arrangementer Folk & Forsvars præsidium afvikler årsmøde. Mødet, der får besøg af forsvarsminister Søren Gade, afvikles efter invitation fra præsidiets formand, koncernchef Mogens Munk Rasmussen, i Nykredits Hovedcenter. Den nye bestyrelse deltager i præsidiemødet. Folk og Forsvars bestyrelse er efterfølgende indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde Folk & Forsvar i Nordjyllands amt indbyder medlemmer til at besøge Forsvars- og Garnisonsmuseet lørdag den 10. juni kl Det sker i regi af de samarbejdende foreninger på Aalborg Kaserner. Der bliver mulighed for rundvisning på museet. Endvidere fremviser Militærkøretøjsforeningen de gamle biler fra Pris: voksne 45 kr. Foreningerne betaler for børn op til 14 år. Klik eventuelt ind på og Kontakt: Paul Knudsen, tlf eller Gert Bøjer Jensen tlf Folk & Forsvar i de skandinaviske lande holder konference i Norge. Den danske delegation fra FOV er suppleret med næstformanden i Folk & Forsvars bestyrelse Claus Høegh-Guldberg. Side 5 af 7 sider

6 Flyvevåbnet afholder Air Show på Flyvestation SKRYDSTRUP kl Fly i luft og udstillet, demonstrationer, militære og civile stande. Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt har udstillingsstand og medlemshvervning Danmarks-Samfundet markerer Valdemarsdag ved lokale arrangementer landet over. I København starter arrangementet i Holmens Kirke kl Årets uddeling af flag og faner forestås her af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth. Talen for flaget holdes af kulturminister Brian Mikkelsen. Efterfølgende er der faneoptog til Axeltorv. Folk & Forsvars amtsorganisationer deltager flere steder i arrangementerne Beredskabsforbundet afvikler temadag og landsrådsmøde 2006 på "Nyborg Strand". Hovedtemaerne er Beredskabsforliget efter 2006 og terrortrusler i forholdet til beredskab. Folk & Forsvar er repræsenteret med formanden Frank E. Andersen Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret aflægger officielt besøg på Bornholm. Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og organisationer til løbende at orientere Sekretariatet og Nyhedsbrevet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne. Afviklede arrangementer Forsvarspolitisk konference i Folk & Forsvar Det kommende nye beredskabsforlig trækker ud. Første til september ventes de politiske forhandlinger at komme rigtigt i gang. Årsagen hertil er bl.a. usikkerhed om hvilket nyt kommunikationssystem, der skal anvendes. Viljen til forlig blandt politikerne synes dog at være til stede, fremgik det fra de forsvarspolitiske ordførere, der var til stede på Folk & Forsvars sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 20. maj Forsvarsordførerne Karsten Nonbo, Venstre, Tom Behnke, Konservative, Per Kaalund, Socialdemokraterne samt oplægsholderne Anders Samuelsen, præsident for Beredskabsforbundet og Ulrik Kragh, Kommitteret for Hjemmeværnet, havde både vilje og gode ønsker for et kommende forlig. Ulrik Krag så gerne hjemmeværnet som en midtbanespiller i forligsperioden og roste samspillet i redningsberedskabet. Anders Samuelsen, MEP, ønskede sig frivillige i alle de nye kommuner inklusiv København og midler til Beredskabsforbundets kommunikation. Karsten Nonbo, Venstre, fortalte om det spændende europæiske samspil omkring beredskabet. Per Kaalund, Socialdemokraterne, roste også den internationale indsats og foreslog en havarikommission som nyt element i beredskabet. Tom Behnke, konservative, understregede behovet for en central radiokommunikation og uddannelse af befolkningen. Andre nyheder Ny formand for officererne Med udgangen af maj fratrådte formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), gennem 6 år, oberst Steen G. Martinussen, sin funktion. Martinussen blev ultimo 2005 pensioneret fra Forsvaret på grund af alder. Obersten har gennem sin formandsperiode været en solid støtte bag Folk & Forsvar. Ny formand for HOD er kommandør Bent Fabricius. Side 6 af 7 sider

7 Ny bog om det danske forsvar På Forlaget Aschehoug har forfatteren Søren Nørby netop udgivet bogen Det danske forsvar. Bogen er fra forlaget præsenteret således: Gennem historien har det danske forsvar kæmpet imod kendte fjender på traditionelle slagmarker. I dag er fjenden ofte ukendt og krigszonerne uklare. Det er en realitet, som Forsvaret er i fuld gang med at omstille sig til. Bogen gennemgår de forskellige redskaber, herunder våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil benytte i løsningen af fremtidens opgaver. Bogen er gennemillustreret og bærer forord af Forsvarschefen, general Jesper Helsø. Den er på 265 sider og koster kr. 329,00. Regnskabshjælp søges! Folk & Forsvars Sekretariat søger en deltidsmedarbejder som bistand til bogføring og generel økonomistyring ca. 3-5 timer pr. uge. Funktionen vil kunne bestrides som ekstrajob uden for normal arbejdstid, og evt. også af en pensioneret regnskabsuddannet etc. Nærmere informationer kan fås ved henvendelse til generalsekretær Ole Bennekou på tlf eller mail Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Side 7 af 7 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev April 2008

Nyhedsbrev April 2008 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 174 November - december 2010 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Statsminister

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2008 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen,

Læs mere

www.militarypolice.dk

www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk JANUAR 2003 NR. 1 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 181 Tryksag MARCEL'S BODEGA ÅBEN HVER DAG KL. 10-05 Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66 2300 København

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2014 71. årgang Nr. 5 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger...

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 160 Juli - August 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 FOUAT junta foto

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere