Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014"

Transkript

1 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub

2 bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen Kystvænget Svendborg Næstformand Henrik Meulengracht Erikkevej 2 D 5700 Svendborg Kasserer Frantz Christensen Kystvænget Svendborg Sekretær LiseLotte Hofmann Frisch Elinevej Svendborg Ungdom Anders Lund Bakkevej 1A 5762 Vester Skerninge Kapsejlads Ledig Kontakt Kjeld formand Seniorsejlerskole Ledig Kontakt Kjeld formand Aktiviteter Lone Marling Christinedalsvej Svendborg Klubblad Tine Heide Eghavevej 41, Tåsinge 5700 Svendborg Sponsoradm. Henrik Meulengracht og hjemmeside Erikkevej 2D 5700 Svendborg Andre kontaktpersoner uden for bestyrelsen Plads- Per Pedersen Administration: Højrupvej 52, Højrup 5750 Ringe Måler: Uffe Lindhard Poul Smeds Vej Svendborg Måler: Ole Jørgensen Rantzausmindevej Svendborg Indlæg til klubbladet: Forsidefoto: Slæbestedet gøres klar til næste sæson, Foto: Tine Heide Selv om jeg må indrømme, at dette indlæg bliver skrevet på bagkanten af deadline for bladet, er vi på forkanten af sæsonen. Optimist sejlerne har haft det første planlægningsmøde og øvrige jolleudvalg har ligeledes gang i planlægningen af 2014 sæsonen. Samtidig tager planlægningen af de gode faste arrangementer form, med fastholdelse af det gode, og med plads til fornyelse. Se mere om standerhejsningen andet sted i bladet!! Sejlsportsligaen som vi jo er inviteret til at deltage i, og som vi har satset på at vores unge sejlere vil repræsentere SSS, holder planlægningsmøde en af dagene. Det bliver et spændende projekt, dels hvordan vi vil klare os, og om hele projektet fra sejlunionens side vil få den opmærksomhed der lægges op til. Noget på forkant er også vores jubilæumsår i Klubbens historie er ved at blive genopfrisket og måske genskrevet. En gruppe af medlemmer har vinteren igennem gravet i historien, og der forestår stadig er stort arbejde. Vi arbejder videre med planer om at afholde EM for optimister i 2016, og de planer drøftes intenst i denne tid. I sidste blad efterlyste vi Jeres gode forslag til yderligere festligholdelse af jubilæet. Det må vi konstatere ikke har interesse eller hvad?? Det gav i hvert fald ikke nogen reaktioner. Kan det dog passe??? Bestyrelsens beretning findes nok andet sted i bladet. Som altid slutter beretningen med en tak til alle aktive der har givet en hånd med i årets løb. Det er der bestemt grund til at gentage her, og specielt tak til Jer som er med til at trække det daglige læs, det er det, der holder klubben i gang!! Lige nu, her på forkanten af sæsonen, skal vi dog ikke glemme det umiddelbare, glæden ved den forestående sæson, når båden er klargjort og sættes i vandet, når den første frokost indtages på en af øerne, og når sommerturen skal planlægges. DET BLIVER GODT!! Rigtig god sæson, vi ses til standerhejsningen. Vh Kjeld Hansen Formand 2 3

3 Referat af ordinær generalforsamling i sss d.26/2-14 Svendborg Sunds seniorsejlere: Dirigent; Michael Petersen Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i klubblad og opslag. Driftsregnskab forelagt og godkendt (regnskabet gennemgået og fremlagt på generalforsamlingen) Svendborg Sunds Sejlklub: Dirigent: Michael Petersen Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i klubblad og opslag. Medlemmerne som var mødt op startede med at mindes et gammelt afholdt medlem af klubben. Per Glente 1. Bestyrelsens beretning og samtlige udvalgsberetninger for det forgangne år blev fremlagt af Formand Kjeld Hansen. Ingen spørgsmål eller kommentarer 2. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Frantz Christensen. Frantz påpegede, at SSS midt på året havde været nødsaget til at udskifte regnskabssystem, hvorfor de 2 opstillede regnskabsår 2013 / 2012 så lidt forskellige ud opstillingsmæssigt. Peter Heide havde en kommentar vedr. afskrivninger på fartøjer i 2013 som han påpejede var en del lavere end det forgangne år. Årsagen til den markante difference på afskrivninger fartøjer 2012 til 2013 skyldes, at det angivne beløb fartøjer m.v.for 2012 på ,- er summen af afskrivninger på fartøjer, trailere og påhængsmotorer. I 2013-regnskabet er disse tre poster angivet individuelt. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Aktivitetsplan og budget for 2014 blev gennemgået af hhv formand Kjeld Hansen og kasserer Frantz Christensen. Kjeld påpegede, at SSS står overfor en udfordring mht medlemmer. Vi mangler nye unge medlemmer. Som det ses af aktivitetsplanen blev der foreslået nye tiltag; Strandgården er med sin placering et attraktivt sted for alle aktiviteter som relaterer sig til vand (se bestyrelsens aktivitetsplan i klubbladet). 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Valg af formand. Formand Kjeld Hansen blev genvalgt. Næstformanden er ikke på valg i år 6. Valg af sekretær. Sekretæren er ikke på valg i år. 7. Valg af kasserer. Ingen stillede op til valg. Frantz Christensen tager et år mere, dog vil en del af kassererens nuværende opgaver blive uddelegeret. 8. Godkendelse af udvalgsformænd. Nuværende udvalgsformænd; Ungdom, Anders Lund, Aktivitet; Lone Marling, klubblad, Tine Heide blev godkendt. Kapsejladsudvalget ingen kandidater og der etableres derfor et udvalg ad hoc for hvert arrangement. Senior sejlerskole stadig ledig. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Ove Bonæs og Mads Kircheiner blev begge genvalgt og Uffe Lindhard blev genvalgt som suppleant. 10. Eventuelt. Årets SSS medlem som har gjort sig særlig bemærket gennem deres indsats i klubben blev Niels Arentoft (se indlæg i bladet) Anders Glente spurgte mht. tiltag vedr. SSS 150 års jubilæum i Der blev henvist til tidligere annonce i bladet og samtidig informerede formanden, at bl.a. Match Race vil blive gennemført til og med år 2016 med særlig opmærksomhed på år Ligeledes søges om afholdelse af Optimist EM i SSS i Men idéer/ forslag til afholdelse af jubilæet er meget velkomne. Peter Heide spurgte mht planer om slæbestedet og området omkring slæbestedet. Nyt slæbested samt tilretning af pontonbro gennemføres. Havnen arbejder på at flytte speedbåds slæbestedet til østhavnen, så der bliver mere plads til jollesejlerne. En container til tungt grej planlægges ligeledes at blive opstillet. Mads Kircheiner foreslog, at SSS henvender sig Vi startede sidste år, med at udpege et af vores medlemmer der på en eller anden måde markerer sig i klubben, uden vi har nogen fastlåste formler for hvem der kan udpeges. Det arbejde vi som medlemmer lægger i klubben, kan vi på ingen måde honorere på rimelig vis, men det er forhåbentlig generelt sådan, som jeg selv oplever det, at det at være med i fællesskabet omkring de forskellige aktiviteter, det at gøre noget for fællesskabet og vores gamle sejlklub, er belønning nok. Der er rigtig mange der yder en fantastisk indsats, og kigger vi bare på sidste års høje aktivitets-niveau, burde vi måske udnævne stykker, men vi har alligevel fundet én, vi syntes skal have et skulderklap og dermed udnævnes til Årets SSS er. Vi har med en person at gøre, som med sin positive udstråling tiltrækker og motiverer vores helt unge sejlere, som med en praktisk tilgang til løsning af udfordringerne hæver sig lidt over andre gode kræfter. Årets SSS er har stået klar ikke bare med en stor indsats ved ugentlige træningssejladser de senere år, men bestemt også ved afvikling af stævner. Niels, du har om nogen været krumtappen i den meget positive udvikling der har været i optimistafdelingen de senere år. Hvis man har oplevet den måde, du instruerer helt til SIMAC for evt. at få lidt nye medlemmer som evt. kunne bruge skolebådene. Det bliver nok ikke varige medlemmer, men giver aktivitet. Til slut takkede formanden sponsorer, Svendborg Kommune og bestyrelsen. Efter generalforsamlingen bød klubben traditionen tro på en gang skibberlabskovs. TH Årets medlem 2014, Niels Arntoft nye optimistsejlere på, vil ingen være i tvivl om at de unge får en succesoplevelse, og det er det som gør, at de kommer igen. Som aktiv ved stævner er du et helt naturligt samlingspunkt, der går forrest og motiverer dine omgivelser til at hjælpe med de praktiske opgaver, du jo helst kaster dig over. TILLYKKE Ud over en lille erkendtlighed har vi få lavet denne plade der ophænges i klublokalet, hvor dit navn er kommet på. Kjeld 4 5

4 En fantastisk aktiv sæson Bestyrelsens beretning Ungdomsafdelingen i SSS i 2013 Nu har vi faktisk ikke optimistjoller nok!! Op mod 25 unge sejlere har skabt liv på Strandgården sæsonen igennem. Det har været en fornøjelse at opleve så meget aktivitet. En del af sejlerne har været til stævner og deltaget i det TORM stævne vi arrangerede i SSS. Den 26. september som var sidste træningsaften i sæsonen, brugte vi til at afholde klubmesterskab for A-, B- og C-sejlerne. Vi havde flot sensommervejr og let vind, så alle kunne være med, og fik afviklet 3 gode og tætte sejladser under ledelse af Hans Jørgen Riber og undertegnede, og med trænerne Kasper Kielsgård og Andreas Juul Kjær som coach- og følgebåd. Eneste deltagende A-sejler var Asger Frisch. Vore 3 B ere fordelte sig med Christian Arntoft, Maja Flygering og Noah Cossen på henholdsvis 1., 2. og 3.-pladsen. C ernes podie bestod af Nanna Thiele, Mikkel Lindberg Rasmussen og Jacob Larsen Efter sejladserne var der fællesspisning og masser af hyggelig leg og snak, og sejlerne blev overøst med medaljer og præmier. Vi glæder os alle til næste sæson. Hobie-delen 2013 har været et begivenhedsrigt år for katamaransejlerne, med masser af sejlads og oplevelser fra Svendborg Sund over Cypern til Australien. Vi startede tidligt med træning allerede fra 6. april, og 21. april havde vi besøg af et par joller fra andre klubber til intensiv starttræning i sundet. 26. April deltog vi i TORM grand prix i Bønnerup. I løbet af foråret lykkedes det endelig for Camilla Eden og Nicklas Heide at kvalificere sig til årets YSWC, som skulle sejles på Cypern i sommerferien. Det medførte, at vi fik to SL16 til Rantzausminde, så de kunne træne i båden op til stævnet. Camilla og Nicklas kom hjem med en acceptabel 11. plads, og med den overbevisning, at træning i nyere både ville have givet endnu bedre resultater, da det viste sig at trimmet skulle være lidt anderledes end vi havde forudset. I Juli var Daniel og Nicolaj Bjørnholt til hobie wildcat VM som var en del af Travemündner Woche og kom hjem med en fornem andenplads - ikke dårligt efter at have haft jollen i ganske få måneder! Ved samme stævne deltog Søren Andersen og Mads Rahbæk i Hobie Tiger VM, hvor de fik en 15.plads. Tre hobie16 med SSSere i besætningen deltog i EM i Calgari i Italien den oktober, idet Daniel Bjørnholt og Sofie Slotsgaard vandt mesterskabet foran Trine Bentzen og Nicolaj Bjørnolt, og Benjamin Boehme og Martin Schwensen tog en fornem 8. plads. I Open klassen (som sejles uden spiler) kom Trine og Nicolaj på 9. pladsen, mens Daniel og Sofie blev 14. Imens fortsatte den mere breddeorienterede sejlads hjemme i sundet, hvor der var masser af gode oplevelser. 21. september afholdt vi klubmesterskab, som foregår ved, at der sejles i hobie16 med skiftende besætninger, og med den tvist at alle skal styre halvdelen af hver sejlads. Klubmester blev Nicklas Heide, mens sidste års mester, Martin Schwensen, senere på året bekræftede, at det ikke er nogen tilfældighed når han ligger i toppen i klubben, da han kvalificerede sig til næste års YSWC sammen med Peter Måhr fra Egensedybet sejlklub. I september havde vi 3 både til årets DM-stævne, hvor Trine Bentzen fra Horsens Sejlklub vandt DM for hobie 16 sammen med Nicolaj Bjørnholt, mens Camilla Eden og Nicklas Heide blev 4. I F18 deltog Daniel Bjørnholt sammen med Markus Nielsen, og fik en flot 4.-plads. I januar blev der afholdt hobie 16 VM i Jarvis Bay i Australien, hvor Daniel Bjørnholt sammen med den lokale Felix Grech satte sig tungt på youth klassen fra starten, mens Trine Bentzen og Nicolaj Bjørnholt blev 6er. I open havde Daniel skiftet gast og blev 15, med Trine og Nicolaj lige i hælene på 16.pladsen. Vi glæder os til at komme i gang igen, og der bli-ver allerede sejlet lidt på sundet, når vejret er til det. OK Joller OK jollesejlads har fundet indpas i SSS. Efter at Ask i flere år har sejlet alene fik han foranlediget at OK jolleklubben har stationeret en klubjolle på Strandgården. Det har giver mulighed for at interesserede kan afprøve jolletypen. Nu er der så stykker der har egen jolle. Fantastisk aktivitet. Kapsejladser/stævner: Det er fortsat ikke lykkedes, at stable et egentligt kapsejladsudvalg på benene, det har dog ikke hindret et ret højt aktivitets niveau. Der har været forskellige grupper der har arbejdet med enkelt arrangementer, og det er måske fremtidens arbejdsform i klubben? Tåsinge Rundt Mast2Keel og TuneUp Der var tænkt nyt. Efter mange år havde Gnisten trukket sig som sponsor, men vi var heldige med at få riggerfirmaet Mast2Keel som sponsor, og i kølvandet på dem kom Elvstrøm Sails Fyn med også. Der var lagt et Tuneup arrangement om lørdagen, hvor 7 besætninger fik gennemgået rig og sejl, inden eftermiddagen blev brugt på sejltrim i et fantastisk forårsvejr. Det blev en meget lærerig dag, efterfulgt af en hyggelig aften. De 30 sømil rundt om Tåsinge blev flot afviklet i frisk vind. Igen fik vi en rigtig hyggelig afslutning på Strandgården hvor ventetiden indtil resultaterne var klar gik med grillpølser og moleøl samt besigtigelse af produkterne fra Mast2Keel og Elvstrøm. Vores sponsorer havde bestemt fundet gode præmier. Aftensejladserne Aftensejladserne blev igen afviklet med sikker hånd af overdommer Susanne og hjælpedommer Irene. De har jævnligt besøg i dommertårnet, som de vist værdsætter, når gæsterne ikke blander sig for meget, og så er der noget med en havnenisse. Der var lavet 4 nye faste baner som dommerne vælger afhængig af vindretningen. Banerne ligger tæt på havnen og det blev på årsmødet aftalt at sejle videre på disse baner i Deltagerantallet ligger på omkring de stykker, og der er plads til flere!! Samlingen i klubhuset efter sejladserne er fortsat rigtigt hyggeligt og godt besøgt, og dagens kage, som dommerne uddeler, er et rigtigt godt indslag. Klubmestre 2013: 1. start: L 23 Grollen, Simon Kirk, med H-båd Sprøjt på 2. pladsen styret af Ulla Müller-Bøgh. 2. start: Scankap 99 Fridag, Kjeld Hansen, med Melges 24 Speedjob styret af John Groth. TORM Junior Grandprix Det var naturligvis med nogen spænding vi sagde ja til et så stort arrangement, hvor godt 200 joller besøgte os på Strandgården første weekend i juni. Vi må sige at der blev trukket igennem af klubbens medlemmer. Et fantastisk stort forarbejde blev bakket op af rigtig mange frivillige SSS s medlemmer, der fra tidlig morgen til sen aften, på vandet og på land knoklede og bragte succesen i hus. Vi har igen høstet stor anerkendelse fra nær og 6 7

5 fjern over vores gæstfrihed og håndtering af stævner. Vi havde under stævnet besøg af DS nye generalsekretær Mads Koltke-Olsen (tidl SSSoptimistsejler) der var meget imponeret over den ildhu der blev lagt for dagen. Svendborg Classic Regatta 2013 Svendborg Classic Regatta kører fortsat i det gode samarbejde mellem sejlklubberne og Maritimt Center. I 2013 var Nordisk Kadetstævne en del af regattaen. Kadetterne fra de nordiske lande sejlede om kap i søværnets Ynglinge på Lunkebugten torsdag og fredag, og deltagerne i Classic Regatta dystede fredag og lørdag, ligeledes på Lunkebugten. Der var en lille ændring i år, idet målgangen på kapsejladsen fra Lunkebugten til havnen, var forlagt til Christiansmindebroen, hvor der i forvejen var Matchrace Svendborg Matchrace Svendborg Det var så et nyt tiltag, hvor vi i samarbejde med KDY og Hotel Christiansminde arrangerede Matchrace ud for Christiansminde. Det var naturligvis spændende at etablere et tæt samarbejde med KDY, og vi har da også lært en del af det, som vi kan bruge i det videre samarbejde omkring dette arrangement. 8 Besætninger fra ind- og udland kæmpede om titlen, og heldigvis var der lokalt islæt i flere af besætningerne, således blev Carsten Bech fra SSS nr. 3, med Claus Nielsen(Mursten) blandt besætningen, og Maria Juhl Christensen var gast hos Lars Norbjærg der blev nr. 2. Sparekasse Cup Sparekasse Cup, som rangerer som et kredsstævne for ungdomsjoller - optimist, feva, zoom-8 og andre klasse, hvis de stiller med mindst 3 joller. Det gjorde de nu ikke i år - det blev et ganske lille stævne, med 11 C-optimister, 1 B-optimist, 2 A-optimister og 4 fevajoller. Først og fremmest vores egne sejlere, og så nogle gæster fra Thurø Sejlklub. Det blev et fint lille stævne, vi havde fantastisk sejlvejr lørdag, hvor der blev sejlet i alle klasserne, mens søndagen bød på kraftig blæst, så kun A- og B-optimisterne vågede sig på vandet, og fik afviklet to sejladser. Da vejret blot blev værre, valgte vi at holde præmieuddeling og sige tak for denne gang ved middagstid, så alle kunne nå hjem i god tid. I forbindelse med stævnet blev Maja Arntoft Flygenring som vandt blandt C-optimisterne, rykket op som B-sejlser. A/B-optimist blev vundet af Nicklas Boserup (SSS), og Christian Arntoft (SSS) som eneste B-sejler fik også en præmie for sin flotte indsats med at følge med de to mere erfarne A ere. Blandt Feva-jollerne vandt Calle Sørensen og Mathias over klubkammeraterne fra Thurø Sejlklub, som stillede med hele feva-feltet. Stor tak til alle de frivillige, som gjorde det muligt at afvikle et fint stævne for de få deltagere! Selvom det var et godt stævne, har det lille antal deltagere ført til mange overvejelser om hvordan vi skal gøre i fremtiden, for at få flere til at deltage. Af ungdomsstævnerne i fynskredsen har der været to aflysninger i år, og flere af stævnerne har ligesom os haft små felter. Med alle de sejlere der er i klubberne - både i SSS og naboklubberne er der fuld gang i optimist- og andre ungdoms-joller - må der være basis for at mødes nogle gange i sæsonen og sejle med andre unge, hvad enten det skal være kapsejlads eller noget andet. OK-Jolle Ranglistestævne Der er kommet vældig gang i OK-jollerne, efter at Ask i flere år har sejlet rundt alene, var der sidste sommer 5-6 stykker, og lige nu er antallet vist oppe på 11. De ville så gerne holde et ranglistestævne, og det skal være helt klart, at vi var betænkelige ved at indgå i endnu et arrangement. Men da det blev aftalt, at det var under mottoet keep it simple sagde vi ja. Det blev et par gode dage, og deltagerne var meget tilfredse, så de vil gerne komme igen i 2014, hvilket vi arbejder på. Seniorsejlerskolen / delebådsprojektet Sejlerskolen har ikke haft den mest aktive sæson, der har simpelthen manglet folk til at trække læsset. 3 elever har alligevel gennemført sæsonen. Delebådsprojektet fik til gengæld flere parthavere, der ser ud til at fortsætte. Sammen med Pigesejladsen om onsdagen, hvor 8-10 friske piger har sejlet kapsejlads er der god gang i H-bådene Aktivitetsudvalget Der har igen i den forløbne sæson været arrangeret Pinsetur til Ærøskøbing, med dejlig stor deltagelse. I år måtte vi side i grillhytterne, da sejlklubben var optaget, men det forløb ganske hyggeligt. Igen blev badesæsonen indledt søndag morgen, (for nogle blev den blot fortsat!) og efter badet var der en velfortjent Fernet Brancha på stranden!! Sankt Hans på Strandgården er blevet en god tradition. Et godt arrangement der bliver til i et godt samarbejde mellem de mange forskellige foreninger i lokalområdet. I år med hjælp fra de lokale spejdere, og under behørigt hensyntagen til regler for afbrænding i blæsevejr. Dageløkketuren gik slet ikke til Dageløkke, men via frokost på Korshavn til Fjællebroen, hvor Lone havde arrangeret at vi kunne få husly i sejlklubben. Det blev igen en hyggelig aften, hvor vi kunne holde øje med deltagerne i Sølvroret De få men rå, afsluttede badesæsonen søndag morgen, og efter Lones udbrud, var det nok sidste gang i 2013 hun var i vandet. Afriggermiddagen havde flot tilslutning, og var en stor succes. Det er nok ikke sidste gang den bliver rykket til sidst i oktober. I starten af november arrangerede SSS, i samarbejde med Rantzausminde Bådelaug en foredragsaften i Mærsk Træningscenter, med Christian Liebergreen. Christian var tidligere gast om onsdagen hos Lars i 806 eren, men ville så gerne sejle lidt længere. Det blev så jorden rundt alene i en Sagitta 35. Klubblad, hjemmeside og nyhedsmail Klubbladet er vigtigt. Det er det holdepunkt en del af vore medlemmer har til klubben. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i dette medie. Redaktionen har for en gangs skyld, oplevet at der var for meget stof til det seneste blad. Lad os håbe den type positive problemer fortsætter, så vi fortsat kan få 3 gode blade om året. Hjemmesiden skal gerne være der, hvor de hotte nyheder kan ses. Det kræver dog, at vi bliver bedre til at sende noget hot til webmasteren. Det kan være vores dygtige unge sejlere, der opnår gode resultater, eller oplevelser. Her er vi nok i konkurrence med Facebook, hvor der jævnligt er nyt på. Nyhedsmailen forsøges udsendt når der er noget aktuelt, og skal ses som et supplement til de øvrige nyhedsudbud fra SSS. Økonomi og struktur Klubbens driftsøkonomi er i 2013 fantastisk fin. Overskud på TORM stævnet på ca , på Matchrace på ca , Sparekasse Cup på knap giver et godt afsæt til det videre arbejde og videreudvikling af landets ældste sejlklub. Faktisk er det sådan, at vi for hvert medlem der har hjulpet til et stævne, kan putte ca. kr i klubkassen. Det er jo fantastisk. 8 9

6 Vi kan så også se, at det er sponsorindtægterne der giver overskuddet. Vores stævner løber driftsmæssigt kun lige rundt, og det gør, at vi ved planlægning af stævner fortsat skal være meget opmærksomme på omkostningerne. Nu er stævner ikke kun økonomi. Vi ser stævner som et stort aktiv for medlemmerne, der villigt stiller op, og deltager i det positive fællesskab der opstår om de opgaver der løses i forbindelse med et stævne. Samtidig er det et positivt islæt for det sportslige arbejde vi yder, og ikke mindst for klubbens image i lokalsamfundet og hos sponsorerne. Frantz vil senere gennemgå regnskabet, men vi kan allerede nu løfte sløret for at vi foretager nogle ændringer i forbindelse med kassererposten. Frantz er på valg, og en efterlysning efter en ny kandidat har ikke båret frugt. Vi har sideløbende set på en ny måde at håndtere kasserer-arbejdet på. Det er ganske enkelt blevet en for tung post til at medlemmer uden en bank- eller revisorbaggrund på rimelig vis kan løfte opgaven. Vi har derfor indgået en aftale med en betalt ekstern bogførings- og regnskabshjælp samtidig med at vi lægger mest mulig af medlemmernes tilvalgsmuligheder som jolleleje, vinterplads, optagning mv. ud på hjemmesidens tilmeldingsmodul, med samtidig betaling. Styring af medlemskartoteket placeres ligeledes uden for kassererposten, som det tidligere har været. Øvrige aktiviteter i det forløbne år Vi har for Svendborg Havn søgt LAG-midler til Tilpasning og videreudvikling af slæbested og fået tilsagn om kr Projektet løber op i ca og havn og kommunen stiller med resten. Fa. Mogens Pedersen har afgivet det laveste tilbud og opstarter arbejdet i næste uge, og forventer at være færdig inden påske. De gamle pontoner bliver genbrugt, men vi søger kommunen om midler til nye, og til udvidelse af arealet ved slæbestedet. Brugerudvalg for Rantzausminde Lystbådehavn har holdt en del møder. Desværre var der ikke økonomi / kommunal vilje til etablering af legeplads, til gengæld bliver masteskuret på havnens plads udvidet. Sydmolen er ved at blive renoveret, men vi kan desværre se mange andre steder i havnen, hvor der trænger til kraftige vedligeholdelsesarbejder. SSS er repræsenteret i brugerudvalget ved Hans Rå Andersen, Mads Kirchheiner og formanden. Der er nu et projekt i gang, hvor vi skal til at være mere aktive for at få turister til havnen, og vi ser nok ikke lige, at det er det der ligger os mest på sinde, men hører gerne om der er nogle af SSS s medlemmer der vil indgå i det arbejde. Vi har igen fået stjålet påhængsmotorer fra H-bådene. Det er altså træls, at vi skal slås med det, og have udgift til selvrisiko. Den eneste formildene omstændighed er, at vi får fuld dækning da motorerne ikke var et år gamle. Dansk Sejlunion havde 100 års jubilæum i juni måned. Det blev fejret ved en reception i Idrættens hus, hvor vi egentlig ikke havde regnet med at deltage. Det var en torsdag middag, så tidspunktet måske ikke den mest oplagte, men da SSS, som landets ældste sejlklub!! blev bedt om at holde tale, var formanden nødt til at tage turen til Brøndby. Det var et vældig fint arrangement, men ikke det store tilløbsstykke. Et nyt tiltag fra DS er Sejlsportsligaen der satses stort på, som vejen frem i dansk sejlsport. Vi er blevet inviteret som en af 12 valgte klubber, yderligere 6 er fundet ved lodtrækning og således mødes 18 klubber til 4 weekendstævner i Vi har tilbudt deltagelsen til vores unge sejlere, og skal nu have de endelige detaljer på plads. Deltagelsen koster kr , og vi har i bestyrelsen bevilliget kr , resten skal findes ved deltagerbetaling og sponsorer. Med ovenstående beretning(er) fra klubbens bestyrelse, afsluttes endnu en sæson i landets ældste sejlklub. Det er bestyrelsens håb, at beretningen giver et godt indblik i klubbens mange forskellige aktiviteter. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer og firmaer der på forskellig vis har støttet klubben. Støt sponsorerne de støtter dig!! Tak til Svendborg Kommune og Svendborg Havn for Klubblad Fælles Isætning; Standerhejsning; Elvstrøm Tune Up sejladser Tåsinge Rundt Riggerne Cup Pinsetur til Ærøskøbing Fælles tur til Dageløkke/Fjellebroen Fællesoptagning Afrigger middag godt samarbejde omkring Strandgården, klubbens drift og vores arrangementer. Stor tak fra hele bestyrelsen, til alle medlemmer der, stort som småt, har ydet klubben et bidrag i udvalg, afvikling af stævner, lugning af ukrudt, eller hvad det har været. Vi har i bestyrelsen haft en del møder i årets løb, og de er altid positive, konstruktive og også med plads til almindelig hyggesnak, og lidt god mad ind i mellem. På vegne af bestyrelsen Kjeld Hansen Formand Svendborg Sunds Sejlklub 25. februar 2014 VIGTIGE DATOER i 2014 Marts, Juni/juli, November 26. april 27. april 17. maj 18. maj 7. juni sept. 11. oktober 25. oktober (standeren tages ned sidst på eftermiddagen) For yderligere sejladser se kapsejladskalender i dette blad 10 11

7 Her kommer indlæg fra Kjeld. Det skulle have været bragt i klubbladet sidste gang, men en god historie bliver aldrig for gammel (Red.) hjem på første klasse!! Miniportræt af en trofast annoncør Havnens fiskeriartikler v. Henrik Meulengracht Scankap DM var i år (2013) i Kaløvig. Svigersøn Peter skulle egentlig sejle båden hjem søndag og mandag, men da han i sidste øjeblik blev tvangsindskrevet som gast fredag og lørdag, kunne han så ikke lige tage fri om mandagen også. Min datter Louise sprang så til, hun trængte til lidt pause i barselsorloven! Vi sejlede fra Kaløvig ved godt 18-tiden lørdag, kunne lige holde op på et skarpt krydsben sydpå, men så skralder vinden jo og maskinen må i gang. Ca lægger vi ind i Kolby Kås på Samsø, og efter en godnat-øl er det i køjen. Jeg er oppe lidt i 6, sætter slingregrej op ved Louises køje, og sejler videre sydpå for motor, det handler om at komme i læ ved Fyns Hoved, inden vinden frisker, der lover op til ms. Efter morgenmaden rummer vinden og vi stryger afsted for sejl. Ved Storebæltsbroen er vinden igen lige i snotten så på med motoren indtil vi igen kan sætte sejl. Vi anduver Rantzausminde ved tiden, godt trætte. Det var vel ikke første klasse, men det kommer nu!! Louise skal hjem med toget til Aarhus, og vil bestille pladsbillet alt udsolgt!! Efter 21 timers til tider våd og kold sejltur, er lysten til at stå op i et tog til Aarhus ikke stor, så far spenderer jo så lige en billet på 1. klasse! Da Louise skal står på toget i Odense, er det så fyldt at de ikke lukker flere ind, med mindre man har billet til 1. klasse!! Og det har man jo!!!! (Scankap) Kjeld, FRIDAG Havnens Fiskeriartikler på Jessens Mole i Svendborg har i mange år været en trofast samarbejdspartner for Svendborg Sunds Sejlklub. Både som annoncør i vores klubblad og som præmiesponsor til diverse stævner og arrangementer i sejlklubsregi. Havnens Fiskeriartikler har i endnu flere år været en karakteristisk forretning på havnefronten. Hvor mange år det reelt drejer sig om, fortaber sig ifølge butiksbestyrer Torben lidt i det uvisse. Butikken er tidligere ejet af Ring Andersen træskibsværft og har så vidt vides altid ligget i den karakteristiske flotte bygning på havnefronten. I den periode har butikken højest sandsynligt været en traditionel skibsprovianterings handel, som har suppleret datidens skibe med alskens nødvendige varer. Havnens Fiskeriartikler er i dag ejet af Niels Højlund og butikken har løbende udviklet sig og udvalget har tilpasset sig efterspørgslen, men forretningen har til alle tider bibeholdt dyder som: godt købmandskab, god service med kunden i centrum samt godt kendskab til forretningens varer. Den klassiske indretning med købmandsdisk med mange skuffer og varer alle steder er dog bibeholdt, således at forretningen i sig selv er et besøg værd. Havnens Fiskeriartikler er i dag en velassorteret bådudstyrsforretning med solide rødder i god service og branchekendskab. Forretningen fører et bredt udvalg i udstyr og sejlsportsbeklædning. Sortimentet er ikke bundet af en indkøbskæde, men breder sig blandt mange forskellige udstyrsfabrikanter. Her kan man stadig købe skruer og bolte og andet løsøre enkeltvis, og findes det du søger ikke i en af de mange skuffer, står 2 x Torben klar til at skaffe stumpen eller til at foreslå en alternativ løsning. Alt i alt er Havnens Fiskeriartikler en forretning, som med flere længder slår specielt internettetbaserede butikker på områder som: rådgivning, udvalg og ikke mindst på opfølgning, idet 2 x Torben ikke lader sig stille tilfreds med købelovgivningens mindstekrav til garanti. Her bliver der effektivt fulgt op i en grad, som imponerer. Har du behov for nyt udstyr eller inspiration, så besøg Havnens Fiskeriartikler om ikke for andet, så for at indsnuse den specielle atmosfære i butikken

8 KAPSEJLADSKALENDER 2014 Sejlads Dato Klub Deltagere Sejladsinfo TORM Grand Prix maj Faaborg Sejlklub Joller Tune UP 17. maj Svendborg Sunds Sejlklub DH Kølbåde Tåsinge Rundt 18. maj Svendborg Sunds Sejklub DH Kølbåde + TUR OK-jolle stævne maj Lundeborg Sejlklub OK-joller Classic Fyn Rundt 30. maj 1. juni Kerteminde Sejlklub DH Sail Extreme juni Kerteminde Sejlklub Joller DM Wayfarer juli Svendborg Sunds Sejlklub Wayfarer Østersø Regatta juni Svendborg Amatør Sejlklub DH + TUR + doublehandet + flerskrog Ærø Rundt 21. juni Ærø Sejlforening DH + tur Udsendes til klubberne Speed Cup juni Faaborg Sejlklub Klassebåde Guldpokal Folkebåde august Kerteminde Sejlklub Folkebåde DM Finn Joller august Kerteminde Sejlklub Finn Joller Svendborg Classic Regatta august Sejlklubberne i Svendborg Klassiske træbåde MatchRace august Svendborg Sund Sejlklub Matchracer DM Express og L august Faaborg Sejlklub Express samt L 23 Øhavet Rundt 16. august Thurø Sejlklub DH + Tur Storebæltmesterskab august Kerteminde Sejlklub Folkebåde Hyæne Race 23. august SSS Kølbåde med pigebesætning Udsendes til blubberne Tåsinge Rundt Doublehanded. 30. august Troense Bådelaug DH + Tur TUCO Cup 30. august Faaborg Sejlklub DH + flerskrog Rudkøbing Hovedsejlads 6. september Rudkøbing Sejlklub DH + TUR Skar Drej 6. september Ballen Sejlklub DH + TUR + flerskrog Distriktsmesterskab Star-Båd september Troense Bådelaug Star-Båd DM Hobie Cat september SSS Hobie Cat Rangliste OK joller september SSS OK-Joller Handicap september Svendborg amatør Sejlklub TUR Motorsejlere efter forhåndsrespit SØLVRORET Singelhanded Fyn Rundt Havets Jernmand 19. til 21. september Svendborg Amatør Sejlklub Kølbåde + flerskrog forhåndsrespit KLUBBER I DS FYNSKREDSEN: Odense Sejlklub Odense Yachtklub Sejlklubben Fjorden Odense Kerteminde Sejlklub Nyborg Sejlforening Lundeborg Sejlklub Skolerne i Oures Sejlklub Østfyns Brætsejlerklub Thurø Sejlklub Thurø Windsurfing Klub Troense Bådelaug Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Sunds Sejlklub Ballen Sejlklub Fjellebroen Sejlklub Faaborg Sejlklub Faldsled Sejl- og Motorbådsklub Rudkøbing Sejlklub Ærø Sejlforening Kiteboarding Danmark Tilmelding: Se klubbernes hjemmeside 14 15

9 en sejlerdrøm Om at sejle jorden rundt helt alene FÆLLES SØSÆTNING Tilmeldingsfrist 21. april Foredrag af Christian Liebergreen I november afholdt SSS i samarbejde med Rantzausminde Bådelaug foredrag med jordomsejleren Christian Liebergren på Maersk Træningscenter. Christian fortalte meget indlevende om hans tur rundt om jorden på 260 dage uden at gå i land undervejs og om de fysiske og mentale forberedelser inden turen. Ikke mindst var provianten til turen et større planlægningsarbejde. Mad pakket i plastikpakker til en uge ad gangen, i alt 400 kg. Indretningen af hans Sagitta 35 samt alle de extra reservedele som skulle medbringes, var også en stor del af forberedelserne. Det var med blandede følelser, han skulle vinke vinke farvel til sin kæreste, når man ved at man skal være på havet alene i 9-10 måneder. Christian fortalte om at fejre Jul og nytår alene, om at spise selvfangede fisk og få madforgiftning, om at kæmpe mod vejrguderne og om at holde hovedet koldt i pressede situationer. Christians tur ender brat, da han næsten er i mål, masten knækker og han og båden bliver reddet af en engelsk redningsbåd. Christian er registreret som værende jordomsejler, da han har krydset den officielle start og slutline i den engelske kanal på ud og hjemturen. Christian er en fantastisk fortæller og med hans humour, gode fotos og film lever man sig let ind i hans tur jorden rundt. Har du endnu ikke hørt/set hans foredrag kan det kun anbefales. Tine Heide Kære bådejere Nu varer det ikke længe før bådene kan komme i vandet. Lørdag d. 26. april 2014 er der fælles søsætning af både i Svendborg Sunds Sejlklub. Pris for søsætning er 600,00 kr. båd. De bådejere, som ønsker påsætning af mast, vil muligvis kunne få dette gjort efter søsætningen efter aftale og afregning med vognmanden. Vi vil gerne føre en liste over ønsker om påsætning af mast, således at I ikke behøver aftale tid med vognmanden. Vognmanden får en samlet liste, og i får påsat masten i rækkefølge og kan hjælpe hinanden. Afregning for påsætning skal ske direkte mellem den enkelte bådejer og vognmanden. (pris vil senere blive vist på Placering af stativer er igen i år i området op til det østlige skel ind mod kommunens plads. Stativerne bedes flyttet snarest efter søsætning og gerne sat oven i hinanden eller på højkant, så de fylder mindst muligt. Se regler og tidsfrister i Plads- og masteskursreglement på også vedr. tidsfrister og brug af masteskuret. Vi mangler stadig mindst en mand mere til varetagelsen af pladsadministrationen, så indtil videre administreres pladsen af næstformanden. Vi ses d. 26. april Henrik Meulengracht, Tlf , Tilmelding til fælles søsætning på sejlklubbens hjemmeside: hvor man i menuen Kølbåde finder Fælles søsætning og Tilmelding. Senior sejlerskole Svendborg Sunds Sejlklub tilbyder igen i år sejlerskole i vores pålidelige H-både. Der vil være mulighed for både en ugentlig sejladsaften eller et mere intensivt forløb, ligesom det vil være muligt at erhverve den praktiske del af Duelighedsbeviset. Vi sejler på hverdage i maj, juni, august og september. Er DU interesseret eller kender du nogen, som kunne være interesseret? så se mere på eller kontakt Henrik Meulengracht på tlf Du/I kommer med godt humør og gåpåmod vi stiller med H-både og erfarne instruktører

10 standerhejsning 2014 visioner for svendborg sunds Sejlklub Vi har valgt en lidt anden model for markering af sæsonen i år, dog har den vist været brugt før, men vi prøver igen. Søndag den 27. april kl. 15 haler vi standeren til tops, men vi mødes kl. 14 for at feje og rydde lidt op på de udvendige arealer. Efter oprydningen er der nok en øl eller vand til de aktive, og efter standerhejsningen er der kaffe og kage til alle. Vi håber, at vi mødes, nye og gamle medlemmer, unge og gamle, aktive og knap så aktive. Vi glæder os til at starte sæsonen sammen. Forårshilsner fra bestyrelsen Va er nu det, nu har klubben eksisteret siden 1866, og det går da meget godt!! Ja, det går faktisk godt, men vi kan måske udnytte det potentiale vi har som aktiv klub på Strandgården lange bedre, og til glæde for en bredere kreds. Samtidig kan vi på vores medlemmers alderssammensætning, se at vi inden for en relativ kort årrække vil få et naturligt fald i aktive medlemmer. Hvad med en vinterbadeklub Udendørs træningsbane til Cross-Fit træning Samarbejde med ERIF om brug af træningsrum i hallen, så vi kan tilbyde medlemmer at få styrket muskler og led, på den rigtige måde. Vi vil gerne have Jeres gode ideer på bordet, og inviterer til en aften hvor I og vi kaster boldene i luften, så må vi jo se om der er nogen, der kan gribes!! vinterpladsen Efter at Uffe og Ole har bestyret vinterpladsen i en årrække, syntes de, der skal nye kræfter til. Vi efterlyste blandt dem, der har både på pladsen i vinter, om der var et par stykker der ville overtage. Og så er det jo dejligt at Per Petersen straks melder sig tak for det. Per kan dog godt bruge en makker på posten, specielt da Per har et job, der betyder at han er ude af landet i 4-6 uger af gangen, men kan nås på mail. Jeg tror, at opgaven er overkommelig, og det at vi har vinterpladsen er et godt aktiv for klubben, medlemmerne og økonomien!! Send en mail til Per eller mig, når du lige får overvejet om du ikke godt kan give en hånd her!! Venlig hilsen Per Petersen, mail Kjeld Hansen, mail Ps. Tak til Uffe og Ole!! Kjeld Vi luftede lidt ideer på generalforsamlingen: Mulighed for at der opbevares kajakker i masteskuret om sommeren, så kajakroere ikke skal slæbe rundt med udstyret på gader og stræder. SUP-afdeling eller noget der ligner. Vi indkøber 2 SUP boards så vi kan afprøve konceptet. Onsdag den 9. april kl på Strandgården Bestyrelsen og alle er velkomne, meget velkomne!! Også selv om man ikke er medlem

11 Svendborg Sunds Sejlklub indbyder igen i år til Danmarks ældste kapsejlads Tåsinge Rundt Riggerne Cup den 18. maj "! Arrangementet indledes den 17. maj med ELVSTRØM TUNE UP, hvor deltagerne kan få tips, råd og vejledning fra proffesionelle sejlmagere og riggere. Dette i samarbejde med Elvstrøm Sails og Riggerne. Tåsinge Rundt Riggerne Cup er en ca. 30 sømil sejltur rundt om en af Danmarks kønneste øer i noget af Danmarks skønneste farvand. Kom og vær med til endnu en sejloplevelse, sammen med din båd, din besætning, din skipper og dine sejlkammerater, hvor du tilmed kan få gode råd og tips med på vejen. Det er Se mere på: SERVICE størrelsen dersalg gør&det... BÅ ÅD DE E -- Y YA AC CH HT T -- M MO O TO TO R RE ER R -- T T II LL B BE EH HØ ØR R B IMPORT og FORHANDLING IMPORT og FORHANDLING af både fra 6-64 fod samt af både fra 6-64 fod samt påhængsmotorer og påhængsmotorer og indenbordsmotorer indenbordsmotorer MARINEBUTIKKEN MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og Alt i tilbehør og instrumenter instrumenter MARINEVÆRKSTEDET MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation Klargøring, reparation og service. og service. ELVÆRKSTED ELVÆRKSTED Varmer, instrumenter Varmer, instrumenter og specielle el-opgaver og specielle el-opgaver VINTEROPBEVARING VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal Både op til 50 fod i hal Offset tryk Digital tryk Papirrådgivning Kreativt layout High-end scanning Computer to Plate Print af hæfter m.m. Banner produktion Porthusvej 129 Porthusvej Svendborg Tryk med variable data Web-design Spiralering Prægning Falsning 5700 Svendborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Åbningstider: Åbningstider: Mandag- fredag Mandag- fredag Lørdage åbent fra Lørdage åbent fra 1/3-1/ /3-1/ vi er meget mere end et trykkeri Grønnemosevej 13 Svendborg telefon

12 hvad skal du i pinsen 2014? Du skal da med på på Svendborg Sunds Sejlklubs årlige pinsetur til Ærøskøbing lørdag den 7. juni. Historie: Den årlige pinsetur er en årlig tilbagevendende begivenhed og har faktisk været det lige siden klubbens start. Da vi er Danmarks ældste sejlklub er det altså en hel del år efterhånden. Turen er altid gået til Ærøskøbing, hvor klubbens både i gamle dage mødtes og tog ud om aftenen og spiste fint med kniv og gaffel. Pinseturen idag: Idag mødes vi stadig i Ærøskøbing. Det tager ca. 3 timer at sejle derover. Nogle sejler dagen før, andre aftaler at følges fra Svendborg eller sejler selv. Under alle omstændigheder samles vi lørdag den 7 juni kl. 16 på broen i Ærøskøbing for at planlægge aftenen sammen. Der plejer at være godt fyldt op og en masse liv i havnen i pinsen, og havnefogeden har derfor reserveret en bro til os i den nye havn. Havnen og SSS. Klubben sørger for at markere broen tydeligt, så du nemt kan finde os. Lørdagen går desuden typisk med at hygge, indkøb, besøg i hinandens både og gåture i byen og ud til badestranden. Vi plejer at være en god blanding af voksne og børn i alle aldre og det plejer at være rigtigt hyggeligt. Lørdag aften griller, spiser og hygger vi os sammen. Søndag morgen er der tradition for en dukkert kl. 8 for de friske. Morgenmaden spises i bådene, inden vi siger farvel og på gensyn. Mange tager herfra videre ud på opdagelse i øhavet: For at høre jazz på Strynø, nyde roen for anker ved Ristinge, sejle kapsejlads ved Marstal eller meget andet. Praktisk: Dato: 7 juni Vi mødes kl på broen i Ærøskøbing Udgifter: Havneafgift - Vi betaler samlet til havnefogeden. Husk derfor kontanter. Hvis du skal bruge el, betales dette i automaten på havnen. Mad: Du skal selv medbringe mad til grillen, grillkul og evt. en grill. Der er mulighed for at købe ind i Ærøskøbing. Vi håber på godt vejr og bruger havnens facilitetter. Tilmelding er ikke nødvendig, Men vi hjælper gerne ved evt. manglende info. Lone Eva og Kristian eller på 22 23

13 FØLG OS PÅ FACEBOOK: facebook.com/riggerne Sct. Hans på Strandgården Vores professionelle riggerværksted på Frederiksø er specialister i stående rig, splejsning af tovværk, søgelænder wire m.m. Vi er importør af højkvalitets rig-produkter: TOVVÆRK Sponsorerer Sejlerlandsholdet RIG-FITTINGS SE VORES STORE UDVALG Traditionen tro afholder foreningerne i lokalområdet omkring Strandgården Sct. Hans aften d. 23. juni Nærmere information se lokale opslag og hjemmeside Boom MARINE HARDWARE SNAP SJÆKLER MV. K ULFIBERMASTER RULLESYSTEMER, STORSEJLSSLÆDER MASTER, BOMME, SPILERSTAGER, BOVSPRYD For mere info, se vores webshop eller kontakt os på mail: eller tlf

14 Kontingent 2014: Tank billigt og støt samtidig Svendborg Sunds Sejlklub Du kan støtte Svendborg Sunds Sejlklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Junior (op til 25 år) 400 kr. Aktiv voksen 500 kr. Familie 950 kr. Passiv 250 kr. Firmamedlemskab 800 kr. Info fra kasseren: I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen februar måned ændres der ikke på kontingent i 2014 "! Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf Det er 27 k 26 6

15 returneres ved varig adresseændring tryk team svendborg a/s

Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014

Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014 Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014 Svendborg Sunds Sejlklub BESTYRELSEN 2014 FORTSÆTTER SOMMEREN? Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand

Læs mere

Årsberetning for Svendborg Sunds Sejlklub Endnu en aktiv sæson i landets ældste sejlklub. Sæsonen bød igen på stor aktivitet på mange planer.

Årsberetning for Svendborg Sunds Sejlklub Endnu en aktiv sæson i landets ældste sejlklub. Sæsonen bød igen på stor aktivitet på mange planer. Årsberetning for Svendborg Sunds Sejlklub 2014 Endnu en aktiv sæson i landets ældste sejlklub. Sæsonen bød igen på stor aktivitet på mange planer. Vi havde igen stor stævneaktivitet, startende med Tune-Up

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsens beretning for 2015 Bestyrelsens beretning for 2015 Så blev endnu et år lagt til Svendborg Sunds Sejlklubs lange historie. Vi har et stabilt medlemstal på omkring de 370-80 medlemmer, selv om vi har en udskiftning af mellem

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Generalforsamlingen 2011 Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Regel gennemgang ved Jon Andersen Der blev gennemgået kapsejladsregler hvor mange fik genopfrisket situationer fra det virkelige liv

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nr. 2 Juni 2013 Næste deadline: 1. Nov. 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 2 Juni 2013 Næste deadline: 1. Nov. 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 2 Juni 2013 Næste deadline: 1. Nov. 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere