Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense"

Transkript

1 Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse, herunder kontingentets størrelse. 6. Valg af formand (på valg i lige år). 7. Valg af næstformand (på valg i ulige år). 8. Valg af administrativ sekretær afgår udenfor tur 9. Valg af teknisk sekretær (på valg i lige år). 10. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 12. Valg af 1 medlem til ordensudvalg og 1 suppleant. 13. Valg af 1 medlem til lovfortolkningsudvalg og 1 suppleant. 14. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 15. Eventuelt. DFUs formand Bjarne Andersen (BA) bød velkommen til de fremmødte repræsentanter samt en særlig velkomst til Lars Dahl fra DIF s bestyrelse og KDAs næstformand Jens Feldborg. Ad 1. Valg af dirigent: Bjørn Barfoed, HLF blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Der var mødt repræsentanter fra 15 klubber med i alt 47 stemmer ud af 59 mulige. Ad 2. Aflæggelse af beretning fra formand. Velkommen til DFU repræsentantskabsmøde Desværre har vi i 2008 haft to DFU medlemmer der døde under skærmen. Mogens Dueholm Larsen 49 år, havde sprunget i 19 år, 963 spring og medlem af Brande Faldskærmsklub, Mogens døde 24 MAJ under springvirksomhed i Bad Segeberg, Tyskland. Den anden springer døde under udøvelse af et Birdman BASE spring i Schweiz. Udøvelse af BASE spring henhører ikke under DFU aktiviteter og er derfor DFU uvedkommende. Ikke desto mindre vil jeg gerne have at vi holder 1 min. stilhed for dem begge inden vi fortsætter. Dødsfald i udlandet Som opfølgning på dødsfaldene har de det til fælles, at de skete i udlandet, hvorfor det ikke er DFU opgave, herunder havariudvalgets opgave, at undersøge ulykkerne. Det er alene de stedlige 1

2 myndigheder i det land, hvor det skete. Ikke desto mindre var der, specielt i Mogens Larsens tilfælde, temmelig stor interesse fra pressens side, når man tænker på, at det skete i udlandet, men jeg var heldigvis blevet godt klædt på af Carsten Larsen (Brande). Så set fra den vinkel, blev denne ulykkelige sag håndteret korrekt og ebbede hurtigt ud. Økonomi For første gang i DFU nyere historie, er der nu udarbejdet et 4 årig budget (09 12), der rulles hvert år, så på den måde burde økonomien være fremtidssikret. Der er og skal være plads til justeringer. Budgetterne må ikke være statiske, men en plan der kan og skal justeres, der samtidig giver rammen og de kendte faste udgifter. Der er for de 3 først kommende år beregnet med underskud på mellem ca og nedadgående til ca i Men det er hensigten, at der fra 2012 og fremad skal være et positivt resultat eller som minimum et resultat, der går i 0. Da det er starten på denne æra, vil budgetterne selvklart ligne hinanden meget i starten og være baseret på Der er dog en del variable faktorer, der på sigt vil gøre budgetterne forskellige: F.eks. tilskuddet fra DIF, der nu også er afhængig af, hvor mange aktiviteter vi gennemfører. KDA medlemskabskontingentet på pt kr., hvor bestyrelsen er i dialog med KDA bestyrelse om en forhåbentlig reduktion eller i værste fald en stigning (mere herom senere). Medaljeindkøb, som nu er væsentlig billigere end tidligere, men hvor der er indkøbt til 3 års forbrug, der er betalt på 2008 budgettet. Så den post skulle ikke gerne komme på igen før Tandemgebyret indføres i år (125 kr) pr. gennemført spring. Elevpakkerne stiger 5 kr. USD kontoen ( DKK), har i år ikke givet renter, så bestyrelsen overvejer at sælge med et kurstab der pt. ville ligge på ca DKK og evt. satse på et mere sikkert dansk renteafkast, hvis ellers ikke recessionen også spiser renten op her. Der kommer måske nye udvalg ind i budgettet, f.eks. Canopy Piloting (CP). Lige nu får DFU ca. 1.3 mio. i DIF støtte, en del heraf, fordi vi laver aktiviteter og det skal stige i takt med flere ønsker fra klubber og springere om flere aktiviteter. Ca. 2 mio. er bl.a. er frigjort, efter hensættelserne på Caravanen er frigivet. Når alt dette er sagt, så ser økonomien fremadrettet fornuftig ud. Vi har i nogle år kørt med et budgetteret underskud, hvor det først i 2008 er lykkes os, reelt at nå ned på et minus, men dog kun på ca DKK, mod budgetteret ca DKK. Det er fortsat bestyrelsens hensigt, at der skal så mange midler ud til springerne og springrelaterede aktiviteter som muligt og nogle af de sparetiltag, der ér gennemført er bl.a. reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer (8 til 6), antallet af årlige bestyrelsesmøder (6 4), samt loft på de skattefrie godtgørelser (2400 DKK) til foreningsfrivillige, som bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at søge om, hvor der i loven er mulighed for at få skattefri godtgørelse på 4850 DKK. Altså et loft på ca. halvdelen. 2

3 Dommerne stillede bestyrelsen spørgsmål om kørselsgodtgørelse efter statens høje takst, men den blev fastholdt til laveste, som også gælder for bestyrelsen. DIF tilskuddet på de ca. 1,3 mio. er tipsmidler, der bygger på et grundtilskud og de aktivitetsbestemte tilskud efter fordelingsnøglens regler. Men hvad sker der, når og hvis monopolet på spil forsvinder fra Danske Spil. Så risikerer vi at miste en del af midlerne. Kampen i fremtiden om midlerne vil blive skærpet mellem idrætsforbundene. Derfor er det vigtigt at DFU, herunder klubber og udvalg, samt enkeltpersoner, til stadighed sørger for, at der bliver gennemført aktiviteter, der giver øget støtte jf. DIF fordelingsnøgle. Breddeudvalget hedder derfor heller ikke mere breddeudvalget, men Aktivitetsudvalget, da det jo nu drejer sig om at skabe aktiviteter for at få støtte. Og bestyrelsen har til stadighed øje for muligheder til at nedsætte DFU udgifter, for det er der behov for. Bl.a. stiger huslejen for kontoret i IH med 28%, dertil kommer pristalsregulerede stigninger i lønninger til DFU ansatte (Lis, Hans og Jan), samt stigende tilskud og ekstrabevillinger til DM, DFU-Open (færgeflyvning, tanklift og lign.), samt ansøgninger fra enkeltpersoner og udvalg, der endnu ikke har egen fast post i budgettet, men f.eks. henhører under aktivitetsudvalget. DIF har oprettet nogle ERFA (erfarings-) grupper for specialforbundene, med ca. 10 unionsformænd i hver gruppe, hvor disse kan udveksle erfaringer. DFU med i en, med bl.a. DBU og Petanque-unionen. Jeg ved at den tidl. DFU formand deltog, men jeg har valgt ikke at deltage. Dels fordi jeg har læst referaterne fra møderne, hvor jeg kunne se, at der ikke blev diskuteret eller besluttet noget relevant og dels fordi det typisk er i hovedstadsområdet, at møderne afholdes og jeg bor i AAL området. Det koster flybillet, taxa T/R, ca. 6 x årligt og på et tidspunkt skal DFU også selv arrangerer et ERFA møde incl. bespisning. Ved ikke at deltage, sparer DFU ca kr om året. Den beslutning er diskuteret med resten af bestyrelsen, som støtter det 100%. Bestyrelsen har således fokus på økonomien. Sportslige resultater Generelt var det godt vejr i 2008 til de forskellige DM og DFU-Open konkurrencer, som blev afviklet fuldt ud. Hvorimod f.eks. storformationsforsøget desværre regnede væk har desværre ikke været præget af store iøjnefaldende sportslige præstationer/resultater, men jeg vil dog fremhæve Mike Petersen, der samlet vandt præc. Master-rækken i World Cuppen med 3 sejre i seks konkurrencer. DM Præc. blev gennemført med fuldt program, 8 runder og to finalerunder. 19 springere i A rk. 6 i B rk. og 4 i speed-præc.rk. I alt 29 springere, der også formede 7 hold. Torben Glud blev Danmarksmester. Igen var det NJFK, der under Randers Festugen stod for afviklingen, med springplads midt i byen tæt ved havnen. Det var en stor PR succes, hvor borgmesteren åbnede mesterskaberne og TV2 Østjylland var på pletten under konkurrencen. DM FS blev også gennemført med fuldt program, 10 runder. 8 hold i A rk. og 4 i B rk. Heriblandt et rent kvindehold (Q-mili), der også springer Præc. DANEZ stillede op for at give landsholdet Danish Blaze kamp til stregen og det fik de. DANEZ trak det længste strå og blev Danmarksmestre! 3

4 Desuden blev der sideløbende afviklet konkurrence i 8 mands FS, men der var nogen uro op til DM over dette i f.t. prioriteringen (dage og antal lift) i forhold til 4-mands formation. DFU holdning er, at 4 mands FS har prioritet. Igen var det Holstebro/Lindtorp, der stod for afviklingen. DFU-Open blev afviklet på Holeby, desværre med en svækket organisation, der gjorde, at de, der var der fra klubben, måtte løbe stærkt og desværre heller ikke, fra starten, havde alt det materiel (landingsmadrassen) der skulle til for at gennemføre Præc. Vejret var godt og både FS og Præc. blev afviklet. Og igen glædeligt at se det rene kvindehold deltage i FS. Det, der så på den anden side ikke var så glædeligt, var et fysiske overgreb, som en dansk mandlig præc.dommer lavede mod en kvindelig stævnemedhjælper. Dommeren var højst sandsynlig påvirket af alkohol den aften det skete og blev senere politianmeldt. Dommeren har afleveret sin dommerlicens og er ikke længere DFU dommer. DFU var behjælpelig med at formidle psykologhjælp til stævnemedhjælperen. DFU og bestyrelsen tager selvfølgelig afstand fra dommerens handlinger, som vi finder forkastelig og helt uacceptabelt. En anden uheldig ting var, at der også i AUG var lagt 3 konkurrencer/aktiviteter samtidig, DM Præc., Canopy Piloting og Swoop. Det gjorde bl.a. at der ikke var så mange deltagere til de respektive konkurrencer, f.eks. i speed-præc. hvor en stor del af springerne sprang Swoop i Års og derfor ikke deltog i Randers. Her skal både DFU og arrangørerne være mere fremme i skoene, så det i fremtiden undgås. Tusind tak til de arrangerende klubber og medlemmer for afviklingen af disse DM og DFU-Open. Internationalt var der Præc. springere med til de seks afdelinger af World cuppen og landsholdet deltog i EM i Frankrig. Det var dog desværre således, at det kun lige lykkes, at kunne stille hold, hvorfor resultatet ikke var det vi kunne forvente af landsholdet. Når DFU deltager med hold i EM og VM, skal det som udgangspunkt være med de bedst mulige springere/hold og ikke nødvendigvis de springere der træner mest! Det var det bedste hold i dette tilfælde, men ikke godt nok, da der var mange af de etablerede gode Præc. springere, der ikke kunne deltage p.g.a. arbejdsmæssige årsager. FS landsholdet (Danish Blaze) har deltaget i 8 konkurrencer i Målet for VM i Frankrig var en gennemsnitsscore på 16 p. Her lavede holdet 15,8 p, så målet blev næsten nået. Holdets bedste resultat kom dog i en vindtunnelkonkurrence i Carolina (USA), hvor holdet lavede 41 p. på de 35 sek. arbejdstid. Denne nye danske rekord er dog uofficiel, da der ikke var FAI dommere tilstede. Men det er stadig en flot score! Ansøgninger om støtte og DFU garantier Som en reminiscens fra dengang vi havde lokalunionerne (JFFU og SFU) råder DFU (stadig) over lokalunionsfonden. Man kan ansøge om støtte fra lokalunionsfonden og fra DFU, f.eks. støtte til forskellige nye discipliner, dommerkurser, storformation etc. Bestyrelsen ser desværre at mange ansøgninger kommer så sent, at vi ikke kan nå at behandle dem på bestyrelsesmøderne. Det kan så evt. gøres bagudrettet. Men værre er det, hvis ansøgninger mailes til alle i bestyrelsen, samt til kontoret og f.eks. har ordlyden NN søger om støtte til deltagelse i storformationsboogie i Thailand. 4

5 For at bestyrelsen overhovedet kan tage stilling til en ansøgning, skal den være sendt til DFU kontor og sendt i god tid, samt være begrundet. D.v.s. det skal være pindet ud, hvad man søger om støtte til (flybilletter, deltagergebyr, vindtunnel-camp og lign.), hvor mange penge til de enkelte områder, hvem søger, hvor mange personer er det til, perioden m.m. Det er bestyrelsens holdning, ikke at støtte, hvis der ikke ligger en begrundet ansøgning. Der har i år, og tidligere, været underskud ved afvikling af DM, storformationsstævner og andre konkurrencer, når vejret har været dårligt og/eller fly er brækket ned, fly har skullet flyve lift for at tanke et andet sted end konkurrencestedet, samt ikke har fløjet nok af andre årsager. Det er selvfølgelig problematisk for klubber og arrangører, at man så kommer ud med et underskud. Som en efterfølger at ovenstående, har bestyrelsen også fået ansøgninger om kompensation til dækning af disse og lignende underskud. Endvidere er bestyrelsen blevet spurgt, om man ville stille en garanti, der så efterfølgende skulle dække et evt. underskud. Lad mig slå fast, at DFU bestyrelse ikke vil gå med til en sådan økonomisk dækning/garanti, eller blive taget som gidsel i disse sager. Det vil blive en glidebane, der ikke vil være økonomisk kontrol over. Endvidere er det bestyrelsens principielle holdning, heller ikke at gå ind og dække andre former for underskud. Jeg vil hellere komme med forslag om, at arrangørerne indfører en form for brugerbetaling (forudbetalt stævnegebyr), der skal dække de kendte faste udgifter til toilet- og badefaciliteter, dommere, leje af lokaler og andre ting m.m. Så kan DFU tilskuddet til DM, DFU-Open og evt. andre aktiviteter, bruges til fly, springvirksomheden og reservekapital, hvis der bliver dårligt vejr eller lign. Skulle der så efterfølgende blive et stort overskud, kan arrangørerne jo tilbagebetale dele af stævnegebyret. Kun et forslag! Afgifter og moms på flybrændstof DFU sendte d. 3 MAR breve til skatteudvalget og skatteministeren for at blive fritaget for bl.a. afgifter og moms på brændstof til faldskærmsfly, afgifter der blev indført i Afgifter, der er pålagt af EU og som ville øge klubbernes/ejernes flyudgifter med op til 65%. Det kom der, desværre, kun et negativt svar tilbage på. Ministeren mente, at man overfor EU, var forpligtiget til at fastholde og indfører afgifterne. Kun f.eks. flyveskoler ville få en 2 årig udsættelse, med den begrundelse, at en pilotuddannelsen typisk tager to år, derfor skulle de elever, der var startet på uddannelsen, have samme økonomiske vilkår under hele forløbet. KDA arbejdede også på sagen, da det selvfølgelig ikke kun gjaldt faldskærmsfly og har efterfølgende udfærdiget en vejledning for mulig refusion af brændstofudgifter. Dog har det ikke udmøntet sig i en officiel og formel vejledning for DFU og dermed de enkelte skatteregioner, som havde været ønskelig. Ikke desto mindre er der et grundlag, som DFU mener klubberne skal afprøve over for skatteregionerne, for at de kan finde en praksis at forholde sig til. De enkelte skatteregioner laver forskellige afgørelser, derfor er det vigtigt at få det afprøvet. DFU bestyrelse vil opfordre alle klubber, der er flyejere, til at ansøge om refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin, så systemet bliver afprøvet. Skulle det lykkes at få refunderet afgifterne, er det en gevinst for klubberne og dermed faldskærmssporten. Hvis der er klubber, der har behov for DFU hjælp i ovenstående sag, vil vi selvfølgelig gå ind i sagen. 5

6 KDA medlemskontingent Som tidligere nævnt er bestyrelsen i en dialog med KDA vedr. unionens medlemskontingent. Hvert år på repræsentantskabsmødet bliver der stillet spørgsmål til KDA medlemskontingentetsbeløbsstørrelse og hvad vi får for de penge. Så i år har bestyrelsen besluttet, at være pro-aktiv, bl.a. fordi KDA bestyrelse har varslet stigning i kontingentet, en stigning der forventes vedtaget på KDA repræsentantskabsmøde d. 26 APR 09. DFU betaler to forskellige medlemskontingenter til KDA. DFU betaler pt. 117 kr. pr. certifikatspringer og 50 kr. for ikke certifikatspringere (springere under udd.) pr. år. Det giver som tidligere nævnt ca kr. Der er fra KDA side lagt op til en stigning på h.h.v. 8 og 4 kr. og det lyder jo ikke af meget, men, det vil betyde en stigning på ca kr. p.a. (til ca kr). Hvad får vi så for de penge? Det spørgsmål stillede DFU bestyrelse også i 1999, hvor man kun betalte en slags kontingent, den store, for alle medlemmer! Konklusionen dengang var, at man meldte sig ud af KDA! Det udmøntede sig i, at KDA indkaldte til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor man vedtog den konstruktion vi betaler efter i dag. DFU annullerede herefter udmeldelsen og DFU var igen medlem af KDA. DFU er en idrætsorganisation under DIF, som vi har den største tilknytning til. Herfra får vi bl.a. økonomisk støtte, regnskabshjælp, konsulentmuligheder m.m. og vores officielle DM er mesterskaber under DIF (DIF medaljer til vinderne). KDA er vi medlem af, fordi det er vores indgangsvinkel til FAI og hermed IPC (International Parachute Commision), der bl.a. laver de internationale konkurrenceregler, dommeruddannelse, beslutter hvor VM og EM skal være m.m., samt registrerer internationale og nationale anerkendte rekorder indenfor faldskærmssporten. Derfor er der et behov for, at vores springere og dommere (måske springere), der deltager i int. konkurrencer, har en FAI-licens, dels for deltagelse og dels for at få anerkendt evt. rekorder. Alle andre springere under DFU har absolut ikke behov for FAI-licens og det er ca personer! Den anden grund til, at vi er medlem af KDA er det faktum, at vi behøver fly og piloter til at udøve vores sport i luftrummet. Organisationen KDA varetager og sagsbehandler problemområder på fly- og pilotområdet, som vi har set et eksempel på, med vejledningen for refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin. Men det har KDA jo ikke gjort for DFU skyld alene, men for alle de flyejere og brugere af fly inden for luftsporten i DK. Og der er ingen tvivl om, at KDA har en masse at sagsbehandle i f.t. de nye tiltag, der bl.a. kommer fra EU og som bl.a. er genereret af terrorangrebet d. 11 SEP 2001 i USA. Dette arbejde anerkender DFU! Derfor ser jeg da også helst, at DFU fortsat er medlem af KDA, men DFU kan leve uden KDA. Det vil blive lidt mere besværligt for den enkelte springer, der har brug for FAI-licens og DFU vil ikke længere, som organisation, kunne deltage i IPC møder og have indflydelse på beslutninger vedr. international faldskærmssport (men har vi nogensinde haft det?). Men kr. er rigtig mange penge for adgang til FAI-licencer om året og generel sagsbehandling af fly og pilotproblematikker, der kun i nogle enkelte tilfælde har direkte tilknytning til faldskærmsflyvning, men langt overvejende er generelle problematikker, der rammer bredt indenfor luftsporten. Og de tiltag, KDA alligevel ikke får omstødt eller ændret, rammer alle og ikke kun faldskærmsflyvningen. 6

7 DFU er som sagt i dialog med KDA vedr. nedsættelse af medlemskontingentet og det DFU ønsker er, at få én slags kontingent, den lave (omkring 50 kr.), for alle medlemmer! Det vil i givet fald betyde et årlig KDA kontingent på ca kr. KDA har bestyrelsesmøde d. 13 MAR (i går), hvor bestyrelsen tager stilling til DFU ønske. (Resultatet af KDA bestyrelsesmøde:) Hvis KDA bestyrelsesmødebeslutning går imod DFU ønske, vil det betyde, at DFU bestyrelse vil fremlægge forslag om tilkendegivelse om at bestyrelsen kan arbejde videre mod en udmeldelse af KDA her på repræsentantskabsmødet. Det er så op til repræsentantskabet om at tage stilling til dette. Hvis, derimod, KDA beslutning er en, der ligger tæt på DFU ønske, så vil bestyrelsen tage forslaget af dagsorden, dog med den passus, at skulle KDA repræsentantskab gå imod bestyrelsens beslutning, vil DFU indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde og fremlægge forslaget. Formandsmødet Formandsmødet blev også afholdt her i Bogense i NOV 08, med stor deltagelse. Desværre var ikke alle klubber repræsenteret. Her blev budgettet for 2009 fremlagt og bl.a. problematikken omkring Springeren blev diskuteret. Men mere vigtig, en gennemgang af hvordan DIF fordelingsnøgle fungerer, hvilke aktiviteter der efterfølgende giver støtte og hvordan man får inddraget DFU konsulent (Hans), så det sikre, at DFU får det optimale ud af det. Det er vigtigt at DFU kontor (Hans og Jan) involveres i tiltag vedr. fordelingsnøglen, så vi får det bedste ud af det. Også miljøproblematikken og andre vigtige emner var på dagsordnen. Jeg kan kun anbefale alle klubber/formænd om at deltage i disse møder. Faldskærmsklubber og springpladser DFU har i dag 23 klubber. Under formandsmødet blev emnet Fusion mellem klubber også diskuteret. Enkelte klubber (West Jump og ÅFC) i det jyske går med fusionstanker. Statistik viser det sig, at der ikke kommer flere springere ved en fusion, tværtom bliver antallet mindre, fordi begge klubber statistisk vil miste ca. halvdelen af medlemmerne. Dette skyldes bl.a. det kultursammenstød der opstår ved en fusion. Endvidere vil DFU miste penge i støtten fra DIF ved en reduktion af klubber. DFU vil derfor bede klubber i fusionstanker, om at tænke sig om en ekstra gang. D. 4 MAR sendte DFU et brev til Roskilde lufthavn fordi Faldskærmsklubben DK risikerer at miste muligheden for spring på Roskilde, med begrundelser som Security og Safety. SAR beredskabets placering på Roskilde er ikke et Safety argument. Der er helt klar tale om en hetz fra lufthavnens side, når man bruger den begrundelse, for Forsvaret har ingen problemer med faldskærmsspring og en SAR vagt på Roskilde, som de heller ikke har problemer på Aalborg lufthavn. Hvorimod Security problematikken er en noget andet størrelse, som det er på de andre større lufthavne med hegn omkring! Problematikken er, at den stedlige sikkerhedschef kan udlægge direktivet, næsten som han vil. Det giver en forskellig indgangsvinkel for klubberne, der er svær at forstå. På nogle lufthavne er det nemmere, på andre er det sværere. Det er et område, som DFU 7

8 og primært Hans arbejder videre med for at få en ensartet og brugbar løsning. Evt. kan SLV hjælpe her! Nogle miljømæssige solstrålehistorier DFC har deres ansøgning, om miljøgodkendelse af den nye springplads Turebyholm, i nærheden af Haslev (Sjælland), til behandling i kommunen. Klubben og DFU håber, at godkendelsen er på plads i andet halvår af 09. Grunden til, at den endnu ikke er godkendt, bunder i administrativt sløvhed i et nyt kommunalt system. DFC har gjort et fantastisk stykke arbejde for at komme så langt. NFK ser ud til at kunne beholde Sundbylille, men der skal anlægges en ny start-/landingsbane! NJFK (Års) har i de sidste par år arbejdet på at få en ny miljøgodkendelse for at forbedre springmulighederne. Efter en nabodag og møder med kommunen, har teknisk udvalg over for politikerne i kommunen anbefalet at ophæve de gældende miljørestriktioner. Den nye miljøgodkendelse giver NJFK 1500 lift pr. år, hvilket er en væsentlig forbedring. (40 lift pr. weekend, spring mellem 9-12 og 13-19, og på hverdage, en ugentlig springdag til kl. 22). I alle disse eksempler har DFU bredde- og miljøkonsulent (Hans) har været involveret, mere eller mindre. Disse er også eksempler på, at det nytter og at I skal gøre brug af de ressourcer, der er på DFU kontor. Og nu til noget helt andet. Bare for at præcisere, så er det ikke tilladt at have runde reserver i grejet (gælder ikke T-10 grej). Bestyrelsen har desværre erfaret at én klub, stadig har runde reserver i elevrigs. Det er uheldigt. Dels fordi, det er noget siden det blev forbudt (ny FB), dels fordi eleverne ikke bliver uddannet i at lande i runde reserver og fordi reserverne er blevet pakket og årsgodkendt af reservepakker og rigger, der burde være inde bestemmelserne. Det følger bestyrelsen op på! Springeren Vores blad har været et emne på de sidste to repræsentantskabsmøder, på formandsmødet og på bestyrelsesmøderne. Tendensen har været der! Bestyrelsen har besluttet at stoppe Springeren, som i sikkert har erfaret i det sidste nummer. Nedlæggelsen sker dels for at spare penge og fordi det kniber meget med at få artikler til bladet. Ved en nedlæggelse af Springeren sparer DFU i første omgang ca kr., hvoraf ca er annonceindtægter, der så umiddelbart mistes. De kan forhåbentlig overføres som reklame, bannerer etc. til DFU hjemmeside, som skal boostes op og de sparede penge skal i første omgang bruges hertil. Det er bestyrelsens hensigt, at forbedre hjemmesiden, gøre den lettere at manøvrere i, at lægge vejledninger derud som f.eks. afgiftsrefusionen af flybenzin, muligheder for støtte, fordelingsnøgle in-put og lign., at lave nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig m.m. som erstatning for bladet. Bestyrelsen håber på jeres forståelse, fordi vi ved, der er mange følelser i en nedlæggelse. DIF og KDA Niels Chr. Levin Hansen (den tidl. DFU formand) er nu i DIF og Team DK bestyrelser. Håber det gavner DFU, som har støttet hans kandidatur. Tillige er Niels Chr. DFU (anbefalet til KDA) delegerede i IPC. Ole Kobberup er nu i KDA bestyrelse, han afløste Niels Chr. 8

9 DFU, konkurrencer og bestyrelsen Hvad kan DFU gøre for mig? Er der måske mange springere og klubber, der spørger. Spørgsmålet skal være, hvad kan jeg gøre for DFU? En af de ting I kan og skal gøre er at sørge for, at der er afløsere til DFU forskellige udvalg og bestyrelsen, for der vil og skal ske udskiftninger. Bestyrelsen er ikke DFU, det er jer, klubberne, springerne og dommerne. Hvis der ikke kommer afløsere for dem, der går, så falder korthuset sammen. Det er i 2008 lykkes at få stablet FS- og Materieludvalget på benene igen, men bl.a. kun fordi der fra enkelt personers side har været gjort et stort stykke frivilligt arbejde (Flemming Andersen og Peter Fåborg). Til konkurrencer som DM og DFU-open er det blevet sværere at finde klubber, som vil stå for afviklingen af disse arrangementer. Således ser det ud til, at HLF nu tager DM FS for tredje år i træk. DFU-open er i skrivende stund ikke afsat. Hvor det på Præc. siden heldigvis ser ud til at vi er kommet ind i en god gænge i Randers, hvor DM er sammenfaldende med Randers Festuge, men det er kun p.g.a. én mand, Erik Pinky Sørensen, der i 2009 arrangerer DM for tredje gang. Der er forskellige årsager til, at det er sværere af få DM og DFU-open afsat. Svingende økonomi i klubberne, manglende muligheder for tankning, miljørestriktioner (antal lift), tilgængelige flytyper og lign. Men også fordi der i klubberne er færre ildsjæle og frivillige hjælpere, der vil være med til at trække læsset. Når der så også er kommet flere discipliner (Swoop og Canopy Piloting), hvor der nu også afholdes unionsmesterskaber, er det således de samme mennesker, der i princippet skal stå for flere konkurrencer, for vi bliver desværre ikke flere springere, tværtom er medlemsantallet faldet med ca. 100 i 2008! Det var således mit første år som formand og ind i mellem kan man godt have lidt dårlig samvittighed over, at man ikke kan lægge mere tid i bestyrelsesarbejdet. Det kan skyldes ens arbejdssituation, bopæl i f.t. DFU-kontors lokalitet, familie og andre fritidsinteresser end faldskærm. Dette samvittighedsnag er jeg desværre ikke alene om at have. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Johnny havde meldt ud, at han ikke ville genopstille til valg som økonomiansvarlig, med samme begrundelse. Også Jess havde vi næsten mistet som næstformand, på mere eller mindre samme grundlag. Heldigvis har de begge besluttet at tage en tørn mere. Da jeg nu har nævnt to, bliver jeg således også nødt til at nævne resten, Ina, Katrine og Ole, på den måde, at jeg gerne vil sige tak til hele bestyrelsen for arbejdet og engagementet i 2008 og håber det også vil afspejle sig i Også en tak til kontoret, Lis, Hans og Jan for den daglige administration og fordi de jo skal tjene deres egen løn hjem ved bl.a. kendskab til DIF- og andre støttemuligheder og herved være med til at generere flere aktiviteter og derigennem få øget tilskud bl.a. fra DIF. Sluttelig: KFK Fortjenstpokal går i år til Erik Pinky Sørensen for sit engagement i gennemførelsen af DM Præc. i Randers, som han næsten personlig har stået for tre gange nu. DFU sportspokal går til Mike Petersen for det fine resultat i World Cuppen. Ingen af de to kunne være her i dag, så jeg vil bede en klubrepræsentant om at medbringe pokalerne og erindringsmedaljen til dem. Beretningen godkendt uden bemærkninger. 9

10 Ad 3 Regnskab Johnny Nielsen fremlagde det tilsendte regnskab og gennemgik de væsentligste afvigelser fra budgettets punkter. DIF s bloktilskud tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle, derudover er der søgt breddetilskud til yderligere aktiviteter. Der er bl.a. søgt støtte til udsendelse af en velkomstpakke til alle nye springere Indsendte bilag er ikke altid lige overskuelige JN kom med en appel til landshold og udvalg om at indsendte bilag skal være mere gennemskuelige, det er ikke nok med en dankortkvittering. DFUs valutakonto vil blive afviklet og investeret til en bedre rente. Vi udsender fremover 4-årige budgetter, der giver en bedre økonomisk styring og anbefaler klubberne at deltage i formandsmødet og komme med aktivitetsønsker til budgettet. JN henviste til DFU s hjemmeside her er der et udbud af produkter som både klubber og medlemmer kan købe. Det påtænkes næste år at fremkomme med et forslag til afskaffelse af de interne revisorer, da de er et fordyrende led. Vi har i forvejen revision af statsautoriseret revisor. JN anbefalede at spille på Dansk Spil da det indirekte giver tilskud til DFU. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Ad 4. 2 Indkomne forslag: 1. Vedtægtsændringsforslag. Katrine Eriksen begrundede forslaget, se vedhæftede forslag. Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget: 5, stk. 2: Hver klub/center har én repræsentant. 6, stk. 5: Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. 9: stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 10: stk. 2: Formand, næstformand, teknisk sekretær og økonomiansvarlig vælges hver for sig for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og økonomiansvarlig. De to andre bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person, og de to personer, der opnår flest stemmer, er valgt. Bestyrelsen fordeler selv disse bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en anden i stedet. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næstformanden som formand, For de øvrige bestyrelsesposter beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles. Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes til møde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel. stk. 6: UDGÅR! Dermed bliver nuværende stk. 7 og 8 i stedet 6 og 7. 10

11 13, stk. 3: Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort ud fra de øvrige oplysninger i sagen. 14: stk. 2: I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det. stk. 3: Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4 uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen jf. 13, stk : stk. 1 Ordensudvalgets opgaver er: 1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det. 2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU. 3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU s love og andre bestemmelser. stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om: tildeling af misbilligelse eller advarsel, 1. idømmelse af bøde ikke over kr. 2. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, 3. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter, 4. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU, 5. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder. 17: stk. 1 Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i 13. stk. 2 Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. stk. 3 Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen, der skal være begrundet. stk. 4 Ordensudvalgets afgørelser kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette. Lovfortolkningsudvalget er hermed nedlagt. 2. Bestyrelsens forslag om tilslutning til, at der arbejdes hen mod en udmeldelse af KDA Bestyrelsen ønsker repræsentantskabsmødets tilslutning til, at der arbejdes hen mod en udmeldelse af KDA, hvis der ikke sker reduktion af de kontingenter, som DFU betaler til KDA. Der vil i givet fald straks efter KDA repræsentantskabsmøde den 26. april 2009 blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFU, med henblik på beslutning om udmeldelse. Der vil forinden være foretaget fornøden undersøgelse af alle konsekvenser af en udmeldelse, herunder i forhold til SLV, DIF, IPC, samt deltagelse i internationale konkurrencer og rekorder med mere. Begrundelse: 1. DFU bestyrelse mener, at KDA kontingentet er for stort, set i forhold til det, vi mener, DFU får for pengene. Samtidig er der fra KDA lagt op til en kontingentstigning, hvilket DFU bestyrelse har svært ved at se grunden til. 11

12 1.1. Kontingentstigningen kan fra KDA side ikke blot forklares med pristalsregulering og DFU har ikke fået nogen anden rigtigt god begrundelse. Og hvem ved, hvad der kommer af stigninger i fremtiden? 1.2. Yderligere har DFU bestyrelse interesseret sig for, om den kontingentordning, DFU i forvejen har, er rimelig og om vi i det hele taget får nok for de penge Derfor gælder det ikke kun om, at vi ikke pålægges kontingentstigningen, men også om, at vores KDA kontingent ligefrem nedsættes. 2. DFU betaler pt. to forskellige medlemskontingenter til KDA. DFU betaler pt. 117 kr. pr. certifikatspringer og 50 kr. for ikke certifikatspringere (springere under udd.) pr. år. Det er ca kr. om året. Der er fra KDA side lagt op til en stigning på h.h.v. 8 og 4 kr. og det lyder jo ikke af meget, men, det vil betyde en stigning på ca kr. p.a. til ca kr Hvis DFU kan få den ønskede kontingentnedsættelse igennem, vil det betyde et årlig KDA kontingent på ca kr.(drøftet med KDA bestyrelse er det en ens kontingent for alle og beregnet på 2500 medlemmer á ca. 50 kr). Altså en besparelse på ca , som kan kanaliseres til springvirksomhed. 3. Bestyrelsen ser helst, at DFU fortsat er medlem af KDA, fordi vi har en interesse heri, set fra fly- og pilotsiden og i f.t. FAI/IPC, men ikke for enhver pris KDA er vi medlem af, fordi det er vores indgangsvinkel til FAI og hermed IPC (International Parachute Commision), der bl.a. laver de internationale konkurrenceregler, dommeruddannelse, beslutter, hvor VM og EM skal være m.m., samt registrerer internationale og nationale anerkendte rekorder indenfor faldskærmssporten. Derfor er der et behov for, at vores springere og dommere (måske springere), der deltager i internationale konkurrencer, har en FAI-licens, dels for deltagelse og dels for at få anerkendt evt. rekorder. Alle andre springere under DFU har absolut ikke behov for FAI-licens, og det er ca personer! 3.2. DFU kan overleve uden KDA. Det vil dog blive lidt mere besværligt for DFU, den enkelte springer eller dommer, der har brug for FAI-licens og DFU vil ikke længere, som organisation, kunne deltage direkte i IPC møder og have indflydelse på beslutninger vedr. international faldskærmssport (men har vi nogensinde haft det, som det lille forbund vi er?). Som det er nu indstiller DFU IPC-delegerede til KDA, der så tilmelder til FAI/IPC! Det samme gælder deltagelse i VM og EM. Der skal således findes en anden konstruktion, hvis en udmeldelse effektueres Som det er nu administrerer DFU FAI-licenserne for KDA, ergo vi laver arbejdet for dem, men gør det fordi det er fleksibelt i forhold til vores medlemmer. Ved en udmeldelse skal de medlemmer, der fremover får behov for FAI-licenser, have licenserne direkte fra KDA og indmeldes direkte i KDA (2009 kontingent på 666 kr. p.a.). Her er det bestyrelsens hensigt, at de relative få, der har behov for FAI-licens, kan søges refusion fra DFU). Hvis DFU bestyrelse vælger at refundere hele KDA medlemskabet, vil det koste DFU ca kr. p.a. (beregnet på 50 medlemmer) og noget mere administration. Men igen en betragtelig besparelse i f.t kr. 12

13 kr. er rigtig mange penge for adgang til FAI-licenser om året og generel sagsbehandling af fly og pilotproblematikker, der kun i nogle enkelte tilfælde har direkte tilknytning til faldskærmsflyvning, men langt overvejende er generelle problematikker, der rammer bredt indenfor luftsporten. Og de tiltag, KDA alligevel ikke får omstødt eller ændret, rammer alle og ikke kun faldskærmsflyvningen DFU er medlem af KDA fordi det er et faktum, at vi behøver fly og piloter til at udøve vores sport i luftrummet. Organisationen KDA varetager og sagsbehandler problemområder på fly- og pilotområdet, som vi har set et eksempel på, med vejledningen for refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin. Men det har KDA jo ikke gjort for DFU skyld alene, men for alle de flyejere og brugere af fly inden for luftsporten i DK. Og der er ingen tvivl om, at KDA har en masse at sagsbehandle i f.t. de nye tiltag, der bl.a. kommer fra EU, men forbavsende lidt er relateret direkte til faldskærmsflyvning. En udmeldelse af KDA kan betyde, at DFU i enkelttilfælde ville skulle sagsbehandle faldskærmsflyvemæssige problemstillinger, hvis KDA ikke længere gør det. Det skal vi så være klar til! 4. En evt. nedsættelse garanterer ikke, at DFU kommende bestyrelser eller repræsentantskaber, ikke senere vil tage emnet op igen, hvis KDA kontingentet stiger uforholdsmæssigt meget Timingen i forslaget er en ulempe, men desværre nødvendig. KDA vil kende udfaldet af DFU repræsentantskabsbeslutning vedr. dette forslag, så hvis DFU repræsentantskab ikke godkender bestyrelsens forslag, så kan KDA køre videre med deres kontingentstigning. Det er derfor vigtigt for bestyrelsen, at vi får vedtaget forslaget, hvis vi skal have en chance for at få nedsat KDA kontingentet! 5. KDA har bestyrelsesmøde d. 13 MAR (dagen før DFU repræsentantskabsmøde), hvor KDA bestyrelse tager stilling til DFU kontingentnedsættelsen. Som KDA formand sagde på vores møde med dem, d. 2 FEB, så kan han ikke garanterer noget. Hverken om KDA bestyrelse vil godtage DFU forslag og hvis de gør, at KDA repræsentantskab også senere vil godtage det. Det betyder, at der også her, er behov for en vedtagelse af bestyrelsens forslag. Spørgmål og bemærkninger til forslaget: Spørgsmål fra salen: Hvordan kommer vi til at stå i forhold til IPC BA: Det vil grundigt blive undersøgt inden en beslutning. Susan Hatting MFK: Kan vi bruge KDA til løsning af adgangs og miljøproblemer på lufthavnene? Karsten Hansen NJFK: Hvor er smertegrænsen økonomisk BA. Vi forhandler om et enhedkontingent på ca. 50 kr. pr medlem. Brian Arp Dyk QFK kan ikke se fordelen ved at være medlem. BA: For DFU er et fly det samme som at bestille en taxa. Vor eneste binding til KDA er at IPC er bundet op til FAI. Karsten Hansen NJFK: Har svært ved at se vi kan undvære KDA rekorder skal bla. Godkendes af KDA. Hvis vi ikke bliver ved med at springe med de bedste sker der ingen udvikling af vore springere. BA Det er kun enkelte der har behovet og de kan blive enkeltmedlemmer af KDA, med evt. støtte fra DFU. Karsten Hansen NJFK, beder bestyrelsen overveje grundigt, hvordan man tilgodeser rekordforsøg og deltagelse i udenlandske stævner. Jess Rømer: Sportsudvalget og Præcisionsudvalget vil blive taget med på råd. 13

14 BA der vil blive forhandlinger med DIF om vore muligheder. Repræsentantskabet gav bestyrelsen tilsagn om at arbejde hen mod en udmeldelse, hvis KDA ikke går med til en kontingentreduktion. AD 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingentets størrelse Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Johnny Nielsen Elevpakker koster kr. 305, det er en stigning på kr. 5,-. Der er indført Tandemgebyr pr 1. marts 2009 Kontingent ingen ændring, 40 kr. pr. medlem pr. måned som hidtil. Forslaget blev vedtaget. Ad. 6. Valg af Formand, Ikke på valg. Ad. 7. Valg af Næstformand Jess Rømer, Skydive Bornholm blev valgt for 2 år Ad. 8. Valg af økonomisk sekretær Johnny Nielsen blev valgt for 2 år Ad. 9. Valg af teknisk sekretær, Ikke på valg Ad. 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ina Nielsen Ole Kobberup blev begge valgt for 1 år. Ad. 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år 1. Alex Kristensen og 2. Helle Eriksen begge valgt for 1 år Ad.12. Valg af ordensudvalgsmedlem for 3 år og en suppleant hertil Sonja Larsson valgt for 3 år, suppleant Bent CJ (Annette Hagdrup og Georg Messmann er valgt for henholdsvis 2 og 1 år endnu) Ad. 13. Valg af lovfortolkningsudvalgsmedlem udgår jf. vedtægtsændring Ad. 14. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Georg Messmann og Hans Carøe begge valgt for 1 år, Suppleanter Hans Otto Larsen og Dan Vendelbo Ad 15. Eventuelt. Jens Feldborg næstformand I KDA og svæveflyver. Takkede for invitationen og for at have lært 2 nye ord Air-kiks og arbejdet på et negativt resultat på kun kr. JF opfodrede DFUs bestyrelsen til at tænke sig godt om før en udmeldelse af KDA, det at være del af en landsdækkende organisation giver mange fordele. 14

15 KDA forhandler pilotfordele bl.a. med den europæiske flyorganisation OASA, særligt faldskærmpilotcertifikat, nedsættelse af brændstofafgifter overflyvning over fredede områder m.v. I er en del af et fællesskab tænk jer om før I melder jer ud. Thomas Nonbo AVERSI. Vor flyvning uden fuel det er flyets første tur, piloten tjekker ikke tanken, måleren, der viser 50 l, er I uorden, sørg for at piloter efter en flypause dobbelttjekker tanken. Alt gik vel denne gang. Lars Dahl Nielsen, bestyrelsesmedlem I Danmarks Idræts-Forbund. Det er spændende at komme ud til de forskellige specialforbund, tak fordi I vil have mig med. DIFs specialforbund har knappe tider, indtægten I Danske spil er faldende, spillemonopolet kan ikke fastholdes, der forhandles men der forhandles om en bedre deal. DIF skal spare 15 millioner i 2010, serviceafgifter skal give nogle af pengene, breddekonsulentordningen skal op til revision, fusionsdrøftelserne med DGI er strandet. Ked af at DFUs formand har valgt netværksmøderne fra det giver en god uformel drøftelse forbundene imellem prøv det Bjarne. Opfordrede til at opstille kvinder til DIF- bestyrelse på årsmødet d. 2. maj og til at bruge DIFs administration I det videre arbejdet omkring drøftelserne med KDA. BA takkede Lars Dahl Nielsen for tilbuddet om hjælp. Til KDA I skal jo stadig have forhandlinger vedr. Fly/piloter på grund af de øvrige medlemsorganisationer uanset vor solidaritet. Tænk på de mange penge der er I spil. Katrine Eriksen, SIKU: Orienterede om en invitation til Letland Boogie deres tunnel er næsten færdig. Flemming Borup Andersen FSU: Tag kontakt til os, FSU hjælper gerne formationsspringere/hold med støtte. Fra Aktivitetsudvalget: * Projekt fastholdelse ring til Hans Vixø angående en kontrakt. *3-dages lejre, der ydes tilskud fra DFU på kr , - pr lejr. DFU Open: DFU-præs afholdes i Kristi Himmelfartsferien af hensyn til internationale stævner. Svend Åge Holst, FS 2000 Formation afholdes I pinsen I år, men det er ikke blevet kommunikeret ud. Jess Rømer påtager sig formidlingen og meddeler at det er til ham, man skal retten den officielle henvendelse til, så også dommere m. fl. bliver informeret I god tid. Bjarne takkede alle for at være kommet, der er udfordringer I fremtiden med hensyn til KDA Tak til dirigenten for god mødeledelse God tur hjem pas på fartkontrol. Lis Lunn Referent Bjørn Barfoed Dirigent 15

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Email: DFU@DFU.dk REFERAT DFU bestyrelsesmøde d. 8. februar 2010 Mødedatoer. Fredag

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere