Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense"

Transkript

1 Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse, herunder kontingentets størrelse. 6. Valg af formand (på valg i lige år). 7. Valg af næstformand (på valg i ulige år). 8. Valg af administrativ sekretær afgår udenfor tur 9. Valg af teknisk sekretær (på valg i lige år). 10. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 12. Valg af 1 medlem til ordensudvalg og 1 suppleant. 13. Valg af 1 medlem til lovfortolkningsudvalg og 1 suppleant. 14. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 15. Eventuelt. DFUs formand Bjarne Andersen (BA) bød velkommen til de fremmødte repræsentanter samt en særlig velkomst til Lars Dahl fra DIF s bestyrelse og KDAs næstformand Jens Feldborg. Ad 1. Valg af dirigent: Bjørn Barfoed, HLF blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Der var mødt repræsentanter fra 15 klubber med i alt 47 stemmer ud af 59 mulige. Ad 2. Aflæggelse af beretning fra formand. Velkommen til DFU repræsentantskabsmøde Desværre har vi i 2008 haft to DFU medlemmer der døde under skærmen. Mogens Dueholm Larsen 49 år, havde sprunget i 19 år, 963 spring og medlem af Brande Faldskærmsklub, Mogens døde 24 MAJ under springvirksomhed i Bad Segeberg, Tyskland. Den anden springer døde under udøvelse af et Birdman BASE spring i Schweiz. Udøvelse af BASE spring henhører ikke under DFU aktiviteter og er derfor DFU uvedkommende. Ikke desto mindre vil jeg gerne have at vi holder 1 min. stilhed for dem begge inden vi fortsætter. Dødsfald i udlandet Som opfølgning på dødsfaldene har de det til fælles, at de skete i udlandet, hvorfor det ikke er DFU opgave, herunder havariudvalgets opgave, at undersøge ulykkerne. Det er alene de stedlige 1

2 myndigheder i det land, hvor det skete. Ikke desto mindre var der, specielt i Mogens Larsens tilfælde, temmelig stor interesse fra pressens side, når man tænker på, at det skete i udlandet, men jeg var heldigvis blevet godt klædt på af Carsten Larsen (Brande). Så set fra den vinkel, blev denne ulykkelige sag håndteret korrekt og ebbede hurtigt ud. Økonomi For første gang i DFU nyere historie, er der nu udarbejdet et 4 årig budget (09 12), der rulles hvert år, så på den måde burde økonomien være fremtidssikret. Der er og skal være plads til justeringer. Budgetterne må ikke være statiske, men en plan der kan og skal justeres, der samtidig giver rammen og de kendte faste udgifter. Der er for de 3 først kommende år beregnet med underskud på mellem ca og nedadgående til ca i Men det er hensigten, at der fra 2012 og fremad skal være et positivt resultat eller som minimum et resultat, der går i 0. Da det er starten på denne æra, vil budgetterne selvklart ligne hinanden meget i starten og være baseret på Der er dog en del variable faktorer, der på sigt vil gøre budgetterne forskellige: F.eks. tilskuddet fra DIF, der nu også er afhængig af, hvor mange aktiviteter vi gennemfører. KDA medlemskabskontingentet på pt kr., hvor bestyrelsen er i dialog med KDA bestyrelse om en forhåbentlig reduktion eller i værste fald en stigning (mere herom senere). Medaljeindkøb, som nu er væsentlig billigere end tidligere, men hvor der er indkøbt til 3 års forbrug, der er betalt på 2008 budgettet. Så den post skulle ikke gerne komme på igen før Tandemgebyret indføres i år (125 kr) pr. gennemført spring. Elevpakkerne stiger 5 kr. USD kontoen ( DKK), har i år ikke givet renter, så bestyrelsen overvejer at sælge med et kurstab der pt. ville ligge på ca DKK og evt. satse på et mere sikkert dansk renteafkast, hvis ellers ikke recessionen også spiser renten op her. Der kommer måske nye udvalg ind i budgettet, f.eks. Canopy Piloting (CP). Lige nu får DFU ca. 1.3 mio. i DIF støtte, en del heraf, fordi vi laver aktiviteter og det skal stige i takt med flere ønsker fra klubber og springere om flere aktiviteter. Ca. 2 mio. er bl.a. er frigjort, efter hensættelserne på Caravanen er frigivet. Når alt dette er sagt, så ser økonomien fremadrettet fornuftig ud. Vi har i nogle år kørt med et budgetteret underskud, hvor det først i 2008 er lykkes os, reelt at nå ned på et minus, men dog kun på ca DKK, mod budgetteret ca DKK. Det er fortsat bestyrelsens hensigt, at der skal så mange midler ud til springerne og springrelaterede aktiviteter som muligt og nogle af de sparetiltag, der ér gennemført er bl.a. reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer (8 til 6), antallet af årlige bestyrelsesmøder (6 4), samt loft på de skattefrie godtgørelser (2400 DKK) til foreningsfrivillige, som bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at søge om, hvor der i loven er mulighed for at få skattefri godtgørelse på 4850 DKK. Altså et loft på ca. halvdelen. 2

3 Dommerne stillede bestyrelsen spørgsmål om kørselsgodtgørelse efter statens høje takst, men den blev fastholdt til laveste, som også gælder for bestyrelsen. DIF tilskuddet på de ca. 1,3 mio. er tipsmidler, der bygger på et grundtilskud og de aktivitetsbestemte tilskud efter fordelingsnøglens regler. Men hvad sker der, når og hvis monopolet på spil forsvinder fra Danske Spil. Så risikerer vi at miste en del af midlerne. Kampen i fremtiden om midlerne vil blive skærpet mellem idrætsforbundene. Derfor er det vigtigt at DFU, herunder klubber og udvalg, samt enkeltpersoner, til stadighed sørger for, at der bliver gennemført aktiviteter, der giver øget støtte jf. DIF fordelingsnøgle. Breddeudvalget hedder derfor heller ikke mere breddeudvalget, men Aktivitetsudvalget, da det jo nu drejer sig om at skabe aktiviteter for at få støtte. Og bestyrelsen har til stadighed øje for muligheder til at nedsætte DFU udgifter, for det er der behov for. Bl.a. stiger huslejen for kontoret i IH med 28%, dertil kommer pristalsregulerede stigninger i lønninger til DFU ansatte (Lis, Hans og Jan), samt stigende tilskud og ekstrabevillinger til DM, DFU-Open (færgeflyvning, tanklift og lign.), samt ansøgninger fra enkeltpersoner og udvalg, der endnu ikke har egen fast post i budgettet, men f.eks. henhører under aktivitetsudvalget. DIF har oprettet nogle ERFA (erfarings-) grupper for specialforbundene, med ca. 10 unionsformænd i hver gruppe, hvor disse kan udveksle erfaringer. DFU med i en, med bl.a. DBU og Petanque-unionen. Jeg ved at den tidl. DFU formand deltog, men jeg har valgt ikke at deltage. Dels fordi jeg har læst referaterne fra møderne, hvor jeg kunne se, at der ikke blev diskuteret eller besluttet noget relevant og dels fordi det typisk er i hovedstadsområdet, at møderne afholdes og jeg bor i AAL området. Det koster flybillet, taxa T/R, ca. 6 x årligt og på et tidspunkt skal DFU også selv arrangerer et ERFA møde incl. bespisning. Ved ikke at deltage, sparer DFU ca kr om året. Den beslutning er diskuteret med resten af bestyrelsen, som støtter det 100%. Bestyrelsen har således fokus på økonomien. Sportslige resultater Generelt var det godt vejr i 2008 til de forskellige DM og DFU-Open konkurrencer, som blev afviklet fuldt ud. Hvorimod f.eks. storformationsforsøget desværre regnede væk har desværre ikke været præget af store iøjnefaldende sportslige præstationer/resultater, men jeg vil dog fremhæve Mike Petersen, der samlet vandt præc. Master-rækken i World Cuppen med 3 sejre i seks konkurrencer. DM Præc. blev gennemført med fuldt program, 8 runder og to finalerunder. 19 springere i A rk. 6 i B rk. og 4 i speed-præc.rk. I alt 29 springere, der også formede 7 hold. Torben Glud blev Danmarksmester. Igen var det NJFK, der under Randers Festugen stod for afviklingen, med springplads midt i byen tæt ved havnen. Det var en stor PR succes, hvor borgmesteren åbnede mesterskaberne og TV2 Østjylland var på pletten under konkurrencen. DM FS blev også gennemført med fuldt program, 10 runder. 8 hold i A rk. og 4 i B rk. Heriblandt et rent kvindehold (Q-mili), der også springer Præc. DANEZ stillede op for at give landsholdet Danish Blaze kamp til stregen og det fik de. DANEZ trak det længste strå og blev Danmarksmestre! 3

4 Desuden blev der sideløbende afviklet konkurrence i 8 mands FS, men der var nogen uro op til DM over dette i f.t. prioriteringen (dage og antal lift) i forhold til 4-mands formation. DFU holdning er, at 4 mands FS har prioritet. Igen var det Holstebro/Lindtorp, der stod for afviklingen. DFU-Open blev afviklet på Holeby, desværre med en svækket organisation, der gjorde, at de, der var der fra klubben, måtte løbe stærkt og desværre heller ikke, fra starten, havde alt det materiel (landingsmadrassen) der skulle til for at gennemføre Præc. Vejret var godt og både FS og Præc. blev afviklet. Og igen glædeligt at se det rene kvindehold deltage i FS. Det, der så på den anden side ikke var så glædeligt, var et fysiske overgreb, som en dansk mandlig præc.dommer lavede mod en kvindelig stævnemedhjælper. Dommeren var højst sandsynlig påvirket af alkohol den aften det skete og blev senere politianmeldt. Dommeren har afleveret sin dommerlicens og er ikke længere DFU dommer. DFU var behjælpelig med at formidle psykologhjælp til stævnemedhjælperen. DFU og bestyrelsen tager selvfølgelig afstand fra dommerens handlinger, som vi finder forkastelig og helt uacceptabelt. En anden uheldig ting var, at der også i AUG var lagt 3 konkurrencer/aktiviteter samtidig, DM Præc., Canopy Piloting og Swoop. Det gjorde bl.a. at der ikke var så mange deltagere til de respektive konkurrencer, f.eks. i speed-præc. hvor en stor del af springerne sprang Swoop i Års og derfor ikke deltog i Randers. Her skal både DFU og arrangørerne være mere fremme i skoene, så det i fremtiden undgås. Tusind tak til de arrangerende klubber og medlemmer for afviklingen af disse DM og DFU-Open. Internationalt var der Præc. springere med til de seks afdelinger af World cuppen og landsholdet deltog i EM i Frankrig. Det var dog desværre således, at det kun lige lykkes, at kunne stille hold, hvorfor resultatet ikke var det vi kunne forvente af landsholdet. Når DFU deltager med hold i EM og VM, skal det som udgangspunkt være med de bedst mulige springere/hold og ikke nødvendigvis de springere der træner mest! Det var det bedste hold i dette tilfælde, men ikke godt nok, da der var mange af de etablerede gode Præc. springere, der ikke kunne deltage p.g.a. arbejdsmæssige årsager. FS landsholdet (Danish Blaze) har deltaget i 8 konkurrencer i Målet for VM i Frankrig var en gennemsnitsscore på 16 p. Her lavede holdet 15,8 p, så målet blev næsten nået. Holdets bedste resultat kom dog i en vindtunnelkonkurrence i Carolina (USA), hvor holdet lavede 41 p. på de 35 sek. arbejdstid. Denne nye danske rekord er dog uofficiel, da der ikke var FAI dommere tilstede. Men det er stadig en flot score! Ansøgninger om støtte og DFU garantier Som en reminiscens fra dengang vi havde lokalunionerne (JFFU og SFU) råder DFU (stadig) over lokalunionsfonden. Man kan ansøge om støtte fra lokalunionsfonden og fra DFU, f.eks. støtte til forskellige nye discipliner, dommerkurser, storformation etc. Bestyrelsen ser desværre at mange ansøgninger kommer så sent, at vi ikke kan nå at behandle dem på bestyrelsesmøderne. Det kan så evt. gøres bagudrettet. Men værre er det, hvis ansøgninger mailes til alle i bestyrelsen, samt til kontoret og f.eks. har ordlyden NN søger om støtte til deltagelse i storformationsboogie i Thailand. 4

5 For at bestyrelsen overhovedet kan tage stilling til en ansøgning, skal den være sendt til DFU kontor og sendt i god tid, samt være begrundet. D.v.s. det skal være pindet ud, hvad man søger om støtte til (flybilletter, deltagergebyr, vindtunnel-camp og lign.), hvor mange penge til de enkelte områder, hvem søger, hvor mange personer er det til, perioden m.m. Det er bestyrelsens holdning, ikke at støtte, hvis der ikke ligger en begrundet ansøgning. Der har i år, og tidligere, været underskud ved afvikling af DM, storformationsstævner og andre konkurrencer, når vejret har været dårligt og/eller fly er brækket ned, fly har skullet flyve lift for at tanke et andet sted end konkurrencestedet, samt ikke har fløjet nok af andre årsager. Det er selvfølgelig problematisk for klubber og arrangører, at man så kommer ud med et underskud. Som en efterfølger at ovenstående, har bestyrelsen også fået ansøgninger om kompensation til dækning af disse og lignende underskud. Endvidere er bestyrelsen blevet spurgt, om man ville stille en garanti, der så efterfølgende skulle dække et evt. underskud. Lad mig slå fast, at DFU bestyrelse ikke vil gå med til en sådan økonomisk dækning/garanti, eller blive taget som gidsel i disse sager. Det vil blive en glidebane, der ikke vil være økonomisk kontrol over. Endvidere er det bestyrelsens principielle holdning, heller ikke at gå ind og dække andre former for underskud. Jeg vil hellere komme med forslag om, at arrangørerne indfører en form for brugerbetaling (forudbetalt stævnegebyr), der skal dække de kendte faste udgifter til toilet- og badefaciliteter, dommere, leje af lokaler og andre ting m.m. Så kan DFU tilskuddet til DM, DFU-Open og evt. andre aktiviteter, bruges til fly, springvirksomheden og reservekapital, hvis der bliver dårligt vejr eller lign. Skulle der så efterfølgende blive et stort overskud, kan arrangørerne jo tilbagebetale dele af stævnegebyret. Kun et forslag! Afgifter og moms på flybrændstof DFU sendte d. 3 MAR breve til skatteudvalget og skatteministeren for at blive fritaget for bl.a. afgifter og moms på brændstof til faldskærmsfly, afgifter der blev indført i Afgifter, der er pålagt af EU og som ville øge klubbernes/ejernes flyudgifter med op til 65%. Det kom der, desværre, kun et negativt svar tilbage på. Ministeren mente, at man overfor EU, var forpligtiget til at fastholde og indfører afgifterne. Kun f.eks. flyveskoler ville få en 2 årig udsættelse, med den begrundelse, at en pilotuddannelsen typisk tager to år, derfor skulle de elever, der var startet på uddannelsen, have samme økonomiske vilkår under hele forløbet. KDA arbejdede også på sagen, da det selvfølgelig ikke kun gjaldt faldskærmsfly og har efterfølgende udfærdiget en vejledning for mulig refusion af brændstofudgifter. Dog har det ikke udmøntet sig i en officiel og formel vejledning for DFU og dermed de enkelte skatteregioner, som havde været ønskelig. Ikke desto mindre er der et grundlag, som DFU mener klubberne skal afprøve over for skatteregionerne, for at de kan finde en praksis at forholde sig til. De enkelte skatteregioner laver forskellige afgørelser, derfor er det vigtigt at få det afprøvet. DFU bestyrelse vil opfordre alle klubber, der er flyejere, til at ansøge om refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin, så systemet bliver afprøvet. Skulle det lykkes at få refunderet afgifterne, er det en gevinst for klubberne og dermed faldskærmssporten. Hvis der er klubber, der har behov for DFU hjælp i ovenstående sag, vil vi selvfølgelig gå ind i sagen. 5

6 KDA medlemskontingent Som tidligere nævnt er bestyrelsen i en dialog med KDA vedr. unionens medlemskontingent. Hvert år på repræsentantskabsmødet bliver der stillet spørgsmål til KDA medlemskontingentetsbeløbsstørrelse og hvad vi får for de penge. Så i år har bestyrelsen besluttet, at være pro-aktiv, bl.a. fordi KDA bestyrelse har varslet stigning i kontingentet, en stigning der forventes vedtaget på KDA repræsentantskabsmøde d. 26 APR 09. DFU betaler to forskellige medlemskontingenter til KDA. DFU betaler pt. 117 kr. pr. certifikatspringer og 50 kr. for ikke certifikatspringere (springere under udd.) pr. år. Det giver som tidligere nævnt ca kr. Der er fra KDA side lagt op til en stigning på h.h.v. 8 og 4 kr. og det lyder jo ikke af meget, men, det vil betyde en stigning på ca kr. p.a. (til ca kr). Hvad får vi så for de penge? Det spørgsmål stillede DFU bestyrelse også i 1999, hvor man kun betalte en slags kontingent, den store, for alle medlemmer! Konklusionen dengang var, at man meldte sig ud af KDA! Det udmøntede sig i, at KDA indkaldte til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor man vedtog den konstruktion vi betaler efter i dag. DFU annullerede herefter udmeldelsen og DFU var igen medlem af KDA. DFU er en idrætsorganisation under DIF, som vi har den største tilknytning til. Herfra får vi bl.a. økonomisk støtte, regnskabshjælp, konsulentmuligheder m.m. og vores officielle DM er mesterskaber under DIF (DIF medaljer til vinderne). KDA er vi medlem af, fordi det er vores indgangsvinkel til FAI og hermed IPC (International Parachute Commision), der bl.a. laver de internationale konkurrenceregler, dommeruddannelse, beslutter hvor VM og EM skal være m.m., samt registrerer internationale og nationale anerkendte rekorder indenfor faldskærmssporten. Derfor er der et behov for, at vores springere og dommere (måske springere), der deltager i int. konkurrencer, har en FAI-licens, dels for deltagelse og dels for at få anerkendt evt. rekorder. Alle andre springere under DFU har absolut ikke behov for FAI-licens og det er ca personer! Den anden grund til, at vi er medlem af KDA er det faktum, at vi behøver fly og piloter til at udøve vores sport i luftrummet. Organisationen KDA varetager og sagsbehandler problemområder på fly- og pilotområdet, som vi har set et eksempel på, med vejledningen for refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin. Men det har KDA jo ikke gjort for DFU skyld alene, men for alle de flyejere og brugere af fly inden for luftsporten i DK. Og der er ingen tvivl om, at KDA har en masse at sagsbehandle i f.t. de nye tiltag, der bl.a. kommer fra EU og som bl.a. er genereret af terrorangrebet d. 11 SEP 2001 i USA. Dette arbejde anerkender DFU! Derfor ser jeg da også helst, at DFU fortsat er medlem af KDA, men DFU kan leve uden KDA. Det vil blive lidt mere besværligt for den enkelte springer, der har brug for FAI-licens og DFU vil ikke længere, som organisation, kunne deltage i IPC møder og have indflydelse på beslutninger vedr. international faldskærmssport (men har vi nogensinde haft det?). Men kr. er rigtig mange penge for adgang til FAI-licencer om året og generel sagsbehandling af fly og pilotproblematikker, der kun i nogle enkelte tilfælde har direkte tilknytning til faldskærmsflyvning, men langt overvejende er generelle problematikker, der rammer bredt indenfor luftsporten. Og de tiltag, KDA alligevel ikke får omstødt eller ændret, rammer alle og ikke kun faldskærmsflyvningen. 6

7 DFU er som sagt i dialog med KDA vedr. nedsættelse af medlemskontingentet og det DFU ønsker er, at få én slags kontingent, den lave (omkring 50 kr.), for alle medlemmer! Det vil i givet fald betyde et årlig KDA kontingent på ca kr. KDA har bestyrelsesmøde d. 13 MAR (i går), hvor bestyrelsen tager stilling til DFU ønske. (Resultatet af KDA bestyrelsesmøde:) Hvis KDA bestyrelsesmødebeslutning går imod DFU ønske, vil det betyde, at DFU bestyrelse vil fremlægge forslag om tilkendegivelse om at bestyrelsen kan arbejde videre mod en udmeldelse af KDA her på repræsentantskabsmødet. Det er så op til repræsentantskabet om at tage stilling til dette. Hvis, derimod, KDA beslutning er en, der ligger tæt på DFU ønske, så vil bestyrelsen tage forslaget af dagsorden, dog med den passus, at skulle KDA repræsentantskab gå imod bestyrelsens beslutning, vil DFU indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde og fremlægge forslaget. Formandsmødet Formandsmødet blev også afholdt her i Bogense i NOV 08, med stor deltagelse. Desværre var ikke alle klubber repræsenteret. Her blev budgettet for 2009 fremlagt og bl.a. problematikken omkring Springeren blev diskuteret. Men mere vigtig, en gennemgang af hvordan DIF fordelingsnøgle fungerer, hvilke aktiviteter der efterfølgende giver støtte og hvordan man får inddraget DFU konsulent (Hans), så det sikre, at DFU får det optimale ud af det. Det er vigtigt at DFU kontor (Hans og Jan) involveres i tiltag vedr. fordelingsnøglen, så vi får det bedste ud af det. Også miljøproblematikken og andre vigtige emner var på dagsordnen. Jeg kan kun anbefale alle klubber/formænd om at deltage i disse møder. Faldskærmsklubber og springpladser DFU har i dag 23 klubber. Under formandsmødet blev emnet Fusion mellem klubber også diskuteret. Enkelte klubber (West Jump og ÅFC) i det jyske går med fusionstanker. Statistik viser det sig, at der ikke kommer flere springere ved en fusion, tværtom bliver antallet mindre, fordi begge klubber statistisk vil miste ca. halvdelen af medlemmerne. Dette skyldes bl.a. det kultursammenstød der opstår ved en fusion. Endvidere vil DFU miste penge i støtten fra DIF ved en reduktion af klubber. DFU vil derfor bede klubber i fusionstanker, om at tænke sig om en ekstra gang. D. 4 MAR sendte DFU et brev til Roskilde lufthavn fordi Faldskærmsklubben DK risikerer at miste muligheden for spring på Roskilde, med begrundelser som Security og Safety. SAR beredskabets placering på Roskilde er ikke et Safety argument. Der er helt klar tale om en hetz fra lufthavnens side, når man bruger den begrundelse, for Forsvaret har ingen problemer med faldskærmsspring og en SAR vagt på Roskilde, som de heller ikke har problemer på Aalborg lufthavn. Hvorimod Security problematikken er en noget andet størrelse, som det er på de andre større lufthavne med hegn omkring! Problematikken er, at den stedlige sikkerhedschef kan udlægge direktivet, næsten som han vil. Det giver en forskellig indgangsvinkel for klubberne, der er svær at forstå. På nogle lufthavne er det nemmere, på andre er det sværere. Det er et område, som DFU 7

8 og primært Hans arbejder videre med for at få en ensartet og brugbar løsning. Evt. kan SLV hjælpe her! Nogle miljømæssige solstrålehistorier DFC har deres ansøgning, om miljøgodkendelse af den nye springplads Turebyholm, i nærheden af Haslev (Sjælland), til behandling i kommunen. Klubben og DFU håber, at godkendelsen er på plads i andet halvår af 09. Grunden til, at den endnu ikke er godkendt, bunder i administrativt sløvhed i et nyt kommunalt system. DFC har gjort et fantastisk stykke arbejde for at komme så langt. NFK ser ud til at kunne beholde Sundbylille, men der skal anlægges en ny start-/landingsbane! NJFK (Års) har i de sidste par år arbejdet på at få en ny miljøgodkendelse for at forbedre springmulighederne. Efter en nabodag og møder med kommunen, har teknisk udvalg over for politikerne i kommunen anbefalet at ophæve de gældende miljørestriktioner. Den nye miljøgodkendelse giver NJFK 1500 lift pr. år, hvilket er en væsentlig forbedring. (40 lift pr. weekend, spring mellem 9-12 og 13-19, og på hverdage, en ugentlig springdag til kl. 22). I alle disse eksempler har DFU bredde- og miljøkonsulent (Hans) har været involveret, mere eller mindre. Disse er også eksempler på, at det nytter og at I skal gøre brug af de ressourcer, der er på DFU kontor. Og nu til noget helt andet. Bare for at præcisere, så er det ikke tilladt at have runde reserver i grejet (gælder ikke T-10 grej). Bestyrelsen har desværre erfaret at én klub, stadig har runde reserver i elevrigs. Det er uheldigt. Dels fordi, det er noget siden det blev forbudt (ny FB), dels fordi eleverne ikke bliver uddannet i at lande i runde reserver og fordi reserverne er blevet pakket og årsgodkendt af reservepakker og rigger, der burde være inde bestemmelserne. Det følger bestyrelsen op på! Springeren Vores blad har været et emne på de sidste to repræsentantskabsmøder, på formandsmødet og på bestyrelsesmøderne. Tendensen har været der! Bestyrelsen har besluttet at stoppe Springeren, som i sikkert har erfaret i det sidste nummer. Nedlæggelsen sker dels for at spare penge og fordi det kniber meget med at få artikler til bladet. Ved en nedlæggelse af Springeren sparer DFU i første omgang ca kr., hvoraf ca er annonceindtægter, der så umiddelbart mistes. De kan forhåbentlig overføres som reklame, bannerer etc. til DFU hjemmeside, som skal boostes op og de sparede penge skal i første omgang bruges hertil. Det er bestyrelsens hensigt, at forbedre hjemmesiden, gøre den lettere at manøvrere i, at lægge vejledninger derud som f.eks. afgiftsrefusionen af flybenzin, muligheder for støtte, fordelingsnøgle in-put og lign., at lave nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig m.m. som erstatning for bladet. Bestyrelsen håber på jeres forståelse, fordi vi ved, der er mange følelser i en nedlæggelse. DIF og KDA Niels Chr. Levin Hansen (den tidl. DFU formand) er nu i DIF og Team DK bestyrelser. Håber det gavner DFU, som har støttet hans kandidatur. Tillige er Niels Chr. DFU (anbefalet til KDA) delegerede i IPC. Ole Kobberup er nu i KDA bestyrelse, han afløste Niels Chr. 8

9 DFU, konkurrencer og bestyrelsen Hvad kan DFU gøre for mig? Er der måske mange springere og klubber, der spørger. Spørgsmålet skal være, hvad kan jeg gøre for DFU? En af de ting I kan og skal gøre er at sørge for, at der er afløsere til DFU forskellige udvalg og bestyrelsen, for der vil og skal ske udskiftninger. Bestyrelsen er ikke DFU, det er jer, klubberne, springerne og dommerne. Hvis der ikke kommer afløsere for dem, der går, så falder korthuset sammen. Det er i 2008 lykkes at få stablet FS- og Materieludvalget på benene igen, men bl.a. kun fordi der fra enkelt personers side har været gjort et stort stykke frivilligt arbejde (Flemming Andersen og Peter Fåborg). Til konkurrencer som DM og DFU-open er det blevet sværere at finde klubber, som vil stå for afviklingen af disse arrangementer. Således ser det ud til, at HLF nu tager DM FS for tredje år i træk. DFU-open er i skrivende stund ikke afsat. Hvor det på Præc. siden heldigvis ser ud til at vi er kommet ind i en god gænge i Randers, hvor DM er sammenfaldende med Randers Festuge, men det er kun p.g.a. én mand, Erik Pinky Sørensen, der i 2009 arrangerer DM for tredje gang. Der er forskellige årsager til, at det er sværere af få DM og DFU-open afsat. Svingende økonomi i klubberne, manglende muligheder for tankning, miljørestriktioner (antal lift), tilgængelige flytyper og lign. Men også fordi der i klubberne er færre ildsjæle og frivillige hjælpere, der vil være med til at trække læsset. Når der så også er kommet flere discipliner (Swoop og Canopy Piloting), hvor der nu også afholdes unionsmesterskaber, er det således de samme mennesker, der i princippet skal stå for flere konkurrencer, for vi bliver desværre ikke flere springere, tværtom er medlemsantallet faldet med ca. 100 i 2008! Det var således mit første år som formand og ind i mellem kan man godt have lidt dårlig samvittighed over, at man ikke kan lægge mere tid i bestyrelsesarbejdet. Det kan skyldes ens arbejdssituation, bopæl i f.t. DFU-kontors lokalitet, familie og andre fritidsinteresser end faldskærm. Dette samvittighedsnag er jeg desværre ikke alene om at have. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Johnny havde meldt ud, at han ikke ville genopstille til valg som økonomiansvarlig, med samme begrundelse. Også Jess havde vi næsten mistet som næstformand, på mere eller mindre samme grundlag. Heldigvis har de begge besluttet at tage en tørn mere. Da jeg nu har nævnt to, bliver jeg således også nødt til at nævne resten, Ina, Katrine og Ole, på den måde, at jeg gerne vil sige tak til hele bestyrelsen for arbejdet og engagementet i 2008 og håber det også vil afspejle sig i Også en tak til kontoret, Lis, Hans og Jan for den daglige administration og fordi de jo skal tjene deres egen løn hjem ved bl.a. kendskab til DIF- og andre støttemuligheder og herved være med til at generere flere aktiviteter og derigennem få øget tilskud bl.a. fra DIF. Sluttelig: KFK Fortjenstpokal går i år til Erik Pinky Sørensen for sit engagement i gennemførelsen af DM Præc. i Randers, som han næsten personlig har stået for tre gange nu. DFU sportspokal går til Mike Petersen for det fine resultat i World Cuppen. Ingen af de to kunne være her i dag, så jeg vil bede en klubrepræsentant om at medbringe pokalerne og erindringsmedaljen til dem. Beretningen godkendt uden bemærkninger. 9

10 Ad 3 Regnskab Johnny Nielsen fremlagde det tilsendte regnskab og gennemgik de væsentligste afvigelser fra budgettets punkter. DIF s bloktilskud tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle, derudover er der søgt breddetilskud til yderligere aktiviteter. Der er bl.a. søgt støtte til udsendelse af en velkomstpakke til alle nye springere Indsendte bilag er ikke altid lige overskuelige JN kom med en appel til landshold og udvalg om at indsendte bilag skal være mere gennemskuelige, det er ikke nok med en dankortkvittering. DFUs valutakonto vil blive afviklet og investeret til en bedre rente. Vi udsender fremover 4-årige budgetter, der giver en bedre økonomisk styring og anbefaler klubberne at deltage i formandsmødet og komme med aktivitetsønsker til budgettet. JN henviste til DFU s hjemmeside her er der et udbud af produkter som både klubber og medlemmer kan købe. Det påtænkes næste år at fremkomme med et forslag til afskaffelse af de interne revisorer, da de er et fordyrende led. Vi har i forvejen revision af statsautoriseret revisor. JN anbefalede at spille på Dansk Spil da det indirekte giver tilskud til DFU. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Ad 4. 2 Indkomne forslag: 1. Vedtægtsændringsforslag. Katrine Eriksen begrundede forslaget, se vedhæftede forslag. Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget: 5, stk. 2: Hver klub/center har én repræsentant. 6, stk. 5: Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. 9: stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 10: stk. 2: Formand, næstformand, teknisk sekretær og økonomiansvarlig vælges hver for sig for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og økonomiansvarlig. De to andre bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person, og de to personer, der opnår flest stemmer, er valgt. Bestyrelsen fordeler selv disse bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en anden i stedet. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næstformanden som formand, For de øvrige bestyrelsesposter beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles. Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes til møde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel. stk. 6: UDGÅR! Dermed bliver nuværende stk. 7 og 8 i stedet 6 og 7. 10

11 13, stk. 3: Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort ud fra de øvrige oplysninger i sagen. 14: stk. 2: I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det. stk. 3: Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4 uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen jf. 13, stk : stk. 1 Ordensudvalgets opgaver er: 1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det. 2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU. 3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU s love og andre bestemmelser. stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om: tildeling af misbilligelse eller advarsel, 1. idømmelse af bøde ikke over kr. 2. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, 3. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter, 4. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU, 5. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder. 17: stk. 1 Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i 13. stk. 2 Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. stk. 3 Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen, der skal være begrundet. stk. 4 Ordensudvalgets afgørelser kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette. Lovfortolkningsudvalget er hermed nedlagt. 2. Bestyrelsens forslag om tilslutning til, at der arbejdes hen mod en udmeldelse af KDA Bestyrelsen ønsker repræsentantskabsmødets tilslutning til, at der arbejdes hen mod en udmeldelse af KDA, hvis der ikke sker reduktion af de kontingenter, som DFU betaler til KDA. Der vil i givet fald straks efter KDA repræsentantskabsmøde den 26. april 2009 blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFU, med henblik på beslutning om udmeldelse. Der vil forinden være foretaget fornøden undersøgelse af alle konsekvenser af en udmeldelse, herunder i forhold til SLV, DIF, IPC, samt deltagelse i internationale konkurrencer og rekorder med mere. Begrundelse: 1. DFU bestyrelse mener, at KDA kontingentet er for stort, set i forhold til det, vi mener, DFU får for pengene. Samtidig er der fra KDA lagt op til en kontingentstigning, hvilket DFU bestyrelse har svært ved at se grunden til. 11

12 1.1. Kontingentstigningen kan fra KDA side ikke blot forklares med pristalsregulering og DFU har ikke fået nogen anden rigtigt god begrundelse. Og hvem ved, hvad der kommer af stigninger i fremtiden? 1.2. Yderligere har DFU bestyrelse interesseret sig for, om den kontingentordning, DFU i forvejen har, er rimelig og om vi i det hele taget får nok for de penge Derfor gælder det ikke kun om, at vi ikke pålægges kontingentstigningen, men også om, at vores KDA kontingent ligefrem nedsættes. 2. DFU betaler pt. to forskellige medlemskontingenter til KDA. DFU betaler pt. 117 kr. pr. certifikatspringer og 50 kr. for ikke certifikatspringere (springere under udd.) pr. år. Det er ca kr. om året. Der er fra KDA side lagt op til en stigning på h.h.v. 8 og 4 kr. og det lyder jo ikke af meget, men, det vil betyde en stigning på ca kr. p.a. til ca kr Hvis DFU kan få den ønskede kontingentnedsættelse igennem, vil det betyde et årlig KDA kontingent på ca kr.(drøftet med KDA bestyrelse er det en ens kontingent for alle og beregnet på 2500 medlemmer á ca. 50 kr). Altså en besparelse på ca , som kan kanaliseres til springvirksomhed. 3. Bestyrelsen ser helst, at DFU fortsat er medlem af KDA, fordi vi har en interesse heri, set fra fly- og pilotsiden og i f.t. FAI/IPC, men ikke for enhver pris KDA er vi medlem af, fordi det er vores indgangsvinkel til FAI og hermed IPC (International Parachute Commision), der bl.a. laver de internationale konkurrenceregler, dommeruddannelse, beslutter, hvor VM og EM skal være m.m., samt registrerer internationale og nationale anerkendte rekorder indenfor faldskærmssporten. Derfor er der et behov for, at vores springere og dommere (måske springere), der deltager i internationale konkurrencer, har en FAI-licens, dels for deltagelse og dels for at få anerkendt evt. rekorder. Alle andre springere under DFU har absolut ikke behov for FAI-licens, og det er ca personer! 3.2. DFU kan overleve uden KDA. Det vil dog blive lidt mere besværligt for DFU, den enkelte springer eller dommer, der har brug for FAI-licens og DFU vil ikke længere, som organisation, kunne deltage direkte i IPC møder og have indflydelse på beslutninger vedr. international faldskærmssport (men har vi nogensinde haft det, som det lille forbund vi er?). Som det er nu indstiller DFU IPC-delegerede til KDA, der så tilmelder til FAI/IPC! Det samme gælder deltagelse i VM og EM. Der skal således findes en anden konstruktion, hvis en udmeldelse effektueres Som det er nu administrerer DFU FAI-licenserne for KDA, ergo vi laver arbejdet for dem, men gør det fordi det er fleksibelt i forhold til vores medlemmer. Ved en udmeldelse skal de medlemmer, der fremover får behov for FAI-licenser, have licenserne direkte fra KDA og indmeldes direkte i KDA (2009 kontingent på 666 kr. p.a.). Her er det bestyrelsens hensigt, at de relative få, der har behov for FAI-licens, kan søges refusion fra DFU). Hvis DFU bestyrelse vælger at refundere hele KDA medlemskabet, vil det koste DFU ca kr. p.a. (beregnet på 50 medlemmer) og noget mere administration. Men igen en betragtelig besparelse i f.t kr. 12

13 kr. er rigtig mange penge for adgang til FAI-licenser om året og generel sagsbehandling af fly og pilotproblematikker, der kun i nogle enkelte tilfælde har direkte tilknytning til faldskærmsflyvning, men langt overvejende er generelle problematikker, der rammer bredt indenfor luftsporten. Og de tiltag, KDA alligevel ikke får omstødt eller ændret, rammer alle og ikke kun faldskærmsflyvningen DFU er medlem af KDA fordi det er et faktum, at vi behøver fly og piloter til at udøve vores sport i luftrummet. Organisationen KDA varetager og sagsbehandler problemområder på fly- og pilotområdet, som vi har set et eksempel på, med vejledningen for refusion af energiafgift og CO2 afgift på flybenzin. Men det har KDA jo ikke gjort for DFU skyld alene, men for alle de flyejere og brugere af fly inden for luftsporten i DK. Og der er ingen tvivl om, at KDA har en masse at sagsbehandle i f.t. de nye tiltag, der bl.a. kommer fra EU, men forbavsende lidt er relateret direkte til faldskærmsflyvning. En udmeldelse af KDA kan betyde, at DFU i enkelttilfælde ville skulle sagsbehandle faldskærmsflyvemæssige problemstillinger, hvis KDA ikke længere gør det. Det skal vi så være klar til! 4. En evt. nedsættelse garanterer ikke, at DFU kommende bestyrelser eller repræsentantskaber, ikke senere vil tage emnet op igen, hvis KDA kontingentet stiger uforholdsmæssigt meget Timingen i forslaget er en ulempe, men desværre nødvendig. KDA vil kende udfaldet af DFU repræsentantskabsbeslutning vedr. dette forslag, så hvis DFU repræsentantskab ikke godkender bestyrelsens forslag, så kan KDA køre videre med deres kontingentstigning. Det er derfor vigtigt for bestyrelsen, at vi får vedtaget forslaget, hvis vi skal have en chance for at få nedsat KDA kontingentet! 5. KDA har bestyrelsesmøde d. 13 MAR (dagen før DFU repræsentantskabsmøde), hvor KDA bestyrelse tager stilling til DFU kontingentnedsættelsen. Som KDA formand sagde på vores møde med dem, d. 2 FEB, så kan han ikke garanterer noget. Hverken om KDA bestyrelse vil godtage DFU forslag og hvis de gør, at KDA repræsentantskab også senere vil godtage det. Det betyder, at der også her, er behov for en vedtagelse af bestyrelsens forslag. Spørgmål og bemærkninger til forslaget: Spørgsmål fra salen: Hvordan kommer vi til at stå i forhold til IPC BA: Det vil grundigt blive undersøgt inden en beslutning. Susan Hatting MFK: Kan vi bruge KDA til løsning af adgangs og miljøproblemer på lufthavnene? Karsten Hansen NJFK: Hvor er smertegrænsen økonomisk BA. Vi forhandler om et enhedkontingent på ca. 50 kr. pr medlem. Brian Arp Dyk QFK kan ikke se fordelen ved at være medlem. BA: For DFU er et fly det samme som at bestille en taxa. Vor eneste binding til KDA er at IPC er bundet op til FAI. Karsten Hansen NJFK: Har svært ved at se vi kan undvære KDA rekorder skal bla. Godkendes af KDA. Hvis vi ikke bliver ved med at springe med de bedste sker der ingen udvikling af vore springere. BA Det er kun enkelte der har behovet og de kan blive enkeltmedlemmer af KDA, med evt. støtte fra DFU. Karsten Hansen NJFK, beder bestyrelsen overveje grundigt, hvordan man tilgodeser rekordforsøg og deltagelse i udenlandske stævner. Jess Rømer: Sportsudvalget og Præcisionsudvalget vil blive taget med på råd. 13

14 BA der vil blive forhandlinger med DIF om vore muligheder. Repræsentantskabet gav bestyrelsen tilsagn om at arbejde hen mod en udmeldelse, hvis KDA ikke går med til en kontingentreduktion. AD 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingentets størrelse Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Johnny Nielsen Elevpakker koster kr. 305, det er en stigning på kr. 5,-. Der er indført Tandemgebyr pr 1. marts 2009 Kontingent ingen ændring, 40 kr. pr. medlem pr. måned som hidtil. Forslaget blev vedtaget. Ad. 6. Valg af Formand, Ikke på valg. Ad. 7. Valg af Næstformand Jess Rømer, Skydive Bornholm blev valgt for 2 år Ad. 8. Valg af økonomisk sekretær Johnny Nielsen blev valgt for 2 år Ad. 9. Valg af teknisk sekretær, Ikke på valg Ad. 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ina Nielsen Ole Kobberup blev begge valgt for 1 år. Ad. 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år 1. Alex Kristensen og 2. Helle Eriksen begge valgt for 1 år Ad.12. Valg af ordensudvalgsmedlem for 3 år og en suppleant hertil Sonja Larsson valgt for 3 år, suppleant Bent CJ (Annette Hagdrup og Georg Messmann er valgt for henholdsvis 2 og 1 år endnu) Ad. 13. Valg af lovfortolkningsudvalgsmedlem udgår jf. vedtægtsændring Ad. 14. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Georg Messmann og Hans Carøe begge valgt for 1 år, Suppleanter Hans Otto Larsen og Dan Vendelbo Ad 15. Eventuelt. Jens Feldborg næstformand I KDA og svæveflyver. Takkede for invitationen og for at have lært 2 nye ord Air-kiks og arbejdet på et negativt resultat på kun kr. JF opfodrede DFUs bestyrelsen til at tænke sig godt om før en udmeldelse af KDA, det at være del af en landsdækkende organisation giver mange fordele. 14

15 KDA forhandler pilotfordele bl.a. med den europæiske flyorganisation OASA, særligt faldskærmpilotcertifikat, nedsættelse af brændstofafgifter overflyvning over fredede områder m.v. I er en del af et fællesskab tænk jer om før I melder jer ud. Thomas Nonbo AVERSI. Vor flyvning uden fuel det er flyets første tur, piloten tjekker ikke tanken, måleren, der viser 50 l, er I uorden, sørg for at piloter efter en flypause dobbelttjekker tanken. Alt gik vel denne gang. Lars Dahl Nielsen, bestyrelsesmedlem I Danmarks Idræts-Forbund. Det er spændende at komme ud til de forskellige specialforbund, tak fordi I vil have mig med. DIFs specialforbund har knappe tider, indtægten I Danske spil er faldende, spillemonopolet kan ikke fastholdes, der forhandles men der forhandles om en bedre deal. DIF skal spare 15 millioner i 2010, serviceafgifter skal give nogle af pengene, breddekonsulentordningen skal op til revision, fusionsdrøftelserne med DGI er strandet. Ked af at DFUs formand har valgt netværksmøderne fra det giver en god uformel drøftelse forbundene imellem prøv det Bjarne. Opfordrede til at opstille kvinder til DIF- bestyrelse på årsmødet d. 2. maj og til at bruge DIFs administration I det videre arbejdet omkring drøftelserne med KDA. BA takkede Lars Dahl Nielsen for tilbuddet om hjælp. Til KDA I skal jo stadig have forhandlinger vedr. Fly/piloter på grund af de øvrige medlemsorganisationer uanset vor solidaritet. Tænk på de mange penge der er I spil. Katrine Eriksen, SIKU: Orienterede om en invitation til Letland Boogie deres tunnel er næsten færdig. Flemming Borup Andersen FSU: Tag kontakt til os, FSU hjælper gerne formationsspringere/hold med støtte. Fra Aktivitetsudvalget: * Projekt fastholdelse ring til Hans Vixø angående en kontrakt. *3-dages lejre, der ydes tilskud fra DFU på kr , - pr lejr. DFU Open: DFU-præs afholdes i Kristi Himmelfartsferien af hensyn til internationale stævner. Svend Åge Holst, FS 2000 Formation afholdes I pinsen I år, men det er ikke blevet kommunikeret ud. Jess Rømer påtager sig formidlingen og meddeler at det er til ham, man skal retten den officielle henvendelse til, så også dommere m. fl. bliver informeret I god tid. Bjarne takkede alle for at være kommet, der er udfordringer I fremtiden med hensyn til KDA Tak til dirigenten for god mødeledelse God tur hjem pas på fartkontrol. Lis Lunn Referent Bjørn Barfoed Dirigent 15

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. Dansk Faldskærms Union Vedtægter Side 1 af 9 Navn og formål 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU's hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 9. april 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk 13..februar 2012 REFERAT Bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Email: DFU@DFU.dk REFERAT DFU bestyrelsesmøde d. 8. februar 2010 Mødedatoer. Fredag

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 3. juli 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Det forgangne år 2012 v. Martin Halfer, formand for FSU 3. Info fra DFUs bestyrelse v. Alex Kristensen, næstformand

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

DFU BUDGET 2013 - FINAL

DFU BUDGET 2013 - FINAL Noter DFU BUDGET 2013 - FINAL Indtægter DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud 1.247.245 DIF tilskud til udv. Konsulent 170.000 Kontingenter 43,5 1650 861.300 Elevpakker 305 1600 488.000 Tandemerkl. 125 1200

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter Dansk Mini Racing Union 2009 Vedtægter BESTYRELSE 2009 Formand Jan Juul Tlf. 97 15 68 99 jan.juul@opal-tex.dk Kildevej 9 jan.juul@mail.tele.dk 7430 Ikast Jylland-Nord Lars Nørkjær Tlf. 61 67 78 04 lars.noerkjaer@stofanet.dk

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere