Regnskab 2008 For Stjær Sogns Borgerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2008 For Stjær Sogns Borgerforening"

Transkript

1 Beretning Regnskab 2008 For Stjær Sogns Borgerforening Vi har i starten af perioden været hårdt ramt af, at vi ikke havde en kasserer og vi løb i slutningen af året ind i et likviditetsproblem. Banken kunne ikke hjælpe da vi ikke kunne fremkomme med et opdateret regnskab og budget. Vi har derfor optaget et privat lån hos Jens Bølling på kr , som gjorde os i stand til at betale vore regninger, samt sikre, at vi kunne køre, til vi atter havde likviditet på vor konto. Resultatet udviser et betragteligt underskud, som tilskrives følgende årsager. Ændrede regnskabsprincipper. Hidtil har vi bogført såvel leje som depositum som indtægt ved udsendelse af lejefaktura. Da vi udsender lejefaktura ved oprettelse af lejeaftalen, bliver det temmelig uoverskueligt når vi pt. har reservationer frem til år Ligeledes har vi skullet udgiftsføre depositum, når dette blev returneret. For at undgå dette og for at få et mere retvisende regnskab, bliver leje i dette regnskab bogført som forudbetaling og bliver først taget til indtægt på lejedatoen. Samtidig føres depositum på en særlig konto, som ikke påvirker årets omsætning. I statusregnskabet 2007 under "Opkrævede, ej betalte beløb" er opført et betragteligt beløb på kr., som den ordinære generalforsamlingen 2009 bad bestyrelsen, revisorerne og den tidligere kasserer undersøge og forklare. Posteringen er udgiftsført og gjorde at regnskabet ikke kunne godkendes på den ordinære generalforsamling. Da bestyrelsen ikke har fået overdraget posteringslister fra den tidligere kasserer, har det selvsagt ikke været en let opgave. Desværre har den tidligere kasserer ikke ønsket at hjælpe med opklaringen og vi fik end ikke nogen form for reaktion på vore henvendelser via , som ellers har og er bestyrelsens meddelelsesmedie, end ikke et rekommanderet brev fik hr. Bent T. Skovsende, Vestbakken 2 til at reagere. Omkring august gav hr. Skovsende endelig lyd fra sig, for blot at meddele at han da gerne ville deltage i et møde, men i øvrigt ikke mente at kunne huske noget, der kunne hjælpe. Desværre kunne det tidligst blive om 3 uger, da der skulle holdes ferie. Ved en efterfølgende mødeindkaldelse undlod hr. Bent T. Skovsende at møde. Eneste hjælp gruppen fik var, at hr. Skovsende oplyste, at der ikke længere findes posteringslister for de tidligere regnskabsår. Vi har derfor forsøgt at genskabe en troværdig posteringsliste ud fra de kontoudskrifter, vi er i besiddelse af. Ud fra denne kulegravning må vi konstatere, at vi ikke kan finde noget, der peger mod uregelmæssigheder i regnskabet, men at regnskabsføringen antageligvis har lidt under manglende evner. Det betyder at de opståede "tab" af før nævnte beløb alene må tilskrives det ændrede regnskabsprincip og kassererens tilsyneladende manglende færdigheder. En fejl har vi dog haft mulighed for at til at rette. I 2007 undlod kassereren, at opføre foreningens Girokonto i regnskabet. Denne optræder ganske vist i balancen i 2006 regnskabet, men i 2007 regnskabet mangler den helt. Ved forespørgsel til Danske Bank, som i dag rummer den tidligere Girobank, kunne vi konstatere, at kontoen stadig eksisterede og at der stod en del penge på den. Dette beløb er taget til indtægt i 2008 under posten Girokontodifference. I 2007 havde man nogle meget store udlejninger til virksomheder og en ekstern netcampgruppe. I lejen herfor har man indeholdt et ekstra gebyr for merforbrug af el i forhold til normalforbruget. Dette har gjort at forventningerne til udlejningen var sat meget højt. Vi havde i forbindelse med overtagelsen af regnskabet fra den tidligere kasserer ikke fået adgangskoderne til e-indberetningen, som trådte i kraft i Vi er derfor blevet pålignet renter og gebyrer i forbindelse med manglende/for sen indberetning af løn og ATP. Vi har afholdt udgiften til et nyt gasfyr. Da vi ikke er skattepligtige kan vi for at begrænse vort regnskab foretage straksafskrivning selv på så store beløb, hvilket er sket i forbindelse med anskaffelsen af fyret. Vedligeholdelsesudgifterne har vi ikke kunnet holde inden for rammerne, da der opstod en uventet skade ved lejlighedens tagvindue. Vores el- og gasforbrug målt i kr. er steget ganske betydeligt. Vi har afsat penge til den eksterne regnskabshjælp, vi var nødt til at anvende. Stigningen i ejendomsværdien er ikke ført over driften, men foretaget direkte i balancen. Bestyrelsen forventer ikke, at der for 2009, med de her skete reguleringer og det foreslåede budget, vil fremkomme reguleringer, der vil påvirke resultatet i væsentlig grad, men at vi kan have en sund forretning. Ligeledes har bestyrelsen taget skridt til at sikre, at kasseklader og posteringslister ikke går tabt. Dette skridt vil have fuld virkning fra år Side 1 af 7

2

3

4 Driftsregnskab Note Budget 2009 Indtægter Kontingenter Indtægt lejemål lejlighed Indtægt lejemål Basehouse, 800 kr. pr. mdr Indtægt udlejning Annonceindtægter Diverse indtægter, foredrag, kommunale tilskud Julebanko, julestue mm Netcamp Renteindtægter Girokontodifference Kassedifference Indtægter i alt Udgifter Løn til rengøring Rengøringsartikler Vedligeholdelse Nyanskaffelser Skatter og afgifter Forsikringer Telefon El, vand og naturgas Gebyrer Udgifter til generalforsamling Div. Mødeudgifter Kontorholdsudgifter Annoncering Stjær Avis, trykning mv Hjemmesideudgifter Gebyr lønbehandling Regnskabsmæssig assistance Diverse udgifter Bogføringsfejl vedr. ændret opkrævningsprincip for udlejning samt bogføringsfejl vedr. konteringen af udeståender. Renteudgifter, bank Renteudgifter, lån Jens Bølling Renteudgifter og gebyrer mv., SKAT Udgifter i alt Årets resultat Side 4 af 7

5 Balance Note Aktiver Anlægsaktiver Forsamlingshuset - offentlig ejendomsværdi Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Opkrævede, ej betalt - udokumenterede poster primo Diverse tilgodehavender Kasse Bank - Galten Sparekasse - driftskonto Bank - Galten Sparekasse - mediekonto Girokonto - Dane Danske Bank Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital Overført resultat tidligere år Overført årets resultat Regulering af ejendomsværdi Egenkapital i alt Hensættelser Hensat til 115 støtte Hensat til Børne-/Kulturtilskud Hensættelser i alt Gældsposter Lån Jens Bølling, inkl renter Skyldige omkostninger Modtagne deposita og forudbetalinger A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge Gældsposter i alt PASSIVER I ALT Side 5 af 7

6 Noter Budget Kontingenter Familiekontingenter á kr. 200 (antal: 149 / 141 / 155) Enkeltpersonskontingenter á kr. 100 (antal: 28 / 34 / 25) Firmakontingenter á kr. 150 (antal: 0 / 1 / 0) Kontingent LAL Kontingenter i alt Vedligeholdelse Elsparepærer/papir/snor/skruer mv Toiletsæde Rep opvasker Olie/pizzavin Gori Olie, slibenet Renovation haven Malergrossisten/pizza til "arbejde" Gulvafhøvling Gori/pensler Gulvsliber Græs, hakkejern Div. til haven Lotex Brandslukningseftersyn Øl - Brugsen Bygma Træolie Sorte Sække Rep. gulvvasker Rep. oliefyr Rep. køkken - pizza, bauhaus mv Stolestof mv Flügger Farver Rep. køkkenamaturer mv Rep. lejlighed efter rotteangreb Rep. af dør i lejlighed Vedligeholdelse i øvrigt Vedligeholdelse i alt Side 6 af 7

7 Noter Budget Nyanskaffelser Dremel markeringsridser Reoler til kælder Skåle, karafler mm Markeringsmaskiner Duge/glas Gulvsliber Hegn/stolper, haven Gardiner Flagline Skærebrædder Skyllevask m/bruser Køkkenknive Bordplade mv Gryder og serveringsvogn Vandkander og ovnfast fade Rotteskræmmer Gaskedel Nyanskaffelser i øvrigt Nyanskaffelser i alt Stjær Avis, trykning mv. Omkostninger til trykning Stjær Boldklubs andel af årets omkostnigner Korrektion af Stjær Boldklubs andel tidliger år Stjær Avis, trykning mv. i alt Diverse udgifter Gave til Stjær Boldklub Bårebuket Harald Røgen Omkostninger og gevisnter Julebanko Diverse udgifter i alt Diverse tilgodehavender Stjær Boldklubs andel af Stjær Avis Stjær Boldklubs andel af Stjær Avis Tilgodehavende annonceindtægter Diverse tilgodehavender i alt Skyldige omkostninger Regnskabsmæssig assistance Øvrige skyldige omkostninger Skyldige omkostninger i alt Modtagne deposita og forudbetalinger Modtagne deposita på kommende udlejninger Modtagne forudbetalinger for kommende udlejninger Restancer til udligning Modtagne deposita og forudbetalinger i alt Side 7 af 7

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I I September 2014 I Status 2014 September 2013 - September 2014 Se også årsberetningen 2013 på hjemmesiden BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN Børnehaveklasseforeningen en del af helheden... Status 2014

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / 2013. Kaj Rindholm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM Halvårlig rapport september 2014 februar 2015 Indhold Erklæringer... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisorerklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Kollegianersamfundets

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er.

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er. Beretning for 2014 Lidt flere medlemmer Vi var ved årsskiftet 153 aktive medlemmer (14. januar 2015) sammenlignet med 150 aktive medlemmer (28. marts 2013). Der er således blevet 3 ekstra medlemmer. Der

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere