Forord 2. Fakta om Rundetaarn 4. Markedsføring af Rundetaarn 13. Eksterne engagementer 16. Omvisninger 17. Observatoriet 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2. Fakta om Rundetaarn 4. Markedsføring af Rundetaarn 13. Eksterne engagementer 16. Omvisninger 17. Observatoriet 18."

Transkript

1 Indhold Forord 2 Fakta om Rundetaarn 4 B e s t y r e l s e n 4 P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t 4 A n d r e a d m i n i s t r a t i v e o p g a v e r 6 Ø k o n o m i 7 R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d 8 V e d l i g e h o l d e l s e, o m b y g n i n g o g r e n o v e r i n g 9 K i r k e j u b i l æ u m 12 Markedsføring af Rundetaarn 13 Eksterne engagementer 16 Omvisninger 17 Observatoriet 18 Udstillinger 19 Koncerter 25 Særarrangementer 32 Andre begivenheder i tårnet 36

2 Forord Det mest bemærkelsesværdige for Rundetaarn i 2006 er ombygningerne på Ringerloftet og festlighederne i forbindelse med Trinitatis Kirkes 350 års jubilæum. De omfattende ombygninger på Ringerloftet, med etablering af bedre publikumsfaciliteter og opbevaringsmuligheder, er kommet godt i gang. Der vil nok altid dukke uforudsete ting op i omfattende projekter som dette, der medfører forsinkelser; men det lykkedes at holde rejsegilde kort efter nytår. I april 2007 færdiggøres arbejdet på Ringerloftet og så fortsættes med ombygning af bibliotekssalen og lejligheden i 2007 og Jubilæet blev fejret lørdag den 10. juni og Trinitatis søndag den 11. juni ved et nært samarbejde mellem kirke og tårn. I festlighederne deltog mange mennesker på kirkepladsen med blandt andet spisning og dans samt historisk optog gennem byen og historisk gudstjeneste i kirken. Om søndagen var der festgudstjeneste i kirken og efterfølgende reception i Rundetaarns Bibliotekssal, hvor udgivelsen af jubilæumsskriftet Runde Kirke, Taarn og Sogn, med 16 artikler om lokale begivenheder i sognets historie, også blev fejret. De store ombygninger har ikke forhindret, at Rundetaarns mange aktiviteter med udstillinger, koncerter, observatorieåbninger og diverse arrangementer er blevet gennemført som sædvanligt. Derfor har det også været et kaotisk år for tårnets personale, der har gjort en prisværdig indsats for at få det hele til at fungere. Alle ser frem til væsentligt bedre forhold, når ombygningerne er afsluttet. Tak til alle, der med arbejdskraft, engagement og økonomiske midler har støttet Rundetaarn i Finn Hemmingsen, formand for Rundetaarns bestyrelse. Atter et begivenhedsrigt år er gået vil først og fremmest blive husket som året, hvor de omfattende ombygninger, der kommer til at strække sig over 1½ år, begyndte. Der er ikke sket så omfattende ændringer i tårnet siden 1987, da Bibliotekssalen blev renoveret og åbnet som udstillingssal. De nye ombygninger vil hovedsageligt medføre bedre arbejdsforhold for de ansatte, men publikum har også noget at glæde sig til, for fremtiden byder på nye oplevelser i Rundetaarn. Ombygningsplanerne indeholder et ønske om, at stedets historie skal gøres tilgængeligt for publikum. Vi har allerede realiseret et lille eksempel på, hvordan det kan gøres ved at genskabe det originale lokum i Sneglegangen, der var i brug frem til 1900-tallet. Lokummet blev åbnet for publikum i august 2006, og siden har man kunnet sidde på tønden og tænke på H. C. Andersen, der, som så mange andre, har siddet der og filosoferet over livets genvordigheder. 2

3 Aftenstemning. September måned bar præg af et stort børnebesøg. Rundetaarn havde den glæde at deltage i formidlingsprojektet Planetmaskinen, der blev afprøvet i forbindelse med renæssanceåret. I projektperioden blev næsten 2000 børn forsynet med mp3 afspiller og hovedtelefoner og sendt ud på en lydrejse, hvor de oplevede tårnet på en hel ny måde. Året har også været præget af kaos. I forbindelse med ombygningerne har alt været pakket ned i kasser og stuvet bort i hvert et ledigt hjørne. Selv under kontorets skrivebord, stod der kasser med arkivmateriale. Vi glæder os til 2007, hvor ombygningen af magasinerne bliver færdiggjort og en ny fase påbegyndes, der sikrer at rammerne for administrationsforholdene bliver større og bedre. Jesper Vang Hansen, direktør 3

4 Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, én er valgt af Nationalmuseet og én er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er 100 % selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fonde, sponsor eller andre. B e s t y r e l s e n Bestyrelsens fem medlemmer er Finn Hemmingsen, Nanna Bo Frelsen og Jens Kjærgaard Madsen; alle tre fra Trinitatis Kirkes Menighedsråd, samt museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. De to sidste er udpeget af Kirkeministeriet. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i 2006, hvor man behandlede økonomi samt administrationsforhold og tog stilling til anlæg og vedligeholdelse. Behandlingen af de omfattende planer for bygningsændringerne har været tidkrævende arbejde for bestyrelsesmedlemmerne. Endvidere gennemgik og godkendte bestyrelsen udstillingsansøgninger for P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t Tårnet blev i 2006 drevet af en lille stab på otte mennesker, 28 timeansatte assistenter og 13 observatører. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, kirke og studentermenighed med i alt 25 brugere, og dertil kan 7 ansatte koble sig op hjemmefra. Direktøren har i løbet af 2006 haft en del arbejde med de omfattende ombygninger på Ringerloftet, samt forberedelse af montreudstilling. Bestyrelsesmøde i Rundetaarn, april

5 De timeansatte holder månedsmøde Kontorfuldmægtig Jeanette Bursche har ansvaret for den daglige administration og de timeansatte medarbejdere, herunder vagtplanlægningen. Hun administrerer det daglige bogholderi, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Til de administrative opgaver hører også varepræsentation og -indkøb til kiosken, kasseterminalernes vedligeholdelse og opsætning samt arkiverings- og korrekturopgaver. Kenneth Jørgensen har varetaget funktionerne med indkøb af rengøringsartikler, samt planlægning af udførelsen af tårnets rengøring. Irina Zelenskaia har stået for særarrangementernes afvikling og begge har de assisteret på kontoret. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for, og han er siden november 2006 blevet assisteret af Henrik Greve. Sammen har de ansvaret for udstillingsmateriellet, og for at installationer og maskiner fungerer. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han ansvarlig for Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer og udvikler kommunikationsstrategier i samarbejde med direktør Jesper Vang Hansen. I de første måneder af året var Lotte Ladegaard Zeuthen på forældreorlov. Flere af administrationens ansatte har adgang til Rundetaarns server fra deres hjem og har derfor mulighed for også at arbejde uden for tårnet. Personalegruppens interne kommunikation sker blandt andet via det udbyggede intranet på Internettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold. Intranettet har i 2006 været bestyret af kontoret assisteret af Erling Poulsen. Aktuelle aftaler vedrørende udstillinger, koncerter, arrangementer, møder m.v. bliver indført og distribueret via den elektroniske kalender af den ansvarlige for aktiviteten. Hver onsdag mellem kl. 11 og holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. Tårnets ansatte i 2006 Administration: Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, personale/café/ kontor Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/ webmaster Lotte Zeuthen, PR/kommunikation Kenneth Jørgensen, rengøring/indkøb Irina Zelenskaia, særarrangementer Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, bygning/inventar/lager 5

6 Timeansatte assistenter: I alt 14 nye ansatte i 2006, hvor der blev i alt brugt timer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. André Kraul Jensen Annelise Døssing Camilla Kikkenberg Cecilia Samsson Cæcilie Helmer Madsen Ditte Marie Lund Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Gertrud Linkis Gitte Højgaard-Nielsen Jacob Budtz Thorsen Jacob Mortensen Jakob Jantzen Jens Juul Jesper Larsen Karl Abromeit Kasper Sejersen Katja Sonne-Hansen Kristian Mejrup Kristian Møller Bak Mattias Bjerring-Nielsen Mie Hørbo Niels Biering Fonsbøl Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Rie Westermann Kjær Sherko Mesbah Thilde Andersen Observatoriet (i alt 385 løntimer) Claus Bjarne Jensen Erik Jensen (tillige ass. ved omvisninger) Flemming Sørensen Frank Madsen Gunnar Tyrsted Helle Lundstrøm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Niels Bang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen (tillige ass. ved omvisninger) Ulrik Sorgenfrey Eksterne samarbejdspartnere: Grafiker Jon Østberg Grafiker Lene Bjarnø Grafiker Line Flindt A n d r e a d m i n i s t r a t i v e o p g a v e r Jubilæumssekretær Da Trinitatis Kirke fejrede sit 350- års jubilæum blev Rasmus Agertoft andersen ansat i Rundetaarn som jubilæumssekretær/projektansvarlig og Rundetaarn blev ansvarlig for regnskaberne i den forbindelse. Rundetaarn var desuden projektansvarlig og regnskabsfører for jubilæumsbogen Runde Kirke, Taarn og Sogn, der var et omfattende projekt, som tog sin begyndelse i 2002 og sluttede med en bogudgivelse og en kildeportal i juni Personalemøde om fremtidens tårn Resultaterne af den igangværende ombygning skal give os bedre plads og udfoldelsesmuligheder og ikke mindst gøre et besøg i Rundetaarn til en større publikumsoplevelse. Når en arbejdsplads gennemgår så store fysiske forandringer, er det vigtigt at alle medarbejdere inddrages i processen og at målet med forandringerne gøres klart. Det var således formålet med efterårets stormøde om Rundetaarns fremtid, hvor de idérige ansatte, med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingsspørgeskemaer, diskuterede fremtidsmuligheder for tårnet. Medarbejderne kom med mange gode forslag til forbedringer og udvikling af nye ideer i tårnet, og administrationen arbejder nu på at implementere ideerne i den fremtidige planlægning af markedsføring m.m.. 6

7 Fig.1. Indtægternes fordeling er næsten som året før. Entreindtægter 80% Koncerter 5% Arrangementer 2% Møntkikkert og renteindtægter 2% Omsætning café/kiosk 11% Ø k o n o m i Indtægter: Entréen blev sat op til 25 kr. for de voksne besøgende, og det har bevirket at faldet på 4,6 % i besøgstallet i forhold til 2005 blev udlignet på en gunstig måde. Desuden blev indtægterne suppleret af et øget antal særarrangementer, der har givet en merindtægt i caféen. Der er sket en firedobling af gruppebesøg. Det vil sige, at flere guider og turistbureauer har Rundetaarn med på ruten, når de tager turisterne på sightseeing. Det er naturligvis positivt, men administrativt tidskrævende for bogholderiet. Indtægterne er steget fra 5.9 mio. kr. i 2005 til 7.1 mio. kr. i 2006 Indtægternes fordeling er næsten som året før: Se fig.1. Udgifter: Den største post er lønninger og honorarer, som er vokset med ca. 7 %, hvilket skyldes en ekstraordinær lønudgift, flere aktiviteter og en almindelig lønudvikling. Men trods lønstigningerne er udgiften til lønninger faldet fra 62 % i 2005 til 58 % i 2006, fordi tårnets indtægter er steget. Bortset fra lønningerne fordeler udgifterne sig som i 2005: Se fig.2. Hvis udgiften til grupperne kiosk/cafedrift, markedsføring, koncerter og administration skulle være reelle, burde lønninger opdeles og fordeles i de forskellige aktiviteter. Rundetaarns ak Lønninger og honorarer 58% Administration 10% Koncerter 4% Markedsføring mm 4% Fig.2. Bortset fra lønningerne fordeler udgifterne sig som i El, varme mv 7% Vedligeholdelse mm 7% Kiosk/cafedrift 10% 7

8 tiviteter kan og bør ikke betragtes som en erhvervsøkonomisk forretning, der prioriterer aktiviteter efter, hvad der er mest profitabelt. Aktiviteter som udstillinger og observatoriet er ikke eksisterende i udgiftsfordelingstabellen. Dette er naturligvis ikke et retvist billede, men det er umuligt at vurdere, hvor meget det koster i løn, administration og vedligeholdelsesudgifter. Økonomiske overvejelser Resultatet for 2006 blev et overskud på knapt kr. Ombygningerne, der begyndte i september 2006 og slutter i 2008, er budgetteret til 12,5 mio. kr. og betales af Rundetaarns opsparede midler. Fremtidens større aktivitetsniveau og øgede vedligeholdelsesudgifter kræver højere indtægt. Med ombygningerne følger ekstraudgifter mht. til nyt inventar og til en kommende ny adgangskontrol og et låsesystem. I 2007 er der budgetteret med et besøg på besøgende, der vil give indtægter med plads til de forventede større udgifter. Minimering af kapitalen gør det ekstra nødvendigt at forudsige fremtidige behov. R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d Rundetaarn er kun lukket tre dage om året. Den daglige åbningstid er på hverdage fra kl , søn- og helligdage fra kl I sommersæsonen, som i 2006 strakte sig fra 1. juni til 19. september, er der dagligt åbent til kl I perioden 14. oktober til medio mart er der tillige åbent tirsdag og onsdag aften fra kl Der har i løbet af året været offentlig adgang på Valentins Aften og på Kulturnatten. I alt har tårnet i 2006 været åbent for publikum i timer og dertil skal lægges koncerter, særarrangementer og omvisninger. Besøgstal De tre første måneder var relativt dårligt besøgt i forhold til tidligere. Det samme gør sig gældende for juli, som kan skyldes hedebølgen, der var slem for alle københavnske kulturinstitutioner: Publikum foretrak strand og skov frem for byens museer og seværdigheder. Men trods sommerens nedgang i besøgstallet nåede Rundetaarn det rimelige resultat på besøgende i hele I årets løb har tårnet oplevet en stigning i antallet af særarrangementer, flere besøg af selskaber/rejsebureauer og et øget gruppebesøg i observatoriet. Se fig.3. Børnebesøget (under 16 år) er, ligesom de sidste år, på 28 %. Det er lidt bekymrende, at antallet af de helt små (under 5 år) er langsomt dalende. Om Voksne 58% Børn 17% Gr. voksne 3% Gr. børn 7% Cc-voksne 3% Cc-børn 1% Børn u.5 3% Andre 8% Fig.3. Besøgstal. Gruppen andre omfatter koncerter, omvisninger og særarrangementer. cc-børn og voksne omfatter besøgende på særaftaler, primært besøgende med Copenhagen Card. 8

9 Fig.4. Fordelinger af besøget over årets måneder afspejler gennem de sidste 3 år en sæsonmæssig stabilitet januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december dette skyldes vigende interesse for Rundetaarn eller afspejler nedskæringer i institutionernes udflugtskasser, vides ikke. Billetlugen blev også malet. Vedligeholdelsesarbejder i udstillingssalen og kontorer forblev sporadiske, V e d l i g e h o l d e l s e, o m b y g n i n g o g r e n o v e r i n g a f t å r n e t Malerfirma Steen Nielsen fra Hvidovre har i mere end 50 år stået for malerarbejdet i Rundetaarn. Normalt bliver sneglegangen pletvis kalket hvert år i januar, men i 2006 blev der repareret og kalket hele vejen rundt. Det er 20 år siden, det sidst blev gjort. Observatoriebygningen på toppen af tårnet blev malet både indvendigt og udvendigt. Den rødlige farve på indersiden af observatoriets kuppel er vist ikke blevet malet siden 1960 erne. Det er tankevækkende, at det holder sig så længe, måske er det fordi, der bruges linoliemaling, der hærder over flere år. Vejr og vind slider kraftigt på den udvendige side af observatoriebygningen, så her må der males ca. hvert fjerde år. 9

10 Alle vinduer i sneglegangen bliver pudset to eller tre gange om året. Det var ikke alle toiletruller, som nåede ud over kanten. da der i løbet af 2007 kommer til at ske ombygninger, og derfor er det hensigtsmæssigt at vente. Ud over planlagte vedligeholdelsesarbejder kommer så de ekstraordinære, som vi meget gerne ville undvære: Regensens lindetræsfrokost afsluttes traditionelt med en tur i Rundetaarn. I de seneste år har vores kære naboer følt trang til at kaste toiletpapir ud over gaden. Der giver ekstra arbejde ved oprydning, men værst er, at det også går ud over vores fælles naboers tagrender, der tilstoppes. De almindelige rengøringsopgaver bliver udført af personalet. Der købes ingen ydelser fra rengøringsfirmaer på nær vinduespudsningen. Ombygning Endelig i januar 2006 begyndte første del af de planlagte ombygningsarbej Oprensning af 276 års støv er ikke en behagelig opgave. 10

11 der, der kommer til at strække sig ind i Intensionen er at skabe nye administrationsforhold, musikerfaciliteter, nyt magasin- og værkstedsrum samt bedre publikumsforhold. Første etape er etablering af magasinrum på Ringerloftet. I januar blev forstærkningsarbejder på loftsadskillelsen udført. I starten af september begyndte det egentlige arbejde på Ringerloftet. Og der opstod, hvad man måske kunne forvente med gamle bygninger, en del uforudset ekstraarbejde: Det eksisterende gulv skulle midlertidigt fjernes for at oprense og isolere og for at give plads til el-, vand- og ventilationsinstallationer. De kommende magasinrum på Ringerloftet bliver en moderne bygning, som også publikum får glæde af. Det bliver en oplevelse at se Ringerloftets fantastiske tagkonstruktion og den lille udstilling med effekter fra tårnets og kirkens mere end 350-årige historie. Rådgivere og håndværkere i forbindelse med ombygning: Arkitekt MAA, Søren Munck Mikkelsen Ingeniør Svend Jacobsen, Eduard Troelsgård A/S VVS-Ingeniør Kurt Jacobsen, Eduard Troelsgård A/S El-ingeniør Hans Grønlund Hovedentreprenør: Tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn AS Murer: Jens G. Andersen A/S Maler: Malerhuset Steen Nielsen A/S EL-entreprisen: Lyders og Svend G A/S VVS: Andersen & Lassen ApS Smedemester Emil Nielsen A/S Glarmester J. Snoer og Sønner A/S Stillads og hejs: Ajos stillads Renovering og genåbning af Renæssance-lokummet Publikum har fået adgang til en ny seværdighed i Sneglegangen. Det er et meget lille rum, der egentlig fungerede udmærket som opbevaringsrum for malervarer og andet, men hvis oprindelige funktion var langt mere interessant: Fra Rundetaarns ældste tider til 1900 har rummet nemlig været benyttet som lokum. Under tilsyn af Kulturarvstyrelsen blev det gamle lokum istandsat og forsynet med et Jernkonstruktioner til de nye rum på Ringerloftet. 11

12 Lokummet blev benyttet af mange kendte mennesker i gamle dage, og det kan nu beses af publikum. toiletsæde med hul og låg. Straks efter åbningen måtte vi dog forsyne hullet med en plexiglasplade, således at ingen skulle tro, at lokummet er til almindeligt brug. K i r k e j u b i l æ u m Trinitatis Kirkes 350-års jubilæum I forbindelse med kirkens jubilæum har Jesper Vang Hansen deltaget i planlægningen og afvikling af festlighederne. Det historiske optog og festen på kirkepladsen lørdag den 10. juni var et af jubilæets højdepunkter. Et andet var udgivelse af jubilæumsskriftet Runde Kirke, Taarn og Sogn, redigeret af Kirsten Sandholt, Inger Wiene og Jesper Vang Hansen. Bogen blev udgivet på Nyt Nordisk Forlag og er på 256 sider med artikler af 20 forfattere. Jesper Vang Hansen var forfatter til to af artiklerne og billedredaktør på hele bogen. Det historiske projekt blev støttet af Dronning Margrethe og Prins Henrik Fond, Helle Lindes fond, Augustinus Fonden, Felix-Fonden, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Alfred Good s Fond, Velux-Fonden, Frimodt-Heineke Fonden, Ankerfonden samt Chr. P. Hansen & Hustrus fond for almenvelgørende formål. Under arbejdet med bogudgivelsen blev der fundet mange spændende historiske kilder. Dette blev anledningen til oprettelsen af hvor historiske kilder, der belyser Trinitatis sogns, Trinitatis kirkes og Rundetaarns historie blev samlet og offentliggjort. Kildeportalen er et blivende aktiv i formidling af Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. Jesper Vang Hansen på talerstolen. Reception i forbindelse med udgivelsen af Runde Kirke og Taarn, 8. juni. Portalen med kilder der omhandler Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. 12

13 Markedsføring af Rundetaarn Vi arbejder fortsat på at markedsføre Rundetaarn som et tårn med mange oplevelser og fokuserer på at blive bedre til at kommunikere med flyers og skilte, så gæsterne får et større kendskab til tårnets funktion og de mange historier, der knytter sig til bygningen. Restaureringen af det gamle lokum og ombygningen på Ringerloftet skal også ses i lyset af vores ønske om at intensivere oplevelserne, når man besøger Rundetaarn. Ringerloftet har altid været skjult bag en lukket dør; snart står den åben og giver besøgende mulighed for at se nærmere på loftets fantastiske tagkonstruktion og en lille udstilling med sjove genstande fra tårn og kirke. I de sidste tre år har vi samlet presseklip med Rundetaarn som eneste søgeord. Diagrammet nedenfor viser, hvordan omtalen i danske trykte medier er fordelt på tårnet og dets mange tilbud. Det glæder os, at omtalen af tårnets særarrangementer og den generelle omtale er stigende, da vi, i de sidste tre år, har lagt et særligt fokus på at promovere hele Rundetaarn som et levende tårn med mange oplevelser. Der kan være flere grunde til, at omtalen på udstillinger og koncerter varierer. De største grunde er sandsynligvis, at kendte kunstnere får større pressedækning, at de enkle udstillinger har alt lige fra én til 30 forskellige udstillere, at antallet af koncerter og omfanget af PR arbejde i forbindelse Fig.5. Observatoriets omtaler er stærkt afhængige af antallet af himmelfænomener og andet astronomisk nyhedsstof The Copenhagen Post Berlingske Jyllandsposten/ JP kbh Politiken Urban Kristeligt dagblad MetroExpress Information City Avisen 13

14 med koncerterne varierer: Mange af musikerne står selv for pressemeddelelse og annoncering. Observatoriets omtaler er stærkt afhængige af antallet af himmelfænomener og andet astronomisk nyhedsstof. Se fig.5. TV-, radio- og fotooptagelser i Rundetaarn I 2006 har Rundetaarn været besøgt af en stor gruppe journalister, fotografer og andre, der har brugt tårnet direkte eller indirekte i diverse artikler, fotomontager, Tv-reportager, spille- og dokumentarfilm, skoleopgaver og meget andet. Vi har næsten 60 forskellige registreringer, som vist i kalenderoversigten Andre begivenheder i tårnet se side 36. Det er bemærkelsesværdigt, at vi har haft så mange besøg af udenlandske Tv-hold, der har filmet Rundetaarn i forbindelse med turisme. Derudover er vi selvfølgelig meget begejstrede for, at tårnet bliver brugt både i film og dokumentarprogrammer, og at så mange skoler benytter os i diverse opgaver. Rundetaarns Nyhedsbrev Lotte Ladegaard Zeuthen skriver hver måned et digitalt nyhedsbrev med nyheder fra tårnet og en kalenderoversigt med månedens arrangementer. Abonnenterne på nyhedsbrevet tilmelder sig via tårnets hjemmeside. I slutningen af 2006 var der mere end 600 abonnenter, og antallet af interesserede modtagere stiger støt. er Rundetaarns vigtigste kommunikationsværktøj. Her formidler vi tårnets historie, fortæller om kommende udstillinger, koncerter og observatoriearrangementer, og både Erling Poulsen og Jesper Vang Hansen forsyner jævnligt hjemmesiden med naturvidenskabelige artikler og kildemateriale, der lægger nye brikker til tårnets historie. Erling Poulsen er webmaster og Lotte Ladegaard Zeuthen opdaterer tårnets nyhedsside og leverer materiale til websiderne om tårnets udstillinger. Besøgende på vokser år for år. I 2005 var der besøgende og i 2006 steg tallet til De mest besøgte sider er dem, der indeholder astronomiske emner og almene oplysninger om tårnet. De 80 procent af hjemmesidens gæster kommer fra Danmark, men vi har også besøgende fra mange andre lande, hvor Norge, Sverige og USA repræsenterer den største del af udlændingene. United States 5,3% Norway 2,9% Sweden 2,2% Germany 1,4% Great Britain 1,0% Russian Federation 0,8% Netherlands 0,7% Canada 0,5% Finland 0,5% France 0,5% Spain 0,4% Japan 0,3% Italy 0,3% Czech Republic 0,3% 14

15 I alt var 15 procent af hjemmesidens gæster fra andre lande, og på lagkagen side 14 kan man se, hvordan de 15 procent var fordelt. De mest brugte søgeord på rundetårn trappetrin højde tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer rundetaarn kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus Børnene gik fra bund til top med en mp3 afspiller, da lydprojektet Planetmaskinen blev afprøvet i forbindelse med Golden Days in Copenhagen. 15

16 Eksterne engagementer Foreningen Kulturnatten Lotte Ladegaard Zeuthen genoptog sit arbejde i Kulturnattens Styregruppe efter endt barsel i Udover at deltage i de faste styregruppemøder, har Lotte også siddet i refusions- og tilskudsudvalget, som vurderer hvilke ansøgere, der skal have støtte og refusion til arrangementer på Kulturnatten. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Med ønsket om at styrke kontakten til børnemålgruppen fortsatte Lotte Ladegaard Zeuthen i 2006 samarbejdet (begyndt 2005) med HUR om markedsføring af kulturen i sammenhæng med den kollektive trafik i hovedstadsregionen. Markedsføringen skete via særlige efterårsferie- og vinterferiearrangementer for børn. Arrangementerne blev formidlet ved hjælp af foldere, opsat i alle hovedstadens busser, annoncer, skilte, bagrude-reklamer og hjemmesider. Rundetaarn valgte igen i år at deltage i samarbejdet med særlige dag- og aftenåbningstider i observatoriet. Museer i København (MIK) MIK står bag den digitale museumsportal der markedsfører Københavns museer. Lotte Ladegaard Zeuthen står for kontakten med MIK og sørger for at fodre portalen med nyheder og andet relevant fra Rundetaarn. Brug Kulturen Irina Zelenskaia og Jesper Vang Hansen har deltaget i 3 møder i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), hvor målet var at igangsætte portalen Kulturen.dk, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri Hovedstaden, HUR og kulturinstitutionerne. Med portalen ønsker man at vise Hovedstadsregionens kulturinstitutioners unikke tilbud til virksomheder og organisationer. Den 2. maj deltog Irina Zelenskaia og Jesper Vang Hansen i et stort præsentationsarrangement i Industriens hus. De inviterede gæster var de delegerede på Dansk Industris årsmøde. 16

17 Omvisninger IBIS stod bag et rekordforsøg d. 25. april: Længste plakat. Der har været 128 grupper på omvisning i Rundetaarn i Det er en stigning på 20 % i forhold til Stigningen skyldes måske, at 2006 var udnævnt til renæssanceår. Hovedparten af grupperne var skoleklasser, men der var også en del firmaer og private på rundtur. Indholdet af omvisningerne kan være alt, lige fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Ofte får holdene forevist og demonstreret nogle af tårnets gamle instrumenter. Omvisningerne ender i observatoriet, og hvis vejret tillader det, bliver kikkerten også taget i brug. Afløser under ferie eller suppleant i travle perioder for omvisningerne er Erik Jensen, som også er observator. 17

18 Observatoriet Åbningstider og begivenheder I 2006 har observatoriet været åbent tirsdage og onsdage i vintersæsonen og søndag eftermiddag i skolesommerferien. Rundetaarns årsplakat 2006 blev designet af Per Arnoldi. Derudover har der været en del åbninger i forbindelse med diverse særarrangementer: Skolernes vinter- og efterårsferie fra kl (samarbejde med HUR) 14/2 Kl : (Valentins Aften) 29/3 Formiddag. (Delvis solformørkelse). 13/10 Kl (Kulturnatten) Besøgstallet har været meget afhængigt af vejret, lige fra ganske få, når det regner, til rigtig mange når himlen er klar. Samlet har der ved aftenåbningerne været ca besøgende. Her er Kulturnatten, hvor vi havde over 7000 gæster i tårnet, ikke talt med. 18

19 Udstillinger Udstilling med P.V. Jensen Klint, der er bedst kendt som skaberen af Grundtvig Kirken. Rundetaarn har i løbet af 2006 vist 8 udstillinger med i alt 182 deltagende kunstnere. Tårnet er ikke selv arrangør af udstillingerne, der vælges af Rundetaarns bestyrelse ud fra ansøgninger fra private, kunstnere, foreninger og institutioner. Når Rundetaarns bestyrelse bedømmer ansøgninger betyder udstillingsidéen meget. Man ønsker ikke at konkurrere med gallerier og kunsthaller, men vil fremme og støtte engagerede mennesker med gode idéer, der forstår at udnytte tårnets specielle stemning og den 900 m 2 store udstillingssal. Næsten alle udstillingerne bliver finansieret af fonde og sponsorer. Den økonomiske støtte har været svingende gennem de sidste 15 år, og det har haft indflydelse på mulighederne for nye og gode initiativer. Heldigvis er der mange fonde, der stabilt støtter vores udstillinger, hvilket Rundetaarn er meget taknemmelig for. Rundetaarn har ikke selv været arrangør af en udstilling siden år I stedet søger Rundetaarn at yde udstillerne bedre service i forbindelse med ophængning, lyssætning og pasning af udstillingerne. Vi stiller vores udstillingserfaring til rådighed og enkelte gange ydes budget og regnskabshjælp. Rundetaarn ønsker, at der under udstillingsperioden arrangeres møder, seminarer, foredrag og lignende der er relateret udstillingen. Guldsmedeværkstedet Au-Art arrangerede for eksempel et seminar om guldsmedekunstens udvikling i forbindelse med deres jubilæumsudstilling og Taquile-udstillingen havde en hel række arrangementer, der oplyste om udviklingsprojekter. På denne måde kan Rundetaarn tilbyde mere end en udstillingsplads. PR Rundetaarn tilbyder alle udstillere i tårnet hjælp til at skrive og distribuere pressemeddelelser i forbindelse med udstillingerne. Distributionen sker i samarbejde med den elektroniske kulturguide Kultunaut, der også annoncerer tårnets arrangementer på kulturguidens egen hjemmeside. Udstillingerne annonceres tillige på Rundetaarns hjemmeside, på flyer og banner i tårnet. Oversigt over årets udstillinger 28. januar marts Arkitekten P.V. Jensen-Klint Udstillingen om Jensen-Klint, bedst kendt som Grundtvigs Kirkens arkitekt, blev skabt af arkitekt MAA Thomas Bo Jensen i samarbejde med grafiker Michael Jensen. Udstillingen omfattede arkitekturmodeller, tegninger, malerier, møbler og en del store fotografiske gengivelser af Jensen- Klints bygninger. Samtidigt med den store udstilling blev Thomas Bo Jen 19

20 sens pragtvæk om Jensen-Klint udgivet på Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Bogen blev støttet af en lang række fonde. Udstillingen blev støttet af: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Fonden Realdania, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond samt Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af marts 23. april Kvindebilleder - Anne Linnets malerier fra starten af det nye årtusinde. Anne Linnet udstillede i alt 101 store oliemalerier, der fyldte salen ud. Tre billeder blev solgt på auktion til fordel for Dansk Røde Kors. I forbindelse med udstillingen blev der arrangeret to koncerter med Anne Linnet, først i Trinitatis Kirke og dernæst i Bibliotekssalen. Udstiller: Anne Linnet med forord af dr. Theol. Jakob Wolf, Københavns Universitet i forbindelse med udstillingen. 21 tekstilkunstnere fra Danmark, Norge, Spanien og USA deltog. Rundetaarn havde ansvaret for udstillingens regnskab. Både udstillingen og kataloget blev støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Tuborgfondet. Udstillere: Ana Bellido, Spanien Anette Bendixen, Skotland Annette Graae Jenny Hansen Jette Hartvig Bitten Hegelund Ane Henriksen Ellis Hinz-Berg Malene Kristiansen Kari Guddal Vibeke Lindhardt Inge Lindqvist Åse Ljones, Norge Mary M. Mazziotti, USA Anne Fabricius Møller Kis Nielsen Hans Christian Rasmussen Grethe Sørensen Lone Villaume Grethe Wittrock Charlotte Østergaard Tekstiludstillingen Tid Til tog udgangspunkt i tekst fra Det Gamle Testamente. Anne Linnets udstilling Kvindebilleder trak mange gæster til tårnet. 29. april 5. juni TID TIL Tekstiludstillingens tema byggede på teksten i Prædikernes Bog i Det Gamle Testamente hvor Prædikeren lærer at alting i Verden har sin tid, som Gud forordner og styrer. Udstillingen var arrangeret og organiseret af Ellis Hinz- Berg og Lone Villaume. Udstillingsarkitekt var designer MDD Mads Kjædegaard. Der blev udgivet et katalog 20

21 Striber til stol og krop markerede Stoftrykker og Væverlaugets 60-års jubilæum. 18. juni 6. august Striber til stol og krop Stoftrykker- og Væverlaugets 60-års jubilæumsudstilling. Udstillingsplanen var, at kunstnerne skulle arbejde i stofbaner og betrukne hynder. I alt 56 tekstilkunstnere deltog i udstillingen, som var censureret for laugets medlemmer. Blandt udstillerne deltog 15 inviterede kunstnere. Udstillingen blev organiseret af Anja Rykind-Eriksen, Anne Mette Larsen og Kirstine Schou- Jørgensen. Anna Fabricius Møller stod for opsætningen af udstillingen. Der blev udgivet et katalog. Udstillingen blev støttet af Gabriel A/S, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Knud Højgaards Fond, Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner, Tuborgfondet, Københavns Billedkunstudvalg, Thomas B. Thriges Fond samt L. F. Foghts Fond. Deltagere: Lotte Dalgaard Elisabeth Hagen Grethe Wittrock Bitten Hegelund Lene Frantzen Sonja Bossow Jakobsen Stine Skytte Østergaard Thea Bjerg Karen Mimi Boelsbjerg Anne-Birgitte Hansen Mette Kaa Lotte Myrthue Karina Nielsen Vibeke Rohland Charlotte Buch Udstillere (medlemmer): Niels Riff Andersen Inger Bagger Anne-Marie Bech Eva Castberg Marianne Ejlerskov Berthe Forchhammer Tove Goth Hans-Jørgen Gregersen Dorthe Greisen Jette Grünberger Sonja Hanemann Brith Hansen Kirsten Hansen Laila Stemmler Hansen Nanna Mølbak Hansen Gerda Hemrich Hanne Houlberg Charlotte Houman Lene Nordfeldt Iversen Sandra Iversen Signe Møller Jensen Lene Jul Ulla Karlsson Hanne Kalsgård Knudsen Krestine Kjærholm Mette L. Kristensen Anna Mikkelsen Maria Kirk Mikkelsen Ulrikke Mokdad Anne Fabricius Møller Bodil Neergaard Susanne Nielsen Ellen Pedersen Hans Christian Rasmussen Ann Richard Hugrun Runarsdottir Catharina Schmeer Ida Annesdatter Schmidt Helle Trolle Hanne Vedel Hanne Winkler 21

22 12. august 17. september One size fits all Fyns Grafiske Værksted var arrangør af udstillingen. Tilrettelagt af Jens Bohr, Anne Marie Frank, Lene Leveau og Helge Larsen. Alle kunstnere havde fælles udgangspunkt med papir i samme kvalitet og størrelse, og alle værker blev udstillet uindrammet. Der deltog 73 grafikere med i alt 127 værker. Udstillingen blev støttet af Hahnemühle papir, Art de Voss, Kunststyrelsen Billedkunstråd og Odense Kommune. Deltagere: Alice Ipsen Anne Clausen Anne Marie Frank Anne Marie Mejlholm Anne Marie Ploug Annette Holdensen Astrid Scherrebeck Aziz B.C. Meibom Bendt Ulrich Sørensen Bertha Moltke Birgitte L. Madsen Birgitte Thorlacius Bjarne Agerbo Bjarne W. Sørensen Bo Mølgaard Madsen Bo Thobo Carlsen Bo Valentin Petersen Carina Zunino Claus Handgaard Jørgensen C.O.Hoff Eli Ponsaing Erik Mortensen Erika Severin Finn Naur Petersen Gert Rune Sundien Hardy Ernst Helge Larsen Ida Holm Mortensen Inge Lise Westman Inge Marie Mørcke Jakob Nørregaard Jane Maria Petersen Jens Bohr Jens Uffe Rasmussen Johanne Foss John Hansen Inge Lise Rasmussen Karen Abell Karen Bjerresgaard Kurt Dupont Larsen Lars G. Christensen Lars Grenaae Lars Holbroe Lars Mikkes Lea Boruszek Leif Samuelsen Lene Jelling Holm Lene Leveau Line Eskestad Lisbeth Thingholm Martin Askholm Michael Isling Morten Skovmand Ole Folmer Hansen Ole Lejbach Pernille Kløvedal Helweg Priscilla Carver Roger Fohlmann Sonja Smith Stefan Bannow Stefan Herrik Søren Bjælde Søren Hillerup Vaag Susanne Wellm Thorkild Havmøller Toni Larsen Torben Bo Halbirk Ulla Ljungkrantz Ulla Madsen Viggo Forting Villy Jørgensen Yngve Riber One size fits all. Alle kunstnere havde fælles udgangspunkt, med papir i samme kvalitet og størrelse, og alle værker blev udstillet uindrammet. 22

23 Guldsmedeværkstedet Au-Art udstillede avantgardesmykker i kasser af plexiglas. Helle Bjerrum Annuschka Maaløe Josephine Winter Petra Schau Louise Birn Lene Hald Trine Neersø Kirsten Ellemose Peggy Kortenbach Nanna Melland Louise Hee Lindhardt Mikala Mortensen Marie-Louise Kristensen 28. oktober 26. november Taquile et selvportræt 23. september 22. oktober Au-ART - Moderne smykkekunst 19 nuværende og tidligere medlemmer af smykkeværkstedet Au-ART på Østerbro udstillede i anledning af værkstedets 10-års jubilæum. Udstillingen blev organiseret af de nuværende medlemmer af værkstedet ved Marie-Louise Kristensen. Udstillingsdesign ved Andrea Marie Kærn, Laura Utke, Sofie Ruby og Rafal Bajuk. I forbindelse med udstillingen blev der holdt et symposium, hvis formål var at styrke udviklingen af smykkekunsten. Udstillingen blev støttet af RIAS A/S, Ravstedhus, Aktiv Guld Guldsmedehøjskolens Venner, Hoff og Bloqbeton. Symposiet blev støttet af Teknisk Erhvervsakademi og Guldsmedebranchens Leverandørforening. Annegrete Mølhave og fotograf Niels Ole Sørensen var initiativtagerne til projektet på Taquile, hvor taquileñerne tog billeder af deres liv på øen. Billederne blev udstillet i Rundetaarn. Udstillingen blev organiseret og arrangeret af Annegrete Mølhave i samarbejde Ea Helth Øgendahl og organisationerne AXIS, DIB og Ibis. Udstillingen var desuden rammen for en række særarrangementer til belysning af det peruvianske projekt samt lignende udviklingsprojekter. Projektet blev støttet af Iberia, som venligst har finansieret taquileñernes rejse til Danmark, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Center for Kultur og Udvikling (CKU), Allianceprojektet på Taquile (Axis, Ibis, DIB), Den peruvianske ambassade i Stockholm og PromPeru. Annegrete Mølhave og Ea Helth Øgendahl foran deres udstilling Taquile et selvportræt. Deltagere: Annette Dam Gudbjørk Ingvarsdottir Anders Leed Christensen Karina Noyons Lonny Fechner Kirstine Bo Sonne 23

24 Deltagere: Niels Ole Sørensen Pedro Gonzales Quispe Cruz Asunta Huatta Yucra Evaristo Machaca Quispe Teodocia Quispe Huatta Ernesto Quispe Cruz Rebeca Marca Huatta 2. december januar 2007 Parafraser over Bayeux Tapetet Susanne Thea udstillede en 72 meter lang billedfrise (90 kobberætsninger) med parafraser over det berømte franske Bayeux-tapet. Susanne Thea guidede selv flere velbesøgte rundvisninger i udstillingen. Kunsthistoriker Tom Jørgensen forfattede og introducerede udstillingsplanche og invitation. Under ferniseringen blev Jeax de Bayeau af Sven Erik Werner uropført af 1000-talsensemblet ESK. Deltagere: Susanne Thea Susanne Thea udstillede en 72 meter lang billedfrise med parafraser over det berømte franske Bayeuxtapet. 24

25 Koncerter Søren Rastogi blev udnævnt til Tårnmusiker Anne Linnet både udstillede og gav koncert i tårnet. Rundetaarns Bibliotekssal har gennem årene udviklet sig til en populær koncertsal, der tiltrækker flere og flere danske og udenlandske musikere i verdensklasse og samtidig giver plads til spirende talenter, helt nye kompositioner, musikhistorisk undervisning, jazz, eksotisk dans og sjove musikalske eksperimenter. I 2006 husede Rundetaarn i alt 94 musikarrangementer. De 87 var offentligt tilgængelige koncerter og ni af dem var i eget regi. Der var fire foredrag om klavermusik, to lukkede koncerter, og et enkelt heldagsarrangement. Rundetaarn lagde i 2006 økonomi og ansvar til fem koncerter med Tårnmusiker 2006, et traditionelt jazzarrangement på platformen i august, Kulturnatten fredag d. 13. oktober og to koncerter i den rytmiske boldgade med sangerinden Anne Linnet. Egne arrangementer Det var nok uventet for mange, at Rundetaarn valgte en relativt ukendt pianist som Tårnmusiker Men Søren Rastogi har et usædvanligt stort talent. Selv om ikke alle 5 koncerter var lige velbesøgte, var stemningen god og budskabet vedkommende. Rundetaarn er ikke i tvivl om, at valget af Søren Rastogi giver meget igen, både på kort og lang sigt. Det er sikkert også en mening, som vi deler med Danmarks Radio og Augustinus Fonden, der har støttet projektet. Ved den første koncert søndag d. 5. marts præsenterede Søren Rastogi et varieret soloprogram. Koncerten blev anmeldt i Politiken. Søndag d. 30. april spillede Søren Rastogi værker af Beethoven, Piazzolla og Franck sammen med cellisten Janne Fredens. Der var udsolgt og god stemning i salen. Beethovens 3 sidste solosonater var på programmet søndag d. 10. september og koncerten udløste 2 glimrende anmeldelser i Politiken og Jyllands-Posten. Til koncerten søndag d. 8. oktober medvirkede Paizo Kvartetten og mezzosopranen Helene Gjerris med fransk musik af Fauré og Chausson samt Dvoraks klassiske klaverkvartet. Endelig hørte vi søndag d. 19. november Søren Rastogi som solist med Kammerorkesteret Galanteana dirigeret af Jesper Nordin. Værker fra det sene 1700-tal: C.P.E. Bach og Mozart. Fuldt hus og euforisk stemning med stående ovation til sidst. 25

26 Musik og smykkekunst i skøn forening. Vi takker Søren Rastogi for et vel gennemført projekt! PR i forbindelse med Tårnmusiker 2006 Rundetaarn stod for brochure og plakat med forsideportræt af Søren Rastogi, der blev trykt hos Storm Tryk i Bagsværd og udkom i eksemplarer. Rundetaarn udsendte en generel pressemeddelelse via Kultunaut. Resten af PR indsatsen blev omsat i separate pressemeddelelser og s i forbindelse med hver enkelt koncert. Sommerens traditionelle jazzkoncert blev velsignet med den smukkeste solnedgang i dejlig sommervarme lørdag d. 5. august. Saxofonisten Christina von Bülow, guitaristen Jacob Fischer og bassisten Hugo Rasmussen var i det bedste humør, hvilket smittede af på det store publikum, der havde fundet vejen til platformen på toppen af tårnet. Det musikalske indslag til Kulturnatten fredag d. 13. oktober var lagt i hænderne på cellisten Jakob Kullberg og pianisten Niklas Sivelöv; to kunstnere, som vi kommer til at høre meget mere til. Programmet spredte sig fra Bach over Bellman til helt ny musik. Stor jubel i en propfyldt sal. I forbindelse med udstillingen af Anne Linnets billeder i foråret 2006, holdt den kendte sangerinde to koncerter. Der kom så mange mennesker, at Rundetaarn også inviterede Anne Linnet til at give to julekoncerter i Bibliotekssalen. Fuldt hus og god stemning, midt i julefrokostsæsonen. Koncerter i eksternt regi På den betydelige liste over koncerter finder vi, foruden vore faste gæster også et par interessante nyskabelser. Det mest ambitiøse af alle projekter i 2006 var Musica Ficta og Bo Holtens storslåede markering af Renæssanceåret med en ufattelig række på 13 radiotransmitterede koncerter, hvoraf de tre fandt sted i Rundetaarns Bibliotekssal. I efteråret blev publikum præsenteret for Music Around, en svensk-dansk 26

27 festival med søgelys på den russiske komponist Dimitrij Sjostakovitj. Den nye musik, i grænselandet mellem klassisk og rytmisk, fandt sit forum i festivalen Wundergrund. Der var to debutanter fra musikkonservatorierne i 2006: Fløjtenisten Anna-Sofie Landert fra Det Jyske Musikkonservatorium og guitaristen Kristian Gantriis fra Vestjysk Musikkonservatorium. Strygetrioen Trio Aristos leverede tre flotte koncerter, der markerede sig i en sådan grad, at de blev valgt til Tårnensemble Rundetaarns musikkonsulent, guitaristen Tomas Krakowski gav fem koncerter i serien Masterworks of the guitar der blev optaget af Danmarks Radio. Til en af koncerterne, d. 29. oktober, fik han besøg af komponisten Per Nørgård, som fortalte om musikken til værket Tales of a hand. På det tidspunkt havde Per Nørgård lige modtaget både Sibelius Prisen og Wilhelm Hansens Hæderslegat. Det var en ære at have Danmarks største nulevende komponist som gæst! Samarbejdspartnere Man kan ikke komme uden om, at Danmarks Radio er en uhyre vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. Hele 15 koncerter blev optaget i P2 i Rundetaarn har nok aldrig fået så megen opmærksomhed i nationalradioen. Vores eget projekt Tårnmusiker 2006 blev støttet af Augustinus Fonden. Hjerteligt tak til både Augustinus Fonden og DR! Det er også mange andre fonde, der støtter koncerterne i ekstern regi. Vi har ikke kendskab til samtlige fonde, men tårnet ønsker at takke alle, der har bidraget med økonomisk støtte. PR Der er et fortrinligt samarbejde mellem Rundetaarns flittige PR-medarbejder og musikkonsulenten i formulering af musikalske nyheder til nyhedsbrev og hjemmeside. Mange får information om månedens koncerter via Rundetaarns hjemmeside og det månedlige nyhedsbrev. Til Anne Linnets koncerter var der næsten ingen PR alligevel var der fuldt hus. Og til koncerterne med større ensembler, var det jungletelegrafen, der gjorde udslaget. Rundetaarns udfordring er at stræbe efter kvalitet, både som leverandør af rammer, via egenproduktion og som inspirator for den betydelige talentmasse i dansk musikliv. Det skaber det bedste image og trækker flere gæster til tårnets musikaftner. 27

28 Koncerter og musikarrangementer i 2006 (januar til juni) 28. januar trio Aristos 30. januar trio Aristos 6. februar FOF foredrag om klavermusik v/ Hans Henrik Holm 9. februar david Tanenbaum, guitar 10. februar sergej Musaeljan, klaver 12. februar Debutkoncert for fløjtenisten Anna-Sofie Landert 20. februar Duo Takemitsu 25. februar Adam Riis, tenor Christian Westergaard, klaver 26. februar Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 2. marts Kroger Kvartetten 5. marts Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 19. marts Ensemble Midtvest og Alcan String Quartet 20. marts FOF foredrag om klavermusik v/ Hans Henrik Holm 25. marts Jakob Bloch Jespersen, basbaryton Christian Westergaard, klaver 26. marts Musica Ficta dir. Bo Holten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 27. marts Malmö Operas Strygeseptet 28. marts Københavns Yngre Strygere Solist: Mikkel Futtrup, violin 30. marts Hørsholm Fløjteensemble r u n d e t aå ar rn n å år rs sr ra ap p op or rt t

29 1. april Stemmens Dag 1. april Stemmens Aften 2. april Klaverstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium 6. april Søren Bødker Madsen, guitar 20. april Anne Linnet i Trinitatis Kirke 21. april LINensemble 22. april Anne Linnet i Bibliotekssalen 23. april Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 29. april Anna Gunnarson, mezzosopran Christian Westergaard, klaver Christian Fergo, guitar 30. april Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver medv. Janne Fredens, cello Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 3. maj Hafnia Chamber Orchestra dir. Simon Casali-Krzentowski 4. maj Kammerkoret Vox Temporis og dansegruppen Contrapasso 7. maj AmadeusEnsemblet dir. Martin Nagashima Toft medv. Kim Bak Dinitzen, cello 8. maj Storstrøms Kammerensemble dir. Jonathan Stockhammer medv. Helene Gjerris, mezzosopran 12. maj Oslo Kammerkor dir. Håkon D. Nystedt 13. maj Musik mod Malaria medv. Basiru Suso, kora og sang Mariama Elise Guldagger, sang 18. maj Duo Delta 21. maj Musica Ficta dir. Bo Holten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 23. maj En aften med danseren Ujwal Bhole 28. maj Signe Asmussen, mezzosopran Per Dybro Sørensen, guitar Leif Hesselberg, guitar 31. maj Musikskoleelever spiller guitar 1. juni Rockkoret dir. Jacob Grove 2. juni Rockkoret dir. Jacob Grove 3. juni Liedkompagniet 4. juni Jutlandia Saxophone Quartet 7. juni Trinitatis Kantori dir. Per Enevold organist Inge Bønnerup Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 18. juni Universitetskoret Lille MUKO 19. juni Jazz med Ditte Rønn-Poulsen, sang og Søren Bebe, klaver 20. juni Det Danske Kammerkor 27. juni En aften med Hans Henrik Holm r ru un nd de et at åa r n å r s r a p p o r t

30 Koncerter og musikarrangementer i 2006 (juli til december) 12. juli David Hykes, overtonesang 17. juli Trio Aristos og cellisten Mats Lidström 26. juli Open Strings 5. august Solnedgangsjazz på platformen med Christina von Bülow, Jacob Fischer og Hugo Rasmussen 16. august Peter Morrison, cello Maria Teresa Assing, klaver 21. august Blæserkvintetten QWIND 22. august John Ehde, cello. Carl Axel Dominique, klaver 1. september Ung Nordisk Musikfestival medv. Københavns Yngre strygere, div. solister 9. september Ashish Sankrityayan, dhrupad-sang 10. september Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 13. september Liedkompagniet 14. september Christian Fergo og Svetlin Markov, guitar 15. september Carsten Dahl Trio lukket arrangement 16. september Copenhagen Art Ensemble og ensemblet Figura 24. september Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 28. september Søllerød Kirkes Pigekor r u n d e t aå ar rn n å år rs sr ra ap p op or rt t

31 1. oktober Musica Ficta dir. Bo Holten. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 2. oktober Foredrag om klavermusik med Hans Henrik Holm gæst: Friedrich Gürtler 4. oktober Trinitatis Kantori dir. Per Enevold. Inge Bønnerup, orgel 5. oktober Lola Perrin, klaver 6. oktober Sofia Ribeiro, sang Marc Demouth, kontrabas lukket arrangement 7. oktober Kasper Søeborg, guitar 8. oktober Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver. Gæster: Helene Gjerris, mezzosopran. Paizo Kvartetten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 10. oktober Lars Møller, baryton Christian Westergaard, klaver 11. oktober DR s ungdomsensemble DRUEN 13. oktober KULTURNATTEN Jakob Kullberg, cello niklas Sivelöv, klaver 28. oktober Katrine Gislinge, klaver nya Stenhammarkvartetten. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 29. oktober Tomas Krakowski, guitar Gæst: Per Nørgård Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 30. oktober Musikere og dansere fra Taquile 2. november TheGothenborgCOMBO 3. november Ensemble Nordlys 6. november Foredrag om klavermusik med Hans Henrik Holm 9. november Musikere og dansere fra Taquile lukket arrangement 11. november HAVAMAL meets Marylin Mazur. Alpha meets Carsten Dahl 12. november Apes & Babes 16. november Liedkompagniet 17. november Dansk Sangs jubilæum lukket arrangement 18. november Børn og unge spiller klaver 19. november Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Gæster: Kammerorkesteret Galanteana Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 24. november Eva Greenberg, traversfløjte, Vladimir Kaminik, barokguitar 25. november Trio Campanella 2. december Palle Winfeldt og Ernesto snajer 3. december Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 7. december Debutkoncert for Kristian Gantriis, guitar 9. december Julekoncert med Anne Linnet 10. december Julekoncert med Anne Linnet 14. december r ru un nd de et at åa r n å r s r a p p o r t

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Indledning RUNDETAARN 2005

Indledning RUNDETAARN 2005 Indledning af Finn Hemmingsen formand Selv om der har været et lille fald i besøgstallet i forhold til 2004, er det dejligt at konstatere, at Rundetaarn er så populær, at der kommer mange besøgende for

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere