Forord 2. Fakta om Rundetaarn 4. Markedsføring af Rundetaarn 13. Eksterne engagementer 16. Omvisninger 17. Observatoriet 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2. Fakta om Rundetaarn 4. Markedsføring af Rundetaarn 13. Eksterne engagementer 16. Omvisninger 17. Observatoriet 18."

Transkript

1 Indhold Forord 2 Fakta om Rundetaarn 4 B e s t y r e l s e n 4 P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t 4 A n d r e a d m i n i s t r a t i v e o p g a v e r 6 Ø k o n o m i 7 R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d 8 V e d l i g e h o l d e l s e, o m b y g n i n g o g r e n o v e r i n g 9 K i r k e j u b i l æ u m 12 Markedsføring af Rundetaarn 13 Eksterne engagementer 16 Omvisninger 17 Observatoriet 18 Udstillinger 19 Koncerter 25 Særarrangementer 32 Andre begivenheder i tårnet 36

2 Forord Det mest bemærkelsesværdige for Rundetaarn i 2006 er ombygningerne på Ringerloftet og festlighederne i forbindelse med Trinitatis Kirkes 350 års jubilæum. De omfattende ombygninger på Ringerloftet, med etablering af bedre publikumsfaciliteter og opbevaringsmuligheder, er kommet godt i gang. Der vil nok altid dukke uforudsete ting op i omfattende projekter som dette, der medfører forsinkelser; men det lykkedes at holde rejsegilde kort efter nytår. I april 2007 færdiggøres arbejdet på Ringerloftet og så fortsættes med ombygning af bibliotekssalen og lejligheden i 2007 og Jubilæet blev fejret lørdag den 10. juni og Trinitatis søndag den 11. juni ved et nært samarbejde mellem kirke og tårn. I festlighederne deltog mange mennesker på kirkepladsen med blandt andet spisning og dans samt historisk optog gennem byen og historisk gudstjeneste i kirken. Om søndagen var der festgudstjeneste i kirken og efterfølgende reception i Rundetaarns Bibliotekssal, hvor udgivelsen af jubilæumsskriftet Runde Kirke, Taarn og Sogn, med 16 artikler om lokale begivenheder i sognets historie, også blev fejret. De store ombygninger har ikke forhindret, at Rundetaarns mange aktiviteter med udstillinger, koncerter, observatorieåbninger og diverse arrangementer er blevet gennemført som sædvanligt. Derfor har det også været et kaotisk år for tårnets personale, der har gjort en prisværdig indsats for at få det hele til at fungere. Alle ser frem til væsentligt bedre forhold, når ombygningerne er afsluttet. Tak til alle, der med arbejdskraft, engagement og økonomiske midler har støttet Rundetaarn i Finn Hemmingsen, formand for Rundetaarns bestyrelse. Atter et begivenhedsrigt år er gået vil først og fremmest blive husket som året, hvor de omfattende ombygninger, der kommer til at strække sig over 1½ år, begyndte. Der er ikke sket så omfattende ændringer i tårnet siden 1987, da Bibliotekssalen blev renoveret og åbnet som udstillingssal. De nye ombygninger vil hovedsageligt medføre bedre arbejdsforhold for de ansatte, men publikum har også noget at glæde sig til, for fremtiden byder på nye oplevelser i Rundetaarn. Ombygningsplanerne indeholder et ønske om, at stedets historie skal gøres tilgængeligt for publikum. Vi har allerede realiseret et lille eksempel på, hvordan det kan gøres ved at genskabe det originale lokum i Sneglegangen, der var i brug frem til 1900-tallet. Lokummet blev åbnet for publikum i august 2006, og siden har man kunnet sidde på tønden og tænke på H. C. Andersen, der, som så mange andre, har siddet der og filosoferet over livets genvordigheder. 2

3 Aftenstemning. September måned bar præg af et stort børnebesøg. Rundetaarn havde den glæde at deltage i formidlingsprojektet Planetmaskinen, der blev afprøvet i forbindelse med renæssanceåret. I projektperioden blev næsten 2000 børn forsynet med mp3 afspiller og hovedtelefoner og sendt ud på en lydrejse, hvor de oplevede tårnet på en hel ny måde. Året har også været præget af kaos. I forbindelse med ombygningerne har alt været pakket ned i kasser og stuvet bort i hvert et ledigt hjørne. Selv under kontorets skrivebord, stod der kasser med arkivmateriale. Vi glæder os til 2007, hvor ombygningen af magasinerne bliver færdiggjort og en ny fase påbegyndes, der sikrer at rammerne for administrationsforholdene bliver større og bedre. Jesper Vang Hansen, direktør 3

4 Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, én er valgt af Nationalmuseet og én er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er 100 % selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fonde, sponsor eller andre. B e s t y r e l s e n Bestyrelsens fem medlemmer er Finn Hemmingsen, Nanna Bo Frelsen og Jens Kjærgaard Madsen; alle tre fra Trinitatis Kirkes Menighedsråd, samt museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. De to sidste er udpeget af Kirkeministeriet. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i 2006, hvor man behandlede økonomi samt administrationsforhold og tog stilling til anlæg og vedligeholdelse. Behandlingen af de omfattende planer for bygningsændringerne har været tidkrævende arbejde for bestyrelsesmedlemmerne. Endvidere gennemgik og godkendte bestyrelsen udstillingsansøgninger for P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t Tårnet blev i 2006 drevet af en lille stab på otte mennesker, 28 timeansatte assistenter og 13 observatører. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, kirke og studentermenighed med i alt 25 brugere, og dertil kan 7 ansatte koble sig op hjemmefra. Direktøren har i løbet af 2006 haft en del arbejde med de omfattende ombygninger på Ringerloftet, samt forberedelse af montreudstilling. Bestyrelsesmøde i Rundetaarn, april

5 De timeansatte holder månedsmøde Kontorfuldmægtig Jeanette Bursche har ansvaret for den daglige administration og de timeansatte medarbejdere, herunder vagtplanlægningen. Hun administrerer det daglige bogholderi, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Til de administrative opgaver hører også varepræsentation og -indkøb til kiosken, kasseterminalernes vedligeholdelse og opsætning samt arkiverings- og korrekturopgaver. Kenneth Jørgensen har varetaget funktionerne med indkøb af rengøringsartikler, samt planlægning af udførelsen af tårnets rengøring. Irina Zelenskaia har stået for særarrangementernes afvikling og begge har de assisteret på kontoret. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for, og han er siden november 2006 blevet assisteret af Henrik Greve. Sammen har de ansvaret for udstillingsmateriellet, og for at installationer og maskiner fungerer. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han ansvarlig for Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer og udvikler kommunikationsstrategier i samarbejde med direktør Jesper Vang Hansen. I de første måneder af året var Lotte Ladegaard Zeuthen på forældreorlov. Flere af administrationens ansatte har adgang til Rundetaarns server fra deres hjem og har derfor mulighed for også at arbejde uden for tårnet. Personalegruppens interne kommunikation sker blandt andet via det udbyggede intranet på Internettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold. Intranettet har i 2006 været bestyret af kontoret assisteret af Erling Poulsen. Aktuelle aftaler vedrørende udstillinger, koncerter, arrangementer, møder m.v. bliver indført og distribueret via den elektroniske kalender af den ansvarlige for aktiviteten. Hver onsdag mellem kl. 11 og holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. Tårnets ansatte i 2006 Administration: Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, personale/café/ kontor Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/ webmaster Lotte Zeuthen, PR/kommunikation Kenneth Jørgensen, rengøring/indkøb Irina Zelenskaia, særarrangementer Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, bygning/inventar/lager 5

6 Timeansatte assistenter: I alt 14 nye ansatte i 2006, hvor der blev i alt brugt timer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. André Kraul Jensen Annelise Døssing Camilla Kikkenberg Cecilia Samsson Cæcilie Helmer Madsen Ditte Marie Lund Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Gertrud Linkis Gitte Højgaard-Nielsen Jacob Budtz Thorsen Jacob Mortensen Jakob Jantzen Jens Juul Jesper Larsen Karl Abromeit Kasper Sejersen Katja Sonne-Hansen Kristian Mejrup Kristian Møller Bak Mattias Bjerring-Nielsen Mie Hørbo Niels Biering Fonsbøl Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Rie Westermann Kjær Sherko Mesbah Thilde Andersen Observatoriet (i alt 385 løntimer) Claus Bjarne Jensen Erik Jensen (tillige ass. ved omvisninger) Flemming Sørensen Frank Madsen Gunnar Tyrsted Helle Lundstrøm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Niels Bang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen (tillige ass. ved omvisninger) Ulrik Sorgenfrey Eksterne samarbejdspartnere: Grafiker Jon Østberg Grafiker Lene Bjarnø Grafiker Line Flindt A n d r e a d m i n i s t r a t i v e o p g a v e r Jubilæumssekretær Da Trinitatis Kirke fejrede sit 350- års jubilæum blev Rasmus Agertoft andersen ansat i Rundetaarn som jubilæumssekretær/projektansvarlig og Rundetaarn blev ansvarlig for regnskaberne i den forbindelse. Rundetaarn var desuden projektansvarlig og regnskabsfører for jubilæumsbogen Runde Kirke, Taarn og Sogn, der var et omfattende projekt, som tog sin begyndelse i 2002 og sluttede med en bogudgivelse og en kildeportal i juni Personalemøde om fremtidens tårn Resultaterne af den igangværende ombygning skal give os bedre plads og udfoldelsesmuligheder og ikke mindst gøre et besøg i Rundetaarn til en større publikumsoplevelse. Når en arbejdsplads gennemgår så store fysiske forandringer, er det vigtigt at alle medarbejdere inddrages i processen og at målet med forandringerne gøres klart. Det var således formålet med efterårets stormøde om Rundetaarns fremtid, hvor de idérige ansatte, med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingsspørgeskemaer, diskuterede fremtidsmuligheder for tårnet. Medarbejderne kom med mange gode forslag til forbedringer og udvikling af nye ideer i tårnet, og administrationen arbejder nu på at implementere ideerne i den fremtidige planlægning af markedsføring m.m.. 6

7 Fig.1. Indtægternes fordeling er næsten som året før. Entreindtægter 80% Koncerter 5% Arrangementer 2% Møntkikkert og renteindtægter 2% Omsætning café/kiosk 11% Ø k o n o m i Indtægter: Entréen blev sat op til 25 kr. for de voksne besøgende, og det har bevirket at faldet på 4,6 % i besøgstallet i forhold til 2005 blev udlignet på en gunstig måde. Desuden blev indtægterne suppleret af et øget antal særarrangementer, der har givet en merindtægt i caféen. Der er sket en firedobling af gruppebesøg. Det vil sige, at flere guider og turistbureauer har Rundetaarn med på ruten, når de tager turisterne på sightseeing. Det er naturligvis positivt, men administrativt tidskrævende for bogholderiet. Indtægterne er steget fra 5.9 mio. kr. i 2005 til 7.1 mio. kr. i 2006 Indtægternes fordeling er næsten som året før: Se fig.1. Udgifter: Den største post er lønninger og honorarer, som er vokset med ca. 7 %, hvilket skyldes en ekstraordinær lønudgift, flere aktiviteter og en almindelig lønudvikling. Men trods lønstigningerne er udgiften til lønninger faldet fra 62 % i 2005 til 58 % i 2006, fordi tårnets indtægter er steget. Bortset fra lønningerne fordeler udgifterne sig som i 2005: Se fig.2. Hvis udgiften til grupperne kiosk/cafedrift, markedsføring, koncerter og administration skulle være reelle, burde lønninger opdeles og fordeles i de forskellige aktiviteter. Rundetaarns ak Lønninger og honorarer 58% Administration 10% Koncerter 4% Markedsføring mm 4% Fig.2. Bortset fra lønningerne fordeler udgifterne sig som i El, varme mv 7% Vedligeholdelse mm 7% Kiosk/cafedrift 10% 7

8 tiviteter kan og bør ikke betragtes som en erhvervsøkonomisk forretning, der prioriterer aktiviteter efter, hvad der er mest profitabelt. Aktiviteter som udstillinger og observatoriet er ikke eksisterende i udgiftsfordelingstabellen. Dette er naturligvis ikke et retvist billede, men det er umuligt at vurdere, hvor meget det koster i løn, administration og vedligeholdelsesudgifter. Økonomiske overvejelser Resultatet for 2006 blev et overskud på knapt kr. Ombygningerne, der begyndte i september 2006 og slutter i 2008, er budgetteret til 12,5 mio. kr. og betales af Rundetaarns opsparede midler. Fremtidens større aktivitetsniveau og øgede vedligeholdelsesudgifter kræver højere indtægt. Med ombygningerne følger ekstraudgifter mht. til nyt inventar og til en kommende ny adgangskontrol og et låsesystem. I 2007 er der budgetteret med et besøg på besøgende, der vil give indtægter med plads til de forventede større udgifter. Minimering af kapitalen gør det ekstra nødvendigt at forudsige fremtidige behov. R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d Rundetaarn er kun lukket tre dage om året. Den daglige åbningstid er på hverdage fra kl , søn- og helligdage fra kl I sommersæsonen, som i 2006 strakte sig fra 1. juni til 19. september, er der dagligt åbent til kl I perioden 14. oktober til medio mart er der tillige åbent tirsdag og onsdag aften fra kl Der har i løbet af året været offentlig adgang på Valentins Aften og på Kulturnatten. I alt har tårnet i 2006 været åbent for publikum i timer og dertil skal lægges koncerter, særarrangementer og omvisninger. Besøgstal De tre første måneder var relativt dårligt besøgt i forhold til tidligere. Det samme gør sig gældende for juli, som kan skyldes hedebølgen, der var slem for alle københavnske kulturinstitutioner: Publikum foretrak strand og skov frem for byens museer og seværdigheder. Men trods sommerens nedgang i besøgstallet nåede Rundetaarn det rimelige resultat på besøgende i hele I årets løb har tårnet oplevet en stigning i antallet af særarrangementer, flere besøg af selskaber/rejsebureauer og et øget gruppebesøg i observatoriet. Se fig.3. Børnebesøget (under 16 år) er, ligesom de sidste år, på 28 %. Det er lidt bekymrende, at antallet af de helt små (under 5 år) er langsomt dalende. Om Voksne 58% Børn 17% Gr. voksne 3% Gr. børn 7% Cc-voksne 3% Cc-børn 1% Børn u.5 3% Andre 8% Fig.3. Besøgstal. Gruppen andre omfatter koncerter, omvisninger og særarrangementer. cc-børn og voksne omfatter besøgende på særaftaler, primært besøgende med Copenhagen Card. 8

9 Fig.4. Fordelinger af besøget over årets måneder afspejler gennem de sidste 3 år en sæsonmæssig stabilitet januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december dette skyldes vigende interesse for Rundetaarn eller afspejler nedskæringer i institutionernes udflugtskasser, vides ikke. Billetlugen blev også malet. Vedligeholdelsesarbejder i udstillingssalen og kontorer forblev sporadiske, V e d l i g e h o l d e l s e, o m b y g n i n g o g r e n o v e r i n g a f t å r n e t Malerfirma Steen Nielsen fra Hvidovre har i mere end 50 år stået for malerarbejdet i Rundetaarn. Normalt bliver sneglegangen pletvis kalket hvert år i januar, men i 2006 blev der repareret og kalket hele vejen rundt. Det er 20 år siden, det sidst blev gjort. Observatoriebygningen på toppen af tårnet blev malet både indvendigt og udvendigt. Den rødlige farve på indersiden af observatoriets kuppel er vist ikke blevet malet siden 1960 erne. Det er tankevækkende, at det holder sig så længe, måske er det fordi, der bruges linoliemaling, der hærder over flere år. Vejr og vind slider kraftigt på den udvendige side af observatoriebygningen, så her må der males ca. hvert fjerde år. 9

10 Alle vinduer i sneglegangen bliver pudset to eller tre gange om året. Det var ikke alle toiletruller, som nåede ud over kanten. da der i løbet af 2007 kommer til at ske ombygninger, og derfor er det hensigtsmæssigt at vente. Ud over planlagte vedligeholdelsesarbejder kommer så de ekstraordinære, som vi meget gerne ville undvære: Regensens lindetræsfrokost afsluttes traditionelt med en tur i Rundetaarn. I de seneste år har vores kære naboer følt trang til at kaste toiletpapir ud over gaden. Der giver ekstra arbejde ved oprydning, men værst er, at det også går ud over vores fælles naboers tagrender, der tilstoppes. De almindelige rengøringsopgaver bliver udført af personalet. Der købes ingen ydelser fra rengøringsfirmaer på nær vinduespudsningen. Ombygning Endelig i januar 2006 begyndte første del af de planlagte ombygningsarbej Oprensning af 276 års støv er ikke en behagelig opgave. 10

11 der, der kommer til at strække sig ind i Intensionen er at skabe nye administrationsforhold, musikerfaciliteter, nyt magasin- og værkstedsrum samt bedre publikumsforhold. Første etape er etablering af magasinrum på Ringerloftet. I januar blev forstærkningsarbejder på loftsadskillelsen udført. I starten af september begyndte det egentlige arbejde på Ringerloftet. Og der opstod, hvad man måske kunne forvente med gamle bygninger, en del uforudset ekstraarbejde: Det eksisterende gulv skulle midlertidigt fjernes for at oprense og isolere og for at give plads til el-, vand- og ventilationsinstallationer. De kommende magasinrum på Ringerloftet bliver en moderne bygning, som også publikum får glæde af. Det bliver en oplevelse at se Ringerloftets fantastiske tagkonstruktion og den lille udstilling med effekter fra tårnets og kirkens mere end 350-årige historie. Rådgivere og håndværkere i forbindelse med ombygning: Arkitekt MAA, Søren Munck Mikkelsen Ingeniør Svend Jacobsen, Eduard Troelsgård A/S VVS-Ingeniør Kurt Jacobsen, Eduard Troelsgård A/S El-ingeniør Hans Grønlund Hovedentreprenør: Tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn AS Murer: Jens G. Andersen A/S Maler: Malerhuset Steen Nielsen A/S EL-entreprisen: Lyders og Svend G A/S VVS: Andersen & Lassen ApS Smedemester Emil Nielsen A/S Glarmester J. Snoer og Sønner A/S Stillads og hejs: Ajos stillads Renovering og genåbning af Renæssance-lokummet Publikum har fået adgang til en ny seværdighed i Sneglegangen. Det er et meget lille rum, der egentlig fungerede udmærket som opbevaringsrum for malervarer og andet, men hvis oprindelige funktion var langt mere interessant: Fra Rundetaarns ældste tider til 1900 har rummet nemlig været benyttet som lokum. Under tilsyn af Kulturarvstyrelsen blev det gamle lokum istandsat og forsynet med et Jernkonstruktioner til de nye rum på Ringerloftet. 11

12 Lokummet blev benyttet af mange kendte mennesker i gamle dage, og det kan nu beses af publikum. toiletsæde med hul og låg. Straks efter åbningen måtte vi dog forsyne hullet med en plexiglasplade, således at ingen skulle tro, at lokummet er til almindeligt brug. K i r k e j u b i l æ u m Trinitatis Kirkes 350-års jubilæum I forbindelse med kirkens jubilæum har Jesper Vang Hansen deltaget i planlægningen og afvikling af festlighederne. Det historiske optog og festen på kirkepladsen lørdag den 10. juni var et af jubilæets højdepunkter. Et andet var udgivelse af jubilæumsskriftet Runde Kirke, Taarn og Sogn, redigeret af Kirsten Sandholt, Inger Wiene og Jesper Vang Hansen. Bogen blev udgivet på Nyt Nordisk Forlag og er på 256 sider med artikler af 20 forfattere. Jesper Vang Hansen var forfatter til to af artiklerne og billedredaktør på hele bogen. Det historiske projekt blev støttet af Dronning Margrethe og Prins Henrik Fond, Helle Lindes fond, Augustinus Fonden, Felix-Fonden, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Alfred Good s Fond, Velux-Fonden, Frimodt-Heineke Fonden, Ankerfonden samt Chr. P. Hansen & Hustrus fond for almenvelgørende formål. Under arbejdet med bogudgivelsen blev der fundet mange spændende historiske kilder. Dette blev anledningen til oprettelsen af hvor historiske kilder, der belyser Trinitatis sogns, Trinitatis kirkes og Rundetaarns historie blev samlet og offentliggjort. Kildeportalen er et blivende aktiv i formidling af Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. Jesper Vang Hansen på talerstolen. Reception i forbindelse med udgivelsen af Runde Kirke og Taarn, 8. juni. Portalen med kilder der omhandler Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. 12

13 Markedsføring af Rundetaarn Vi arbejder fortsat på at markedsføre Rundetaarn som et tårn med mange oplevelser og fokuserer på at blive bedre til at kommunikere med flyers og skilte, så gæsterne får et større kendskab til tårnets funktion og de mange historier, der knytter sig til bygningen. Restaureringen af det gamle lokum og ombygningen på Ringerloftet skal også ses i lyset af vores ønske om at intensivere oplevelserne, når man besøger Rundetaarn. Ringerloftet har altid været skjult bag en lukket dør; snart står den åben og giver besøgende mulighed for at se nærmere på loftets fantastiske tagkonstruktion og en lille udstilling med sjove genstande fra tårn og kirke. I de sidste tre år har vi samlet presseklip med Rundetaarn som eneste søgeord. Diagrammet nedenfor viser, hvordan omtalen i danske trykte medier er fordelt på tårnet og dets mange tilbud. Det glæder os, at omtalen af tårnets særarrangementer og den generelle omtale er stigende, da vi, i de sidste tre år, har lagt et særligt fokus på at promovere hele Rundetaarn som et levende tårn med mange oplevelser. Der kan være flere grunde til, at omtalen på udstillinger og koncerter varierer. De største grunde er sandsynligvis, at kendte kunstnere får større pressedækning, at de enkle udstillinger har alt lige fra én til 30 forskellige udstillere, at antallet af koncerter og omfanget af PR arbejde i forbindelse Fig.5. Observatoriets omtaler er stærkt afhængige af antallet af himmelfænomener og andet astronomisk nyhedsstof The Copenhagen Post Berlingske Jyllandsposten/ JP kbh Politiken Urban Kristeligt dagblad MetroExpress Information City Avisen 13

14 med koncerterne varierer: Mange af musikerne står selv for pressemeddelelse og annoncering. Observatoriets omtaler er stærkt afhængige af antallet af himmelfænomener og andet astronomisk nyhedsstof. Se fig.5. TV-, radio- og fotooptagelser i Rundetaarn I 2006 har Rundetaarn været besøgt af en stor gruppe journalister, fotografer og andre, der har brugt tårnet direkte eller indirekte i diverse artikler, fotomontager, Tv-reportager, spille- og dokumentarfilm, skoleopgaver og meget andet. Vi har næsten 60 forskellige registreringer, som vist i kalenderoversigten Andre begivenheder i tårnet se side 36. Det er bemærkelsesværdigt, at vi har haft så mange besøg af udenlandske Tv-hold, der har filmet Rundetaarn i forbindelse med turisme. Derudover er vi selvfølgelig meget begejstrede for, at tårnet bliver brugt både i film og dokumentarprogrammer, og at så mange skoler benytter os i diverse opgaver. Rundetaarns Nyhedsbrev Lotte Ladegaard Zeuthen skriver hver måned et digitalt nyhedsbrev med nyheder fra tårnet og en kalenderoversigt med månedens arrangementer. Abonnenterne på nyhedsbrevet tilmelder sig via tårnets hjemmeside. I slutningen af 2006 var der mere end 600 abonnenter, og antallet af interesserede modtagere stiger støt. er Rundetaarns vigtigste kommunikationsværktøj. Her formidler vi tårnets historie, fortæller om kommende udstillinger, koncerter og observatoriearrangementer, og både Erling Poulsen og Jesper Vang Hansen forsyner jævnligt hjemmesiden med naturvidenskabelige artikler og kildemateriale, der lægger nye brikker til tårnets historie. Erling Poulsen er webmaster og Lotte Ladegaard Zeuthen opdaterer tårnets nyhedsside og leverer materiale til websiderne om tårnets udstillinger. Besøgende på vokser år for år. I 2005 var der besøgende og i 2006 steg tallet til De mest besøgte sider er dem, der indeholder astronomiske emner og almene oplysninger om tårnet. De 80 procent af hjemmesidens gæster kommer fra Danmark, men vi har også besøgende fra mange andre lande, hvor Norge, Sverige og USA repræsenterer den største del af udlændingene. United States 5,3% Norway 2,9% Sweden 2,2% Germany 1,4% Great Britain 1,0% Russian Federation 0,8% Netherlands 0,7% Canada 0,5% Finland 0,5% France 0,5% Spain 0,4% Japan 0,3% Italy 0,3% Czech Republic 0,3% 14

15 I alt var 15 procent af hjemmesidens gæster fra andre lande, og på lagkagen side 14 kan man se, hvordan de 15 procent var fordelt. De mest brugte søgeord på rundetårn trappetrin højde tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer rundetaarn kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus Børnene gik fra bund til top med en mp3 afspiller, da lydprojektet Planetmaskinen blev afprøvet i forbindelse med Golden Days in Copenhagen. 15

16 Eksterne engagementer Foreningen Kulturnatten Lotte Ladegaard Zeuthen genoptog sit arbejde i Kulturnattens Styregruppe efter endt barsel i Udover at deltage i de faste styregruppemøder, har Lotte også siddet i refusions- og tilskudsudvalget, som vurderer hvilke ansøgere, der skal have støtte og refusion til arrangementer på Kulturnatten. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Med ønsket om at styrke kontakten til børnemålgruppen fortsatte Lotte Ladegaard Zeuthen i 2006 samarbejdet (begyndt 2005) med HUR om markedsføring af kulturen i sammenhæng med den kollektive trafik i hovedstadsregionen. Markedsføringen skete via særlige efterårsferie- og vinterferiearrangementer for børn. Arrangementerne blev formidlet ved hjælp af foldere, opsat i alle hovedstadens busser, annoncer, skilte, bagrude-reklamer og hjemmesider. Rundetaarn valgte igen i år at deltage i samarbejdet med særlige dag- og aftenåbningstider i observatoriet. Museer i København (MIK) MIK står bag den digitale museumsportal der markedsfører Københavns museer. Lotte Ladegaard Zeuthen står for kontakten med MIK og sørger for at fodre portalen med nyheder og andet relevant fra Rundetaarn. Brug Kulturen Irina Zelenskaia og Jesper Vang Hansen har deltaget i 3 møder i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), hvor målet var at igangsætte portalen Kulturen.dk, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri Hovedstaden, HUR og kulturinstitutionerne. Med portalen ønsker man at vise Hovedstadsregionens kulturinstitutioners unikke tilbud til virksomheder og organisationer. Den 2. maj deltog Irina Zelenskaia og Jesper Vang Hansen i et stort præsentationsarrangement i Industriens hus. De inviterede gæster var de delegerede på Dansk Industris årsmøde. 16

17 Omvisninger IBIS stod bag et rekordforsøg d. 25. april: Længste plakat. Der har været 128 grupper på omvisning i Rundetaarn i Det er en stigning på 20 % i forhold til Stigningen skyldes måske, at 2006 var udnævnt til renæssanceår. Hovedparten af grupperne var skoleklasser, men der var også en del firmaer og private på rundtur. Indholdet af omvisningerne kan være alt, lige fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Ofte får holdene forevist og demonstreret nogle af tårnets gamle instrumenter. Omvisningerne ender i observatoriet, og hvis vejret tillader det, bliver kikkerten også taget i brug. Afløser under ferie eller suppleant i travle perioder for omvisningerne er Erik Jensen, som også er observator. 17

18 Observatoriet Åbningstider og begivenheder I 2006 har observatoriet været åbent tirsdage og onsdage i vintersæsonen og søndag eftermiddag i skolesommerferien. Rundetaarns årsplakat 2006 blev designet af Per Arnoldi. Derudover har der været en del åbninger i forbindelse med diverse særarrangementer: Skolernes vinter- og efterårsferie fra kl (samarbejde med HUR) 14/2 Kl : (Valentins Aften) 29/3 Formiddag. (Delvis solformørkelse). 13/10 Kl (Kulturnatten) Besøgstallet har været meget afhængigt af vejret, lige fra ganske få, når det regner, til rigtig mange når himlen er klar. Samlet har der ved aftenåbningerne været ca besøgende. Her er Kulturnatten, hvor vi havde over 7000 gæster i tårnet, ikke talt med. 18

19 Udstillinger Udstilling med P.V. Jensen Klint, der er bedst kendt som skaberen af Grundtvig Kirken. Rundetaarn har i løbet af 2006 vist 8 udstillinger med i alt 182 deltagende kunstnere. Tårnet er ikke selv arrangør af udstillingerne, der vælges af Rundetaarns bestyrelse ud fra ansøgninger fra private, kunstnere, foreninger og institutioner. Når Rundetaarns bestyrelse bedømmer ansøgninger betyder udstillingsidéen meget. Man ønsker ikke at konkurrere med gallerier og kunsthaller, men vil fremme og støtte engagerede mennesker med gode idéer, der forstår at udnytte tårnets specielle stemning og den 900 m 2 store udstillingssal. Næsten alle udstillingerne bliver finansieret af fonde og sponsorer. Den økonomiske støtte har været svingende gennem de sidste 15 år, og det har haft indflydelse på mulighederne for nye og gode initiativer. Heldigvis er der mange fonde, der stabilt støtter vores udstillinger, hvilket Rundetaarn er meget taknemmelig for. Rundetaarn har ikke selv været arrangør af en udstilling siden år I stedet søger Rundetaarn at yde udstillerne bedre service i forbindelse med ophængning, lyssætning og pasning af udstillingerne. Vi stiller vores udstillingserfaring til rådighed og enkelte gange ydes budget og regnskabshjælp. Rundetaarn ønsker, at der under udstillingsperioden arrangeres møder, seminarer, foredrag og lignende der er relateret udstillingen. Guldsmedeværkstedet Au-Art arrangerede for eksempel et seminar om guldsmedekunstens udvikling i forbindelse med deres jubilæumsudstilling og Taquile-udstillingen havde en hel række arrangementer, der oplyste om udviklingsprojekter. På denne måde kan Rundetaarn tilbyde mere end en udstillingsplads. PR Rundetaarn tilbyder alle udstillere i tårnet hjælp til at skrive og distribuere pressemeddelelser i forbindelse med udstillingerne. Distributionen sker i samarbejde med den elektroniske kulturguide Kultunaut, der også annoncerer tårnets arrangementer på kulturguidens egen hjemmeside. Udstillingerne annonceres tillige på Rundetaarns hjemmeside, på flyer og banner i tårnet. Oversigt over årets udstillinger 28. januar marts Arkitekten P.V. Jensen-Klint Udstillingen om Jensen-Klint, bedst kendt som Grundtvigs Kirkens arkitekt, blev skabt af arkitekt MAA Thomas Bo Jensen i samarbejde med grafiker Michael Jensen. Udstillingen omfattede arkitekturmodeller, tegninger, malerier, møbler og en del store fotografiske gengivelser af Jensen- Klints bygninger. Samtidigt med den store udstilling blev Thomas Bo Jen 19

20 sens pragtvæk om Jensen-Klint udgivet på Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Bogen blev støttet af en lang række fonde. Udstillingen blev støttet af: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Fonden Realdania, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond samt Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af marts 23. april Kvindebilleder - Anne Linnets malerier fra starten af det nye årtusinde. Anne Linnet udstillede i alt 101 store oliemalerier, der fyldte salen ud. Tre billeder blev solgt på auktion til fordel for Dansk Røde Kors. I forbindelse med udstillingen blev der arrangeret to koncerter med Anne Linnet, først i Trinitatis Kirke og dernæst i Bibliotekssalen. Udstiller: Anne Linnet med forord af dr. Theol. Jakob Wolf, Københavns Universitet i forbindelse med udstillingen. 21 tekstilkunstnere fra Danmark, Norge, Spanien og USA deltog. Rundetaarn havde ansvaret for udstillingens regnskab. Både udstillingen og kataloget blev støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Tuborgfondet. Udstillere: Ana Bellido, Spanien Anette Bendixen, Skotland Annette Graae Jenny Hansen Jette Hartvig Bitten Hegelund Ane Henriksen Ellis Hinz-Berg Malene Kristiansen Kari Guddal Vibeke Lindhardt Inge Lindqvist Åse Ljones, Norge Mary M. Mazziotti, USA Anne Fabricius Møller Kis Nielsen Hans Christian Rasmussen Grethe Sørensen Lone Villaume Grethe Wittrock Charlotte Østergaard Tekstiludstillingen Tid Til tog udgangspunkt i tekst fra Det Gamle Testamente. Anne Linnets udstilling Kvindebilleder trak mange gæster til tårnet. 29. april 5. juni TID TIL Tekstiludstillingens tema byggede på teksten i Prædikernes Bog i Det Gamle Testamente hvor Prædikeren lærer at alting i Verden har sin tid, som Gud forordner og styrer. Udstillingen var arrangeret og organiseret af Ellis Hinz- Berg og Lone Villaume. Udstillingsarkitekt var designer MDD Mads Kjædegaard. Der blev udgivet et katalog 20

21 Striber til stol og krop markerede Stoftrykker og Væverlaugets 60-års jubilæum. 18. juni 6. august Striber til stol og krop Stoftrykker- og Væverlaugets 60-års jubilæumsudstilling. Udstillingsplanen var, at kunstnerne skulle arbejde i stofbaner og betrukne hynder. I alt 56 tekstilkunstnere deltog i udstillingen, som var censureret for laugets medlemmer. Blandt udstillerne deltog 15 inviterede kunstnere. Udstillingen blev organiseret af Anja Rykind-Eriksen, Anne Mette Larsen og Kirstine Schou- Jørgensen. Anna Fabricius Møller stod for opsætningen af udstillingen. Der blev udgivet et katalog. Udstillingen blev støttet af Gabriel A/S, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Knud Højgaards Fond, Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner, Tuborgfondet, Københavns Billedkunstudvalg, Thomas B. Thriges Fond samt L. F. Foghts Fond. Deltagere: Lotte Dalgaard Elisabeth Hagen Grethe Wittrock Bitten Hegelund Lene Frantzen Sonja Bossow Jakobsen Stine Skytte Østergaard Thea Bjerg Karen Mimi Boelsbjerg Anne-Birgitte Hansen Mette Kaa Lotte Myrthue Karina Nielsen Vibeke Rohland Charlotte Buch Udstillere (medlemmer): Niels Riff Andersen Inger Bagger Anne-Marie Bech Eva Castberg Marianne Ejlerskov Berthe Forchhammer Tove Goth Hans-Jørgen Gregersen Dorthe Greisen Jette Grünberger Sonja Hanemann Brith Hansen Kirsten Hansen Laila Stemmler Hansen Nanna Mølbak Hansen Gerda Hemrich Hanne Houlberg Charlotte Houman Lene Nordfeldt Iversen Sandra Iversen Signe Møller Jensen Lene Jul Ulla Karlsson Hanne Kalsgård Knudsen Krestine Kjærholm Mette L. Kristensen Anna Mikkelsen Maria Kirk Mikkelsen Ulrikke Mokdad Anne Fabricius Møller Bodil Neergaard Susanne Nielsen Ellen Pedersen Hans Christian Rasmussen Ann Richard Hugrun Runarsdottir Catharina Schmeer Ida Annesdatter Schmidt Helle Trolle Hanne Vedel Hanne Winkler 21

22 12. august 17. september One size fits all Fyns Grafiske Værksted var arrangør af udstillingen. Tilrettelagt af Jens Bohr, Anne Marie Frank, Lene Leveau og Helge Larsen. Alle kunstnere havde fælles udgangspunkt med papir i samme kvalitet og størrelse, og alle værker blev udstillet uindrammet. Der deltog 73 grafikere med i alt 127 værker. Udstillingen blev støttet af Hahnemühle papir, Art de Voss, Kunststyrelsen Billedkunstråd og Odense Kommune. Deltagere: Alice Ipsen Anne Clausen Anne Marie Frank Anne Marie Mejlholm Anne Marie Ploug Annette Holdensen Astrid Scherrebeck Aziz B.C. Meibom Bendt Ulrich Sørensen Bertha Moltke Birgitte L. Madsen Birgitte Thorlacius Bjarne Agerbo Bjarne W. Sørensen Bo Mølgaard Madsen Bo Thobo Carlsen Bo Valentin Petersen Carina Zunino Claus Handgaard Jørgensen C.O.Hoff Eli Ponsaing Erik Mortensen Erika Severin Finn Naur Petersen Gert Rune Sundien Hardy Ernst Helge Larsen Ida Holm Mortensen Inge Lise Westman Inge Marie Mørcke Jakob Nørregaard Jane Maria Petersen Jens Bohr Jens Uffe Rasmussen Johanne Foss John Hansen Inge Lise Rasmussen Karen Abell Karen Bjerresgaard Kurt Dupont Larsen Lars G. Christensen Lars Grenaae Lars Holbroe Lars Mikkes Lea Boruszek Leif Samuelsen Lene Jelling Holm Lene Leveau Line Eskestad Lisbeth Thingholm Martin Askholm Michael Isling Morten Skovmand Ole Folmer Hansen Ole Lejbach Pernille Kløvedal Helweg Priscilla Carver Roger Fohlmann Sonja Smith Stefan Bannow Stefan Herrik Søren Bjælde Søren Hillerup Vaag Susanne Wellm Thorkild Havmøller Toni Larsen Torben Bo Halbirk Ulla Ljungkrantz Ulla Madsen Viggo Forting Villy Jørgensen Yngve Riber One size fits all. Alle kunstnere havde fælles udgangspunkt, med papir i samme kvalitet og størrelse, og alle værker blev udstillet uindrammet. 22

23 Guldsmedeværkstedet Au-Art udstillede avantgardesmykker i kasser af plexiglas. Helle Bjerrum Annuschka Maaløe Josephine Winter Petra Schau Louise Birn Lene Hald Trine Neersø Kirsten Ellemose Peggy Kortenbach Nanna Melland Louise Hee Lindhardt Mikala Mortensen Marie-Louise Kristensen 28. oktober 26. november Taquile et selvportræt 23. september 22. oktober Au-ART - Moderne smykkekunst 19 nuværende og tidligere medlemmer af smykkeværkstedet Au-ART på Østerbro udstillede i anledning af værkstedets 10-års jubilæum. Udstillingen blev organiseret af de nuværende medlemmer af værkstedet ved Marie-Louise Kristensen. Udstillingsdesign ved Andrea Marie Kærn, Laura Utke, Sofie Ruby og Rafal Bajuk. I forbindelse med udstillingen blev der holdt et symposium, hvis formål var at styrke udviklingen af smykkekunsten. Udstillingen blev støttet af RIAS A/S, Ravstedhus, Aktiv Guld Guldsmedehøjskolens Venner, Hoff og Bloqbeton. Symposiet blev støttet af Teknisk Erhvervsakademi og Guldsmedebranchens Leverandørforening. Annegrete Mølhave og fotograf Niels Ole Sørensen var initiativtagerne til projektet på Taquile, hvor taquileñerne tog billeder af deres liv på øen. Billederne blev udstillet i Rundetaarn. Udstillingen blev organiseret og arrangeret af Annegrete Mølhave i samarbejde Ea Helth Øgendahl og organisationerne AXIS, DIB og Ibis. Udstillingen var desuden rammen for en række særarrangementer til belysning af det peruvianske projekt samt lignende udviklingsprojekter. Projektet blev støttet af Iberia, som venligst har finansieret taquileñernes rejse til Danmark, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Center for Kultur og Udvikling (CKU), Allianceprojektet på Taquile (Axis, Ibis, DIB), Den peruvianske ambassade i Stockholm og PromPeru. Annegrete Mølhave og Ea Helth Øgendahl foran deres udstilling Taquile et selvportræt. Deltagere: Annette Dam Gudbjørk Ingvarsdottir Anders Leed Christensen Karina Noyons Lonny Fechner Kirstine Bo Sonne 23

24 Deltagere: Niels Ole Sørensen Pedro Gonzales Quispe Cruz Asunta Huatta Yucra Evaristo Machaca Quispe Teodocia Quispe Huatta Ernesto Quispe Cruz Rebeca Marca Huatta 2. december januar 2007 Parafraser over Bayeux Tapetet Susanne Thea udstillede en 72 meter lang billedfrise (90 kobberætsninger) med parafraser over det berømte franske Bayeux-tapet. Susanne Thea guidede selv flere velbesøgte rundvisninger i udstillingen. Kunsthistoriker Tom Jørgensen forfattede og introducerede udstillingsplanche og invitation. Under ferniseringen blev Jeax de Bayeau af Sven Erik Werner uropført af 1000-talsensemblet ESK. Deltagere: Susanne Thea Susanne Thea udstillede en 72 meter lang billedfrise med parafraser over det berømte franske Bayeuxtapet. 24

25 Koncerter Søren Rastogi blev udnævnt til Tårnmusiker Anne Linnet både udstillede og gav koncert i tårnet. Rundetaarns Bibliotekssal har gennem årene udviklet sig til en populær koncertsal, der tiltrækker flere og flere danske og udenlandske musikere i verdensklasse og samtidig giver plads til spirende talenter, helt nye kompositioner, musikhistorisk undervisning, jazz, eksotisk dans og sjove musikalske eksperimenter. I 2006 husede Rundetaarn i alt 94 musikarrangementer. De 87 var offentligt tilgængelige koncerter og ni af dem var i eget regi. Der var fire foredrag om klavermusik, to lukkede koncerter, og et enkelt heldagsarrangement. Rundetaarn lagde i 2006 økonomi og ansvar til fem koncerter med Tårnmusiker 2006, et traditionelt jazzarrangement på platformen i august, Kulturnatten fredag d. 13. oktober og to koncerter i den rytmiske boldgade med sangerinden Anne Linnet. Egne arrangementer Det var nok uventet for mange, at Rundetaarn valgte en relativt ukendt pianist som Tårnmusiker Men Søren Rastogi har et usædvanligt stort talent. Selv om ikke alle 5 koncerter var lige velbesøgte, var stemningen god og budskabet vedkommende. Rundetaarn er ikke i tvivl om, at valget af Søren Rastogi giver meget igen, både på kort og lang sigt. Det er sikkert også en mening, som vi deler med Danmarks Radio og Augustinus Fonden, der har støttet projektet. Ved den første koncert søndag d. 5. marts præsenterede Søren Rastogi et varieret soloprogram. Koncerten blev anmeldt i Politiken. Søndag d. 30. april spillede Søren Rastogi værker af Beethoven, Piazzolla og Franck sammen med cellisten Janne Fredens. Der var udsolgt og god stemning i salen. Beethovens 3 sidste solosonater var på programmet søndag d. 10. september og koncerten udløste 2 glimrende anmeldelser i Politiken og Jyllands-Posten. Til koncerten søndag d. 8. oktober medvirkede Paizo Kvartetten og mezzosopranen Helene Gjerris med fransk musik af Fauré og Chausson samt Dvoraks klassiske klaverkvartet. Endelig hørte vi søndag d. 19. november Søren Rastogi som solist med Kammerorkesteret Galanteana dirigeret af Jesper Nordin. Værker fra det sene 1700-tal: C.P.E. Bach og Mozart. Fuldt hus og euforisk stemning med stående ovation til sidst. 25

26 Musik og smykkekunst i skøn forening. Vi takker Søren Rastogi for et vel gennemført projekt! PR i forbindelse med Tårnmusiker 2006 Rundetaarn stod for brochure og plakat med forsideportræt af Søren Rastogi, der blev trykt hos Storm Tryk i Bagsværd og udkom i eksemplarer. Rundetaarn udsendte en generel pressemeddelelse via Kultunaut. Resten af PR indsatsen blev omsat i separate pressemeddelelser og s i forbindelse med hver enkelt koncert. Sommerens traditionelle jazzkoncert blev velsignet med den smukkeste solnedgang i dejlig sommervarme lørdag d. 5. august. Saxofonisten Christina von Bülow, guitaristen Jacob Fischer og bassisten Hugo Rasmussen var i det bedste humør, hvilket smittede af på det store publikum, der havde fundet vejen til platformen på toppen af tårnet. Det musikalske indslag til Kulturnatten fredag d. 13. oktober var lagt i hænderne på cellisten Jakob Kullberg og pianisten Niklas Sivelöv; to kunstnere, som vi kommer til at høre meget mere til. Programmet spredte sig fra Bach over Bellman til helt ny musik. Stor jubel i en propfyldt sal. I forbindelse med udstillingen af Anne Linnets billeder i foråret 2006, holdt den kendte sangerinde to koncerter. Der kom så mange mennesker, at Rundetaarn også inviterede Anne Linnet til at give to julekoncerter i Bibliotekssalen. Fuldt hus og god stemning, midt i julefrokostsæsonen. Koncerter i eksternt regi På den betydelige liste over koncerter finder vi, foruden vore faste gæster også et par interessante nyskabelser. Det mest ambitiøse af alle projekter i 2006 var Musica Ficta og Bo Holtens storslåede markering af Renæssanceåret med en ufattelig række på 13 radiotransmitterede koncerter, hvoraf de tre fandt sted i Rundetaarns Bibliotekssal. I efteråret blev publikum præsenteret for Music Around, en svensk-dansk 26

27 festival med søgelys på den russiske komponist Dimitrij Sjostakovitj. Den nye musik, i grænselandet mellem klassisk og rytmisk, fandt sit forum i festivalen Wundergrund. Der var to debutanter fra musikkonservatorierne i 2006: Fløjtenisten Anna-Sofie Landert fra Det Jyske Musikkonservatorium og guitaristen Kristian Gantriis fra Vestjysk Musikkonservatorium. Strygetrioen Trio Aristos leverede tre flotte koncerter, der markerede sig i en sådan grad, at de blev valgt til Tårnensemble Rundetaarns musikkonsulent, guitaristen Tomas Krakowski gav fem koncerter i serien Masterworks of the guitar der blev optaget af Danmarks Radio. Til en af koncerterne, d. 29. oktober, fik han besøg af komponisten Per Nørgård, som fortalte om musikken til værket Tales of a hand. På det tidspunkt havde Per Nørgård lige modtaget både Sibelius Prisen og Wilhelm Hansens Hæderslegat. Det var en ære at have Danmarks største nulevende komponist som gæst! Samarbejdspartnere Man kan ikke komme uden om, at Danmarks Radio er en uhyre vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. Hele 15 koncerter blev optaget i P2 i Rundetaarn har nok aldrig fået så megen opmærksomhed i nationalradioen. Vores eget projekt Tårnmusiker 2006 blev støttet af Augustinus Fonden. Hjerteligt tak til både Augustinus Fonden og DR! Det er også mange andre fonde, der støtter koncerterne i ekstern regi. Vi har ikke kendskab til samtlige fonde, men tårnet ønsker at takke alle, der har bidraget med økonomisk støtte. PR Der er et fortrinligt samarbejde mellem Rundetaarns flittige PR-medarbejder og musikkonsulenten i formulering af musikalske nyheder til nyhedsbrev og hjemmeside. Mange får information om månedens koncerter via Rundetaarns hjemmeside og det månedlige nyhedsbrev. Til Anne Linnets koncerter var der næsten ingen PR alligevel var der fuldt hus. Og til koncerterne med større ensembler, var det jungletelegrafen, der gjorde udslaget. Rundetaarns udfordring er at stræbe efter kvalitet, både som leverandør af rammer, via egenproduktion og som inspirator for den betydelige talentmasse i dansk musikliv. Det skaber det bedste image og trækker flere gæster til tårnets musikaftner. 27

28 Koncerter og musikarrangementer i 2006 (januar til juni) 28. januar trio Aristos 30. januar trio Aristos 6. februar FOF foredrag om klavermusik v/ Hans Henrik Holm 9. februar david Tanenbaum, guitar 10. februar sergej Musaeljan, klaver 12. februar Debutkoncert for fløjtenisten Anna-Sofie Landert 20. februar Duo Takemitsu 25. februar Adam Riis, tenor Christian Westergaard, klaver 26. februar Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 2. marts Kroger Kvartetten 5. marts Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 19. marts Ensemble Midtvest og Alcan String Quartet 20. marts FOF foredrag om klavermusik v/ Hans Henrik Holm 25. marts Jakob Bloch Jespersen, basbaryton Christian Westergaard, klaver 26. marts Musica Ficta dir. Bo Holten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 27. marts Malmö Operas Strygeseptet 28. marts Københavns Yngre Strygere Solist: Mikkel Futtrup, violin 30. marts Hørsholm Fløjteensemble r u n d e t aå ar rn n å år rs sr ra ap p op or rt t

29 1. april Stemmens Dag 1. april Stemmens Aften 2. april Klaverstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium 6. april Søren Bødker Madsen, guitar 20. april Anne Linnet i Trinitatis Kirke 21. april LINensemble 22. april Anne Linnet i Bibliotekssalen 23. april Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 29. april Anna Gunnarson, mezzosopran Christian Westergaard, klaver Christian Fergo, guitar 30. april Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver medv. Janne Fredens, cello Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 3. maj Hafnia Chamber Orchestra dir. Simon Casali-Krzentowski 4. maj Kammerkoret Vox Temporis og dansegruppen Contrapasso 7. maj AmadeusEnsemblet dir. Martin Nagashima Toft medv. Kim Bak Dinitzen, cello 8. maj Storstrøms Kammerensemble dir. Jonathan Stockhammer medv. Helene Gjerris, mezzosopran 12. maj Oslo Kammerkor dir. Håkon D. Nystedt 13. maj Musik mod Malaria medv. Basiru Suso, kora og sang Mariama Elise Guldagger, sang 18. maj Duo Delta 21. maj Musica Ficta dir. Bo Holten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 23. maj En aften med danseren Ujwal Bhole 28. maj Signe Asmussen, mezzosopran Per Dybro Sørensen, guitar Leif Hesselberg, guitar 31. maj Musikskoleelever spiller guitar 1. juni Rockkoret dir. Jacob Grove 2. juni Rockkoret dir. Jacob Grove 3. juni Liedkompagniet 4. juni Jutlandia Saxophone Quartet 7. juni Trinitatis Kantori dir. Per Enevold organist Inge Bønnerup Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 18. juni Universitetskoret Lille MUKO 19. juni Jazz med Ditte Rønn-Poulsen, sang og Søren Bebe, klaver 20. juni Det Danske Kammerkor 27. juni En aften med Hans Henrik Holm r ru un nd de et at åa r n å r s r a p p o r t

30 Koncerter og musikarrangementer i 2006 (juli til december) 12. juli David Hykes, overtonesang 17. juli Trio Aristos og cellisten Mats Lidström 26. juli Open Strings 5. august Solnedgangsjazz på platformen med Christina von Bülow, Jacob Fischer og Hugo Rasmussen 16. august Peter Morrison, cello Maria Teresa Assing, klaver 21. august Blæserkvintetten QWIND 22. august John Ehde, cello. Carl Axel Dominique, klaver 1. september Ung Nordisk Musikfestival medv. Københavns Yngre strygere, div. solister 9. september Ashish Sankrityayan, dhrupad-sang 10. september Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 13. september Liedkompagniet 14. september Christian Fergo og Svetlin Markov, guitar 15. september Carsten Dahl Trio lukket arrangement 16. september Copenhagen Art Ensemble og ensemblet Figura 24. september Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 28. september Søllerød Kirkes Pigekor r u n d e t aå ar rn n å år rs sr ra ap p op or rt t

31 1. oktober Musica Ficta dir. Bo Holten. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 2. oktober Foredrag om klavermusik med Hans Henrik Holm gæst: Friedrich Gürtler 4. oktober Trinitatis Kantori dir. Per Enevold. Inge Bønnerup, orgel 5. oktober Lola Perrin, klaver 6. oktober Sofia Ribeiro, sang Marc Demouth, kontrabas lukket arrangement 7. oktober Kasper Søeborg, guitar 8. oktober Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver. Gæster: Helene Gjerris, mezzosopran. Paizo Kvartetten Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 10. oktober Lars Møller, baryton Christian Westergaard, klaver 11. oktober DR s ungdomsensemble DRUEN 13. oktober KULTURNATTEN Jakob Kullberg, cello niklas Sivelöv, klaver 28. oktober Katrine Gislinge, klaver nya Stenhammarkvartetten. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 29. oktober Tomas Krakowski, guitar Gæst: Per Nørgård Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 30. oktober Musikere og dansere fra Taquile 2. november TheGothenborgCOMBO 3. november Ensemble Nordlys 6. november Foredrag om klavermusik med Hans Henrik Holm 9. november Musikere og dansere fra Taquile lukket arrangement 11. november HAVAMAL meets Marylin Mazur. Alpha meets Carsten Dahl 12. november Apes & Babes 16. november Liedkompagniet 17. november Dansk Sangs jubilæum lukket arrangement 18. november Børn og unge spiller klaver 19. november Tårnmusiker 2006 Søren Rastogi, klaver Gæster: Kammerorkesteret Galanteana Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 24. november Eva Greenberg, traversfløjte, Vladimir Kaminik, barokguitar 25. november Trio Campanella 2. december Palle Winfeldt og Ernesto snajer 3. december Tomas Krakowski, guitar Koncerten blev optaget af Danmarks Radio 7. december Debutkoncert for Kristian Gantriis, guitar 9. december Julekoncert med Anne Linnet 10. december Julekoncert med Anne Linnet 14. december r ru un nd de et at åa r n å r s r a p p o r t

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014)

DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014) DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014) Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 32(4) 29(3) 33 (4) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1 5 4 3

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson,

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson, ½ maraton Opdateret 18.10.15 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl, 53 1.15.28 1985 Jens

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Bornholm Höst-Opens Historie

Bornholm Höst-Opens Historie Historien om FSK Orienterings årlige ture og de tidligere KFIU Orienterings / FKBU O-afdelings ture til Höst Open på Bornholm. Arrangør RØNNE IK Orientering Rønne IK Orientering startede med deres årlige

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere