REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S"

Transkript

1 KKR-digitaliseringsnetværket Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon REFERAT Dato 04/12-13 Vor ref. PRK/kku Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00 Sted: KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S Deltagere: Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Århus Kommune Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg Kommune Henriette Jakobsen, Odense Kommune Bodil Grøn, Fredericia Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune (fra 10:25) Pia Wisbøll, Herlev Kommune (fra ca. 11:15) Morten Thomsen, Devoteam Poul Erik Kristensen, KL Jeanette Jensen, MedCom Kate Kusk, MedCom Karina Hasager Hedevang, MedCom Ulla Eskildsen, KL (kl 11:00 10:40) Afbud: Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Søren Skafte Jensen, Lolland Kommune Kirsten Bek Pedersen, Holbæk Kommune Søren Grotkær, Horsens Kommune Lone Vinhard, KL Trine Ohm Laursen, NSI Rikke Viggers, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom

2 DAGSORDEN 1. Velkomst og præsentationsrunde. Dagens emne: FMK. Poul Erik byder velkommen. Der er kommet nogle afbud og Ulla Eskildsen kommer klokken 11 omkring Fælles Sprog III. Dagens punkt er FMK, men derudover skal vi snakke om udvidelse af gruppen til også at inkludere socialområdet og udpegning af deltagere. Bodil spørger til omrokering i Midt. Birgit forklarer, at Claus Ehrenreich fra Viborg er stoppet i gruppen og i stedet er udpeget Søren Grotkær fra Horsens Kommune. Jeanette vil også gerne have diskuteret advispunktet, som allerede er sendt i høring. Jeanette oplyser, at Rikke Viggers stopper i MedCom per 1. januar, hun skal arbejde med rehabitilering for unge med hjerneskade i Region Syddanmark. 2. FMK v/morten Thomsen. Morten fortæller, hvad der blev præsenteret for styregruppen og hvilke kommentarer der kom tilbage. Ud fra styregruppens input er lavet ændringer og planen for hvordan vi når bølgeplanen, er nu på plads. Under styregruppemødet ændrede Poul Erik og Morten holdning fra, at det ikke gav mening at udbrede FMK i kommuner, hvor alle lægerne ikke er 100% på. Vi mener nu ikke, at vi er fuld afhængig af de alment praktiserende lægers anvendelse af FMK. Omkring sygehusene er udfordringen, at det er svært for brugerne at afstemme et medicinkort. Afhængig af tekniske løsninger i sygehusene afstemmer og afsuspenderer medicinkortet samtidig. Omkring signaturcentralen spørger Merete, om der er lavet undersøgelser af, hvilke udfordringer regionerne har haft og har omkring signaturcentralen. Morten siger, at det bliver en anden løsning i kommunerne, som den der er i regionerne. Desuden prøver vi at lære af regionernes erfaringer. Den bølgeplan er der præsenteret for styregruppen, er allerede ændret. Dannelse af bølgeplanen er ændret fra at første sortering før var parathed i sygehuse og praksis til, at der nu tages mere højde for kommuners egen parathed. Samtidig kan kommunerne selv komme med forslag t il hvilken bølge de skal være i, og leverandørernes planer tages også med i overvejelserne. Bølgeplanen dannes altså ud fra en samlet parathed. CSC-kommunerne kan tidligst komme på i bølge 2. Den nye bølgeplan låses i januar. Der tages kontakt til de kommuner, der er flyttet fra en bølge til en anden mhp dialog. Kommentarer: Det er vigtigt, at vi følger KL s implementeringsplan og tager imod al den hjælp, som KL stiller til rådighed. Ålborg kommune har allerede brugt ufattelig mange ressourcer på FMK. Vi kan lige så godt komme i gang med de læger/lægepraksis der allerede er på FMK. Desuden vil kommunerne formentlig få to runder overfor lægepraksis, én forberedelsesrunde nu og én runde, når alle læger er på. CSC-kommunerne står overfor ufattelige store udfordringer, fordi CSC baserer sig på PEM-data, og når de praktiserende læger skriver i FMK, så kommer data ikke over i PEM. Derfor udfases CSC s datagrundlag. Under dagens møde får Poul Erik en tilbagemelding fra NSI om at der vil blive taget hånd om en løsning for CSC ved at PEM data integreres på FMK server. Lægerne får med FMK nu ikke længere advis, når de svarer på en receptfornyelse, hvilket er et problem i det daglige. Der søges status for arbejdet omkring fællesaftaler. Konklusion: Der er nogle ønsker/behov fra kommunerne, som skal videre til styregruppen (hjælperfunktioner, vikarer, uddelegering af opgaver, pædagoger på bosteder), Mette og Henriette har rettet henvendelse til Morten. Poul Erik og Morten vil presse NSI. 2

3 3. Fællessprog III (Ulla Eskildsen) For at sikre et fortsat EOJ flerleverandørmarked, har KOMBIT udarbejdet en forretningsstrategi, der på markedsvilkår, gennem en såkaldt sikringsfase, skal drive udviklingen af FSIII standardens itunderstøttelse. Strategien er vedtaget i styregruppen. Erfaring med Sikringsfasen er hentet fra EDS projektet Effektive Digital Selvbetjening Målet med Sikringsfasen er, at EOJ-leverandørerne ved sikringsfasens afslutning, senest udgangen af første kvartal 2015, har integreret FSIII standarden i deres EOJ-løsninger. Efter høringssvarbearbejdelse, skal der udarbejdes en version 1.0 af FSIII standarden. Hvilken beskrivelsesform der skal anvendes hertil er endnu ikke afklaret, men det ligger derimod fast at projektet vil få behov for kommunale kompetence til medvirken i sikringsfasen. Derfor henvendelsen til KKR digitaliseringsnetværket vedr. udpegning af kommunale deltagere fra alle 3 EOJ-systemer (en for hvert system). Til nu er der kun modtaget tilbagemelding om deltagelse i sikringsfasen fra 2 KMD kommuner. Kommentarer: Der bør udpeges en person fra hver region, men det skal sikres, at deltagerene repræsenterer forskellige kompetencer. Vi skal også sikre at det tænkes ind i de kommuner, der skal i udbud. Også møde med øvrige kommunerepræsentanter. Ulla oplyser, at der er planer om en Fremtidens FSIII konference hvor alle kommuner inviteres. Konferencetidspunkt er endnu ikke fastlagt grundet afhængigheder, bla. vedrørende EOJleverandørernes tilslutning til konferencen. Mette, det er utrolig vigtig, at vi sikrer at løsningen kan holde i vores EOJ, så det ikke rodes sammen. Bodil kommenterer, at kommunerne anvender EOJ-systemerne meget forskelligt, derfor vil en person fra et fagsystem ikke kunne repræsentere alle kommunerne med de systemer. Konklusion: Der skal udpeges én repræsentant fra hver leverandørgruppe fra hver KKR (15 personer). KKR-gruppen vil med en beskrivelse af opgaven fra Ulla selv finde repræsentanter til gruppen. Efter afholdelse af forventningsafstemnings møde mellem KOMBIT og projektet 5/12, fremsender Ulla opdateret skrivelse vedr. udpegning af deltagere i sikringsfasen (2 - fortsat) MedCom s implementeringsstøtte i FMK (Karina Hasager Hedevang) se også præsentation. Pilotprojekt kører nu ved KL og Devoteam. MedCom implementerer allerede FMK hos lægepraksis og prioriterer lægerne i pilotkommunerne højt og skal efter pilotprojektet hjælpe kommunerne. Karina fremlægger MedComs plan for implementering i kommunerne. MedCom anbefaler at FMK tages i brug efterhånden som det teknisk er muligt i kommunerne. Der er planer om først at afholde informationsmøder og dernæst og kick-off-møder i forbindelse med hver bølge. Der er forskellige behov i regionerne mht. om det skal være informations eller kick off møde. I region Nord er informationsmøde fx ikke relevant. Informationsmøder bliver afholdt i januar/februar 2014, MedCom inviterer og KKRrepræsentanterne er tovholdere. MedCom tilbyder tre forskellige implementeringspakker til kommunerne afhængig af kommunernes størrelse, parathed og ønske. Se implementeringspakkerne i vedhæfte slides. Kommentarer: MedComs tilbud er flot og vil være en god hjælp. Kommunerne har lavet andre implementeringsøvelser før. Vi skal passe på ikke at have for mange møder. Det kan være godt at 3

4 invitere data- og praksiskonsulenterne med til kick-off-møderne. Vi vil lære af de kommuner, der allerede har erfaringer. I FMK anvendes andre termer, som kommunerne bør inddrage i det daglige arbejde. Leverandørerne tilbyder konsulentbistand til ændrede arbejdsgange, obs at MedCom s implementeringspakke ikke skaber uro hos leverandørerne. FMK-informationsmateriale kommer til at ligge på KL s hjemmeside. Der er stort behov for at se de konkrete løsninger af FMK i de 3 EOJ systemer og det bør indgå på møderne og kan med fordel vises af pilotkommunerne. MedCom kunne måske deltage i kommunernes møder med lægerne, og være stødpude i denne sammenhæng. Vi sikrer MedCom koordinerer med de regionale FMK-projektledere samt datakonsulenter i de 5 regioner via en FMK-følgegruppe. KL koordinerer og har ansvaret i forhold til EOJ-leverandørerne. Kommunerne sikrer implementering i egen kommune. Konklusion: MedCom planlægger regionstilrettede kick-offmøder /eller informationsmøde alt efter situationen i den enkelte region i løbet af februar/marts sammen med KKR-repræsentanter. Ålborg deltager gerne op til kick-off-møder i de fem regioner mhp. at fortælle om kommunens erfaringer. 4. Involvering af læger omkring FMK Der er kommuner der har haft møde med lægerne, som bliver mødt med korslagte arme. Ålborg Kommune har lagt op til en rammeaftale med lægerne, selv om det slet ikke er hele lægegruppen, der er tilbageholdende. Poul Erik og Morten har haft møde med PLO, som vil, hvis de får en skrivelse med kommunernes ønske og forslag, sende det videre i høring. Der arbejdes derfor videre med en formulering af et ekstra punkt D til den nuværende rammeaftale om elektronisk kommunikation. Kommunerne har behov for et billede af borgerens aktuelle medicin. Ideelt vil det være bedst, om lægerne lavede en medicinafstemning på alle borgere. Der er en udfordring med termerne, da der er væsentlig forskel på medicin gennemgang og medicinafstemning. KL arbejder sammen med NSI på at få dannet et udtræk på cpr. niveau for de borgere, som ikke har afstemt medicinkort, og som så kobles med de borgere, som kommunerne håndterer medicinadminsitration på. Konklusion: KL forsøger at lave et centralt beslutningsgrundlag til viderebehandling i PLO. 5. Udvidelse af KKR-digitaliseringsnetværket til at omfatte hele social- og sundhedsområdet, herunder psykiatri, misbrug m.v. Kommentarer til udkastet af kommissorium for kommunalt it-netværk på social- og psykiatriområdet: Afhængig af kommunernes organisation kan det være svært/umuligt at dække begge områder i nogle kommuner, mens andre kommuner godt kan dækkes af samme person. Det vil være synd at sabotere denne gruppe. Man skal passe på, at gruppen ikke bliver for stor. Måske kan man dagsordensætte sig ud af det. Det vil måske være for tidlig at få socialområdet med i alle kommuner, da de slet ikke er startet med den elektroniske kommunikation. Invitere kontakter i socialområdet afhængig af emner. Det er et udviklingsområde, måske kan vi pege på nogle enkeltpersoner. Konklusion: Indtil videre er bemandingen uændret, men vi kan overveje at gruppen senere udvides. Dermed kasseres nyt kommissorium. KKR-repræsentanterne sikrer hele tiden baglandet i kommunerne. KL hører social-, misbrugs- og handikapområdet, om de har punkter til dagsordenen. KKR-repræsentanterne må tage gæster med, som efter mødedeltagelse kan tage stilling til, om repræsentation i gruppen er relevant. 4

5 6. Advis Notat i september er sendt i høring i gruppen. MedCom foreslår at der anvendes ensrettet afsendelse af udskrivningsadvis fra sygehusene, således at udskrivningsadviser ved overflytning til anden afdeling eller andet sygehus ikke anvendes, og at udskrivningsadviser med koden AN som anvendes når patienten/borgeren udskrives til anden adresse end forlkeregisteradresse skal udløse et advis til kommunen. I Hovedstaden anvendes ikke udskrivningsadvis ved overflytning, men der er også blokeret for at kommunen får adviser hvis sygehuset anvender koden AN Derudover spørger MedCom om der er brug for endnu en gen-implementeringsindsats i regionerne med henblik på korrekt anvendelse af afslutningskoder. Der har netop været fokus på det i Region Hovedstaden. Kommentarer: Vi har tit snakket om det i sær i hjemmepleje-sygehusgruppen, men der mangler en beslutning, derfor denne høring via KKR digitaliseringsnetværket. Sygehusenes måde at måde at registrere på har noget med afregningerne at gøre. Der er forskellige arbejdsgange i regionerne. Udskrivningsmåde er leverandørafhængig. Der er opbakning til ensretning af udskrivningsadvis, men AN-koden bør der mere analyse på. Det kan være svært at tro på udskrivningskoderne, derfor lader kommunens ansatte altid som om, borgeren er udskrevet til hjemmet. Konklusion: AN-koderne udestår. Jeanette overvejer, om punktet skal tages op i sygehus-hjemmepleje-gruppen. 7. Siden Sidst 8. Eventuelt Nye mødedatoer meldes ud for 2014 senere. PLO har oplyst KL om, at nogle kommuner bruger e-boks til kommunikation med læger. Der er enighed om, at dette ikke accepteres. Poul Erik melder tilbage til PLO om, at der er tale om en misforstået kommunikationsmåde, som hverken kommuner eller KL kan støtte. Al sundhedsfaglig kommunikation mellem læger og kommuner skal foregå via MedCom-standarder. Poul Erik laver et lille notat, som kan komme med referatet ud. Referent: Kate Kusk 5

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær, Københavns kommune Charlotte Meyer Henius, KL Poul Erik Kristensen, KL Dorthe Skou

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: 24.09.14 Vor ref.: IBS Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: Onsdag den 10. september 2014 Sted: Deltagere: KOMBIT, København Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Birgit Bækmann

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Dorthe Skou Lassen, MedCom (skype til Moskva lykkedes ikke) Henriette Jakobsen, Odense Kommune Søren Grotkær, Horsens Kommune

Dorthe Skou Lassen, MedCom (skype til Moskva lykkedes ikke) Henriette Jakobsen, Odense Kommune Søren Grotkær, Horsens Kommune KKR-digitaliseringsnetværket REFERAT Tidspunkt: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 10:00 15:30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S Deltagere: Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Kirsten

Læs mere

Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 6178 1877 E-mail: ibs@medcom.dk Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Tidspunkt: Torsdag, den 26. maj 2016 www.medcom.dk

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Fælles Sprog III kommuneprojekt

Fælles Sprog III kommuneprojekt Fælles Sprog III kommuneprojekt MedCom team FSIII Bølge 1 implementeringsperiode: 1. januar 2017 1. juli 2017 Bølge 2 implementeringsperiode: 1.April 1. november 2017 Bølge 3 implementeringsperiode: 1.

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Referat KKR Digitaliseringsnetværksmøde 26. juni 2012 kl Weidekamps gade 10, 2300 København S

Referat KKR Digitaliseringsnetværksmøde 26. juni 2012 kl Weidekamps gade 10, 2300 København S Referat KKR Digitaliseringsnetværksmøde 26. juni 2012 kl. 10.00 15.30 Weidekamps gade 10, 2300 København S Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune Kirsten Skovrup,

Læs mere

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Dato: 17.03.16 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Sted: Deltagere: MedCom Liselotte Johansen, Assens Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Bodil Marie

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

FMK i kommuner og lægepraksis

FMK i kommuner og lægepraksis Session nr. 6 FMK i kommuner og lægepraksis MedCom 10 temadag 14. marts 2016 Alice Kristensen, Karina Hasager Hedevang & Iben Søgaard Agenda Velkomst, præsentation og baggrund for projektet korrekt anvendelse

Læs mere

Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato 23.12.16 Vor ref. DSL Tidspunkt: Onsdag den 23. november

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Referat fra 1. MC9-koordineringsmøde

Referat fra 1. MC9-koordineringsmøde Referat fra 1. MC9-koordineringsmøde Dato: 22.04.14 Vor ref.: IBS Dato: Torsdag den 6. marts 2014 Sted: Deltagere: Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Helle Hesthaven, Region Nordjylland Thomas Koldkur Bitsch,

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det!

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! E-sundhedsobservatoriet, tirsdag den 6. oktober 2015 Nanna Skovgaard, Sundheds- og ældreministeriet Poul Erik Kristensen, KL Aftaleophæng Økonomiaftale

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden Status fra MedCom v. Ken Wacker Implementering

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen torsdag den 19. juni

Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen torsdag den 19. juni NOTAT Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen torsdag den 19. juni Deltagere: Søren Peter Gunge, Frederikshavn kommune Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Bodil Grøn, Fredercia kommune Merete

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: 13.04.15 Vor ref.: IBS Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Sted: Deltagere: Københavns Kommune, Sjællandsgade 40, København N Anne Nicolaisen, Center for

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og

Læs mere

Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder

Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: 13.11.12 Vor ref.: JEJ Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Sted: Deltagere: KL, København Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

G-GOP Implementeringsgruppemøde

G-GOP Implementeringsgruppemøde G-GOP Implementeringsgruppemøde Mandag d. 9. maj 2016 Mødelokale Konferencen Forskerparken 10 Odense Dorthe Skou Lassen & Kirsten Ravn Christiansen Dagsorden Morgenmad og kaffe kl.10.00 1. Test og certificeringsstatus

Læs mere

Referat fra 2. ERFA-møde vedr. Implementering af FSIII

Referat fra 2. ERFA-møde vedr. Implementering af FSIII Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnummer E-Mail: www.medcom.dk Dato 08-07-16 Vor ref. MBK Referat fra 2. ERFA-møde vedr. Implementering af FSIII Tidspunkt: 30. juni 2016, kl.

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning.

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning. Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk MØDEREFERAT Referat af 22. møde i teletolkeimplementeringsgruppen Tidspunkt: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 10.00 12.00 Sted: Forskerparken

Læs mere

Netværksmøde Region Syddanmark FMK

Netværksmøde Region Syddanmark FMK Netværksmøde Region Syddanmark FMK Tirsdag d. 14. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:05 Velkomst

Læs mere

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 5.MAJ

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 5.MAJ REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 5.MAJ 2011-05-05 Den 5.maj 2011 Jnr 09.00.00 A28 Sagsid 000191788 Tilstede: Henriette Jakobsen, Odense kommune Merete Halkjær, Københavns kommune Bodil Grøn, Fredercia

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet Tidspunkt:

Læs mere

Referat fra netværksmøde med KKR-repræsentanter

Referat fra netværksmøde med KKR-repræsentanter Dato: 25.03.08 Vor ref.: DSL Referat fra netværksmøde med KKR-repræsentanter Dato: Onsdag den 5. december 2007 Sted: Deltagere: MedCom Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Torben Sand, Randers Kommune Mette

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.: E-Mail: mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 5. oktober 2016 Vor ref. MBK M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 4. fælles ERFA-møde

Læs mere

REFERAT af 4. møde i FMK-ERFA-gruppen

REFERAT af 4. møde i FMK-ERFA-gruppen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 E-mail khs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 5. September 2016 REFERAT af 4. møde i FMK-ERFA-gruppen Dato og tidspunkt: Mandag, den 5. september 2016,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: 28.11.13 Vor ref.: Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: Torsdag den 14. november 2013 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Storm, Thisted Kommune (video) Jette Dalsgaard Andersen, Region

Læs mere

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 12.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008 Sted: Deltagere: MedCom Carsten Mortensen, Aalborg Kommune Thomas Koldkur Bitch,

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik-

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik- Baggrund Sundhedstelematik MedCom FynCom (- International afd.) Kommunikations standarder i edi/xml format Pilotprojekter implementering Udbredelse Projekter Kommuneprojekter i FynCom og MedCom Collaboration

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Referat fra 8. FMK-følgegruppemøde

Referat fra 8. FMK-følgegruppemøde Referat fra 8. FMK-følgegruppemøde Dato: 03.02.14 Vor ref.: ALK Dato: Onsdag den 22. januar 2014 Sted: Deltagere: MedCom Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland Annie Høgh Nielsen, Region Midtjylland Henrik

Læs mere

Referat fra 1. ERFA-møde vedr. implementering af FSIII. Tidspunkt: Onsdag den 8. juni 2016, kl MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense SØ

Referat fra 1. ERFA-møde vedr. implementering af FSIII. Tidspunkt: Onsdag den 8. juni 2016, kl MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense SØ Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.: E-mail www.medcom.dk Dato 20.06.16 Vor ref. MBK Referat fra 1. ERFA-møde vedr. implementering af FSIII Tidspunkt: Onsdag den 8. juni 2016,

Læs mere

KKR-møde. 5. December 2007 Medcom

KKR-møde. 5. December 2007 Medcom KKR-møde 5. December 2007 Medcom Agenda Pkt.1 Præsentationsrunde Pkt 2 Præsentation af kommissorium og kommentarer Pkt.3 Nyt fra KL og nyt fra MedCom Pkt 4 Region Syd præsentere deres strategi og efterfølgende

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 19.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Mandag den 17. november 2008 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Hanne

Læs mere

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 14.01.14 Vor ref. MBK Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Onsdag den 15. januar 2014

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 28.05.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 18. maj 2015 Sted: Deltagere: MedCom Jesper Dall-Hansen, KMD Lisbeth Hove Høgsbro, KMD Janni Kjærgaard,

Læs mere