Herkules Group. Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herkules Group. Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk"

Transkript

1 Herkules Group Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk Tysk A Ablösebetrag Abnahme Abnahmeprotokoll Abschreibung Abschriften Abtretung Abzug Abzugsfähig Aktiengesellschaft Allgemeine Geschäftsbedingungen Altbau Altlasten Änderung Anfechtung Angebot Ankaufsrecht Ankermieter Anlage Anschaffungskosten Anzeigepflicht Architekt Aufhebung Auflassung Auflassungsurkunde Auflassungsvormerkung Auflösung Aufrechnung Aufteilung Aufwendung Aufzug Ausfertigung Ausgaben Auskunft Ausstattung Ausweis Auswertung AGB Ausst. Dansk Indfrielsessum Overdragelse Overdragelsesprotokol Afskrivning Genparter Transport Fradrag Fradragsberettiget Aktieselskab Generelle forretningsbetingelser Ældre byggeri Miljøforurening Forandring Indsigelse Tilbud Køberet Hovedlejer Bilag Anskaffelsesomkostninger Anmeldepligt Arkitekt Ophævelse Overdragelse / tilskødning Skøde Tinglysningsreservation Opløsning Modregning Opdeling Udgift Elevator Udfærdigelse Udgifter Oplysning Inventar (fast) Legitimation Analyse

2 Auszug B Balkon Bankbürgschaft Bauantrag Bauaufsichtsamt Baubeschreibung Baubetreuung Baugenehmigung Baujahr Baulasten Bauplan Baurecht Bauvertrag Bebauungsplan Bedingung Beglaubigung Beitrag Besichtigung Besitzübertragung Betrag Betriebskosten Betriebskostenabrechnung Betriebskostenvorauszahlung Betriebswirtschaftlich Beurkundung Bewegliche Gegenstände Beweislast BGB-Gesellschaft Bilanz Bonitätsprüfung Brief per Einschreiben Bruttomiete Bungalow Bürgerliches Gesetzbuch Bürgschaft C Courtage D Dachgeschoss Dachterrasse Darlehen Dienstbarkeiten Doppelgarage Doppelhaus Doppelhaushälfte Durchlaufende Posten Blk. Bj. B-Plan BK BKVZ Bung. BGB Ct. DG DT DH DHH Udflytning eller udskrift Balkon / Altan Bankgaranti Byggeanmodning Bygningstilsynet Byggebeskrivelse Byggetilsyn Byggetilladelse Byggeår Offentlige byrder Arbejdstegning Bebyggelsesret Entreprisekontrakt Lokalplan Betingelse Bekræftelse Bidrag Besigtigelse Rådighedsoverdragelse Beløb Driftomkostninger + vand og varme Afregning af driftomkostninger + vand og varme Forudbetaling af driftomkostninger + vand og varme Driftøkonomisk Oprettelse af notardokument Løsøre Bevisbyrde Kompagniskab Balance / status Undersøgelse af kreditværdigheden Anbefalet brev Bruttoleje Etplanshus Lov om borgerlige retsforhold Garanti / sikkerhed Provision Tagetagen Tagterrasse Lån Servitutter Dobbelgarage Dobbelthus Halvt dobbelthus Gennemløbende poster

3 E Eigenkapital Eigentum Eigentümergrundschuld Eigentumswohnung Einbauküche Einfamilienhaus Einkaufszentrum Einlagen Einliegerwohnung Einnahmen Eintragung Einwilligungs- und Zustimmungserklärung Einzug Einzugsermächtigung Empfangsvollmacht Entwässerung Erbbauzins Erbrecht Erbschein Erdgeschoss Ergebnis Erlös Erschließung Erschließungskosten Erträge Erwerb Exklusive Exposé F Fälligkeitsmitteilung Fälligkeitstermin Fälligkeitsvoraussetzungen Feuerversicherung Flächenberechnung Flächennutzungsplan Flurkarte Forderung G Garage Garten Gebäude Gefahrenübergang Gegenleistung Gehalt Genehmigung Gericht Gerichtsgebühr Gerichtskosten EK ETW EBK EFH EKZ ELW EG Eschl. Ex. Gge. Gart. Egenkapital Personlig ejendom Ejerpantebrev Ejerlejlighed Køkken Parcelhus Indkøbscenter Indskud Tilbygget lejlighed Indtægter Registrering Samtykkeerklæring Indflytning Inkassofuldmagt Modtagelsesfuldmagt Kloakering/spildevand Afgift til grundejere for bebyggelsesret Arveret Skifteretsattest Stueetagen Resultat / udbytte Udbytte / indtægt Byggemodning Byggemodningsomkostninger Indtægter / udbytte Erhvervelse / køb Eksklusiv Prospekt Forfaldsmeddelelse Forfaldstidspunkt Forfaldsforudsætninger Brandforsikring Fladeberegning Arealudnyttelsesplan Matrikelkort Krav Garage Have Bygning Risikoovergang Modydelse Løn / gage Bevilling Domstol Retsafgift Retsafgift

4 Gerichtsstand Gerichtsvollzieher Geschäftsführer Gesellschaft gründen Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsverwaltung Gewährleistung Gewerbe Gewinn Gezeichnetes Kapital Grundbuch Grundbuchamt Grundbuchauszug Grundbuchberichtigung Grundbuchblatt Grundbucheinsicht Grundbuchkosten Grunderwerbssteuer Grundschuld Grundsteuer Grundstück Grundstücksbewertung Gründstückshandel Grundstückskaufvertrag Grundsteuerbescheid Gutschrift H Haben (buchhalterisch) Haftung Haftungsbeschränkung Handelskammer Handelsregisterauszug Haus Hausmeistervertrag Heizkosten Heizkostenvorauszahlung Hinterlegung Hypothekenbank I Immobilie Inklusive Insolvenz Insolvenzverwalter Instandhaltungsrücklage Inventarverzeichnis Investition Investorenprospekt Ist GmbH Grdst. Hs. HK HKVZ Ink. Værneting Foged Virksomhedsleder / direktør Stifte selskab Anpartselskab (ApS) Selskabsadministration Garanti eller ansvar for mangler Erhverv Gevinst/udbytte Tegnet kapital Tingbog Tinglysningskontor Udskrift fra tingbog Tinglysningskorrektur Blad i tingbogen Indsigt i tingbogen Tinglysningsomkostninger Tinglysningsafgift i forbindelse med ejerskifte Pantebrev Ejendomsskat Grund Værdiansættelse af fast ejendom Køb af grund eller fast ejendom Købekontrakt fast ejendom Ejendomsskattebillet Kreditnota Kredit Hæftelse Ansvarsbegrænsning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Selskabsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hus Viceværtkontrakt Varmeudgifter Forudbetaling af varmeudgifter Deponering Realkreditbank Fast ejendom Inklusiv Insolvens Kurator Hensættelse til vedligeholdelse Inventarfortegnelse Investering Investorprospekt Virkelig / realiseret værdi

5 J Jahresbilanzen K Kaltmiete Kapitalaufwendung Kapitalbeschaffung Kaufangebot Käufer Kaufpreis Kaufpreisfälligkeit Kaufvertrag Kaution Keller Klage erheben Komfort Kommanditgesellschaft Kosten Kreditvertrag Kündigung L Lage Lastenfreistellung Lastschrifteinzug Leerstand Leibrente Liegenschaft Liegenschaftskataster Links Liquidität Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung Löschungsklausel M Makler Maklerklausel Maklerprovision Maklervertrag Mehrwertsteuer Miete Mieter Mieterhöhung Mietsicherheit Mietspiegel Mietvertrag Mitte Monatlich Monatsmiete KM KP KT Kft. KG Lg. Li. Mi. Mon. MM Årsregnskaber Husleje uden varme Kapitalanvendelse Kapitalfremskaffelse Købstilbud Køber Købesum / købspris Forfaldsdag for købsprisen Købekontrakt / skøde Depositum Kælder Stævning Komfort Kommanditselskab Omkostninger Lånekontrakt Opsigelse Beliggenhed Fristilling for byrder Inkassofuldmagt med begrænset tilbagetrædelsesret Tomt lejemål Livsrente Fast ejendom Fast ejendomsmatrikel Venstre Likviditet Slettelse / aflysning Aflysningsbevilling / slettelsesbevilling Aflysningserklæring / slettelseserklæring Slettelsesklausul / aflysningsklausul Mægler Mæglerklausul Mæglerprovision Mæglerkontrakt Moms Husleje Lejer Lejeforhøjelse Depositum Gennemsnitlige lejepriser for bestemte byområder Lejekontrakt Midten Månedlig Månedlige husleje

6 Müllabfuhr N Nachbarrecht Nebenkosten Nettokaltmiete Neubau Nießbrauch Notar Notarielle Belehrung Nutzfläche Nutzung O Obergeschoss Option Optionsrecht NK NKM NB Nutzfl. OG Renovation Naboret Driftomkostninger Nettoleje Nybebyggelse Brugsret Notar Notariel belæring Udnyttet areal Benyttelse Øvre etage Option Optionsret P Pacht Pachtvertrag Posten (buchhalterisch) Preisbindung Priorität Provisionsfrei Prov.-fr. Forpagtning Forpagtningskontrakt / -aftale Post Prisbinding Rang (finans) Provisionsfri Q Quadratmeter Qm/m 2 Kvadratmeter R Raumkosten Räumungsklage Rechnungsabgrenzung Rechts Rechtsanwalt Rechtsmangel Rechtsschutz Rechtswahl Reihenhaus Rendite Richter Rohertrag Rückgewähransprüche Rücklage Rückstellung S Sachmangel Sachmängelhaftung Saldovortrag Salvatorische Klausel Re Samlede boligudgifter Fraflytningssag Periodeafgrænsning Højre Advokat Retsmangel Retsbeskyttelse Lovvalg Rækkehus Afkast Dommer Bruttoudbytte Tilbagebetalingskrav Henlæggelse Henlæggelse Mangel Mangelansvar Saldooverførsel Ugyldighedsbestemmelse

7 Sanierung Sanierungsgebiet Satzung Schadenersatz Schiedsverfahren Schufa Schuldanerkenntnis Schuldübernahme Sicherungsgrundschuld Soll Soll (buchhalterisch) Staffelmiete Stammkapital Steuer Steuerberater Steuerbescheinigung Stichtagsabrechung Stundensatz Stundung T Tausch Technisches Gutachten Terrasse Tilgung Treuhänder (Bevollmächtigter Mandatar) U Überschuss Umbau Umlaufvermögen Umsatzsteuer Umweltverschmutzung Unkündbar Unterschrift Untervermietung Urkunde V Verbindlichkeit Verbraucher Verhandlungsbasis Verjährung Verlust Vermessung Vermietung Vermögen Verrechnungskonto Versicherungen Versicherungsmakler Versicherungsvertrag Terr. VB Sanering Saneringsområde Vedtægter Skadeserstatning Voldgift Tysk institution lignende Ribers Kredit Information Gældsvedgåelse Gældsovertagelse Sikkerhedspant Beregnet- / budgetteret værdi Debet Trappeleje Anpartskapital Skat Revisor Skatteattest Refusionsopgørelse Timesats Udsættelse af betaling Mageskifte Teknisk rapport Terrasse Afdrag Mandatar Overskud Ombygning Omsætningsaktiver Omsætningsafgift Forurening Uopsigelig Underskrift Fremleje Dokument Forpligtelser Forbruger Forhandlingsgrundlag Forældelse Tab Opmåling Udlejning Formue Posteringskonto Forsikring Forsikringsmægler Forsikringsaftale

8 Vertrag Vertragsänderung Vertragsfreiheit Vertragsrecht, Auszug Verwalter Verwaltungsvertrag Verzinsung Verzugszinsen Vorfinanzierung Vorkaufsrecht Vorläufige Vormerkung Vorstand Vortrag (buchhalterisch) Vorvertrag W Wartungsvertrag Wegerecht Werkvertrag Wertsicherung Wertsicherungsklausel Wettbewerbsklausel Widerspruch Wirtschaftsplan Wohneinheit Wohnfläche Wohngeld Wohnung Wohnungseigentümerversammlung Wohnungseigentumsgesetz Wohnungsübersicht Z Zahlung Zentralheizung Zimmer Zinsen Zubehör Zurückbehaltungsrecht Zuschuss Zustand Zwangsversteigerung Zwangsvollstreckung Zwischenbau Dansk A Administrationsaftale Administrator Advokat WE Wfl. Whg. ZH Zi. Kontrakt Kontraktændring Aftalefrihed Tegningsudskrift Administrator Administrationsaftale Forrentning Morarenter Belåning før ejerskifte Forkøbsret Foreløbige Retsanmærkning Bestyrelse Saldooverførsel Forhåndsaftale Vedligeholdelsesaftale Færdselsret / vejret Værkslejekontrakt Værdisikring Indekseringsklausul / værdisikringsklausul Konkurrenceklausul Indsigelse Budget Boligenhed Beboelsesareal Boligsikring Lejlighed Generalforsamling i ejerlejlighedsforening Lov omkring ejerbolig Lejlighedsoversigt Betaling / indbetaling Centralvarme Værelse Renter Tilbehør Tilbageholdelsesret Tilskud Tilstand Tvangsauktion Tvangsfuldbyrdelse Mellembygning Tysk Verwaltungsvertrag Verwalter Rechtsanwalt

9 Afdrag Afkast Aflysning Aflysningsbevilling Aflysningserklæring Afskrivning Aftale Aftalefrihed Aktieselskab A/S Analyse Anbefalet brev Anmeldepligt Anpartselskab ApS Anpartskapital Anskaffelsesomkostninger Ansvarsbegrænsning Arbejdstegning Arealudnyttelsesplan Arkitekt Arveret B Balance Balkon Bankgaranti Beboelsesareal Bebyggelsesret Bekræftelse Belåning før ejerskifte Beliggenhed Beløb Benyttelse Besigtigelse Bestyrelse Betaling Betalingsstandsning Betingelse Bevilling Bevisbyrde Bidrag Bilag Blad i tingbogen Boligenhed Boligsikring Brandforsikring Brugsret Bruttoleje Bruttoudbytte Budget Byggeanmodning Byggeår Tilgung Rendite Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung Abschreibung Vertrag Vertragsfreiheit Aktiengesellschaft Auswertung Brief per Einschreiben Anzeigepflicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital Anschaffungskosten Haftungsbeschränkung Bauplan Flächennutzungsplan Architekt Erbrecht Bilanz Balkon Bankbürgschaft Wohnfläche Baurecht Beglaubigung Vorfinanzierung Lage Betrag Nutzung Besichtigung Vorstand Zahlung Zahlungseinstellung Bedingung Genehmigung Beweislast Beitrag Anlage Grundbuchblatt Wohneinheit Wohngeld Feuerversicherung Nießbrauch Bruttomiete Rohertrag Wirtschaftsplan Bauantrag Baujahr

10 Byggebeskrivelse Byggemodning Byggemodningsomkostninger Byggetilladelse Byggetilsyn Bygning Bygningstilsynet C Centralvarme D Deponering Depositum Direktør Dobbelgarage Dobbelthus Dokument Dommer Domstol Driftøkonomisk Driftomkostninger Driftomkostninger + vand og varme E Egenkapital Ejendomsskat Ejendomsskattebillet Ejerlejlighed Ejerpantebrev Eksklusiv Elevator Entreprisekontrakt Erhverv Erhvervelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Etplanshus F Fast ejendom Fast ejendomsmatrikel Fladeberegning Foged Forældelse Forandring Forbruger Foreløbige Forfaldsdag Forfaldsforudsætninger Forfaldsmeddelelse Forfaldstidspunkt Baubeschreibung Erschleißung Erschleißungskosten Baugenehmigung Baubetreuung Gebäude Bauaufsichtsamt Zentralheizung Hinterlegung Kaution / Mietsicherheit Geschäftsführer Doppelgarage Doppelhaus Urkunde Richter Gericht Betriebswirtschaftlich Nebenkosten Betriebskosten Eigenkapital Grundsteuer Grundsteuerbescheid Eigentumswohnung Eigentümergrundschuld Exklusive Aufzug Bauvertrag Gewerbe Erwerb Handelskammer Bungalow Liegenschaft / Immobilie Liegenschaftskataster Flächenberechnung Gerichtsvollzieher Verjährung Änderung Verbraucher Vorläufige Fälligkeitstag Fälligkeitsvoraussetzungen Fälligkeitsmitteilung Fälligkeitstermin

11 Forhandlingsgrundlag Forkøbsret Formue Forpagtning Forpagtningskontrakt / -aftale Forpligtelse Forrentning Forsikring Forsikringsaftale Forsikringsmægler Forudbetaling af driftomkostninger + vand og varme Forudbetaling af varmeudgifter Forurening Fradrag Fradragsberettiget Fraflytningssag Fremleje Fristilling for byrder Færdselsret Følsomhedsanalyse G Garage Garantie Garanti eller ansvar for mangler Generalforsamling i ejerlejlighedsforening Generelle forretningsbetingelser Gennemløbende poster Genparter Gevinst Grund Gældsovertagelse Gældsvedgåelse H Halvt dobbelthus Have Henlæggelse Hensættelse Hensættelse til vedligeholdelse Hovedlejer Hus Husleje Husleje uden varme Hæftelse Højre I Indbetaling Indeksklausul Indflytning Verhandlungsbasis Vorkaufsrecht Vermögen Pacht Pachtvertrag Verbindlichkeit Verzinsung Versicherungen Versicherungsvertrag Versicherungsmakler Betriebskostenvorauszahlung Heizkostenvorauszahlung Umweltverschmutzung Abzug Abzugsfähig Räumungsklage Untervermietung Lastenfreistellung Wegerecht Risikoberechnung Garage Bürgschaft / Garantie Gewährleistung Wohnungseigentümerversammlung Allgemeine Geschäftsbedingungen Durchlaufende Posten Abschriften Gewinn Grundstück Schuldübernahme Schuldanerkenntnis Doppelhaushälfte Garten Rücklage Rückstellung Instandhaltungsrücklage Ankermieter Haus Miete Kaltmiete Haftung Rechts Einzahlung Indexklausel Einzug

12 Indfrielsessum Indkøbscenter Indsigelse Indsigt i tingbogen Indskud Indtægt Inkassofuldmagt Inkassofuldmagt med begrænset tilbagetrædelsesret Inklusiv Insolvens Interessentskab Inventar (fast) Inventarfortegnelse Investorprospekt Ablösebetrag Einkaufszentrum Anfechtung / Widerspruch Grundbucheinsicht Einlagen Einnahme / Ertrag (udbytte) Einzugsermächtigung Lastschrifteinzug Inklusive Insolvenz BGB-Gesellschaft Ausstattung Inventarverzeichnis Investorenprospekt / Exposé J K Klientkonto Komfort Kommanditselskab Konkurrenceklausul Kontrakt Kontraktændring Krav Kredit Kreditnota Kurator Kvadratmeter Kælder Køb af grund eller fast ejendom Købekontrakt Købekontrakt fast ejendom Køber Køberet Købesum Købstilbud Køkken L Legitimation Leje Lejeforhøjelse Lejekontrakt Lejer Lejlighed Lejlighedsoversigt Livsrente Lokalplan Lovvalg Løn K/S Anderkonto Komfort Kommanditgesellschaft Wettbewerbsklausel Vertrag Vertragsänderung Forderung Haben (buchhalterisch), Kredit Gutschrift Insolvenzverwalter Quadratmeter Keller Gründstückshandel Kaufvertrag Grundstückskaufvertrag Käufer Ankaufsrecht Kaufpreis Kaufangebot Einbauküche, Küchen Legitimation, Ausweis Miete Mieterhöhung Mietvertrag Mieter Wohnung Wohnungsübersicht Leibsrente Bebauungsplan Rechtswahl Gehalt

13 Løsøre Lån Lånekontrakt M Mageskifte Mandatar (jur.) Mangel Mangelansvar Matrikelkort Mellembygning Midten Miljøforurening Modregning Modtagelsesfuldmagt Modydelse Moms Morarente Mægler Mæglerklausul Mæglerkontrakt Mæglerprovision Månedlig Månedlige husleje N Naboret Nettoleje Notar Notariel belæring Nybebyggelse O Offentlige byrder Ombygning Omkostninger Omsætningsafgift Omsætningsaktiver Opdeling Ophævelse Opløsning Oplysning Opmåling Opsigelse Option Optionsret Overdragelse Overdragelsesprotokol Overskud Øvre etage Oms. Bewegliche Gegenstände Darlehen Darlehens-, Kreditvertrag Tausch Bevollmächtigter Treuhänder, Mandatar Sachmangel Sachmängelhaftung Flurkarte Zwischenbau Mitte Altlasten Aufrechnung / Verrechnung Empfangsvollmacht Gegenleistung Mehrwertsteuer Verzugszins Makler Maklerklausel Maklervertrag Maklerprovision Monatlich Monatsmiete Nachbarrecht Nettokaltmiete Notar Notarielle Belehrung Neubau Baulasten Umbau Kosten Umsatzsteuer Umlaufvermögen Aufteilung Aufhebung Auflösung Auskunft Vermessung Kündigung Option Optionsrecht Abnahme / Auflassung Abnahmeprotokoll Überschuss Obergeschoss

14 P Pantebrev Parcelhus Periodeafgrænsning Personlig ejendom Posteringskonto Prisbinding Pristalsregulering Prospekt Provision Provisionsfri Grundschuld Einfamilienhaus Rechnungsabgrenzung Eigentum Verrechnungskonto Preisbindung Indexierung Exposé Provision, Courtage Provisionsfrei Q R Rang (finans) Realkreditbank Refusionsopgørelse Registrering Renovation Renter Resultat Retsafgift Retsafgift Retsanmærkning Retsbeskyttelse Retsmangel Revisor Ribers Kredit Information Risikoovergang Rækkehus Rådighedsoverdragelse RKI Priorität Hypothekenbank Stichtagsabrechung, Aufstellung der Lastenverteilung Eintragung Müllabfuhr Zinsen Ergebnis Gerichtsgebühr Gerichtskosten Vormerkung Rechtsschutz Rechtsmangel Steuerberater Schufa (Tysk Institution lig Ribers Kredit Information ) Gefahrenübergang Reihenhaus Besitzübertragung S Saldooverførsel Samlede boligudgifter Samtykkeerklæring Sanering Saneringsområde Selskabsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Servitutter Sikkerhedspant Skadeserstatning Skat Skatteattest Skifteretsattest Skøde Skødningsreservation Slettelse Slettelsesbevilling Slettelseserklæring Saldovortrag Raumkosten Einwilligungs- und Zustimmungserklärung Sanierung Sanierungsgebiet Handelsregisterauszug Dienstbarkeiten Sicherungsgrundschuld Schadenersatz Steuer Steuerbescheinigung Erbschein Auflassungsurkunde Auflassungsvormerkung Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung

15 Slettelsesklausul Slutseddel Spildevand Stævning Status Stifte selskab Stueetagen T Tab Tagetagen Tagterrasse Tegnet kapital Tegningsudskrift Teknisk rapport Terrasse Tilbagebetalingskrav Tilbageholdelsesret Tilbehør Tilbud Tilbygget lejlighed Tilskødning Tilskud Tilstand Tingbog Tinglysning Tinglysningskontor Tinglysningskorrektur Tinglysningsomkostninger Tomt lejemål Transport Trappeleje Tvangsauktion Tvangsfuldbyrdelse U Udbytte Udfærdigelse Udflytning Udgift Udlejning Udnyttet areal Udskrift (fra tingbog) Ugyldighedsbestemmelse Underskrift Uopsigelig V Varmeudgifter Vedligeholdelsesaftale Vedligeholdelseskonti Löschungsklausel Vorvertrag Entwässerung Klage erheben Bilanz Gesellschaft gründen Erdgeschoss Verlust Dachgeschoss Dachterrasse Gezeichnetes Kapital Auszug Vertragsrecht Technisches Gutachten Terrasse Rückgewähransprüche Zurückbehaltungsrecht Zubehör Angebot Einliegerwohnung Übereignung / Auflassung Zuschuss Zustand Grundbuch Eintragung ins Grundbuch Grundbuchamt Grundbuchberichtigung Grundbuchkosten Leerstand Abtretung Staffelmiete Zwangsversteigerung Zwangsvollstreckung Erlös Ausfertigung Auszug Aufwendung / Ausgabe Vermietung Nutzfläche Grundbuchauszug Salvatorische Klausel Unterschrift Unkündbar Heizkosten Wartungsvertrag Konten für Instandhaltungsrücklage

16 Vedtægter Vejret Venstre Viceværtkontrakt Voldgift Værdiansættelse af fast ejendom Værdisikring Værelse Værkslejekontrakt Værneting Æ Ældre byggeri Å Årsregnskab Satzung Wegrecht Links Hausmeistervertrag Schiedsverfahren Grundstücksbewertung Wertsicherung Zimmer Werkvertrag Gerichtsstand Altbau Jahresbilanz Kilder steinhauer (2011): Duden - Das wörterbuch der abkürzungen lauridsen et al. (2002): tysk-dansk erhvervsordbøger Schulte, lee, Paul (2007): wörterbuch immobilienwirtschaft fonden for fagsproglig leksikografi (2002): clausens tekniske ordbøger Om Herkules Group Herkules Group i sin helhed tilbyder et bredt spektrum af serviceydelser i forbindelse med ejendomme. Det dækker blandt andet: Køb og salg af erhvervsejendomme Køb og salg af boligejendomme Administration af ejendomsselskaber Property og Asset Managment Formidling af finansiering ved tyske banker Herkules Group Am Stadtrand Hamborg Tyskland Telefon: Fax

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle Fast Ejendom-Tyskland Det kommercielle Det juridiske Det finansielle 3 beck rechtsanwälte er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Hamborg og Berlin. Før man kaster sig ud i købet af fast ejendom

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 16.800.000 Kvadratmeterpris: Kr. 9.813 Ejendommens startafkast: 6,56% Egenkapitalsbehov: Kr. 2.750.000 Investor kautionerer

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle 1 2630 Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544 7000 Afgift:

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere