Herkules Group. Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herkules Group. Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk"

Transkript

1 Herkules Group Faglige udtryk og begreber Tysk-dansk/dansk-tysk Tysk A Ablösebetrag Abnahme Abnahmeprotokoll Abschreibung Abschriften Abtretung Abzug Abzugsfähig Aktiengesellschaft Allgemeine Geschäftsbedingungen Altbau Altlasten Änderung Anfechtung Angebot Ankaufsrecht Ankermieter Anlage Anschaffungskosten Anzeigepflicht Architekt Aufhebung Auflassung Auflassungsurkunde Auflassungsvormerkung Auflösung Aufrechnung Aufteilung Aufwendung Aufzug Ausfertigung Ausgaben Auskunft Ausstattung Ausweis Auswertung AGB Ausst. Dansk Indfrielsessum Overdragelse Overdragelsesprotokol Afskrivning Genparter Transport Fradrag Fradragsberettiget Aktieselskab Generelle forretningsbetingelser Ældre byggeri Miljøforurening Forandring Indsigelse Tilbud Køberet Hovedlejer Bilag Anskaffelsesomkostninger Anmeldepligt Arkitekt Ophævelse Overdragelse / tilskødning Skøde Tinglysningsreservation Opløsning Modregning Opdeling Udgift Elevator Udfærdigelse Udgifter Oplysning Inventar (fast) Legitimation Analyse

2 Auszug B Balkon Bankbürgschaft Bauantrag Bauaufsichtsamt Baubeschreibung Baubetreuung Baugenehmigung Baujahr Baulasten Bauplan Baurecht Bauvertrag Bebauungsplan Bedingung Beglaubigung Beitrag Besichtigung Besitzübertragung Betrag Betriebskosten Betriebskostenabrechnung Betriebskostenvorauszahlung Betriebswirtschaftlich Beurkundung Bewegliche Gegenstände Beweislast BGB-Gesellschaft Bilanz Bonitätsprüfung Brief per Einschreiben Bruttomiete Bungalow Bürgerliches Gesetzbuch Bürgschaft C Courtage D Dachgeschoss Dachterrasse Darlehen Dienstbarkeiten Doppelgarage Doppelhaus Doppelhaushälfte Durchlaufende Posten Blk. Bj. B-Plan BK BKVZ Bung. BGB Ct. DG DT DH DHH Udflytning eller udskrift Balkon / Altan Bankgaranti Byggeanmodning Bygningstilsynet Byggebeskrivelse Byggetilsyn Byggetilladelse Byggeår Offentlige byrder Arbejdstegning Bebyggelsesret Entreprisekontrakt Lokalplan Betingelse Bekræftelse Bidrag Besigtigelse Rådighedsoverdragelse Beløb Driftomkostninger + vand og varme Afregning af driftomkostninger + vand og varme Forudbetaling af driftomkostninger + vand og varme Driftøkonomisk Oprettelse af notardokument Løsøre Bevisbyrde Kompagniskab Balance / status Undersøgelse af kreditværdigheden Anbefalet brev Bruttoleje Etplanshus Lov om borgerlige retsforhold Garanti / sikkerhed Provision Tagetagen Tagterrasse Lån Servitutter Dobbelgarage Dobbelthus Halvt dobbelthus Gennemløbende poster

3 E Eigenkapital Eigentum Eigentümergrundschuld Eigentumswohnung Einbauküche Einfamilienhaus Einkaufszentrum Einlagen Einliegerwohnung Einnahmen Eintragung Einwilligungs- und Zustimmungserklärung Einzug Einzugsermächtigung Empfangsvollmacht Entwässerung Erbbauzins Erbrecht Erbschein Erdgeschoss Ergebnis Erlös Erschließung Erschließungskosten Erträge Erwerb Exklusive Exposé F Fälligkeitsmitteilung Fälligkeitstermin Fälligkeitsvoraussetzungen Feuerversicherung Flächenberechnung Flächennutzungsplan Flurkarte Forderung G Garage Garten Gebäude Gefahrenübergang Gegenleistung Gehalt Genehmigung Gericht Gerichtsgebühr Gerichtskosten EK ETW EBK EFH EKZ ELW EG Eschl. Ex. Gge. Gart. Egenkapital Personlig ejendom Ejerpantebrev Ejerlejlighed Køkken Parcelhus Indkøbscenter Indskud Tilbygget lejlighed Indtægter Registrering Samtykkeerklæring Indflytning Inkassofuldmagt Modtagelsesfuldmagt Kloakering/spildevand Afgift til grundejere for bebyggelsesret Arveret Skifteretsattest Stueetagen Resultat / udbytte Udbytte / indtægt Byggemodning Byggemodningsomkostninger Indtægter / udbytte Erhvervelse / køb Eksklusiv Prospekt Forfaldsmeddelelse Forfaldstidspunkt Forfaldsforudsætninger Brandforsikring Fladeberegning Arealudnyttelsesplan Matrikelkort Krav Garage Have Bygning Risikoovergang Modydelse Løn / gage Bevilling Domstol Retsafgift Retsafgift

4 Gerichtsstand Gerichtsvollzieher Geschäftsführer Gesellschaft gründen Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsverwaltung Gewährleistung Gewerbe Gewinn Gezeichnetes Kapital Grundbuch Grundbuchamt Grundbuchauszug Grundbuchberichtigung Grundbuchblatt Grundbucheinsicht Grundbuchkosten Grunderwerbssteuer Grundschuld Grundsteuer Grundstück Grundstücksbewertung Gründstückshandel Grundstückskaufvertrag Grundsteuerbescheid Gutschrift H Haben (buchhalterisch) Haftung Haftungsbeschränkung Handelskammer Handelsregisterauszug Haus Hausmeistervertrag Heizkosten Heizkostenvorauszahlung Hinterlegung Hypothekenbank I Immobilie Inklusive Insolvenz Insolvenzverwalter Instandhaltungsrücklage Inventarverzeichnis Investition Investorenprospekt Ist GmbH Grdst. Hs. HK HKVZ Ink. Værneting Foged Virksomhedsleder / direktør Stifte selskab Anpartselskab (ApS) Selskabsadministration Garanti eller ansvar for mangler Erhverv Gevinst/udbytte Tegnet kapital Tingbog Tinglysningskontor Udskrift fra tingbog Tinglysningskorrektur Blad i tingbogen Indsigt i tingbogen Tinglysningsomkostninger Tinglysningsafgift i forbindelse med ejerskifte Pantebrev Ejendomsskat Grund Værdiansættelse af fast ejendom Køb af grund eller fast ejendom Købekontrakt fast ejendom Ejendomsskattebillet Kreditnota Kredit Hæftelse Ansvarsbegrænsning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Selskabsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hus Viceværtkontrakt Varmeudgifter Forudbetaling af varmeudgifter Deponering Realkreditbank Fast ejendom Inklusiv Insolvens Kurator Hensættelse til vedligeholdelse Inventarfortegnelse Investering Investorprospekt Virkelig / realiseret værdi

5 J Jahresbilanzen K Kaltmiete Kapitalaufwendung Kapitalbeschaffung Kaufangebot Käufer Kaufpreis Kaufpreisfälligkeit Kaufvertrag Kaution Keller Klage erheben Komfort Kommanditgesellschaft Kosten Kreditvertrag Kündigung L Lage Lastenfreistellung Lastschrifteinzug Leerstand Leibrente Liegenschaft Liegenschaftskataster Links Liquidität Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung Löschungsklausel M Makler Maklerklausel Maklerprovision Maklervertrag Mehrwertsteuer Miete Mieter Mieterhöhung Mietsicherheit Mietspiegel Mietvertrag Mitte Monatlich Monatsmiete KM KP KT Kft. KG Lg. Li. Mi. Mon. MM Årsregnskaber Husleje uden varme Kapitalanvendelse Kapitalfremskaffelse Købstilbud Køber Købesum / købspris Forfaldsdag for købsprisen Købekontrakt / skøde Depositum Kælder Stævning Komfort Kommanditselskab Omkostninger Lånekontrakt Opsigelse Beliggenhed Fristilling for byrder Inkassofuldmagt med begrænset tilbagetrædelsesret Tomt lejemål Livsrente Fast ejendom Fast ejendomsmatrikel Venstre Likviditet Slettelse / aflysning Aflysningsbevilling / slettelsesbevilling Aflysningserklæring / slettelseserklæring Slettelsesklausul / aflysningsklausul Mægler Mæglerklausul Mæglerprovision Mæglerkontrakt Moms Husleje Lejer Lejeforhøjelse Depositum Gennemsnitlige lejepriser for bestemte byområder Lejekontrakt Midten Månedlig Månedlige husleje

6 Müllabfuhr N Nachbarrecht Nebenkosten Nettokaltmiete Neubau Nießbrauch Notar Notarielle Belehrung Nutzfläche Nutzung O Obergeschoss Option Optionsrecht NK NKM NB Nutzfl. OG Renovation Naboret Driftomkostninger Nettoleje Nybebyggelse Brugsret Notar Notariel belæring Udnyttet areal Benyttelse Øvre etage Option Optionsret P Pacht Pachtvertrag Posten (buchhalterisch) Preisbindung Priorität Provisionsfrei Prov.-fr. Forpagtning Forpagtningskontrakt / -aftale Post Prisbinding Rang (finans) Provisionsfri Q Quadratmeter Qm/m 2 Kvadratmeter R Raumkosten Räumungsklage Rechnungsabgrenzung Rechts Rechtsanwalt Rechtsmangel Rechtsschutz Rechtswahl Reihenhaus Rendite Richter Rohertrag Rückgewähransprüche Rücklage Rückstellung S Sachmangel Sachmängelhaftung Saldovortrag Salvatorische Klausel Re Samlede boligudgifter Fraflytningssag Periodeafgrænsning Højre Advokat Retsmangel Retsbeskyttelse Lovvalg Rækkehus Afkast Dommer Bruttoudbytte Tilbagebetalingskrav Henlæggelse Henlæggelse Mangel Mangelansvar Saldooverførsel Ugyldighedsbestemmelse

7 Sanierung Sanierungsgebiet Satzung Schadenersatz Schiedsverfahren Schufa Schuldanerkenntnis Schuldübernahme Sicherungsgrundschuld Soll Soll (buchhalterisch) Staffelmiete Stammkapital Steuer Steuerberater Steuerbescheinigung Stichtagsabrechung Stundensatz Stundung T Tausch Technisches Gutachten Terrasse Tilgung Treuhänder (Bevollmächtigter Mandatar) U Überschuss Umbau Umlaufvermögen Umsatzsteuer Umweltverschmutzung Unkündbar Unterschrift Untervermietung Urkunde V Verbindlichkeit Verbraucher Verhandlungsbasis Verjährung Verlust Vermessung Vermietung Vermögen Verrechnungskonto Versicherungen Versicherungsmakler Versicherungsvertrag Terr. VB Sanering Saneringsområde Vedtægter Skadeserstatning Voldgift Tysk institution lignende Ribers Kredit Information Gældsvedgåelse Gældsovertagelse Sikkerhedspant Beregnet- / budgetteret værdi Debet Trappeleje Anpartskapital Skat Revisor Skatteattest Refusionsopgørelse Timesats Udsættelse af betaling Mageskifte Teknisk rapport Terrasse Afdrag Mandatar Overskud Ombygning Omsætningsaktiver Omsætningsafgift Forurening Uopsigelig Underskrift Fremleje Dokument Forpligtelser Forbruger Forhandlingsgrundlag Forældelse Tab Opmåling Udlejning Formue Posteringskonto Forsikring Forsikringsmægler Forsikringsaftale

8 Vertrag Vertragsänderung Vertragsfreiheit Vertragsrecht, Auszug Verwalter Verwaltungsvertrag Verzinsung Verzugszinsen Vorfinanzierung Vorkaufsrecht Vorläufige Vormerkung Vorstand Vortrag (buchhalterisch) Vorvertrag W Wartungsvertrag Wegerecht Werkvertrag Wertsicherung Wertsicherungsklausel Wettbewerbsklausel Widerspruch Wirtschaftsplan Wohneinheit Wohnfläche Wohngeld Wohnung Wohnungseigentümerversammlung Wohnungseigentumsgesetz Wohnungsübersicht Z Zahlung Zentralheizung Zimmer Zinsen Zubehör Zurückbehaltungsrecht Zuschuss Zustand Zwangsversteigerung Zwangsvollstreckung Zwischenbau Dansk A Administrationsaftale Administrator Advokat WE Wfl. Whg. ZH Zi. Kontrakt Kontraktændring Aftalefrihed Tegningsudskrift Administrator Administrationsaftale Forrentning Morarenter Belåning før ejerskifte Forkøbsret Foreløbige Retsanmærkning Bestyrelse Saldooverførsel Forhåndsaftale Vedligeholdelsesaftale Færdselsret / vejret Værkslejekontrakt Værdisikring Indekseringsklausul / værdisikringsklausul Konkurrenceklausul Indsigelse Budget Boligenhed Beboelsesareal Boligsikring Lejlighed Generalforsamling i ejerlejlighedsforening Lov omkring ejerbolig Lejlighedsoversigt Betaling / indbetaling Centralvarme Værelse Renter Tilbehør Tilbageholdelsesret Tilskud Tilstand Tvangsauktion Tvangsfuldbyrdelse Mellembygning Tysk Verwaltungsvertrag Verwalter Rechtsanwalt

9 Afdrag Afkast Aflysning Aflysningsbevilling Aflysningserklæring Afskrivning Aftale Aftalefrihed Aktieselskab A/S Analyse Anbefalet brev Anmeldepligt Anpartselskab ApS Anpartskapital Anskaffelsesomkostninger Ansvarsbegrænsning Arbejdstegning Arealudnyttelsesplan Arkitekt Arveret B Balance Balkon Bankgaranti Beboelsesareal Bebyggelsesret Bekræftelse Belåning før ejerskifte Beliggenhed Beløb Benyttelse Besigtigelse Bestyrelse Betaling Betalingsstandsning Betingelse Bevilling Bevisbyrde Bidrag Bilag Blad i tingbogen Boligenhed Boligsikring Brandforsikring Brugsret Bruttoleje Bruttoudbytte Budget Byggeanmodning Byggeår Tilgung Rendite Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung Abschreibung Vertrag Vertragsfreiheit Aktiengesellschaft Auswertung Brief per Einschreiben Anzeigepflicht Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital Anschaffungskosten Haftungsbeschränkung Bauplan Flächennutzungsplan Architekt Erbrecht Bilanz Balkon Bankbürgschaft Wohnfläche Baurecht Beglaubigung Vorfinanzierung Lage Betrag Nutzung Besichtigung Vorstand Zahlung Zahlungseinstellung Bedingung Genehmigung Beweislast Beitrag Anlage Grundbuchblatt Wohneinheit Wohngeld Feuerversicherung Nießbrauch Bruttomiete Rohertrag Wirtschaftsplan Bauantrag Baujahr

10 Byggebeskrivelse Byggemodning Byggemodningsomkostninger Byggetilladelse Byggetilsyn Bygning Bygningstilsynet C Centralvarme D Deponering Depositum Direktør Dobbelgarage Dobbelthus Dokument Dommer Domstol Driftøkonomisk Driftomkostninger Driftomkostninger + vand og varme E Egenkapital Ejendomsskat Ejendomsskattebillet Ejerlejlighed Ejerpantebrev Eksklusiv Elevator Entreprisekontrakt Erhverv Erhvervelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Etplanshus F Fast ejendom Fast ejendomsmatrikel Fladeberegning Foged Forældelse Forandring Forbruger Foreløbige Forfaldsdag Forfaldsforudsætninger Forfaldsmeddelelse Forfaldstidspunkt Baubeschreibung Erschleißung Erschleißungskosten Baugenehmigung Baubetreuung Gebäude Bauaufsichtsamt Zentralheizung Hinterlegung Kaution / Mietsicherheit Geschäftsführer Doppelgarage Doppelhaus Urkunde Richter Gericht Betriebswirtschaftlich Nebenkosten Betriebskosten Eigenkapital Grundsteuer Grundsteuerbescheid Eigentumswohnung Eigentümergrundschuld Exklusive Aufzug Bauvertrag Gewerbe Erwerb Handelskammer Bungalow Liegenschaft / Immobilie Liegenschaftskataster Flächenberechnung Gerichtsvollzieher Verjährung Änderung Verbraucher Vorläufige Fälligkeitstag Fälligkeitsvoraussetzungen Fälligkeitsmitteilung Fälligkeitstermin

11 Forhandlingsgrundlag Forkøbsret Formue Forpagtning Forpagtningskontrakt / -aftale Forpligtelse Forrentning Forsikring Forsikringsaftale Forsikringsmægler Forudbetaling af driftomkostninger + vand og varme Forudbetaling af varmeudgifter Forurening Fradrag Fradragsberettiget Fraflytningssag Fremleje Fristilling for byrder Færdselsret Følsomhedsanalyse G Garage Garantie Garanti eller ansvar for mangler Generalforsamling i ejerlejlighedsforening Generelle forretningsbetingelser Gennemløbende poster Genparter Gevinst Grund Gældsovertagelse Gældsvedgåelse H Halvt dobbelthus Have Henlæggelse Hensættelse Hensættelse til vedligeholdelse Hovedlejer Hus Husleje Husleje uden varme Hæftelse Højre I Indbetaling Indeksklausul Indflytning Verhandlungsbasis Vorkaufsrecht Vermögen Pacht Pachtvertrag Verbindlichkeit Verzinsung Versicherungen Versicherungsvertrag Versicherungsmakler Betriebskostenvorauszahlung Heizkostenvorauszahlung Umweltverschmutzung Abzug Abzugsfähig Räumungsklage Untervermietung Lastenfreistellung Wegerecht Risikoberechnung Garage Bürgschaft / Garantie Gewährleistung Wohnungseigentümerversammlung Allgemeine Geschäftsbedingungen Durchlaufende Posten Abschriften Gewinn Grundstück Schuldübernahme Schuldanerkenntnis Doppelhaushälfte Garten Rücklage Rückstellung Instandhaltungsrücklage Ankermieter Haus Miete Kaltmiete Haftung Rechts Einzahlung Indexklausel Einzug

12 Indfrielsessum Indkøbscenter Indsigelse Indsigt i tingbogen Indskud Indtægt Inkassofuldmagt Inkassofuldmagt med begrænset tilbagetrædelsesret Inklusiv Insolvens Interessentskab Inventar (fast) Inventarfortegnelse Investorprospekt Ablösebetrag Einkaufszentrum Anfechtung / Widerspruch Grundbucheinsicht Einlagen Einnahme / Ertrag (udbytte) Einzugsermächtigung Lastschrifteinzug Inklusive Insolvenz BGB-Gesellschaft Ausstattung Inventarverzeichnis Investorenprospekt / Exposé J K Klientkonto Komfort Kommanditselskab Konkurrenceklausul Kontrakt Kontraktændring Krav Kredit Kreditnota Kurator Kvadratmeter Kælder Køb af grund eller fast ejendom Købekontrakt Købekontrakt fast ejendom Køber Køberet Købesum Købstilbud Køkken L Legitimation Leje Lejeforhøjelse Lejekontrakt Lejer Lejlighed Lejlighedsoversigt Livsrente Lokalplan Lovvalg Løn K/S Anderkonto Komfort Kommanditgesellschaft Wettbewerbsklausel Vertrag Vertragsänderung Forderung Haben (buchhalterisch), Kredit Gutschrift Insolvenzverwalter Quadratmeter Keller Gründstückshandel Kaufvertrag Grundstückskaufvertrag Käufer Ankaufsrecht Kaufpreis Kaufangebot Einbauküche, Küchen Legitimation, Ausweis Miete Mieterhöhung Mietvertrag Mieter Wohnung Wohnungsübersicht Leibsrente Bebauungsplan Rechtswahl Gehalt

13 Løsøre Lån Lånekontrakt M Mageskifte Mandatar (jur.) Mangel Mangelansvar Matrikelkort Mellembygning Midten Miljøforurening Modregning Modtagelsesfuldmagt Modydelse Moms Morarente Mægler Mæglerklausul Mæglerkontrakt Mæglerprovision Månedlig Månedlige husleje N Naboret Nettoleje Notar Notariel belæring Nybebyggelse O Offentlige byrder Ombygning Omkostninger Omsætningsafgift Omsætningsaktiver Opdeling Ophævelse Opløsning Oplysning Opmåling Opsigelse Option Optionsret Overdragelse Overdragelsesprotokol Overskud Øvre etage Oms. Bewegliche Gegenstände Darlehen Darlehens-, Kreditvertrag Tausch Bevollmächtigter Treuhänder, Mandatar Sachmangel Sachmängelhaftung Flurkarte Zwischenbau Mitte Altlasten Aufrechnung / Verrechnung Empfangsvollmacht Gegenleistung Mehrwertsteuer Verzugszins Makler Maklerklausel Maklervertrag Maklerprovision Monatlich Monatsmiete Nachbarrecht Nettokaltmiete Notar Notarielle Belehrung Neubau Baulasten Umbau Kosten Umsatzsteuer Umlaufvermögen Aufteilung Aufhebung Auflösung Auskunft Vermessung Kündigung Option Optionsrecht Abnahme / Auflassung Abnahmeprotokoll Überschuss Obergeschoss

14 P Pantebrev Parcelhus Periodeafgrænsning Personlig ejendom Posteringskonto Prisbinding Pristalsregulering Prospekt Provision Provisionsfri Grundschuld Einfamilienhaus Rechnungsabgrenzung Eigentum Verrechnungskonto Preisbindung Indexierung Exposé Provision, Courtage Provisionsfrei Q R Rang (finans) Realkreditbank Refusionsopgørelse Registrering Renovation Renter Resultat Retsafgift Retsafgift Retsanmærkning Retsbeskyttelse Retsmangel Revisor Ribers Kredit Information Risikoovergang Rækkehus Rådighedsoverdragelse RKI Priorität Hypothekenbank Stichtagsabrechung, Aufstellung der Lastenverteilung Eintragung Müllabfuhr Zinsen Ergebnis Gerichtsgebühr Gerichtskosten Vormerkung Rechtsschutz Rechtsmangel Steuerberater Schufa (Tysk Institution lig Ribers Kredit Information ) Gefahrenübergang Reihenhaus Besitzübertragung S Saldooverførsel Samlede boligudgifter Samtykkeerklæring Sanering Saneringsområde Selskabsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Servitutter Sikkerhedspant Skadeserstatning Skat Skatteattest Skifteretsattest Skøde Skødningsreservation Slettelse Slettelsesbevilling Slettelseserklæring Saldovortrag Raumkosten Einwilligungs- und Zustimmungserklärung Sanierung Sanierungsgebiet Handelsregisterauszug Dienstbarkeiten Sicherungsgrundschuld Schadenersatz Steuer Steuerbescheinigung Erbschein Auflassungsurkunde Auflassungsvormerkung Löschung Löschungsbewilligung Löschungserklärung

15 Slettelsesklausul Slutseddel Spildevand Stævning Status Stifte selskab Stueetagen T Tab Tagetagen Tagterrasse Tegnet kapital Tegningsudskrift Teknisk rapport Terrasse Tilbagebetalingskrav Tilbageholdelsesret Tilbehør Tilbud Tilbygget lejlighed Tilskødning Tilskud Tilstand Tingbog Tinglysning Tinglysningskontor Tinglysningskorrektur Tinglysningsomkostninger Tomt lejemål Transport Trappeleje Tvangsauktion Tvangsfuldbyrdelse U Udbytte Udfærdigelse Udflytning Udgift Udlejning Udnyttet areal Udskrift (fra tingbog) Ugyldighedsbestemmelse Underskrift Uopsigelig V Varmeudgifter Vedligeholdelsesaftale Vedligeholdelseskonti Löschungsklausel Vorvertrag Entwässerung Klage erheben Bilanz Gesellschaft gründen Erdgeschoss Verlust Dachgeschoss Dachterrasse Gezeichnetes Kapital Auszug Vertragsrecht Technisches Gutachten Terrasse Rückgewähransprüche Zurückbehaltungsrecht Zubehör Angebot Einliegerwohnung Übereignung / Auflassung Zuschuss Zustand Grundbuch Eintragung ins Grundbuch Grundbuchamt Grundbuchberichtigung Grundbuchkosten Leerstand Abtretung Staffelmiete Zwangsversteigerung Zwangsvollstreckung Erlös Ausfertigung Auszug Aufwendung / Ausgabe Vermietung Nutzfläche Grundbuchauszug Salvatorische Klausel Unterschrift Unkündbar Heizkosten Wartungsvertrag Konten für Instandhaltungsrücklage

16 Vedtægter Vejret Venstre Viceværtkontrakt Voldgift Værdiansættelse af fast ejendom Værdisikring Værelse Værkslejekontrakt Værneting Æ Ældre byggeri Å Årsregnskab Satzung Wegrecht Links Hausmeistervertrag Schiedsverfahren Grundstücksbewertung Wertsicherung Zimmer Werkvertrag Gerichtsstand Altbau Jahresbilanz Kilder steinhauer (2011): Duden - Das wörterbuch der abkürzungen lauridsen et al. (2002): tysk-dansk erhvervsordbøger Schulte, lee, Paul (2007): wörterbuch immobilienwirtschaft fonden for fagsproglig leksikografi (2002): clausens tekniske ordbøger Om Herkules Group Herkules Group i sin helhed tilbyder et bredt spektrum af serviceydelser i forbindelse med ejendomme. Det dækker blandt andet: Køb og salg af erhvervsejendomme Køb og salg af boligejendomme Administration af ejendomsselskaber Property og Asset Managment Formidling af finansiering ved tyske banker Herkules Group Am Stadtrand Hamborg Tyskland Telefon: Fax

Deutsch-Dänisch / Tysk-Dansk

Deutsch-Dänisch / Tysk-Dansk Deutsch-Dänisch / Tysk-Dansk A Ablösebetrag Indfrielsessum Abnahme Overdragelse Abnahmeprotokoll Overdragelsesprotokol Abschreibung Afskrivning Abschriften Genparter Abtretung Transport Abzugsfähig Fradragsberettiget

Læs mere

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle Fast Ejendom-Tyskland Det kommercielle Det juridiske Det finansielle 3 beck rechtsanwälte er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Hamborg og Berlin. Før man kaster sig ud i købet af fast ejendom

Læs mere

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle

Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle Fast Ejendom-Tyskland Det kommercielle Det juridiske Det finansielle fast ejendom tyskland beck rechtsanwälte er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Hamborg og Berlin. Før man kaster sig ud

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Stiftelse af anpartsselskabet

Stiftelse af anpartsselskabet Stiftelse af anpartsselskabet 1. Anpartshaverer Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel 10 punkter omkring entrymuligheder og den langsigtede succes den faktuelle vinkel Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 %

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene MATR.NR.: 10 bo Baldersbrønde By, Hedehusene KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn - Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT Fiskecafeen på Svaneke havn Gruset 2 og Svanevang 2, 3740 Svaneke Sag 4875 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pension Lindesdal Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Sag 1312750 Velholdt

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 %

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % EJENDOMMEN ADRESSE: Smedetoften 3 3600 Frederikssund MATR.NR.: 3 av Ude Sundby, Frederikssund Jorder KOMMUNE: Frederikssund

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole Hammershusvej 94, Sandvig, 3770 Allinge Sag

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Købmagergade 13, Nexø, 3730 Nexø Sag 2841

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Købmagergade 13, Nexø, 3730 Nexø Sag 2841 ½- Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT Købmagergade 13, Nexø, 3730 Nexø Sag 2841 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk

Læs mere

Nordborggade 29A, Aarhus C

Nordborggade 29A, Aarhus C Nordborggade 29A, Aarhus C 5 garager i attraktivt boligområde sælges Samlet etageareal: 101 m² Opdelt i 5 ejerlejligheder Afkast 1. år: 6,3 % Afskrivningsgrundlag: kr. 232.500,- Pris: kr. 350.000,- kontant

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed Håndværkervej 22, 3700 Rønne Sag 5634 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro

Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro Salgsopstilling Smuk og velbeliggende boligudlejningsejendom på Østerbro Herskabslejligheder Sag AB2350S Rosenvængets Sideallé 5, 2100 København Ø Alle lejlighederne frigøres i sommeren 2014 Stort potentiale,

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERINGSFRIHED... 15 Handelsagenten... 16 Godtgørelse... 16 Forhandleren... 18 Checkliste

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle. SALGSOPSTILLING 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle Sag ERH15020 Kontor, køkken, omklædning og toiletter Den ene port er adskilt fra

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 2143 1080 erhverv@maeglerteam.dk - www.maeglerteam.dk SALGSPROSPEKT Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995.

SALGSPROSPEKT. Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995. SALGSPROSPEKT Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH10096 Ca. 700

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24.

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen.

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. SALGSOPSTILLING Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. Refsnæsvej 6, 4700 Næstved Sag ERH10011 Også tilkørsel til garage/kælder

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Jernbanegade 37, 4800 Nykøbing F Sag 905687 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Skovvangsvej 15, Aarhus N

Skovvangsvej 15, Aarhus N Skovvangsvej 15, Aarhus N Populær udlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 272 m² Nem at administrere (småhusejendom) Regulær ejendom Afkast 1. år: 4,25 % Pris: kr. 6.300.000,- kontant (kr. 22.909,-/m2)

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,-

Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,- Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,- EJENDOMMEN ADRESSE: Trekronergade 126 A-L 2500 Valby MATR.NR.: 535 og 536, Valby, København AREALER

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

Låsbygade 4, Kolding

Låsbygade 4, Kolding Låsbygade 4, Kolding Butiksejerlejlighed i attraktivt område sælges Samlet etageareal: 134 m² - heraf 82 m² butik og 52 m² kælder Lejer kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 01.04.2015 God

Læs mere