Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt."

Transkript

1 Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden side 245; hvor der udstedes Fæstebrev der lyder som følger: Kendes jeg underskrevne, at såsom Jørgen Nielsen d. 27 Februar 1715 fik af mig Fæstebrev på hans nu iboende Gård i Vridsløsemagle; så Stadfæstes nu hermed samme Fæstebrev på det behørige Stemplet papir, efter Kongl. Forordning af 23 Januar 1719, og det således, at han samme sin Gård samt alt hvad dertil nu ligger eller med Rette ligge bør, må sin livstid nyde, beholde og bruge med så skjel, og så længe han i rette Tid svarer Penge til alle de påbudne Skatter og Husbonden efter Jordebogen til sin Landgilde; dyrker og driver Jorden tilbørligen; holder Boligen forsvarlig og vel vedlige; er Husbonden samt Fuldmægtigerne udi hvad som billigt kan være, Hørrig og lydig; og ellers i alt rette sig efter Kongl. Love og Forordninger. Givende her foruden ifølge af Højst ovenmeldte Forordning d. 23 Januar sin Revers. Hvilket alt til bekræftelse jeg med min Hånd og Signette har herunder sat. København d. 31 Maj Chr. Reitzer. Ligelydende Fæstebrev har jeg til mig annammet, som jeg i alle måder skal holde. Vridsløsemagle ut Supra. Jørgen Nielsen. Hvornår og hvor Jørgen Nielsen er blevet gift, har jeg ikke fundet ud af, men det er i hvertfald denne Jørgen Nielsen og hans kone Sidse Nielsdatter der i Sengeløse Sogns Kirkebog kan ses at have fået Børn døbt = 1716 en søn Niels, der dør 4 mdr. senere; men året efter 1717 får de en ny søn døbt Niels; 1718 en søn Laurs, der dør i 1725; 1719 en søn Anders, som dør et par mdr. gl; 1720 ny Anders, som dør kort tid efter; 1721 Peder, der også dør et par mdr. gl; 1722 Albrecth, som begraves i 1730; 1724 søn Peder, som dør i 1747, 23 år gl;1727 datter Inger, som begraves i 1730; 1729 søn Christian; 1731 Albrecht; og i 1734 en dødfødt Søn. ( det må vist siges at have været en hård tid for disse ); 13 Børn født, og deraf de 9 døde! Men det var ikke udsædvanligt på den tid. Livet gik sin gang på Gården, indtil da Jørgen Nielsen Grdmd. I Vridsløsemagle bliver begravet i Sengeløse, 69 år gl.! Nu kan man så se i Kbhvns. Universitets Skifteprotokol 1756, side 108. Ao 1756 den 29de Juli har jeg undertegnede som Foged og Fuldmægtig for det Kongl. Universitets Gods, med 2de tiltagne Vurderingsmænd navnlig Erich Hansen og Lars Pedersen, begge af Vridsløsemagle, for at Registrere og Vurdere hans efterladte Boe`s Formue. Til nærmere Skifte og Deling imellem Enken Sidse Nielsdatter på den ene, og hans efterladte Børn, der er en Søn Niels boende i Kraghave, og Albret boende her i Byen, og Christian Jørgensen 25 år, tjenende på Stedet, samt en Datter Inger Jørgensdatter 20 år, alle på den anden side, som og ved Forretningen var tilstede; hvor da Boets Formue er forefundet samt Registreret og Vurderet som følger.--- Tabel side 1, 2 og 3 I Stuen. Rd. Mk Sk. 1 gl. Askebord 2 1 Ditto 5 1 gl. Bænk 1 1 Bænk 2 1 gl. Gåsebænk 1 2 Bænkeskamler par Stole med Læderbetræk 1 1 Egekiste med Lås og Nøgle Jernkakkelovn 12 1 Lille Skab 3 1 par Messing Lysestager Stk. Tintallerkener 4 1 Jerngryde gl. Ditto 2 9 stk. Sibøtter Mælkebøtter Lille Strippe 2 1 Fodstol 4 1 Lille Fyrreskrin 4 3 Træleer Krus og 1 Lille.. 1 par Malm Lysestager 4

2 Bakkegården historisk oversigt Side 2 af 35 1 Himmelseng af Fyrretræ Blådigtens Overdyne 2 1 pr. Blårgarnslagener 2 2 Hovedpuder 5 2 Blådigtens Dyner Olmerdugs Puder Blåt Drejls Omhæng og Tæppe 3 1 gl. Fyrreseng Grønt Omhæng Olmerdugs Overdyne pr. Blårgarns Lagener Hovedpuder Vadmels Underdyner pr. Blådigtens Puder med Vår Jern Bismer 1 4 I den Øverste Stue. 1 Ege Himmelseng 2 1 Olmerdugs Dyne pr. Blårgarnslagener Blådigtens Dyne 4 2 Olmerdugs Puder 1 2 gl.læderstole Egeskammel Spejl 5 1 Lygte 8 4 gl. H Stander Tønder Silde Fjerdinger 8 1 Degtrug 3 1 Senneps Kværn 5 2 Hasper og 2 Rokke 4 2 Sold 1 I Kælderen. 2 Øltønder 5 1 Olde 1 3 Halvtønder Fjerding 12 2 Ditto 12 1 Otting 1 1 Ballie 12 1 Hængeskab 1 1 Saltkar 8 1 Lille Bøtte 8 1 Malmpande og 1 Strygejern gl. Bord 2 1Bænk 8 1 Ostehæk 1 Noget gl. Jerntøj 4 1 Skovsav gl. Saddel 2 1 Bryggerkedel Kobberkedler 5 1 Lille Messingkedel 1 Trefod gl. Jernpande 8 1 Kødgaffel og 1 Rist Kobbersi 1 2 Spande 2

3 Bakkegården historisk oversigt Side 3 af 35 1 Strippe 6 3 Ølkar 2 1 Ølfjerding 2 2 gl. Truge, 1 Flødebøtte, og 1 Ølkande 1 Standertønde, 2 Sold og 1 Kålkurv Karstol 12 1 Skål og Øse 6? 12? 2 På Loftet. Gl. Sække Ostehæk 4 Gl. Læderseler 3? og 1 Fjerding 1 Rist 1 gl. Gryde 1 1 gl. Bimpel 4 I Karlekammeret. 1 Seng Dyne 4 1 Blådigtens Ditto gl. Ditto 4 1 gl. Bord 5 1 Slagbænk gl. Kiste 3 1 Hovedpude Blårgarnslagen 2 1 Egeskrin 4 I Huggehuset. Navre Huggejern, 1 Hammer, 1 Tang. 5 1 Buesav Leerhakke Vimmel 1 2 Håndøkser 3 1 Høkrog 12 1 Huggestok og et Skærelad Hjulnav 1 1 Lille Jernhammer 14 1 Skovkølle 3 I Gården. 1 Beslagen Vogn 12 1 Ditto 8 Noget gl. Vogntøj 10 1 gang Hjuleger pr. Høsthaver 1 2 par Møgfjelle 5 2 Jernharver Plov med behør gl. Bagplov med Jern 1 2 Kroge Tromle 4 1 Slibesten med Trug Tørvespader 1 1 Gravespade Hjulbøre Skærekiste med Kniv 4

4 Bakkegården historisk oversigt Side 4 af 35 1 Læderseletøj Leer 1 1 Svinetrug 2 Kvæg og Bæster. 1 Sortsnuppet Hingst 7 år Sort Hest 7 år 11 1 Sort Hoppe 4 år 13 1 Sortblisset Ditto 9 år 8 2 Små Brune Heste Lille Sort Hoppe 5 år 5 1 Ditto 10 år Brun Blisset Hoppe 5 år 6 1 Sort Skimlet Hoppe Sort Hestplag Brun Ditto Sorthjelmet Ko 9 år Ditto 7 år Ditto Blakhjelmet Ditto Blakdraget Studling Blakdraget Studling Fjorkalve 4 1 Mælkekalv 4 12 Får og 1 Vædder med deres Grøde stk. Svin 2 år gl Gæs og 1 Gase med deres Grøde 1 Summa i alt Dernæst blev efterset Gårdens Brøstfældighed. 1 ) Stuelængen 18 Fag, a`fag 4 Mark er 12 Den Østre længe 12 Fag a` Fag 5 Mark er. 6 Den Nordre længe 17 Fag a`2 Mark er Den Vestre længe 10 Fag a`4 Mark er Dernæst blev Enken med Arvinger tilspurgt, om noget mere var dem bevidst, som kunne regnes Boet til Indtægt; hvortil de svarede nej, at Boet ej videre til denne Tid er formående. At således er Registreret og Vurderet som foreskrevet er, tilstår vi med vore Hænders Underskrift. Vridsløsemagle den 29 Juli Enkens navn Sidse Nielsdatter. Som medarvinger Christian Jørgensen. Albret Jørgensen. Vurderingsmænd: Erik Hansen. Lars Pedersen. ( Skiftet fortsætter i Oktober Måned; således )! Ao 1756 den 23de October er atter denne Forretning foretaget, udi overværelse af de 2de medhavende Mænd, såvel som Enken med sin antagne lavværge og Søn Niels Jørgensen, samt medarvinger Albret og Christian Jørgensen og endelig Datteren Inger Jørgensdatter med sin anordnede Formynder Andreas Andersen, hvor da Skifteretten hos dem ville erfares, om de for deres arverettighed agtede nødvendigt, at Sæden som nu er indavlet, ret skulle Registreres og Vurderes Boet til Indtægt, eller alene ansees som tilstrækkelig imod den behøvende Sæd og Fødekorn til Foråret og Avlet igen kan forventes, da sådan Boets Formue forbliver i så tilfælde som Inventarium, og intet til dette års Sæd og Fødekorn Boet til Præjudice bliver at beregne. Til dette Arvingerne med Enken uden vidtløftig Disputte kunne forenes; hvorfor Skifteretten agtede fornøden dette, Avlen Boet til Indtægt at beregne, som da blev anseet: Rug 55 Traver, eller 37 Tdr.,4 Skp., a` Td.,3 Rd.; er Byg 98 Traver, eller 49 Tdr., a` 13 Mark er Havre 90 Traver, eller 67 Tdr., 4 Skp., a`9 Mark er Som med forestående Boets Formue der er Beløber i alt dets hele Indtægt = Hvor på anledning af Enkens og hendes Børns forhen givne Erklæring, hæfter Prætentioner og Boets Udgift som følger.

5 Bakkegården historisk oversigt Side 5 af 35 1 ) Sæde og Fødekorn nemlig: Rug 7 Tdr., 4 Skp., a`td 3 Rd., er Og til Føden der efter arvingernes og Vurderingsmændenes nøjeste overslag 14 Tdr., er Byg til Sæden = 12 Tdr., Og til Føde = 16 Tdr., 28 Tdr., a`td., 13 Mark er Havre til Sæd og Fodring efter nøjeste overslag 36 Tdr., a` Td., 9 Mark er ) Besætning til Gården efter dens Hartkorn der er 7 Tdr., 6 Skp., 2 Fdk.; 2 Vognheste Plovbæster a`7 Rd., 1 Mk., er Plov med behør Harve God beslagen Vogn ) Restance af Skatter og Landgilde som Af dette års Avl bør svares. Oktober Kvartal som nu er forfalden med Fogedpenge og andre pålæg = Januar og April Kvartaler Skattekorn af alle slags beregnet til Landgilden nu forfalden = Byg 8 Tdr., a`13 mark er Havre 3 Tdr., a`9 mark er ) Gårdens Brøstfældighed som forhen er anført for ) Tjenestefolkenes Løn: En Karl Lars Olsen som forhen har tjent i Gården, fordrede tilgodehavende løn Nok for en Tjenestekarl indeværende år En Pige En Dreng Der foruden fordrede Sønnen Christian Jørgensen for 10 år han har tjent i Gården, årlig 6 Rd., 4 mk Og ligeledes Datteren Inger Jørgensdatter for 8 år, a`3 Rd., 2 Mk., ) Imod den Sal: Mands begravelses Bekostning som forklares at beløbe til 24 Rd., 2 mk., fordrede Enken til sin Jordefærd vederlag efter Loven ) Kongetiende som endnu Resterer = ) Som Enken med Lavværge, såvel som de øvrige hendes Medarvinger forsikrede, at ingen videre Creditorer eller nogen i mindste måde havde noget i Boet at fordre, videre end hvad allerede anført er, de al dettes ufornøden dette Skifte for Tillysning skyld at opholde Skiftets omkostning. Stemplet Papir til Skiftebrevets beskrivelse For beskrivelse, Rejser og Umage Vurderingsmændene a`4 mk., er Thi bliver da Boets ganske Udgift og Besværing Når samme drages fra Boets Indtægt der er Bliver tilovers til Arv og Deling for Enken og hendes Børn Hvoraf de 2de Sønner nemlig: Niels og Albret tilstod ej noget at have som Arv at fordre, siden de tilforn af Boet var fornøjet; og altså tilfalder Enken den halve del der er: ½ Og den ene Søn Christian Jørgensen af den øvrige halve beholdning en Broderlod: /3 Samt Datteren Inger Jørgensdatter: /6 Som udgør Boets Overskud = Hvilken forestående lille Arv, Enken med Lavværge tilstod når de i Boet måtte blive indestående, og hende betroet således derfor at være ansvarlig, at øvrigheden såvel som Formynder og Arvingerne derfor skal blive i alle måder Kraves og Skadesløs holden; da som den ene Arving Christian Jørgensen for længst har opnået sine myndige år, kan han selv forsørge sin arv og tjenesteløn og derom med sin Moder forenes, som han for sig finder gavnlig; og da Datteren allerede er Fuldvoksen, og snart kan vente sig i ægteskab, kan Enken i den Tid under Formynderens tilsyn, denne arvings ringe arv være betroet; og altså efter det Enken fremdeles forbliver ved sit Fæste efter Loven, er hende og

6 Bakkegården historisk oversigt Side 6 af 35 Boets Formue af Sæd og Besætning med videre blevet betroet til de anførte Prætentioner og Gårdens Bedrift at forsørge; Thi er denne Forretning i al evighed sluttet og tilendebragt. Stervboet ut Supra. Som Fuldmægtig P. Bråde Enken Sidse Nielsdatter Niels Jørgensen. Albret Jørgensen Christian Jørgensen Som Formynder Andreas Andersen. Som Vidner og Vurderingsmænd Erich Hansen Lars Pedersen. Næste Fæster af Gården døbes i Flyng Sogn den navn Morten; søn af Gårdmand Elias Hemmingsen og Mette Mortensdatter i Soderup. Fødestedet er den senere Nørresøgård! Matr. Nr. 3 i Soderup. Og denne Morten Eliasen Troloves den til Inger Jørgensdatter (som nævnes i det Skifte der lige er afsluttet )! De er født samme år! ( Derefter sees i Kbhvns. Universitets Fæsteprotokol , side 620, året er 1758, og det lyder således )! Jeg underskrevne Peder Kofod Ancher; Kongl. Mayests. Justitsråd, Professor ved Københavns Universitet og Assessor i Consistoris; Kendes og hermed Vitterliggør, at have Sted Og Fæst, såsom jeg og hermed til Morten Eliasen som har forevist Fripas fra Roskilde Domkirkes Gods, Steder og Fæster denne mig udi Vridsløsemagle By, på Københavns Amt, Pro. Officio tilhørende Bondegård, som Jørgen Nielsen sidst har haft i Fæste, men for nogle år siden er fradød, og hans Enke til Dato har beboet. Og det på Følgende Vilkår:-- 1) Ægter han Datteren, og giver Sønnen som uden at nyde nogen løn fra Stedet, i en del år har holdt Gården for Moderen; hvad imellem dem er Accorderet. 2) Clarerer den Resterende Landgilde, ligesom og fremdeles tilhvert års Marts måned, betaler den årlige Landgilde efter Jordebogen, der er 8 Tdr. Byg; 2 Tdr. Havre; Penge 1 Mark og 2 Skilling, uden deraf at pådrage sig nogen Restance. 3) Af Gårdens Hartkorn som efter nye Landmålings Matricul er = 7 Tdr., 4 Skp.,2 Alb.; svarer og erlægger han på sine Tider og Steder, alle deraf gående Kongl. Skatter og påbudne Ordinære og Ekstraordinære; ligeledes uden Restancers pådragelse. 4) Holder Gårdens Bygning som nu er i god stand, og består af 55 Fag Hus således vedlige, at det ved Dødsfald eller fratrædelse for et Fuldkommen Syn kan passere. 5) Har sig stedse det fornødne Æde og Sædekorn Reserveret, såvel som og holder den til Avlingens Drift udfordrende Besætning i Komplet Stand; Avlingen Lovlig dyrker og driver; intet deraf være sig Ager, Eng, Tørv, Tørveskær eller deslige bortlejer, afhænder eller til upligt bruger. Når den Morten Eliasen foreskrevne i alle måder efterkommes, holder sig Hans Kongl. Mayests. Lov og Forordninger allerunderdanigst efterrettelig; samt viser mig og Fuldmægtig Højsommelig Lydighed, må han ovenmeldte Gård og dens med Rette tilliggende i Mark og By, nyde, bruge og i Fæste beholde hans Livstid; til Indfæstning har han betalt 100 Sdr.; hvorimod han betaler til Forvalteren 1/10 deel. Dets til Bekræftelse under min Hånd og Fortrykte Signette.--- København den 17de Sept P. Kofod Ancher. ## Ligelydende Originale Fæstebrev har jeg annammet, samme jeg herved Reserverer mig til udi alle dets ord, Punkter og Clausuler, underdanigst og Højsomelig at efterleve og ubrydelig holde, som hermed tilståes, under min Hånd. Datum ut Supra. Morten Eliasen ( Morten Eliasens Forældre var Fæstere under Roskilde Domkirke, og ved at betale en sum Penge, kunne man købe sig Fri fra det Gods man ellers var bundet til ved Stavnsbåndet, og det er altså det Morten har gjort )! Morten Eliasen og Inger Jørgensdatter får Børnene: 1759 Jørgen; 1761 Elias, som dør få mdr. gl; 1762 Elias, død 4 uger gl; 1764 Sidse, hun dør året efter; 1765 Elias, som dør 5 år gl; 1768 Mette, død 10 dage gl; 1769 Sidse; ( 7 døbte, men de 5 døde inden de blev 5 år gl. )! Og så når vi til den Første Folketælling i året Men inden vi ser på denne, skal det lige oplyses, at Gården var en af dem der brændte i 1781, da en Brand næsten halverede Landsbyen for en kort Tid hvad Bygninger angik En Gård. Tiende Familie i Vridsløsemagle By. Navn alder Ægtestand Erhverv Inger Jørgensdatter 52 Enke eft. 1 Ægtesk. Gårdbeboer Jørgen Mortensen 29 Søn ugift Sidse Mortensdatter 19 Datter ugift Jens Christensen 16 Ugift Tjenestedreng Morten figurerer ikke i Folketællingen! Grunden dertil ses i Sengeløse Sogns Kirkebog Første Søndag efter Påske, blev Begravet Morten Eliasen Gårdmand i Vridsløsemagle. 54 år.

7 Bakkegården historisk oversigt Side 7 af 35 Og så kan man tage et kig i Universitetets Skifteprotokol , side 34 b! Hvor der er Skifte efter Forrige Gårdmand Morten Eliasen i Vridsløsemagle. Anno 1758 den 15 Febr. Mødte undertegnede i Stervboet efter afgangne Morten Eliasen i Vridsløsemagle, under Københavns Amt, for på Herskabets S. T. Hr. Konferenceråd Kofoed Anchers vegne, at foretage lovlig Skifte imellem den Sal. Mands Efterlevende Enke navnlig Inger Jørgensdatter, og deres i Ægteskab sammenavlede og i Liveværende 2de Børn: En Søn Jørgen Mortensen 28 år gl.; og en Datter Sidsel Mortensdatter 17 år gl.; begge værende hjemme hos Moderen. Ved Forretningen var tilstede bemeldte Enke med antagen Lavværge, hendes Søn! I lige måde var mødt som vidner, og forhen Brugte Vurderingsmænd: Niels Hansen Foged i Kraghave, med Peder Eriksen Gårdmand af bemeldte Vridsløsemagle, og blev da forrettet som følger I forhold til det sidste Skifte, er der i Stuen kommet et stort Skab på fire Fødder; der er et 24 timers Stueur; et Klædeskab, og en del Lerkar. I Huggehuset er der 1 Huggeblok, 1 Håndøkse,. 1 Båndkniv,2 Huggejern, 2 Naurer, 1 Buesav, 1 Hammer og en Tang, 3 Jernkiler, 1 Skovsav, 2 Tørvespader, 1 Gravespade, 1 Jernhakke, 1 Jernstang, 2 Hjulbøre, 1 Seletøj, 1 Mindre Seletøj, og 1 Gammelt et, 6 Hampeseler, 1 Ridehynde og en Trendse, 1 par Grimer, og et par Stangmeder! I Gården er der en ny Vogn uden Beslag, foruden to nye med Beslag, og en Gammel Vogn; 2 Jernharver; 1 Tromle, 1 Plov; 2 Kroge med Vageser; 6 Høtyve, 2 River, 2 Grebe, 2 Skovle og en Skærekiste med Kniv, et par gl. Hestedækkener med Gjorde, og 1 Slæde. Af Heste er der 6 stykker, en på 6 år, 3 på 12 år, og 2 meget gamle! Der er 4 Køer og 1 Kalv; 6 Får og 1 Vædder. 1 Griseso, 2 toårs Svin, og 6 Grise Når Værdien af det alt sammen lægges sammen, bliver Boets Formue 312 Rigsdaler. Nå ja så var der lige den afdødes Klæder der var givet til Sønnen. Der imod bliver Besværingen ( eller Gælden ) at anføre således. 1 ) Besætningen til Gården som skylder over 7 Tdr., Hartkorn efter Forordningerne. 2 Rejseheste a` 30 Rd. Stk. er Ringere a` 16 Rd. Stk. er Rejsevogn plov med tilbehør 4 Rd.; Harve og Tromle 6 Rd.; er.10 er Besætning = ) til Besædningen blev ikke betegnet, da der ikke kunne ansees at blive noget tilovers, når den behøvende såsæd næste Forår blev fradraget, endskønt det var blevet Vurderet, ville det måske næppe endda blive tilstrækkeligt. 3 ) Resten for afvigte år Kongelige Skatter, såvel Ordinære som Extraordinære i alt ) Ligeledes Landgilde til Herskabet for afvigte år. 8 Tdr. Byg a` 3 Rigsdaler =. 24 Rd.; 3 Tdr. Havre a` 11 Mark = Penge 2 Skilling, I alt = ) Gårdens Bygninger af Vurderingsmændene efterset; da samme for 5 år siden af nyt blev opbygget, så ansåes i Højeste at kunne behøves til forbedring hist og her på Taget 10 6 ) Tilstod Enken at være bortskyldig lånte Penge, nemlig: -- a ) Til Gårdmand Peder Erichsen i Vridsløsemagle b ) Til samt Peder Erichsens Søn Albrecht.10 c ) Til Peder Albrectsen i Svogerslev.. 8 d ) Til Søren Andersen Gårdmand i Vasby 12. I alt = ) Angav Enken endvidere at hendes Sal. Mands Begravelse havde kostet undgefær 24 Rd., hvorimod hun efter Loven påstod vederlag til sin egen Begravelse som udføres med 24 8 ) Dette skiftes bekostning. For Rejser og umage.. 6 Vurderingsmændene.. 1 i alt =. 6 Summa Besværing Ved Likvidation med Formuen befindes at intet kan blive til deling imellem Enken og hendes Børn; men imidlertid tilstod Enken at ville give dem til en kendelse efter deres Sal: Fader følgende; i særdeleshed Datteren, nemlig i Varer 1 Ko og 2 Stk. Får, som hun kan udsætte på Lens til årlig fodret; klæder til en Seng, som skal bestå af 3 Dyner, 2 Hovedpuder, 2 Ditto med Vår, 1 par Hørgarns og et par Blårgarnslagener, med Omhæng og Tæppe, samt en grøn anstrøgen Kiste med røde Jern. Denne Enkens godgørenhed imod sin Datter, Kunne Skifteretten ikke andet end måtte samtykke, allerhelst det kunne udredes uden hinder for Stedet, men det sker dog med sådan vilkår, at Moderen bliver dem dertil selv ansvarlig i sin Tid, når hun det kan modtage. Angående Sønen, da som Enken hans i sin tid agter at afstå Gården til ham, så formente hun på den måde at tilfredsstille ham, for hans tjeneste og møje med Gårdens Drift, som han uden synderlig Løn, nogle år har bestredet; han tilstod og dermed at være fornøjet, og forlangte ej videre, men lovede imidlertid at understøtte sin Moder i alle mulige

8 Bakkegården historisk oversigt Side 8 af 35 Dele. Sluttelig som Enken indtil videre agtede at vedblive sin Fæstegård, med den forsætning at holde sig sin Sal: Mands derpå havende Fæstebrev i alle måder efterrettelig, såvel i Henseende til Gårdens og Besætningens forsvarlige vedligeholdelse, som de Kongl. Skatters og Landgildens rigtige betaling og Afclarering til dens Rette Tider; samt de anførte lånte Penge forderligst at besørge betalt; hvilket Enken efter mulighed Lovede at efterkomme; så blev ej noget dertil udlagt, men hun tilholdt hele Boet til fri Rådighed Således slutter og underskrives denne Forretning, med den Forbeholdenhed, at Enken holder Skifteretten fri for alt ansvar, såvidt heraf måtte Dependere. Datum Stervboet ut Supra. Enken med Lavværge. Som Skifteforvalter.?.? Jørgen Mortensen Vidner og Vurderingsmænd Niels Hansen. Peder Erichsen. ( Og så går tiden, og vi når til året Da begraves datteren Sidse Mortensdatter, 28 år gammel. Så nu er der kun Moderen og Sønnen Jørgen Mortensen tilbage, og senere dette år afstår Enken så Gården til Sønnen )! Kbhvns. Universitets Fæsteprotokol; side 1007, i året På Københavns Amt. Vi Nicolaj Christofh Kall og Jeremiad Wøldike Professor Philæsophiæ ved Københavns Universitet, Steder og Fæster som Inspectorer Crestoueac ved bemeldte Universitet, til Jørgen Mortensen ungkarl af bemeldte Vridsløsemagle, den Gård i bemeldte By, Universitetet tilhørende, som består af Ager og Engs Hartkorn: 7 Tdr., 1 Skp., Fdk., 2 Alb.; som hans Moder Morten Eliasens Enke, til samme godvilligt på de Approberede Vilkår har afstået. Denne Gård må bemeldte Jørgen Mortensen nyde, bruge og i Fæste beholde sin Livstid på følgende Vilkår ) Betaler han i Rater, alle af Gårdens Hartkorn svarende Kongelige Skatter og Afgifter, som enten allerede er eller herefter allernådigst måtte vorde påbudne ) Den sædvanlige årlige Landgilde som er 8 Tdr. Byg; 3 Tdr. Havre og 1 Mark, 2 Skilling i Penge, betaler Fæsteren efter ethvert års Capitalstakst så snart samme er blevet sat. 3 ) Fæsteren skal tilbørligen Dyrke og Drive Jorden i rette tider, og intet deraf til andre bortleje; langt mindre på egen hånd ombytte, eller afhænde noget deraf. 4 ) Godsets Forvalter giver Fæsteren sin sædvanlige Løn og Rettighed af Gården. 5 ) Ligesom Gårdens Bygning med Besætning, Inventarium m. v. efter Forordningen af 8 Juni 1787 er overleveret Fæsteren den 30te Sept. d. a. ved Syn uden Mangel, hvilket erfares af vedhæftede Forretning; så har han også ved Fratrædelse eller Dødsfald, at aflevere alt i samme Stand han det har modtaget. 6 ) Fæsteren skal uden ophold Forrette Konge og Herskabsrejser, når han derom vorder tilsagt, efter Rigtig omgang med Godsets andre Bønder ) Så skal og Fæsteren sætte Frugtræer, Plante Pil og Levende Gærder, samt sætte Stengærder ifølge Forordningen af 29 Okt den ) Fæsteren forbindes til at underkaste sig de forandringer eller Indretninger med forhøjet afgifter m. v. som Commisionen over Universitetets og Communitetets Jordegodsers bedre Indretning, måtte finde passende at bestemme.- 9 ) Fæsteren må ikke uden Herskabets tilladelse indtage Indsiddere eller andre til beboelse, der kunne forårsage Herskabet og Godset Byrde.--- Så skal og Fæsteren i alle måder rette sig efter Hs. Maysts. Allernådigste Lov og Forordninger, samt vise sit Herskab og dets Fuldmægtig tilbørlig Lydighed; alt under dette sit Fæstes forbrydelse. Indfæstningen er betalt med 100. Rd.; dets til Bekræftelse under vore Hænder og Segl.--- København d N. C. Kall Wøldike.---- # # # # Ligelydende Fæstebrev med vedhæftede Syns og Overleveringsforretning har jeg imodtaget, og forbundet mig til at efterleve. Jørgen Mortensen. Forevist i Roskilde den 22 Feb ?####? En Måned efter at dette er forevist i Roskilde; nemlig den Begraves Inger Jørgensdatter, Morten Eliasens Enke i Vridsløsemagle, hun døde den ¼ år gammel. ( Så må vi nok lige genopfriske: At Jørgen Mortensen er døbt )! døbes Karen en datter af Bomand i Vridsløsemagle Anders Christophersen! I Sengeløse Sogns Kirkebog kan man så læse følgende: 1797 Søndagen d. 6 August Trolovedes Ungkarl og Gårdmand i Vridsløsemagle Jørgen Mortensen og Pigen Karen Andersdatter i samme By. At intet kan hindre deres Ægteskab Caverer for dem Forloverne: Peder Erichsen på Karlens vegne. Anders Christophersen Pigens Fader på hendes vegne. Begge Gårdmænd i bemeldte By. De blev Viet d Jørgen og Karen får to Børn sammen, 1798 Morten; og 1801 Anders! Ser man i Folketællingen for 1801, vil man ikke se Anders opført på Listen, da han er født i August og Folketællingen er afsluttet før denne tid.

9 Bakkegården historisk oversigt Side 9 af de Familie En Gård Vridsløsemagle By. Jørgen Mortensen 42 Begge i første Bonde og Gårdbeboer Karen Andersdatter 24 Ægteskab Morten Jørgensen 3 Deres Søn Ellen Andersdatter 18 Konens Søster Det bliver ikke noget langt ægteskab disse to får! Allerede , Begraves Gårdmand Jørgen Mortensens Kone af Vridsløsemagle Karen Andersdatter, i sit alders 33 år; hun døde af en efter Doktor Kongsteds Vurdering, farlig smitsom sygdom! Så må vi igen se i Skifteprotokollen under Kbhvns. Universitet side 97, og 104. Anno 1810 Mandagen den 12te Februar blev udi Vridsløsemagle By, under Kbhvns. Amt, foretaget Registrering og Vurdering efter Universitets Gårdmand Jørgen Mortensens afdøde Hustru Karen Andersdatter, som ved døden afgik natten mellem den 21 og 22 s. m Ved Forretningen var tilstede Gårdmanden og Enkemanden Jørgen Mortensen; og på hans i Ægteskab med den afdøde avlede Umyndige Børns vegne, nemlig 1 Søn Morten 11 år siden sidste 21 Oktober, og Anders 8 år siden 1ste August s. a., var tilstede som Værge Gårdmand Hans Clausen her i Byen, som er gift med den afdøde Kones Søster. --- Som Vidner og Vurderingsmænd mødte Sognefogeden Hans Hansen i Sengeløse og udflytter Gårdmand Albrecht Pedersen her af Byen. Forretningen blev da fremmet som følger I Stuen. 1 Stueur i Grønt Futeral 16 2 Dusin og 4 Tintallerkener a`2 mk. Stk Spejl i Forgyldt Ramme Lu. Bismer ( vægt ). 1 1 Blå Ridehynde 4 1 Bænk med Låg 1 1 Grønt Hjørneskab 2 3 Derudi. Penge i Bancosedler 90 8 Specier 10 8 Danske Kroner 5 4 I adskillige Sølvpenge 3 I Småmønt 3 I små Sedler 4 8 I småmønt 1 1 Obligation af 3 Maj 1809; hvorefter Hans Hansen Udflyttet af Brøndbyvester Skylder her til Stervboet Ligeledes Tingl. Obligation fra Hans Andreasen i Sengeløse, af 6 Maj 1806 Hvorefter han skylder her til Stervboet Renten var betalt til 11 Decbr. S. a. Flere Papirer og Penge fandtes ikke i bemeldte Skab Bevis fra hr. Kammerråd Bjerg hvorefter 5 Enkemanden har indleveret til Banko Fondet -- 1 Egebord 6 1 Lang Bænk 2 1 par Messing Lysestager 4 1 Foldebænk 3 1 Fyrrebord Lille Bænk 2 1 Sibøtte med Jernbånd 3 1 Træ Sibøtte Lerfade Tinkrus 5 1 Glasflaske Glas 2

10 Bakkegården historisk oversigt Side 10 af 35 1 Træ Ølkande 3 1 Sibøtte gl. Gåsebænk Kakkelovn 6 1 Kobberpotte 2 1 Fyrreseng m/blåtrykt Lærredsomhæng 3 2 Blåstribede Linnede Underdyner 20 3 Stribede Uldne Hovedpuder 4 1 Rød og Grønstr. Olmerdugsoverdyne 8 1 Sengetæppe uldent 3 1 par Blårgarnslagener 3 1 Grøn Pyramide Hørlærreds Pudevår 2 1 Kurvedug 8 Noget Postelinstøj 2 1 Malm Morter Glasflaske 8 1 Ege Dragkiste med Messingbeslag 12 Derudi. 1 Nyt Tinkrus 1 2 Iøvrigt Konens Gangklæder og Linned Gl Spejl i Forgyldt Ramme 2 1 Grønmalet Egekiste med Jernbeslag 24 Derudi. 1 Rødt og Grønt Drejlsomhæng 20 1 Usyet Ridehynde 2 4 par Hørlærredslagener 32 2 par Blårlærreds Do. 8 2 par Hørlærreds Pudevår 4 1 par Do. 2 1 par Do. 2 6 Håndklæder 6 2 Kurveduge 2 1 par Hørlærreds Pudevår 2 8 Alen Brunt Vadmel 12 1 Fyrreseng m. Blåt Uldent Omhæng 10 1 Grønt Uldent Sengetæppe 4 2 Blåstribede Linnet Underdyner 20 1 Stribet Linnet Hovedpude Ulden Do Rød og grønstr. Ulden Overdyne 8 1par gl. Blårlærreds Lagener Trækkepuder med Hørlærredsvår 4 1 Håndklæde 1 1 Træstol med Hynde 2 2 Små Stole andre Do Træskammel 8 4 Hvide Stentallerkener 4 I den Øverste Stue. 1 Rødmalet Egekiste 30 Derudi. 1 Isprængt Skørt 2 1 Grønt Vadmels Skørt 4 1 Do. 6 1 Grønt Drejls Do. 6 1 Rødt Do. Do. 6 1 Do. 2

11 Bakkegården historisk oversigt Side 11 af 35 1 Grønt Vadmels Do. 4 1 Blåt Do. 6 1 Sort Trøje og Skørt 2 1 Do 2 1 gl. Do. 1 1 Grønt Do. 2 1 Do blå Do. 2 1 Blå Ulden Damaskes Bulle 2 1 Blå Bundet Nattrøje gl. Sort Uldent Skørt nye Drejls Forklæder 12 1 Blåt Linnet Forklæde 2 1 Blåternet Lærreds Do. 3 1 Højrød Ulden Nattrøje 1 5 Alen Rødt Drejl 10 1 Blåternet Lærreds Forklæde 2 3 Do. Tørklæder 3 1 Grøn Silkebulle 1 1 Blå Ulden Do. 2 1 Gyldenstykkes Hue 4 1Brun Sints Kyse 4 3 Huer 1 1 Brun Kattuns Rejsekyse 4 4 Huer, 1 Kyse 3 1 Blå Silkekyse 4 1 Brun Sirtes Do. 1 1 Blåt Raskes Forklæde 1 1 Brunt Raskes Forklæde 1 1 Blåt Skørt Lærreds Forklæde 4 1 Blåternet Lærreds Tørklæde 1 1 Hvidt Skørt Forklæde 2 1 Bgun Kattuns Kyse 1 2 Håndklæder 2 1 Blå Drejls Serviet 4 1½ Alen Hørlærred 3 1 gl. Hørlærreds Lagen 1 1 par Hvide Allunds handsker 2 7 Blål. Særker Brunt Vadmels Forklæde 2 1 Halmkurv 8 1 Do. 2 1 Blåmalet Skab med Skuffer 2 1 gl. Halmkurv 4 1 Garnvinde Spinderokke Hønsebænk 3 1 Messing Dørslag 1 1 Metal Strygejern Kakkelovn med Jernfødder 10 1 Fyrreseng med Blåt Drejlsomhæng 5 1 Blåstribet Linnet Underdyne 7 1 Rød og Grønstr. Olmerdugsoverdyne 8 1 Do. Hovedpude 2 2 Do. Trækkepuder 2 1 Blåternet Linnet Hovedpude 3 1 Lille Do. med Vår 2 3½ Pund Blårgarn 1 4 8

12 Bakkegården historisk oversigt Side 12 af 35 1 Brunt Fyrreskrin 1 Deri Drengens Gangklæder. 2 Hørlærreds Håndklæder 1 1 Kærne med Jernbånd 4 1 Spand med Do. 1 1 Fyrre Slagbord 4 1 Grønt Hængeskab 2 1 par Karter Grøn Egekiste 16 Derudi. 1 Sort Fruentimmer Trøje 4 2 Pund Hvid Uld 2 27 Alen Ubleget Hørlærred Do. 3½ Alen Alen Lærred 2 1 Drejls Dug 3 4 Alen Grønt Vadmel 6 2 Fuglebure 3 1 gl. Læderstol Blåt Egeskab 5 1 Grønt Vadmelsskørt 2 5 Glasflasker Hvide ½ Potte Flasker 3 1 Blikmål, Mælkeflasker med Jernbånd 1 2 I Ølkammeret. 1 Tinrække 8 1 Degtrug 2 2 Standerfjerdinger 1 1 Lille Standballie 4 1 Finlapper Saltkar 1 1 Do. Med Jernbånd 4 1 Mælkebøtte med Messingbånd 2 1 Øltønde med Jernbånd 2 4 ½ Do. 2 1 Standerfjerding 8 4 Mælkeflasker med Jernbånd Do. med Træbånd 2 3 Mælkeflasker med Jernbånd 2 1 Mælkehylde 2 2 Sibøtter 4 1 Mælkebøtte 3 1 Grynbøtte 2 1 gl. Bord Lerfade Jydepotter 8 1 H. 8 1 Hukkekurv 8 1 Håndøkse 3 I Køkkenet. 2 Grydekroge og 1 Ildtang 1 1 Kobber Halvtønde Kedel 16 1 Kobber Halvtønde Kedel 7 1 Messingkedel 4 1 Jerngryde Do. 3 1 Do. 4 1 Tappekar 2

13 Bakkegården historisk oversigt Side 13 af 35 1 Øl Kar 2 7 stk. Mælkebøtter Standertønde 8 1 Kålkurv 4 1 Hylde 8 1 Bænk 8 1 Kobberthekedel 2 1 Mælkebøtte med Messingbånd 1 1 Trug Strippe Sold og 1 Sælle Jernbunden Ølfjerding Standerseng 3 1 Rød og Grønstr. Olmerdugsoverdyne 3 1 Hakkebrædt 8 1 Jernbunden Ballie Standerfjerding, 1 gl. Bolle 1 1 Finlappertrug 8 1 Jernpande 4 1 Halmkurv 1 6 stk. Lerfade Krukke, 1 K.. 4 På Loftet. 24 Hjulfælge 2 3 en Del Gavntømmer 4 Noget Adskilligt Do. 6 1 gl. Fyrrekasse 3 2 Lispund Blår 6 5 Mejeredskaber Sække 10 2 Standertønder 1 2 Gryntønder 1 1 Standerfjerding 8 Noget adskilligt Gavntømmer 1 2 Bryder, 3 Skættetøj 3 1 Trævugge 4 2 Søkke a`4 Mark 1 2 Sæd. 16 Tdr. Rug a` 9 Rd Tdr. Byg a` 7 Rd Tdr. Havre a` 5 Rd., 3 Mk.; ½ Td. Vikker 9 1½ Td. Malt 9 I Karlekammeret. 1 Standerseng 3 1 Blåstribet Underdyne 3 1 Rødstribet Overdyne 4 2 Hovedpuder 2 1 Standerseng 3 1 Linnet Underdyne 3 1 Ulden Overdyne 3 2 Hovedpuder 3 1 par Blårgarns Lagener Par Do. 1 2 I Huggehuset. 1 Håndkværn 6 1 Kar 4 1 Bænkeskammel 1 8

14 Bakkegården historisk oversigt Side 14 af 35 1 Svinetrug 8 1 Gåsebænk Standertønde 2 1 Skubkar 4 8 Noget Skramleri 1 1 gl. Skovsav 2 I Udhusene. 1 Huggestok og adskilligt Trætøj 4 4 Høtyve River 3 1 Skærekiste med Kniv 3 1 Do. 2 I Gården. 1 Slibesten med Trug og Jernaksel Do. 4 5 Bistader 12 1 Tækkestige 1 1 Jernhakke 2 Kvæg. 1 Sortskjoldet Ko 12 år 22 1 Do. 6 år 36 1 Hviddraget Do. 4 år 20 1 Sorthjelmet Do. 3 år 20 1 Do. 10 år 36 1 Hvid Do. 10 år 36 1 Sortskjoldet Kvie 1 år 12 1 Sorthjelmet Do. 1 år 12 1 Do. ½ år 6 Får. 10 Stk. og 1 Vædder 50 Svin. 6 stk. Års Svin 36 Gæs. 2 stk. og 1 Gase a` 9 Mark stk. 4 3 Ænder. 3 stk. og 1 Andrik 2 Høns. 16 stk Bæster. 1 Sort Hest 6 år 1 Do. Do Sortstjernet Hoppe Do. Hest Sort Do Brun Do Sortsnuppet Hoppe Blakket Do Flakket 3 -- Vogne. 1 Jernbeslagen Vogn med Fjælle, Fading, Høstletter og Tilbehør 1 Do med Fjæller og Høsthaver m. v. 1 gl. Do med Do. Plove. 1 Jernplov med alt tilbehør 1 Do. med Do. 2 Jernharver

15 Bakkegården historisk oversigt Side 15 af 35 3 Kroge med behør 1 Tromle 2 gl. Slæder 1 Kane, eller beslagen Slæde 8 1 Læderseletøj 1 Do. 2 gl. Do Summa = Videre forefandtes ikke, eller på tilspørgsel vidstes at opgive. Hvad Gårdens Bygninger angår, som Blev Confereret med Jørgen Mortensens foreviste Fæstebrev, da der fandtes den nordre Længe at bestå af 16 Fag, i stedet for de i Fæstebrevet anførte 6 Fag. Over Gårdens Bygninger med tilhørende Besætning og Inventarier bliver en Lovlig Syns og Taksationsforretning efter vedtægt, uden foregående Stævning at foretage og afhandle ved udmeldte Mænd fra Retten, som tillige haver at bedømme og i Forretningen at anføre, om noget såvel alle Mangler og deres istandsættelses Bekostning, som om noget fra Gården med tilhørende Besætning, Inventarier og Sædvarer, kan blive tilovers til Boets Indtægt; efter afdrag af alle Gårdens Udgifter, til detteårs Indhøstning er sket. Enkemanden og Værgen erklærede dem tilfreds med den i Dag passerede Vurdering, således at samme kan tjene til efterretning under den påfølgende Skifte og Deling. --- Enkemanden erklærede ikke at have flere udestående Fordringer, end de som i Dag er Registrerede Boet til Indtægt, ligesom han ej for tiden erindrer at være noget Bortskyldig, undtagen Skattesæd og Fourage, efter Forordningen 12 September 1809, hvoraf aldeles intet var leveret til Dato. --- Da altså intet videre i Dag var at forrette, blev denne Forretning sluttet, og med Hænders Underskrift Bekræftet. Datum ut Supra Fischer. Jørgen Mortensen. Hans Clausen Til Vitterlighed, og som Vurderingsmænd: Hans Hansen. Albrecht Pedersen ( Og så Fortsætter Skiftet igen side 104 b )! Anno 1810 Mandagen den 21 Maj blev her i Roskilde foretaget Skifte og Deling efter Karen Andersdatter i Vridsløsemagle på Københavns Amt, Gårdmand Jørgen Mortensens Hustru; i overværelse af de 2de Vidner Gårdmand Albrecht Pedersen af bemeldte Vridsløsemagle, samt Sognefogeden Hans Hansen, og Jacob Borre her af Roskilde. Enkemanden Jørgen Mortensen mødte, tillige med Hans Clausen Udflyttergårdmand af samme By, som Værge for de Umyndige. -- Da Enkemanden og Værgen var fornøjede med den under 12 Februar d. a. i Boet passerede Registrering og Vurderingsforretning, og ikke vidste videre at anmelde end hvad derudi er anført, så bliver efter samme. Boets Indtægt.1851 Rd., 3 Mk., 4 Skill., Hvortil Kommer: 1) De 10 Fag Hus som Jørgen Mortensen i sin Fæstetid har bygget til Gårdens nordre Længes vestre Ende, mere end han modtog; anset under den d. 21 Marts d. a. Passerede Taksationsforretning til værdi af Faget 12 Rd., er 120 2) En af de gamle Vogne, som ikke tilhørende Gårdens Inventarie, vedtaget her til værdi: 40 3) En Krog med tilbehør 2 4) 2 gl. Slæder 6 5) 2 gl. Seletøj 6 6) Som Enkemanden har tilgode for leveret Sæd og Fourage til Kongelig Tjeneste, ved afregning for Skatter og Afgifter til 1808 årets udgang ½ Summa Boets Indtægt = ½ Derimod bliver Boets Udgift og Besværing : 1) Kongl Skatter og Afgifter med Kornvarer og Fourage for afvigte År forventes betalte og likviderede ved de forventende Pengegodtgørelser, og altså ikke føres Boet til Udgift. 2) Herskabelige Prætentioner af Landgilde m. v. som måtte Restere; lovede Enkemanden at tilsvare og betale uden udgift her i Boet. 3) Tjenestefolkenes Lønninger ville Enkemanden ligeledes betale uden udgift for Boet. 4) Til den afdødes Begravelse havde Enkemanden intet kundgjort, og altså bliver intet derfor Boet til udgift. 5) Derimod fordrede Enkemanden vederlag til sin egen Begravelse med 40 6) Af de under Registreringen forefundne Kornvarer hvis beløb er Havde Enkemanden solgt inden Synsmændenes Forretning skete d. 7 Marts; Rug 2 Tdr. a`9 Rd., er 18 Rd. Byg 3 Tdr. a` 7 Rd. Er 21 Rd. eller tilsammen.39 Igen som ifølge Taksationsvidnet af 21 Marts sidst, vil føres til omdrag:

16 Bakkegården historisk oversigt Side 16 af 35 7) Gæld erklærede Enkemanden ingen at være sig bevidst, og overalt ville han betale og tilsvare alt, hvad nogen med Rette måtte have at fordre, om endskønt samme ikke her er anført ) Dette Skiftes Bekostning. a) Stemplet Papir til Skiftebrevet b) Skiftesalarium. 17 c) Skiftebrevet 6 Ark 3 d) Til Justitsfondet 2 3 e) Skrivepapir 10 f) Sognefogeden 2 g) De andre Vidner 4 h) Skifteforvalterens Tjenere efter Loven I alt = Summa Boets udgift = Når Indtægt og Udgift sammenlignes, bliver altså i behold ½ Derfra afgår 1/3 % til Revisionskontoret ifølge Forordningen af 13 Januar Igen til Skifte og Deling = ½ Hvoraf Enkemanden som ingen Broderlod ville imodtage; tilfalder det halve med Og hans 2de Umyndige Børn den øvrige halve del Derfra afgår ifølge Forordningen af 8de Februar d. a. til Skatkammer = Afdrags = fondet ½ % Igen = Hvoraf Sønnen Morten 11 år siden 21 Oktober s. a. tilkommer det halve med ½ og Sønnen Anders 9 ½ år ½ Men da Børnenes rette tilkommende Arv således var udgjort, erklærede Enkemanden at han ville skænke enhver af dem aparte Penge 83 Rd., 3 Mk., 7½ Skill.; som han tillige med Arven, straks udbetalte til Skifteforvalteren, for at indsættes i Universitetets Overformynderi, indtil Børnene bliver Myndige; og modtager Faderen selv som sine Børns Værge, herefter Renterne til Børnenes Opdragelse. Desuden ville Enkemanden når hans forfatning i sin Tid tillader det Give hver af sine Sønner 2 gode Underdyner, 2 Hoveddyner, en Overdyne og 2de par Hørlærredslagener til en Seng; hvilke klæder og Lagener hverken skal i sin Tid vælges af de bedste, ej heller af de mådeligste, som da måtte findes i Boet; desuden på lige måde hver af dem 2de Trækkepuder med Hørlærredsvår, 1 Drejls Omhæng og hveraf dem 4 Håndklæder, og en Beslagen Egekiste, hvilket og alt bliver Enkemandens egen Sag, og Herskabet samt Overformynderiet uvedkommende.--- Endelig udbetalte Enkemanden alle de anførte Skifte forvalteren Vedkommende Skifteomkostninger og beregnede Procenter, undtagen hvad Sognefogeden og de andre Vidner er tillagt, som Enkemanden selv erlægger til disse, og som han i øvrigt lovede at efterkomme, og opfylde hans Fæstepligter, og som forhen meldt at betale ethvert Lovligt Krav, som enten fra Herskabet eller andre Kreditorers side måtte hæfte på dette Bo; så er samme herved under sådan Forbeholdenhed sluttet og tilendebragt, som med Hænders Underskrift Bekræftes. Exp: Datum ut Supra. Fischer--- Jørgen Mortensen Hans Clausen // Dog indsættes 1000 Rd. Med Posten. Som Vidner Albrecht Pedersen. ( Se lige her oven for på Navnet Hans Clausen; denne er gift med en søster til Jørgens afdøde Kone; og de har som Svogre vel haft en del sammen; så det er nok grunden til at Jørgen nu gifter sig med Hans Clausens søster Ane Clausdatter )! Ane Clausdatter er født i Herlev ; datter af Gårdmand Claus Hansen og Karen Sørensdatter, de findes i Folketællingen fra 1787; hun er deres 3die Barn. Hun og Jørgen gifter sig i Foråret 1810, efter hans kones død sidst i Januar: De når ikke at få børn, for 7. Juni 1810 begraves Jørgen Mortensen af Vridsløsemagle, efter 3 dages Sygdom, i sit alders 52 år. Og så går vi tilbage til Skifteprotokollen vi lige har forladt, og ser på side 107b. Anno 1810 Tirsdagen den 5te Juni blev udi Stervboet efter afdøde Gårdmand Jørgen Mortensen i Vridsløsemagle på Københavns Amt, taget møde af Underskrevne Universitets Forvalter Fischer, i overværelse af 2de Vidner, som tillige Vurderingsmænd, Sognefoged Hans Hansen i Sengeløse og Gårdmand Albrecht Pedersen her af Byen Enken Ane Clausdatter, som har været i Ægteskab med Jørgen Mortensen der døde Sidste Løverdag, siden 14 dage før Påske, var tilstede med Lavværge hendes Broder Hans Clausen Gårdmand her i Byen; og på den afdødes af forrige Ægteskab efterladte Børn: 1 Søn Morten 11 år gl. og 1 Søn Anders henimod 9 år gl. deres vegne, var tilstede den afdødes søskendebarn Søren Nielsen der bor på Cathrineberg Hovmark, hvor han har en del Jord i Eje og i Arvefæste, som nærmeste Værge for disse Umyndige. De her i Boet efter den forrige Kone Karen Andersdatter, efter hvem Skiftet blev sluttet den 21de s. m. er passeret en nøjagtig Registrering og Vurderingsforretning under 12 Februar d. a.; hvoraf en udskrift blev fremlagt, som lyder således: ####. Så spurgte Skifteforvalteren Enken med Lavværge og Børnenes Værge, om ikke det samme Ind og Udbo, samt Gårds og Avlingsredskaber, samt Besætning og Kreaturer m. v. endnu var tilstede i samme tilstand, og

17 Bakkegården historisk oversigt Side 17 af 35 om de havde noget imod den derpå satte Vurdering at erindre, hvortil de samtlige erklærede at de intet havde imod den passerede Registrerings og Vurderingsforretning i nogen Henseende at erindre, men antage samme til Skifteefterretning, og var det hele mon med alt øvrigt endnu her tilstede, i samme stand som under bemeldte Registrering; undtagen en Sortdraget Ko, vurderet for 30 Rd.; som var død for nogen tid siden af Stenbyld, så og et Får vurderet for 5 Rd., som var død da det skulle Lemme.--- Efter sådanne omstændigheder og vedkommendes erklæring var Skifteretten enig med, at ingen ny Registrering og Vurdering, ej heller Taksation over Gårdens Bygninger med tilhørende, var fornøden efter så kort tids forløb siden den forrige; derimod blev Registreret og Vurderet følgende, som Enken har bragt ind med sig her i Boet, Nemlig: I kammeret. Rd. Mk Sk. 1 Grønmalet Egekiste med Beslag 30 1 Blåt og Hvidt Drejlsomhæng bestående af i alt 6 stk. med Kappe og Tæppe 12 2 Blåstr. Linnede Underdyner a` 18 Rd., 36 2 Do. Hovedpuder 8 2 Trækkepuder Rød og Grønstr. Olmerd. 5 2 par Hørlærreds Lagener 16 4 par Blårlærreds Lagener 16 2 par Hørlærreds pudevår 4 4 Håndklæder 4 1 par Skindbukser 2 2 par Lærredsbukser par Uldstrømper Rød og Grønstr. Olmerdugsoverdyne 24 Dernæst den Sal: Mands Gangklæder m. v Ny Brun Vadmels Kjole 8 1 gl. Do. 3 2 Nye Røde Vadmels Trøjer med Metal - knapper 5 1 Ulden Do. 4 1 Brun Drejls Do. med Do. 3 1 Ny Hat par gl. Støvler stk. Brogede Halstørklæder 1 8 Hørlærredsskjorter 16 1 Kabusse Ulden Hue 1 Summa = Videre forefandtes ikke uden for det der forrige gang blev Registreret og Vurderet; og da Enken blev tilspurgt hvor mange rede Penge hun havde indbragt, Erklærede hun at hendes Sal: Mand havde fået i medgift med hende: 1000 Rd., hvormed han havde betalt de umyndige Børns Arv efter deres Moder. Da intet videre i Dag var at forrette, blev denne Forretning sluttet og med Hænders underskrift bekræftet. Datum ut Supra Fischer. AneClausdatter Hans Clausen. De umyndiges vegne som Vidner og Vurderingsmænd: Hans Hansen. Albrecht Pedersen. Skiftebrevet efter Karen Andersdatter, den Sal. Mands første Kone, blev leveret til Børnenes nuværende Værge Søren Nielsen, som for sammes modtagelse ved sin underskrift her i Protokollen giver tilståelse. Søren Nielsen. Skiftet fortsætter side 116. Anno 1810 Løverdagen den 15 December blev her i Roskilde foretaget Skifte efter afdøde Gårdmand Jørgen Mortensen i Vridsløsemagle, på Københavns Amt, af underskrevne som Skifteforvalter, i overværelse af de 2de Vidner Sognefogeden Hans Hansen i Sengeløse og Peder Andersen her af Roskilde. Enken Ane Clausdatter med Lavværge Hans Clausen Gårdmand i Vridsløsemagle var tilstede, tillige med Søren Nielsen Afbygger på Catrineberg Hovmark, som Værge for den afdødes efterladte 2de umyndige Børn, 1) Morten Jørgensen 12 år siden sidste October. 2) Anders Jørgensen10 år gammel; thi flere Børn har den afdøde ikke efterladt sig; ligesom Enken erklærede, at hun ikke var Svanger af Ægteskabet med afdøde. Over Boets Indtægt blev ifølge vedtægt under Registreringen efter den afdøde, fremlagt en Udskrift af den i Boet efter hans afdøde Kone Karen Andersdatter den 12 Februar d. a. passerede Registrerings og Vurderingsforretning, med

18 Bakkegården historisk oversigt Side 18 af 35 vedføjede Ekstrakt af hvad der blev tilføjet Boets Indtægt ved det efter hende den 21de Maj d. a. afholdte Skifte, hvilken Udskrift og Ekstrakt er sålydende: ####. Ifølge heraf bliver Boets Indtægt således som det forholdt sig ved ovenmeldte Skifte, den Summa: ½ hvortil kommer: 1) Som nærværende Enke har indført med sig i Boet efter Registreringen den 5te Juni d. a. a )I Penge: 1000 b) af Sengeklæder og Linned 155 2) Den Sal: Mands Gangklæder og Linned efter meldte Registrering og Vurdering: ) Som Enken ved Likvidation af leveret Skattesæd og Fourage i de Kongl. Skatter og Afgifter til forrige års udgang har fået Kontant udbetalt under 20de September d. a ½. Summa Boets fulde Indtægt = Endvidere bliver at tilføre efter erindring 1) Renter for ½ år til denne Termin, af de ifølge Registreringen af 12 Februar dele udestående 200 Rd. 4 2) Ligeledes af udestående 100 Rd. For et år til denne Termin.. 4 Videre vidste ingen af Tilstedeværende at opgive Boet til Indtægt. Derimod bliver Boets Udgift og Besværing som følger: 1) Kongl. Skatter og Afgifter kan ikke beregnes, da samme vel bliver at Likvidere i Skattesæd og Fourage som skal leveres; ligesom Enken også renuncerede på sammes anførsel, der kun kunne vedkomme Stervboet, i alt fald for Januar og April Kvartal d. a.! 2) Herskabelige Fordringer: Ingen ifølge hoslagte Syns Tingvidne af 21de Marts d. a.; og da Landgilden for afvigte år til sin Tid er betalt. 3) Alle øvrige udgifter Gården Vedkommende for indeværende år tillige med Folkeløn, bliver af Enken at udrede, da hun ifølge af hendes Sal. Mands Fæstebrev har modtaget Gården med Tilhørende, og dens Jorder med fuld Besætning fra 1ste Maj d. a.! 4) Da de af Enken indbragte rede Penge, som er beregnet til Indtægt bliver igen, siden Børnenes arv med samme som vedtaget, bliver udbetalte til Universitetets Overformynderi, bliver altså igen at føre til Udgift med ) Ifølge forhen fremlagte Udskrift og Ekstrakt, bliver Boets beregnede Udgift ved forrige Skifte under 21de Maj d. a. her holdt at anføre med Ligeledes den beregnede 1/3 % Således også Afgiften efter Forordningen 8de Februar d. a ) Enken anmeldte og Børnenes Værge vedtog, at de i Boet efter den afdødes Kone under Indtægten beregnede 90 Rd., var forbrugte forinden afdøde Jørgen Mortensen indgik sit nye Ægteskab, og altså føres samme her til udgift igen med 90 7) Da Børnene af den afdøde ved forbemeldte Skiftes Slutning efter hans Kone er tilstået af Boets Effekter hver 2de gode Underdyner, 1 Overdyne, 2de Hovedpuder, 2 par Hørlærredslagener, 2 Trækkepuder med Hørlærredsvår, 1 Drejlsomhæng, Hver 4 Håndklæder og en Beslagen Egekiste, hvilke Sengeklæder m. v. ikke skal være af de bedste, ej heller af de mådeligste som måtte findes i Boet til sin Tid; så blev Enken med Lavværge enige med Børnenes Værge, at bestemme disse samtlige Tings værdi for hver af Børnene til 80 Rd., som altså for dem begge her føres til Udgift med den Summa 160 8) Da den Sal. Mands Begravelsesomkostninger allerede under hans Sal. Kones Stervbo ifølge forbemeldte Ekstrakt er beregnet til udgift med 40 Rd., så - omendskønt samme Begravelse har kostet mere, ville Enken dog ikke anføre samme; men fordrede dog lige vederlag til sin egen Begravelse, hvorimod Børnenes Værge ikke havde noget at erindre. Altså anføres Enkens vederlag til udgift ) Gæld vidste Enken ikke at anmelde som kunne påhæftes dette Bo; og om nogen en Dag mod formodning skulle eksistere og siden Lovlig påkræves og Bevises, da forpligtede hun og Lavværge sig, af egne Midler at tilsvare samme uden ansvar for Skifteretten. 10) Dette Skiftes Bekostning: a) Den fremlagte udskrift af Registreringen m. v. i Boet efter den afdødes forrige Kone på 6 ark a` 24 Skilling 1 3 b) Til Justitsfondet 1 2 c) Skrivepapir... 1 d) Stemplet Papir e) Do. til dette Skiftebrev f) Beskrivelsen 10 Ark 5 g) Skrivepapir h) Skifte Sallarium.. 17

19 Bakkegården historisk oversigt Side 19 af 35 i) Til Justitsfondet k) Skifteforvalterens Tjenere efter Loven 1 12 j) Sognefogeden... 2 m) De andre Vidner Summa Boets udgift = Sammenlignet med Indtægten = Viser Beholdning = Derfra afgår 1/3 % til Revisionskontoret Bliver til Skifte og Deling = Hvoraf Enken tilfalder det halve med: 801 6½ Og Børnene den øvrige halve Deel med: 801 6½ Derfra afgår den ved Forordningen af 8de Februar d. a. befalede ½ % med: Igen : Som Enken Kompletterede til 800 Rd., hvoraf Sønnen Morten får 400 Rd., og Sønnen Anders ligeledes 400 Rd. Enken med Lavværge lovede at indbetale i Universitetets Overformynderi først i indkomne Uge, for at udsættes på Rente til Børnenes bedste. Renten såvel af disse, som de forhen under 26de Maj d. a. indbetalte Børnenes Mødrene Arv og Gave af deres Sal. Fader Rd., hæver Børnenes Værge til hver Termin, og anvendes Renten af disse tilsammen Rd., til hjælp til Børnenes underholdning og opdragelse, indtil de når den Alder at de selv kan fortjene deres Brød og Modtage Renterne. Dernæst udbetalte Enken til Skifteforvalteren de anførte Skifteomkostninger, undtaget til Sognefogeden og de andre Vidner, såvelsom 1/3 og ½ % Afgifterne, samt lovede fremdeles som en Retskaffen Moder, at besørge og bekoste hendes 2de Stedbørns underholdning og Kristelige Opdragelse, imod at hun nyder foranførte årlige Renter til hjælp til deres Føde og Klæder, sålænge de forbliver hos hende. Endvidere forpligtede hun sig at være Børnene og Værgen ansvarlig for de dem givne Sengeklæder m.v. som anført af deres Sal. Fader, og i sin Tid enten at udlevere samme til dem in Natura, eller betale dem anførte værdi. Endelig anmærkede Enken, at hun havde ansøgt om at erholde Arvefæsteskøde på Gården, og allerede skriftlig forpligtet sig hos Hr. Kammerråd Hansen i København til sammes modtagelse. Til slutning lovede og forpligtede hun sig som foranført, at betale al bevislig Gæld, og at holde Skifteforvalteren i alle Måder Skadesløs i Henseende dette Skiftes Behandling, om noget Lovligt derimod skulle findes at erindre. Således og under Reservation af Børnepengenes rigtige Indbetaling til bestemt Tid i Overformynderiet, sluttes dette Skifte og med Hænders Underskrift Bekræftes. Datum ut Supra Enken Ane Clausdatter Fischer. Som lavværge Hans Clausen Som Værge på de umyndiges Vegne Søren Nielsen. Som overværende Vidner Hans Hansen. Peder Andersen. Børnepengene 800 Rd., er af Enken selv indbetalt i Overformynderiet d. 19 Dec ???: og leveret den nye Mand Ole Mathiesen. 17 Januar ( Så må vi se i Kirkebogen for Sengeløse Sogn igen )! Døbt Ole, Søn af Grdmd i Vridsløsemagle Mathias Rasmussen og Hustru Inger Hansdatter. Og Fredagen d. 28. Dec Ægteviet hjemme i Stuen uden foregående Tillysning, ifølge allernådigst bevilling af 22 Dec. d. a. Ungkarl Ole Mathiasen og Enken Ane Clausdatter efter afdøde Grdmd. Jørgen Mortensen i Vridsløsemagle. At Skiftet efter benævnte Jørgen Mortensen var sluttet d. 18 Dec. d. a. beviste ved fremlagt Attest fra Forvalter Fischer i Roskilde; og at i øvrigt intet var hinderligt for dette Ægteskab, derfor caverer undertegnede Forlovere. Mathias Rasmussen Brudgommens Fader Grdmd. i Vridsløsemagle Hans Clausen Brudens Broder Grdmd. i Vridsløsemagle. Ane Clausdatter og Ole Mathiasen får børnene: Nov Claus; og Okt. 1817Tvillingerne Ane og Karen, sidstnævnte dør i April Men inden de får nogle Børn, bør man lige kaste et blik i Københavns Amts Rytterdistrikts Birk`s Skøde og Panteprotokol Bog N. 2det Halvbind , side 383b, læsning Nr. 202, der lyder således: Arvefæste og Skødebrev for Jørgen Mortensens Enke Anna Clausdatter; Fæster af Universitetets Gård Nellegård i Sengeløse Sogn, Vridsløsemagle By Kbhvns. Amt, på bemeldte Gård af Matriculs Hartkorn Ager og Eng: 7 Tdr., 0 Skp., 3 Fdk., 0 Alb., bestående af 65 10/14 Tdr. Land, til Kvadratalen, som efter foregående Taksation er ansat til 38 4/14 Tdr. bedste Jord til Taksten 24. Vi underskrevne Rektor og Professorer ved det Kongelige Universitet i København.

20 Bakkegården historisk oversigt Side 20 af 35 Gør Vitterligt, at vi på grund af de Kongl. Anordninger, samt i et velment og til almindelig nytte sigtende øjemed, ganske og aldeles har Skødet og afhændet, ligesom vi hermed Skøder og afhænder fra det Kongl. Universitet i København til afg. Jørgen Mortensens Enke Anna Clausdatter og hendes arvinger, den i Københavns Amt beliggende og hidtil af hende i Fæste havende Gård i Sengeløse Sogn, og Vridsløsemagle By Nellegård kaldet; af Hartkorn Ager og Eng: 7Tdr., 0 Skp., 3 Fdk., 0 Alb.; med al dens rette tilliggende, efter den Lovlige fuldførte Udskiftning og Jorddeling, samt vedhæftede Kopikort, som er overensstemmende med den for Godset indrettede og i Arkivet værende Grænseprotokol; alt til evindelig Arv og Ejendom for bemeldte Anna Clausdatter samt hendes Arvinger og Efterkommere, og for enhver som han eller de, i kraft af den hende herved meddelte Ejendoms Ret, måtte finde for godt at overdrage denne hendes Gård og Ejendom; dog på følgende Vilkår: 1) Det øvrige ordlydende med skødet under løbe Nr. 216, Bogstav N, side 712 1, med forskel af navn som heri er Anna Clausdatter; indtil sjette Artikel ( der lyder således --- Af denne Gård erlægger nuværende og tilkommende Ejere årligt i Jorddrotlig Afgift fra 1 Maj 1811, af Rug 11 Tdr., Byg 11 Tdr., Havre 11 Tdr., og i Penge 3 Mark og 4 Skilling. Kornvarer leveres ikke in Natura, men betales med Penge efter Middeltallet af de sidste 10 års Kapitalstakst for Sjællands Stift). Det øvrige ordlydende med foran bemeldte indtil Datoen og underskrifte, som på dette er. København d. 17 Dec Bugge. Herved er vedhæftet det heri omtalte Kort. Pt. Rektor. F. T. Hurtigkarl Referencanus Confessori. P. Holt ## Da Skatter og Afgifter af indbemeldte Gård og Hartkorn af Universitetet er blevet betalt til forrige års udgang, og Enken Anne Clausdatter efter vedfølgende Præsteattest er ægteviet til Ungkarl Ole Mathiesen, som da han er indtegnet som Ejer af samme; vides ved dette Skødes Tinglæsning intet at erindre. Københavns Amtsstues Kvittering for ½ % Afgiften. Ligeledes for til Fattigkassen erlagte 2 Rd.! # # # # # # # # ( Men heller ikke dette ægteskab bliver af længere varrighed )! For den ender Ole Mathiasen Grdmd. i Vridsløsemagle sit 31 årrige liv og Begraves på Sengeløse Kirkegård. Ane Clausdatter bliver bevilget at måtte hensidde i uskiftet Bo. Hvilket ses i Københavns Amts sdr. Birk`s Skøde og Panteprotokol, Bog Ø ; side 431. Matr. Nr Skøde. Undertegnede Ane Clausdatter Enke efter afdøde Grdmd. Ole Mathiesen i Vridsløsemagle med Lavværge; som efter Kongl. Allernådigst Bevilling af 17de Juli 1822, hensidder i uskiftet Bo efter min afdøde Mand; tilstår herved at have solgt og afhændet til min Søn Claus Olsen, den mig efter Arvefæsteskøde fra Københavns Universitet af 17 Dec. 1810, Tinglæst tilhørende Gård Nellegård kaldet, i Vridsløsemagle By, Sengeløse Sogn i Københavns Amt; stående for Hartkorn Ager og Eng: 7 Tdr., 3 Fdk.; hvorpå der hviler en årlig Arvefæsteafgift til Universitetet af 11 Tdr. Rug; 11 Tdr. Byg; 11 Tdr. Havre; og 52 Skilling i Penge; for hvilken Afgift i 3 år Universitetet er Førsteprioriteret i Gården, dens Jorder, Bygninger, Besætning og Inventarium; næst efter 1 Års Kongl. Skatter. Med Gårdens salg til min Søn følger alt Ind og Udbo, på de undtagelser nær som her nærmere ommeldes; og for øvrigt på følgende Vilkår: 1. Til Undertag for mig i min Livstid, leverer min Søn eller Efterkommende Ejer af min Gård; 1½ Td. Malt, 2½ Td. Rug, 2 Tdr. Byg, ½ Td. Gryn, 1½ Lu. fint Bygmel, ¼ Td. Nye Spegesild, 4 Lu. Fersk Flæsk, 6 Lu. Græssmør, 4 Lu. Sødmælkeost. Af Smør og Ost forbeholder jeg mig fra Pinsedag til Mortensdag at tage 3Lu. Smør og 2 Lu. Ost Partivis, eftersom jeg finder brug for det; da derimod det øvrige Smør, Ost og Fødevarer leveres mig hvert års Mortensdag; endvidere leveres mig hvert års Mortensdag, eller til den Tid Gårdens Besidder selv Hjemfører til eget brug, 12 gode og i alle dele forsvarlige Læs Tørv. Endvidere fodres og græsses mig årlig 2 Får med deres Lam, samt og blandt Gårdens Høns 6 stykker af mine. Af nymalket Mælk erholder jeg årligt fra Pinse til Mortensdag, 2 Potter hver anden Dag, og den øvrige tid af året 1 Pot hver anden Dag. I Penge betales mig 20 Rigsdaler Sølv årligt, det halve 1ste Maj, og det andet halve 1ste Nov.; de Stipulerede Sædevarer skal Gårdens Besidder frit føre til og fra Mølle, når jeg dertil har Trang; og de øvrige Naturalier leveres mig i min Stue, så jeg ej har nødig at hente samme. 2. Til Bopæl for mig opbygges 4 Fag Hus, der indrettes i alle dele forsvarlig; således at 2 Fag bliver til Stue med Dør og Lås, 2 Fag Vinduer med Skodder og så videre; 1 Fag til Skorsten hvormed indbefattes Bageovn og indmuret Kedel; 1 Fag til Tørvehus: I hvilken Lejlighed som jeg frit beboer, min Søn og Efterkommende Ejer af Gården forsvarlig vedligeholder, uden udgift for mig; så indhegner han og en passende plads af 1 Fdkr., Størrelse til Have ved Huset, og holder Hegnet forsvarlig vedlige. Huset skal være opført, og i beboelig Stand til denne Måneds udgang. I det bestemte Undertag i Penge og Varer er for ½ år forfalden til afvigte Mortensdag s. a.! 3.

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster.

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster. CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74 g i Kathlms jrdebg fr 1751 er han stadig fæster. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1751 IFØLGE JORDEBOGEN. Matr. Brugere td. Skp fdk alb nr. 1 Peder Hjrth 6 5

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere