KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015"

Transkript

1 RSUSPROGRAM FOR efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK

2 Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, SIONER OG GENERATIONSSKIFTER I DANSKE REVISIONSVIRKSOMHEDER Revisorernes HR hjælper løbende danske revisorer og revisionsvirksomheder med en række HR udfordringer og strategiske udfordringer. Det sker bl.a. i forbindelse med: Rekruttering af revisorer, partnere med relevante kundeporteføljer samt øvrige medarbejdere. Fusioner - både når I ønsker at finde egnede fusionskandidater til videre drift i jeres nuværende virksomhed, og når I ønsker at blive fusioneret ind i en større revisionsvirksomhed. Kontorfællesskaber, hvis I ønsker at udvide det nuværende kontor med et antal fremtidige kontorfæller eller ønsker at starte sammensætning af et nyt kontorfællesskab. Generationsskifte, herunder afklaring og planlægning af mulige scenarier, der f.eks. kan dække glidende skifte, rekruttering af nye partnere, fusion til fremtidigt setup, eller afvikling via Generationsskifteaftrapning. Det er vores erfaring at ovennævnte områder ofte er i et samspil. F.eks. hjælper vi pt. virksomheder med afklaringer af potentielle rekrutteringer og fusioner, drevet af den strategiske planlægning, der er nødvendig ifm. kommende generationsskifter. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Revisorernes HR for en drøftelse af dine muligheder. Kontakt gerne partner Henrik Engelund på mobil eller mail Revisorernes HR er et tilbud om kvalitetskurser i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse til revisorer. I kataloget kan du se vores kursusprogram for efteråret samt læse om rekruttering for og af revisorer, som vi også arbejder med. Prisstruktur Kursernes priser fremgår under hvert kursus. Alle priser er ekskl. moms og priserne på klassekurser er inkl. forplejning og materiale. Materiale til alle fjernkurser tilsendes forudgående på en mail eller skal i nogle tilfælde downloades på vores hjemmeside. For virksomhedsaftale generelt bedes du kontakte Revisorernes HR på telefon Tilmeld dig her under Kurser, hvor du kan finde alle vore kurser Send en mail til med oplysning om, hvilke/t kursus du ønsker at deltage i Ring på telefon Vi udvikler løbende nye kurser, hvorfor vi anbefaler, at du tilmelder dig nyhedsbrevet fra Revisorernes HR på eller ved at sende en mail til Du kan tilmelde dig kurserne helt frem til kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da de fleste kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Praktiske forhold Alle kurser tæller som obligatorisk efteruddannelse for revisorer. Kursernes starttid og lektionsantal varierer, hvorfor vi foreslår, at du nøje noterer dig kursets starttidspunkt. Vi har forsøgt at variere kursernes længde og afholdelsestidspunkt for at imødekomme alle ønsker. Afmelding Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10 arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl på seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr, men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din plads, hvilket er vederlagsfrit. NB. Bemærk, at en del af kursusbeskrivelserne i dette katalog er forkortede versioner og den fulde tekst kan ses på OBS Fjernundervisning For en del kursers vedkommende er der udelukkende, eller som supplement, tale om fjernundervisning, dvs., at du modtager et link til en hjemmeside samt login og så deltager du i kurset hjemmefra, fra egen PC/computer. Undervisningen foregår live, så du har mulighed for at stille spørgsmål til underviseren i løbet af kurset. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om konceptet på telefon Fjernundervisning er markeret med Klasseundervisning er markeret med

3 indhold Kursus Side Kursusdato Antal Undervisning lektioner Klasse Fjern Regnskab og økonomi Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed 6 København: Investeringsjunglen Besvigelser se faresignalerne 7 København: Selskabsretlig update København: ,5 Udvidet selskabsret med fokus på udvalgte områder Børsret for revisorer 9 København: Transfer Pricing i Danmark 9 København: Kreditvurdering og likviditetsrisiko Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Udvidet regnskabsanalyse Værdiansættelse med fokus på teknik Finansiel tilsynsregulering og ledelse 12 København: Fonde og foreninger 18 København: Revision og erklæringer Revision af kriseramt virksomhed Revision af vækstvirksomheder Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontroller Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af Revisortilsynets seneste kontroller Assistanceerklæringer i praksis - brush-up Udvidet gennemgang i praksis - brush-up Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Omsætning samt værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Going Concern og koncernregnskaber Risikobaseret regnskabsanalyse ift. revisors erklæringsafgivelse Risikobaseret regnskabsanalyse - i et rådgivnings- og forretningsmæssigt lys Kursus Side Kursusdato Antal Undervisning lektioner Klasse Fjern Skat Fonde og foreninger 18 København: Salg af fast ejendom - Skat og moms 19 Glostrup: Aalborg: Kolding: Aktionærbeskatning 19 Glostrup: Sabro: Grundejernes investeringsfond 20 Sabro: Glostrup: Personskat - Udland 21 Sabro: Glostrup: Fra vugge til grav 21 Vejle: 09-10/ Glostrup: 16-17/ International moms 22 Glostrup: Generationsskifte og skat 22 Sabro: Glostrup: Aktuel Skat 23 Aalborg: Kolding: Glostrup: Etik og ansvar for en skatterådgiver 23 København:

4 Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed - udenretlig og indenretlig rekonstruktion regelgrundlag, udfordringer og muligheder samt håndteringen i praksis fra A-Z Investeringsjunglen Besvigelser se faresignalerne 7 lektioner Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms Underviser: Andreas Kærsgaard Mylin, advokat (H) og partner hos Accura Advokatpartnerselskab. et med dette kursus er at give den med nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder en praktisk og operationel gennemgang inden for de grundlæggende og centrale dele af rekonstruktion, hvad enten denne sker som oftest udenfor skifteretten eller ved en undtagelsesvis indenretlig rekonstruktion. Vægten er lagt på de udfordringer og faldgruber, der ses i praksis, samt de proaktive muligheder, der er til gennemførsel af rekonstruktion for den kriseramte virksomhed. Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt i såvel det udenretlige som indenretlige perspektiv: Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion, - udenretlig og indenretlig. Rekonstruktionsbehandling som et værktøj, herunder anvendelse af rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkursloven, eller rekonstruktion i en stille betalingsstandsning (den udenretlige rekonstruktion) - i en turn-around, resultatforbedringer eller anden omstrukturering, frasalg, salg til anden ejerstruktur etc. Rekonstruktøren og tillidsmanden - arbejdsopgaver, håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav der kan stilles. Forløb af rekonstruktion, herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, case pool-ordninger m.v. Tvungent eller frivilligt ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling med rekonstruktør indsat som ledelse eller anvendelse af interimsledelse. Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i forholdet til skyldner, samarbejdspartner, hovedkreditor, finansiel kreditor, andre medkreditorer, ansvarlige långiver, kautionister og garanter, nærtstående, revision m.fl. under en rekonstruktion. Frivillige gældsordninger akkordvariationer, herunder standstill - og interkreditor-aftaler, ringdefence og silo-modeller samt hel eller delvise moratorieordninger. Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter reglerne om rekonstruktion i konkursloven herunder forløbet, forberedelse forinden etablering og retsvirkningerne af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan og dets indhold samt rekonstruktionsforslaget og krav hertil. Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder turnaround, anvendelse af datterselskabsmodeller (Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller (Fønix modeller), rekonstruktion ved særlige lån, - herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder m.v. Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler - herunder genetablering af selvophævede aftaler, forkortet opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering samt tvungen debitorskifte og overdragelser m.v. Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering af de pantsatte aktiver samt omstødelsesforhold. Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig tvungen overdragelse af pantsatte aktiver. Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs. Revisorer, banker og andre finansielle institutioner, advokater samt øvrige, der beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og med nogen erfaring i restrukturering og rekonstruktion. Fredag, 30. oktober :00 til 13:00 Underviser: Torben Vang-Larsen, Managing Director, Fisher Investments Norden. I kølvandet på finanskrisen er der sket en radikal ændring i tilliden til finansielle rådgivere. Samtidig er udbuddet af sofistikerede investeringstilbud eksploderet. Interessekonflikter mellem udbydere og kunder samt et marked præget af provisionsstyret rådgivning gør det centralt, at revisor er klædt på til at støtte sine klienter. et med dette kursus er at give dig indblik i de mange forskellige investeringstilbud og at give dig værktøjer til at hjælpe din klient igennem investeringsjunglen. Følgende emner vil blive gennemgået på kurset: Grundlæggende investeringsteori. Er opsparing simplere end investeringsrådgiverne siger eller tror, eller mere indviklet end lærebogen tilsiger? Strukturerede produkter. Der er solgt for mere end 100 mia. strukturerede produkter til investorer i Danmark. Er disse investeringer en god ide? og i givet fald for hvem? Skønhedskonkurrencen. Der er mange om buddet og det er svært at vælge. Her får du nogle hjælpemidler. Aktuelt investeringsklima. Kurset er målrettet registrerede og statsaut. revisorer. 7 lektioner Torsdag, 5. november :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms som klassekursist og kr ,- ekskl. moms som fjernkursist. Undervisere: Bent Warming-Rasmussen, professor (mso), cand. merc.aud., Ph.D., Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og Rikke Holmslykke Kristensen, studielektor, Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Kursets formål er at øge kursusdeltagerens evne til at se faresignaler for besvigelser i erhvervslivet - samt at forebygge og opdage disse. Første halvdel af kurset gennemgår hvad der sker med personen bag besvigelsen i løbet af dennes beslutningsproces. Der er nemlig ingen tal og rapporter, som er mere ærlige end personen, som har udarbejdet dem. Vi gennemgår følgende: Hvad karakteriserer en typisk bedrager? Den normale bedrager og Personer med psykopatiske træk Hvad skal det til, for at der kan ske besvigelser (besvigelsestrekanten)? Hvad indgår i bedragerens overvejelser, når han fristes af en besvigelsesmulighed? Øget risiko ved stress Der præsenteres et arbejdspapir, som kursusdeltagerne kan benytte og der indgår en øvelse i at bedømme personer med psykopatiske træk. Anden halvdel af kurset gennemgår en række danske besvigelsessager. Vi gennemgår følgende: Hvad var hændelsesforløbet? Hvorledes kunne besvigelsen være forebygget? Hvorledes kunne besvigelsen være blevet opdaget med revisionshandlinger? Kursus henvender sig primært til revisorer samt advokater med bestyrelsesansvar som i praksis beskæftiger sig med risici for besvigelser. 6 7

5 Selskabsretlig update ,5 lektioner Fredag, 13. november :00 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms som klassekursist og kr ,- ekskl. moms som fjernkursist. Underviser: Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen. Inden for selskabsretten er der de senere år sket rigtig mange ændringer. Selskabsretlig update 2015 er et halvdags brush-up kursus i ændringerne i den selskabsretlige regulering, Erhversstyrelsens administrative praksis mm. Du bliver opdateret i, hvad der er nyt på lovgivningsfronten, som eksempel kan nævnes skattelypakken på erhvervsområdet, der medfører ændringer til selskabsloven samt status på den planlagte kommende revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Indførelsen af den nye selskabsregistreringsløsning og Ejerregistret vil ligeledes blive omtalt på kurset. Endelig vil du blive orienteret om Erhvervsstyrelsens seneste praksis, ligesom sagsområder, hvor der typisk er mange fejl og henvendelser, vil blive omtalt. n er revisorer og advokater, der har praktisk erfaring med selskabsretten. Udvidet selskabsret med fokus på udvalgte områder Torsdag, 26. november :00 til 17:00 Underviser: Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen. et er at give deltagerne et indgående kendskab til en række af de vanskeligste emner i selskabslovgivningen samt et overblik over aktuelle emner inden for selskabsretten. et er en gennemgang og drøftelse af en række af temaerne inden for selskabslovgivningen, der i praksis har vist sig mest vanskelige, og hvor erfaringer viser, at der er en række faldgruber. Der vil blandt andet blive fokuseret på følgende emner: Kapitaltilgang og kapitalafgang Aktionærlån og selvfinansiering Fusioner og spaltninger Omdannelser m.v. Der vil endvidere være en gennemgang af en række af de emner, hvor der er nyheder i form af nye afgørelser fra Erhvervsstyrelsen, ny lovgivning o.lign. n er revisorer med godt kendskab til og praktiske erfaringer med selskabsret. Børsret for revisorer 7 lektioner Fredag, 6. november :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms Undervisere: Hanne Råe Larsen, underdirektør, Finanstilsynet, Børskontoret og Hans Fogtdal, vicestatsadvokat, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet). Tilværelsen som børsnoteret virksomhed stiller mange krav til både virksomhedens bestyrelse, daglige ledelse og medarbejdere, da reglerne er mange og ofte komplicerede. Bedre bliver det ikke af, at der i de senere år har været betydelig fokus og politisk bevågenhed omkring kriminalitet begået i forbindelse med børsforhold i kølvandet af finanskrisen. En række større, komplicerede sager om kriminalitet på dette område har været i politikernes og pressens søgelys, og der er indledt efterforskning af og afsagt domme i en lang række sager på området. Derfor afholdes dette kursus med undervisere fra SØIK og Finanstilsynet, der giver et overblik over børsreglerne generelt og markedsmisbrugsreglerne i særdeleshed. Som deltager får man et indblik i værdipapirhandelsloven samt den foreliggende og kommende EU-regulering. Underviserne vil endvidere give et overblik over den vigtigste praksis på området, der udvikler sig betydeligt i disse år. Følgende emner vil blive gennemgået i løbet af kurset: Transfer Pricing i Danmark - organisering af TP kontrollen i Danmark set fra SKAT s perspektiv og den praktiske håndtering af TP processager set fra rådgivers side 7 lektioner Fredag, 20. november :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms som klassekursist og kr ,- ekskl. moms som fjernkursist. Undervisere: Bo Darling Larsen, funktionsleder, SKAT, Transfer Pricing og Anders Oreby Hansen, advokat og partner, Bech-Bruun. SKAT gennemfører til stadighed flere sager på Transfer Pricing området, samtidig med, at der ofte er tale om for selskaberne betydelige beløb. Kurset giver advokaten et unikt indblik i SKATs organisering og arbejdsmetoder og den praktiske håndtering af TP processager. Det får du ud af at deltage: Indblik i SKATs organisering på området, hvilket vil gøre dig bedre i stand til at navigere ift. SKAT, såfremt du skulle få en TP sag Indblik i SKATs store projekt: Prisfastsættelse af koncerninterne varer- og tjenesteydelser (EBIT) Indblik i SKATs risikovurdering og udvælgelsesproces Gennemgang af de problemstillinger, du som rådgiver typisk vil blive stillet overfor ifm. sager om Transfer Pricing Orientering samt diskussion om væsentlige juridiske aspekter af Transfer Pricing området 8 Aktørerne ansvarsfordeling, markedspladser og myndigheder Intern viden og insidere Forbuddet mod insiderhandel Forbuddet mod videregivelse af intern viden Forbuddet mod kursmanipulation Anmeldelse og efterforskning af sager om markedsmisbrug Kommende EU-regulering på området Kurset henvender sig til alle, der ønsker en praktisk indføring i børsreglerne og behandlingen af sager om markedsmisbrug. Som deltager i kurset kan du være revisor, rådgiver for børsnoterede virksomheder eller ansat i handels- eller compliancefunktion i et pengeinstitut, eller du kan på anden måde have en interesse i området. Følgende emner bliver gennemgået på kurset: SKATs produktionsplan 2015 TP hvor står vi i 2015? BEPS og TP SKATs organisering Projekt Ebit Risikovurdering Juridiske aspekter Den praktiske håndtering af TP sager Kurset er målrettet revisorer og advokater, som ikke er specialister på området. Kurset er tænkt som en generel opdatering om, hvordan SKAT organiserer opgaven og hvilke tiltag fra SKATs side rådgiveren skal give særlig opmærksomhed fremadrettet. 9

6 Kreditvurdering og likviditetsrisiko Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Udvidet regnskabsanalyse Værdiansættelse med fokus på teknik Tirsdag, 24. november :00 til 13:00 Onsdag, 25. november :00 til 13:00 1. december :00 til 13:00 Fredag, 4. december :00 til 13:00 Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS samt Financial Consultant, CVP Consulting. Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS samt Financial Consultant, CVP Consulting. Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS samt Financial Consultant, CVP Consulting. Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS samt Financial Consultant, CVP Consulting. et med kurset er at give kursisterne en viden om, hvordan en virksomhed kreditvurderes. Det er nyttig viden f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, der jo forudsætter Coing Concern eller ved kreditgivning. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvad forstås ved kort og langsigtet likviditetsrisiko? Hvilke metoder findes der til at vurdere likviditetsrisiko? Hvad forstås ved fundamentalanalyse? Hvordan kreditvurderer S&P, Moody s etc.? Hvad er fordelene og ulemperne ved de enkelte metoder? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Introduktion til kreditvurdering og likviditetsrisiko Vurdering af likviditetsrisiko ved brug af finansielle nøgletal Kortfristet og langfristet likviditetsrisiko Likviditetscyklus Likviditetsgrader Finansiel gearing Rentedækningsgrad Fordele og ulemper ved at bruge finansielle nøgletal til vurdering af likviditetsrisiko Kreditvurdering og fundamentalanalyse Vurdering af potentielt tab Estimering af sandsynlighed for betalingsstandsning Vurdering af sandsynlighed for at undgå tab Beregning af forventet tab Vurdering af likviditetsrisiko i praksis Rörvik Timber Kan finansielle nøgletal stå alene? Kan en grundig analyse afsløre likviditetsproblemer? Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har behov for at få genopfrisket en række forskellige modeller og værktøjer, der anvendes til at vurdere en virksomheds kreditværdighed og likviditet. et med kurset er at give kursisterne en forståelse for, hvad der kendetegner et fornuftigt incitamentsprogram baseret på finansielle resultatmål. Fordele og ulemper ved en række forskellige præstationsmål, der anvendes i incitamentsprogrammer gennemgås. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvad skal jeg være særlig opmærksom på ved indgåelse af en bonusaftale? Hvilke krav bør jeg stille til en bonuskontrakt? Hvilke præstationsmål bør anvendes i en bonusaftale? Bør der være maksimum på størrelsen af bonusudbetalingen? Hvad forstås ved en bonusbank? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Introduktion hvorfor incitamentsaflønning? Krav til en ideel bonuskontrakt Komponenter i en bonusordning Regnskabsmæssige problemstillinger Fordele og ulemper ved forskellige præstationsmål Anbefalinger til en bonuskontrakt Revisorer, advokater, HR medarbejdere mv. som har en grundlæggende regnskabsforståelse og som har behov for at få belyst fordele og ulemper ved forskellige incitamentsprogrammer baseret på finansielle præstationsmål. Relevant for eksempelvis medlemmer af aflønningskomiteer, HR ansatte og virksomhedsejere, der overvejer at indføre incitamentsprogrammer for at fastholde dygtige medarbejdere. et med kurset er at give kursisterne indsigt i, hvordan en virksomheds rentabilitet og risiko kan beskrives ved hjælp af finansielle nøgletal og andre analyser. Deltagerne får en række værktøjer, som de kan bruge i dialog med kunderne og som viser, hvordan der kan skabes merværdi hos kunderne. Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvilke finansielle nøgletal beskriver bedst en virksomheds økonomi? Hvilke øvrige analyser kan med fordel anvendes til vurdering af en virksomheds rentabilitet og risiko? Hvordan kan finansielle nøgletal bruges i dialog med kunderne med henblik på at skabe merværdi? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Opstilling af analytisk regnskab Beskrivelse af hvorfor et regnskab ikke umiddelbart er anvendeligt til analysebrug Gennemgang og diskussion af, hvad der forstås ved et analytisk regnskab Adskillelse af regnskabet i drift og finansiering Analyse af en virksomheds rentabilitet og risiko Beskrivelse af begreberne rentabilitet og risiko Beregning af rentabilitets nøgletal som for eksempel afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed, egenkapital forrentning mv. Effekt af finansiel gearing på egenkapitalforrentningen Beregning af finansielle nøgletal til beskrivelse af risiko, herunder solvensgrader og likviditetsgrader Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har en grundlæggende regnskabsforståelse, men som ønsker en genopfriskning af og et indblik i, hvordan finansielle analyser kan bruges aktivt over for kunder eller som et ledelsesværktøj, der kan bruges for eksempel i forbindelse med bestyrelsesmøder. et med kurset er at give kursisterne en indsigtsfuld forståelse for, hvordan en virksomheds værdi kan estimeres ved hjælp af forskellige modeller. Der lægges særlig vægt på de modeller, der typisk anvendes i praksis og de tekniske aspekter, der sikrer, at modellerne er fejlfri. Efter kurset vil du være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvilke type af modeller anvendes til at værdiansætte virksomheder? Hvad forstås ved kapitalværdibaserede modeller, og hvilke datakrav er der? Hvordan sikrer man, at værdiansættelsen bygger på et realistisk budget? Hvordan estimeres diskonteringsrenten (afkastkravet)? Hvorfor er multipler en populær metode? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt ved brug af multipler? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige metoder til værdiansættelse? Kurset omfatter følgende hovedelementer: Oversigt over modeller til værdiansættelse Kapitalværdibaserede modeller Kapitalomkostninger og følsomhedsanalyse Multipler relativ værdiansættelse Værdiansættelse, EVA og rådgivning Revisorer, advokater, økonomimedarbejdere og analytikere, der har behov for at kunne værdiansætte virksomheder og få en dyb forståelse for de bagvedliggende modeller og de krav der stilles til anvendelsen af forskellige typer af værdiansættelsesmodeller

7 Finansiel tilsynsregulering og ledelse Revision af kriseramt virksomhed Revision af vækstvirksomheder 7 lektioner Mandag, 23. november :30 til 16:30 Pris: Kr ekskl. moms Mandag, 30. november :00 til 13:00 Tirsdag, 3. november :00 til 13:00 Undervisere: Linda Nielsen, professor, dr.jur., Københavns Universitet og Christoffer Eklund, Ph.D. Fellow, cand.jur., Københavns Universitet. Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Med det formål at sætte advokatens opgaver ind i en ramme, vil der på kurset blive givet en generel oversigt over reguleringen på det finansielle område med særligt fokus på bankretten. De relevante aktører vil blive præsenteret kort, herunder Finanstilsynet, EU mv., ligesom tiltag, der er på tegnebrættet vil blive berørt. Herefter vil der blive givet en oversigt over de mest relevante krav til kapitalforhold, likviditet mv. Hovedfokus vil være på bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar. Reglerne på det finansielle område er undergået omfattende ændringer, og der er tale om et omfattende og vanskeligt regelsæt. Ud fra undervisernes teoretiske tilgang, arbejdet i arbejdsgruppen i Finanstilsynet samt deres praktiske erfaring, vil de gennemgå ledelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed og supplere med en lang række praktiske eksempler. Gennemgangen vil omfatte kompetencereglerne i form af fit & proper samt ledelsereglerne i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. Gennemgangen omfatter bestyrelsens opgaver i relation til forretningsmodel, politikker, retningslinjer til direktionen mv. med betoning af de formelle krav og illustration via praktiske eksempler. Herudover gennemgås reglerne om funktionsadskillelse, risiko og compliance, som er blevet et stort og vigtigt område samt reglerne om god selskabsledelse, idet disse regler om Corporate Governance samt etiske retningslinjer også har fået stor betydning i de finansielle virksomheder. Det vil blive understreget, på hvilke punkter bestyrelsesmedlemmer i særlig grad skal være opmærksomme og aktive for at opfylde deres forpligtelser og undgå at pådrage sig bestyrelsesansvar efter de regler og den praksis, der gælder her. Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejdet i det daglige. Kurset vil give en gennemgang af de problemstillinger, der i særlig grad kendetegner kriseramte virksomheder. Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Der inddrages eksempler på, hvor der er begået fejl såvel af kunden som af revisor i kriseramte virksomheder (aktuelle afgørelser, domme m.v.) og læringen heraf. Endvidere inddrages eksempler på hvordan revision af kriseramt virksomhed kan give værdi i praksis for såvel kunden som 3. mand. Følgende vil blive gennemgået: Risikovurdering som grundlag for at identificere om en virksomhed kan være i krise Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation Revision af dagsværdier, herunder ejendomme Revision af skønsmæssige poster, herunder varelager, igangværende arbejder og goodwill Særlige regnskabsmæssige krav til Going Concern, usikkerhed om fortsat drift og måling af enkelt aktiver Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Krav til forbehold, udformning og specifikation i protokollen Krav til formulering af supplerende oplysninger og deres placering Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med revision af kriseramt virksomhed som led i erklæringsafgivelsen, både som kundeansvarlig og som del af revisionsteamet i øvrigt. Kurset er en gennemgang af de problemstillinger, der i særlig grad kendetegner revision af vækstvirksomheder. Herunder hvordan revision (forskellige typer revisionserklæringer og -ydelser) med relateret rådgivning og assistance til vækstvirksomheder kan give værdi i praksis i en virksomheds forskellige vækstfaser (fra opstart/lille virksomhed, til mellemstor virksomhed osv.). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Endeligt belyses hvordan revisor med fordel kan kommunikere og interagere i praksis med en virksomhed, dens ledelse og ejere i de forskellige vækstfaser for at give synlig værdi. Følgende vil blive gennemgået: Risikovurdering som grundlag for at identificere om en virksomhed er i vækst Revisors regnskabsanalyse og regnskabsanalytiske revision med fokus på vækst-, profitabilitetsog likviditetsrisiko-analyser Revisors forståelse af virksomhedens forretningsmodel, udviklingen heri og omgivelserne i en vækstvirksomhed Revisors forståelse og revisionsmæssige anvendelse af intern kontrol og corporate governance i vækstvirksomheder Anvendelsen af relevante benchmarks som led i revision af vækstvirksomheder Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation Likviditetsog pengestrømsopgørelse sammenholdt med going concern risici Revision af arbejdskapital Revision af skønsmæssige poster, herunder udviklingsomkostninger Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Krav til forbehold, udformning og specifikation i protokollen Krav til formulering af supplerende oplysninger og deres placering Revisors kommunikation med vækstvirksomheder, herunder ledelse og ejere. Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med revision af vækstvirksomheder som led i erklæringsafgivelse, samt rådgivning og assistance, både som kundeansvarlig og som del af revisionsteamet i øvrigt

8 Revisors erklæringer undgå fejl ift. Revisortilsynets kontroller Torsdag, 5. november :30 til 20:30 Undervisere: Mette Banke-Eriksen, statsautoriseret revisor, Sekretariatet for Revisortilsynet, Erhvervsstyrelsen og Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. På dette kursus går vi i dybden med resultaterne fra Revisortilsynets seneste kontroller. Kurset tager udgangspunkt i resultaterne af den seneste offentliggjorte rapport om kvalitetskontrol fra Revisortilsynet (2013 og 2014 rapporten, hvis den er offentliggjort). Kurset giver en uddybende gennemgang af de seneste resultater af den eksterne kvalitetskontrol både på virksomhedsniveau og på enkeltsagsniveau og stiller skarpt på de hyppigste fejl i revisors erklæringer. Indlægget vil give plads til debat om, hvad God Revisorskik er - og ikke er - på erklæringsområdet. Temaer og dilemmaer, der inddrages på kurset, fokuserer bl.a. på følgende: Revisors erklæring i Review, Udvidet Gennemgang, Revision og med snitfladen til assistance Dokumentation og revisionsbevis hvad er nødvendigt i praksis? Revisionskonklusion Timingen i revisors arbejdsproces set ift. de konkrete beslutninger ved erklæringsafgivelse Påtegningen og udformningen heraf, når modifikation bliver aktuel Kurset er et halvdagskursus, der kan kombineres med halvdagskurset Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af revisors seneste kontroller. Deltagelse på begge kurser giver i kombination et solidt grundlag at træffe disse svære beslutninger på. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontrol - den praktiserende revisors håndtering af Revisortilsynets seneste kontroller Torsdag, 12. november :00 til 13:00 Undervisere: Mette Banke-Eriksen, statsautoriseret revisor, Sekretariatet for Revisortilsynet, Erhvervsstyrelsen og Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. På dette kursus diskuterer vi konsekvenserne - set fra den praktiserende revisors hverdag - af Revisortilsynets seneste kontroller, baseret på analyser og fortolkninger af god skik. Vi behandler bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke nøglepointer bør du forholde dig til i Revisortilsynets rapport(er)? Hvad skal du gøre anderledes? Hvis du skal opprioritere noget, hvad skal du så nedprioritere for at opretholde en fornuftig forretning samtidig med, at du lever op til kravene? Hvad kan du forvente af afledte reaktioner fra kunder og andre nøgleinteressenter? Faglige fokusområder, fordelt på revisors arbejdsproces: Kundeaccept, planlægning, udførelse, konklusion og rapportering. De faglige fokusområder, der behandles på kurset, vil blive prioriteret ud fra de konkrete områder, hvor revisortilsynets seneste rapport om kvalitetskontrol har givet anledning til bemærkninger. Da analysen heraf er i gang p.t., kan du på se et udsnit af de områder, vi forventer, det bliver aktuelt at tage op på kurset. Undervejs inddrager vi temaer, der drejer sig om dig som revisor. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. For at få det fulde udbytte af deltagelse på dette kursus forudsætter det, at du enten har deltaget på kurset Revisors erklæringer - undgå fejl ift. Revisortilsynets kontroller eller har læst Revisortilsynets seneste offentliggjorte rapport (2013 og 2014 rapporten, hvis den er offentliggjort), jf. redegorelser. Assistanceerklæringer i praksis - brush-up 2015 Mandag, 23. november :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Kurset er baseret på de nyeste regler med fokus på, hvordan de anvendes i praksis samt udfordring af praktiske problemstillinger. Herunder får du overblik over centrale forskelle i praksis mellem de nye assistanceregler sammenholdt med de nye regler for Review (ISRE 2400) og Udvidet Gennemgang (gældende pr ). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til revisors assistance med skat samt SKATs handlemønstre og kundens forventninger i den forbindelse. Tilsvarende ift. banker og andre aktuelle finansieringskilder. På kurset gennemgås bl.a.: Revisors Assistanceerklæringer efter ISRS4410 (ajourført) og forskelle ift. Udvidet Gennemgang, Review (ISRE2400) og Revision ud fra et praktisk perspektiv Revisors overvejelser og praktiske dilemmaer ift. erklæringsvalg Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV segmentet Hvad skal kunden bruge erklæringen til i praksis og i hvilken sammenhæng, ud fra et kunde- og interesse perspektiv Revisors forretningsmæssige overvejelser i lyset af nye regler for såvel Assistanceerklæringer, Udvidet Gennemgang som Review Praktiserende revisorer med kundeansvar, der arbejder med assistanceopgaver for kunder. Udvidet gennemgang i praksis - brush-up 2015 Fredag, 25. november :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Kurset fokuserer primært på erfaringerne med de nye regler i praksis. Herudover får du overblik over centrale praktiske forskelle for Udvidet Gennemgang sammenholdt med de nye assistanceregler (ISRS 4410) og de nye regler for Review (ISRE 2400). Vi inddrager ændringer og udviklingstendenser fra 2015 på feltet af relevans for den praktiserende revisor, både set fra revisors, kundens og 3. mands perspektiv. Eksempelvis i forhold til bankers og andre aktuelle finansieringskilders krav til kreditvurderingsgrundlag og værdien af revisors erklæringer sammenholdt med kundernes behov og efterspørgsel i praksis anno Kurset vil bl.a. fokusere på følgende: Analyse af, hvilke virksomheder der har valgt Udvidet Gennemgang og kategorier af revisorer, der har afgivet Udvidet Gennemgang erklæringer Nøgleinteressenters - herunder bankers og SKATs - holdninger til Udvidet Gennemgang i praksis ift. erklæringsalternativer Se flere emner på Regeringen har i Vækstplan offentliggjort i maj 2014: Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst, indarbejdet forslag om at analysere muligheden for en yderligere lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder. Grænsen for revisionspligt gælder i dag for virksomheder med en omsætning på 8 mio. kr. På kurset inddrages status i efteråret 2015 på regeringens planer og hvilken indflydelse det har forretningsmæssigt for revisor, kunderne og 3. mand. Kurset er henvendt til den praktiserende revisor, der arbejder med Udvidet Gennemgang

9 Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Omsætning samt værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn Tirsdag, 8. december :00 til 13:00 Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Going concern og koncernregnskaber Onsdag, 9. december :30 til 20:30 Underviser: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor. Risikobaseret regnskabsanalyse ift. revisors erklæringsafgivelse Tirsdag, 15. december :00 til 13:00 Undervisere: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor og John Jagd, revisionschef, Politiet. Risikobaseret regnskabsanalyse - i et rådgivnings- og forretningsmæssigt lys Onsdag, 16. december :30 til 20:30 Undervisere: Anni Henriette Haraszuk, statsautoriseret revisor og John Jagd, revisionschef, Politiet. Revisortilsynet har i og 2015-kontrollen udvalgt fokusområder, herunder de 2 områder: Omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn. I praksis er revisors arbejde med disse områder erfaringsmæssigt både komplekst og tidskrævende. Kurset er en gennemgang af, hvilke konkrete krav der stilles ift. henholdsvis omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn, hvordan revisor kan håndtere det effektivt i praksis, Revisortilsynets kontrol på feltet og hvad læringen er fra de eksempler, hvor det er gået galt (aktuelle afgørelser, domme mv.). Følgende vil blive gennemgået for henholdsvis omsætning og værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn: Faglige krav på feltet til revisors erklæringer: Revision, Review, Udvidet Gennemgang og Assistance Regnskabsmæssig behandling på feltet relevant for revisors erklæringsafgivelse Revisors erklæringer Kvalitetssikring og øvrig kommunikation Case-baseret gennemgang af praktiske eksempler, primært i SMV-segmentet Revisors forretningsmæssige overblik Revisortilsynets kontrol på feltet og læringen af de seneste afgørelser mv. Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. Revisortilsynet har i og 2015-kontrollen udvalgt fokusområder, herunder de 2 områder: Going Concern og koncernrevision. I praksis er revisors arbejde med disse områder erfaringsmæssigt både komplekst og tidskrævende. Kurset er en gennemgang af, hvilke konkrete krav der stilles fagligt til henholdsvis Going Concern og koncernrevision, hvordan revisor kan håndtere det effektivt i praksis, Revisortilsynets kontrol på feltet og hvad læringen er fra de eksempler, hvor det er gået galt (aktuelle afgørelser, domme mv.). Følgende vil bl.a. blive gennemgået: Going Concern Koncern revision Se underemner til de to punkter på Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. et er, at du som revisor får en praktisk og håndgribelig metode til at gennemføre en effektiv risikobaseret regnskabsanalyse - med fokus på kundens forretning - som grundlag for at udføre en effektiv revision og afgive en erklæring. Kort sagt: Metoder og værktøjer til anvendelse i revisors daglige arbejde. Vi gennemgår, hvordan værktøjerne kan anvendes til at effektivisere revisionsprocessen og revisors processer i andre erklæringstyper, som eksempelvis Udvidet Gennemgang og Review. Kurset behandler bl.a. følgende: Hvad opfatter du som en regnskabsanalyse og hvad anvender du den til i dag? Risikobaseret regnskabsanalyse i revisors erklæringsproces: Revision, Udvidet Gennemgang og Review Nøgletal, KPI er og KSF s Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse samt revisors arbejdsplaner og analytiske handlinger Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse og revisors vurdering af intern kontrol Sammenhængen mellem risikobaseret regnskabsanalyse og erklæringsafgivelsen Begrænsninger i en risikobaseret regnskabsanalyse Godkendte revisorer og/eller revisorer i øvrigt med kundeansvar i erklæringsopgaver. Herudover personer, der samarbejder med revisor ifm. erklæringsafgivelser, eksempelvis skattespecialister og interne revisorer. Endvidere personer, som kvalitetskontrollerer eller på anden måde vurderer revisors arbejder. Behovet for at kunne foretage en hurtig og effektiv vurdering af en virksomhed er i dag en indbygget forudsætning for at kunne udføre en lang række jobs og funktioner. Det gælder, hvad enten du er CFO, Controller, Kreditmedarbejder, Skattemedarbejder, Intern Revisor eller Revisor. Ved hjælp af internationalt anerkendte metoder og værktøjer, hjælper kurset dig til at designe og udføre en risikobaseret regnskabsanalyse hurtigt og effektivt, tilpasset dit specifikke formål. Kurset behandler bl.a. følgende: Hvad opfatter du som en regnskabsanalyse og hvad anvender du den til i dag? Nøgleinteressenters praktiske anvendelse af risikobaseret regnskabsanalyse: Hvorfor og hvordan? Hvad indeholder en risikobaseret regnskabsanalyse? Nøgletal, KPI er og KSF er Hvordan kan risikobaseret regnskabsanalyse skabe værdi for dig, kunden, revisor m.fl.? Risikobaseret regnskabsanalyse som ledelsesværktøj Begrænsninger i en risikobaseret regnskabsanalyse Godkendte revisorer og/eller revisorer i øvrigt med forretningsmæssigt kundeansvar. Herudover interne revisorer, økonomichefer, controllere og ansatte i den finansielle sektor, der har behov for en styrkelse af det analytiske beredskab og dermed konkurrencedygtighed, også i internationalt perspektiv

10 Fonde og foreninger - regulering og beskatning Salg af fast ejendom - Skat og moms Aktionærbeskatning 7 lektioner Fredag, 27. november :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms ved deltagelse i kursuslokalet og kr ,- ekskl. moms ved deltagelse som fjernkursist. Undervisere: Heidi Ravnholt, chefkonsulent, cand.jur, Civilstyrelsen og Martin K. Jensen, advokat, skatterevisor og master i skat (MTL), Advitax Advokatfirma. Fonde reguleres bl.a. af fondsloven, der indeholder en række krav til, hvorledes en fond skal bestyres. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder: Hvornår er der tale om en fond? Nystiftede fonde Fonde, der ikke er omfattet af fondsloven Vedtægtsændringer Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Sammenlægning af fonde Opløsning af fonde Bestyrelsens pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået: Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer, medarbejdere hos SKAT, medarbejdere hos forvaltningsafdelingerne, advokater, bestyrelsesmedlemmer samt andre med interesse for fonde mv. 8 lektioner Torsdag, 1. oktober :30 til 16:30 Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Aalborg Torsdag, 29. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Kolding Pris: Kr ekskl. moms Undervisere: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Director, LLM, Revitax A/S. De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom. Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Hel- og delsalg af fast ejendom Salg af blandede ejendomme Genanbringelse Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Salg af byggegrunde og nye bygninger Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Kurset henvender til revisorer, advokater ejendomsmæglere, controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber og andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom. 8 lektioner Tirsdag, 10. november :30 til 16:30 Torsdag, 12. november :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Sabro Pris: Kr ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, MTL, Revitax A/S. De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. SKAT har derfor også i 2014 igangsat projekter med særlig henblik på kontrol af hovedaktionærers selvangivelser. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: Hvornår er man hovedaktionær? Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet Priser og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse Beskatning af ulovlige aktionærlån og seneste praksis på området Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser Revisorer, advokater på flere niveauer samt medarbejdere hos skattemyndighederne

11 Grundejernes Investeringsfond Personskat - Udland Generationsskifte og skat Fra vugge til grav Kurset er et internatkursus og sluttidspunkt på dag 2 afhænger af, hvor længe der fortsættes den første dag. OBS Tirsdag, 24. november :00 til 13:00 Sted: Sabro Kro, Sabro Torsdag, 26. november :00 til 13:00 Pris: Kr ekskl. moms 8 lektioner Onsdag, 21. oktober :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Sabro Fredag, 23. oktober :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms 8 lektioner Tirsdag, 27. oktober :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Sabro Onsdag, 4. november :30 til 16:30 Pris: Kr ekskl. moms 20 lektioner Onsdag, 9. til 10. december 2015 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Onsdag, 16. til 17. december 2015 Pris: Kr ,- ekskl. moms, overnatning og middag inkl. Underviser: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, MTL, Revitax A/S. Underviser: Dorte Borup Madsen, Senior Tax Manager, cand.jur. og skatterevisor, Revitax A/S. Undervisere: Camilla Poulsen, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Ole Aagesen, Taxpartner, Revitax A/S. Undervisere: Camilla Poulsen, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Ole Aagesen, Taxpartner, Revitax A/S. Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået: De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a, herunder: Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Revisorer og advokater på flere niveauer. Skattepligt ved fraflytning, tilflytning samt arbejde i udlandet. Reglerne om subjektiv skattepligt hvem skal betale skat til Danmark? volder i den almindelige dagligdag som hovedregel ikke problemer. Problemerne opstår først og fremmest i forbindelse med flytning til udlandet. Hvis den fulde danske skattepligt ophører, kan der være indkomster, som Danmark fortsat beskatter. Også fast arbejde i udlandet rejser en del skattespørgsmål skal der fortsat betales fuld skat til Danmark af lønnen, eller er det muligt at slippe billigere? et med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til reglerne og især praksis på området om ophør og indtræden af fuld dansk skattepligt og konsekvenserne heraf. Herudover har kurset til formål at give deltagerne et grundigt kendskab til reglerne for beskatning og lempelse for lønindkomst ved arbejde i udlandet, når familien forbliver i Danmark. Her er det vigtigt, at revisor m.fl. har et indgående kendskab til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og den interne danske regel om lempelse efter ligningslovens 33 A. Der er mange faldgruber i relation til ligningslovens 33 A, og SKAT har stor fokus på dette område. Regler og praksis om ophør af fuld dansk skattepligt ved flytning til udlandet Dobbeltdomicil Beskatning i fraflytningsåret, herunder fraflytningsbeskatning af aktier Bopæl i Danmark og arbejde i udlandet beskatning af lønindkomst og mulighed for lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller ligningslovens 33 A Begrænset skattepligt til Danmark Revisorer på flere niveauer samt andre med professionel interesse for skattepligt mv. Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse indenfor eller udenfor familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået: Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af en virksomhedsandel i et personselskab (I/S, K/S og P/S) Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Revisorer og advokater samt andre med en professionel interessere for generationsskifte. Kurset fra vugge til grav skal være med til at give et overblik over livets gang i en virksomhed. Der vil blive taget udgangspunkt i en persons liv fra opstart af en personlig virksomhed, udvidelse og optagelse af nye deltagere (eksterne/ægtefælle) i virksomheden, herunder partnerselskab, virksomhedsomdannelse, omstrukturering, generationsskifte af selskaber og personlig virksomhed og til sidst planlægning af den sidste rejse. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne arbejde med et større overblik inden for det skatteretlige aspekt. Herunder se mulighederne for at gennemføre et generationsskifte af virksomheden, med og uden skattemæssig succession. Følgende vil blive gennemgået: Fordele/ulemper ved anvendelse af virksomhedsordningen De nye regler i virksomhedsordningen Kan man stadigvæk placere privat gæld i virksomhedsordningen? Hvilke værdipapirer kan placeres i virksomhedsordningen? Kan der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse af et personselskab? Hvilke faldgrupper er der i en skattefri virksomhedsomdannelse? Kan et personselskab overdrages med skattemæssig succession? Er der en skatteretlig fordel ved at overdrage anparter frem for en personlig virksomhed? Værdiansættelsesprincipper og -metoder Beregning af udskudt skat og passivposter Sidste rejse og hvad så? Kurset henvender sig til revisorer på alle niveauer og andre med professionel interesse i personselskaber

12 International moms Aktuel Skat Etik og ansvar for en skatterådgiver Torsdag, 5. november :00 til 13:00 Pris: Kr ,- ekskl. moms Underviser: Jens Staugaard, VAT Director, LLM, Revitax A/S. 8 lektioner Onsdag, 6. januar :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Aalborg Torsdag, 7. januar :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Kolding Onsdag, 13. januar :30 til 16:30 Pris: Kr ,- ekskl. moms Torsdag, 3. december :30 til 13:00 Pris: Kr ekskl. moms Undervisere: Claus Holberg, partner, advokat (H), LETT Advokatpartnerselskab og Jan Pedersen, professor, dr. jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Når der handles med varer og tjenesteydelser, og handlen sker med udlandet, kan det ofte være vanskeligt at finde ud af, hvornår der skal opkræves dansk moms, og hvornår man kan undlade at opkræve moms. Når der foretages køb fra udlandet, er det også vigtigt at have styr på, hvornår der skal betales erhvervelsesmoms/angives importmoms mm. Endvidere er der en del krav vedrørende fakturaens indhold og indberetning via momsangivelsen, som skal overholdes. Handler man som virksomhed med udlandet er det vigtigt at kende til reglerne om det momsmæssige leveringssted herved undgår man administrativt bøvl samt eventuelt likviditetsmæssige ulemper. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om det momsmæssige leveringssted, når der handles med udlandet samt korrekt behandling af fakturaer og udberetning til SKAT via momsangivelsen. Følgende vil blive gennemgået: Undervisere: Ebbe Melchior, cand.jur., skatterevisor og Master i skat (MTA) og Martin K. Jensen, advokat, skatterevisor, Advitax Advokatfirma. Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en orientering om de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet. Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemførtes henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige dicipliner. Kurset henvender sig til revisorer på alle niveauer samt andre med professionel interesse i skatområdet. et med kurset er en generel opdatering af de regler og den praksis, der gælder for en skatterådgivers erstatningssansvar, disciplinæransvar og strafansvar. Kurset vil indeholde en gennemgang af anbefalingerne for god skatterådgivning afgivet af udvalget for Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Denne del af kurset vil også sætte fokus på den indsats, der pågår til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og de krav som denne udvikling stiller til en skatterådgiver. Kurset indeholder endvidere en gennemgang af den relevante lovgivning for pådragelse af disciplinaransvar efter revisorlovgivningen, retsplejeloven m.v. med hertil hørende sanktionsformer. Endvidere vil betingelserne for pådragelse af erstatningsansvar blive behandlet med gennemgang af seneste praksis. Denne del af kurset vil fokusere på erstatningsbetingelserne om culpøse handlinger og tabsforvoldelse, både når den ukorrekte skatterådgivning resulterer i, at klienten anses for at have unddraget skat og når den består i den manglende anvisning af en skattebesparelse. Endelig vil regelgrundlag og praksis for pådragelse af et egentlig strafansvar for medvirken til klientens skatteunddragelse blive udførligt omtalt. Afslutningsvist vil sanktionspraksis blive gennemgået for så vidt angår bøde, frakendelse af autorisation og bestalling ligesom spørgsmålet om rådgiverens medhæftelse for klientens skat vil blive omtalt. Revisorer og advokater, herunder især dem der beskæftiger sig med skatterådgivning eller ansvarssager. Handel med varer herunder internethandel Handel med tjenesteydelser, herunder nye regler for elektroniske tjenesteydelser Krav til bogholderiet Fakturakrav med tekster Indberetning til SKAT hvor og hvordan på momsangivelsen Verifikation af udenlandske momsnumre Læren om sammensatte leverancer Registrering i andre lande, jf. reglerne om fjernsal Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer, bogholdere, controllere og regnskabsmedarbejdere

13 Mest efterspurgte kurser fra revisorernes HR i 2. halvår af 2015 Fonde og foreninger regulering og beskatning 7 lektioner, den 27. november 2015, kl , København Undervisere: Heidi Ravnholt, Chefkonsulent, Civilstyrelsen og Martin K. Jensen, advokat og skatterevisor, Advitax Advokatfirma Værdiansættelse med fokus på teknik, den 4. december 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS Salg af fast ejendom skat og moms 8 lektioner, den 1. oktober 2015, kl , Glostrup 8 lektioner, den 28. oktober 2015, kl , Aalborg 8 lektioner, den 29. oktober 2015, kl , Kolding Undervisere: Mark Arnecke, Senior Tax Manager (MTL) og Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Manager, begge Revitax A/S Grundejernes Investeringsfond, den 24. november 2015, kl , Sabro, den 26. november 2015, kl , Glostrup Underviser: Mark Arnecke, Senior Tax Manager (MTL), Revitax A/S Investeringsjunglen, den 30. oktober 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Torben Vang-Larsen, Managing Director, Fisher Investments Norden Kreditvurdering og likviditetsrisiko, den 24. november 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Christian Vriborg Petersen, professor emeritus, CBS Udvidet gennemgang i praksis brush-up, den 25. november 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Anni Haraszuk, statsaut. revisor Revision i praksis af Revisortilsynets fokusområder: Omsætning samt værdiansættelse af aktiver regnskabsmæssige skøn, den 8. december 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Anni Haraszuk, statsaut. revisor Revision af vækstvirksomheder, den 3. november 2015, kl , fjernundervisning Underviser: Anni Haraszuk, statsaut. revisor Revisors erklæringer undgå fejl i forhold til Revisortilsynets kontroller, den 5. november 2015, kl , fjernundervisning Undervisere: Anni Haraszuk, statsaut. revisor og Mette Banke-Eriksen, statsaut. revisor, Revisortilsynet, Erhvervsstyrelsen Revisorernes HR ApS Falkoner Alle 7, Frederiksberg Telefon

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR EFTERÅRET 2014 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER

KURSUSPROGRAM FOR EFTERÅRET 2014 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER KURSUSPROGRAM FOR EFTERÅRET 201 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser Revisorernes HR er et nyt tilbud om kvalitetskurser i forbindelse

Læs mere

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision 3 dage i godt selskab og skønne omgivelser 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision Kom på kursus på Hotel Munkebjerg med TimeLearning Mangler du timer i regnskab og revision? 3 dage på

Læs mere

Pension optimering og indflydelse på sociale ydelser arv og testamente

Pension optimering og indflydelse på sociale ydelser arv og testamente Generel information Kursusoversigt 05.10.2016 Revisors erklæringer 02.11.2016 Revisoransvaret 02.11.2016 Virksomhedsskatteordningen assistenter 22.11.2016 Dobbeltdagskursus dag I Kreditvurdering og likviditetsstyring

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER OG GENERATIONSSKIFTER I DANSKE REVISIONSVIRKSOMHEDER

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00 Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj revisorevent 2017 21.september 11:15-12:00 Anni Haraszuk Statsaut. revisor, E-MBA Christian V. Petersen Professor emeritus, MBA, Ph.d. Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Overskrift Dokumenttype Udgave

Overskrift Dokumenttype Udgave 0010.01.4000 Etik tavshedspligt og uafhængighed * Ledelsesdokument 29-06-2012 0010.03.2000 Kundeaftaler * Procedure 29-06-2012 0010.09.1000 Assistance med regnskabsopstilling * Procedure 29-06-2012 0010.09.5000

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING Revitax A/S tilbyder et ugekursus, som opfylder kravene til revisorers efteruddannelse.

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere