Post Traumatisk Stress (PTSD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post Traumatisk Stress (PTSD)"

Transkript

1 Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut

2 Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand, der kan ramme alle mennesker efter ekstreme begivenheder. Det gælder f.eks. ved: Vold, voldtægt Store ulykker Naturkatastrofer Krig, fængsling og tortur Overfald og dødstrusler Gidseltagning

3 Grad af PTSD Nogle mennesker får det bedre på kort tid ved støtte fra pårørende, andre har brug for: kontakt med egen læge, evt. medicin ambulant behandling, psykolog eller psykiater tværfaglig behandling (psykoterapi, fysioterapi, psykofarmakologisk behandling o.a.) Ved komorbiditet (fx svær depression, psykoser) kan der være brug for psykiatrisk behandling ambulant/eller indlæggelse

4 Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse Traumet kan også ændre ens personlighedstræk, så man f.eks.: bliver mistroisk og trækker sig socialt føler sig fremmedgjort oplever tomhed eller håbløshed føler at man lever under en konstant trussel Man taler først om en personlighedsændring, når tilstanden har varet i over 2 år.

5 Om Post Traumatisk Stress (PTSD) Hvad ved vi? Særlige vilkår for traumatiserede flygtninge Særlige vilkår for danske veteraner Tværfaglig behandling i klinikken Fysiske skader og symptomer Fysioterapeutisk behandling

6 Samfundmæssige konsekvenser Kristian Kidholm, MTV-konsulent, ph.d., Forsknings og MTV-afdelingen, OUH Patienter med angstlidelser (herunder PTSD) har større forbrug af: Skadestuebesøg Indlæggelser Primær sektor Psykiatrisk behandling Medicin Samt lavere arbejdsevne (produktivitet, arbejdsløshed, sygefravær, pension)

7 Samfundsmæssige konsekvenser Sharpless & Barber, 2011 Høj komorbiditet kun 17 % af veteraner med PTSD har kun PTSD Risiko for kronificering 40 % har fortsat symptomer 10 år efter PTSD indebærer en risiko for selvmord

8 På tværs af kulturer Det antages, at de psykologiske konsekvenser af traumatiske begivenheder er ens og konsistente på tværs af kulturer Basoglu; 2001, Elklit; 2001

9 På tværs af generationer... Forældrenes traumer arves. Selv om forældre, som overlever traumatiske hændelser, ikke taler om oplevelserne, overfører de historien om det skete på forskellig vis til deres børn. Børn skaber deres egne ideer om hvad forældrene har oplevet. Fil. dr., psykoanalytiker og forsker Suzanne Kaplan, 2009

10 Forældrenes traumer arves... MTV om behandling og rehabilitering af PTSD Forældre med en traumatisk historie kan miste evnen til at reflektere over, hvad der sker i barnet og i dem selv, når de står overfor barnets ubehag, smerte og ulykke. Altså påvirkes børnene gennem deres forældres reaktioner.

11 Hvordan opleves PTSD?

12 Post traumatisk belastningsreaktion Udsættelse for traumatisk begivenhed af kortere eller længere varighed, af exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter: Genoplevelse af traumet i form af flash backs og mareridt Stærkt ubehag ved situationer, der minder om traumet Undgåelse af alt, der minder om traumet Delvis eller fuld hukommelsestab Konstant alarmberedskab ifa: Søvnproblemer. irritabilitet eller vredesudbrud, koncentrationsbesvær, vagtsomhed eller en tilbøjelighed til at fare sammen. Opstår indenfor seks måneder efter hændelsen

13 Prognosen for at få det bedre Af de tre kernesymptomer - genoplevelse, forhøjet arousal og undgåelsesadfærd - synes undgåelse at være det der tydeligst forudsiger socialt handicap og sværhedsgrad af sygdommen. Basoglu; 2001 Prognosen er tilsyneladende dårligere, hvis der er en kombination af PTSD med f.eks. svær depression. Baez & Kastrup, 2002

14 Særligt for målgruppen: Traumatiserede flygtninge

15 Af betydning for mødet med DK? Baggrund fra hjemlandet Land eller by Uddannelsesniveau Personlighedsmæssige og individuelle faktorer Alder, køn, tidligere traumer, flugt oma Muligheder i det nye land Undervisning, beskæftigelse, socialt netværk Holdninger til immigranter, mulighed for tolkning

16 I HJEMLANDET : Religiøst tilhørsforhold Rolle og status Arbejde Politisk tilhørsforhold Fritidsinteresser og hobbies Hjemegn Hjem Mad Region Land og national identitet Person Modersmål Sociale værdier og forventninger Sundhed Penge Bekendte Nære venner Storfamile Kernefamilie Baker 1982

17 NYANKOMMET TIL DK I Danmark: Familie??? Modersmål Person Venner??? Baker 1982

18 PTSD hos flygtninge Øget forekomst af psykiske lidelser hos flygtninge 5-35 % af alle flygtninge skønnes at være tortureret 65 % af torturofre skønnes at have PTSD

19 Hyppigste traumer Deltagelse i kampsituationer* (i krig og borgerkrig) 85% Mangel på mad og vand 77% Konfiskation eller destruktion af personlig ejendom 75% Vidne til tortur* 74% Ransagning af eget hjem for personer eller ejendele 72% Mord på familiemedlemmer eller venner eller død 72% som følge af vold Tortur* 70% Fængsling 64% Tvungen isolation fra andre 64% (* de værste traumatiske oplevelser iflg. de adspurgte) Kilde: Else Ryberg m.fl: Rapport over pilot 1 projekt 2003

20 Særlige udfordringer Asylperioden og midlertidige opholdstilladelser Dårlig økonomi (køb af medicin) Flere kontakter til sundhedssystemet Traumatiserede forældre og følger for børnene Manglende kendskab til behandlingsmuligheder Utilstrækkeligt netværk Isolationstendens Brug af tolk

21 Særligt for målgruppen Danske veteraner

22 Battlemind eller PTSD Battlemind er en konsekvens af et dagligt højt stressniveau. Det giver en hormonel kædereaktion med øget adrenalin-, cortisol- og endophinproduktion. Man mener, at aktiviteten bliver øget i pattedyrshjernen, hvor bl.a. kamp-, flugt og frysresponsen er placeret. Kilde: Information, 30. december 2008

23 Behandlingsmuligheder Institut for Militærpsykologi Behandling under missioner Psykiatrisk udredning ved Krise- og katastrofepsykiatrisk Center Netværk af praktiserende psykologer Anvende de muligheder der er for alle: Egen læge Psykiater, psykolog Almenpsykiatrien

24 Behandling i forsvaret regi Når der ses en sammenhæng mellem lidelsen og belastning i tjenesten Reelt er det vanskeligt at sondre I tvivlstilfælde tilbydes behandling i forsvarets regi Der er ingen tidsbegrænsning Pårørende kan også få hjælp

25 Hvor mange? PTSD foreningen: Ca. èn procent af befolkningen = personer Risikoen for at udvikle PTSD som krigsveteran er 15-20% Sundhedsstyrelsen: 5-10% af danske udsendte bliver ramt i alt ca personer. Socialrådgiveren 12, 2011

26 Nye muligheder Der etableres aktuelt højt specialiserede enheder i: Region Hovedstaden Krise og katastrofepsykiatrisk Center, RH Region Syddanmark Odense Universitetshospital Region Midtjylland Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

27 Målgruppen på klinikkerne Militært personale med sværere psykiske lidelser; herunder tilfælde med komorbiditet. Med PTSD o.a. svære angsttilstande, depression (moderat til svær) og personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Personalet fungerer som konsulenter for andre behandlere og tilbyder undervisning.

28 Social rådgivning og støtte Klinik for PTSD og transkulturel psykiatri Der er en overvægt af unge mænd, i den erhvervsaktive alder. Derfor bør der være fokus på uddannelse og beskæftigelse. Gøres bedst muligt ved at skabe kontakt til de kommunale sagsbehandlere mhp støtte: i kontakten med kommune, a-kasse o.a. relevante instanser til iværksættelse af aktiviteter, der har til formål at begrænse social isolation at fastholde/genetablere kontakt til arbejdsmarkedet

29 Psykologisk behandling Klinik for PTSD og transkulturel psykiatri Med henblik på at sætte de traumatiske oplevelser i perspektiv samt sætte fokus på nutiden Individuelt tilpasset terapi, som i praksis kan indeholde såvel psykodynamiske som kognitive metoder (KAT, T-KAT) Psykoedukation individuelt eller i gruppe Inddragelse af pårørende

30 Medicinsk behandling Klinik for PTSD og tanskulturel psykiatri Psykiatrisk konsulentbistand ydes ifm udredning og løbende i behandlingen Den medicinske behandling sigter mod at lindre patientens psykiske symptomer Som hovedregel beholder den praktiserende læge ansvaret for medicinering af patienten

31 Fysioterapeutisk behandling Klinik for PTSD og transkulturel psykiatri Mhp at dæmpe patientens arousalniveau, lindre smertesymptomer, samt på mestring af nutiden En individuel og kulturelt tilpasset psykomotorisk fysioterapi Udredning af traume- og torturrelaterede skader Psykoedukative forløb med kropsligt fokus ift smerteog stressmestring Øget kropslig aktivitet

32 En tidlig indsats er påkrævet... Forskning peger på udvikling af en mere kronisk tilstand, jo længere tid, der går inden der iværksættes behandling. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. Center for Kvalitet, OUH, Region Syddanmark

Introduktion til MTV-rapporten

Introduktion til MTV-rapporten Introduktion til MTV-rapporten Behandling og rehabilitering af PTSD Post Traumatisk Stress Disorder regionsyddanmark.dk Hvad er en MTV og hvorfor lave den? Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Trondheim 26.-27. Oktober 2009 Ulrik Jørgensen, OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge Hvem kan modtage hjælp? voksne og børn, som

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer o m p e t e n c e a f kla ri n g af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer I n d h old forord : hvad har kompe tence afkl aring at gøre med sk ader ef ter krig og tortur? side 3 Tr aumatiseret

Læs mere

Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af:

Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af: Socialrådgivermanual til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Udarbejdet af: Gosia C. Sørensen & Ida Ghiai Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens...

Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde... 46. Niveauer af evidens... Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Indl edni ng Indledning Indledning Indhold Baggrund... 45 Årsager til den øgede forskningsinteresse i mentalt helbred, sygefravær

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-2011 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET

TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-2011 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET TRAUMER OG BØRN VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 2009-20 1 ARRANGERET AF CETT, FINANSIERET AF INTEGRATIONSMINISTERIET FORORD I 2009 bevilgede Integrationsministeriet penge til en

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk. Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere