BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R"

Transkript

1 BLÅ BOG KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum - KKR Midtjylland...10 Dimensioneringsudvalget - SOSU - KKR Midtjylland...12 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet Dania...13 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet MidtVest...14 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet Aarhus...15 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for praktiserende læger...16 Midtjysk Turisme - bestyrelse...17 Praksisplanudvalget - KKR Midtjylland...18 Praktikpladsforum - pædagoguddannelsen - KKR Midtjylland...20 RAR Vestjylland KKR Midtjylland...21 RAR Østjylland KKR Midtjylland...23 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Midtjylland...25 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Midtjylland...26 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Midtjylland...27 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Midtjylland...28 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Midtjylland...29 Styringsudvalg for Interreg IV A Kattegat-Skagerak...30 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Midtjylland...31 Trafikselskabet Midttrafik - bestyrelse...32 VIA University College Midtjylland - bestyrelse...34 Væksthus Midtjylland - bestyrelse...35 SIDE 2

3 Forord Blå bog KKR Midtjylland er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter til regionale bestyrelser/fora/organer, som KKR Midtjylland har udpeget. Blå bog omfatter endvidere fælleskommunale repræsentanter i regionale fora, som KKR har indstillet eller koordineret udpegelserne af, men hvor det ikke direkte er KKR, der udpeger. Det drejer sig fx om de kommunale medlemmer af Det Regionale Beskæftigelsesråd, Vækstforum, trafikselskabets bestyrelse og taxinævnet. Ved hvert af de regionale bestyrelser/fora/organ er kort beskrevet dets formål, opgave, særlige forhold m.v. Af oversigten fremgår endvidere, hvordan de kommunale repræsentanter honoreres. SIDE 3

4 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland KL s fem kommunekontaktråd har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Kommunekontaktrådene (KKR) består af borgmestrene fra regionens kommuner samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte KKR afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen under ét. For hvert KKR-medlem er der valgt en personlig stedfortræder. For borgmestrenes vedkommende er en personlig stedfortræder. 38 medlemmer heraf 19 borgmestre og 19 yderligere medlemmer KKR Midtjylland ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014-priser) KKR-medlemmerne modtager mødediæter, transportgodtgørelse, dagpenge og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter regler fastsat af KL s bestyrelse. Jan Petersen (A) Norddjurs Kommune Benny Hammer (C) Norddjurs Kommune Carsten Kissmeyer (V) Ikast-Brande Kommune Frank Heidemann (A) Ikast-Brande Kommune H.C. Østerby (A) Holstebro Kommune Torben Gudiksen (B) Holstebro Kommune 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus (A) Randers Kommune Ole Bollesen (A) Syddjurs Kommune SIDE 4

5 Henrik Alleslev (A) Hedensted Kommune Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Anne Nygaard (B) Aarhus Kommune Jørgen Gaarde (A) Skanderborg Kommune Frank W. Damgaard (A) Skanderborg Kommune Marcel Meijer (A) Samsø Kommune Carsten Bruun (V) Samsø Kommune Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune Kenneth Bro (A) Lemvig Kommune Nils Borring (A) Favrskov Kommune Lars Storgaard (C) Favrskov Kommune 2. viceborgmester Per Møller Jensen (A) Viborg Kommune 2. viceborgmester Ole Priess (A) Skive Kommune Peter Sørensen. (A) Horsens Kommune Kristian Dyhr (V) Horsens Kommune 2. viceborgmester Søren Kristensen. (A) Silkeborg Kommune Finn Stengel Petersen (A) Herning Kommune SIDE 5

6 Ditte Staun (B) Skive Kommune Johs. Poulsen (B) Herning Kommune Tage Nielsen (B) Skanderborg Kommune Kresten Bjerre (B) Odder Kommune 2. viceborgmester Marc Perera Christensen (C) Aarhus Kommune Viceborgmester Martin Hulgaard (C) Struer Kommune Torsten Nielsen (C) Viborg Kommune Hans Okholm (F) Silkeborg Kommune Sanne Rubinke (F) Odder Kommune Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune Rådmand Thomas Medom (F) Aarhus Kommune Pia Vestergaard (F) Ringkøbing-Skjern Kommune Peter Villadsen (F) Herning Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang (I) Norddjurs Kommune Per Zeidler (I) Syddjurs Kommune Viceborgmester Preben Christensen (L) Ikast-Brande Kommune Bjarne Overmark (L) Randers Kommune SIDE 6

7 Knud N. Mathiesen (O) Aarhus Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Jensen (O) Norddjurs Kommune Ove Kent Jørgensen (O) Viborg Kommune Lone Langballe (O) Viborg Kommune Simon Vanggaard Nielsen (O) Ikast-Brande Kommune Morten Grosbøl (O) Randers Kommune Søren Olesen (O) Holstebro Kommune Anna Marie Brix Poulsen (O) Struer Kommune Claus Omann Jensen (V) Randers Kommune Mogens Nyholm (B) Randers Kommune Claus Wistoft (V) Syddjurs Kommune 2. viceborgmester Jørgen Brøgger (L) Syddjurs Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune 2. viceborgmester Jørgen Nørby (V) Lemvig Kommune Iver Enevoldsen (V) Ringkøbing-Skjern Kommune Kristian Andersen (K) Ringkøbing-Skjern Kommune Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune Jørn Juhl Nielsen (A) Hedensted Kommune SIDE 7

8 Lars Krarup (V) Herning Kommune Kent Falkenvig (V) Herning Kommune Mads Jakobsen (V) Struer Kommune Marianne Bredal (V) Struer Kommune Peder Christian Kirkegaard (V) Skive Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Steen Vindum (V) Silkeborg Kommune Frank Borch-Olsen (C) Silkeborg Kommune Uffe Jensen (V) Odder Kommune Niels Rosenberg (C) Odder Kommune Jørn Vedel Eriksen (Ø) Herning Kommune Lene Fruelund (Ø) Silkeborg Kommune Peter Hegner Bonfils (Ø) Aarhus Kommune SIDE 8

9 Central Denmark EU-office - bestyrelse Central Denmark EU-office er oprettet af kommuner i fællesskab med Region Midtjylland. Det er etableret som en forening, hvor alle ejere er repræsenteret i repræsentantskabet. Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU. Bestyrelsen består af 3 kommunale medlemmer, 2 regionsrådsmedlemmer og 2 medlemmer udpeget af Vækstforum. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, således at kommunerne har formandsposten de første to år af valgperioden, og regionen har formandskabet de sidste to år. 3 medlemmer Central Denmark EU-office Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Hans Halvorsen (A) Aarhus Kommune Jørgen Gaarde (A) Skanderborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang (I) Norddjurs Kommune SIDE 9

10 Det Regionale Vækstforum - KKR Midtjylland Vækstforum Midtjylland er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Midtjylland. Her samles erhvervsliv, vidensog uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab om at styrke erhvervsudviklingen. Vækstforum har følgende opgaver: Udarbejde erhvervsudviklingsstrategi Udvikle og indstille til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Indstille om brug af EU-midler Overvåge vækstvilkårene regionalt og lokalt. De kommunale medlemmer udpeges efter indstilling fra KKR. 6 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse af regionen. H.C. Østerby (A) Holstebro Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Jørgen Gaarde (A) Skanderborg Kommune Claus Wistoft (V) Syddjurs Kommune SIDE 10

11 Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune Iver Enevoldsen (V) Ringkøbing-Skjern Kommune SIDE 11

12 Dimensioneringsudvalget - SOSU - KKR Midtjylland SOSU Dimensioneringsudvalget nedsættes af KKR. Dimensioneringsudvalget har til opgave, at: koordinere de enkelte kommuners indstilling om dimensionering af uddannelserne til SOSU-området, dvs. uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent samt Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) koordinere den geografiske fordeling i samarbejde med skolerne og sygehusene af især social- og sundhedsassistenteleverne. Et af de tre medlemmer udpeges af ankerkommunen. 3 medlemmer Ankerkommune: Silkeborg kommune Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Rune Dreier Kristensen (A) Silkeborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Plougmann (L) Norddjurs Kommune Anna-Lise Vestergaard (V) Skive Kommune SIDE 12

13 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet Dania Erhvervsakademierne skal dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser. Kommuner og region udpeger i fællesskab to bestyrelsesmedlemmer til hvert erhvervsakademi. I Midtjylland drejer det sig om udpegelser til Erhvervsakademierne Aarhus, Nordøstjylland (Dania) og MidtVest. 2 medlemmer pr. bestyrelse (udpeges af region og kommuner i fællesskab) Erhvervsakademiet 1/ / Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Anders G. Christensen (V) Favrskov Kommune SIDE 13

14 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet MidtVest Erhvervsakademierne skal dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser. Kommuner og region udpeger i fællesskab to bestyrelsesmedlemmer til hvert erhvervsakademi. I Midtjylland drejer det sig om udpegelser til Erhvervsakademierne Aarhus, Nordøstjylland (Dania) og MidtVest. 2 medlemmer pr. bestyrelse (udpeges af region og kommuner i fællesskab). Erhvervsakademiet 1/ / Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Peter Villadsen (F) Herning Kommune SIDE 14

15 Erhvervsakademierne i Midtjylland - Erhvervsakademiet Aarhus Erhvervsakademierne skal dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser. Kommuner og region udpeger i fællesskab to bestyrelsesmedlemmer til hvert erhvervsakademi. I Midtjylland drejer det sig om udpegelser til Erhvervsakademierne Aarhus, Nordøstjylland (Dania) og MidtVest. 2 medlemmer pr. bestyrelse (udpeges af region og kommuner i fællesskab) Erhvervsakademiet 1/ / Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. SIDE 15

16 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for praktiserende læger Udvalget skal have et strategisk fokus på kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Midtjylland. Det er udvalgets formål at fastlægge strategier og handleplaner for udvikling af kvaliteten i almen praksis og være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløbet ved sektorovergange. 2 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Frank Heidemann (A) Ikast-Brande Kommune Niels Rosenberg (C) Odder Kommune SIDE 16

17 Midtjysk Turisme - bestyrelse Formålet er aktivt at medvirke til at fremme udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland. Midtjysk Turisme er en fond dannet på grundlag af Østjyllands Turistudviklingsfond i forbindelse med opgave- og strukturreformen. 2 medlemmer Midtjysk Turisme Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Midtjysk Turisme. Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune Iver Enevoldsen (V) Ringkøbing-Skjern Kommune SIDE 17

18 Praksisplanudvalget - KKR Midtjylland Praksisplanudvalgets hovedopgave er et udarbejde en praksisplan, der er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Praksisplanen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen er det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse og styrke samarbejdet med almen praksis vedr. tilgængelighed, medicinhåndtering, sygebesøg m.v. Udkast til praksisplan skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at sikre sammenhæng til den øvrige sundhedsplanlægning. Regionsrådet har den endelige beslutningskompetence i forhold til godkendelse af praksisplanen. Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter for kommunerne, tre fra regionen og de praktiserende læger. En af repræsentanterne for regionen er formand for udvalget. 5 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Frank Heidemann (A) Ikast-Brande Kommune Nils Borring (A) Favrskov Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Orla Østerby (C) Lemvig Kommune Anna Marie Brix Poulsen (O) Struer Kommune SIDE 18

19 Mads Jakobsen (V) Struer Kommune SIDE 19

20 Praktikpladsforum - pædagoguddannelsen - KKR Midtjylland Praktikpladsforum er nedsat af KKR Midtjylland og har til opgave at afgive indstilling om antallet af uddannelsespladser til uddannelsen til pædagog. Indstillingen sker på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger og mulighederne for at fremskaffe praktikpladser. Praktikpladsforum indgår endvidere i diskussionen om fordelingen af uddannelsespladserne mellem seminarierne. 5 medlemmer Tovholderkommune: Aarhus Kommune Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Kai Høstrup (A) Skanderborg Kommune Karsten Birkebæk Sørensen (A) Ringkøbing-Skjern Kommune Kenneth Bro (A) Lemvig Kommune Annette Mosegaard (V) Ikast-Brande Kommune Rådmand Bünyamin Simsek (V) Aarhus Kommune SIDE 20

21 RAR Vestjylland KKR Midtjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland dækker de 8 vestlige kommuner i Region Midt jylland (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Midtjyl-land. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder. 5 medlemmer og 5 suppleanter Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret. Kenneth Bro (A) Lemvig Kommune Lars Stampe (A) Holstebro Kommune Torsten Nielsen (C) Viborg Kommune Simon Vanggaard Nielsen (O) Ikast-Brande Kommune Bent Brodersen (V) Ringkøbing-Skjern Kommune Annette Mosegaard (V) Ikast-Brande Kommune Mads Jakobsen (V) Struer Kommune Arne Spicer Lindgren (V) Skive Kommune SIDE 21

22 Jørn Vedel Eriksen (Ø) Herning Kommune Pia Vestergaard (F) Ringkøbing-Skjern Kommune SIDE 22

23 RAR Østjylland KKR Midtjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland dækker de 11 østlige kommuner i Region Midtjylland (Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus). Det er RAR s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft eller med høj ledighed. De kommunale medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KKR Midtjyl-land. Indstillingerne sker efter loven om ligestilling mellem mænd og kvinder. 5 medlemmer og 5 suppleanter Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland 1/ / kr. pr. møde (2014-priser) Der udbetales mødediæter og transportgodtgørelse fra Arbejdsmarkedskontoret. Hans Halvorsen (A) Aarhus Kommune Esben L. Kullberg (A) Aarhus Kommune Peter Sørensen. (A) Horsens Kommune Henrik Alleslev (A) Hedensted Kommune Rådmand Thomas Medom (F) Aarhus Kommune Jørgen Madsen (Ø) Silkeborg Kommune Claus Wistoft (V) Syddjurs Kommune Christian Boldsen (V) Randers Kommune SIDE 23

24 Søren Erik Pedersen (V) Skanderborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang (I) Norddjurs Kommune SIDE 24

25 Samarbejdsudvalget - Almen Praksis - KKR Midtjylland De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 2 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Frank Heidemann (A) Ikast-Brande Kommune Åse Kubel Høeg (V) Viborg Kommune SIDE 25

26 Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter - KKR Midtjylland De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. 2 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Ruth Kristensen (A) Skive Kommune Marianne Kirkegaard (Orlov til 1/12-15) (V) Syddjurs Kommune SIDE 26

27 Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer - KKR Midtjylland Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse i regionerne og kommunerne og vejleder med hensyn til forståelse af overenskomstens bestemmelser. 1 medlem Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Niels Flade Nielsen (A) Favrskov Kommune SIDE 27

28 Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Midtjylland De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. 1 medlem Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Hans Okholm (F) Silkeborg Kommune Niels Rasmussen (F) Ringkøbing-Skjern Kommune SIDE 28

29 Samarbejdsudvalget - Tandlæger - KKR Midtjylland Samarbejdsudvalgets opgaver er at vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomsten, at behandle overenskomstmæssige klager, samt hvert år at udarbejde en opgørelse over den enkelte tandlæges ydelsesmønster, undersøge disse ydelsesmønstre og eventuelt iværksætte foranstaltninger i den anledning. 1 medlem Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Viceborgmester Preben Christensen (L) Ikast-Brande Kommune SIDE 29

30 Styringsudvalg for Interreg IV A Kattegat-Skagerak Det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerak er organiseret med et delprogram for Kattegat- Skagerak. Programmet medfinansieres fra EU. Det forventes, at midlerne i programmet primært vil skulle anvendes inden for følgende områder: Fremme en bæredygtig økonomiske udvikling En sammenhængende region Fremme hverdagsintegration. 1 medlem og 1 suppleant Øresundskomiteen Der udbetales transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Peder Udengaard (A) Aarhus Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune SIDE 30

31 Sundhedskoordinationsudvalget - KKR Midtjylland Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sundhedskoordinationsudvalget om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Praksissektoren er også repræsenteret i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. 5 medlemmer Region Midtjylland Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter KL s regler. Mads Jakobsen (V) Struer Kommune Nils Borring (A) Favrskov Kommune Tage Nielsen (B) Skanderborg Kommune Rådmand Jette Skive (O) Aarhus Kommune Hans Jørgen Hansen (V) Hedensted Kommune SIDE 31

32 Trafikselskabet Midttrafik - bestyrelse Region Midtjylland og kommunerne i regionen er ejere af trafikselskabet Midttrafik, der har ansvar for driften af den kollektiv trafik i den midtjyske region. Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handikapkørselen. Kommunerne fastsætter i samarbejde med trafikselskaber, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de busruter, der går gennem flere kommuner. Trafikselskabet Midttrafik ledes af en bestyrelse på ni medlemmer syv medlemmer udpeget af kommunerne og to udpeget af Region Midtjylland. Hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. 7 medlemmer Trafikselskabet Midttrafik (2010-priser) ,20 kr (2010-priser) ,05 kr. (2010-priser) ,03 kr. Der udbetales mødediæter, transportgodtgørelse og erstatning for evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste af Midttrafik. Finn Stengel Petersen (A) Herning Kommune Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune Frank Borch-Olsen (C) Silkeborg Kommune Jan Ravn Christensen (F) Aarhus Kommune SIDE 32

33 Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen (F) Norddjurs Kommune Hans Bang-Hansen (V) Horsens Kommune Johannes F. Vesterby (V) Viborg Kommune SIDE 33

34 VIA University College Midtjylland - bestyrelse Professionshøjskolen University College Midtjylland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Midtjylland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolen varetager uddannelse og efter- og videreuddannelse på følgende områder: Sygeplejersker, ergoterapeuter, jordemoder, radiografer, folkeskolelærere, pædagoger samt natur- og kulturformidlere. 1 medlem VIA University College 1/ / Ja Ja Ja Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 2. viceborgmester Jørgen Nørby (V) Lemvig Kommune SIDE 34

35 Væksthus Midtjylland - bestyrelse Væksthus Midtjylland er oprettet af kommunerne i Region Midtjylland. Væksthuset tilbyder vejledning til vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Væksthuset samarbejder tæt med de lokale erhvervskontorer i Region Midtjylland i et sammenhængende rådgivningssystem. KKR udpeger fem medlemmer til bestyrelsen heraf mindst en erhvervsrepræsentant, der skal være aktivt erhvervsdrivende. KKR udpeger bestyrelsens formand. en udpeges af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan kun genudpeges én gang. 5 medlemmer Væksthus Midtjylland 1/ / (2010-priser) kr. (2010-priser) kr. (2010-priser) kr. Der udbetales honorar og transportgodtgørelse af Væksthuset. Nils Borring (A) Favrskov Kommune Johs. Poulsen (B) Herning Kommune Søren Olesen (O) Holstebro Kommune Claus Omann Jensen (V) Randers Kommune Erhvervsrepræsentant Margrethe Bak Karlbak SIDE 35

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg. FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro 5, 7800 Skive Tlf.: 97 51 14 90, Fax.: 97 51 14 07, E-mail: osk@dlf.org. FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N 11232 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf: 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere