Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret"

Transkript

1 Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

2 Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november TTA - projektet i Beskæftigelsesforvaltningen Sundhedsaftalen om træningsområdet, Opdatering på kommunens tiltag i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af læger til kommunen Status vedrørende den elektroniske kommunikation mellem kommune og læger 19 2

3 Medlemmer Per Gjessing Nia Evans Bettina Mathiasen Dorthe Jende Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 Sagsnr.: 11/30527 Fraværende: Bilag: /11Åben Nyhedsbrev Sundhedscentret november 2011.pdf /11Åben Små Skridt foredrag.pdf /11Åben Informationsfolder til samarbejdspartnere.pdf /11Åben Procedure for rekvisition og betaling af lægeerklæringer Sagsfremstilling a) Nyhedsbrev fra Sundhedscentret november 2011 Beslutning i Kommunalt lægeligt udvalg den Med referat udsendes: Folder Informationsfolder til samarbejdspartner. Notat Rekvisition og betaling af lægeerklæringer 4

5 008. TTA - projektet i Beskæftigelsesforvaltningen Sagsnr.: 11/5156 Fraværende: Bilag: /11Åben Beskrivelse af projekt TTA.pdf Sagsfremstilling Hvad handler projektet om Projektet handler om at nedbringe langtidssygefraværet og muliggøre en hurtigere og varig tilbagevenden til arbejdet for borgere på sygedagpenge, der bliver visiteret til kategori 2 ved 8. uges opfølgningssamtale. Nedbringelsen af langtidssygefraværet skal ske ved at uddanne og etablere TTA-koordinatorer og TTA-teams, der i et samarbejde med kliniske enheder og med kontakt til andre centrale aktører skal gøre en særlig indsats for sygedagpengemodtagere, der visiteres til kategori 2. Det store TTA-projekt skal bruges til - at indsamle erfaring om TTA-indsatser for langtidssygemeldte borgere med fysiske og langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer og - at opnå viden om, hvorvidt TTA-modellen, som er beskrevet på denne hjemmeside, kan indpasses i de kommunale strukturer Følgende kommuner er projektkommuner: Esbjerg, Århus, Silkeborg, Skanderborg, Vesthimmerland, København, Ballerup/Herlev, Roskilde, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Hvidovre. Projektkommunerne indgår fuldt ud i Det store TTA-projekt i 2 år fra april 2010 til april Beskæftigelsesforvaltningen v. TTA-koordinator Susanne Israelson, TTA-psykolog Niels Karl Jakobsen og TTA-fysioterapeut orienterer om projektet. Beslutning i Kommunalt lægeligt udvalg den TTA- projektet præsenteres. Med Trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær af 29. marts 2008 iværksættes en række initiativer med det formål at forbedre Tilbage Til Arbejdet (TTA). Et forslag omhandlede iværksættelsen af Det store TTA-projekt, hvor gode erfaringer fra mindre undersøgelser implementeres i stor skala. Særligt tre tiltag har erfaringsmæssigt vist at give effekt i forhold til at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte. De tre tiltag er: 5

6 En tværfaglig afklaring En øget koordinering En tidligere indsats Det store TTA-projekt indeholder disse tre tiltag. Projektet bygger på erfaringerne fra en række mindre danske og udenlandske TTA-forsøg. Indsatsen fokuserer på langtidssygemeldte borgere, der visiteres til kategori 2 efter gældende visitationsguide. Visitationen indebærer, at det videre forløb for kategori 2 sager overgår til en såkaldt TTA-Koordinator. Dette vil typisk være en erfaren sagsbehandler, der via projektet modtager en solid efteruddannelse. TTA-Koordinatoren bliver omdrejningspunktet for koordination mellem de relevante aktører, herunder arbejdsgiver, sundhedsvæsenet, herunder især den sygemeldtes praktiserende læge, fagforbund, a-kasser samt det såkaldte TTA-team og den kliniske enhed, jfr. nærmere nedenfor. De kommuner, der deltager i projektet, skal etablere et såkaldt TTA-team og indgå aftale med en klinisk enhed. I Vesthimmerland har vi indgået aftale med Falck Health Care som klinisk enhed. TTA-teamet består af én psykolog samt én fysioterapeut, der har en baggrund og erfaring med arbejdsfysiologi og rehabilitering. Den kliniske enhed skal kunne levere lægefaglig rådgivning og udredninger inden for følgende specialer: Psykiatri samt et af følgende specialer: arbejdsmedicin/socialmedicin/almen medicin. Den tidlige indsats opnås ved, at de deltagende kommuner senest efter 4 ugers sygefravær visiterer til TTA-indsatsen og dermed til TTA-Koordinatoren. TTA-Koordinatoren har herefter ansvaret for at koordinere indsatsen. En del af koordinationen består i at inddrage den tværfaglige indsats i form af psykologiske, arbejdsfysiologiske og lægelige kompetencer, der med deres indsats leverer den tværfaglige komponent til projektet. En anden del består i at koordinere i forhold til arbejdspladsen, borgerens praktiserende læge, A-kasse, faglige organisationer og andre sociale- og sundhedsmæssige aktører. Rammen årligt for deltagende borgere er 220, hvilket er nået i 2010 og nås i Kontaktoplysninger til projektorganisationen medsendes referatet. TTA-koordinatorer: 6

7 Conny Basse Mortensen Kit Holst Susanne Israelson Jobkonsulent Ditte Heiden Pedersen TTA-Team: Psykolog Niels Karl Jakobsen Fysioterapeut Peter Jensen Klinisk Enhed: Arbejdsmediciner Kay-Ole Larsen Psykiater Ole Ry 7

8 009. Sundhedsaftalen om træningsområdet, 2010 Sagsnr.: 10/17343 Fraværende: Bilag: /11Åben Sundhedsaftale træningsområdet 2010.pdf /11Åben Bilag til Sundhedsaftalen - Træningsområdet.pdf Sagsfremstilling Sundhedsaftalen om træningsområdet har til formål at beskrive arbejdsdeling og samarbejde, koordination og kommunikation, implementeringsplan og opfølgning. Sundhedsaftalen skal sikre effektive og sammenhængende genoptræningsforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid for de patienter, som efter en sygehusindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Leder af området orienterer om Vesthimmerlands Kommunes service på området. Beslutning i Kommunalt lægeligt udvalg den Såvel offentlige som private sygehuse sender genoptræningsplaner. Man skelner mellem specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning forgår på sygehuse, her er ca. 250 om året. Specialiseret genoptræning er nødvendig enten for at tilse patienten eller hvis der skal benyttes specielle værktøjer. Sundhedscentret kontakter borgeren inden 5 dage, om hvornår træningen kan gå i gang. Vesthimmerlands Kommune er hurtig i gang med genoptræningen stort set inden for 10 dage. Der skelnes mellem kategori 1 og kategori 2. Kategori 1 er i gang med genoptræningen inden 14 dage, kategori 2 er i gang med genoptræningen inden for 6 uger. Sundhedscentret har 2 visitatorer. Holdtræning bruges meget, og træningen foregår rundt i kommunen. Der trænes i grupper fra 3 12 personer. De kommunale terapeuter har oparbejdet en specialiststatus, indenfor specialerne f.eks. skuldre, knæ, ryg. Der er ca. 800 almindelig genoptræningsplaner i år. Almindelig genoptræning 8

9 har været stigende hvert år. 81% almindelig genoptræning 19% specialiseret genoptræning. Børn i bevægelse varetager genoptræningen af børn med varigt behov. Lovens intention om optimering af træningsindsatsen synes at være opfyldt. 9

10 010. Opdatering på kommunens tiltag i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af læger til kommunen Sagsnr.: 11/15792 Fraværende: Bilag: /11Åben Høringssvar : Almen Lægedækning i Region Nordjylland- Sagsfremstilling Byrådet har sidst behandlet emnet i forbindelse med høring af Praksisudviklingsplan for almen praksis i august Byrådets behandling vedhæftes som bilag til punktets behandling. Beslutning i Kommunalt lægeligt udvalg den Der er p.t. kun 1 ydenr. ledigt i Vesthimmerlands Kommune Aktuelt er der ikke problemer med lægedækningen i kommunen Vesthimmerlands Kommunes læger ligger i den yngre ende aldersmæssigt Man har ikke fra Regionens side udlagt noget område til sundhedshuse Antallet af solo-praksis er relativt lav i Vesthimmerlands Kommune Problematikken drøftes. 10

11 011. Status vedrørende den elektroniske kommunikation mellem kommune og læger Sagsnr.: 11/36750 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommunes nye omsorgssystem, Rambøl Care, implementeres i hele sundhedsforvaltningen og vil fra uge være i stand til at udveksle elektronisk patientoplysninger med det regionale sundhedsvæsen og de praktiserende læger. Ift. de praktiserende læger er der mulighed for at sætte en prøve i gang forinden udrulning til alle lægepraksis. Der gives på mødet en præsentation af systemet ligesom det drøftes hvorledes systemet implementeres ift. praksis. Beslutning i Kommunalt lægeligt udvalg den Der blev givet en gennemgang af systemet. Systemet kan bl.a. håndtere: Genbestilling af medicin/receptfornyelser Prøvetagning fra hjemmeplejen til læge Resultater for undersøgelse fra læge til hjemmepleje Observationer som hjemmeplejen skal lave for lægerne Fordele bl.a.: den direkte kontakt hurtige svar så borgeren kan komme hurtigere i gang med en behandling Kommunikationen sikres Større frihed for den enkelte læge til at planlægge arbejdet For at benytte systemet kræves det: - at de praktiserende læger skal have et lokationsnr, hvilket alle læger i Vesthimmerlands Kommune har - at Kommunen skal kunne modtage edifactmeddelelser dette skulle ske fra næste uge - at Der foreligger en aftale om elektronisk kommunikation 11

12 En aftale kunne bl.a. indeholde følgende: Hvor vil vi anvende elektronisk kommunikation Hvad skal korrespondancemeddelelsen indeholde Medicingenbestilling Elektronisk kommunikation i øvrigt Tidsfrister Servicemål fx hvornår skal faxmeddelelse være afskaffet Udviklingsområder Det foreslås, at der opstartes med et lægehus for at afprøve om systemet fungerer, derefter udrulles systemet til resten af lægehusene, og Sundhedsforvaltningen udarbejder et forslag til aftale om elektronisk kommunikation. Lægehuset Østermarken og Lægehuset Søndergade deltager som prøvepraksis. Underskrifter Per Gjessing Nia Evans Bettina Mathiasen 12

13 Dorthe Jende 13

Det store TTA-projekt

Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse Det store TTA-projekt November 2009 Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse af projektet...3

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere