Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner Børnehuset Regnbuen"

Transkript

1 Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for, for at mestre sit liv. Læring sker: Læring sker gennem spontane oplevelser og leg. Læring sker når barnet er medskaber, og aktivt deltagende. Læring sker i samspil med andre. Læring sker når man iagttager andre. Læring sker når man bruger sanserne og kroppen. Læring sker bevidst og ubevidst. Læring sker ved at øve sig og prøve nyt. Læring sker ved at blive inddraget og få ansvar. Læring sker når nærmeste udviklingszone er i fokus. Forudsætninger for læring: Læring forudsætter et udfordrende miljø, ved et udfordrende miljø forstår vi: At der skal være tid til fordybelse, og mulighed for udfoldelse og tilgængelighed af materialer. Regnbuen tilstræbes indrettet således at de fysiske rammer understøtter børns læring. Læring forudsætter et trygt miljø, hvor vi anerkender barnets nysgerrighed, mod og lyst til at lære. Læring forudsætter at børnene trives. Voksenrollen: Børnene skal møde kompetente voksne, der udfordrer dem ved både at gribe deres spontane initiativer samt sætter mål og reflekterer over den pædagogiske praksis. I et udviklende læringsmiljø, er det vigtigt at den voksne har en positiv relation til barnet og at læring sker i dialog med barnet. De voksne skal være nærværende og engagerede, de skal sætte fokus på børnenes kompetencer og potentialer, og hjælpe dem videre i læringsprocessen. De skal følge børnenes initiativer og give dem mulighed for fornyelse, fordybelse og forandring.

2 Sociale Kompetencer At børnene kan indgå i og bidrage til fællesskabet. At børnene tager hensyn til hinanden og udviser social ansvarlighed. Vi lærer børnene sociale spilleregler. Vi giver børnene redskaber til at løse deres konflikter selv, og guider dem når der er behov for det. Når børnene er gode til at løse konflikter, eller henter hjælp til at løse konflikter. Når vi ser børn danne venskaber. At skabe og bevare venskaber. At kunne samarbejde og forhandle. At kunne løse konflikter. At hjælpe børnene med at udvikle empati. At være hjælpsomme og opmærksomme på hinanden. At have respekt for forskellighed. At lære at respektere egne og andres grænser. Vi anerkender børnenes følelser og lærer dem at sætte ord på. Vi laver arrangementer der styrker fællesskabet. Vi skaber mulighed for at venskaber kan dannes, blandt andet via vores struktur, som er aldersopdelte grupper om formiddagen. Vi tror på børnenes evner og kunnen, og giver dem ansvar. Vi målretter aktiviteter, så de understøtter børnenes sociale kompetencer. Når børnene leger, og legen udvikler sig. Når børnene selv byder ind med ideer til lege og aktiviteter. Når børnene hjælper hinanden. Når børnene trøster og drager omsorg for hinanden. Når børnene fortæller at andre børn er kede af det, og har brug for hjælp. Når de accepterer forskellighed. Vi er åbne og imødekommende overfor forskelligheder.

3 Natur og naturfænomener At børn er glade for at færdes i naturen. At børnene lærer at vise respekt for natur og miljø. At børnene får viden om og kendskab til naturens processer. At børnene lærer om vejret og årstidernes særlige kendetegn. At børnene lærer om elementerne jord, luft, ild og vand. At børnene får kendskab til dyr og planter. Børnene skal stifte bekendtskab med tal og former Vi fortæller børnene om det vi ser, og giver tid til at fordybe sig og eksperimentere. Vi tager på ture til skov og fjord i al slags vejr. Vi læser og taler om naturen. Vi indsamler og bruger naturens materialer. Vi er gode rollemodeller i naturen, og behandler den med respekt. Vi bruger bålet som en aktivitet. Vi stimulerer sanserne, vi opfordrer børnene til at smage, lugte, se, føle, lytte. Vi lærer børnene at være opmærksomme på vejr og vind. Når børnene viser respekt for naturen, ved f.eks. ikke at smide affald og ikke knække grene af træerne. Når børnene kan genkende eller benævne dyr og planter. Når børnene selv vælger at være ude. Når børnene selv samler og undersøger fænomener i naturen. Når børnene er opmærksomme på hvad tøj de skal have på ud. Når børnene snakker om forandringer i vejret. Når børnene bemærker årstidernes kendetegn. Vi snakker om årstiderne ved samlingen.

4 Alsidig personlig udvikling. At børnene udvikler selvtillid og føler selvværd. At børnene kender deres egne grænser og tør sige til og fra. At børnene udvikler selvstændighed. At bidrage til børnenes identitetsdannelse. At børnene får omverdensforståelse. Børnene skal føle sig set og velkomne Vi opfordrer børnene til at prøve selv, og giver dem den fornødne tid og hjælp. Vi har tilgængelige og brugbare materialer og hjælpemidler. Vi stiller alderssvarende og udviklende krav. Vi er anerkendende. Vi er gode rollemodeller, ved at være tydelige voksne. Vi justerer os i forhold til barnets initiativ. Vi giver børnene tilhørsforhold ved at dele dem op i grupper. At børnene kan gøre ting uden voksenhjælp, for eksempel selv tage tøj på. At børnene er bevidste om deres egen formåen, og tror på at de selv kan. Når børnene viser glæde ved at have lært noget nyt. Når børnene sætter ord på det de kan Se hvad jeg kan. Når børnene selv tager initiativer, og for eksempel sætter lege i gang. Når børnene siger til og fra. Når børnene udfordrer sig selv og prøver nye ting. At børnene tør stå frem og sige noget, at være midtpunkt, for eksempel ved samling. Vi laver barnets bog. Vi går ud og modtager børnene om morgenen, vi siger goddag og snakker med børnene. Når børnene kan skelne sig selv fra andre, og får en forståelse af verden omkring sig. Når børnene ved hvor de hører til, For eksempel deres familie eller deres gruppe.

5 Kulturelle udtryksformer og værdier. At børnene får kendskab til dansk kultur, traditioner og demokratiske værdier. At børnene får kendskab til andre kulturer. Når vi holder samling lægger vi vægt på demokratiske værdier som dialog og at vente på tur. Vi har traditioner, og fejrer fødselsdage og højtider. Når børnene efterlever demokratiske værdier: Når børnene tør tage ordet. Når børnene venter på tur. Når børnene bruger dialogen og lytter til hinanden. At børnene kender Regnbuens kultur og traditioner. At børnene får kendskab til forskellige udtryksformer som: Litteratur Musik Teater Billedkunst Fortælling. At børnene får mulighed for at udvikle kreative evner. At børnene får kendskab til forskellige lege og sanglege. Vi tilrettelægger aktiviteter, således at vi når rundt om forskellige udtryksformer. Vi laver temaaktiviteter. Vi tager på ture i lokalområdet. Vi efterlever regnbuens værdier. Vi har regler og faste rutiner. Vi præsenterer børnene for forskellige materialer.. Vi har materialer i børnehøjde. Når børnene genkender og fortæller om tidligere oplevelser i forbindelse med traditioner. Når børnene giver udtryk for forskelle i kulturen. Når børnene leger på tværs af forskellighed. Når børnene selv leger de lege og sanglege de har lært. Når børnene bruger forskellige udtryksformer. Når børnene selv foreslår eller går i gang med kreative aktiviteter og lege.

6 Krop og bevægelse. At børnene bliver bevidste om deres krop og dens formåen. At styrke barnets motoriske udvikling. At børnene finder glæde ved at bevæge sig At lære dem gode kostvaner. At børnene udfordrer sig selv og har lyst til at prøve noget nyt. Vi har en udfordrende legeplads og udfordrende legeredskaber. Vi laver musik og bevægelse med børnene. Vi laver temaer om kroppen og sanserne. Vi tager på ture i naturen. Vores traditioner indeholder aktiviteter der tilgodeser fysisk udfoldelse. For eksempel Cykeldag, minihal, aktivitetsdag, påskeløb. Vi har udarbejdet en kostpolitik, som tilgodeser gode kost og bevægelsesvaner. Når børnene viser glæde ved at bevæge sig. Når børnene kan lide at være på legepladsen. Når børnene spiser sund mad. Når børnene har energi. Når børnene udfolder sig motorisk og lærer noget nyt. Når børnene udfordrer sig selv og tager initiativ til at bevæge sig. Børnene er med til at planlægge maddage, vi taler om at det skal være sund kost. Børnene er med til at lave mad til maddage. Børnene har opgaver i forbindelse med måltiderne, de skal dække borde og rydde af.

7 Sprog. Vi vil lære børnene at bruge forskellige udtryksformer. Vi vil lære børnene forskellige kommunikationsformer, - verbal og nonverbal. Vi vil lære børnene at forhandle og løse konflikter, så alle føler sig hørt og forstået. Vi vil lære børnene at indgå i en dialog. Vi vil lære børnene at sætte ord på følelser, handling, ønsker og behov. Vi vil lære børnene at benævne hverdagsting. Vi vil lære børnene at formidle gennem sproget. Vi vil udvide børnenes ordforråd og lære dem sprogets udtale og rytme. Vi vil lære børnene at bruge sprogets mange nuancer. Vi vil give børnene erfaringer med skriftsproget. Vi anvender et anerkendende sprog. Vi er bevidste om hvordan vi bruger sproget. Vi lytter til børnene og er i dialog med dem, - de lærer at vente på tur. Vi er tydelige i vores sprog og udtale. Vi benævner det vi gør. Vi leger med sproget. Vi bruger forskellige udtryksformer som sang, musik, oplæsning, rim og remser og teater. Vi skaber et sprogligt miljø. Vi har sproggrupper, samling, bøger tilgængelige materialer og hænger bogstaver og billeder op der understøtter børnenes sproglige udvikling. Vi bruger dialogisk oplæsning. Vi bruger TRAS og sprogvurderinger, til at undersøge børnenes sproglige udvikling. Når børnene selv forsøger at løse konflikter. Når børnene sætter ord på følelser, handling, ønsker og behov. Når børnene skriver og legeskriver. Når børnene fortæller hvad de tegner. Når børnene bruger sproget. Når børnene synger spontant og siger rim og remser og spiller teater. Når de fortæller historier og når de fortæller om egne oplevelser. Når de kan lave aftaler. Når børnene er i dialog med hinanden. Når børnene lytter til hinanden. Når børnene venter på tur. Når børnene leger med sproget

8

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere