Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag."

Transkript

1 Vejledning i brug af FIM Functional Independence Measure Version 5.1 Oversat til dansk fra UDSMR SM (Adult FIM) Version 5.1 Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag. Lena Bjørn Regionshospitalet Hammel Neurocenter This translation of the FIM 5.1 version from the English language has not been authenticated by UDSMR. We cannot attest that this translation is correct in all detail. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

2 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

3 Functional Independence Measure F I M TM Grundlæggende Principper for Anvendelse af FIM TM Funktionel Selvstændighedsgrad FIM TM inkluderer kun et minimum antal af færdighedsområder. Det er ikke hensigten, at FIM TM skal indeholde alle de færdigheder, som kan måles, eller som behøver at blive målt i klinisk øjemed. FIM er snarere et måleinstrument til at anskueliggøre graden af disabiliteten. FIM TM kan udarbejdes forholdsvis hurtigt og derfor anvendes til at indsamle data om større patientgrupper. Graden af nedsat formåen ændres under rehabiliteringsforløbet. FIM TM data viser disse ændringer og kan bruges til at analysere effekten af rehabiliteringen. FIM TM indeholder en 7 graders skala, der angiver gradueringer fra afhængighed til selvstændighed i udførelsen af daglige færdigheder. FIM TM skalaen er en klassificering af personer igennem deres evne til at udføre en aktivitet selvstændigt kontra deres behov for hjælp/assistance fra en anden person eller et hjælpemiddel. Ved behov for hjælp viser skalaen mængden af nødvendige hjælp. Plejetyngden kan tolkes som den tid/energi, der skal anvendes af en anden person for at tilgodese de behov, den handikappede person har for at opnå og opretholde en vis livskvalitet. FIM TM er et måleredskab for nedsat formåen, ikke for nedsatte funktioner. Hensigten med FIM TM er at måle, hvad personen faktisk gør, uanset hans/hendes diagnose eller funktionsnedsættelse, og ikke hvad han/hun burde gøre, eller måske kunne gøre, hvis omstændighederne var anderledes. En deprimeret person kunne eksempelvis gøre mange ting, som han/hun ikke gør. Ikke desto mindre bør personen bedømmes ud fra hvad han/hun faktisk gør. Bemærk, at der ikke er mulighed for at angive en færdighed som ikke muligt. Alle færdighederne i FIM TM skal udfyldes. FIM TM er opbygget således, at den kan bruges af flere faggrupper. I visse situationer kan det være svært for én faggruppe at vurdere samtlige færdigheder. Det kan f.eks. være situationer, hvor det vurderes, at logopæden er bedst til at vurdere kommunikation, sygeplejersken mest kyndig til at vurdere tarm- og blærefunktion, fysioterapeuten mest kompetent til at vurdere forflytninger og ergoterapeuten til at bedømme daglige færdigheder og social kognition. FIM TM scoringerne kan i sådanne tilfælde fordeles imellem faggrupperne. Det er vigtigt at læse definitionerne på de forskellige færdigheder nøje igennem, inden man begynder at anvende FIM TM, og at man husker på, hvad hver færdighed indebærer. Vurder personen i forhold til den enkelte færdighed. Når man f.eks. vurderer personen i forhold til blære- og tarmfunktion, skal der ikke tages hensyn til, om han eller hun kan komme til og fra toilettet. Denne information er indeholdt under Gang/kørestol og Forflytninger - Toilet. Ligeledes hører færdigheden at komme til håndvasken ikke med under punktet Øvre toilette. For at score på et givet niveau, bør personen fuldføre enten alle funktioner i definitionen eller en enkelt af flere funktioner. Der, hvor alle funktioner skal udføres, står der og imellem funktionerne. Der, hvor kun Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

4 en enkelt funktion skal udføres, står der eller. F.eks. inkluderer Øvre toilette: Mundpleje, rede hår, vask af hænder, vask af ansigt, og enten barbering eller at lægge make-up. Kommunikation inkluderer klar forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. I alle definitioner er det underforstået (og skrevet i mange af dem), at personen bør kunne udføre færdighederne med en rimelig grad af sikkerhed. Med henblik på niveau 6 bør overvejelserne være, om personen risikerer at blive skadet under udførelse af opgaven. Bedømmelsen bør tage hensyn til, at der må findes en balance mellem risikoen, der opstår, når en person deltager i visse aktiviteter, og en tilsvarende risiko om end af en anden art når personen ikke deltager i dem. FIM TM kan supplere de øvrige informationer i rehabiliteringsstedets egen database, som kan indeholde vurdering af evnen til at kunne bo alene, tage medicin, benytte offentlige transportmidler, skrive, benytte telefon, færdes udendørs, samt give anvisning på plejebehov og vurdering af nedsatte funktioner såsom blindhed, døvhed og præmorbid status. Mange behandlere, som deltog under forsøgsfaserne, ønskede at supplere med sådanne punkter, hvilket dog ikke ville være i overensstemmelse med FIM TM s formål. Vi opfordrer de enkelte behandlere eller centre til at medtage supplerende punkter til eget brug, hvor dette er formålstjenligt. FIM TM må ikke ændres. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

5 PROCEDURER TIL AT FIM TM Vurderingen af de 18 områder, som indgår i FIM TM, har 7 som højeste point, mens det laveste point på hvert område er 1. Total point-sum kan variere fra 18 til Indlæggelsesdata bør samles indenfor de første 72 timer efter indlæggelse. 2. Udskrivelsesdata bør samles indenfor de sidste 72 timer før udskrivelse. 3. Kontroldata bør samles fra dage efter udskrivelse. 4. Noter den score, som bedst beskriver personens funktionsniveau på hvert enkelt FIM TM område på scoringsskemaet. 5. FIM TM -scoren bør afspejle, hvad personen sædvanligvis gør, ikke hvad han/hun burde kunne gøre eller før har kunnet præstere. Notér den aktuelle præstation. 6. Hvis der er givet højere FIM TM -point under træning end i den tid, hvor personen er iagttaget på plejeafdelingen eller på værelset, skal den laveste scoring registreres. Den almindelige årsag hertil kan være, at personen ikke har mestret færdigheden, er for træt eller ikke er motiveret i tilstrækkelig grad til at udføre aktiviteten uden for træningssituationen. Det laveste point registreres, fordi det angiver, hvad personen faktisk gør. Det kan være nødvendigt at analysere spørgsmålet om, hvad der er sædvanligt i en diskussion teammedlemmerne imellem. 7. Tilrettelæggelse er altid scoret på niveau 5 for alle områder. 8. Hvis personen kan risikere at komme til skade, når man tester, angives scoreniveau 1 - totalassistance. 9. Hvis personen ikke kan udføre aktiviteten, angives scoreniveau 1 - totalassistance. F.eks. scorer personer, som har behov for et sengebad, 1 for forflytninger fra bad eller brusebad. 10. Når det er nødvendigt med 2 hjælpere, for at personen kan udføre de for et område beskrevne aktiviteter, registres niveau 1 - total assistance. 11. Ingen FIM TM -områder må være tomme. 12. Der må aldrig skrives "ikke aktuelt" for FIM TM -områder. 13. For områder "gang/kørestol", "forståelse" og "udtryksevne", noteres den mest brugte måde i den lille kasse. Der skal aldrig skrives tal i de små kasser. 14. Mobiliteten skal scores ens - enten gang eller kørestol - ved indlæggelse og udskrivelse. Hvis personen ændrer sig fra kørestol til gang under rehabiliteringen, er der behov for at ændre scoringen ved indlæggelsen til at inkludere gang, normalt ved score FIM TM -scoringen bør være baseret på den bedst mulige information: Direkte observation af personens aktuelle indsats, men ud over det, er det tilladt at indhente information fra personen, andre personalemedlemmer, familie og venner. Personens journal kan også være en gyldig informationskilde, fx omkring blære- og tarmkontrol og vedrørende personens opførsel. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

6 16. Det er meget vigtigt, at notere personens indsats i løbet af de første timer efter indlæggelse, men længere perioder kan være nødvendig for nogle områder, fx blærekontrol og tarmkontrol. 17. Hvis personen har behov for supervision, er han eller hun ikke selvstændig. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

7 BESKRIVELSE AF FUNKTIONSGRAD OG POINTSCORING SELVSTÆNDIGHED Færdigheden kræver ingen hjælp fra anden person (INGEN ). 7 Fuldstændig selvhjulpen - Alle funktioner, som indgår i færdigheden, udføres som regel sikkert uden modifikation, hjælpemidler eller andre former for hjælpeforanstaltninger og med et rimeligt tidsforbrug. 6 Delvist selvhjulpen - Færdigheden kan udøves, hvis ét eller flere af følgende krav opfyldes: Hjælpeforanstaltninger, brug af mere end rimelig tid, specielle sikkerhedshensyn. AFHÆNGIGHED For at færdigheden kan udføres, kræves enten supervision eller fysisk hjælp fra anden person. Udføres ellers ikke (KRÆVER ). Delvis afhængig Personen klarer selv halvdelen (50 %) eller mere af færdigheden. Graden af hjælp, som kræves, er: 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen behøver ingen anden hjælp end at få et hint, stikord eller overtalelse uden fysisk kontakt, eller at hjælperen stiller nødvendige ting frem eller sætter skinner på. 4 Minimal kontakthjælp - Personen behøver ikke anden hjælp end lidt støtte, og klarer selv 75 % eller mere af færdigheden. 3 Moderat hjælp - Personen kræver mere hjælp end lidt støtte (50 %) eller mere (men mindre end 75 %) af færdigheden. Total afhængig Personen klarer selv mindre end halvdelen (50 %) af færdigheden. Omfattende eller total assistance kræves, ellers bliver færdigheden ikke udført. Graden af hjælp, som kræves, er: 2 Omfattende hjælp - Personen klarer selv mindre end 50 %, men minimum 25 % af færdigheden. 1 Total hjælp - Personen klarer selv mindre end 25 % af færdigheden. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

8 Denne side er bevidst tom Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

9 VEJLEDNING VED BRUG AF FIM TM BESLUTNINGSDIAGRAMMER Mange klinikere har fundet, at beslutningsdiagrammer er til stor hjælp til at finde frem til den rigtige FIM TM -score, når man observerer personens aktivitet. Hvert enkelt område har sit eget beslutningsdiagram, som er vist nedenfor. Ved brug af FIM TM beslutningsdiagram: Start i det øverste venstre hjørne. Besvar spørgsmålene og følg pilene til den korrekte score. Du kan se, at udførelse af aktiviteter samt scorer over den stiplede linie indicerer, at der ikke er behov for en hjælper, og at udførelse og scorer under den stiplede linie indicerer, at der er behov for en hjælper. GENEREL BESKRIVELSE AF FIM R, NIVEAUER OG SCORINGER Start Har personen behov for hjælp? mere end rimelig tid eller hjælpemiddel, eller er der et sikkerhedsproblem? 7 6 INGEN MODIFICERET Klarer personen selv halvdelen eller mere? Behøver personen kun fremsætning, eller overvågning, støtte, overtalelse uden fysisk kontakt af hjælperen? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE. total assistance? Har personen kun behov for hjælp eller støtte indimellem eller brug for hjælp til en del af aktiviteten? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

10 SPISNING Omfatter at føre mad til munden under anvendelse af hensigtsmæssige redskaber, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet sædvanligvis på et bord eller en bakke. Dette udføres uden sikkerhedshensyn. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen spiser af en tallerken, idet madens konsistens ikke udgør nogen hindring, og drikker fra en kop eller et glas, som stilles frem på normal vis på et bord eller en bakke. Personen kan åbne beholdere, smøre brød, skære kød og hælde væske op, og kan benytte en almindelig ske eller gaffel til at føre maden til munden. Maden tygges og synkes. Og det gøres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel eller anden form for hjælpeforanstaltning som fx sugerør, tallerkenkant eller specialbestik. Personen bruger mere end rimelig tid til at spise eller behøver ændret madkonsistens eller hensigtsmæssigt sammensat mad; eller at der må tages sikkerhedshensyn. Hvis personen delvis spiser på andre måder som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, klarer han/hun tilførslen selv. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx et hint, stikord eller overtalelse. Eller personen har behov for tilrettelæggelse fx påsætning af skinner, eller at en anden person må hjælpe med at åbne kartoner, skære kød, smøre brød eller at hælde op. 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af spiseprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af spiseprocessen, eller personen spiser eller drikker ikke udelukkende gennem munden, men er delvist afhængig af andre måder for næringsindtagelse som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, og klarer ikke selv tilførslen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

11 SPISNING - BESLUTNINGSDIAGRAM Spisning inkluderer brug af hensigtsmæssige redskaber til at føre mad til munden, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet på sædvanlig vis på et bord eller en bakke. På niveau 7 kan personen spise fra en tallerken, og klare alle madkonsistenser, og personen drikker af en kop eller et glas, som stilles frem på et bord eller en bakke på sædvanlig vis. Personen benytter almindelige redskaber til at føre maden til munden med. Maden tygges og synkes. Aktiviteten klares selvstændigt og uden sikkerhedsrisiko. Start INGEN Har personen behov for hjælp ved måltider? hjælp/hjælpemidler til at spise, eller tager han/hun mere end rimelig tid til at spise, eller er der en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med spisesituationen, eller har han/hun behov for ændret konsistens af maden, eller tilfører han/hun maden via parenteral eller gastrostomitilførsel selvstændigt? 7 6 MODIFICERET Udfører personen halvdelen eller mere af spiseprocessen selv? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, åbne kartoner, skære maden, hælde op, eller smøre brød? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance såsom hjælperen holder redskabet og fører al mad og drikkelse til munden eller er afhængig af hjælp til parenteral mad tilførsel? Har personen kun behov for hjælp til at sætte redskaber i hånden eller lejlighedsvis til at hintbe maden på gaflen eller skeen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

12 ØVRE TOILETTE Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede eller børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up, inkluderer øvre toilette kun de første 4 dele, og disse skal udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen børster tænder eller protese, reder eller børster sit hår, vasker sine hænder, vasker sit ansigt, barberer sig eller lægger makeup incl. alle forberedelser. Det udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har brug for tilpasset hjælpemiddel, fx en kam på skaft, skinner eller manchet, eller personen bruger mere end rimelig tid eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af skinner, fremsætning af specielle toiletartikler, forberedelse så som at komme tandpasta på tandbørsten eller at åbne sminkeetui). 4 Minimal kontakthjælp - Personen udfører 75 % eller mere af øvre toilette processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af øvre toilette processen. Kommentar: Når man scorer personerne, skal man kun score de aktiviteter, som er oplistet i definitionen. Hvis personen er skaldet eller vælger ikke at barbere sig eller tage makeup på, skal de aktiviteter ikke scores. Øvre toilette bør ikke inkludere, at personen kan bruge tandtråd o.l., vaske sit hår, tage deodorant på eller barbere ben. Vaske ansigt og vask af hænder inkluderer at skylle dem og tørre dem. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

13 ØVRE TOILETTES BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede og børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up på. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up på, inkluderer øvre toilette kun de første 4 opgaver. På niveau 7 personen børster selv tænder eller protese, reder og børster sit hår, vasker hænderne, vasker ansigtet og barberer sig eller lægger make-up på, inklusive alle forberedelser. Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at børste tænder, rede og børste sit hår, vaske hænder, vaske ansigtet samt enten barbere sig eller lægge make-up på? Har personen kun behov for tilpasset hjælpemiddel (kam på skaft, skinne eller manchet) eller behov for at bruge mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af øvre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, eller hjælp til fremsætning af toiletartikler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til øvre toilette, såsom at hjælperen holder toiletartiklerne og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt del af øvre toilette processen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

14 BRUSEBAD/BAD Brusebad/bad omfatter bad, skylning og tørring af kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen). Bad kan enten være i et badekar, brusebad eller ved sengeleje. Det foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen bader (vasker, skyller og tørrer) kroppen. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielle hjælpeforanstaltninger (inklusiv protese eller skinner) til at bade eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx fremsætning af specielt badehjælpemiddel) og forberedelse (som fx at ordne badevandet eller toiletartiklerne). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af bruse/bade-processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af bruse/bade-processen. Kommentar: Hvis personen bader i sengen nogle dage og i bruser eller badekar andre dage, bør man score det, som personen gør oftest, hvor der er mest behov for assistance. Der er 10 kropsdele, som er inkluderet i denne aktivitet. Hver del tæller 10 % af totalen. 1. venstre arm 2. brystkassen 3. højre arm 4. maven 5. venstre lår 6. højre lår 7. venstre underben inklusiv fod 8. højre underben inklusiv fod 9. forreste nederste region 10. bageste nederste region inklusive ballerne Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

15 BRUSEBAD/BAD BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at bade (vaske, skylle og tørre) kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen); må foregå enten i badekar, brusebad eller ved sengeleje. På niveau 7 udfører personen at bade (vaske, skylle, tørre) kroppen med undtagelsen af ryggen. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at vaske, skylle og tørre sin krop? tilpasset hjælpemiddel (langskaftet svamp eller badehandske) eller bruger personen mere end rimelig tid til at bade, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn såsom regulering af vandtemperaturen, når personen bader? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af indsatsen ved badet? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremsætning af toiletartikler eller til regulering af vandtemperatur? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til badet, såsom at hjælperen holder vaskeklud og håndklæde og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden nogle få gange under badet eller hjælp til at vaske 1 eller 2 områder såsom en ekstremitet eller fødderne eller perineal område? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

16 PÅKLÆDNING - OVERKROP Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af inklusiv at hente tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Må inkludere at personen kan klare at tage bh af og på, tøj som skal trækkes over hovedet, tøj som åbnes foran samt klare lynlås, knapper og tryklås. Tage evt. protese og skinner af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpassede fæsteanordninger så som Velcro, har behov for protese eller skinne eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese eller skinner, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen tager forskellige typer tøj på i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at fuldføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

17 PÅKLÆDNING OVERKROP BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. NB: Dette item kan inkludere vurdering af en til flere aktiviteter afhængig af, om personen vælger at bruge et stykke tøj (fx sweatshirt) eller flere stykker tøj (BH, bluse og trøje). Niveau 7: Personen klæder sig af og på inklusiv at hente tøjet fra hans/hendes skuffer og garderobeskabe, klarer BH, tøj som trækkes over hovedet samt at tage skinner eller proteser på, hvis dette er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. Start Har personen behov for hjælp ved af- og påklædning over taljen? et hjælpemiddel til påklædning af overkroppen (fx Velcro eller gribetang) eller bruger personen mere end rimelig tid eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning over taljen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til at finde tøjet frem, eller har personen brug for hjælp ved påsætning af skinner eller proteser? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning over taljen, såsom at hjælperen holder tøjet og udfører grundlæggende alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp såsom at initiere af- og påklædning over taljen eller assistance med knapper, lynlåse eller tryklåse? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

18 PÅKLÆDNING - UNDERKROP Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter, samt på- / aftagning af evt. protese eller skinner. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af samt henter tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Inkluderer at klare underbenklæder, bukser, kjole, bælte, strømper, sko, lynlåse, knapper og tryklåse samt at tage evt. protese/skinne (som ikke bruges som hjælpeanordning til påklædning af underkroppen) af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpasset fæsteanordninger så som Velcro eller han/hun bruger protese/skinne som hjælpeanordning til af- og påklædning eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese/skinne, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen bruger forskellige typer tøj i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at udføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

19 PÅKLÆDNING UNDERKROP - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter samt evt. på-/aftagning af protese eller skinne. NB: Denne vurdering inkluderer af- og påtagning af flere stykker tøj. På niveau 7 udfører personen af- og påklædning inklusive at hente klæderne fra skuffer og skabe; klarer underbukser, bukser eller nederdel, strømper, sko; af- og påtagning af eventuel protese eller skinner. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til af- og påklædning fra taljen og nedefter? tilpasset påklædningshjælpemiddel (fx gribtang), eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med af- og påklædning af underkroppen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning af underkroppen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremlægning af tøjet og hjælpemidler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning af underkroppen, så som at hjælperen fx holder tøjet og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at initiere afog påklædning af underkroppen eller kun assistance med knapper, lynlåse eller trykknapper? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

20 NEDRE TOILETTE Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klarer selv nedre hygiejne efter udskillelse, placerer selv om nødvendigt bind/tampon, justerer klæderne før og efter brug af toilet eller bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel (inkl. protese eller skinne), eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af tilpassede hjælpemidler eller åbning af indpakninger). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af nedre toiletteprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af nedre toiletteprocessen. Kommentar: Hvis personen har behov for hjælp til at placere hygiejneprodukter (bind, tamponer) (sædvanligvis 3-5 dage om måneden), er assistanceniveauet 5 - supervision eller tilrettelæggelse. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

21 NEDRE TOILETTE - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Hvis assistanceniveauet er forskelligt mellem blære og tarmbevægelse, noteres den laveste score. På niveau 7 udfører personen at tørre sig efter tømning af blære og tarm; justerer klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at justere klæderne før og efter toiletbesøg og til at tørre sig? tilpasset hjælpemiddel til toiletbesøg, eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved nedre toilette? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af nedre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af toilet udstyr? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til nedre toilette, såsom at hjælperen justerer alle klæderne før og efter toiletbesøg samt efter udførelsen af tørring? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balancen, imens han/hun tørrer sig eller justerer klæderne? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

22 BLÆREKONTROL 1 DEL; NIVEAU Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, rengør, steriliserer og sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig våd ofte eller næsten daglig, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

23 BLÆREKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig og det er den laveste score, der noteres. Start Har personen behov for hjælp til blærekontrol? tilpasset hjælpemiddel til blærekontrol (kateter, kolbe, bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde blærekontrollen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af blærekontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til blærekontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til blærekontrol, hvor hjælperen grundlæggende håndterer alt vedr. hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lidt hjælp til at placerer hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i blærekontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

24 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end daglig. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for nogle personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler dette item om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

25 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blære-tømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen blære-uheld? Kun del 1. scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde med til at nedsætte vådhed? Har personen uheld én gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

26 TARMKONTROL 1. DEL - NIVEAU Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller regelmæssigt lavement, eller brug af andre former for medicin for at opnå tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten daglig afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpenivieau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

27 TARMKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømningen samt håndtering af remedier til tarmkontrol, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet tarmkontrol og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen behov for hjælp til tarmkontrol? tilpasset hjælpemiddel til tarmkontrol (kolostomi eller bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde tarmkontrol? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af tarmkontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til tarmkontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til tarmkontrol, hvor hjælperen håndterer hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at placere hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i tarmkontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

28 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, bækkenstol, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller lavement regelmæssigt, eller brug af andre former for medicin for at opretholde tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler, 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

29 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning samt håndtering af remedier til tarmtømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 personen har fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmen og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Scorer del 1 og 2 hver for sig og noterer den laveste score. Start Har personen tarmuheld? Kun 1. del scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde til med at nedsætte antal af uheld? Har personen uheld en gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

30 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol eller at rejse sig op i stående stilling, hvis gang er den sædvanlige måde at bevæge sig omkring på. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig til stående stilling fra sædvanlig stol; forflytter sig fra seng til stol og vice versa og udfører dette uden sikkerhedsrisiko. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til seng eller stol, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden brug af hjælpemiddel). Udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag, specielt sæde eller stol, korset eller stokke eller bruger mere end rimelig tid til forflytning, eller der må tages sikkerhedshensyn. I denne henseende er en protese eller skinne at betragte som et hjælpemiddel, hvis den bruges ved forflytningen. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx at sætte glidebræt på plads, flytte fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Kommentar: Ved bedømmelse af forflytning mellem seng/stol regner man med, at personen begynder og slutter i rygliggende stilling. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

31 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol, eller at rejse sig op til stående, hvis gang er den sædvanlige måde af mobilitet. Niveau 7 - Hvis personen er gående: går hen til, sætter sig på og rejser sig fra sædvanlig stol; forflytte sig fra seng til stol. Udføres selvstændigt og sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: kører hen til seng eller stol, låser bremserne, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytte over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden hjælpemiddel). Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at komme ind eller ud af sengen, stolen eller kørestolen? tilpasset forflytningshjælpemiddel til seng, stol eller kørestol (glidebræt, håndtag, lift, korset), eller bruger han/hun mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved forflytninger? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af forflytninger til og fra seng, stol eller kørestol? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til placering af forflytnings hjælpemidler, eller hjælp til at bremse og/eller slå fodstøtterne op? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol, så hjælperen udfører det meste af forflytningen selv? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balance eller let støtte ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

32 FORFLYTNINGER - TOILET Omfatter at komme på og af toilettet. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig fra et standardtoilet. Personen udfører dette sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til toilettet, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag eller specielt sæde, eller personen bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. I dette tilfælde betragtes en protese eller skinne som hjælpemiddel, hvis det bruges ved forflytning. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx placering af glidebræt, fjernelse af fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle MODIFICERET BARTHEL INDEX Scoringsnøgle Personlig hygiejne. 1. Patienten er ikke i stand til at deltage aktivt i den personlige hygiejne og er afhængig af hjælp i alle henseender. 1 Patienten er fuldstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 0 Indholdsfortegnelse 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 2. Støttepunkter til måling af funktionsniveau... 3 1 Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Pediatric Evaluation of Disability Inventory PEDI Oplysninger om barnet Navn: CPR.nr : Diagnose: Udarbejdet af Stephen M. Haley, Ph.D. PT., Wendy J. Coster, Ph.

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

STABILISERENDE RYGOPERATION

STABILISERENDE RYGOPERATION STABILISERENDE RYGOPERATION Du er blevet tilbudt en operation i din ryg og har i den forbindelse sikkert en del spørgsmål, som vi vil prøve at besvare i denne folder. I de første 3 måneder er der en række

Læs mere

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008 1 VEJLEDNING i brug af DRS Disability Rating Scale Hvidovre Hospital oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R)

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) CanChild Centre for Childhood Disability Research Helene Elsass Center udvikling og forskning Institute for Applied Health Sciences, Virtuel webtræning for børn og voksne med McMaster University, 1400

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Bariatriske patienter

Bariatriske patienter Bariatriske patienter mod 06 Liko Ultra sejl, model 06 Med en vægtkapacitet på 500 kg, er Ultra sejlet designet til de tungeste bariatriske brugere. Ultra sejlet fås i forskellige størrelser og bruges

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 Til patienter, som skal have foretaget amputation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Efter operationen... 4 Smertebehandling...

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Patientoplysninger påsæt label Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Dato for undersøgelse og vurdering:_ Vurderet af navn/titel: Afficerede

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

STOMI INFO. Beskyt din hud

STOMI INFO. Beskyt din hud STOMI INFO Beskyt din hud 1 Irriteret eller beskadiget hud? Det er ikke noget, du er nødt til at affinde dig med! Huden omkring stomien kræver opmærksomhed og omsorg fra dig, for at undgå rød og irriteret

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Patientinformation Vejledning i badning af nyfødte Revideret den 10.02.2010 Århus Universitetshospital Skejby Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Det nyfødte barn kan bades 1-3 gange i ugen. Det er vigtigt,

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE Navn: Fødselsdag: Udfyldt den: Udarbejdet af ÆLDRERÅDET LEMVIG KOMMUNE 1 Baggrund for plejetestamentet Ældrerådet i Lemvig Kommune har ønsket at støtte

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere