Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag."

Transkript

1 Vejledning i brug af FIM Functional Independence Measure Version 5.1 Oversat til dansk fra UDSMR SM (Adult FIM) Version 5.1 Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag. Lena Bjørn Regionshospitalet Hammel Neurocenter This translation of the FIM 5.1 version from the English language has not been authenticated by UDSMR. We cannot attest that this translation is correct in all detail. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

2 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

3 Functional Independence Measure F I M TM Grundlæggende Principper for Anvendelse af FIM TM Funktionel Selvstændighedsgrad FIM TM inkluderer kun et minimum antal af færdighedsområder. Det er ikke hensigten, at FIM TM skal indeholde alle de færdigheder, som kan måles, eller som behøver at blive målt i klinisk øjemed. FIM er snarere et måleinstrument til at anskueliggøre graden af disabiliteten. FIM TM kan udarbejdes forholdsvis hurtigt og derfor anvendes til at indsamle data om større patientgrupper. Graden af nedsat formåen ændres under rehabiliteringsforløbet. FIM TM data viser disse ændringer og kan bruges til at analysere effekten af rehabiliteringen. FIM TM indeholder en 7 graders skala, der angiver gradueringer fra afhængighed til selvstændighed i udførelsen af daglige færdigheder. FIM TM skalaen er en klassificering af personer igennem deres evne til at udføre en aktivitet selvstændigt kontra deres behov for hjælp/assistance fra en anden person eller et hjælpemiddel. Ved behov for hjælp viser skalaen mængden af nødvendige hjælp. Plejetyngden kan tolkes som den tid/energi, der skal anvendes af en anden person for at tilgodese de behov, den handikappede person har for at opnå og opretholde en vis livskvalitet. FIM TM er et måleredskab for nedsat formåen, ikke for nedsatte funktioner. Hensigten med FIM TM er at måle, hvad personen faktisk gør, uanset hans/hendes diagnose eller funktionsnedsættelse, og ikke hvad han/hun burde gøre, eller måske kunne gøre, hvis omstændighederne var anderledes. En deprimeret person kunne eksempelvis gøre mange ting, som han/hun ikke gør. Ikke desto mindre bør personen bedømmes ud fra hvad han/hun faktisk gør. Bemærk, at der ikke er mulighed for at angive en færdighed som ikke muligt. Alle færdighederne i FIM TM skal udfyldes. FIM TM er opbygget således, at den kan bruges af flere faggrupper. I visse situationer kan det være svært for én faggruppe at vurdere samtlige færdigheder. Det kan f.eks. være situationer, hvor det vurderes, at logopæden er bedst til at vurdere kommunikation, sygeplejersken mest kyndig til at vurdere tarm- og blærefunktion, fysioterapeuten mest kompetent til at vurdere forflytninger og ergoterapeuten til at bedømme daglige færdigheder og social kognition. FIM TM scoringerne kan i sådanne tilfælde fordeles imellem faggrupperne. Det er vigtigt at læse definitionerne på de forskellige færdigheder nøje igennem, inden man begynder at anvende FIM TM, og at man husker på, hvad hver færdighed indebærer. Vurder personen i forhold til den enkelte færdighed. Når man f.eks. vurderer personen i forhold til blære- og tarmfunktion, skal der ikke tages hensyn til, om han eller hun kan komme til og fra toilettet. Denne information er indeholdt under Gang/kørestol og Forflytninger - Toilet. Ligeledes hører færdigheden at komme til håndvasken ikke med under punktet Øvre toilette. For at score på et givet niveau, bør personen fuldføre enten alle funktioner i definitionen eller en enkelt af flere funktioner. Der, hvor alle funktioner skal udføres, står der og imellem funktionerne. Der, hvor kun Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

4 en enkelt funktion skal udføres, står der eller. F.eks. inkluderer Øvre toilette: Mundpleje, rede hår, vask af hænder, vask af ansigt, og enten barbering eller at lægge make-up. Kommunikation inkluderer klar forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. I alle definitioner er det underforstået (og skrevet i mange af dem), at personen bør kunne udføre færdighederne med en rimelig grad af sikkerhed. Med henblik på niveau 6 bør overvejelserne være, om personen risikerer at blive skadet under udførelse af opgaven. Bedømmelsen bør tage hensyn til, at der må findes en balance mellem risikoen, der opstår, når en person deltager i visse aktiviteter, og en tilsvarende risiko om end af en anden art når personen ikke deltager i dem. FIM TM kan supplere de øvrige informationer i rehabiliteringsstedets egen database, som kan indeholde vurdering af evnen til at kunne bo alene, tage medicin, benytte offentlige transportmidler, skrive, benytte telefon, færdes udendørs, samt give anvisning på plejebehov og vurdering af nedsatte funktioner såsom blindhed, døvhed og præmorbid status. Mange behandlere, som deltog under forsøgsfaserne, ønskede at supplere med sådanne punkter, hvilket dog ikke ville være i overensstemmelse med FIM TM s formål. Vi opfordrer de enkelte behandlere eller centre til at medtage supplerende punkter til eget brug, hvor dette er formålstjenligt. FIM TM må ikke ændres. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

5 PROCEDURER TIL AT FIM TM Vurderingen af de 18 områder, som indgår i FIM TM, har 7 som højeste point, mens det laveste point på hvert område er 1. Total point-sum kan variere fra 18 til Indlæggelsesdata bør samles indenfor de første 72 timer efter indlæggelse. 2. Udskrivelsesdata bør samles indenfor de sidste 72 timer før udskrivelse. 3. Kontroldata bør samles fra dage efter udskrivelse. 4. Noter den score, som bedst beskriver personens funktionsniveau på hvert enkelt FIM TM område på scoringsskemaet. 5. FIM TM -scoren bør afspejle, hvad personen sædvanligvis gør, ikke hvad han/hun burde kunne gøre eller før har kunnet præstere. Notér den aktuelle præstation. 6. Hvis der er givet højere FIM TM -point under træning end i den tid, hvor personen er iagttaget på plejeafdelingen eller på værelset, skal den laveste scoring registreres. Den almindelige årsag hertil kan være, at personen ikke har mestret færdigheden, er for træt eller ikke er motiveret i tilstrækkelig grad til at udføre aktiviteten uden for træningssituationen. Det laveste point registreres, fordi det angiver, hvad personen faktisk gør. Det kan være nødvendigt at analysere spørgsmålet om, hvad der er sædvanligt i en diskussion teammedlemmerne imellem. 7. Tilrettelæggelse er altid scoret på niveau 5 for alle områder. 8. Hvis personen kan risikere at komme til skade, når man tester, angives scoreniveau 1 - totalassistance. 9. Hvis personen ikke kan udføre aktiviteten, angives scoreniveau 1 - totalassistance. F.eks. scorer personer, som har behov for et sengebad, 1 for forflytninger fra bad eller brusebad. 10. Når det er nødvendigt med 2 hjælpere, for at personen kan udføre de for et område beskrevne aktiviteter, registres niveau 1 - total assistance. 11. Ingen FIM TM -områder må være tomme. 12. Der må aldrig skrives "ikke aktuelt" for FIM TM -områder. 13. For områder "gang/kørestol", "forståelse" og "udtryksevne", noteres den mest brugte måde i den lille kasse. Der skal aldrig skrives tal i de små kasser. 14. Mobiliteten skal scores ens - enten gang eller kørestol - ved indlæggelse og udskrivelse. Hvis personen ændrer sig fra kørestol til gang under rehabiliteringen, er der behov for at ændre scoringen ved indlæggelsen til at inkludere gang, normalt ved score FIM TM -scoringen bør være baseret på den bedst mulige information: Direkte observation af personens aktuelle indsats, men ud over det, er det tilladt at indhente information fra personen, andre personalemedlemmer, familie og venner. Personens journal kan også være en gyldig informationskilde, fx omkring blære- og tarmkontrol og vedrørende personens opførsel. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

6 16. Det er meget vigtigt, at notere personens indsats i løbet af de første timer efter indlæggelse, men længere perioder kan være nødvendig for nogle områder, fx blærekontrol og tarmkontrol. 17. Hvis personen har behov for supervision, er han eller hun ikke selvstændig. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

7 BESKRIVELSE AF FUNKTIONSGRAD OG POINTSCORING SELVSTÆNDIGHED Færdigheden kræver ingen hjælp fra anden person (INGEN ). 7 Fuldstændig selvhjulpen - Alle funktioner, som indgår i færdigheden, udføres som regel sikkert uden modifikation, hjælpemidler eller andre former for hjælpeforanstaltninger og med et rimeligt tidsforbrug. 6 Delvist selvhjulpen - Færdigheden kan udøves, hvis ét eller flere af følgende krav opfyldes: Hjælpeforanstaltninger, brug af mere end rimelig tid, specielle sikkerhedshensyn. AFHÆNGIGHED For at færdigheden kan udføres, kræves enten supervision eller fysisk hjælp fra anden person. Udføres ellers ikke (KRÆVER ). Delvis afhængig Personen klarer selv halvdelen (50 %) eller mere af færdigheden. Graden af hjælp, som kræves, er: 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen behøver ingen anden hjælp end at få et hint, stikord eller overtalelse uden fysisk kontakt, eller at hjælperen stiller nødvendige ting frem eller sætter skinner på. 4 Minimal kontakthjælp - Personen behøver ikke anden hjælp end lidt støtte, og klarer selv 75 % eller mere af færdigheden. 3 Moderat hjælp - Personen kræver mere hjælp end lidt støtte (50 %) eller mere (men mindre end 75 %) af færdigheden. Total afhængig Personen klarer selv mindre end halvdelen (50 %) af færdigheden. Omfattende eller total assistance kræves, ellers bliver færdigheden ikke udført. Graden af hjælp, som kræves, er: 2 Omfattende hjælp - Personen klarer selv mindre end 50 %, men minimum 25 % af færdigheden. 1 Total hjælp - Personen klarer selv mindre end 25 % af færdigheden. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

8 Denne side er bevidst tom Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

9 VEJLEDNING VED BRUG AF FIM TM BESLUTNINGSDIAGRAMMER Mange klinikere har fundet, at beslutningsdiagrammer er til stor hjælp til at finde frem til den rigtige FIM TM -score, når man observerer personens aktivitet. Hvert enkelt område har sit eget beslutningsdiagram, som er vist nedenfor. Ved brug af FIM TM beslutningsdiagram: Start i det øverste venstre hjørne. Besvar spørgsmålene og følg pilene til den korrekte score. Du kan se, at udførelse af aktiviteter samt scorer over den stiplede linie indicerer, at der ikke er behov for en hjælper, og at udførelse og scorer under den stiplede linie indicerer, at der er behov for en hjælper. GENEREL BESKRIVELSE AF FIM R, NIVEAUER OG SCORINGER Start Har personen behov for hjælp? mere end rimelig tid eller hjælpemiddel, eller er der et sikkerhedsproblem? 7 6 INGEN MODIFICERET Klarer personen selv halvdelen eller mere? Behøver personen kun fremsætning, eller overvågning, støtte, overtalelse uden fysisk kontakt af hjælperen? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE. total assistance? Har personen kun behov for hjælp eller støtte indimellem eller brug for hjælp til en del af aktiviteten? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

10 SPISNING Omfatter at føre mad til munden under anvendelse af hensigtsmæssige redskaber, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet sædvanligvis på et bord eller en bakke. Dette udføres uden sikkerhedshensyn. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen spiser af en tallerken, idet madens konsistens ikke udgør nogen hindring, og drikker fra en kop eller et glas, som stilles frem på normal vis på et bord eller en bakke. Personen kan åbne beholdere, smøre brød, skære kød og hælde væske op, og kan benytte en almindelig ske eller gaffel til at føre maden til munden. Maden tygges og synkes. Og det gøres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel eller anden form for hjælpeforanstaltning som fx sugerør, tallerkenkant eller specialbestik. Personen bruger mere end rimelig tid til at spise eller behøver ændret madkonsistens eller hensigtsmæssigt sammensat mad; eller at der må tages sikkerhedshensyn. Hvis personen delvis spiser på andre måder som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, klarer han/hun tilførslen selv. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx et hint, stikord eller overtalelse. Eller personen har behov for tilrettelæggelse fx påsætning af skinner, eller at en anden person må hjælpe med at åbne kartoner, skære kød, smøre brød eller at hælde op. 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af spiseprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af spiseprocessen, eller personen spiser eller drikker ikke udelukkende gennem munden, men er delvist afhængig af andre måder for næringsindtagelse som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, og klarer ikke selv tilførslen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

11 SPISNING - BESLUTNINGSDIAGRAM Spisning inkluderer brug af hensigtsmæssige redskaber til at føre mad til munden, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet på sædvanlig vis på et bord eller en bakke. På niveau 7 kan personen spise fra en tallerken, og klare alle madkonsistenser, og personen drikker af en kop eller et glas, som stilles frem på et bord eller en bakke på sædvanlig vis. Personen benytter almindelige redskaber til at føre maden til munden med. Maden tygges og synkes. Aktiviteten klares selvstændigt og uden sikkerhedsrisiko. Start INGEN Har personen behov for hjælp ved måltider? hjælp/hjælpemidler til at spise, eller tager han/hun mere end rimelig tid til at spise, eller er der en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med spisesituationen, eller har han/hun behov for ændret konsistens af maden, eller tilfører han/hun maden via parenteral eller gastrostomitilførsel selvstændigt? 7 6 MODIFICERET Udfører personen halvdelen eller mere af spiseprocessen selv? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, åbne kartoner, skære maden, hælde op, eller smøre brød? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance såsom hjælperen holder redskabet og fører al mad og drikkelse til munden eller er afhængig af hjælp til parenteral mad tilførsel? Har personen kun behov for hjælp til at sætte redskaber i hånden eller lejlighedsvis til at hintbe maden på gaflen eller skeen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

12 ØVRE TOILETTE Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede eller børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up, inkluderer øvre toilette kun de første 4 dele, og disse skal udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen børster tænder eller protese, reder eller børster sit hår, vasker sine hænder, vasker sit ansigt, barberer sig eller lægger makeup incl. alle forberedelser. Det udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har brug for tilpasset hjælpemiddel, fx en kam på skaft, skinner eller manchet, eller personen bruger mere end rimelig tid eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af skinner, fremsætning af specielle toiletartikler, forberedelse så som at komme tandpasta på tandbørsten eller at åbne sminkeetui). 4 Minimal kontakthjælp - Personen udfører 75 % eller mere af øvre toilette processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af øvre toilette processen. Kommentar: Når man scorer personerne, skal man kun score de aktiviteter, som er oplistet i definitionen. Hvis personen er skaldet eller vælger ikke at barbere sig eller tage makeup på, skal de aktiviteter ikke scores. Øvre toilette bør ikke inkludere, at personen kan bruge tandtråd o.l., vaske sit hår, tage deodorant på eller barbere ben. Vaske ansigt og vask af hænder inkluderer at skylle dem og tørre dem. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

13 ØVRE TOILETTES BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede og børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up på. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up på, inkluderer øvre toilette kun de første 4 opgaver. På niveau 7 personen børster selv tænder eller protese, reder og børster sit hår, vasker hænderne, vasker ansigtet og barberer sig eller lægger make-up på, inklusive alle forberedelser. Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at børste tænder, rede og børste sit hår, vaske hænder, vaske ansigtet samt enten barbere sig eller lægge make-up på? Har personen kun behov for tilpasset hjælpemiddel (kam på skaft, skinne eller manchet) eller behov for at bruge mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af øvre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, eller hjælp til fremsætning af toiletartikler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til øvre toilette, såsom at hjælperen holder toiletartiklerne og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt del af øvre toilette processen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

14 BRUSEBAD/BAD Brusebad/bad omfatter bad, skylning og tørring af kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen). Bad kan enten være i et badekar, brusebad eller ved sengeleje. Det foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen bader (vasker, skyller og tørrer) kroppen. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielle hjælpeforanstaltninger (inklusiv protese eller skinner) til at bade eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx fremsætning af specielt badehjælpemiddel) og forberedelse (som fx at ordne badevandet eller toiletartiklerne). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af bruse/bade-processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af bruse/bade-processen. Kommentar: Hvis personen bader i sengen nogle dage og i bruser eller badekar andre dage, bør man score det, som personen gør oftest, hvor der er mest behov for assistance. Der er 10 kropsdele, som er inkluderet i denne aktivitet. Hver del tæller 10 % af totalen. 1. venstre arm 2. brystkassen 3. højre arm 4. maven 5. venstre lår 6. højre lår 7. venstre underben inklusiv fod 8. højre underben inklusiv fod 9. forreste nederste region 10. bageste nederste region inklusive ballerne Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

15 BRUSEBAD/BAD BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at bade (vaske, skylle og tørre) kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen); må foregå enten i badekar, brusebad eller ved sengeleje. På niveau 7 udfører personen at bade (vaske, skylle, tørre) kroppen med undtagelsen af ryggen. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at vaske, skylle og tørre sin krop? tilpasset hjælpemiddel (langskaftet svamp eller badehandske) eller bruger personen mere end rimelig tid til at bade, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn såsom regulering af vandtemperaturen, når personen bader? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af indsatsen ved badet? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremsætning af toiletartikler eller til regulering af vandtemperatur? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til badet, såsom at hjælperen holder vaskeklud og håndklæde og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden nogle få gange under badet eller hjælp til at vaske 1 eller 2 områder såsom en ekstremitet eller fødderne eller perineal område? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

16 PÅKLÆDNING - OVERKROP Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af inklusiv at hente tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Må inkludere at personen kan klare at tage bh af og på, tøj som skal trækkes over hovedet, tøj som åbnes foran samt klare lynlås, knapper og tryklås. Tage evt. protese og skinner af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpassede fæsteanordninger så som Velcro, har behov for protese eller skinne eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese eller skinner, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen tager forskellige typer tøj på i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at fuldføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

17 PÅKLÆDNING OVERKROP BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. NB: Dette item kan inkludere vurdering af en til flere aktiviteter afhængig af, om personen vælger at bruge et stykke tøj (fx sweatshirt) eller flere stykker tøj (BH, bluse og trøje). Niveau 7: Personen klæder sig af og på inklusiv at hente tøjet fra hans/hendes skuffer og garderobeskabe, klarer BH, tøj som trækkes over hovedet samt at tage skinner eller proteser på, hvis dette er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. Start Har personen behov for hjælp ved af- og påklædning over taljen? et hjælpemiddel til påklædning af overkroppen (fx Velcro eller gribetang) eller bruger personen mere end rimelig tid eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning over taljen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til at finde tøjet frem, eller har personen brug for hjælp ved påsætning af skinner eller proteser? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning over taljen, såsom at hjælperen holder tøjet og udfører grundlæggende alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp såsom at initiere af- og påklædning over taljen eller assistance med knapper, lynlåse eller tryklåse? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

18 PÅKLÆDNING - UNDERKROP Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter, samt på- / aftagning af evt. protese eller skinner. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af samt henter tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Inkluderer at klare underbenklæder, bukser, kjole, bælte, strømper, sko, lynlåse, knapper og tryklåse samt at tage evt. protese/skinne (som ikke bruges som hjælpeanordning til påklædning af underkroppen) af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpasset fæsteanordninger så som Velcro eller han/hun bruger protese/skinne som hjælpeanordning til af- og påklædning eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese/skinne, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen bruger forskellige typer tøj i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at udføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

19 PÅKLÆDNING UNDERKROP - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter samt evt. på-/aftagning af protese eller skinne. NB: Denne vurdering inkluderer af- og påtagning af flere stykker tøj. På niveau 7 udfører personen af- og påklædning inklusive at hente klæderne fra skuffer og skabe; klarer underbukser, bukser eller nederdel, strømper, sko; af- og påtagning af eventuel protese eller skinner. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til af- og påklædning fra taljen og nedefter? tilpasset påklædningshjælpemiddel (fx gribtang), eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med af- og påklædning af underkroppen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning af underkroppen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremlægning af tøjet og hjælpemidler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning af underkroppen, så som at hjælperen fx holder tøjet og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at initiere afog påklædning af underkroppen eller kun assistance med knapper, lynlåse eller trykknapper? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

20 NEDRE TOILETTE Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klarer selv nedre hygiejne efter udskillelse, placerer selv om nødvendigt bind/tampon, justerer klæderne før og efter brug af toilet eller bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel (inkl. protese eller skinne), eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af tilpassede hjælpemidler eller åbning af indpakninger). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af nedre toiletteprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af nedre toiletteprocessen. Kommentar: Hvis personen har behov for hjælp til at placere hygiejneprodukter (bind, tamponer) (sædvanligvis 3-5 dage om måneden), er assistanceniveauet 5 - supervision eller tilrettelæggelse. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

21 NEDRE TOILETTE - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Hvis assistanceniveauet er forskelligt mellem blære og tarmbevægelse, noteres den laveste score. På niveau 7 udfører personen at tørre sig efter tømning af blære og tarm; justerer klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at justere klæderne før og efter toiletbesøg og til at tørre sig? tilpasset hjælpemiddel til toiletbesøg, eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved nedre toilette? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af nedre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af toilet udstyr? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til nedre toilette, såsom at hjælperen justerer alle klæderne før og efter toiletbesøg samt efter udførelsen af tørring? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balancen, imens han/hun tørrer sig eller justerer klæderne? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

22 BLÆREKONTROL 1 DEL; NIVEAU Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, rengør, steriliserer og sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig våd ofte eller næsten daglig, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

23 BLÆREKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig og det er den laveste score, der noteres. Start Har personen behov for hjælp til blærekontrol? tilpasset hjælpemiddel til blærekontrol (kateter, kolbe, bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde blærekontrollen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af blærekontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til blærekontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til blærekontrol, hvor hjælperen grundlæggende håndterer alt vedr. hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lidt hjælp til at placerer hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i blærekontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

24 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end daglig. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for nogle personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler dette item om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

25 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blære-tømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen blære-uheld? Kun del 1. scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde med til at nedsætte vådhed? Har personen uheld én gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

26 TARMKONTROL 1. DEL - NIVEAU Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller regelmæssigt lavement, eller brug af andre former for medicin for at opnå tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten daglig afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpenivieau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

27 TARMKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømningen samt håndtering af remedier til tarmkontrol, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet tarmkontrol og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen behov for hjælp til tarmkontrol? tilpasset hjælpemiddel til tarmkontrol (kolostomi eller bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde tarmkontrol? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af tarmkontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til tarmkontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til tarmkontrol, hvor hjælperen håndterer hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at placere hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i tarmkontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

28 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, bækkenstol, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller lavement regelmæssigt, eller brug af andre former for medicin for at opretholde tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler, 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

29 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning samt håndtering af remedier til tarmtømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 personen har fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmen og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Scorer del 1 og 2 hver for sig og noterer den laveste score. Start Har personen tarmuheld? Kun 1. del scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde til med at nedsætte antal af uheld? Har personen uheld en gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

30 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol eller at rejse sig op i stående stilling, hvis gang er den sædvanlige måde at bevæge sig omkring på. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig til stående stilling fra sædvanlig stol; forflytter sig fra seng til stol og vice versa og udfører dette uden sikkerhedsrisiko. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til seng eller stol, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden brug af hjælpemiddel). Udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag, specielt sæde eller stol, korset eller stokke eller bruger mere end rimelig tid til forflytning, eller der må tages sikkerhedshensyn. I denne henseende er en protese eller skinne at betragte som et hjælpemiddel, hvis den bruges ved forflytningen. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx at sætte glidebræt på plads, flytte fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Kommentar: Ved bedømmelse af forflytning mellem seng/stol regner man med, at personen begynder og slutter i rygliggende stilling. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

31 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol, eller at rejse sig op til stående, hvis gang er den sædvanlige måde af mobilitet. Niveau 7 - Hvis personen er gående: går hen til, sætter sig på og rejser sig fra sædvanlig stol; forflytte sig fra seng til stol. Udføres selvstændigt og sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: kører hen til seng eller stol, låser bremserne, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytte over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden hjælpemiddel). Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at komme ind eller ud af sengen, stolen eller kørestolen? tilpasset forflytningshjælpemiddel til seng, stol eller kørestol (glidebræt, håndtag, lift, korset), eller bruger han/hun mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved forflytninger? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af forflytninger til og fra seng, stol eller kørestol? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til placering af forflytnings hjælpemidler, eller hjælp til at bremse og/eller slå fodstøtterne op? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol, så hjælperen udfører det meste af forflytningen selv? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balance eller let støtte ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

32 FORFLYTNINGER - TOILET Omfatter at komme på og af toilettet. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig fra et standardtoilet. Personen udfører dette sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til toilettet, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag eller specielt sæde, eller personen bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. I dette tilfælde betragtes en protese eller skinne som hjælpemiddel, hvis det bruges ved forflytning. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx placering af glidebræt, fjernelse af fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

Vejledning. FIM Instrument 5.2

Vejledning. FIM Instrument 5.2 Vejledning i brug af FIM Instrument 5.2 Version 5.2 Oversat til dansk fra UDSMR SM (Adult FIM) Version 5.2 Dette er en dansk oversættelse af seneste udgave af FIM. Dener foretaget af Gitte Rasmussen, ergoterapeut

Læs mere

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle MODIFICERET BARTHEL INDEX Scoringsnøgle Personlig hygiejne. 1. Patienten er ikke i stand til at deltage aktivt i den personlige hygiejne og er afhængig af hjælp i alle henseender. 1 Patienten er fuldstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 0 Indholdsfortegnelse 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 2. Støttepunkter til måling af funktionsniveau... 3 1 Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af borgernes funktionsniveau er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af borgernes funktionsniveau er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder,

Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Doknr. 24265-14 Funktionsvurdering. Funktionsevnevurderingen går kort fortalt ud på at vurdere borgerens funktionsevne inden for udvalgte områder, Sagsbehandler/visitationen udfylder relevante funktionsområder

Læs mere

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SPISEINFORMATION Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SIDDESTILLING Sidde på briks med terapeut eller packs bagved og højdeindstilleligt bord foran Sidde i kørestol, hvor den er kippet langt frem og fødderne

Læs mere

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Pediatric Evaluation of Disability Inventory PEDI Oplysninger om barnet Navn: CPR.nr : Diagnose: Udarbejdet af Stephen M. Haley, Ph.D. PT., Wendy J. Coster, Ph.

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Rehabiliteringsplads Formålet med et ophold på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center er, at du genvinder størst mulig grad af fysisk, psykisk, social og kognitiv

Læs mere

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS Navn: Alder: Køn: Patient Cpr nr: Tidspunkt: Før brud 5 dage efter opr. 4 mdr.efter opr. Hvor megen skal du have til følgende aktiviteter: BADL (44%) Badning Påklædning

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter.

FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter. FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter. Basisoplysninger: Pt. navn:... adr.... cpr. nr.: afd. stue.. hjemme dato dato for apopleksiens opståen: symptomer: højresidig

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer Sidst redigeret 1310100 Grå felter: Kort tjekliste Hvide felter: Omfattende tjekliste Data Eks. Køn, alder, højde,

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

OTIPM implementeret via behandlingskort

OTIPM implementeret via behandlingskort OTIPM implementeret via behandlingskort Cecilie von Bülow Ergoterapeut Frederiksberg Hospital Omgivelser fysiske omgivelser (bolig, hjælpemidler, etc.) Bolig: x Lejlighed st. etage (Ja/nej) elevator Adgangsforhold:

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led

Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led Din hofte er gået af led. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer dine daglige aktiviteter. Du må forvente, at du ikke

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået sat en kunstig hofte ind. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået et kunstigt hofteled. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier - Ordforklaring 030 ORDFORKLARING Armlæn Beklædning Bækkenets neutralstilling På kørestolen kan bruges til at aflaste op til 10 % af kroppens vægt. Skal understøtte armene, når disse ikke bruges, og må

Læs mere

Information til patienter med stabilt brud i ryggen.

Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til: Ergoterapien tlf. 96 17 61 35 Fysioterapien tlf. 96 17 61 45 Efter et stabilt brud på rygsøjlen, tilpasser bandagisten

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået et halvt kunstigt hofteled. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest

Læs mere

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder.

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder. Patient information CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder Operationsarm: 1. Højre 2. Venstre Sygdommen sad i: 1. Knogle 2. Bløddels

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT ACCESS spørgeskema dag 0 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer (uden bindestreg): Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Brehms Spilerdug Tlf.:

Brehms Spilerdug Tlf.: Bleskiftet Bleskiftet er meget forskelligt afhængigt af: Personens funktionsniveau. Hvor tungt er det at vende personen? Skal en person fra kørestol til seng? Er der afføring? Er der 1 eller 2 hjælpere?

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Guide til 17 typiske forflytninger

Guide til 17 typiske forflytninger Guide til 17 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader 4. Højere op i sengen, 1 hjælper 12. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger) 20. Vending fra ryg til

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI FORMÅL Systematisk identifikation af vanskeligheder med at spise hos borgere /patienter > 65 år efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Indsatskatalog. Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald

Indsatskatalog. Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald Indsatskatalog Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald 4. Udgave juni 2012 INDSATSKATALOG Lovgrundlag Indsatskataloget er Århus Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet.

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende:

VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende: VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende: Dato for vurdering: Udfyldt af: 1 Indholdsfortegnelse Side Vejledning... 3 Motoriske funktioner... 5 Intellektuelle funktioner... 6 Følelsesmæssige

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Ryggen: Ryggen består af 24 hvirvler. Der er 7 halshvirvler, 12 brysthvirvler og 5 lændehvirvler, og imellem dem er der discusskiver.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Har du behov for yderligere rådgivning i energibesparende arbejdsmetoder, har du mulighed for at få kontakt til en ergoterapeut i kommunen eller på

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Personlig hjælp og pleje Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset

Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset Vejledning til patienter som skal have anlagt langt testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende:

VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende: VURDERINGSSKEMA til observation af demens vedrørende: Dato for vurdering: Udfyldt af: Indholdsfortegnelse Side Vejledning... 3 Motoriske funktioner... 4 Intellektuelle funktioner... 5 Følelsesmæssige funktioner...

Læs mere

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade.

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Kilde: http://www.alz.org Oversat er Rikke Jensen www.rikkejensen.com Guide til bad med mennesker med demens At hjælpe mennesker med demens til at

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven Faldforebyggelse Hvad kan du selv gøre for at forebygge fald: Hjemmets indretning Undgå løse tæpper og ledninger. Sørg for god plads og gode lysforhold, både nat og dag. Skridsikkert underlag i badeværelse.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2011 # 1

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2011 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Pia Ramsgård Kontaktpersons : social og sundhedsassistentelev Beboers navn: Nr 1 Tilsynskonsulenter: Ulla Sarup og Charlotte Fritz Hansen Sete fællesområder (de fysiske rammer

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1)

The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1) RCS-E The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1) PATIENTOPLYSNINGER Navn: Dato:../../. CPR: Sæt ring om det højeste gældende niveau for hver kategori BEHOV FOR HJÆLP TIL GRUNDLÆGGENDE PLEJE Omfatter

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere