Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag."

Transkript

1 Vejledning i brug af FIM Functional Independence Measure Version 5.1 Oversat til dansk fra UDSMR SM (Adult FIM) Version 5.1 Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag. Lena Bjørn Regionshospitalet Hammel Neurocenter This translation of the FIM 5.1 version from the English language has not been authenticated by UDSMR. We cannot attest that this translation is correct in all detail. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

2 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

3 Functional Independence Measure F I M TM Grundlæggende Principper for Anvendelse af FIM TM Funktionel Selvstændighedsgrad FIM TM inkluderer kun et minimum antal af færdighedsområder. Det er ikke hensigten, at FIM TM skal indeholde alle de færdigheder, som kan måles, eller som behøver at blive målt i klinisk øjemed. FIM er snarere et måleinstrument til at anskueliggøre graden af disabiliteten. FIM TM kan udarbejdes forholdsvis hurtigt og derfor anvendes til at indsamle data om større patientgrupper. Graden af nedsat formåen ændres under rehabiliteringsforløbet. FIM TM data viser disse ændringer og kan bruges til at analysere effekten af rehabiliteringen. FIM TM indeholder en 7 graders skala, der angiver gradueringer fra afhængighed til selvstændighed i udførelsen af daglige færdigheder. FIM TM skalaen er en klassificering af personer igennem deres evne til at udføre en aktivitet selvstændigt kontra deres behov for hjælp/assistance fra en anden person eller et hjælpemiddel. Ved behov for hjælp viser skalaen mængden af nødvendige hjælp. Plejetyngden kan tolkes som den tid/energi, der skal anvendes af en anden person for at tilgodese de behov, den handikappede person har for at opnå og opretholde en vis livskvalitet. FIM TM er et måleredskab for nedsat formåen, ikke for nedsatte funktioner. Hensigten med FIM TM er at måle, hvad personen faktisk gør, uanset hans/hendes diagnose eller funktionsnedsættelse, og ikke hvad han/hun burde gøre, eller måske kunne gøre, hvis omstændighederne var anderledes. En deprimeret person kunne eksempelvis gøre mange ting, som han/hun ikke gør. Ikke desto mindre bør personen bedømmes ud fra hvad han/hun faktisk gør. Bemærk, at der ikke er mulighed for at angive en færdighed som ikke muligt. Alle færdighederne i FIM TM skal udfyldes. FIM TM er opbygget således, at den kan bruges af flere faggrupper. I visse situationer kan det være svært for én faggruppe at vurdere samtlige færdigheder. Det kan f.eks. være situationer, hvor det vurderes, at logopæden er bedst til at vurdere kommunikation, sygeplejersken mest kyndig til at vurdere tarm- og blærefunktion, fysioterapeuten mest kompetent til at vurdere forflytninger og ergoterapeuten til at bedømme daglige færdigheder og social kognition. FIM TM scoringerne kan i sådanne tilfælde fordeles imellem faggrupperne. Det er vigtigt at læse definitionerne på de forskellige færdigheder nøje igennem, inden man begynder at anvende FIM TM, og at man husker på, hvad hver færdighed indebærer. Vurder personen i forhold til den enkelte færdighed. Når man f.eks. vurderer personen i forhold til blære- og tarmfunktion, skal der ikke tages hensyn til, om han eller hun kan komme til og fra toilettet. Denne information er indeholdt under Gang/kørestol og Forflytninger - Toilet. Ligeledes hører færdigheden at komme til håndvasken ikke med under punktet Øvre toilette. For at score på et givet niveau, bør personen fuldføre enten alle funktioner i definitionen eller en enkelt af flere funktioner. Der, hvor alle funktioner skal udføres, står der og imellem funktionerne. Der, hvor kun Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

4 en enkelt funktion skal udføres, står der eller. F.eks. inkluderer Øvre toilette: Mundpleje, rede hår, vask af hænder, vask af ansigt, og enten barbering eller at lægge make-up. Kommunikation inkluderer klar forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. I alle definitioner er det underforstået (og skrevet i mange af dem), at personen bør kunne udføre færdighederne med en rimelig grad af sikkerhed. Med henblik på niveau 6 bør overvejelserne være, om personen risikerer at blive skadet under udførelse af opgaven. Bedømmelsen bør tage hensyn til, at der må findes en balance mellem risikoen, der opstår, når en person deltager i visse aktiviteter, og en tilsvarende risiko om end af en anden art når personen ikke deltager i dem. FIM TM kan supplere de øvrige informationer i rehabiliteringsstedets egen database, som kan indeholde vurdering af evnen til at kunne bo alene, tage medicin, benytte offentlige transportmidler, skrive, benytte telefon, færdes udendørs, samt give anvisning på plejebehov og vurdering af nedsatte funktioner såsom blindhed, døvhed og præmorbid status. Mange behandlere, som deltog under forsøgsfaserne, ønskede at supplere med sådanne punkter, hvilket dog ikke ville være i overensstemmelse med FIM TM s formål. Vi opfordrer de enkelte behandlere eller centre til at medtage supplerende punkter til eget brug, hvor dette er formålstjenligt. FIM TM må ikke ændres. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

5 PROCEDURER TIL AT FIM TM Vurderingen af de 18 områder, som indgår i FIM TM, har 7 som højeste point, mens det laveste point på hvert område er 1. Total point-sum kan variere fra 18 til Indlæggelsesdata bør samles indenfor de første 72 timer efter indlæggelse. 2. Udskrivelsesdata bør samles indenfor de sidste 72 timer før udskrivelse. 3. Kontroldata bør samles fra dage efter udskrivelse. 4. Noter den score, som bedst beskriver personens funktionsniveau på hvert enkelt FIM TM område på scoringsskemaet. 5. FIM TM -scoren bør afspejle, hvad personen sædvanligvis gør, ikke hvad han/hun burde kunne gøre eller før har kunnet præstere. Notér den aktuelle præstation. 6. Hvis der er givet højere FIM TM -point under træning end i den tid, hvor personen er iagttaget på plejeafdelingen eller på værelset, skal den laveste scoring registreres. Den almindelige årsag hertil kan være, at personen ikke har mestret færdigheden, er for træt eller ikke er motiveret i tilstrækkelig grad til at udføre aktiviteten uden for træningssituationen. Det laveste point registreres, fordi det angiver, hvad personen faktisk gør. Det kan være nødvendigt at analysere spørgsmålet om, hvad der er sædvanligt i en diskussion teammedlemmerne imellem. 7. Tilrettelæggelse er altid scoret på niveau 5 for alle områder. 8. Hvis personen kan risikere at komme til skade, når man tester, angives scoreniveau 1 - totalassistance. 9. Hvis personen ikke kan udføre aktiviteten, angives scoreniveau 1 - totalassistance. F.eks. scorer personer, som har behov for et sengebad, 1 for forflytninger fra bad eller brusebad. 10. Når det er nødvendigt med 2 hjælpere, for at personen kan udføre de for et område beskrevne aktiviteter, registres niveau 1 - total assistance. 11. Ingen FIM TM -områder må være tomme. 12. Der må aldrig skrives "ikke aktuelt" for FIM TM -områder. 13. For områder "gang/kørestol", "forståelse" og "udtryksevne", noteres den mest brugte måde i den lille kasse. Der skal aldrig skrives tal i de små kasser. 14. Mobiliteten skal scores ens - enten gang eller kørestol - ved indlæggelse og udskrivelse. Hvis personen ændrer sig fra kørestol til gang under rehabiliteringen, er der behov for at ændre scoringen ved indlæggelsen til at inkludere gang, normalt ved score FIM TM -scoringen bør være baseret på den bedst mulige information: Direkte observation af personens aktuelle indsats, men ud over det, er det tilladt at indhente information fra personen, andre personalemedlemmer, familie og venner. Personens journal kan også være en gyldig informationskilde, fx omkring blære- og tarmkontrol og vedrørende personens opførsel. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

6 16. Det er meget vigtigt, at notere personens indsats i løbet af de første timer efter indlæggelse, men længere perioder kan være nødvendig for nogle områder, fx blærekontrol og tarmkontrol. 17. Hvis personen har behov for supervision, er han eller hun ikke selvstændig. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

7 BESKRIVELSE AF FUNKTIONSGRAD OG POINTSCORING SELVSTÆNDIGHED Færdigheden kræver ingen hjælp fra anden person (INGEN ). 7 Fuldstændig selvhjulpen - Alle funktioner, som indgår i færdigheden, udføres som regel sikkert uden modifikation, hjælpemidler eller andre former for hjælpeforanstaltninger og med et rimeligt tidsforbrug. 6 Delvist selvhjulpen - Færdigheden kan udøves, hvis ét eller flere af følgende krav opfyldes: Hjælpeforanstaltninger, brug af mere end rimelig tid, specielle sikkerhedshensyn. AFHÆNGIGHED For at færdigheden kan udføres, kræves enten supervision eller fysisk hjælp fra anden person. Udføres ellers ikke (KRÆVER ). Delvis afhængig Personen klarer selv halvdelen (50 %) eller mere af færdigheden. Graden af hjælp, som kræves, er: 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen behøver ingen anden hjælp end at få et hint, stikord eller overtalelse uden fysisk kontakt, eller at hjælperen stiller nødvendige ting frem eller sætter skinner på. 4 Minimal kontakthjælp - Personen behøver ikke anden hjælp end lidt støtte, og klarer selv 75 % eller mere af færdigheden. 3 Moderat hjælp - Personen kræver mere hjælp end lidt støtte (50 %) eller mere (men mindre end 75 %) af færdigheden. Total afhængig Personen klarer selv mindre end halvdelen (50 %) af færdigheden. Omfattende eller total assistance kræves, ellers bliver færdigheden ikke udført. Graden af hjælp, som kræves, er: 2 Omfattende hjælp - Personen klarer selv mindre end 50 %, men minimum 25 % af færdigheden. 1 Total hjælp - Personen klarer selv mindre end 25 % af færdigheden. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

8 Denne side er bevidst tom Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

9 VEJLEDNING VED BRUG AF FIM TM BESLUTNINGSDIAGRAMMER Mange klinikere har fundet, at beslutningsdiagrammer er til stor hjælp til at finde frem til den rigtige FIM TM -score, når man observerer personens aktivitet. Hvert enkelt område har sit eget beslutningsdiagram, som er vist nedenfor. Ved brug af FIM TM beslutningsdiagram: Start i det øverste venstre hjørne. Besvar spørgsmålene og følg pilene til den korrekte score. Du kan se, at udførelse af aktiviteter samt scorer over den stiplede linie indicerer, at der ikke er behov for en hjælper, og at udførelse og scorer under den stiplede linie indicerer, at der er behov for en hjælper. GENEREL BESKRIVELSE AF FIM R, NIVEAUER OG SCORINGER Start Har personen behov for hjælp? mere end rimelig tid eller hjælpemiddel, eller er der et sikkerhedsproblem? 7 6 INGEN MODIFICERET Klarer personen selv halvdelen eller mere? Behøver personen kun fremsætning, eller overvågning, støtte, overtalelse uden fysisk kontakt af hjælperen? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE. total assistance? Har personen kun behov for hjælp eller støtte indimellem eller brug for hjælp til en del af aktiviteten? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

10 SPISNING Omfatter at føre mad til munden under anvendelse af hensigtsmæssige redskaber, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet sædvanligvis på et bord eller en bakke. Dette udføres uden sikkerhedshensyn. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen spiser af en tallerken, idet madens konsistens ikke udgør nogen hindring, og drikker fra en kop eller et glas, som stilles frem på normal vis på et bord eller en bakke. Personen kan åbne beholdere, smøre brød, skære kød og hælde væske op, og kan benytte en almindelig ske eller gaffel til at føre maden til munden. Maden tygges og synkes. Og det gøres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel eller anden form for hjælpeforanstaltning som fx sugerør, tallerkenkant eller specialbestik. Personen bruger mere end rimelig tid til at spise eller behøver ændret madkonsistens eller hensigtsmæssigt sammensat mad; eller at der må tages sikkerhedshensyn. Hvis personen delvis spiser på andre måder som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, klarer han/hun tilførslen selv. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx et hint, stikord eller overtalelse. Eller personen har behov for tilrettelæggelse fx påsætning af skinner, eller at en anden person må hjælpe med at åbne kartoner, skære kød, smøre brød eller at hælde op. 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af spiseprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af spiseprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af spiseprocessen, eller personen spiser eller drikker ikke udelukkende gennem munden, men er delvist afhængig af andre måder for næringsindtagelse som fx parenteral eller gastrostomitilførsel, og klarer ikke selv tilførslen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

11 SPISNING - BESLUTNINGSDIAGRAM Spisning inkluderer brug af hensigtsmæssige redskaber til at føre mad til munden, at tygge og synke, efter at måltidet er blevet anrettet på sædvanlig vis på et bord eller en bakke. På niveau 7 kan personen spise fra en tallerken, og klare alle madkonsistenser, og personen drikker af en kop eller et glas, som stilles frem på et bord eller en bakke på sædvanlig vis. Personen benytter almindelige redskaber til at føre maden til munden med. Maden tygges og synkes. Aktiviteten klares selvstændigt og uden sikkerhedsrisiko. Start INGEN Har personen behov for hjælp ved måltider? hjælp/hjælpemidler til at spise, eller tager han/hun mere end rimelig tid til at spise, eller er der en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med spisesituationen, eller har han/hun behov for ændret konsistens af maden, eller tilfører han/hun maden via parenteral eller gastrostomitilførsel selvstændigt? 7 6 MODIFICERET Udfører personen halvdelen eller mere af spiseprocessen selv? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, åbne kartoner, skære maden, hælde op, eller smøre brød? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance såsom hjælperen holder redskabet og fører al mad og drikkelse til munden eller er afhængig af hjælp til parenteral mad tilførsel? Har personen kun behov for hjælp til at sætte redskaber i hånden eller lejlighedsvis til at hintbe maden på gaflen eller skeen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

12 ØVRE TOILETTE Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede eller børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up, inkluderer øvre toilette kun de første 4 dele, og disse skal udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen børster tænder eller protese, reder eller børster sit hår, vasker sine hænder, vasker sit ansigt, barberer sig eller lægger makeup incl. alle forberedelser. Det udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har brug for tilpasset hjælpemiddel, fx en kam på skaft, skinner eller manchet, eller personen bruger mere end rimelig tid eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af skinner, fremsætning af specielle toiletartikler, forberedelse så som at komme tandpasta på tandbørsten eller at åbne sminkeetui). 4 Minimal kontakthjælp - Personen udfører 75 % eller mere af øvre toilette processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af øvre toilette processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af øvre toilette processen. Kommentar: Når man scorer personerne, skal man kun score de aktiviteter, som er oplistet i definitionen. Hvis personen er skaldet eller vælger ikke at barbere sig eller tage makeup på, skal de aktiviteter ikke scores. Øvre toilette bør ikke inkludere, at personen kan bruge tandtråd o.l., vaske sit hår, tage deodorant på eller barbere ben. Vaske ansigt og vask af hænder inkluderer at skylle dem og tørre dem. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

13 ØVRE TOILETTES BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter tandbørstning, hårpleje (at rede og børste hår), vask af hænder, vask af ansigt, samt enten barbering eller at lægge make-up på. Hvis personen hverken barberer sig eller lægger make-up på, inkluderer øvre toilette kun de første 4 opgaver. På niveau 7 personen børster selv tænder eller protese, reder og børster sit hår, vasker hænderne, vasker ansigtet og barberer sig eller lægger make-up på, inklusive alle forberedelser. Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at børste tænder, rede og børste sit hår, vaske hænder, vaske ansigtet samt enten barbere sig eller lægge make-up på? Har personen kun behov for tilpasset hjælpemiddel (kam på skaft, skinne eller manchet) eller behov for at bruge mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af øvre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne, eller hjælp til fremsætning af toiletartikler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til øvre toilette, såsom at hjælperen holder toiletartiklerne og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt del af øvre toilette processen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

14 BRUSEBAD/BAD Brusebad/bad omfatter bad, skylning og tørring af kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen). Bad kan enten være i et badekar, brusebad eller ved sengeleje. Det foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen bader (vasker, skyller og tørrer) kroppen. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielle hjælpeforanstaltninger (inklusiv protese eller skinner) til at bade eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages særlige sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx fremsætning af specielt badehjælpemiddel) og forberedelse (som fx at ordne badevandet eller toiletartiklerne). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af bruse/bade-processen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af bruse/bade-processen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af bruse/bade-processen. Kommentar: Hvis personen bader i sengen nogle dage og i bruser eller badekar andre dage, bør man score det, som personen gør oftest, hvor der er mest behov for assistance. Der er 10 kropsdele, som er inkluderet i denne aktivitet. Hver del tæller 10 % af totalen. 1. venstre arm 2. brystkassen 3. højre arm 4. maven 5. venstre lår 6. højre lår 7. venstre underben inklusiv fod 8. højre underben inklusiv fod 9. forreste nederste region 10. bageste nederste region inklusive ballerne Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

15 BRUSEBAD/BAD BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at bade (vaske, skylle og tørre) kroppen fra nakken og nedefter (med undtagelsen af ryggen); må foregå enten i badekar, brusebad eller ved sengeleje. På niveau 7 udfører personen at bade (vaske, skylle, tørre) kroppen med undtagelsen af ryggen. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at vaske, skylle og tørre sin krop? tilpasset hjælpemiddel (langskaftet svamp eller badehandske) eller bruger personen mere end rimelig tid til at bade, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn såsom regulering af vandtemperaturen, når personen bader? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af indsatsen ved badet? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremsætning af toiletartikler eller til regulering af vandtemperatur? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til badet, såsom at hjælperen holder vaskeklud og håndklæde og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for hjælp til f.eks. at sætte vaskekluden i hånden nogle få gange under badet eller hjælp til at vaske 1 eller 2 områder såsom en ekstremitet eller fødderne eller perineal område? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

16 PÅKLÆDNING - OVERKROP Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af inklusiv at hente tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Må inkludere at personen kan klare at tage bh af og på, tøj som skal trækkes over hovedet, tøj som åbnes foran samt klare lynlås, knapper og tryklås. Tage evt. protese og skinner af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpassede fæsteanordninger så som Velcro, har behov for protese eller skinne eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese eller skinner, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen tager forskellige typer tøj på i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at fuldføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

17 PÅKLÆDNING OVERKROP BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning over taljen samt evt. på- / aftagning af protese eller skinner, når det er nødvendigt. NB: Dette item kan inkludere vurdering af en til flere aktiviteter afhængig af, om personen vælger at bruge et stykke tøj (fx sweatshirt) eller flere stykker tøj (BH, bluse og trøje). Niveau 7: Personen klæder sig af og på inklusiv at hente tøjet fra hans/hendes skuffer og garderobeskabe, klarer BH, tøj som trækkes over hovedet samt at tage skinner eller proteser på, hvis dette er nødvendigt. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. Start Har personen behov for hjælp ved af- og påklædning over taljen? et hjælpemiddel til påklædning af overkroppen (fx Velcro eller gribetang) eller bruger personen mere end rimelig tid eller må der tages særlige sikkerhedshensyn? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning over taljen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til at finde tøjet frem, eller har personen brug for hjælp ved påsætning af skinner eller proteser? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning over taljen, såsom at hjælperen holder tøjet og udfører grundlæggende alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp såsom at initiere af- og påklædning over taljen eller assistance med knapper, lynlåse eller tryklåse? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

18 PÅKLÆDNING - UNDERKROP Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter, samt på- / aftagning af evt. protese eller skinner. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klæder sig på og af samt henter tøjet fra dets sædvanlige plads så som skuffer og garderobeskab. Inkluderer at klare underbenklæder, bukser, kjole, bælte, strømper, sko, lynlåse, knapper og tryklåse samt at tage evt. protese/skinne (som ikke bruges som hjælpeanordning til påklædning af underkroppen) af og på. Dette foregår uden risiko for sikkerheden. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for specielt tilpasset fæsteanordninger så som Velcro eller han/hun bruger protese/skinne som hjælpeanordning til af- og påklædning eller bruger mere end rimelig tid. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af protese/skinne, fremlægning af tøj eller specielle påklædningshjælpemidler). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af påklædningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af påklædningsprocessen.. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af påklædningsprocessen. Kommentar: Når man scorer af- og påklædning, skal personen bruge tøj, som er passende at bruge i offentlighed. Hospitalstøj, nattøj eller natkjole er ikke inkluderet i vurderingen. Hvis personen bruger forskellige typer tøj i løbet af ugen (og varierende niveauer af assistance er nødvendig), bør man score efter den type tøj, som personen bruger oftest. Niveau 7 - Hvis personen selv kan påsætte protese/skinne, men ikke behøver den som hjælpeanordning for at fuldføre påklædningen, kan personen score 7. Niveau 6 - Hvis personen selv kan påsætte protese eller skinne, og det samtidig er nødvendigt for at udføre af- og påklædning, scorer personen 6. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

19 PÅKLÆDNING UNDERKROP - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter samt evt. på-/aftagning af protese eller skinne. NB: Denne vurdering inkluderer af- og påtagning af flere stykker tøj. På niveau 7 udfører personen af- og påklædning inklusive at hente klæderne fra skuffer og skabe; klarer underbukser, bukser eller nederdel, strømper, sko; af- og påtagning af eventuel protese eller skinner. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til af- og påklædning fra taljen og nedefter? tilpasset påklædningshjælpemiddel (fx gribtang), eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med af- og påklædning af underkroppen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af afog påklædning af underkroppen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp ved påsætning af skinne eller hjælp til fremlægning af tøjet og hjælpemidler? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til af- og påklædning af underkroppen, så som at hjælperen fx holder tøjet og grundlæggende udfører alle aktiviteterne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at initiere afog påklædning af underkroppen eller kun assistance med knapper, lynlåse eller trykknapper? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

20 NEDRE TOILETTE Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen klarer selv nedre hygiejne efter udskillelse, placerer selv om nødvendigt bind/tampon, justerer klæderne før og efter brug af toilet eller bækken. Personen udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasset hjælpemiddel (inkl. protese eller skinne), eller bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx påsætning af tilpassede hjælpemidler eller åbning af indpakninger). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af nedre toiletteprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af nedre toiletteprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af nedre toiletteprocessen. Kommentar: Hvis personen har behov for hjælp til at placere hygiejneprodukter (bind, tamponer) (sædvanligvis 3-5 dage om måneden), er assistanceniveauet 5 - supervision eller tilrettelæggelse. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

21 NEDRE TOILETTE - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter at opretholde nedre hygiejne og justere klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Hvis assistanceniveauet er forskelligt mellem blære og tarmbevægelse, noteres den laveste score. På niveau 7 udfører personen at tørre sig efter tømning af blære og tarm; justerer klæderne før og efter toiletbesøg eller ved anvendelse af bækken. Udføres selvstændigt og sikkert. Start Har personen behov for hjælp til at justere klæderne før og efter toiletbesøg og til at tørre sig? tilpasset hjælpemiddel til toiletbesøg, eller bruger personen mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved nedre toilette? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af nedre toilette? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af toilet udstyr? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til nedre toilette, såsom at hjælperen justerer alle klæderne før og efter toiletbesøg samt efter udførelsen af tørring? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balancen, imens han/hun tørrer sig eller justerer klæderne? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

22 BLÆREKONTROL 1 DEL; NIVEAU Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, rengør, steriliserer og sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig våd ofte eller næsten daglig, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

23 BLÆREKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig og det er den laveste score, der noteres. Start Har personen behov for hjælp til blærekontrol? tilpasset hjælpemiddel til blærekontrol (kateter, kolbe, bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde blærekontrollen? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af blærekontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til blærekontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til blærekontrol, hvor hjælperen grundlæggende håndterer alt vedr. hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lidt hjælp til at placerer hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i blærekontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

24 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedium til blæretømning, hvis dette er nødvendigt. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer blæren fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for kolbe, bækken, kateter, absorberende underlag, ble, urinpose, uridom eller bruger medicin til kontrol. Hvis personen benytter kateter, sætter han/hun selv kateteret op og blæreskyller uden hjælp. Hvis personen bruger uridom eller har uristomi, så forbereder og anbringer han/hun det selv uden hjælp, tømmer det, sætter det på/af og rengør det. Uden uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision fx standby, stikord eller overtalelse eller kateteropsætning, placering eller tømning for at kunne opretholde et tilfredsstillende blæretømningsmønster eller opretholde anden form for tømningsmetode eller på grund af den tid, det tager at nå bækkenet eller toilettet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører 75 % eller mere af blæreregimet eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde sufficient blæretømning. Personen udfører % af blæreregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for blæreuheld eller spild fra bækken eller kolbe, men mindre end daglig. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører % af blæreregimet selv. 1 Total assistance - På trods af assistance gør personen sig ofte eller næsten daglig våd, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten kateter, uristomi benyttes eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af blæreregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for blæreregimet er at kunne åbne sphincteren, når der er brug for det, og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for nogle personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler dette item om to variabler: 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld kræves der mere hjælp. Hvis disse to niveauer imidlertid ikke er helt ens registreres altid det laveste. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

25 BLÆREKONTROL 2. DEL; UHELDS HYPPIGHED - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren samt håndtering af remedier til blære-tømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet kontrol af urinblæren og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde blærekontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen blære-uheld? Kun del 1. scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde med til at nedsætte vådhed? Har personen uheld én gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

26 TARMKONTROL 1. DEL - NIVEAU Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller regelmæssigt lavement, eller brug af andre former for medicin for at opnå tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten daglig afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler: 1) det påkrævede hjælpenivieau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

27 TARMKONTROL 1. DEL; NIVEAU - BESLUTNINGS DIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømningen samt håndtering af remedier til tarmkontrol, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 har personen fuldstændig og tilsigtet tarmkontrol og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Del 1 og 2 scores hver for sig, og den laveste score noteres. Start Har personen behov for hjælp til tarmkontrol? tilpasset hjælpemiddel til tarmkontrol (kolostomi eller bækken), eller har han/hun behov for medicinsk behandling til at opretholde tarmkontrol? 7 6 INGEN MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af tarmkontrollen? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til fremsætning af hjælpemidler til tarmkontrol? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance til tarmkontrol, hvor hjælperen håndterer hjælpemidlerne? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at placere hjælpemidlet i hånden eller hjælp til at udføre en enkelt af de opgaver, som er inkluderet i tarmkontrol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

28 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED Tarmkontrol omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning og om nødvendigt brug af redskaber eller midler til at kontrollere afføringen. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Personen kontrollerer tarmen fuldstændig og tilsigtet og er aldrig inkontinent. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for bækken, bækkenstol, digital stimulering eller laxantia (andet end naturlig laxantia som fx svesker), eller lavement regelmæssigt, eller brug af andre former for medicin for at opretholde tarmkontrol. Hvis personen har kolostomi vedligeholder han/hun den selv. Der er ingen uheld. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx standby, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse af hjælpeforanstaltninger, som er nødvendige for at personen kan opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime eller en stomipose eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang hver 14. dag. 4 Minimal kontaktassistance - Personen har brug for minimal kontaktassistance for at opretholde et tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller andre former for tømningsmetoder. Personen udfører 75 % eller mere af tarmtømningsregimet eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end én gang om ugen. 3 Moderat assistance - Personen har brug for moderat assistance for at opretholde tilfredsstillende tarmtømningsregime ved brug af laxantia eller anden form for tømningsmetode. Personen udfører % af tarmtømningsregimet, eller kommer lejlighedsvis ud for afføringsuheld, men mindre end dagligt. 2 Omfattende assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilket medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører % af tarmtømningsregimet. 1 Total assistance - På trods af assistance har personen ofte eller næsten dagligt afføringsuheld, hvilet medfører at han/hun må have ble eller andet absorberende materiale på, hvad enten det er stomi eller ej. Personen udfører mindre end 25 % af tarmtømningsregimet. Kommentar: Den funktionelle målsætning for tarmtømningsregimet er at kunne åbne den anale sphincter, når det er nødvendigt og at holde den lukket resten af tiden. Dette kan for en del personers vedkommende indebære anordninger, medicin eller assistance. Derfor handler denne del om to variabler, 1) det påkrævede hjælpeniveau og 2) antal af uheld. Sædvanligvis følges disse to ad, fx øges antallet af uheld, kræves der mere hjælp. Hvis disse 2 niveauer imidlertid ikke er helt ens, registreres det laveste niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

29 TARMKONTROL 2. DEL; UHELDSHYPPIGHED - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmtømning samt håndtering af remedier til tarmtømning, hvis dette er nødvendigt. På niveau 7 personen har fuldstændig og tilsigtet kontrol af tarmen og er aldrig inkontinent. Der er ingen behov for remedier eller medikamenter. NB: Dette færdighedsområde har 2 dele, hjælper niveau for at opretholde tarmkontrol og antal af uheld. Scorer del 1 og 2 hver for sig og noterer den laveste score. Start Har personen tarmuheld? Kun 1. del scores INGEN Har personen daglige uheld? Har personen uheld en gang hver 14. dag eller oftere end hver 14. dag? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE Hjælper personen på nogen måde til med at nedsætte antal af uheld? Har personen uheld en gang om ugen eller oftere end en gang om ugen? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

30 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol eller at rejse sig op i stående stilling, hvis gang er den sædvanlige måde at bevæge sig omkring på. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig til stående stilling fra sædvanlig stol; forflytter sig fra seng til stol og vice versa og udfører dette uden sikkerhedsrisiko. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til seng eller stol, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden brug af hjælpemiddel). Udfører dette uden sikkerhedsrisiko. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag, specielt sæde eller stol, korset eller stokke eller bruger mere end rimelig tid til forflytning, eller der må tages sikkerhedshensyn. I denne henseende er en protese eller skinne at betragte som et hjælpemiddel, hvis den bruges ved forflytningen. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx at sætte glidebræt på plads, flytte fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Kommentar: Ved bedømmelse af forflytning mellem seng/stol regner man med, at personen begynder og slutter i rygliggende stilling. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

31 FORFLYTNINGER - SENG, STOL, KØRESTOL - BESLUTNINGSDIAGRAM Omfatter alle aspekter af forflytninger fra og til seng, stol eller kørestol, eller at rejse sig op til stående, hvis gang er den sædvanlige måde af mobilitet. Niveau 7 - Hvis personen er gående: går hen til, sætter sig på og rejser sig fra sædvanlig stol; forflytte sig fra seng til stol. Udføres selvstændigt og sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: kører hen til seng eller stol, låser bremserne, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytte over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning (uden hjælpemiddel). Udføres selvstændigt og sikkert. Start INGEN Har personen behov for hjælp til at komme ind eller ud af sengen, stolen eller kørestolen? tilpasset forflytningshjælpemiddel til seng, stol eller kørestol (glidebræt, håndtag, lift, korset), eller bruger han/hun mere end rimelig tid, eller må der tages særlige sikkerhedshensyn ved forflytninger? 7 6 MODIFICERET Udfører personen selv halvdelen eller mere af forflytninger til og fra seng, stol eller kørestol? Har personen kun behov for supervision (et hint, stikord eller overtalelse) eller hjælp til placering af forflytnings hjælpemidler, eller hjælp til at bremse og/eller slå fodstøtterne op? 5 SUPERVISION ELLER TILRETTELÆGGELSE total assistance ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol, så hjælperen udfører det meste af forflytningen selv? Har personen kun behov for lejlighedsvis hjælp til at holde balance eller let støtte ved forflytninger fra seng, stol eller kørestol? OMFATTENDE MODERAT MINIMAL KONTAKT- Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

32 FORFLYTNINGER - TOILET Omfatter at komme på og af toilettet. Dette udføres sikkert. INGEN 7 Fuldstændig selvhjulpen - Hvis personen er gående: Går hen til, sætter sig og rejser sig fra et standardtoilet. Personen udfører dette sikkert. - Hvis personen er kørestolsbruger: Kører hen til toilettet, låser bremsen, slår fodstøtterne op, fjerner om nødvendigt armlænene og forflytter sig over og tilbage igen ved høj eller lav forflytning. Dette udføres sikkert. 6 Delvist selvhjulpen - Personen har behov for tilpasning eller et hjælpemiddel så som glidebræt, lift, håndtag eller specielt sæde, eller personen bruger mere end rimelig tid, eller der må tages sikkerhedshensyn. I dette tilfælde betragtes en protese eller skinne som hjælpemiddel, hvis det bruges ved forflytning. 5 Supervision eller tilrettelæggelse - Personen har behov for supervision (fx et hint, stikord eller overtalelse) eller tilrettelæggelse (fx placering af glidebræt, fjernelse af fodstøtte m.m.). 4 Minimal kontaktassistance - Personen udfører 75 % eller mere af forflytningsprocessen. 3 Moderat assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 2 Omfattende assistance - Personen udfører % af forflytningsprocessen. 1 Total assistance - Personen udfører mindre end 25 % af forflytningsprocessen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, marts

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner

Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Spørgeskema om børns dagligdags funktioner Pediatric Evaluation of Disability Inventory PEDI Oplysninger om barnet Navn: CPR.nr : Diagnose: Udarbejdet af Stephen M. Haley, Ph.D. PT., Wendy J. Coster, Ph.

Læs mere

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2)

Kør Godt Vejledning til at teste kørestolsfærdigheder i praksis (version 4.2) 2 Dette er en dansk udgave af vejledningen Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.2 Manual, som indgår i det canadiske Wheelchair Skills Program (på dansk Kør Godt programmet). Ligesom det øvrige materiale

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Muskelsvindfonden. Skoliose. Vejledning om forebyggelse og behandling af rygskævhed. Institut for Muskelsvind

Muskelsvindfonden. Skoliose. Vejledning om forebyggelse og behandling af rygskævhed. Institut for Muskelsvind Muskelsvindfonden Skoliose Vejledning om forebyggelse og behandling af rygskævhed Institut for Muskelsvind Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Rygskævhed... 4 Hvorfor bliver ryggen skæv?... 5 Hvordan

Læs mere

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI

OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI OM AFFOLTER MODELLEN - GUIDET INTERAKTIONSTERAPI Denne beskrivelse om aspekter i Affolter modellen er udarbejdet som en del af et studie: Kortvarende ændringer i adfærd som tegn på behandlingseffekt under

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. Hovedsøgeord: Aktivitet

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R)

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) CanChild Centre for Childhood Disability Research Helene Elsass Center udvikling og forskning Institute for Applied Health Sciences, Virtuel webtræning for børn og voksne med McMaster University, 1400

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics Applications Programme Disabled and Elderly Sector PARAT, START, NU! En manual til dig, der har brug for hjælpemidler Rapport D05.4 Projekt DE 3402 FORORD Forord

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

Velkommen og tillykke!

Velkommen og tillykke! Indholdsfortegnelse Velkommen og tillykke!... 2 Babybad... 3 Den daglige babypleje... 3 Det nyfødte barns navle... 5 Trivselstegn hos det nyfødte barn... 8 Gulsot... 9 Grædende, uroligt barn... 20 Stramt

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere