Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt"

Transkript

1 Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt Spielmeyer-Vogt team, Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112C, 4400 Kalundborg, Telf

2 Til dig, der arbejder med et barn eller en ung person med sygdommen Spielmeyer-Vogt Formålet med dette hefte er at give en kort beskrivelse af SV sygdommens forløb i dens faser og at give ideer til aktiviteter og læringsforløb. En del af ideerne er samlet af konsulenterne på besøg i skoler og institutioner, og fra kurser for personale der afholdes på Synscenter Refsnæs. Hvis du har behov for yderligere information om sygdommen, anbefales det at læse SV-foreningens udgivelse Fra forældre til forældre eller Spielmeyer-Vogt, et hæfte udgivet af Synscenter Refsnæs. I dette hefte bruges ordene barnet og han om personen, der har sygdommen Spielmeyer-Vogt Inden du går i gang må du vide hvor i sygdomsforløbet barnet befinder sig, altså hvilke evner barnet stadig er i besiddelse af, hvad barnet magter og hvad der giver barnet succes. * Hvilke færdigheder har barnet, som I kan træne og arbejde videre med. * Hvordan får barnet en meningsfyldt hverdag med krav, stimuli og tryghed. * Hvilke færdigheder og oplevelser kan barnet have glæde af senere i sygdomsforløbet. Spielmeyer-Vogt sygdommens forløb går gennem 3 faser. Det er vigtigt at notere sig, at der ikke er skarpe skel mellem sygdommens faser. Når der omtales aktiviteter, er der tale om ideer. Ideerne er ikke fastlåst til bestemte faser. 2

3 Barnet i sygdommens Fase 1 Barnet har gennemgået en normal udvikling indtil sygdommen blev opdaget. Barnet har nedsat syn. Synet bliver gradvist dårligere over nogle år for at ende i blindhed. Nogle børn har problemer med natteblindhed og overfølsomhed overfor skarpt lys. Sygdommen medfører nedsat korttidshukommelse der, sammen med intelligensretardering, giver indlæringsproblemer. Absenser (korte bevidsthedsudfald) bevirker at barnet mister information og koncentration. De fleste børn får epilepsi. Børnene fornemmer deres tab af færdigheder. Det kan føre til, at de kan blive angste og/ eller aggressive. Sygdommen påvirker alle funktioner undtagen hørelsen. Mobility Anvendes for at barnet kan gå fra et punkt til et andet, selvstændigt, uafhængigt og trygt. Det er ikke alle børnene i fase 1, der ønsker at lære mobility. (gang med den hvide stok). De børn, der ønsker det, kan blive trænet af en specialuddannet mobilityinstruktør. Barnet vil registrere, hvis han udsættes for en anderledes behandling. Han vil og kan oftest de samme opgaver og aktiviteter som kammeraterne. Det er din opgave, at hjælpe usynligt, så barnet ikke oplever sig anderledes. Stil kun krav, som barnet kan honorere. Han oplever nederlag nok forårsaget af sygdommen. Barnet har haft en opvækst som et normalt begavet barn med alle de færdigheder som forventes. Barnet har en stor almen viden sammenlignet med kammerater i klassen i specialskolen. En viden, han lever højt på i mange år. at være den dygtigste. Brug den viden, barnet har, og byg videre på den. Selv om hjernecellerne svinder, er det muligt at lære interessant nyt. Det er muligt i nogle år at fastholde det tidligt indlærte og det overindlærte Barnet kan mange ting selv. Lad ham gøre det så længe han magter det. Du kan støtte og opmuntre barnet, sørge for at der er tiden til det. Du skal ikke gøre tingene for at hjælpe barnet. Du skal hjælpe barnet til at gøre tingene selv. Tiden går bedre, når man er aktiv i stedet for bare at vente. Man føler sig mere værd, når man kan selv, når man deltager Tænk også på at udnytte barnets andre sanser. Brug hænderne, duft, smag og lyt Vær tålmodig. Giv korte instruktioner der, på grund af korttidshukommelsens svigten, bør gentages. På grund af det nedsatte syn vil barnet læne sig ind over bordet for at komme tæt på materialet. Hvis arbejdet gør det muligt, bør der bruges en skråpult. I skolen har barnet oftest et bord, hvor pladen kan skråtstilles. Det bør anvendes for at mindske overbelastning af nakkemuskler. Synet kan variere. Årsagen kan være lysforhold, tidspunkt på dagen, den fysiske og psykiske tilstand. Det alm. funktionsniveau kan også variere. 80% af alle indtryk kommer via synet. Det tager tid, der bruges energi, når indtrykkene skal opfattes via andre sanser. Den synshandicappede har derfor brug for pauser. Lad det være legalt, at barnet falder hen et par minutter ind imellem. 3

4 Sørg for god belysning i lokalet og på de objekter I arbejder med. Anskaf evt. en lille flytbar halogenlampe. ( ca. 100 kr.). Den giver et godt lys på et arbejdsbord på ca.1x1 m. Vær opmærksom på blænding fra lamper og sollys. Barnets øjne er meget følsomme over for blænding. Barnet bør ikke placeres i modlys. Lyset skal komme bagfra eller fra siden. Vær bevidst om kontraster: F.eks. aldrig en hvid tallerken på et hvidt bord. Der bør bruges en farvet dækkeserviet, så tallerkenen bliver synlig for barnet. Vær også opmærksom på kontraster ved arbejdsbordet og ved leg på gulvet Trapper bør have øverste og nederste trin tydeligt markeret med maling eller belysning. Døre bør afvige fra vægge i kontraster. Det gøres med maling eller lys. Evt. en lyskæde ved juletid. Synscenter har udgivet et hæfte: Noget om hensigtmæssig indretning af det fysiske miljø især for svagsynede. 4

5 Det skaber tryghed at vide, hvor man er. Brug de samme ruter, f. eks. når I skal handle i supermarked eller når I går fra klassen til gymnastiksalen. Vær opmærksom på om der er nogle kendetegn, der kan bruges. Her er svingdøren, så skal vi til venstre. Her holder fliserne op og asfalten begynder, så er vi der snart. Gode fysiske aktiviteter er svømning, ridning, dans, tandemcykling, judo, sjippetov, klatring, roning. Barnet/ den unge i sygdommens fase 2. Artikulationen bliver forringet. Korttidshukommelsens svigten gør, at barnet har svært ved at deltage i en samtale. Barnet kan ikke huske det ord, han skal bruge. Talen bliver stødende, stammende, utydelig, hurtig, han taler uafbrudt. I denne fase mister han evnen til at kommunikere via sproget. Muskeltonus nedsættes. Bevægelserne bliver stive. Gangfunktionen bliver ustabil. I denne fase bliver barnet afhængig af kørestol og handicapbil. Tidsfornemmelsen og orienteringsevnen nedsættes og forsvinder. Hvis han ikke allerede er blind, så sker det i denne fase. Hvis han ikke har fået epilepsi, så får han det i denne fase Han skal have hjælp til mange aktiviteter. De første epileptiske kramper forekommer kun nogle få gange om året. Senere stiger antallet. Anfaldene bliver reguleret med medicin. Epilepsi medicin kan virke trættende. Får barnet en krampe, vil han oftest bagefter være træt og måske have ondt i hovedet. Han vil have et behov for hvile, måske falder han i søvn. Hold opsyn med ham. Krampen kan se farlig ud. Barnet mærker dog intet. Det er vigtigt med rolige omgivelser, tid og tålmodighed. Anvend al din fantasi, din viden om barnet og hans hverdag. Lad en kontaktbog følge barnet. Det er lettere at gætte og tyde enkelte ord, når man ved, hvad der er sket og skal ske af betydelige ting for barnet Barnet mister evnen til at tænke abstrakt. Han bliver mere konkret og situationsbunden i sin tankegang. Undervisning i skolen bør være emnerelateret og række over flere timer ad gangen, evt. en hel uge. I stedet for skift fra time til time. Det er vigtigt at lade barnet indgå i gruppeaktiviteter for at bevare de sociale relationer. Han skal have hjælp til et socialt liv. Han er svær at være sammen med på grund af sit utydelige sprog og sit synshandicap. Han vil ofte blive valgt fra. Han bliver ensom og savner venner. På et tidspunkt ønsker han også en kæreste. Han skal have hjælp af dig for at kunne være en del af en gruppe, eller bare være sammen med en enkelt ven. En ide at lave venskabsgrupper 5

6 Er der interesse for manuelle færdigheder, der bør trænes med tanke på at give livskvalitet længere sigt? Vævning, værkstedsarbejde, madlavning (snitte, skrælle, røre, bage flutes), lette taktile spil, computer. Fysiske øvelser bør forekomme flere gange ugentlig. Barnet begynder at blive stiv og usmidig i musklerne og langsom i bevægelserne. Kontakt skolens fysioterapeut og få hjælp til en træningsplan. Fysioterapi, styrketræning i motionscenter, cykle på cykel, hvor sæderne er ved siden af hinanden (sofacykel), motionscykel, tandemcykling, svømning, ridning, dans, judo. Sang, musik, rytmik med instrumenter. Når barnet senere i forløbet bliver dårlig til at artikulere, kan han synge og sige remser sammen med andre med en udtale af ordene, der er fuldt forståelige. Hvis altså sangene og remserne er indlært og holdt ved lige. Oplæsning af bøger, både direkte oplæsning eller fortælling, eller via cd/bånd. Lyt til radioens børneudsendelser. Seende har fotoalbums og videooptagelser som støtte for minderne. Barnet med sygdommen SV har også brug for at samle minder. Det kan gøres i form af lydoptagelser. Når I optager, så optag hele seancer. Du, som seende, ved ikke hvad der gør indtryk på den blinde. Senere kan I sammen redigere. Optag gerne barnets egen stemme, mens han stadig taler tydeligt. Saml nogle specielle ting, en taktilt spændende sten, ting, der er behagelige at røre ved, og som er så robuste, at de kan tåle at være i hænder gennem flere år. Organiser minderne, så de ikke bare ligger i en rodekasse. 6

7 Hjælp barnet med at holde orden i sine ting. Hvis han ikke kan finde sine legeting, mister han lysten til at lege. Hver ting har sin faste plads. Lav en liste med barnets yndlingshistorier, yndlingsaktiviteter, interesseområder. Rim og remser, musik, venner. Senere i sygdomsforløbet vil han have svært ved at huske, hvad han kan lide at lege, og svært ved at formulere det, han lige nu har lyst til. Det vil være en hjælp for ham, at du kan give nogle stikord. Skriv barnets livshistorie. Skriv dagbog om sjove oplevelser. Det vil også være en hjælp for nye hjælpere. Der er mange svære situationer, når barnet får taleproblemer. Han vil begynde at tale meget. Ordene vil flyde fra ham uden pause. Han taler om det, der lige nu interesserer ham. Han bliver inspireret af enkelte ord og skifter emne og taler videre. Det er anstrengende for ham at tale. Hvis han er i gang med et arbejde, mister han koncentrationen på grund af snakken. Han skal oftest have hjælp til at stoppe talen. Afbryd ham ved evt. at tilbyde anden aktivitet. En Hjælper siger under bilturen: Der er så megen trafik her i byen. Du er nødt til at tie stille for at jeg kan koncentrere mig. Det forstår barnet og tier en tid. Skift snørebåndet ud med velcrolukning Skift gaffel og kniv med en ske Skift tallerkenen med en, der er mere hensigtsmæssig. (kontakt en ergoterapeut) Brug overtræksbukser (om vinteren) der kan lynes i siderne, så man er fri for også at tage fodtøjet af hver gang. De tiltagende fysiske tab, de fremadskridende forandringer i hjernen, giver psykiske problemer i varierende grad. Nogle af børnene får mareridtslignende fantasier. Eks. fluer flyver rundt over det hele, uhyggelige monstre er efter en, røvere der vil dræbe, eller ofte en udefinerlig angst, der får barnet til at ryste i hele kroppen, skrige og jamre, barnet kravler op ad væggen. Det er slemt at være en del af. Svært at være til stede og ikke at kunne komme i kontakt med barnet og hjælpe. Nogle gange lykkes det at bryde skallen ved at kunne komme med i fantasien, være med i og lede handlingen. Nogle gange lykkes det at afbryde med andet tilbud, musik eller kropskontakt. Nogle børn får en tid medicin, der virker angstdæmpende. Dagligt nærvær og (krops)kontakt kan give tryghed også i de svære stunder. Det unge menneske i sygdommens fase 3 Han skal have hjælp til alt. Han er totalt plejekrævende. Han er blind. Han har epilepsi. Han kan ikke gå. Han begynder at skulle mades. Senere får han svært ved at tygge og synke og får mavesonde indopereret. Han begynder at bruge ble. Han kan høre. Hørelsen påvirkes ikke af sygdommen. Tal aldrig hen over hovedet på ham, som om han ikke eksisterer. Behandl ham med respekt. 7

8 Kørestolsmobility Anvendelse af reglerne for kørestolsmobility benyttes, for at brugeren kan transporteres så sikkert og så trygt som muligt, så han ikke udsættes for angst. Angst kan give spændinger i kroppen. Når han er tryg ved transporten, kan han afslappet nyde turen. 1. Efterlad aldrig barnet midt i et rum 2. Fortæl barnet, hvor I skal hen. 3. Skab tryghed. Vær foran barnet med din stemme 4. Fortæl, hvad der sker 5. undgå unødig støj og forskrækkelser 6. Kør altid ad samme rute, så barnet har mulighed for genkendelse 7. lav en lille pause ved ændring i kørselsretning og ved niveauændring 8. Undgå at køre baglæns, medmindre I leger, og det er aftalt. 9. Vip stolen bagover, inden du kører ned ad en kantsten Mobilityinstruktøren Prøv at nå ind til ham, selv om der tilsyneladende ikke bliver reageret. Hans reaktionstid kan være lang. Hav stor tålmodighed. Han kan huske episoder fra langt tilbage. Han vil have glæde af at høre yndlingshistorier og yndlingssange fra barndommen Han er opmærksom og opfatter mange ting fra omverdenen. Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvordan du er sammen med ham og hvordan din kontaktform er. Fortsæt den fysiske træning så længe der er muligt, så længe det giver mening. Muskelspændinger kan give smerter. Giv varmebehandling, massage og brug afspændingsøvelser. En fysioterapeut kan vejlede dig. Det er vigtigt for kropsfunktioner at kroppen får stillingsændringer. Altså kom ud af kørestolen. Ned på en tyk måtte, en vandseng, lig på maven for at få kroppen strakt Det unge, meget syge menneske, har glæde af at være i svømmebassin i varmtvandsbassin. Det vil være en fordel, at hjælperen har kendskab til Halliwick svømning og anvender metoden. Ideer til aktiviteter Aktiviteterne er en inspiration. De er ikke faseinddelte. Pigeklub, hvor der snakkes pigeting Drengeklub, hvor der snakkes drengeting Eletronskydning (foregår med lyd) Tage på festival og overnatte i telt sammen med andre Fodbold/håndboldkampe. Forsøg at være tæt på banen. Råb og hyl med de andre. 8

9 Gå i biografen, snak forinden om handlingen Bowling ( der findes hjælpemidler) Rutschebane Klatremuligheder Gynge Trampolin Hoppepude Sandkasse Kælke Go-cart, evt. dobbelt go-cart, med en voksen ved siden af Tumlelege, bokselege med puder Lægge arm Fløjte, puste, bruge sugerør. Det træner mundens muskler. (Mange af de unge får problemer med at savle.) Save brænde, tænde bål, grave huller, bruge kræfter udendørs Hamre, file, slibe Skyde til dåse Vandpistol mod ophængte stanniol flader eller andet, der kan afgive lyd. Perlearbejde Tegne og male. Lav evt. kanter med akrylmaling. Lav evt. et tegneunderlag i A3 str. eller større. Sæt tegnepapiret fast med klæbefix, så det ikke skrider. Skelne begreber, lille-stor, ru-glat, Lege med logiske klodser Følelege, pose eller æske med ting Sy små poser ca. 10x10 cm til sorteperspil. Poserne skal lukkes til om indholdet. Eks. to poser med hver en nøgle, to poser med hver en teske. En enkelt pose med en Sorteper. Forundringskasse. Eks. Prøv at se, hvad der ligger i kassen i dag. (en ledning til elektricitet). Hvad er det for noget. Hvad bruger man det til. En snak om el. Nu skal du høre. Der er en udstilling om elektricitet i Eksperimentariet. Skal vi tage dertil. Måske kan vi prøve at mærke strømmen og få et stød. Hemmelige kasser der skal åbnes og lukkes med hængelås og nøgler. Kasse med forskellige ting, også ikke interessante ting, en form for rodekasse Kasse med ting, der refererer til bestemte aktiviteter. Hjælper til at vælge aktiviteter, når ordene mangler. Lege mekaniker. Skille gammel mekanik og elektronik. Vaske bil, støvsuge bil Pudse cykel Handle med egne penge Komme i sanserum Sorteringsøvelser, holde orden i videobånd og cd, fars søm æsker, bestikskuffen i køkkenet. Digte sange, rappe, optræde, optage på bånd Lege med stemmen. Brøle, lege ekko, hviske, snakke gennem et rør. Lege at man er en anden: en farlig tiger, en kvælerslange Danse spejldans. To og to overfor hinanden. Skiftes til at være spejl og gøre de samme bevægelser. Er barnet blindt står man så tæt, at man fornemmer hinandens bevægelser. Evt. så tæt, at man rører hinanden. 9

10 Bånd, der har været interessante en tid, bør gemmes. De kan blive interessante igen. han vil høre de gamle bånd hele tiden Lav processer/projekter med barnet, så længe det er muligt Med hjælp kan barnet lave og deltage i mange ting. Ture skal aftales og forberedes sammen med barnet. Barnets ønsker skal frem. Barnet skal kunne glæde sig. Der bør være et mål for turen. Medbring evt. båndoptager. Tag en husketing med hjem. Huske gamle venner. Tale om gamle venner. Aftal med en tidligere ven at I kan ses en gang imellem. Vennen behøver kun at være til stede og fortælle lidt om kan du huske? Lytte til musik. Drikke en kop te. Få lov at komme på besøg på steder, barnet har været og har haft gode dage Planlæg et måltid. Skal i have en gæst? Skriv indkøbsliste. Tag ud og handle. Hjem og tilbered maden. Dække et pænt bord. Bage En bog: Gymnastik, børn og handicap af Lene Puggaard Madsen og Marianne Hornbæk Jensen Dansk Spielmeyer-Vogt forenings hjemmeside: Spielmeyer-Vogt team, Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112 C, 4400 Kalundborg. Tlf Struktur på dagen gør dagen overskuelig. Det skaber tryghed at kende sin dag Har barnet været ude i dag Har barnet været fysisk aktiv Har barnet brugt sine hænder Har barnet brugt sine sanser Har barnet været glad i dag Svømning Sørg for, at barnet kender bade og omklædningsfaciliteterne Barnet bør have fast omklædningsplads, gerne ved en væg. Vær opmærksom på, at akustikken i omklædningsrum og svømmehal ofte er dårlig. Lad barnet bevæge sig langs bassinets kant, så han bliver bekendt med trapper og dybdeforhold. Synshandicappede har svært ved at orientere sig, når ørerne er under vand. Barnet er et ganske almindeligt barn med sine medfødte evner, sin opdragelse og påvirkninger. Det har sin egen personlighed. Desværre er dette barn belastet af en progredierende sygdom. 10

11 Fysioterapi Vi husker alle bedst med kroppen, og det er en af de faktorer, man skal hæfte sig ved, når man arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen. Det er en fordel, at man allerede når barnet er nydiagnosticeret, har kontakt med en børneterapeut som kan give råd og vejledning om sanse-motorisk stimulering. Dette tilrådes da man ved, at et godt motorisk fundament er med til at udsætte mange af de uundgåelige symptomer, der indtræder senere i forløbet. En terapeut kan også være behjælpelig med at vurdere barnets ressourcer og derudfra give foreslag til træning og aktiviteter. I første fase er det hovedsagelig aktiviteter, hvor barnet selv er meget aktivt, i fase to er det mere aktiviteter, hvor terapeuten / hjælperen hjælper barnet til at være aktivt og i tredje fase er barnet passiv og man kan lave aktiviteter med forskellige former for massage, udspænding og passive bevægelser, som barnet bør være kendt med fra tidligere. Ligesom sygdommen efterhånden påvirker alle andre organer, svækkes også lungefunktionen, og her kan man gøre en vigtig indsats med lungefysioterapi for at modvirke sekretophobning i lungerne. I alle tre faser er det muligt at give gode kropslige oplevelser, og kunsten er, at man allerede i første fase gør sig tanker om aktiviteter, som barnet / den unge kan fortsætte med i de efterfølgende faser. Er der ikke en terapeut i området der har erfaring med dette, kan man altid kontakte den pædagogoske konsulent eller Synscenter Refsnæs, hvor der både er en ergo- og en fysioterapeut, som er tilknyttet Spielmeyer-Vogt teamet. Berit B. Handberg Fysioterapeut Spielmeyer-Vogt teamet Synscenter Refsnæs. Thorbjørn, nov./dec

12 12 Materialelaboratoriet, Synscenter Refsnæs, Rådgivningen, telf

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere