Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt"

Transkript

1 Pædagogiske overvejelser i arbejdet med børn og unge med sygdommen Spielmeyer-Vogt Spielmeyer-Vogt team, Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112C, 4400 Kalundborg, Telf

2 Til dig, der arbejder med et barn eller en ung person med sygdommen Spielmeyer-Vogt Formålet med dette hefte er at give en kort beskrivelse af SV sygdommens forløb i dens faser og at give ideer til aktiviteter og læringsforløb. En del af ideerne er samlet af konsulenterne på besøg i skoler og institutioner, og fra kurser for personale der afholdes på Synscenter Refsnæs. Hvis du har behov for yderligere information om sygdommen, anbefales det at læse SV-foreningens udgivelse Fra forældre til forældre eller Spielmeyer-Vogt, et hæfte udgivet af Synscenter Refsnæs. I dette hefte bruges ordene barnet og han om personen, der har sygdommen Spielmeyer-Vogt Inden du går i gang må du vide hvor i sygdomsforløbet barnet befinder sig, altså hvilke evner barnet stadig er i besiddelse af, hvad barnet magter og hvad der giver barnet succes. * Hvilke færdigheder har barnet, som I kan træne og arbejde videre med. * Hvordan får barnet en meningsfyldt hverdag med krav, stimuli og tryghed. * Hvilke færdigheder og oplevelser kan barnet have glæde af senere i sygdomsforløbet. Spielmeyer-Vogt sygdommens forløb går gennem 3 faser. Det er vigtigt at notere sig, at der ikke er skarpe skel mellem sygdommens faser. Når der omtales aktiviteter, er der tale om ideer. Ideerne er ikke fastlåst til bestemte faser. 2

3 Barnet i sygdommens Fase 1 Barnet har gennemgået en normal udvikling indtil sygdommen blev opdaget. Barnet har nedsat syn. Synet bliver gradvist dårligere over nogle år for at ende i blindhed. Nogle børn har problemer med natteblindhed og overfølsomhed overfor skarpt lys. Sygdommen medfører nedsat korttidshukommelse der, sammen med intelligensretardering, giver indlæringsproblemer. Absenser (korte bevidsthedsudfald) bevirker at barnet mister information og koncentration. De fleste børn får epilepsi. Børnene fornemmer deres tab af færdigheder. Det kan føre til, at de kan blive angste og/ eller aggressive. Sygdommen påvirker alle funktioner undtagen hørelsen. Mobility Anvendes for at barnet kan gå fra et punkt til et andet, selvstændigt, uafhængigt og trygt. Det er ikke alle børnene i fase 1, der ønsker at lære mobility. (gang med den hvide stok). De børn, der ønsker det, kan blive trænet af en specialuddannet mobilityinstruktør. Barnet vil registrere, hvis han udsættes for en anderledes behandling. Han vil og kan oftest de samme opgaver og aktiviteter som kammeraterne. Det er din opgave, at hjælpe usynligt, så barnet ikke oplever sig anderledes. Stil kun krav, som barnet kan honorere. Han oplever nederlag nok forårsaget af sygdommen. Barnet har haft en opvækst som et normalt begavet barn med alle de færdigheder som forventes. Barnet har en stor almen viden sammenlignet med kammerater i klassen i specialskolen. En viden, han lever højt på i mange år. at være den dygtigste. Brug den viden, barnet har, og byg videre på den. Selv om hjernecellerne svinder, er det muligt at lære interessant nyt. Det er muligt i nogle år at fastholde det tidligt indlærte og det overindlærte Barnet kan mange ting selv. Lad ham gøre det så længe han magter det. Du kan støtte og opmuntre barnet, sørge for at der er tiden til det. Du skal ikke gøre tingene for at hjælpe barnet. Du skal hjælpe barnet til at gøre tingene selv. Tiden går bedre, når man er aktiv i stedet for bare at vente. Man føler sig mere værd, når man kan selv, når man deltager Tænk også på at udnytte barnets andre sanser. Brug hænderne, duft, smag og lyt Vær tålmodig. Giv korte instruktioner der, på grund af korttidshukommelsens svigten, bør gentages. På grund af det nedsatte syn vil barnet læne sig ind over bordet for at komme tæt på materialet. Hvis arbejdet gør det muligt, bør der bruges en skråpult. I skolen har barnet oftest et bord, hvor pladen kan skråtstilles. Det bør anvendes for at mindske overbelastning af nakkemuskler. Synet kan variere. Årsagen kan være lysforhold, tidspunkt på dagen, den fysiske og psykiske tilstand. Det alm. funktionsniveau kan også variere. 80% af alle indtryk kommer via synet. Det tager tid, der bruges energi, når indtrykkene skal opfattes via andre sanser. Den synshandicappede har derfor brug for pauser. Lad det være legalt, at barnet falder hen et par minutter ind imellem. 3

4 Sørg for god belysning i lokalet og på de objekter I arbejder med. Anskaf evt. en lille flytbar halogenlampe. ( ca. 100 kr.). Den giver et godt lys på et arbejdsbord på ca.1x1 m. Vær opmærksom på blænding fra lamper og sollys. Barnets øjne er meget følsomme over for blænding. Barnet bør ikke placeres i modlys. Lyset skal komme bagfra eller fra siden. Vær bevidst om kontraster: F.eks. aldrig en hvid tallerken på et hvidt bord. Der bør bruges en farvet dækkeserviet, så tallerkenen bliver synlig for barnet. Vær også opmærksom på kontraster ved arbejdsbordet og ved leg på gulvet Trapper bør have øverste og nederste trin tydeligt markeret med maling eller belysning. Døre bør afvige fra vægge i kontraster. Det gøres med maling eller lys. Evt. en lyskæde ved juletid. Synscenter har udgivet et hæfte: Noget om hensigtmæssig indretning af det fysiske miljø især for svagsynede. 4

5 Det skaber tryghed at vide, hvor man er. Brug de samme ruter, f. eks. når I skal handle i supermarked eller når I går fra klassen til gymnastiksalen. Vær opmærksom på om der er nogle kendetegn, der kan bruges. Her er svingdøren, så skal vi til venstre. Her holder fliserne op og asfalten begynder, så er vi der snart. Gode fysiske aktiviteter er svømning, ridning, dans, tandemcykling, judo, sjippetov, klatring, roning. Barnet/ den unge i sygdommens fase 2. Artikulationen bliver forringet. Korttidshukommelsens svigten gør, at barnet har svært ved at deltage i en samtale. Barnet kan ikke huske det ord, han skal bruge. Talen bliver stødende, stammende, utydelig, hurtig, han taler uafbrudt. I denne fase mister han evnen til at kommunikere via sproget. Muskeltonus nedsættes. Bevægelserne bliver stive. Gangfunktionen bliver ustabil. I denne fase bliver barnet afhængig af kørestol og handicapbil. Tidsfornemmelsen og orienteringsevnen nedsættes og forsvinder. Hvis han ikke allerede er blind, så sker det i denne fase. Hvis han ikke har fået epilepsi, så får han det i denne fase Han skal have hjælp til mange aktiviteter. De første epileptiske kramper forekommer kun nogle få gange om året. Senere stiger antallet. Anfaldene bliver reguleret med medicin. Epilepsi medicin kan virke trættende. Får barnet en krampe, vil han oftest bagefter være træt og måske have ondt i hovedet. Han vil have et behov for hvile, måske falder han i søvn. Hold opsyn med ham. Krampen kan se farlig ud. Barnet mærker dog intet. Det er vigtigt med rolige omgivelser, tid og tålmodighed. Anvend al din fantasi, din viden om barnet og hans hverdag. Lad en kontaktbog følge barnet. Det er lettere at gætte og tyde enkelte ord, når man ved, hvad der er sket og skal ske af betydelige ting for barnet Barnet mister evnen til at tænke abstrakt. Han bliver mere konkret og situationsbunden i sin tankegang. Undervisning i skolen bør være emnerelateret og række over flere timer ad gangen, evt. en hel uge. I stedet for skift fra time til time. Det er vigtigt at lade barnet indgå i gruppeaktiviteter for at bevare de sociale relationer. Han skal have hjælp til et socialt liv. Han er svær at være sammen med på grund af sit utydelige sprog og sit synshandicap. Han vil ofte blive valgt fra. Han bliver ensom og savner venner. På et tidspunkt ønsker han også en kæreste. Han skal have hjælp af dig for at kunne være en del af en gruppe, eller bare være sammen med en enkelt ven. En ide at lave venskabsgrupper 5

6 Er der interesse for manuelle færdigheder, der bør trænes med tanke på at give livskvalitet længere sigt? Vævning, værkstedsarbejde, madlavning (snitte, skrælle, røre, bage flutes), lette taktile spil, computer. Fysiske øvelser bør forekomme flere gange ugentlig. Barnet begynder at blive stiv og usmidig i musklerne og langsom i bevægelserne. Kontakt skolens fysioterapeut og få hjælp til en træningsplan. Fysioterapi, styrketræning i motionscenter, cykle på cykel, hvor sæderne er ved siden af hinanden (sofacykel), motionscykel, tandemcykling, svømning, ridning, dans, judo. Sang, musik, rytmik med instrumenter. Når barnet senere i forløbet bliver dårlig til at artikulere, kan han synge og sige remser sammen med andre med en udtale af ordene, der er fuldt forståelige. Hvis altså sangene og remserne er indlært og holdt ved lige. Oplæsning af bøger, både direkte oplæsning eller fortælling, eller via cd/bånd. Lyt til radioens børneudsendelser. Seende har fotoalbums og videooptagelser som støtte for minderne. Barnet med sygdommen SV har også brug for at samle minder. Det kan gøres i form af lydoptagelser. Når I optager, så optag hele seancer. Du, som seende, ved ikke hvad der gør indtryk på den blinde. Senere kan I sammen redigere. Optag gerne barnets egen stemme, mens han stadig taler tydeligt. Saml nogle specielle ting, en taktilt spændende sten, ting, der er behagelige at røre ved, og som er så robuste, at de kan tåle at være i hænder gennem flere år. Organiser minderne, så de ikke bare ligger i en rodekasse. 6

7 Hjælp barnet med at holde orden i sine ting. Hvis han ikke kan finde sine legeting, mister han lysten til at lege. Hver ting har sin faste plads. Lav en liste med barnets yndlingshistorier, yndlingsaktiviteter, interesseområder. Rim og remser, musik, venner. Senere i sygdomsforløbet vil han have svært ved at huske, hvad han kan lide at lege, og svært ved at formulere det, han lige nu har lyst til. Det vil være en hjælp for ham, at du kan give nogle stikord. Skriv barnets livshistorie. Skriv dagbog om sjove oplevelser. Det vil også være en hjælp for nye hjælpere. Der er mange svære situationer, når barnet får taleproblemer. Han vil begynde at tale meget. Ordene vil flyde fra ham uden pause. Han taler om det, der lige nu interesserer ham. Han bliver inspireret af enkelte ord og skifter emne og taler videre. Det er anstrengende for ham at tale. Hvis han er i gang med et arbejde, mister han koncentrationen på grund af snakken. Han skal oftest have hjælp til at stoppe talen. Afbryd ham ved evt. at tilbyde anden aktivitet. En Hjælper siger under bilturen: Der er så megen trafik her i byen. Du er nødt til at tie stille for at jeg kan koncentrere mig. Det forstår barnet og tier en tid. Skift snørebåndet ud med velcrolukning Skift gaffel og kniv med en ske Skift tallerkenen med en, der er mere hensigtsmæssig. (kontakt en ergoterapeut) Brug overtræksbukser (om vinteren) der kan lynes i siderne, så man er fri for også at tage fodtøjet af hver gang. De tiltagende fysiske tab, de fremadskridende forandringer i hjernen, giver psykiske problemer i varierende grad. Nogle af børnene får mareridtslignende fantasier. Eks. fluer flyver rundt over det hele, uhyggelige monstre er efter en, røvere der vil dræbe, eller ofte en udefinerlig angst, der får barnet til at ryste i hele kroppen, skrige og jamre, barnet kravler op ad væggen. Det er slemt at være en del af. Svært at være til stede og ikke at kunne komme i kontakt med barnet og hjælpe. Nogle gange lykkes det at bryde skallen ved at kunne komme med i fantasien, være med i og lede handlingen. Nogle gange lykkes det at afbryde med andet tilbud, musik eller kropskontakt. Nogle børn får en tid medicin, der virker angstdæmpende. Dagligt nærvær og (krops)kontakt kan give tryghed også i de svære stunder. Det unge menneske i sygdommens fase 3 Han skal have hjælp til alt. Han er totalt plejekrævende. Han er blind. Han har epilepsi. Han kan ikke gå. Han begynder at skulle mades. Senere får han svært ved at tygge og synke og får mavesonde indopereret. Han begynder at bruge ble. Han kan høre. Hørelsen påvirkes ikke af sygdommen. Tal aldrig hen over hovedet på ham, som om han ikke eksisterer. Behandl ham med respekt. 7

8 Kørestolsmobility Anvendelse af reglerne for kørestolsmobility benyttes, for at brugeren kan transporteres så sikkert og så trygt som muligt, så han ikke udsættes for angst. Angst kan give spændinger i kroppen. Når han er tryg ved transporten, kan han afslappet nyde turen. 1. Efterlad aldrig barnet midt i et rum 2. Fortæl barnet, hvor I skal hen. 3. Skab tryghed. Vær foran barnet med din stemme 4. Fortæl, hvad der sker 5. undgå unødig støj og forskrækkelser 6. Kør altid ad samme rute, så barnet har mulighed for genkendelse 7. lav en lille pause ved ændring i kørselsretning og ved niveauændring 8. Undgå at køre baglæns, medmindre I leger, og det er aftalt. 9. Vip stolen bagover, inden du kører ned ad en kantsten Mobilityinstruktøren Prøv at nå ind til ham, selv om der tilsyneladende ikke bliver reageret. Hans reaktionstid kan være lang. Hav stor tålmodighed. Han kan huske episoder fra langt tilbage. Han vil have glæde af at høre yndlingshistorier og yndlingssange fra barndommen Han er opmærksom og opfatter mange ting fra omverdenen. Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvordan du er sammen med ham og hvordan din kontaktform er. Fortsæt den fysiske træning så længe der er muligt, så længe det giver mening. Muskelspændinger kan give smerter. Giv varmebehandling, massage og brug afspændingsøvelser. En fysioterapeut kan vejlede dig. Det er vigtigt for kropsfunktioner at kroppen får stillingsændringer. Altså kom ud af kørestolen. Ned på en tyk måtte, en vandseng, lig på maven for at få kroppen strakt Det unge, meget syge menneske, har glæde af at være i svømmebassin i varmtvandsbassin. Det vil være en fordel, at hjælperen har kendskab til Halliwick svømning og anvender metoden. Ideer til aktiviteter Aktiviteterne er en inspiration. De er ikke faseinddelte. Pigeklub, hvor der snakkes pigeting Drengeklub, hvor der snakkes drengeting Eletronskydning (foregår med lyd) Tage på festival og overnatte i telt sammen med andre Fodbold/håndboldkampe. Forsøg at være tæt på banen. Råb og hyl med de andre. 8

9 Gå i biografen, snak forinden om handlingen Bowling ( der findes hjælpemidler) Rutschebane Klatremuligheder Gynge Trampolin Hoppepude Sandkasse Kælke Go-cart, evt. dobbelt go-cart, med en voksen ved siden af Tumlelege, bokselege med puder Lægge arm Fløjte, puste, bruge sugerør. Det træner mundens muskler. (Mange af de unge får problemer med at savle.) Save brænde, tænde bål, grave huller, bruge kræfter udendørs Hamre, file, slibe Skyde til dåse Vandpistol mod ophængte stanniol flader eller andet, der kan afgive lyd. Perlearbejde Tegne og male. Lav evt. kanter med akrylmaling. Lav evt. et tegneunderlag i A3 str. eller større. Sæt tegnepapiret fast med klæbefix, så det ikke skrider. Skelne begreber, lille-stor, ru-glat, Lege med logiske klodser Følelege, pose eller æske med ting Sy små poser ca. 10x10 cm til sorteperspil. Poserne skal lukkes til om indholdet. Eks. to poser med hver en nøgle, to poser med hver en teske. En enkelt pose med en Sorteper. Forundringskasse. Eks. Prøv at se, hvad der ligger i kassen i dag. (en ledning til elektricitet). Hvad er det for noget. Hvad bruger man det til. En snak om el. Nu skal du høre. Der er en udstilling om elektricitet i Eksperimentariet. Skal vi tage dertil. Måske kan vi prøve at mærke strømmen og få et stød. Hemmelige kasser der skal åbnes og lukkes med hængelås og nøgler. Kasse med forskellige ting, også ikke interessante ting, en form for rodekasse Kasse med ting, der refererer til bestemte aktiviteter. Hjælper til at vælge aktiviteter, når ordene mangler. Lege mekaniker. Skille gammel mekanik og elektronik. Vaske bil, støvsuge bil Pudse cykel Handle med egne penge Komme i sanserum Sorteringsøvelser, holde orden i videobånd og cd, fars søm æsker, bestikskuffen i køkkenet. Digte sange, rappe, optræde, optage på bånd Lege med stemmen. Brøle, lege ekko, hviske, snakke gennem et rør. Lege at man er en anden: en farlig tiger, en kvælerslange Danse spejldans. To og to overfor hinanden. Skiftes til at være spejl og gøre de samme bevægelser. Er barnet blindt står man så tæt, at man fornemmer hinandens bevægelser. Evt. så tæt, at man rører hinanden. 9

10 Bånd, der har været interessante en tid, bør gemmes. De kan blive interessante igen. han vil høre de gamle bånd hele tiden Lav processer/projekter med barnet, så længe det er muligt Med hjælp kan barnet lave og deltage i mange ting. Ture skal aftales og forberedes sammen med barnet. Barnets ønsker skal frem. Barnet skal kunne glæde sig. Der bør være et mål for turen. Medbring evt. båndoptager. Tag en husketing med hjem. Huske gamle venner. Tale om gamle venner. Aftal med en tidligere ven at I kan ses en gang imellem. Vennen behøver kun at være til stede og fortælle lidt om kan du huske? Lytte til musik. Drikke en kop te. Få lov at komme på besøg på steder, barnet har været og har haft gode dage Planlæg et måltid. Skal i have en gæst? Skriv indkøbsliste. Tag ud og handle. Hjem og tilbered maden. Dække et pænt bord. Bage En bog: Gymnastik, børn og handicap af Lene Puggaard Madsen og Marianne Hornbæk Jensen Dansk Spielmeyer-Vogt forenings hjemmeside: Spielmeyer-Vogt team, Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112 C, 4400 Kalundborg. Tlf Struktur på dagen gør dagen overskuelig. Det skaber tryghed at kende sin dag Har barnet været ude i dag Har barnet været fysisk aktiv Har barnet brugt sine hænder Har barnet brugt sine sanser Har barnet været glad i dag Svømning Sørg for, at barnet kender bade og omklædningsfaciliteterne Barnet bør have fast omklædningsplads, gerne ved en væg. Vær opmærksom på, at akustikken i omklædningsrum og svømmehal ofte er dårlig. Lad barnet bevæge sig langs bassinets kant, så han bliver bekendt med trapper og dybdeforhold. Synshandicappede har svært ved at orientere sig, når ørerne er under vand. Barnet er et ganske almindeligt barn med sine medfødte evner, sin opdragelse og påvirkninger. Det har sin egen personlighed. Desværre er dette barn belastet af en progredierende sygdom. 10

11 Fysioterapi Vi husker alle bedst med kroppen, og det er en af de faktorer, man skal hæfte sig ved, når man arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen. Det er en fordel, at man allerede når barnet er nydiagnosticeret, har kontakt med en børneterapeut som kan give råd og vejledning om sanse-motorisk stimulering. Dette tilrådes da man ved, at et godt motorisk fundament er med til at udsætte mange af de uundgåelige symptomer, der indtræder senere i forløbet. En terapeut kan også være behjælpelig med at vurdere barnets ressourcer og derudfra give foreslag til træning og aktiviteter. I første fase er det hovedsagelig aktiviteter, hvor barnet selv er meget aktivt, i fase to er det mere aktiviteter, hvor terapeuten / hjælperen hjælper barnet til at være aktivt og i tredje fase er barnet passiv og man kan lave aktiviteter med forskellige former for massage, udspænding og passive bevægelser, som barnet bør være kendt med fra tidligere. Ligesom sygdommen efterhånden påvirker alle andre organer, svækkes også lungefunktionen, og her kan man gøre en vigtig indsats med lungefysioterapi for at modvirke sekretophobning i lungerne. I alle tre faser er det muligt at give gode kropslige oplevelser, og kunsten er, at man allerede i første fase gør sig tanker om aktiviteter, som barnet / den unge kan fortsætte med i de efterfølgende faser. Er der ikke en terapeut i området der har erfaring med dette, kan man altid kontakte den pædagogoske konsulent eller Synscenter Refsnæs, hvor der både er en ergo- og en fysioterapeut, som er tilknyttet Spielmeyer-Vogt teamet. Berit B. Handberg Fysioterapeut Spielmeyer-Vogt teamet Synscenter Refsnæs. Thorbjørn, nov./dec

12 12 Materialelaboratoriet, Synscenter Refsnæs, Rådgivningen, telf

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børnehaven Stadens Vænge

Børnehaven Stadens Vænge Børnehaven Stadens Vænge Læreplan 2013/2014 Læreplan Ifølge Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner skal der i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 Patientvejledning om KOL Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2006 Design: 1508 A/S Foto:

Læs mere

Hverdagen med ADHD. Digital Books

Hverdagen med ADHD. Digital Books Hverdagen med ADHD ISBN 9788791995576 Digital version 2 nd Edition, 1 st Issue Winter 2007 Tekst og koncept copyright H.W. Gade 2002-2007. Fotografier af Paula S. Gade og forfatteren 2001-2002 Digital

Læs mere

STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol

STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol Vibeke Pilmark & Margit Vestergaard STOL PÅ IDRÆT - idræt på en stol Indholdsfortegnelse I denne del af hæftet kan man finde beskrivelse af træningsformer og ideer til øvelser og aktiviteter. Forslag til

Læs mere

Leg og børn med synshandicap

Leg og børn med synshandicap Leg og børn med synshandicap Indboldsfortegnelse Leg og børn med synshandicap side 03 Sansemotorikleg side 04 Funktionsleg side 06 Imitationsleg side 07 Konstruktionsleg side 08 Symbolleg side 09 Rolleleg

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere