Borgerrettede ydelser. i Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) med jobcentre, kommuner og regioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrettede ydelser. i Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) med jobcentre, kommuner og regioner"

Transkript

1 Borgerrettede ydelser i Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) med jobcentre, kommuner og regioner

2 God service og totaløkonomi Sygdom Assens Herning 0 mill kr Hjørring Arbejdsløshed Selvforsørgende Holbæk Horsens Kolding Alderdom Selvhjulpen Kriser Vordingborg Tårnby Dragør Eksempel på kommunernes reduktion i udgifter til forsørgelse efter partnerskab på sygedagpengeområdet med Falck Jobservice FORDELE VED OFFENTLIGE-PRIVATE PARTNERSKABER Det er en billig og effektiv måde for det offentlige at bringe nye kompetencer ind i sin egen virksomhed. Det kan sikre stort tempo i implementeringen af nye målsætninger og organisationsformer. Risikoen bliver delt mellem det offentlige og den private leverandør og kan også tilføje ekstra ressourcer til udviklingen. Det samler det bedste fra den offentlige sektors evne til at tage brede hensyn til borgerne i opgaveløsningen med den private sektors fokus på effektivitet og økonomi. Klare tidsrammer for partnerskabet sikrer, at det offentlige kan få opgaven tilbage. Det har på beskæftigelsesområdet skabt gevinster for kommunerne, der mange gange overstiger, hvad der er kommet de steder, hvor en privat partner ikke har været med. Kilder: Finansministeriet, Produktivitetskommissionen og SFI OM CITIZEN SERVICES Alle Falck Healthcares borgerrettede ydelser er samlet under navnet Citizen Services. Herunder ligger Falcks arbejde inden for beskæftigelsesområdet og det primære sundhedsområde. Falck Healthcare er Skandinaviens største udbyder af ydelser, der nedbringer sygefravær og letter borgernes adgang til rehabilitering efter sygdom. I Citizen Services arbejder vi for at sikre, at den enkelte borger er selvforsørgende og er i stand til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Når vi bringer vores kompetencer og fokus sammen med kundens kompetencer, viden og evne til at varetage mange hensyn, kan vi sammen sikre, at vi opnår større effekt og mere udvikling end hver for sig. Det offentlige kan som myndighed sikre brede hensyn, og de to ting i samspil kan skabe bedre resultater. MERE INFORMATION Kontakt direktør Peter Goll for mere information om Citizen Services: Peter Goll direktør, Citizen Services Tlf Når en borger mister tilknytning til arbejdsmarkedet, har det store menneskelige omkostninger for borgeren, familien, den enkeltes sundhed og samfundet. Kan den offentlige og private sektor hjælpe hinanden med at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet, er meget vundet. Det kræver samarbejde på tværs af beskæftigelse og sundhed og på tværs af den offentlige og private sektor. Peter Goll, direktør, Citizen Services

3 Falck Jobservice Samarbejde omkring jobcenterløsninger skaber bedre service for borgerne og giver besparelser for kommunen I Vordingborg havde vi nogle store udfordringer på sygedagpengeområdet i Vi tog derfor kontakt til Falck Jobservice. Vi havde ambitiøse budgetter og derfor også store forventninger til samarbejdet og dets effekter udviklingen siden viser, at de til fulde blev indfriet. Kim Them Serup, tidligere arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune, nuværende arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune DET GØR FALCK JOBSERVICE En tidlig, tværfaglig indsats og kontakt til arbejdsmarkedet. Dét er opskriften, når Falck Jobservice indgår partnerskab med kommunernes jobcentre. Falck Jobservice sørger i samarbejde med jobcentret for, at borgerne hurtigere bliver afklaret og kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det er en kombination af mere tid til kvalitet i hver enkelt sag og flere ressourcer til det virksomhedsvendte samarbejde. Vi har borgeren i centrum og kan give en god service samtidig med, at vi har en forståelse for at bringe borgerens sundhed i spil og tiltrække private investeringer og ressourcer til den enkelte. Falck Jobservice er specialiseret i at bistå kommuner og kan i et partnerskab drive hele eller dele af jobcentrenes omstilling hen imod det nye regime, som reformer og den økonomiske virkelighed skaber. Samtidig varetager Falck Jobservice kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse i jobcentret. Vi udvikler i fællesskab redskaber, der sikrer opfølgning og dokumentation som grundlag for mere tydelig effektmåling og effektiv produktionsstyring. GEVINST FOR KOMMUNEN Partnerskabet understøtter et samarbejde mellem alle relevante aktører, virksomheder, a-kasser, pensionsselskaber osv., til gavn for borgerne, som oplever en god service og følelsen af at blive taget hånd om. Download SFI s rapport Falcks partnerskabsmodel på sygedagpengeområdet fra sfi.dk VORES RESULTATER Vi har blandt andet været med til at hjælpe borgere på sygedagpenge tilbage i job. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har evalueret Falck Jobservices indsats inden for sygedagpengeområdet. Her fremgår det, at Falcks partnerskaber med kommunerne har været med til at skabe betydelige, målbare resultater med at hjælpe borgere på sygedagpenge, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. De årlige udgifter til forsørgelse på sygedagpengeområdet er nedbragt med 200 mio. kr. Varighed af sygedagpengeforløb er reduceret gennemsnitligt med 2-10 uger. Dette er 1,6% bedre end i sammenlignelige kommuner. Falck Jobservice har erfaringer fra Assens, Hjørring, Herning, Holbæk, Horsens, Kolding, Vordingborg, Tårnby og Dragør kommuner.

4 Quick Care Erhvervsrettet afklaring og opkvalificering for langtidssygemeldte og langtidsledige borgere Quick Care er en samarbejdspartner, som holder, hvad de lover, hvilket giver en høj grad af tryghed og professionalisme i samarbejdet. Quick Care udstråler i deres samarbejde med medarbejdere og ledelse en stor faglig sikkerhed, hvilket betyder en effektiv implementering af tilbud, hvor kommunikation og indgåede aftaler er i højsæde. Christina Stavnsbjerg, Projektleder, jobcenter Svendborg DET GØR QUICK CARE Quick Care er anden aktør, som arbejder tæt sammen med jobcentre om at optimere processerne omkring afklaring af borgere til arbejdsmarkedet. Målgruppen er borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet, og som i en kortere eller længere periode derfor modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge. Quick Cares koncept er erfarings- og evidensbaseret og forener kompetencer fra den sundhedsfaglige og beskæftigelsesorienterede verden. Quick Cares medarbejdere spænder fagligt over virksomhedskonsulenter, kostvejledere, psykologer, læger, socialrådgivere, coaches, fysioterapeuter - alle med en stærk arbejdsmarkedsfaglig profil. Indsatserne har til formål at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse gennem afklaring, opkvalificering eller genoptræning. Quick Care har et indgående kendskab til det etablerede sundhedssystem og til de lovgivningsmæssige rammer, borgeren befinder sig i, og hvilken indflydelse dette kan få for borgerens forløb ud mod arbejdsmarkedet. VORES RESULTATER Sygedagpengeforløb afkortet i gennemsnit med 5,2 uger. Samarbejder med 60 kommuner i Danmark og mere end 400 kommuner i Norge afsluttede forløb for sygedagpengemodtagere afsluttede forløb for kontanthjælpsmodtagere afsluttede forløb for ledighedsydelsesmodtagere. Andel afsluttede Andel afsluttet ydelse inden 13 uger efter start >27 I alt Uger Varighed ved start Quick Care Hele landet Erfaringer fra bl.a. Herning, Silkeborg, Holbæk, Roskilde, Helsingør, Faxe, Aabenraa, Greve, Horsens, København, Næstved, Odense, Skanderborg, Tønder, Varde, Viborg og Århus kommuner m.fl.

5 Sirculus Den flersporede behandling - det vil sige den individuelle optimale kombination af medicin og terapi - giver de bedste resultater Det er en af grundstenene hos Sirculus at se hver patient som et individ. Den rigtige behandling er forskellig for hver patient, og det skal man tage alvorligt. Camilla Stokholm Bjørkman, direktør i Sirculus DET GØR SIRCULUS Sirculus er en psykiatrisk klinik med ca. 50 ansatte, heriblandt speciallæger, lægekonsulenter, psykologer, neuropsykologer, børnepsykiatere og børnepsykologer og lægesekretærer. Sirculus har desuden adgang til et bredt netværk af behandlere og terapeuter. De primære opgaver i forhold til jobcentre er at udarbejde speciallægeerklæringer og psykiatriske vurderinger. Alle Sirculus læger arbejder efter standardiserede dispositioner for den enkelte opgave. Metoden sikrer ensartethed i de erklæringer, vi laver. På Sjælland er der ligeledes samarbejde med jobcentre om en angst-, stress- og depressionsskole, som er et forløb over 10 uger, hvor kursisterne uddannes i at håndtere deres lidelse, så de er bedre rustet til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sirculus varetager også opgaven som psykiatrisk lægekonsulent i jobcentre og er aktør på Mediconnect og attestbooking 17% 83% Hver sjette dansker (ca. 17%) har meldt sig syg på jobbet på grund af psykiske problemer men forklaringen til chefen var fysisk sygdom. GEVINST FOR KOMMUNEN I Sirculus kan vi levere hurtig afklaring, så borgeren ikke får et langt forløb på offentlig ydelse. Kommunen får samtidig en besparelse i udgifterne til speciallæger og som oftest opfylder vurderingerne jobcentrets behov. VORES RESULTATER Borgeren reducerer kostbar ventetid, da ventetiden for vores erklæringer og diagnoser er kortere ift. speciallægeerklæringer Besparelser på udgifter til lægelig afklaring Opfylder jobcentrenes behov for information om prognoser og behandlingsudsigter Udarbejdelse af erklæringer, der er billigere end vurderinger. Sirculus har afdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense, København og Roskilde, hvor også hovedkontoret er beliggende. Via Mediconnect har Sirculus opgaver for kommuner i hele landet.

6 Falck Lægehuse Falck Lægehuse tilbyder en effektiv kur mod lægemangel i yderkommunerne Jeg er 100 % tilfreds med den behandling, jeg har fået i Falck Lægehuse i Hurup. Selv hvis de åbner op for tilgang hos de andre praktiserende læger i området, så vil jeg ikke skifte. Jeg har fået et fint forhold til dem i Hurup. Emy Barfod Hansen, patient i Falck Lægehus, Hurup DET GØR FALCK LÆGEHUSE Falck Lægehuse overtager den almene lægepraksis, hvor praktiserende læger ikke selv ønsker at drive klinikker. Vi sørger for personale og udstyr på klinikken, og vi gør det ofte billigere, end regionen ellers kunne drive klinikken. GEVINST FOR REGIONEN Borgerne får en praktiserende læge i nærområdet med udvidet tilgængelighed. Vi har erfaring med at få lægepraksisser op at køre på 4-5 uger efter afsluttet udbud. Falck har i april 2015 aftale om to Lægehuse i Region Nordjylland med patienter og en aftale i Region Midtjylland med patienter FALCK LÆGEHUSE LEVERER Kontinuitet i leverance af læger og klinikpersonale Kvalitetssikring af vore ydelser Effektivisering af drift Øget serviceniveau for patienter i form af udvidet tilgængelighed Øget serviceniveau for patienter i form af udvidede behandlingstilbud Fleksibel og let administration for regionen VORES RESULTATER Flere end 80 % af borgerne, der er knyttet til Falcks lægeklinikker tilkendegiver direkte, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres lægehus. Har oprettet praktiserende lægeklinikker med kun hhv. 4 og 5 ugers varsel i Nord- og Midtjylland. Spørgeskemaundersøgelse fra klinikkerne i Thy I hvor høj grad føler du dig godt modtaget af personalet i Regionsklinikken? I meget ringe grad I ringe grad I nogenlunde grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% Falck Lægehuse har åbnet lægeklinikker i Sunds, Hurup og Thisted.

7 Falck Sundhedshuse Alle sundhedsfaglige aktører i samme hus sikrer koordineret og effektiv afklaring og behandling af borgerne Fysioterapeuter Kiropraktorer Psykologer Psykiatere Tandlæger Patientforeninger Frivillige Kommunal Sundhedspleje Kommunal Hjemmepleje Kommunal Genoptræning Forebyggende Sundhed Almen praksis Speciallæger Jordemødre DET GØR FALCK SUNDHEDSHUSE Falck Sundhedshuse investerer i fysiske og organisatoriske rammer for alle sundhedsfaglige aktører i den primære sektor i kommunen. Vi står også for den løbende drift, fælles it og personalestyring, så de sundhedsfaglige aktører kan koncentrere sig om de sundhedsfaglige ydelser. Kommunens sundheds- og socialfaglige aktører, private aktører samt lokale patientgrupper er alle under samme tag. Alle lejere betaler husleje til Falck Sundhedshuse. GEVINST FOR KOMMUNEN Samarbejdet sikrer en koordineret serviceindsats for borgerne, og vi kan tage hånd om udsatte borgere og understøtte beskæftigelsesindsatsen. Falck Sundhedshuse vil med en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde forkorte ventetid til behandling, undgå spildtid og få borgerne raske og tilbage i job hurtigt. MÅLET FOR SUNDHEDSHUSENE Optimering af driften Effektiv behandling med tværgående indsatser Ventetid til behandling formindskes Borgeren skal hurtigst muligt tilbage til en aktiv livsførelse Bedre opfølgning i den sekundære sektor. Minimering af genindlæggelser KONTAKT Falck Citizen Services har en analyseafdeling, der består af erfarne analytikere og rådgivere med bred erfaring fra arbejde inden for sundhed og beskæftigelse. Vores analyseteam bistår kommuner med et eksternt blik på mulighederne for at opnå forbedringer og optimere driften på de to områder og ved at tænke sundhed og beskæftigelse sammen på nye og resultatskabende måder. Vi kommer gerne forbi til et uforpligtende møde om potentialerne for at ændre prioriteringer og opnå bedre resultater af indsatserne i en kommune ligesom vi gerne afholder workshops, der kan bidrage til kommunens udviklings- og strategiprocesser. Har du lyst til et uforpligtende møde eller workshop kontakt: Peter Goll, og

8 Falck Hjælpemidler Horsens Kommune sparer årligt kr i et samarbejde med Falck Hjælpemidler Falck er en aktiv og engageret samarbejdspartner, der sikrer høj kvalitet og fleksibilitet i de daglige leverancer. Tage Carlsen, Ældre- og Sundhedschef, Horsens Kommune FALCK HJÆLPEMIDLER Kommunale beslutningstagere har fokus på at sikre, at borgerne bliver mere selvhjulpne med hjælpemidler og rehabilitering. Vi varetager driften af hjælpemiddeldepoter for 12 kommuner, herunder udlejer og sælger vi hjælpemidler. Vores hjælpemiddeldepoter har lager, værksted og vaskefaciliteter, vi henter, rengør og reparerer kommunens hjælpemidler. Vores fysioterapeuter og ergoterapeuter rådgiver fx om hjælpemidler, handicapvenlige boliger og siddestillingsanalyser. Kommuner har også mulighed for at tegne abonnement på specialterapeutisk hjælp. Borgere kan genoptræne i deres eget hjem med det digitale Falck Virtuel Træning. Falck Hjælpemidler har også abonnementsordninger for borgere, der ønsker at selvfinansiere et hjælpemiddel. GEVINST FOR KOMMUNEN I Falck Hjælpemidler har vi fokus på, at den kommunale samarbejdspartner opnår en effektiv og økonomisk anvendelse af eksisterende hjælpemidler. Trods besparelsen opretholdes et uændret højt serviceniveau til glæde for borgerne og med budgetsikkerhed for forvaltning og politikere. 83% 17% Vores terapeutfaglige bistand giver samarbejdspartneren mulighed for hurtigt og fleksibelt at inddrage erfarne og kompetente terapeuter. Falck Virtuel Træning har dokumenteret sundhedsfaglig effekt og er en god løsning, når der skal gennemføres flere og effektive genoptræningsforløb. RESULTATER, OVERBLIK Faxe Kommune sparer 2,1 mio. kroner i forhold til den hidtidige aftale med Zealand Care. Effektiv nedbringelse af arbejdsbyrder med vores terapeutfaglige bistand. Patienttilfredsheden med Falck Virtuel Træning i hjemmet er i top. Programmet sparer tid for terapeuterne, der nu kan fokusere på borgere med mere komplicerede problemstillinger. Produktet har mere end 140 øvelser i flere kategorier og vandt Innovation Award Horsens Kommune sparede ca. 17% af udgifterne, efter Falck Hjælpemidler overtog driften. Samarbejdskommuner og hjælpemiddeldepoter Falck Virtuel Træning

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Healthcare - fra hjælp til selvhjælp - til også at hjælpe andre Psykologisk krisehjælp til kunder Samarbejde med fagbevægelsen og

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere