Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst"

Transkript

1 Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Leder Connie Hansen Souschef Lone Reinholdt Fysioterapeut/ergoterapeut Spurvene Svalerne Mejserne Køkken/weekendbørnehave Herfølge Turistfart OBS! Telefontid til grupperne er dagligt kl

2 Indholdsfortegnelse Side 2. Dagligdagen i Vasebæk 3. Praktiske oplysninger 5. Medarbejderne i Vasebæk 7. Forældresamarbejde 8. Traditioner 10. Weekendbørnehave 1

3 Åbningstid: Kl Dagligdagen i Vasebæk Lukkedage: Børnehaven har lukket Grundlovsdag, den 24. og 31. december. Derudover er der lukket på grund af pædagogiske dage tre dage om året. Hjemkørsel: Der er hjemkørsel mandag torsdag kl og kl Fredage er der kun én hjemkørsel kl Hvert kvartal sender vi køresedler hjem til jer, som I udfylder med barnets hjemkørselstidspunkt og returnerer til børnehaven. Indkøring: Kørsel: Forældrene møder sammen med barnet den første dag og her aftales den videre indkøring. Jeres barn kan blive transporteret mellem hjemmet og børnehaven i bus. Ruterne tilrettelægges af børnehaven og busselskabet alt efter hvor børnene bor. Børnehaven sørger for sele eller autostol til jeres barn. I kan også selv hente og bringe jeres barn i børnehaven. Ved sygdom eller andet fravær skal I selv give besked ti busselskabet. Husk at give selskabet og børnehaven besked, når barnet er rask igen. Tlf.nr. til Herfølge Turistfart: Aflevering/afhentning: Hvis I selv henter eller bringer jeres barn, skal I aftale tidspunktet med gruppen, så de kan tilrettelægge dagens/ugens aktiviteter. Hvis I har brug for en længere snak med pædagogerne, er det vigtigt, at I ikke gør det ved aflevering og afhentning, men laver en aftale om, hvornår det er bedst. Dette i respekt for de andre børn, og de aktiviteter, der er i gang. 2

4 Praktiske oplysninger Morgenmad: Madpakke: Frugt: Bleer: Ekstra tøj: Legetøj: Cykelhjelm: Navnemærker: Jeres barn skal så vidt muligt have spist morgenmad, inden det kommer i børnehaven. Hvis barnet ikke har nået det, medbringes maden hjemmefra. Medbringes til frokost husk navn på. Medbringes. Jeres barn skal selv have bleer med, og det nemmeste er, at I sender en pakke med ad gangen. Vi skriver i kontaktbogen, når det er tid til at sende en ny pakke. Hvert barn har en lille kasse med plads til skiftetøj. Når kassen er ved at være tom, skriver vi i barnets kontaktbog efter mere. Husk tydelig mærkning med barnets navn. Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven. Det kan dog ikke undgås, at også andre børn vil lege med det. Derfor kan vi ikke garantere, at der ikke sker noget med legetøjet. I børnehaven cykler vi en del. De fleste børn elsker det, og det er en god mulighed for os at komme rundt på. Såfremt I ønsker at jeres barn skal have cykelhjelm på, skal den medbringes hjemmefra med navn på. Det kan ind imellem være vanskeligt at holde styr på, hvis tøj der er hvis, og hvem af børnene der har haft den røde madkasse med. Derfor skal alt tøj, sko, støvler, legeting, madkasse og taske altid være tydelig mærket med barnets navn. Ferie: Sygdom: Tilskadekomst: Tidligt om foråret vil I få sedler ud, hvor I kan skrive, hvornår jeres barn holder sommerferie. Alle børn har brug for at holde fri fra arbejde. Vi vil opfordre til, at alle børn holder sommerferie. Hvis jeres barn er syg, vil vi gerne have det at vide så tidligt som muligt. Dette af hensyn til evt. smitsomme sygdomme, så andre forældre kan blive informeret. Hvis dit barn bliver syg i børnehaven, vil vi kontakte jer og aftale, hvad vi gør, og hvordan barnet kan blive afhentet. Husk at give busselskabet og gruppen besked, når jeres barn er rask igen. Når jeres barn falder og slår sig eller på anden vis kommer til skade, vil personalet trøste og undersøge, om der er åbne sår eller om barnet har slået sig alvorligt. I vil blive kontaktet og 3

5 informeret om hændelsen og vi aftaler, hvad, der mere skal ske om jeres barn skal på skadestuen? Om I kommer og henter barnet osv. Tilladelser: Medicin: Når jeres barn starter i Vasebæk, skal I tage stilling til om vi må køre jeres barn i privatbil, tage jeres barn med i svømmehal og til stranden, om vi må bruge billeder af jeres børn til plancher, som ikke kun vises i børnehaven, om vi må bruge videooptagelser af jeres barn andre steder end i huset. Det kan f.eks. være i forbindelse med undervisning. Desuden skal I tage stilling til, om vi må give studerende der holder op collager, hvor billede af jeres barn er på. Hvis jeres barn skal have medicin, skal vi have medicinen i doseringsæske. Såfremt medicinen er flydende, skal der være en tydelig skriftlig instruktion om doseringen. Hjelm: Kommunikation: Der kan opstå tidspunkter, hvor medarbejderne vurderer, at det er nødvendigt at give barnet hjelm på i børnehaven, f.eks. et barn med epilepsi. Dette er for at barnet ikke kommer til skade på tidspunkter, hvor medarbejderne ikke har mulighed for at være tæt på barnet hele tiden. Mange af vores børn bruger ikke det talte sprog til at kommunikere med. Derfor støtter vi det enkelte barn bedst muligt i kommunikationen og bruger forskellige former for kommunikationssystemer. Pædagogiske redskaber: I det daglige arbejde, benytter medarbejderne video. Dette er et uundværligt redskab i vores bestræbelser på dels at lære barnets signaler at kende, dels selv at blive bedre til vores arbejde. I den tid barnet er i børnehave, vil der blive udarbejdet skriftligt materiale på jeres barn. Som hjælp til dette arbejde, benytter vi forskellige tests, som barnet kan dækkes ind under. 4

6 Medarbejderne i Vasebæk Pædagogerne: Studerende: Fysioterapeut: Ergoterapeut: Udover grunduddannelsen som pædagog har flere suppleret med videreuddannelse, f.eks. Marte Meo, neuro-pædagogik, døv/blindepædagogik, TEACCH eller musik. Alle pædagoger bliver tilbudt relevante kurser i forhold til de børn, der er i børnehaven. Desuden deltager pædagogerne i temadage, og vi arrangerer selv kurser i børnehaven og har 3 pædagogiske dage om året med forskellige temaer. Pædagogerne indgår i supervision som hjælp til det pædagogiske arbejde. Vi modtager 1 pædagogstuderende fra Roskilde Pædagogseminarium, Frøbel Højskolen. Den studerende er her ½ år ad gangen med opstart 1. februar og 1. august. Som en del af dette uddannelsesforløb, skal den studerende skrive en opgave, som måske omhandler netop jeres barn og det pædagogiske arbejde, som udføres i gruppen. Barnets navn vil naturligvis blive ændret i det færdige materiale. Desuden har vi af og til andre studerende f.eks. meritstuderende fra pædagogseminariet, eller PAU-elever fra SoSu Skolen i Greve. Vores fysioterapeut behandler børnene individuelt og i gruppe efter det enkelte barns behov. Hun tager sig primært af børnene med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I kan forvente at jeres barn således får fys. 2-3 gange om ugen, undtagen ved ferier og kurser. I denne tid er også deltagelse i møder og indstilling af hjælpemidler. Derudover vejleder fysioterapeuten personalet, ligesom hun sammen med ergoterapeuten står for alt vedr. hjælpemidler. Vi gør opmærksom på, at vores fysioterapeut ikke giver hjælp til oplæring af ansatte i hjemmene. Vores ergoterapeut behandler børnene individuelt og i gruppe, alt efter det enkelte barns behov. Hun tilrettelægger computerindlæring med børnene og står for mundstimulering, ligesom hun også vejleder personalet. Hendes primære funktion er hos børn med autisme. I kan således forvente at jeres barn får ergoterapi 1-3 gange om ugen, undtagen ved ferie og kurser. I denne tid er også deltagelse i møder og indstilling af hjælpemidler Sammen med fysioterapeuten står hun for alt vedr. hjælpemidler. Vi gør opmærksom på, at vores ergoterapeut ikke giver hjælp til oplæring af ansatte i hjemmene. Talepædagog: Vores talepædagog står for tale- og kommunikations undervisning. Hendes primære funktion er at vejlede personalet, men hun har også børnene individuelt eller i grupper efter det enkelte barns behov. Derudover vejleder hun forældre, og er 5

7 tovholder til de første 6 netværksmøder. Konsulenter: Når der i børnehaven er børn med nedsat syn eller døvblindfødte børn, bliver vi vejledt af konsulenter fra henholdsvis Refnæsskolen og Ålborgskolen. Desuden har nogle kommuner en småbørnskonsulent, som udover at komme i hjemmet også kommer i børnehaven. 6

8 Forældresamarbejde. Kontaktpædagoger: Kontaktbøger: Telefonkontakt: Møder: Hvert barn i børnehaven har 2 kontaktpædagoger. Det er med disse to I kan aftale pædagogiske og praktiske ting omkring jeres barn. I kan forvente, at disse to er mest opdaterede i forhold til viden omkring jeres barn. Hvert barn i børnehaven har en kontaktbog. Heri skriver den medarbejder, som primært har været sammen med jeres barn i løbet af dagen, hvad barnet har lavet og hvordan humøret har været. Efter aftale med jer, kan noteres/registreres andre emner, f.eks. mad, væske, søvn osv. Vores talepædagog, ergo og fysioterapeut skriver også jævnligt i bøgerne. Kontaktbogen følger barnet mellem hjem og børnehave, og I skriver i bogen hver dag, så vi har mulighed for at tale med barnet om, hvad det f.eks. har lavet, spist, set, haft besøg af osv. hjemme. I skal også skrive ændringer i hjemkørslen, selvom I også har givet busselskabet eller chaufføren besked. Forrest i bogen skal I skrive vigtige telefonnumre. Hvis jeres barn bruger medicin, skal I skrive navnet på det, samt doseringen. Vi vil opfordre til at korte beskeder gives til vores sekretær eller den, som svarer telefonen på hovednummeret, dette for at forstyrre det pædagogiske og terapeutiske arbejde mindst muligt. Har I brug for at ringe direkte til gruppen, er der telefontid kl , dette gælder for alle grupperne. Når jeres barn har været i børnehaven i ca. 3 mdr, vil der blive afholdt et opsamlingsmøde, hvor I deltager sammen med kontaktpædagogerne og evt. fysio/ergoterapeut. Her vil der blive talt om, hvordan den første tid er gået og I vil få tilbudt netværk. Indenfor det første år, vil der blive indkaldt til behandlingsmøde, hvor også kommunen indkaldes. Kontaktpædagogen udarbejder til mødet et skriftligt oplæg, og der laves et referat af mødet. På mødet aftales hvilke mål, der skal arbejdes med i det næste år. Mødet afholdes fra kl , Ca. ½ år efter behandlingsmødet aftales en forældrekonsultation. Her deltager I sammen med kontaktpædagogerne og evt. fys/ergoterapeuten. Mødet kan være her i børnehaven eller hos jer. På mødet taler vi om, hvordan det går med de aftalte mål. I er altid velkommen til at bede om et møde/snak med pædagogerne og/eller fysio- eller ergoterapeuten eller talepædagogen. I det daglige har vi meget brug for jeres kommentarer til vores arbejde med børnene, så fortæl os løbende, hvordan I synes, at det går. 7

9 Forældremøder: Forældrebestyrelse: Netværk: Råd og vejledning: Der er to forældremøder om året. På mødet i foråret, er der først valg til forældrebestyrelsen og derefter foregår mødet i grupperne. Til mødet i efteråret vil der være en foredragsholder. Forældrebestyrelsen består af 7 forældre, ledelses- og medarbejderrepræsentant og mødes ca. fire gange om året. Bestyrelsen bliver informeret om nye børn, nyt personale, børnehavens økonomi og planer for den kommende tid. Der er valg til forældrebestyrelsen på forældremødet om foråret. Formand for forældrebestyrelsen pt. er Mariah Westerling, hun kan kontaktes på Alle nye børn i børnehaven tilbydes netværk med opstart efter opsamlingsmødet. I netværket deltager talepædagog, kontaktpædagog, evt. fys/ergoterapeut, forældre og øvrige personer tæt på barnet. I netværket er der fokus på barnets sproglige og kommunikative kompetencer, og det er her indsatsen overfor barnet aftales og koordineres. Oprettede netværk afholder 6 møder á 1 times varighed. Børnehaven tilbyder råd og vejledning til forældre i form af EarlyBird kurser og Marte Meo forløb. EarlyBird er et kursus for forældre til børn, som lige har fået en diagnose indenfor autisme. Marte Meo er en metode, hvor forældre kan få hjælp til at forbedre kommunikationen med deres barn. Hvad kan vi som forældre ellers forvente, når vores barn er i Vasebæk: Vasebæk er et behandlingstilbud, som betyder, at vi arbejder ud fra definerede mål i forhold til hvert enkelt barn. Derudover er vi underlagt en økonomisk ramme som betyder, at børnene er en del af en personalenormering, hvor der som udgangspunkt er 1 voksen til 2 børn om formiddagen og 1 voksen til 3 børn om eftermiddagen. I det daglige pædagogiske og terapeutiske arbejde, tager vi udgangspunkt i barnet som individ. Barnet er først og fremmest et barn med sit individuelle præg. Vi betragter det som en af vores største opgaver at kompensere for barnets handicap for at skabe mulighed for udvikling og læring. I dette arbejde, er det vigtigt for os, at bruge legen som motivator. Vi kan således godt aftale med jer forældre, at vi i en periode fokuserer på et særligt indsatsområde, f.eks. gangtræning i NF walker, men vores tilgang vil altid være at barnet skal være motiveret. Dette forsøger vi at skabe vha. leg, sang, remser osv. Såfremt det ikke lykkes os at motivere barnet, kan vi være nødt til at undlade aktiviteten, da vi ikke har lov til at bruge magtanvendelse. 8

10 Traditioner Fødselsdag: Fastelavn: Projekt: Sommerferien: Vi har i børnehaven en tradition for at fejre børnenes fødselsdag. Hvordan det fejres varierer meget. Det er forældrenes ansvar at sørge for at barnet medbringer det, som forældrene synes gruppen/børnehaven skal servere for børnene. I er selvfølgelig velkomne til selv at komme og stå for det hele, og vi er åbne for nye ideer. Så snak med gruppen i god tid. Fastelavnsmandag slår vi katten af tønden, og vi beder jer enten klæde barnet på hjemmefra eller sende tøjet med. Hvert forår planlægger og gennemfører vi et 2½ uges projekt med fokus på kommunikation. I denne periode bliver børnehaven udsmykket på en måde, som svarer til projektets emne og formiddagene fyldes ud med projekt aktiviteter. Perioden afsluttes med sommerfest for forældre og pårørende. En gang om ugen i skoleferien laver hele børnehaven noget sammen. Det kan være en tur til stranden, vanddag eller en tur i skoven med madpakker m.m. Sommerfest: I juni måned holder vi en sommerfest fra kl Forældre, bedsteforældre, søskende, evt. private aflastningsfamilier og barnepiger er velkomne. Finde nissen: Julefest: Den første fredag i december, er vi på Åsen for at finde Nissen, der i forvejen er gemt i et træ. Når nissen er fundet, spiser vi æbleskiver og drikker varm kakao. I december holder vi en julefest fra kl , hvor bedsteforældre og søskende m.m. er 9

11 Weekendbørnehave Der er mulighed for at jeres barn kan blive passet i weekenderne i Vasebæk. Aflastningen har åbent 48 weekender om året. Åbningstiden er fra fredag kl søndag kl Personalegruppen består hovedsagelig af medarbejdere, der kun arbejder i weekenderne. I weekendbørnehaven holder børnene weekend. Det vil sige, at der bliver hygget meget med børnene. Små ritualer som kan være vigtige for barnet bliver overført til weekenden. De børn som har glæde af det, kommer på ture i skoven, stranden og til aktuelle aktiviteter ude i byen. Det er samtidig vigtigt at give tid og rum til at børnene kan lege og være sig selv. 3 gange om året får I en indbookningskalender, hvor I skal skrive ønskede weekender, og vi vil prøve at opfylde jeres ønsker. I skal selv hente jeres barn om søndagen. 10

12 11

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere