Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer"

Transkript

1 Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i maj-juni Region Hovedstaden stiller hvert år spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Eva C. Jacobsen Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Tlf.: af 17

2 Tre ud af fire virksomheder har ansat nye medarbejdere det seneste år Hvor mange nye medarbejdere har virksomheden ansat inden for de seneste seks måneder? Antal nye medarbejdere 3 20% medarb. 3-5 medarb. 6-9 medarb medarb medarb medarb medarb. Ingen Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 823 besvarelser. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 %. 2 af 17

3 Hver femte nye medarbejder ansættes, fordi virksomhederne udvider Når virksomheden har rekrutteret nye medarbejdere de seneste seks måneder, er det så fordi virksomheden har udvidet sine aktiviteter, har nye typer af aktiviteter, eller er det som erstatning, fordi andre medarbejdere er holdt op? Erstatning fordi andre er holdt op 3 Virksomheden udvider 20% Virksomheden har nye typer af aktiviteter 7% En kombination 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 596 besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. 3 af 17

4 Over halvdelen af rekrutterende virksomheder har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Maj-juni % Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 596 besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. 4 af 17

5 Erhvervsservice, bygge og anlæg samt industrien oplever de største rekrutteringsproblemer I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg 2 35% Handel og transport mv. 20% Information og kommunikation 2 30% 1 30% Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning % 8% 3 8% Erhvervsservice 3 17% 1 Offentlig administration, undervisning og sundhed 15% 15% 5% 65% Kultur, fritid og anden service 35% 5 Alle virksomheder % Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 597 besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. Kultur, fritid og anden service n<20. Signifikant forskel mellem brancher. 5 af 17

6 Størst problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft nord for København I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke København by 20% 2 17% 3 Københavns omegn vest 1 18% 1 5 Nordsjælland vest 3 1 8% 47% Nordsjælland øst % København omegn nord Alle virksomheder % Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 597 besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. Signifikant forskel mellem subregioner. 6 af 17

7 De mindre virksomheder har størst problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 5-19 ansatte % 45% ansatte 2 28% ansatte 1 35% 1 35% 250 eller flere ansatte 7% Alle virksomheder % Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 576 besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. Signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser. 7 af 17

8 Grønne og kreative vækstvirksomheder oplever de største rekrutteringsproblemer I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Sund vækst % 40% Kreativ vækst 2 2 8% 4 Grøn vækst 1 Smart vækst 20% % Andre brancher 20% 17% 17% 4 Alle virksomheder % Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, besvarelser. Kun virksomheder, der har ansat nye medarbejdere de seneste seks måneder, er adspurgt. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. Den enkelte virksomhed kan tilhøre mere end ét vækstområde, og derfor er det ikke muligt at teste for forskelle på tværs af vækstområder. 8 af 17

9 Størst problemer med at rekruttere faglærte og højtuddannet arbejdskraft Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft de største problemer med at rekruttere til det seneste halve år? Faglærte 3 Funktionærer fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ufaglærte (timelønnede) Ledelse Flere forskellige 5% Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 358 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. 9 af 17

10 Bygge- og anlægsbranchen mangler faglært arbejdskraft Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft de største problemer med at rekruttere til det seneste halve år? Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 10% 3 3 7% 10% Bygge og anlæg 77% 15% Handel og transport mv. Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning 8% 17% 3 45% % 1 1 Ufaglærte (timelønnede) Faglærte Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Erhvervsservice 10% Flere forskellige Alle virksomheder 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 359 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Finansiering og forsikring; offentlig administration, undervisning og sundhed; kultur, fritid og anden service er ikke vist, da n<20. Signifikant forskel mellem brancher. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. 10 af 17

11 Bygge- og anlægsbranchen mangler faglært arbejdskraft Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft de største problemer med at rekruttere til det seneste halve år? Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 10% 3 3 7% 10% Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation 8% 17% 45% 77% % 8% Ufaglærte (timelønnede) Faglærte Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning 18% Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Erhvervsservice 10% Flere forskellige Offentlig administration, undervisning og sundhed % Kultur, fritid og anden service 50% Alle virksomheder 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 359 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Signifikant forskel mellem brancher. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. Vær opmærksom på n<20 i følgende brancher: Finansiering og forsikring; offentlig administration, undervisning og sundhed; kultur, fritid og anden service, og at resultaterne ved disse brancher skal tolkes forsigtigt. 11 af 19

12 Særligt virksomhederne på Vestegnen mangler faglært arbejdskraft Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft størst problemer med at rekruttere til det seneste halve år? København by 8% 40% 4 7% Københavns omegn vest 55% 28% Ufaglærte (timelønnede) Nordsjælland vest % 2 Faglærte Nordsjælland øst 5% 30% 3 7% 1 Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse København omegn nord 5% Flere forskellige Alle virksomheder 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 359 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Nordsjælland vest, n<20. Signifikant forskel mellem brancher. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. 12 af 17

13 Smart vækst-virksomheder mangler højtuddannet arbejdskraft den kreative branche mangler primært faglærte Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft størst problemer med at rekruttere til det seneste halve år? Sund vækst 8% 4 30% 1 Kreativ vækst 4 1 Ufaglærte (timelønnede) Grøn vækst 4 40% Faglærte Smart vækst 3 50% Funktionærer fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Andre brancher 35% 3 8% 18% Flere forskellige Alle virksomheder 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Den enkelte virksomhed kan tilhøre mere end ét vækstområde, og derfor er det ikke muligt at teste for forskelle på tværs af vækstområder. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. 13 af 17

14 Eksportvirksomheder mangler højtuddannet arbejdskraft Hvilken kategori af medarbejdere har virksomheden haft størst problemer med at rekruttere til det seneste halve år? Eksportvirksomhed 5% Ufaglærte (timelønnede) Faglærte Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Flere forskellige Alle virksomheder 3 Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 212 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Signifikant forskel mellem virksomheder med og uden eksport. Afrundinger betyder, at totaler ikke altid giver 100 procent. 14 af 17

15 Tekniske kompetencer, salg og erfaring i høj kurs i regionens arbejdsmarked Hvilken type kompetencer eller uddannelser har virksomheden haft de største problemer med at finde medarbejdere, som har? Notér svar Forekomst af erhverv/uddannelser/kompetencer blandt afgivne svar Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 338 besvarelser. Virksomhederne havde mulighed for at svare åbent på spørgsmålet. Oversigten viser de ord, som virksomhederne hyppigst har svaret. Antal svar summerer ikke til 338, da meningsløse samt enkeltstående svar er udeladt. 15 af 17

16 Køkkenmedarbejdere og IT-uddannede i høj kurs Hvilken type kompetencer eller uddannelser har virksomheden haft de største problemer med at finde medarbejdere, som har? Notér svar De mest nævnte faglærte og videregående uddannelser Faglærte uddannelser Videregående uddannelser Teknisk faglærte og håndværkere (tømrere, elektrikere mv.) Køkken og restauration (kokke, tjenere mv.) IT-uddannede (ITprojektledere, dataloger, programmører, software udviklere mv.) Økonomer Ingeniører Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 338 besvarelser. Virksomhederne havde mulighed for at svare åbent på spørgsmålet. Oversigten viser de faglærte og videregående uddannelsestyper, som virksomhederne hyppigst har svaret. 16 af 19

17 Hver femte virksomhed har måttet sige nej til opgaver grundet manglen på kvalificeret arbejdskraft Har problemerne med at rekruttere nye medarbejdere det seneste halve år været årsag til, at virksomheden har 5 77% % 9 9 Ej valgt Valgt Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 364 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. 17 af 17

18 Virksomheder, der mangler højtuddannet arbejdskraft, har måttet levere med forsinkelser Virksomheder der har leveret med forsinkelser, fordi de manglede kvalificeret arbejdskraft: Hvilken kategori af medarbejdere har virksomhederne haft størst problemer med at rekruttere til det seneste halve år? 5 Ufaglærte (timelønnede) Faglærte 3 Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Flere forskellige 7% Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 82 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og som har leveret med forsinkelser som konsekvens heraf, indgår i datagrundlaget. Signifikant forskel mellem grupper. 18 af 17

19 Mangel på faglært arbejdskraft koster kunder for regionens virksomheder Virksomheder der har mistet kunder, fordi de manglede kvalificeret arbejdskraft: Hvilken kategori af medarbejdere har virksomhederne haft størst problemer med at rekruttere til det seneste halve år? 5 Ufaglærte (timelønnede) Faglærte 18% 2 Funktionærer: fx ingeniører, økonomer, forskere mv. Ledelse Flere forskellige Region Hovedstadens Vækstbarometer. Maj-juni 2015, 33 besvarelser. Kun virksomheder, der har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og som har mistet kunder som konsekvens heraf, indgår i datagrundlaget. Signifikant forskel mellem grupper. 19 af 17

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere