StrataCellTM. Systemer til forbedring af byrum og landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StrataCellTM. Systemer til forbedring af byrum og landskab"

Transkript

1 TRÆplantNing StrataCellTM avanceret træplantningssystem Systemer til forbedring af byrum og landskab

2 Førende i avancerede strukturelle jordceller For sunde træer i bymiljøet *

3 Milford træplantningssystemer for succesfuld etablering af bytræer Avanceret rodvenligt bærelagssystem til plantehuller Overalt i verden anses træer for at være en væsentlig og nærmest uundværlig del af vores bymiljøer. Den mest kritiske livs- og vækstbetingelse for bytræer er tilstedeværelsen af nok kvalitetsjord til rødderne. Netop tilvejebringelsen af store nok mængder ukomprimeret jord under veje og fortove, er noget som træavlere, landskabsarkitekter og ingeniører har diskuteret i årtier. Milfords modulopbyggede StrataCell system udnytter avanceret design-geometri og forstærket copolymer til at frembringe en hidtil uhørt robust struktur. Strukturen er gennemtestet af Finite Element Analysis, samt Ultimate Load Tests og resultaterne, som er verificerede af rådgivende ingeniører, finder at strukturen yder tilstrækkelig støtte under maksimalbelastningen fra fortov og vej. Træers rodsystem Hvordan de ser ud Træers rodsystemer er langt mere udviklede end man umiddelbart skulle tro. Den nuværende anerkendte viden siger at et træs rodsystem udgør et areal på to til tre gange løvtagets omfang. Rødderne ligger forholdsvist højt i jordlaget, typisk i de øverste 40 til 80 cm. Med et enormt netværk af små fibrøse rødder til at optage ilt, vand og mineraler, samt store fæstnings- og balancegivende strukturelle rødder, er tilstedeværelsen af ilt af afgørende betydning. Rodsystemer: Hvad de er i stand til, for at overleve Trærødder har fået sig et ufortjent ry for at ødelægge vej- og fortovsbelægninger. De har ganske rigtigt en enorm løftestyrke og århundreders historie har påvist deres evne til at udvikle sig og påvirke menneskeskabte konstruktioner. Set i lyset af vores nye viden om, hvor omfattede rodsystemerne faktisk bliver, er det vores opgave at tilvejebringe tilstrækkeligt med kvalitetsjord til vores bytræer. Et træs rodsystem behøver jord Hvor meget? Der findes flere metoder til at udregne den nødvendige jordmængde. Som tidligere nævnt, kan et træs rodsystem, under naturlige forhold, udvikle sig til at fylde et areal på to til tre gange løvtagets omfang. Den mest enkle måde at udregne den minimale jordmængde på, er at gange løvtagets forventede areal (ved fuldvoksent træ) med en dybde på 0,6 meter. Formen på dette areal kan tilpasses forholdene på den plads, hvor træet skal stå. Andre metoder baserer sig på det fuldvoksne træs stammeomfang og er muligvis mere præcise, idet de tager højde for forskellige løvformer. Den gamle metode med kun at tildele et område på størrelse med åbningen i fortovet, er tydeligvis utilstrækkelig og idømmer træet en for tidlig død, eller et livsforløb med tilbagevendende reparationer. Systemer til forbedring af byrum og landskab

4 StrataCell træhulssystemer, bruges ved plantning af træer i byområder med overfladebelægning * Hvad er årsagen til at bytræer slår fejl? Fejlslagne bytræer er et almindeligt forekommende fænomen over hele kloden. Den største synder er formentlig ganske enkelt mangel på kvalitetsjord, for hårdt komprimeret jord, utilstrækkeligt dræn, mangel på iltning og for små åbninger i belægningen. Andre årsager kan være dårligt udført plantning, hærværk, oversvømmelse og forurening. Den opmuntrende nyhed er, at der kan tages forbehold for alle disse faktorer allerede fra design-fasen. Træer er ufatteligt overlevelsesdygtige, hvis de bare bliver givet chancen. Anvendelsesområder for StrataCell træhulssystemer I realiteten kan StrataCell træhulssystemer bruges overalt, hvor der plantes træer i områder med én eller anden form for belægning. Der er utallige steder, hvor dette system kan hjælpe med at give optimale vækstbetingelser, samtidig med at belægningerne skånes imod rodskader: Parkeringspladser, midterrabatter og rabatter, gangstier, torve, parkanlæg m.m. Sammenkædede plantehuller Delt rodområde og permeable belægninger Træavlere har længe vidst at forskellige rodsystemer kan deles om jorden og overlappe hinanden. Dette faktum giver designere mulighed for at placere træer på række i delte render, eller i sammenhængende plantehuller. Udover den designmæssige frihed dette giver, kan der også være økonomiske besparelser i forbindelse med udgravning og installation. Bredden på de sammenhængende plantehuller skal udregnes nøje i forhold til det fuldvoksne træs forventede højde og løvtagsareal, specielt i åbne områder med megen blæst. Lokalkendte træavlere kan rådgive herom. Brug af innovative permeable belægninger over sammenkædede træhuller anbefales, da det giver åndemulighed til rødderne samt tilgang af værdifuld regnvand. Der er flere kritiske punkter at tage højde for ved anlægning af sammenhængende plantehuller og det anbefales derfor at Milford tages med på råd. Mulighed for brug af overfladevand Der er flere forskellige måder at udnytte det værdifulde regnvand til at forbedre bytræers vækstbetingelser, afhængigt af geografisk placering. Kantsten, vejriste eller drænrende-systemer kan indfange og lede regnvand til rødderne igennem perforerede drænrør. Tagvand fra nærtliggende bygninger kan også ledes til StrataCell zonen, gennem drænrør eller permeable belægninger. Indfangning af regnvand er vitalt og her spiller plantehullerne en væsentlig rolle. Der er flere kritiske punkter at tage i betragtning, hvorfor det også her anbefales at Milford tages med på råd allerede fra design-fasen. Tlf.: (+45) Walgerholm DK 3500 Værløse Danmark

5 Anvendelsesområder * Systemer til forbedring af byrum og landskab

6 Avanceret teknologi og design kan give over 94% ukomprimeret jordmængde * STRATACELL imødeser miljøet Genbrugsmateriale Milfords systemer er produceret med øje for reduktion af miljøbelastende affald. StrataCell TM modulerne er således fremstillet af 100% postindustrielt affald og udnytter dermed materiale, som ellers ville være endt på lossepladsen. StrataCell Åbninger Den fjerde generation af Root Cell er konstrueret med let tilgængelige åbninger til rodvækst, uden at der er gået på kompromis med den strukturelle matrixopbygning. Åbningerne i StrataCell er store nok til at tillade rørgennemføringer til f.eks. afløb, kabler og iltningssystemer. Vækstzone StrataCells åbne matrixstruktur giver en optimal vækstzone for rødderne. Over 94% af kubikarealet er til rådighed til rodvækst Sten/jord matrix StrataCell matrix Vækstzone Struktur Sammenligning med sten/jord matrixstruktur Tidligere metoder udnyttede et sten/jord matrix til at understøtte vej-/fortovsbelægningen, samt give vækstmulighed til rødderne. StrataCell revolutionerer princippet ved at udnytte mindre end 6% af kubikarealet til sin egen struktur, hvorimod sten/jord metoden brugte ca. 75% af pladsen, hvilket betød at rødderne i realiteten kun havde 25% til rådighed til vækst. Tlf.: (+45) Walgerholm DK 3500 Værløse Danmark

7 StrataCell træhulssystem for sundere bytræer Den langsigtede løsning * Systemer til forbedring af byrum og landskab

8 StrataCell Det stærkeste eksisterende jordcellesystem i verden Advanceret teknologi & design von Mises stress (Pa) and deformed shape of 3x3x3 cluster with vertical load (10 tonnes) Tlf.: (+45) Walgerholm DK 3500 Værløse Danmark

9 Det samlede StrataCell matrix er blevet FEA-testet til at kunne modstå over 550kPa vertikal belastning StrataCell strukturelle moduler Hvordan de fungerer Strukturelle celler er modulære enheder, der ved samling udgør en komplet matrixkonstruktion, der giver støtte til den relevante overfladebelægning samtidig med at gøre store mængder ukomprimeret jord tilgængelig for rodvæksten. Komprimerende belastning StrataCell modulerne er designet til at kunne modstå enorme vertikale belastninger således at træets rodsystem kan bringes op i de højere jordlag. Det samlede StrataCell matrix er blevet FEA-testet til at kunne modstå over 550kPa vertikal belastning. Ingeniørberegninger viser at med blot 300 mm vej-/fortovsbelægning ovenpå StrataCell, har matrixkonstruktionen en bæreevne, stor nok til at understøtte maksimal trafikbelastning. Belægningen bør udføres af fagfolk i henhold til gældende regler, og det skal bemærkes at en cementflisebelægning eller nedsat belastning, kan bevirke at rodsystemet bringes helt op i det allerøverste jordlag. Tilbundsgående computersimuleringer og laboratorietests har fastslået at StrataCell TM er det stærkeste eksisterende rodvenlige bærelagssystem i verden. Horisontal belastning Ved udvikling af teknologiske træhulssystemer, skal der også tages højde for de belastninger som kommer fra den trafik, der passerer ved siden af træerne. StrataCell modulerne klikker sammen og bliver til én enhed med enorm modulær styrke, som kan modstå belastninger både vertikalt og horisontalt. Integrerede samleled Sikre og enkle samleled, både lodrette og vandrette, er en integreret del af det patenterede StrataCell design. StrataCell moduler er nemme at klikke sammen til én stærk matrixkonstruktion. Systemer til forbedring af byrum og landskab

10 Assistance med teknisk vejledning og effektiv installation Vi har gjort det komplekse enkelt Teknisk assistance og design CAD detaljer, projekt-tilpasset eller standard ForsKNING Vidensbasen omkring træplantning i byer udvikles konstant og Milford tager aktivt del ved egne forsøg samt forsøg i fællesskab med kunder og læreanstalter. Skulle dit universitet eller din læreplads ønske at foretage forsøg med StrataCell TM, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan tilbyde gratis design-assistance, reducerede komponentpriser samt hjælp med installationen. Beregning af plantehullets konstruktion er en gratis service, som tilbydes landskabsarkitekter og bygherrer. Efter et indledende møde vil du modtage en udførlig plantegning med mål, dimensioner og udsnit i CAD og PDF, til brug for projektets dokumentation. Standard træhulsspecifikationer kan naturligvis også rekvireres og leveres ligeledes uden beregning. Anlægs-design assistance På grund af vigtigheden af korrekt plantning af bytræer, tilbyder Milford assistance fra erfarne rådgivende ingeniører. Dette er professionelle fagfolk indenfor vej-/fortovsbelægninger, som er vant til at arbejde med StrataCell systemet. Denne service debiteres i henhold til forudgående tilbud. Byggepladskonsultation og instruktion Milford tilbyder at møde på byggepladsen med henblik på at instruere i brugen af StrataCell. Dette er en gratis service, som giver en direkte kontakt imellem de udførende arbejdere og Milford, samt giver arkitekt og bygherre sikkerhed for en veludført træbeplantning og et vellykket projekt. Tlf.: (+45) Walgerholm DK 3500 Værløse Danmark

11 Enhederne klikker nemt og hurtigt sammen, resulterende i et markant reduceret tidsforbrug på pladsen StrataCell effektivitet Billigere installation StrataCell er designet til, i mærkbar grad, at reducere installationsomkostningerne. Enhederne klikker nemt og hurtigt sammen, resulterende i et markant reduceret tidsforbrug på pladsen. * Transport og opbevaring En anden unik designfordel ved StrataCell er, at de kan stables i kompakte tårne før forsendelse. Herved opnås en betragtelig reduktion af pladsforbruget, hvilket gør forsendelsen proportionalt billigere, samt formindsker forureningen med fossile brændstoffer. Dette innovative design er, ligesom StrataCells andre unikke funktioner, beskyttet med verdenspatent. Systemer til forbedring af byrum og landskab

12 Tlf.: (+45) Walgerholm DK 3500 Værløse Danmark

Beskyttelse af natur og infra

Beskyttelse af natur og infra Beskyttelse af natur og infra GreenMax har specialiseret sig i plantebedsindretning målrettet nybeplantning og eksisterende træer, især i bymiljøet. Vi leverer produkter, der samtidig beskytter både natur,

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem Maj 2009 det naturlige valg inden for Afløbssystemer Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Grønt Miljø 3 / MARTS 2011

Grønt Miljø 3 / MARTS 2011 4 Standard for højstammede træer 12 Bindende krav til pesticider på golfbaner 14 Jordpakningen skal forebygges 22 I pose og sæk 26 Driftssikre robotter der klipper godt 30 Gødningen styrer græssets vinterhærdning

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10

Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10 Opnå et smidigt patientflow med trådløs kommunikation Sådan kan bedre kommunikation mellem afdelinger og quicker response ved tidskritiske informationer øge patienttilfredsheden, forbedre plejeniveauet

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand Dansk Varmepumpe Industri A/S vedvarende energi fra naturen varmepumper jordvarme luft/vand præsentation af DVI DVI Dansk Varmepumpe Industri A/S, har i mere end 30 år udviklet og produceret varmepumper.

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014

Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Ingeniørkunst Tredje og fjerde klasse Tilpasset fra Museum of Science, Rescue by Design 1994, videreudviklet til danske skoler af Det Unge Akademi (DUA) 2014 Tema: Med dette projekt bliver børnene arkitekter

Læs mere

Grønt Miljø NOVEMBER 2007

Grønt Miljø NOVEMBER 2007 9 NOVEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Kampen for træernes vækst 8 Storbladet lind 10 Saltet akkumuleres i gadetræernes jord 16 Lysdiodens revolution 18 En lille perle ved Øresund 22 Fra kedelige til attraktive

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL JUAL TAGTILBEHØr ganske enkelt... JUAL leverandør og samarbejdspartner på højeste niveau JUAL TEKNIK fokus på kvalitet og sikkerhed Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt

Læs mere