TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE"

Transkript

1 OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Tel: CVR: DK Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE SAGS NR: DATO: REV.:

2 Indholdsfortegnelse Besigtigelsens formål... 3 Afgrænsning... 3 Besigtigelse af klimaskærme Tagopbygning og afgrænsninger Facader: Sokler og kælderydervæg: Udvendig belægning og terrasser:... 9 Besigtigelse af indvendige bygningsdele Bolig 71 A - stueplan: Bolig 71 A - kælder: Bolig 71 A - 1. sal: Bolig 71 B - stueplan: Bolig 71 B - kælder: Bolig 71 B - 1. sal: Dobbelt garage: Opsummering: Fotodokumentation: OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 2

3 Tidspunkt Bygningsgennemgangen er udført af byggeøkonom og bygningskonstruktør Torben Sams fra OBH Rådg. Ingeniører A/S og er gennemført torsdag den Besigtigelsens formål Silkeborg kommune afdeling Ejendomme har anmodet OBH Rådg. Ingeniører A/S om et uvildigt bygningssyn af bebyggelsen, beliggende på. Besigtigelsen har til formål at belyse bygningens tilstand, med fokus på de primære bygningsdele, hvilket i denne rapport er klimaskærmen. Som afslutning på besigtigelsen, udfærdiges en besigtigelsesrapport, i form af foto med kommentarer. Besigtigelse sker generelt fra terrænniveau, med mindre det sker ved anvendelse af lovlig adgang eller hjælpemiddel. Modtagne oplysninger Energimærkning af , modtaget pr. mail den Bygningsoplysninger BBR-Meddelelse nr , matr.nr. 1a, Funder Kirkeby, Funder. Bygningen er jf. BBR-meddelelsen opført som følgende: 71 A 71 B Bygning 71 A-B, anno Garage (dobbelt), anno 1930 Bygninger er opført i 1½ plan og bygningsareal udgør i alt 279 m m 2 tagetage (pt. uudnyttet) og 32 m 2 kælder. Garage udgør i alt 60 m 2. Afgrænsning Destruktivt indgreb er ikke indeholdt i nærværende rådgiverydelse. Gennemgangen beror alene på en overordnet visuel gennemgang af de primære bygningsdele og eventuelle særlige produkter. Ligeledes vil der i denne rapport ikke blive taget stilling til eventuelle energimæssige forhold, da disse tiltag typisk behandles i energimærket, samt almen vedligehold i form af indvendig overfaldebehandling af vægge og slid/striber på gulve og lignende. Der er ikke udtaget skimmeanalyser. Øvrige betragtninger Varme- og vandinstallationer på stueplan ses værende funktionsdygtige og i middel stand. Krybekælder ses værende med opfyld i form af teglsten, men virker tør, på trods af at flere ventiler i sokler er tillukket. Køkkener i boliger er funktionsdygtige, men ikke tidssvarende. 1. sal kan med nuværende udformning og konstaterede utætheder ikke anvendes til beboelse. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 3

4 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger Generelt for boliger: Tagbelægningen er udført af vingetegl og afsluttet indvendig med understrygning. Tagbelægningen ses med afskalninger i overfladen og adskillige teglsten er så medtaget, at tagbeklædningen tillader fugtindtrængning til tagkonstruktionen. Tagbeklædningen anses for værende udtjent. Indvendig er tagbelægningen tætnet med understrygning af mørtel. Understrygningen ses utilstrækkelig i flere områder, hvorfor der sker fugtindtrængning til tagkonstruktionen Understrygningen ses utilstrækkelig og der kan i flere områder konstateres fugtindtrængning til tagkonstruktion, samt tagetagen (1. sal). OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 4

5 Tagopbygning og afgrænsninger (fortsat): Generelt for alle boliger: Rygninger og rygningsstrygning af mørtel ses i flere områder med udfald, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til tagkonstruktionen. Skorstenspiber fremstår med udfaldene mørtelfuger og flere teglsten ses løse, samt utilstrækkelig inddækning mod tagbelægningen, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til tagkonstruktionen, samt frostsprængninger i skorstenspiben. Skorstenspiber er så medtaget, at vi anser dem for værende udtjente. Sammenbygningen mellem flunkevæg af teglsten og tegltag ses med revnedannelser, hvormed der er risiko for fugtindtrængning. Indvendigt er der under besigtigelsen konstateret fugtindtrængning til tagrum (1. sal) flere steder. Se eventuelt foto ovenfor. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 5

6 2.0 Facader: Generelt for alle boliger: Murværk fremstår med porøse og udfaldene mørtelfuger og partielt med algebegroning. Her ses foto af gavl mod syd (ved terrasse). Udfaldene mørtelfuger medfører risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Det er vores vurdering, at porøse og udfaldene mørtelfuger udgør ca. 30 % af murværket. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at ca % af murværket er så medtaget, at det skal mures om. Murværket i gavlen mod syd fremstår partielt med udfaldene mørtelfuger. I gavlen mod syd ses udfaldene mørtelfuger i en sådan grad, at det ikke kan udelukkes, at teglsten skal mures om. Mørtelfuge imellem teglmur og beton sålbænk ses i ca. 30 % af tilfældene med revne, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Der må forventes snarlig vedligehold heraf for opretholdelse af restlevetid. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 6

7 Facader (fortsat): Generelt for alle boliger: Yderdør til bolig 71 A fremstår med nedbrydning i træværket. Yderdøren anses for værende udtjent. Vinduer lider generelt af manglende vedligehold og det vurderes at ca. 80 % af vinduerne er så medtaget, at de anses for værende udtjent. Elastiske fuger omkring vinduer og yderdøre fremstår hårde og med revner i overfladen, hvormed de anses for værende udtjente. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 7

8 3.0 Sokler og kælderydervæg: Generelt for alle boliger: Sokler er udført af syldsten/kampesten, med udfyldning af fuger med mørtel. Sokler fremstår partielt med udfaldene fuger og mindre revner i mørtelfuger, men generelt intakte over terræn. Sokkelkanter/brystninger under kældervinduer ses med afskalninger og nedbrydning. Endvidere er grusbelægning indbygget så højt, at dette giver risiko for fugtpåvirkning og dermed nedsat levetid af kældervinduer, samt risiko for fugtindtrængning til kælder, såfremt grusbelægningen ved større nedbørsmængder ikke formår at dræne mængden af nedbør der kommer. To af lyskasserne fremstår uden afdækning, hvormed der er risiko for at personer eller mindre dyr kan falde ned i lyskassen og dermed komme til skade eller sulte ihjel. Udvendige trapper til boliger og til kælder under bolig 71 B, fremstår generelt pæne og intakte. Ventilationshuller til krybekælder fremstår generelt tillukket og et enkelt ses åben. Ventilationshuller bør være åbne for ventilering af krybekælder og huller bør udføres med gitter, for sikring mod indtrængning af skadedyr. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 8

9 4.0 Udvendig belægning og terrasser: Generelt for alle boliger: Den udvendige belægning ses med fald i forskellige retninger og i flere områder er der enten blomster bede eller plænegræs helt ind til bygningen. Såfremt kælderydervægge ikke er udført med fornødent fugtsikring, er der risiko for fugtindtrængning i kælderydervæggen. Støttemure til have og til terrasse fremstår med revner, udfaldene mørtelfuger og algebegroning og murværk er med en tilstand, hvor murværk vurderes værende udtjent. Belægningen ved kældertrappen ses med fald ind mod bygningen, hvormed der er risiko for fugtpåvirkning af kælderydervæggen. Terrassen mod syd ses med revner og skader i mørtelfuger og klinkebelægning. Skader vurderes værende af ældre dato, hvormed det ikke kan udelukkes, at underliggende konstruktion kan være fugtskadet. Terrassen vurderes værende udtjent. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 9

10 Besigtigelse af indvendige bygningsdele Boliger (indvendig): 5.0 Bolig 71 A - stueplan: Vinduer, lysninger og vinduesbænke fremstår indvendig med fugtskjolder og mørke aftegninger, hvilket vurderes at stamme fra manglende luftskifte i boliger og fugtindtrængning. Vinduer vurderes generelt som udtjente, hvormed vedligehold i form af overfladebehandling ikke vil være aktuel. (Generelt for hele boligen). Der kan konstateres fugtindtrængning ved yderdør mod øst, samt skimmeldannelse på den indvendige side af døren. Vedligehold heraf bør iværksættes indenfor få måneder og restlevetid vurderes ca. 3 år. Dørkarm og bundstykke er meget opfugtet. Trægulv er ligeledes opfugtet og med sorte aftegninger efter skimmel.. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 10

11 Bolig 71 A - stueplan (fortsat): Mørtelfuger i hjørner af badeværelse ses med revner, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til bagvedliggende konstruktioner. Under besigtigelsen kunne det konstateres, at wc løber med vand. Det vurderes at løfteanordning i cisterne ikke fungerer korrekt. Adgang til kælder sker gennem dør fra fordelergang med hoveddør. Trappeløb og vægge ses med skimmeldannelse på overflader, hvilket vurderes at stamme fra indtrængende fugt gennem kælderydervægge og svigt i ventileringen af kælder. Der kan endvidere konstateres skimmeldannelse i hjørne af loft og væg i trapperum, hvilket kunne stamme fra fugtindtrængning i tagbelægningen. Såfremt kælderen i fremtiden skal udgør en del af boligen på stueplan, skal kælderen fugtsikres, ventileres efter forskrifter og saneres for skimmelsvampe. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 11

12 6.0 Bolig 71 A - kælder: Der kan konstateres korrosion i rørinstallation th. for vandur i teknikrum i kælder. Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke ses med svindrevne over ca. 1 lbm. Mørtelfuge bør udskiftes af hensyn til fugtsikring. Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge, hvilket vurderes og stamme fra fugtindtrængning gennem kælderydervægge. Afskalninger forstærkes ydermere grundet reduceret til ingen luftskiftet i kælderen. Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge som beskrevet ovenfor, samt der i partielt kan konstateres skimmeldannelser på kælderydervægge. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 12

13 Bolig 71 A kælder (fortsat): Der ses korrosion i stålbjælker under etageadskillelse med trappe til kælder. Stålbjælker er placeret under yderdør som anses for værende udtjent (mod p-pladsen) og hvormed det ikke kan udelukkes, at fugtindtrængningen ved døren kan have bidraget til korrosionen af stålet. Trappe til kælder og kælderydervægge ses med skimmeldannelse og afskalninger i pudslag. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 13

14 7.0 Bolig 71 A - 1. sal: Værelse (stødende op til nr. 71 B), fremstår med skimmeldannelse på alle overflader. Værelse vurderes værende ubeboelig i nuværende stand. Skimmeldannelse på alle overflader. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i skillevæggen. Skimmeldannelse vurderes at stamme fra indtrængende fugt, på grund af utæt tagbelægning. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 14

15 Bolig 71 A - 1. sal (fortsat): Lofter og vægge i den midterste sektionen er nedtaget og der er tydelige aftegninger på gulvet efter indtrængende fugt fra taget. Dette er konstateret flere steder på 1. sal) Spær og rem ses med nedbrydning i tagfoden og ligeledes her kan der konstateres fugtindtrængning fra taget. (konstateret ved væg ind mod værelse) Der kan generelt konstateres indtrængende fugt fra tagbelægningen og det er muligt flere steder og se lys gennem tagbelægningen. Det kan ikke udelukkes, at der er skimmeldannelse i etageadskillelsen. 1. sal bør ikke anvendes til beboelse, førend der er gennemført screening og sanering for skimmelsvampe, herunder generelle renoveringsarbejder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 15

16 8.0 Bolig 71 B - stueplan: Vinduer, lysninger og vinduesbænke fremstår indvendig med fugtskjolder og mørke aftegninger, hvilket vurderes at stamme fra manglende luftskifte i boliger og fugtindtrængning. Vinduer vurderes generelt som udtjente, hvormed vedligehold i form af overfladebehandling ikke vil være aktuel. (Generelt for hele boligen). Lofter ses generelt med revnedannelser i alle rum og partielt med løst pudslag. Der kan konstateres fugtskjolder på skillevæg og loft i værelse med adgang til wc-rum. Det kan ikke udelukkes at der kan være skimmelvækst i loft- og vægkonstruktion. Der kan henvises til emner beskrevet under 1. sal. for nærværende bolig. Revnedannelser ses generelt i alle lofter og pudslag vurderes med svækket hæfte til underlaget i disse områder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 16

17 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Der kan konstateres fugtskjolder og mørke aftegninger på brystningsvæg i værelse med adgang til wc-rum. Der kan konstateres manglende tætning ved rosetter til blandingsbatteri i bruseniche. Badeværelse er udført med naturligt aftræk, med uden tilførsel af friskluft, hvormed luftskiftet ikke er tilstrækkeligt. Der kan konstateres mørke aftegninger i mørtelfuger til fliser og klinker, hvilket typisk er tegn på skimmel. Mørtelfuger vurderes værende udtjente. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 17

18 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Ved aftræk og wc (i selvstændigt wc-rum) kan der konstateres fugtskjolder på loft omkring det naturlige aftræk. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst i loftet. Køkkeninventar fremstår med slitage efter mange års brug og hvidevarer vurderes ligeledes med få års restlevetid. Køkkenskabe under køkkenvask og bordplade er fugtskadet og bør ikke genanvendes. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 18

19 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Trappe i gang med hoveddør fra P-pladsen og trapperum til 1. sal fremstår med mørke aftegninger på overflader. Vægge og loft i trapperum til 1. sal (ved gang mod P-pladsen) fremstår med mørke aftegninger over alt, hvilket tyder på skimmelvækst. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i loft- og vægkonstruktioner. Dør til 1. sal placeret i trapperum, fremstår med mørke aftegninger over alt, hvilket tyder på skimmelvækst. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 19

20 9.0 Bolig 71 B - kælder: Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge, hvilket vurderes og stamme fra fugtindtrængning gennem kælderydervægge. Afskalninger forstærkes ydermere grundet reduceret, til ingen luftskiftet i kælderen. Krybekælder fremstår med opfyld efter nedbrudte teglmure (generelt). Krybekælder fremstår med opfyld efter nedbrudte teglmure (generelt). Det kan anbefales at byggeaffald fjernes fra krybekælder, således at inspektion af konstruktioner og installationer kan udføres forsvarligt og evt. fugtindtrængning kan konstateres og elimineres. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 20

21 10.0 Bolig 71 B - 1. sal: Lofter og vægge i den midterste sektionen er nedtaget og der er tydelige aftegninger på gulvet efter indtrængende fugt fra taget. Dette er konstateret flere steder på 1. sal) Vægge fremstår medtaget efter nedtagning af lofter og tilstødende vægge. Vægge og loft i værelser på 1. sal fremstår med mørke aftegninger over alt og puds på loft ses med revner og nedfald. Mørke aftegninger tyder generelt på skimmelvækst i overflader. Det vurderes at fugtindtrængning kan henføres til den utætte tagbelægning. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i loft- og vægkonstruktioner. Det ene værelse er udført med håndvaske, hvormed det skal sikres at eventuel udløbende fugt ikke vil opfugte væg-, gulv- og etageadskillelse. Håndvaske bør ikke anvendes, da tagetagen generelt er uopvarmet. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 21

22 Bolig 71 B - 1. sal (fortsat): Der kan generelt konstateres indtrængende fugt fra tagbelægningen og det er muligt flere steder og se lys gennem tagbelægningen. Det kan ikke udelukkes, at der er skimmeldannelse i etageadskillelsen. 1. sal bør ikke anvendes til beboelse, førend der er gennemført screening og sanering for skimmelsvampe, herunder generelle renoveringsarbejder. Fugtindtrængning ses på gulvet i mange områder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 22

23 11.0 Dobbelt garage: Dobbelt garage og redskabsskur. Garage er opdelt som selvstændige enheder. Der ses mørke aftegninger på bagmure og terrændæk, hvilket vurderes at komme fra indtrængende fugt. Det skal dog lige nævnes, at ovenfornævnte fugtaftegninger kunne stamme fra tidligere fugtindtrængning, eventuelt før indbygning af tagpap dækning, men da bygningen er udført uden tagrende og tagnedløb opfugtes facader efter nedbør. Fugtindtrængning ses på bagmur og gulvet. Dør til redskabsrum og sokkel foran dør er udført på en sådan måde, af der sker fugtindtrængning til redskabsrum. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 23

24 Dobbelt garage (fortsat): Murværk fremstår partielt med porøse og udfaldene mørtelfuger, samt algebegroning. Her ses foto af gavl ved adgang til terrasse. Udfaldene mørtelfuger medfører risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Det er vores vurdering, at porøse og udfaldene mørtelfuger udgør ca. 20 % af murværket. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at ca % af murværket er så medtaget, at det skal mures om. Sokkel af syldsten/kampesten er blottet og da der ikke er indbygget tagrender på garagen, opfugtes sokler efter nedbør, med risiko for øget nedbrydning og frostsprængninger. Tagbelægningen er udført af tagpap og det vurderes at tag har restlevetid på ca. 10 år. Bygningen er udført uden tagrende og tagnedløb, hvilket anses for byggeteknisk svigt, da bygningsdele uhensigtsmæssigt opfugtes og derved reduceres den forventede levetid. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 24

25 12.0 Opsummering: Boliger står alle tomme og har tidligere været anvendt som almene boliger. Stueplan ses funktionsdygtig, hvor 1. sal er uegnet til beboelse på nuværende tidspunkt. Såfremt bygningen fremadrettet skal anvendes til boliger, må der forventes en gennemgribende renovering fra kælder til kvist. Dette er ligeledes gældende for klimaskærmen. Som hovedpunkter kan nævnes; 1) Tagbelægningen er udført af tegl og ses i flere områder utætte og med nedbrydning i overfladen, hvorfor der er risiko for fugtindtrængning tag-og loftskonstruktion. Tagbelægningen anses generelt for værende udtjent. 2) Værelser på 1. sal er generelt uden opvarmning (enkelt værelse i nr. 71 A er opvarmet). 3) Skorstenspiber ses med udfaldene mørtelfuger og løse teglsten, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængninger. Skorstenspiber er på et stade, hvor de anses for værende udtjent. 4) Murværk bør omfuges/ommures i et sådan omfang at fugtindtrængning ikke er til stede. Vi kan anbefale en nærmere undersøgelse af mørtelfuger eventuelt med lift. 5) Støttemure og terrasse ses med udfaldene mørtelfuger og løse klinker. Terrassen er på et stade, hvor den anses for værende udtjent. 6) Vinduer og flere af yderdørene lider af manglende vedligehold og vurderes med nuværende stade for værende udtjente, når omkostninger for renovering kontra udskiftning med energirigtige vinduer sammenholdes. 7) Indvendige lofter i boliger og på 1. sal ses med revner og løst pudslag. 8) Kælderydervægge ses med afskalning i pudslag, samt skimmeldannelse. 9) Vægge og trapper i trapperum til kælder og til 1. sal ses med skimmeldannelse. 10) Der er ikke udført kalkulation over skader, fejl og mangler på ejendommen, men dette kan tilbydes udført særskilt, såfremt det har Deres interesse. 11) Billeder over ejendommen kan fremsendes på webløsning efter aftale. Odense den OBH Rådg. Ingeniører A/S Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 25

26 13.0 Fotodokumentation: OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 26

27 Fotodokumentation (fortsat) OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 27

28 Fotodokumentation (fortsat) Fotodokumentation (fortsat) OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 28

29 OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 29

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG Sag nr. 20121030 Odense, den 26.11.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG

Læs mere

TILSTANDSVURDERING VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: odd@obh-gruppen.dk VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Tilstandsvurdering. - vurdering af ejendommens tilstand. Besigtiget: 19. oktober 2015 EJENDOMMEN: Rapportdato: 24. oktober 2015

Tilstandsvurdering. - vurdering af ejendommens tilstand. Besigtiget: 19. oktober 2015 EJENDOMMEN: Rapportdato: 24. oktober 2015 Tilstandsvurdering - vurdering af ejendommens tilstand Besigtiget: 19. oktober 2015 Rapportdato: 24. oktober 2015 EJENDOMMEN: Them Centret 12 Konsulent: Torben Sams 8653 Them Direkte: 5050 9771 Mail: tsa@obh

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: odd@obh-gruppen.dk ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: Mandag den 2. februar 2015 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere