Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en tydelig tendens til stabilisering på arbejdsmarkedet. Der er således gennem de seneste måneder mere eller mindre konstant blevet lagt 15. nye jobannoncer på nettet hver måned. Der er ingen tvivl om, at antallet af nye jobannoncer i et lidt længere perspektiv fortsat befinder sig på et meget lavt niveau. Til sammenligning blev der i slutningen af 7 lagt over 35. nye annoncer lagt på nettet hver måned, det antal er på halvandet år mere end halveret. Faldet er endda mere dramatisk, end tallene umiddelbart viser i perioden siden 4 har der været en strukturel vækst i brugen af nettet som jobformidler. Det burde tilsige et højere niveau for antallet af jobannoncer lagt på nettet i denne lavkonjunktur end i den seneste. Så der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet er i krise men krisen er trods alt ikke blevet forværret gennem de seneste måneder. Der er samlet set ingen tvivl om, at krisen på det danske arbejdsmarked er en hel del værre end krisen i perioden fra slutningen af 1 til 3. Det betyder desværre også, at de, som i disse måneder mister deres job som følge af den økonomiske krise, får svært ved at finde et nyt job. Der er ikke mange job at vælge mellem. Det sætter krav til de lediges fleksibilitet. Zoomer man ind på udviklingen fra august til september, så er der en lille fremgang at spore. Hvor der i juli blev lagt 14. nye annoncer på nettet, så var tallet i september 14.9 nye jobannoncer. Det er for tidligt at tale om en vending det er mere reelt at sige, at niveauet for antallet af jobannoncer synes at have fundet en bund. Det kraftige fald i antallet af nye jobannoncer på så kort tid skal ses i sammenhæng med den kraftige vending, vi har set i dansk økonomi det seneste år. Over det seneste år er BNP faldet med 7,2% - et så voldsomt fald har vi ikke oplevet siden 193 erne. Dansk Jobindex indikerede allerede tidligt i 8, at arbejdsmarkedet stod overfor en vending, og den profeti viste sig desværre at holde stik. Ledigheden begyndte imidlertid først at stige i efteråret 8. Siden bunden er ledigheden steget med 58. personer. Analysen kort Antallet af nye jobannoncer har fundet en bund I september blev der lagt 14.9 jobannoncer på nettet en lille stigning i forhold til august. Set siden juni har antallet af jobannoncer lagt på nettet befundet sig på et rimeligt stabilt men lavt niveau. Antallet af jobannoncer falder i hele landet. Region Syddanmark er dog hårdest ramt Ingen sektorer er gået ram forbi i den igangværende krise. Selv i den offentlige sektor falder antallet af job-åbninger lige som at antallet af jobannoncer rettet med IT-medarbejdere og ingeniører er presset helt i bund. Denne analyse kan også findes på: samt Antallet af jobannoncer falder fortsat Pr. måned personer << Dansk Jobindex Ledigheden >> Kaare Danielsen, Jobindex Kilder: Jobindex.dk og Danske Bank Steen Bocian, Danske Bank

2 Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har været på lidt af en rutsjebanetur gennem de seneste år. Det økonomiske opsving, som startede i 3, og som for alvor fik luft under vingerne i 4, fik antallet af jobannoncer lagt på nettet til at stige ganske kraftigt fra i omegnen af 15. annoncer om måneden i 3 til over 36. nye jobannoncer lagt på nettet i efteråret 7. Herefter var antallet af nye jobannoncer lagt på nettet stabilt i en periode, men det var blot et forvarsel om den nedgang i antallet af jobannoncer, som vi har set det seneste halvandet år. Antallet af nye jobannoncer er således mere end halveret på meget kort tid. Siden marts synes antallet af nye jobannoncer lagt på nettet at have stabiliseret sig på et niveau lige under 15. nye jobannoncer om måneden. Det er et meget lavt niveau hvilket illustrerer, at arbejdsmarkedet fortsat befinder sig i en krisetilstand. I september var antallet af nye jobannoncer lagt på nettet 14.9 svarende til ca stillinger, da hver jobannonce i gennemsnit indeholder ca. 1,5 stilling. Det var et stigning på 2,3% i forhold til august. Ser vi over en lidt længere periode, så er der dog tale om et markant fald. Siden september sidste år er antallet af nye jobannoncer næsten halveret og fokuserer vi på udviklingen siden toppunktet i efteråret 7, så er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldet med 59 %. Den svage stigning i antallet af jobannoncer skal derfor bestemt ikke ses som et forvarsel om en snarlig vending i ledigheden. Men Dansk Jobindex understøttet billedet af, at krisen på arbejdsmarkedet har taget lidt af i styrke de seneste måneder, hvor også ledigheden synes at have stabiliseret sig for en periode. Dansk Jobindex indikerer dog med et fortsat meget lavt niveau, at ledigheden sandsynligvis vil stige i 2. halvår. Fokus på arbejdsmarkedet er derfor også skiftet på meget kort tid. For et år siden snakkede vi fortsat om manglen på arbejdskraft og foråret sidste år var præget af konflikt på det offentlige arbejdsmarked en sidste krampetrækning i den daværende højkonjunktur på arbejdsmarkedet. Siden er ledigheden som nævnt steget med 58. personer og debatten om manglen på arbejdskraft er forstummet. Der er i dag et stort gab mellem antallet af ledige stillinger og ledigheden. Der er derfor også i dag en reel risiko for, at man, hvis man mister sit job, bliver fanget i langvarig ledighed. Det er måske én af de største risikofaktorer i den igangværende krise. Ingen mangel på arbejdskraft længere 1. stk. 1. stk. 15 Ledigheden 15 Antallet af nye stillinger lagt på nettet (sæsonkorrigeret) oktober

3 Selv ingeniørerne er ramt Kigger man på udviklingen i antallet af nye jobannoncer fordelt på forskellige brancher, så er det tydeligt, at ingen sektorer er gået ram forbi. Der er tale om et overraskende bredt fordelt fald i antallet af jobannoncer. At faldet er så bredt funderet er overraskende, da eksempelvis job i den offentlige sektor jo ikke er direkte påvirket af den økonomiske krise. Forklaringen på, at antallet af nye jobannoncer også falder i sektorer, som ikke umiddelbart må formodes at være påvirket, er, at der ikke længere er samme jobcirkulation på arbejdsmarkedet, som vi så under højkonjunkturen. Det skyldes to forhold for det første, at valgmulighederne i dag er langt færre end for et år siden, for det andet, at når ledigheden stiger, vil mange have en tendens til at blive mere forsigtige med hensyn til at skifte job. Jobskift er en sårbar situation. Man ved ikke, om man vil kunne finde sig til rette i det nye job og der er også en risiko for, at man ikke kan løfte de opgaver, det nye job indebærer. Medarbejderne i den offentlige sektor var under højkonjunkturen mere tilbøjelige til at skifte job, da de mange jobmuligheder betød, at man kunne tillade sig at tage chancen og prøve noget nyt prisen for fejl var lav. Nu er situationen en anden. Medarbejderne holder fast i de job, de har man tør ikke tage en chance, da prisen for en fejl kan være høj, da det kan være svært at skifte videre til et tredje job. Det betyder mindre jobcirkulation og dermed færre jobannoncer, selvom antallet af job i den offentlige sektor er uændret. Nedgangen rammer derfor også antallet af nye jobannoncer i sektorer, som ellers ikke direkte kan siges at være udsat. Faldet i antallet af jobannoncer er dog mindre i den offentlige sektor end i den private. Kigger vi på nedgangen i antallet af nye jobannoncer, så er industrien og byggeriet hårdt ramt. Det ses tydeligt af nedenstående figur, som viser, at antallet af jobannoncer inden for industri og håndværk i dag er på et niveau, som er under % af, hvad det var for halvandet år siden. Det er ikke overraskende, at industri og byggeri er særligt hårdt ramt. Det er meget konjunkturfølsomme sektorer. Det er mere overraskende, at faggrupper som tidligere blev opfattet som afskærmet fra konjunkturtilbageslag som følge af manglen på medarbejdere, eksempelvis ingeniørerne, oplever et kraftigt faldende antal jobannoncer. Antallet af jobannoncer ligger også her på et ekstremt lavt niveau. Det samme gør sig gældende inden for IT. Det mest overraskende ved den nuværende krise er således i virkeligheden, hvor bredt den har ramt arbejdsmarkedet. Industrien og byggeriet hårdt ramt Januar 8 = Januar 8 = 1 1 Overraskende voldsomt fald i IT og blandt ingeniører Januar 8 = Januar 8 = Handel og service Social og sundhed Undervisning Industri og håndværk Kontor og økonomi Informationsteknologi Ledelse Øvrige Salg og kommunikation Ingeniører og teknik oktober

4 Region Syddanmark mest under pres Kigger man på ledighedsstatistikken, så er der en klar tendens til, at Jylland er hårdere ramt end Sjælland og at særligt hovedstadsområdet er sluppet nådigt gennem krisen indtil videre. Kigger vi på antallet af jobannoncer, så er det imidlertid svært at genfinde de regionale forskelle. Antallet af jobannoncer er faldet stort set parallelt i hele landet. Region Syddanmark synes dig at være lidt hårdere ramt end resten af landet. I Region Syddanmark er antallet af jobannoncer faldet med 63 % siden toppen til sammenligning er antallet af jobannoncer falder med 58 % i både Hovedstadsregionen og i Region Nordjylland. Det er således svært at tale om reelle forskelle på tværs af landet, når vi taler udviklingen i antallet af jobannoncer. Nedgangen er meget bredt baseret geografisk. Antallet af jobannoncer synes at flade ud øst for Storebælt Krisens styrke er taget af vest for Storebælt Region Sjælland (h. akse) Region Hovedstaden (v. akse) Region Midtjylland Region Nordjylland (h. akse) 3 Region Syddanmark (v.akse) Dansk Jobindex Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos AF s Jobnet, de priva te jobbørser og firmaernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmarkedet i Danmark. Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye st illinger. En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 5 % højere end antallet af annoncer. Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære ned, begynder de at hold e igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annonceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, vil det give anledning til en kunstig stigning i Dansk Jobindex. Med udgangspunkt i Dansk Jobindex kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet regionalt. Det er oplagt, at der kan være regionale forskelle på, hvor stor en rolle internettet spiller i relation til jobformidlingen både som konsek vens af kulturelle forskelle og på grund af branchemæssige forskelle. Trods disse forbehold, så kan udviklingen i antallet af jobannoncer give en god indsigt i udsigterne for beskæftigelsen på regionalt niveau. Dansk Jobindex udarbejdes i et samarbejde mellem Jobindex.dk og Danske Bank. Dansk Jobindex bliver offentliggjort kvartalsvist. Kilde: Dansk Jobindex og Danske Bank 4 5. oktober

5 5 5. oktober

6 Disclosure [Insert Disclosure] Disclaimer [Insert Disclaimer] 6 5. oktober

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Norddjurs Kommune?,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere