Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation"

Transkript

1 Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation

2 Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen og derefter på de øvrige skoler i Hvidovre, et kraftigt løft. Det skal ske gennem åbningen af et såkaldt Newton-rum, der kan danne helt nye og attraktive rammer for matematik- og naturfagsundervisningen. Newton-konceptet er et velgennemprøvet undervisningskoncept, der er udviklet i Norge siden Der kan læses mere om Newton-projektet på

3 Hvorfor et Newton-rum? Formålet med at etablere et Newton-rum er - i et forskningslignende og teknisk veludstyret miljø at stimulere skoleelevers lyst og interesse for det naturfaglige område og de dermed tilhørende uddannelser. Det er en kendt sag, at de unges interesse for de naturfaglige uddannelser har været faldende gennem en årrække, og at vi om få år vil opleve en stor mangel på f.eks. ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Eleverne skal med Newton-projektet gøres interesserede i det naturfaglige område gennem gode erfaringer med videnskab og læring gennem praktiske aktiviteter i videnskaben i et stimulerende forskermiljø.

4 Hvad er et Newton-rum? Et Newton-rum er et teknologisk veludstyret og velindrettet undervisningslokale med fokus på det naturvidenskabelige område. Til lokalet er tilknyttet en eller flere lærere, som med avanceret udstyr introducerer besøgende klasser til ét givet Newton-modul (se næste afsnit) i 2 på hinanden følgende hele skoledage. Klassens faste faglærer følger klassen og er medlærer under besøget. I de 2 dage arbejder eleverne langt overvejende med praktiske aktiviteter og har altså en hands on oplevelse, som det ellers kan være vanskelligt at praktisere i vores almindelige faglokaler. Inden 2-dages forløbet har eleverne forberedt besøget og arbejder tilsvarende videre med emnet efter de 2 dage. Forberedelse, besøg og efterbehandling er alt sammen beskrevet i det aktuelle Newton-modul.

5 Hvad er et Newton-modul? Et Newton-modul er et velstruktureret og tidsafgrænset undervisningsforløb indenfor et udvalgt tema. Sædvanligvis har et forløb en varighed på 3-10 undervisningstimer. Siden 2004 er der udviklet 23 moduler i Norge, mens yderligere 13 er under godkendelse. Der er høje ensartede krav til de enkelte moduler, der gennemgår en grundig kvalitetssikring, inden de godkendes. Eksempler på godkendte moduler er: Fornybare energikilder Fossilt brændsel: dannelse og anvendelse Geologi over og under jorden Satellitterne viser vej Robotter i liv og lære Byg en vindmølle Solceller Alle moduler kan ses på: Styrken ved Newtonprojektet er, at den læring eleverne får, på en gang er en del af det pensum eleverne skal igennem og samtidig sker på en ny og inspirerende måde med blanding af teori og praksis. Samtidig er det oplagt at dele et Newton-rum mellem flere skoler, så flest mulige elever kan få gavn af faciliteterne og forløbet. Det er således oplagt at tilbyde de øvrige skoler i Hvidovre adgang til Risbjergskolens Newton-rum

6 Newton i Norge Newton-konceptet er udviklet i Norge siden I dag findes 32 Newton-rum fordelt over hele Norge - og flere er på vej. Ofte er et Newton-rum placeret på en skole eller centralt beliggende lokaler i en kommune, men i nogle tilfælde er Newton-rum etableret i lokaler hos andre og i mange tilfælde inviteres andre, der ønsker at fremme naturvidenskaben, til at bruge de eksisterende Newton-rum om eftermiddagen og i weekender. Bag udviklingen af Newton-konceptet står FIRST Scandinavia i Norge. FIRST Scandinavia er en non-profit organisation, som har som formål at stimulere børn og unges interesse for naturvidenskab, teknologi, design og videnskab i almindelighed, gennem programmer, hvor børnene selv er drivkraften. FIRST Scandinavia har i samarbejde med ressourcepersoner i skoler og virksomheder i Norge udviklet Newton-konceptet. Desuden er koncept baseret på erfaringer fra eksisterende teknologi- og videnskabsprojekter i Norge.

7 Kriterier for succes i Norge Lokalt ejerskab (kommuner, lokalt erhvervsliv o.a.) af Newton-rummet. Ved at deltage i Newton-netværket får skolerne adgang til gode og kvalitetssikrede undervisningsforløb Forløbene er forankret i de nationale og lokale læreplaner. Et besøg i et Newtonrum er ikke et tillæg, men en del af pensum Newton-lærer rollen deles mellem flere lærere. Dette er afgørende for kontinuiteten, lærernes arbejdsmiljø og undervisningsforløbene Newton-rummene er udstyret med udstyr i høj kvalitet og i så tilstrækkelige mængder, at alle elever kan tage del i de praktiske øvelser Det er vigtigt for elevernes udbytte af undervisningen, at der ikke kun fokuseres på de praktiske øvelser, men at Newtonlæreren også giver en god introduktion med plads til refleksion over de praktiske øvelser Det er vigtigt, at de lærere, der ledsager deres elever ved besøget i et Newtonrum, kender undervisningsforløbet på forhånd, f.eks. gennem et kursus i starten af skoleåret. Dette er vigtigt, fordi disse lærere skal gennemføre for- og efterarbejde sammen med eleverne på egen skole. I de fleste forløb er det en forudsætning, at eleverne møder forberedt.

8 Hvad eleverne synes I evalueringen af Newton-rummet i Trondhjem, der er indrettet med en Energitema svarer elever og lærer bl.a.: 90% af eleverne mener, at de har lært mere eller meget mere i løbet af undervisningsforløbet 59% af eleverne oplever, at deres egen indsats i undervisningen er større i et Newton-rum. 37% oplevede en indsats på niveau med den på deres egen skole. 93% af eleverne vil anbefale andre elever at deltage i et forløb i et Newton-rum 91% af lærerne fik kendskab til nye undervisningsudstyr I Newton-rummet i Trondhjem deltager alle kommunens 9. klasser i et 2-dages forløb med et energi-tema. Samlet har omkring elever hvert år 10 undervisningstimer i Newton-rummet.

9 Newton-rum på Risbjergskolen Den amerikanske flyproducent Boeing, der samarbejder med FIRST Scandinavia i Norge og som også er til stede i Danmark, har taget initiativet til etableringen af et Newton-rum på Risbjergskolen i Hvidovre. På den baggrund blev der i slutning af 2012 og i første halvdel af 2013 afholdt en række møder mellem ledelse og faglærere fra Risbjergskolen samt FIRST Scandinavia, dels i Danmark, dels i Norge. Udgangspunktet var et fælles ønske fra FIRST Scandinavia og Risbjergskolen om, at introducere Newtonkonceptet i Danmark og dermed udbrede konceptet udenfor Norge. Det ledte til formuleringen af et projekt i to faser: I fase 1 implementeres modulet Robotter (der fokuserer på robotteknologi og benytter LEGOs udbredte Mindstorms robotter) for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen i skolens eksisterende faciliteter. I fase 2 implementeres modulet ENGIA (der fokuserer på bæredygtig energi, fossile brændstoffer, energi og elektricitet ) rettet mod eleverne i udskolingen - i første omgang på udvalgte klassetrin på Risbjergskolen i et nyindrettet Newton-rum. Implementeringen af projektets to faser kræver: Tilretning af modulerne til de danske læseplaner for fagene mht. mål og indholdsbeskrivelser for de enkelte fag ( Fælles Mål ) Fysisk etablering af et Newton-room på Risbjergskolen, indkøb af udstyr samt uddannelse af Newton-lærere Tilknytning af kommunens naturfaglige konsulent mhp. sparring og den efterfølgende spredning af tilbuddet til kommunens øvrige skoler

10 Udviklingen gennem 2013 På baggrund af en bevilling fra Boeings globale CSR-midler blev det i løbet af 2013 muligt at gennemføre fase 1 af projektet samt iværksætte de indledende dele af fase 2. Dette betyder at modulet Robotter implementeres og at man har gennemført første del af opbygningen af et egentligt Newton-rum, som efterfølgende udvides og færdiggøres hvis fase 2 implementeres fuldt ud. Målsætningen er at få Newton-rummet i regulær drift på Risbjergskolen inden udgangen af skoleåret 2013/14 og efter en forsøgsperiode være i stand til at kunne modtage klasser fra de andre skoler i kommunen på udvalgte klassetrin, hvor eleverne vil kunne arbejde med et af de to moduler. Dette er en model i stil med Quark (Hvidovres byøkologiske naturcenter), som også modtager klasser fra skolerne i kommunen. På længere sigt kunne man forestille sig, at andre skoler i Hvidovre Kommune tilsvarende oprettede et Newton-rum og her underviste i andre moduler.

11 Status november 2013 Newton-konceptet, herunder web-platform, undervisnings- og lærermaterialer er blevet oversat og bearbejdet til danske forhold Newton-lærerne på Risbjergskolen har modtaget den nødvendige uddannelse og har efterfølgende haft de første elever fra mellemtrinnet igennem modulet Robotter med stor succes. Første del af indretningen af Risbjergskolens nye Newton-rum er gennemført, så der fremover kan undervises i modulet Robotter i de nye faciliteter Newton-rummet på Risbjergskolen er klar til brug i december 2013 Under forudsætning af at de nødvendige midler tilvejebringes, implementeres projektets fase 2 (modulet ENGIA ) og anden del af indretningen af Newtonrummet i 2014.

12 Newton-rummet på Risbjergskolen Selvom indretningen af et dedikeret Newton-rum på Risbjergskolen oprindeligt var henlagt til projektets fase 2, så er første del af indretningen af lokalet gennemført, så der fremover kan undervises i modulet Robotter i det nyindrettede lokale.

13 Finansiering Da implementeringen af et Newton-rum på Risbjergskolen er et led i FIRST Scandinavias bestræbelser på at udbrede konceptet udenfor Norge er organisationen indstillet på at afholde en betydelig del af omkostningerne og samtidig er der allerede fra anden side givet tilsagn om støtte til projektet. Boeing, der har taget initiativet til projektet, har i 2013 støttet projektet med tilstrækkelige midler til at gennemføre fase 1 og første del af indretningen af Newton-rummet. Der er mulighed for også at søge støtte i 2014 ligesom det er planen at hente støtte fra andre kilder, f.eks. LEGO, Cowi og Lauritzen Fonden, der i forvejen er engageret i projektet i Norge. repræsentanter fra Risbjergskolen, FIRST Scandinavia og Boeing, der arbejder på at tilvejebringe den resterende finansiering gennem ansøgninger til danske og udenlandske fonde. Arbejdet med at tilvejebringe finansieringen vil følge projektets faser, dvs. at første fase implementeres uafhængigt af anden fase. Hvis anden fase af projektet ikke kan gennemføres, så vil de investeringer, der er foretaget i første fase, stadig betyde at Risbjergskolen er blevet tilført et værdifuldt aktiv. I forbindelse med igangsættelse af projektet er der nedsat en Fundraising-gruppe med

14 Kontakt Søren Tarp Skoleleder og lokal projektansvarlig Tlf Risbjergskolen Risbjergvej Hvidovre Mads Lindberg Rådgiver for Boeing i Danmark Copenhagen Advisors Tlf Søren Peter Dalby Andersen Naturfagskonsulent i Hvidovre Tlf Øvrige nøglepersoner: Hinna Ahmed, Projektleder, Risbjergskolen Per-Arild Konradsen, Direktør, FIRST Scandinavia Stian Elstad, Projektleder, FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere