Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot."

Transkript

1 VOL. 4 TEKNISK GYMNASIUM HTXPRESS 08/09 Frederik håber, HTX kan gøre ham fagligt flyvefærdig, så han kan søge ind hos Flyvevåbenet. Trines fotodagbog s. 4 Personlig fotodagbog fra Trines tid på Vejle Tekniske Gymnasium. HTX sætter skub i Ynglingen og hans læremester s. 6 Nørder, fi ms og tevand det er nogle af emnerne i dagens mand-til-mand snak. HTX er og sygeplejerske s. 7 Sygeplejeelev Iben Zurek Lindgaard husker HTX i Vejle som et kanonsted for piger. Vild med HTX s. 8 Loa er glad for, at hun valgte teknisk gymnasium i Vejle. Her kan hun nemlig være sig selv. Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot. Han var blot 13 år, da han kom med op i et svævefl y første gang. - Det var heeelt vildt fedt. Det gav kæmpe sus i maven og en følelse af total frihed. Da jeg kom ned, kunne jeg næsten ikke vente på at få en ny tur. Jeg var totalt solgt og vidste, at det var noget, jeg ville. Frederik blev Danmarks yngste pilot, da han modtog sit svævefl yvecertifi kat på sin 16- års fødselsdag. Nu går han målrettet efter at komme bag rorpinden i et F16-jagerfl y. Han ved, at han skal være teknisk student fra studieretningen Science og derefter går turen til Flyvevåbenet, hvor han vil søge ind på uddannelsen til jægerpilot. -Jeg har valgt HTX, fordi jeg kan få matematik, fysik og engelsk på højt niveau. Og fordi vi både lærer at arbejde solo og som holdspillere. Som pilot skal jeg nemlig kunne multitaske, samarbejde og bevare fatningen uanset hvad. Det er der mange, der dumper på til optagelsesprøven ved Flyvevåbenet. For Frederik er fl yvningen for længst blevet hans altoverskyggende interesse. Det er ingen tilfældighed at pilotfi lmen Topgun er hans yndlingsfi lm eller at kampspillet Battlefi eld trækker godt i den unge mand med en voksende kamppilot i maven. Heldigvis oplever Frederik, at han allerede kan bruge nogle af HTX-kundskaberne i cockpittet: Vi har allerede arbejdet med g-kraft, acceleration og hastighed i fysik emner som jeg direkte kan relatere til min interesse og tilføre til den viden, som jeg allerede har fra mine teoritimer på Vejle Svævefl yve Klub. Og i næste uge får mine kammerater fra Science-klasserne også et adrenalin-rush. Vi skal nemlig besøge min fl yveklub i forbindelse med et projektforløb om aerodynamik og aeroteknik. Ikke i tvivl om at det nok skal lykkes Omkring 500 søger ind som pilot hvert år. Cirka 35 består optagelsesprøven og lægetjek og kommer i otte måneder på grunduddannelsen og sergentskole. Fra sergentskolen går turen videre til seks måneder på Flyveskolen i Kaarup. Træningen foregår i et Saab T-17 skolefl y, men tiden i Karup er i lige så høj grad en udvælgelse af elever, og går videre. Af dem udvælges 5 som potentielle kamppiloter, mens resten uddannes til helikopter og transportfl y. - Ja, ja jeg ved godt, at man skal igennem et nåleøje for at blive pilot i Flyvevåbenet. Men jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Det er det, jeg vil. Og så har jeg jo den fordel, at jeg kom tidligt i gang med at fl yve. Det giver mig en masse erfaring. Alternativt må jeg låne de kroner, som det koster at blive civil pilot. Frederik gør alt, hvad han kan for at give drømmen vinger. Han har to jobs for at have råd til den dyre interesse, og han melder tit fra, når kammeraterne tager på bytur. Er han beruset festabe fredag, er der nemlig ingen fl yvetur lørdag. I stedet trækker farten og spændingen i luften over fl yvepladsen i Hammer og omegnen af Tørring i den unge fyr. -Jeg får ikke længere de store kildreture i maven - selv om fl yet har en startacceleration fra km/t på 2-3 sekunder. Til gengæld er udfordringen at komme langt væk og sikkert hjem på tid med det vejr, opdrift og termik, som man har. På den måde skubber man sine grænser. Og bliver dejlig træt.

2 2 Styrk HTX som ungdomsuddannelse orden i dag? Klima, alternativ energi, brugerdreven inno vation, fødevaresikkerhed, bæredygtig trans port. Hør hvad alle virksomheder efterspørger af viden hos fremtidens medarbejdere? At koble både teoretisk viden og praktisk erfaring gennem projekter. På tværs af disci- pliner. Lige netop det, som HTX kan. Nogle opfatter teknisk gymnasium som noget for drenge og nørder. Det er noget pjat. HTX er for alle. Her har man fi ngrene helt nede i problemstillingen. Som en pige fra HTX sagde: Her kigger vi mere på hvor- dan end hvorfor. Hos Socialdemokraterne arbejder vi for at styrke hele viften af gymnasiale uddannelser. Både økonomisk, med moderne fag og projekter, dygtige lærere og gerne endnu mere internationalt med studenterudveksling og praktik. Det nemme valg er det almene gymnasium, som mange vælger. Det spændende valg er at turde også det meget moderne, projektorienterede tekniske gymnasium. Gode naturvidenskabelige uddannelser er en af de helt afgørende byggesten, når vi skal fremtidssikre det danske samfund. Vi ved, at efterspørgslen efter dygtige unge med kompetencer inden for især det naturvidenska belige område er meget høj. Ikke overra skende. Naturvidenskabelige uddannelser er gode uddannelser, der giver unge en række kompetencer, som er stærkt efterspurgte i et globaliseret samfund, hvor vi jo i Danmark ikke længere kan konkurrere om at være billigere - vi skal være bedre! Det er helt åbenbart, at vi skal styrke de naturvidenskabelige uddannelser. Ikke kun ungdomsuddannelserne (HTX), men også de videregående uddannelser. I folkeskolen har vi faktisk allerede taget fat for at styrke interessen for de naturvidenskabelige fag. HTX-uddannelserne står i en unik positiv situation, da optaget i år er kordhøjt. Det er glædeligt. Både fordi stadigt fl ere unge får øjnene e re- op for den gode uddannelse, men også fordi et stigende elevtal giver uddan nelserne bedre muligheder for at udvikle sig. Faktisk betyder den fl otte elevfremgang de seneste år, at der siden vi fi k regeringsan svaret i 2001 er tilført over 100 mio. kr. ekstra til HTX. Til efteråret skal der på ny forhandles om fordeling af midler fra den såkaldte globaliseringspulje. Der vil være betydelige ekstra ler til at sikre, at fl ere unge får en ungdomsuddannelse - midler som bl.a. kan gå til HTX. mid- Men penge gør det ikke alene. Den største tjeneste vi kan gøre de naturedevidenskabelige uddannelser er i virkeligheden at fortælle, hvor god og vigtig uddannelse, det er. Vi skal gøre alt for at lokke fl ere til og dermed d styrke HTX s position blandt ungdomsuddannelserne. Charlotte Dyremose Uddannelsesordfører Konservative HTX binder teori og praktik sammen Dansk Folkeparti er varm tilhænger af det tekniske gymnasium. Det er en god måde at binde teori og praktik sammen på. Det tekniske gymnasium fylder ikke ligeså meget i debatten som f.eks. det almene gymnasium. Det kan der være gode og mindre gode forklaringer på. En forklaring er, at studenterorganisatio- Ærgerligt at det tekniske gymnasium ikke eksisterede, da jeg skulle vælge gymnasieretning. HTX kom året efter og ramte lige ind i de allermest aktuelle emner for fremtiden. Natur, teknologi, kommunikation og mennesker. Se hvad der fylder den offentlige dagsnerne fra det almene gymnasium tit råber op i pressen. Men det er ikke nødvendigvis altid en god ting. Eksempelvis er en elev på det tekniske gymnasium dyrere at uddanne end en elev på det almene gymnasium. Dermed er det ikke andelen af artikler i pressen, der afgør sagligheden bag økonomien. Det er de reelle behov, som det naturligvis også bør være. Det tekniske gymnasium leverer en væsentlig del af de unge, der senere begynder at læse til f.eks. ingeniør. Det er afgørende for Danmark, at der både inden for det offentlige og private er unge med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og det er vigtigt, at vi fremover satser på at være et videnssamfund, hvor de naturvidenskabelige uddannelser spiller en stor rolle. Derfor har DF siden 2001 sikret bl.a. det tekniske gymnasium, andre ungdomsuddan- nelser og videregående uddannelser en god økonomi. Det arbejde vil vi fortsætte. DF sikrer ordentlige forhold for eleverne på de tekniske gymnasier. Derfor kan du med sindsro vælge et naturvidenskabeligt uddannelsesforløb. Martin Henriksen Uddannelsesordfører Dansk Folkeparti og Anne-Mette Winther Christiansen Uddannelsesordfører Venstre HTX er vigtig for samfundets vækst Når SF ønsker at styrke HTX, og alle andre ungdomsuddannelser, er det i bevidstheden om, at uddannelse er vejen til almendannelse, livskvalitet og selvforsørgelse for den enkelte. Forudsætningen for at vi som enkeltpersoner og som nation kan klare os i den globale konkurrence er, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Fokus på HTX er vigtig, fordi så stor en del af den miljøteknologi, medicinalindustri og vækst i erhvervslivet i øvrigt, som Danmark skal leve og vokse af fremover, er nøje kædet sammen med det naturvidenskabelige område. Hvad enten vi taler forskning i vedvarende energi, nye landvindinger for diabetespatienter, en vigtig indsats imod vores lægemangel eller ingeniører til bro- og vejbyggerier, så er det vigtigt med en indsats der får unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser. Pernille Vigsø Bagge Uddannelsesordfører Socialistisk Folkeparti Det er også vigtigt med fokus på, hvordan der bliver en mere ligelig andel af unge mænd og kvinder på lige netop HTX, som i lang tid primært har været forbeholdt det ene køn. For at sikre gode forhold på HTX kæmper SF for lavere klassekvotienter, et stop for lærerfri timer, taxametre rettet mod udkantsskoler, og efteruddannelse til lærerne. Christine Antorini Uddannelsesordfører Socialdemokratiet HTX er for alle De har valgt HTX vi har spurgt Navn: Kasper Plougmann. Alder: 17 år. Studieretning: Digital naturvidenskab. Fremtidsdrøm: Multimedie grafi ker. Mest nørdede interesser: Jeg nørder en del med IT og kan f.eks. godt bruge et par mørke aftener på at designe nye knapper i Photoshop. Jeg er ved at programmere en ny hjemmeside og da jeg har min helt egen mening om, hvordan tingene skal se ud, må jeg designe alting selv. Hvorfor HTX: Fordi studieretningen Kommunikation og IT matcher mine fremtidsønsker. IT fænger bare hos mig. Og computeren er et god redskab, når man skal lære noget. Det sjoveste indtil videre: Introturen til Tivoli Friheden i Århus. Vi var sammen på en anden måde og det rystede os sammen. Navn: Heidi Kristiansen. Alder: 17 år. Studieretning: Produktudvikling og design. Fremtidsdrøm: At se mit eget tøj på catwalken - eller hvis jeg ikke bliver så hot, designe stangtøj. Mest nørdede interesser: Jeg elsker at designe og sy tøj. Derudover er jeg ret vild med biologi. Emner som DNA, læren om kroppen og mikroorganismer synes jeg er vildt spændende. Jeg er ikke en syg nørd til noget, men det burde jeg måske blive? Hvorfor HTX: Fordi jeg er interesseret i design og idéudvikling. Det sjoveste indtil videre: Faget teknologi, som er helt nyt for alle. Vores første projekt handler om sundhed og sport. Og vi har bl.a. fået til opgave at udvikle et produkt til sportsfolk, som påvirker deres krop og celler, når de spiser eller drikker det. I min gruppe vil vi lave en energidrik.

3 3 Tekniske gymnasieelever fra Vejle er helt forrest i feltet, når det drejer sig om at konkurrere i naturvidenskab, teknik samt design & innovation. Foto: Fotograf Martin Schubert/Tilsted Com. Hvad siger lovgivningen om HTX-uddannelsen? 100 meter i naturvidenskab Der er gået sport i det. Elever fra Vejle Tekniske Gymnasium deltager med stor gejst og succes i konkurrencer i ind- og udland. Eleverne fra Vejle Tekniske Gymnasium er i god form i hvert fald, når det drejer sig om at vinde konkurrencer i innovation og naturvidenskab i og udenfor Danmark. I 2008 fi k Vejle Tekniske Gymnasium overrakt kroner for at være den skole, der var bedst repræsenteret på sejrspodiet i konkurrencen Unge Forskere og Opfi ndere. Samme hæder tilfaldt skolen i 2005 ligesom gymnasiet kan bryste sig af at vinde titlen Årets Lærer i Unge forskere og opfi ndere er en årlig konkurrence, hvor eleverne kan deltage med projekter, som er lavet i undervisningen. Projekterne dyster så mod projekter lavet af andre unge fra andre uddannelsesinstitutioner og de bedste præmieres med både penge og rejser til forskellige arrangementer i udlandet. I 2007 vandt Michael Madsen og Jesper Lykke Rasmussen f.eks. en førsteplads i konkurrencen Unge Forskere i Danmark. Det kvalifi cerede dem til at deltage i International Science and Engineering Fair (ISEF) i Atlanta, USA i foråret Her konkurrerede de med andre unge talenter fra fl ere end 50 lande inden for 17 forskellige kategorier. Og drengene gik hen og fi k en fl ot 2-plads i kategorien Den Amerikanske Kystvagts Konkurrence, ligesom de modtog den stærkt eftertragtede Ricohs Internationale Miljøpris Elever fra Vejle Tekniske Gymnasium deltager også i konkurrencen Young Enterprise. Her arbejder eleverne med at skabe deres egen virksomhed, så de kan prøve kræfter med de udfordringer, der ligger i at omsætte en ide til virkelighed. Virksomhederne skal fungere på almindelige markedsvilkår det vil sige med tæt kontakt til erhvervslivet og med rigtige penge og produkter på spil. dem, hvorfor! Navn: Navn: Michael Bendfeldt Johannessen. Alder: 16 år. Studieretning: Biotek. Fremtidsdrøm: En universitetsuddannelse. Mest nørdede interesser: Metal musik, som jeg kan kravle helt ind i og som jeg elsker at lytte til, mens jeg f.eks. laver lektier. Mit yndlingsband er Iron Maiden, men Volbeat er også i orden. Derudover bruger jeg tid på min undulat Jack og mit fritidsjob som piccolo. Hvorfor HTX: Det er et tilvalg af de naturfaglige fag - især kemi - og et fravalg af navnlig tysk. Det sjoveste indtil videre: Jeg er kommet i en ekstrem god klasse, hvor alle snakker med alle. Og skolen er ikke større, end at man generelt hurtigt får et godt netværk. I 2007 vandt Roy Lemminger, Søren Aamand og Marius Klausen fra Vejle Tekniske Gymnasium således Danmarksmesterskabet i Young Enterprise med et parfume-plaster for allergikere. Samtidig deltog de også i TV2s talentkonkurrence Danmarks Bedste Ide og nåede helt frem til semifi nalen. Vejle Tekniske Gymnasium deltager bl.a. også i matematikkonkurrencen Georg Mohr samt i fysik- og kemikonkurrencen Science Cup. For Vejle Tekniske Gymnasium handler det selvfølgelig ikke blot om at vinde medaljer. Det handler om at føre en god ide ud i livet. De mange konkurrencer Unge Forskere og Opfi ndere, Young Enterprise, Science Cup og Georg Mohr er med til at skabe et mere virkelighedsnært undervisningsmiljø på Vejle Tekniske Gymnasium. Og det er noget eleverne sætter pris på for hvem synes ikke det er sjovere at knokle med et projekt, hvis det kan give bonus i form af professionel respons, erhvervskontakter og præmier? Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. (Lov nr. 96 af 18/2 2004). Eleverne skal derfor lære at forholde sig refl ekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. (Citater Undervisningsministe riets bekendtgørelse om HTX-uddannelsen (Bek. nr. 823 af 17/7 2006) Læs videre Den avis, du nu sidder med, er tænkt som en appetitvækker til dig, der skal til at vælge ungdomsuddannelse. Avisen er fyldt med gode historier fortalt af HTX ere. Læs dem og se, hvad en HTX-eksamen kan gøre for dig! fakta

4 4 Trines fotodagbog Huen er endnu varm, for Trine blev student fra studieretningen Produktudvikling og design i sommers. Her kan du lure i Trines personlige fotodagbog fra hendes tid på Vejle Tekniske Gymnasium. På teknisk gymnasium hjælper vi hinanden med at sætte store projekter i luften som her, hvor vi forsøger at få en varmluftsballon til at lette i skarp konkurrence med andre elever fra første årgang. Navn: Trine Frits Alder: 19 år. Nuværende beskæftigelse: Bagerjomfru Fremtidsplaner: At uddanne sig til multimediedesigner og siden evt. mediegrafi ker. Dyb koncentration! Galla nærmer sig og bordene skal pyntes med stil og omtanke som en del af et designprojekt. Her er Tobias og Roy fra min tidligere klasse i fuld gang med at lege sig frem til ny viden. Det sker under en tur til Danfoss Universe, hvor hele gymnasiet deltager. En succesfuld dag; elektronikken virker! Endelig!! - Smiiiil Emil.

5 5 Med Jeppe ved åen for at undersøge vandet i en biologitime er der liv? Det er ikke til at se det, men disse fl otte fyre er faktisk fra HTX. Drengene, som gik i min klasse, vandt adskillige konkurrencer og var med i en opfi nderkonkurrence på TV2. Alt sammen på grund af en god ide, som de udviklede i faget teknologi. Hele min klasse var i øvrigt aktiv i messer og konkurrencer. Kim fi nder en grimasse der passer til sikkerhedsbrillerne i maskinværkstedet. Vi har en del timer i metal-, el- og procesværkstederne. Translokation for årgang 2008: Trætte, glade og en smule triste. Afsked og afslutning men også meget bedre klædt på til at fl yve ud i fremtiden.

6 6 Ynglingen og hans læremester Den ene var elev, den anden var lærer i dag mødes 18-årige Christian og 60-årige Thøger igen til en snak om tiden på Vejle Tekniske Gymnasium. - Det er den mest fi msede kop te, jeg nogensinde har fået, udbryder tidligere HTX-lærer Thøger Opstrup og kigger på den guldrandede mormorkop som tjeneren i sort vest har sat foran ham i en te-salon i Århus. Fims og guldrandet nostalgi er absolut ikke Thøgers kop te. Han kan godt lide, der skæres ind til benet også når det drejer sig om omgangen med andre mennesker. - Jeg har altid syntes om den rå, men hjertelige tone, der er på Vejle Tekniske Gymnasium. Den der robusthed som eleverne har. De klør bare på og siger, hvad de mener. Christian Kraglund Andersen nikker fra sin højrøde plysstol. I Science-klassen på HTXuddannelsen i Vejle var der højt til loftet der var plads til alle og udfordringer til alle. Også dem med store ambitioner og høj IQ. - Det var legalt at være god til noget. Der var ingen, som behøvede at sidde og gemme sig, fordi de havde regnet den ud af frygt for at få mærkatet nørd. Det var tværtimod sejt at kunne noget. Og det er sådan, det bør være, synes jeg. Christian kan og vil noget. Han fi k sin studenterhue fra Vejle Tekniske Gymnasium i sommers. Nu skal hans nye fysikstudie på Århus Universitet have en på hatten. Studiestart 08: Ung, veltrænet og solbrændt - Christian er klar til at fyre den af på sit nye studium på Århus Universitet. Han satser på, at han kan holde kadencen hele vejen til drømmejobbet som forsker. Ultimativt hos Cern i Sweitz - for emner som partikelfysik, kvantekraft og teorien om alting kan få Christian helt frem i plysstolen. Indtil videre går planen rigtig godt. Christian vurderer selv, at han tilhører den gode halvdel af sin årgang og føler sig godt klædt på til studiet både hvad angår disciplin, selvstændighed og selvtillid. Selvdisciplinen har han fra sin mangeårige interesse, svømning, hvor den stod på træning hver dag også dagen derpå. Selvstændighed har Christian bl.a. fået på Vejle Tekniske Gymnasium. - Du lærer en masse gode arbejdsmetoder på HTX-uddannelsen. Og får rig mulighed for at prøve egne ideer af i projekter eller selv opstille forsøg og teorier. Det er en klar fordel at have erfaring med at arbejde selvstændigt, når du skal videre i uddannelsesforløbet. Selvtilliden har Christian bare. Og han har noget at have den i hele enogtyve 12-taller fi k han samlet sammen i løbet af sin gymnasietid og dermed blev han den bedste student på sin årgang. Det kvikke hoved kan kun komme på en ting, han kan frygte ved fremtiden som studerende. Det kan måske blive lidt ensomt at tage en lang universitetsuddannelse. Christian er nemlig vant til et dynamisk undervisningsmiljø, hvor man både arbejder individuelt og i høj grad også som holdspiller. - På Vejle Tekniske Gymnasium arbejdede vi ofte i grupper, når vi lavede større projekter. På den måde lærte vi os selv og hinanden godt at kende. En var måske god til at lave beregninger, en anden kunne hælde gode ideer ud af ærmet og en tredje ville måske helst opstille forsøg. På den måde supplerede vi hinanden godt og lærte meget af hinanden. Og så havde vi det bare sjovt sammen. Insiderjokes, sort humor og naturvidenskabelige tankeeksperimenter var en del af miljøet i klassen. Christian er dog overvejende positiv ved udsigten til sit nye studium. Og fl ere af de gamle kammerater fra Vejle Tekniske Gymnasium er også fl yttet til smilets by for at tage en videregående uddannelse. Årgang 68 Pensioneret lærer Thøger Opstrup har også charme, selvtillid og lækker karma Det er fyrre år siden, at han begyndte med at læse på Århus Universitet. Dengang var han langhåret, kørte 2CV og deltog fl ittigt i de faglige diskussioner på historie, årgang Senere blev håret klippet af og studiekortet erstattet med titlen Cand. mag og jobbet som lærer i teknologihistorie og samfundsfag på Vejle Tekniske Gymnasium frem til år Thøger emmer af herreværelse, klassisk dannelse og tykke bøger, som han kværner i metermål. Umiddelbart en modsætning til hans tidligere elever, der - ligesom Christian - fortrinsvis er vilde med teknik, teknologi og naturvidenskab. Var teknisk gymnasium et godt sted at undervise for en gammeldags humanist? - Klart ja. Vores elever er generelt meget dygtige og videbegærlige. De har alle sluser åbne. Og så forsøgte jeg altid at spore mig lidt ind på, hvad de havde af særlige interesser ud fra devisen, hvis Klods Hans vil vinde prinsessens hjerte må han fi nde ud af, hvad madammen har brug for. Derfor blev jeg nødt til at forholde mig fagligt til områderne naturvidenskab, teknik og teknologi. Og det blev en øjenåbner for mig. Jeg har i dag en meget mere ydmyg holdning til naturvidenskab, end da jeg startede med at undervise på Vejles science gymnasium. Thøger gik på pension i oktober Ligesom Christian glæder han sig over, at han nu har tid til at fordybe sig i sine Interesser og f.eks. grave i Anden Verdenskrig. Og hvem ved, måske kommer der en spændende bog ud af hjemmestudierne? Der er i hvert fald fortsat masser af historier, som den gamle lærer gerne vil fortælle. Vidste du at... - adgangskravene til HTX svarer til kravene til andre gymnasieuddannelser. Hverken mere eller mindre. Du kan blive optaget på teknisk gymnasium/htx med 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Hvis din skolevejleder er enig i dit uddannelsesvalg, er du sikker på optagelse. Nørder, fims og tevand det er nogle af emnerne i dagens mand-til-mand snak.

7 7 Fra HTX og direkte til sygeplejeskolen Teknisk Gymnasium var ikke et bevidst valg for Iben Zurek Lindgaard, men et ønske om at prøve noget andet end kammeraterne fra folkeskolen. Først senere blev hun klar over, at HTX er skræddersyet som grunduddannelse for en sygeplejerske. - Nu er jeg færdig med 9. klasse, men jeg vil ikke på handelsgymnasiet eller det almene gymnasium. Jeg vil prøve noget andet end mine klassekammerater, så hvorfor ikke blive student fra teknisk gymnasium. Det er også den gymnasieuddannelse, der minder mindst om folkeskolen. 22-årige Iben Zurek Lindgaard husker tydeligt sine overvejelser, da hun for seks år siden skulle vælge ungdomsuddannelse. Hun var relativ god i de fl este fag, og da hun altid havde haft nemt ved matematik, regnede hun med, at hun sagtens kunne klare en HTX. - Jeg havde altid klaret mig i folkeskolen uden at skulle bestille en hel masse. Men det blev der lavet om på. Hvis jeg på noget tidspunkt har fortrudt, at jeg valgte teknisk gymnasium, var det i den allerførste uge i 1.G. Da sagde jeg ikke et ord, men sad bare og funderede over, at der fandtes så mange kloge drenge, griner Iben. Chokket over at skulle bestille noget blev hurtigt afl øst af en tilfredshed over en ungdomsuddannelse med masser af gruppearbejde og projektopgaver samt en stille glæde over, at hun og kammeraterne på teknisk gymnasium var fri for historie, oldtidskundskab, latin og den slags fag, som aldrig har sagt Iben en pind. - Jeg gik i en klasse med mange piger. Vi var fi re ud af 25, så der var alligevel masser af opmærksomhed til hver eneste af os. Selvfølgelig var der nogle nørder blandt drengene, men ikke i min klasse. Mange af dem var rigtig dygtige, og alle var søde mod os. De stod altid på spring, hvis man lige skulle have hjælp til en opgave, siger Iben og sender et smil, der er så charmerende, at det givetvis kunne få en hel drengeskole til at slå koldbøtter på fodboldbanen. Iben blev student i 2005 og vidste egentlig ikke, hvad hun ville i gang med. Hun snuppede derfor et fjumreår, og efter et halvt år i London og fi re måneder på højskole var der ikke længere tvivl i hendes sind: - Jeg vil være sundhedsplejerske. Man skal først tage en uddannelse som sygeplejerske, og jeg satser på at blive færdig på sygeplejeskolen i Vejle i sommeren Så skal jeg ud at have noget erfaring. Man skal som minimum have været ét år på en børne afdeling og otte måneder som udfarende sygeplejerske, før man kan komme videre. Selve overbygningen som sundhedsplejerske tager to år, og man skal læse i Århus, fortæller Iben. Som sygeplejestuderende er Iben i praktik fem gange, og hun skal under uddannelsesforløbet prøve at være på en psykiatrisk afdeling, på en børne- eller fødeafdeling, i kirurgien, på en medicinsk afdeling og i hjem meplejen. Det sidste kender hun dog en masse til på forhånd, inden hun skal i praktik - Teknisk Gymnasium er et kanon sted for piger. Masser af opmærksomhed fra drengene, men også et godt kammeratskab med fis og ballade, siger Iben Lindegaard Zurek. (Foto: Poul Anker) til foråret. Gennem fl ere år har hun arbejdet som ferie afl øser på plejecentret i fødebyen Hedensted. Indtil i sommer kom hun også regelmæssigt på sit gamle tekniske gymnasium, da hun var ansat som personlig hjælper for en elev med muskelsvind. - Sygeplejerskeelev Iben husker HTX i Vejle som et kanon sted for piger. Masser af opmærksomhed fra dren gene, men også et godt kammeratskab med fi s og ballade. Der er ikke så meget hønsegård som i klasser med mange piger. - Det er samtidig et gymnasium, hvor man får masser af ansvar, og hvor man bliver taget alvorligt af lærerne. Jeg sender gode tanker til de mange store projektopgaver på HTX. Man bliver rigtig god til rapportskrivning og til at bruge it som værktøj. Det er virkelig noget, jeg har gavn af på sygeplejeuddannelsen, siger Iben. VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM Orienteringsaften om HTX Onsdag den 28. januar 2009 kl på Vejle Tekniske Gymnasium, Strandgade 3, Vejle. Her kan du høre om HTX - og opleve hvordan eleverne arbejder med projekter. Strandgade 3, 7100 Vejle tlf ,

8 8 Vild med HTX 19-årige Loa er glad for, at hun valgte teknisk gymnasium i Vejle. Her kan hun nemlig være sig selv. I ni år var Loa Pedersen vild med dans. Så fi k hun problemer med begge sine kræ og blev nødt til at stille danseskoene. Siden fulgte en sygemelding på et år og så røg lærepladsen som industritekniker. I dag er arbejdet ved fræsemaskinen på den tidligere læreplads i Hedensted erstattet af en dagligdag på Vejle Tekniske Gymnasium, og her har Loa fundet et socialt miljø i topklasse. - Når jeg hører om klikefi s og moderæs andre steder, så er jeg glad for, at jeg valgte HTX. Her kan jeg være mig selv og gå i det tøj, som jeg har lyst til. Og så er det fi nt med mig, at drengene er i overtal, for så er der mindre fnidder-fnadder i krogene, siger 19-årige Loa, 1Y, Produktudvikling og design, Vejle Tekniske Gymnasium. På Loas klasseliste står der 17 drengenavne og ni pigenavne. - Heldigvis kan jeg godt lide drengenes meget direkte facon. De siger tingene ligeud, driller hinanden og går så videre til noget andet. Og så må der godt ske noget. Go carts, gyserfi lm og markræs, det er mig. På den måde er jeg lidt af en drenge-pige, selv om jeg selvfølgelig også kan lide at klæde mig feminint, se tudefi lm og få ordnet negle. Loa var sygemeldt i et år, inden hun begyndte på teknisk gymnasium. Det var kedeligt. Nu glæder hun sig nu til at komme i skole. Hver dag. Fordomme gjort til skamme Da Loa tilmeldte sig HTX-uddannelsen investerede hun samtidig i en bærbar computer. - Jeg vidste, at en computer ville være et godt arbejdsredskab på teknisk gymnasium og så havde jeg nok lidt en forestilling om, at jeg ville komme i klasse med en masse nørder, Fart, fræs og et godt fællesskab hitter hos Loa, der styrer efter en teknisk studentereksamen. der ville bruge mere tid på deres computere end på deres klassekammerater. I bagklogskabens klare lys, kan Loa godt grine lidt af sine fordomme: - Det er jo bare helt almindelige mennesker, som går herinde. I min klasse hygger vi os godt sammen og der er en god stemning. Og alle bliver inviterede med, når der bliver holdt fest. Loa frygtede også lidt det med lektierne, da hun startede på Vejle Tekniske Gymnasium. Stillesiddende arbejde skal der nemlig helst ikke være for meget af, hvis du spørger Loa. - To-tre timers hjemmearbejde om dagen blev jeg advaret om, men så mange lektier har vi faktisk kun, når der skal skrives projektrapporter, sukker hun lettet. Derfor har Loa stadigvæk tid til at give den gas i sin fritid. Hun er vild med hjul. Og hun har en tung fod. - Min nuværende bil en sort Renault Clio som jeg kalder Leo kan ikke accelerere så hurtigt. Det er derfor, jeg har købt den. Jeg vil ikke fristes over evne. Til gengæld har jeg gejlet den op med sideskørter, heksespoiler og kofanger. Den skal også have lov til at vise sin personlighed. Opfinderspirer En stor del af undervisningen på HTX foregår i skolens værksteder og laboratorier. Lige for tiden bakser Loa og en klassekammerat med at udvikle en sund energibar til unge. Projektet er Loas første møde med faget teknologi og hun synes, det lover godt. - Vi har brugt en del tid på brainstorm og småforsøg og jeg vidste slet ikke, at det ville være så sjovt at lege Ole Opfi nder, men man bliver bare revet med. Og så ser Loa selvfølgelig frem til, at hendes klasse skal en tur i maskinværkstedet. For den blonde pige kan andet end at fi le negle og se godt ud. Hent huen på Vejle Tekniske Gymnasium Der er 1000 gode grunde til at blive teknisk student i Vejle - her får du tre: 1) Hos os kan du vælge fem fremtidssikre studieretninger, der giver adgang til de videregående uddannelser: Science - med Matematik A og Fysik A Biotek - med Matematik A og Kemi A Produktudvikling og design - med Teknologi A og Design B Design og beklædning - med Teknologi A og Design B Digital naturvidenskab - med Kommunikation/IT A og Engelsk A 2) Hos os styrker du dine fremtidsmuligheder ved at kombinere teori med praksis på et højt fagligt plan. 3) Hos os fi nder du et godt miljø, hvor der er plads til alle og udfordringer til enhver. Og så er der alt det andet, der gør hverdagen lidt sjovere: Vores årlige gallafest, Ruths tarteletter, tværfaglige projekter, fredagscaféen, netparties, elevråd, temadage, vores skolebands, fodboldturnering, virksomhedsbesøg, elev lounge, studieture og den daglige motion du får, når du skal op og ned af vores trapper. Tjek følgende, hvis du vil vide mere om os: - Kom til vores informationsaften, onsdag d. 28. januar 2009 kl Kontakt vores studievejleder Jytte Nielsen på tlf eller - Læs mere på eller Vi glæder os til at høre fra dig og håber, vi også får lov at sætte huen på dit hoved! Strandgade 3, 7100 Vejle tlf , Ansvarlig Danmarks Tekniske Gymnasier v/de, Ny Vestergade 13, 3., 1471 København K i tæt samarbejde med de lokale tekniske gymnasier Skribent Teddy Gehrke Produktion Oplag???.??? Trykt Oktober 2008 Citater, billeder og andet materiale fra bladet må gerne bringes med udførlig kildeangivelse.

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9

3-D HTXPRESS SAMMENHOLD. teknologi. Et FANtAStISK LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 3 SIDE 4-5 SIDE 9 TEKNISKGYMNASIUMEUCNORD HHX EUCNORD.DK FACEBOOK.COM/HHXHJOERRING OKTOBER2013 OKTOBER2014 HTXPRESS TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN Et FANtAStISK SAMMENHOLD SIDE 3 3-D teknologi LØFTER NIVEAUET PÅ HTX SIDE 4-5

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Man kan blive ca. alt! MERE UNDER HUEN

Man kan blive ca. alt! MERE UNDER HUEN Man kan blive ca. alt! MERE UNDER HUEN Produktudvikling & Design, BioTech, BioScience, Digital Communication & Media, InfoScience, Science SKYD FORDOMMENE NED HTX er ikke noget for piger? Vi har fede fester

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

11. august 2015 Slide nr. 1. aarhustech.dk

11. august 2015 Slide nr. 1. aarhustech.dk 11. august 2015 Slide nr. 1 ELEVPROFIL 2015 Vi skal se på: Demografi Valget Forventninger Det skæve Svarprocent: 81% ELEVPROFIL 2015 Vi skal se på: Demografi Valget Forventninger Det skæve Svarprocent:

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere