Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot."

Transkript

1 VOL. 4 TEKNISK GYMNASIUM HTXPRESS 08/09 Frederik håber, HTX kan gøre ham fagligt flyvefærdig, så han kan søge ind hos Flyvevåbenet. Trines fotodagbog s. 4 Personlig fotodagbog fra Trines tid på Vejle Tekniske Gymnasium. HTX sætter skub i Ynglingen og hans læremester s. 6 Nørder, fi ms og tevand det er nogle af emnerne i dagens mand-til-mand snak. HTX er og sygeplejerske s. 7 Sygeplejeelev Iben Zurek Lindgaard husker HTX i Vejle som et kanonsted for piger. Vild med HTX s. 8 Loa er glad for, at hun valgte teknisk gymnasium i Vejle. Her kan hun nemlig være sig selv. Frederiks drømme Frederik elsker sjov og fly-teknik på teknisk gymnasium i Vejle henter han de kundskaber, han skal bruge for at blive jagerpilot. Han var blot 13 år, da han kom med op i et svævefl y første gang. - Det var heeelt vildt fedt. Det gav kæmpe sus i maven og en følelse af total frihed. Da jeg kom ned, kunne jeg næsten ikke vente på at få en ny tur. Jeg var totalt solgt og vidste, at det var noget, jeg ville. Frederik blev Danmarks yngste pilot, da han modtog sit svævefl yvecertifi kat på sin 16- års fødselsdag. Nu går han målrettet efter at komme bag rorpinden i et F16-jagerfl y. Han ved, at han skal være teknisk student fra studieretningen Science og derefter går turen til Flyvevåbenet, hvor han vil søge ind på uddannelsen til jægerpilot. -Jeg har valgt HTX, fordi jeg kan få matematik, fysik og engelsk på højt niveau. Og fordi vi både lærer at arbejde solo og som holdspillere. Som pilot skal jeg nemlig kunne multitaske, samarbejde og bevare fatningen uanset hvad. Det er der mange, der dumper på til optagelsesprøven ved Flyvevåbenet. For Frederik er fl yvningen for længst blevet hans altoverskyggende interesse. Det er ingen tilfældighed at pilotfi lmen Topgun er hans yndlingsfi lm eller at kampspillet Battlefi eld trækker godt i den unge mand med en voksende kamppilot i maven. Heldigvis oplever Frederik, at han allerede kan bruge nogle af HTX-kundskaberne i cockpittet: Vi har allerede arbejdet med g-kraft, acceleration og hastighed i fysik emner som jeg direkte kan relatere til min interesse og tilføre til den viden, som jeg allerede har fra mine teoritimer på Vejle Svævefl yve Klub. Og i næste uge får mine kammerater fra Science-klasserne også et adrenalin-rush. Vi skal nemlig besøge min fl yveklub i forbindelse med et projektforløb om aerodynamik og aeroteknik. Ikke i tvivl om at det nok skal lykkes Omkring 500 søger ind som pilot hvert år. Cirka 35 består optagelsesprøven og lægetjek og kommer i otte måneder på grunduddannelsen og sergentskole. Fra sergentskolen går turen videre til seks måneder på Flyveskolen i Kaarup. Træningen foregår i et Saab T-17 skolefl y, men tiden i Karup er i lige så høj grad en udvælgelse af elever, og går videre. Af dem udvælges 5 som potentielle kamppiloter, mens resten uddannes til helikopter og transportfl y. - Ja, ja jeg ved godt, at man skal igennem et nåleøje for at blive pilot i Flyvevåbenet. Men jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Det er det, jeg vil. Og så har jeg jo den fordel, at jeg kom tidligt i gang med at fl yve. Det giver mig en masse erfaring. Alternativt må jeg låne de kroner, som det koster at blive civil pilot. Frederik gør alt, hvad han kan for at give drømmen vinger. Han har to jobs for at have råd til den dyre interesse, og han melder tit fra, når kammeraterne tager på bytur. Er han beruset festabe fredag, er der nemlig ingen fl yvetur lørdag. I stedet trækker farten og spændingen i luften over fl yvepladsen i Hammer og omegnen af Tørring i den unge fyr. -Jeg får ikke længere de store kildreture i maven - selv om fl yet har en startacceleration fra km/t på 2-3 sekunder. Til gengæld er udfordringen at komme langt væk og sikkert hjem på tid med det vejr, opdrift og termik, som man har. På den måde skubber man sine grænser. Og bliver dejlig træt.

2 2 Styrk HTX som ungdomsuddannelse orden i dag? Klima, alternativ energi, brugerdreven inno vation, fødevaresikkerhed, bæredygtig trans port. Hør hvad alle virksomheder efterspørger af viden hos fremtidens medarbejdere? At koble både teoretisk viden og praktisk erfaring gennem projekter. På tværs af disci- pliner. Lige netop det, som HTX kan. Nogle opfatter teknisk gymnasium som noget for drenge og nørder. Det er noget pjat. HTX er for alle. Her har man fi ngrene helt nede i problemstillingen. Som en pige fra HTX sagde: Her kigger vi mere på hvor- dan end hvorfor. Hos Socialdemokraterne arbejder vi for at styrke hele viften af gymnasiale uddannelser. Både økonomisk, med moderne fag og projekter, dygtige lærere og gerne endnu mere internationalt med studenterudveksling og praktik. Det nemme valg er det almene gymnasium, som mange vælger. Det spændende valg er at turde også det meget moderne, projektorienterede tekniske gymnasium. Gode naturvidenskabelige uddannelser er en af de helt afgørende byggesten, når vi skal fremtidssikre det danske samfund. Vi ved, at efterspørgslen efter dygtige unge med kompetencer inden for især det naturvidenska belige område er meget høj. Ikke overra skende. Naturvidenskabelige uddannelser er gode uddannelser, der giver unge en række kompetencer, som er stærkt efterspurgte i et globaliseret samfund, hvor vi jo i Danmark ikke længere kan konkurrere om at være billigere - vi skal være bedre! Det er helt åbenbart, at vi skal styrke de naturvidenskabelige uddannelser. Ikke kun ungdomsuddannelserne (HTX), men også de videregående uddannelser. I folkeskolen har vi faktisk allerede taget fat for at styrke interessen for de naturvidenskabelige fag. HTX-uddannelserne står i en unik positiv situation, da optaget i år er kordhøjt. Det er glædeligt. Både fordi stadigt fl ere unge får øjnene e re- op for den gode uddannelse, men også fordi et stigende elevtal giver uddan nelserne bedre muligheder for at udvikle sig. Faktisk betyder den fl otte elevfremgang de seneste år, at der siden vi fi k regeringsan svaret i 2001 er tilført over 100 mio. kr. ekstra til HTX. Til efteråret skal der på ny forhandles om fordeling af midler fra den såkaldte globaliseringspulje. Der vil være betydelige ekstra ler til at sikre, at fl ere unge får en ungdomsuddannelse - midler som bl.a. kan gå til HTX. mid- Men penge gør det ikke alene. Den største tjeneste vi kan gøre de naturedevidenskabelige uddannelser er i virkeligheden at fortælle, hvor god og vigtig uddannelse, det er. Vi skal gøre alt for at lokke fl ere til og dermed d styrke HTX s position blandt ungdomsuddannelserne. Charlotte Dyremose Uddannelsesordfører Konservative HTX binder teori og praktik sammen Dansk Folkeparti er varm tilhænger af det tekniske gymnasium. Det er en god måde at binde teori og praktik sammen på. Det tekniske gymnasium fylder ikke ligeså meget i debatten som f.eks. det almene gymnasium. Det kan der være gode og mindre gode forklaringer på. En forklaring er, at studenterorganisatio- Ærgerligt at det tekniske gymnasium ikke eksisterede, da jeg skulle vælge gymnasieretning. HTX kom året efter og ramte lige ind i de allermest aktuelle emner for fremtiden. Natur, teknologi, kommunikation og mennesker. Se hvad der fylder den offentlige dagsnerne fra det almene gymnasium tit råber op i pressen. Men det er ikke nødvendigvis altid en god ting. Eksempelvis er en elev på det tekniske gymnasium dyrere at uddanne end en elev på det almene gymnasium. Dermed er det ikke andelen af artikler i pressen, der afgør sagligheden bag økonomien. Det er de reelle behov, som det naturligvis også bør være. Det tekniske gymnasium leverer en væsentlig del af de unge, der senere begynder at læse til f.eks. ingeniør. Det er afgørende for Danmark, at der både inden for det offentlige og private er unge med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og det er vigtigt, at vi fremover satser på at være et videnssamfund, hvor de naturvidenskabelige uddannelser spiller en stor rolle. Derfor har DF siden 2001 sikret bl.a. det tekniske gymnasium, andre ungdomsuddan- nelser og videregående uddannelser en god økonomi. Det arbejde vil vi fortsætte. DF sikrer ordentlige forhold for eleverne på de tekniske gymnasier. Derfor kan du med sindsro vælge et naturvidenskabeligt uddannelsesforløb. Martin Henriksen Uddannelsesordfører Dansk Folkeparti og Anne-Mette Winther Christiansen Uddannelsesordfører Venstre HTX er vigtig for samfundets vækst Når SF ønsker at styrke HTX, og alle andre ungdomsuddannelser, er det i bevidstheden om, at uddannelse er vejen til almendannelse, livskvalitet og selvforsørgelse for den enkelte. Forudsætningen for at vi som enkeltpersoner og som nation kan klare os i den globale konkurrence er, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Fokus på HTX er vigtig, fordi så stor en del af den miljøteknologi, medicinalindustri og vækst i erhvervslivet i øvrigt, som Danmark skal leve og vokse af fremover, er nøje kædet sammen med det naturvidenskabelige område. Hvad enten vi taler forskning i vedvarende energi, nye landvindinger for diabetespatienter, en vigtig indsats imod vores lægemangel eller ingeniører til bro- og vejbyggerier, så er det vigtigt med en indsats der får unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser. Pernille Vigsø Bagge Uddannelsesordfører Socialistisk Folkeparti Det er også vigtigt med fokus på, hvordan der bliver en mere ligelig andel af unge mænd og kvinder på lige netop HTX, som i lang tid primært har været forbeholdt det ene køn. For at sikre gode forhold på HTX kæmper SF for lavere klassekvotienter, et stop for lærerfri timer, taxametre rettet mod udkantsskoler, og efteruddannelse til lærerne. Christine Antorini Uddannelsesordfører Socialdemokratiet HTX er for alle De har valgt HTX vi har spurgt Navn: Kasper Plougmann. Alder: 17 år. Studieretning: Digital naturvidenskab. Fremtidsdrøm: Multimedie grafi ker. Mest nørdede interesser: Jeg nørder en del med IT og kan f.eks. godt bruge et par mørke aftener på at designe nye knapper i Photoshop. Jeg er ved at programmere en ny hjemmeside og da jeg har min helt egen mening om, hvordan tingene skal se ud, må jeg designe alting selv. Hvorfor HTX: Fordi studieretningen Kommunikation og IT matcher mine fremtidsønsker. IT fænger bare hos mig. Og computeren er et god redskab, når man skal lære noget. Det sjoveste indtil videre: Introturen til Tivoli Friheden i Århus. Vi var sammen på en anden måde og det rystede os sammen. Navn: Heidi Kristiansen. Alder: 17 år. Studieretning: Produktudvikling og design. Fremtidsdrøm: At se mit eget tøj på catwalken - eller hvis jeg ikke bliver så hot, designe stangtøj. Mest nørdede interesser: Jeg elsker at designe og sy tøj. Derudover er jeg ret vild med biologi. Emner som DNA, læren om kroppen og mikroorganismer synes jeg er vildt spændende. Jeg er ikke en syg nørd til noget, men det burde jeg måske blive? Hvorfor HTX: Fordi jeg er interesseret i design og idéudvikling. Det sjoveste indtil videre: Faget teknologi, som er helt nyt for alle. Vores første projekt handler om sundhed og sport. Og vi har bl.a. fået til opgave at udvikle et produkt til sportsfolk, som påvirker deres krop og celler, når de spiser eller drikker det. I min gruppe vil vi lave en energidrik.

3 3 Tekniske gymnasieelever fra Vejle er helt forrest i feltet, når det drejer sig om at konkurrere i naturvidenskab, teknik samt design & innovation. Foto: Fotograf Martin Schubert/Tilsted Com. Hvad siger lovgivningen om HTX-uddannelsen? 100 meter i naturvidenskab Der er gået sport i det. Elever fra Vejle Tekniske Gymnasium deltager med stor gejst og succes i konkurrencer i ind- og udland. Eleverne fra Vejle Tekniske Gymnasium er i god form i hvert fald, når det drejer sig om at vinde konkurrencer i innovation og naturvidenskab i og udenfor Danmark. I 2008 fi k Vejle Tekniske Gymnasium overrakt kroner for at være den skole, der var bedst repræsenteret på sejrspodiet i konkurrencen Unge Forskere og Opfi ndere. Samme hæder tilfaldt skolen i 2005 ligesom gymnasiet kan bryste sig af at vinde titlen Årets Lærer i Unge forskere og opfi ndere er en årlig konkurrence, hvor eleverne kan deltage med projekter, som er lavet i undervisningen. Projekterne dyster så mod projekter lavet af andre unge fra andre uddannelsesinstitutioner og de bedste præmieres med både penge og rejser til forskellige arrangementer i udlandet. I 2007 vandt Michael Madsen og Jesper Lykke Rasmussen f.eks. en førsteplads i konkurrencen Unge Forskere i Danmark. Det kvalifi cerede dem til at deltage i International Science and Engineering Fair (ISEF) i Atlanta, USA i foråret Her konkurrerede de med andre unge talenter fra fl ere end 50 lande inden for 17 forskellige kategorier. Og drengene gik hen og fi k en fl ot 2-plads i kategorien Den Amerikanske Kystvagts Konkurrence, ligesom de modtog den stærkt eftertragtede Ricohs Internationale Miljøpris Elever fra Vejle Tekniske Gymnasium deltager også i konkurrencen Young Enterprise. Her arbejder eleverne med at skabe deres egen virksomhed, så de kan prøve kræfter med de udfordringer, der ligger i at omsætte en ide til virkelighed. Virksomhederne skal fungere på almindelige markedsvilkår det vil sige med tæt kontakt til erhvervslivet og med rigtige penge og produkter på spil. dem, hvorfor! Navn: Navn: Michael Bendfeldt Johannessen. Alder: 16 år. Studieretning: Biotek. Fremtidsdrøm: En universitetsuddannelse. Mest nørdede interesser: Metal musik, som jeg kan kravle helt ind i og som jeg elsker at lytte til, mens jeg f.eks. laver lektier. Mit yndlingsband er Iron Maiden, men Volbeat er også i orden. Derudover bruger jeg tid på min undulat Jack og mit fritidsjob som piccolo. Hvorfor HTX: Det er et tilvalg af de naturfaglige fag - især kemi - og et fravalg af navnlig tysk. Det sjoveste indtil videre: Jeg er kommet i en ekstrem god klasse, hvor alle snakker med alle. Og skolen er ikke større, end at man generelt hurtigt får et godt netværk. I 2007 vandt Roy Lemminger, Søren Aamand og Marius Klausen fra Vejle Tekniske Gymnasium således Danmarksmesterskabet i Young Enterprise med et parfume-plaster for allergikere. Samtidig deltog de også i TV2s talentkonkurrence Danmarks Bedste Ide og nåede helt frem til semifi nalen. Vejle Tekniske Gymnasium deltager bl.a. også i matematikkonkurrencen Georg Mohr samt i fysik- og kemikonkurrencen Science Cup. For Vejle Tekniske Gymnasium handler det selvfølgelig ikke blot om at vinde medaljer. Det handler om at føre en god ide ud i livet. De mange konkurrencer Unge Forskere og Opfi ndere, Young Enterprise, Science Cup og Georg Mohr er med til at skabe et mere virkelighedsnært undervisningsmiljø på Vejle Tekniske Gymnasium. Og det er noget eleverne sætter pris på for hvem synes ikke det er sjovere at knokle med et projekt, hvis det kan give bonus i form af professionel respons, erhvervskontakter og præmier? Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. (Lov nr. 96 af 18/2 2004). Eleverne skal derfor lære at forholde sig refl ekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. (Citater Undervisningsministe riets bekendtgørelse om HTX-uddannelsen (Bek. nr. 823 af 17/7 2006) Læs videre Den avis, du nu sidder med, er tænkt som en appetitvækker til dig, der skal til at vælge ungdomsuddannelse. Avisen er fyldt med gode historier fortalt af HTX ere. Læs dem og se, hvad en HTX-eksamen kan gøre for dig! fakta

4 4 Trines fotodagbog Huen er endnu varm, for Trine blev student fra studieretningen Produktudvikling og design i sommers. Her kan du lure i Trines personlige fotodagbog fra hendes tid på Vejle Tekniske Gymnasium. På teknisk gymnasium hjælper vi hinanden med at sætte store projekter i luften som her, hvor vi forsøger at få en varmluftsballon til at lette i skarp konkurrence med andre elever fra første årgang. Navn: Trine Frits Alder: 19 år. Nuværende beskæftigelse: Bagerjomfru Fremtidsplaner: At uddanne sig til multimediedesigner og siden evt. mediegrafi ker. Dyb koncentration! Galla nærmer sig og bordene skal pyntes med stil og omtanke som en del af et designprojekt. Her er Tobias og Roy fra min tidligere klasse i fuld gang med at lege sig frem til ny viden. Det sker under en tur til Danfoss Universe, hvor hele gymnasiet deltager. En succesfuld dag; elektronikken virker! Endelig!! - Smiiiil Emil.

5 5 Med Jeppe ved åen for at undersøge vandet i en biologitime er der liv? Det er ikke til at se det, men disse fl otte fyre er faktisk fra HTX. Drengene, som gik i min klasse, vandt adskillige konkurrencer og var med i en opfi nderkonkurrence på TV2. Alt sammen på grund af en god ide, som de udviklede i faget teknologi. Hele min klasse var i øvrigt aktiv i messer og konkurrencer. Kim fi nder en grimasse der passer til sikkerhedsbrillerne i maskinværkstedet. Vi har en del timer i metal-, el- og procesværkstederne. Translokation for årgang 2008: Trætte, glade og en smule triste. Afsked og afslutning men også meget bedre klædt på til at fl yve ud i fremtiden.

6 6 Ynglingen og hans læremester Den ene var elev, den anden var lærer i dag mødes 18-årige Christian og 60-årige Thøger igen til en snak om tiden på Vejle Tekniske Gymnasium. - Det er den mest fi msede kop te, jeg nogensinde har fået, udbryder tidligere HTX-lærer Thøger Opstrup og kigger på den guldrandede mormorkop som tjeneren i sort vest har sat foran ham i en te-salon i Århus. Fims og guldrandet nostalgi er absolut ikke Thøgers kop te. Han kan godt lide, der skæres ind til benet også når det drejer sig om omgangen med andre mennesker. - Jeg har altid syntes om den rå, men hjertelige tone, der er på Vejle Tekniske Gymnasium. Den der robusthed som eleverne har. De klør bare på og siger, hvad de mener. Christian Kraglund Andersen nikker fra sin højrøde plysstol. I Science-klassen på HTXuddannelsen i Vejle var der højt til loftet der var plads til alle og udfordringer til alle. Også dem med store ambitioner og høj IQ. - Det var legalt at være god til noget. Der var ingen, som behøvede at sidde og gemme sig, fordi de havde regnet den ud af frygt for at få mærkatet nørd. Det var tværtimod sejt at kunne noget. Og det er sådan, det bør være, synes jeg. Christian kan og vil noget. Han fi k sin studenterhue fra Vejle Tekniske Gymnasium i sommers. Nu skal hans nye fysikstudie på Århus Universitet have en på hatten. Studiestart 08: Ung, veltrænet og solbrændt - Christian er klar til at fyre den af på sit nye studium på Århus Universitet. Han satser på, at han kan holde kadencen hele vejen til drømmejobbet som forsker. Ultimativt hos Cern i Sweitz - for emner som partikelfysik, kvantekraft og teorien om alting kan få Christian helt frem i plysstolen. Indtil videre går planen rigtig godt. Christian vurderer selv, at han tilhører den gode halvdel af sin årgang og føler sig godt klædt på til studiet både hvad angår disciplin, selvstændighed og selvtillid. Selvdisciplinen har han fra sin mangeårige interesse, svømning, hvor den stod på træning hver dag også dagen derpå. Selvstændighed har Christian bl.a. fået på Vejle Tekniske Gymnasium. - Du lærer en masse gode arbejdsmetoder på HTX-uddannelsen. Og får rig mulighed for at prøve egne ideer af i projekter eller selv opstille forsøg og teorier. Det er en klar fordel at have erfaring med at arbejde selvstændigt, når du skal videre i uddannelsesforløbet. Selvtilliden har Christian bare. Og han har noget at have den i hele enogtyve 12-taller fi k han samlet sammen i løbet af sin gymnasietid og dermed blev han den bedste student på sin årgang. Det kvikke hoved kan kun komme på en ting, han kan frygte ved fremtiden som studerende. Det kan måske blive lidt ensomt at tage en lang universitetsuddannelse. Christian er nemlig vant til et dynamisk undervisningsmiljø, hvor man både arbejder individuelt og i høj grad også som holdspiller. - På Vejle Tekniske Gymnasium arbejdede vi ofte i grupper, når vi lavede større projekter. På den måde lærte vi os selv og hinanden godt at kende. En var måske god til at lave beregninger, en anden kunne hælde gode ideer ud af ærmet og en tredje ville måske helst opstille forsøg. På den måde supplerede vi hinanden godt og lærte meget af hinanden. Og så havde vi det bare sjovt sammen. Insiderjokes, sort humor og naturvidenskabelige tankeeksperimenter var en del af miljøet i klassen. Christian er dog overvejende positiv ved udsigten til sit nye studium. Og fl ere af de gamle kammerater fra Vejle Tekniske Gymnasium er også fl yttet til smilets by for at tage en videregående uddannelse. Årgang 68 Pensioneret lærer Thøger Opstrup har også charme, selvtillid og lækker karma Det er fyrre år siden, at han begyndte med at læse på Århus Universitet. Dengang var han langhåret, kørte 2CV og deltog fl ittigt i de faglige diskussioner på historie, årgang Senere blev håret klippet af og studiekortet erstattet med titlen Cand. mag og jobbet som lærer i teknologihistorie og samfundsfag på Vejle Tekniske Gymnasium frem til år Thøger emmer af herreværelse, klassisk dannelse og tykke bøger, som han kværner i metermål. Umiddelbart en modsætning til hans tidligere elever, der - ligesom Christian - fortrinsvis er vilde med teknik, teknologi og naturvidenskab. Var teknisk gymnasium et godt sted at undervise for en gammeldags humanist? - Klart ja. Vores elever er generelt meget dygtige og videbegærlige. De har alle sluser åbne. Og så forsøgte jeg altid at spore mig lidt ind på, hvad de havde af særlige interesser ud fra devisen, hvis Klods Hans vil vinde prinsessens hjerte må han fi nde ud af, hvad madammen har brug for. Derfor blev jeg nødt til at forholde mig fagligt til områderne naturvidenskab, teknik og teknologi. Og det blev en øjenåbner for mig. Jeg har i dag en meget mere ydmyg holdning til naturvidenskab, end da jeg startede med at undervise på Vejles science gymnasium. Thøger gik på pension i oktober Ligesom Christian glæder han sig over, at han nu har tid til at fordybe sig i sine Interesser og f.eks. grave i Anden Verdenskrig. Og hvem ved, måske kommer der en spændende bog ud af hjemmestudierne? Der er i hvert fald fortsat masser af historier, som den gamle lærer gerne vil fortælle. Vidste du at... - adgangskravene til HTX svarer til kravene til andre gymnasieuddannelser. Hverken mere eller mindre. Du kan blive optaget på teknisk gymnasium/htx med 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Hvis din skolevejleder er enig i dit uddannelsesvalg, er du sikker på optagelse. Nørder, fims og tevand det er nogle af emnerne i dagens mand-til-mand snak.

7 7 Fra HTX og direkte til sygeplejeskolen Teknisk Gymnasium var ikke et bevidst valg for Iben Zurek Lindgaard, men et ønske om at prøve noget andet end kammeraterne fra folkeskolen. Først senere blev hun klar over, at HTX er skræddersyet som grunduddannelse for en sygeplejerske. - Nu er jeg færdig med 9. klasse, men jeg vil ikke på handelsgymnasiet eller det almene gymnasium. Jeg vil prøve noget andet end mine klassekammerater, så hvorfor ikke blive student fra teknisk gymnasium. Det er også den gymnasieuddannelse, der minder mindst om folkeskolen. 22-årige Iben Zurek Lindgaard husker tydeligt sine overvejelser, da hun for seks år siden skulle vælge ungdomsuddannelse. Hun var relativ god i de fl este fag, og da hun altid havde haft nemt ved matematik, regnede hun med, at hun sagtens kunne klare en HTX. - Jeg havde altid klaret mig i folkeskolen uden at skulle bestille en hel masse. Men det blev der lavet om på. Hvis jeg på noget tidspunkt har fortrudt, at jeg valgte teknisk gymnasium, var det i den allerførste uge i 1.G. Da sagde jeg ikke et ord, men sad bare og funderede over, at der fandtes så mange kloge drenge, griner Iben. Chokket over at skulle bestille noget blev hurtigt afl øst af en tilfredshed over en ungdomsuddannelse med masser af gruppearbejde og projektopgaver samt en stille glæde over, at hun og kammeraterne på teknisk gymnasium var fri for historie, oldtidskundskab, latin og den slags fag, som aldrig har sagt Iben en pind. - Jeg gik i en klasse med mange piger. Vi var fi re ud af 25, så der var alligevel masser af opmærksomhed til hver eneste af os. Selvfølgelig var der nogle nørder blandt drengene, men ikke i min klasse. Mange af dem var rigtig dygtige, og alle var søde mod os. De stod altid på spring, hvis man lige skulle have hjælp til en opgave, siger Iben og sender et smil, der er så charmerende, at det givetvis kunne få en hel drengeskole til at slå koldbøtter på fodboldbanen. Iben blev student i 2005 og vidste egentlig ikke, hvad hun ville i gang med. Hun snuppede derfor et fjumreår, og efter et halvt år i London og fi re måneder på højskole var der ikke længere tvivl i hendes sind: - Jeg vil være sundhedsplejerske. Man skal først tage en uddannelse som sygeplejerske, og jeg satser på at blive færdig på sygeplejeskolen i Vejle i sommeren Så skal jeg ud at have noget erfaring. Man skal som minimum have været ét år på en børne afdeling og otte måneder som udfarende sygeplejerske, før man kan komme videre. Selve overbygningen som sundhedsplejerske tager to år, og man skal læse i Århus, fortæller Iben. Som sygeplejestuderende er Iben i praktik fem gange, og hun skal under uddannelsesforløbet prøve at være på en psykiatrisk afdeling, på en børne- eller fødeafdeling, i kirurgien, på en medicinsk afdeling og i hjem meplejen. Det sidste kender hun dog en masse til på forhånd, inden hun skal i praktik - Teknisk Gymnasium er et kanon sted for piger. Masser af opmærksomhed fra drengene, men også et godt kammeratskab med fis og ballade, siger Iben Lindegaard Zurek. (Foto: Poul Anker) til foråret. Gennem fl ere år har hun arbejdet som ferie afl øser på plejecentret i fødebyen Hedensted. Indtil i sommer kom hun også regelmæssigt på sit gamle tekniske gymnasium, da hun var ansat som personlig hjælper for en elev med muskelsvind. - Sygeplejerskeelev Iben husker HTX i Vejle som et kanon sted for piger. Masser af opmærksomhed fra dren gene, men også et godt kammeratskab med fi s og ballade. Der er ikke så meget hønsegård som i klasser med mange piger. - Det er samtidig et gymnasium, hvor man får masser af ansvar, og hvor man bliver taget alvorligt af lærerne. Jeg sender gode tanker til de mange store projektopgaver på HTX. Man bliver rigtig god til rapportskrivning og til at bruge it som værktøj. Det er virkelig noget, jeg har gavn af på sygeplejeuddannelsen, siger Iben. VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM Orienteringsaften om HTX Onsdag den 28. januar 2009 kl på Vejle Tekniske Gymnasium, Strandgade 3, Vejle. Her kan du høre om HTX - og opleve hvordan eleverne arbejder med projekter. Strandgade 3, 7100 Vejle tlf ,

8 8 Vild med HTX 19-årige Loa er glad for, at hun valgte teknisk gymnasium i Vejle. Her kan hun nemlig være sig selv. I ni år var Loa Pedersen vild med dans. Så fi k hun problemer med begge sine kræ og blev nødt til at stille danseskoene. Siden fulgte en sygemelding på et år og så røg lærepladsen som industritekniker. I dag er arbejdet ved fræsemaskinen på den tidligere læreplads i Hedensted erstattet af en dagligdag på Vejle Tekniske Gymnasium, og her har Loa fundet et socialt miljø i topklasse. - Når jeg hører om klikefi s og moderæs andre steder, så er jeg glad for, at jeg valgte HTX. Her kan jeg være mig selv og gå i det tøj, som jeg har lyst til. Og så er det fi nt med mig, at drengene er i overtal, for så er der mindre fnidder-fnadder i krogene, siger 19-årige Loa, 1Y, Produktudvikling og design, Vejle Tekniske Gymnasium. På Loas klasseliste står der 17 drengenavne og ni pigenavne. - Heldigvis kan jeg godt lide drengenes meget direkte facon. De siger tingene ligeud, driller hinanden og går så videre til noget andet. Og så må der godt ske noget. Go carts, gyserfi lm og markræs, det er mig. På den måde er jeg lidt af en drenge-pige, selv om jeg selvfølgelig også kan lide at klæde mig feminint, se tudefi lm og få ordnet negle. Loa var sygemeldt i et år, inden hun begyndte på teknisk gymnasium. Det var kedeligt. Nu glæder hun sig nu til at komme i skole. Hver dag. Fordomme gjort til skamme Da Loa tilmeldte sig HTX-uddannelsen investerede hun samtidig i en bærbar computer. - Jeg vidste, at en computer ville være et godt arbejdsredskab på teknisk gymnasium og så havde jeg nok lidt en forestilling om, at jeg ville komme i klasse med en masse nørder, Fart, fræs og et godt fællesskab hitter hos Loa, der styrer efter en teknisk studentereksamen. der ville bruge mere tid på deres computere end på deres klassekammerater. I bagklogskabens klare lys, kan Loa godt grine lidt af sine fordomme: - Det er jo bare helt almindelige mennesker, som går herinde. I min klasse hygger vi os godt sammen og der er en god stemning. Og alle bliver inviterede med, når der bliver holdt fest. Loa frygtede også lidt det med lektierne, da hun startede på Vejle Tekniske Gymnasium. Stillesiddende arbejde skal der nemlig helst ikke være for meget af, hvis du spørger Loa. - To-tre timers hjemmearbejde om dagen blev jeg advaret om, men så mange lektier har vi faktisk kun, når der skal skrives projektrapporter, sukker hun lettet. Derfor har Loa stadigvæk tid til at give den gas i sin fritid. Hun er vild med hjul. Og hun har en tung fod. - Min nuværende bil en sort Renault Clio som jeg kalder Leo kan ikke accelerere så hurtigt. Det er derfor, jeg har købt den. Jeg vil ikke fristes over evne. Til gengæld har jeg gejlet den op med sideskørter, heksespoiler og kofanger. Den skal også have lov til at vise sin personlighed. Opfinderspirer En stor del af undervisningen på HTX foregår i skolens værksteder og laboratorier. Lige for tiden bakser Loa og en klassekammerat med at udvikle en sund energibar til unge. Projektet er Loas første møde med faget teknologi og hun synes, det lover godt. - Vi har brugt en del tid på brainstorm og småforsøg og jeg vidste slet ikke, at det ville være så sjovt at lege Ole Opfi nder, men man bliver bare revet med. Og så ser Loa selvfølgelig frem til, at hendes klasse skal en tur i maskinværkstedet. For den blonde pige kan andet end at fi le negle og se godt ud. Hent huen på Vejle Tekniske Gymnasium Der er 1000 gode grunde til at blive teknisk student i Vejle - her får du tre: 1) Hos os kan du vælge fem fremtidssikre studieretninger, der giver adgang til de videregående uddannelser: Science - med Matematik A og Fysik A Biotek - med Matematik A og Kemi A Produktudvikling og design - med Teknologi A og Design B Design og beklædning - med Teknologi A og Design B Digital naturvidenskab - med Kommunikation/IT A og Engelsk A 2) Hos os styrker du dine fremtidsmuligheder ved at kombinere teori med praksis på et højt fagligt plan. 3) Hos os fi nder du et godt miljø, hvor der er plads til alle og udfordringer til enhver. Og så er der alt det andet, der gør hverdagen lidt sjovere: Vores årlige gallafest, Ruths tarteletter, tværfaglige projekter, fredagscaféen, netparties, elevråd, temadage, vores skolebands, fodboldturnering, virksomhedsbesøg, elev lounge, studieture og den daglige motion du får, når du skal op og ned af vores trapper. Tjek følgende, hvis du vil vide mere om os: - Kom til vores informationsaften, onsdag d. 28. januar 2009 kl Kontakt vores studievejleder Jytte Nielsen på tlf eller - Læs mere på eller Vi glæder os til at høre fra dig og håber, vi også får lov at sætte huen på dit hoved! Strandgade 3, 7100 Vejle tlf , Ansvarlig Danmarks Tekniske Gymnasier v/de, Ny Vestergade 13, 3., 1471 København K i tæt samarbejde med de lokale tekniske gymnasier Skribent Teddy Gehrke Produktion Oplag???.??? Trykt Oktober 2008 Citater, billeder og andet materiale fra bladet må gerne bringes med udførlig kildeangivelse.

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt.

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt. Nr. 10. December 2012 tættere på VGT alle ønsker opfyldt I semifinalen Rasmus er blandt de bedste til biologi. Side 3 Open space Både lærere og elever slap drømmene fri. Side 4-5 VGT opretter hele ni studieretninger.

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

Folkehjælp TEMA. - Rollemodeller springer ud. Oktober 2009 nr. 89 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. - Rollemodeller springer ud. Oktober 2009 nr. 89 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2009 nr. 89 Udgives af TEMA - Rollemodeller springer ud Indhold: Leder: Integration på hovedet 3 Det store spring i den grønne trøje 4-7 leder Integration på s ambassadører 7 Rollemodeller

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT om velfærd i Danmark Peter Bejder og Kim Boye Holt: om velfærd i Danmark 3F Fagligt Fælles Forbund 1. udgave, 1. oplag 2006 ISBN: 87-89895-97-5

Læs mere

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium 2011 2012 Teknisk Gymnasium Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium Har du lyst til at skabe nye relationer? Vil du være en del af et stort fagligt netværk? VELKOMMEN TIL TRE ÅR MED HØJ

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger Vækstredegørelse Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst gennem unges fortællinger PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet Det er den generation, der skal

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

Uddannelsesmagasinet 2013

Uddannelsesmagasinet 2013 Uddannelsesmagasinet 2013 www.ungpuls.com SEBASTIAN LIND MESSED UP HAPPY KID CD Aktuel Svendborgdreng Ministerråd til de unge Bilv mediegrafiker Har ung du lyst puls til landbrug? 1 Tag med en tur rundt

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad det lille gymnasium med de store muligheder ZBC Lyst til at lære spørgsmålet er ikke, om du skal Have en uddannelse... - men HvilkeN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

9. FEBRUAR 2012 #2. Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

9. FEBRUAR 2012 #2. Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 9. FEBRUAR 2012 #2 Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Spansk Basisgrammatik fra 1. til 3. g 13702 Udkommer forår 2011 Grundbog, ca. 120 sider ca. kr. 159,- ex moms AQUÍ ESTÁ

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage 2 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Tilbage i topform på jobbet og i privaten Kirsti Hauge Weightless Ink 3 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Af Kirsti Hauge 1. udgave,

Læs mere

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7 Et indstik om it-uddannelser på universitetet. Uddannelser med fremtid i. It er fremtiden Der er meget stor rift om os, og det er en uddannelse, jeg kan bruge i hele verden, siger Rikke Bendlin, som ikke

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

December 2010. Læs om: Projekt 10. Tekstilkunst. Liv i dialogen

December 2010. Læs om: Projekt 10. Tekstilkunst. Liv i dialogen December 2010 Læs om: Projekt 10 Tekstilkunst Liv i dialogen Klumme * Gå ud i alverden - Traditionel kinesisk i flg. Google Translate Af Sten Mortensen, redaktør [ 2] ]Da jeg var en lille dreng, sad jeg

Læs mere

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 31. møde Onsdag den 5. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 2014 Reformen TEMA Side 10 HÅNDVÆRKERE HAR FLERE MULIGHEDER Side 26 MENTOR FORANDREDE JESPER OG DANIELS LIV Side 4 INSPIRATION TIL EFFEKTIVE MØDER

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere