HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk"

Transkript

1 Nr. 10 juni 2010 Nykredit - en bank med vokseværk... GH Form har gjort op med det triste byrum... Grib bolden inden andre gør det... Femern Bælt Forbindelse... Køkkenhaven i teltet er en kæmpe suces... 1

2 Det lysner Nr. 10 juni 2010 Nykredit - en bank med vokseværk... GH Form har gjort op med det triste byrum... Grib bolden inden andre gør det... Femern Bælt Forbindelse... Køkkenhaven i teltet er en kæmpe suces... Selv om jernstøberi traditionelt er en del af den tunge industri er virksomheden i Holbæk meget i langt med miljøvenlig produktion, blandt i form af en stor del genbrug. Indhold Det lysner Nykredit - en bank med vokseværk GH Form har gjort op med det triste byrum Grib bolden inden andre gør det Gode Femern Bælt forbindelser Køkkenhaven i teltet er en kæmpe succes Nye medlemmer 1 Sammen med det nye nummer af viden og vækst vedlægger vi dels erhvervsrådets kalender for 2. halvår 2010 med vores arrangementstilbud og dels en lokal konjunkturanalyse. Det er første gang der udarbejdes en lokal konjunkturanalyse i vores område, men det er hensigten, at vi fremover vil lave denne analyse, så vi har en god fornemmelse af temperaturen på erhvervslivet indenfor Holbæk kommune. Analysen giver anledning til optimisme, idet virksomhederne forventer øget omsætning eksport og beskæftigelse. Lad os tænke positivt og håbe, at vi er på vej ud af lavkonjunkturen. Som sædvanligt har vi gennemført en forespørgsel hos vore medlemmer til brug for planlægningen af arrangementerne i 2. halvår i Vi håber, at de mange tilbud er attraktive, og glæder os til at se rigtig mange medlemmer. Husk at medlemmernes medarbejdere også er velkomne. Det nye byråd i Holbæk kommune har i høj grad sat erhvervslivet på dagsordenen. Byrådet har vedtaget at etablere en vækstfabrik i Holbæk. Byrådet har også besluttet at nedsætte Holbæk Vækstforum, som skal komme med forslag til en erhvervs- og turismepolitik, som skal politisk behandles i december. Det lokale Vækstforum har været samlet et par gange, og skal mødes endnu tre gange i løbet af Arbejdet skrider godt frem, og til september bliver der afholdt en erhvervspolitisk konference, hvor man kan deltage for at høre om og bidrage til erhvervspolitikken. Der er også vedtaget en ny udbudspolitik, som gerne skulle give virksomhederne gode muligheder for at byde ind på lokale opgaver, som der bliver mange af netop i år. Der er bestemt grøde i vores område, og vi håber at viden og vækst kan medvirke til at stimulere troen på en spændende erhvervsfremtid i Holbæk og omegn. Udgiver: HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ansvarshavende redaktør: Kenny Jensby Oplag: stk. Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Layout: Stanley Design Holbæk ApS I dette blad kan du også læse om to interessante virksomheder, som hver på deres måde arbejder med produktudvikling. Vi fortæller også om de mange muligheder, som Femern Bælt forbindelsen vil skabe både før under og efter opførelsen af forbindelsen. Det er et kæmpe projekt, som giver muligheder for opgaver for mange virksomheder. Vi håber, at bladet kan skabe inspiration til din virksomhed og medvirke til ny udvikling. Der bliver mange forskellige opgaver, der henvender sig til mange brancher. Sommerferien står for døren, og på sekretariatets vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke for godt samarbejde og opbakning til erhvervsrådet. Vi glæder os til 2. halvår, hvor vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil trække på vores hjælp. Vi vil gerne udfordres på vores nye slogan: Fremtidens erhvervsråd vi arbejder for Dig. God læselyst med viden og vækst og rigtig god sommer. Kenny Jensby Erhvervsdirektør 2 HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK- T F

3 Nykredit - en bank med vokseværk Af Lars Qvist, Qvist Kommunikation Nykredit er en bank. Det er budskabet, som de lokale chefer Møllegaard og Lundgaard i øjeblikket spreder mest muligt i Nordvestsjælland. Ikke mindst i Holbæk. Da Nykredit i august sidste år rykkede ind sit nye domicil på hjørnet af Kalundborgvej og Havnevej i Holbæk, handlede det ikke kun om at finde en tilpas stor ejendom. Det var lige så vigtigt at finde en placering i bymidten, hvor virksomheden helt bogstaveligt blev meget synlig. Og det er lykkedes. Den centrale beliggenhed ved byens mest trafikerede vejkryds sender et klart signal om, at Nykredit ligesom alle andre banker hører hjemme ved hovedstrøget i byens centrum. Det er efterhånden en halv snes år siden, at kreditforeningen Nykredit besluttede sig for at udvide sit forretningsområde til også at omfatte almindelig bankforretning, og som led i den strategi har det været naturligt at rykke frem i bybilledet. Herudover var det ganske enkelt nødvendigt for Holbæk-centeret at få mere plads. I 2001 rykkede 11 medarbejdere ind i afdelingen i Bysøstræde - og 24 rykkede ud sidste sommer for at flytte over i den nyopførte ejendom ved fjorden. Vi blev for mange mennesker hurtigere, end vi havde regnet med, siger centerdirektør Henrik Møllegaard, der deler det daglige ledelsesansvar i Holbæk-centeret med Jens Lundgaard - som henholdsvis chef for privat-området og erhvervs-området. Erhvervsafdelingen blev koblet på centeret i 2006, da der for alvor kom gang i bankdelen, og den afdeling er vokset fra fire til syv medarbejdere, mens der i dag er lige knap 20 ansatte i afdelingen for private kunder. Stor troværdighed Hos Nykredit på landsplan er det en klar strategi, at det er inden for bankdriften, virksomheden skal have vækst. Og det lever Holbæk-centeret fint op til. Efter de hurtige år med stor vækst er den lokale afdeling kommet igennem den økonomiske krise med en nul-løsning - altså med et uændret antal medarbejdere. Nu begynder makkerparret igen af sigte mod fremgang: Vi har flyttet os meget fra at være rent kreditforeningsinstitut til at være et pengeinstitut, der kan tilbyde hele pakken, dvs. forsikring pensionsordning, investeringer og almindelige pengeforretninger under samme tag. Rigtigt mange kommer til os, fordi de kender os som kreditforening og ved, hvad vi står for: Vi er et godt og solidt realkreditinstitut - og ja, som måske har været lidt støvet. Men man kan stole på os - vi har ikke været involveret i skandaler på noget tidspunkt. Det ligger folk mærke til, forklarer Henrik Møllegaard. I det forgangne forår har Nykredits erhvervsafdeling fået tilført flere muskler, så den i dag kan levere fuld service over for erhvervslivet: Vores fusion med Forstædernes Bank har givet os den viden og de medarbejdere, vi har manglet for at kunne give erhvervslivet hele pakken, f.eks. inden for udenlandske transaktiover. Herudover har vi længe været stærke på områder, som erhvervslivet efterspørger, blandt andet på nettet med et system, der er let at administrere. For mange virksomheder er et godt adminstrativt system lige så vigtigt som gunstige bank-aftaler, siger Jens Lundgaard. Vil have flere kunder i Holbæk Han og Henrik Møllegaard er på det rene med, at de som forholdsvis ny bank har mange store opgaver forude for at få nye kunder: Men vi behøver ikke længere fortælle, hvor i byen vi har hjemme, og folk har tillid til os, fordi de kender os som kreditforening. Vores udfordring bliver at få gjort tydeligt i lokalområdet, at vi er en bank, der tilbyder alle ydelser på lige fod med alle andre pengeinstitutter. Især har de en opgave med at få fat i kunderne i selve Holbæk by. Centeret dækker Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner, og det er særligt i landdistrikterne og oplandet til byerne, Nykredit står stærkt. Den kommende tid vil Møllegaard og Lundgaard derfor gøre en særlig indsats i byområderne - ikke mindst i selve Holbæk. Både inden for de private kunder og erhvervskunderne. Ingen må være i tvivl om, at Nykredit vil være i Holbæk mange år fremover - og vi vil være synlige. Både på privatområdet men ikke mindst som bank for erhvervslivet i Nordvestsjælland, siger Henrik Møllegaard. 3

4 Tema Produktudvikling GH Form har gjort op med det triste byrum Af Lars Qvist, Qvist Kommunikation Jane og Per Wolff-Petersen har med succes indtaget byerne med smukt og solidt inventar som lamper og bænke i støbejern. Succesen bygger blandt andet på evnen til at se ind i fremtiden... Nøgternt set gjorde erhvervsmanden Per Wolff-Petersen måske ikke sin bedste investering, da han i 1992 sammen med en række andre folk puttede penge i Holbæk Jernstøberi. Den tunge industri havde for længst haft sine bedste år, og det første år efter opkøbet måtte halvdelen af de danske støberier lukke. Men sammen med sin hustru valgte Per Wolff-Petersen at se muligheder frem for begræsninger, og med etableringen af søstervirksomheden GH Form har familien høstet dansk hæder og nået stor international anerkendelse for arkitekttegnet byinventar i støbejern. Vi ville ikke bare trække os ud og lukke jernstøberiet. Der var også andre, der havde sat penge i stedet, og desuden havde virksomheden et meget tidssvarende udstyr - alt var holdt fint ved lige, husker Per Wolff-Petersen. Investeringen fik i første omgang den konsekvens, at parret flyttede fra Bornholm til Holbæk for at være tæt på deres nyerhvervelse og for kunne pleje den sjællandske investering bedst muligt. Men inden en fremtidsplan var klar, kom endnu en udfordring for jernstøberiet. Siden 1918 havde virksomheden ligget på Lundemarksvej, men i 1993 vedtog byrådet en lokalplan, der ændrede områdets status, så det ikke længere var erhvervszone men område for både boliger og lettere industri. Det var et klart signal om, at Lundemarksvej fremover skulle være beboelsesområde. Dermed stod det klart, at støberiet ikke havde mange udviklingsmuligheder på grunden, hvor den lå - og stadig ligger. Men på det tidspunkt var Jane og Per Wolf-Petersen fast besluttet på at få noget positivt ud af deres investering. Vi kunne se, at vi ville være for sårbare, hvis vi alene skulle klare os som underleverandører. Vi ville ikke rigtigt kunne udvikle os, så vi havde brug for at etablere en virksomhed, der kunne udvikle og sælge produkter, som naturligvis skulle produceres på jernstøberiet, fortæller Jane Wolff-Petersen. Billigt bybillede Den grundlæggende forretningsidé hentede parret ved at analysere udviklingen i det danske bybillede de seneste årtier - og fremskrive det til det nye årtusinde. Ved at forstå deres samtid og fornemme nye tendenser besluttede Jane og Per Wolff-Petersen sig for producere inventar i støbejern til de danske bye: I 1960 erne og 1970 erne havde vi oplevet et byggeboom i Danmark. Det gik stærkt med at opføre boliger og helt nye bydele, og ofte blev der benyttet billige produkter på fællesarealer og i byrummene. Der blev brugt en del forgængeligt materiale, og inventaret havde intet designmæssigt indhold, forklarer Per Wolff-Petersen. Vi så dengang i , at der ville være et overskud i Danmark til at gøre noget mere ud af fællesarealerne. Ud fra et demokratisk synspunkt ville det være oplagt at gøre noget mere ud af det offentlige rum, som alle jo har adgang til. Og det har vist sig, at udviklingen er gået præcis i den retning. GH Form blev etableret som platform for de nye ideer, og firmaet fik hjemme i jernstøberiet i nogle ledige lokaler, der blev sat i stand til lejligheden. Jane Wolff- Petersen blev direktør for den nye virksomhed, mens Per Wolff-Petersen stod for ledelsen af støberiet. Sammen med konsulenter fra innovationsafdelingen på Teknologisk Institut DTI satte hun sig ned for at udarbejde en forretningsplan, og Vækstfonden lånte firmaet penge til markedsundersøgelse. Også Holbæk Regionens Erhvervsråd var involveret, så både han og hun kom med i mentorgrupper. Anstrengelserne mundede ud i en meget klar forretningsplan: Der skulle være salg direkte til slutbrugerne, f.eks. kommuner og private virksomheder - ikke noget med mellemled. Vi ville satse på gedigne produkter og flot design, og vi lagde en strategi om, at vi ikke skulle ud og sælge vores varer ved at sætte en fod i døren. Vi ville være kendte ved at få god omtale, ved at modtage priser og ved at være synlige over for vores kunders rådgivere, blandt andet landskabsarkitekterne, forklarer Jane Wolff Petersen. International hæder I 1995 var GH Form på alle punkter klar som som virksomhed, og allerede samme år nåede en prestigefyldt opgave til Holbæk: At producere de berømte københavnerbænke til en japansk kopi af Tivoli. Ikke længe efter gik virksomheden ind i et samarbejde med den anerkendte designer og arkitekt Knud Holscher om udvikling og produktion af Pictoform blindeledelinjesystem med taktile belægningssten, som GH form modtog Dansk Designcenters Ide-pris for i Herefter følger nogle meget produktive år, hvor virksomheden sammen med en række af landets fremmeste designere og arkitekter udvikler møbler og inventar til byrummet. Ud over Knud Holcher arbejder familien Wolff-Petersen også tæt sammen med blandt andre Nanna Ditzel og Henning Larsen. Netop Nanna Ditzel blev i 2002 så begejstret for en udstilling af virksomhedens produkter på Æglageret i Holbæk, at hun anbefalede den over for Dansk Design Center, der på den baggrund arrangerede en udstilling med virksomhedens produkter i udstillingslokalerne i centeret på H.C. Andersens Boulevard. I 2000 havde GH form sammen med firmaet Vilhelm Lauritzen udviklet serien Metropol, der omfatter bænke og bagagevognsstativer til Kastrup Station. Møbleringen blev tildelt fornem hæder i form af Brunel Award, der er opkaldt efter den britiske ingeniør, konstruktør og opfinder Isambard Kingdom Brunel. Prisen tildeles af Vi har følgende certificeringer: Svanemærket tryksag Danmarks grønneste trykkeri prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus K. P. DANØSVEJ HOLBÆK. TLF.:

5 Robust, enkel og elegant. GH Form har udviklet Metropolbænken i et samarbejde med Vilhelm Lauritzen til jernbanestationen i Kastrup Lufthavn. Bænken sikrede firmaet fornem hæder i form af den internationale Brunel Award, som gives for unikt design inden for jernbane-industrien. jernbaneselskaberne for bedste møblering af større stationer bygget i en treårig periode i Europa, USA og Japan. Sønnen klar til at overtage I 2005 var aktiviteterne i GH Form blevet så omfattende, at der ikke længere var plads nok i jernstøberiets bygninger. Og på grund af bestemmelserne i lokalplanen var en udvidelse helt udelukket. Familien Wolff-Petersen hørte Holbæk Kommune, om den kunne anvise lokaler, der kunne huse den succesfulde virksomhed, og parret lægger ikke skjul på, at de den dag er lidt skuffet over kommunens manglende ihærdig med at finde en egnet bygning. Eneste bud var lokaler i Tølløse, som slet ikke egnede sig, fortæller Jane Wolff-Petersen. I stedet fandt hun og gemalen de helt rigtige rammer i industrikvarteret i Borup, som i dag er arbejdsplads for de 11 ansatte og som er det sted, hvor ikke kun GH Form men også støberiet en gang i fremtiden får hjemme: Det er vores plan at etablere et støberi i Borup. Jeg vil tro, at vi kun har tre-fire år tilbage i Holbæk, inden det bliver for vanskeligt at drive industri på Lundemarksvej, siger Per Wolff-Petersen. Til den tid vil ægteparret formentlig have trukket sig helt ud af deres livsværk. Sønnen Christian Wolff har været medejder af støberiet i en del år, og sidste år købte han sig ind i GH Form: Det betyder meget, at Christian vil overtage. Det har gjort, at vi er blevet ved med at udvikle nye produkter. Ellers havde måske bare satset på de varer, vi havde i forvejen, forklarer forældrene. Jane og Per Wolff-Petersen kan her i foråret 2010 på paradoksal vis konkludere, at de ikke havde nået deres succes, hvis ikke de for snart 20 år siden havde købt jernstøberiet som især i de første år kostede mange bekymringer: Hvis ikke vi havde haft jernstøberiet i ryggen, kunne vi ikke have gjort det, vi gjorde. Designerne havde aldrig sagt ja til at gå ind i et samarbejde, hvis ikke de kunne se, det kunne blive til noget. Uden støberiet havde det være for tvivlsom en proces for dem at gå ind i, siger Jane Wolff-Petersen. Erhvervslivets bank Danmarks ældste bank stiftet i 1871 under navnet DiskontoBanken John Larsen Filialdirektør Tlf Vi har kræfterne til at løfte de opgaver, der gør os til en god samarbejdspartner. Du kan trække på vores ekspertviden og kompetencer inden for alle typer erhvervsrådgivning. DiBa Bank Ahlgade 63 Tlf

6 Grib bolden inden andre gør det Af Bjarne Winther Kenny Jensby, erhvervsdirektør for Holbæk Regionens Erhvervsråd, opfordrer politikere og virksomheder til at være opmærksomme på Femern-projektets utallige udfordringer og muligheder. Samtidig advarer han mod at tøve for længe med at gribe bolden for ellers vil andre gøre det Kenny Jensby vurderer byggeriet af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt som værende en enestående chance for erhvervslivet i Region Sjælland. Derfor var det også med stor tilfredshed, at han på introduktionsmødet i april mellem udvalgte virksomheder i Holbæk-området og Fonden Femern Belt Development kunne konstatere, at erhvervslederne er interesseret i at få del i Femern-byggeriet. Introduktionsmødet var en præsentation af projektet Klar til Femern Bælt 2012, som Fonden Femern Belt Development står bag, og som har til formål at opkvalificere erhvervsledere og deres ansatte i Region Sjælland til at kunne byde ind på opgaver i tilknytning til byggeriet på Femern. Samtidig med at Kenny Jensby glæder sig over den eksisterende interesse for Femern-projektet, ønsker han at opmuntre til et endnu større engagement. Der går en streg hen over Midtsjælland. Nedenfor den streg oplever jeg stor interesse for Femern nord for stregen aftager interessen. Det gælder både for kommuner og virksomheder. Femern er langt væk det er ikke noget, der berører os, er den udbredte holdning. Og det dur ikke det er nu, det sker, understreger Kenny Jensby. Den vurdering deler han med Poul Poulsen, ingeniør og direktør i PPConsult A/S og faglig konsulent på projektet Klar til Femern Bælt Opførelsen af forbindelsen over Femern begynder ikke med byggeriet i 2012 men nu i Derfor skal erhvervsledere i Region Sjælland have opkvalificeret deres kompetencer, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at komme i betragtning som underleverandører hos storentreprenørerne på Femern Bælt-byggeriet, siger Poul Poulsen. Klar til Femern Klar til Femern Bælt 2012 tager udgangspunkt i regionens små og mellemstore virksomheder og stiler mod at samle alle interesserede i regionen til en række seminarer, der tager udgangspunkt i kurser, som er relevante, hvis virksomhederne ønsker at medvirke i et projekt af international karakter. I begyndelsen vil seminarerne primært være målrettet top- og mellemledere i virksomhederne i regionen. Det kan være i form af uddannelsesforløb med udgangspunkt i ledelse, sprog, HR, joint ventures, indgåelse af kontrakter mv. Her vil lederne få nogle værktøjer og blive inspireret til kursus- og uddannelsesforløb for deres ansatte, som de senere vil blive tilbudt via projektet Klar til Femern Bælt Nyistandsatte kontorer på Hørbygaard Gods udlejes Enestående kontorer i vores historiske kampestensbygninger. Her forenes århundreders historie og arkitektur med topmoderne og lyse kontorfaciliteter. Rammerne er i orden, der er gode parkeringsforhold og de bedst mulige IT- og teknikforhold med super hurtig fiberbredbåndsforbindelse. Godsets park og skov gør arbejdspladsen på Hørbygaard til en daglig oplevelse. Kom og se det! 6 Hørbygaard - kontorlandsby Tuse Næs Vej Tel:

7 Kampagnen retter sig mod mange forskellige brancher typisk ingeniørfirmaer, smedevirksomheder, byggevirksomheder, el-installatører, rådgivningsfirmaer og servicevirksomheder mv. Netværk en forudsætning Udover at opbygge kompetencer indenfor sprog, ledelse, kontraktindgåelse mv. skal virksomhederne danne netværk og byde ind på opgaver som en netværksgruppe, for overhovedet at komme i betragtning på Femern. En mindre smedevirksomhed kan ikke alene byde ind på produktion af stålrammer, ligesom en installatør med få ansatte ikke alene kan byde ind på el-montering. Og dannelse af netværk skal ske i god tid. Erfaringerne viser, at storentreprenørerne allerede første dag på et projekt er bagud. Det skal med andre ord gå stærkt med at få løst helheder som veje og pladser, understreger Poul Poulsen. De grupper, der i god tid er i stand til at sætte sig sammen og danne netværk og udgøre en enhed, inden den dag entreprenørerne står ved Femern, det er de grupper, der har chance for at vinde opgaverne. Men hvis man først begynder etablering af netværk den dag, hvor der kun er en måned til at give tilbud, så er man dømt til at tabe, siger han. Rigeligt med arbejde fremover Og der bliver mange arbejdspladser i byggeperioden, vurderer Poul Poulsen. Vi taler om at generere arbejdspladser i byggeperioden. Arbejdspladser for ingeniører, arkitekter og geologer. Der vil være mange administrative HK-arbejdspladser og arbejdsplader for byg og anlæg, jord, beton, stål og tømmer. Der vil blive brug for folk, der skal køre med lastbiler, kraner og gaffeltrucks, der er folk, der skal sejle rundt med mindre både og endelig skal der være nogen til at sørge for, at de mange mennesker får noget at spise, siger han og tilføjer, at der også vil blive brug for fritidsfaciliteter, når 6000 mand får deres familier på besøg. De skal også have nogle oplevelser. Man bor ikke et sted i fem år uden at tage rundt i området og få oplevelser, siger Poul Poulsen. Frygt ikke kineserne men jyderne Erhvervsdirektør Kenny Jensby understreger, at Holbæk Regionens Erhvervsråd ønsker et tæt samarbejde med Fonden Femern Belt Development, herunder fuld opbakning til kurser og seminarer i forbindelse med Klar til Femern Bælt Kenny Jensby vurderer, at Femern-projektet vil have en både positiv og negativ effekt på Holbækområdet. Efterspørgsel fra entreprenørerne på Femern på god arbejdskraft, ingeniører og håndværkere, vil kunne betyde mangel på arbejdskraft i vores område i byggeperioden. Ikke alle virksomheder i vores område kan forvente at blive underleverandør til byggeriet men derimod leverandør af dygtige medarbejdere, siger Kenny Jensby og tilføjer, at det efter hans mening blot er en konsekvens, man bør være opmærksom på men ikke ensbetydende med, at virksomhederne af den grund skal forholde sig tilbagelænet i forhold til udfordringerne på Femern. Tværtimod. Han mener, det er et spørgsmål om at gribe bolden, inden andre gør det. Jyske kommuner og virksomheder, især i Trekantsområdet, er langt fremme med planer. Vi skal være mere vakse ved havelågen, opfordrer Kenny Jensby. Også her er han på linje med Poul Poulsen, der fastslår, at jyske virksomheder lige nu viser større interesse for netværk i forhold til Femern end sjællandske virksomheder gør. Jyderne er langt fremme i skoen, siger han, og tilføjer: Den opfattelse deler Poul Poulsen. Jyske virksomheder er traditionelt gode til at netværke. Flere jyske virksomheder har allerede fokus på Femern Bælt-opgaverne. En hård konkurrence herfra kan forventes, men det kunne også tænkes, at alliancer med disse med fordel kunne etableres allerede nu, siger han. 7

8 Gode Femern Bælt forbindelser Netværk og samarbejde skal give Femern-opgaver Daurehøj Erhvervsbyg i Tuse vil benytte sig af sine kontakter til storentreprenørerne for at få del i arbejdet med Femernforbindelsen. Vi vil prøve at hægte os på store virksomheder som MT Højgaard og Pihl, som vi har arbejdet en del sammen med. Vi vil bruge vores kontakter den vej rundt - det er vores chance for at få del i Femern-opgaverne. Direktør Birger Daurehøj fra Daurehøj Erhvervsbyg/Tømrergården i Tuse er ikke i tvivl om, at samarbejde, kontakt og netværk er vejen frem, hvis mindre og mellemstore virksomheder ønsker at få del i opgaver i forbindelse med Femernbyggeriet. Han erkender, at det er en ganske kompleks sag at komme i betragtning til de attraktive opgaver: Opgaven er lidt diffus. Jeg kan godt forstå, at mange virksomheder synes, det er en opgave, det kan være svært at gå til, og det er vigtigt at finde samarbejdspartnere, hvis man skal have en chance. Netop samarbejdet er i fokus, når Birger Daurehøj ud over at hægte sig på entreprenørerne også har dannet en gruppe af lokale virksomheder, der vil byde på mindre totalentrepriser i forbindelse med de mange byggepladser og bygninger til halvfabrikata, der skal etablaberes: Vi vil byde ind på totalopgave som gruppe, og her kan man ikke kigge på sin egen virksomhed alene men mere på den samlede gruppe. Vi er nødt til at løfte i flok - og løfte hinanden. Endnu er det uvist, hvordan samarbejdet mellem de lokale virskomheder skal foregå: Vi har ikke besluttet, om vi skal være et team eller ligefrem skal danne et selskab til lejligheden. Men generelt er det nu, der skal til at ske noget for alle virksomheder, der på en og anden måde vil have del i opgaverne - det tager tid at skrue en samarbejdsaftale. Om et år er det formentlig for sent, siger Birger Daurehøj. Andersen. Eiland electric vil være med - alene og sammen med andre Holbæk-virksomheden forbereder sig til Femern-opgaver blandt andet ved at hente særlig viden hos Teknologisk Institut. Eiland electric satser meget målrettet på at få opgaver, der udspringer af arbejdet med den faste forbindelse over Femern Belt. Direktør Jens Andersen ser to muligheder for at komme i betragtning: Enten som selvstændig virksomhed eller som en del af et konsortium, der til lejligheden er sat sammen af lokale håndværkere. Selve tunnel- og broarbejdet overlader han til de store og specialiserede virksomheder, men han er klar til at byde ind på de lidt mindre projekter på land. Som selvstændig virksomhed forsøger vi at kvalificere os til de opgaver, der bliver udbudt inden for el-installation. Vi skal ikke involveres i selve anlægget af forbindelsen, men der skal oprettes en lang række faciliteter på land som led i det samlede anlæg. Det er faciliteter, der ikke nødvendigvis skal ligge i vandkanten på Lolland og som kan etableres i en radius på kilometer, fortæller Jens Andersen. De store, komplicerede opgaver skræmmer ham på ingen måde. Eiland electric har blandt andet stået for installations-arbejdet i laboratorier, fabriksbygninger, hos bla. NKT og Lundbeck: Det er opgaver, vi ikke havde fået, hvis ikke vi havde kvalifikationerne i orden. Men i dette tilfælde skal vi leve op til nogle ekstraordinære krav, og det vil vi kvalificere os til blandt andet ved at hente den nødvendige viden hos Teknologisk Institut og Femern Belt Development, forklarer Holbæk-direktøren. Win-win-situation Den anden mulighed er, at vi etablerer en gruppe af håndværkere, som samlet kan løfte de opgaver, der knytter sig til etableringen af den nye forbindelse. Det kan være en gruppe, der blandt andet består af firmaer inden for beton, tømrerarbejde, murerarbejde, el, smedearbejde,ingeniører og arkitekter. En gruppe, der samlet kan byde ind på bestemte projekter. Jens Andersen erkender, at det kan være dyrt at sætte ressourcer og energi ind på at få del i det store dansk-tyske projekt, når der ikke er nogen garanti for at komme i betragtning. Men han vælger at se Femern som en win-win-situation: Hvis ikke vi får del i opgaverne, så er der andre, der gør det, og når de bliver optaget af arbejdet ved Femern, er der andre opgaver, de ikke kan løse. Det kommer jo i sidste ende os til gode. Herudover ser Eiland-direktøren Femern som et eksempel på, at virksomheder anno 2010 er nødt til at flytte med opgaverne: Man må ikke tro, at man kan leve af kun at løse opgaver i sin egen baghave. Vi kan jo også se, at jyderne viser stor interesse for få del i Femern-projektet, siger Jens Andersen. Jeg håber, de går efter kvalitet Vagtfirmaet Grane Security i Ugerløse vil forsøge at få opgaver på de byggepladser, der følger med Femern-byggeriet. Hvis de går efter at få gode folk og høj kvalitet, så har vi måske en chance. Men kigger de kun på priserne, kan vi ikke gøre noget. Indehaveren af Grane Security i Ugerløse, Svend Erik Grane, er meget interesseret i at få vagtopgaver ved Femern-byggeriet - men han er også klar over, at andre og større firmaer på markedet kan dumpe prisen. Til gengæld er han ikke i tvivl om, at han og hans medarbejdere kan løse opgaven: Det er en type sikkerhedsopgaver, vi har løst før. Vi har arbejdet på store byggepladser, haft vagter på metroen på Nørreport og løst opgaver ved byggeriet af Øresundsforbindelsen. Grane Security var også med under opførelsen af operaen i København. Desuden var jeg driftschef i det firma, der havde vagten, da Statotil blev udbygget i Kalundborg i 1980 erne. Så på den måde er vi klar til opgaven. Men alt står og falder med, hvad der bliver lagt vægt på i udbudsmaterialet: Jeg håber, de går efter kvalitet. Jeg har de bedste folk, og det koster penge. Så vi kan ikke konkurrere alene på pris, forklarer Svend Erik Grane, der blandt andet er oppe imod giganter som G4S (tidligere Falck Securitas). Bliv bedre til det du gør - få styr på dine kompetencer Se vores hjemmeside og tilmeld dig online. EUC Nordvestsjælland er et udviklingsorienteret uddannelsescenter som tilbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og efteruddannelse. Vi sætter brugerne og den høje kvalitet i centrum. 400 ansatte fordelt på flere adresser er i løbet af et år med til at uddanne omkring elever og kursister. 8

9 Nye folk klar til at gøre en indsats Af Lars Qvist, Qvist Kommunikation Ved erhvervsrådets generalforsamling den 23. marts valgte de fremmødte tre nye medlemmer til repræsentantskabet: direktør Peter Bay, erhvervscoach Lene Bakgaard og administrerende direktør Lars Petersson. De tre nyvalgte erhvervsfolk kommer her med et bud på, hvad de anser rådets store opgaver for at være de kommende år - og hvad de hver især kan bidrage med. Peter Bay - 40 år, direktør, Prent Thermoforming, Holbæk Først og fremmest ønsker jeg at medvirke til at fastholde og sikre fundamentet for et dynamisk, stærkt og handlekraftigt erhvervsråd. Det er vigtigt, at rådet ikke alene tænker erhvervspolitiske tanker men også sætter handling bag. Jeg mener, at vi i erhvervsrådet fortsat skal arbejde på at forbedre de eksisterende rammer for erhvervslivet i regionen, og samtidig skal vi bidrage positivt til at udvikle den kommende vækststrategi, så regionen fremover bliver langt mere synlig på landkortet. Som direktør i en ny virksomhed i Holbæk ser jeg på egnen med helst friske øjne, så jeg håber, at jeg kan tilføre erhvervsrådet nogle nye impulser. Herudover håber jeg, at jeg kan bidrage med viden i arbejdet med at tiltrække andre virksomheder til området. Lene Bakgaard - 41 år, Bakgaard Coaching, Hørby Jeg synes, Holbæk Regionens Erhvervsråd gør et godt stykke arbejde. Jeg fik selv god hjælp, da jeg etablerede egen virksomhed i 2006, og siden har jeg haft mulighed for at løse opgaver for rådet. Det er en organisation jeg gerne vil støtte og være en del af. Jeg ser mig selv som et supplement til de erhvervsfolk, der har fokus rettet mod strategi, udvikling og produktion. Jeg repræsenterer nok de mere bløde værdier - som jo bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne: Forholdet mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse. I kraft af mit arbejde har jeg erfaring med, hvordan man holder på og tiltrækker gode medarbejdere - hvordan man får et godt team. Det er en viden, jeg meget gerne vil give videre til de virksomheder og personer, der kan have brug for det. Lars Petersson - 42 år, adm. direktør, Sparekassen Sjælland Erhvervsrådet har en vigtig opgave med at vejlede især mindre og nye virksomheder, og her er det planlagte væksthus et særdeles relevant og spændende initiativ, som vi hilser velkommmen i Sparekassen Sjælland. Professionel markedsføring af Holbæk som erhvervskommune er et andet område, hvor jeg ser erhvervsrådet spille en vigtig rolle. Jeg synes, det er vigtigt, at erhvervslivet selv finansierer en væsentlig del af driften, så rådet ikke fremstår som kommunalt men som et fællesfinansieret erhvervsråd, hvor erhvervslivet og kommunen samarbejder i fælles interesse og fælles finansiering. Det er i øvrigt vigtigt, at Holbæks større virksomheder bakker op, selvom nogle af disse måske ikke trækker nævneværdigt på erhvervsrådet i hverdagen. Ingen af de store virksomheder må opfatte kontingentet som en udgift men som et bidrag til en fælles erhvervsudvikling, der i sidste ende kommer alle til gode. Bestyrelsen for erhvervsrådet Efter generalforsamlingen den 23. marts har Holbæk Regionens Erhvervsråd følgende sammensætning. Søren Kjærsgaard er eneste nye medlem af bestyrelsen: Formand Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland Næstformand Karsten Hector, Plass Data Software A/S Thomas Kullegaard, Kullegaard Arkitekter Per Bjørk, Danske Bank Brian Rosendal, FR-Kemi ApS Borgmester Søren Kjærsgaard Konjunkturanalyse signalerer bedre tider Af Erhvervskonsulent Mads Lindelof Erhvervsrådet har i maj måned fået udarbejdet en konjunkturanalyse. Resultatet indikerer at virksomhederne i Holbæk ser lyst på forventningerne til fremtiden. Omkring 250 Holbæk virksomheder deltog i begyndelsen af maj måned i en spørgeskemaundersøgelse med det sigte at afdække den aktuelle økonomiske situation blandt virksomhederne i kommunen. Analysen blev gennemført i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme. Det er målet at gennemføre lignende undersøgelser et par gange om året. Formålet med analysen er, at erhvervsrådet, medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere meget konkret får informationer om det lokale erhvervsliv. En temperaturmåling baseret på virksomhedernes vurderinger af tiden 6 måneder før og forventningerne til de kommende 6 måneder. Hovedkonklusionerne signalerer et positivt syn på fremtiden. De adspugte virksomheder ser generelt lyst på deres økonomiske situation i de kommende 6 måneder. Der spores stadigvæk skepsis omkring fremtidige investeringer og kunders betalingsevne. Der ses lyst på omsætning, indtjeningsevne og eksportmuligheder ligesom der også ses en positiv forventning til beskæftigelsen. Man forventer dog ikke mangel på arbejdskraft og kapacitet. Analyseresultatet er vedlagt dette magasin. Kend dine muligheder. Det gør vi... Erhvervsrådgivning Selskabsret Arbejdsret og - forhold Personskade og erstatning Lejeret og boligrådgivning Pension og forsikring Ejendomsadministration Kanalstræde 10, 1.sal Tlf aktivpartner.dk 9

10 Køkkenhaven i teltet er en kæmpe succes Af Lars Qvist, Qvist Kommunikation Irritation over kållarverne i køkkenhaven var årsag til, at Dorthe Rasmussen gik i gang med at udvikle verdens første drivtelt. I øjeblikket oplever GrowCamp stor salgssucces i blandt andet USA. Et almindeligt drivhus er velegnet til blandt andet agurker, tomater. Drivteltet har en sæson fra februar til meget sent på efteråret og egner sig også fint til kål, gulerødder, salat og krydderurter. En af fordelene ved højbedet er, at man både kan så og høste flere gange i løbet af en sæson. Efter mange år som medindehaver og et par år som direktør på Egebjerg International i Odsherred trådte Dorthe Rasmussen for nogle år siden et skridt tilbage - blandt andet for at få tid til at passe sin nye have i Holbæk. Men havearbejdet gik ikke helt som ventet. Insekter og orme ødelagde gulerødder og kål, og i irritation over de små dyr begyndte den tidligere direktør at eksperientere med sin køkkenhave - et arbejde, der siden har resulteret i produktionen af salgs- og eksportsuccesen GrowCamp. Dorthe Rasmussen er gift med Henrik Rasmussen, som i slutningen af 1960 erne grundlagde Egebjerg Maskinfabrik nu Egebjerg International - som udvikler og sælger staldsystemer til hele verden, og som i dag er en del af koncernen Chima Group. Sammen med smede og teknikere har Henrik Rasmussen gennem årene udviklet de produkter, der har gjort Odsherred-virksomheden til den største på sit felt i Danmark. Dorthe Rasmussen har ofte medvirket og været den, der satte system i tingene, og hun har ofte erfaret, at vejen frem mod de simple løsninger kan være både lang og snoet: Det har altid handlet om at finde så enkle løsninger som muligt. Vi har siddet med både 400 og 500 tegninger for hele tiden af finde fællesnævnerne, så vi til sidst sad med blot 20 tegninger og kunne bygge komplicerede produkter med ganske få komponenter, forklarer Dorthe Rasmussen. Og det er præcis den samme fremgangsmåde, hun har anvendt i arbejdet med at udvikle GrowCamp, der i dag videreudvikles og sælges fra lokaler i Springstrup Revision, rådgivning & skat Ahlgade 63, Tlf: , Fax:

11 Dorthe Rasmussen og hendes medarbejdere arbejder fortsat på at udvikle GrowCamp. I øjeblikket undersøger de muligheden for at udstyre drivteltet med et vandingsanlæg og med udluftning. Der eksperimenteres også med et højere telt, hvor der er plads til f.eks. tomatplanter. ved Holbæk. Men med den store forskel, at hun ret langt henne i udviklingen af drivteltet ikke havde nogen anelse om, at hendes ihærdige kamp mod orme og larver ville ende med omfattende salg til blandt andet Japan og USA. Inspiration fra stalde og telte Efter et mildest talt træls forår i haven drøftede ægteparret Rasmussen de irriterende smådyr indgående under en ferietur til Norge. Tilbage i Nordvestsjælland besluttede Dorthe Rasmussen, at en form for højbed skulle være det strategiske træk i kampen mod insekterne. På fabrikken i Egebjerg hentede hun nogle plastplanker, og på en anden af familiens virksomheder, CombiCamp, fik hun fat i noget insektnet. Blandt camping-udstyret faldt hendes øje på det kraftige plastfolie, der gør det ud for vinduer i telte. Og så var grundprincipperne for det nye drivtelt egentlig på plads: Et telt med faste sider, egen jord, insekt-net til at holde småkryb ude og folien til at holde på varmen. Hun forsøgte sig med lynlåse men fandt hurtigt ud af, at velcro-lukninger fungererde både mere enkelt og langt bedre, når net og folie skulle monteres. Hen over sommeren 2007 gik det langsomt op for iværksætteren, at andre end hun og ægtefællen kunne se fordelene med et drivtelt, der både forlænger havesæsonen og holder de irriterende insekter ude. Hun havde sat et telt ved familiens sommerhus i Odsherred kun 50 meter fra havet - hvor ikke ret meget kan gro. Men i teltet voksede de lækreste grøntsager frem, og det var der ret mange forbipasserende, der lagde mærke til. Flere ville gerne købe et af de særegne telte, og den positive modtagelse hos sommerlandets haveejere fik familien Rasmussen til at se, at de her havde fat i noget lidt lidt ud over det sædvanlige: Der var et marked for ideen. Vi har brug for enkle løsninger Men jeg måtte begynde næsten forfra med produktudviklingen. Teltet skulle bygges op, så det passede til masseproduktion. Vi vidste, at elementerne skulle komme fra Kina, hvor vi har vores leverandører, og det skal pakkes, så det passer til 40 fods containere - det kendte vi alt til fra maskinfabrikken. Og de skulle kunne pakkes, så det fylder mindst mindst muligt - både af hensyn til transporten og af hensyn til forbrugeren, forklarer Dorthe Rasmussen. Herefter gik produktudviklingen ind i en afgørende fase, hvor direktøren hurtigt fik masser af gode input fra nogle af de udviklere, der i forvejen var ansat i Chima-koncernen, og som langsomt blev knyttet til GrowCamp og det firma, der blev oprettet til formålet: En tekniker, der arbejder fejlfrit, en kreativ udvikler med flyvske ideer, en grafiker der tænker i former - og Dorthe Rasmussen til at styre processen: Det handler om at gøre tingene så enkelt som muligt - sådan har jeg det bare. Måske fordi jeg er dårlig til at have overblik. Tingene må ikke være for indviklede - vi har brug for enkle løsninger. Vi må finde de rigtige komponenter, der kan give helhedsløsninger, forklarer Dorthe Rasmussen. Vejen til de enkle løsninger blev både ujævn og snoet, fordi direktøren satte som betingelse, at drivteltet skal kunne samles uden værktøj og uden skruer. Og sådan er det blevet: GrowCamp anno 2010 kan samles af både unge og gamle, mænd og kvinder, skolelærere og ingeniører i løbet af en times tid. Det har været vigtigt for hele processen, at vi kender hinanden så godt som personer. Flere af os har arbejdet sammen tidligere. Vi arbejder på en måde, hvor vi taler os frem til løsningerne. Det er ikke noget, der kan klares på møder - vi tager fat i hinanden, når der er brug for det. Man kan ikke være kreativ på kommando. Det vigtigste er energien mellem mennesker, fortæller Dorthe Rasmussen om processen. Inernationalt gennembrud Den nye prototype af GrowCamp blev testet i 100 haver hos venner, familie og bekendte i løbet af 2008, og i begyndelsen af 2009 fik selskabet ved et tilfælde sin første sælger. Familien Rasmussen var ved at få installeret nyt køkken i huset i Holbæk, og køkkensælgeren var så begejstret for striben af drivtelte i haven, at han i første omgang meget gerne ville købe et eksemplar - og kort efter ringede tilbage for at spørge, om han ikke måtte være med til at sælge produktet - så meget troede Henrik Haahr på ideen, og han er i dag salgschef i virksomheden i Springstrup. I søstervirksomheden CombiCamp har firmaet hentet sin salgsdirektør Peter Glumsøe. I efteråret 2009 fik GrowCamp det helt store gennembrud ved at vinde ikke færre end to priser på en stor international haveudstilling i Birmingham, og hæderen sendte en sand strøm af gæster på besøg i den danske stand. Opkøbere fra både USA og Japan afgav ordrer på stedet. På det tidspunkt var drivteltet allerede ude på det danske marked, blandt andet via havecentrene i kæden BoGrønt og de 14 Bauhaus-butikker i Danmark. I maj førte en udstilling i Las Vegas til en stor ordre til en californisk kæde, Orchard Supply Hardware, der består af 100 havecentre. Kort forinden havde et andet amerikansk selskab, Costco, taget GrowCamp ind i sortimentet i sine 400 butikker, og det store selskab har vist interesse for også at sælge det danske drivtelt i Mexico, Canada, Japan, Korea og England. Herudover er der i øjeblikket varme forbindelser til Australien samt en god kontakt til den store, amerikanske supermarkedskæde Walmart. Tyskland er et andet stort eksportmarked - blandt andet på grund af de 132 Bauhaus-markeder, og Dorthe Rasmussen har netop ansat en sælger til det tyske marked. I England og Frankrig har selskabet ikke fundet de rette samarbejdspartnere og har i stedet selv etableret kontorer til at sælge og distriburere GrowCamp. BOLIGBYGGERI ERHVERVSBYGGERI INSTITUTIONSBYGGERI SPORTSANLÆG PRIVATBYGGERI RENOVERING nyheder om erhverv, finans og din økonomi KANALSTRÆDE 10, 2.SAL 4300 HOLBÆK TLF

12 Afsender HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 ID nr Nye medlemmer 12trincenter Amtmandsvej 1 A. C. Heiberg Rådgivning Åmosevej Mørkøv Cordial Vibekæret Kirke-Såby Dyva Consult Lundemarksvej 48 Friskpresset.dk/Scancup Drikkesystemer Rebslagervej 4 Frugtboden I/S Skovhusvej 19 Grøn Fokus ApS Industriparken Jyderup Growcamp A/S Springstrup 11 Hammershøy Gyldenstens Vænge Frederikssund HR United Strandmøllevej 36 Kildehaven A/S Hovedgaden Svinninge Kontorcirklen Ringstedvej 112 Lykke Grafisk Design Fjordhuset MS Sikring/Holbæk Låseservice Spånnebæk 18 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken 5 Tagsnedkeren ApS Sorøvej Stenlille Tempelgården Tempelvej Vipperød Trendstar.dk Ahlgade 61 Unik Consult Fasanvej 26 Unique Travel Elmegårdsvej Gislinge Vestfragt A/S Dalsvinget Slagelse Eksperter i markedsføring, herunder: Googleoptimeret hjemmeside, visitkort, brevpapir, brochurer, årsrapporter og meget mere. Ring for et gratis møde på Ahlgade 15. Tlf Fax Inden du tager en økonomisk beslutning kontakt os for sparring! Erhvervsafdelingen Isefjords Alle 5 tlf fax kendt for hurtigt svar! REFLEKSTØJ - HVOR SYNLIGE ER DINE MEDARBEJDERE? Læs mere på Berendsen Textil Service A/S Tlf Vi har åbent lige nu BTS 89x35.indd 1 12/03/ Ring til os, når det passer dig! Holbæk Afdeling Telefon

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 12 december 2010 Godt nytår... En bank er et sted, man kan slappe af... Erhvervsråd og fodboldklub skal sikre hinanden succes... Lokale virksomheder ønsker flere netværk... Vækstfabrikken Holbæk er

Læs mere

Udvikling af boliger i et marked i opgang

Udvikling af boliger i et marked i opgang Udvikling af Boligmarkedet 2014/2015 Udvikling af boliger i et marked i opgang ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling Developer

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer.

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer. Formanden mener Henrik Willadsen, advokat, formand for Erhverv Hjørring Visioner og mål for folkeskolen efter folkeskolereformen. Det er overskriften på et oplæg, som Børneog undervisningsudvalget i Hjørring

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver.

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. NYHEDSBREV MAJ 2013 I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. Foruden et vue ud over 2012, som det er oplevet af Hedegaard

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere