Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt"

Transkript

1 SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1

2 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager Fotografi Byggeboom = beskæftigelse 2 Syddanmark NU / Sygehusbyggerier

3 Region Syddanmark bygger for 10 mia. kr. over de kommende år. Byggerierne vil kaste tusindvis af arbejdspladser af sig både på kort og lang sigt. E t slumptræf kalder projektchef Poul Bisgaard fra projektorganisationen bag de nye sygehusbyggerier det faktum, at Region Syddanmarks mange nybyggerier falder sammen med en periode med lav vækst i samfundet. Da kvalitetsfondsbyggerierne blev vedtaget i 2008, havde ingen forudset den krise og de konjunkturer, vi nu står i. Så det er et heldigt tilfælde, at de to ting rammer sammen. Især for de ufaglærte kommer kvalitetsfondsbyggerierne på et godt tidspunkt, siger Poul Bisgaard. Lykketræf eller ej, så er der ingen garantier for, at de mange arbejdspladser tilfalder regionale virksomheder. Alle udbudte entrepriser er over tærsklen for EU-udbud og skal således udbydes, så alle europæiske virksomheder kan byde ind på lige vilkår. Regionsrådet har krævet, at alle skal ansættes efter arbejdsklausuler, der sikrer danske løn- og arbejdsvilkår. Vi må selvfølgelig ikke favorisere danske virksomheder, men til gengæld er der taget en række initiativer for at ruste regionale og lokale virksomheder til at kunne byde ind, forklarer projektchefen. Blandt andet har regionen inviteret små og mellemstore virksomheder til byggemøder, hvor de har haft mulighed for at høre nærmere om muligheden for at gå sammen om at byde på entrepriser. Derudover har regionsrådet gennem Syddansk Vækstforum støttet projektet Klar til Bygge- og Anlægsopgaver. Storskala gav store priser Regionen har selv lært meget af de første udbudte entrepriser. Eksempelvis blev det nye akutsygehus i Kolding udbudt i alt for store entrepriser, som kun en håndfuld virksomheder reelt kunne byde ind på. Det gav høje priser, og derfor endte udbuddet med at blive aflyst. Efterfølgende valgte vi at splitte storentrepriserne op i fagentrepriser, og samtidig blev byggeriet skilt i to byggefaser. Ved at gå ned i skala fik vi i anden omgang bud fra regionale virksomheder, som ikke havde en chance i det oprindelige udbud. Samtidig fik vi mere konkurrencedygtige pristilbud, så både fra virksomhedernes og fra vores synspunkt har det vist sig at være en stor fordel, mener Poul Bisgaard. I alt bygger Region Syddanmark nye somatiske og psykiatriske sygehuse for ca. 10 mia. kr. over de kommende år. Hidtil er alle de større udbudte entrepriser gået til danske virksomheder. Over arbejdspladser Et andet vigtigt parameter har været at få fat i virksomheder, der kan gebærde sig i et sygehusmiljø. Hvis vi ser bort fra det nye universitetshospital i Odense og nogle af de psykiatriske sygehuse, er der tale om renovering og udbygning af eksisterende sygehuse, hvor der både er personale og patienter under byggefasen. Så vi kan ikke have ghettoblastere med høj musik ved siden af skrøbelige patienter, pointerer han. Cowi har beregnet, at der skal bruges flere end håndværkere, ingeniører og chauffører frem til Det dækker dog både over de fleste regionale sygehusbyggerier og forskellige infrastrukturprojekter som motorvejsudvidelse og ny letbane i Odense. Selv efter 2020 vil de nye sygehusbyggerier medvirke til at skabe arbejdspladser. Gennem Syddansk Sundhedsinnovation er vi i fuld gang med en række projekter, hvor private virksomheder kan få afprøvet ny teknologi, som kan blive til nye eksportsucceser. Det arbejde stopper ikke, når sygehusene står færdige. Tværtimod har regionsrådet lagt et spor for offentlig-privat samarbejde, som kan skabe vækst og arbejdspladser til regionen mange år frem, siger projektchef Poul Bisgaard.»Især for de ufaglærte kommer kvalitetsfondsbyggerierne på et godt tidspunkt.«poul Bisgaard, projektchef i projektorganisationen for sygehusbyggeri i Region Syddanmark 3

4 tal Tekst: Thomas Laursen ODENSE Nyt OUH Beskrivelse: Det nye supersygehus i Odense bliver kvadratmeter stort og får 714 enkeltsengsstuer. Den statslige kvalitetsfond finansierer 60 pct., mens regionsrådet finansierer resten. Projektperiode: Beskrivelse: sygehuset bliver en del af supersygehuset, men får selvstændige kvadratmeter og 139 sengepladser. Regionsrådet finansierer selv hele byggeriet. Projektperiode: ,3 mia. kr. 600 mio. kr. ESBJERG Sydvestjysk Sygehus Beskrivelse: Regionsrådet finansierer selv nybygning af dialyse og laboratorium, intensiv, nuklear, fælles akutmodtagelse og ny sengebygning, mens eksisterende bygninger renoveres. Projektperiode: Beskrivelse: De psykiatriske sengepladser i Hviding og Esbjerg samles i ét hus og vil få 97 sengepladser. Udover nybyggerier vil eksisterende bygninger blive renoveret. Regionsrådet finansierer byggeriet. Projektperiode: mio. kr. 251 mio. kr. 4 Syddanmark NU / Sygehusbyggerier

5 SØNDERBORG Specialsygehus VEJLE Beskrivelse: Sygehuset bliver ombygget til at modtage visiterede, akutte medicinske patienter, udvalgte patientgrupper inden for ortopædkirurgi samt ambulante kirurgiske patienter. Projektperiode: Beskrivelse: Sygehuset opføres som OPPprojekt og samler de psykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle. Der bliver 99 døgnpladser, akutmodtagelse og ambulatorium. Projektperiode: mio. kr. Ca. 450 mio. kr. Sygehus Sønderjylland AABENRAA Beskrivelse: Sygehuset udbygges og renoveres og bliver akutsygehus for sønderjyder. Byggeriet finansieres primært af den statslige kvalitetsfond. Projektperiode: Beskrivelse: Den nye psykiatriske døgnfunktion får 111 sengepladser og bygges sammen med det somatiske sygehus. Det kommer til at rumme både voksen-, børne- og ungepsykiatri. Projektperiode: ,25 mia. kr. 480 mio. kr. KOLDING MIDDELFART Sygehus Lillebælt Beskrivelse: Sygehuset udbygges og renoveres over de kommende år og bliver akutsygehus for et optageområde på borgere. Det finansieres af den statslige kvalitetsfond og af regionsrådet i fællesskab. Projektperiode: Beskrivelse: Byggeriet ved Middelfart samler alle de retspsykiatriske pladser i Region Syddanmark og får 70 døgnpladser, når det indvies til næste år. Dele af byggeriet er allerede fuldendt og taget i brug. Projektperiode: mio. kr. 260 mio. kr. 5

6 aktion Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi Klausuler giver fordele Alle store sygehusbyggerier i Region Syddanmark indeholder klausuler. De er med til at sikre fair konkurrence på lige vilkår og en veluddannet arbejdskraft fremover. A rbejdsklausuler og sociale klausuler. Umiddelbart kan det lyde som om, der trækkes endnu flere krav ned over hovedet på de virksomheder, som ønsker at byde ind på kommende store sygehusbyggerier i regionen. Men i virkeligheden er klausulerne en fordel for virksomhederne, siger afdelingschef Peter Holm fra Bygningsafdelingen i Region Syddanmark og forklarer, at klausulerne er med til at sikre, at virksomhederne byder ind på lige vilkår. Kort fortalt betyder arbejdsklausuler, at den, der vinder opgaven, garanterer sine ansatte løn- og arbejdsvilkår, der er sædvanlige på udførelsesstedet. På den måde undgår danske virksomheder og arbejdere at blive underbudt af virksomheder, der benytter lavtlønnet arbejdskraft. Sikrer arbejdskraft De sociale klausuler betyder, at de vindende virksomheder skal oprette et vist antal praktik- og uddannelsespladser i forbindelse med løsning af opgaven. De store sygehusbyggerier skaber behov for mange dygtige håndværkere, og derfor er der al mulig grund til at få flere unge godt i gang med en erhvervsuddannelse. Det sikrer vi bl.a. med de sociale klausuler, siger Peter Holm og slår fast, at det også er en fordel for virksomhederne, at de på den måde sikres veluddannet arbejdskraft fremover: Allerede i dag er der mangel på visse typer af håndværkere, og det bliver kun værre i de kommende år. Det skønnes, at der bliver oprettet omkring 600 praktikpladser som følge af sociale klausuler ved de store sygehusbyggerier i Region Syddanmark. Fakta om klausulerne De sociale klausuler gælder byggerier, som varer mindst seks måneder og har en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog tilbage i december 2010, at der skulle stilles krav om praktikpladser ved de store kvalitetsfondsbyggerier. Fra 1. januar 2014 er alle regioner ifølge en aftale med regeringen forpligtet til at anvende sociale klausuler i relevante udbud. Arbejdsklausulen er udarbejdet under henvisning til ILO konvention nr. 94 og gælder også for arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører. 6 Syddanmark NU / Sygehusbyggerier

7 fremdrift Tekst: Thomas Laursen Oplagt med flere OPP-byggerier Region Syddanmark er i gang med at vælge partner til Danmarkshistoriens første OPP-sygehus. Modellen går ud på, at private betaler for opførelsen af sygehuset mod at få en lang driftsaftale om alt fra vedligehold til levering af mad, sengetøj og handsker. L igesom i privatlivet handler det om at vælge den helt rigtige partner, når man skal være sammen i mindst 25 år. Derfor tænker regionen sig også ekstra godt om, inden det besluttes, hvem der bliver valgt til at bygge det nye psykiatrisygehus i Vejle. Sygehuset bliver det allerførste, som opføres i et offentlig-privat partnerskab (OPP). Modellen går ud på, at private investorer finansierer det 450 mio. kr. dyre byggeri. Til gengæld binder regionen sig til at lave en driftsaftale over de kommende 25 år med samme investorer, som over tid tjener pengene hjem. OPP-modellen giver os mulighed for at fremrykke byggeriet og skabe nye, moderne rammer for de psykiatriske patienter allerede i Vi kunne måske have fundet pengene til at opføre sygehuset på traditionel vis om nogle år, men selv til den tid er det ikke sikkert, at vi ville have råd eller ville få lov til at bruge pengene på grund af de nationale anlægslofter, forklarer anlægschef i psykiatriens anlægsstab Torben Kyed Larsen. Bedre materialer i byggeriet Regionen får altså finansieret et helt nyt sygehus og overdrager samtidig opgaven og risikoen for drift og vedligehold af bygningerne til den private part i 25 år. Vi kalder det en forsikrings- eller risikopræmie, som selvfølgelig er lidt højere end de faktiske omkostninger. Men bortset fra den lidt længere bindingsperiode er det jo ikke så meget anderledes end de normale servicekontrakter, vi indgår på sygehusene, som jo også typisk strækker sig over en årrække. Det interessante for os er den samlede pris over 25 år, og den ser fornuftig ud - ellers gjorde vi det selvfølgelig ikke, påpeger Torben Kyed Larsen. Regionen har haft en dialog med de fem prækvalificerede bydere om alt fra materialevalg til udviklingsmuligheder, som man normalt ikke har med totalentreprenørerne i almindelige byggerier. Det har givet mulighed for at afprøve hinanden med innovative løsninger og har også betydet, at de fem projekter har fået en større forståelse af regionens ønsker til rammerne på sygehuset. Her tæt ved målstregen for valget af partner er anlægschefen ikke i tvivl om, at psykiatrisygehuset i Vejle næppe bliver det sidste OPP-projekt på sundhedsområdet. Vi har lært utrolig meget, og det positive ved OPP-modellen er jo det konstante fokus på at optimere totaløkonomien og ikke bare anlægsøkonomien. Fx er det oplagt for den private bygherre at vælge holdbare og energivenlige materialer for at kunne tjene på servicekontrakten. Alt for billige materialer betyder flere vedligeholdelsesudgifter og dermed mindre fortjeneste. Derfor har begge parter en interesse i at vælge en høj kvalitet i materialerne, siger anlægschef Torben Kyed Larsen. 7

8 Sundt arbejde i Syddanmark Cowi har for Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejdet et skøn over beskæftigelseseffekter af de mange nye byggerier i Region Syddanmark. Byggerierne tæller udvalgte regionale, statslige og kommunale projekter og vil give arbejde til disse faggrupper frem til og med 2020: Har du spørgsmål til bygherre eller totalrådgiver bag syddanskernes nye universitetshospital i Odense, kan de kontaktes på mail: eller på telefon: og ufaglærte 935 murere 620 tømrere og snedkere 740 VVS ere 130 bygningsmalere elektrikere chauffører 830 smede faglærte 15 lastvognsmekanikere 375 teknikere 505 bygningskonstruktører ingeniører 490 med lang videregående uddannelse Konsortiet bag det nye universitetshospital i Odense består af både danske og internationale aktører med sygehuskompetencer: KHR Arkitekter A/S White Arkitekter A/S White Arkitekter AB Dall & Lindhardtsen A/S WSP Sverige AB EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S Vidste du, at...der allerede er taget højde for, hvordan det nye universitetshospital i Odense kan udvides med 100 pct., hvis det bliver nødvendigt? Universitetshospitalet i Odense får et bruttoareal på m², hvoraf ca. en tiendedel er afsat til psykiatri. Den statslige kvalitetsfond og regionsrådet finansierer hver omtrent halvdelen af det i alt 6,9 mia. kr. store byggeri. Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner. Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag stk. detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8 Syddanmark NU / Sygehusbyggerier ISSN ISSN (Online version)

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT. Nyt fokus på kulturen SYDDANMARK. Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk

KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT. Nyt fokus på kulturen SYDDANMARK. Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk SYDDANMARK Nyt fokus på kulturen KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk Et godt job er ikke længere nok til at lokke de bedst uddannede 1 intro Tekst: Anders

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst NYE LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst Én indgang Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksom heder kan indgå aftaler om kliniske

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER SYDDANMARK DybbølDüppel 1864-2014 DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER Gode rødder giver vækst i fødevareerhvervet Hovedudfordringen bliver at holde på de bedste hjerner 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse

Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse Analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med montering, drift og vedligehold af sundhedsteknologier på de nye supersygehuse Resultater af forundersøgelse December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

- Nye muligheder for faglærte Pressepakke

- Nye muligheder for faglærte Pressepakke Fagpilotordningen - Nye muligheder for faglærte Pressepakke Rundt om ny fagpilotordning Den nye fagpilotordning for faglærte er en pendant til videnpilotordningen for akademikere. Med ordningen får virksomheder

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere