BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme"

Transkript

1 BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige fagskoler i Danmark. Nærmere om grundlagt kan ses i bilag A, B, C og D. BVU*net udpeger i den forbindelse i kompetencegruppe, der dækker de forskellige uddannelser. BVU*net giver desuden i det efterfølgende nogle ideer til spørgsmål, som Advice kan indarbejde i spørgerammen som grundlag for interview med kompetencegruppen og andre lærere på fagskolerne. For at sikre bredte og koordinering med lignende initiativer forslår BVU*net følgende med reference til bilag B: at analysen koordineres med energiprojektet Build Up Skills at den dækker uddannelse af arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere at den dækker både grund- og efteruddannelse samt virksomheds- og byggepladsforlagt undervisning. BVU*net Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner 8. marts 2012 Niels Haldor Bertelsen Fil: GI Uddan Sprøgeramme Sider: 6. Gennem kompetencegruppen vil BVU*net desuden gerne bidrage med konstruktiv kritik til analysemetoden, udpegning af andre interviewpersoner på fagskolerne og konstruktiv kritik af den færdige analyserapport. BVU*nets kompetencegruppe BVU*net foreslår en kompetencegruppe med følgende personer, som har relation til de forskellige uddannelser: Arkitekter: Ander Hermund, Kunstakademiets Arkitektskole, København, tlf , Ingeniører: Lisbeth Lindbo Larsen, Ingeniørhøjskolen København, Ballerup, tlf , Konstruktører: Lars Hartmann-Petersen, Københavns Erhvervsakademi, København, tlf , Håndværkere: Jan Ejlerskov Petersen, Byggeriets Uddannelse, København, tlf , Tovholder for BVU*net: Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, tlf , Ideer til spørgeramme for interview BVU*net foreslår, at følgende ideer til spørgsmål indgår i den spørgeramme Advice udarbejder og anvender til interview af kompetencegruppen og andre lærere på de forskellige fagskoler. Spørgsmål 1: Hvilke skoler og faguddannelser har du kendskab til, og hvad er din rolle i den forbindelse? Spørgsmål 2: I studie- og semesterplaner for grunduddannelse, hvad tilbydes af uddannelse i de forskellige semestre indenfor følgende områder: 1. Renovering og fornyelse af konstruktioner og bygninger? 2. Energiforbedring, indeklima og bæredygtigt byggeri i tilknytning hertil? 3. Effektivisering og produktivitetsforbedring i tilknytning hertil? 4. Anvendelse af nye konstruktioner og digitale værktøjer i tilknytning hertil?

2 5. Metoder til bedre læring, udvikling og innovation i tilknytning hertil? 6. Andre relevante kompetencer? Side 2 af 6 sider. Spørgsmål 3: Hvad tilbydes af efteruddannelse på de forskellige områder i spørgsmål 2, og hvor stor er søgningen? Spørgsmål 4: Hvad tilbydes af virksomheds- og byggepladsforlagt uddannelse på de forskellige områder i spørgsmål 2, og hvor stor er søgningen? Niels Haldor Bertelsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi

3 Bilag A: Opfordring til samarbejde fra Advice 27/ Side 3 af 6 sider. Forslag til BVU*net om samarbejde i forbindelse med undersøgelse af kompetencer på danske byggerelaterede uddannelser Som et led i målsætning om at sætte Renovering på dagsordenen ønsker Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond at gennemføre en undersøgelse blandt de af de danske uddannelser, som relaterer sig til byggeri. Det vil primært dreje sig om de byggefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne. Baggrunden for undersøgelsen er en interesse i en kortlægning af, hvor højt renovering og energirenovering prioriteres på de grunduddannelser, som har med byggeri at gøre. Partnerne bag Renovering på dagsordenen er interesseret i denne kortlægning, fordi en høj og stigende andel af byggeriets omsætning handler om renovering og energirenovering. Spørgsmålet er i hvor høj grad de byggefaglige kompetencer til at løfte renoveringsopgaver matcher den stigende renoveringsindsats. Medio 2011 gennemførte Renovering på dagsordenen en interessentanalyse blandt byggeriets parter. Den analyse pegede på en kompetencemæssig mangel i forhold til netop renovering og energirenovering. Måske er der hold i den vurdering, men måske er det en myte. Det er det, som vi gerne vil undersøge. Undersøgelsen Konkret forestiller vi os at lave en spørgeramme i samarbejde med BVU*net, så vi sikrer en kvalificeret undersøgelse. Denne spørgeramme skal bredt afdække, hvordan renovering indgår i studieplanerne og den konkrete undervisning. Dernæst vil vi ringe direkte til de forskellige uddannelsesinstitutioner og gennemføre undersøgelsen. Endelig vil vi offentliggøre resultaterne i en eller anden form. Sandsynligvis som pressemeddelelse. Det vil være Renovering på dagsordenen ved GI og Bygherreforeningen, som afholder udgifterne til undersøgelsen.

4 Bilag B: Rammer for samarbejde fra BVU*net til Advice den 3/ Side 4 af 6 sider. Kortlægning af byggeriets uddannelser - GI og BHF Renovering BVU*net fik den 20/ en henvendelse fra Advice ved Thomas Uhd 1 om hjælp til en kortlægning af byggeriets uddannelser og kompetencer indenfor bygnings- og energirenovering. Kortlægningen er sat i værk af BHF 2 og GI 3 i tilknytning til projektet Renovering på dagsordenen. Advice har uddybet det i notat af 30/1 2012, som er vedlagt som bilag A. Det fremgår heraf, at de ønsker at se på de byggefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne, og at de ønsker et samarbejde med BVU*net om kortlægningen. BVU*net behandlede henvendelsen på Koordineringsrådsmøde 5 den 2. februar 2012 i Aarhus med baggrund i bilag A, som blev omdelt, og en begrundelse fra Niels Haldor Bertelsen. Koordineringsrådet besluttede, at BVU*net meget gerne vil indgå i samarbejdet, og at BVU*net foreslår følgende rammer for samarbejdet: At det omfatter kompetencer for håndværkere, hvor man anvender erfaringerne fra Build Up Skills ved Energistyrelsen At det omfatter kompetencer for konstruktører, ingeniører og arkitekter At det omfatter kompetencer tilegnet i grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedsforlagt undervisning og læring At det omfatter udvikling af lærebogsmateriale, uddannelser og læring, lærerkompetencer og innovation på byggesager At BVU*net bidrager med en kompetencegruppe på 3-6 personer, som dækker de forskellige uddannelsesområder At BVU*nets kompetencegruppe deltager i et planlægningsmøde af kortlægningen og et evalueringsmøde af slutrapporten At BVU*nets kompetencegruppe kan give forslag til interviewpersoner, relaterede kortlægninger og supplerende analyser At BVU*nets omkostninger ved arbejdet kan honoreres. BVU*net Niels Haldor Bertelsen Formand 1 Thomas Uhd, kommunikationsrådgiver, mobil , Advice, Gammel Kongevej 3E Baghuset, 1610 København V. 2 Henrik Bang, Bygherreforeningen (BHF), Borgergade 111, 1300 København K, tlf , 3 Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsforening (GI), Ny Kongensgade 15, 1472 København K, tlf ,

5 Bilag C: Bekræftelse af samarbejde og aftale fra Advice den 23/ Side 5 af 6 sider. Vi har netop haft projektmøde og vil meget gerne gå videre i samarbejde med BVU*net. Det første som vi skal have lavet er 1) en mere grundig beskrivelse af formål, og det som skal undersøges, jfr. vores og jeres oplæg. Dernæst skal der laves 2) en spørgeramme. Parallelt dermed skal 3) kontaktpersoner kortlægges. Så skal 4) interviewene bookes og gennemføres. Og endelig skal der laves 5) en afsluttende rapport. Jeg forestiller mig, at I primært er involveret i anden og tredje fase vedr. spørgerammen og kontaktpersoner, samt i evalueringsfasen i forbindelse med afrapporteringen. Jeg vil foreslå, at vi laver udkast til spørgeramme evt. med initiale input fra jer, hvorefter vi tager møde med jer for at få spørgerammen kvalificeret, samt for at få kortlagt kontaktpersonerne. Vi forestiller os, at jeres engagement i opgaven honoreres med Håber den beløbsramme er tilstrækkelig ift. jeres ressourceindsats. Lad os lige snakke sammen om proces, mm., således vi kan komme i gang med arbejdet. THOMAS UHD KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER PA/PR fra Advice til den 23/2 2012, kl. 10:50 I henhold til vedhæftede oplæg fra BVU*net indgår Advice på vegne af Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringfond samarbejde omkring undersøgelse af kompetenceniveau på byggeriets uddannelser, hvilket BVU*net samlet bliver honoreret kr. for. THOMAS UHD KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER PA/PR

6 Bilag D: Projektbeskrivelse fra Advice den 28/ Side 6 af 6 sider. Undersøgelse af kompetencer på danske byggeuddannelser Som et led i målsætningen om at sætte Renovering på dagsordenen ønsker Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond at gennemføre en undersøgelse blandt de af de danske uddannelser, som relaterer sig til byggeri. Det vil primært dreje sig om de byggefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne. Baggrunden for undersøgelsen er en interesse i en kortlægning af, hvor højt renovering og energirenovering prioriteres på de grunduddannelser, som har med byggeri at gøre. Medio 2011 gennemførte Renovering på dagsordenen en interessentanalyse blandt byggeriets parter. Den analyse pegede på en kompetencemæssig mangel i forhold til netop renovering og energirenovering. Måske er der hold i den vurdering, men måske er det en myte. Det er det, som vi gerne vil undersøge. Undersøgelsen vil ske i et samarbejde mellem Advice A/S og BVU*net. Spørgerammen til undersøgelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med BVU*net for at sikre en kvalificeret undersøgelse. Denne spørgeramme skal bredt afdække, hvordan renovering indgår i studieplanerne og den konkrete undervisning. Desuden skal undersøgelsen omfatte og afdække følgende: - Kompetencer for håndværkere, hvor man anvender erfaringerne fra Build Up Skills ved Energistyrelsen Kompetencer for konstruktører, ingeniører og arkitekter Kompetencer tilegnet i grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedsforlagt undervisning og læring Udvikling af lærebogsmateriale, uddannelser og læring, lærerkompetencer og innovation på byggesager Advice A/S vil gennemføre undersøgelsen ved at ringe direkte til de forskellige uddannelsesinstitutioner. BVU*net vil bidrage til undersøgelsen med en kompetencegruppe på 3-6 personer, som dækker de forskellige uddannelsesområder. Kompetencegruppen vil deltage i et planlægningsmøde af kortlægningen og et evalueringsmøde af slutrapporten og kan bidrage med forslag til interviewpersoner, relaterede kortlægninger og supplerende analyser.

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 REFERAT: Tidspunkt: 28. august 2012, kl. 10:00-14:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København Frederikskaj 12, 2. sal, lokale

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser - med bygge/anlæg som eksempel Udarbejdet for Arbejdsmiljørådet Pernille Bottrup Kubix Peter Hagedorn-Rasmussen September 2010

Læs mere

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Murerfaget

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere