Innovation og Team PersonProfil. Service Innovation Sommerskole 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation og Team PersonProfil. Service Innovation Sommerskole 2011"

Transkript

1 Innovation og Team PersonProfil Service Innovation Sommerskole 2011

2 Team til forskel fra en arbejdsgruppe Mindre antal personer med komplementære evner og færdigheder Forpligtet overfor et fælles formål, fælles præstationsmål og en arbejdsmetodik, som de er fælles ansvarlige for Teamet yder ud over det sædvanlige, og præstationerne er mere end summen af de enkeltes indsats

3 Innovation Fornyelse der er bragt til anvendelse Innovation finder sted i et team, fordi det kræver forskellige Indfaldsvinkler (tænke- og handlemåder) og Roller. Innovation = Team

4 Hvorfor bruge tid på ITP?

5 Hvad kan ITP bruges til? Klarlægge din personlige indfaldsvinkel til innovationsprocessen Klargøre din foretrukne rolle i teamet Udvikle strategier til arbejdet i et team Vælge effektive metoder til at balancere teamet Opnå bedre udnyttelse af de forskellige ressourcer hos teamets medlemmer Anvende processen i teamets opgaveløsning Ikke en personligheds- eller adfærdstest

6 Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

7 Indfaldsvinkler - Roller - Mønstre 4 Indfaldsvinkler 2 tænkemåder og 2 handlemåder 5 Roller som en kombination af indfaldsvinklerne 11 Mønstre som adfærdsbeskrivelse på kombinationen af forskellige indfaldsvinkler samt primær- og sekundær rolle

8 4 indfaldsvinkler Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

9 Konceptuel indfaldsvinkel Tænker abstrakt Diskuterer idéer og begreber Gennemskuer det centrale i en problemstilling Tænker i alternativer Sætter spørgsmålstegn ved præmisser Går uden for rammen Fastlægger principper Udvikler teorier Formulerer visioner for fremtiden Tænker i helheder

10 Normativ indfaldsvinkel Tænker konkret Gør det abstrakte sansbart eller fysisk Kobler teori til praksis Følger principper og accepterer præmisser Fylder rammen ud Søger det velkendte Sætter nye idéer ind i vante sammenhænge Sætter sig ind i gældende normer og forventninger Sammenholder med tidligere erfaringer Foretrækker gennemprøvede metoder

11 Spontan indfaldsvinkel Skaber fremdrift Sikrer bevægelse gennem rastløs energi Handler impulsivt Springer fra emne til emne Forsøger at holde mange bolde i luften Markerer sig socialt Forsøger at få indflydelse og respekt i teamet Giver udtryk for følelser og fornemmelser Følger egne fornemmelser og intuition Søger efter muligheder Trives med kaos

12 Metodisk indfaldsvinkel Skaber orden Danner sig overblik Planlægger og organiserer Arbejder systematisk Arbejder tålmodigt og systematisk Tilstræber symmetri og balance Sikrer sig dokumentation og beviser Følger trin-for-trin proces Gennemtænker alt til mindste detalje Forsøger at sikre teamet mod fejltagelser

13 Indfaldsvinkler og Roller Sammenhængen mellem. Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang KOORDINATOR Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

14 Opfinder Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

15 Opfinderen Exploration-Creativity-Originality People who generates new ideas and fresh concepts are Creators. They prefer to live in the world of possibilities. Creators look for activities that are unstructured and abstract, and they thrive on innovation and unique solutions

16 Opfinderen konceptuel - spontan Udvikler idéer Omformulerer problemer Søger utraditionelle løsninger Er ikke bange for fejl eller fiasko Hæmmes sjældent af gældende regler Anerkender alternativer Anvender helikopterperspektiv

17 55 % Opfinder 29 % Udvikler 11 % Tilrettelægger 6 % Fuldfører

18 60 % Opfinder 31 % Tilrettelægger 6 % Udvikler 3 % Fuldfører

19 Opfinderen konceptuel - spontan Har behov for en partner der: Skaber struktur Er praktisk Er opmærksom på detaljer Er resultatet orienteret Gennemfører Follow though

20 Udvikler Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

21 The Advancer Expression-Connectedness-Interaction Those team members who communicate new ideas and carry them forward are Advancers. They focus on the personal, interactive world of feelings and relationships. Advancers manage the human component of any solution, and the enjoy whipping up enthusiasm for a project.

22 Udvikleren spontan - normativ Anerkender nye idéer og alternativer Udvikler/ skubber en eksisterende idéer frem Kan lide at sælge eller promovere en ide gør andre tændte omkring nye muligheder Anvender sine tidligere erfaringer Foretrækker ideer hun selv kender - men forskrækkes ikke af andres ideer Lader sig sjældent styre af regler o.l.

23 Neal Storan 54 % Udvikler 22 % Opfinder 17 % Fuldfører 7 % Tilrettelægger

24 Udvikler Har brug for partnere der: Kommer med / er objektivt skeptiske Kan lide lange og komplekse analyser Er metodiske

25 Tilrettelægger Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

26 The Refiner Accuracy-Competency-Understanding Individuals who analyze a solution or revise a project systematically are Refiners. They focus on the objective, analytical world of facts or theories. Refiners use logic and a systematic approach to redesign a solution, and they make sure that ideas are sound before moving them to the next level

27 Tilrettelæggeren konceptuel - metodisk Analytisk, objektiv, logisk, skeptisk, refleksiv Tester ideer og teorier - Sætter spørgsmålstegn Analyserer og anvender metodisk fremgangsmåde og arbejdsform Søger efter fejl og mangler Fanger problemer andre har overset God til at revurdere idéer og komme med alternative Sørger for en vellykket gennemførelse

28 59 % Tilrettelægger 20 % Fuldfører 16 % Opfinder 5 % Udvikler

29 Tilrettelægger Har brug for parnere der: Generer entusiame Er gode til at netværke Skaber kommunikation Kan lide at sælge en ide

30 Fuldfører Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

31 The Executor Accomplishment-completion-order People who deliver concrete results and seek successful implementation are Executors. They tend to be realists. Executors make sure that important activities get accomplished, and they pay attention to details and the bottom line.

32 Fuldføreren metodisk - normativ Realistisk, detalje orienteret, struktureret, organiseret og traditionel Følger op på teamets mål og visioner Implementerer vedtagne idéer og løsninger Planlægger velovervejet Sikrer kvalitet og præcision i det endelige produkt Lader andre styre teamets arbejde Nyder når det færdige resultat er i overensstemmelse med de oprindelige mål

33 44 % Fuldfører 32 % Udvikler 14 % Tilrettelægger 10 % Opfinder

34 Fuldfører Har brug for partnere der: Tager risiko Er fantasifulde Fokusere på det store billede Tænker i koncepter

35 Koordinator Spontan Adfærd Konceptuel Tankegang KOORDINATOR Normativ Tankegang Metodisk Adfærd

36 The Flexer (0:38) Those individuals who are a combination of the other roles are Flexers. They have an equal preference for most or all of the roles. Flexers can often adapt their styles to fit he needs of the team, and they probably view issues from different perspectives.

37 Koordinatoren spontan - konceptuel - normativ - metodisk Fokuserer på alle teammedlemmernes indsats og udvikling Følger hele innovations processen fra start til slut Styrer og understøtter samarbejdet i teamet Sikrer, at teamets arbejde bevæger sig i den rigtige retning Koordinerer og balancerer teamet

38 31 % Udvikler 27 % Opfinder 22 % Fuldfører 20 % Tilrettelægger

39 Fordeling af Mønstre Opfinder 26% Opfinder / Udvikler 7% Opfinder / Tilrettelægger 13% Udvikler 5% Udvikler / Fuldfører 7% Udvikler Axis 1% Tilrettelægger 10% Tilrettelægger / Fuldfører 8% Tilrettelægger Axis 1% Fuldfører 17% Koordinator 4%

40 5 årsager til at balancere sammensætningen af et team Uden Opfindere: Uden Udviklere: Uden Tilrettelæggere: Uden Fuldførere: Uden Koordinatorer: Ingen nye ideer Videreudvikling af ideer går i stå Nye tiltag bliver ikke tænkt igennem, og detaljer overses Ingen implementering Stress

41 Team innovations-processen Koordinator

42 Opfinderland Mål: Få idéer. Søge nye (utraditionelle) veje/resultater/metoder/alternativer. Indstilling: Optimistisk - teoretisk subjektiv. Vi må: - inspirere, lege, rose, bakke op, støtte og fremme, - være positive, tolerante og ukritiske - være til rådighed for sparring. Vi må ikke: - kritisere, afvise, censurere, være negative - tænke i implementering og fuldføre

43 Udviklerland Mål: Indstilling: Vi må: Videreudvikle, prioritere og udvælge. Realistisk - praktisk subjektiv. - tage positivt imod alle idéer og forslag, - stille konstruktive spørgsmål, - bruge vores overbevisning og intuition, - være følelsesmæssigt umiddelbare, - tage hensyn til erfaringer, kultur, traditioner og normer, - tilpasse og veje for/imod - og have mange bolde i luften, - sende forslag tilbage til opfindere for fornyet kreativ bearbejdning. Vi må ikke: - producere nye idéer eller fuldføre.

44 Tilrettelæggerland Mål: Indstilling: Vi må: Få gennemdiskuteret og bearbejdet idéen Konkretisere implementeringen. Skeptisk - teoretisk objektiv. - analysere, kritisere, sætte spørgsmålstegn ved, - undersøge, veje for/imod kalkulere, konsekvensberegne, - være fornuftige og formulere praktiske problemer. Vi må ikke: - være subjektive og for hurtige. - få nye idéer eller gennemføre

45 Fuldførerland Mål: Indstilling: Vi må: Konkret og praktisk opfølgning på målet. Kvalitetsmæssig udførelse. Ærekær - praktisk objektiv. - agere, teste, forfine, forenkle, checke, kontrollere, - fokusere på kvalitet og vise faglig kompetence, - være tilfredse og stolte Vi må ikke: - opfinde og udvikle - give slip på opgaven

46 Teamsejl 1 3 Ester Klenø Kristina Kevorkov Louise Hesseldahl Neal Storan Sebastian Krumhausen Annemette Harding Sørensen Emilie Rasch Johannes Følsgaard Mikael Fuglsang Sara Victor-Hansen 5 Anne Kirstine Lygum Maritta Guldbrandsen Mathilde Valentin Jacobsen Mohamed Lachouani Nina Laursen 7 Benedikte Eskildsen Karin Pedersen Mads Ringblom Tine Thorup Veronica O'Sullivan Freltoft 2 4 Anne Margrethe Straarup Lisbeth Nøhr Demant Maria Hawaleschka Niels Fibæk Bertel Mila Prodanovic Hector Nøhr Hinz Karen Lillelund Knudsen Kristoffer Laustsen Blædel Niklas Petzke Sofie Sjöblom 6 8 Bjarke Kovshøj Anna-Louise Himmelstrup Julie Skaar Johan Lynnerup Marie Hougaard Jakobsen Lise Lotte Selnø Sarah Sundell Rikke Fuglsang Sevim Demirel

47 Team øvelse 1 Byg et spagetti tårn med marshmalowch!

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse

Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse 30. august 2011 Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse Indhold Introduktion... 3 Overblik... 4 Personlig stil... 4 Interaktion med andre... 4 At tage en beslutning... 5 Vigtige styrker og svagheder... 6

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Startkit til. Best Practice. Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer

Startkit til. Best Practice. Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer Startkit til Best Practice Garuda AS, 2011 Inspiration til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer 3. oplag, marts 2012 Indholdsfortegnelse Om Garuda Startkit... 3 TEMA: Strategiudvikling og

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personlig arbejdsbog. i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes. Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS

Personlig arbejdsbog. i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes. Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS Diversity Icebreaker Personlig arbejdsbog i For deltagere på seminarer, hvor Diversity Icebreaker anvendes Bjørn Z. Ekelund Målfrid Rydningen Human Factors AS Innhold Indledning... 3 Del 1: Diversity Icebreaker

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Guide for projektledere. Guide for projektledere

Guide for projektledere. Guide for projektledere Guide for projektledere Guide for projektledere indgår i et totalt koncept for ledelse af alle former for projekter. Konceptet dækker udførligt de fem faser i projektledelse samt deres underliggende processer

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

inquiry i naturfags undervisningen

inquiry i naturfags undervisningen DISSEMINATING INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION IN EUROPE IMPLEMENTERING AF EN IBSME (INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION) TILGANG TIL UNDERVISNING inquiry i naturfags undervisningen

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Stimuler samspil mellem projektets deltagere!

Stimuler samspil mellem projektets deltagere! UDVISE LEDELSESADFÆRD SOM PROJEKTLEDER KAPITEL 19 KOMPETENCE 8.3 Stimuler samspil mellem projektets deltagere! Ketty Jepsen, seniorpartner og projektleder, Sketenty ketty.jepsen@sketenty.dk At der er et

Læs mere

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv - om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark

Læs mere