Værktøjskassen Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskassen 2004. Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til."

Transkript

1 Samarbejdsøvelser - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til. TrænerGruppen 2004

2 Oversigt Oversigt...2 Lidt om samarbejdsøvelser...3 Hvad gør et team effektivt?...4 Træn jeres åbenhed...6 Ø-leg...8 Torpedobåde...12 Ordfabrikken...13 Minefelt...15 Ledelsesbarometer...16 Gruppekasse...18 Hvad er det nu det hedder? små samarbejdsopgaver...23 Edderkopspindet...27 Derdianere...28 Krokodillerne kommer...30 Læringsstafet...31 Tusindbensstafet...36 Over slangegraven...37 Handicap-patruljen...38 Litteraturliste

3 Lidt om samarbejdsøvelser og denne samling af metoder Hvorfor samarbejde? Det er sjældent vi går rundt alene og kun har os selv at tage vare om. Vi agerer ofte sammen med andre og i DDS ofte i patruljer. Her er samarbejdet vigtigt for at få patruljelivet til at fungere. Grunden til vi skal samarbejde er, at det er en vigtig måske den vigtigste metode for at nå fælles mål. Det er nemmere sammen med andre at nå et fælles mål. Hvorfor samarbejdsøvelser? Vi er alle sammen selvstændige individer med hver vores idé om det fælles mål og derfor er vi nødt til at samarbejde for at skabe et fælles billede af hvordan vi når målet. Vi skal være afklaret i forhold til hvilke milepæle, der skal sættes for at vi når målet hvad er realistisk og hvordan skal den enkelte bidrage til patruljen (holdet) for at vi når det fælles mål. For at arbejde mod fælles mål er det ikke nødvendigvis en forudsætning at vi alle har samme værdier og overbevisninger, men vi skal have tillid til hinanden stole på de andre i patruljen turde stole på at vi hver i sær gør vores bedste for at nå målet. Gennem samarbejdsøvelser kan man gennem leg eller aktiviteter lære mere om hinanden og derved også få større tillid til hinanden. Samarbejde er noget der skal trænes det er ikke noget, der kommer af sig selv. Baggrund Dette hæfte henvender sig til trænere, der har behov for inspiration til samarbejdsøvelser som indslag i træningsaktiviteter for voksne i DDS. Hæftet er fremkommet ved at vi har kontaktet en række trænere i vores netværk og bedt dem om at beskrive en eller flere af de samarbejdsøvelser som de kendte og benyttede i træningsregi. Vi har altså fået samlet et hæfte med øvelser anbefalet af kendere. Det har ikke været det store arbejde for den enkelte, men resultatet er blevet stort, og det kan blive større Hvis du oplever at du kender en øvelse, der ikke er med i hæftet, så er det aldrig for sent at sende/maile den til os, så bliver den lagt ind i hæftet og den elektroniske udgave opdateret på Tak for alle bidragene og held og lykke med samarbejdet. TrænerGruppen, marts 2004 Redaktører Mette Lindskov og Maiken Wildt 3

4 Hvad gør et team effektivt? Navn på øvelsen: Hvad gør et team effektivt? Mest egnet til: Giver forståelse for og lader teamet opnå enighed om, hvad der karakteriserer et effektivt team Tidsforbrug: 1-2 timer Prioriteringsskema se nedenfor Beskrivelse: Instruktøren beder deltagerne rangordne egenskaberne i skemaet. Det, man mener er mest betydningsfuldt, får tallet 1, det mindst betydningsfulde tallet 9. Gruppen/teamet diskuterer derefter med det formål at blive enige om en fælles prioritering. Det vigtigste ved øvelsen er diskussionen, som skal klargøre, hvad hver egenskab indebærer og gøre det muligt at enes om det, man mener er vigtigst. Deltagerne bør opmuntres til at bidrage med egne synspunkter på, hvad der karakteriserer effektivitet. Lise Fog Christensen, Dato: 18. juli

5 Prioriteringsskema Prioriter nedenstående egenskaber: 1 er mest vigtig, 9 er mindst vigtig Teamet har en optimal blanding af færdigheder og evner Teamet ved helt klart, hvad det vil opnå Alle spørgsmål og problemer tages op og diskuteres åbent Medlemmerne støtter hinanden, og tilliden mellem dem er stor Både samarbejde og hensigtsbrud bruges til at nå det bedste resultat Metoderne til beslutningstagning er gode, og alle forstår dem Når lederskab er påkrævet, håndteres det på en god måde Teamet evaluerer regelmæssigt, hvordan man arbejder og lærer af sine erfaringer Man gennemgår regelmæssigt individernes og teamets udviklingsbehov Relationerne til andre team er gode Kommunikationen er god både eksternt og internt 5

6 Navn på øvelsen: Træn jeres åbenhed Værktøjskassen 2004 Træn jeres åbenhed Mest egnet til: At skabe åbenhed mellem medlemmerne af en gruppe/team Tidsforbrug: 1-2 timer Spørgeskema Beskrivelse: Del deltagerne op i par. Lad gerne to, som ikke kender hinanden så godt, arbejde sammen. Parrene skal finde et stille sted og arbejde med spørgsmålene i spørgeskemaet efter følgende regler: skiftes til at stille et spørgsmål i selvvalgt rækkefølge kun stille spørgsmål, som man selv er parat til at svare på turde svare på spørgsmål, som man synes er ubehagelige, for private o.lign. stille følgespørgsmål for at sikre at man har svaret hvis der er behov for det, gentages et spørgsmål blive enige om, at samtalen er fuldstændig fortrolig Øvelsen kan også bruges af en tre-mands eller en hel gruppe. Lise Fog Christensen, Dato: 18. juli

7 Spørgsmål, der kan stilles i den rækkefølge du vil 1. Trives du med dit nuværende lederarbejde? 2. Er du effektiv i dit arbejde? 3. Hvilken er den næste udfordring, du vil kaste dig over? 4. Hvilken personlig svaghed forhindrer dig i at udføre dit spejderarbejde endnu bedre? 5. Hvad er dine stærkeste sider? Indenfor hvilke områder har du størst behov for udvikling? 6. Hvad er dine vigtigste mål lige nu? 7. Hvordan ser du dig selv om ti år? 8. Hvilken opfattelse tror du, jeg har af dig? 9. Hvad synes du om mig? 10. Beskriv dine forskellige opgaver. 11. Hvad var dit indtryk af mig, da vi mødtes første gang? 12. Har du ændret opfattelse af mig, siden vi mødtes første gang? 13. Hvordan reagerer du under pres? 14. Synes du om denne aktivitet? 15. Hvilke hindringer er der for din udvikling? 16. Hvem i teamet/gruppen står dig nærmest? 17. Hvad er grunden til, at I har en sådan relation? 18. Hvor engageret er du i vores team? 19. Hvad er dit vigtigste bidrag til teamet? 20. Får du tilstrækkelig feedback fra andre teammedlemmer? 21. Tror du, jeg er ærlig? 22. Er der noget hos mig, som gør dig usikker eller i tvivl? 23. Beskriv, hvad der udmærker vores team og vores måde at arbejde på 24. Hvordan tror du, at resten af organisationen ser på vores team? Inden I slutter, skal alle besvare følgende: 25. Hvordan kan vi blive bedre til at støtte hinanden? 26. Hvordan kan vi sammen forbedre effektiviteten i vort team? 7

8 Navn på øvelsen: Ø-leg Mest egnet til: Samarbejdsøvelse minimum 9 personer Værktøjskassen 2004 Ø-leg God øvelse i samarbejde og kommunikation. God til udendørs aktiviteter. God til at skabe en debat om kommunikation og helhedstænkning. Mest velegnet udendørs Tidsforbrug: Ca. 30 minutter inkl. instruktion til opgaven + tid til refleksion og diskussion efterfølgende. Reb 2 Europaller 2 brædder 2 spande 6 tennisbolde Rulle med snor til sammenbinding af hænder Tape til at sætte for munden af de stumme Beskrivelse: Se beskrivelse nedenfor. Mette Lindskov, Dato: 11. juni

9 Beskrivelse Deltagerne deles i tre grupper, der instrueres hver for sig og placeres på øerne på banen : En cirkel af reb 2: Europalle og 2 brædder 3: Europalle og tre tennisbolde 4: Spand, som de blinde skal ramme 5: Spand, vendt på hovedet med tre tennisbolde ovenpå. Deltagernes opgave er I fællesskab at få løst en lang række opgaver. Opgaver skal løses i fællesskab og af hold. Intet hold kender hele opgaven, men får udleveret delvise instruktioner. Hver gruppe instrueres for sig, og der siges intet om at grupperne har forskellig instruktion. GRUPPE 1 - kan alt. Denne gruppe vil naturligt gå ind og styre løsningen af opgaven. Det kan være en fordel at vælge folk, der ikke normalt er særligt styrende eller højtråbende. Deltagerne i gruppe 1 bindes sammen to og to, ved hjælp af snor. Evt. bindes alle sammen, men efter samme princip. Snorene er bundet fra håndled til håndled på samme person og snoren krydses med naboens snor. Gruppe 1 placeres på ø 1 og må medtage deres instruktion. GRUPPE 2 er stumme og får tape for munden. De stumme placeres på Ø 2 sammen med to brædder, der er lange nok til at fungere som broer mellem øerne. Det kan være en fordel at placere de mest højtråbende her, da de er meget kommunikationshæmmede. GRUPPE 3 er blinde og får bind for øjnene De blinde gives bind for øjnene mens de endnu ikke kan se banen. Herefter læses instruktionen højt for dem og de føres hen på ø 3. Der udleveres 3 tennisbolde til de blinde. 9

10 Løsning af opgaven Det er vigtigt at grupperne instrueres særskilt og at gruppe 1 ikke får tid til at stå og overveje løsninger før opgaven går i gang. Efter at have instrueret de tre hold sætter instruktøren opgaven i gang. Ideen er at gruppe 1 i realiteten har alle muligheder for at finde ud af, hvad opgaven går ud på. De kan frit spørge de andre, hvad deres opgave er (de blinde kan svare uden problemer, men det kræver lidt mere avanceret spørgeteknik ved de stumme). Det er dog sandsynligt, at de "frie" overhovedet ikke koncentrerer sig om den fælles opgave, men straks kaster sig over at gøre sig selv frie - hermed overlades de blinde og de stumme til sig selv - og de kan ikke kommunikere. Efterfølgende kan alt ske En mulig løsning. 0) De frie finder ud af hvad de blindes opgave er, enten ved at spørge eller ved at de blinde selv råber op. 1) De blinde løser selv deres opgave og får en bold kastet i spanden. Dette kan ske ved at de frie råber kommandoer til de blinde, der efterhånden får "kanonen skudt ind" eller ved at en stum eller fri kaster sig i vandet - og dermed overføres til de blindes ø, hvor vedkommende kan styre de blindes hænder (kun de blinde må røre boldene). 2) Brædder eller sko kan nu bruges til at kaste efter spanden med boldene på. Der sker ikke noget ved at ramme ved siden af, fordi kasteskytset overføres til de blindes ø, når det rammer vandet. 3) Herefter kan de stumme bruge brædderne som broer og fører de blinde til cirklen. Det er instruktørens opgave at reglerne overholdes. Opgaverne i sig selv er meget enkle og kan løses hurtigt - nøglen til det hele er at få afdækket hvad de andre ved - og at de i det hele taget ikke ved det samme. Altså at få indsamlet fakta ved at belyse alle vinkler. Uafklarede punkter Hvad er straffen for at bryde reglerne? Learning Points Hvilken adfærd var hæmmende/fremmende for opgavens løsning? Hvordan var det at være hhv. fri, blind eller stum under opgavens løsning? Det er vigtigt med struktureret opgaveløsning Det er vigtigt at få alle med og høre hvad de prøver at forklare - alle ligger inde med væsentlig information for opgaveløsningen. Fokus på egne opgaver kontra gruppens opgave. For at løse gruppens opgave er det nødvendigt at de enkelte gruppe løser deres opgaver, men i den rigtige rækkefølge. De stumme ligger inde med en mængde viden, men kan ikke komme af med den - enten fordi de ikke bliver spurgt eller fordi de ikke kan forklare det. De blinde føler sig overset, fordi man glemmer at fortælle dem hvad der sker og glemmer at inddrage dem i beslutningerne. De skal måske hele tiden selv stå og råbe op. 10

11 INSTRUKTION GRUPPE 1 Kan alt Opgave: at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere over på jeres ø. at slå boldene af spanden at opnå så fri bevægelighed som muligt Ressourcer: alt hvad I har på jer I må bruge snorene, hvis I på tilfredsstillende vis kan demonstrere løsningen på den uendelige cirkel for instruktøren Regler: Øerne må ikke flyttes Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive føært til øen med de blinde. INSTRUKTION GRUPPE 2 Er stumme og får tape for munden Opgave: at hjælpe de blinde at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted. Ressourcer på jeres ø: 2 brædder Regler: Resourcer og personer må ikke røre jorden udenfor øerne. Hvis de gør, vil de øjeblikkelig blive ført til øen med de blinde. Ingen resourcer må bruges, før de blinde har udført deres opgave. I må ikke lave nogen lyde med munden. Kun de blinde må røre ved boldene Kun de stumme må håndtere brædderne INSTRUKTION GRUPPE 3 Er blinde og får bind for øjnene Opgave: at få en bold i spanden at nå hele gruppens mål, at få alle deltagere til samme sted. Ressourcer på jeres ø: 3 bolde Regler: I må ikke røre jorden udenfor øerne I må ikke taget bindet af øjnene før hele aktiviteten er slut 11

12 Navn på øvelsen: Torpedobåde Værktøjskassen 2004 Torpedobåde Mest egnet til: Sammenrystningsøvelse at have det sjovt sammen Ingen brug for materialer kun tørklæder Tidsforbrug: Min. 10 minutter Tørklæder Beskrivelse: Grupperne stiller sig op på række bag hinanden med hænderne på skuldrene af den, der står foran. Alle på nær den sidste i rækken har tørklæde for øjnene, så de ikke kan se. Alle grupperne er torpedobåde, som kan skyde hinanden i sænk. Den bageste i rækken kan navigere de andre. Når vedkommende slår den foran med begge hænder på skuldrene, betyder det, at skibet skal sejle fremad. Den, der bliver slået på skuldrene, slår den foran på skuldrene, så alle ved besked om, hvad de skal, og båden bevæger sig fremad. Båden kan drejes til venstre, ved at navigatøren slår med venstre hånd på skulderen foran og til højre ved at slå på højre skulder. Den forreste i rækken bliver affyret som torpedo og bevæger sig fremad, når navigatøren slår 2 gange lige efter hinanden på begge skuldre. Hvis torpedoen rammer en anden torpedobåd, er denne sunket og går ud af legen. Den affyrede torpedo udgår ligeledes af legen. Hver gruppe har 2 torpedoer. Sørg for at ingen kommer til skade. Lise Fog Christensen, Dato: 18. juli

13 Navn på øvelsen: Ordfabrikken Værktøjskassen 2004 Ordfabrikken Mest egnet til: Grupper på minimum 3 personer flere grupper til at konkurrere indbyrdes God samarbejdsøvelse, som kræver få materialer kan løses af de fleste. Kræver noget opfølgningstid til udregning af resultatet Tidsforbrug: Sættes af instruktøren minimum 15 min. i alt incl. opfølgning Papir og skriveredskaber Evt. regnemaskine Beskrivelse: ORDFABRIKKEN A/S er en virksomhed, som producerer ord. Vi har indtil dato haft en organisationsform, hvor den enkelte medarbejder har leveret individuelle bidrag til den umiddelbart overordnede i hver sin afdeling. Direktionen er nu interesseret i, at man finder frem til nye organisationsformer (evt. selvstyrende grupper/afdelinger), og anmoder derfor afdelingerne om hver for sig at udvikle interne ordninger, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af virksomhedens ressourcer. Som et forsøg på at finde frem til en god organisationsform vil bestyrelsen invitere afdelingerne til en indbyrdes konkurrence. Produktionsopgaven er følgende: Fremstil ord bestående udelukkende af bogstaver hentet fra følgende kildeord: MIKROSPEJDEREN Fremstil herefter flest mulige sætninger bestående udelukkende af de fremstillede ord. Resultatet skal afleveres på Flip-over papir til direktionen. Regler for Ordfabrikken 1. Bogstaver må kun anvendes i det antal, de findes i kildeordet ved produktion af hvert ord. 2. Ord skal være: danske 13

14 korrekt stavet på mindst to bogstaver Ord må ikke være stednavne, personnavne eller slangudtryk. 3. Sætninger: må ikke indeholde samme ord flere gange skal være grammatisk korrekte skal give mening 4. Effektivitet måles på følgende måde: hvert ord bestående af 2, 3 eller 4 bogstaver og i øvrigt opfylder kravene, giver 5 point. hvert ord bestående af mere end 4 bogstaver og i øvrigt opfylder kravene, giver 10 point. hver godtaget sætning, giver 25 point. 5. Kun ord brugt i sætninger tæller, og hver sætning må passere jeres kvalitetskontrol, som afgør, om der skal gives points. 6. Samlet pointsum for kvantitet beregnes af afdelingerne inden aflevering til bestyrelsen. 7. Gruppen har præcis 20 minutter til hele opgaven som fordeles med 15 minutter til produktion og 5 minutter kvalitetskontrol inkl. pointberegning. 8. Kvalitetsbedømmelsen giver også point, idet de 3 bedste sætninger belønnes. En pointsum svarende til den samlede pointsum for alle afdelinger fordeles således til de bedste sætninger af bestyrelsen: For bedste sætning: + 50% Næstbedste sætning: + 25 % Tredjebedste sætning: + 10 % 9. Vinder er den afdeling, som har flest samlede points. (Kvantitet og kvalitet sammenlagt). Lise Fog Christensen Dato: 18. juli

15 Navn på øvelsen: Minefelt Mest egnet til: Mindre grupper Kan laves både ude og inde Værktøjskassen 2004 Minefelt Tidsforbrug: min. Et gulv-areal (inde eller ude). Det er vigtigt at man ikke kan se hvor andre har trådt. Kridt, sisal eller andet til at inddele arealet i felter f.eks. 5x10 felter Beskrivelse: Gruppen står nu på grænsen ind til et minefelt. Instruktøren (eller patruljelederen) står på den anden side af minefeltet og er den eneste der kender den sikre vej igennem. Opgaven går ud på at få gruppen helskindet igennem minefeltet, dog må der kun være 1 person inde ad gangen. Man kan kun gå frem/tilbage/til side/skråt 1 felt eller 1 række ad gangen. Instruktøren har et papir hvorpå den sikre vej gennem minefeltet er angivet og han noterer sig hvor mange dødsfald der skal til før gruppen er kommet over. Afhængig af hvor godt gruppen kender hinanden kan man opstille forskellige regler for opgaveløsningen: - ingen må kommunikere med hinanden undervejs - al planlægning skal være aftalt før opgaven starter - når man dør skal man om i rækken og starte forfra Man kan evt. lave blindgyder i minefeltet det kan gøre det lidt sværere Maiken Wildt, Dato: 6. januar

16 Navn på øvelsen: Ledelsesbarometer Værktøjskassen 2004 Ledelsesbarometer Mest egnet til: Ledelser/grupper, der har samarbejdet i en længere periode o Deltagerne overvejer deres opfattelse af egen gruppes/ledelses aktuelle status o Deltagerne afstemmer deres individuelle billeder af egen gruppe/ledelse o Gruppen/ledelsen finder styrker og udviklingsmuligheder omkring de seks karakteristika for hele ledelser. Tidsforbrug: 5 min. til individuel scoring og 20 min. til overblik over scoringen. Ledelsesbarometeret se bilag Beskrivelse: Efter kort oplæg scorer deltagerne individuelt deres egen ledelse på de seks elementer. Efterfølgende sammenlignes personernes scoringer, og de steder, der er store forskelle i vurderingerne, tages disse op til debat. Diskuter, hvilke områder der er potentielle udviklingsområder, og hvilket I vil prioritere højest at få gjort noget ved. Gruppen/ledelsen sidder omkring et bord eller står i en lille cirkel. Det vigtigste er, at alle kan høre, hvad de andre siger. Et arrangement omkring Hele Ledelser, DDS 1997 Lise Fog Christensen Dato: 18. juli

17 Ledelsens barometer Du skal i følgende opgave vurdere, hvordan du oplever det, at være med i din gruppe/ledelse. Du skal starte med at læse alle punkterne igennem, herefter tager du et ad gangen. Du behøver ikke at tage punkterne i den rækkefølge, de er skrevet op her. Start f.eks. med det punkt, du umiddelbart synes er nemmest at vurdere. Du har 30 points, som skal fordeles på de følgende 6 elementer. Fælles værdier Fælles mål Oplevelser sammen At gide hinanden At ha det sjovt Arbejdsfællesskab

18 Navn på øvelsen: Gruppekasse Værktøjskassen 2004 Gruppekasse Mest egnet til: Grupper, der skal og har arbejdet sammen over en lidt længere periode f.eks. på et flerdages kursus Deltagerne arbejder sammen om en konkret opgave Deltagerne oplever tilfredsstillelsen ved et fælles produkt Deltagerne arbejder sammen om en opgaver, hvor der er brug for mange forskellige bidrag. Tidsforbrug: Ca. 30 min. Træ, søm, hammer, maling, pensler, stearinlys, div. Papirmaterialer, lim, klipsemaskine, balloner, blyant, papir, skruer til proptrækker, knyttegarn, små glas, etc. Beskrivelse: Deltagerne skal producere en gruppe/ledelses-kasse. Kassen skal indeholde materialer, der fremmer den hele ledelse. Grundmaterialer til kassen er træstykker. Kassens låg kan evt. bemales, eller på anden måde udsmykkes med gruppens/ledelsens navn. Som indhold i kassen produceres forskellige redskaber, der kan fremme hel ledelse/godt samarbejde. Det kan f.eks. være: o Gruppens/ledelsens egne stearinlys o En proptrækker o Mundservietter o En samling af vandede vittigheder o 10 ideer til, hvordan balloner kan opmuntre et kedeligt møde o gruppens/ledelsens knobbånd o en gruppesang eller vers o papir og blyant o x o x Opgaven kan placeres hvor som helst. Der skal dog være mulighed for et underlag til at arbejde på. Inden opgaven sættes i gang, fortæller instruktøren om opgaven og giver inspiration til kassens indhold. Alternative ideer: 18

19 o Producere et stort fælles spisebord, hvor der holdes fællesspisning om aftenen o Fremstilling af 1 varmluftballon pr. 3 personer i gruppen/ledelsen fælles opsætning som afslutning Et arrangement omkring Hele Ledelser, DDS 1997 Lise Fog Christensen Dato: 18. juli

20 Navn på øvelsen: 21 skridt Værktøjskassen skridt Mest egnet til: Alle aldre. At fremme forståelse for at afstemme og koordinere midler for at nå det fælles mål, samarbejdsevne. Tidsforbrug: 10 minutter Ingen Beskrivelse af metoden: Grupperne skal være på min personer så fungerer det bedst. Deltagerne får stillet følgende opgave: Gruppen skal nu gå 21 ens skridt, alle sammen med næsen i sammen retning. De 21 skridt skal gås på sammen måde. Gruppen har ca. 7 minutter til at finde ud af, hvordan de vil gå. Gruppen laver opvisning og instruktøren tæller med om de går de 21 skridt ens med næsen fremad. Spørgsmål til opfølgning: - Hvordan gik det? - Hvordan fandt i frem til en løsning? - Hvad fungerede godt? - Hvad kunne have været bedre? Marianne Karstensen, / hjemme: Dato:

21 Hvad er det nu det hedder? Navn på øvelsen: Spillet uden navn, men det vi alle kender: 5x5-1 brikker på en plade med plads til 5 flyttes rundt således at de danner et samlet motiv. I denne øvelse er brikker og plade skiftet ud med hh der sættes helt tæt sammen. Mest egnet til: større grupper (over 9 personer) Tidsforbrug: min afhængig af gruppens størrelse og hvor stor vægt der lægges på den efterfølgende refleksion Stole Farvede bånde eller på anden måde markering af deltagerne Beskrivelse: Afhængig af gruppens størrelse stilles AxA stole op, helt tæt ved siden af hinanden. Deltagerne udstyres med et farvet bånd (tilfældigt valgt) og skal nu tage plads (tilfældigt) på stolene (stående). Alle stole besættes på nær én. Først nu får gruppen opgaven: Gruppen skal sortere farverne, således at der kun er én farve i hver række. Der må kun rykkes ét felt af gangen: frem/tilbage eller fra side/til side. Opgaven er løst når alle farverne er sorteret. At man skal stå på stole giver en ekstra intimitet blandt gruppens deltagere. Dels er det uvant at stå så højt oppe og så tæt på hinanden. Vær dog opmærksom på sikkerheden, særligt hvis stolene har armlæn. Det er vigtigt at der står et par observatører rundt omkring gruppen for at iagttage de forskellige ting der sker undervejs. Forslag til refleksion: Hvem tager styringen? Hvilken reaktion har personer med lederevner, hvis de står langt fra det sted hvor man rykker rundt? Ved alle hvad der foregår? Er gruppen tilfreds med måden at løse opgaven på, eller vil de gøre noget anderledes en anden gang? Maiken Wildt, Dato: 6. januar

22 Navn på øvelsen: Græshopper Værktøjskassen 2004 Græshopper Mest egnet til: Alle aldre Kan være med til at styrke en gruppes problemløsningsfærdigheder, drøftelser om at sætte sig mål, kommunikationssamspil og samarbejdsevner Tidsforbrug: minutter Et kvadratisk tæppe, man kan folde sammen, en avis, eller et større stykke papir Beskrivelse af metoden: Gruppen/patruljen befinder sig på en dejlig ø i det Tasmanske Ocean. Men pludselig kommer der en masse græshopper, som fylder mere og mere. Gruppen/patruljen får derfor mindre plads at være på. Gruppen skal alle være på tæppet/avisen. Men der kommer flere græshopper og der er mindre plads på øen, derfor skal avisen/tæppet nu foldes en gang. Dette gentager sig - dog skal de alle sammen hele tiden kunne være på tæppet/avisen (måske ved at stå på hinanden, have nogle på ryggen eller lign). Gruppen skal sætte sig mål for, hvor mange gange tæppet/avisen kan foldes, gang, 2 gang, 3 gange For hver gang den er foldes skal alle kunne være på tæppet/avisen. Spørgsmål til opfølgning: - Hvordan gik det? - Hvordan fandt i frem til en løsning? - Hvad fungerede godt? - Hvad kunne have været bedre? Marianne Karstensen, hjemme: Dato:

23 5 små samarbejdsopgaver Navn på øvelsen: 5 små samarbejdsopgaver Mest egnet til: Start på et kursusforløb el. lign. Man får skabt nogle samarbejdssituationer, som man kan referere til i det senere forløb på kurset, når man taler samarbejde. Illustrerer gruppens samarbejde godt. Opgave 4 er specielt velegnet til at tale teamroller (f.eks. ud fra Belbin) Tidsforbrug: Min. 30 minutter Materialer til at lave tårn f.eks. papir, tape, sugerør el. lign. Papir, farveblyanter el. lign., skriveredskaber Opgavebeskrivelse til Ordfabrikken En gåde efter eget valg Beskrivelse: 1) Gruppen skal af de udleverede materialer fremstille et tårn el.lign. Opgaven er at gøre tårnet så højt som muligt og samtidig så stabilt, at tårnet kan stå af sig selv i minimum 60 sekunder. I har præcis 12 minutter til løsning af opgaven. Tiden starter kl. og opgaven skal være afleveret med gruppenr. kl. 2) Gruppen skal i løbet af de næste 9 minutter lave et logo som klart symboliserer jeres opfattelse af spejd i år Logoet skal tegnes/males på det medleverede karton. Tiden starter kl. og opgaven skal være afleveret med gruppens nr. kl. 3) I skal løse opgaven "Ordfabrikken" efter de retningslinier der er beskrevet i opgaven. Tiden starter kl. og opgaven skal være afleveret med gruppens nr. kl. 4) I er en kursusledelse som er løbet ind i nogle problemer med 2 af deltagerne. 23

24 I forbindelse med jeres overvejelser har I karakteriseret de 2 således: Kurt) Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer. Kan have et heftigt temperament. Er utålmodig, påståelig og stædig. Tilbøjelig til at lade sig provokere. Peter) Analytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag. Meget kritisk og skeptisk. Meget direkte. Noget træg og ikke så inspirerende for andre. Hvordan vil I som kursusledelse håndtere disse to personer? Er der nogle muligheder for at få et godt samarbejde op at stå, - og i så fald: Hvordan? I har 17 minutter til at løse opgaven. Tiden starter kl. og opgaven skal være afleveret med gruppens nr. kl. 5) Gruppen skal løse vedlagte gåde inden for 6 minutter. Tiden starter kl. og opgaven skal være afleveret med gruppens nr. kl. Der sættes forskellige start- og sluttidspunkter ind på de forskellige opgaver, så der er overlap mellem opgaverne, og flere skal løses på een gang. Kræver, at gruppen fordeler opgaverne og roller som f.eks. tidtager imellem sig. Lise Fog Christensen, Dato: 18. juli

25 Radioaktivt udslip Navn på øvelsen: Radioaktivt udslip Mest egnet til: Alle aldre Fokus på at fordele arbejdsopgaver, bruge ressourcer, koordinere, samarbejde, planlægge og kommunikere Tidsforbrug: Ca. 45 minutter Speciel beholder påmonteret snore (7 stk.), gulvspand (sikkerhedsbeholder), samt vand (3-4 liter). Beskrivelse af metoden: Det er patruljens opgave at forhindre et radioaktivt udslip. Patruljen må løfte beholderen med den radioaktive væske frem til en sikkerhedsbeholder og hælde væsken over i denne, før opgaven er løst. Spildes væsken, vil mange mennesker få strålingssyge. Intet gruppemedlem må komme nærmere den radioaktive beholder, end de påmonterede snore på beholderen angiver (i udstrakt længde), ikke engang mens gruppen eksperimentere. Kommer nogen tættere på, udgår de af gruppen (giv evt. en advarsel). Der må løftes i snorene, men kun ved at greb helt for enden af snoren. I må nu eksperimentere med tom beholder, men giv mig et signal, når det egentlige forsøg starter, og jeg vil så påfylde den radioaktive væske. I det øjeblik et gruppemedlem griber en snor for første gang (d.v.s. i forberedelsesfasen), slutter informations indsamlingsfasen. Point: Ved 100 % vandoverførsel gives points Ved 95 % vandoverførsel gives points Ved 90 % vandoverførsel gives points Etc. Afgør resultatet ved at hælde vandet tilbage i den radioaktive beholder og bedøm ved øjemål. Tabes/spildes alt vandet, f.eks. ved at sikkerhedsbeholderen væltes, gives 0 point Spørgsmål til opfølgning: - Hvordan gik det? - Hvordan fandt i frem til en løsning? - Hvad fungerede godt? - -Hvad kunne have været bedre? 25

26 Udbygning: A: Konsulenten flytter sikkerhedsbeholderen til et vanskeligt tilgængeligt sted, dog først når gruppen er færdig med at eksperimentere og har meldt klar. Denne information gives først, idet beholderen flyttes (begrundelse: turbulens i omverdenen). B: Efter planlægningsfasen får alle undtagen koordinator øjenbind på. Deltagerne må vide dette i planlægningsfasen. Marianne Karstensen, hjemme Dato:

27 Navn på øvelsen: Edderkoppespindet Mest egnet til: Grupper af min. 4 personer Tidsforbrug: Reb Elastikker Tøjklemmer Værktøjskassen 2004 Edderkopspindet Beskrivelse: Lav et rektangel med rebet og de to træer. Spænd elastikken ud på kryds og tværs i denne rektangel, så der dannes "huller" i forskellige størrelser og former. Der skal mindst være ét hul, som man ved egen hjælp kan komme igennem, uden at røre ved elastikkerne. Resten af hullerne skal bare være, så man kan komme igennem på en eller anden måde, ved andres hjælp uden at røre elastikkerne. Det gælder nu for patruljen om at komme gennem "spindelvævet" uden at røre ved trådene. Hvert hul i nettet må kun bruges af én spejder. Når et hul har været brugt sættes en tøjklemme på en af elastikkerne, så det kan ses, hvilke huller, der har været anvendt. Hvis en af trådene berøres, begynder hele patruljen forfra (det er trods alt bedre, end at blive spist af kæmpe-edderkoppen!). Denne aktivitet tvinger patruljen til at snakke sammen (planlægge hvem der tager hvilke huller, og hvordan). Mette Lindskov, Dato: 6. januar

28 Navn på øvelsen: Derdianere Mest egnet til: Større grupper Værktøjskassen 2004 Derdianere Tidsforbrug: ca. 1 time, evt. længere afhængig af den efterfølgende refleksion. Rafter, sisal, værktøj, papir Beskrivelse: Derdianerne er et folkefærd eller en stamme, hvis forbindelse til føde er afskåret, idet deres bro over floden er styrtet sammen. Derdianerne kan ikke finde ud af at komme over på den anden side af floden, medmindre de får hjælp af andre til at bygge en bro. Til dette formål er der hidkaldt en gruppe af "Eksperter", som skal hjælpe. Det er dog en betingelse, at "Eksperterne" lærer Derdianerne selv at bygge broen. Med andre ord må "Eksperterne" ikke røre en finger. Mellem de 2 grupper er der nogle kulturforskelle, som stiller krav til kommunikationen. Derdianerne har dog et kommunikationsmønster, som "Eksperterne" må lære - og bruge, så de kan få Derdianerne i tale og til at bygge broen. Se nedenfor. For at skabe større udfordring til "Eksperternes" iagttagelsesevne, kan nogle hankøn være kvinder - og nogle kvinder være hankøn. (Alle der er kvinder i legen får læbestift på munden. Alle der er mænd i legen får påmalet overskæg) Maiken Wildt, Dato: 6. januar

29 DERDIANERNES LEVEREGLER (Kun Derdianerne kender disse - og introduceres skjult for andre) 1. Er vant til at røre ved hinanden 2. Rører altid ved hinanden, når de snakker sammen 3. Når de går forbi hinanden, rører de ved hinanden. Berøringen afsluttes ofte med et lille "klaps" 4. "NO TOUCH - NO LIKE". Hvis en Derdianer ikke rører ved en anden Derdianer, opfattes det som, om man ikke kan lide hinanden Traditionel hilsen er et kys på skulderen A kysser B på højre skulder, og B kysser A på venstre skulder Al anden form for kysseri ses som en fornærmelse. På denne "fornærmelse" reagerer Derdianerne med en syndflod af skældsord og fornærmelser, som udtrykker, at der ikke var grund til at fornedre nogen på den måde. At række hånden imod Derdianerne ses som en fornærmelse Derdianerne siger altid JA, selv når de mener NEJ. Når de mener NEJ siger de "ja", imens de ryster på hovedet. Derdianermænd må ikke - på grund af tabu - bruge et kvindeværktøj i nærheden af kvinder, og Derdianerkvinder må ikke bruge et mandeværktøj i nærheden af mænd. En Derdianermand må kun snakke med en fremmed mand, hvis han er blevet præsenteret af en kvinde (hvilken som helst). Derdianere må ALDRIG røbe deres kultur overfor en ikke-derdianer. Kun en Derdianer må bruge værktøj Rafter må kun berøres af mænd Sisal må kun berøres af kvinder Papir vil Derdianerkvinder ikke bruge. 29

30 Navn på øvelsen: Krokodillerne kommer Mest egnet til: grupper af 4-5 personer Kan leges både inde og ude Tidsforbrug: ca. 15 min Værktøjskassen 2004 Krokodillerne kommer Avispapir og noget til at indikere de to flodbreder. Beskrivelse: Gruppen står nu på bredden af en flod de skal krydse. I floden lever krokodillerne og de er ganske sultne. Gruppen får et antal aviser (én mindre end de er) og skal gå på dem for at komme over. Strømmen i floden er imidlertid ganske kraftig og aviserne vil svømme væk så snart der ikke er en fod eller hånd på dem Kan patruljen komme helskindet over? Kan evt. laves på tid. Maiken Wildt, Dato: 6. januar

31 Navn på øvelsen: Læringsstafet Værktøjskassen 2004 Læringsstafet Mest egnet til: Indlæring af alt muligt. Giver samtidig øvelse i at acceptere, at vi alle er forskellige, og at vi hver især har forskellige egenskaber. At den kan bruges til indlæring af, hvad det skal være i et fællesskab. Kan udføres både ude og inde, løbeturens længde er ikke afgørende. Den er ikke god, hvis alle har samme vidensniveau. Tidsforbrug: Afhængig af opgaverne. Afhængig af opgaverne. Beskrivelse: Spejderne deles i hold, holdene behøver ikke at være lige store. Mest naturligt anvendes patruljerne hver især som hold. Antallet af opgaver til hver hold skal være det samme, og opgaverne skal være ens. Patruljerne stilles bag en linie. Et antal meter foran patruljerne opstilles borde eller stolper som poster eller spejderledere og assistenter som poster. Posterne har et antal opgaver, det kan være forskellige knob eller en blanding af første hjælp og orientering opgaver, osv. vælg selv. Ideen er, at en fra patruljen løbe hen til posten, som er placeret foran patruljen, løberen modtager en opgave, som skal løses. Hvis løberen ikke kan løse opgaven, må denne løbe tilbage til patruljen og vælge en som, han/hun tror, kan løse opgaven. Man må ikke spørge patruljen, hvem der kan løse opgaven. Når de kommer hen til posten, skal den nye løber sammen den første løse opgaven, hvis de stadig ikke kan løse opgaven, skal de i fællesskab beslutte, hvem af de tilbageværende der kan løse opgaven. Denne bliver derpå hentet, således fortsætter det indtil opgaven er løst, eller til hele patruljen står ved posten. Først når hele patruljen er samlet ved posten, får de undervisning i løsningen af en af lederne. Derpå skal hele patruljen tilbage til startområdet, hvorpå det næste patruljemedlem løber hen og får en opgave. Løsningen skal igen foretages efter samme opskrift, som den første opgave. Der fortsættes indtil alle opgaver er løst. Patruljen, som bliver først færdige, får en gang negerboller eller måske blot æren. Henning Karlby, Dato: 27. januar

32 Vind så meget som muligt Navn på øvelsen: Vind så meget som muligt Mest egnet til: Spejdere, seniorer og voksne At belyse virkningen af konkurrence og samarbejdsmodeller som anvendes mellem grupper/team/patruljer/afdelinger. Tidsforbrug: Ca. 45 minutter 1 vejledning og oplæg (se senere) til alle 10 blanke stykker papir til hver gruppe Fælles resultatliste på tavle eller flip over Beskrivelse af metoden: Når alle grupperne (f.eks. 3) sidder ved deres borde fordeles oplægget til alle deltagerne og 10 stykker blanke lapper papir til hver gruppe. Instruktionen for øvelsen løses højt 1 gang af instruktøren. A: Øvelsen hedder: Vind så meget som muligt Tænk på dette så længe øvelsen varer. B: Der er 3 hovedregler 1. Hver gruppe skal blive enige om et valg, x eller y for hver runde. 2. Det er tilladt at diskutere internt i grupperne, men det er ikke tilladt at konferere med de andre grupper før der gives tilladelse hertil. Det gælder alle former for kommunikation. 3. Sørg for at ingen andre grupper kender til din gruppes valg før I får besked C: Der er i alt 10 runder. I hver runde får I 1 minut til at blive enige om valget x eller y, bortset fra første runde som er en gældende prøverunde med 2 minutter til at træffe valget mellem x og y. Runde 5, 8 og 10 giver bonus, som det fremgår af oplægget. Resultatet i runde 5 ganges med 3, resultatet i runde 8 ganges med 5 og resultatet i runde 10 ganges med 10. Derfor gives der i runde 5 og 8 mulighed for at forhandle, mens der i runde 10 er forhandlingspligt. Forhandlings tiden i disse runder er sat til 3 minutter. Forhandlingerne kan ikke komme i gang før alle grupper er repræsenteret med hver sin forhandler ved forhandlingsbordet. Efter at forhandlings tiden er brugt, får grupperne på vanlig vis 1 minut i egen gruppe til at træffe et valg. Gruppen skal inden for 1 minut have foretaget et valgt mellem x og y og noteret dette sammen med gruppens navn/nummer på et stykke papir, som samles sammen af kursuslederen. 32

33 Er der spørgsmål, så svares ved at henvise til det punkt i instruksen som er aktuelt. Nu sættes øvelsen i gang. Første runde begynder. Der er 2 minutter fra nu. Når de 2 minutter er gået siger instruktøren giv svar og sedlerne samles ind af instruktøren. Nå sedlerne er samlet ind, tager instruktøren plads ved tavlen/flippen og beder den enkelte gruppe om at give sit mundtlige svar. Svaret skrives op på resultatskemaet. Når alle har afgivet svar regnes resultatet ud, summen læses op for hver gruppe og man går videre til næste runde. Før runde 5 sættes i gang, siger instruktøren: Så går vi til runde 5, og jeg minder om at I har mulighed for at forhandle i 3 minutter, og derefter 1 minut til at væge i. Samme instruktion ved runde 8, og ved den forhandlingspligtige runde 10. Elementer til den efterfølgende plenumdiskussion: - Hvad ligger i navnet på øvelsen: Vind så meget som muligt Er det konkurrence mellem grupperne eller er det en øvelse som lægger op til samarbejde mellem grupperne? Hvordan bliver det opfattet af deltagerne og af grupperne som helhed? - Hvad er gruppens totale resultat i forhold til det højest opnåelige? - Hvilken betydning havde valg af strategi for resultatet for hver gruppe og for grupperne totalt? Redegør for vind/vind og vind/tabe filosofien. Patruljerne/grupperne spredes mest muligt i et plenumlokale, så de indbyrdes kan konferere om valg af strategi for hver runde uden at blive hørt af de andre grupper. Central i plenumlokalet placeres et forhandlingsbord med stole, så der er en stol til hver forhandler fra hver gruppe. Marianne Karstensen hjemme: Dato:

34 Oplæg til deltagerne Værktøjskassen 2004 I løbet af de 10 efterfølgende runder skal du og din gruppe vælge enten x eller y. Resultatet af valget vil være afhængigt af, hvad de øvrige grupper vælger. Udgangspunktet er følgende nøgle: 3 x 1 point til hver gruppe 2 x 1 y 3 point til hver gruppe 1 point til gruppe 1 x 2 y 2 point til gruppen 1 point til hver gruppe 3 y 2 point til hver gruppe Gruppen kan selv holde styr på sine point: Runde Tid til rådighed 1 2 min. Valg i gruppen 2 1 min. Valg i gruppen 3 1 min. Valg i gruppen 4 1 min. Valg i gruppen 5 3 minutter Forh.mulighed + 1 min. Valg i gruppen 6 1 min. Valg i gruppen 7 1 min. Valg i gruppen 8 3 minutter Forh.mulighed + 1 min. Valg i gruppen 9 1 min. Valg i gruppen 10 3 minutter Forh.pligt + 1 min. Valg i gruppen Valg X 3 X 3 X 10 Balance 34

35 Samlet rapportskema til tavle eller flip over GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C Runde Valg Point Sum Valg Point Sum Valg Point Sum X 3 X 3 X X 3 X 3 X X 10 X 10 X 10 Afslutningsvis: Sum Gruppe A: Sum Gruppe B: Sum Gruppe C Total Sum 35

36 Navn på øvelsen: Tusindbensstafet Mest egnet til: Samarbejde Tidsforbrug: Værktøjskassen 2004 Tusindbensstafet To spande pr. patrulje, eller to spande på en post, hvor patruljerne kommer forbi. Fem til ti liter vand pr. patrulje. Kraftige snore eller tørklæder eller tov. Snor/tørklæder/tov må ikke være for tyndt, da det skal anvendes til at binde deltagernes ben sammen med. Det må heller ikke være så tyndt, at det skærer ind i spejdernes hud eller kød. Desuden en plastikkop pr. spandesæt. Beskrivelse: Den ene spand fyldes med vand, samme mængde til hver patrulje. Den tomme spand anbringes 5 til 10 m fra den med vand i. Afstanden skal være så stor, at patruljen ikke kan nå spanden uden vand, hvis de stille sig side om side på en række mellem spandene. Hele patruljen får benene bundet sammen. Det gælder derpå om inden for f.eks. 5 min., at se hvor meget vand, man kan få transporteret fra den fulde spand over i den tomme. Resultatet måles op, således at det bliver muligt at udpege en vinder. Her kan der f.eks. gives ekstra point for samarbejdet i patruljen. Henning Karlby, Dato: 27. januar

37 Navn på øvelsen: Over slangegraven Værktøjskassen 2004 Over slangegraven Mest egnet til: Samarbejde og få patruljen til at samarbejde uden at bringe de øvrige i fare. Tidsforbrug: To stykker tov til at afmærke slangegraven med. Et par stylter. Et stykke snor som kan nå over graven, eller også skal man sikre sig, at spejderne alle har et knobreb i lommen. Beskrivelse: Der er opmærket et område mellem to snore eller mellem to grene. Spejderne får at vide at området er fyldt med giftige slanger, for at komme over må de kun bruge stylterne. Da der kun er et par, skal de på en eller anden måde få stylterne tilbage til dem der endnu ikke er kommet over. Slangekløften må gerne være så bred, at det kan knibe med at kaste stylterne tilbage. Hvis de har knobreb skal slangegraven være afpasset efter, at de kan binde rebene sammen til at trække stylterne tilbage. Den evt. ekstra snor ligger tilfældigt i nærheden, således at de kan få øje på den, hvis de har øjnene med sig. Henning Karlby, Dato: 27. januar

38 Navn på øvelsen: Handicap-patruljen Værktøjskassen 2004 Handicap-patruljen Mest egnet til: Lære at tage hensyn til hinanden. Tidsforbrug: Et passende stykke tov eller tykt stykke snor. Beskrivelse: Patruljen får at vide, at en i patruljen er faldet på en skitur og har brækket benet. De skal nu bringe patruljemedlemmet igennem et uvejsomt terræn ud til den nærmeste vej, hvor Falck vil overtage den tilskadekommende. Der fremstilles en primitiv båre til transport af patruljemedlemmet. Der skal følges et tov, som er trukket igennem et mere eller mindre ufremkommeligt terræn. En anden af patruljen er blevet sneblind (får bind for øjnene), en snor eller tyndt reb er trukket igennem et forholdsvis utilgængeligt terræn, den sneblinde skal nu følge tovet. De øvrige skal lede den blinde langs rebet, den blinde kan evt. få lov at holde i tovet. Patruljemedlemmerne må tale til den blinde, men ikke rører ved denne. Når opgaven er slut, skal patruljen selv evaluere, om der var noget, der kunne gøres anderledes, navnlig bedre. Henning Karlby, Dato: 27. januar

39 Litteraturliste Samarbejdsøvelser: Vagn Strandgaard et al: Aktiviteter for undervisning 1 og 2 instruktørværktøjer for Den lærende Organisation, Industriens Forlag 1995 Vagn Strandgaard et al: Aktiviteter for teambuilding instruktørværktøjer for Den lærende Organisation, Industriens Forlag 1995 Andre hæfter til inspiration: Rygsækken et værktøj til en indsats for patruljelivet udgivet af Det Danske Spejderkorps, Programudvalget Hele materialet findes på Evalueringsmetoder udgivet af Det Danske Spejderkorps, Trænergruppen Hæftet kan hentes på 39

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet.

Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet. Samarbejdsøvelser Giftigt affald (adopteret fra DDS Projektledelseskursus) Formål Materialer Antal Målet er at få teamet til at samarbejde om opgaven, så alle bidrager konstruktivt til opgavens løsning.

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4.

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4. Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere