F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13."

Transkript

1 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% Nikkei + 0,1% C20cap + 1,0% 816 S30 + 0,5% FTSE + 0,4% DAX -0,1% Euro ,5% BRIC + 3,8% 290 VIX + 7,5% 13 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD - 0,5% 1,3565 EUR/DKK - 0,0% 7,4603 USD/DKK +0,5% 5,4997 SEK/DKK +0,3% 0,8229 NOK/DKK +0,6% 0,9179 GBP/DKK +1,5% 9,3353 CHF/DKK - 0,0% 6,1274 JPY/DKK +1,0% 5,3946 Fokus rettes mod næste uges rentemøde i USA Spændingen om ECB s pengepolitik er udløst, og finansmarkedets opmærksomhed er drejet andre steder hen blandt andet til det kommende rentemøde i USA. Desuden er geopolitik kommet tilbage som en truende sky ude i horisonten i form af Irak. F I N A N S U G E N Strømmen af økonomiske nøgletal har fortsat en positiv undertone som fortæller, at opsvinget fortsætter i USA og Europa. I næste uge: Inflation og rentemøde i USA I USA afholder centralbanken (Fed) pengepolitisk møde tirsdag-onsdag, som kan få stor betydning for finansmarkedet. Mest af alt fordi de fremlægger en ny prognose for økonomien, hvor der er en god sandsynlighed for, at inflationsforventningerne for bliver justeret op. Kommer det til at holde stik, kan det påvirke forventningerne på finansmarkedet med hensyn til, hvornår Fed hæver sin ledende rente første gang. Lige nu venter de fleste, at den første renteforhøjelse kommer i midten af 2015, men forventningen kan blive rykket frem i tid, hvis Fed opjusterer inflationsprognosen. Det vil få især de korte obligationsrenter til at stige, og kan i et vist omfang også smitte af på de tilsvarende renter i Europa. På det pengepolitiske møde ventes Fed desuden at nedtrappe sine støtteopkøb af obligationer med yderligere USD 10 mia. pr. måned, så de herefter vil være på 35 mia. mod oprindeligt 85 mia. pr. måned. En anden vigtig begivenhed kan udsendelsen af nye inflationstal blive. De kommer tirsdag, vedrører maj og ventes at vise en inflation på 2,0% ligesom i april, mens kerneinflationen ventes at tiltage til 1,9% mod 1,8% i april. Generelt set er den amerikanske inflation på vej op på baggrund af den økonomiske fremgang, som blandt andet har fået lønstigningstakten til at vokse. I eurozonen er der udsigt til en stille uge på nøgletalsfronten. Størst fokus vil der formentlig være på det tyske ZEW-indeks for juni, som er et konjunkturbarometer for tysk økonomi. Barometret over forventningerne 6 måneder frem i tid ventes at stige på baggrund af en positiv nyhedsstrøm vedrørende verdensøkonomien, ligesom konflikten mellem Ukraine og Rusland ikke er blevet forværret. Renter 7 dage Niveau US 2Y +0,07 0,45% US 10Y +0,01 2,60% Tysk 10Y -0,01 1,39% Dansk 10Y +0,00 1,75% Råvarer 7 dage Niveau Guld +1,7% Olie (WTI) +3,8% 107 Metaller - 2,1% Opdateret per: 13. juni Side 1 af 6

2 Indhold Markedsreaktionen på ECB s lempelse af pengepolitikken... 2 USA er kommet tættere den naturlige arbejdsløshed... 3 Mangel på arbejdskraft i USA?... 4 Markant spændindsnævring i periferilandene Markedsreaktionen på ECB s lempelse af pengepolitikken Sidste torsdag lempede ECB pengepolitikken i eurozonen (se detaljerne i Finansugen uge 23). Lempelsen var forventet på finansmarkedet, siden Draghi luftede planerne i starten af maj, og var derfor til dels inddiskonteret i priserne. Nogen reaktion var der dog på beslutningen. Obligationsrenterne i kernelandet Tyskland steg lidt, mens der var markante rentefald på obligationer i eurozonens periferilande. Det sidste skyldes formentlig investorernes jagt på afkast plus det forhold, at risikoen på papirerne er blevet endnu mindre efter ECB s tiltag. Grafen nedenfor viser renteforskellen mellem 10-årige stater i fire periferilande og kernelandet Tyskland. Det er faldet til ikke blot det laveste i år, men faktisk også til de laveste niveauer siden statsgældskrisen brød ud i Euro svækket mod US dollar Desuden har ECB s lempelse bidraget til en yderligere svækkelse af EUR mod USD. En euro kostede godt 1,39 USD i starten af maj, men kursen faldt brat til ned mod 1,36 i tiden derefter. Den konkrete ECB-beslutning 5. juni sendte eurokursen ned under 1,36. En svækkelse af euroen var en af ECB s hensigter med at lempe pengepolitikken, blandt andet fordi det giver lidt mere importeret inflation. På aktiesiden har ECB s lempelse bidraget til, at mange måneders positiv udvikling kan fortsætte. Faktisk har aktier i eurozonen (EuroStoxx50) præsteret bedre i år end amerikanske aktier. Hvad vil de kommende uger bringe? En ting er at se i bakspejlet og konstatere, hvordan markedsudviklingen har været. Noget andet er at vurdere, hvordan udviklingen kan tænkes at blive de kommende uger. Side 2 af 6

3 Pilen peger moderat opad for obligationsrenterne Vores forventning er, at obligationsrenten i kernelandet Tyskland vil være som nu eller let stigende. Hensigten med den lempeligere pengepolitik er jo at bane vejen for højere vækst og inflation i eurozonen. Med hensyn til rentespændene mellem periferilandene og Tyskland er det sandsynligvis begrænset, hvor meget yderligere de skal indsnævres foreløbigt. Yderligere spændindsnævring vil formentlig kræve opjustering af landenes kreditværdighed i takt med at deres økonomi forbedres. Indtil videre vil aktiekurserne i eurozonen formentlig også kunne stige yderligere begrundet i udsigten til øget vækst i økonomien. Højere rente i USA kan smitte af på Europa Stærk amerikansk økonomi kan give rentestigning senere på året. Senere på året kan de tyske renter begynde at stige i moderat tempo. Det skyldes mest af alt afsmitning fra USA, jævnfør grafen på forsiden over 10-årige tyske og amerikanske statsrenter, hvor de daglige udsving stort set er synkrone. USA er kommet tættere den naturlige arbejdsløshed Amerikansk økonomi er inde i en robust fremgang, og arbejdsløsheden begynder så småt at nærme sig det naturlige niveau. Arbejdsløshed er 6,3% Side 3 af 6

4 Grafen viser udviklingen i arbejdsløsheden, der steg stærkt under finanskrisen og siden er aftaget støt til aktuelt 6,3%. I grafen er desuden indtegnet (vandret linje) den amerikanske centralbanks vurdering af, hvad den naturlige arbejdsløshed (NAIRU) er. Arbejdsløsheden kan godt falde til under den naturlige ledighed, men så stiger risikoen for en acceleration i lønstigningstakten på grund af konkurrence om arbejdskraften. Fed ventes at hæve sin rente, inden ledigheden når ned til det naturlige Fed vurderer, at NAIRU ligger på omkring 5,6%, og en mekanisk fremskrivning af udviklingen tilsiger, at dette niveau bliver nået i efteråret De fleste på finansmarkedet forventer, at Fed hæver sin ledende rente første gang i midten af 2015, altså inden arbejdsløsheden er nået ned på det naturlige niveau. Sandsynligvis vil markedsdeltagerne begynde at inddiskontere den første renteforhøjelse lang tid i forvejen i obligationskurserne. Obligationsrenterne vil da begynde at stige mere mærkbart, først i USA og efterfølgende også i Tyskland grundet den tætte sammenhæng mellem de to rentesatser, som grafen på forsiden illustrerer. Mangel på arbejdskraft i USA? Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at friske tal viser, at næsten 25% af de små og mellemstore virksomheder melder om problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er en næsten lige så høj andel som under højkonjunkturen forud for finanskrisen. 25% af virksomhederne har svært ved at finde arbejdskraft Også den amerikanske centralbank skriver om mangel på arbejdskraft indenfor udvalgte områder. Det gør de i deres seneste beige book, som er en statusrapport over økonomien, og de nævner specifikt IT-folk, ingeniører og ansatte indenfor fag, der leverer serviceydelser til erhvervslivet. Højeste antal jobopslag i 7 år Andre statistikker (de såkaldte JOLT-tal) viser, at antallet af jobopslag i april steg til 4,5 million det højeste niveau i 7 år. Meldingerne om mangel på arbejdskraft kommer til trods for, at arbejdsløsheden fortsat er ganske høj som omtalt i foregående artikel. Side 4 af 6

5 Konsekvensen er, at lønstigningstakten er tiltaget fra omkring 1¼ % i 2012 til aktuelt op mod 2½ % p.a. Det er ikke usandsynligt, at lønstigningstakten kan tiltage yderligere, hvis jobvæksten de kommende måneder er lige så stærk, som den har været de seneste måneder. Det kan presse lønstigningstakten op Efterspørgsel efter højtuddannede, hvor ledigheden i forvejen er lav Kan i sidste ende give højere inflation i USA og højere rente Arbejdsløsheden på 6,3% svarer til knap 10 millioner arbejdsløse i USA, men ledigheden er ujævnt fordelt. Eksempelvis er der en ledighed på 9% blandt de lavtuddannede, men på kun 3% blandt folk med uddannelse på bachelorniveau eller højere. De jobs, der er arbejdskraftmangel på, er typisk indenfor fag, der kræver en længere uddannelse, og hvor arbejdsløsheden som sagt er lav. Tiltagende lønstigningstakt vil resultere i stigende inflation, fordi lønninger i en servicebaseret økonomi som den amerikanske betyder mere for inflationen, end råvarepriserne gør. I sidste ende vil det give højere obligationsrenter end i dag, og desuden smitte af på de tilsvarende europæiske renter, selv om europæisk økonomi befinder sig et helt andet sted end den amerikanske. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag EUR inflation (i alt / kerne, 11.00) maj år/år 0,4 / prelim: 0,5 / 0, USD Empire State M anufacturing Survey (14.30) juni indeks 15 19,01 USD udlandets køb af US-værdipapirer (15.00) april mia. USD 4,0 USD industriproduktion (15.15) maj % m/m og år/år 0,5-0,6 USD NAHB's Housing M arket Index (16.00) juni indeks Tirsdag EUR nyregistrerede biler (08.00) maj % år/år 4, SPA lønomkostninger (09.00) 1.kvt.2014 % år/år 2,1 UK inflation (i alt / kerne, 10.30) maj % år/år 1,7 / 1,7 1,8 / 2,0 SPA sælger skatkammerbeviser (10.30) DEU ZEW-indekset (nuværende situation, 11.00) juni indeks 62,1 DEU ZEW-indekset (forventet om 6 mdr, 11.00) juni indeks 33,8 33,1 EUR lønomkostninger (11.00) 1.kvt.2014 % år/år 1,4 USD inflation (i alt/kerne, 14.30) maj % m/m 0,2 / 0,2 0,3 / 0,2 USD påbegyndt byggeri (14.30) maj k 1072k USD byggetilladelser (14.30) maj k 1059k USD Rentemøde (fortsætter i morgen) Onsdag JPY handelsbalance (01.50) maj mia.jpy JPY eksport (01.50) maj % år/år -1,3 5,1 JPY import (01.50) maj % år/år 1,8 3,4 UK Bank of England udsender mødereferat (10.30) EUR Spanien sælger statsobligationer (10.30) EUR byggeri og anlæg (11.00) april % m/m og år/år -0,6 / 5,2 Portugal sælger skatkammerbeviser (11.30) USD betalingsbalance (14.30) 1.kvt.2014 mia. USD ,1 USD pengepolitisk møde - rentemeddelelse (20.00) 0,00-0,25 0,00-0,25 USD Fed offentliggør ny prognose (20.00) USD do - pressemøde (20.30) Torsdag CHF Pengepolitisk beslutning (målzone for led.rt.) % 0,00 0, NOK Rentemøde i Norges Bank (10.00) ledende rente, % 1,50 1,50 UK detailomsætning (10.30) maj % m/m og år/år -0,6 / 4,1 1,3 / 6,9 ITA betalingsbalance (11.00) april mia. EUR 1,005 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. 315k 317k EUR møde i eurogroup (15.00) USD Philadelphia Fed-indekset (16.00) juni indeks 14 15,4 USD leading indicators (Conf. Board, 16.00) maj % m/m 0,6 0,4 Fredag DEU PPI (08.00) maj % m/m og år/år -0,1/ -0, DKK Detailomsætning (09:00) maj % m/m og år/år 0,1 / 2,6 DKK forbrugertillid (09.00) juni indeks 7,8 EUR møde i Ecofin (09.00) EUR betalingsbalance (10.00) april mia. EUR 18,8 UK månedstal for statsfinanserne (10.30) maj mia.gbp GRE betalingsbalance (11.00) april mia.eur -0,044 EUR forbrugertillid (16.00) juni indeks -7,1 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere