December December 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2013. December 2013."

Transkript

1 December 2013 December 2013.

2 Side 1. Forord side 2-3 Vejledning.. side klassetrin. side klassetrin. side klassetrin.. side 7 Vejledningsbilag A (Klassens regler) side 8-9 Vejledningsbilag B (Tackling) side 10 Vejledningsbilag C (Konflikthåndtering).. side Indstillingsskema til Pusterummet.. side 16 AKT funktionsbeskrivelse side 17 Gode links.. side 17 Litteratur. side 18 Relationskompetence en guide til bedre samspil

3 Side 2. Dette katalog skal fungere som en håndsrækning til alle medarbejdere i forhold til at få overblik over, hvilket forebyggende arbejde, som skal og bør laves med børn og unge på Hotherskolen. Kataloget giver også idéer til materialer og forløb. Det forebyggende arbejde består i at arbejde med børn og unge på det sociale plan at udvikle deres kompetencer både i forhold til sig selv, men også i forhold til det forpligtende fællesskab. Det handler også om at skabe relationer mellem mennesker. Vi ved, at det er bedre at forebygge end at brandslukke og ved at vide konkret, hvad der skal gøres og hvem der gør det, opnår vi en større sammenhæng i vores arbejde både i det daglige, men også i planlægningen. Det er en af Hotherskolens målsætninger, at have løbende fokus på det forebyggende arbejde og trivsel generelt. Med en tidlig indsats, er der større chance for at tage udfordringerne i opløbet og med en hurtig reaktion på social mistrivsel, kan en negativ spiral nemmere vendes til en positiv. Hotherskolens AKT-vejledere står gerne til rådighed, hvad enten det handler om hjælp til forløb, materialer eller en konkret håndsrækning i det daglige forebyggende og regulerende arbejde. Alle ansatte ved, at der i det daglige arbejde i klasserne og på årgangene, foregår masser af godt arbejde i forhold til uddannelse, opdragelse og dannelse af Hotherskolens elever og dette katalog skal forstås som en forlængelse af det. Nogle gange kan vi blive i tvivl, om vi når at pleje alle de sociale aspekter godt nok vores hverdag er præget af kravene fra højere instanser om høj faglighed, målbarhed og resultater. Indimellem kan det være nødvendigt at gøre status over de ting, som kommer til at flyde i baggrunden, men som i virkeligheden støtter op om den sociale træning og som vi udøver i stor stil i vores hverdag.

4 Side 3. Dagligt ser vi os selv lave grupper i undervisningen, hvor vi prøver at skabe sunde relationer mellem børn det er ikke altid let og kan være konfliktfyldt. Vi håndterer det. Dagligt ser vi os selv gå vagt, hvor vi sikrer at reglerne for samværet på skolen overholdes det er ikke altid let og kan være konfliktfyldt. Vi håndterer det. Dagligt ser vi os selv udveksle oplevelser og erfaringer med kolleger omkring elever eller elevgrupper. Vi aftaler strategier og handlinger det er ikke altid lette elever og kan være konfliktfyldt. Vi håndterer det. Dagligt ser vi os selv forsøge at inkludere vanskelige elevtyper i undervisningen. Vi har gjort os tanker inden vi træder ind i klassens lokale og vi har overvejet det er ikke altid let og kan være konfliktfyldt. Vi håndterer det. Og sådan kan eksemplerne fortsætte. Hotherskolen er en rummelig skole med plads til mange elevtyper, hvilket vi bør være stolte af. Men vi ved også, at der er klasser og elever, som rammer kanten og hvor en indsats udefra er nødvendig for at alle kan komme videre. Her skal hjælpen stadig være at hente vi kan ikke forebygge alt, men meget. Vi glæder os til at hjælpe og vejlede. AKT-teamet Hotherskolen.

5 Side 4. Kataloget er inddelt i 3 afsnit: klasse klasse klasse I hver fase er der et generelt overblik over ting/ områder, som medarbejderne skal være opmærksomme på at huske at diskutere/ vælge ud fra/ planlægge i årets start og løbende på teammøder/ årgangsmøder/lærermøder. Der er derefter listet op, hvilke ting som er skal-opgaver og hvilke, som er børopgaver. På nogle årgange, er der lagt arrangementer eller faste forløb, hvor AKT enten selv arrangerer eller skal inviteres det vil tydeligt fremgå. Dernæst er der vejledende bilag til nogle af de forskellige materialer m.m. Derudover findes en beskrivelse af AKT- vejledernes funktion samt skemaet til indstilling af elev til Pusterummet. Til sidst finder du en liste over de bøger Pusterummet indtil videre har købt. Vi vejleder gerne hvis du søger noget specielt og modtager altid gode ideer til nye bøger med et smil. En lille samling gode links finder du også i kataloget.

6 klasse Side 5. Den forebyggende indsats omhandler primært: 1. Socialisering & fællesskab 2. Sammen mod mobning/ forældreinddragelse 3. Tween-kultur Klasse-teamet skal: Sørge for at lave en koordineret årsplan hvori det fremgår, hvordan der arbejdes med klassens trivsel samt årets sociale arrangementer. Sørge for i fællesskab med eleverne og evt. forældrene at udarbejde Klassens regler, samt jævnligt at evaluere dem. (se vejledningsbilag A). Sørge for at klasserådet etableres. Særligt for 0. årgang: AKT-vejlederen inviteres til første forældremøde til en kort præsentation af AKT. Særligt for 2. årgang: Klasselærer finder sammen med AKT vejlederen en dato i efteråret til en fælles AKT- dag om konflikthåndtering. (Se vejledningsbilag D). Samtidig findes dato til AKT-aften for forældrene med foredrag om tween-kultur i foråret. AKT arrangerer. Generelt samarbejde med AKT hvor der må være behov for AKT s hjælp. Arbejde med klassens trivsel. Teamet bør: Halvårligt udfylde den sociale cirkel for at få overblik over egne relationer til eleverne (se Relationskompetence en guide til bedre samspil.) Den findes på Intra under vigtige dokumenter. Oprette en klasselog for klassen på intra Jævnligt drøfte klassens og den enkelte elevs trivsel. Direkte involvering fra AKT: AKT skal inviteres til det første forældremøde i 0. klasse, hvor forældrene bliver gjort opmærksom på funktionerne og arbejdsområderne. AKT dag på 2. årgang AKT lærer + team planlægger i fællesskab. Foredrag om tween-kultur for 2. årgangs forældre. AKT arrangerer og udfører, klassens lærere kan deltage hvis de ønsker det. AKT vil gerne være behjælpelig i teamets arbejde med klassens regler, hvis teamet måtte ønske det. Det er teamet, som tager initiativ.

7 4. 6. klasse Side 6. Den forebyggende indsats omhandler primært: 1. Konflikthåndtering. 2. Sammen mod mobning/ forældreinddragelse. Teamet skal: Sørge for i fællesskab med elever og evt. forældre at udarbejde Klassens regler (se vejledningsbilag A). Planlægge og lave et forebyggende forløb om mobning, gerne med hjælp fra AKT. Brug f.eks. Er du med mod mobning 40 veje til bedre trivsel (se litteraturlisten) eller DVD om mobning fra DCUM (spørg AKT). Sørge for at lave en koordineret årsplan hvori det fremgår, hvordan der arbejdes med klassens trivsel samt årets sociale arrangementer. Have generel fokus på konflikthåndtering (se vejledningsbilag D + B). Generelt samarbejde med AKT hvor der må være behov for AKT s hjælp. Arbejde med klassens trivsel. Teamet bør: Halvårligt udfylde den sociale cirkel for at få overblik over egne relationer til eleverne (se Relationskompetence en guide til bedre samspil.) Den findes på Intra under vigtige dokumenter. Oprette en klasselog for klassen på intra. Jævnligt drøfte klassens og den enkelte elevs trivsel. Særligt for 6. årgang: lave et tema om rygning. Direkte involvering fra AKT: AKT vil gerne være behjælpelig i teamets arbejde med klassens regler, hvis teamet måtte ønske det. Det er teamet som tager initiativ.

8 klasse Side 7. Den forebyggende indsats omhandler primært: 1. Konflikthåndtering. 2. Rusmidler. 3. Sammen mod mobning/ forældreinddragelse. 4. Teenage-adfærd. Teamet skal: Sørge for i fællesskab med elever og evt. forældre at udarbejde Klassens regler (se vejledningsbilag A). Planlægge og lave et forebyggende forløb om mobning, gerne med hjælp fra AKT. Brug f.eks. Er du med mod mobning 40 veje til bedre trivsel (se litteraturlisten) eller DVD om mobning fra DCUM (spørg AKT). Sørge for at lave en koordineret årsplan hvori det fremgår, hvordan der arbejdes med klassens trivsel samt årets sociale arrangementer. Have generel fokus på konflikthåndtering (se vejledningsbilag D + A). Generelt samarbejde med AKT hvor der må være behov for AKT s hjælp. Arbejde med klassens trivsel, f.eks. gennem materialet Tackling. Teamet bør: Halvårligt udfylde den sociale cirkel for at få overblik over egne relationer til eleverne (se Relationskompetence en guide til bedre samspil). Oprette en klasselog for klassen på intra. Jævnligt drøfte klassens og den enkelte elevs trivsel. Særligt for 7. årgang: lave et tema om alkohol samt hurtigt fastsætte en fælles alkoholpolitik sammen med forældrene. Direkte involvering fra AKT: AKT vil gerne, i et vist omfang, være behjælpelig i teamets arbejde med klassens regler, hvis teamet måtte ønske det. Det er teamet, som tager initiativ.

9 Side 8. Vejledningsbilag A Klassens regler et sundt fællesskab. I alle fællesskaber, er der behov for at have fælles spilleregler et sæt rammer, som alle er forpligtet i forhold til. Det er vigtigt at eleverne er aktivt med til at formulere reglerne. Klassens regler bør revideres en gang eller to årligt. Klassens regler laves ALTID i samarbejde med eleverne. Alternativ 1 Arbejdsgang: Man kan vælge at tage afsæt i Kammeratskab og undervisning Sæt lidt klassisk musik på og lad eleverne tegne lidt til imens de tænker på først det ene ord (næste ord gemmes til runde 2). Dette tilgodeser både spontane og refleksive elever, så flere senere kommer til orde omkring reglerne. Lad seancen tage ca. 10 min. Saml op på tavlen. Lad eleverne byde ind på spørgsmålet Hvad er godt kammeratskab? ca min. Skriv de mest væsentlige ord over på et stort papir og hæng det op i klassen, det hænges synligt i et par dage. Ca. et par dage senere Lav samme øvelse blot med det andet ord in mente. Ca. et par dage efter.. Opsamling: Start med at hænge Kammeratskabsplanchen op på tavlen. Spørg om nogen har tænkt noget nyt, som mangler at stå på tavlen. Føj evt. til. Gør det samme med Undervisningsplanchen. Afhængig af klassetrin kan eleverne selv være med til at sammenfatte og udpinde de endelige regler. Men øvelsen går i al sin enkelthed ud på, at få sammenfattet ordene i regler. Udarbejd 3-4 regler ikke mere.

10 Side 9. Alternativ 2 egnet til de større klasser. Fra 6. og opefter. Start med at skrive flg. Spørgsmål på tavlen: Hvad skal der, fra elevernes side, til for at sikre det bedste udbytte af undervisningen? Hvad skal der til for at klassen er et godt værested? Udlever 4 gule memolapper til hver elev. Bed dem skrive et ord på hver seddel (eller en meget kort sætning), som besvarer spørgsmålene 2 til hvert spørgsmål. Sæt eleverne i grupper á 4 elever og bed dem gruppere deres udsagn. Fælles på tavlen grupperne melder ind med deres overskrifter. Samme grupper prøver nu at samle udsagnene fra tavlen i grupper. Dernæst prøver de at komme med forslag til hvad udsagnsgruppernes overskrifter kunne være.forslag til overskrifter skrives på tavlen.samles til en 3-5 nøgleord, som bliver udfærdiget som små huskesætninger, som fungerer som klassens regler.

11 Side 10. Vejledningsbilag B Tackling er et undervisningsmateriale til sundhedsundervisning på 7-9. klassetrin. Det kombinerer træning af personlige og sociale kompetencer med undervisning om tobak, alkohol og stoffer. Materialet udvikles ud fra et amerikansk program, og er baseret på international forskning om effektiv forebyggende undervisning. Materialet består af en masse billeder og kommunikationsopgaver, som lægger op til at eleverne for en forståelse for andres virkelighed. Tackling kan bruges i sin helhed eller man kan vælge kapitler ud, som man så kan lægge vægt på. Den bedste effekt opnås dog, hvis man bruger materialet fra start til slut. Man kan også køre et tværfagligt forløb med materialet (fx over en uge) eller man kan drysse det ud over en længere periode. Der er udgivet Tackling 1 og Tackling 2 og Tackling 3 (6./7., 7./8. og 8./9.) Det danske materiale er blevet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed. Evalueringen viser, at materialet er anvendeligt i den danske grundskole og at det giver de unges sundhedsadfærd et lille skub i en positiv retning. Materialet er udviklet i årene i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, skolebogsforlaget Alinea, Statens Institut for Folkesundhed og 6 amter. Materialet kan købes hos Alinea.

12 Side 11. Vejledningsbilag C - Konflikthåndtering Antagelserne bag: Girafsprog er et redskab til at skabe bedre relationer mellem mennesker. At kunne give udtryk for egne følelser og behov og forstå andres følelser og behov er vigtigt for etableringen af ærlige og nære forhold. Når man bliver mødt med kritik eller bliver skudt noget i skoene, føler man sig angrebet. Det bedste forsvar er selv at angribe, så den mest almindelige reaktion på beskyldninger er at give igen. Nogle viger dog tilbage og finder sig i kritikken med skår i selvværdet til følge. Når man kommunikerer ikke-voldeligt, lytter man til, hvad der bliver sagt og erfarer, hvilket behov der ligger til grund for udtalelsen. Når eleverne ved, hvilke signaler og hvilket ordvalg der kan udløse og optrappe en konflikt, får de muligheder for at ændre signaler i en konfliktsituation. At kunne kommunikere ikke-voldeligt og undgå at optrappe en konflikt fører til færre konflikter og større trivsel på en skole. Formål: Formålet med at lære eleverne Girafsprog er at forebygge konflikter og forhindre de konflikter, der trods alt opstår, i at eskalere. Girafsprog er et redskab, der hjælper eleverne til at kunne udtrykke sig bedre, skabe større forståelse for deres synspunkter og fungere bedre i sociale sammenhænge. Gennem girafsprog lærer eleverne: at lytte til egne behov, følelser og ønsker og at give udtryk for dem at iagttage den andens behov, følelser og ønsker at bevare dialogen ved at stille spørgsmål til den andens følelser, behov og ønsker Eleverne lærer at undgå: at angribe at forsvare sig mod det, den anden siger at trække sig ud af samtalen, lukke den eller afvise den anden

13 Side 12. METODEBESKRIVELSE Hvad er set-up et eller konteksten? Girafsprog kan anvendes på alle niveauer i skolen. I forbindelse med enhver konflikt er girafsprog anvendeligt. Girafsprog kan bruges i enkelte klasser og i konkrete konfliktsituationer, og det kan bruges som et væsentligt element i et større socialtræningsprogram. Mange af de egenskaber, der forbindes med sociale kompetencer, indgår i Girafsprog som fx evnen til at lytte og udvise empati samt evnen til at styre sine umiddelbare følelser. Girafsprog kan også anvendes ved forældresamtaler og endelig som pædagogisk metode til analyse af en konfliktsituation med det formål at finde ind til uudtalte behov hos eleven. Hvordan gør man? Beskrivelse af arbejdsgangen trin for trin Læreren gennemgår forskellen på ulve- og girafsprog. Optrappende sprog ulvesprog: bebrejder kritiserer vurderer generaliserer fortolker den andens motiver Optrappende sprog gør konflikten værre, fordi man gennem sproget anklager den anden ved at tale i du-sprog. Fokus flyttes fra en problemstilling til, at det er den anden, der er problemet. Ulven benyttes som metafor, fordi ulven forbindes med at angribe, snerre og være glubsk. Tegn på ulvesprog er: at sige Det er rigtigt, men at bruge altid og aldrig at skyde skylden på den anden at fokusere på fejl i fortiden at afbryde at stille ledende spørgsmål at kigge væk eller op at have en truende/afvisende kropsholdning at tromme med fingrene osv. Nedtrappende, afspændende sprog girafsprog: bliver på egen banehalvdel lytter respekterer den anden som person giver plads til andre opfattelser og værdier end ens egne tager ansvar for egne følelser og behov

14 Side 13. Girafsprog er med til at afspænde konflikten, fordi sproget er et jeg-sprog, der ikke anklager den anden. I stedet holdes fast på sagens kerne og man søger at finde ind til begges behov/ønsker. Giraffen benyttes som metafor, fordi giraffen har et stort hjerte og et godt overblik takket være den lange hals. Tegn på girafsprog er: at lytte til ende at være interesseret at stille åbne spørgsmål at udtrykke egne ønsker at være konkret at fokusere på nutid og fremtid at gå efter problemet og ikke personen Eleverne trænes i Girafsprog ud fra IVK-modellen (Rosenbergs model for ikke-voldelig kommunikation) IVK-modellen består af fire trin: 1. FAKTA (Jeg fortæller, hvad jeg oplever/sanser) o o o Jeg kan se Jeg kan høre Jeg kan mærke 2. FØLELSE (Jeg siger, hvordan jeg har det) o o o Jeg bliver glad fordi... Jeg bliver ked af det fordi Jeg bliver vred fordi 3. BEHOV (Jeg fortæller, hvad jeg kunne tænke mig/har behov for) o Jeg har brug for 4. ANMODNING (Jeg beder om det, jeg har brug for) o o Vil du godt Kan jeg bede dig om

15 Side 14. Konkrete øvelser, opgaver eller andre elementer i metoden. Fra ulv til giraf På klassen eller i grupper kan eleverne finde eksempler på ulve- og girafsprog. Eksemplerne kan være nogle, som eleverne har oplevet/hørt, finder på, eller som de kender fra medierne. Eleverne kan lave øvelser, hvor de omformulerer ulvesætninger til girafsprog. Nedenstående eksempel illustrerer øvelsen. Eksempel på ulvesprog: Nu kommer du igen for sent det gør du altid. Man kan da heller ikke regne med dig! Omformuleret til girafsprog efter IVK-modellen: Fakta: Vi havde aftalt at mødes for en time siden. Når du ikke kommer til den aftalte tid Følelse: bliver jeg urolig og bekymret, for der kan være sket dig noget. Jeg bliver også irriteret Behov: fordi jeg har brug for at kunne planlægge min tid og trygt stole på de aftaler, vi laver. Anmodning: Vil du ringe eller sende en SMS, hvis du er forsinket en anden gang? Øvelsen kan også laves, hvor giraffen lytter og spørger ind til den andens ulveudsagn, fx: Fakta: Når jeg kommer for sent til vores aftale Følelse: bliver du så irriteret Behov: fordi du gerne vil kunne planlægge din tid og respekteres for det? Faktaøvelse I mindre grupper får eleverne udleveret billeder/illustrationer. Opgaven går ud på kun at beskrive billedets faktuelle indhold uden at tolke på stemninger, situationer, budskaber osv. Hensigten er at træne elevernes evne til at forholde sig objektivt en evne, der er central i forhold til ikke-voldelig kommunikation, hvor det at kunne beskrive fakta tit er første skridt på vej mod en løsning af en konflikt. Ord for følelser og behov I grupper finder eleverne frem til forskellige ord for følelser og behov. Ordene gennemgås på klassen for at afklare, hvad der er følelser, og hvad der er behov. Afslut med at lave plancher med ord, der er knyttet til henholdsvis følelser og behov. Eksempel: Følelsesord: Glad, trist, bekymret, spændt, usikker, vred, træt, frisk, forvirret, lykkelig osv. Behov: At være anerkendt, at modtage respekt, at opleve ro, at føle klarhed, at være påskønnet, at få kontakt, at have plads, at høre til, at være med, at få forståelse, at opleve retfærdighed osv.

16 Side 15. Rollespil Læreren og/eller eleverne formulerer en situation, som eleverne i grupper på 2-4 personer skal spille. Ud fra situationsbeskrivelsen får to af eleverne tildelt en rolle hver. Eksempelvis kan to piger være uenige om, hvem der skal synge eller danse, eller hvor de skal lege. En eller to elever tager tid og observerer, hvornår der tales girafsprog eller ulvesprog. Til sidst taler alle i gruppen sammen om, hvordan det var at lave rollespillet, og hvordan giraf- og ulvesproget virkede på dem og den rolle, de spillede. (Se evt. også metodebeskrivelsen: Drama mod Mobning) Andre øvelser i girafsprog kan findes i Goddag, giraf af Janne Hejgaard (Landtryk, 2000) Målgruppen er heri klassetrin. Se endvidere websitet:

17 Side 16. Dato: Elevens navn: Klasse: Indstillende lærer: Beskriv årsagen/årsagerne til indstillingen: Hvad har lærer/teamet selv forsøgt i forhold til barnet?: Er der lavet indstilling eller underretning på barnet? Beskriv hvordan kommunikationen har været med hjemmet: Hvilken hjælp forventes af pusterummet?:

18 Side 17. AKT vejlederne Nøgleord: Trivsel, relationer, skoleparathed, skolehjemsamarbejde, mobning, voksenroller, anerkendelse, rummelighed, samarbejde, klassers sociale liv, pubertet, særlige behov, pædagogik, handleplaner. Hotherskolen arbejder med en anerkendende og en relationskompetent tilgang til børn og unge. Overordnet set, er AKT - medarbejderne skolens beredskab i forhold til børn med adfærds-, kontakt og/ eller trivselsproblemer. Det kan dreje sig om et enkelt barn, grupper eller klasser. Opgaven består herefter i at hjælpe sådan, at der er bedst mulig trivsel. Den pædagogiske indsats kan foregå i klassen, ved samtaler, i frikvarterer eller en kombination af flere. Arbejdet kan også, i yderste grad og sjældent, udmøntes i undervisning af elever i nødskema. AKT medarbejderne kan også indgå i større pædagogiske forløb, såsom arbejdet med klasseledelse m.m. Pusterummet er AKT s center og fungerer både som møderum, grupperum, aktivitetsrum, evt. eftermiddagscafé for teenagere m.m. Elever må ikke opholde sig alene i Pusterummet med mindre andet er aftalt med en AKT vejleder. AKT vejlederen kan f.eks. hjælpe med vanskelige elevsamtaler, sparring om en elev/klassen/forældre, holde foredrag for forældregruppen, forebyggende arrangementer, elever med en udfordrende adfærd, vanskelige forældresamtaler, indadvendte elever, elever med dårligt selvværd, gruppeproblemer, forældre/barn konflikter, underretninger, indstillinger, samarbejde med børne-familiegruppen og meget mere. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis en enkelt elev ønskes indstillet til Pusterummet udfyldes Indstilling til Pusterummet. Indstilleren indhenter accept fra forældrene. Herefter indkalder AKT-vejleder teamet til en samtale om eleven hvor en strategi fastlægges og en evaluering planlægges. Gode links:

19 Side 18. Litteratur (Pusterummet har alle titlerne til udlån): Fortabt i skolen Ross W. Greene. Et godt og modigt bud fra en amerikansk ph.d på, hvordan vi tackler børn med særlige udfordringer. Indeholder masser af praktiske eksempler. Indeholder skema over manglende kognitive færdigheder. En absolut must read bog for alle der arbejder med børn. Klasseledelse Nye forståelser og handlemuligheder Bl.a. Rasmus Alenkær. En samling gode indlæg fra forskere, foredragsholdere m.m. om udfordrende børn, klasseledelse m.m. Bl.a. indlæg af Rasmus Alenkær (Klasseledelse i et inkluderende perspektiv). En god bog som man kan udvælge fra. De forskellige indlæg kan sagtens læses adskilt. Professionelt relationsarbejde En værktøjskasse til refleksion over relationer Anne Linder. Som titlen selv siger, en værtøjskasse til læreren, teamet, årgangen, afdelingen eller skolen. En rigtig god og let anvendelig værktøjskasse til den eller dem som vil arbejde bevidst med sig selv og det professionelle relationsarbejde. Lægger stærkt op til et team som har lyst til at prøve sig selv af og prøve noget nyt. Et godt og gennemarbejdet værktøj. Prøv det! Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel DCUM. DCUM s bibel om bedre trivsel i skolen. Indeholder masser af gode ideer, praktiske eksempler, masser om teambuilding, konflikthåndtering, mobbestop, trivselsøvelser og meget mere. En bibel for alle årgange i arbejdet for den gode trivsel. En super god og let anvendelig bog som der sagtens kan plukkes ud fra. Kan altid købes meget billigt på DCUM s hjemmeside. Læs den! Eleven som aktør Thomas Nordahl. Nordmanden, forfatteren, forsker og faderen til LP-modellen Thomas Nordahl skriver om hvordan elevernes forskellige læringsstrategier og handlinger i skolen kan forstås. Med baggrund i sin egen og andres forskning skriver han bl.a. om hvordan lærerne kan forholde sig til elevernes handlinger, med vægt på bl.a. relationelle forhold, klasseldelse undervisningsstrategier og udvikling af sociale kompetencer. En vigtig bog! En overlevelsesguide for børn med ADHD John F. Taylor. En længeventet bog om ADHD til børn! Bogen er humoristisk skrevet og er beregnet til børn, forældre og pædagoger som gerne vil vide lidt mere om hvad ADHD egentlig er, og hvordan man klarer sig godt alligevel. Bogen fortæller i et ligetil sprog om medicinering, kost, skolen, venner, følelser m.m. En super bog til børn der får konstateret ADHD. Styr dig lige Urolige børn og unge i skole og hjem med og uden ADHD Anne-Merethe Hallas Møller. En rigtig god bog om urolige børn, både med og uden ADHD. Bogen kan læses af både forældre og pædagoger kort sagt alle som har med urolige børn at gøre. Indeholder bl.a. praktiske eksempler, Om hjernens funktioner, hvad er ADHD, motorik, ADHD som handikap, læringsvanskeligheder, selvudvikling, skældud m.m. En god og vigtig bog for alle der støder på udfordrende børn. Tweens Pia Beck Rydahl. Bogen om den moderne børnegruppe fra 8-13 år som hverken er barn eller teenager, men tween (kort for in between). Bogen er humoristisk skrevet i et let sprog og er en øjenåbner for både professionelle og forældre. Bogen har masser af gode praktiske ideer til, hvordan man hjælper sin tween til at finde rum til ro. En absolut læseværdig bog til alle der har med børn at gøre.

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GRIB KONFLIKTEN. om konstruktiv konflikthåndtering i skolen

GRIB KONFLIKTEN. om konstruktiv konflikthåndtering i skolen GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen GRIB KONFLIKTEN GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning

Læs mere

Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Colourbox

Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Colourbox Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Colourbox GRIB KONFLIKTEN GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere