Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikpsykologi. Christopher Lehnschau cand.merc.(psyk.)stud. CBS"

Transkript

1 Musikpsykologi Workshop nr. 416 Arbejdsglæde & Musik (kreativ teambuilding) AM: Mail:

2 Workshop Velkommen og præsentation af konsulenterne Teoretisk oplæg: Introduktion til Musikpsykologi Sang skaber glæde Fællessang skaber fælles glæde Korsang med udgangspunkt i gospel Opsamling og afrunding Finale

3 Definition på trivsel Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles overfor, og vores behov, kompetencer og ressourcer. Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

4 Hvad er trivsel Balance mellem de udfordringer, der gives, og de ressourcer, der er til rådighed for den enkelte medarbejder. Samspillet skabes i samspillet mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledere og mellem de forskellige dele af organisationen. Samspillet skabes i dialogen og kommunikationen på alle niveauer af organisationen. Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

5 Definition af musikpsykologi Musikpsykologi defineres som studiet af hvordan musik påvirker mennesker, og hvordan mennesker oplever og bruger musik (Møller, 2009) Kilde:

6 Hvad er musikpsykologi Hjernens bearbejdelse af musik Musikkens påvirkning af bevidstheden Musikkens effekt på kroppen Høresansens funktioner Udviklingen af musikalske evner Musikkens anvendelse Begrebet musikalitet Kilde: Den store Danske/Gyldendal

7 De 3 musiksyn Det absolutte musiksyn Musikken har ikke nogen anden mening end sig selv. Henviser ikke til noget i den ydre verden, fx følelser. Det referentielle musiksyn Musikken er knyttet til dem, der skaber den, og musik er et vidnesbyrd om livet. Ekspressionisme og symbolisme. Udtrykker fænomener i menneskets verden fx idéer, historier, oplevelser, følelser etc. Det konstruktivistiske musiksyn Mening i musik er ikke nedlagt i musikken selv, men opstår i mødet mellem musikken og lytteren. Musikkens æstetiske komponenter er i familie med menneskelige erfaringer. Kilde: (Benestad 1976; DeNora 1986; Cook & Dibben 2001; Pavlicevic 1997)

8 Musikpsykologiens historie har udviklet sig parallelt med psykologiens historie Tonepsykologi Gestaltorienteret musikpsykologi Fænomenologisk musikpsykologi Behaviorismen Kritisk & samfundsorienteret musikpsykologi Den kognitive musikpsykologi Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

9 Musikkens 4 virkningsniveauer Niveau Musikforståelse Fokus Musikkens mulige virkning 1. Fysiologisk Musik er lyd. Lydens materialitet i form af svingninger og bevægelser. 2. Syntaktisk Musik er et sprog (koder af lyd) med æstetisk betydning. Musikkens og lydens strukturelle egenskaber fx melodi, tempo, klang og harmoni. Også i samspil. 3. Semantisk Musik er et sprog med kulturel og eksistentiel mening. Mennesker tillægger ikke musikken den samme betydning. Lydens og musikkens fysiske og psykofysiske egenskaber. Musikalsk syntaks og betydningsdannelse. Kodefortrolighed som kompetence. Musikalsk semantik og meningsdannelse. Fortolkning. Lydens og musikkens virkning på kroppen. Helt ned til celleplan fx kræftceller. Ændrer hjernens aktivitet fra beta-bølger til langsommere alfa-bølger. Musikkens virkning som æstetisk fænomen. Musikkens virkning som eksistentiel og åndeligt fænomen. 4. Pragmatisk Musik er interaktion. Musicering. Musikkens virkning som socialt fænomen: leg, samvær, ritualer, performance, Community Music, kommunikativ musikalitet. Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

10 Musik og identitet (3. niveau) "My music is the spiritual expression of what I am: my faith, my knowledge, my essence." Citat: John Coltrane

11 Musik og identitet (3. niveau) Musikkens betydning for identitetsdannelse. Empirisk studie baseret på musikalske selvbiografier. 1. Det personlige rum Barndomserfaringer af tillid og tryghed og følelsesmæssig opladning til musik : Selvet, selvobjekter, musikalske minder, relationer, mestring, følelser og krop. 3. Tidens og stedets rum Konkrete betydningsfulde episoder, hvor vi via musikken er knyttet til bestemte geografiske steder og historiske øjeblikke i vores liv: Kollektiv historie, personlig historie, ritualer, national identitet, regional og lokal. 2. Det sociale rum Ungdomsoplevelser med brugen af musik som identitetsmarkør: Konformitet, autenticitet, afgrænsning, køn, grupper subkulturer og etnicitet. Sig mig hvilken musik, du holder af, og jeg skal ikke sige dig, hvem du er. Men fortæl mig dine musikerindringer, så vil det blive tydeligere, hvor du kommer og hører til, og hvad der er vigtigt i livet for dig. 4. Det transpersonlige rum de grænseoverskridende oplevelser, hvor musikken lukker op for det som er helt anderledes: Overgangsritualer, højdepunktsoplevelser, flow og transcendens. Kilde: Even Ruuds bog Musikk og identitet (1998)

12 Kommunikation & interaktionsform (4. niveau) Musikken som: interaktion, handling og performance i en bestemt kontekst. Musikken kan bruges som redskab til at forbedre kommunikation og samarbejde. Et praksis- og erfaringsrelateret syn på kommunikation. Musicering: En social praksisform, hvor mennesker anvender musikalske virkemidler til at skabe relationer og dermed producere ny virkelighed. Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

13 Kommunikation & interaktionsform (4. niveau) Musicering skaber samhørighed og forståelse i grupper og er kernen i et fællesskab. Dette er med til at skabe en stærk identitet med stærke værdier. Musikken er en flertydig aktivitet: sang, spil, lytning og bevægelse hører sammen. Musik er altså ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå sociale mål Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

14 Musik & læring (4. niveau) Situeret læring eller læring gennem legitim perifer deltagelse (ses i høj grad i ikke-vestlig kultur). Lære ved at være med i periferien af aktiviteterne. Alle bliver inkluderet i det musikalsk-sociale fællesskab. Musikken venter bare på at blive kaldt frem og udviklet. Læring opstår ved at være sammen med andre mennesker, da vi observerer adfærd og dets konsekvenser med det blotte øje. Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

15 1. Musik & transfer Transfer - kan musikken have indflydelse på andre områder? Begrebet transfer avendes indenfor musikpsykologien på to forskellige måder. 1. Korttidseffekten af musiklytning: Kan man score højere i en intelligenstest ved at lytte til Mozart? Mozart-effekten. Meget omtalt forsøg fra Californien, 1993: Opstillet hypotese: lytning til Mozart gør, at forskellige områder i hjernen (cortex) aktiveres, hvilket gør det nemmere at løse en opgave efterfølgende. Forsøgets resultater viste, at forsøgspersonerne scorede væsentlig højere ved at have lyttet til Mozart frem for afspændingsinstruktioner eller oplevet stilhed i 10 min. Kilde: Lars Ole Bondes bog Musik og menneske (2009)

16 2. Musik & transfer 2. Langtidseffekten af musikundervisning: Kan musikundervisning påvirke ikke-musikalske mål fx læring, sundhed og livskvalitet? Berlin-undersøgelsen er den mest omfattende undersøgelse af musikalsk transfer. Kan mere musikundervisning i skolen påvirke børns almene og individuelle udvikling? Resultaterne viste positiv indflydelse på det sociale miljø i klasserne (øget accept, tolerance og mindre angst), det sociale refleksionsniveau og en udvidet kognitiv udvikling hos de svagtstillede. Dertil konkluderede undersøgelsen, at fravalg og udelukkelse børnene imellem var dobbelt så høj i kontrolgruppen.

17 Systematisk model over de følelser eller stemninger, den udøvende kan udtrykke musikalsk og som lyttere kan genkende 1. Spirituel, ophøjet, ærefrygtindgydende, værdig, hellig, højtidelig, alvorlig & seriøs 8. Kraftfuld, robust, emfatisk, krigerisk, tung, majestætisk & stærk 2. Patetisk, smertelig, trist, sørgmodig, tragisk, melankolsk, frustreret, deprimeret, tungsindig, tung & mørk 7. Opstemt, triumferende, dramatisk, lidenskabeligt, ophidset, voldsom & urolig Musik og følelser the mood wheel 3. Drømmende, blød, følsom, længselsfuld, bedende & sukkende 6. Munter, fornøjet, livlig, glad, sjov & let 5. Humoristisk, morsom, fantasifuld, pudsig, særpræget, livlig, yndefuld & let 4. Lyrisk, rolig, behagelig, balanceret, stilfærdig, stille & lindrende Kilde: Hevner (1937)

18 Musik & følelser Musikken er et spejl, der fortæller os noget om os selv. Den kan gøre det forbudte tilladt, og hjælper os derved til at lære det svære og vigtige, at acceptere os selv sådan som vi nu engang er, hvilket er forudsætningen for, at vi kan flytte os. Kilde: Peter Bastians bog Ind i musikken 1988: 137

19 Musik & følelser Musikken kan igangsætte vigtige følelsesprocesser. Musikken kan som noget helt unikt skabe følelser, så vi oplever dem direkte inden i os selv. Musik kan åbne vejen for det abstrakte og uforståelige. Musik kan formidle specifikke følelser som smerte, raseri, op stemthed osv. Musik kan i bedste fald også formidle de transcendente følelser, såsom hengivenhed og kærlighed, der må siges at være meget omfattende og komplekse. Musik fungerer som et universelt og holistisk sprog, der kan nedbryde barrierer. Kilde: Peter Bastians bog Ind i musikken

20 Konklusion Musik kan altså noget, analysen ikke kan!!! Musik har fokus på helheden, frem for på detaljen. Musik skaber fælles forståelse og derved også fællesskab. Musik giver os mulighed for at konfrontere diverse udfordringer og kan derfor anvendes som et udviklings- og ledelsesværktøj. Musik giver adgang til noget andet/anderledes og nyt (kreativitet & innovation). Musik kan tilbyde noget, andre gænge ledelsesværktøjer ikke kan.

21 Forskning inden for kor og sundhed Fysisk afslapning, emotionel forløsning, stressreduktion. Følelse af glæde, positiv stemning, følelsen af at være høj. Oplevelse af større personlig, emotionel og fysisk velvære. Øget følelse af energi og stimulering af kognitive evner: opmærksomhed, koncentration, hukommelse og læring. Følelse af at blive absorberet af en aktivitet, som trækker ind i både krop og sind (flow). Følelse af kollektiv bonding gennem deling af fælles puls. Mulighed for personlig kontakt med ligesindede og udvikling af støttende venskaber. Kilde: Materiale fra konference på Rytmisk Musikkonservatorium maj 2011 (Even Ruud, 2011)

22 Forskning inden for kor og sundhed Følelsen af at bidrage med noget, som er større end summen af delene. Oplevelse af personlig transcendens og højdepunktsoplevelser. Øget oplevelse af selvtillid og selvfølelse. Oplevelsen af terapeutisk værdi i forhold til langvarige psykologiske og sociale problemer. Oplevelse af at bidrage. Udvikling af lungekapacitet og god kropsholdning. Det at være engageret i noget, som vurderes positivt, meningsfyldt, værdifyldt og giver følelsen af øget motivation. Kilde: Materiale fra konference på Rytmisk Musikkonservatorium maj 2011 (Even Ruud, 2011)

23 God fornøjelse!

24 Opsamling Hvordan oplevede du samhørigheden i koret? Hvilke følelser satte musikken i gang hos dig? Glæde og energi? Andet? Hvordan kommunikerede korets deltagere med hinanden? Hvilke grænser blev flyttet? Hvad lærte du? Hvad kan I tage ved lære af i musikken i forhold til: Arbejdsglæde og trivsel? Kommunikation? Samarbejde? Kreativitet & innovation?

25 Tak for denne gang J

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Musik og transfer. Kan musikalsk læring overføres til andre lærings- og livsområder?

Musik og transfer. Kan musikalsk læring overføres til andre lærings- og livsområder? Musik og transfer. Kan musikalsk læring overføres til andre lærings- og livsområder? Abstract: Et af de mest kendte musikpsykologiske forsøg blev gennemført i 1993 af et forskerhold i Californien. Forsøget

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

DANMARK 3.0. Bacheloropgave. Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025

DANMARK 3.0. Bacheloropgave. Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025 DANMARK 3.0 Bacheloropgave 15-06-2015 Charly Bjørnskov Hanna pf11v012 Cecilia Møller Pedersen pf000116 Rasmus Carlshollt Eriksen pf11v025 Hold:Pf2011v Vejleder: Bente Møller Jensen Uddannelsessted: UCSJ

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning www.dnmpf.dk Hvorfor

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children 83.993 Gitte Bredahl Pedersen, ps10v105, 11A, 2010vAB., ps10v131, 11A, 2010vAB. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Emneafgrænsning...7

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation

Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Lidt om Ikkevoldelig Kommunikation Hvad vil du helst? Have ret eller være lykkelig? Begge dele samtidig går ikke! Rosenlund Kurser www.rosenlundkurser.dk Tlf. 64881797 Ikkevoldelig kommunikation bygger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere