Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede salg steg med 16% i de første ni måneder af 2006 o Salget af insulinanaloger steg med 52% o Salget af NovoSeven steg med 13% o Salget af Norditropin steg med 21% o Salget i Nordamerika steg med 29% o Salget i International Operations steg med 22%. Bruttoresultatet steg med 20% som følge af en fortsat forbedring af produktionsøkonomien. Bruttomarginen er således forbedret med 2,5 procentpoint til 75,2%. Resultat af primær drift steg med 14% til mio. kr. Nettoresultatet steg med 1% til mio. kr., og resultat pr. aktie (udvandet) steg med 3% til 14,60 kr. Forventningerne til væksten i salg og resultat af primær drift for hele året er uændrede. Det rapporterede salg ventes således fortsat at stige med 13 15%, rapporteret resultat af primær drift ventes at stige med omkring 13%, og væksten i det underliggende resultat af primær drift ventes at blive på omkring 15%. De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i oktober NovoSeven til behandling af erhvervet hæmofili, som er en sjælden, men alvorlig form for blødersygdom. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Til trods for et stigende konkurrencemæssigt pres fortsætter den flotte udvikling i salget af Novo Nordisks strategiske produkter. Det giver os et godt grundlag for fortsat at levere attraktive vækstrater i 2007 og frem. Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse for de første ni måneder af 2006 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret. (Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte.) Resultatopgørelse 9M M 2005 Udvikling i % 9M 2005 til 9M 2006 Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 75,2% 72,7% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,3% 28,0% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,6% 14,5% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,2% 6,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) (43%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 24,8% 25,3% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (148) Andre nettofinansindtægter/(-omkostninger) (109) 38 - Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 16,7% 19,2% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) (26%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 64,7% 66,2% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 323,8 330,3 (2%) Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 14,60 14,13 3% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 2 af 17

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 16% opgjort i kroner og ligeledes med 16% opgjort i lokale valutaer. Der blev realiseret vækst i alle produktgrupper inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals, men insulinanaloger, NovoSeven og produkter til væksthormonbehandling bidrog mest til væksten. Omsætning Vækst Vækst Andel af 9M 2006 som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 3 af 17 væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 52% 69% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 1% 2% Antidiabetika i tabletform % 16% 5% Diabetesbehandling i alt % 17% 76% Biopharmaceuticals NovoSeven % 12% 12% Væksthormonbehandling % 22% 11% Øvrige produkter % 2% 1% Biopharmaceuticals i alt % 13% 24% Samlet omsætning % 16% 100% Omsætningen steg i alle regioner opgjort i lokale valutaer, med Nordamerika og International Operations som de primære drivkræfter for væksten. Salgsvæksten i tredje kvartal af 2006 var negativt påvirket med 3 procentpoint på grund af valutakursudviklingen. Opgjort i lokale valutaer var salgsvæksten 12% i forhold til samme kvartal sidste år. For årets første ni måneder er den overordnede indvirkning af valutakursudviklingen fortsat svagt positiv. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg i forhold til samme periode sidste år med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med en tilsvarende vækstrate opgjort i lokale valutaer. Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og ligeledes med 17% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til salgsvæksten, men Nordamerika og Europa tegnede sig for det største bidrag. Novo Nordisk er fortsat globalt førende inden for insulinsegmentet med 52% af det samlede insulinmarked og 38% af markedet for insulinanaloger, begge dele opgjort i volumen. Salget af insulinanaloger steg i de første ni måneder af 2006 med 52% opgjort i kroner til mio. kr. og med en tilsvarende vækstrate opgjort i lokale valutaer. Salget af insulinanaloger tegnede sig for 69% af den samlede vækst opgjort i lokale valutaer, og alle regioner bidrog til væksten. Nordamerika Salget i Nordamerika steg i de første ni måneder af 2006 med 41% opgjort i kroner og med 38% opgjort i lokale valutaer. Fremgangen afspejler en robust afsætning af insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30 kombineret med lanceringen af

4 den langtidsvirkende insulinanalog Levemir. Mere end en tredjedel af salget af insulinanaloger i USA knytter sig til den markedsledende engangspen, FlexPen. Novo Nordisk er fortsat førende på det amerikanske insulinmarked med mere end 40% af det samlede marked og tegner sig nu for mere end 26% af analogsegmentet, begge dele opgjort i volumen. Salget af human insulin steg desuden som følge af øget volumen og højere gennemsnitlige priser. International Operations Salget inden for International Operations steg med 19% opgjort i kroner og med 17% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen i de første ni måneder af 2006 afspejler en robust afsætning af primært insulinanalogerne, men også human insulin bidrog til væksten. I tredje kvartal var væksten i salget af human insulin sammenlignet med samme periode sidste år negativt påvirket af et lavere niveau af tenderordrer primært relateret til Brasilien. Kina er fortsat en væsentlig drivkraft for væksten og tegnede sig for mere end 35% af væksten i insulinsalget i International Operations i de første ni måneder af Væksten i rapporteret salg i tredje kvartal af 2006 var negativt påvirket af en omklassificering af salgsprovisioner i det tilsvarende kvartal sidste år, hvor salget var positivt påvirket med omkring 100 mio. kr. Salgsprovisioner blev tidligere modregnet i salgslinjen, men har siden tredje kvartal af 2005 været indregnet under salgs- og distributionsomkostninger og påvirker således ikke væksten, hverken som rapporteret eller opgjort i lokale valutaer, i årets første ni måneder. Europa Salget i Europa steg med 10% både opgjort i kroner og i lokale valutaer. Den samlede portefølje af insulinanaloger NovoRapid, NovoMix 30 og Levemir var den største bidragyder til væksten i de første ni måneder af Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin førerposition på det europæiske insulinmarked og tegner sig for 58% af det samlede marked og 47% af insulinanalogsegmentet, begge dele opgjort i volumen. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien var stort set uændret opgjort i kroner og steg med 5% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af insulinanalogerne NovoRapid og NovoRapid Mix 30. Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform steg i forhold til samme periode sidste år med 18% opgjort i kroner til mio. kr. og med 16% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler primært et øget salg i Nordamerika og International Operations. Salget i Nordamerika var positivt påvirket af øget volumen og højere gennemsnitlige priser, mens den positive salgsudvikling i International Operations primært skyldtes et øget salg i Kina, hvor tilskudssituationen er blevet bedre i forhold til sidste år. Biopharmaceuticals Salget af biofarmaceutiske produkter steg i forhold til samme periode sidste år med 13% opgjort i kroner til mio. kr. og ligeledes med 13% opgjort i lokale valutaer. NovoSeven Salget af NovoSeven steg i forhold til samme periode sidste år med 13% opgjort i kroner til mio. kr. og med 12% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til væksten i salget af NovoSeven, hvor International Operations og Europa tegnede sig Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 4 af 17

5 for den største del af væksten. Salget i Nordamerika i tredje kvartal var negativt påvirket af et relativt lavere antal af alvorlige blødningsepisoder. Væksten i salget af NovoSeven i de første ni måneder af 2006 afspejler et øget salg inden for segmenterne medfødt hæmofili med inhibitorreaktion og erhvervet hæmofili samt en formodet øget eksperimentel anvendelse. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt hæmofili med inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Væksthormonbehandling (Norditropin ) Salget af Norditropin (flydende væksthormon, der er klar til brug) steg med 21% opgjort i kroner til mio. kr. og med 22% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner bidrog til væksten, primært understøttet af den fortsatte fremgang for engangssystemet NordiFlex til dosering af flydende væksthormon. Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin position som nummer to på det globale væksthormonmarked med en andel på mere end 20% af det samlede marked. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 2% opgjort i kroner til mio. kr. og med en tilsvarende vækstrate opgjort i lokale valutaer. Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 5% til mio. kr., hvilket er lavere end salgsvæksten på 16%. Det svarer til en forbedring af bruttomarginen på 2,5 procentpoint til 75,2% mod 72,7% i de første ni måneder af Forbedringen af bruttomarginen afspejler primært en fortsat forbedring af produktionseffektiviteten, men også et bedre produktmiks. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 22% til mio. kr. Stigningen afspejler flere forhold, herunder udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet i fjerde kvartal af 2005, omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Levemir og et stort antal kliniske udviklingsprojekter i sene faser i de første ni måneder af Licensindtægter og andre driftsindtægter i de første ni måneder af 2006 beløb sig til 184 mio. kr. mod 324 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor der blev realiseret en indtægt af engangskarakter på omkring 100 mio. kr. fra en sale and leaseback-aftale. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 257 mio. kr. i de første ni måneder af 2006 mod en indtægt på 382 mio. kr. i samme periode af I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 148 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af underskud i ZymoGenetics Inc., mod en indtægt på 344 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette afspejler en indtægt af engangskarakter i første kvartal af 2005 på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Ferrosan A/S samt en regnskabsmæssig indtægt af engangskarakter på omkring 200 mio. kr. i relation til et aktieudbud (secondary offering) i ZymoGenetics Inc. i august Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 5 af 17

6 Det samlede valutaresultat udviste et tab på 103 mio. kr. mod en indtægt på 103 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne udvikling afspejler primært tab på valutaafdækning i de første tre måneder af 2006 som følge af den højere værdi af navnlig den amerikanske dollar over for kronen sammenlignet med valutakursniveauet i første halvår af Forventninger til 2006 Novo Nordisk forventer fortsat en vækst i rapporteret salg på 13 15% opgjort i kroner. Heri er indeholdt forventninger dels om skærpet konkurrence inden for diabetesområdet i den resterende del af 2006 som følge af lancering af konkurrerende produkter, og dels om en negativ valutapåvirkning i den resterende del af 2006 givet de nuværende valutakurser. Der ventes fortsat en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på omkring 13%. Forventningen til væksten i det underliggende resultat af primær drift, dvs. eksklusive påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter, er uændret på omkring 15%. Novo Nordisk forventer nu finansielle nettoomkostninger på 300 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2006 ventes fortsat at blive på omkring 30%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes nu at beløbe sig til lidt under 3 mia. kr. i Af- og nedskrivninger ventes nu at blive på omkring 2,2 mia. kr., mens frie pengestrømme nu ventes at blive på mindst 5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i resten af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund henholdsvis 14, 11 og 11 måneder frem i tiden. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter indregnes under nettofinans. Novo Nordisk vil redegøre detaljeret for forventningerne til 2007 i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen for 2006, som offentliggøres den 31. januar Med udgangspunkt i den nuværende valutakurssituation indikerer de foreløbige planer for 2007 en vækst i rapporteret salg på mindst 10% og en vækst i resultat af primær drift på 10 15%. De foreløbige forventninger til salget i 2007 afspejler dels Novo Nordisks stabile markedsprognose for vigtige strategiske produkter inden for diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og dels den forventede påvirkning fra øget konkurrence på diabetesområdet som følge af konkurrenters introduktion af nye produkter i slutningen af De foreløbige forventninger til væksten i resultat af primær drift i 2007 afspejler øgede investeringer i forskning og udvikling i forhold til salget som følge af et stort antal kliniske udviklingsaktiviteter i sene faser, samt øgede investeringer i salg og marketing for at fastholde Novo Nordisks førende markedsposition inden for diabetesbehandling. Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 6 af 17

7 Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling Som tidligere oplyst på Novo Nordisks kapitalmarkedsdag den 6. oktober 2006 forventer virksomheden at påbegynde et dosisbestemmende fase 2-studie med liraglutide Novo Nordisks humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt som fedmebehandling til svært overvægtige ikke-diabetikere. Studiet ventes påbegyndt i første kvartal af 2007 med omkring 550 forsøgsdeltagere. Et af de største problemer i forbindelse med eksisterende fedmebehandling er opnåelse af varige vægttab. Liraglutide har i såvel prækliniske studier som i forsøg med ikkediabetikere vist potentiale for at nedsætte fødeindtagelsen og fremkalde vægttab. Novo Nordisk har afsluttet det første kliniske fase 1-studie med den næste generation af moderne basal insulin, NN5401, i diabetikere. Et af studiets formål var at bestemme farmakokinetik og virkningsprofil for NN5401 i et insulin clamp-forsøg med såvel type 1- som type 2-diabetikere. Studiet viste, at NN5401 udviser en jævn virkningsprofil hen over døgnet i såvel type 1- som type 2-diabetes. Stoffet var veltolereret, og yderligere studier i patienter pågår med henblik på at påbegynde et fuldt fase 2-program i Biopharmaceuticals De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i oktober NovoSeven til behandling af erhvervet hæmofili, som er en sjælden, men alvorlig tilstand, hvor immunsystemet udvikler antistoffer mod kroppens egne koagulationsfaktorer. Denne antistofdannelse hæmmer blodets naturlige størkningsproces, og blødningen fortsætter derfor. NovoSeven er i forvejen godkendt til behandling af erhvervet hæmofili i Europa og Japan. På kapitalmarkedsdagen oplyste Novo Nordisk, at et fase 3-studie med NovoSeven anvendt til forebyggende behandling af bløderpatienter med inhibitorer vil blive påbegyndt i første halvår af Novo Nordisk har i et fase 2-studie vist, at bløderpatienter med inhibitorer, der får forebyggende behandling med NovoSeven, opnår en statistisk signifikant reduktion i antallet af blødninger vurderet over en måned, og at NovoSeven er sikkert til daglig brug i minimum op til tre måneder, som var behandlingsperioden i fase 2-studiet. Novo Nordisk oplyste endvidere, at man venter at indsende registreringsansøgning for en varmestabil udgave af NovoSeven omkring midten af Et varmestabilt produkt ventes at give væsentlige fordele for patienterne, herunder hurtig dosering og nem adgang til behandling uden for hjemmet eller hospitalsmiljøet. Herudover fremlagde Novo Nordisk forsøgsdata fra et nyligt afsluttet fase 2-studie med Norditropin anvendt til behandling af voksne patienter i kronisk dialyse (APCD). Studiet viste, at Norditropin øger den fedtfri kropsmasse og serumalbumin, som er de vigtigste indikatorer for overlevelse ved APCD. Novo Nordisk forventer at påbegynde et globalt fase 3-program inden midten af 2007, og studiet ventes at strække sig over ca. tre år. Novo Nordisk oplyste desuden, at et fase 1-studie med NN1731, en rfviia-analog, er afsluttet. NN1731 synes sikkert uden bivirkninger i form af blodpropper og ingen Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 7 af 17

8 immunreaktion efter 30 eller 90 dage. Novo Nordisk forventer at påbegynde et fase 2- studie med NN1731 i løbet af Endelig orienterede Novo Nordisk om et nyligt afsluttet fase 2-studie med NovoSeven anvendt til behandling af patienter med blødninger i den øvre mave-tarm-kanal. Studiet viste, at NovoSeven synes sikkert, idet antallet af uønskede bivirkninger var sammenligneligt for placebo-gruppen og patienter, der fik NovoSeven. Der blev imidlertid ikke konstateret nogen statistisk signifikant forskel i behandlingssucces mellem den patientgruppe, der fik placebo, og den, der fik NovoSeven. På den baggrund har Novo Nordisk besluttet ikke at foretage yderligere kliniske udviklingsaktiviteter med NovoSeven til behandling af blødninger i den øvre mave-tarm-kanal. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal af 2006, svarende til 64,7% af de samlede aktiver, mod 65,9% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2006 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram Pr. 26. oktober 2006 ejer Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 5,91% af den samlede aktiekapital. I perioden 3. august til 26. oktober 2006 har Novo Nordisk tilbagekøbt stk. B-aktier til en kontantværdi af 2,4 mia. kr. Den samlede værdi af de tilbagekøbte aktier i 2006 udgør nu 3 mia. kr. af det igangværende aktietilbagekøbsprogram for 2006 og 2007 med en beløbsramme på 6 mia. kr. Forhold omkring bæredygtig udvikling På den årlige europæiske diabeteskongres EASD (European Association for the Study of Diabetes), som blev afholdt i København i september, lancerede Novo Nordisk sit hidtil mest omfattende tiltag i indsatsen for at skabe opmærksomhed om diabetes blandt politikere, medier, behandlere, diabetikere og den brede offentlighed. Et vigtigt led i dette tiltag er Novo Nordisks Changing Diabetes-bus, som er en rullende udstilling med interaktiv kommunikation om diabetes, herunder vigtigheden af forebyggelse, tidlig diagnosticering og god regulering. En diabetesspecialist og en sygeplejerske er med om bord for at svare på spørgsmål og måle de besøgendes blodsukker. Bussen tjener samtidig til støtte for kampagnen Unite for Diabetes, som ledes af den internationale diabetesforening IDF (International Diabetes Federation). Diabetesbussen skal efter planen nå ud til én mia. mennesker i det næste års tid, hvor den kører på tværs af fem kontinenter for til slut at rulle op foran FN-bygningen i New York på Verdensdiabetesdagen, den 14. november Juridiske forhold Novo Nordisk Inc. er pr. 26. oktober 2006 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 42 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Herudover har yderligere 20 personer i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Den første Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 8 af 17

9 retssag ventes p.t. at finde sted i Det forventes imidlertid ikke, at sagen får indvirkning på Novo Nordisks finansielle forventninger. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, søgsmål og undersøgelser, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 6. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2006 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 27. oktober 2006 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Koncernøkonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Sten Scheibye Formand Göran A. Ando Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 10 af 17

11 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Christian Qvist Frandsen Tlf Hans Rommer Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Mads Veggerby Lausten Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 3. kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 3. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 75,6% 76,8% 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 28,2% 29,3% 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,5% 15,4% 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,3% 5,7% 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 26,1% 27,0% 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (30) (58) (60) (25) 149 (43) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 64,7% 67,0% 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (kr.) 5,54 5,40 3,74 3,70 5,38 5,11 3,71 3% Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 5,51 5,37 3,72 3,68 5,36 5,09 3,70 3% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* 320,1 322,9 323,6 323,4 325,8 329,6 332,0-2% Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.)* 321,8 324,5 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 3. kvt er det nøjagtige antal 'Gnsn. antal udestående aktier' og 'Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money'' henholdsvis og Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 3. kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 3. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 75,6% 76,8% 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 28,2% 29,3% 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,5% 15,4% 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,3% 5,7% 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 26,1% 27,0% 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (4) (8) (8) (3) 20 (6) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 64,7% 67,0% 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (Eur.) 0,75 0,72 0,50 0,50 0,72 0,68 0,50 3% Udvandet nettoresultat pr. aktie (Eur.) 0,74 0,72 0,50 0,49 0,72 0,68 0,50 3% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* 320,1 322,9 323,6 323,4 325,8 329,6 332,0-2% Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.)* 321,8 324,5 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 3. kvt er det nøjagtige antal 'Gnsn. antal udestående aktier' og 'Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money'' henholdsvis og Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 3: Resultatopgørelse 9 mdr. 9 mdr. 3. kvt. 3. kvt. Mio. kr Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (148) 344 (30) 149 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 14,67 14,18 5,54 5,38 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 14,60 14,13 5,51 5,36 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 18,7% 18,2% 18,7% 18,5% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 40,5% 42,9% 45,2% 45,9% Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 14 af 17

15 Bilag 4: Balance Mio. kr. 30. sep dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (40) (61) Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Langfristede gældsforpligtelser Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser og afledte finansielle instrumenter Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre gældsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 15 af 17

16 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 9 mdr Ved årets begyndelse 709 (61) (345) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer (7) (7) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (7) 635 Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (7) Aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (15) (2.985) (3.000) Salg af egne aktier Reduktion af B-aktiekapital (35) 35 - Udbytte (1.945) (1.945) Ved periodens slutning 674 (40) mdr Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning (373) (373) Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (834) 15 (502) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (834) Aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (17) (2.597) (2.614) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (61) (373) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 9 mdr mdr Nettoresultat Regulering for ikke-likvide poster Betalt selskabsskat og renteindbetalinger (netto) (1.117) (1.300) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (621) (668) Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (345) (122) Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (1.888) (2.545) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Nettolikvider anvendt til investeringaktivitet (1.722) (2.667) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4.837) (4.164) NETTOPENGESTRØMME 820 (478) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (16) 154 Likviditetsforskydning, netto 804 (324) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med oprindelig udløbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (1.722) (2.667) - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) FRIE PENGESTRØMME Fondsbørsmeddelelse nr. 34 / 2006 Side 17 af 17

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 2004-02-05 Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere