Nr. 3 - oktober F København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 - oktober 2013. 3F København"

Transkript

1 Nr. 3 - oktober F København I dette nummer: Uddannelse på Københavns Postcenter s. 8 Jobrotation i kulturhusene s. 10 Menneskehandlet kok i København s. 16 Teambuilding på Nationalmuseet s. 18

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2013: 21. oktober 18. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Arbejdskongres med klare budskaber I dagene fra den september 2013 afholdt 3F sin 3. ordinære kongres og delegeretmøde i Ålborg. Mere end 900 delegerede var samlet fra hele landet for at diskutere, udveksle erfaringer og træffe beslutninger. Kongressen var fra første til sidste dag fyldt med spændene oplæg fra forbundets mange afdelinger, brancher og arbejdspladser. Det var en arbejdskongres i ordets bedste betydning. Den greb fat i tidens store faglige og politiske udfordringer og den viste, at 3F står sammen om at finde løsninger - at 3F skaber resultater gennem fællesskab. Kongressens delegerede diskuterede ikke mindst spørgsmålet om vejene til at styrke den faglige organisering på arbejdspladserne; hvordan fagforeningerne bliver bedre til at styrke tillidsrepræsentanternes organisering på deres arbejdspladser og i deres brancher. Kongressen sendte det klare budskab, at fremtidens store og afgørende udfordring ligger i kampen for stærke overenskomster gennem systematisk faglig organisering. Uden effektive fremskridt i denne retning, vil den danske aftale-model nemlig blive udhulet og vi vil nærme os et samfund, hvor de rige tager hovedparten og fanden tager det sidste. Kongressen sendte også andre budskaber. Den understregede betydningen af, at EU spørgsmålet prioriteres centralt i det faglige arbejde, ikke mindst fordi alverdens EU direktiver og forordninger griber ind i den faglige kamp og på stadig flere områder griber ind i den nationale lovgivning. Der var på kongressen enighed om, at EU skal holde fingrede væk fra de danske overenskomster og fra fagbevægelsens tilkæmpede rettigheder. Den sociale dumping har også noget at gøre med EU og med arbejdskraftens fri bevægelighed på EU s indre marked. Kongressen slog fast, at ethvert forsøg på at undergrave de kollektive overenskomster skal bekæmpes med såvel faglige som politiske initiativer og aktioner. Det er en kamp, som retter sig mod både hjemlige og udenlandske arbejdsgivere, der kynisk tilsidesætter overenskomsterne og landets lovgivning og som behandler fattige udenlandske arbejdere som slaver. Det er en kamp, hvor vi finder styrken i fælleskab og solidaritet. Netop solidariteten var grundlaget for kongressens behandling af de vilkår, som samfundet i dag tildeler de mange arbejdsløse såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere. Kongressen var optaget af, hvordan vi får trygheden tilbage i dagpengesystemet og den gav den nye ledelse mandat til at gå ind i kommende forhandlinger om beskæftigelsespolitikken og et nyt dagpengesystem, med krav om bedre dækning, længere dagpengeperiode og en halvering af genoptjeningskravet fra 1924 til 962 timer. I Danmark har vi i dag Europas strengeste genoptjeningskrav. Resultatet er, at mere end arbejdsløse har mistet deres ret til dagpenge og dagpengesystemets overlevelse er truet. Kongressen sagde pænt farvel til forbundets mangeårige formand Poul Erik Skov Christensen og kongressen valgte i enighed Per Christensen til ny forbundsformand 3F s kongres var samlet under parolen: Resultater gennem fællesskab. Nu følger handling! Nyt fra A-kassen En ny aftale med Jobcenter København giver arbejdsløse medlemmer et tidligt tilbud om afklaring og uddannelse. I slutningen af august måned 2013 blev vi enige med Jobcenter København om, at vores arbejdsløse medlemmer tidligt i en ledighedsperiode skal have tilbud om afklaring og uddannelse. Der betyder, at de medlemmer, der bor i Københavns Kommune er i gang med en aktivitet senest efter 4 6 ugers ledighed. Med halveringen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år er det vigtigt, at så mange som muligt kommer i gang med enten målrettet jobsøgning eller en uddannelse det giver flere muligheder på arbejdsmarkedet. Planlægningen af aktiviteterne sker på et 5 dages afklaringsforløb. I dette forløb kan vores arbejdsløse medlemmer vælge at fortsætte på et målrettet jobsøgningsforløb eller et forløb, hvor der aftales en uddannelsesplan. For medlemmer, der taler og skriver et dårligt dansk, aftales sprogundervisningsforløb med tilvalg af relevante erhvervsrettede kurser. Jobcentret får kontor i afdelingen Alle disse aktiviteter afvikles i afdelingen, hvor en medarbejder fra Jobcenter København deltager. Når de planlagte aktiviteter er afsluttet, kan der træffes nye aftaler i afdelingen.! Af Søren Becher, a-kasseleder Tidlig indsats flere muligheder Vores arbejdsløse medlemmer skal tidligt i en ledighedsperiode have tilbud om afklaring og uddannelse På faste dage kan medlemmerne træffe jobcentermedarbejderen i afdelingen, der får sit eget kontor. Det betyder, at medlemmerne ikke længere skal til møder både på Jobcenter København og i afdelingen. Fremover afholdes alle møder i afdelingen. Spredningen af aktiviteterne over forskellige adresser i København hører derfor op. Det betyder, at vi i et tæt samarbejde mellem medlem, afdeling og Jobcenter København kan give de arbejdsløse en jobplan, der rammer plet, en plan som giver perspektiv og sammenhæng. Efter at de arbejdsløse medlemmer har været udlagt til afdelingen i de første 6 måneder, skal Jobcenter København igen overtage den direkte kontakt. Før det sker, afholdes der et fællesmøde i afdelingen, hvor mulighederne diskuteres i forbindelse med overdragelsen. Vi synes det er en god aftale, som betyder, at flere kommer hurtigere i arbejde, at vi får mere kvalitet og mere relevant uddannelse. Aftalen skal evalueres efter 6 måneder.

3 Nyt fra A-kassen Af Marieline Ibfelt Øbro på vegne af Initiv- og Netværksklubben Tirsdags Initiv- og Netværksklubben, tidligere kaldet Jobklubben Hvem er tirsdags Initiv- og Netværksklubben? Vi er en gruppe arbejdssøgende mennesker, som deltog i det som 3F København valgte at kalde Jobklubben, se beskrivelsen af den i 3F København, nr. 1 og Vi er i skrivende stund 7 personer, som bruger/har brugt klubben i sin nuværende form. Af dem er 4 på den særlige uddannelsesydelse, hvor næsten alle har været på kursus. 2 er i seniorjob og 1 efterlønner. Vi mødes fortsat frivilligt med vores egne idéer og intiativer. Vores tirsdage starter gerne med, at vi mødes til morgenbrød og kaffe/the/kakao og har en runde med, hvad der er sket siden sidst, for hver af os. Hvis der er en eller flere, som under runden giver udtryk for, at have brug for hjælp omkring noget særligt, tager vi dette op. Da vi er forskellige steder i forhold til at være røget ud af dagpengesystemet, kan vi trække på vores egne erfaringer og hvis vi ikke kender svaret, kontakter vi en af dem i a-kassen, da vi bruger et lokale i huset. Vores fælles mål er: At støtte hinanden i den situation vi er i, at udveksle erfaringer. F.eks. om det at skrive CV, ansøgninger, vores møder med Jobcenteret og aktivering. At have et social fællesskab, som øger livskvaliteten og den sparring vi kan give hinanden ved at mødes med andre i samme situation som os selv og dermed se sig selv i et andet og nyt lys. At give hinanden inspiration til nytænkning, i forhold til fremtiden og til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Prøve at have et tema for dagen, som kan rykkes til fordel, for en, som har brug for akut hjælp. Fremtidsværksted udarbejdet Den 16. april 2013 havde vi besøg af 4 studerende fra RUC (Roskilde Universitet Center), som lavede et fremtidsværksted med os, i forbindelse med deres arbejde på at undersøge situationen for de mennesker, som mærker ændringerne af dagpengesystemet. Vi var igennem 3 faser: Kritikfase: Vores kritik af livet som arbejdssøgende: Vi snakkede om, at systemet ser et cpr-nummer og ikke mennesket bag. Sagsbehandlere og jobkonsulenter kender ikke til den uddannelse eller baggrund man kommer med. Vi har svært ved at finde, få godkendt eller tilbudt kurser som er relevante for os og de kurser vi kan tage, er ofte ikke relevante for os. Vi har konstant stress liggende i baghoved. Usikkerheden nager hele tiden. Vi oplever at især Københavns Kommunes Jobcenter er meget rodet. Man bliver kastet rundt mellem 3 8 Jobcentre og videre til anden aktør, som tjener penge på de arbejdsløse. Den hårde tone i mediernes debat om arbejdssøgende, der begrænser os socialt og mentalt. Utopifasen: Vores ønsker til livet som arbejdssøgende: At vejen tilbage på arbejdsmarkedet er lettere, lige meget hvilken vej vi ønsker at forsætte. Vi tager bladet fra munden og hjælper og støtter hinanden. Det giver inspiration, socialt fællesskab og øger livskvaliteten. At få papirer på de kompetencer vi har i dag, som ikke kan dokumenteres. Personlig frihed og igen blive herre over egen tid, så vi f.eks., kan lave aftaler uden at være nervøse for at blive indkaldt til møder. Åbne op for kreativiteten og modet til at tage initiativ. Vi vil ikke være passive, men have energi til at male, lave frivilligt arbejde og sætte idéer i verden. At undgå stress. Slippe for den konstante følelse af stress og fortsat have en kerne, som er rolig og afslappet. Vi vil have mere forudsigelighed og økonomisk stabilitet i vores liv. Borgerløn i stedet for dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, SU mv. Vi forestiller os en verden med økonomisk stabilitet, hvor man ikke skal frygte for udløb af understøttelse og miste levegrundlaget. På borgerløn får alle det samme faste beløb pr. måned uanset status på arbejdsmarkedet. Her skelnes ikke mellem studerende, folk på sygedagpenge eller beskæftigelse men beskæftigede modregnes time for time. Virkelighedsfase: Vi gør utopierne til virkelighed: I vores Initiv- og Netværksklub ønsker vi at arbejde på: At dele vores viden med hinanden, eventuelt ved at undervise i det vi kan og har på vores CV. At lave temadage med bestemte emner, så vi alle får nye vinkler på verden omkring os. At klubben bliver ved med at være et frirum og alt forgår ad frivillighedens vej. At vi kan bruge hinanden til at forberede os på møde med Jobcentret eller jobsamtaler. Opsummerende møde Den 30. april 2013 havde vi besøg af de RUC studerende igen, for at lave en opsummering af, hvad vi havde fået ud af fremtidsværkstedet. Dagen med fremtidsværkstedet, sammen med de 4 studerende gjorde, at vi alle begyndte at nytænke vores egen situation og fik idéer til vores netværk og klub. Idéer som langtfra handler om at skrive CV er og ansøgninger. Dette er og skal forsat være vores frirum og deltagelsen er frivillig. Du kan deltage Kunne du tænke dig at blive en del af Initiv- og Netværksklubben og er du medlem af 3F København? I så fald kan du kontakte a-kassen. Spørgsmål og andre henvendelser kan også ske direkte til Initiv- og Netværksklubben s 4 5

4 Arbejdsmiljø/sociale sager Af Pia Schreiber Pedersen, socialrådgiver Sygedagpenge og arbejdsskader Afdelingen har på det seneste haft flere henvendelser fra medlemmer, der har været udsat for en arbejdsulykke, men som fejlagtigt ikke har fået sygeløn eller sygedagpenge. Derfor vil vi lige opridse reglerne. ALLE der har været udsat for en arbejdsulykke, har ret til sygedagpenge. Det er ligegyldigt, om det er 2 timer siden, du startede i jobbet. Men der er forskellige regler for, hvor pengene skal komme fra. Hvis du har været ansat i mere end 8 uger OG i den periode været på arbejde i mindst 74 timer, så skal du have penge fra din arbejdsgiver i de første 30 dage. Du skal have det samme, som du ville kunne få i arbejdsløshedsdagpenge hvis du har ret til mere, så er det aftalt i din kontrakt eller i din overenskomst. Hvis du ikke har været ansat i 8 uger (og i den periode har været på arbejde i mindst 74 timer), så skal du have pengene fra din kommune. For at du kan få det, så skal din arbejdsgiver anmelde din sygdom på Pligt til at anmelde skader Hvis din arbejdsgiver af en eller anden grund ikke vil anmelde skaden, så skal du henvende dig på kommunen for hjælp inden for den første uge. Vi kan også hjælpe i sådanne tilfælde. Men allervigtigst - husk at arbejdsskader skal anmeldes. Din arbejdsgiver har pligt til det, men du har også selv et ansvar for, at det sker. Før du modtager et brev om, at anmeldelsen er modtaget, så kan du ikke regne med, at den er det. Vi kan hjælpe dig med både sygedagpenge og arbejdsskader, så ring til os og spørg efter den, som har vagten i social- og miljøafdelingen. Husk at arbejdsskader skal anmeldes! Arbejdsmiljøkonference Til afdelingens arbejdsmiljørepræsentanter I inviteres hermed til arbejdsmiljøkonference i 3F København onsdag den 23. oktober 2013 kl i store sal, 3F København Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Program: Kl Kaffe og brød Kl Psykisk arbejdsmiljø v/arbejdstilsynet/tilsynschef Anne T. Schultz-Petersen Kl Psykisk arbejdsskade v/arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Nanna Eller Kl Frokost Kl F kongres/arbejdsmiljøarbejde v/3f København, Bjarne Høpner Kl AMR udfordringer, muligheder og udviklingsbehov v/3f Miljøkonsulent Henrik Hansen Kl Slut Tilmelding er nødvendig og skal ske til senest den 10. oktober Det er gratis at deltage og der ydes tabt arbejdsfortjeneste iht. gældende regler. Er du arbejdsmiljørepræsentant? Husk at dit valg er gældende i 2 år medmindre, at I på din arbejdsplads har aftalt en længere valgperiode (max. 4 år). Er du valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR)? Det sker desværre, at 3F København ikke altid får viden om valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Ærgerligt, for 3F har en lang række tilbud til AMR: Som nyvalgt skal du gennemgå den lovpligtige 3 dages uddannelse. Herudover har 3F en grunduddannelse over 2 uger, der er skræddersyet til AMR. G1 og G2 er indgangen til en lang række kurser om arbejdsmiljø. På hjemmesiden kan du finde kurserne. Klik på 3F s logo. Herudover har 3F København tilbud om temamøder og lokale kurser på Peter Ipsens Allé. Som AMR har du samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Hvis du er usikker på om 3F har registreret dit valg, har spørgsmål om arbejdsmiljø eller vil vide mere om kurser så kontakt Betina, Kai, Pia eller Claus i Social & Miljøafdelingen på tlf Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær 6 7

5 Af Henrik Hast, journalist Færre breve, nye arbejdsopgaver, mere uddannelse! Igennem de senere år har Postarbejdernes Fællesklub og ledelsen arbejdet sammen om at udvikle arbejdspladsen på Københavns Postcenter i takt med, at danskerne sender stadig færre breve og at ny teknik har overtaget meget store dele af det arbejde, som tidligere var manuelt. Disse forhold har medført, at kollegerne på postcentret har sagt farvel til mange gode kolleger de senere år, men samarbejdet mellem fællesklubbens faglige repræsentanter og ledelsen har ifølge fællestillidsrepræsentanten, Morten Søndergaard, bremset udviklingen. Vi har erkendt, at udviklingen ikke er til at stoppe, og så har vi i fællesskab formået at udnytte nogle af de færdigheder, vi som medarbejdere og virksomhed har oparbejdet, til at gå nye veje, siger han. Færre breve nye arbejdsopgaver Københavns Postcenter også kaldet Brevproduktion Øst har blandt andet vundet udliciteringer, efter at virksomheder som Novo, Postarbejdernes Fællesklub i København har i alt 830 medlemmer, der alle er organiseret i 3F København. Af dem er 630 postarbejdere, mens 200 er ansatte på særlige vilkår tidligere tjenestemænd. Udover brevsortering, hvor Københavns Postcenter står for omkring 70 procent af Post Danmarks samlede produktion og hvor hovedparten af kollegerne er beskæftiget, arbejder en del af fællesklubbens medlemmer med andre opgaver: Omkring 50 kolleger står for lagerstyringen hos Ny teknologi har taget brevsorteringen ud af hænderne på postarbejderne. Maskinen her kan sortere breve i minuttet. Københavns Postcenter (Brevsortering Øst) KMD og Nordea valgte at outsource lagerstyring og anden virksomhedsservice og det er også lykkedes arbejdspladsen, at vinde et udbud fra Københavns Kommune, så postarbejdere nu sørger for madudbringning til kommunens ældre borgere. Ved at påtage sig et ansvar for vores egen hverdag, vores jobs og vores fremtid, har vi forsøgt at opnå maksimal indflydelse og det er efter min mening lykkedes et godt stykke af vejen, siger Morten Søndergaard, der også er medlem af 3F Københavns bestyrelse. Det er et spor, man også i fremtiden vil følge i Postarbejdernes Fællesklub. Ret og råd til uddannelse Fællestillidsrepræsentanten for postarbejderne i København har også andre idéer, som skal sikre fremtiden for arbejdspladsen og klubbens medlemmer og de handler især om uddannelse og efteruddannelse. For en del år siden var jeg på et fagligt kursus, hvor en tillidsmand fra Lindøværftet fortalte om en uddannelsesfond, de havde etableret der, fortæller Morten. Her kunne medarbejderne søge penge til at uddanne sig for uanset om de ville have kurser, der gjorde dem dygtigere på det, de Novo, hos KMD og i Nordea, der alle har valgt at outsource disse opgaver til Post Danmark. Ca. 30 kolleger står for madudbringningen til pensionister, handicappede og borgere med særlige behov i Københavns Kommune. I alt 6 kolleger står for at sikkerhedsscanne post til de private virksomheder og f.eks. ministerier og styrelser, hvor PET (Politiets Efterretnings Tjeneste) har vurderet, at der er en forhøjet sikkerhedstrussel. Kilde: Fællestillidsrepræsentant Morten Søndergaard, Københavns Postcenter arbejdede med på Lindø, eller de ville uddanne sig til f.eks. sygeplejerske i stedet. Disse tanker har fællesklubben arbejdet videre med, hvilket er tydeligt, når man tilbringer et par timer på Morten Søndergaards kontor på Bernstorffsgade skråt over for Politigården. Adskillige kolleger kommer forbi og får ekspederet og underskrevet kursusansøgninger, som sikrer dem uddannelse efter eget valg med en minimal nedgang i indtægt. I dag har postarbejderne ret til 10 dages uddannelse pr. år, men de kan samle dem sammen og pt. opnå 30 dages uddannelse, hvis de har været ansat siden 2011, hvor ordningen gælder fra. Da ordningen startede i 2011, blev der i alt bevilget 63 dages uddannelse, mens tallet i 2012 steg til 1621 dage. Frit valg Økonomien kommer fra Industriens Kompetencefond, hvor Post Danmark råder over 6 mio. kr. pr. år og fra en pulje, som stammer fra en lokal overenskomstforhandling, hvor en lønstigning på 40 øre i timen blev konverteret til uddannelsesmidler. Morten gør meget ud af, at kollegerne ikke skal begrænse deres ønsker og remser flere eksempler på, hvad medlemmerne bruger ordningen til. Nogle kolleger, der samtidig læser på universitetet, tager en sygeplejerskeuddannelse eller en anden videregående uddannelse, bruger Antal ansatte i Post Danmark: I 1999: ansatte I 2013: ansatte Postarbejder Farah Raja, der er 37 år og mor til tre børn, får ekspederet ti kurser af mellem en og fire dages varighed hos fællestillidsmand, Morten Søndergaard. Farah kan godt lide at arbejde med tal og drømmer om at blive revisor. Måske er regnskabskurserne på CPH Vest et skridt på vejen til, at hun senere kan forfølge sin drøm? uddannelsesdagene til at holde sammenhængende fri og lave opgave eller til køb af bøger og materialer, mens andre tager taxakørekort eller dygtiggør sig indenfor f.eks. IT, siger han. OK 2014: Sats på uddannelse Fællesklubbens formand, Morten Søndergaard, så gerne, at der ved overenskomstforhandlingerne blev afsat mere økonomi til uddannelse, så både dem, der gerne vil dygtiggøre sig i forhold til deres nuværende arbejde, og dem der gerne vil uddanne sig for på sigt at finde et andet erhverv, kan gøre det i langt større omfang end i dag. Fællestillidsmand, Morten Søndergaard, er ikke i tvivl: Jeg mener ikke, at vi alene skal satse på, at politikerne klarer den opgave. Vi må selv tage styringen i vores eget liv også når det gælder uddannelse. 8 9

6 Af Niels Balling, kulturmedarbejder Jobrotation Blågården og 3F viser vejen til bedre uddannelse Kulturenheden Blågården og 3F København indledte i oktober 2012 et samarbejde omkring jobrotation som har været en succes for alle parter. Kom med ved et tilfælde Det var lidt af et tilfælde, at Blågårdens Kulturenhed blev klar over mulighederne for at indgå i jobrotationsordningen. Vi havde en medarbejder, der var Jobrotation? En eller flere fastansatte går på efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig, der ansættes som vikar. Den fastansatte får sin normale løn, job-rotanten får overenskomstmæssig løn. Arbejdspladsen modtager en jobrotationsydelse, der betales af kommunen og som staten refunderer. Pt. udgør den pr. time kr. 173,09 på offentlige virksomheder og 194,84 på de private. aftalt et uddannelsesforløb med, men da hun var under 25 år og dermed for ung til at vi kunne få voksenuddannelsesgodtgørelse, stod vi i en situation, hvor vi, for at få råd til at sende medarbejderen på skolebænken og samtidig sikre en vikar, der kunne indgå i den daglige drift, måtte finde en anden løsning udtaler Christina Midjord, leder af Kulturenheden Blågården. Efter en snak med Caja Bruhn fra 3F København i august 2012, fandt man i fællesskab frem til at få en vikar i jobrotation i de 21 uger, som uddannelsesforløbet strakte sig over. Sidenhen er det blevet til yderligere 2 job-rotanter, der er gået ind på lige fod med de fastansatte driftsmedarbejdere i Kulturenheden. Alle tre har været modne medarbejdere, med stor arbejds- og livs erfaring, hvilket har kunnet mærkes i deres tilgang til jobbet. Det har været fantastisk som alle tre, nærmest fra dag et, er gået til opgaven med krum hals, har taget ansvar og er faldet naturligt ind i Hvordan søger man? For mennesker med kort eller mellemlang uddannelse (som mange af 3F s medlemmer), har Arbejdsmarkedsstyrelsen en landsdækkende pulje. Det er jobcentrene i samarbejde med arbejdspladsen og 3F, der søger puljen. Hvis du som ledig ønsker at indgå i et rotationsprojekt, så kontakt fagforeningen eller akassen for at høre om mulighederne. Du skal være dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager og have været ledig i mindst tre måneder. Ansættelsen skal minimum være 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder. I den periode optjener du ikke dagpengeret. Man kan selv finde den ledige, men hun/han skal altid godkendes af Jobcentret. den daglige rutine på lige fod med de faste medarbejdere forsætter Christina, der også er helt med på at bruge jobrotation som et vigtigt redskab i de uddannelsesplaner, som Kulturenheden har for deres ansatte i årene fremover. Vi prioriterer uddannelse højt og jobrotationsordningen giver os en mulighed for at sende de faste medarbejdere af sted uden, at det går ud over serviceniveauet overfor borgerne eller vores økonomi. Hun er heller ikke bleg for at anbefale ordningen overfor sine lederkolleger i Kultur- og Fritidsforvaltningen: Det er helt sikkert en ordning som alle burde benytte sig meget mere af, når der tales om opkvalificering af medarbejdere og jeg er glad for, at vi, sammen med 3F, kunne introducere jobrotation i Kulturhusene. En fair ordning for den ledige - næsten Også faglig sekretær Caja Bruhn fra 3F København er glad for ordningen: I modsætning til andre arbejdsmarkedstiltag som f.eks. puljejob, praktikforløb osv. sikrer jobrotationsordningen nemlig vores medlemmer overenskomstmæssig løn, pension og arbejdsforhold, på lige fod med de faste medarbejdere. Det stiller naturligvis større forventninger til Job-rotanterne, men de erfaringer vi har fra den første stilling blev besat i oktober 2012 og til nu viser, at de til fulde kan leve op til kravene. En anden medvirkende grund til at ordningen har succes er, at 3F så at sige håndplukker den ledige, så han/hun matcher rotationsjobbet. Det kan vi kun gøre, fordi vi har en tæt kontakt til vores medlemmer, både de ledige og dem der arbejder i kulturhusene. Det giver os et klart blik for husenes behov og hvilke ledige, der har kompetencerne til at gå ind og dække i uddannelsesperioden Både Christina og Caja forstår dog ikke, at job-rotanten ikke optjener dagpengeret i forløbet, når alle andre forhold er efter overenskomsten. Dog forbruger de ikke af deres dagpengeperiode. Et forhold som de tre job-rotanter heller ikke er tilfredse med, men det rokker ikke ved, at de alle tre har været glade for udfordringen og arbejdet i Blågården. Faglig sekretær Caja Bruhn: I modsætning til andre arbejdsmarkedstiltag som f.eks. puljejob, praktikforløb osv. sikrer jobrotationsordningen vores medlemmer overenskomstmæssig løn, pension og arbejdsforhold, på lige fod med de faste medarbejdere

7 Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Lønmodtagernes Garantifond (LG) betaling efter arbejdsgivers konkurs, en herlig cocktail Så snart Skifteretten har afsagt konkursdekret over arbejdsgiverens virksomhed, kan LG begynde at sagsbehandle en anmeldelse. Det forhold, at 3F København indgiver konkursbegæring er ikke tilstrækkeligt til, at LG kan godkende anmeldelsen. Fra Erhvervsstyrelsens rapporter opdages i mange sager et omfattende personsammenfald mellem selskaber, der alle er under konkurs Først efter 7 retsmøder kunne Skifteretten afsige konkursdekret udelukkende med baggrund i, at arbejdsgiveren officielt boede i England. Gemmeleg I 3F København oplever vi ganske ofte, at Skifteretten har problemer med at forkynde tilsigelsen til retsmødet. Simpelthen fordi, at arbejdsgiveren eksempelvis har lukket sin virksomhed og ikke opholder sig på folkeregisteradressen. I de tilfælde bliver arbejdsgiveren efterlyst af politiet og bliver anholdt, hvorefter politiet ledsager arbejdsgiveren til retsmødet. Jeg har personligt oplevet konkurssager, hvor Skifteretten først efter 7 retsmøder kunne afsige konkursdekret udelukkende med baggrund i, at arbejdsgiveren officielt boede i England. I sådanne sager leger 3F en slags detektiv forstået på den måde, at vi besøger virksomheden (restaurant/café) og køber en kop kaffe, sætter os ned og blander os med gæsterne og observerer om direktøren er på arbejde. Vi har inden dette været på facebook for at se billeder af direktøren og relevante statusopdateringer. Jeg har et helt konkret eksempel fra én sag, hvor jeg ved et retsmøde i Sø- og Handelsretten fik oplyst af arbejdsgiverens advokat, at den pågældende var på vej. Jeg var vidende om, at det klart fremgik på facebook, at direktøren opholdt sig i Thailand og dette fik jeg noteret til retsbogen! I andre tilfælde kører 3F forbi virksomheden og kan se, at virksomheden er lukket og anmoder således Skifteretten om i første omgang at sende en stævningsmand ud på privatadressen i stedet for at forkynde på virksomhedens adresse. Andre gange kører vi ud på adresser opgivet til Erhvervsstyrelsen eller at medlemmer har oplyst, at direktøren tit opholder sig hos kæresten. Efterfølgende skriver vi til Skifteretten og anmoder om forkyndelse på disse adresser. Bevidst spekulation Til vores store frustration oplever vi i nogle sager, at samme dag, hvor Skifteretten afsiger konkursdekret, får vi besked om, at direktøren har stiftet et nyt selskab et par dage før og dermed fortsætter sine aktiviteter i et nyt selskab på samme adresse. Det er konkurssager, hvor direktøren bevidst spekulerer i at tømme selskabet for aktiver/værdier! Fra Erhvervsstyrelsens rapporter opdages i mange sager et omfattende personsammenfald mellem selskaber, der alle er under konkurs. I 3F København har vi mange sager, der ender med afsigelse af konkursdekret og efterfølgende betaling fra LG. Men i nogle tilfælde hævder LG, at der ikke er tale om konkurs, men om en virksomhedsoverdragelse. I de sager skrives redegørelser til LG, hvor vi påstår det modsatte. Når en arbejdsgiver drejer nøglen om eller bliver begæret konkurs, starter ofte et omfattende detektivarbejde for at finde de ansattes tilgodehavender. Endelig dokumenterer vi eksempelvis, at krav der ikke er overgået til erhververen, skal gøres gældende mod overdrageren og dermed mod LG. Vær opmærksom! Løn og andet vederlag for personligt arbejde udført i arbejdsgiverens tjeneste, som er forfaldent i tidsrummet fra 6 måneder før fristdagen (den dag hvor Skifteretten modtager konkursbegæringen) og indtil konkursdekretets afsigelse, dækkes af LG. For så vidt angår overarbejde (arbejde udført ud over det normale antal arbejdstimer) er privilegeret og dækkes af LG. Men overtidskravet kan dog under visse omstændigheder anses for afspadseret i en arbejdsfri opsigelsesperiode. Her skal I være opmærksomme på, at hvis optjent overtid indestår i virksomheden uden udbetaling i længere tid f.eks. mere end 2 måneder må der være en formodning om, at I har indgået en aftale om afspadsering, idet overarbejdet ellers skulle have været udbetalt. LG dækker ikke pensionsrestancer, der forfalder længere tilbage i tiden end 6 måneder før fristdagen i arbejdsgiverens konkursbo, medmindre kravet er søgt gennemført uden ugrundet ophold. Det vil sige, at I straks skal rette henvendelse til 3F, hvis Jeres arbejdsgiver ikke har indbetalt pension som angivet på Jeres lønsedler. Almindelige krav til LG I forbindelse med anmeldelse af krav efter Ferieloven optræder der normalt følgende krav: 1. feriegodtgørelse 2. ferie med løn 3. ferietillæg LG udbetaler feriegodtgørelse efter Ferielovens regler og dækker både feriegodtgørelse for det tidligere og løbende optjeningsår. Modsat feriegodtgørelse, er ferie med løn omfattet af beløbsgrænsen i henhold til LG-lovens 3. Ferietillæg er ligeledes privilegeret og dækkes af LG, men er omfattet af beløbsgrænsen. Kontakt fagforeningen Hvis du har spørgsmål i forhold til konkurs og LG står både jeg, Karsten Kristensen, Susanne Ram-Pedersen og Jan Strømgren til rådighed

8 3F s 3. ordinære kongres løb fra september 2013 i Aalborg Kultur- og Kongrescenter. På kongressen vedtages 3F s love og faglige og politiske grundlag vælges 3F`s daglige ledelse og hovedbestyrelse er der 863 delegerede 3F er opdelt i seks grupper: Industrigruppen Den Offentlige Gruppe Transportgruppen Byggegruppen Den Grønne Gruppe Privat Service, Hotel og Restauration 3F kongressen 2013 Under kongressen holder de seks grupper hver for sig en konference, hvor gruppens interne forhold drøftes, hvor man vælger de personer, gruppen indstiller til valg til forbundets hovedbestyrelse, som gruppeformænd, gruppebestyrelsesmedlemmer og gruppens forhandlingssekretærer. 3FA På kongressens sidste dag holder a-kassen delegeretmøde. Flemming Stabell Tillidsrepræsentant for kollegerne i Distributions Services A/S Jeg er overrasket over, hvor stor mangfoldighed, der er på 3Fs kongres, siger Flemming, der er på kongres for første gang. Han fremhæver det forstærkede organiseringsarbejde, kongressen nu har vedtaget, som det vigtigste punkt på dagsordenen. Man kan ikke få et medlemskab i en rigtig fagforening for kr. 60,- om måneden. Vi skal blive bedre til at vise de mange potentielle medlemmer, at man rent faktisk får fuld valuta for sine kontingentkroner i 3F. Graciela Alulong Tillidsrepræsentant for kollegerne på Nationalmuseet, (ved siden af 3Fs nyvalgte forbundsformand, Per Christensen), modtog Basel Kamal prisen på 3Fs tredje kongres. Prisen tildeles en ildsjæl, der har gjort en særlig indsats i integrationsarbejdet. Graciela, der var delegeret på den forrige kongres i 2010, er rigtig glad for, at hovedparten af de mål, som blev sat her, nu er nået og hun er fuld af håb for, at det øgede fokus, forbundet efter kongressen vil rette mod social dumping, også vil bære frugt. Rengøringsbranchen er meget udsat i forhold til den sociale dumping, der finder sted. Jeg vil derfor opfordre alle med etnisk baggrund til at melde sig ind i fagforeningen og blive aktive. Udover at sikre jer ordentlige forhold på arbejdspladsen, kan I lære danskerne bedre at kende og få netværk, I kan bruge i mange andre sammenhæng. Fra sit første møde med det tidligere KAD, har hun følt stor opbakning fra sin afdeling og hun er stolt af at være 3F er og medlem i 3F København. Bjørn Haar Tillidsrepræsentant på Carlsberg distribution, Terminal Øst, har via kongressen fået større indsigt i det politiske spil, strukturen i 3F og fagforeningsarbejdet. Jeg er blevet afklaret om en hel masse ting, som jeg nu vil gå tilbage og forklare kollegerne, sige han. Bjørn peger på, at den skepsis han selv havde, da han og kollegerne ved den store fusion fulgte sin hidtidige afdeling ind i 3F København, nu er væk. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke var specielt lykkelige for fusionstankerne. Men, nu hvor jeg kan se, hvordan forbundet er struktureret, giver det faktisk god mening, at vi alle nu er organiseret på Peter Ipsens Allé, siger han. Rene Rasmussen Tillidsrepræsentant på Radiometer, mener, at kongres 2013 klart viser, at vi i 3F har fundet vores ben efter fusionen med TIB. Når man fusionerer, kan der være en risiko for, at der opstår noget fnidder. Efter at have deltaget i kongressen kan jeg konstatere, at vi i vores tilfælde er rykket tættere sammen - i både afdeling, i Industrigruppen og i forbundet, siger han. Selvom der er 100 procent organisering på Radiometer, er René glad for, at kongressen har sat øget fokus på organisering. Det bliver stadig mere vigtigt, at vi har argumenterne i orden, når vi skal organisere nye kolleger. Derfor er det godt, at vi på kongressen har besluttet, at organiseringen skal være i fokus de næste tre år, siger han. Ekremana Curcik Tillidsrepræsentant for kollegerne i ISS rengøring på Rigshospitalet, har været nødt til at tage sin datter, Emma, der er 6 år, med på kongres. Mens Emma har brugt tiden på at lege og kede sig lidt, har Ekremana spidset ører og holdt sin første kongrestale. Jeg er glad for at se, at den indsats, 3F har gjort for at inddrage nydanskere i fagforeningsarbejdet, har båret frugt. Alt for mange har været bange for at melde sig i fagforening og mange er fortsat skeptiske, siger hun. Ekremana er ikke bange og hun vil fortsætte arbejdet med at organisere kollegerne på Rigshospitalet, så de i fællesskab kan nå de mål, som rengøringsansatte over hele landet er fælles om: Tempo, vi kan holde til! Timer, vi kan leve af! Rent ud sagt: Respekt 14 15

9 Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Info fra Organizeren - Af Brian Arlofelt, organizer Menneskehandel på Københavnsk restaurant Vi tager på rundtur til jeres hoteller Ifølge Center mod Menneskehandel, har Min Raj Bhattarai været offer for menneskehandel, da han arbejdede på en restaurant i hjertet af København. Min (der kommer fra Nepal) har siden 2006 arbejdet som kok i Restaurant Taj International. Sommerferien er nu overstået og jeg håber, at alle har haft en god sommer. Jeg har som organizer lagt en plan for de næste 6 måneder, som kommer til at betyde, at jeg vil være at finde på de Københavnske hoteller det næste stykke tid. Uhyrlige forhold De første tre år af sin ansættelse, arbejdede Min alle ugens 7 dage (uden ferie eller fridage) op til 12 timer om dagen. Efter tre år, fik han mulighed for at få en fridag om ugen, som dog ofte blev inddraget helt eller delvist. Der blev indsat mellem kr ,- på en bankbog hver måned som lønafregning. Der blev aldrig lavet en lønseddel og Min modtog aldrig feriepenge. Betaling for overarbejde, aftentillæg, pension m.m. var naturligvis ikke-eksisterende. Sammen med de øvrige 4-7 kokke (alle fra Indien eller Nepal), boede de i en to værelses lejlighed på Vesterbro, ejet af arbejdsgiveren. Huslejen pr. mand var lidt forskellig, men var omkring kr ,- pr. måned! I løbet af de år som Min arbejdede i restauranten, steg huslejen mere end lønnen! Men kan man forvente andet fra en arbejdsgiver, der tjener sig styrtende rig ved på groveste vis at udnytte arbejdskraften? Min Raj Bhattarai - Fotograf; Harry Nielsen Svær beslutning Min var igennem 2 år i kontakt med 3F København, før han følte sig parat til at tage beslutningen om, at rejse en sag mod arbejdsgiveren. Det var ikke en nem beslutning. Hensynet til ham selv, men også til familien i Nepal spillede ind. Også det faktum, at han ville blive udvist af Danmark med 14 dages varsel, hvis han sagde sit arbejde op, har været med i overvejelserne. Det forhold, at han blev vurderet som offer for menneskehandel gjorde, at han kunne blive i Danmark yderligere 3 måneder. Offer eller blot udnyttet? Bliver man ikke vurderet som værende offer for menneskehandel, men alene udsættes for grov udnyttelse, har man 14 dage til at forlade Danmark. Hverken mere eller mindre. Retssikkerheden gælder åbenbart ikke for de mennesker, der menneskehandles eller er ofre for grov udnyttelse, men alene for arbejdsgivere, der lever fedt på deres umættelige grådighed. Sådan er det for en af Min s kolleger, Satrohan Satrohan, der kom til Danmark i Center mod Menneskehandel har i Satrohan s tilfælde vurderet, at der kun er tale om grov udnyttelse. Han fik derfor 14 dage til at forlade Danmark, men da han muligvis kan få arbejde i en anden indisk restaurant, er udrejsen kortvarig udskudt. Grådighed og begær Hvordan kunne denne form for menneskehandel og grove udnyttelse ske midt i hjertet af Købehavn? Først og fremmest skyldes det arbejdsgiverens umættelige grådighed og begær efter ikke bare penge, men flere penge! Men det må også konstateres, at det offentlige kontrolsystem har svigtet. Var der sket en kontrol, kunne den omgåelse og snyd som arbejdsgiveren har lavet, været afdækket for lang tid siden. 3F København kræver derfor, at der bliver ført en helt anden form for kontrol end tilfældet er i dag. 3F København kræver også, at arbejdsgiverne straffes langt hårdere end tilfældet er i dag samt, at deres muligheder for at gemme deres formuer for at undgå efterbetaling begrænses. Som optakt til den retssag, som 3F København har rejst på de to medlemmers vegne, har arbejdsgiveren som modtræk bedt Sø- og Handelsretten om at tvangsopløse virksomheden! 3F København har på vegne af vores to medlemmer krævet en efterbetaling på henholdsvis kr. 3,5 millioner og kr. 1,5 millioner. Retssagen er i skrivende stund endnu ikke berammet. Hvorfor kommer fagforeningen? Hvad skal jeg så på jeres hoteller? Det vi kommer til at bruge en del tid på, er de forestående overenskomstforhandlinger. Vi kommer også til at tale om, hvad I snakker om, når I snakker fagforening ude på hotellerne. Jeg vil gerne kende jeres behov. Mangler I information om noget? Har I været inde i den nye afdeling? Hvad sker der på dit hotel lige nu og hvad får det af betydning for dig i hverdagen? Jamen, vi har travlt om dagen ude på hotellerne, så vi har ikke tid er der nok nogen der tænker. Jeg vil derfor prøve at komme på de tidspunkter, der ligger udenfor de travleste perioder. Det vil sige tidligt om morgen, efter frokost, Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær Den 30. maj 2013 deltog 42 gastronomer i årets generalforsamling, der blev afholdt på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Alle gastronomer (kokke, smørrebrødsjomfruer og catere) betaler et månedligt kontingent på kr. 6,00 til fonden. I 2012 uddelte Gastronomernes Hjælpefond kr ,00 til social betinget engangsydelser, julehjælp og barselsgaver. Efter generalforsamlingen var der frokost i kantinen, hvor vi nød maden, der var lavet af eleverne. Vi blev naturligvis betjent af vordende tjenere. Efterfølgende var der rundvisning på skolen. Du kan læse mere om fonden på afdelingens hjemmeside Her kan du også se referat fra generalforsamlingen. Faglig sekretær Flemming Kristensen (tv.) og Organizer Brian Arlofelt men før aftenrykket og igen sent aften og nat. Kort sagt; jeg vil besøge hotellerne på alle tidspunkter af døgnet. Kommer jeg så alene ud til jer? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil i denne periode arbejde tæt sammen med Flemming Kristensen, som er faglig sekretær inden for jeres område. Flemming arbejder normalt med opsøgende arbejde på hotellerne. Generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond Det spørgsmål som vi bliver stillet flest gange, når vi kommer ud er, hvem er I? Og hvorfor kommer fagforeningen her? Svaret er enkelt. Vi vil gerne være synlige ude på arbejdspladserne og mange af jer har spørgsmål, som I ikke får stillet, hvis vi ikke var kommet forbi. Flemming og jeg glæder os derfor til at møde DIG på DIN arbejdsplads

10 Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe Maruja, Teresita og Benita Teambuilding på Nationalmuseet Vi følger uddannelsesprojektet på Nationalmuseet fra start til slut. Ny føljeton kommer i næste blad. Man må beundre rengøringspersonalet på Nationalmuseet (med tillidsrepræsentant Graciela i spidsen) for det gå på mod de har til at erhverve sig nye kompetencer i takt med, at de får nye arbejdsopgaver tilført samtidig med faldende ressourcer. Mange nikker sikkert genkendende til situationen. Det er i den forbindelse vigtigt, at fastholde gode arbejdsprocedurer, som fremmer trivsel og forbygger nedslidning, da arbejdet i branchen er meget nedslidende. Hajnalka er netop blevet færdig med at vaske gulvet i forhallen. Skinnende rent. Pludselig går døren op og et par håndværkere kommer ind. Deres sko er godt beskidte og store kager af mudder ligger tilbage efter de er gået ned i kantinen til frokost. Så nu kan Hajnalka begynde forfra. Det er irriterende og en daglig kamp for hende. Selvom hun har gjort opmærksom på det, er kollegerne tilsyneladende ligeglade. Hajnalka føler sig ikke respekteret som en ligeværdig kollega. Første kursus siden 2009 Det er historier som denne, der bliver fortalt, når rengøringen fra Nationalmuseet er på kursus i teambuilding på kursusstedet Maritime øer i Ebeltoft. Med støtte fra Statens Kompetencefond gennemføres en proces, der løber frem til september Det er vigtigt for os at efteruddanne os. Vi har ikke været på kursus sammen siden Der er simpelthen ikke penge i systemet til det, fortæller afdelingens leder Gitte Hartvig. Sammen med tillidsrepræsentanten Graciela Alulong styrer hun processen i samarbejde med erhvervskonsulenterne Marianne Linnet og Michael Rothe. Drømme og ønsker På det første kursus arbejdes med en værdsættende proces, hvor der er fokus på spørgsmål som: Hvad fungerer godt og hvad skal vi gøre mere af? Der er meget, der fungerer rigtig godt - både internt i afdelingen og i forhold til andre faggrupper og kunder. Men tingene kan altid blive bedre. Derfor fortæller medarbejderne om deres drømme og ønsker, som siden omsættes til handleplaner. Indholdet strækker sig lige fra ønsker om gratis massage og mulighed for at dyrke fitness på arbejdspladsen til ønsker om at blive bedre til at tale ordentligt til hinanden i pressede situationer, styrke kollegerne gennem øget mulighed for efteruddannelse og blive behandlet på lige fod med andre faggrupper. Som tillidsrepræsentanten Graciela Alulong siger: Når der planlægges nye ting på museet er det vigtigt, at vi i rengøringen også er med fra starten. Faglig stolthed Carmen har susende travlt med at rydde af og sørge for rengøring for Graciela, Julia og Alfreda de 200 gæster, som er til et privat arrangement på museet. Da de sidste gæster er taget hjem, takker værten Carmen mange gange for hendes servicemindede og behagelige måde at klare opgaven på. Kollegerne fortæller historien på kurset som et eksempel på gruppens fleksibilitet og professionalisme. De blev rigtigt glade for kundens ros, fordi de ser det som ros til hele teamet og deres faglighed. Hvad er jeg god til? De enkelte medarbejdere har en lang række kompetencer, som det er vigtigt, at de selv får øje på. Derfor laver vi interviews i grupper af tre, hvor emnet er: Hvad er jeg god til på mit arbejde? Én fortæller om sig selv og sine kompetencer. Én spørger ind og én skriver ned på post-it sedler. Der kan f.eks. stå: Hjælpsom kollega God til at få ideer o.s.v. Senere går man rundt mellem hinanden og studerer de gule sedler. På denne måde sættes fokus på medarbejdere, hvis kompetencer ikke er så synlige i det daglige. Sig det på en pæn måde Et vigtigt punkt på det første kursus er at formulere spilleregler for samarbejdet i det daglige. Respekt er et nøgleord, både i forhold til kolleger og brugere. Men det er også vigtigt at få sagt tingene direkte til sine kolleger. Særligt i pressede situationer, hvis der er noget man er utilfreds med - eller uenig i. Men det skal selvfølgelig kunne høres af den pågældende kollega. Det skal siges på en pæn måde. Det er noget, vi skal arbejde videre med på de kommende uddannelsesdage i efteråret. Det fortæller vi mere om i næste del af vores føljeton. Fakta om projektet Rengøringsgruppen på Nationalmuseet består af 19 rengøringsassistenter og rengøringslederen. 16 har anden etnisk baggrund: 14 kommer fra Filippinerne, 2 fra Ungarn og Makedonien. De arbejder på Nationalmuseets afdelinger i København og Brede samt på Frilandsmuseet. Statens Kompetencefond har bevilget penge til et teambuildingprojekt, der forløber fra juni 2013 til september Formålet med projektet er at styrke samarbejde og kommunikation i personalegruppen for at få endnu bedre trivsel og kvalitet i arbejdet. Forløbet starter og slutter med et tredages internat. Indimellem afholdes 4 kursusdage for at give inspiration til processen og hjemmeopgaver som kursisterne arbejder med mellem kursusdagene. Projektet tilrettelægges af tillidsrepræsentant Graciela Alulong og rengøringsleder Gitte Hartvig i samarbejde med konsulenterne Marianne Linnet og Michael Rothe. Foto: Nationalmuseet 18 19

11 International konference Den globale arbejdskamp Vind kr. eller en uge i sommerhus! NKURRENCE mm AF-S NIKKOR ORGANIZED PRESS LTD.K Alle interesserede medlemmer af 3F København inviteres hermed til international konference lørdag den 18. januar 2014 fra kl i 3F København Formålet med konferencen er, at opbygge et stærkt internationalt arbejde i 3F København. Foreløbigt program: Solidaritet og den internationale arbejdskamp EU og udviklingen af arbejdsmarkedet Gruppearbejde, f.eks. i følgende grupper; Latin- og Mellemamerika, Palæstina, EU og Asien (tekstilarbejdere) Programmet er under udarbejdelse, så følg med på 3F Københavns hjemmeside. Send et billede af din arbejdsdag som 3F Københavner og deltag Deltag i fotokonkurrencen for alle medlemmer af 3F København. Tag et billede (eller flere) af din arbejdsdag som 3F Københavner, send det til os og deltag i konkurrencen. Du kan indsende billeder på att: Redaktionen indtil slutningen af april 2014, hvor Bladudvalget vil kåre en vinder, der kan vælge imellem kr. eller en uge i et af 3Fs sommerhuse. Vinderen kåres 1. maj 2014 og offentliggøres i bladet samt på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dine billeder. Du kan læse reglerne på Spis og drik organiserede steder check P&Ts hjælpeforening - Ansøgning om ledige julelegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, er der et antal julelegater ledige, som KUN kan søges af foreningens medlemmer. Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, lønkontonummer, cpr.nr. samt en begrundelse, da behovet for hjælp desværre bliver større år for år. Vi skal have jeres cpr.nr. da legaterne bliver indberettet til Skat. Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest 10/ Man skal være medlem for at kunne søge legat. Har man ikke hørt fra os senest den 17. december 2013, er ansøgningen ikke blevet imødekommet. Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg Med venlig hilsen, Kurt Madsen Hvis du er langtidssyg og tidligere medlem af Hovedstadens Reservetjener Klub (HRK), har du stadig mulighed for at søge et legat. Ansøgningen skal være Fondsbestyrelsen i hænde senest den 1. november Send ansøgningen til: Lis Cubbin, Thorvaldsensvej 58, st.tv., 1871 Frederiksberg C eller pr. mail: Knæk og bræk kammerat Faglig sekretær Bent Gerster har valgt at udnytte sit efterlønsbevis ved udgangen af oktober 2013 og stopper dermed i fagforeningen. Bent har været fagligt aktiv siden 1981, fællestillidsmand på BRC og faglig sekretær, først i Postarbejdernes Fagforening, og har gennem tiden lagt en stor indsats i fagforeningen. Der skal lyde en stor tak fra 3F København. Tak for indsatsen, god vind fremover kammerat, og knæk og bræk med fiskeriet. Tak allesammen Der skal lyde en stor tak til alle jer, der var med til at give mig en rigtig god dag i anledning af mit 25-års jubilæum d. 6/ Også en tak for gaverne samt de flotte taler. Tak allesammen. Mvh. Helge Geest Økonomisk ansvarlig 3F København 20 21

12 Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Postseniorerne Program Program Tirsdag d. 8/ kl Fællesarrangement - To medarbejdere fra Arbejdernes Landsbank fortæller om NemID, EDB, Netbank o.s.v. Torsdag d. 10/ kl Summemøde - Andreas Møller Petersen har tidligere fortalt om sit liv som blind, nu vil han imitere fuglestemmer. Onsdag d. 23/ kl Tur til Den Hirschsprungske Samling. Vi mødes ved uret på Sølvtorvet, Stockholmsgade kl Bindende tilmelding til Gerda på tlf Prisen er kr. 25,00. Bus 6A, 14, 40, 42, 43, 150S, 184 og 185. Torsdag d. 21/ kl Årets julefrokost. Vi mødes udenfor Tivolis hovedindgang kl Husk Tivolikort. Bindende tilmelding til Flemming på tlf senest den 6. november Prisen for medlemmer er kr. 200,00 og kr. 350,00 for gæster. Torsdag d. 12/ kl Julestue med diverse. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 5. december Pensionistskovtur 2013 Mandag den 12. august 2013 var 38 glade pensionister samlet til den årlige skovtur, som afdelingen holder. Turen gik denne gang til den gamle landevejskro, Damme Kro i Askeby på Møn. Som sædvanligt blev der snakket lystigt undervejs både i bussen og ved middagen. På billedet ses Gurli Christensen, som var den glade vinder af vores lille konkurrence undervejs i bussen. Tirsdag d. 8/ kl Arbejdernes Landsbank orienterer om den økonomiske situation. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles arrangement med E&P klubben, Hotel & Restauration og Postseniorerne. Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Torsdag d. 17/ kl Spis, drik og dans dig glad. Efteråret kommer, dagene er korte og mørket sænker sig over byen, så lad os tænde lys og hygge os inden døre. Vi mødes i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, tæt på Frihedens S-togsstation. Der bliver serveret en 3-retters menu inkl. et glas hvidvin til forretten, en ½ flaske rødvin pr. deltager til hovedretten, dessert og kaffe. Efter middagen spilles op til dans. Billetter sælges onsdag den 25. september 2013 kl , Peter Ipsens Alle 27, (det grå palæ). Deltagerprisen er for medlemmer kr. 150,00 og for ikke medlemmer kr. 175,00. Husk, du kan ringe på og bestille billetter, hvis du er forhindret i at møde op. Torsdag d. 21/ kl Rundvisning og foredrag i Det Grønlandske Hus om nutidens Grønland og fremtidsperspektiver i forhold til erhvervsudvikling, minedrift o.s.v. Der serveres kaffe og kage. Vi mødes ved Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1017 København K. Tilmelding skal ske til Keld Eksing på tlf eller pr. senest den 12. november Tirsdag d. 26/ kl Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. (det grå palæ). Salg af billetter til julefrokosten den 13/ Da lommebøgerne, på grund af den høje porto, ikke udsendes, vil vi udlevere lommebøger. Samtidig serverer vi et glas julegløgg og julesmåkager. Fredag d. 13/ kl. 12 Julefrokost/afslutning (kun for medlemmer), Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre Tæt ved Frihedens S togstation. Prisen for deltagelse er kr. 150,00. Arrangementerne Sort Sol, juletur og nytårstur er udsolgt. Ring om eventuelt afbud. P.b.v. Jacob Christiansen E&P klubben Tirsdag d. 8/ kl Arbejdernes Landsbank informerer om e-boks og NemID. Kom og bliv klogere på brugen af Netbank. Tirsdag d. 15/ kl Gert Sømand, faglig sekretær i Sømændenes Forbund. Hør hvem der er flyttet ind i det nye hus. tilmelding til Politimuseet. Tirsdag d. 22/ kl Rundvisning på Politimuseet. Fælledvej 20. Rundvisning for 25 pers. Kom og hør samt se om store og små forbrydelser. Pris kr. 40,- (kr. 80,-) Tirsdag d. 29/ kl Greiner viser billedforedrag om Eventyr i Etiopien blandt ulve og stammefolk tilmelding til gule ærter. Tirsdag d. 5/ kl Brian Pabst, redaktør på Fagbladet 3F. Hør om arbejdet med at lave bladet og giv ros og kritik på indholdet. Tilmelding til Kofoed skole og julefrokost. Tirsdag d. 12/ kl Gule ærter i Sundby Sejl, Amager Strandvej 15. Metro til Øresund. Pris kr. 120,- (kr. 240,-) Tirsdag d. 19/ Ingen møde Kommunalvalg. Tirsdag d. 26/ kl Kofoed Skole, Nyrnberggade 1, 2300 S. Metro Lergravsparken. Om arbejdet før og nu. 25 pers. max. kan komme på rundvisning. Pris kr. 50,- kr. til skolen. Fredag d. 29/ kl Julefrokost. Pris kr. 200,- (kr. 400,-) Tirsdag d. 3/ kl Banko. Tirsdag d. 10/ kl Glögg og æbleskiver, samt ønsket om god jul til alle. Seniorklubberne inviterer Kom og bliv klogere på hvordan man bruger Netbank. 2 medarbejdere fra Arbejdernes Landsbank orienterer Tirsdag d. 8/ kl i 3F København - Store sal Peter Ipsens Allé København NV Der vil bliver serveret en sandwich Fællesarrangement for HR-seniorer, E&P klubben samt Postseniorerne NemID, e-boks, Netbank, digital økonomi

13 Af Jan Mathisen, afdelingssekretær Af Tanja Fynbo, faglig konsulent Udlicitering betyder forringelser Københavns Kommune fortsætter desværre med udliciteringer og resultatet er som det altid har været dårlige forhold for de ansatte! Denne gang er rengøringen på Københavns Universitet og Amager Hospital ramt af udlicitering. Når Københavns kommune vælger at udlicitere rengøringen, skyldes det alene ønsket om at spare penge, uagtet det betyder dårligere rengøring og dårligere forhold for personalet. I 3F København hører vi dagligt fra medlemmer, der gør rent på hospitalerne, at udliciteringen betyder, at der ikke sker den rengøring, der bør ske på hospitalerne. Den er ikke altid sundhedsmæssig forsvarlig. Ren respekt Faglig frustration Det efterlader rengøringsassistenterne med en kolossal faglig frustration over, at arbejdet ikke gøres fagligt forsvarligt. Dette får mange af vores medlemmer til at gøre mere rent end der er normeret tid til, men med den konsekvens, at de ikke kan nå den normerede rengøring inden for den fastsatte tid. Det er skruen uden ende! Enten arbejder man gratis eller man må lægge øre til en arbejdsleder, der forsøger at banke et i forvejen opskruet tempo yderligt i vejret eller også vælger den enkelte at møde før tiden eller springe frokosten over! Kommunalvalget står for døren og det er derfor oplagt at kræve, at politikerne kommer med et klart svar på, om de er for eller imod fortsatte udliciteringer. 3 millioner ekstra En af verdens bedste tjenere Kristina, hedder hun, og er uddannet tjener hos Restaurant Kong Hans. Hun deltog i verdensmesterskaberne i håndværk i Leipzig sammen med 16 andre unge danskere. Kristina er medlem i 3F København og var efter VM på et besøg i afdelingen, hvor hun fortalte om konkurrencen. VM foregår over 5 dage og de unge deltager i forskellige discipliner inden for deres håndværk. Kristina konkurrerede blandt andet i fine dining, casual dining og vinsmagning. I tjenerkonkurrencen var der 25 deltagere i alt og Kristina endte med en 12. plads og en medal of excellence den gives til deltagere, der får mere end 500 point (ud af 600). Respekten for faget må genvindes, også når det gælder rengøring. Alt for ofte oplever vi, at rengøring ikke betragtes med den fornødne faglige respekt det fortjener. Rengøring er bare noget der belaster bundlinjeresultatet og derfor er det et område, der altid står for skud, når der skal spares. Men i mange år har der allerede været skåret ind til benet. Derfor kræver rengøringsassistenter og housekeepere på hotellerne også respekt om deres arbejde. Rengøring er et fag og det er et hårdt arbejde. Det kræver respekt! Også på Københavns Universitet har man været turen igennem med udlicitering. Søren Møller (TR i Elite Rengøring) udtaler; Min oplevelse er den, at rengøringen gang på gang skulle bringes i udbud og vi (50-60 ansatte) skulle i konkurrence mod 5-8 multinationale selskaber. I begyndelsen, for mange år siden, kunne vi vinde, men det var jo ikke så godt, at offentligt ansatte kunne komme ud som bedst og billigst. Ledelserne opfandt derfor argumenter om, at vi var for billige og vi skulle indregne interne afgifter på mange procenter, når personalet skulle afgive tilbud. Så er det meget svært at vinde en licitation skulle jeg hilse og sige! Vi tabte da også licitationen på Naturvidenskab og i dag er jeg og mine 50 kolleger ansat i et privat rengøringsselskab. Facit økonomisk set er, at institutionen Københavns Universitet betaler 3 millioner kroner mere end nødvendigt for at løse opgaven. Den regning sendes videre til skatteborgerne! Jobpatruljen Årets jobpatrulje er afsluttet med det bedste resultat nogensinde langt over 3000 unge blev interviewet over hele landet, heraf 670 i Region Hovedstaden! I vores region var det også den største Jobpatrulje i historien - med mere end 50 aktivister over de 14 dage! Det er især supermarkeder og iskiosker de unge er ansat i, i regionen. De mange aktivister i Jobpatruljen fik fortalt de unge om, hvilke regler der gælder, når man er under 18 år. For rigtig mange er Jobpatruljen deres første oplevelse med fagbevægelsen og de er glade for, at få at vide, hvad de har krav på og hvor de kan ringe hen, hvis de har spørgsmål. Landsmøde i 3FU Den november 2013 er der Landsmøde i 3F Ungdom. Afdelingen har 13 delegerede, samt de 3 medlemmer, der allerede nu sidder i ungdomshovedbestyrelsen. På Landsmødet diskuteres de vilkår, der særligt vedrører unge og den nye ungdomshovedbestyrelse vælges

14 info fra Regnskaber 2012 økonomiafdelingen Bestyrelsen i 3F København har jf. fusionsaftalen af 22. november , på bestyrelsesmøder i maj og juni gennemgået de 3 nedlagte afdelingers regnskaber. I fusionsaftalen fremgår det, at de 3 fagforeningers driftsregnskaber skal være i balance pr. 31. december Bestyrelsen har vedtaget følgende: at Hotel & Restaurations regnskab for 2012 overholder Fusionsaftalen af 22. november Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen den 20. november 2013 jf. Fusionsaftalen af 22. november 2011, 9. at Industri & Service s regnskab for 2012 overholder Fusionsaftalen af 22. november Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen den 20. november 2013 jf. Fusionsaftalen af 22. november 2011, 9. at Lager, Post og Service s regnskab for 2012 overholder Fusionsaftalen af 22. november Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen den 20. november 2013 jf. Fusionsaftalen af 22. november 2011, 9. Summarisk økonomisk oversigt 2012 for de 3 nedlagte afdelinger Af nedenstående summarisk økonomisk oversigt 2012 fremgår det: at resultatet af ordinær primær drift korrigeret for fusionsomkostninger giver overskud i alle 3 afdelinger. at driftsresultatet før nedskrivninger, men efter finansielle poster, andre indtægter, skat og afskrivninger korrigeret for fusionsomkostninger giver overskud i alle 3 afdelinger, med henholdsvis kr ,00 i INDSE, kr ,00 i HR og kr ,00 i LPSF. at afdelingerne har foretaget betydelige nedskrivninger af deres ejendomme, der er foretaget reguleringer på ikke mindre end 12 millioner kroner. Reguleringer i HR er sket over egenkapitalen. Reguleringer er sket efter rådgivning fra afdelingernes revisorer på baggrund af de faldende priser på erhvervsejendomsområdet. at årets resultat efter nedskrivninger derfor udviser underskud, som anført. De samlede regnskaber for de 3 afdelinger ligger til gennemsyn i afdelingen. Industri og Service Hotel og Restaturation Lager, Post og Service Primære indtægter Primære udgifter Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster netto Andre indtægter/udgifter Skat Afskrivninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger af Ejendomsværdier Årets resultat efter nedskrivninger Resultat før nedskrivninger Fusionsomkostninger indeholdt i udgifter Driftresultat korrigeret med fusionsomkostninger: Forlæng forsikringerne i pensionsordningen i op til fem år Hvis du bliver syg eller ledig, og pensionsindbetalingerne stopper, kan forsikringerne i pensionsordningen nu fortsætte i helt op til fem år. Det skyldes den nye førtidspensionsreform. Typisk vil du være forsikret ved visse kritiske sygdomme, død og ved førtidspension i 12 måneder efter, at indbetalingerne er stoppet. Men som noget nyt kan du forlænge dine forsikringer i helt op til fem år. Den nye førtidspensionsreform betyder, at det kan tage længere tid at få tilkendt offentlig førtidspension. Udbetalingen fra forsikringen ved førtidspension i PensionDanmark er betinget af tilkendelse af offentlig førtidspension. Derfor er der en risiko for, at nogle medlemmer ikke er dækket, fordi forsikringsperioden er udløbet, når de får tilkendt offentlig førtidspension. PensionDanmark ændrer derfor forsikringsbetingelserne fra 2014, så man får mulighed for at forlænge forsikringerne i op til fem år i stedet for de nuværende tre år. Sådan forlænger du forsikringerne Cirka en måned før dine forsikringer ophører, får du et brev fra PensionDanmark. Her kan du vælge at forlænge perioden, så forsikringerne fortsætter i op til fem år. Betalingen for forsikringerne bliver trukket fra din opsparing. Du kan se, hvordan du er dækket af forsikringerne i pensionsordningen på dine personlige sider på Din Pension. Her har du også mulighed for at forlænge forsikringerne. Du logger ind med NemID via pension.dk/dinpension. Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på telefon Vores telefoner er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Udbetaling til medlemmer uden forsikring I de tilfælde, hvor medlemmerne trods forlængelse af forsikringerne ikke er dækket af forsikringen ved førtidspension, kan PensionDanmark vælge at udbetale forsikringen pr. kulance. Dvs. at PensionDanmark ud fra en konkret vurdering udbetaler forsikringen, selvom medlemmet ikke er dækket af forsikringen på det tidspunkt, medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension. Eksempel på medlemssag: Et medlem blev sygemeldt akut pga. en blodprop i hjernen. I forbindelse med genoptræningen tilbød kommunen medlemmet en række forskellige arbejdsprøvninger mv., så medlemmet kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet Medlemmet deltog i alle kommunens tilbud. Men desværre var arbejdsevnen ikke længere til stede pga. følgerne efter blodproppen. Derfor blev medlemmet mere end fem år efter blodproppen tilkendt offentlig førtidspension. Medlemmet havde husket at kontakte PensionDanmark for at forlænge forsikringerne til den maksimale periode på tre år. Men det langvarige afklaringsforløb på mere end fem år kom til at betyde, at medlemmet var overgået til hvilende medlemskab uden forsikringer, da kommunen tilkendte medlemmet offentlig førtidspension. Efter en konkret vurdering af medlemskabet besluttede PensionDanmark at udbetale supplerende førtidspension på kr. årligt, selv om medlemmet ikke længere var omfattet af forsikringen

15 3F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling Magasinpost SMP - ID Nr onsdag den 20. november 2013 kl i Østerbrohuset, Århusgade , 2100 Kbh. Ø Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst Pkt. 2. Valg af dirigenter Pkt. 3. Beretning Pkt. 4. Regnskab Pkt. 5. Budget og kontingent Pkt. 6. Indkomne forslag Pkt. 7. Valg Formand 1 næstformand A-kasseleder 1 afdelingssekretær 12 bestyrelsesmedlemmer 6 suppleanter 1 statsautoriseret revisor 1 bilagskontrollant 2 bilagskontrollantsuppleanter 3 fanebærere 3 fanebærersuppleanter 15 medlemmer til Stemmeudvalget 5 suppleanter til Stemmeudvalget 3 medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget 3 medlemmer til Organiseringsudvalget 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest den 30. oktober 2013 kl Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding foretaget senest den 11. november 2013 til eller på tlf

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere